Page 1

ΑΓΩΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση Δ’ Τρίμηνο 2016

1


Τριμηνιαία ενημερωτική έκδοση

ΑΓΩΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 4ο τρίμηνο 2016

Σ’ αυτό το τεύχος 

Έκδοση του «Οδηγού στην ΙΔΕΑ της ΔΕΣΦΑ ΑΕ» (σελ. 6)

Ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Σχεδίου 2017-2025 του ΔΕΣΦΑ (σελ. 15)

Επέκταση του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου πίεσης του ΔΕΣΦΑ στα 110 bar (σελ. 23)

Επέκταση & Αναβάθμιση των Μετρητικών Σταθμών Θεσσαλονίκης (σελ. 39)

Ολοκλήρωση του προγράμματος Τεχνικής Μετάφρασης και Ορολογίας στην Αγγλική Γλώσσα (σελ. 46)

Χρυσές διακρίσεις για τον ΔΕΣΦΑ στα Environmental Awards 2016 (σελ. 49)

Ομιλία του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου του ΔΕΣΦΑ στο συνέδριο "Black Sea Oil and Gas" (σελ. 54)

2


Άποψη από τις εγκαταστάσεις του ΔΕΣΦΑ στη Ρεβυθούσα

3


Ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ, κ. Σωτήριος Νίκας

Αγαπητοί συνάδελφοι, Το 2016 ήταν μία επιτυχής χρονιά για τον ΔΕΣΦΑ.

 Διευρύναμε διεθνείς συνεργασίες  Διασφαλίσαμε την ασφάλεια εφοδιασμού με φυσικό αέριο κατά τρόπο αξιόπιστο  Μεριμνήσαμε για την ολοκλήρωση έργων ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου  Καταρτίσαμε το Επιχειρησιακό Σχέδιο 2017-2015  Διακριθήκαμε σε διεθνή φόρα για τις άριστες πρακτικές και υπηρεσίες μας  Πετύχαμε υψηλές οικονομικές επιδόσεις  Τηρήσαμε διεθνή πρότυπα στη Βιώσιμη Ανάπτυξη  Συμμετείχαμε στην ευημερία των τοπικών κοινωνιών Όλα τα παραπάνω επιτεύχθηκαν με την υπεύθυνη συμπεριφορά όλων μας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό του ΔΕΣΦΑ θωρακίζει την ανοδική πορεία της εταιρείας και προσθέτει έναν ισχυρό κρίκο στη διεθνή αγορά ενέργειας. Καλή συνέχεια σε όλους! Σωτήριος Νίκας Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος

4


Άποψη από τις εγκαταστάσεις του ΔΕΣΦΑ στο Πάτημα Ελευσίνας.

5


Υπεύθυνος Συμμόρφωσης ΔΕΣΦΑ Με γνώμονα τις υποχρεώσεις του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ως Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς, όπως αυτές καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/73/ΕΚ, τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 715/2009 και τον Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179), όπως ισχύει, εκπονήθηκε από τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης του ΔΕΣΦΑ το έντυπο «Οδηγός στην ΙΔΕΑ της ΔΕΣΦΑ Α.Ε.». Ο ανωτέρω Οδηγός απευθύνεται τόσο στα όργανα Διοίκησης, όσο και σε όλους τους εργαζόμενους του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Είναι σημαντικό για τους εμπλεκόμενους με καθήκοντα βάσει του ανωτέρου πλαισίου για τη λειτουργία αγορών φυσικού αερίου να αντιληφθούν πως και γιατί επιλέγουν να δράσουν σε θέματα μη συμμόρφωσης. Ο συγκεκριμένος οδηγός περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο είναι απαραίτητο να δράσει ο κάθε εμπλεκόμενος για την επίτευξη της συμμόρφωσης, Ο Οδηγός στην ΙΔΕΑ του ΔΕΣΦΑ στοχεύει: 

στην ενημέρωση των οργάνων διοίκησης και των εργαζομένων του ΔΕΣΦΑ για τον ειδικό ρόλο που καλούνται να εκπληρώσουν σε θέματα συμμόρφωσης,

στη διασφάλιση των βασικών αρχών λειτουργίας, σύμφωνα με το ακρωνύμιο ΙΔΕΑ (Ισότιμη μεταχείριση χρηστών, Διαφάνεια διαδικασιών, Εμπιστευτικότητα εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, Ανεξαρτησία από την Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση - ΚΟΕ) που πρέπει να πληροί ο ΔΕΣΦΑ ως Ανεξάρτητος Διαχειριστής,

6


«Οδηγός στην ΙΔΕΑ της ΔΕΣΦΑ Α.Ε.» 

στη διάδοση της συμπεριφοράς που ενθαρρύνει τη διαχείριση επιχειρησιακών θεμάτων και τη συμμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού του ΔΕΣΦΑ, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ενωσιακής & ελληνικής νομοθεσίας,

στην πρόληψη, τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση της δραστηριότητας που πιθανόν είναι αντίθετη με τους υφιστάμενους κανόνες, στην ενίσχυση και περαιτέρω ανάπτυξη διαδικασιών επιχειρησιακής ηθικής και νομιμότητας, ώστε να αποτελούν μέρος της καθημερινότητας.

Ο «Οδηγός στην ΙΔΕΑ της ΔΕΣΦΑ Α.Ε.» έχει αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας ενώ παράλληλα έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Διαχειριστή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Οδηγό, μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο complianceofficer@desfa.gr

7


Δραστηριότητες Στρατηγικής, Ανάπτυξης & Ρυθμιστικών Θεμάτων Small Scale LNG projects Truck Loading Station Συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε η παράδοση από τον Ανάδοχο του βασικού σχεδιασμού του έργου "Σταθμός πλήρωσης βυτιοφόρων με ΥΦΑ", και ακολούθησε ο σχολιασμός του από τον ΔΕΣΦΑ. Poseidon Med II Ο ΔΕΣΦΑ, ως Τεχνικός Συντονιστής του προγράμματος, συγκάλεσε στις 2 Δεκεμβρίου 2016 την τέταρτη συνάντηση της Τεχνικής Ομάδας του Προγράμματος (TCT meeting), κατά την οποία εγκρίθηκε η πρώτη ενημέρωση του χρονοδιαγράμματος του Προγράμματος και συζητήθηκαν θέματα που άπτονται της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ πραγματοποιήθηκε ενημέρωση από τους συμμετέχοντες εκπροσώπους για την πρόοδο των εργασιών τους. Τον ίδιο μήνα πραγματοποιήθηκε εκδήλωση του Προγράμματος στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσίασαν εισηγήσεις, εκ μέρους του ΔΕΣΦΑ, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Σ. Νίκας, καθώς και ο Διευθυντής Νέων Έργων, κ. Ι. Φλωρεντίν.

«Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η επεξεργασία των ΔΕΣΦΑ για τα έτη προτάσεων για τη διαχείριση των μέσων κοινωνικής 2017-2026 δικτύωσης που έχει αναλάβει ο ΔΕΣΦΑ στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος (Activity 3, "Social and Public (Business Plan Consultation-Awareness"). 2017-2026)»

8


Κατάρτιση Ευρωπαϊκού Κώδικα Τελών Χρήσης Συστημάτων Μεταφοράς Ο Κώδικας Τελών Χρήσης Συστημάτων Μεταφοράς (Tariff NC) βρίσκεται στο τελικό στάδιο κατάρτισής του. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ολοκληρώσει τη διαβούλευση με τους εκπροσώπους των Κρατών-Μελών, προκειμένου να οριστικοποιηθεί το κείμενο που ορίζει το σύνολο των κοινών παραμέτρων για την τιμολογιακή πολιτική και καθορίζει τις απαιτήσεις για τη δημοσίευση των στοιχείων που απαιτούνται. Η επιτροπή έχει αποδεχτεί το σχέδιο Κώδικα Τελών Χρήσης και αναμένεται η θέσπισή του με τη διαδικασία επιτροπολογίας, με την έγκρισή του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εκτιμάται ότι ο Κώδικας θα εγκριθεί και θα δημοσιευτεί το Μάρτιο του 2017. Ο ΔΕΣΦΑ συνεργάστηκε με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις σχετικές επιτροπές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να εκφραστούν με πληρότητα οι θέσεις της Ελλάδας και του Διαχειριστή σε πιθανές νέες προσθήκες/τροποποιήσεις στον Κώδικα από την ίδια την Επιτροπή. Κατάρτιση Συμφωνίας Συνδεδεμένου Συστήματος στο Σημείο Εισόδου “Kulata/Σιδηρόκαστρο” Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του ΔΕΣΦΑ και του Διαχειριστή του Βουλγαρικού Συστήματος Μεταφοράς φυσικού αερίου (BULGARTRANSGAZ EAD), σχετικά με την κατάρτιση Συμφωνίας Συνδεδεμένου Συστήματος (Interconnection Agreement) στο Σημείο Εισόδου “Kulata (BG)/Σιδηρόκαστρο (GR)”. Η εφαρμογή της Συμφωνίας Συνδεδεμένου Συστήματος ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2016 και συνεχίζεται έως σήμερα με επιτυχία. Ο ΔΕΣΦΑ, κατόπιν και της σύμφωνης γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), συμφώνησε στην παράταση ισχύος της πρώτης έκδοσης της Συμφωνίας πέραν της 1ης Οκτωβρίου 2016, η οποία αποτελούσε καταληκτική ημερομηνία και, συγκεκριμένα έως και την 1η Φεβρουαρίου 2017. Την 22α Δεκεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε στη Σόφια της

9


Βουλγαρίας, τετραμερής συνάντηση (ΔΕΣΦΑ, ΔΕΠΑ, BULGARTRANSGAZ, GAZPROMEXPORT), όπου απεφασίσθη η αποστολή των κατανεμηθεισών ποσοτήτων φυσικού αερίου στα ζεύγη των Χρηστών Μεταφοράς που ενεργούν στο συγκεκριμένο Σημείο Διασύνδεσης και σε μονάδες όγκου, πλέον των ήδη αποστελλομένων σε μονάδες ενέργειας. Παράλληλα, οι δύο Διαχειριστές επεξεργάζονται το κείμενο της δεύτερης έκδοσης της Συμφωνίας που θα ενσωματώνει περισσότερες προβλέψεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών που ρυθμίζουν την ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά Φυσικού Αερίου (BAL, INT και CAM Network Codes). Κατάρτιση του νέου 10-ετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (TYNDP) του ENTSOG (2017-2026) και των αντίστοιχων Περιφερειακών Προγραμμάτων (GRIP) Εντός της περιόδου αναφοράς, ολοκληρώθηκε η κατάρτιση του TYNDP 2017-2026, το οποίο ο ENTSOG έθεσε σε δημόσια διαβούλευση έως τις αρχές Φεβρουαρίου 2017. Επόμενο βήμα είναι η επεξεργασία των σχολίων, καθώς και η επίσημη διατύπωση της γνώμης του ACER. Συνεχίστηκε, επίσης, η εργασία κατάρτισης του Περιφερειακού Δεκαετούς Επενδυτικού Προγράμματος (GRIP Νοτίου Διαδρόμου), την οποία για τρίτη φορά συντονίζει ο ΔΕΣΦΑ.

10


Άποψη από τις εγκαταστάσεις του ΔΕΣΦΑ στο ΜΣΣ Σιδηροκάστρου.

Στην περιφέρεια συμμετέχουν εννέα (9) χώρες (Αυστρία, Βουλγαρία, Κροατία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Ρουμανία, Σλοβακία και Σλοβενία) με έντεκα (11) Διαχειριστές (Gasconnect Austria, TAG, Bulgartransgaz, Plinacro, DESFA, FGSZ, Snam Rete Gas, Infrastrutture Trasporto Gas, Transgaz, eustream, Plinovodi). Πρωτοβουλία CESEC (Central and South Eastern Europe Gas Connectivity) Στις 10/7/2015 υπογράφηκαν στο Ντουμπρόβνικ μνημόνιο κατανόησης και πρόγραμμα δράσης του CESEC. Στον κατάλογο πρώτης προτεραιότητας τα έργα ελληνικού ενδιαφέροντος είναι ο αγωγός IGB και στον κατάλογο δεύτερης προτεραιότητας ο πλωτός σταθμός ΥΦΑ στο Βόρειο Αιγαίο, καθώς και ο συμπιεστής Κήπων. Αργότερα, προστέθηκαν η σύνδεση του ΕΣΦΑ με τον ΤΑΡ και ο αγωγός διασύνδεσης Ελλάδας – π.Γ.Δ.Μ.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής δημιουργήθηκαν ομάδες εργασίας ανά έργο, προκειμένου να επιλύσουν ad-hoc τυχόν προβλήματα που προκύπτουν για την υλοποίηση των έργων. Η Δραστηριότητα Στρατηγικής, Ανάπτυξης& Ρυθμιστικών Θεμάτων παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Στις 9 Σεπτεμβρίου 2016 στη Βουδαπέστη, οι Διαχειριστές Φυσικού Αερίου ΔΕΣΦΑ, BULGARTRANSGAZ (Βουλγαρία), TRANSGAZ (Ρουμανία) και UKTRANSGAZ

