Page 1

Τεύχος 4 Νοέμβριος 2010

Αγωγός Επικοινωνίας Με μια ματιά... • Ομάδες Εργασίας για την εναρμόνιση των Εθνικών Αγορών Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου • Επιτροπή για τον Εθνικό Ενεργειακό Σχεδιασμό • Υπόγεια Αποθήκη Φυσικού Αερίου στη Καβάλα • Διαμαρτυρία του ΔΕΣΦΑ σε ανακριβή δημοσιεύματα του σχετικά με την «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ»

Διεθνές ευρωπαϊκό ενδιαφέρον για την ανάπτυξη των υποδομών του ΔΕΣΦΑ

Σε αυτό το τεύχος Χαιρετισμός Προέδρου

2

Χαιρετισμός Δ/νοντος Συμβούλου

3

Κύρια Πρόσφατα Ενεργειακά Νέα

4

Υπόγεια Αποθήκευση Φυσικού Αερίου στη Καβάλα

Δραστηριότητα Μεταφοράς & Εκμετάλλευσης

10

Από τις αρχές του τρέχοντος έτους, τέθηκε υπόψη του ΥΠΕΚΑ, πρόταση από την ιδιωτική εταιρεία Aegean Energy (ιδιωτική εταιρία στην οποία το Ελληνικό Δημόσιο έχει παραχωρήσει την άδεια εξόρυξης & εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων του Πρίνου) και τη ΔΕΠΑ, για μετατροπή του σημερινού κοιτάσματος υδρογονανθράκων «Νότια Καβάλα» (ένα από τα κοιτάσματα του Πρίνου από το οποίο έχουν απαντληθεί σχεδόν όλοι υδρογονάνθρακες) σε υπόγεια αποθήκευση φυσικού αερίου.

Δραστηριότητα Διαχείρισης 13 Έργων Δραστηριότητα Διοικητικών Υπηρεσιών

17

Δ/νση Ασφάλειας, Ποιότητας & Περιβάλλοντος

19

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας

21

συνέχεια στη σελίδα 4

Ομάδες εργασίας για την εναρμόνιση των εθνικών αγορών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, με το Γ’ ενεργειακό πακέτο.

Τον Μάιο του 2010 το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σύστησε δύο ομάδες εργασίας για την προετοιμασία της προσαρμογής της εγχώριας αγοράς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου στις νέες κοινοτικές οδηγίες, οι οποίες θα έχουν έναρξη εφαρμογής, από τον Μάρτιο του 2011.

συνέχεια στη σελίδα 6


ΣΕΛΙΔΑ 2

ΑΓΩΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Χαιρετισμός Προέδρου Δ.Σ., Δρ. Π.Δ. Μαυροκέφαλου Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ο ρόλος του ΔΕΣΦΑ ενισχύεται όλο και περισσότερο όχι μόνο στην εγχώρια ενεργειακή σκηνή αλλά και διεθνώς, σε μία ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Ο αμερόληπτος και διαφανής τρόπος διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου που εκφράστηκε με την απελευθέρωση της αγοράς, καταρχήν με την παραχώρηση δυναμικότητας σε τρίτους χρήστες στη Ρεβυθούσα, τυγχάνουν της επιδοκιμασίας των αρμόδιων Διευθύνσεων Ενέργειας και Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπρόσωποι των οποίων επισκέφθηκαν πρόσφατα την χώρα μας.

«Διαμορφώνεται ένα νέο σύστημα διαχείρισης των έργων που αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του ΔΕΣΦΑ.»

Στο τελευταίο εξάμηνο επιταχύνθηκε η υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας για να καλυφθούν οι ολιγωρίες και καθυστερήσεις του παρελθόντος αλλά και για να ανταποκριθούμε στις νέες απαιτήσεις. Παράλληλα διαμορφώνεται ένα νέο σύστημα διαχείρισης των έργων που αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη λειτουργία και που διακρίνεται από διαφάνεια και σαφήνεια αρμοδιοτήτων και ευθυνών. Αποσκοπούμε η χρηστή διοίκηση να διατρέχει όλη την λειτουργία της Εταιρείας σε όλα τα επίπεδα και να είναι εναρμονισμένη στο πνεύμα της εποχής αλλά και στο γράμμα των απαιτήσεων που επιβάλλει η πορεία της ελληνικής οικονομίας. Η συμβολή των εργαζομένων του ΔΕΣΦΑ στην επιτυχή πορεία της εταιρείας είναι δεδομένη και είναι βέβαιο ότι θα συνεχιστεί.


ΤΕΥΧΟΣ 4

ΣΕΛΙΔΑ 3

Χαιρετισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Δρ. Γ. Παπαρσένου Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Οι εξελίξεις τόσο στον διεθνή ενεργειακό στίβο όσο και στην εγχώρια αγορά πείθουν ότι ο ρόλος των διαχειριστών ενισχύεται, ως κεντρική επιλογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου οι ενεργειακές αγορές να λειτουργούν αποτελεσματικότερα, με διαφάνεια και προς όφελος του ανταγωνισμού, του καταναλωτή αλλά και της ασφάλειας του εφοδιασμού. Τα μηνύματα που λαμβάνουμε από τη συμμετοχή μας στα διεθνή fora και από τις επαφές με αρμόδια στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συγκλίνουν στην προαναφερθείσα διαπίστωση. Σε μία εποχή που οι συνέπειες της απορρύθμισης των αγορών έχουν αφήσει ανεξίτηλα τα σημάδια τους, είναι προφανές ότι ο ΔΕΣΦΑ και οι ανά την Ευρώπη διαχειριστές αγορών καλούνται να διαδραματίσουν έναν αναβαθμισμένο ρόλο. Στην λογική αυτή, αναγνωρίζεται η ανάγκη για την ενεργό συμμετοχή του ΔΕΣΦΑ σε νέα σχέδια διεθνούς γεωπολιτικής εμβέλειας όσο και στην αξιοποίηση εθνικών υποδομών, όπως η δημιουργία αποθήκης φυσικού αερίου στις παλαιές γεωτρήσεις της περιοχής της Νότιας Καβάλας.

«Αναγνωρίζεται η ανάγκη για την ενεργό συμμετοχή του ΔΕΣΦΑ σε νέα σχέδια διεθνούς

Επιπλέον, με δεδομένη την κεντρική επιλογή της πολιτικής ηγεσίας της χώρας μας για τη μεγαλύτερη δυνατή διείσδυση του φυσικού αερίου στα ελληνικά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, προχωρήσαμε στην προκήρυξη των διαγωνισμών για την κατασκευή του τμήματος του αγωγού από την Κόρινθο προς την Μεγαλόπολη, με στόχο την τροφοδότηση όχι μόνο του ενεργειακού κέντρου αλλά και αστικών περιοχών της Κορινθίας, της Αργολίδας και της Αρκαδίας. Παράλληλα, προχωρεί σύμφωνα με το πρόγραμμα το έργο της κατασκευής του αγωγού προς το Αλιβέρι.

γεωπολιτικής εμβέλειας»

Η ανάγκη για την ανάπτυξη νέων υποδομών φυσικού αερίου εξυπηρετείται και από την πρόσφατη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για επιτάχυνση της κατασκευής και τρίτης δεξαμενής υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα, στις εγκαταστάσεις που κατά γενική παραδοχή έχουν γίνει υπόδειγμα τόσο ως προς την λειτουργία τους προς όφελος της αγοράς φυσικού αερίου και του καταναλωτή όσο και ως εγγυητές της ασφάλειας του εφοδιασμού όχι μόνο της χώρας αλλά και γειτονικών περιοχών με το καύσιμο. Είμαι βέβαιος ότι όλοι οι συνάδελφοι θα συνεχίσουν να επιδεικνύουν την ίδια αφοσίωση στο έργο τους, καθώς η εικόνα που “κτίζει” η εταιρεία μας αποτελεί κοινή υπόθεση όλων και επιστρέφει ως αναγνώριση προς όλους.


ΑΓΩΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ 4

Κύρια Πρόσφατα Ενεργειακά Νέα Επιτροπή για τον Εθνικό Ενεργειακό Σχεδιασμό • Μιχαήλ Τον Ιούνιο του 2010, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από σχετική απόφαση που υπέγραψε η Υπουργός Τίνα Μπιρμπίλη, προχώρησε στην συγκρότηση «Επιτροπής για τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού και Ενεργειακής Κυβερνητικής Πολιτικής».

«Το ΥΠΕΚΑ προχώρησε στην συγκρότηση ‘Επιτροπής για τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού και Ενεργειακής Κυβερνητικής Πολιτικής’».

• • •

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Κωνσταντίνος Μαθιουδάκης, Γενικός Γραμματέας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του ΥΠΕΚΑ και ως Αναπληρωτής Πρόεδρος ο Νικόλαος Βασιλάκος, Πρόεδρος της ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας).

Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. του ΔΕΣΜΗΕ , Πάνος-Δημήτριος Μαυροκέφαλος, Πρόεδρος Δ.Σ. του ΔΕΣΦΑ , Αρθούρος Ζερβός, Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΕΗ, Χάρης Σαχίνης, Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΕΠΑ, Ιωάννης Αγαπητίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. της ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας), Νικόλαος Χαραλαμπίδης, Γενικός Διευθυντής Ελληνικού Τμήματος Greenpeace, Δημήτρης Λάλας, Καθηγητής, Εθνικός Εκπρόσωπος για το Κλίμα Κωνσταντίνος Μανιατόπουλος, πρώην Γενικός Διευθυντής Ενέργειας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Παντελής Κάπρος, Καθηγητής ενεργειακής οικονομίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

νεώσιμων Πηγών Ενέργειας κατά 20% στη συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας και 40% στην ηλεκτροπαραγωγή, τη συμμετοχή κατά 10% των βιοκαυσίμων στις μεταφορές και 4% μείωση των εκπομπών αερίων φαινομένου του θερμοκηπίου από όλες τις δραστηριότητες, πλην αυτών που εξαιρούνται από την οδηγία για την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών.

Οι εθνικοί στόχοι που αφορούν σε θέματα ενέργειας περιλαμβάνουν :

Τα υπόλοιπα μέλη είναι οι:

⇒ τη συμμετοχή των Ανα-

Υπόγεια Αποθήκευση Φυσικού Αερίου στη Καβάλα των υδρογονανθράκων του Πρίνου) και τη ΔΕΠΑ, για μετατροπή του σημερινού κοιτάσματος υδρογονανθράκων «Νότια Καβάλα» (ένα από τα κοιτάσματα του Πρίνου από το οποίο έχουν απαντληθεί σχεδόν όλοι υδρογονάνθρακες) σε υπόγεια αποθήκευση φυσικού αερίου.

Από τις αρχές του τρέχοντος έτους, τέθηκε υπόψη του ΥΠΕΚΑ, πρόταση από την ιδιωτική εταιρεία Aegean Energy (ιδιωτική εταιρία στην οποία το Ελληνικό Δημόσιο έχει παραχωρήσει την άδεια εξόρυξης & εκμετάλλευσης

Η πρόταση των δύο αυτών εταιριών προς το Υπουργείο, προωθεί την δημιουργία της υπόγειας αποθήκης στο Ελληνικό Σύστημα ως Α.Σ.Φ.Α. (Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου), για το οποίο υπεύθυνες για την ανάπτυξη

και εκμετάλλευση του θα είναι οι δύο αυτές εταιρίες. Τον Σεπτέμβριο του 2010, η προοπτική δημιουργίας αποθηκευτικού χώρου φυσικού αερίου στις ανενεργούς γεωτρήσεις του Νοτίου Πρίνου (πεδίο: “Νότια Καβάλα”) ήρθε πλέον, με επίσημο τρόπο στο προσκήνιο, καθώς το θέμα βρέθηκε στην ατζέντα σχετικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε υπό τον υφυπουργό Π.Ε.Κ.Α. κ. Γιάννη Μανιάτη, με τη συμμετοχή του ΔΕΣΦΑ, της ΡΑΕ, της ΔΕΠΑ και της Ενεργειακής Αιγαίου. (συνεχίζεται σελίδα)

στη

διπλανή


ΤΕΥΧΟΣ 4

Οι τέσσερις πλευρές κάθισαν στο τραπέζι αφ’ ενός μεν γιατί το ενδιαφέρον για την δημιουργία αποθηκευτικών χώρων βαίνει ανά τον κόσμο αυξανόμενο, αφ’ ετέρου δε γιατί ο Νότιος Πρίνος έχει όντως τις τεχνικές προϋποθέσεις και προοπτικές για να μετατραπεί σε αποθήκη. Σύμφωνα με παλαιότερες σχετικές μελέτες (Shell), στο κοίτασμα της Ν. Καβάλας μπορεί να αποθηκευθεί αέριο σε ποσότητα τουλάχιστον ίση με την αρχική (περίπου 1 δισεκατομμύριο m3) από το οποίο 300-400 εκατομμύρια m3 θα αποτελεί το αέριο βάσης ενώ 600-700 εκατομμύρια m3 μπορεί να αποτελεί το διαθέσιμο αέριο για αποθήκευση. Θα έχει δυνατότητα παροχής προς το δίκτυο τουλάχιστον 4 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων αερίου για 90 ημέρες, γεγονός που θα συμβάλει καθοριστικά στην ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας, αλλά και όμορων διασυνδεδεμένων χωρών. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω παροχή , καλύπτει το 40% της συνολικής ημερήσιας κατανάλωσης της Ελλάδας. Αποφασίσθηκε από το Υπουργείο, η υλοποίηση της επένδυσης, να δρομολογηθεί σύμφωνα με το Εθνικό και Κοινοτικό Δίκαιο και σε εναρμόνιση με το Γ' Ενεργειακό Πακέτο της Ε.Ε. Το πόρισμα δρομολόγησης της επένδυσης, θα συντάξει Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που σύστησε Υπουργείο γι’ αυτόν τον σκοπό και την οποία συγκροτούν:Σταματάκη Σοφία, Καθηγήτρια Ε.Μ.Π, τέως Πρόεδρος Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, -Γιαννακόπουλος Αλέξης, Δ/ντης Δραστηριότητας Μεταφοράς και Εκμετάλλευσης ΔΕΣΦΑ, -Πολυχρονίου Γεώργιος, Δ/ντης Δραστηριότητας Στρατηγικής και Εταιρικής Ανάπτυξης ΔΕΠΑ και -Νικολάου Κων/νος, Τεχνικός σύμβουλος Ενεργειακής Αιγαίου. Η χρήση υπογείων χώρων για την αποθήκευση φυσικού αερίου, είναι μια τεχνική που βρίσκει εφαρμογή σε διεθνές επίπεδο για περισσότερα από 40 χρόνια. Σήμερα λειτουργούν πληθώρα τέτοιων έργων τα οποία εντοπίζονται σχεδόν

