Designday edition 7 newspaper

Page 1

d-day is een podium voor design, een mix van tentoonstelling, beurs en veiling. aan d-day doen ontwerpers mee, die ontwerpen én maken. d-day is een halfjaarlijks, eigenzinnig evenement in het zuiden van nederland_

7e editie D(esign)-day 23 t/m 26 mei Decorfabriek Maastricht

kien hertoghs

vincent bos & marco van trigt

☛ Designers for design­­ Extra veiling

zie pagina 2 ⋙

D(esign)-day wil graag laten zien dat het ook anders kan Van wat later dat jaar D(esign)-day zou gaan heten, vond in het voorjaar van 2010 de pilot plaats: een voor iedereen vrij toegankelijke expositie, met als kers op de taart een veiling. Het was letterlijk een onderzoek naar het draagvlak voor een dergelijk event, zowel bij deelnemende designers, als bij bezoekend publiek. Bijna 700 bezoekers bezochten tijdens dat zonovergoten eerste weekend van juni de expositie & veiling, op de begane grond van de AINSI. En dat was voor organisator Hester Coolen voldoende impuls om op het ingeslagen pad voort te gaan.

☛ De schoonheid der dingen Academie Beeldende Kunsten Maastricht zie pagina 2 ⋙

☛ D-day database

Nieuw op de website: een visueel overzicht van alle ontwerpers zie pagina 3 ⋙

☛ Flaming dandy from the inside Een maatpak voor Marc Janssen zie pagina 3 ⋙

☛ Sauter Wijnen

Jeugdig elan, verfrissende dynamiek

In het bestand van de stichting bevinden zich nu

Tot slot nog een paar woorden over geld en cultu-

bijna 2000 designers, en dus kunnen de behoef-

reel ondernemersschap.

en modern design

ten van de creatieve beroepspraktijk steeds hel-

Om ontwerpers, bedrijfsleven, en designliefheb-

zie pagina 3 ⋙

derder in kaart gebracht worden.

bers bij elkaar te brengen is geld nodig. Platvorm

Vormgevers die deelnemen aan D-day zijn bijna

zint op inventieve manieren om aan geld te ko-

zonder uitzondering zelfstandige creatieve on-

men. Links en rechts worden er banden gesmeed

dernemers, ZZP-ers dus.

met sponsoren, en met gesloten beurzen valt

Behalve een podium bieden, heeft stichting Plat-

vaak heel wat te regelen.

vorm dan ook een tweede rol in gedachten: die

Een bedankje aan iedereen die op de één of

van intermediair. Een groot publiek kennis laten

andere manier heeft bijgedragen is hier op zijn

maken met ontwerpers & hun werk is één ding,

plaats. Het papier waarop deze krant gedrukt is,

de vormgevers daadwerkelijk vindbaar maken is

werd gedoneerd door Meerssen Papier. Verderop

gaan voor spektakel zorgen

een ander ding.

in deze krant kunt u lezen over deze papierfa-

zie pagina 5 ⋙

Amper zes weken geleden ging op onze site de

briek, die als een feniks uit de as herrees.

nieuwe portal on line, een visueel rubriekenover-

Brouwerij Moortgat steunt ons met bijzonder ger-

☛ Comité der Dwarsverbanden­­ De ambassadeurs achter D-day zie pagina 4 ⋙

☛ Mobiele boomzagerij

Erik Hoedemakers en Michiel van Poecke

☛ Overzicht van alle deelnemers

zicht waarin alle designers die ooit deelnamen

stenat. De flesjes zijn voor de gelegenheid van-

Idealisme, maar ook gezond verstand liggen ten

aan D-day zijn opgenomen. Die ene ontwerper

verrassende etiketten voorzien.

Kijk wie er dit keer met D-day meedoen

grondslag aan het concept van D(esign)-day.

terugvinden is nu kinderspel, en wie op zoek is

Sauter Wijnen zorgde ervoor dat we voor een

zie pagina 6-7 en 10 t/m 13 ⋙

Schoonheid en humor, respect voor mens & ma-

naar een specifieke discipline van vormgeving

leuke prijs wijn konden inkopen.

teriaal en liefde voor vakwerk zijn zomaar wat an-

voor de inrichting van zijn huis of de aankleding

dere sleutelbegrippen.

van lijf & leden zal hier zeker slagen.

De stichting kan natuurlijk zelf ook putten uit

Maar D-day staat vooral voor korte lijntjes. De

Daarnaast is het een heel leuke plek om rond te

haar eigen creatief potentieel.

ont­werpers die deelnemen aan D(esign)-day, zijn

snuffelen in de huidige design branche. Creatief

Zo zijn bij onze infobalie de eerste zes gelabelde

ook de makers. U, als bezoeker, kunt dus recht­

talent verzamelt zich hier en liefhebbers kunnen

& genummerde gadgets te koop, onder de noe-

streeks in gesprek gaan met de vormgever. Veel

volop genieten van het brede aanbod.

mer ‘D-day Limited editions’. Van deze gadgets

mensen weten niet dat ze voor bijna ieder ge-

☛ Affiche

Haal het eruit en hang het op! zie pagina 8-9 ⋙

☛ Meersen Papier

Jack Giesen vertelt waarom zijn fabriek

blijft de oplage beperkt tot 50 stuks. Stichting

juist zo bijzonder is zie pagina 14 ⋙

bruiksvoorwerp rechtstreeks terecht kunnen bij

Een andere pijl op de boog van de stichting is

Platvorm plaatste de opdracht om de gadgets te

een ontwerper. Dat hoeft niet altijd in de vorm

gericht op het bedrijfsleven. De groep vormge-

ontwerpen bij deelnemende designers en kocht

van een opdracht te zijn; ook in de collectie van

vers/ondernemers die het bestand van stichting

de limeted editions vervolgens in bij deze desig-

een designer is het spannend winkelen.

Platvorm bevolkt, vertegenwoordigt een enorm

ners. De winst bij verkoop vloeit in de kas van

Gebruiksvoorwerpen met een verhaal, werk met

creatief potentieel.

Platvorm.

Van donkere pijpenla naar helder,

een bijzondere betekenis, dat is waar D-day over

Ontwerpers zijn in staat een probleem vanuit een

Voor de ‘Designers for Design’ veiling doneerden

comfortabel kantoor - Paul Pinxten

gaat. Unica dus, of kleine series. Vakwerk met

andere invalshoek te benaderen, en kunnen op

verschillende designers een stuk van eigen werk.

zie pagina 14 ⋙

hoofdletters. Spullen waar je zuinig op bent, en

die manier onverwachte oplossingen aandragen.

Tijdens de openingsavond kan op deze stukken

die je nooit meer weggooit. Spullen die zijn ge-

Het bedrijfsleven kan hier op grote schaal van

geboden worden, dus sla je slag!

maakt met respect voor mens en milieu. Zo denkt

profiteren.

D-day over duurzaam.