11


(Ουκρανία) υπέγραψαν Μνημόνιο Κατανόησης (Memorandum of Understanding – MOU) για τη μελέτη των απαιτούμενων έργων, προκειμένου να υλοποιηθεί η δυνατότητα αμφίδρομης ροής φυσικού αερίου από την Ελλάδα έως την Ουκρανία, μέσω των δικτύων μεταφοράς των προαναφερθέντων Διαχειριστών. Ταυτόχρονα, υπεγράφη Επιστολή Προθέσεων (Letter of Intent) μεταξύ των Διαχειριστών FGSZ (Ουγγαρίας), ΔΕΣΦΑ, BULGARTRANSGAZ και TRANSGAZ, για την υπογραφή MOU μεταξύ αυτών. Ως το τέλος του 2016 υπήρξαν συνεννοήσεις μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών για τη διαμόρφωση του τελικού κειμένου, το οποίο αναμένεται να υπογραφεί εντός του 1ου τριμήνου του 2017. Στο MOU αυτό έχουν εκδηλώσει την πρόθεση να προσχωρήσουν και οι Διαχειριστές της Ουκρανίας και της Μολδαβίας. Ηλεκτρονικό υπόβαθρο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Κώδικα Κατανομής Δυναμικότητας (CAM NC) Ο ΔΕΣΦΑ, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του, οι οποίες απορρέουν από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 984/2013 (CAM NC), επέλεξε ως ηλεκτρονικό υπόβαθρο δέσμευσης δυναμικότητας για το Σημείο Διασύνδεσης «Σιδηρόκαστρο», την Regional Booking Platform (RBP). Οι πρώτες δημοπρασίες δέσμευσης δυναμικότητας μέσω της πλατφόρμας RBP πραγματοποιήθηκαν το Δεκέμβριο 2016 και αφορούσαν σε δέσμευση δυναμικότητας ύψους 2,5 GWh/ημέρα στο Σημείο Εισόδου «Σιδηρόκαστρο» για τον Ιανουάριο 2017, 6,6 GWh/ημέρα για το 1ο τρίμηνο και 105,6 GWh/ ημέρα για το 1ο εννεάμηνο του έτους. Μελέτη Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2017-2026 Η Μελέτη Ανάπτυξης ΕΣΦΑ για τα έτη 2017-2026. εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 299/08/13.05.2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΔΕΣΦΑ. Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2016-2025 Σε συνέχεια της δημόσιας διαβούλευσης, η οποία έληξε τον Οκτώβριο 2016 και διεξήγαγε η ίδια η ΡΑΕ, εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2016-2025. Αναμένεται η επίσημη αποστολή της εγκριτικής απόφασης της Αρχής.

12


Επικαιροποιημένη πρόταση επί του σχεδίου 3ης Αναθεώρησης του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ Σε συνέχεια των προτάσεων τροποποίησης του Ημερήσιου Προγραμματισμού λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ, ο ΔΕΣΦΑ απέστειλε την 17η Νοεμβρίου 2016 και την 19η Δεκεμβρίου 2016 στη ΡΑΕ επικαιροποιημένες προτάσεις σχετικά με επί μέρους άρθρα του σχεδίου της 3ης αναθεώρησης του Κώδικα Διαχείρισης Επίσης, την 22α Νοεμβρίου 2016 απέστειλε στην Αρχή την πρότασή του επί των Συμβάσεων-Πλαίσιο Μεταφοράς και ΥΦΑ, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο σχέδιο της 3ης αναθεώρησης του Κώδικα Διαχείρισης. Ο ΔΕΣΦΑ συνεργάζεται με τη ΡΑΕ με στόχο την έγκριση του ανωτέρω σχεδίου αναθεώρησης το συντομότερο δυνατόν. Αναθεώρηση του Κανονισμού Τιμολόγησης Σε συνέχεια της δημόσιας διαβούλευσης του σχεδίου 1ης Αναθεώρησης του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων ΕΣΦΑ που διεξήγαγε η ΡΑΕ, και έπειτα από συνεργασία μεταξύ ΡΑΕ και ΔΕΣΦΑ επί των συστάσεων που εδόθησαν, ο ΔΕΣΦΑ την 19η Σεπτεμβρίου 2016 εισηγήθηκε νέο Σχέδιο Αναθεώρησης του Κανονισμού Τιμολόγησης, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 339/2016, της 3ης Οκτωβρίου 2016, απόφαση της ΡΑΕ. Στη συνέχεια εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 8Α «Προς Ανάκτηση Απαιτούμενο Έσοδο» του Αναθεωρημένου Κανονισμού Τιμολόγησης με την υπ’ αριθμ. 349/2016 της 5ης Οκτωβρίου 2016 απόφαση ΡΑΕ. Ο Αναθεωρημένος Κανονισμός Τιμολόγησης είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΔΕΣΦΑ. Αναθεώρηση τιμολογίων Το Τιμολόγιο Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου εγκρίθηκε την 8η Νοεμβρίου 2016 από τη ΡΑΕ με την υπ’ αριθμ. 352/2016 απόφασή της και θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 61 του Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ Α΄ 136 /28.07.2016). Το νέο Τιμολόγιο Χρήσης υπολογίστηκε βάση του Αναθεωρημένου Κανονισμού Τιμολόγησης (απόφαση ΡΑΕ

13


Άποψη από το Σταθμό ΥΦΑ του ΔΕΣΦΑ στη Ρεβυθούσα

339/2016, ΦΕΚ Β’ 3181/4.10.2016) και της υπ΄ αριθμ. 349/2016 απόφασης της ΡΑΕ για την τροποποίηση αυτού. Για τον υπολογισμό των χρεώσεων της νέας περιόδου εφαρμογής τιμολογίων ελήφθη υπόψη η υπ’ αριθμ. 344/2016 απόφαση της ΡΑΕ, για τον επανϋπολογισμό της Ανακτήσιμης Διαφοράς του ΔΕΣΦΑ για τα έτη 2011-2015. Στην πρότασή του ο ΔΕΣΦΑ περιέλαβε επικαιροποιημένη μελέτη για τον υπολογισμό των συντελεστών Βραχυχρονίων Συμβάσεων, βασιζόμενη στα απολογιστικά στοιχεία σύναψης συμβάσεων του 2015. Τέλος ασφάλειας εφοδιασμού Σύμφωνα με την Απόφαση ΡΑΕ 344/2014 (ΦΕΚ Β’ 2536/23.09.2014) με θέμα «Καθορισμός ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου λογαριασμού ασφάλειας εφοδιασμού, μοναδιαίου τέλους ασφάλειας εφοδιασμού ανά κατηγορία Πελατών φυσικού αερίου, και πρότυπης μονάδας ηλεκτροπαραγωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 4001/2011, όπως ισχύει» ο Διαχειριστής υπέβαλε στη ΡΑΕ ‘Έκθεση, σχετικά με τις κινήσεις, το υπόλοιπο του Λογαριασμού Ασφάλειας Εφοδιασμού και το επανυπολογισθέν μοναδιαίο τέλος ασφάλειας εφοδιασμού για κάθε κατηγορία κατανάλωσης φυσικού αερίου. Η ίδια Έκθεση αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του ΔΕΣΦΑ. Οι νέοι συντελεστές για το μοναδιαίο τέλος ασφάλειας εφοδιασμού ισχύουν ήδη από την 1η Μαΐου 2016. Κόστος Εξισορρόπησης Φορτίου Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 48 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής των απαραίτητων στοιχείων για το κόστος Εξισορρόπησης Φορτίου, η ΡΑΕ αποφασίζει σχετικά με την έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του μοναδιαίου τιμήματος, τον τρόπο κατανομής του πάγιου τιμήματος και του 14


κόστους χρήσης του ΕΣΦΑ για σκοπούς Εξισορρόπησης Φορτίου στους Χρήστες Μεταφοράς, καθώς και τον τρόπο υπολογισμού της Ημερήσιας Τιμής Αερίου Εξισορρόπησης (ΗΤΑΕ). Η εισήγηση του ΔΕΣΦΑ, επί του καθορισμού χρεώσεων που απορρέουν από διαδικασίες Εξισορρόπησης του ΕΣΜΦΑ για το 2016, διαβιβάστηκε στη ΡΑΕ εντός του Ιουλίου 2016 και αναμένεται η απόφασή της τελευταίας. Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΣΦΑ 2017– 2026 Μετά την έγκριση του Τιμολογίου Χρήσης Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ακολούθησε η ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Σχεδίου της εταιρείας 2017-2026 (Business Plan 2017-2026). Το Επιχειρησιακό Σχέδιο 2017-2026 της εταιρείας συντάσσεται ετησίως για τα επόμενα δέκα (10) έτη και περιλαμβάνει ανάλυση της στρατηγικής της εταιρείας, ανάλυση της αγοράς και των επιχειρηματικών ευκαιριών, τα επενδυτικά σχέδια, θέματα διοίκησης και ανθρώπινου δυναμικού και θέματα χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο 2017-2026 εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στις 25.10.2016. Χρηματοδότηση έργου PCI Σταθμός Μ/Ρ στη Ν. Μεσημβρια για τη σύνδεση του ΕΣΜΦΑ με τον TAP από το Πρόγραμμα «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility/CEF) έτους 2016 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε την επιχορήγηση του ΔΕΣΦΑ (κατόπιν της από 27 Απριλίου 2016 έγγραφης αίτησής του προς την Innovation and Networks Executive Agency (INEA)) για την εκπόνηση της μελέτης «Front End Engineering

15


Design (FEED) Metering Regulating station at Nea Messimvria for the interconnection with TAP». Η επιχορήγηση ποσού έως 243.250 ευρώ και ποσοστού 50%, δίδεται στο πλαίσιο του προγράμματος συγχρηματοδότησης (Connecting Europe Facility (CEF) - Energy Sector), το οποίο διαχειρίζεται η Υπηρεσία INEA κατ' εξουσιοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μετά την εναρκτήρια σύσκεψη της 5ης Σεπτεμβρίου 2016 και την υπογραφή της Σύμβασης Επιχορήγησης, ο ΔΕΣΦΑ απέστειλε στην ΙΝΕΑ την προκαταρτική έκθεση προόδου της μελέτης για την περίοδο 4η Μαΐου (έναρξη έργου μελέτης) έως 28η Νοεμβρίου 2016. Χρηματοδότηση έργων φυσικού αερίου από ΕΣΠΑ-ΕΠΑΝ Επιχειρησιακά Προγράμματα περιόδου 2014-2020 στον τομέα της ενέργειας - φυσικό αέριο Κατά το τέλος Δεκεμβρίου 2015 και κατόπιν της από το Μάρτιο 2016 στενής συνεργασίας με την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ για τη διαμόρφωση προτάσεων, ο ΔΕΣΦΑ υπέβαλε τα τελικά οικονομοτεχνικά στοιχεία, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία χρηματοδότησης για τα κατωτέρω έργα, τα οποία έχουν περιληφθεί στην εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» 20142020, (ως την συνεδρίαση της 13ης Οκτωβρίου 2016 της Επιτροπής Παρακολούθησης): Έργα προς χρηματοδότηση: 1. 2. 3. 4.

Πιλοτικός σταθμός φόρτωσης βυτιοφόρων Σταθμός συμπίεσης απαερίων ΥΦΑ Κατασκευή νέου μετρητικού σταθμού για τη σύνδεση με τον αγωγό TAP Έργα Πληροφορικής και Αναβάθμιση γραφικού περιβάλλοντος συστήματος SCADA Κέντρων Ελέγχου

Σημειώνεται ότι για το έργο υπ. αρ. 4 ανωτέρω, εκκρεμεί η εξειδίκευση, λόγω αναμονής της έγκρισης της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού (πρώην Ειδική Γραμματεία για την Κοινωνία της Πληροφορίας). Ο ΔΕΣΦΑ παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοδότησης των έργων και

16


ανταποκρίνεται σε όλες τις απαιτήσεις του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» 2014-2020. Διασυνδετήριος αγωγός Ελλάδας- π.Γ.Δ.Μ. Τον Οκτώβριο 2016 υπογράφηκε Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ του ΔΕΣΦΑ και της Κρατικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων της πΓΔΜ (ΜΕR). Ο ΔΕΣΦΑ κατά την περίοδο αυτή προετοίμασε όλα τα τεχνικά δεδομένα για την εκπόνηση εντός του 1 ου τετραμήνου 2017 της κοινής μελέτη σκοπιμότητας, ώστε να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με τη δυνατότητα υλοποίησης του έργου. Τόσο το ελληνικό τμήμα του έργου, όσο και αυτό που θα κατασκευαστεί στην π.Γ.Δ.Μ. έχουν δηλωθεί εντός του 2016 ως υποψήφια ευρωπαϊκά έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI), ώστε να περιληφθούν, κατόπιν αξιολόγησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον κατάλογο PCI του 2017, προκειμένου να συγχρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα CEF. Επίσης, ο ΔΕΣΦΑ έχει προετοιμάσει κατά την περίοδο αναφοράς τα τεχνικο-οικονομικά έγγραφα για την αίτηση της συγχρηματοδότησης μέρους του έργου από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» 2014-2020 (αφορά σε όποιο τμήμα του έργου δεν συγχρηματοδοτηθεί από το CEF). Επιτροπή Ηλεκτροδότησης μη Διασυνδεδεμένων Νήσων Εντός της περιόδου αναφοράς συνεχίστηκε η συμμετοχή της Δραστηριότητα Στρατηγικής, Ανάπτυξης & Ρυθμιστικών Θεμάτων στις εργασίες της Επιτροπής Εξέτασης Οικονομικότητας του τρόπου ηλεκτροδότησης των μη διασυνδεδεμένων νήσων που έχει συστήσει η ΡΑΕ, με συμμετοχή του ΑΔΜΗΕ, του ΔΕΔΔΗΕ, της ΡΑΕ και του ΔΕΣΦΑ, τις οποίες παρακολουθούν και εκπρόσωποι της ΔΕΗ, και έχει ως αντικείμενο τη σύγκριση μεταξύ της διασύνδεσης με το ηπειρωτικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και της αυτόνομης λειτουργίας νησιωτικών ηλεκτρικών συστημάτων. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των Κυκλάδων, η οποία προέκρινε τη διασύνδεση με το ΕΣΜΗΕ, η Επιτροπή άρχισε την εξέταση των Δωδεκανήσων.