ΣΕΛΙΔΑ 5

σε ολόκληρο τον κόσμο, στην Αμερική, στην Ευρώπη και στην Ασία. Ειδικότερα, όσον αφορά στο φυσικό αέριο, υπάρχουν συνολικά 634 υπόγεια συγκροτήματα αποθήκευσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι θέσεις του ΔΕΣΦΑ για το έργο της Υπόγειας Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου, οι οποίες έχουν προωθηθεί από την Διοίκηση της εταιρίας στο Υπουργείο (σε πρότερο χρόνο), αλλά και στα πλαίσια της επιτροπής εμπειρογνωμόνων, συνοψίζονται στα εξής : O ΔΕΣΦΑ λαμβάνοντας υπόψη ότι: 1. Ο υπόγειος χώρος «Νότιος Καβάλα» αποτελεί δημόσια περιουσία. Η απλή μετατροπή της χρήσης του χώρου σε αποθήκη φυσικού αερίου επιφέρει υπεραξία. Η υπεραξία αυτή όμως ανήκει στο δημόσιο και όχι στην ιδιωτική εταιρεία της οποίας έχει παραχωρηθεί ο χώρος για άλλη χρήση (πετρέλαιο). 2. Η ΔΕΠΑ αποτελεί εμπορική εταιρεία στην αγορά φυσικού αερίου. Η παρουσία της στο κοινοπρακτικό σχήμα, όχι ως αποτέλεσμα διαγωνιστικής διαδικασίας αλλά διοικητικής απόφασης της πολιτείας, δημιουργεί συνθήκες διακριτικής μεταχείρισης έναντι άλλων εμπορικών εταιρειών στην αγορά, ενισχύοντας τη δεσπόζουσα θέση της κατ’ αντίθεση προς την κοινοτική νομοθεσία και πρακτική. 3. Η ελληνική νομοθεσία που διέπει τη διαχείριση του Συστήματος Φυσικού Αερίου πρέπει να αλλάξει άρδην και σε πολλά επίπεδα για να «χωρέσει» την πρόταση της ιδιωτικής εταιρείας. 4. Αν και προκρίνει την ενίσχυση επενδύσεων σε υπόγεια αποθήκευση φυσικού αερίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνει απρόθυμη να χρηματοδοτήσει πλέον Ανεξάρτητα Συστήματα Φυσικού Αερίου, ακόμη και υπό καθεστώς ελεύθερης πρόσβασης τρίτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκφράσει την προτίμησή της, όλα τα συστήματα φυσικού αερίου της χώρας να είναι τμήματα του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, διαχειριστής του οποίου είναι ο ΔΕΣΦΑ.

5. Η κοινοτική πρακτική θέλει, σε συνθήκες σπανιότητας υπόγειων αποθηκών φυσικού αερίου και ανωριμότητας της αγοράς φυσικού αερίου, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της Ελλάδας, η πρώτη των υπόγειων αποθηκών φυσικού αερίου, να αποτελεί μέρος του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, με καθεστώς ελεύθερης πρόσβασης τρίτων. O ΔΕΣΦΑ, συναρτώντας τα προαναφερθέντα σχετικά με την ανάπτυξη της υπόγειας αποθήκης φυσικού αερίου στο κοίτασμα «Νότιος Καβάλα», πρότεινε τις ακόλουθες δύο εναλλακτικές προτάσεις: 1. Η επένδυση αυτή να πραγματοποιηθεί ως μέρος του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, από τον ΔΕΣΦΑ. Η πρόταση αυτή βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και, ως εκ τούτου δεν απαιτείται οποιαδήποτε νομοθετική παρέμβαση. 2. Η επένδυση αυτή να πραγματοποιηθεί ως μέρος του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου από Κοινοπραξία στην οποία θα συμμετέχει ο ΔΕΣΦΑ με πλειοψηφικό μερίδιο της τάξης του 51% τουλάχιστον και έχοντας την διοίκηση του εταιρικού αυτού σχήματος, ώστε το δημόσιο (μέσω του ΔΕΣΦΑ) να κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο και τον έλεγχο στην επένδυση αυτή, όπως και στην μετέπειτα εκμετάλλευσή της με ελεύθερη πρόσβαση τρίτων σε ρυθμιζόμενη βάση. Η πρόταση αυτή προϋποθέτει μικρή μόνο παρέμβαση στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, με προσθήκη διάταξης, η οποία θα προβλέπει ότι, ειδικώς όσον αφορά σε εγκαταστάσεις ή χώρους αποθήκευσης φυσικού αερίου που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου, η διαχείρισή τους μπορεί να ανατίθεται είτε στο ΔΕΣΦΑ είτε σε εταιρεία, στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας μετέχει ο ΔΕΣΦΑ με ποσοστό του δημοσίου τουλάχιστον 51% και της οποίας εταιρείας ο ΔΕΣΦΑ έχει τη διοίκηση. Τη διαχείριση της αποθήκης φυσικού αερίου, μετά την ολοκλήρωση των έργων κατασκευής, θα αναλάβει ο ΔΕΣΦΑ ή το Κοινοπρακτικό Σχήμα

«Αποφασίσθηκε από το Υπουργείο, η υλοποίηση της επένδυσης, να δρομολογηθεί σύμφωνα με το Εθνικό και Κοινοτικό Δίκαιο και σε εναρμόνιση με το Γ' Ενεργειακό Πακέτο της Ε.Ε.»

(αναλόγως του διαχειριστικού μοντέλου που θα επιλεχθεί και των απορρεόντων νομοθετικών ρυθμίσεων). Μέρος του προσωπικού που διαχειρίζεται σήμερα την εξόρυξη πετρελαίου, θα μπορούσε να απορροφηθεί – με τις αναγκαίες σχετικές νομοθετικές πράξεις- στο προσωπικό λειτουργίας & συντήρησης της εγκατάστασης. Στην Κοινοπραξία, πλην ενδεχομένως της συμμετοχής του σημερινού κατόχου της άδειας εξόρυξης πετρελαίου στο μειοψηφικό μερίδιο, θα κληθούν να συμμετάσχουν (κατά το μεγαλύτερο μέρος του μειοψηφικού μεριδίου) και ιδιώτες επενδυτές μέσω διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας.


ΣΕΛΙΔΑ 6

ΑΓΩΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ομάδες εργασίας για την εναρμόνιση των εθνικών αγορών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, με το Γ’ ενεργειακό πακέτο.

«Το ΥΠΕΚΑ σύστησε δύο ομάδες εργασίας για την προετοιμασία της προσαρμογής της εγχώριας αγοράς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου στις νέες κοινοτικές οδηγίες».

Τον Μάιο του 2010 το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σύστησε δύο ομάδες εργασίας για την προετοιμασία της προσαρμογής της εγχώριας αγοράς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου στις νέες κοινοτικές οδηγίες, οι οποίες θα έχουν έναρξη εφαρμογής, από τον Μάρτιο του 2011. Μέλη της ομάδας εργασίας με αντικείμενο την προετοιμασία των ρυθμίσεων που θα απαιτηθούν για την προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου του τομέα της Αγοράς Ηλεκτρισμού στις προβλέψεις της οδηγίας 2009/72, ορίστηκαν οι: - Μιλτιάδης Ασλάνογλου και Γιώργος Κουτζούκος (ΡΑΕ), - Θεόδωρος Βλαχογιάννης και Αριστείδης Τασούλης (ΔΕΣΜΗΕ),

- Δημήτρης Παπακωνσταντίνου και Θανάσης Τσιαντούλας (HELAS), - Χάρης Συνοδινός και Νίκος Χατζηαργυρίου (ΔΕΗ), - Andrea Tesi και Ευάγγελος Χρυσάφης (ΕΣΑΗ) και - Διονυσία Σωτηροπούλου (ΥΠΕΚΑ).

- Γεράσιμος Αυλωνίτης και Μιχάλης Θωμαδάκης (ΡΑΕ), - Αλέξης Γιαννακόπουλος και Δημήτρης Δουβίκας (ΔΕΣΦΑ), - Μαρία Σχοινά και Ευάγγελος Κοσμάς (ΔΕΠΑ) και - Διονυσία Σωτηροπούλου (ΥΠΕΚΑ).

Μέλη της ομάδας εργασίας με αντικείμενο την προετοιμασία των ρυθμίσεων που θα απαιτηθούν για την προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου του τομέα της αγοράς του Φυσικού Αερίου στις προβλέψεις της οδηγίας 2009/73, ορίστηκαν οι:

Μεταφορά φορτιών Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου

Διαμαρτυρία του ΔΕΣΦΑ σε ανακριβή δημοσιεύματα του “Κόσμου της Ενέργειας“ αναφορικά με την περίπτωση της “ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ” Σε έντονη έγγραφη διαμαρτυρία προέβη στις αρχές Νοεμβρίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας κ. Γ. Παπαρσένος, προς το περιοδικό “Κόσμος της Ενέργειας”, τεύχος 23 (έκδοση του Ι.Ε.Ν.Ε.), με αφορμή εντελώς ανακριβή δημοσιεύματα του περιοδικού σχετικά με την υπόθεση της “ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ” τον Δεκέμβριο του 2009 και τις μετέπειτα σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ για τον ΔΕΣΦΑ. Η επιστολή διαμαρτυρίας, η οποία ταυτόχρονα εκφράζει και την πολιτική της εταιρίας

στο θέμα αυτό, παρατίθεται παρακάτω. Το περιοδικό, στην επόμενη του έκδοση, ανασκεύασε αμέσως τα σχετικά του δημοσιεύματα, δημοσιεύοντας αυτούσια και την επιστολή διαμαρτυρίας του ΔΕΣΦΑ. (ακολουθεί η επιστολή διαμαρτυρίας του ΔΕΣΦΑ στις επόμενες σελίδες)


ΤΕΥΧΟΣ 4

Απάντηση και διευκρινήσεις ΔΕΣΦΑ σε δημοσίευμα του Κόσμου της Ενέργειας Στο τεύχος 23 του ΚτΕ στην σελίδα 16 στην στήλη με τίτλο τα «Νέα από την Ελλάδα» δημοσιεύτηκε υπό μορφή είδησης η απόφαση της ΡΑΕ να παραπέμψει το ΔΕΣΦΑ και την ΔΕΠΑ στην Επιτροπή Ανταγωνισμού κατηγορώντας τες για παραβίαση των κανόνων περί δικαίου ανταγωνισμού και ζητώντας την επιβολή κυρώσεων. Όμως μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα όχι μόνο άλλαξε η διοίκηση στον ΔΕΣΦΑ αλλά είχαν ληφθεί και όλες οι απαραίτητες αποφάσεις περί απελευθέρωσης της αγοράς φυσικού αερίου πράγμα που οδήγησε και στην εισαγωγή των πρώτων ιδιωτικών φορτίων LNG. Η διοίκηση του ΔΕΣΦΑ με το δίκιο της αντέδρασε μόλις διάβασε το δημοσίευμα το οποίο και ανεφέρετο σε εξελίξεις παρελθόντος χρόνου. Ζητούμε δημοσίως συγνώμη για την εσφαλμένη εντύπωση που δόθηκε μέσω του εν λόγω δημοσιεύματος το οποίο όμως, ας σημειωθεί, ότι όταν στάλθηκε το περιοδικό στο τυπογραφείο (αρχές Ιουνίου) ήταν ακόμα σε ισχύ η απόφαση της ΡΑΕ. Παραθέτουμε ακολούθως το πλήρες κείμενο επιστολής που μας έστειλε ο διευθύνων σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ κ. Γιώργος Παπαρσένος, διαμαρτυρόμενος έντονα για το δημοσίευμα του ΚτΕ αλλά παραθέτοντας και μία σειρά από εξαιρετικά χρήσιμες πληροφορίες για την διάρθρωση της ελληνικής αγοράς φυσικού αερίου και την απελευθέρωσή της. Η Απάντηση του ΔΕΣΦΑ Αξιότιμε κ. Διευθυντά, Μας προκάλεσε κατάπληξη το άρθρο που δημοσιεύτηκε στο τεύχος υπ’ αριθ. 23 του περιοδικού σας στην σελίδα 16 με τίτλο «Στην Επιτροπή Ανταγωνισμού στέλνει ΔΕΣΦΑ και ΔΕΠΑ η ΡΑΕ», στο οποίο πέρα από το ότι αναφέρονται ανακρίβειες που δημιουργούν δυσμενείς εντυπώσεις στους αναγνώστες σε βάρος της εταιρείας μας και πλήττουν βάναυσα το κύρος της και την αξιοπιστία της, βασιζόμενες σε αναληθή στοιχεία, ουσια-

ΣΕΛΙΔΑ 7

στικά συντάσσεσθε με τις απόψεις που εκφράζονται στην υπ’ αριθ. 1175/2010 απόφαση της ΡΑΕ, δηλαδή απόφαση διοικητικής και όχι δικαστικής αρχής, την οποία η εταιρεία μας έχει προσβάλει στις αρμόδιες αρχές. Το ύφος του άρθρου, απαξιωτικό σε βάρος της εταιρείας μας, είναι γραμμένο κατά τρόπο που δημιουργεί παραπλανητικές εντυπώσεις στον αναγνώστη σε βάρος της, δεδομένου μάλιστα ότι επιλεκτικά δημοσιεύσατε αποσπάσματα της αποφάσεως αυτής της ΡΑΕ, με συρραφή τους κατά τέτοιο τρόπο που να δίδεται η ψευδής εντύπωση ότι η «εσφαλμένη» δήθεν στάση του ΔΕΣΦΑ στο επίμαχο ζήτημα έλαβε χώρα παρά την σύννομη και ορθή συμπεριφορά συγκεκριμένου ιδιώτη (βλ. χαρακτηριστικά αποσπάσματα της απόφασης της ΡΑΕ από την οποία αποκόψατε και συνδυάσατε μόνον το πρώτο και το τελευταίο τμήμα μίας παραγράφου «ο ΔΕΣΦΑ επέδειξε άκρως αντιφατική συμπεριφορά, σύμφωνα με όσα έλαβαν χώρα, όπως προκύπτει από το φάκελο της υπόθεσης παρά τις συνεχείς οχλήσεις της καταγγέλλουσας Αλουμίνιον της Ελλάδος και παρά το γεγονός ότι η καταγγέλλουσα είχε από πολύ νωρίς ενημερώσει τον ΔΕΣΦΑ ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί η συμβατικώς δεσμευμένη υπέρ της ΔΕΠΑ δυναμικότητα». Με τέτοια και άλλα αποσπασματικώς αναφερόμενα στοιχεία, εμφανίζεται η εταιρεία μας ως να ενήργησε σκοπίμως και παρανόμως σε βάρος των νομίμων συμφερόντων συγκεκριμένου ιδιώτη, το οποίο όμως ουδόλως ανταποκρίνεται στην αλήθεια. Δεδομένου ότι το ανωτέρω άρθρο σας πλήττει το κύρος και την αξιοπιστία της εταιρείας μας και δημιουργεί στο αναγνωστικό κοινό την ψευδή εντύπωση ότι η εταιρεία μας ενεργεί δήθεν παράνομα και αντίθετα προς τις υποχρεώσεις της εκ του νόμου και του καταστατικού της, με την παρούσα επιστολή μας διαμαρτυρόμεθα για την συμπεριφορά σας αυτή, που αντίκειται στους κανόνες της υποχρέωσης αντικειμενικής και σφαιρικής πληροφόρησης των αναγνωστών και όχι μονό-