Om dat te realiseren, werd er een ‘Comité van

Met andere woorden: alle ingrediënten zijn weer

Exclusieve gadgets met een verhaal

Dwarsverbanden’ opgericht. In dit gezelschap

aanwezig om er een echte D-day van te maken:

zie pagina 15 ⋙

D-day ontwikkelt zich in rap tempo. Afgelopen

be­ vindt zich een aantal sleutelfiguren uit het

fraai design, leuke mensen, lekker eten en drin-

najaar werd de organisatie van D-day onder de

bedrijfs­leven en de culturele wereld geselecteerd

ken, bijzondere presentaties, en een goede sfeer

paraplu van een stichting geschoven: stichting

op hun vermogen om ‘buiten de lijntjes te kun-

waarbij bezoekers zich de ogen uit kunnen kijken

Platvorm.

nen kleuren’.

en designers goede zaken kunnen doen.

☛ Een kantoor, maar niet heus

☛ D-day’s Limited Editions ☛ Plattegrond D-day Plattegrond 7e editie D-day zie pagina 16 ⋙


......... Een betekenisvol product is een product dat een verhaal omvat, uit eerlijke materialen bestaat, gemaakt is voor persoonlijke behoeften of voortkomt uit gedachte­wisseling of een maatschappelijke behoefte......... Divers talent

 Fotostudio Joris Vroemen & Hugo Thomasssen Tijdens de komende editie van D(esign)-day zal er een fotostudio worden ingericht in een van de lokalen rondom de expositieruimte. Fotograaf Hugo Thomassen en foto-editor Joris Vroemen bieden deelnemende designers dan de gelegenheid om tegen een scherp tarief foto’s te laten maken van werk en/of persoon. De prijzen zijn inclusief beeldbewerking. www.hugoferan.com

Vijftig euro, zeventig euro voor de meneer achterin… tachtig euro voor u, mevrouw… negenennegentig euro, hier vooraan. Wie biedt?!

Designers for Design veiling

Deze veiling

is op donderdag

23 mei, 20.30u!

Na een vlotte beschrijving van het ontwerp beginnen de bedragen zich in rap tempo op te volgen. De ogen van de veilingmeester schieten van de ene kant van de zaal naar de andere om geen bod te missen. Iedereen houdt zijn adem in. Dan komt de hamer met een beslissende klap neer. Verkocht!

stichting Platvorm te sponsoren. Alle opbrengsten gaan naar de stichting

D-day organiseert sinds drie jaar veilingen waar werken van jonge ontwer-

De stukken komen onder de hamer van veilingmeester Limmy Scheres die

pers en gevestigd talent te bemachtigen zijn. De designstukken behoren

kleurrijke toelichting geeft bij elk ontwerp. Iedereen mag meedoen aan de

allicht nog niet allemaal tot de gevestigde designbranche. Zodoende wordt

spannende race om eigenaar te worden van een van de bijzondere stukken.

hier al vroeg duidelijk wat de marktwaarde is van deze ontwerpen, zodat de

Wat er geveild gaat worden is tot op heden nog een verrassing maar wordt

veiling een spannende gelegenheid wordt voor zowel de designers als de

in de week voor D-day gecommuniceerd via de Facebookpagina. Hier kan je

bieders. D-day is een van de weinige events die werken van jonge namen

vast een voorselectie maken van jouw favoriet.

Early Works Performance + expo Nick Steur tijdens D-day

beschikbaar stelt ter veiling.

De performancekunst anno nu is al lang een ge-

en zodoende steunen de vormgevers met inzet van hun werk een goed doel, net als alle bieders. Stichting Platvorm wil zich met de opbrengst inzetten om kleine creatieve beroepspraktijken te ondersteunen in de uitoefening van hun beroep.

Er worden zowel unica als werken met een beperkte oplage geveild. BijOp 23 mei, tijdens het openingsdiner van de zevende editie van D-day,

zonder aan alle ontwerpen is dat elk stuk zowel ontworpen als gemaakt is

wordt de 'Designers for Design’ veiling gehouden. Gedoneerde werken van

door dezelfde persoon. Zodoende komen alle werken uit Europa en is er

de deelnemende ontwerpen worden hier geveild vanaf 20.30 uur in de SAM

altijd maar een beperkte oplage van elk stuk. We hopen dat zoveel mogelijk

Decorfabriek. De ‘Designers for Design’ veiling is speciaal opgericht om

designstukken van eigenaar wisselen!

accepteerde kunstvorm. Een kunst die telkens op een andere manier vorm wordt gegeven. Zo is Nick Steur doende om een scala van geheel eigen rituelen te ontwikkelen. Zijn performances zijn een lust voor de zintuigen en vaak is het genieten met ingehouden adem. Ze ogen zo se-

Product Design binnen de Academie Beeldende Kunsten Maastricht

rieus dat ze aanzetten tot introspectie. Zoals bij de reeks onder de naam 'Freeze!'. Daarin stapelt

Product Design binnen de Academie Beeldende

student de mogelijkheid om kennis te maken met

en lang. In hun vertaalslag hebben zij zich gericht

Nick Steur live gevonden steenfragmenten tot

Kunsten Maastricht geeft de student inzicht in de

het vakgebied.

op de ervaring van het gebruik van deze toiletten.

fragiele torens. Het zoeken van de juiste balans

aspecten van de meer autonome, alsook de in-

in de stapeling brengt de toeschouwer tot rust;

dustriële kant van het ontwerpen (deze studie leidt

Academie Beeldende Kunsten Maastricht pre-

patroon op de muren tot stand is gekomen door

de gebeurtenis lijkt naar binnen te verwijzen.

niet op tot industrieel ontwerper). De toepassing

senteert: "De schoonheid der dingen"

de aanwezige bacteriën in de ruimte. Studenten

Op de openingsavond van D(esign)-day zal Steur

en ontwikkeling van nieuwe en innovatieve ma-

Zo is er een maquette van een dixie, waarin het

van mode, sieraad en textiel vormgeving hebben

fotoprints van zijn werk tentoonstellen. Live ac-

terialen vormen een belangrijke onderdeel in de

Een project van studenten en alumni van de afde-

ties mogen als performer natuurlijk ook niet

studie. Het ontwerpen van producten en collec-

lingen mode, product, sieraad- en textielvormge-

objecten, textiel en mode. Zoals bijvoorbeeld de

ontbreken. De fascinerende foto's van ruw geba-

ties voor de toekomstige gebruiker is een van de

ving (Product Design), met betrekking tot hygiëne.

prachtige mantels voor toiletjuffrouwen gecon-

lanceerde sculpturen die hij vlakbij steencirkels

belangrijkste aspecten, dit is een van de redenen

Zijn de bacteriën die wij om ons heen hebben

strueerd uit de gesponsorde stoffen van Innofa.

zoals Stonehenge creëerde, zullen 23 mei in de

waarom de studenten worden aangemoedigd om

meer dan alleen smerig? En hoe gaan wij om met

veiling aangeboden worden.

assertief te reageren op actuele ontwikkelingen

hygiëne? De studenten Product Design hebben

www.nicksteur.com

om zo hun eigen identiteit vorm te geven.

concepten ontwikkeld voor o.a. mobiele toiletten.

Contact informatie: Hoofd afdeling Sieraad- en product-

Met dank aan: Mathieu Bruls architect

Deelname aan beurzen en wedstrijden geeft de

Want zoals een ieder weet zit je daar niet graag

vormgeving_ Chequita Nahar / chequita.nahar@zuyd.nl

2

zich gericht op de interpretatie van hygiëne naar


gebroederlijk naast elkaar......... Wanneer je de achtergrond van producten kent ben je er zuinig op......... Medewerkers zijn resultaatgericht en pragmatisch......... Netwerk van invloedrijke mensen uit het bedrijfsleven die ideeën helpen

nieuw

-> INTERIEUR/MEUBEL -> VERLICHTING -> PRODUCT -> KERAMIEK/PORSELEIN/GLAS -> MODE/ACCESSOIRES -> SIERAAD -> TUIN/GROEN -> DIVERSEN

D-day database: een visueel overzicht van alle ontwerpers Op 9 april ging onze nieuwe portal officieel online. Na 6 edities D-day zijn er natuurlijk heel wat designers die ooit aan een editie meededen.