17


Δραστηριότητες Λειτουργίας Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ)

Συντήρηση συμπιεστών απαερίων δεξαμενών ΥΦΑ

Διεύθυνση Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) Προληπτική συντήρηση συμπιεστών απαερίων δεξαμενών ΥΦΑ Το Σεπτέμβριο και Νοέμβριο του 2016 πραγματοποιήθηκε προληπτική συντήρηση των συμπιεστών απαερίων δεξαμενών Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ), BOG Compressors Β&Α, οι οποίοι είχαν συμπληρώσει 8.000 ώρες λειτουργίας, προκειμένου να διασφαλισθεί η αξιοπιστία και η λειτουργικότητά τους, παρουσία εξειδικευμένου τεχνικού της εταιρείας IMBV Ολλανδίας.

Επισκέψεις στον Τερματικό Σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου Στις 24 Νοεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Τερματικού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στη νήσο Ρεβυθούσα από μέλη της Υποεπιτροπής Επικίνδυνων Υλικών της CTIF (Διεθνής Τεχνική Επιτροπή Πρόληψης και Καταστολής Πυρκαγιών). Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε υπό τη συνοδεία Αξιωματικών του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος. Στην υποεπιτροπή συμμετείχαν εκπρόσωποι Πυροσβεστικών και Διασωστικών

18


Υπηρεσιών από έντεκα (11) χώρες της Ευρώπης. Στις 5 Δεκεμβρίου 2016 ξεναγήθηκαν στον Τερματικό Σταθμό ΥΦΑ εργαζόμενοι από την εταιρεία CHC (Εθνική Εταιρεία Υδρογονανθράκων της Κυπριακής Δημοκρατίας, Cyprus Hydrocarbons Company).

Αναμνηστικές φωτογραφίες από επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν στον Τερματικό Σταθμό ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα

19


Διεύθυνση Διαχείρισης Ροής Αερίου Παραδόσεις/Παραλαβές Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου στο/από το ΕΣΜΦΑ Οι συνολικές παραλαβές φυσικού αερίου στα Σημεία Εξόδου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ), δηλαδή η ζήτηση φυσικού αερίου, κατά το 2016 ανήλθαν σε 44.534.902 ΜWh περίπου, σημειώνοντας αύξηση κατά 30,5%, σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Οι συνολικές παραδόσεις φυσικού αερίου στα Σημεία Εξόδου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ), δηλαδή οι εισαγωγές φυσικού αερίου, κατά το 2016 ανήλθαν σε 44.704.382 ΜWh περίπου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 30,37%, σε σύγκριση με 2015.

Οι συνολικές αεριοποιήσεις των Χρηστών ΥΦΑ για το 2016 κυμάνθηκαν στο επίπεδο περίπου των 8.962.740 ΜWh,

20


αυξημένες, δηλαδή, κατά 37,36%, συγκριτικά με το 2015. Ετήσιο Πρόγραμμα Συντήρησης & Βαθμονομήσεων για το 2017 Εκπονήθηκε το Ετήσιο Πρόγραμμα Συντήρησης του ΕΣΦΑ για το έτος 2017 από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ροής Αερίου, όπως ορίζεται από τον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΔΕΣΦΑ. Στο πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνεται χρονοδιάγραμμα υλοποίησης κάθε έργου επιθεώρησης, τροποποίησης, επισκευής, αντικατάστασης, αποκατάστασης, επανένταξης και αναβάθμισης οποιουδήποτε τμήματος του ΕΣΦΑ, που αναμένεται να εκτελεστεί από τον ΔΕΣΦΑ εντός του 2017 και τίθενται χρονικά ορόσημα, σύμφωνα με τα οποία καθορίζεται ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών. Η σύνταξη του προγράμματος ολοκληρώθηκε μετά από τη στενή συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις των Δραστηριοτήτων Λειτουργίας ΕΣΦΑ και των Δραστηριοτήτων Διαχείρισης Έργων. Το Δεκέμβριο 2016 εκπονήθηκε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Μετρήσεων του ΕΣΦΑ, και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΔΕΣΦΑ το Ετήσιο Πρόγραμμα Βαθμονομήσεων του εξοπλισμού μέτρησης των Μετρητικών Σταθμών Σημείων Εισόδου και Εξόδου του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2017. Maintenance Meeting Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ροής Αερίου συμμετείχε στο ετήσιο ‘Maintenance Meeting’ των εταιρειών φυσικού αερίου που συμμετέχουν στη μεταφορά ρωσικού φυσικού αερίου προς τις χώρες της Βαλκανικής και την Τουρκία, η οποία διοργανώθηκε από τον Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου της Βουλγαρίας, BULGARTRANSGAZ, στο Plovdiv από τις 18 έως και 21 Οκτωβρίου 2016. Σκοπός της σύσκεψης, στην οποία συμμετείχαν περίπου πενήντα (50) εκπρόσωποι των εταιρειών GAZPROM (Ρωσία), UKRTRANSGAΖ (Ουκρανία), GAZTRANSIT (Ουκρανία), MOLDOVAGAZ (Μολδαβία), TRANSGAZ (Ρουμανία), BULGARTRANSGAZ (Βουλγαρία), BOTAS (Τουρκία), GA-MA (ΠΓΔΜ) και ΔΕΣΦΑ, ήταν ο προγραμματισμός των εργασιών συντήρησης στα δίκτυα αγωγών για το έτος 2017, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η περίοδος μείωσης της διαμετακομιστικής ικανότητας των διασυνδεδεμένων δικτύων.

21


Στιγμιότυπο από τη συμμετοχή του ΔΕΣΦΑ στο Maintenance Meeting στην πόλη Plovdiv της Βουλγαρίας Κατά τη σύσκεψη, ο ΔΕΣΦΑ επέτυχε τη χρονική μετάθεση εργασιών συντήρησης στα ανάντη δίκτυα σε περιόδους, όπου η κατανάλωση φυσικού αερίου δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή, καθώς και τη μείωση του απαιτούμενου χρόνου εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης, με στόχο την απρόσκοπτη εκτέλεση του προγράμματος Παραδόσεων Φυσικού Αερίου των Χρηστών Μεταφοράς στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ). Εργαστήρια Μετρολογίας ΔΕΣΦΑ Τον Οκτώβριο 2016 το εργαστήριο δοκιμών χημικής ανάλυσης του ΔΕΣΦΑ, κατά τη συμμετοχή του σε διεργαστηριακό σχήμα δοκιμών, που διοργανώθηκε από διαπιστευμένη κατά ISO 17043:2010 για το σκοπό αυτό και αναγνωρισμένη διεθνώς εταιρεία του Ηνωμένου Βασιλείου (EFFECTECH) και στο οποίο συμμετείχαν συνολικά είκοσι έξι (26) εργαστήρια από όλον τον κόσμο [Αυστραλία (6), Μπρουνέι (2), Ελλάδα (1), Καζακστάν (1), Μαλαισία (1), Ολλανδία (1), Νιγηρία (2), Νορβηγία (2), Κατάρ (3), Ρωσία (1), Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (2), Ηνωμένο Βασίλειο (4)], κατατάχθηκε στα πέντε (5) καλύτερα εργαστήρια πακοσμίως, επιτυγχάνοντας εξαιρετικές μετρήσεις. Επίσης, αποδόθηκε στο εργαστήριο δοκιμών χημικής ανάλυσης Certificate of Achievement, με συνολικό σκορ 100%. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μετρήσεις που έγιναν δεν ήταν μόνο εντός των αποδεκτών ορίων, αλλά και εντός των κατά πολύ αυστηρότερων ορίων

22


αβεβαιότητας των τιμών αναφοράς. Η παραπάνω διάκριση δημοσιεύτηκε με δελτίο τύπου στην ιστοσελίδα του ΔΕΣΦΑ, όπου έκανε αναφορά ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ, κ. Σωτήριος Νίκας. Το Νοέμβριο 2016 το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) Α.Ε., κατόπιν σχετικής αξιολόγησης, ενέκρινε τη διατήρηση της διαπίστευσης των εργαστηρίων διακρίβωσης πίεσης και χημικής ανάλυσης του ΔΕΣΦΑ στο Πάτημα Ελευσίνας, καθώς και του εργαστηρίου δοκιμών χημικής ανάλυσης στη Ρεβυθούσα. Επιπλέον, έπειτα από σχετική αξιολόγηση, το ΕΣΥΔ ενέκρινε την επέκταση του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου πίεσης του ΔΕΣΦΑ στα 110 bar παρέχοντας στο εργαστήριο τη δυνατότητα διακρίβωσης όλων των οργάνων πίεσης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.

Παροχή Υπηρεσιών Μετρολογίας και Εκπαίδευσης Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ροής Αερίου παρείχε, μέσω του διαπιστευμένου εργαστηρίου διακρίβωσης χημικής ανάλυσης, υπηρεσίες μετρολογίας στο πλαίσιο σχετικών μη ρυθμιζόμενων υπηρεσιών, σε Μονάδες Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με καύσιμο Φυσικό Αέριο της ΔΕΗ, ELPEDISON, ΗΡΩΝ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER, καθώς και στο εργοστάσιο της ΚΑΒΑΛΑ OIL στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Επιπρόσθετα, η Διεύθυνση Διαχείρισης Ροής Αερίου σε συνεργασία με τη

23


Διεύθυνση Λειτουργίας & Συντήρησης ΕΣΜΦΑ διεξήγαγε, στο πλαίσιο παροχής μη ρυθμιζόμενων υπηρεσιών, δύο διήμερα εκπαιδευτικά σεμινάρια με τίτλο «Μετρολογίας Φυσικού Αερίου» σε τεχνικό προσωπικό των εταιρειών ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Ο ΔΕΣΦΑ, ως Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) έχει αναπτύξει εξειδικευμένη τεχνογνωσία στον τομέα της ποσοτικής και ποιοτικής μέτρησης φυσικού αερίου. Τα σεμινάρια περιλάμβαναν θεωρητικό και πρακτικό μέρος καθώς και επίσκεψη σε εγκαταστάσεις του ΔΕΣΦΑ.

Οι εισηγητές των σεμιναρίων είναι έμπειροι και αρμοδίως καταρτισμένοι εργαζόμενοι του ΔΕΣΦΑ, ενώ κατά την επίδειξη της λειτουργίας των μετρητικών διατάξεων, πέραν των παραπάνω εισηγητών, συμμετείχαν και άλλοι τεχνικοί της εταιρείας. Το σεμινάριο περιλάμβανε γραπτή αξιολόγηση, ενώ στους συμμετέχοντες διανεμήθηκε εκπαιδευτικό υλικό και πιστοποιητικά παρακολούθησης.

«Ανακοινώθηκε από τον ΔΕΣΦΑ η δημιουργία του νέου Σημείου Εξόδου «ΦΑΡΣΑΛΑ» του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού» Νέο Σημείο Εξόδου «Φάρσαλα» Το Νοέμβριο 2016 ανακοινώθηκε από τον ΔΕΣΦΑ η δημιουργία του νέου Σημείου Εξόδου «ΦΑΡΣΑΛΑ» του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, δυναμικότητας 168.000 Nm3/ημέρα (ή ισοδύναμα 1.874,880 MWh/ημέρα) μετά τη θέση σε λειτουργία του νέου Μετρητικού/Ρυθμιστικού Σταθμού ΦΑΡΣΑΛΑ (U-6280). Ο Μετρητικός/Ρυθμιστικός Σταθμός κατασκευάστηκε βάσει της νέας φιλοσοφίας σχεδιασμού των Μετρητικών/Ρυθμιστικών Σταθμών του ΔΕΣΦΑ, σύμφωνα με την οποία το σύστημα μέτρησης του σταθμού είναι διαχωρισμένο στο μέγιστο δυνατό βαθμό από το σύστημα εποπτείας/ελέγχου του και το κεντρικό σύστημα SCADA συλλέγει τα δεδομένα μέτρησης απευθείας από τον πιστοποιημένο υπολογιστή ροής πολλαπλών ρευμάτων του σταθμού.

24


Συγκεκριμένα, από τις 19/11/2016 ενεργοποιήθηκαν οι πρώτες συνδέσεις καταναλωτών του δικτύου Χαμηλής Πίεσης της πόλης.

