Page 1

the competition for the logo of the 65th anniversary of establishing diplomatic relations between Poland and Indonesia

Post competition album

LOGO65

LOGO65


2


Post competition album following the competition for the logo of the 65th anniversary of establishing diplomatic relations between Poland and Indonesia

Album pokonkursowy kunkursu na logo 65 rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Indonezją

Album pasca kompetisi kompetisi logo dibentuk 65 melalui strategi diplomatik antara Polandia dan Indonesia

3źródło: https://pixabay.com/pl/


Beata Stoczyńska Ambassador Extraordinary and plenipotentiary of the Republic of Poland to the Republic of Indonesia

6


Preface from the Ambassador In 2020, Poland and Indonesia are celebrating the 65th anniversary of establishing diplomatic relations. Both countries are precious partners for each other. The value of our relationship lies in the wealth of mutual offers and the diversity of our cultures. This explains the enthusiastic reception of Polish political, artistic, business, educational, tourist, culinary and other projects in Indonesia as well as the interest in Indonesia in Poland. There are many elements that both countries have in common. These include the rush to learn, a high level of aspirations related to living conditions, curiosity about the world, concern for the state, the traditional family and the willingness to participate in solving global problems. A symbolic, but a paradoxical sign of our relations relates to our national flags. White-red and red-white, may seem fundamentally different, but in reality are so close. I wish the contestants success in finding an artistic form illustrating the anniversary of diplomatic relations between Poland and Indonesia.

W 2020 roku Polska i Indonezja świętują 65 rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych. Obydwa kraje są dla siebie cennymi partnerami. Wartość naszych relacji polega na bogactwie wzajemnych ofert i na odmienności kulturowej naszych propozycji. To tłumaczy entuzjastyczne przyjmowanie polskich projektów politycznych, artystycznych, biznesowych, edukacyjnych, turystycznych, kulinarnych i innych w Indonezji oraz zainteresowanie Indonezją w Polsce. Jest wiele elementów wspólnych które łączą oba kraje. Należą do nich pęd do uczenia się, wysoki poziom aspiracji związanych z warunkami życia, ciekawość świata, troska o państwo i tradycyjną rodzinę oraz chęć posiadania udziału w rozwiązywaniu globalnych problemów świata. Symbolicznym, wszelako paradoksalnym znakiem naszych relacji są nasze flagi państwowe. Biało-czerwona i czerwono-biała, są zasadniczo odmienne, a jednak tak sobie bliskie. Życzę uczestnikom konkursu sukcesu w znalezieniu artystycznej formy ilustrującej rocznicę relacji dyplomatycznych pomiędzy Polską a Indonezją.

Pada tahun 2020, Polandia dan Indonesia akan merayakan peringatan ke 65 tahun terjalinnya hubungan diplomatik antara kedua negara. Keduanya adalah mitra yang sangat berharga untuk satu sama lain. Nilai hubungan keduanya terletak pada kayanya bidang kerjasama yang saling menguntungkan dan keberagaman budaya yang ditawarkan. Hal ini menjadi alasan adanya penerimaan yang antusias dari bidang politik, seni budaya, bisnis, pendidikan, pariwisata, kuliner dan proyekproyek Polandia lainnya di Indonesia begitu juga sebaliknya dengan ketertarikan Indonesia pada Polandia. Ada banyak elemen dasar yang menghubungkan kedua negara. Hal ini termasuk dalam keinginan untuk belajar, aspirasi yang tinggi untuk kondisi kehidupan, keingintahuan mengenai dunia, kepedulian terhadap negara dan keluarga tradisional serta keinginan untuk berpartisipasi dalam memecahkan permasalahan dunia secara global. Sebuah simbol, paradoks dari hubungan diantara kami adalah bendera nasional kami. Putih-merah dan merah-putih, secara fundamental berbeda, tetapi sangat dekat. Saya berharap para kontestan akan berhasil menemukan suatu bentuk artistik yang menggambarkan perayaan hubungan diplomatik yang terjalin antara Indonesia dan Polandia.

7


Jury members

8

Ambassador Beata Stoczyńska

Ambassador Siti Nugraha Mauludiah

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Poland to the Republic of Indonesia

The Ambassador of the Republic of Indonesia to Poland

Hendra Halim

Prof. Lech Majewski

The Director of the Departmentof Europe 2 in the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia

President of the International Poster Biennale in Warsaw, Academy of Fine Arts in Warsaw


Dr hab. Agnieszka Ziemiszewska

Dr. Piotr Nowiński

Polish-Japanese Academy of Information Technology in Warsaw (coordinator of the competition in Poland)

Polish-Japanese Academy of Information Technology in Warsaw

Marchella F.P.

Dr. Anita Wasik

Designer, author of books

Academy of Fine Arts in Gdańsk

James Darmawan

Irwan Harnoko

Designer (coordinator of the contest in Indonesia)

Worldwide Graphic Designers (WGD)

9


10


The winner The winner of the contest for the logo of 65 anniversary of establishing diplomatic relations between Poland and Indonesia is Radityo Sidik.