πλευρης παρουσίασης των απόψεων μίας πλευράς και ζητάμε προς αποκατάσταση της αλήθειας και άρση των δυσμενών εντυπώσεων που δημιουργήθηκαν στο αναγνωστικό σας κοινό σε βάρος της εταιρείας μας, να δημοσιευθεί στο επόμενο φύλλο η παρούσα επιστολή μας στο σύνολό της. Οι θέσεις του ΔΕΣΦΑ επί του ζητήματος και η σχετική ενημέρωσή σας καθίσταται απαραίτητη δεδομένου ότι πολλά από τα θέματα που διαλαμβάνονται στο δημοσίευμα και αφορούν το σοβαρότατο ζήτημα της απελευθέρωσης της αγοράς φυσικού αερίου στην ελληνική επικράτεια, εμπίπτουν στην σφαίρα των αρμοδιοτήτων μας, ως Διαχειριστού του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. Παρατίθενται περιληπτικά ορισμένα ουσιώδη στοιχεία που παραλείψατε να αναφέρετε στο άρθρο σας, τα οποία όμως είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την αποκατάσταση της αλήθειας και την άρση των ψευδών και παραπλανητικών εντυπώσεων που δημιουργήθηκαν σε βάρος μας: Ι. Διάρθρωση της ελληνικής αγοράς φυσικού αερίου. Στην ελληνική αγορά, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3428/2005 για το φυσικό αέριο αλλά και του Ν.2773/1999 για την ηλεκτρική ενέργεια, εφαρμόζεται το μοντέλο της ex ante λεπτομερούς ρυθμιστικής παρέμβασης, σε σχέση με την ex post παρέμβαση των Αρχών ανταγωνισμού, το οποίο επιβεβαιώνεται από την ίδια τη σύσταση και τη λειτουργία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, την θέσπιση διαδικασιών αδειοδότησης, ως προϋπόθεση για την νόμιμη άσκηση δραστηριότητας σε ορισμένο ενεργειακό κλάδο, τα ρυθμιζόμενα τιμολόγια πρόσβασης στο δίκτυο, αλλά και την έκταση και το βαθμό λεπτομέρειας που έχουν λάβει οι Κώδικες και Κανονισμοί που έχουν πλέον εκδοθεί, κατ’ εξουσιοδότηση των νόμων αυτών (συνολικά πέντε (5) μέχρι σήμερα, όπως αναφέρονται παρακάτω). Το γεγονός αυτό ενισχύεται

«Αποφασίσθηκε από το Υπουργείο, η υλοποίηση της επένδυσης, να δρομολογηθεί σύμφωνα με το Εθνικό και Κοινοτικό Δίκαιο και σε εναρμόνιση με το Γ' Ενεργειακό Πακέτο της Ε.Ε.» και από τις επιταγές της κοινοτικής Οδηγίας 2003/55/ΕΚ σύμφωνα με την οποία η έκδοση του απαραίτητου, για την πρόσβαση τρίτων (Third Party Access) στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ), κανονιστικού πλαισίου, ανατέθηκε στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές και στα κράτη μέλη και όχι στους διαχειριστές των συστημάτων φυσικού αερίου όπως η εταιρεία μας ΔΕΣΦΑ Α.Ε. Επομένως, για την απελευθέρωση της αγοράς Φυσικού Αερίου, απαιτείται η προηγούμενη θέσπιση μιας σειράς ουσιωδών κανονιστικών διατάξεων (δευτερογενής νομοθεσία), που θα επιτρέψουν την απελευθέρωση αυτή και οι οποίες θέτουν κανόνες εκ των προτέρων γνωστούς και κοινούς για όλους τους ενδιαφερομένους, που για τον σκοπό αυτό δημοσιεύονται. Το νομικό πρόσωπο που έχει επιφορτιστεί με την διαχείριση του Συστήματος φυσικού αερίου, δηλαδή εν προκειμένω η εταιρεία μας, ΔΕΣΦΑ Α.Ε., η οποία σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας, υποχρεούται να παρέχει στους Χρήστες πρόσβαση στο Σύστημα με τρόπο διαφανή, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία του, χωρίς να δημιουργεί συνθήκες άνισης μεταχείρισης μεταξύ των Χρηστών και χωρίς να εμποδίζει ή νοθεύει τον ανταγωνισμό στην αγορά, δεν μπορεί ωστόσο να υποκαταστήσει την αρμόδια Ρυθμιστική Αρχή και το Κράτος κατά την άσκηση των εξουσιών τους

(συνεχίζεται σελίδα)

στην

επόμενη


ΑΓΩΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

«Μετά την έκδοση των αποφάσεων αυτών προχώρησε απρόσκοπτα και με εξαιρετική επιτυχία, η απελευθέρωση της αγοράς Φυσικού Αερίου, και η πρόσβαση τρίτων στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου».

ΣΕΛΙΔΑ 8

(μεταξύ των οποίων και η θέσπιση των κανόνων πρόσβασης στο Εθνικό Σύστημα που θεσπίζονται με Υπουργική Απόφαση μετά από γνώμη απλή ή σύμφωνη της Ρυθμιστικής Αρχής), δηλαδή δεν μπορεί να ενεργήσει χωρίς την έκδοση του αναγκαίου προς τούτο κανονιστικού πλαισίου, αφού δεν του έχει χορηγηθεί από τον νόμο τέτοιο δικαίωμα. Για τους παραπάνω λόγους, τα κράτη μέλη ή οι αρχές του, που είναι επιφορτισμένες με την άμεση εφαρμογή κοινοτικής οδηγίας, δεν μπορούν να απαιτούν από άλλες αρχές (εν προκειμένω το ΔΕΣΦΑ) να εφαρμόσουν την κοινοτική οδηγία, όταν η τοιαύτη εφαρμογή ήρτηται από δική τους προηγούμενη ενέργεια (εν προκειμένω την θέσπιση των αναγκαίων κανονιστικών διατάξεων), τούτο δε διότι τοιαύτη απαίτηση θα επέβαλε τον εξαναγκασμό των διαχειριστών τους σε πράγματα αδύνατα και συνιστά ευθέως μετάθεση διοικητικής ευθύνης. Σύμφωνα με τα παραπάνω, στον τομέα του φυσικού αερίου, από τον Απρίλιο μέχρι τον Μάιο του έτους 2010, εγκρίθηκαν με Υπουργική Απόφαση, κατ’ εξουσιοδότηση του Ν.3428/200 και μετά από γνώμη (απλή ή σύμφωνη ανά περίπτωση) της ΡΑΕ, ο Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΦΑ (ΦΕΚ Β’379/1.4.2010), ο Κανονισμός Μετρήσεων Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’584/ 6.5.2010), ο Κανονισμός Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’464/19.4.2010), ο Κανονισμός Μητρώου Χρηστών ΕΣΦΑ (ΦΕΚ Β’451/16.4.2010) και από την ΡΑΕ εγκρίθηκαν οι Πρότυπες Συμβάσεις Μεταφοράς και Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ (ΦΕΚ Β’480/ 20.4.2010). Μετά την έκδοση των αποφάσεων αυτών και μάλιστα άμεσα από την έκδοσή τους, προχώρησε απρόσκοπτα και με εξαιρετική επιτυχία, η απελευθέρωση της αγοράς Φυσικού Αερίου, και η πρόσβαση τρίτων στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου, διότι κατέστη νόμιμο και εφικτό για τον ΔΕΣΦΑ να ασκεί τις διαχειριστικές εξουσίες του συστήματος αυτού, βάσει αρμοδίως θεσπισμένων κανόνων. 2. Μεταβατικές διατάξεις για την απελευθέρωση της αγοράς. Σημειώνεται, ότι για την μεταβατική περίοδο μέχρι την έκδοση των προαναφερομένων κανονιστικών διατάξεων και την θέση τους σε ισχύ, ο Ν. 3428/ 2005 προέβλεπε την δυνατότητα λήψης προσωρινών ρυθμίσεων (άρθρο 9 παρ. 5 και άρθρο 40 παρ. 5 του Ν. 3428/2005) ενώ αφετηρία της διαδικα-

σίας λήψης τέτοιων προσωρινών ρυθμίσεων πρόσβασης στο ΕΣΦΑ σε νέους Χρήστες, αποτελούσε η αναφορά Χρήστη προκειμένου η ΡΑΕ να εκδώσει σχετική γνώμη προς τον αρμόδιο Υπουργό, ο οποίος μπορούσε να ρυθμίσει προσωρινώς τα θέματα αυτά, (μετά τη γνώμη της ΡΑΕ), με την έκδοση Υπουργικής Απόφασης. Συνέπεια των ανωτέρω, η παροχή του δικαιώματος πρόσβασης στο ΕΣΦΑ σε έναν ή περισσότερους δυνητικούς Χρήστες από τον αρμόδιο Διαχειριστή θα ήταν επιτρεπτή, για την μεταβατική περίοδο μέχρι την έκδοση του Κώδικα Διαχείρισης, δηλαδή πριν την 1/4/2010, μόνο κατά τις εξαιρετικές (μεταβατικές) διαδικασίες των άρθρων 9 παρ. 5 και 40 παρ. 5 του Ν. 3428/2005, δηλαδή με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και γνώμη (σύμφωνη ή απλή ανά περίπτωση) της ΡΑΕ. 3. Ως προς το αίτημα της εταιρείας «Αλουμίνιον Α.Ε.» για πρόσβασή της στο Εθνικό Σύστημα πριν την θέσπιση του αναγκαίου κανονιστικού πλαισίου (2009). Την 7/10/2009, η εταιρεία “Αλουμίνιον Α.Ε.”, υπέβαλε στην εταιρεία μας, δύο αιτήσεις και συγκεκριμένα αίτηση σύναψης συμβάσεως μεταφοράς Φυσικού Αερίου και αίτηση σύναψης συμβάσεως χρήσης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου. Τα αιτήματα αυτά, όμως, δεν μπορούσαν να ικανοποιηθούν κατά το χρονικό σημείο υποβολής τους, λόγω ελλείψεως του δευτερογενούς θεσμικού πλαισίου, που αναφέρθηκε ανωτέρω δηλαδή λόγω ελλείψεως: α) του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, ο οποίος εκκρεμούσε στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, προς την οποία είχε κατά νόμον υποβληθεί από την εταιρεία μας, ήδη από τον Αύγουστο του 2008, β) της πρότυπης σύμβασης χρήσης των εγκαταστάσεων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, που επίσης εγκρίνεται από την ΡΑΕ, και γ) τιμολογίου για την χρήση του αγωγού από εποχιακούς ή βραχυχρόνιους χρήστες, ως προς το οποίο η ΡΑΕ γνωμοδότησε σχετικά την 18/12/2009, με την απόφασή της υπ’ αριθ. 4404/2009, μας ενημέρωσε δε επί της εν λόγω γνώμης της την 4/1/2010, δηλαδή μετά την παρέλευση του χρόνου για τον οποίο είχε ζητήσει η ανωτέρω ιδιωτική εταιρεία την πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα. Για τις ελλείψεις του θεσμικού πλαισίου και την αδυναμία ικανοποίησης των αιτημάτων της χωρίς την τήρηση των μεταβατικών διατάξεων του Ν. 3428/2005, η


ΤΕΥΧΟΣ 4

εταιρεία μας ενημέρωσε εγγράφως την «Αλουμίνιον Α.Ε.». Παρά ταύτα η εταιρεία «Αλουμίνιον Α.Ε.», αντί να ακολουθήσει την εκ του νόμου προβλεπόμενη (εξαιρετική) διαδικασία που προαναφέρθηκε, προσέφυγε στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) καταγγέλλοντας την εταιρεία μας ισχυριζόμενη ότι παρά τον νόμο, της αρνηθήκαμε την πρόσβασή της στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου και στα δικαστήρια και ζήτησε να της επιτραπεί να εκφορτώσει το πλοίο της στις εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου της νήσου Ρεβυθούσας, πλην όμως το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά, αφού έλαβε υπόψη του όλα τα ανωτέρω, απέρριψε, με δύο αποφάσεις του, τα αιτήματα της εταιρείας αυτής. Αξίζει να σημειωθεί ότι εάν η πρόσβαση στις δεξαμενές Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου και η εκφόρτωση πλοίου με υγροποιημένο Φυσικό Αέριο που είχε ζητήσει η εταιρεία «Αλουμίνιον Α.Ε.» τον Δεκέμβριο του 2009, αίτημα το οποίο απερρίφθη με δύο δικαστικές αποφάσεις του Πρωτοδικείου Πειραιά στις 04.12.2009, είχε επιτραπεί από τον ΔΕΣΦΑ, τούτο θα σήμαινε ότι αυτή η εκφόρτωση θα γινόταν χωρίς κανέναν περιορισμό για την εν λόγω εταιρεία, αφού κατά το διάστημα εκείνο δεν υπήρχαν οι κανόνες που θεσπίσθηκαν στην συνέχεια με τον Κώδικα Διαχείρισης και συνεπώς δεν μπορούσε να διασφαλισθεί το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου, δια του οποίου τροφοδοτείτο όλη η εγχώρια βιομηχανία. Για να γίνει κατανοητός ο ανωτέρω κίνδυνος πρέπει να σημειωθεί, ότι η Εγκατάσταση Υ.Φ.Α., έχει περιορισμένο αποθηκευτικό χώρο. Για το λόγο αυτόν στους όρους πρόσβασης στην Εγκατάσταση Υ.Φ.Α., οι οποίοι θεσπίσθηκαν με τον Κώδικα Διαχείρισης περιγράφονται σαφώς οι κανόνες διαχείρισής της, ορίζοντας ως μέγιστο χρόνο προσωρινής αποθήκευσης το διάστημα των 18 ημερών και παρέχονται στο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. «εργαλεία» όπως ο δεσμευτικός προγραμματισμός εκφορτώσεων, η αναγκαστική αεριοποίηση, η περικοπή αεριοποίησης, η καταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση ακύρωσης προγραμματισμένης εκφόρτωσης κλπ, που διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση χρηστών στην Εγκατάσταση Υ.Φ.Α. και αποτρέπουν ενέργειες χρηστών που σκοπό θα μπορούσαν να έχουν την δυσλειτουργία της αγοράς φυσικού αερίου (αποκλεισμός τρίτων χρηστών, δημιουργία συμφόρησης κλπ). Η πρόσβαση στην Εγκατάσταση Υ.Φ.Α. (εάν είχε επιτραπεί από τον ΔΕΣΦΑ) ελλείψει εγκεκριμένης πρότυπης σύμβασης που θα υπογράφετο μεταξύ της εταιρείας «Αλουμίνιον ΑΕ» και της εταιρείας ΔΕΣΦΑ Α.Ε, θα οδηγούσε εκ των πραγμάτων σε τεράστια διαχειριστικά προβλήματα, διότι η απουσία περιορισμών σχετικών με

ΣΕΛΙΔΑ 9

«Είναι σαφές, ότι η εταιρεία μας έχει ενεργήσει και ενεργεί απολύτως σύννομα επιτελώντας πλήρως και με επάρκεια τους σκοπούς της σύμφωνα με τον νόμο και τον καταστατικό της σκοπό διασφαλίζοντας την ομαλή και σύμφωνη με τον νόμο λειτουργία του ΕΣΦΑ».