Διεύθυνση Λειτουργίας & Συντήρησης ΕΣΜΦΑ Κέντρο Λειτουργίας & Συντήρησης Κ. Ελλάδας - Αμπελιά Φαρσάλων

Στιγμιότυπο από εκπαιδευτική ημερίδα σχετικά με τη χρήση πυροσβεστικών μέσων και συστημάτων

Το προσωπικό του Τμήματος Λειτουργίας & Συντήρησης Αμπελιάς, στο πλαίσιο των εκπαιδεύσεων που αποσκοπούν στην επάρκεια και ετοιμότητα του προσωπικού για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων που άπτονται της ασφάλειας ΕΣΦΑ, οργάνωσε και πραγματοποίησε εκπαιδευτική ημερίδα σε θέματα αποτελεσματικότερης χρήσης των διαθέσιμων πυροσβεστικών μέσων και συστημάτων που διαθέτει. Οι σχετικές επιδείξεις και εισηγήσεις έγιναν από στελέχη του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Φαρσάλων και η εκπαίδευση ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, με την ενεργό συμμετοχή του Τεχνικού και Διοικητικού προσωπικού του ΔΕΣΦΑ.

25


Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης στο ΜΣΣ Σιδηροκάστρου

Μετρητικός Σταθμός Σιδηροκάστρου Εργασίες Συντήρησης - Βελτίωσης Εγκαταστάσεων Στο Δίκτυο Διανομής Δράμας τροφοδοτήθηκε πρόσφατα o νέος βιομηχανικός καταναλωτής ‘ΣΤΑΪΚΟΣ’. Επίσης, στο ίδιο δίκτυο ολοκληρώθηκε και η διαμόρφωση της ζώνης όδευσης του αγωγού πλησίον της βιομηχανίας ‘ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ’. Στο πλαίσιο του έργου της 2ης αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του Μετρητικού Συνοριακού Σταθμού (ΜΣΣ) Σιδηροκάστρου, ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του νέου μετρητικού συστήματος με τρεις παράλληλες μετρητικές γραμμές Ultrasonic και νέους Υπολογιστές Ροής, καθώς και του νέου Σύστηματος Λειτουργικού Ελέγχου DCS των εγκαταστάσεων. Τα παραπάνω δύο συστήματα έχουν τεθεί ήδη σε κανονική λειτουργία, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη και οι εργασίες αναβάθμισης των Βοηθητικών Συστημάτων του ΜΣΣ Σιδηροκάστρου, καθώς και της Λειτουργίας του Σταθμού από το Κέντρο Ελέγχου, μέσω του Συστήματος

26


SCADA (Remote Operation). Το προσωπικό του Τμήματος Λειτουργίας & Συντήρησης Σιδηροκάστρου ασχολήθηκε με την οριοθέτηση του Αγωγού ΔΕΣΦΑ, καθώς και την επίβλεψη εργασιών κατασκευής του Αγωγού TAP, παράλληλα με το ΕΣΦΑ. Επισκέψεις Το Δεκέμβριο 2016 επισκέφτηκαν και ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Μετρητικού Συνοριακού Σταθμού (ΜΣΣ) Σιδηροκάστρου μαθητές από το 7ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών και από το 10ο Δημοτικό Σχολείο Λευκώνα Σερρών. Στους μαθητές διανεμήθηκαν φυλλάδια και αναμνηστικά δώρα του ΔΕΣΦΑ.

Από την επίσκεψη των μαθητών δημοτικού στο ΜΣΣ Σιδηροκάστρου Κέντρο Λειτουργίας και Συντήρησης Βιστωνίδας Το προσωπικό του Τμήματος Λειτουργίας & Συντήρησης Βιστωνίδας ασχολήθηκε με την οριοθέτηση του Αγωγού ΔΕΣΦΑ, καθώς και την επίβλεψη εργασιών κατασκευής του Αγωγού TAP παράλληλα με το ΕΣΦΑ.

27


Τοποθέτηση προστατευτικών μέτρων σε σημεία διασταύρωσης αγωγών ΔΕΣΦΑ και TAP (περιοχή πλησίον Χαμηλού Κομοτηνής)

Κέντρο Λειτουργίας και Συντήρησης Βορείου Ελλάδας – Νέα Μεσήμβρια Κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2016:  Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες:  επέκτασης των εξαεριστικών και φλογοπαγίδων του αγωγού ελαίου και του αερίου στεγάνωσης των TUCO_A και _B  ετήσιας συντήρησης (ενδοσκόπηση των θαλάμων καύσης και των πτερυγίων) των TUCO_A και _B, σε συνεργασία με τους τεχνικούς της Solar  εσωτερικού πλυσίματος αξονικών αεροσυμπιεστών TUCO_A και _Β ετήσιου ελέγχου Fuel gas metering, και Process gas metering  Επισκευάστηκε το combustor drain (διατήρηση εφεδρικού ανταλλακτικού στην αποθήκη)  Αντικαταστάθηκαν τα φίλτρα καμπίνας στα TUCO_A και _Β  Επισκευάστηκε, σε συνεργασία με το τμήμα Πληροφορικής, το PMS (Σύστημα παρακολούθησης κυκλωμάτων ισχύος)  Εσωτερικού toolbox meeting σχετικά με τον εξοπλισμό ATEX. 28


Διεύθυνση Ανάπτυξης Νέων Υπηρεσιών Οι σημαντικότερες δράσεις της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Νέων Υπηρεσιών (ΔΑΝΥ) κατά το 4ο τρίμηνο του 2016 αφορούσαν στο συντονισμό και την παρακολούθηση της προόδου συνεργασίας του ΔΕΣΦΑ με το σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου Trans Adriatic Pipeline (TAP), όπως ειδικότερα αναλύεται στις επιμέρους θεματικές ενότητες που ακολουθούν.

Συμφωνία συνεργασίας (Cooperation Agreement) ΔΕΣΦΑ-TAP Η ισχύς της συμφωνίας συνεργασίας (Cooperation Agreement) ΔΕΣΦΑ-TAP ανανεώθηκε για έξι (6) μήνες, με σκοπό την αναθεώρηση/επικαιροποίησή της, ώστε να περιλαμβάνει προβλέψεις για την υπογραφή περαιτέρω συμφωνιών μεταξύ των δύο Μερών, όπως α) την υπογραφή συμφωνίας διασύνδεσης (Interconnection Agreement–IA) και β) την υπογραφή συμφωνίας σύνδεσης (tie-in agreement), με προσδιορισμό των σχετικών υποχρεώσεων και δικαιωμάτων τους σε συγκεκριμένα χρονικά ορόσημα. Ολοκλήρωση Σύμβασης Λειτουργίας & Συντήρησης του ΤΑΡ από τον ΔΕΣΦΑ Για την αναδοχή από τον ΔΕΣΦΑ της Σύμβασης Λειτουργίας & Συντήρησης του TAP εστάλη ένα αρχικό σχέδιο (first draft) της Συμφωνίας Συντήρησης (Maintenance Agreement) για έλεγχο και σχολιασμό από τα αρμόδια στελέχη του ΤΑΡ. Κοστολόγηση/Τιμολόγηση παρεχόμενων υπηρεσιών στον ΤΑΡ Ο ΔΕΣΦΑ απαιτείται να έχει σαφή εκτίμηση για το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον TAP, προκειμένου στη συνέχεια να είναι σε θέση να προσδιορίσει με ασφάλεια το ύψος της οικονομικής προσφοράς του και το προσδοκώμενο οικονομικό του όφελος.

29


Για το λόγο αυτό κατά το τρίμηνο αναφοράς ολοκληρώθηκε και προωθήθηκε στη Διοίκηση του ΔΕΣΦΑ προκαταρκτική εκτίμηση του κόστους για τις εργασίες που προβλέπεται να παρασχεθούν στον ΤΑΡ στο πλαίσιο της υπό διαπραγμάτευση Σύμβασης Λειτουργίας και Συντήρησης του TAP από τον ΔΕΣΦΑ. Άλλα πεδία συνεργασίας ΔΕΣΦΑ/ΤΑΡ Η συνεργασία ΔΕΣΦΑ-ΤΑΡ εκτείνεται και στις παρακάτω θεματικές ενότητες, με ευθύνη των ορισμένων κατά περίπτωση υπεύθυνων οργανωτικών μονάδων και συμμετεχόντων στις σχετικές Ομάδες Εργασίας : 

Έργο Διασύνδεσης ΕΣΜΦΑ-TAP στη Νέα Μεσημβρία, το οποίο βρίσκεται στη φάση οριστικοποίησης του Σημείου Διασύνδεσης και διαβούλευσης για την εκπόνηση της Μελέτης Βασικού Σχεδιασμού.

Νέο Σύστημα Εκπαίδευσης/Πιστοποίησης Τεχνιτών Λειτουργίας & Συντήρησης, το οποίο ολοκληρώθηκε εσωτερικά από τις αρμόδιες οργανωτικές μονάδες (Διεύθυνση Λειτουργίας & Συντήρησης, Διεύθυνση Ασφάλειας, Συστημάτων Διαχείρισης & Προγράμματος Συμμόρφωσης) και θα ξεκινήσει τη δοκιμαστική του λειτουργία από 01/01/2017, με την παρακολούθηση και την αρωγή εξωτερικού συνεργάτη, με σκοπό τον εντοπισμό πιθανών σημείων βελτίωσης. Στη συνέχεια, το Σύστημα προβλέπεται να πιστοποιηθεί από αρμόδιο Φορέα Πιστοποίησης.

Συμμετοχή του ΔΕΣΦΑ στην παροχή Υπηρεσιών Λειτουργίας & Συντήρησης του ΤΑΡ στην Αλβανία, η οποία βρίσκεται στο στάδιο διερευνητικών συζητήσεων μεταξύ των Τριών Μερών, υπό την εποπτεία των σχετικών Υπουργείων Ενέργειας των δύο χωρών.

Συμφωνία Διασύνδεσης (Interconnection Agreement IA) ΔΕΣΦΑ-ΤΑΡ, η οποία βρίσκεται σε φάση καθορισμού και συμφωνίας των βασικών αρχών που θα τη διέπουν, στο πλαίσιο του σχετικού Ρυθμιστικού πλαισίου.

30


Συντονιστική Διεύθυνση Έργων Συντήρησης & Τεχνικής Υποστήριξης Μελέτες & εργασίες υγρομόνωσης & στεγανοποίησης κτιρίων Ολοκλήρωση της εξωτερικής υγρομόνωσης της βορεινής τοιχοποιίας στο κτίριο Διοίκησης Πατήματος μετά την έκδοση της Ε.Ε. 808/25 από το Τμήμα Συντονισμού Υπηρεσιών Υποστήριξης Έργων Συντήρησης (ΣΥΥΕΣ). Ολοκληρώθηκε η μελέτη εφαρμογής για τη στεγανοποίηση δώματος M/R Κήπων (κεντρικό κτίριο και φυλάκιο) από το Τμήμα Συντονισμού Υπηρεσιών Υποστήριξης Έργων Συντήρησης (ΣΥΥΕΣ) και εν συνεχεία εκδόθηκε η Ε.Ε. 895/03. Οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Η επίβλεψη πραγματοποιείται από το Τμήμα Λειτουργίας & Συντήρησης Βιστωνίδας. Ολοκληρώθηκε η μελέτη εφαρμογής για τη μόνωση δώματος στο κτίριο αποθήκης του Τμήματος Λειτουργίας & Συντήρησης Αμπελιάς από το Τμήμα Συντονισμού Υπηρεσιών Υποστήριξης Έργων Συντήρησης (ΣΥΥΕΣ) και εν συνεχεία εκδόθηκε η Ε.Ε. 895/05. Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί. Η επίβλεψη πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Λειτουργίας & Συντήρησης Αμπελιάς. (εικ. 1) Ολοκληρώθηκε η μελέτη εφαρμογής για την αποκατάσταση υγρομόνωσης δώματος κτιρίου Διοίκησης στο Τμήμα Λειτουργίας & Συντήρησης Σιδηροκάστρου από το Τμήμα Συντονισμού Υπηρεσιών Υποστήριξης Έργων Συντήρησης (ΣΥΥΕΣ) και εν συνεχεία εκδόθηκε η Ε.Ε. 895/08. Οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και η επίβλεψη πραγματοποιείται από προσωπικό του Μετρητικού Συνοριακού Σταθμού Σιδηροκάστρου. (εικ. 4) Ολοκληρώθηκε η μελέτη εφαρμογή για προσωρινά μέτρα και εργασίες στον Ενιπέα ποταμό από την εταιρεία «Ασπροφός Α.Ε.», η οποία ελέγχθηκε από το Τμήμα Συντονισμού Υπηρεσιών Υποστήριξης Έργων Συντήρησης (ΣΥΥΕΣ) και εν συνεχεία εκδόθηκε η Ε.Ε. 895/02.

31


Οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και η επίβλεψη πραγματοποιείται από προσωπικό του Τμήματος Λειτουργίας & Συντήρησης Αμπελιάς. (εικ. 2 και 3) Βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών ασφάλειας των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου για την ανάπτυξη του συστήματος καθοδικής και αντικεραυνικής προστασίας Ο ΔΕΣΦΑ είναι σταθερά προσηλωμένος στο στόχο της ενίσχυσης της ασφάλειας και ακεραιότητας των υποδομών του ΕΣΦΑ. Για την επίτευξη του στόχου αυτού επεκτείνονται, εκσυγχρονίζονται και συνεχώς βελτιώνονται οι υλικοτεχνικές υποδομές ασφάλειας των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, μεταξύ άλλων και μέσω επενδύσεων για την ανάπτυξη του συστήματος καθοδικής και αντικεραυνικής προστασίας. Αντικεραυνική Προστασία στο Κέντρο Λειτουργίας και Συντήρησης Κεντρικής Ελλάδας – Αμπελιά Φαρσάλων

«Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση καινοτόμων αντικεραυνικών στο Κέντρο Λειτουργίας & Συντήρησης Αμπελιάς» Σε συνέχεια της εγκατάστασης αντικεραυνικής προστασίας που είχε υλοποιηθεί τα προηγούμενα έτη στα Κέντρα Λειτουργίας & Συντήρησης Πατήματος και Νέας Μεσήμβριας, ξεκίνησε, κατά το δ’ τρίμηνο του 2016, η εγκατάσταση του εξοπλισμού αναβάθμισης της αντικεραυνικής προστασίας και σε άλλες εγκαταστάσεις του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.