Vooralsnog zijn alleen ontwerpers opgenomen die eerder ooit meededen aan D-day, maar op de iets langere termijn wordt het mogelijk voor iedere vormgever om te worden opgenomen in deze portal.

Regelmatig krijgen wij achteraf vragen van be-

Flaming dandy from the inside

zoekers, die op zoek zijn naar één specifieke

Voor stichting Platvorm is het een logische stap

ontwerper, waarvan ze de naam niet meer weten.

om een dergelijke portal te ontwikkelen. Immers,

Ontwerp hoeft niet ver van jezelf te staan. Als ju-

Het werk staat meestal nog wel haarscherp op

wie de aanschaf van design vanzelfsprekender

ridisch adviseur en als mens heb ik af en toe wat

het netvlies.

wil maken, moet ook zorgen voor de vindbaar-

zaken nodig. Net als ieder ander kleding en voor

Deze database voorziet in die behoefte. Het is

heid van ontwerpers.

mijzelf bedrijfskleding. Ik besloot, mede gezien

een visueel overzicht, ingedeeld in rubrieken, die

De stichting verspreidt graag het gedachtengoed,

mijn netwerk als bestuurder van Fashionclash,

iedere editie wordt bijwerkt.

dat design er voor iedereen is, en dat er op D-day

mijn kleding te laten ontwerpen door jonge fa-

Via deze portal wordt het heel gemakkelijker om

voor elke beurs iets te vinden is!

shiondesigners. De eerste stukken kwamen van

een ontwerper terug te vinden. Bezoekers kun-

de ontwerpers Nawie Kuiper en Branko Popovic.

nen op deze manier ook ná een editie contact

Prima mode met een bijzonder karakter, draag-

zoeken met designers.

www.d-daydesignveiling.nl/database

bare mode met een bijzondere touch. Enthousiast geworden door de eerste resultaten liet ik onlangs een tweedelig pak ontwerpen door Aïcha Gerards, een jonge Duitse modeontwerp-

Sauter Wijnen: jeugdig elan, verfrissende dynamiek en modern design

ster. Ik besloot enkel het stof uit te kiezen en de

Bij een wijnhandel denk je al snel aan een win-

Sauter kreeg het bedrijf onder leiding van Erik

bedrijven behoren tot de vaste klantenkring van

handen te geven aan Aïcha.

keltje met krakende houten vloeren en rood plu-

Sauter steeds meer de uitstraling en de omvang

Sauter Wijnen. Het assortiment is een signatuur

Na enkele passessies volgde een prachtig pak

che. De verrassing is dan ook aangenaam voor

zoals die vandaag de dag aan de orde is. Mo-

van bijna 110 jaar ervaring in het importeren van

dat uitgevoerd is in wollen stof, als gegoten zit

wie bij Sauter Wijnen naar binnen stapt. Het be-

menteel is het bedrijf in eigendom van een drie-

wijn. De wijnen van een groot aantal wijnmakers

en voorzien is van bijzondere elementen. Zo is

drijf heeft een moderne, industriële uitstraling en

manschap: Erik Sauter, Guido Quaden en Ralph

worden al tientallen jaren door Sauter Wijnen

de snit uitzonderlijk, de knopen zijn op buiten-

ademt design. De Maastrichtse architect Niels

Habets. Een gelukkige en geslaagde combinatie

geïmporteerd. Van oudsher zijn de wijnen over-

gewone plekken en aparte wijze aanbracht en de

Maier ontwierp het ‘wijntheater’ met als absolute

van jarenlange ervaring en gefundeerde deskun-

wegend van Franse afkomst. De laatste jaren is

is binnenzijde voorzien van een felrode voering.

blikvanger de ‘wall of taste’, een 25 meter lange

digheid met jeugdig elan, verfrissende dynamiek

er ook een indrukwekkende portfolio opgebouwd

Volgens de ontwerpster verdient het pak derhal-

wand waarin de flessen worden tentoongesteld.

en een niet te stuiten ambitie om het ieder jaar

met wijnen uit Spanje, Italië, Oostenrijk en de zo-

ve de titel: “Flaming dandy from the inside”.

Geen wonder dat Sauter Wijnen D(esign)-day een

beter te doen. Naast de vestiging in Maastricht

genaamde nieuwe wereld. Betaalbaar of kostbaar,

Aardig is dat het pak bij de eerste gelegenheid

warm hart toedraagt.

(die onlangs is verkozen tot beste Wijnwinkel van

telkens staan authenticiteit en kwaliteit centraal.

wordt opgemerkt door velen en de nodige posi-

rest van het ontwerp en realisatie letterlijk uit

Nederland), heeft Sauter Wijnen een eigen winkel

tieve reacties oproept. Iets wat ik bij mijn vele

De basis van het huidige Sauter Wijnen werd meer

in Bussum en een franchise in Velp.

eerdere “Italiaanse” pakken niet ondervond. Het

dan een eeuw geleden gelegd. Na de periode van

Wijnliefhebbers, kwaliteitsbewuste restaurateurs,

bijzondere en unieke wordt dus ook bij een grote

stichter August Sauter en reputatiebouwer Jules

de betere cafés, de zelfstandige wijnvakhandel en

groep opgemerkt. Inmiddels is mijn werktas wat oud en versleten en ben ik toe aan een nieuwe. Gelukkig ligt de oplossing voor de hand: tassenontwerpster Ellen Truijen uit Maastricht ontwerpt en produceert een nieuw exemplaar. Ben benieuwd hoe de binnenzijde er straks uitziet; flaming red????

DE GrOTE VErAиDErIиG

rEVOLUTIES Iи DE rUSSISCHE SCHILDErKUиST 18 9 5-1917

bOииEFANTEиMUSEUM MAASTrICHT 12 MAArT-11 AUGUSTUS 2013

Painting (detail): Ilya Mashkov, Portrait of a boy in painted shirt, 1909 ©The State Russian Museum. / Deze tentoonstelling vindt plaats in het kader van het Nederland-Rusland jaar 2013

3

Marc Janssen / Derhalve > www.derhalve.com


gebroederlijk naast elkaar......... Wanneer je de achtergrond van producten kent ben je er zuinig op......... Medewerkers zijn resultaatgericht en pragmatisch......... Netwerk van invloedrijke mensen uit het bedrijfsleven die ideeën helpen

Het Comité der Dwarsverbanden Het afgelopen najaar heeft stichting Platvorm ‘Het Comité der Dwarsverbanden’ opgericht. Dit comité bestaat uit een aantal sleutelfiguren uit het bedrijfsleven. De opzet is letterlijk het leggen van dwarsverbanden tussen bedrijfsleven en ontwerpers. Stichting Platvorm is ervan overtuigd dat dit creatief potentieel en het bedrijfsleven over en weer veel voor elkaar kunnen betekenen. Het bestand van D(esign)-day beslaat inmiddels bijna 2000 designers uit bijna elke denkbare discipline van vormgeving. Het comité komt twee keer per jaar bijeen om te discussiëren over hoe zij ontwerpers kunnen ondersteunen. Er zijn vele manieren waarop een ontwerper

De leden van het ‘Comité der Dwarsverbanden’ Chequita Nahar

Marcel van Kasteren

Paul ’t Lam

Chequita is stafdocent Sieraad & Productvormgeving op de Academie voor Beeldende kunsten in Maastricht. Ook de academie houdt zich natuurlijk intensief bezig met het leggen van contacten binnen het bedrijfsleven.