11


the winner

Sidik Radityo Radityo Sidik is a graphic designer based in Nunukan, Indonesia. He obtained his BA from University Muhammadiyah of Yogyakarta. Currently he works as a graphic designer (freelancer) and Public Relation Staff in North Kalimantan Provincial Government from Nunukan Indonesia. A few words from the winner ,,The story behind the logo was that I wanted to represent the relationships between Indonesia and Poland in various fields as a limitless relationship by putting an infinity symbol and blend it with 65 as the age number. Later, the wave flag was to express the dynamics of relationships for decades�.

12


the winner

Radityo Sidik INDAndryan Tonny IND 13final works From over 350 applications submitted by contestants jury members chose 47 final works.


final works

Albert Wiliam IND 16


final works

Andryan Tonny IND Andryan Tonny IND 17


final works

Anggriawan Antonius IND 18


final works

Bachta Juliusz PLAndryan Tonny IND 19


final works

Bajkowski Ĺ ukasz PL 20


final works

Buchta Ewa PL Andryan Tonny IND 21


final works

ChrabÄ…szcz-Tarkowska Monika PL 22


final works

Fabia Balbina PLAndryan Tonny IND 23


final works

Grace Sharon IND 24


final works

Grace Sharon INDAndryan Tonny IND 25


final works

Hendzel Weronika PL 26


final works

Hilal Husein Nanda Al IND Tonny IND Andryan 27


final works

Irawan Ade IND 28


final works

Justyna Wrรณblewska PL Tonny IND Andryan 29


final works

Kaliński Jacek PL 30


final works

Kieszczyńska Joanna PL Andryan Tonny IND 31


final works

Laurencia Vanesa IND 32


final works

Marek Bołtryk PLAndryan Tonny IND 33


final works

Marek Bołtryk PL 34


final works

Mauleti Eston Kamelang IND Tonny IND Andryan 35


final works

Mauleti Eston Kamelang IND 36


final works

Miratyński Adam Andryan PL Tonny IND 37


final works

Pociask Karolina PL 38


final works

Rachwalak PatrykAndryan PL Tonny IND 39


final works

Rachwalak Patryk PL 40


final works

Radityo Sidik INDAndryan Tonny IND 41


final works

RAULDI EUGEN IND 42


final works

Ricardo Rio INDAndryan Tonny IND 43


final works

Rudzki Robert PL 44


final works

Ryba Bartłomiej PL Andryan Tonny IND 45


final works

Saliński Szymon PL 46


final works

SIDQI FAUZAN M RAFFIAndryan IND Tonny IND 47


final works

SIDQI FAUZAN M RAFFI IND 48


final works

Skowron Adrian PL Andryan Tonny IND 49


final works

SUBEKTI HERU IND 50


final works

Szewczyk Cezary Andryan PL Tonny IND 51


final works

Ĺšcigalski Sebastian PL 52


final works

Ĺšcigalski SebastianAndryan PL Tonny IND 53


final works

Ĺšcigalski Sebastian PL 54


final works

Uścinowicz MarcinAndryan PL Tonny IND 55


final works

Valencia Leona IND 56


final works

Wiratama Krisna IND Andryan Tonny IND 57


final works

Wittchen Marta PL 58


final works

Zagรณrska Joanna Andryan PL Tonny IND 59


final works

Zatorski Wojciech PL 60


final works

Zatorski WojciechAndryan PL Tonny IND 61


final works

Zygmunt Siegmund Bartłomiej PL 62


63


64


65 źródło: https://www.pja.edu.pl/zasady-logo


ANNEX | ABOUT THE PROJECT

Contest for the logo was part of the celebration of the 65th anniversary of establishing diplomatic relations between Poland and Indonesia. The main organizer was the Embassy of Poland in Jakarta, the main Partner of the contest was the Polish-Japanese Academy of Information Technology in Warsaw (PJAIT).

The graphic design of the logo contest was done by Karolina Kwiek, a student of the PJAIT. Karolina Kwiek made this project as a part of her BA project, under supervision of Agnieszka Ziemiszewska, prof. PJAIT. Karolina’s project includes: — design of the website of the contest — facebook, mailing, promotion etc. — design of posters — accepting and registering competition entries — communication with contestants and jury members — supervising the voting process — design of the layout and typesetting of post-competition album

The project was conducted in the period of March 2019 – June 2020

66


67


Projekt graficzny / Layout Karolina Kwiek Tłumaczenie / Translation Ambasada RP w Dżakarcie Karolina Kwiek James Darmawan Eston Kamelang Mauleti

Projekt publikacji jest częścią pracy licencjackiej Karoliny Kwiek Promotor główny dr hab. Agnieszka Ziemiszewska, Prof. PJATK Prmotor techniczny mgr inż. Rafał Masłyk Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie ul. Koszykowa 86, 02-008 Warszawa / Polish-Japanese Academy of Information Technology in Warsaw Koszykowa 86, 02-008 Warsaw, Poland [ www.pja.edu.pl ] Szczególne podziękowania dla / Special thanks to Ambassador Beata Stoczyńska Dr hab. Agnieszka Ziemiszewska Mg inż. Rafał Masłyk James Darmawan Eston Kamelang Mauleti Arif Siswanto Aleksandra Wielgolewska www.logo65.pja.edu.pl

Warszawa / Warsaw 2020


69


Main organisers: Media patronage

70


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.