32


Πιο συγκεκριμένα, το Δεκέμβριο του 2016 ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση καινοτόμων αντικεραυνικών στο Κέντρο Λειτουργίας & Συντήρησης Αμπελιάς, τα οποία προμηθεύει βραβευμένη ελληνική εταιρεία υψηλής τεχνολογίας. Το σύστημα ηλεκτρικής προστασίας που τοποθετήθηκε μπορεί, αφενός να διαχειριστεί άμεσα κεραυνικά πλήγματα στο σταθμό και, αφετέρου να προστατεύσει ευαίσθητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, λόγω της εξαιρετικά χαμηλής παραμένουσας τάσης των στοιχείων προστασίας. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η απαίτηση πολλαπλών σημείων προστασίας σε διάφορα μέρη της εγκατάστασης και η χρήση πολλών διατάξεων αντικεραυνικής προστασίας, προσφέροντας σημαντικό οικονομικό όφελος για το ΔΕΣΦΑ. Στις αρχές του νέου έτους, πρόκειται να ακολουθήσει η εγκατάσταση στο Κέντρο Λειτουργίας & Συντήρησης Βιστωνίδας, καθώς και στις εγκαταστάσεις των Μετρητικών Συνοριακών Σταθμών Σιδηροκάστρου και Κήπων. Αναβάθμιση Εξοπλισμού Μείωσης Επαγόμενων Τάσεων στο Σύστημα Καθοδικής Προστασίας Μια ακόμη σημαντική δράση που πραγματοποιήθηκε ήταν η αποξήλωση και ο εργαστηριακός έλεγχος του παλαιού τύπου εξοπλισμού μείωσης επαγόμενων τάσεων-εκτονωτών υπερτάσεων (dc-decoupling devices) από το σύστημα καθοδικής προστασίας των κλάδων φυσικού αερίου ‘Μέγαρα-Αγ.Θεόδωροι’, καθώς και ‘Στεφάνη-Αγ.Απόστολοι’. Στον κλάδο ‘Μέγαρα-Αγ. Θεόδωροι’ ήδη εγκαταστάθηκαν οι νέας τεχνολογίας συσκευές μείωσης των επαγόμενων τάσεων, σε συνεργασία με το Τμήμα Λειτουργίας & Συντήρησης Πελοποννήσου, σε τρεις θέσεις που υπέδειξε το Τμήμα Καθοδικής & Αντικεραυνικής Προστασίας. Ο νέας τεχνολογίας εξοπλισμός μείωσης των επαγόμενων τάσεων, ικανοποιεί πλέον σε μεγάλο βαθμό και τις τεχνικές απαιτήσεις του νέου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 15280: 2013 ‘Εvaluation of anti-ceraunic corrosion likelihood of buried pipelines applicable to cathodically protected pipelines’. Η κατάσταση λειτουργίας του συστήματος Καθοδικής Προστασίας και η αποτελεσματικότητα των μέτρων μείωσης των επαγόμενων τάσεων παρακολουθείται, ενώ πρόκειται να συνεχιστεί η εγκατάσταση των νέας τεχνολογίας εκτονωτών με τη μέθοδο ‘δοκιμής και λάθους’, έως ότου υπάρχει το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα.

33


Δραστηριότητες Διαχείρισης Έργων

Έργα που ολοκληρώθηκαν (κατασκευαστικά ή λειτουργικά) εντός του δ’ τριμήνου 2016 3η Ομάδα Μετρητικών Σταθμών - Μετρητικός Σταθμός της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη Το Έργο περιλαμβάνεται στην «3η ομάδα Μετρητικών/Ρυθμιστικών Σταθμών του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ)». Σκοπός του έργου είναι η τροφοδότηση του Θερμοηλεκτρικού Σταθμού Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ στην περιοχή της Μεγαλόπολης με φυσικό αέριο.

Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος τριμήνου ολοκληρώθηκε η υλοποίηση των εναπομεινασών εργασιών, που αφορούν τον περιβάλλοντα χώρο του Σταθμού. Επέκταση του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου προς Μεγαλόπολη Σκοπός της κατασκευής του Έργου είναι η τροφοδοσία των ευρύτερων βιοτεχνικών/αστικών περιοχών από τις οποίες διέρχεται ο αγωγός (περιοχές Κορίνθου, Άργους – Ναυπλίου, Τρίπολης, Μεγαλόπολης) με φυσικό αέριο , καθώς επίσης και του θερμοηλεκτρικού Σταθμού της ΔΕΗ, ισχύος περίπου 820 MW, στη

34


«Δεύτερη φάση Αναβάθμισης Σταθμού ΥΦΑ Ρεβυθούσας»

Μεγαλόπολη. Αναβάθμιση Συστήματος Εξοπλισμού SCADA πεδίου Βαλβιδοστασίων ΕΣΦΑ Το Έργο αφορά στη μελέτη (λεπτομερή σχεδιασμό), προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού SCADA Πεδίου (RTU), τεχνολογίας IP, σε σταθμούς τύπου LV του ΕΣΦΑ, καθώς και στην παραμετροποίηση του κεντρικού συστήματος SCADA GCC/BCC, έτσι ώστε να ενσωματωθούν σε αυτό οι νέες μονάδες RTU. Οι εργασίες σε όλα τα βανοστάσια ολοκληρώθηκαν εντός του δ’ τριμήνου.

Έργα που βρίσκονται, κατασκευαστικά, σε φάση υλοποίησης εντός του δ’ τριμήνου 2016. Δεύτερη φάση Αναβάθμισης Σταθμού ΥΦΑ Ρεβυθούσας Μια από τις βασικές προτεραιότητες του ΔΕΣΦΑ, που αφορά στην ενίσχυση του ΕΣΦΑ είναι η κατασκευή της 3ης Δεξαμενής Αποθήκευσης στον τερματικό σταθμό ΥΦΑ της νήσου Ρεβυθούσας, η περαιτέρω αναβάθμιση του ρυθμού αεριοποίησης του σταθμού και η αναβάθμιση των λιμενικών εγκαταστάσεων, προκειμένου να είναι δυνατός ο ελλιμενισμός μεγαλύτερων πλοίων.

35


Μελέτη, προμήθεια και κατασκευή της 3ης Δεξαμενής ΥΦΑ Η εκπόνηση του Λεπτομερούς Σχεδιασμού της 3ης Δεξαμενής, καθώς και οι εργασίες κατασκευής, βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ έχουν ολοκληρωθεί οι εκσκαφές, η αντιστήριξη των τοιχίων με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα και η τοποθέτηση των αγκυρίων, η εξυγίανση και σταθεροποίηση του εδάφους κάτω από το θεμέλιο της δεξαμενής, καθώς και η θεμελίωση της δεξαμενής (Foundation slab), η τοποθέτηση εφεδράνων (seismic isolators) και η κατασκευή της βάσης της δεξαμενής (Base slab). Τέλος έχει χτιστεί περιμετρικό τοιχίο (pit wall), πλην του τμήματος που εδράζεται στην περιοχή των επιχώσεων (RW3). Η προμήθεια του κύριου εξοπλισμού της Δεξαμενής έχει ολοκληρωθεί, ενώ βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η προμήθεια υλικών μόνωσης, σωληνώσεων, στηριγμάτων σωληνώσεων κλπ. Αύξηση της δυναμικότητας αεριοποίησης ΥΦΑ από 1.000 σε 1.400 m3 ΥΦΑ/ώρα Το έργο της αύξησης της δυναμικότητας αεριοποίησης ΥΦΑ από 1.000 σε 1.400 m3 ΥΦΑ/ώρα βρίσκεται στη φάση του λεπτομερούς σχεδιασμού και εν συνεχεία της κατασκευής.

Εργασίες ενίσχυσης λιμένος εκφόρτωσης για υποδοχή πλοίων μέχρι 260.000 m3 ΥΦΑ & εργασίες αναβάθμισης για φόρτωση πλοίων 1.000 m3 ΥΦΑ και άνω. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες ενίσχυσης του λιμένος εκφόρτωσης, ώστε να μπορεί να υποδέχεται πλοία μέχρι 260.000 m3 ΥΦΑ και εργασίες αναβάθμισης και τροποποίησης των υπαρχουσών εγκαταστάσεων, ώστε να είναι δυνατή η φόρτωση πλοίων LNG 1.000 m3 ΥΦΑ και άνω. Μικρής κλίμακας φόρτωσης ΥΦΑ σε βυτιοφόρα οχήματα στη νήσο Ρεβυθούσα Το έργο βρίσκεται στη φάση εκπόνησης της μελέτης του Βασικού Σχεδιασμού για τη δημιουργία Σταθμού Φόρτωσης ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα. Κατά την περίοδο αναφοράς ολοκληρώθηκε η μελέτη του βασικού σχεδιασμού για τον πιλοτικό σταθμό φόρτωσης βυτιοφόρων. Παράλληλα εκπονείται και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΔΕΣΦΑ. Επιπλέον, ξεκίνησε η προετοιμασία των τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή (EPC) του σταθμού βυτιοφόρων. 36


4η Ομάδα Μετρητικών Σταθμών Το Έργο περιλαμβάνει:  το Μετρητικό Σταθμό για την τροφοδότηση της Μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής "Θερμοηλεκτρική Θίσβης Α.Ε." στη Θίσβη Βοιωτίας,  το Μετρητικό Σταθμό για την τροφοδότηση της Μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής της "PROTERGIA A.E." στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας,  το Μετρητικό Σταθμό για την τροφοδότηση της Μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής "CORINTHOS POWER" στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας (MOTOR OIL B’) και  το Μετρητικό Σταθμό για την τροφοδότηση των βιομηχανικών εγκαταστάσεων των ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε. στην Ελευσίνα. O Μετρητικός Σταθμός Θίσβης και ο Μετρητικός Σταθμός Αγίου Νικολάου Βοιωτίας λειτούργησαν μέσα στο δ’ τρίμηνο του 2016. Αναφορικά με το Μετρητικό Σταθμό των ΕΛΠΕ, ο βασικός σχεδιασμός έχει ολοκληρωθεί και έχουν ξεκινήσει οι εργασίες κατασκευής της μετρητικής διάταξης του Σταθμού. Μέσα στο πρώτο δίμηνο του 2017 θα ξεκινήσουν κι οι οικοδομικές εργασίες για την κατασκευή του Μετρητικού Σταθμού, όπου η επίβλεψη τους υλοποιείται από προσωπικό του ΔΕΣΦΑ. Σιδηρόκαστρο - 2η Αναβάθμιση ΜΣΣ Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει: α) την υλοποίηση ανάστροφης φυσικής ροής μέσω του Μετρητικού Συνοριακού Σταθμού (ΜΣΣ) Σιδηροκάστρου, με αποτέλεσμα να καθίσταται δυνατή η εξαγωγή ποσοτήτων φυσικού αερίου από το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) προς τη Βουλγαρία. Να σημειωθεί, ότι από τις 24 Μαΐου 2014 ο Σταθμός Σιδηροκάστρου μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη μεταφορά αερίου από την Ελλάδα προς τη Βουλγαρία. β) τη 2η Αναβάθμιση ΜΣΣ, η οποία περιλαμβάνει:  τον τηλεχειρισμό του ΜΣΣ Σιδηροκάστρου από το Κέντρο Ελέγχου του Πατήματος (GCC) και το Εφεδρικό Κέντρο

37


Άποψη από την κατασκευή της Τρίτης Δεξαμενής στη Ρεβυθούσα

Ελέγχου (BCC) της Νέας Μεσημβρίας, μέσω του συστήματος SCADA, την αντικατάσταση των υφιστάμενων μετρητών orifice με μετρητές υπερήχων, ώστε να υπάρχει συμβατότητα με τις απαιτήσεις των προτύπων μέτρησης και την αναβάθμιση των βοηθητικών συστημάτων του Σταθμού (station utilities), σύμφωνα και με τις απαιτήσεις του τηλεχειρισμού.

Μέσα στο δ’ τρίμηνο του 2016 ξεκίνησαν οι εργασίες του συστήματος SCADA, ώστε ο Σταθμός να μπορεί να λειτουργεί άρτια, χωρίς να είναι επανδρωμένος με προσωπικό. Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στο α’ τρίμηνο του 2017. Αναβάθμιση Συστήματος Σταθερών Επικοινωνιών ΕΣΦΑ Σκοπός του Έργου είναι να αναβαθμισθεί το σύστημα σταθερών επικοινωνιών του ΔΕΣΦΑ, συμπεριλαμβανομένων των τηλεφωνικών κέντρων, ώστε να υποστηρίζει χωρητικότητες 1-10Gbps. Η επίβλεψη του έργου πραγματοποιείται από τις υπηρεσίες του ΔΕΣΦΑ. Επέκταση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Συστήματος SCADA στους Κλάδους Αλιβερίου και Μεγαλόπολης Το Έργο αφορά στο λεπτομερή σχεδιασμό, την προμήθεια, την κατασκευή, την εγκατάσταση και ενσωμάτωση της επέκτασης Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Συστήματος SCADA του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου στους Κλάδους Αλιβερίου και Μεγαλόπολης. Για τις ανάγκες του έργου εκδόθηκαν οι οικοδομικές άδειες που αφορούν στην κατασκευή των RCC κτιρίων του αγωγού της Μεγαλόπολης. Η ολοκλήρωση του Έργου συνδέεται με την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου κατασκευής του αγωγού που αναμένεται να ολοκληρωθούν το α’ τρίμηνο του 2017.

