Page 1

Catalogue

2017


Willkommen in der Welt von Desch Plantpak

Welkom in de wereld van Desch Plantpak Met trots presenteren wij u onze nieuwe catalogus.

Mit Stolz präsentieren wir Ihnen unseren neuen

Hierin nemen wij u mee in de wereld van Desch

Katalog. Hier nehmen wir Sie mit in die Welt von

Plantpak, de wereld van Thermo, Deco en Bio.

Desch Plantpak , die Welt von Thermo, Deco und Bio.

Thermo staat voor ons assortiment thermovorm

Thermo steht für unsere thermoform Töpfe, Trays und

potten, trays en packs, functioneel vormgegeven;

Packs und funktionaler Formgebung unter dem Namen

onder de naam Desch Plantpak. Deco is onze range

Desch Plantpak. Deco ist unser Bereich Spritzguß mit

spuitgiet potten en schalen onder de naam Epla;

Töpfen und Schalen unter dem Namen Epla; trendy,

trendy, kleurrijk en decoratief. Bio betreft onze

farbenfroh und dekorativ. Bio ist unsere Produktlinie

thermovorm productlijn biobased potten en trays

mit Töpfen und Trays unter dem Namen D-Grade ®.

onder de naam D-Grade ® ; 100% natuurlijk en dus

Diese Produkte sind zu 100% aus natürlichen

duurzaam.

Rohstoffen und damit nachhaltig.

De actuele informatie vindt u ook op onze website:

Aktuelle Information finden Sie auf unserer Website:

desch-plantpak.com. Hier treft u ook de handige zaai-

desch-plantpak.com. Hier finden Sie auch die

en verspeenzoeker en de tray-zoeker aan en kunt u

bequeme Suchfunktion, wo Sie die passenden

zich aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief.

Aussaat- und Anzuchtpaletten, Töpfe und Transporttrays finden. Auch können Sie sich dort anmelden,

Het Desch Plantpakteam

um unseren aktuellen digitalen Newsletter zu erhalten.

Das Desch Plantpakteam

2

DESCH PLANTPAK

Growing together


Bienvenue dans le monde de Desch Plantpak Fièrement nous vous présentons notre nouveau catalogue. Nous voudrions vous emmener dans l’univers de Desch-Plantpak avec nos gammes de Thermo, Déco et Bio.

La structure Thermo pour notre gamme de pots thermoformés, plaques et packs avec un design fonctionnel s’appelle Desch-Plantpak. Déco est notre gamme de pots, coupes et suspensions injectés sous le nom d’Epla; tendance, coloré et décorative. Bio concerne notre gamme de pots et trays biodégradable appellée D-Grade ® ; 100% naturel et recyclable.

De plus amples informations sont disponibles sur notre site web: desch-plantpak.com. Vous y trouverez aussi un moteur de recherche pour la gamme de plaques de semis, multiplication qui correspondent à vos besoins. Profitez en pour recevoir notre actualité et nos nouveautés en vous inscrivant à notre Newsletter.

L’équipe Desch Plantpak

3


Inhoud | Inhalt | Table des matières

Compleet assortiment met functionele vormgeving. Komplettes Sortiment mit funktionaler Formgebung. Gamme complète avec un design fonctionnel.

Potten en containers | Töpfe und Container | Pots et conteneurs

Kleuren Farben Couleurs

Desch range Desch Serie Série Desch

22

Desch range 5º Desch Serie 5º Série Desch 5º

22

Desch range 5º Desch Serie 5º Série Desch 5º

17

Gerberacontainer Gerberacontainer Conteneur gerbera

Bloempotten Blumentöpfe Pots horticoles

Desch range 8º Desch Serie 8º Série Desch 8º

18

Plantschalen Pflanzschalen Coupes

23

Containers Container Conteneurs

Desch range 5º Desch Serie 5º Série Desch 5°

19

Sleufpot Schlitztöpfe Pot salade

23

20

Informatie Information Information

24

22

Bedrukte potten Bedruckte Töpfe Pots imprimés

26

Hangpotten Ampeln Suspension

DESCH PLANTPAK

D-ecotainer D-ecotainer D-ecotainer

Bloempotten Blumentöpfe Pots horticoles

Vierkante potten Viereck Töpfe Pots carrés

4

16

Desch range Desch Serie Série Desch


Marketing trays | Bandejas de transporte | Vassoi da trasporto

Transporttrays Normpack® 200 Versandpaletten Normpack® 200 Plaques de transport Normpack® 200