Marcel zet zich al sinds jaar en dag in voor de kleine creatieve beroepspraktijken in Limburg. Veel ondernemers uit de creatieve sector wisten de weg naar zijn kantoor van Creatief Zuid of het Starterscentrum al te vinden.

Paul van Communicatiebureau Facet& is een communicatieman pur sang. In zijn klantenbestand bevinden zich grote namen als DSM, Rijkswaterstaat en TEFAF.

Eric Bessems Eric is makelaar, en runt daarnaast ‘Homestylers’, dat zich bezig houdt met het verkoop-stylen van woningen. Ook geeft hij het blad Wonen in Zuid Limburg uit, kort WiZL.

Matu Huijbregts

Geerd Simonis

Noortje Fischer

Geerd Simonis is de drijvende kracht achter het bedrijventerrein C-Mill in Heerlen, een plek waar werken, cultuur en recreëren samenkomen.

Noortje is ook afkomstig uit het culturele veld. Zij was een tijdlang het PR-gezicht van het Bonnefanten Maastricht, en werkte in die hoedanigheid ook samen met D-day.

inzetbaar kan zijn binnen een bedrijf of orga-

Als directeur van het Centrum voor de Kunsten in Roermond stond zij aan de wieg van het concept voor de ECI cultuurfabriek, die onlangs werd geopend.

nisatie: het inrichten van een werkplek of een

Jack Giesen

ontvangstruimte, het bedenken en inzetten van

Jack is directeur van de papierfabriek Meerssen Papier. Jack wist het bedrijf, dat al een tijdje in problemen verkeerde en meerdere eigenaren op rij kende, te redden, en nieuw leven in te blazen. Deze krant is gedrukt op papier van Meerssen Papier.

Pascal Walters

Ook kunnen vraagstukken worden uitgezet als

Marc Janssen

Paul Pinxten

open opdracht binnen het ontwerpersbestand

Marc begon, na een carrière als advocaat, een praktijk als juridisch adviseur. Zijn opdrachtgevers bevinden zich voornamelijk in het culturele veld. Op deze manier weet hij zijn werk te combineren met zijn grote passie: kunst. Ook voor stichting Platvorm heeft hij hand- en spandiensten verricht.

Paul is de uitgever van de in Maastricht alom bekende culturele weekagenda WEEK-IN-WEEK-UIT. Iedere woensdag, jaar in jaar uit, ligt deze gewilde uitgave op ca 300 locaties in de stad.

transportmiddelen in een werkplaats of op een bedrijventerrein, het creëren van opslagruimte, het inrichten van de openbare ruimte –bankjes, verlichting-, of het ontwerpen van unieke en op-

Pascal runt een kleine, doch gerenormeerde drukkerij. Hij heeft vanaf het begin alle drukwerk voor D-day voor zijn rekening genomen en wordt hogelijk gewaardeerd om zijn inzet & accuratesse.

vallende relatiecadeau’s.

van D-day. Het comité komt regelmatig bij elkaar om te brainstormen en daar komen verrassende, creatieve vragen en oplossingen uit voort. Heeft uw bedrijf of organisatie creatieve input nodig: neem dan contact op met Hester Coolen, info@d-daydesignveiling.nl.

drukkerij walters maastricht bv kotterweg 8 | 6222 nr maastricht t (043) 363 06 20 | f (043) 363 59 26 info@drukkerijwalters.nl

4

Wim Haan Wim is partner bij Wehrens, Mennen & De Vries, accountants en belastingadviseurs. Ook geeft hij trainingen & workshops.

Michel van den Biggelaar Michel is directeur van OPEN FOR SUPPORT, een bedrijf uit de ict sector. Ook is hij de organisator van By invitation only, een groots Limburgs netwerkfeest door en voor ondernemers.

Gerrie Coerts Gerrie is journalist en initiator van Wij Limburg, een platform voor ondernemende Limburgers.


ontwikkelen....... D-day inspireert en is vernieuwend..... Ik kom voor innovatieve en unieke ontwerpen......... Uit binnen- en buitenland unieke objecten..... Design is in alle prijsklassen te krijgen, design is voor iedereen bij D-day......... Een

Een gekapte boom keert terug als bankje in dezelfde buurt Lieke Rijkx intviewt Erik Hoedemakers & Michiel van Poecke

Meubelmakers Erik Hoedemakers (Atelier 4D) en Michiel van Poecke (Meubelmakerij van Poecke) gaan voor spektakel zorgen tijdens D-day. Behalve enkele van hun ontwerpen, brengen zij een enorme mobiele boomzaag mee die met gepast lawaai boomstammen in plakken van dezelfde dikte zaagt. Het apparaat dat de boomstammen met een hydraulisch systeem ophijst, staat op een vrachtwagen waarop ook een groot aggregaat staat. Met andere woorden, het gaat om een machine waar je niet omheen kunt.

180O “Van al het hout dat in Nederland gekapt of ge-

180 graden is een reizende vegetarische keuken

rooid wordt, wordt het grootste deel vermalen,

die op locatie het heerlijkste eerlijkste eten ver-

om bijvoorbeeld op te duiken in pallets om de

zorgt. Van een kleine snack tot een lunchpakket

kachel mee aan te steken”, legt Erik uit. “Zonde,

of een uitgebreid drie gangen diner, 180 graden

want er zit veel goed hout tussen. Ondertussen

zorgt ervoor. Waar mogelijk wordt gebruik ge-

moeten wij ons hout in Frankrijk of Kroatië ko-

maakt van locale producten. Op locatie bereid uit

pen. Dit past niet bij ons idee van duurzaam-

100% verse, biologische en zoveel mogelijk ook

heid.” Erik en Michiel werken namelijk zo duur-

fair trade ingrediënten.

zaam mogelijk. Er worden in de constructies

Met ruim 10 jaar ervaring in het biologisch en ve-

alleen houtverbindingen toegepast, metalen

getarisch koken voor grote groepen zijn ze thuis

onderdelen worden tot een minimum beperkt.

in vrijwel iedere keuken, van hutspot tot pasta

Bovendien worden alle meubels met een natuur-

en van appelflappen tot falafel. Laat je verrassen

lijke olie afgewerkt. Door de tijdloze ontwerpen

door de veelzijdigheid van de vegetarische keu-

en de goede kwaliteit, gaan de meubels een

ken! Van een 3-gangen menu, snacks, tot heer-

leven lang mee (of nog langer). Veel duurzamer

lijke soepen. www.180graden.org

kan het dus niet. Michiel: “In plaats van boomstammen krijgen we vaak op maat gezaagde planken, want die zijn makkelijk te vervoeren. Maar die planken zijn af-