38


Αναβάθμιση Ηλεκτρολογικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, Συστήματος Τιμολόγησης & Εξοπλισμού SCADA σε M/R Σταθμούς Το Έργο, που βρίσκεται στο στάδιο της μελέτης του λεπτομερούς σχεδιασμού, αφορά στη μελέτη (λεπτομερή σχεδιασμό), αποξήλωση υφιστάμενου εξοπλισμού, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε δεκάξι (16) σταθμούς M/R. Επέκταση & Αναβάθμιση Μετρητικών Σταθμών Θεσσαλονίκης Το Έργο περιλαμβάνει (α) την μελέτη (λεπτομερή σχεδιασμό), προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία της τρίτης ρυθμιστικής μετρητικής γραμμής στις υπάρχουσες αναμονές συμπεριλαμβανομένου και όλου του παρελκόμενου ηλεκτρολογικού/ηλεκτρονικού εξοπλισμού και (β) την αναβάθμιση του ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, συστήματος τιμολόγησης και εξοπλισμού SCADA Πεδίου των δύο σταθμών. Η ολοκλήρωσή του αναμένεται το πρώτο τρίμηνο του 2017. 5η Ομάδα Μετρητικών/Ρυθμιστικών Σταθμών Κατασκευή Μετρητικού Σταθμού/Ρυθμιστικού Σταθμού Φαρσάλων Το Έργο αφορά στην κατασκευή, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός (1) Μετρητικού/Ρυθμιστικού Σταθμού Φυσικού Αερίου στο χώρο του βανοστασίου στην περιοχή των Φαρσάλων, δυναμικότητας 56 MWh/h και εύρος τιμών πίεσης 12 και 19 bar, για την τροφοδότηση του δικτύου διανομής της περιοχής. Δεδομένης της ανάγκης για άμεση τροφοδότηση της πόλης των Φαρσάλων, ο ΔΕΣΦΑ έχει επισπεύσει την κατασκευή του μηχανολογικού εξοπλισμού και του συστήματος τιμολόγησης και SCADA, ώστε να τροφοδοτηθεί με αέριο η πόλη πριν από την έλευση του χειμώνα και ήδη από τις 16 Νοεμβρίου 2016 ξεκίνησε

39


επιτυχώς η τροφοδότηση της πόλης των Φαρσάλων με φυσικό αέριο. Εντός των επόμενων μηνών θα ολοκληρωθεί και η κατασκευή του Σταθμού.

Έργα που βρίσκονταν σε διαγωνιστική διαδικασία ή σε φάση μελετών ωρίμανσης Κατασκευή Μετρητικού Σταθμού/Ρυθμιστικού Σταθμού Καβάλας Το Έργο αφορά στην κατασκευή, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός (1) Μετρητικού/Ρυθμιστικού Σταθμού Φυσικού Αερίου στο χώρο του βανοστασίου στην περιοχή της Καβάλας, δυναμικότητας 16.750 Nm3/h και εύρος τιμών πίεσης 12 και 19 bar, για την τροφοδότηση του δικτύου διανομής της πόλης της Καβάλας και των παρακείμενων πόλεων Παλιό και Ελευθερούπολη. Ο Βασικός Σχεδιασμός του έργου βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Κατασκευή Μετρητικού/Ρυθμιστικού Σταθμού Νέας Μεσημβρίας για την Σύνδεση με τον ΤΑΡ Το Έργο αφορά στην κατασκευή, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός Μετρητικού/Ρυθμιστικού Σταθμού Φυσικού Αερίου 93bar/66,4bar 10 Mm3/ημέρα για τη σύνδεση του αγωγού ΤΑΡ με το ΕΣΦΑ. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι κατασκευαστικές φάσεις του Σταθμού, ως προς τη χωρητικότητά του:

40


Οι εγκαταστάσεις του ΔΕΣΦΑ στην Αμπελιά.

Annual Capacity 1st Phase 2nd Phase

1 bcm/yr 3 bcm/yr

Daily Capacity 3,047,800 Nm3/ day 10,007,980 Nm3/ day

Hourly Capacity 127,000 Nm3/h 417,000 Nm3/h

Επιπλέον, το Έργο περιλαμβάνει και τη κατασκευή συνδετήριου αγωγού υψηλής πίεσης, διαμέτρου 24 ιντσών και συνολικού μήκους από 0,5 έως 2 χιλ. περίπου (το τελικό μήκος του αγωγού θα εξαρτηθεί από τη θέση χωροθέτησης του σημείου διασύνδεσης). Ο αγωγός θα διασυνδέσει το ΕΣΜΦΑ με τον Αγωγό ΤΑΡ στο ύψος του Κέντρου Λειτουργίας και Συντήρησης Νέας Μεσημβρίας στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Η συγκεκριμένη υποδομή διασύνδεσης των δύο Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σχεδιάζεται για να λειτουργεί αμφίδρομα, δηλαδή να παραλαμβάνει αέριο από τον αγωγό ΤΑΡ και να παραδίδει αέριο σ’ αυτόν βάσει συγκεκριμένων εμπορικών συμφωνιών (Σημείο Εισόδου/Εξόδου του ΕΣΜΦΑ).

41


Εκπόνηση Μελετών ΥΦΑ Μικρής κλίμακας στα πλαίσια του Προγράμματος POSEIDON-MED II. Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία υποδομής στον Τερματικό Σταθμό της Ρεβυθούσας, ώστε να προσφέρονται υπηρεσίες φόρτωσης πλοίων ΥΦΑ μικρής κλίμακας και βυτιοφόρων για τον ανεφοδιασμό πλοίων και την τροφοδότηση απομονωμένων καταναλωτών με καύσιμο ΥΦΑ. Στο έργο περιλαμβάνεται η εκπόνηση μελετών βασικού και λεπτομερούς σχεδιασμού των εγκαταστάσεων, περιβαλλοντικών μελετών, μελετών ασφαλείας και λοιπών υποστηρικτικών μελετών, καθώς και μελετών για τον καθορισμό του ρυθμιστικού πλαισίου των υπηρεσιών. Κατά την περίοδο αναφοράς η Δραστηριότητα Διαχείρισης Έργων (ΔΔΕ) παρείχε υπηρεσίες τεχνικού συντονισμού, χρονικού προγραμματισμού, παρακολούθησης κόστους, καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης για τη χρηματοδότηση του έργου, όπως την προκαταρτική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου και την προκαταρτική μελέτη ασφάλειας του έργου, η οποία αναμένεται να παραδοθεί στο ΔΕΣΦΑ στις αρχές Ιανουαρίου 2017.

Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης υψηλής ποιότητας Για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των έργων της, η Δραστηριότητα Διαχείρισης Έργων (ΔΔΕ) παρέχει υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης υψηλών προδιαγραφών, όπως:  το σχεδιασμό και την υλοποίηση των αναγκαίων μελετών εγκαταστάσεων και δικτύων του συστήματος φυσικού αερίου (Τοπογραφικές Μελέτες, Γεωλογικές – Γεωτεχνικές Μελέτες, Μελέτες Η/Μ, Πολιτικού Μηχανικού και Οργάνων, Περιβαλλοντικές Μελέτες, Μελέτες Ασφαλείας), σε κρίσιμα έργα του Προγράμματος Ανάπτυξης, αυτοδύναμα, αξιοποιώντας το έμπειρο στελεχιακό δυναμικό της και την

42


πολύχρονη εμπειρία του σε έργα φυσικού αερίου.  τον έλεγχο και σχολιασμό μελετών, που εκπονούνται από τρίτους  την εξασφάλιση των προβλεπόμενων αδειοδοτήσεων τη διασφάλιση της αναγκαίας απόκτησης γης για το ΔΕΣΦΑ τη διαχείριση θεμάτων αποκατάστασης γης. Οι Διευθυντές Έργων (Project Managers) υποστηρίζονται από τις αρμόδιες μονάδες της Δραστηριότητας, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες:  Διαχείρισης Συστημάτων Ποιοτικής Διασφάλισης Έργων,  Διαχείρισης Συμβάσεων,  Δημοπράτησης Συμβάσεων Εργολαβιών, Υπηρεσιών και Προμήθειας Υλικών για την Υλοποίηση των Έργων,  Χρονικού και Οικονομικού Προγραμματισμού και Παρακολούθησης των Έργων,  Τεχνικού Αρχείου των εγγράφων των Έργων,  Επίβλεψης Κατασκευής.

O ΔΕΣΦΑ έχει αναπτύξει - μέσω του Τμήματος Χαράξεων & Τοπογραφικών Μελετών της Διεύθυνσης Τοπογραφικών, Γεωλογικών Μελετών & Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών της Δραστηριότητας Διαχείρισης Έργων (ΔΔΕ) ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (G.I.S.), με σκοπό τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης G.I.S. εφαρμογής, που θα επιτρέπει τη δυνατότητα μιας συνολικής εικόνας της υφιστάμενης κατάστασης του δικτύου φυσικού αερίου υψηλής πίεσης. Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα είδος καταγραφής των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Μέσα από αυτή τη συνολική εικόνα του εύρους του υφιστάμενου δικτύου αγωγών και σταθμών, ο ΔΕΣΦΑ θα μπορεί να εξάγει χρήσιμες πληροφορίες και συμπεράσματα, αναφορικά με την κατάσταση των σωληνώσεων, το κτηματολόγιο της περιοχής, την καθοδική προστασία, αλλά και την επέκταση του δικτύου σε άλλες περιοχές.

43


Δραστηριότητες Διοικητικών Υπηρεσιών

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού To Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, πέρα από την παροχή των καθιερωμένων του υπηρεσιών στο σύνολο του προσωπικού, δραστηριοποιήθηκε παράλληλα στην παρακολούθηση και καταγραφή του οργανογράμματος της εταιρείας, σύμφωνα με τις αλλαγές που προέκυψαν για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, καθώς και στην επικαιροποίηση των αντίστοιχων πληροφοριακών συστημάτων (SAP H/R, H/R MASTER, SCANHRMS). Επιπλέον, συνέχισε την ενημέρωση των Ατομικών Φακέλων όλων των εργαζομένων με υπηρεσιακές εξελίξεις, προσωπικά δεδομένα, σεμινάρια-εκπαιδεύσεις, κοκ. Παράλληλα, μερίμνησε για την επιτυχή υλοποίηση και ολοκλήρωση πρακτικής άσκησης εννέα (9) φοιτητών ΑΕΙ, ΤΕΙ και ΙΕΚ. Τμήμα Ανάπτυξης & Εκπαίδευσης Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2016 το Τμήμα Ανάπτυξης & Εκπαίδευσης υποστήριξε διοικητικά, προετοίμασε και διεκπεραίωσε τριάντα (30) προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης με συνολικά εξήντα οκτώ (68) συμμετοχές. Επίσης, ολοκλήρωσε τις αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του γ΄ τριμήνου

44


Εργαζόμενοι του ΔΕΣΦΑ στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσήμβριας

του 2016 και ανήρτησε στο E-qual όσες είχαν αξιολογηθεί, τόσο από τον εκπαιδευόμενο, όσο και από τον εκάστοτε προϊστάμενο. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν τρεις (3) εκπαιδευτικές δράσεις για την ενημέρωση του προσωπικού:  «Οι καλύτερες Πρακτικές για την Αντιμετώπιση της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας»: Σε συνεργασία με τον Διευθυντή της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και εξειδικευμένο σύμβουλο της εν λόγω Μονάδας, συντονίστηκε, οργανώθηκε και υλοποιήθηκε με επιτυχία ενημέρωση για τις καλύτερες Πρακτικές για την Αντιμετώπιση της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας στους εργαζόμενους της Αττικής και των Περιφερειακών Μονάδων. Η εν λόγω εκπαιδευτική δράση αξιολογήθηκε ως ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα και χρήσιμη, καθώς με την άριστη χρήση εκπαιδευτικών τεχνικών εκ μέρους του εισηγητή ευνοήθηκε η συμμετοχή και διατηρήθηκε αμείωτο το ενδιαφέρον του προσωπικού.  Εκπαιδευτική δράση επί του Προγράμματος Συμμόρφωσης 2016: Ο ΔΕΣΦΑ υποχρεούται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 3.1 του Προγράμματος Συμμόρφωσης, να εφαρμόζει ετησίως κατάλληλες εκπαιδευτικές δράσεις

45


για την ενημέρωση όλου του προσωπικού του επί των απαιτήσεων που απορρέουν από το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του. Για το 2016, η εκπαιδευτική δράση λειτούργησε με την μέθοδο εξ αποστάσεως, όπου για τις ανάγκες της δράσης, δημιουργήθηκε, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Πληροφορικής & Επικοινωνιών, ειδικό SharePoint, όπου αναρτήθηκε το εκπαιδευτικό υλικό και το σχετικό ερωτηματολόγιο κατανόησης βασικών σημείων με την υποχρέωση συμπλήρωσής του ηλεκτρονικά. Ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση τεχνικής μετάφρασης & ορολογίας: Ολοκληρώθηκε, με επιτυχία στα κεντρικά γραφεία του ΔΕΣΦΑ, πρόγραμμα Τεχνικής Μετάφρασης και Ορολογίας στην Αγγλική Γλώσσα, διάρκειας 60 ωρών, στο οποίο συμμετείχαν έξι (6) συνεργάτες. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος εκτιμήθηκαν οι δυνατότητες που παρέχονται από ειδικό εργαλείο υποβοηθούμενης μετάφρασης (μεταφραστική μνήμη) στη διεκπεραίωση εργασιών μετάφρασης σε εταιρικό επίπεδο, το οποίο παρουσιάστηκε σε στελέχη του ΔΕΣΦΑ κατά τη διοργάνωση σχετικής ημερίδας από εμπορικό οίκο του εξωτερικού. Τέλος η συγκεκριμένη μεταφραστική μνήμη παραχωρήθηκε δοκιμαστικά στο ΔΕΣΦΑ για ένα (1) μήνα και χρησιμοποιήθηκε επιτυχώς για τη διεκπεραίωση μεταφράσεων.