το μέγιστο επιτρεπόμενο χρόνο προσωρινής αποθήκευσης φορτίων Υ.Φ.Α. στις δεξαμενές του τερματικού σταθμού, σε συνδυασμό με την έλλειψη μηχανισμών υποχρεωτικής αεριοποίησης ή συναλλαγών μεταξύ των χρηστών, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μακροχρόνια παραμονή μεγάλης ποσότητας ενός φορτίου Υ.Φ.Α. στις δεξαμενές του σταθμού (π.χ. λόγω αδυναμίας αεριοποίησης) οδηγώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο σε μη (οικονομικά) βέλτιστη χρήση της Εγκατάστασης και εμποδίζοντας την πρόσβαση άλλων χρηστών, δημιουργώντας ενδεχομένως προβλήματα τροφοδοσίας άλλων καταναλωτών. Ελλείψει, δε του σχετικού κανονιστικού πλαισίου δεν υπήρχε δικαίωμα, αλλά ούτε και εξειδίκευση των όρων και προϋποθέσεων παρεμβάσεως του Διαχειριστή στις περιπτώσεις αυτές. Από όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα καθίσταται σαφές ότι η πρόσβαση οποιουδήποτε ιδιώτη στην εγκατάσταση Υγροποιημένου Φυσικού αερίου στη νήσο Ρεβυθούσα χωρίς περιορισμούς, δεν θα εξυπηρετούσε την απελευθέρωση της αγοράς Φυσικού Αερίου, αλλά μόνον τα συμφέροντα του ιδιώτη για τον οποίο θα επιτρεπόταν τέτοια άνευ όρων πρόσβαση. Ας σημειωθεί δε ότι δεν υποβλήθηκε κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα από την εταιρεία «Αλουμίνιον Α.Ε.», οποιοδήποτε αίτημα περί λήψεως με Υπουργική Απόφαση προσωρινών ρυθμίσεων για την πρόσβαση της στο Εθνικό Σύστημα, παρόλο που η εταιρεία μας υπέδειξε την σχετική πρόβλεψη του νόμου προς αυτήν, ενώ τέλος η ΡΑΕ δεν ενέκρινε την εισήγηση του ΔΕΣΦΑ που υπεβλήθη σε αυτήν τον Δεκέμβριο του 2009 περί έγκρισης προσωρινής πρότυπης σύμβασης χρήσης εγκαταστάσεων ΥΦΑ δυνάμει των προαναφερθεισών μεταβατικών διατάξεων του νόμου, που θα επέτρεπε την ικανοποίηση του αιτήματος της εταιρείας «Αλουμίνιον Α.Ε.», ούτε προώθησε την εισήγησή μας αυτήν προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

4. Συμπέρασμα. Επομένως, είναι σαφές, ότι η εταιρεία μας ΔΕΣΦΑ Α.Ε., ως διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, έχει ενεργήσει και ενεργεί απολύτως σύννομα επιτελώντας πλήρως και με επάρκεια τους σκοπούς της σύμφωνα με τον νόμο και τον καταστατικό της σκοπό διασφαλίζοντας την ομαλή και σύμφωνη με τον νόμο λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και την ισότιμη πρόσβαση των Χρηστών σε αυτό και δεν επέτρεψε ούτε θα επιτρέψει την κατά παράβαση του νόμου και των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης χρήση του από οποιονδήποτε. Σημειώνεται, επίσης, ότι με την απόφαση της 1175/2010, η ΡΑΕ δεν «έστειλε», όπως αναφέρετε, το ΔΕΣΦΑ στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και η σχετική αναφορά του άρθρου σας είναι απολύτως αναληθής. Εν όψει των ανωτέρω, παρακαλούμε, να απευθύνεστε στην εταιρεία μας για κάθε πληροφορία που χρειάζεσθε σχετικά με θέματα αρμοδιότητος μας και να μην επαναληφθεί εκ μέρους σας δημοσίευση αποσπασματικών, παραπλανητικών και μη εξακριβωμένων πληροφοριών που μας αφορούν, οι οποίες δεν πλήττουν το κύρος και την υπόληψη μόνον της εταιρείας μας, αλλά και του ίδιου του ελληνικού κράτους, δεδομένου ότι η εταιρεία μας είναι ανώνυμη κρατική εταιρεία, το Διοικητικό της Συμβούλιο διορίζεται με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, από το τελευταίο δε εποπτεύεται, ενώ ασκεί δραστηριότητα κοινής ωφέλειας.

Με εκτίμηση δρ. Γ. Παπαρσένος Διευθύνων Σύμβουλος


ΑΓΩΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ 10

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Διεύθυνση Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου Η απελευθέρωση της αγοράς ΦΑ και εισαγωγή φορτίων ΥΦΑ νέων χρηστών στη Ρεβυθούσα, οδήγησε στην αύξηση χρήσης της εγκατάστασης και την εισαγωγή μεγαλύτερων ποσοτήτων ΥΦΑ. Η ποσότητα υγροποιημένου φυσικού αερίου που εισήχθη στον Ελληνικό χώρο το

«Νέα εποχή στην αγορά φυσικού αερίου»

για το ίδιο τετράμηνο αντίστοιχα για τα έτη 2009 / 2010 και η σημαντική αύξηση χρήσης της εγκατάστασης ΥΦΑ. Η μερική εκφόρτωση πλοίων ΥΦΑ δίνει τη δυνατότητα στην εγκατάσταση ΥΦΑ, να δέχεται πλοία μεγάλης χωρητικότητας και να δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες ΥΦΑ να επιλέγουν πλοία ΥΦΑ από ένα μεγαλύτερο αριθμό πλοίων αυξάνοντας την ευελιξία μεταφοράς φορτίων ΥΦΑ. Το τελευταίο μεγάλης χωρητικότητας πλοίο το GRACE COSMOS 150.000m3 ΦΑ, εκφόρτωσε για πρώτη φορά στην εγκατάσταση ΥΦΑ τον Αύγουστο του 2010 και πιστοποιήθηκε ως συμβατό πλοίο με την εγκατάσταση ΥΦΑ.

Άποψη του Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στη Ν. Ρεβυθούσα

Τεχνικών χαρακτηριστικών της εγκατάστασης ΥΦΑ και της προβλήτας υποδοχής πλοίων

Καταλόγου συμβατών πλοίων με την εγκατάσταση ΥΦΑ

Καταλόγου πρόσθετων υπηρεσιών ΥΦΑ

Στατιστικά στοιχεία Εγκατάστασης ΥΦΑ

Εναρμόνιση με τις διαδικασίες του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΦΑ κατάρτιση και δημοσίευση στην ιστοσελίδα του ΔΕΣΦΑ του:

τετράμηνο του Ιούνιος – Σεπτέμβριος 2010 αυξήθηκε κατά 45% από το αντίστοιχο τετράμηνο του 2009. Στο διάγραμμα φαίνεται η ποσότητα ΦΑ που εγχύθηκε από την εγκατάσταση ΥΦΑ

Κανονισμού πιστοποίησης πλοίων ΥΦΑ

Διεύθυνση Λειτουργίας & Συντήρησης ΕΣΜΦΑ

«Το ΕΣΜΦΑ λειτουργεί, συντηρείται, βελτιώνεται και επεκτείνεται» Στις αρχές Σεπτεμβρίου εκπρόσωποι της κινέζικης εταιρίας CHONGGING ENERGY INVESTMENT GROUP πραγματοποίησαν επίσημη επίσκεψη στο Κέντρο Λειτουργίας και Συντήρησης Πατήματος. Στο πλαίσιο της φιλοξενίας ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις ΥΦΑ του ΔΕΣΦΑ στη Ρεβυθούσα, ενώ στη συνέχεια ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Πατήματος. Στην ξενάγηση της αντιπροσωπείας συμμετείχαν οι κκ. Α. Γιαννακόπουλος, Π. Χατζηγιάννης, Β. Πε-

τρόπουλος και Ι. Αλεξανδρίδης. Στο τέλος της ημέρας επισκέφθηκαν και τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, όπου έλαβε χώρα αναλυτική παρουσίαση της δομής και του έργου του ΔΕΣΦΑ από τους κκ. Δ. Καρδοματέα και Τ. Φλωρεντίν, παρουσία και του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Γ. Παπαρσένου, ενώ υπήρξε και θετική ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσία πάνω σε θέματα φυσικού αερίου. ————————

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η σύνδεση (ΤΙΕ ΙΝ) του μετρητικού σταθμού U- 6030 (ΗΡΩΝ Ι).

Ολοκληρώθηκε ο προγραμματισμός του συστήματος SAP-PM όπως και οι εκπαιδεύσεις του προσωπικού για το έργο SAPPM και είναι σε εξέλιξη η δοκιμαστική λειτουργία του.

Ολοκληρώθηκαν στους σταθμούς ξεστροπαγίδων Ν. Μεσήμβριας (U-1080,U-1300) εργασίες μετατόπισης των τερματικών σημείων των αναμονών του σταθμού συμπιεστών (κοπή και επανασυγκόλληση στην νέα θέση). Για την

πολύ καλή συνεργασία και το κλίμα εμπιστοσύνης που ο επαγγελματισμός των εργαζομένων του ΔΕΣΦΑ δημιούργησε σε όλη την διάρκεια των εργασιών, εστάλη στον ΔΕΣΦΑ ευχαριστήρια επιστολή (LeFer of appreciaNon) από τον M.I.Dudkin Δ/ντη Κατασκευών της STG.

Ενεργός συμμετοχή στις εργασίες και συνεδριάσεις της Επιτροπής Ευρωπαϊκών και Διεθνών Τεχνικών Προτύπων Καθοδικής Προστασίας μέσω του κ. Ν. Κιούπη, Προϊστάμενου Τμ. Καθοδικής & Αντικεραυνικής Προστασίας.

Προστασία με συλλέκτη ηλιακής ενέργειας Για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε φωτοβολταϊκή (Φ/Β) εγκατάσταση σε τροφοδοτικό Καθοδικής Προστασίας που καταδεικνύει ότι ο ΔΕΣΦΑ συμπλέει με το κλίμα της Πράσινης Ανάπτυξης και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Το έργο υλοποιήθηκε από το Τμ. Καθοδικής & Αντικεραυνικής Προστασίας και αφορά το Σχεδιασμό

και την Εγκατάσταση της ηλεκτρικής παροχής με φωτοβολταϊκό σύστημα για το τροφοδοτικό Καθοδικής Προστασίας του Κλάδου Δομβρένα-

Μαυρομάτι-Θίσβη ΒΙ.ΠΕ. Το έργο αυτό εκτελέστηκε με επιτυχία από το προσωπικό του ΔΕΣΦΑ με αξιοσημείωτη εξοικονόμηση πόρων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το κόστος ήταν 58 φορές μικρότερο από το κόστος σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ, καθώς επίσης και 7,5 φορές μικρότερο από την οικονομική προσφορά του εργολάβου αν και ο εργολάβος πρότεινε εξοπλισμό με σημαντικά μικρότερη ισχύ για αντίστοιχη εγκατάσταση Φ/Β.


ΤΕΥΧΟΣ 4

ΣΕΛΙΔΑ 11

Διεύθυνση Διαχείρισης Ροής Αερίου

Επέκταση των Συστημάτων SCADA και Τηλεπικοινωνιών στον κλάδο Αμπελιά – Τρίκαλα Τον Ιούλιο 2010 ολοκληρώθηκε η επέκταση του ιδιόκτητου τηλεπικοινωνιακού συστήματος του ΔΕΣΦΑ στον κλάδο Αμπελιά Φαρσάλων – Τρίκαλα Θεσσαλίας. Παράλληλα την ίδια περίοδο ενσωματώθηκαν στο σύστημα SCADA οι προσωρινοί μετρητικοί/ρυθμιστικοί σταθμοί του συγκεκριμένου κλάδου στην περιοχή των Τρικάλων και της Καρδίτσας καθώς και τα βαλβιδοστάσια Φαρσάλων και Γοργοβιτών βελτιώνοντας το επίπεδο ασφαλείας του ΕΣΜΦΑ και τον προγραμματισμό της ομαλής και οικονομικής λειτουργίας αυτού.

Άποψη του συστήματος SCADA

ασφαλείας (backup) και αντιιικής (an~virus) προστασίας του συστήματος SCADA Κέντρων Ελέγχου στους Θαλάμους Ελέγχου Πατήματος και Νέας Μεσήμβριας βελτιώνοντας το επίπεδο ασφαλείας αυτού.

Βελτιώσεις υποδομών SCADA Τον Αύγουστο 2010 τέθηκε σε πλήρη λειτουργία αναβαθμισμένο σύστημα λήψης αντιγράφων

Τον Μάιο 2010 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δυνατότητα μεταφοράς της ανάλυσης αερίου σε σταθμούς που δεν διαθέτουν

χρωματογράφο από γειτονικούς σταθμούς που διαθέτουν χρωματογράφο μέσω του συστήματος SCADA Κέντρων Ελέγχου. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται μείωση του κόστους κατασκευής των νέων μετρητικών/ ρυθμιστικών σταθμών καθώς δεν είναι απαραίτητη η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία χρωματογράφων σε αυτούς. Διαπίστευση Εργαστηρίου Μετρολογίας κατά ISO 17025 To 2o τετράμηνο του 2010 ολοκληρώθηκε και αποστάλθηκε στο Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) Α.Ε. ο φάκελος του Εργαστηρίου Μετρολογίας για την πιστοποίησή του κατά ISO

«Νέες Τεχνολογίες & Βελτιώσεις Υποδομών στη Διαχείριση της Ροής του Φυσικού Αερίου» 17025 ως προς πίεση και διαφορική πίεση. Η αρχική αξιολόγηση από το Ε.ΣΥ.Δ. αναμένεται στο 2ο τετράμηνο του 2010. Εκπαίδευση προσωπικού σε νέες τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών Τον Ιούλιο 2010 πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση του προσωπικού της Δ/νσης Διαχείρισης Ροής Αερίου σε νέες τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών (IP – Internet Protocol), οι οποίες αναμένεται να υιοθετηθούν στις νέες επεκτάσεις του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) και συγκεκριμένα στις επεκτάσεις αυτού προς Αλιβέρι και Μεγαλόπολη.