Bandito espresso

komstig van verschillende bomen waardoor de

Ook Bandito Espresso komt met zijn mobiele

kleurstelling en de tekening op het uiteindelijke

espressobar richting D(esign)-day. Vanuit de mo-

meubelstuk nergens op slaan.”

biele espressobar verzorgen de ervaren Bandito

Erik vult aan: “Hele volksstammen hebben geen

Baristas de mooiste koffiespecialiteiten. Van een

idee meer waar hun kast, tafel of bureau van-

straffe espresso tot een grote Latte Macchiato of

daan komt, dat willen we tijdens D-day graag

een verfrissende Banditonade. Is het lekker warm

laten zien. Geloof het of niet, er zijn zelfs archi-

en zonnig, dan zullen ook iced cappuccinos en

tecten die niet meer lijken te weten dat hout van

koffies op het menu staan. Hierbij serveren zij

een boom komt.”

ook hun haast wereldberoemde worteltaart, coo-

Planken ‘vers van de stam’ moeten nog min-

kies en dubbele chocolade brownies, allen vers

stens 3 jaar drogen voor ze gebruikt kunnen wor-

bereid speciaal voor D(esign)-day.

den, eerst buiten door de wind, later binnen in

www.bandito-espresso.com

een droogkamer waar de planken op de juiste vochtigheidsgraad worden gebracht. Wanneer het hout droog genoeg is, wordt het geschaafd en verwerkt tot meubels. Erik en Michiel, die beiden hun werkplaats hebben in de Decorfabriek waar ook D-day plaatsvindt, hopen steeds meer met lokaal hout te kunnen werken. Michiel: “Een gekapte boom die niet wordt versnipperd,

Disco el Sur luistert de openingsavond (23 mei) op

maar later weer terugkomt als bankje in dezelfde buurt. Dat is toch mooi. ” Alle Nederlandse loofbomen zijn in principe geschikt voor een lang en gelukkig leven als duurzaam designmeubel. “Ons vakmanschap en het feit dat we met massief hout werken, kenmerkt ons ”, vinden zowel Michiel als Erik. Het is wellicht gunstig voor hen, maar eigenlijk is het een spijtige ontwikkeling

Recept Disco el Sur

dat het steeds gemakkelijker is je door vakman-

Disco el Sur serveert aanstekelijke, warme en

schap te onderscheiden. Vakmanschap gaat in

vooral zonnige muziekjes. Het gaat het dj-duo

Nederland in rap tempo verloren. Erik: “Steeds

niet om de dwang van beat en decibel, het is de

minder kennis wordt doorgegeven. Mensen wor-

schoonheid van de melodie die de toon zet. De

den steeds meer opgeleid van achter een com-

typische Disco el Sur sound wordt aangemaakt

puter en doen steeds minder praktijkervaring

met sfeervolle filmmuziek, op smaak gebracht

op. Een gevolg daarvan is dat mensen vakman-

met relaxte pop uit mediterrane landen (retro en

schap vaak niet meer herkennen. Wie ziet er nog

modern), gemarineerd in latin sausje (denk aan

verschil tussen fineer, triplex en echt hout? Tij-

calypso, reggae, bossa en salsa) en tenslotte

dens D-day maken we er mensen weer bewust

delicaat gegarneerd met fijngesnipperde funky

van dat bomen essentiële dingen zijn.”

jazz. Even grillen en meteen serveren.

5


betekenisvol product is een product dat een verhaal omvat, uit eerlijke materialen bestaat, gemaakt is voor persoonlijke behoeften of voortkomt uit gedachte­wisseling of een maatschappelijke behoefte......... Divers talent gebroederlijk naast

IPADtas NATURALPINK

Schaal | geblazen glas / 40b x 40d x 33h cm

Yellow top | het hoedje is gevilt met merinowol en ingelegd met zijde

ruimtelijk ontwerp

BBB Chaise longe hout gelakt / ca 45/76h, 45b / lengte naar wens / geschikt om op te tekenen

Made by Midas viltontwerpen

Oranjeboomstraat 186 - 4812 EM Breda m. 06 43046363 | info@madebymidas.com www.madebymidas.com

Doc-Bag | 29/36 x 35 x 12 cm / real vegetable tanned leather

Elsie Le Coq

glasobjecten

v. leeuwenhoekstraat 130 – 1222 SL Hilversum m. 06 14553104 | elsielecoq@chello.nl www.elsielecoq.nl

Dopkettingen | materiaal plastic, zilver

handmade bags | accessoires

Bibi Smit

productontwerp

Nieuw Loosdrechtsedijk 184 – 1231 LD Loosdrecht t. 035 5828982 | bibi.smit@planet.nl www.bibismit.nl

Gatenvaas ‘Wolk’ | keramiek / 28 x 15 x 31cm

sieraadvormgeving

LIEFSLIENtassen Tulpenstraat 75 - 4818 GT Breda m. 06 33901339 | info@liefslien.nl www.liefslien.nl

PUFF | (muur)lamp gemaakt van wolvilt / diameter 20 cm

keramiek

Mariabastion 52 - 6217 NC Maastricht m. 06 12229680 | info@loetgescher.nl www.loetgescher.nl

Bismarckstraße 105 – D-52066 Aachen t. +49(0)1775526196 | kirsten.roemer@kirin-design.de www.kirin-design.de

KIRIN DESIGN

Ines de Booij Hastelweg 6 - 5616 HL Eindhoven t. 040 2550164 | info@inesdebooij.nl www.inesdebooij.nl

Loet Gescher

Celine van Raamt productontwerp

Achterom 39B - 2511 AG Den Haag m. 06 51606217 | info@celinevanraamt.nl www.celinevanraamt.nl

6


elkaar......... Wanneer je de achtergrond van producten kent ben je er zuinig op......... Medewerkers zijn resultaatgericht en pragmatisch......... Netwerk van invloedrijke mensen uit het bedrijfsleven die ideeën helpen ontwikkelen....... D-day

recycle design

Halvemaankastje ‘Steltloper’ | H 89 x B 85 x D 50 cm / het meubel komt uit het kringloopcircuit; de poten zijn gemaakt van takken

Scharenweg 42 - 5981 BW Panningen m. 06 10802360 | info@renevormt.nl www.renevormt.nl

meubelsfeerobjecten

PronkStuk | lijstobject / 50b x 50h x 10d cm

Krukje 'Zittie' | polypropyleen, nylon touw / 33b x 33l x 45h cm

m. 06 - 22635844 | info@octavelavie.nl www.octavelavie.nl

customized jewellery design

Ketting uit de collectie 'De Kunst en het Sieraad' (geïnspireerd op Escher) 3D-print / metaaldraad

productdesign

Whiteboard | plaatstaal, Fins berken en keramiek / ca 87b x 17xh 2d

Rijksweg 130 - 4255 GP Nieuwendijk m.06 42584201 | m.06 10477538 | rebobdesign@gmail.com www.rebob.nl

objects and furniture

Lamp Grasshopper L | porselein, bamboe, strijkijzersnoer en ijzer / ca. 80x35x40

Robert van den Herik

Rob van Avesaath

René Bijsterveld

Wouter Biegelaar Design Studio

REBOB

Spaarndammerdijk 79a | 2063 JW Spaarndam t. 023 2021349 | m. 06 40889567 | info@kstudio.nl www.kstudio.nl

Tafeltje | staal / 70 x 45 x 50 cm

productvormgeving

Molenwal 7 - 4101 EV Culemborg m. 06 24524390 | wouter@wouterbiegelaar.com www.wouterbiegelaar.com

OctaveLaVie

Antique Spider Cabinet

product

Otto de Visscherestraat 2 - 5751 MP Deurne m. 06 39148290 | info@bijsterveldvormgeving.nl www.bijsterveldvormgeving.nl

renevormt

productontwerp

Kasteel Holtmeulenstraat 9 - 6222 AV Maastricht t. 06 11466295 | info@robvanavesaath.nl www.staal37.nl

K studio

Meerssenerweg 215 - 6224 AE Maastricht t. +32 (0)473 44 17 40 | info@robertvandenherik.com www.robertvandenherik.com

7

wordt vervolgd op p.10


— vormgevers uit allerhande disciplines presenteren, verkopen én veilen hun werk tijdens de 7e editie van d-day — meer info & de veilinglijst — www.d-daydesignveiling.nl —

sam decorfabriek

sam decorfabriek | meerssenerweg 215 | maastricht

23 t/m 26 mei 2013

draagt een boodschap. Gebruiksvoorwerpen met een verhaal, werk met een bijzondere betekenis, at. Unica dus, of kleine series. Vakwerk met hoofdletters. Spullen waar je zuinig op bent, en die je llen die zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Zo denkt D-day over duurzaam.


www.ontwerpburobertus.nl

Start veiling vr 24 en za 25 mei stipt om 16.00

Opening donderdag 23 mei 20u / Openingstijden vr 24 mei 12.0021.00 / za 25 mei 12.00-21.00 / zo 26 mei 10.00-17.00

Jij draagt design, design dat is waar D-day over g nooit meer weggooit. Sp

D-day wordt georganiseerd door Stichting Platvorm


inspireert en is vernieuwend..... Ik kom voor innovatieve en unieke ontwerpen......... Uit binnen- en buitenland unieke objecten..... Design is in alle prijsklassen te krijgen, design is voor iedereen bij D-day......... Een betekenisvol product is

Voorzetraam collage in groen | collage van gebrandschilderde en gefusde glasdelen en foto’s

Anne Buscher | The space between my toes | slippers, silicoon, kurk Studie van de voet en tussenruimtes van de tenen. En draagbaarheid

Rood gestreepte armband van glas handgemaakt dmv glasfusing / 19 x 1,5 cm

productontwerp

Pendant Lamp | porselein, RVS / ± 180mm x 260mm

Vincent Bos & Marco van Trigt sieraad

m. 06 11011079 | info@vincentbos.nl | www.vincentbos.nl m. 06 14196128 | marco@marcovantrigtdesign.nl | www.marcovantrigtdesign.nl

Halsketting 'Leather Desire' | leder, metaa, staafje, bladgoud/koper

Margreet Takken

sieraad, product- en modevormgeving

Gruttoweide 77 - 6708 BC Wageningen m. 06 25505801 | info@margreettakken.nl www.margreettakken.nl

FURNITURE meubelcollectie van unieke karakters zonder tekening en met veel liefde gemaakt

ABK Maastricht (Academie Beeldende Kunsten)

glas Herdenkingsplein 12 - 6211 PW Maastricht t. 043 3466383 | chequita.nahar@zuyd.nl www.abkmaastricht.nl

Walnootkast | europees walnoten / afm 65 x 35 x 178 cm

Helma Brassé Lindanusstraat 12 - 6041 EC Roermond m. 06 16090982 | levendglas@home.nl www.levendglas.com

Thanks, no sugar | populiermultiplex (fsc), Habet papierlaminaat single seater: 60b x 60l x 90h cm / twin seater: 60b x 110l x 90h cm

juweelontwerp

Lara Frankl ontwerper en maker

Antoon De Pesseroeylaan 41 - 9831 Deurle, België m. +32 (0)474776978 | info@larafrankl.be www.larafrankl.be

Tom Frencken meubelvormgeving

Tarwelaan 56/58 - 5632 KG Eindhoven m. 06 15874659 | info@tomfrencken.nl www.tomfrencken.nl

Atelier 4D

productdesign

Meerssenerweg 215 - 6224AE Maastricht t. 043 3644807 | m. 06 55340589 | info@atelier4d.nl www.atelier4d.nl

studio DvanDirk Kanunnikencour 1b - 6211 KW Maastricht m. 06 53160247 | info@dvandirk.nl www.dvandirk.nl

10


een product dat een verhaal omvat, uit eerlijke materialen bestaat, gemaakt is voor persoonlijke behoeften of voortkomt uit gedachte­wisseling of een maatschappelijke behoefte......... Divers talent gebroederlijk naast elkaar......... Wanneer

Handgemaakte custom rijwielen fietsen, loopfietsen en elektrische tweewielers

Morphsine Tubes ring | 3D design/print in goud, pink goud, zilver en titanium

WOOM en Modu + | kast en bank uit collectie van het design label Call it design

textile design

Sjaals | geweven met het fijnste merinowol / 30 x 190 cm / alle sjaals zijn unica

Van der Werfstraat 23G - 2312 VS Leiden m. 06 45778786 | info@robbertvanstrien.com www.robbertvanstrien.com

productontwerp

Robbert van Strien

Loodgietersflora | koper / ornament dat van rommelige koperleidingen esthetische objecten maakt

Sytze Roos & Irene van Vliet design label

m. 06 52868950 | mail@keskusta-fabrics.com | www.keskusta-fabrics.com m. 06 51187624 | studio@wovenwonders.nl | www.wovenwonders.nl

Het betoverde bos | keramiek (design: Lies Arts)

Call it design

juwelen

Nieuwgraaf 48 - 6921 RK Duiven t. 026 3117826 | m. 06 55867767 | we@callitdesign.nl www.callitdesign.nl

Stekkerring | 3D geprint in polyamide

Bram van Leeuwenstein & consorten

Morphsine by Peter Donders

rijwielen

Opitterkiezel 206 - 3960 Bree, BelgiĂŤ t. +32(0)496256793 | peter@peterdonders.com www.peterdonders.com

Decuv

BRINKHAUS fietsen Maaskade 31 - 5911 EX Venlo m. 06 21447807 | t. 077 3547414 | info@designhaus.nl www.designhaus.nl

Tafel 'Bij-Z' | 60x60cm / custom-made bewerkt tafelblad / stalen onderstel

edelsmid - 3d ontwerp

You-n-ik by Paulus art and design

Koningin Julianalaan 21 - 2252 GA Voorschoten m. 06 12156824 | info@decuv.nl www.decuv.nl

Bram van Leeuwenstein | m. 06 36126986 | www.bramvanleeuwenstein.nl Lies Arts | m. 06 16802963 | www.liesarts.nl Pascal Mulder | m. 06 24849998 | www.studiomulder.com

Veldstraat 4 - 6822 AM Arnhem m. 06 14141156 | bypaulus@hotmail.com www.you-n-ik.com

11


je de achtergrond van producten kent ben je er zuinig op......... Medewerkers zijn resultaatgericht en pragmatisch......... Netwerk van invloedrijke mensen uit het bedrijfsleven die ideeën helpen ontwikkelen....... D-day inspireert en is

Bonnet Bright | 1 lamp 5 standen / metaal, kunststof en merinowol (design Accu|Zuidwaarts)