Διεύθυνση Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΔΠΕ) Κατά το δ’ τρίμηνο 2016, η Διεύθυνση Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΔΠΕ):  Συντόνισε εργασίες και διοργάνωσε συσκέψεις για την ολοκλήρωση μεταβατικού πληροφοριακού συστήματος, ώστε να καλυφθούν οι απαιτήσεις του ευρωπαϊκού και εθνικού ρυθμιστικού πλαισίου για τη χρήση του εθνικού συστήματος φυσικού αερίου.  Διαμόρφωσε τις τεχνικές προδιαγραφές και εισηγήθηκε την αναβάθμιση του κεντρικού συστήματος αυτόματης λήψης αντιγράφων ασφαλείας του εταιρικού data center.

46


Εισηγήθηκε προς το Διοικητικό Συμβούλιο την απόσυρση και διαγραφή από το μητρώο παγίων της εταιρείας αποσβεσθέντος και απαξιωμένου εξοπλισμού πληροφορικής. Ολοκλήρωσε εργασίες αναβάθμισης των προϊόντων SharePoint & Exchange Server με τη βοήθεια πιστοποιημένων συνεργατών της Microsoft Hellas, χωρίς κόστος, αξιοποιώντας τα προνόμια (planning services) του τρέχοντος. Μετά από σχετική έρευνα αγοράς, εισηγήθηκε τη λήψη υπηρεσιών παρακολούθησης, καταγραφής και ανάλυσης αρχείων συμβάντων ασφάλειας (logs) που παράγονται σε πραγματικό χρόνο από συστήματα της εταιρικής πληροφοριακής υποδομής (δικτυακές συσκευές, πληροφοριακά συστήματα, εφαρμογές κ.α.) με τη δημιουργία ειδικής κονσόλας διαχείρισης και

«Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ενημερωτική δράση για τις καλύτερες Πρακτικές για την Αντιμετώπιση της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας στους εργαζόμενους της Αττικής και των Περιφερειακών Μονάδων.» παρακολούθησης των περιστατικών ασφάλειας (Web Monitoring Tool). Διεύθυνση Διοικητικών Προμηθειών Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2016, η Διεύθυνση Διοικητικών Προμηθειών προχώρησε, μεταξύ άλλων στην υπογραφή συμβάσεων και προσαρτημάτων αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών Λειτουργικής Υποστήριξης και Διαχείρισης ΕΣΦΑ, την παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για το ΕΣΜΦΑ, την παροχή υπηρεσιών Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, κοκ. (ενδεικτική αναφορά) Επιπλέον, ολοκληρώθηκαν δώδεκα (12) πρόχειροι διαγωνισμοί και υπεγράφησαν οι αντίστοιχες συμβάσεις και πραγματοποιήθηκαν οι αντίστοιχες αναθέσεις. 47


Διεύθυνση Ασφάλειας, Συστημάτων Διαχείρισης & Προγράμματος Συμμόρφωσης

Ετήσια Αναφορά Βιωσιμότητας και Ανθρακικού Αποτυπώματος Τηρώντας τη δέσμευσή μας για διαχείριση του συνόλου των δραστηριοτήτων και των διεργασιών μας, με άξονα την προστασία του Περιβάλλοντος και τις αρχές της Αειφορίας στη μέγιστη δυνατή διατήρηση του φυσικού πλούτου, εκδόθηκε και για το έτος 2015 (α΄ έκδοση το 2012) η ετήσια Αναφορά Βιωσιμότητας και Ανθρακικού Αποτυπώματος. Στο Ανθρακικό Αποτύπωμα υπολογίστηκε το σύνολο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, οι οποίες προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από ένα άτομο, οργανισμό, μία εκδήλωση ή ένα προϊόν. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν, ελέγχθηκαν ως προς τρεις παράγοντες:  Πληρότητα  Ορθότητα  Αξιοπιστία Για το έτος 2015, ο ΔΕΣΦΑ μετέφερε κάτι λιγότερο από 3 δισεκατομμύρια κυβικά

48


«Νιώθουμε υπερήφανοι για τις επιδόσεις της εταιρείας μας ιδιαίτερα, δε όταν αυτές διακρίνονται ως καλές πρακτικές να βραβεύονται» Σωτήριος Νίκας Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

μέτρα (Νm3) Φυσικού Αερίου και εξέπεμψε συνολικά 68.057,69 τόνους (tn) Διοξειδίου του Άνθρακα. Συνεπώς: για τη μεταφορά ενός κυβικού μέτρου (Nm3) Φυσικού Αερίου, εκπέμπονται 0,023 κιλά (kg) Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2). Η Αναφορά Βιωσιμότητας και Ανθρακικού Αποτυπώματος συντάσσεται με ίδια μέσα από το προσωπικό της Διεύθυνσης Ασφάλειας, Συστημάτων Διαχείρισης & Προγράμματος Συμμόρφωσης και για πρώτη χρονιά ακολούθησε την προβλεπόμενη από τη σειρά προτύπων ISO 14064 μεθοδολογία. Σας προσκαλούμε να διαβάσετε την έκδοση «Αναφορά Ανθρακικού Αποτυπώματος 2015» http://www.desfa.gr/?p=11986 . Διακρίσεις του ΔΕΣΦΑ στα Environmental Awards 2016 Σε μία κατάμεστη αίθουσα, περισσότερα από 300 υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων και εκπρόσωποι Δημόσιων Φορέων παρακολούθησαν την τελετή

49


απονομής των “Environmental Awards 2016” στις εταιρείες που εφαρμόζουν διεθνή πρότυπα και τηρούν άριστες πρακτικές για την Αειφορία και το Περιβάλλον, η οποία έλαβε χώρα την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016 σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Ο ΔΕΣΦΑ έλαβε τρία (3) σημαντικά βραβεία, αποδεικνύοντας ότι ένας από τους βασικούς στόχους του είναι η αειφόρος ανάπτυξη πληρώντας τρία πολύ βασικά χαρακτηριστικά: είναι αποτελεσματική, κοινωνικά δίκαιη και περιβαλλοντικά βιώσιμη. Ειδικότερα, ο ΔΕΣΦΑ διακρίθηκε στις κατηγορίες:  Energy Mastering και έλαβε το GOLD βραβείο για την αποδοτική διαχείριση ενέργειας,  Climate Protection και έλαβε το GOLD βραβείο για τις δράσεις αποτύπωσης και παρακολούθησης των εκπεμπόμενων αερίων θερμοκηπίου,  Sustainable Infrastructure Development και έλαβε το GOLD βραβείο για την εφαρμογή βέλτιστων περιβαλλοντικών πρακτικών κατά την ανάπτυξη και λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ, κ. Σωτήριος Νίκας, κατά την παραλαβή των βραβείων δήλωσε: «Νιώθουμε υπερήφανοι για τις επιδόσεις της εταιρείας μας ιδιαίτερα, δε όταν αυτές διακρίνονται ως καλές πρακτικές να βραβεύονται». Σύστημα Παρακολούθησης και Διαχείρισης Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου Ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του 2016 το νέο Σχέδιο Παρακολούθησης Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου του Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ. Το σχέδιο βασίζεται σε μία νέα μέθοδο υπολογισμού των εκπομπών, η οποία δοκιμάστηκε για παραπάνω από έξι (6) μήνες. Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής εφαρμογής της νέας μεθοδολογίας εφαρμόστηκαν επιτυχώς διαφορετικά

50


σενάρια λειτουργίας του σταθμού, γεγονός που επιτρέπει την υποβολή του νέου σχεδίου στην αρμόδια αρχή για έγκριση. Η νέα μεθοδολογία υπολογισμού των εκπομπών του Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ επιτρέπει την ακριβέστερη και ορθότερη αποτύπωση των εκπομπών της εγκατάστασης, σύμφωνα με τη δέσμευση του ΔΕΣΦΑ για διαρκή βελτίωση των εφαρμοζόμενων συστημάτων. Αρχές Δεκέμβρη κατατέθηκε στο Τμήμα Μηχανισμών Εκπομπών του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ) το νέο σχέδιο Παρακολούθησης και Διαχείρισης Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου για τον Τερματικό Σταθμό ΥΦΑ. Στις 13/12/2016 κατατέθηκαν επιπλέον στοιχεία, που ζήτησε η αρμόδια αρχή και αναμένεται η έγκρισή του, καθώς και ο ορισμός της ημερομηνίας έναρξης της εφαρμογής του νέου σχεδίου. Εσωτερικές επιθεωρήσεις Πραγματοποιήθηκαν εσωτερικές επιθεωρήσεις στα συστήματα ISO 9001, OHSAS 18001 και ISO 14001 στις ακόλουθες οργανωτικές Μονάδες:  ΤΛΣ Αμπελιάς  ΤΛΣ Σιδηροκάστρου  ΤΛΣ Βιστωνίδας  ΤΛΣ Πελοποννήσου  ΥΦΑ Σε συνέχεια των ανωτέρω επιθεωρήσεων εκδόθηκαν εντός του Δεκεμβρίου 2016 οι Αναφορές των Επιθεωρήσεων. Νέα Μορφή στις Μηνιαίες Αναφορές Ασφάλειας, Ποιότητας και Περιβάλλοντος Καθιερώθηκε νέα μορφή Μηνιαίας Αναφοράς (τύπου scoreboard) Ασφάλειας Ποιότητας και Περιβάλλοντος, δομημένη πάνω σε συγκεκριμένους και ελεγχόμενους στόχους και κατηγοριοποιημένη σε δύο βασικές κατηγορίες:  Προληπτικά (Εκπαιδεύσεις, Ασκήσεις, Επιθεωρήσεις)

51


Στιγμιότυπο από το σεμινάριο ασφαλούς οδήγησης 

Απολογιστικά (Συμβάντα, Ατυχήματα)

Σεμινάριο Ασφαλούς Οδήγησης Με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Ασφάλειας, Συστημάτων Διαχείρισης & Προγράμματος Συμμόρφωσης πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο 2016 σεμινάριο – ενημέρωση από τη σχολή οδικής συμπεριφοράς ΙΑΒΕΡΗΣ, στο Κέντρο Λειτουργίας και Συντήρησης Νοτίου Ελλάδας (Πάτημα Ελευσίνας) . Ασκήσεις Εκκένωσης στις εγκαταστάσεις του ΔΕΣΦΑ Το Δεκέμβριο του 2016 πραγματοποιήθηκαν σε εγκαταστάσεις του ΔΕΣΦΑ ασκήσεις εκκένωσης του προσωπικού. Πιο συγκεκριμένα οι ασκήσεις έλαβαν χώρα:  Στις 19-12-2016 στην εγκατάσταση του Υ.Φ.Α Ρεβυθούσας και  Στις 22-12-2016 στην εγκατάσταση του Πατήματος Ελευσίνας Η ανταπόκριση του προσωπικού υπήρξε απόλυτα ικανοποιητική, ενώ τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις ασκήσεις τελούν υπό επεξεργασία,

52


Στιγμιότυπο από άσκηση εκκένωσης στο Πάτημα προκειμένου να αξιολογηθούν και να υλοποιηθούν προτάσεις βελτίωσης, όπου αυτό απαιτείται. Εκπαίδευση στις απαιτήσεις του νέου προτύπου ISO 9001:2015 Στις 6 και 7 Δεκεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση του προσωπικού της Διεύθυνσης Ασφάλειας, Συστημάτων Διαχείρισης & Προγράμματος Συμμόρφωσης από την TUV Austria Hellas με θέμα «Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2015», προκειμένου να παρουσιαστούν οι απαιτήσεις του νέου προτύπου και να προετοιμαστεί η εταιρεία για τη μετάβαση σε αυτό. Συμμετοχή σε σεμινάρια & συνέδρια Στελέχη της Διεύθυνσης Ασφάλειας, Συστημάτων Διαχείρισης & Προγράμματος Συμμόρφωσης συμμετείχαν τόσο στο 1ο Ετήσιο Συνέδριο της Δράσης «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας», που πραγματοποιήθηκε στις 20 -21/12/2016 στις εγκαταστάσεις του ΚΕ.ΜΕ.Α, όσο και στο εκπαιδευτικό συνέδριο “Towards a EU framework for the security of Widezones”, λαμβάνοντας μέρος στο ‘4th Plenary Meeting & 2nd Onsite Integration

53


Δημόσιες Σχέσεις και Εταιρική Επικοινωνία

Συμμετοχή του Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου σε συνέδρια Ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ, κ. Σωτήριος Νίκας στο 4ο Ετήσιο Συνέδριο "Black Sea Oil and Gas" Τα σημαντικά αναπτυξιακά έργα επέκτασης του δικτύου φυσικού αερίου, καθώς και των υποδομών του Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από τον ΔΕΣΦΑ, παρουσίασε ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ, κ. Σωτήριος Νίκας, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου " Black Sea Oil and Gas", που Ο Πρόεδρος Δ.Σ.& Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ, κ. Σ. Νίκας, κατά την ομιλία του στο συνέδριο "Black Sea Oil and Gas" διοργανώθηκε στις 20 και 21 Οκτωβρίου 2017, στη Σόφια της Βουλγαρίας. Ο κ. Νίκας επεσήμανε το σπουδαίο ρόλο του Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ της Ρεβυθούσας, τόσο στην απελευθέρωση της αγοράς Φυσικού Αερίου, όσο και στην επιτυχή και ασφαλή αντιμετώπιση των ενεργειακών κρίσεων εφοδιασμού και τόνισε ότι αναμένεται ενίσχυση του ρόλου αυτού και στον εφοδιασμό πηγών στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Επίσης, ο κ. Νίκας επεσήμανε ότι ο ΔΕΣΦΑ έχει ήδη αναπτύξει μια σειρά έργων υποδομής στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα και Νοτιοανατολική Ευρώπη και επιδιώκει σε συνεργασίες που θα ενισχύσουν τη θέσης της χώρας στον ενεργειακό χάρτη με στόχο την βελτίωση των συνθηκών αγοράς, την ασφάλεια του εφοδιασμού και την προώθηση νέων χρήσεων του φυσικού αερίου.

