Page 23

COLOFON DSP Magazine, het magazine waarin informatie wordt gegeven aan de professionele secretaresse / pashouders en de aangesloten bedrijven. Het is een uitgave van JuKo v.o.f. / De Secretaressepas. Postbus 3800 3800 BD AMERSFOORT Telefoon: 0650806778 Website: www.desecretaressepas.nl E-mail: info@desecretaressepas.nl FACEBOOK: www.facebook.com/desecretaressepas TWITTER: @secretaressepas LINKEDIN: www.linkedin.com/in/descretaressepas REDACTIE, ADVERTENTIE-ACQUISITIE Petra Jumelet, info@desecretaressepas.nl VORMGEVING, OPMAAK Diana van den Breemer, DaanVormgeving DRUKWERK Print & Copy te Soest Aan dit nummer werkten velen mee. Veel dank daarvoor! VERZENDING EN FACTURERING JuKo v.o.f./ De Secretaressepas Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieĂŤn, opnamen, of op enige andere manier, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever behoudt zich het recht voor advertenties zonder opgaaf van redenen te weigeren.

DSP MAGAZINE | 23

DSP Magazine 3  
DSP Magazine 3  

DSP Magazine 3

Advertisement