Lichtelijk Creatief Design & passie voor hout product

Limburgse Design Associatie

LEGOSHELF | mdf / 300x160xh172 mm / playful shelf set

lichtobjecten

Zaklamp (detail) | metaal, hout, touw, halogeen / ca 30b x 30l x 150h cm speelse staande lamp, twee armaturen en twee lichtsterktes

Enlightment Arts product

Yu Hiraoka

Bagijnestraat 24 2611 AT Delft m. 06 24255882 | info@enlightment.nl www.enlightment.nl

Stadslamp | betonnen gevelarmaturen / 290hx136øx158dmm

platform industrial design

Via Mario del Monaco 4 - Milano – 20157, Italië t. +39 3667439448 | yuhiraoka815@gmail.com www.yuhiraoka.wix.com/yuhiraoka

Eggshell | porselein / 9 x 9 x 4 cm

t. 033 4728634 | frankdriessen@xs4all.nl | www.passievoorhout.nl m. 06 22354832 | inlichtingen@lichtelijkcreatief.nl www.lichtelijkcreatief.nl

Bijzettafel & kruk 'Tettonica' | okoumé multiplex, glazen blad of vilten kussen

Postbus 4216 - 6202 WB Maastricht t. 077 3061520 | info@lda.nl www.lda.nl

Flatscreen jas | metalen kast voor het beschermen en bedekken van een flatscreen TV aan de muur

lichtobjecten

STADSLAMP porselein, juwelen & productdesign

Gasthuisstraat 26 - 6231 JW Meerssen t. 043 3654067 | info@stadslamp.nl www.stadslamp.nl

Catti productontwerp

Bijenbergstraat 91 – 3590 Diepenbeek, België m. +32(0)4 99565724 | kathleen@catti.be www.catti.be

Studio Janina Loeve

product

Turennestraat 23 – 6221 AR Maastricht m. 06 45130574 | info@janinaloeve.nl www.janinaloeve.nl

Rob van Acker - Local Design Meidoorn 86 - 6226 WC Maastricht m. 06 50543502 | t. 043 7074029 | rob.van.acker@mac.com www.robvanacker.com

12


vernieuwend..... Ik kom voor innovatieve en unieke ontwerpen......... Uit binnen- en buitenland unieke objecten..... Design is in alle prijsklassen te krijgen, design is voor iedereen bij D-day......... Een betekenisvol product is een product dat een

Vleugelarmband | 3D print nylon (design Peggy Bannenberg)

Boekenkast ‘the Spindle’ rvs, beukenhout / hoogte: op maat, dragers: div lengtes

Spruce Stove | rvs en vuurvast beton / 60l x 45b x 50h cm excl. boomstam

productontwerp

Vilten lamp 'Sjaan' | 100 % Wensleydale wol / 120 cm breed 90 cm hoog

Vilt aan Zee productvormgeving

Waldeck Pyrmontkade 959 - 2518 JX Den Haag m. Anne 06 18875184 | m. Sandra 06 16326136 | viltaanzee@gmail.com www.viltaanzee.nl

Chair n.2 | teak (limited edition)

Michiel Martens, Roel de Boer & vrienden

product design / maatwerk in metaal

www.sprucestove.com | www.michielmartens.com www.roeldeboer.com | www.jetskevisser.nl | www.stevenbanken.nl www.martijnkoomen.com | www.akkogoldenbeld.com

Poef op poten | bovenkant gehaakt katoen, omtrek jute, katoen & tweed poten beukenhout / ca ø40 x 40h cm

RetroWorks

sieraad Reinkenstraat 25 – 5654 LA Eindhoven m. 06 12214311 | info@retroworks.nl www.retroworks.nl

TurnToOpen III | massief notenhout, wit stalen frame, tandwielen / ca 50b x 40d x 110h cm / What will happen if I turn this wheel?

Peggy Bannenberg & Mecky van den Brink m. 06 44334367 | info@peggybannenberg.nl | www.peggybannenberg.nl t. 020 4196890 | mecky@meckyvandenbrink.com | www.meckyvandenbrink.com

Uit de serie: Learn to unlearn | thousand feeds long / 30 x 20 x 70 cm

design en meesterwerk in hout

Fingerprint furniture textiele vormgeving

Korteweg 5 - 1702 PE Heerhugowaard m. 06 27273415 | a_koehnen@hotmail.com www.fingerprintfurniture.com

Olivia Bertus meubel- & objectdesign

Ambyerstraat noord 11 - 6225 EA Maastricht t. 043 3261041 | m. 06 51413871 | info@oliviabertus.nl www.oliviabertus.nl

Joyce Flendrie

product

Johannes Camphuysstraat 25 - 3531 SB Utrecht m. 06 36302242 | info@joyceflendrie.nl www.joyceflendrie.nl

Lina Marie Koeppen Biebricher Strasse 6 - 12056 Berlijn, Duitsland t. +49 (0)1702973503 | contact@linamariekoeppen.de www.linamariekoeppen.de

13


verhaal omvat, uit eerlijke materialen bestaat, gemaakt is voor persoonlijke behoeften of voortkomt uit gedachte­wisseling of een maatschappelijke behoefte......... Divers talent gebroederlijk naast elkaar......... Wanneer je de achtergrond van

Een kantoor, maar niet heus De donkere pijpenla moest een helder, comfortabel kantoor worden. Er werd alles uitgesloopt. Een kaal karkas met rauwe muren bleef over. Bureau Gorissendeponti leidde de verbouwing. Aan de linkermuur kwam over de volle breedte een uitspringende lambrisering in licht berkenhout. De lambrisering herbergde diverse kasten en een balie. Verder stonden er twee bureaus, eigenlijk meer werktafels, die in elkaar geschoven konden worden als een LP in een hoes. De vormgevers, wel in voor een bouwkundig grapje, bevestigden – bij wijze van mogelijke vluchtweg - een trapje aan de lichtkoepel. Het trapje eindigt na drie sporten. Alsof je van boven in een zwembad kan stappen. Omgekeerd misschien een ‘Stairway to Heaven’? Nu, bijna 10 jaar later oogt het interieur nog steeds lekker spannend en strak. Een fijne werkruimte, het is een kruising tussen kantoor, werkplaats en huiskamer. Een thuis. Paul Pinxten uitgever Week-IN-Week-UIT en MaastrichtNet

Meerssen Papier creëert droompapier Lieke Rijkx in gesprek met Jack Giesen

Het was liefde op het eerste gezicht, tussen Jack Giesen en de papierfabriek. Geen wonder, want de zon weerkaatste in de grote vijver voor de prachtige oude villa en de vogeltjes floten, toen hij voor het eerst voet in het gehucht Weert zette. Jack werd trainee bij het toenmalige KNP. “Al snel was ik niet alleen verliefd op de locatie, maar ook op het product.” 23 jaren later is Jack Giesen directeur van Meerssen Papier. Toen in januari 2009 een mogelijke grote klant op bezoek kwam, was de fabriek eigenlijk nog niet klaar om papier te produceren. Jack: “We moesten laten zien dat we opdrachten aan konden nemen, terwijl we eigenlijk nog niet eens pulp hadden om papier van te maken. We raapten alle blaadjes en snippers bij elkaar die we konden vinden. Het papier dat uit de machines kwam, zag er niet uit, maar voor de leek was het net echt. De media die we hadden uitgenodigd, berichtten allemaal enthousiast over de wederopstanding van de fabriek.” In januari 2009 ontbrak niet alleen de pulp, behalve de machines ontbrak eigenlijk alles. “Toen we begonnen, hadden we niets. Geen naamborden, geen bewegwijzering, geen logo.” Het logo ontwierp Jack zelf, met een biertje in de hand. Later volgden het briefpapier en de visitekaartjes. “Blauw en rood zijn contrasterende kleuren met een zakelijke uitstraling en de rode lijntjes staan zowel voor het papier als voor de bandbreedte waarbinnen we werken.” Jack is een liefhebber van design. “Wat speciaal ontworpen is, heeft een grote meerwaarde.” Bij Meerssen Papier draait het volgens hem ook om design. “Wij maken ambachtelijk, industrieel papier

achter de schermen van d-day

in kleine oplagen. We drukken de droom van de klant uit in papier door het een bijzondere kleur en structuur te geven en eventueel een watermerk. Ons papier versterkt de boodschap van onze klanten.” Meerssen Papier is uniek in de kleine volumes die ze kan leveren. Geen enkele andere fabriek maakt oplages van een ton. Momenteel heeft het bedrijf een recepturenbestand van 6.500 kleuren en 15.000 watermerken. Ook wat betreft watermerken is Meerssen Papier uniek. Het is de enige papierfabriek ter wereld die zelf alle technieken in huis heeft om watermerken te maken. “Onze filosofie is dat we in principe tegen elke klant ‘ja’ zeggen. U vraagt, wij draaien.” Ondanks de negatieve geluiden die je op de markt hoort en het grote aantal faillissementen in de papierwereld, heeft papier volgens Jack nog een lange en succesvolle toekomst voor de boeg. “In de luxe verpakkingen en de bedrukte kartons zit zeker nog groei. Maar je kunt ook aan hele andere toepassingen denken zoals bijvoorbeeld de doordrukstrips van medicijnen. Papier is beter voor het milieu dan aluminium.” Duurzaamheid is sowieso een belangrijk gegeven voor Meerssen Papier. “We doen momenteel vooral inspanningen op het gebied van energieverbruik. Met hulp van de gemeente kunnen we hier nog heel veel besparen.” Het is de bedoeling dat de fabriek in de toekomst nog beter opgaat in het unieke Weertse landschap. Ondertussen droomt Jack nog van een aantal klanten. “Ik zou het prachtig vinden als we de papiertjes om de After Eight chocolaatjes zouden maken, of de papiertjes aan de theezakjes, of de Senseoverpakkingen. Wat niet is, kan nog komen. Meerssen Papier heeft een mooie toekomst voor de boeg.”

contact info

Colofon

organisatie, concept en initiatief

technische ondersteuning website

info > hester coolen

Deze krant werd gemaakt door:

hester coolen

wilfred helmig / frisser websolutions

t. + 31 (0) 43 3637729 | m. + 31 (0) 6 30030514

grafisch ontwerp & vormgeving

beeld & geluid

info@d-daydesignveiling.nl

andrea bertus / ontwerpburo bertus

milo kusmic / 2k-communicatie

pr veronique de jong branding & pers catharina burgman fondsenwerving lieke rijkx beeldbewerking joris vroemen

expositie marc de vree / rob mentzen veilingmeester limmy scheres

pr veronique de jong | pr@d-daydesignveiling.nl pers catharina burgman | pers@d-daydesignveiling.nl

hester coolen (redactie), andrea bertus/ ontwerpburo bertus (concept & ontwerp), catharina burgman, lieke rijkx, veronique de jong (teksten), joris vroemen (beeldbewerking), drukkerij walters (drukwerk) & meerssen papier (papier)

14


producten kent ben je er zuinig op......... Netwerk van invloedrijke mensen uit het bedrijfsleven die ideeën helpen ontwikkelen....... D-day inspireert en is vernieuwend..... Ik kom voor innovatieve en unieke ontwerpen......... Een betekenisvol

€15,-

telefoonhoesjes van olivia bertus. Het handbedrukte patroon is geïnspireerd op (bijgevoegde) bloemzaadjes uit Hesters tuin. van links naar rechts: digitalis / prikneus / stokroos / ridderspoor / papaver / zonnebloem. de hoesjes zijn ±8x13cm. links: de digitalis purpurea oftewel vingerhoedskruid

al Deze limited editions worden verkocht aan de infobalie, tijdens D-day

Stichting Platvorm heeft een aantal designers gevraagd gadgets te ontwerpen

In de hoesjes zit een zakje: zaadjes van onder andere zonnebloem, ridderspoor

onder de noemer: ‘D-day limited editions’.

& prikneus uit de tuin van organisator

Onder dit label brengt de stichting nu een zestal gadgets uit, met een oplage

dan kunt u er deze zomer nog van genieten.

van slechts 50 exemplaren per ontwerp.

Grafisch ontwerpster

Alle gadgets zijn gelabeld en genummerd.

gadgets: een set ansichtkaarten, een verjaardagskalender en een kwartetspel,

Het is de bedoeling dat alle gadgets op een eigen manier het gedachtengoed

alle drie uitgevoerd met een selectie van werk van deelnemers. Tot slot ont-

van D-day vertolken.

wierp Andrea nog een tweetal tekenboekjes: ‘nootboekjes’.

Ze worden verkocht aan de infobalie, tijdens het event D-day.

Het binnenwerk van die notitieboekjes is gemaakt van afgekeurd papier en/of

Textielontwerpster Olivia Bertus beet het spits af en ontwierp een serie te-

Hester Coolen. Stop ze snel in de grond,

Andrea Bertus ontwierp voor D-day een aantal prachtige

overgebleven papier van

Drukkerij Walters. Dat past natuurlijk helemaal bin-

nen het gedachtengoed van D-day.

lefoonhoesjes in fijne materialen en prachtige kleuren. Er zijn 6 verschillende varianten gemaakt met een eigen unieke print, geïnspireerd op de inhoud die

De stichting wil meer van dit soort gadgets uitbrengen, en nodigt designers

de hoesjes bij aankoop hebben.

nadrukkelijk uit om ontwerpvoorstellen te doen.

€20,€15,€10,€10,-

kalender €20,-

van links naar rechts: setje van tien postkaarten met elk een afbeelding van een designobject dat ooit op d-day heeft gestaan / a6 nootboekje / a5 tekenboekje - illustratie geïnspireerd op de ontwerpen van deelnemers van d-day / verjaardagskalender 15x30cm / kwartetspel (8 sets: lampen, stoelen, kasten, tafels, tassen, keramiek, sieraden en allerlei)

15


product is een product dat een verhaal omvat, uit eerlijke materialen bestaat, gemaakt is voor persoonlijke behoeften of voortkomt uit gedachte足wisseling of een maatschappelijke behoefte...... Divers talent gebroederlijk naast elkaar .........

Plattegrond D-day in de SAM Decorfabriek Maastricht toiletten

eten drinken zitten

infobalie

ingang

Opening do 23 mei 20.00u met om 20.30 u de 'designers for design' veiling Openingstijden vr 24 mei 12.00-21.00 u za 25 mei 12.00-21.00 u zo 26 mei 10.00-17.00 u Start veiling vr 24/za 25 mei 16.00 u