54


ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Ο ΔΕΣΦΑ συμμετέχει Κατά το 4ο τρίμηνο 2016, ο ΔΕΣΦΑ συνέβαλλε έμπρακτα στους κάτωθι φορείς και οργανισμούς:  Η Αυλή του Παιδιού, με οικονομική ενίσχυση του έργου του κέντρου ειδικών θεραπειών.  Στέγη της Ε.Γ.Ν.Υ.Α., συμβάλλοντας οικονομικά για την ενίσχυση του έργου του κέντρου κοινωνικής φροντίδας της Ένωσης Γονέων Νοητικά Υστερούντων Ατόμων (Ε.Γ.Ν.Υ.Α.).  Το Χαμόγελο του Παιδιού, με ενίσχυση του έργου του οργανισμού.

«Η υποστήριξη του ΔΕΣΦΑ στην υποψηφιότητα του Δήμου Ελευσίνας αναδεικνύει τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης μίας υπεύθυνης και σύγχρονης εταιρείας»

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Επιπλέον, ο ΔΕΣΦΑ κάλυψε το κόστος σπουδών για δύο (2) υπότροφους του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ενέργεια: Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία» του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με στόχο να καλύψει τις ανάγκες της σύγχρονης ενεργειακής αγοράς στην Ελλάδα, παρέχοντας ένα άρτια εκπαιδευμένο στελεχιακό δυναμικό. Συνεργασία με όμορους Δήμους Με την επιλογή της Ελευσίνας, ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2012, η Ελλάδα θα φιλοξενήσει την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για τέταρτη φορά. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ συνεχάρη το Δήμο Ελευσίνας για την επιτυχία του και η υποστήριξη του ΔΕΣΦΑ στην υποψηφιότητα του Δήμου Ελευσίνας αναδεικνύει τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης μίας υπεύθυνης και σύγχρονης εταιρείας. Ο ΔΕΣΦΑ υποστήριξε την υποψηφιότητα του Δήμου Ελευσίνας ως «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021» με σκοπό τη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού και την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας και των αγαθών της.

55


Χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα παιδιά των εργαζομένων Για μία ακόμη χρονιά, ο ΔΕΣΦΑ διοργάνωσε τη Χριστουγεννιάτικη Γιορτή αφιερωμένη στα παιδιά των εργαζομένων. Οι εορταστικές εκδηλώσεις έλαβαν χώρα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη με μεγάλη συμμετοχή των εργαζομένων και των οικογενειών τους. Τα παιδιά, γεύτηκαν τις λιχουδιές, χόρεψαν με τα ξωτικά, έπαιξαν στα φουσκωτά παιχνίδια, δημιούργησαν τις δικές τους κατασκευές στα εργαστήρια πειραμάτων, και μικροί και μεγάλοι παρακολούθησαν μια διαδραστική μουσικοχορευτική παράσταση. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ, κ. Σωτήριος Νίκας και ο Διευθυντής Δραστηριοτήτων Διοικητικών Υπηρεσιών, κ. Πέτρος Θεοδωράκης, επέδωσαν τους αναμνηστικούς επαίνους στα παιδιά τα οποία αρίστευσαν κατά τη σχολική χρονιά. Η γιορτή ολοκληρώθηκε με τον αγαπημένο σε όλους Άγιο Βασίλη, ο οποίος προσέφερε δώρα στα παιδιά και χάρισε σε όλους τους παρευρισκόμενους την καλύτερη ανάμνηση. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ, κ. Σωτήριος Νίκας κατά τη διάρκεια της γιορτής ,αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ,στη σπουδαιότητα της εκδήλωσης και τη χαρά που δίνει στα παιδιά και στους γονείς τους. Μοιράστηκε με τους συμμετέχοντες τη δική του εμπειρία και των παιδιών του σε παρεμφερείς εκδηλώσεις της εταιρείας και ευχήθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες υγεία και τύχη!

Ήταν μία εκδήλωση που άφησε ωραίες αναμνήσεις, χαρούμενα και αισιόδοξα πρόσωπα και ένα απρόσμενο γεγονός την επόμενη ημέρα: «μαμά – μπαμπά πάρτε με και εμένα στη δουλειά γιατί περνάτε πολύ ωραία!»

56


Στιγμιότυπα από τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του ΔΕΣΦΑ για τα παιδιά των εργαζομένων

57


Πίνακας Συντομογραφιών

Γενικά

Υπεύθυνος Συμμόρφωσης (ΥΣ)

Δραστηριότητες Στρατηγικής, Ανάπτυξης & Ρυθμιστικών Θεμάτων (ΔΡΣΑΡΘ)

58

ΔΕΣΦΑ

Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

ΕΣΦΑ

Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου

ΕΣΜΦΑ

Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου

ΥΦΑ

Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο

LNG

Liquefied Natural Gas

ΦΑ

Φυσικό Αέριο

ΤΛΣ

Τμήμα Λειτουργίας & Συντήρησης

ΚΛΣ

Κέντρο Λειτουργίας & Συντήρησης

ΕΚ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΙΔΕΑ

Ισότιμη μεταχείριση χρηστών, Διαφάνεια διαδικασιών, Εμπιστευτικότητα εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, Ανεξαρτησία από την Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση ΚΟΕ

Tariff NC

Tariff Network Code

ΙΑ

Interconnection Agreement

ΡΑΕ

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΔΕΠΑ

Δημόσια Επιχείρηση Αερίου

BAL NC

Balancing Network Code

INT NC

Interoperability Network Code

CAM NC

Capacity Allocation Mechanism Network Code

TYNDP

Ten Year Network Development Plan

ENTSOG

European Network for Transmission System Operators - Gas

ACER

Agency for the Cooperation of Energy Regulators

GRIP

Gas Regional Investment Plan

CESEC

Central and South Eastern Europe Gas Connectivity

πΓΔΜ

πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

MOU

Μνημόνιο Κατανόησης (Memorandum of Understanding )

RBP

Regional Booking Platform

ΡΑΕ

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας


Δραστηριότητες Στρατηγικής, Ανάπτυξης & Ρυθμιστικών Θεμάτων (ΔΡΣΑΡΘ) (συνέχεια)

ΗΤΑΕ

Ημερήσια Τιμή Αερίου Εξισορρόπησης

PCI

Public Common Interest (Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος)

Μ/Ρ

Μετρητικός/Ρυθμιστικός Σταθμός

CEF

Connecting Europe Facility

INEA

Innovation and Networks Executive Agency

FEED

Front End Engineering Design

TAP

Trans Adriatic Pipeline

ΕΣΠΑ

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς

ΕΠΑΝ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας

SCADA

Supervisory Control and Data Acquisition (Σύστημα Αυτομάτου Ελέγχου και Τηλεμετρίας)

ΑΔΜΗΕ

Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΔΕΔΔΗΕ

Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΔΕΗ

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

ΕΣΜΗΕ

Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΔΥΦΑ

Διεύθυνση Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ)

BOG

Boil off gas Compressors

CTIF

Comité Technique International de Prévention et d'Extinction du Feu (Διεθνής Τεχνική Επιτροπή Πρόληψης

CHC

Cyprus Hydrocarbons Company (Εθνική Εταιρεία Υδρογονανθράκων της Κυπριακής Δημοκρατίας)

Δραστηριότητες Λειτουργίας Εθνικού ΜΣΣ Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) ΕΣΥΔ

Μετρητικός Σταθμός Συνόρων Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

ΕΠΑ

Εταιρεία Παροχής Αερίου

DCS

Distributed Control System

PMS

Power Monitoring System (Σύστημα παρακολούθησης κυκλωμάτων ισχύος)

ΔΑΝΥ

Διεύθυνση Ανάπτυξης Νέων Υπηρεσιών

59


Ε.Ε. Δραστηριότητες Λειτουργίας ΣΥΥΕΣ Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) (συνέχεια) Μ/R

Δραστηριότητα Διαχείρισης Έργων (ΔΔΕ)

Δραστηριότητα Διοικητικών Υπηρεσιών (ΔΔΥ)

Διεύθυνση Ασφάλειας, Συστημάτων Διαχείρισης & Προγράμματος Συμμόρφωσης (ΑΣΔ&ΠΣ)

60

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τμήμα Συντονισμού Υπηρεσιών Υποστήριξης Έργων Συντήρησης Metering / Regulating Stations

RTU

Remote Terminal Unit

IP

InPut

LV

Low Voltage

GCC

Ground Control Center

BCC

Back-up Control Center

ΕΛ.ΠΕ.

Ελληνικά Πετρέλαια

RCC

Remote Control Center

GIS

Ground Information System

SAP H/R

Systems, Analytics, Programs – Human Resources

H/R MASTER

Human Resources Master

HRMS

Human Resources Management System – Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού

ΑΕΙ

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

ΤΕΙ

Τεχνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

ΙΕΚ

Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης

ΔΠΕ

Διεύθυνση Πληροφορικής & Επικοινωνιών

ΥΠΕΝ

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ISO

International Organization for Standardization

OHSAS

Occupational Health and Safety Management Systems

ΚΕΜΕΑ

Κέντρο Μελετών Ασφάλειας


Άποψη από τις εγκαταστάσεις του ΔΕΣΦΑ στη Ρεβυθούσα

61


Κεντρικά Γραφεία ΔΕΣΦΑ Μεσογείων 357 -359 152 31 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6501200 Fax: 210 6749504 Email: desfa@desfa.gr Πάτημα Ελευσίνας Κέντρο Λειτουργίας και Συντήρησης Νοτίου Ελλάδος 192 00 Πάτημα Ελευσίνας Τηλ: 210 5506000 Fax: 210 5506135 Σταθμός Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου Ρεβυθούσας Τηλ: 210 5508299 Fax: 210 5508201 Σπαθοβούνι Κορινθίας Κέντρο Λειτουργίας και Συντήρησης Πελοποννήσου 200 08 Σπαθοβούνι Κορινθίας Τηλ: 210 550600 Fax: 210 550690 Αμπελιά Φαρσάλων Κέντρο Λειτουργίας και Συντήρησης Κεντρικής Ελλάδος 403 00 Αμπελιά Φρσάλων Τηλ: 24910 26586-92 Fax: 24910 26593 Νέα Μεσήμβρια Κέντρο Λειτουργίας και Συντήρησης Βορείου Ελλάδος Επαρχιακός Δρόμος Αγχίαλου 570 11 Νέα Μεσήμβρια – Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310 710030 Fax: 2310 710040 Στρυμονοχώρι Σερρών Κέντρο Λειτουργίας και Συντήρησης Μετρητικού Σταθμού Συνόρων Σιδηροκάστρου Στρυμονοχώρι 623 00 Σιδηρόκαστρο Τηλ: 23230 25363-8 Fax: 23230 25362 Βιστωνίδα Ξάνθης Κέντρο Λειτουργίας και Συντήρησης Ανατολικής Ελλάδος 1ο χλμ Διομήδειας – Λεύκης 671 00 Ξάνθη Τηλ: 25410 92174 Fax: 25410 92175

Έκδοση: Δημόσιες Σχέσεις & Εταιρική Επικοινωνία Υπεύθυνοι Ύλης: Δραστηριότητες Στρατηγικής, Ανάπτυξης & Ρυθμιστικών Θεμάτων, Δραστηριότητες Εμπορίας, Δραστηριότητες Λειτουργίας ΕΣΦΑ, Δραστηριότητες Διαχείρισης Έργων, Δραστηριότητες Διοικητικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Ασφάλειας, Συστημάτων Διαχείρισης & Προγράμματος Συμμόρφωσης, Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Εταιρικής Επικοινωνίας

62

Αγωγός Επικοινωνίας | Δ' Τρίμηνο 2016  
Αγωγός Επικοινωνίας | Δ' Τρίμηνο 2016  
Advertisement