Διεύθυνση Έργων Συντήρησης & Τεχνικής Υποστήριξης «Έργα Συντήρησης &

χρησιμοποιηθεί η μέθοδος Polystop Plugging. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Αποκατάσταση Ζημιών με Σεβασμό στο Περιβάλλον»

Στο διάστημα των μηνών Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου έγιναν εργασίες αποκατάστασης του αποκαλυμμένου αγωγού Υψηλής Πίεσης στον Ασωπό ποταμό στη Λαμία. Η αποκάλυψη του αγωγού Υ. Π. προκλήθηκε λόγω υψηλών βροχοπτώσεων κατά την διάρκεια του προηγούμενου έτους αλλά και την αμμοληψία που κατά καιρούς διενεργείται κατάντη του αγωγού, με αποτέλεσμα την αλλαγή της κοίτης του Ασωπού ποταμού. Οι εργασίες διενεργήθηκαν από τον εργολάβο συντήρησης ΕΣΜΦΑ και την επίβλεψη των εργαζομένων του ΚΛΣ Αμπελιάς και του τμήματος Κατασκευών Έργων & Συντήρησης ΕΣΜΦΑ.

Εργασίες αποκατάστασης αγωγού Υ.Π. στον Ασωπό ποταμό

Ολοκλήρωση μελέτης μετατόπισης δικτύου μέσης & χαμηλής πίεσης στη Νέα Σάντα Κιλκίς Ολοκληρώθηκε η εκπόνηση της μελέτης για την μετατόπιση των Δικτύων Μέσης & Χαμηλής Πίεσης στην περιοχή Νέα Σάντα Κιλκίς. Η ανάγκη για την εκπόνηση της μελέτης αυτής προέκυψε από την κατασκευή ανισόπεδου κόμβου, της Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκης Δοϊράνης. Η μετατόπιση του Δικτύου Μέσης Πίεσης θα γίνει χωρίς την διακοπή της τροφοδότησης του με την μέθοδο του διπλού Hot Tapping – Shor Stop. Για την μετατόπιση του Δικτύου Χαμηλής Πίεσης θα

Ολοκλήρωση μελέτης για την τροφοδότηση του δικτύου χαμηλής πίεσης στη ΒΙ.ΠΕ Θηβών Μετά από προσπάθειες της Δ/νσης Έργων Συντήρησης & Τεχνικής Υποστήριξης, παραχωρήθηκε από την βιομηχανία ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε. χώρος για την εγκατάσταση Σταθμού Διανομής 19/4bar, ο οποίος θα τροφοδοτήσει το ανενεργό έως σήμερα Δίκτυο Χαμηλής Πίεσης στην ΒΙ.ΠΕ ΘΗΒΩΝ. Για την εγκατάσταση του Σταθμού Διανομής και την σύνδεση του με τα Δίκτυα Μέσης & Χαμηλής Πίεσης εκπονήθηκε σχετική μελέτη. Η σύνδεση του τροφοδοτικού αγωγού του Σταθμού με το Δίκτυο Μέσης Πίεσης θα γίνει με την μέθοδο του Hot Tapping.

Νέα Σάντα Κιλκίς


ΣΕΛΙΔΑ 12

ΑΓΩΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση Εμπορίας Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών ράς και οκτώ (8) Συμβάσεις Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ.

Η Διεύθυνση Εμπορίας Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών σε πλήρη αντιστοιχία με τα οριζόμενα στο Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ κατά το τελευταίο τετράμηνο του Έτους 2010 (Ιούλιος - Οκτώβριος) έχει προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

Έλεγχο, αξιολόγηση και σύναψη νέων ή/και αναθεώρηση υφιστάμενων Συμβάσεων Μεταφοράς και Συμβάσεων Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ. Ειδικότερα, υπεγράφησαν/ αναθεωρήθηκαν δώδεκα (12) Συμβάσεις Μεταφο-

Παρακολούθηση τήρησης των οριζομένων στις εν ισχύ Συμβάσεις Μεταφοράς και Συμβάσεις Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ. Ενημέρωση Χρηστών αναφορικά με την παραβίαση αυτών και επιβολή χρεώσεων στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Κώδικα.

Για την διασφάλιση της καλής, αξιόπιστης, ασφαλούς και πλέον οικονομικής λειτουργίας της Εγκατάστασης ΥΦΑ κατά το ανωτέρω διάστημα εκπόνησε και δημοσίευσε τα ακόλουθα:

Μηνιαίο Αρχικό και Τελικό Πρόγραμμα εκφόρτωσης Φορτίων ΥΦΑ, καθώς και των απαιτούμενων αναθεωρήσεων αυτών.

Αρχικό Ετήσιο Πρόγραμμα Εκφόρτωσης Φορτίων ΥΦΑ για το έτος 2011 κατόπιν της υποβολής Δηλώσεων από τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Χρηστών του ΕΣΦΑ.

Πραγματοποιήθηκε σειρά επαφών με δυνητικούς Χρήστες (εγχώριους και αλλοδαπούς) Μεταφοράς και ΥΦΑ προκειμένου για την παροχή πληροφοριών που αφορούν στο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο διέπει την λειτουργία του ΕΣΦΑ. Περαιτέρω, εξετάστηκαν οι δυνατότητες επέκτασης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ευκαιρίες που παρέχονται στο ΔΕΣΦΑ από την κείμενη νομοθεσία. Έλαβαν χώρα συναντήσεις με Διαχειριστές ανάντη συστημάτων μεταφοράς φυσικού αερίου με στόχο την προώθηση της συνεργα-

Διεύθυνση Εμπορίας Μη Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών «Μία νέα δραστήρια Διεύθυνση»

Το τελευταίο τετράμηνο (Ιούλιος – Οκτώβριος 2010) χαρακτηρίζεται από διαρκείς εξελίξεις επί των ήδη υπαρχόντων Συμβάσεων αλλά και επί των νέων επικείμενων προς υπογραφή Συμβάσεων και Ιδιωτικών Συμφωνητικών. Επίσης αξιοσημείωτη είναι η προσπάθεια που γίνεται για την Ανάπτυξη Τομέα M arke~ng μέσω της διεξαγωγής έρευνας δημιουργίας νέων Υπηρεσιών χρησιμοποιώντας το ήδη υπάρχον εκπαιδευμένο και καταρτισμένο προσωπικό του ΔΕΣΦΑ.

«Σε πλήρη εξέλιξη η απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου» Στα πλαίσια επικαιροποίησης του δικτυακού τόπου της Εταιρείας αναρτήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες από την 73/2009 Κοινοτική Οδηγία πληροφορίες προς τους ενδιαφερόμενους Χρήστες. Ιδιαίτερης αναφοράς χρήζει η υλοποίηση του εργαλείου υπολογισμών των χρεώσεων των βασικών δραστηριοτήτων Μεταφοράς και Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ. Μέσω του εν λόγω εργαλείου κάθε ενδιαφερόμενος Χρήστης μπορεί με ακρίβεια να πληροφορηθεί το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΔΕΣΦΑ, ανάλογα με τις ανάγκες του.

Συστημάτων Μέτρησης Ποιότητας Φ.Α. με την Αλουμίνιον της Ελλάδος Α.Ε. (SLA 0034/10) 3. Υπό εξέλιξη αναθεωρήσεις Συμβατικών Τιμημάτων που αφορούν τις παρακάτω Συμβάσεις.

& πολλά υποσχόμενη

Βάσει της τελευταίας Διοικητικής Αναδιοργάνωσης του ΔΕΣΦΑ, η Διεύθυνση Εμπορίας Μη Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών αποτελεί πλέον ανεξάρτητη υπηρεσία για την Εταιρεία μας, αφού δρα πλέον ως αυτόνομη Διεύθυνση υπό την αιγίδα της Δραστηριότητας Μεταφοράς & Εκμετάλλευσης Στο πλαίσιο ανάπτυξης της δραστηριότητας της εν λόγω Διεύθυνσης με γνώμονα την διαρκή πρόοδο του ΔΕΣΦΑ, γίνεται σημαντική προσπάθεια ανάπτυξης του Τμήματος M arke~ng.

σίας σε ζητήματα που σχετίζονται με τη διαλειτουργικότητα των δικτύων και την ασφάλεια εφοδιασμού.

Άποψη του Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στη Ν. Ρεβυθούσα

Αναλυτικότερα αναφορικά με τη διαχείριση Συμβάσεων κατά το τελευταίο τετράμηνο έχουν πραγματοποιηθεί τα εξής: 1. Υπογραφή Ιδιωτικών Συμφωνητικών για Παροχή Υπηρεσιών Αζώτευσης & Ψύξης Πλοίων με τις εταιρείες ΕΝΙ DIVISIONE GAS (SLA 0030/10) & POWER και LNG Shipping SpA (SLA 0029/10) 2. Υπό εξέλιξη Συμβάσεις & Ιδιωτικά Συμφωνητικά σε τελικό στάδιο υπογραφής για το έτος 2010:

Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης Πληροφορικής με την ΔΕΠΑ Α.Ε. (SLA 0031/10)

Σύμβαση Τεχνικού Συμβούλου Διαχείρισης & Μελετών Έργων Διανομής Φ.Α. με την ΔΕΠΑ Α.Ε. (SLA 0035/10)

Σύμβαση Τεχνικής Υποστήριξης σχετικά με τη Λειτουργία & Συντήρηση Διανομής Φ.Α. (Σ.Δ.Φ.Α.) με την ΔΕΠΑ Α.Ε. (SLA 0033/10)

Παροχή Υπηρεσιών Πιστοποίησης

Σχετικά με την Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας & Συντήρησης Δικτύων Διανομής Φ.Α. με τη ΔΕΠΑ Α.Ε. πραγματοποιήθηκε ανακοστολόγηση του Συμβατικού Τιμήματος λόγω εισαγωγής νέων δικτύων καθώς επίσης και την Παροχή των συγκεκριμένων Υπηρεσιών σε δίκτυα μη ενεργά. Επίκειται διαπραγμάτευση με τον αντισυμβαλλόμενο.

Σε ότι αφορά την Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης Συστημάτων Μέτρησης Ποιότητας Φ.Α. με την ΗΡΩΝ Θερμοηλεκτρική Α.Ε., τη Δ.Ε.Η Α.Ε. και Elpedison A.E. είναι υπό εξέλιξη η διαδικασία αναθεώρησης του Συμβατικού Τιμήματος για το έτος 2010 & 2011. 4. Οι Υπηρεσίες που αφορούν Τεχνικής Υποστήριξης & Μελετών Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Οικιακών Καταναλωτών. (SLA 0032/10) με το πέρας της 31ης Ιουλίου του2010 έπαυσαν να παρέχονται προς την ΔΕΠΑ Α.Ε. 5. Αναφορικά με την Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας & Συντήρησης Σταθμού Ανεφοδιασμού Οχημάτων Φ.Α. (SLA 0002/08), πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες ενέργειες για την

ομαλή Παράδοση –Παραλαβή των σταθμών ΣΑΛΦΑ Ι & ΙΙ με την λήξη την Σύμβασης στις 01/01/2011. 6. Όσον αφορά την Παροχή Υπηρεσιών Όσμησης στόχος μας είναι να υιοθετήσουμε κοινή τιμολογιακή πολιτική προς τους πελάτες μας. Για την επίτευξη του στόχου αυτού πρόκειται να αρχίσουν άμεσα σχετικές διαπραγματεύσεις με τις εταιρείες ΕΠΑ (Αττικής, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας) και ΔΕΠΑ Α.Ε. 7. Στο πλαίσιο επικαιροποίησης του ιστότοπου του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. η Διεύθυνση Εμπορίας Μη Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών έχει ενσωματώσει όλες τις εν δυνάμει μη Ρυθμιζόμενες υπηρεσίες που μπορεί να παράσχει. 8. Η Διεύθυνση Εμπορίας Μη Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών έχει συμβάλει στην κοστολόγηση των Πρόσθετων Υπηρεσιών ΥΦΑ & Μεταφοράς. Τέλος απαρέγκλιτος στόχος μας παραμένει, τόσο η διεύρυνση του πελατολογίου μας όσο και η παροχή νέων υπηρεσιών βάσει αυτών που προβλέπονται από το Νόμο 3428/2005 και τον Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ).


ΤΕΥΧΟΣ 4

ΣΕΛΙΔΑ 13

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ Ολοκληρωμένα Έργα

Αγωγός προς Θίσβη (Μαυρομάτι – ΒΙΠΕ Θίσβης)

Εγκατάσταση Β΄ Μετρητικού Σταθμού για την τροφοδότηση της «ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.»

Το έργο κατασκευής του αγωγού Μαυρομάτι – ΒΙΠΕ Θίσβης ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία στις 31.03.2010, δύο μήνες νωρίτερα του συμβατικού χρονοδιαγράμματος του έργου.

Εντός του 2009 ολοκληρώθηκε η εκπόνηση του Βασικού Σχεδιασμού από τις Υπηρεσίες του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε τον Φεβρουάριο της ίδιας χρονιάς και έφτασε στη Μηχανική Ολοκλήρωση τον Σεπτέμβριο του 2010. Η πλήρωση του Σταθμού με αέριο και η έναρξη λειτουργίας του αναμένεται εντός του Νοεμβρίου 2010.

«Το έργο κατασκευής του αγωγού Μαυρομάτι – ΒΙΠΕ Θίσβης ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία δύο μήνες νωρίτερα του συμβατικού χρονοδιαγράμματος του έργου.»

Εγκαταστάσεις εργοταξίου Σταθμού Συμπίεσης Ν. Μεσήμβριας


ΑΓΩΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ 14

Έργα σε Φάση Υλοποίησης

Σταθμός Συμπίεσης Ν. Μεσημβρία Το έργο έχει ξεκινήσει να κατασκευάζεται από το Φεβρουάριο του 2009 και οι εργασίες βρίσκονται σε ικανοποιητικό επίπεδο. Η εταιρία SOLAR κατασκεύασε τους στροβιλοσυμπιεστές, οι οποίοι μεταφέρθηκαν από το San Diego της Καλιφόρνιας των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη και τοποθετήθηκαν στις βάσεις τους. Μέχρι σήμερα έχει σχεδόν ολοκληρωθεί ο Λεπτομερής Σχεδιασμός του έργου, οι εργασίες ανέγερσης έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 45%, ενώ η προμήθεια υλικών σε ποσοστό 70%. Hot Tapping Θήβας Το έργο αφορά την εγκατάσταση και σύνδεση ενός βανοστασίου στην περιοχή της Θήβας με την μέθοδο του Hot Tapping, προκειμένου να τροφοδοτηθεί ο Μετρητικός Σταθμός της Θήβας και τα κατάντι αυτού δίκτυα διανομής. Η σύμβαση της εργολαβίας υπογράφτηκε τον Ιούνιο του 2010. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.1 εκατ. €.

3η Ομάδα Μετρητικών και Μετρητικών / Ρυθμιστικών Σταθμών Στο έργο αυτό περιλαμβάνονται ο Μετρητικός Σταθμός (Μ) του Αλιβερίου για την τροφοδότηση της ΔΕΗ, καθώς και οι μόνιμοι Μετρητικοί / Ρυθμιστικοί (Μ/R) Σταθμοί των Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας, των Τρικάλων και της Καρδίτσας. Οι τρεις M/R Σταθμοί προβλέπεται να τροφοδοτήσουν τα αντίστοιχα δίκτυα διανομής Μέσης και Χαμηλής Πίεσης των ευρύτερων περιοχών, στις οποίες εγκαθίστανται. Η σύμβαση της εργολαβίας υπογράφτηκε τον Μάιο του 2010 και ξεκίνησε η υλοποίηση με προτεραιότητα στην κατασκευή του Μ. Σταθμού Αλιβερίου και του M/R Σταθμού Αγίων Θεοδώρων.

«Η εργολαβία για το υποθαλάσσιο τμήμα του αγωγού Στεφάνι Αλιβέρι είναι στη φάση διαγωνιστικής εργολαβίας» διαδικασίας. Η κατασκευή του υποθαλάσσιου τμήματος παρουσιάζει ιδιαίτερο τεχνικό ενδιαφέρον, δεδομένου ότι δεν έχει υλοποιηθεί στο παρελθόν παρόμοιο έργο τέτοιας κλίμακας.

Αγωγός Στεφάνη – Αλιβέρι (ΔΕΗ) Η εργολαβία για το χερσαίο τμήμα του αγωγού προς τις νέες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ στο Αλιβέρι Ευβοίας υπογράφτηκε το Μάιο του 2010 και έχει ξεκινήσει η κατασκευή του έργου. Η εργολαβία για το υποθαλάσσιο τμήμα του αγωγού είναι στη φάση της διαγωνιστικής

Άποψη των εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου στη ΔΕΗ


ΤΕΥΧΟΣ 4

ΣΕΛΙΔΑ 15

Προγραμματισμένα έργα σε Φάσεις που Προηγούνται της Ανάθεσης της Εργολαβίας

«Στόχος είναι η ολοκλήρωση του έργου εντός των χρονικών ορίων που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών της ΔΕΗ.»

Αγωγός Μεγαλόπολης (ΔΕΗ) Ολοκληρώθηκε ο Βασικός Σχεδιασμός και το έργο βρίσκεται στη φάση των διαγωνισμών. Αναμένεται η υποβολή προσφορών για την εργολαβία και την προμήθεια των σωλήνων εντός του Νοεμβρίου 2010. Στόχος είναι η ολοκλήρωση του έργου εντός των χρονικών ορίων που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών της ΔΕΗ.

2η Αναβάθμιση του Σταθμού Υ.Φ.Α. Ρεβυθούσας Το έργο αυτό θωρείται από τα πιο σημαντικά και αποτελεί μία από τις πρώτες προτεραιότητες στο πρόγραμμα έργων του ΔΕ-

ΣΦΑ. Ιδιαίτερα για την κατασκευή της 3ης Δεξαμενής αναλήφθηκαν πρωτοβουλίες επιτάχυνσης του έργου, του οποίου η σκοπιμότητα εγκρίθηκε τον Αύγουστο του 2010. Ήδη ανατέθηκαν συμπληρωματικές μελέτες και αναμένεται σύντομα να ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία για την εργολαβία της 3ης Δεξαμενής. Το συνολικό έργο περιλαμβάνει ακόμη την περαιτέρω αύξηση της παροχετευτικής ικανότητας του Σταθμού ΥΦΑ, καθώς και επέκταση των λιμενικών εγκαταστάσεων και αναβάθμιση του Μετρητικού Σταθμού Αγίας Τριάδας. Με την ολοκλήρωση του συνολικού έργου θα αναβαθμιστεί περαιτέρω ο σημαντικός ρόλος του Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ Ρεβυθούσας και γενικότερα του ΕΣΦΑ. 4η Ομάδα Μετρητικών Σταθμών Το έργο αφορά τον Μετρητικό Σταθμό για την τροφοδότηση της Μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής “Ηλεκτροπαραγωγή Θίσβης Α.Ε.” στη Θίσβη Βοιωτίας, τον

Μετρητικό Σταθμό για την τροφοδότηση της Μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής της “ENDESA HELLAS” στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας και το Μετρητικό Σταθμό για την τροφοδότηση της Μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής “CORINTHOS POWER” στη Motor Oil. Ο Βασικός Σχεδιασμός για τους τρεις Σταθμούς εκπονήθηκε από την Υπηρεσία του ΔΕΣΦΑ και αναμένεται η ολοκλήρωση των τευχών και η έναρξη του διαγωνισμού της εργολαβίας. Αγωγός και Μετρητικοί Σταθμοί Χαλυβουργικής Περιλαμβάνονται δύο έργα, ο Αγωγός προς τη Χαλυβουργική και η εγκατάσταση δύο Μετρητικών Σταθμών για την τροφοδότηση των Μονάδων Ηλεκτροπαραγωγής της “Χαλυβουργική Α.Ε.”. Αναμένεται σύντομα να ξεκινήσει ο βασικός σχεδιασμός των έργων ενώ ήδη είναι σε εξέλιξη η περιβαλλοντική αδειοδότησή της.

Εγκατάσταση M/R στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας (AdG III) Πρόκειται για την εγκατάσταση ενός Μετρητικού / Ρυθμιστικού Σταθμού για την τροφοδοσία των παραγωγικών μονάδων της “Αλουμίνιον της Ελλάδας” στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας. Προβλέπεται η μεταφορά και προσαρμογή υπαρχόντων προσωρινών σταθμών Μέτρησης και Ρύθμισης του ΔΕΣΦΑ που σήμερα είναι σε εφεδρεία. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2011.


ΣΕΛΙΔΑ 16

ΑΓΩΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Μεγάλα Έργα σε Φάση Ωρίμανσης Εγκατάσταση του επί Ελληνικού Εδάφους Χερσαίου Συστήματος Μεταφοράς του Ελληνο-Ιταλικού Αγωγού (IGI) Το έργο περιέχεται στον Κατάλογο Προγραμματισμένων Επεκτάσεων και Ενισχύσεων του Ε.Σ.Φ.Α. που περιλαμβάνεται στην Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. Δ1/Γ/1588 (ΦΕΚ/ Β/60/24.01.2007). Από τον Οκτώβριο του 2007 είναι σε εξέλιξη η εκπόνηση Προμελέτης και Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων καθώς και συμπληρωματικών Μελετών για τη βελτίωση της όδευσης του Αγωγού. Παράλληλα ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός και τον Σεπτέμβριο του 2010 ξεκίνησε η εκπόνηση του Βασικού Σχεδιασμού του έργου.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΠΣ ΙΙΙ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΕΣΦΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Από τον Ιούνιο 2009 ξεκίνησε σταδιακά η υποβολή των Δηλώσεων Ολοκλήρωσης των 16 χρηματοδοτικών πράξεων, οι οποίες αφορούν στα έργα του ΔΕΣΦΑ που συγχρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του ΚΠΣ ΙΙΙ. Ο μεγαλύτερος όγκος από αυτές υποβλήθηκαν στο διάστημα Μαΐου – Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους. Ήδη για τις 15 χρηματοδοτικές πράξεις έχει εκδοθεί βεβαίωση τήρησης Υποχρεώσεων Τελικού Δικαιούχου από την Διαχειριστική Αρχή.

Επεκτείνοντας τη δράση του πέραν των Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων, ο ΔΕΣΦΑ συμμετέχει σε κοινοπραξία με άλλες εταιρείες στην εκδήλωση ενδιαφέροντος για το έργο “EUROARAB MASHREQ GAS MARKET PROSEOT (EAMGM-II)”. Για το σκοπό αυτό στελέχη της Δραστηριότητας Διαχείρισης Έργων συμμετέχουν στην προετοιμασία του σχετικού φακέλου.

Με απόφαση της Διοίκησης του ΔΕΣΦΑ αναδιαρθρώθηκε η δομή της Δραστηριότητας Διαχείρισης Έργων με εφαρμογή του οργανωτικού μοντέλου τύπου matrix. Με τη βοήθεια ειδικού συμβούλου αναπτύσσεται ένα νέο ολοκληρωμένο περιβάλλον διαχείρισης έργων με ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Εργοκεντρικού Μηχανισμού που προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2010. Για το σκοπό αυτό εγκαθίσταται ειδικό λογισμικό και καταρτίζονται σχετικές Διαδικασίες παρακολούθησης των έργων και οδηγίες εργασίας για το στελεχιακό δυναμικό.

«Από το τέλος του 2010 κανένα έργο δεν υποστηρίζεται πλέον διαχειριστικά από εξωτερικό Project Manager.»

Από το τέλος του 2010 κανένα έργο δεν υποστηρίζεται πλέον διαχειριστικά από εξωτερικό Project Manager.


ΤΕΥΧΟΣ 4

ΣΕΛΙΔΑ 17

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Διεύθυνση Πληροφορικής & Επικοινωνιών • Η διαχείριση των προμηθειών

Στον τομέα της Δ/νσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών συνεχίζεται η ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων του ΔΕΣΦΑ, ενώ παράλληλα:

• Ανανεώθηκε για τρία έτη η σύμβαση μεταξύ ΔΕΣΦΑ και MicrosoN για τη χρήση προϊόντων λογισμικού της τελευταίας. Έτσι μεταξύ άλλων οι χρήστες υπολογιστών της εταιρίας μας μπορούν να χρησιμοποιούν τις τελευταίες εκδόσεις του MicrosoN Office. Παράλληλα περιλαμβάνεται η δυνατότητα τηλε-βίντεοσυσκέψεων (video-conference) και για το σκοπό αυτό ξεκίνησε η εγκατάσταση 110 περίπου καμερών σε υπολογιστές χρηστών αλλά και σε αίθουσες συσκέψεων. Με αυτή τη νέα δυνατότητα εκτιμάται ότι θα αυξηθεί η απόδοση του ανθρώπινου δυναμικού, ενώ θα μειωθούν οι δαπάνες των μετακινήσεων.

του ΔΕΣΦΑ είναι πλέον πλήρως μηχανογραφημένη μέσω του πληροφοριακού συστήματος SAP και περιλαμβάνει όλα τα στάδια: από την αίτηση αγοράς και την προκήρυξη διαγωνισμού μέχρι την αξιολόγηση των προσφορών, την εντολή αγοράς και την διαχείριση της σύμβασης. Καλύπτονται όλες οι περιπτώσεις που προβλέπονται από τον κανονισμό προμηθειών, ενώ για την εταιρία μας προκύπτουν πολλά και σημαντικά πλεονεκτήματα: διαφάνεια, νομιμότητα, ελεγξιμότητα, τυποποίηση, αποφυγή λαθών, τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου και κεντρική διαχείριση των προμηθειών.

• Ξεκίνησε από τα τέλη Ιουνίου η μηχανογράφηση της συντήρησης των εγκαταστάσεων υγροποιημένου φυσικού αερίου μετά την επιτυχή ολοκλήρωση σχετικού έργου. Αξιοποιήθηκε το πληροφοριακό σύστημα SAP που λειτουργεί από ετών σε άλλους τομείς της εταιρίας (ανθρώπινο δυναμικό, λογιστήριο, προμήθειες, αποθήκες) και το οποίο επεκτάθηκε προκειμένου να καλύψει και την συντήρηση του Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ. Έτσι οι εντολές εργασιών προληπτικής και επεμβατικής συντήρησης εκδίδονται πλέον από το SAP, παρέχοντας τα πλεονεκτήματα

«Με τη δυνατότητα της τηλε-βιντεό-διάσκεψης εκτιμάται ότι θα αυξηθεί η απόδοση του ανθρώπινου δυναμικού»

του προγραμματισμού, της αυτοματοποίησης, της κοστολόγησης και της διαφάνειας, ενώ παράλληλα αναδεικνύεται το σημαντικό έργο που καθημερινά προσφέρουν οι εργαζόμενοι στη Ρεβυθούσα. Από τα μέσα Οκτωβρίου η μηχανογράφηση επεκτάθηκε και στην συντήρηση των εγκαταστάσεων του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, έργο που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του τρέχοντος έτους.

• Για την ολοκλήρωση των παραπάνω έργων συνεργάστηκαν και εξακολουθούν να συνεργάζονται στενά και με πολύ μεράκι στελέχη της Διευθύνσεων Προμηθειών, Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, Λειτουργίας & Συντήρησης ΕΣΜΦΑ και Πληροφορικής & Επικοινωνιών, αξιοποιώντας την πλούσια εμπειρία τους στα αντικείμενα εργασίας τους.

Δραστηριότητες Τμήματος Διαχείρισης Κεντρικής Γραμματείας Γραφείο Κίνησης

Οι κυριότερες δραστηριότητες του γραφείου κινήσεως είναι: • Η έγκαιρη διακίνηση της αλληλογραφίας της εταιρείας στα Υπουργεία, τη ΡΑΕ, κτλ. • Η έγκαιρη κατάθεση επιταγών στις τράπεζες για τα διαθέσιμα χρήματα του ΔΕΣΦΑ.


ΣΕΛΙΔΑ 18

ΑΓΩΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Κεντρική Γραμματεία • Να γίνει συγχώνευση αρχείου

Ο ρόλος της Κεντρικής Γραμματείας είναι πολύ σημαντικός. Είναι η πόρτα της επικοινωνίας από και προς τα ΕΞΩ. Η σύνδεση με τα τεκταινόμενα στον κόσμο. Η άμεση και με εχεμύθεια διακίνηση της πληροφορίας μέσω των εγγράφων συμβάλλει στις νέες συνθήκες που δημιουργεί το θεσμικό πλαίσιο για την απελευθέρωση της αγοράς του Φυσικού Αερίου, στους σχεδιασμούς των νέων αγωγών και στην κατασκευή αυτών. Μία ώρα καθυστέρησης διακίνησης ενός έγγραφου, που έχει σχέση με την παραλαβή φορτίου Φυσικού Αερίου με πλοίο, συνεπάγεται ενδεχόμενο μεγάλο χρηματικό κόστος τόσο για την Εταιρεία μας όσο και για τους νέους πελάτες που έχουν εισέλθει στην αξιοποίηση του Αγωγού Φυσικού Αερίου. Τα «διαθέσιμα» της Εταιρείας που πρέπει να διακινηθούν τάχιστα για να προλάβουμε τους χρόνους των τραπεζών, καθώς επίσης τα νομικά έγγραφα με τις ημερομηνίες των δικών, τα τεχνικά έγγραφα με τις ημερομηνίες των συμβάσεων που τρέχουν, με οριακά χρονοδιαγράμματα. Εκτός των τρεχουσών εργασιών ολοκληρώθηκαν και τα εξής: 1. Ολοκληρώθηκε μια σοβαρή εργασία, αυτή του πλήρους Σειριακού Χρονολογικού Αρχείου της Εισερχόμενης και Εξερχόμενης αλληλογραφίας του ΔΕΣΦΑ, τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη μορφή. Για την επίτευξη αυτού του στόχου χρειάσθηκε:

έργων της PENSPEN. Για την εν λόγω εργασία, ζητήθηκε προσφορά από την KEY SYSTEMS, η οποία κρίθηκε ασύμφορη και το έργο ολοκληρώθηκε από το υπάρχον προσωπικό της Κεντρικής Γραμματείας, το οποίο εργάσθηκε ανελλιπώς όλα τα Σαββατοκύριακα για 7 μήνες. Το εν λόγω αρχείο φυλάσσεται στην Κεντρική Γραμματεία, ενώ Θεματικό Αρχείο κρατούν οι Δραστηριότητες, οι Διευθύνσεις και τα Τμήματα.

Η ροή της εργασίας είναι απρόβλεπτη και αφανής. Το σημαντικό έργο της Κεντρικής Γραμματείας συντελείται με την προσφορά των υπαλλήλων της οι οποίοι εργάζονται με πάθος και ήθος υποδειγματικό, με υπερβολική ευσυνειδησία.

2. Τεχνικά Έγγραφα - Ολοκληρώθηκε η καταχώρηση αυτών και σε ξεχωριστό φάκελο στο Docman, έτσι ώστε οι αρμόδιοι μηχανικοί να μπορούν να επεξεργάζονται όποιο σχέδιο έργου επιθυμούν. 3. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία διαχείρισης Αλληλογραφίας με τρίτους. 4. Συμβάλλουμε επίσης στην υλοποίηση των προγραμμάτων : • Docman

• SAP • Ul~mus 5. Μετά την μείωση του προσωπικού της Κεντρικής Γραμματείας κατά 28%, η Κεντρική Γραμματεία καταφέρνει να λειτουργεί απρόσκοπτα χάρη στις φιλότιμες προσπάθειες του προσωπικού της. Στη δύσκολη περίοδο των αδειών όπου συνέπεσε και η αναδιοργάνωση της Εταιρείας η διακίνηση των εγγράφων πραγματοποιείτο με τέτοιο τρόπο ώστε να μη χαθεί η πληροφορία. 6. Παρέχουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου εκτός από την διακίνηση των εγγράφων και για:

• Συνδρομές σε εφημερίδες και

• Να περαστούν στο σύστημα Eb-

Docman (ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων) 10.000 έγγραφα. Να ενσωματωθούν τα έγγραφα των δύο πυλών (Κεντρικής Γραμματείας και ΑΡΚΑΤ).

γασία με την Διεύθυνση Έργων Συντήρησης και Τεχνικών Υπηρεσιών. Διαχείριση των χώρων στάθμευσης των Κεντρικών Γραφείων ΑΡΚΑΤ

περιοδικά εσωτερικού και εξωτερικού συγκεντρώνοντας τις ανάγκες όλης της εταιρείας στο τέλος κάθε έτους. Διαχείριση Εξωτερικών Εργασιών Διαχείριση των Υπηρεσιακών Οχημάτων της Κεντρικής Γραμματείας Διαχείριση των υπηρεσιακών οχημάτων των Στελεχών των Κεντρικών Γραφείων σε συνερ-

«Η άμεση και με εχεμύθεια διακίνηση της πληροφορίας μέσω των εγγράφων συμβάλλει στις νέες συνθήκες που δημιουργεί το θεσμικό πλαίσιο για την απελευθέρωση της αγοράς του Φυσικού Αερίου, στους σχεδιασμούς των νέων αγωγών και στην κατασκευή αυτών.»


ΑΓΩΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ 19

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «Συνέχεια και συνέπεια στην προσπάθεια βελτίωσης προϊόντων και υπηρεσιών» Dr. Edward Deming

Αναθεώρηση Πολιτικής Ποιότητας. Αναθεωρήθηκε και εκδόθηκε η νέα Πολιτική Ποιότητας της εταιρείας. Η Πολιτική Ποιότητας περιλαμβάνει την δέσμευση της Διοίκησης για «…πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας με ασφάλεια επάρκεια και αξιοπιστία.» Πρωταρχικός στόχος μας είναι να αποτελέσει ο ΔΕΣΦΑ τον καλύτερο διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ειδικότεροι στόχοι για την επιτυχία είναι: • Η συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητάς μας και ως προς το χρόνο και ως προς τους διαθέσιμους πόρους. • Η βελτίωση της τεχνογνωσίας, της υλικοτεχνικής υποδομής αλλά και των οικονομικών μας πόρων. • Η καινοτομία.

• Η ενίσχυση της απόδοσης των εργαζόμενων και της θετικής στάσης τους έναντι της αποστολής μας και η ενίσχυση της δημόσιας και κοινωνικής ευθύνης μας. Μεταξύ άλλων κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας που αναγράφονται στην Πολιτική ποιότητας στην προσπάθειά μας να επιτύχουμε τους στόχους μας, να εκπληρώσουμε την αποστολή μας και να υλοποιήσουμε το όραμα μας είναι:

1. Η σωστή και αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ όλων των διευθύνσεων, τμημάτων, τομέων και εργαζομένων και η ομαδική εργασία. 2. Η υιοθέτηση νέων και αξιόπιστων τεχνολογιών. 3. Η μέτρηση, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των διαδικασιών και η βελτίωσή τους. 4. Η ομογενοποίηση των διαδικασιών και του τρόπου εργασίας μας. 5. Η συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση όλου του προσωπικού και η ενεργή συμμετοχή του στην επίτευξη των στόχων. Η νέα πολιτική Ποιότητας βρίσκεται στις εγκαταστάσεις σε εμφανή σημεία και έχει αναρτηθεί με ελεύθερη πρόσβαση όλων στο E-qual .

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον ΔΕΣΦΑ Στα πλαίσια της εφαρμογής της ΚΥΑ Δ6/Β/14826 "Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στο δημόσιο τομέα" και της προσαρμογής της στο πλαίσιο λειτουργίας του Δ.Ε.Σ.Φ.Α εκδόθηκαν αναρτήθηκαν & διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω του e-qual στο προσωπικό της εταιρίας μας 10 απλά Μέτρα Εξοικονόμησης Ενέργειας που μπορούν όμως να επιφέρουν σημαντική εξοικονόμηση στις ενεργειακές καταναλώσεις (και όχι μόνο) της εταιρείας. Η φιλοσοφία της εκδοθείσας οδηγίας αποτελεί το θεμέλιο λίθο στην ανάπτυξη και εφαρμογή του ‘’Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας’’ κατά ISO 16001 μέσα στο 2011. Η βιωσιμότητα και η προστασία του περιβάλλοντος πέρα από προτεραιότητα του Δ.Ε.Σ.Φ.Α αποτελεί και καθημερινή υπόθεση όλων μας.

Έκδοση Μέτρων Εξοικονόμησης Ενέργειας από τον ΔΕΣΦΑ


ΤΕΥΧΟΣ 4

Σύστημα Παρακολούθησης Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου Το ΥΠΕΚΑ έκανε δεκτή χωρίς σχόλια την αίτηση και τον σχετικό φάκελο με τα απαιτούμενα στοιχεία και μελέτες που είχε καταθέσει ο ΔΕΣΦΑ για την συμμετοχή του στο Εθνικό Σχέδιο Κατανομής Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου για τη περίοδο 2008-2012 και χορήγησε στην εταιρεία μας την αντίστοιχη Άδεια Εμπορίας Αερίων του Θερμοκηπίου.

ΣΕΛΙΔΑ 20

Παράλληλα ξεκίνησε προκαταρκτική μελέτη για την διερεύνηση ενσωμάτωσης της εγκατάστασης των Συμπιεστών της Ν. Μεσήμβριας στο παραπάνω Εθνικό Σχέδιο Κατανομής.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, Δρ. Γ. Παπαρσένος εν ώρα δενδροφύτευσης με τη συμβολή του γιού του

Εφαρμογή Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας στην Δραστηριότητα Μεταφοράς και Εκμετάλλευσης. Ολοκληρώθηκε η ωρίμανση και η προσαρμογή των διαδικασιών του ‘’Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας’’, στην Δραστηριότητα Μεταφοράς και Εκμετάλλευσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου του ΕΛΟΤ 1429:2008. Με την προσαρμογή του ανωτέρου Συστήματος και τον τελικό έλεγχο από εξωτερικό διαπιστευμένο φορέα, θα πιστοποιηθεί η επάρκεια διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων από την δραστηριότητα Μεταφοράς και Εκμετάλλευσης επιτυγχάνοντας παράλληλα τους στόχους της Ε.Ε για μέγιστη ικανοποίηση των κοινωνικών εταίρων και αποδοτική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

Ο μικρός Κωνσταντίνος Μάης επί το έργον!

«Ο ΔΕΣΦΑ συμμετέχει ενεργά στην Ευρωπαϊκή καμπάνια ‘Ασφαλείς Εργασίες Συντήρησης’»

Συμμετοχή στην εκστρατεία για το 2010 – 2011 «Ασφαλείς Εργασίες Συντήρησης» του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία. Έχοντας αναγνωρίσει η εταιρεία μας, την σημαντικότητα των εργασιών συντήρησης, αναφορικά με την διατήρηση υψηλού ποσοστού διαθεσιμότητας του συστήματος μεταφοράς και τις συνθήκες που πρέπει μερικές φορές να εκτε-

λούνται συμμετέχει ενεργά στην Ευρωπαϊκή καμπάνια με ενημέρωση του προσωπικού της, με διανομή σχετικού έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού και ανάρτηση σχετικών υπερσυνδέσεων (links) στο ιστότοπο της εταιρείας μας. Παράλληλα διερευνείται η σύνταξη πρωτόκολλων κοινών δράσεων με άλλους φορείς. Με δεδομένο την προτροπή της ευρωπαϊκής ένωσης για

σύνδεση της βιομηχανίας με την εκπαίδευση γίνεται μελέτη πιθανών συνεργειών με εκπαιδευτικά ιδρύματα και των παραμέτρων που πρέπει να συστηματοποιηθούν ώστε να δημιουργηθούν πρωτόκολλα και διαδικασίες.

τος DITSEF. Πρόκειται για ένα διευρωπαϊκό πρόγραμμα που έχει στόχο την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που θα βελτιώσουν την αντιμετώπιση μεγάλων καταστροφών.

Τέλος ο ΔΕΣΦΑ συμμετείχε σε ημερίδα (workshop) που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας όπου έγινε η παρουσίαση του προγράμμα-

Διαχείριση Επικίνδυνων και μη Αποβλήτων. Για την περίοδο από 1-1-2010 έως και 22-10-2010 η εταιρεία μας διαχειρίστηκε μέσω αδειοδοτημένων από το ΥΠΕΚΑ φορέων τα κάτωθι:

Είδος Αποβλήτου

∆ιαχειριζόµενη Ποσότητα

Φορέας ∆ιαχείρισης

Απόβλητα Λιπαντικά Έλαια

10.000 Λίτρα

ΕΛΤΕΠΕ

Συσσωρευτές

9.503 κιλά

ΣΥ∆ΕΣΥΣ

Μικρές Μπαταρίες

160, 7 κιλά

ΑΦΗΣ

Ηλεκτρολογικός και Ηλεκτρονικός εξοπλισµός

Υπό παράδοση

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Λαµπτήρες

1.100 τεµάχια

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ & ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ

Συσκευασίες

Υπό παράδοση

ΚΕΠΕ∆

Scrap (χάλυβας)

120.880 κιλά

Κοτσιανίδης Σπύρος Εµπόριο Παλαιών Μετάλλων

Χαρτί

1800 κιλά

ECOMEL ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ


ΑΓΩΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ 21

ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΔΕΣΦΑ έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να συμβάλλει στην θετική εξέλιξη και αναβάθμιση των κοινωνιών που συνορεύουν με τις εγκαταστάσεις του. Επιπλέον έχει δώσει δυναμικό παρόν στις σημαντικότερες διοργανώσεις που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα το τελευταίο τετράμηνο και, τέλος, έχει δώσει το στίγμα του σε πρωτοβουλίες που έχουν οργανωθεί τόσο εντός της εταιρείας όσο και σε σχέση με τα κοινά.

καλύτερο επίπεδο ζωής.

Δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στους τομείς της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ο ΔΕΣΦΑ, με αρωγό πάντοτε τη Διοίκηση:

του Αθλητικού Ομίλου Μεγάρων δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε δεκάδες παιδιά να αθλούνται σε πλήρως εξοπλισμένες εγκαταστάσεις, να συμμετέχουν σε πανελλήνιες αθλητικές διοργανώσεις και να απολαμβάνουν ένα

∆ράση ∆ενδροφύτευσης σης στις εγκαταστάσεις του στο Πάτημα Ελευσίνας, στην οποία συμμετείχαν εργαζόμενοι με τις οικογένειές τους. Η έναρξη δενδροφύτευσης έγινε από τον Πρόεδρο της εταιρείας κ. Π. Μαυροκέφαλο. Ακολούθησε ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γ. Παπαρσένος και ο Διευθυντής Δραστηριότητας Μεταφοράς κ. Α. Γιαννακόπουλος.

Ο ΔΕΣΦΑ πιστός στο πρόγραμμα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης απέναντι στο Περιβάλλον και με σύνθημα «Φυτέψτε ένα δέντρο και δώστε μία πνοή ανάσας στη γη μας» διοργάνωσε τη Κυριακή 13 Ιουνίου, δράση δενδροφύτευ-

Συνέβαλλε στην υλοποίηση της συναυλίας με τραγούδια του Μίκυ Θεοδωράκη που διοργανώθηκε από το Μουσικό Εργαστήρι Άσπρων Σπιτιών Βοιωτίας.

⇒ Οργάνωσε την ετήσια δράση δενδροφύτευσης στις εγκαταστάσεις μας στο Πάτημα, Ελευσίνας. Επιπλέον, ο ΔΕΣΦΑ συμμετείχε ενεργά σε διεθνή συνέδρια που πραγματοποιήθηκαν στη χώρα μας, όπως:

⇒ Ενίσχυσε οικονομικά το έργο

Ο Πρόεδρος του ΔΕΣΦΑ κ. Δ. Π. Μαυροκέφαλος εν ώρα δενδροφύτευσης

ανθρώπινες αξίες» ⇒

⇒ Προσέφερε

χορηγία στον Δήμο Ελευσίνας για την πραγματοποίηση της διοργάνωσης «ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ 2010», μία πολιτιστική δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο στον εν λόγω Δήμο και περιλαμβάνει θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες και πολιτιστικά δρώμενα.

«Προτεραιότητα οι

Στο «2010 Mediterranean Oil & Gas Conference», όπου συμμετείχαν εξέχοντες πολιτικοί, επιστήμονες, και επιχειρηματίες από το χώρο του φυσικού αερίου και της ενέργειας, εν γένει, που δραστηριοποιούνται όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Στην 75η Διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου συμμετείχαμε με ένα λειτουργικό περίπτερο στο κομμάτι της energyland.

Όσον αφορά, επίσης, στη μέριμνα για τον εργαζόμενο, ο ΔΕΣΦΑ, Υλοποιεί ένα πρόγραμμα παροχών με γνώμονα τον άνθρωπο και επιδίωξη την αρμονική συνεργασία, και Όλες οι πρωτοβουλίες του ΔΕΣΦΑ έχουν ως κεντρικό άξονα τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον, ενώ στοχεύουν στη βελτιστοποίηση των συνθηκών ζωής, τη διατήρηση της Παράδοσης, και την προάσπιση των ηθικών αξιών.

Ακολούθως, τα παιδιά των εργαζομένων είχαν την ευκαιρία μέσω διαδραστικών παιχνιδιών να ενημερωθούν για την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, για την εξοικονόμηση ενέργειας και τη φροντίδα μας για καλύτερο επίπεδο ζωής. Επιπλέον, ο ΔΕΣΦΑ εγκαινίασε τη διαδικασία βιολογικής διαχείρισης οργανικών αποβλήτων μικρής κλίμακας (κομποστοποίηση), τοποθετώντας κάδους, με σκοπό να εκμεταλλευτεί όσο το δυνατόν περισσότερο και προς όφελος του περιβάλλοντος, τα απόβλητα που παράγει. Τέλος, τόσο η Διοίκηση του ΔΕΣΦΑ όσο και οι εργαζόμενοι, υιοθετώντας τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν παρόμοιες δράσεις και στις άλλες εγκαταστάσεις της Εταιρείας.

Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να φυτέψουν ένα δέντρο της επιλογής τους και να του δώσουν το όνομά τους, έχοντας έτσι τη δυνατότητα να παρακολουθούν την εξέλιξή του. Τα δέντρα επιλέχθηκαν με κριτήριο την αρμονία της βλάστησης της περιοχής όπως αριά -βελανιδιά και δέντρα γρήγορης ανάπτυξης όπως πλάτανος, ακακία Κωνσταντινουπόλεως, μουριά, κ.α.

Ομαδική φωτογραφία από τη Δράση Δενδροφύτευσης


ΤΕΥΧΟΣ 4

ΣΕΛΙΔΑ 22

Συμμετοχή στο «2010 Mediterranean Oil & Gas Conference» για το εμπόριο πετρελαίου και φυσικού αερίου και να αποτελέσει επίκεντρο διαπραγματεύσεων για τις ενεργειακές σχέσεις Ανατολής και Δύσης, δεδομένης και της εξαιρετικής γεωστρατηγικής της θέσης.

Ο ΔΕΣΦΑ συμμετείχε ως χορηγός στο συνέδριο με τίτλο «2010 Mediterranean Oil & Gas Conference» που πραγματοποιήθηκε στις 28-30 Ιουνίου 2010 στο Μέγαρο Υπατία στο κέντρο της Αθήνας από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς σε συνεργασία με την εταιρεία ΚΑΠΑ Research και την έκδοση MEES (Middle East Economic Survey) υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής.

Στο συνέδριο έλαβαν ως ομιλητές,, η κα Λ. Κατσέλη, Υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Εμπορικής Ναυτιλίας, η κα Τ. Μπιρμπίλη, Υπουργός ΠΕΚΑ, ο κ. Ι. Μανιάτης, Υφυπουργός ΠΕΚΑ, καθώς και πλήθος άλλων πολιτικών, επιστημόνων και επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Ήταν η πρώτη φορά πού ένα συνέδριο αντίστοιχης θεματολογίας διοργανώθηκε στη χώρα μας έδωσε την ευκαιρία να αποκτήσει η Ελλάδα ρόλο ως χώρα διαμετακόμισης

Στιγμιότυπο από την ομιλία του Δρ. Γ. Παπαρσένου

Ανάμεσα στους ομιλητές ήταν και ο Δρ. Γ. Παπαρσένος, η εισήγηση του οποίου αφορούσε την λεπτομερή περιγραφή του έργου του ΔΕΣΦΑ, καθώς και την λειτουργία του Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στη νήσο Ρεβυθούσα.

Συμμετοχή στην 75η ΔΕΘ Ο ΔΕΣΦΑ έλαβε μέρος στην 75η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η έκθεση άνοιξε τις πύλες της με περισσότερες συμμετοχές εκθετών από πέρυσι και πιο πολλές διεθνείς συμμετοχές, ενώ τιμώμενη χώρα ήταν η Ουγγαρία. Μετά την επίσημη έναρξη της έκθεσης, το περίπτερο του ΔΕΣΦΑ επισκέφθηκε τόσο η κα Τ. Μπιρμπίλη, Υπουργός ΠΕΚΑ, και ο κ. Ι. Μανιάτης, Υφυπουργός ΠΕΚΑ, όσο και ο κ. Μ. Χρυσοχοϊδης, Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, και ενημερώθηκαν από τη Διοίκηση για τους στόχους και τη στρατηγι-

κή της εταιρείας για το επόμενο χρονικό διάστημα. Μέσω του περιπτέρου του ΔΕΣΦΑ προβλήθηκαν:

⇒ Το έργο ανάπτυξης που υλο⇒

ποιεί ο ΔΕΣΦΑ σε όλη την Ελλάδα Οι δρόμοι του φυσικού αερίου από τις πηγές της Ανατολής στην Ευρώπη μέσω της Ελλάδας και η συμβολή του ΔΕΣΦΑ στην ανάπτυξη της εθνικής υποδομής του φυσικού αερίου, που αποτελεί αναγκαίο κρίκο στην ευρωπαϊκή ενεργειακή αλυσίδα και μετατρέπεται σε προϋπόθεση για τη σταθερότητά της. Η συμβολή του ΔΕΣΦΑ, στη

«Με τη παρουσία του ΔΕΣΦΑ στην 75η ΔΕΘ προβλήθηκε η συμβολή της εταιρείας μας στη

Αναμνηστική φωτογραφία από το περίπτερο του ΔΕΣΦΑ στην 75η ΔΕΘ παρουσία της Υπουργού ΠΕΚΑ, κας Τ. Μπιρμπίλη, του Υφυπουργού ΠΕΚΑ, κ. Ι. Μανιάτη και της Διοίκησης του ΔΕΣΦΑ

βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών και την κοινωνική ευημερία της χώρας μας, μεταφέρνοντας στην Ελλάδα ένα φιλικό, αξιόπιστο, ασφαλές και οικονομικό καύσιμο για τις επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά, τους δημόσιους οργανισμούς, για κάθε Έλληνα.

Συνάντηση με εκπρόσωπους ΜΜΕ

βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών και την κοινωνική ευημερία της χώρας»

Στις αρχές Οκτωβρίου, η διοίκηση είχε και την πρώτη της φιλική συνάντηση με τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, οι οποίοι έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους σχεδιασμούς και το επενδυτικό πρόγραμμα του ΔΕΣΦΑ. Η συζήτηση εστιάστηκε στην επιτάχυνση της κατασκευής και τρίτης δεξαμενής αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα, στο ενδιαφέρον που έχουν εκφράσει η Βουλγαρία και η

Τουρκία για να χρησιμοποιήσουν τις εγκαταστάσεις προκειμένου να εισάγουν φυσικό αέριο, μέσω του ελληνικού συστήματος, στις απόψεις του ΔΕΣΦΑ για τον τρόπο αξιοποίησης των παλαιών γεωτρήσεων στη Νότια Καβάλα ως αποθηκών φυσικού αερίου καθώς και στην πρόοδο της κατασκευή μεγάλων έργων υποδομής όπως οι αγωγοί προς Αλιβέρι και Μεγαλόπολη.


ΑΓΩΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ 23

Συμμετοχή στο «Mediterranean Climate Change Inipapve» «Στο συνέδριο έλαβαν μέρος πλήθος πολιτικοί ηγέτες, υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη, διακεκριμένοι επιστήμονες, εκπρόσωποι περιβαλλοντικών οργανισμών, φορέων και επιχειρήσεων σχετικών με την ενέργεια, την τεχνολογία και την κλιματική αλλαγή από όλη την υφήλιο.»

Ο ΔΕΣΦΑ υπήρξε χορηγός στην εκδήλωση «Mediterranean Climate Change IniNaNve», η οποία έλαβε χώρα στις 22 & 23 Οκτωβρίου 2010, σε συνδυασμό με το «Mediterranean Green Development Investors Forum». Οι εν λόγω διοργανώσεις τελούσαν υπό την αιγίδα του Πρωθυπουργού της Ελλάδας και πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ινστιτούτο για την Κλιματική και Ενεργειακή Ασφάλεια ενώ συνέβαλλαν και τα περιοδικά fDi Magazine και Banker (εκδόσεις του οίκου Financial Times).

θυπουργός της Τουρκίας, κ. Recep Tayyip Erdogan, με ομιλία του στο επίσημο γεύμα του συνεδρίου, η Υπουργός Περιβάλλοντος, κα Τίνα Μπιρμπίλη, με ομιλία της στο κεντρικό panel μαζί με ομόλογούς της Υπουργούς από τις περιοχές της Μεσογείου και των Βαλκανίων ενώ έλαβαν μέρος πλήθος πολιτικοί ηγέτες, υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη, διακεκριμένοι επιστήμονες, εκπρόσωποι περιβαλλοντικών οργανισμών, φορέων και επιχειρήσεων σχετικών με την ενέργεια, την τεχνολογία και την κλιματική αλλαγή από όλη την υφήλιο.

Πρόκειται για μία διεθνή διάσκεψη, όπου συζητήθηκαν κρίσιμα ζητήματα για την Κλιματική Αλλαγή και την Αειφόρο Ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Στη διοργάνωση συμμετείχαν με κεντρικές ομιλίες ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, κ. Γεώργιος Παπανδρέου στην έναρξη και στο επίσημο γεύμα του συνεδρίου, ο Πρω-

Εορτασμός της Ημέρας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη εκδήλωση για τον εορτασμό της Ημέρας του Σωτήρος στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Πάτημα Ελευσίνας. Πραγματοποιήθηκε ακολουθία στο εκκλησάκι της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος παρουσία της Διοίκησης του ΔΕΣΦΑ, ενώ στη συνέχεια παρατέθηκε γεύμα για όλους τους εργαζομένους.

Οι αδερφές Γλαύκη & Νεφέλη Κοτρώνη επί το έργον!

Επίσκεψη Ούγγρου Πρέσβη κ. J. Toth στις εγκαταστάσεις ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα Τις εγκαταστάσεις του Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου του ΔΕΣΦΑ στη Ρεβυθούσα επισκέφθηκε τη Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2010 ο Ούγγρος Πρέσβης στην Ελλάδα κ. Josef Toth, σε συνέχεια της συνάντησης που είχε με την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κα Τίνα Μπιρμπίλη, όπου συζητήθηκε η διεύρυνση της ενεργειακής συνεργασίας. Τον Πρέσβη κ. Josef Toth, υποδέχθηκε ο Πρόεδρος Δ.Σ. του ΔΕΣΦΑ, κ. Πάνος Μαυροκέφαλος.

O Πρέσβης συνοδευόμενος από τον Εμπορικό Ακόλουθο της Πρεσβείας κ. Akos Nemeth, ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΥΦΑ και έλαβε μια γενικότερη εικόνα της λειτουργίας του Σταθμού.

αερίου και τη σημασία υλοποίησης των αγωγών Ελλάδος – Βουλγαρίας – Ρουμανίας – Ουγγαρίας, αλλά και την ανάπτυξη του δικτύου φυσικού αερίου στα δυτικά Βαλκάνια.

Εν συνεχεία, ακολούθησε συζήτηση με συμμετοχή στελεχών του ΔΕΣΦΑ αναφορικά με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου και την ανάπτυξή του, τη πρόσφατη απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα, τις επικρατούσες τάσεις στις Ευρωπαϊκές αγορές φυσικού

Η Ουγγαρία εξετάζει τη διαφοροποίηση των ενεργειακών της εισαγωγών, ενώ η Ελλάδα επιδιώκει να καταστεί ενεργειακός κόμβος της περιοχής. Οι εγκαταστάσεις του ΔΕΣΦΑ στη Ρεβυθούσα, ιδιαίτερα μετά την επέκτασή τους, μπορούν να αποτελέ-

σουν το συνδετικό κρίκο των δύο αυτών επιδιώξεων.


ΤΕΥΧΟΣ 4

ΣΕΛΙΔΑ 24

«…Λοιπόν, αυτός που γύρευα, είμαι. Ω λινό καλοκαίρι, συνετό φθινόπωρο, Xειμώνα ελάχιστε, H ζωή καταβάλλει τον οβολό του φύλλου της ελιάς Kαι στη νύχτα μέσα των αφρόνων μ' ένα μικρό τριζόνι, κατακυρώνει πάλι το νόμιμο του Ανέλπιστου.» Λακωνικόν, Ο. Ελύτης

Η φωτογραφία είναι πραγματική και η Αλεξάνδρα και είναι η κόρη του Θανάση και της Ισιδώρας Κουμπαροπούλου


∆ιαχειριστής Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου (∆ΕΣΦΑ) ΑΕ

Λεωφόρος Μεσογείων 357-359 ΤΚ 152 31, Χαλάνδρι Αθήνα Ελλάδα

www.desfa.gr

Τηλ.: 210 65 01 200 Fax: 210 67 49 504 E-mail: desfa@desfa.gr

Πηγή Ανάπτυξης, Φορέας Ενέργειας

Υπεύθυνη Έκδοσης Μαρία Σχοινά Καλλιτεχνική Επιμέλεια & Σχεδιασμός Εντύπου Νατάσα Χατζηαντωνίου

Η εκτύπωση της παρούσας έκδοσης έγινε σε ανακυκλώσιμο χαρτί.

DESFA Newsletter Nov2010  
DESFA Newsletter Nov2010  

DESFA Newsletter Nov2010