30

Transporttrays A-tray Versandpaletten A-tray Plaques de transport A-tray

38

Transporttrays Normpack® 400 Versandpaletten Normpack® 400 Plaques de transport Normpack® 400

32

Transporttrays Deens formaat Versandpaletten Dänisches format Plaques de transport Format Danois

40

Transporttrays Normpack® 300 Versandpaletten Normpack® 300 Plaques de transport Normpack® 300

34

Transporttrays Duits formaat Versandpaletten Deutsches format Plaques de transport Format Allemand

43

Normpack® 400 Normpack® 400 Normpack® 400

35

Kweek- en transporttrays Voor kleine potmaten Kultur- und Versandpaletten Für kleine Töpfe Plaques de culture et de transport Pour des petits pots

44

Cactus Kakteen Cactus

Transporttrays LGcup® Versandpaletten LGcup® Plaques de transport LGcup®

35

Transporttrays 28 x 42 cm Versandpaletten 28 x 42 cm Plaques de transport 28 x 42 cm

36

Shuttletrays Shuttletrays Shuttletrays

45

Transporttrays 56 x 25 cm Versandpaletten 56 x 25 cm Plaques de transport 56 x 25 cm

36

Inlegvellen Einlegplatte Insérer

46

D-Lite6 D-Lite6 D-Lite6

28 x 40 cm 28 x 40 cm 28 x 40 cm

37

Teeltplaten Superplatten Superplaques

46

D-Lite5 D-Lite5 D-Lite5

56 x 25 cm 56 x 25 cm 56 x 25 cm

37

Welke tray voor welke pot? Welche palette für welchen topf? Quelle plaque pour quel pot?

47

Packs Packs Packs

54

51

Potplaten Topfplatten Godets en plaques

55

10-packs 10-packs 10-packs

52

Potplaten Topfplatten Godets en plaques

56

Packs voor potten Packs fur Töpfe Packs pour pots

53

Kweekschaal Kulturschale Bac de culture

57

Packs

Perkgoedsetten ES genormeerd Beetwarenplatten ES-Normiert Systemes pour plantes a massif ES Normalisés Normset 5000 Normset 5000 Normset 5000

50

5


Zaai- en verspeentray’s | Saat- und Pikierpaletten | Plaques à semer et de repiquage

Verspeentrays Pikierpaletten Plaques alvéolées

6

DESCH PLANTPAK

Deens formaat Dänisches Format Format Danois

60

Verspeentrays Pikierpaletten Plaques alvéolées

Orchideeën trays Pikierpaletten für Orchidee Plaques orchidees

62

‘Paperpot’ tray Deens/handvat ‘Paperpot’ Tray Dänisches/Handgriff ‘Paperpot’ tray Danois/portants

79

Verspeentrays Deens/ omgebogen rand Pikierpaletten Dänisches/Rand Plaques alvéolées Danois/bord portant

64

‘Paperpot’ tray ‘Paperpot’ Tray ‘Paperpot’ tray

Deens formaat Dänisches Format Format Danois

79

MTS Range MTS Range MTS Range

Deens formaat Dänisches Format Format Danois

81

Verspeentrays Deens/omgebogen rand/boomkwekerij Pikierpaletten Dänisches/Rand/ Baumschule Plaques alvéolées Danois/rebord portant/pépinières

66

Kweektrays Anzuchttrays Plaques de culture

Deens formaat Dänisches Format Format Danois

Dioni tray Dioni Tray Dioni tray

Deens formaat Dänisches Format Format Danois

Euroformaat Euroformat Format Euro

78

Jumbo tray Jumbo Tray Jumbo tray

82

68

Aardbeien trays Erdbeer Paletten Plaques fraisiers

84

70

Zaai- en stekbakken Violenkisten Bacs de culture

86

Zaai- en verspeentrays Stabilo® Saat- und Pikierpaletten Stabilo® Plaques a semer et alvéolées Stabilo®

72

Stek- en verspeentrays Euro/omgebogen rand/boomkwekerij Pikierpaletten Euro/Rand/ Baumschule Plaques alvéolées Euro/rebord portant/pépinières

76

Stek- en verspeentrays voor boomkwekerij Euroformaat Pikierpaletten für Baumschule Euroformat Plaques de repiquage pour pépinières Format Euro

78


Trendy, kleurrijk en decoratief. Trendy, farbenfroh und dekorativ. Tendance, coloré et décorative.

e pla Epla kleurenwaaier Epla Farbpalette La gamme de couleurs Epla

Hangpotten Ampeln Suspensions

Sierpotten Ziertöpfe Pots et Cache-Pots

92

Plantenbak Pflanzenbehälter Jardinières

105

94

Plantschalen Pflanzschalen Coupes

108

100

Ringen en Klemmen Ringe und Clips Anneaux et Pinces

112

100% natuurlijk en dus duurzaam. 100% natürlich und damit nachhaltig. 100% naturel et recyclable.

D-Grade Opname van CO2 en H2O door plantengroei Aufnahme von CO2 durch Pflanzenwachstum Absorption du CO2 et H20 pendant la croissance de la plante Compostering of natuurlijke afbraak: CO2 en H2O

Planten omzetten tot biopolymeren

Kompostierung oder natürlichen Abbau von CO2 und H2O

Pflanzen umwandeln in Biopolymere

Compostage ou dégradation naturelle du produit

Les plantes transforment la matière première en biopolymères

Gebruik van de D-Grade producten

Productie van biopotten, -trays en -packs

Nutzung von D-Grade® Produkten

Herstellung von Biotöpfen, -trays und -packs

L’utilisation de produits D-Grade

Production de pots bio, étagères bio et emballages bio

Informatie Information Information

116

Desch Range Desch Serie Série Desch

Penta Range Penta Serie Série Penta

Sleufpot Schlitztöpfe Pot salade

121

120

Vierkante potten Viereck Töpfe Pots carrés

121

120

Kweekschaal Kulturschale Bac de culture

121

Inhoudsopgave per code Inhalt pro Code Contenue par code

122 7


gro wing toge ther 8

DESCH PLANTPAK


g

Mensen houden van planten

Mensen houden van planten. Onze mensen zijn daarop

Een proces dat altijd op rolletjes loopt.

geen uitzondering.

Samen met kwekers en machineleveranciers

Desch Plantpak produceert potten, hangpotten,

ontwikkelen we ook klantgerichte oplossingen voor

containers, transporttrays, packs, zaai- en

het vereenvoudigen van bedrijfsprocessen en het

verspeentrays voor de professionele tuinbouw. Onze

verbeteren van automatiseringsprocessen in de

specialiteit is de productie van kunststof verpakkingen

tuinbouw. We leveren onze producten snel, flexibel en

volgens het thermovorm- en spuitgietprocedĂŠ. De

klantgericht. Al onze activiteiten en innovaties zijn erop

volautomatische thermovorm- en spuitgietmachines

gericht om de productieresultaten van de kweker te

op onze productielocaties worden gevoed met

verbeteren en zijn rendementen te optimaliseren. Dat

polypropyleen (PP), polystyreen (PS), polyester (PET)

doen we waar ook ter wereld.

en biopolymeren. Met een multi-site productie en een totale capaciteit van 40.000 ton gereed product,

Weten wat de consument van morgen wil.

behoort Desch Plantpak tot de meest toonaangevende

De productmanagers van Desch Plantpak zoeken

kunststofverwerkers in de mondiale tuinbouwmarkt.

voortdurend naar trends en nieuwe ontwikkelingen in de tuinbouwwereld. Zij weten exact welke planten

Voorop lopen zit diep in onze wortels.

hun weg naar de consument gaan vinden en welke

Begrippen als innovatie, service en betrouwbaarheid zijn

potten, motieven en trendy kleuren daarbij horen.

diep geworteld in de bedrijfscultuur van Desch Plantpak.

Tegenwoordig kan voor een mooie en sierlijke

Aan de hand van een heldere visie werken we aan het

verpakking een keuze worden gemaakt uit het

verwezenlijken van onze ambitie: Growing together. We

spuitgietassortiment van Epla. De Epla range omvat

willen samen met de kwekers groeien! Dat doen we met

kunststof hangpotten, sierpotten, plantschalen, schotels

mensen die weten waarover ze praten en die van hun

en diverse soorten en maten plantenclips en -ringen.

vak houden. Onze specialisten kennen de tuinbouw door en door. Ze hebben een groene achtergrond en weten wat er leeft in de sector. Zij kennen de uitdagingen waar kwekers voor staan. Gewapend met die kennis zijn we voortdurend bezig met verbeteren van het productieproces en de kwaliteit van onze producten. Tegelijkertijd ontwikkelen we samen met onze klanten nieuwe producten. Altijd functioneel en met een uitstekende machinale verwerkbaarheid. Binnen ons productieproces hechten we grote waarde aan kwaliteit. Grondstoffen, halffabricaten en eindproducten ondergaan over de hele linie een minutieuze controle. Operators houden streng toezicht op de productie en kwaliteitscontroleurs testen monsters. Daarbij maken ze gebruik van hoogwaardige fysische en mechanische testapparatuur.

9


Menschen lieben Pflanzen

Menschen lieben Pflanzen. Unsere Mitarbeiter sind da

Ausgestattet mit diesem Wissen sind wir fortwährend

keine Ausnahme.

mit der Verbesserung der Produktionsprozesse und

Desch Plantpak produziert Töpfe, Blumenampeln,

der Qualität beim Kunden beschäftigt. Gleichzeitig

Container, Transporttrays, Packs, Pikier- und

entwickeln wir gemeinsam mit unseren Kunden

Anzuchttrays für den professionellen Gartenbau.

neue Produkte. Immer funktional und mit einer

Unsere Spezialität ist die Herstellung von

hervorragenden maschinellen Verarbeitbarkeit.

Kunststoffverpackungen im Thermoform- sowie im

Innerhalb unseres Produktionsablaufs legen wir

Spritzgussverfahren. Mit den vollautomatischen

großen Wert auf Qualität. Rohstoffe, Halbfabrikat

Thermoform- um Spritzgussmaschinen verarbeiten

und Endprodukt werden über die gesamte Fertigung

wir an unseren verschiedenen Fertigungsstandorten

minutiös kontrolliert. Die Maschinenführer kontrollieren

Polypropylen (PP), Polystyrol (PS), Polyester (PET)

die Produkte streng und die Qualitätskontrolleure

und Biopolymere. Mit einem multi-site Verfahren und

nehmen regelmäßig Prüfmuster. Zur Beurteilung dieser

einer Produktionskapazität von ca. 40.000 Tonnen

Muster stehen ihnen hochwertige physikalische und

Fertigprodukten pro Jahr, gehört Desch Plantpak zu den

mechanische Prüfapparaturen zur Verfügung.

tonangebenden Kunststoffverarbeitern im weltweiten Ein Prozess der ständig fortschreitet.

Gartenbaumarkt.

Gemeinsam mit Züchtern und Maschinenlieferanten Vorausgehen sitzt tief in unseren Wurzeln.

entwickeln wir kundengerechte Lösungen für die

Begriffe wie Innovation, Service und Zuverlässigkeit

Vereinfachung von Betriebsprozessen und die

sind in der Betriebsstruktur von Desch Plantpak

Optimierung der Automatisierung im Gartenbau.

tief verwurzelt. Mit Ehrgeiz arbeiten wir an der

Wir liefern unsere Produkte schnell, flexibel und

Verwirklichung unserer Vision: Growing together.

kundengerecht. All unsere Aktivitäten und Innovationen

Wir möchten zusammen mit den Züchtern wachsen.

sind darauf ausgerichtet, das Produktionsresultat

Dies tun wir mit Menschen, die wissen wovon sie

der Züchter zu verbessern und seine Rentabilität zu

sprechen und die ihr Fachgebiet lieben. Unsere

optimieren. Dies tun wir weltweit.

Spezialisten kennen den Gartenbau durch und durch. Sie haben einen grünen Hintergrund und wissen

Wissen was der Kunde von Morgen wünscht.

was im Gartenbausektor passiert. Sie kennen die

Die Produktmanager von Desch Plantpak suchen

Herausforderungen vor denen die Züchter stehen.

fortwährend nach Trends und neuen Entwicklungen. Sie wissen genau, welche Pflanzen ihren Weg zu den Kunden finden werden und welche Töpfe, Motive und Trendfarben dazu gehören. Gegenwärtig kann der Kunde eine schöne und anmutige Verpackung aus dem Spritzgusssortiment von Epla auswählen. Das Epla Lieferprogramm beinhaltet Blumenampeln, Ziertöpfe, Schalen und diverse Sorten an Pflanzenclips und -ringen.

10

DESCH PLANTPAK

Growing together


Les gens aiment les plantes

Les gens aiment les plantes, nos employés ne font pas exception à cette règle. Desch Plantpak produit des pots, des suspensions, des conteneurs, des plaques de transport, des plaques à semer et de repiquage et des systèmes pour plantes à massifs thermoformés, pour l’horticulture professionnelle. Notre spécialité est la production de produits thermoformés et injectés. Les produits de Desch Plantpak sont faits de PP (polypropylène), PS (polystyrène), PET (poly-ester) ou des biopolymères. Avec une production sur plusieurs sites et une capacité totale de production d’environ 40.000 tonnes de

prélèvent des échantillons. Des moyens ‘physiques’ et

produits finis, Desch Plantpak est un véritable acteur

‘mécaniques’ à la pointe de la technologie sont utilisés

mondial.

pour réaliser ces contrôles.

Notre volonté est d’évoluer avec nos grossistes!

Un processus qui fonctionne bien.

Les concepts d’innovation, de service et de fiabilité sont

Ensemble avec les grossistes et les fournisseurs

profondément enracinés dans la culture d’entreprise

d’équipement, Desch Plantpak répond aux attentes de

de Desch Plantpak. Il est clair que nous travaillons à

ses clients et simplifie son processus de production

la réalisation de nos ambitions: progresser ensemble.

et améliore la robotique. Toute notre activité et

Notre volonté est d’évoluer avec nos grossistes ! Nous

nos innovations sont concentrées sur notre outil de

le faisons avec des professionnels qui connaissent

production afin de répondre aux attentes des grossistes

leurs clients et qui aiment leur métier. Nos spécialistes

et faciliter le service après vente. Nos délais de livraison

connaissent l’horticulture de A jusque Z. Ils sont dans

sont courts et nos produits sont adaptés à la demande

un environnement ‘vert’ et maîtrisent le marché. Ils

des clients. Cette politique commerciale est la même

sont conscients des challenges que les grossistes

pour tous nos clients internationaux, depuis que Desch

doivent relever. Grâce à ce savoir, nous améliorons

Plantpak existe sur le marché de l’horticulture.

constamment notre processus de production et la qualité de nos produits. Dans un même temps, nous

Anticiper les attentes de nos clients.

développons de nouveaux produits avec nos clients,

Les chefs de produits de Desch Plantpak recherchent

toujours fonctionnels et à la pointe des exigences en

constamment les nouvelles tendances et développe-

termes de qualité en accord avec la robotique actuelle.

ments du marché de l’horticulture. Ils savent exacte-

Le contrôle de la qualité est un aspect incontournable

ment quelles plantes sont sur le marché et quels pots,

de notre production. Les matières premières tout

design et couleurs tendance vont convenir. De nos jours,

comme les produits semi-finis ou finis sont sujets

le choix de couleurs tendance et décoratives peut être

à des contrôles méticuleux sur toute la chaîne de

fait parmi la gamme Epla. La gamme Epla propose

production. Ils sont réalisés par des opérateurs pendant

des suspensions, des pots décoratifs, soucoupes et

la production et par des techniciens en qualité qui

différentes tailles de clips et anneaux.

11


Desch Plantpak Ook op mondiaal niveau geldt onze slogan ‘Growing together’. Desch Plantpak is een multisite organisatie met productievestigingen in diverse landen. Het hoofdkantoor bevindt zich in Waalwijk. Met afzet in meer dan 60 landen is Desch Plantpak een echte wereldspeler.

12

DESCH PLANTPAK

worldwide

Auch auf globaler Ebene gilt unser Motto ‘Growing together’. Desch Plantpak ist in verschieden Länder mit Produktionsstandorten vertreten. Der Hauptsitz unseres Unternehmens ist in Waalwijk Niederlanden. Unsere Produkte exportieren wir in mehr als 60 Ländern Weltweit, Desch Plantpak ist also ein großer “global Player”.

Également, notre slogan ‘Growing together’ est appliqué partout dans le monde. Desch Plantpak a une organisation avec plusieurs usines, et une production dans différents pays. Le siège social est situé à Waalwijk aux Pays Bas. Avec des ventes dans plus de 60 pays, Desch Plantpak est un véritable acteur mondial.


Natuurlijk kiezen we voor duurzaamheid.

Selbstverständlich entscheiden wir uns für Nachhaltigkeit.

Le développement durable est notre priorité.

Wij produceren onze potten, trays

Wir fertigen unsere Töpfe, Trays

Nous produisons les pots dans un

en packs met zorg voor mens en

und Packs mit Sorgfalt für Mensch

souci de respect de l’homme et

natuur. Alles wat groeit en bloeit,

und Umwelt. Alles was grünt und

de la nature. Tout ce qui grandit

heeft onze aandacht nodig. Juist

blüht hat unsere Aufmerksamkeit

et fleurit retient toute notre

de tuinbouwsector is gebaat bij een

verdient. Grade dem Gartenbau

attention et plus particulièrement

gezond milieu. Natuurlijk voelen

liegt die Umwelt sehr am Herzen.

le secteur de l’horticulture et de

wij ons medeverantwoordelijk.

Selbstverständlich fühlen wir

l’environnement. C’est pourquoi,

Vandaar dat we een inzamel- en

uns mit verantwortlich. Deshalb

nous avons développé une gamme

recyclesysteem hebben opgezet

haben wir bei unseren festen

et un système de recyclage pour

voor PS-trays en PP-potten bij

Kunden in den Niederlanden

les plaques de transport et les pots

onze vaste klanten in Nederland.

ein Recycelsystem für PS-Töpfe

pour notre clientèle Hollandaise.

Wij onderschrijven bovendien het

und PP-Töpfe aufgebaut. Wir

Convenant Verpakkingen III, waarin

unterzeichnen darüber hinaus die

Desch Plantpak répond également

afspraken zijn opgenomen over het

“Konvention Verpackung III”, in der

aux normes ‘Covenant III’ qui

verminderen van de milieubelasting

Absprachen über die Verminderung

défend la réduction des déchets et

door verpakkingen en de bestrijding

von Umweltbelastungen durch

son impact sur l’environnement.

van zwerf-afval.

Verpackungen getroffen werden.

Avec la création d’une nouvelle gamme D-Grade ® , nous progressons

Met de introductie van onze nieuwe

Mit der Einführung unserer

productgroep D-Grade gaan we

neuen Produktgruppe D-Grade

nog een stapje verder. Met D-Grade ®

gehen wir noch einen Schritt

La collection D-Grade ® vous

beschikt de milieu-bewuste kweker

weiter. Mit D-Grade verfügt

propose toute une gamme

over een complete range industriële

der umweltbewusste Züchter

biodégradable de pots industriels

en biologisch afbreekbare thermo-

über ein komplettes Programm

thermoformés et bacs sans

vorm potten en trays.

industriell biologisch abbaubare

composants huileux et 100%

Thermoformtöpfe und -trays.

renouvelables.

oliebestanddelen en 100%

D-Grade ® ist vollständig frei von

Ces produits sont certifiés

hernieuwbaar en bovendien

Erdölbestandteilen, 100% abbaubar

Dincertco et AIB Vinçotte (OK

Dincertco en AIB Vinçotte (OK

und darüber hinaus Dincertco und

Compost et OK Biobased****),

Compost en OK Biobased****)

AIB Vinçotte (OK Compost und OK

tout en répondant aux exigences

gecertificeerd.

Biobased****) zertifiziert.

de qualité pour les professionnels

Uiteraard voldoen de D-Grade ®

Selbstverständlich erfüllen

la production de D-Grade ® , nous

producten aan de hoogste eisen

die D-Grade ® - Produkte die

utilisons de l’Électricité Verte.

op het gebied van uniformiteit en

höchsten Anforderungen auf

verwerkbaarheid, zoals die in de

dem Gebiet der Maßhaltigkeit

hedendaagse tuinbouw gelden.

und der Verarbeitbarkeit, die im

Voor de productie van D-Grade ®

heutigen Gartenbau gelten. Für

wordt gebruik gemaakt van Groene

die Herstellung von D-Grade ®

Elektriciteit.

verwenden wir Grünen Strom.

®

encore un peu plus. ®

®

D-Grade ® is volledig vrij van

de l’horticulture industrielle. Pour

Growing together

13


14

DESCH PLANTPAK


Potten en containers Töpfe und Container Pots et conteneurs

In dit overzicht treft u een complete range van thermovorm bloempotten in rond en vierkant, en containers aan. Het assortiment bevat alle gangbare modellen in 5 en 8 graden uitvoering, hoge en lage types en diverse materialen.

Dans cette section, vous trouverez la gamme thermoformée complète de pots ronds et carrés, et de conteneurs. Cette gamme contient tous les modèles courants de 5 et de 8 degrés et des modèles hauts bas, dans des différents matériaux.

Diese Übersicht umfasst unser vollständiges Angebot an thermogeformten Blumentöpfen rund und viereckig, und Containern. Das Sortiment umfasst alle gängigen Modelle in 5- und 8-Grad-Ausführung, hohe und niedrige Typen und verschiedene Grundmaterialien.

Growing together

15


BLOEMPOTTEN IN FRISSE KLEUREN | BLUMENTÖPFE IN FRISCHEN FARBEN | POTS HORTICOLES EN COULEURS FLASH

BOXEN BOXEN BOXES

Code/Bestellnummer/Code

Apple green/ black

31.180DOZEN KARTONS CARTONS (2 x 15.590) Apple green/ black

BOXEN BOXEN BOXES

Apple green/ black

Aantal Anzahl Quantité

0905258

1055238

Desch 9 cm 5°

48.960 26.488 (20 x 2.448) (2 x 13.244)

Aantal Anzahl Quantité

31.180 (2 x 15.590)

1055278

1205238

1305238

1408231

Desch 10,5 cm 5°

Desch vol 11

Desch 12 cm 5°

Desch 13 cm 5°

Desch 14 cm 8°

Laag / Niedrig / Bas

Hoog / Hoch / Haut

Laag / Niedrig / Bas

Laag / Niedrig / Bas

Laag / Niedrig / Bas

031 31.000 19.150 30.000 (20 x 1.550) (20 x 1.500) (2 x 9.575

14.720 22.144 (20 x 736) (2 x 11.072)

19.760 (20 x 988)

1905233

26 (2 x

1905263

Desch container Desch container 19 cm 5° (3 ltr.) 19 cm 5° (3,25 ltr.) Laag / Niedrig / Bas

Medium

5.880 (2 x 2.940)

5.580 (2 x 2.790)

16.800 (20 x 840)

031

Aantal Anzahl Quantité

56.784 (2 x 28.392)

38.640 (2 x 19.320)

38.180 (2 x 19.090)

25.456 (2 x 12.728)

20.160 (2 x 10.080)

22.144 (2 x 11.072)

5.880 (2 x 2.940)

5.580 (2 x 2.790)

031

Alle kleuren zijn co-ex (gekleurd van buiten en een lichtdichte Alle farbige Töpfe sind co-ex (Außenseite binnenkant). Dit is een indicatie van de kleuren, de werkelijke kleur nicht Licht dürchlassig). Ein hinweis für F van de pot kan enigszins afwijken. wirkliche Farbe vom Topf kann etwas abw Voor deze items: bestellen vóór 1 november 2015, leveren tussen 1 december 2015 en 1 april 2016.

Für diese Artikel: Bestellungen spä 1. November 2015, für Lieferungen Alle kleuren zijn co-ex (gekleurd van buiten en een lichtdichte Alle farbige Töpfe sind co-ex (Außenseite in Farbe, Innenseite Toutes les couleurs sontbis co-ex (colorées zum à1.l’extérieur Aprilet pas2016.. binnenkant). Dit is een indicatie van de kleuren, de werkelijke kleur nicht Licht dürchlassig). Ein hinweis für Farbige Töpfe, die translucide à l’intérieur). C’est une indication des couleurs, la farbige Töpfe sind (Außenseite in Farbe, Innenseite les couleurscouleur sontréelleco-ex à l’extérieur et pas van deco-ex pot kan enigszins afwijken. wirkliche Farbe vom Topf kannToutes etwas abweichen. peut varier(colorées un peu. t Licht dürchlassig). Ein hinweis für Farbige Töpfe, die translucide à l’intérieur). C’est une indication des couleurs, la iche Farbe vom Topf kann etwas abweichen. couleur réelle peut varier un peu. Für diese Artikel: Bestellungen spätestens 1. November 2015, für Lieferungen ab 1. Dezember 2015 bis zum 1. April 2016..

Pour ces articles: Les commandes au plus tard le 1er Novembre 2015, pour des livraisons à partir du 1er Décembre 2015 jusqu'au 1er avril 2016.

Desch Plantpak B.V. | Altenaweg 12 | NL - 5145 PC Waalwijk | T +31 (0)416 562 426 | F +31 (0)416 562 488 | E info@desch-plantpak.nl | I desch-plantpak.com

Alle kleuren zijn co-ex (gekleurd van buiten en een lichtdichte binnenkant). Dit is een indicatie van de kleuren, de werkelijke kleur van de pot kan enigszins afwijken.

16

DESCH PLANTPAK

Alle farbige Töpfe sind co-ex (Außenseite in Farbe, Innenseite nicht Licht dürchlassig). Ein hinweis für Farbige Töpfe, die wirkliche Farbe vom Topf kann etwas abweichen.

Toutes les couleurs sont co-ex (colorées à l’extérieur et pas translucide à l’intérieur). C’est une indication des couleurs, la couleur réelle peut varier un peu.


BLOEMPOTTEN | BLUMENTÖPFE | POTS HORTICOLES

o

5

nieuwe foto volgt

PP Thermovorm Desch range 5º PP Thermoform Desch Serie 5º PP Thermoformes Série Desch 5º Code Bestellnummer Code

Omschrijving Beschreibung Description

0855251

vol 9

8,5

7,0

260

12

68.640 (2 x 34.320)

57.400 (20 x 2.870)

8,5 cm H

8,5

8,2

290

8

70.400 (2 x 35.200)

-

0855271

0905258

9,0

7,0

300

12

56.784 (2 x 28.392)

48.960 (20 x 2.448)

9 cm M

9,0

7,8

320

12

59.280 (2 x 29.640)

46.800 (20 x 2.340)

0905271

9 cm H

9,0

8,8

360

12

60.840 (2 x 30.420)

46.800 (20 x 2.340)

0955231

9,5 cm L (vol 10)

9,5

7,2

340

8

51.840 (2 x 25.920)

39.000 (20 x 1.950)

0905261

9 cm

0955251

vol 10

9,5

8,4

380

8

53.280 (2 x 26.640)

38.400 (20 x 1.920)

1005251

10 cm

10,0

7,8

410

8

50.800 (2 x 25.400)

39.200 (20 x 1.960)

1005271

10 cm H

10,0

8,7

435

8

49.530 (2 x 24.765)

-

10,5

7,8

465

12

38.640 (2 x 19.320)

31.000 (20 x 1.550)

10,5

9,0

525

12

38.180 (2 x 19.090)

30.000 (20 x 1.500)

11,0

8,8

580

12

37.000 (2 x 18.500)

29.800 (20 x 1.490)

11,0

9,8

550

12

36.400 (2 x 18.200)

28.800 (20 x 1.440)

11,6

9,0

660

12

29.700 (2 x 14.850)

22.400 (20 x 1.120) 19.760 (20 x 988)

1055238

1055278

10,5 cm L vol 11

1105251

vol 12

1105271

11 cm H (vol 12)

1165251

12 cm S

1205238

12 cm L

12,0

9,0

700

12

25.456 (2 x 12.728 )

1305238

13 cm L

13,0

9,6

835

12

20.160 (2 x 10.080)

14.720 (20 x 736)

1405221

14 cm XL

14,0

9,0

940

16

18.304 (2 x 9.152)

13.200 (30 x 440)

Voordelen: • Groot bodemoppervlak voor optimale stabiliteit tijdens teelt en transport. • Groter volume in vergelijking met 8º producten. • Zowel hoge als lage uitvoeringen. • Uitstekende verwerkbaarheid. Vorteile: • Große Bodenfläche für optimale Stabilität während Aufzucht und Transport. • Größeres Volumen im Vergleich zu Produkten mit 8º Neigung. • In hoher und niedriger Ausführung erhältlich. • Optimal verarbeitbar. Avantages: • Grande surface de fond pour une stabilité optimale pendant la culture et le transport. • Un volume plus grand comparé aux produits 8º. • Modèles hauts et bas. • Faciles à utiliser. