Designday edition 7 newspaper

Page 1

d-day is een podium voor design, een mix van tentoonstelling, beurs en veiling. aan d-day doen ontwerpers mee, die ontwerpen én maken. d-day is een halfjaarlijks, eigenzinnig evenement in het zuiden van nederland_

7e editie D(esign)-day 23 t/m 26 mei Decorfabriek Maastricht

kien hertoghs

vincent bos & marco van trigt

☛ Designers for design­­ Extra veiling

zie pagina 2 ⋙

D(esign)-day wil graag laten zien dat het ook anders kan Van wat later dat jaar D(esign)-day zou gaan heten, vond in het voorjaar van 2010 de pilot plaats: een voor iedereen vrij toegankelijke expositie, met als kers op de taart een veiling. Het was letterlijk een onderzoek naar het draagvlak voor een dergelijk event, zowel bij deelnemende designers, als bij bezoekend publiek. Bijna 700 bezoekers bezochten tijdens dat zonovergoten eerste weekend van juni de expositie & veiling, op de begane grond van de AINSI. En dat was voor organisator Hester Coolen voldoende impuls om op het ingeslagen pad voort te gaan.

☛ De schoonheid der dingen Academie Beeldende Kunsten Maastricht zie pagina 2 ⋙

☛ D-day database

Nieuw op de website: een visueel overzicht van alle ontwerpers zie pagina 3 ⋙

☛ Flaming dandy from the inside Een maatpak voor Marc Janssen zie pagina 3 ⋙

☛ Sauter Wijnen

Jeugdig elan, verfrissende dynamiek

In het bestand van de stichting bevinden zich nu

Tot slot nog een paar woorden over geld en cultu-

bijna 2000 designers, en dus kunnen de behoef-

reel ondernemersschap.

en modern design

ten van de creatieve beroepspraktijk steeds hel-

Om ontwerpers, bedrijfsleven, en designliefheb-

zie pagina 3 ⋙

derder in kaart gebracht worden.

bers bij elkaar te brengen is geld nodig. Platvorm

Vormgevers die deelnemen aan D-day zijn bijna

zint op inventieve manieren om aan geld te ko-

zonder uitzondering zelfstandige creatieve on-

men. Links en rechts worden er banden gesmeed

dernemers, ZZP-ers dus.

met sponsoren, en met gesloten beurzen valt

Behalve een podium bieden, heeft stichting Plat-

vaak heel wat te regelen.

vorm dan ook een tweede rol in gedachten: die

Een bedankje aan iedereen die op de één of

van intermediair. Een groot publiek kennis laten

andere manier heeft bijgedragen is hier op zijn

maken met ontwerpers & hun werk is één ding,

plaats. Het papier waarop deze krant gedrukt is,

de vormgevers daadwerkelijk vindbaar maken is

werd gedoneerd door Meerssen Papier. Verderop

gaan voor spektakel zorgen

een ander ding.

in deze krant kunt u lezen over deze papierfa-

zie pagina 5 ⋙

Amper zes weken geleden ging op onze site de

briek, die als een feniks uit de as herrees.

nieuwe portal on line, een visueel rubriekenover-

Brouwerij Moortgat steunt ons met bijzonder ger-

☛ Comité der Dwarsverbanden­­ De ambassadeurs achter D-day zie pagina 4 ⋙

☛ Mobiele boomzagerij

Erik Hoedemakers en Michiel van Poecke

☛ Overzicht van alle deelnemers

zicht waarin alle designers die ooit deelnamen

stenat. De flesjes zijn voor de gelegenheid van-

Idealisme, maar ook gezond verstand liggen ten

aan D-day zijn opgenomen. Die ene ontwerper

verrassende etiketten voorzien.

Kijk wie er dit keer met D-day meedoen

grondslag aan het concept van D(esign)-day.

terugvinden is nu kinderspel, en wie op zoek is

Sauter Wijnen zorgde ervoor dat we voor een

zie pagina 6-7 en 10 t/m 13 ⋙

Schoonheid en humor, respect voor mens & ma-

naar een specifieke discipline van vormgeving

leuke prijs wijn konden inkopen.

teriaal en liefde voor vakwerk zijn zomaar wat an-

voor de inrichting van zijn huis of de aankleding

dere sleutelbegrippen.

van lijf & leden zal hier zeker slagen.

De stichting kan natuurlijk zelf ook putten uit

Maar D-day staat vooral voor korte lijntjes. De

Daarnaast is het een heel leuke plek om rond te

haar eigen creatief potentieel.

ont­werpers die deelnemen aan D(esign)-day, zijn

snuffelen in de huidige design branche. Creatief

Zo zijn bij onze infobalie de eerste zes gelabelde

ook de makers. U, als bezoeker, kunt dus recht­

talent verzamelt zich hier en liefhebbers kunnen

& genummerde gadgets te koop, onder de noe-

streeks in gesprek gaan met de vormgever. Veel

volop genieten van het brede aanbod.

mer ‘D-day Limited editions’. Van deze gadgets

mensen weten niet dat ze voor bijna ieder ge-

☛ Affiche

Haal het eruit en hang het op! zie pagina 8-9 ⋙

☛ Meersen Papier

Jack Giesen vertelt waarom zijn fabriek

blijft de oplage beperkt tot 50 stuks. Stichting

juist zo bijzonder is zie pagina 14 ⋙

bruiksvoorwerp rechtstreeks terecht kunnen bij

Een andere pijl op de boog van de stichting is

Platvorm plaatste de opdracht om de gadgets te

een ontwerper. Dat hoeft niet altijd in de vorm

gericht op het bedrijfsleven. De groep vormge-

ontwerpen bij deelnemende designers en kocht

van een opdracht te zijn; ook in de collectie van

vers/ondernemers die het bestand van stichting

de limeted editions vervolgens in bij deze desig-

een designer is het spannend winkelen.

Platvorm bevolkt, vertegenwoordigt een enorm

ners. De winst bij verkoop vloeit in de kas van

Gebruiksvoorwerpen met een verhaal, werk met

creatief potentieel.

Platvorm.

Van donkere pijpenla naar helder,

een bijzondere betekenis, dat is waar D-day over

Ontwerpers zijn in staat een probleem vanuit een

Voor de ‘Designers for Design’ veiling doneerden

comfortabel kantoor - Paul Pinxten

gaat. Unica dus, of kleine series. Vakwerk met

andere invalshoek te benaderen, en kunnen op

verschillende designers een stuk van eigen werk.

zie pagina 14 ⋙

hoofdletters. Spullen waar je zuinig op bent, en

die manier onverwachte oplossingen aandragen.

Tijdens de openingsavond kan op deze stukken

die je nooit meer weggooit. Spullen die zijn ge-

Het bedrijfsleven kan hier op grote schaal van

geboden worden, dus sla je slag!

maakt met respect voor mens en milieu. Zo denkt

profiteren.

D-day over duurzaam.

Om dat te realiseren, werd er een ‘Comité van

Met andere woorden: alle ingrediënten zijn weer

Exclusieve gadgets met een verhaal

Dwarsverbanden’ opgericht. In dit gezelschap

aanwezig om er een echte D-day van te maken:

zie pagina 15 ⋙

D-day ontwikkelt zich in rap tempo. Afgelopen

be­ vindt zich een aantal sleutelfiguren uit het

fraai design, leuke mensen, lekker eten en drin-

najaar werd de organisatie van D-day onder de

bedrijfs­leven en de culturele wereld geselecteerd

ken, bijzondere presentaties, en een goede sfeer

paraplu van een stichting geschoven: stichting

op hun vermogen om ‘buiten de lijntjes te kun-

waarbij bezoekers zich de ogen uit kunnen kijken

Platvorm.

nen kleuren’.

en designers goede zaken kunnen doen.

☛ Een kantoor, maar niet heus

☛ D-day’s Limited Editions ☛ Plattegrond D-day Plattegrond 7e editie D-day zie pagina 16 ⋙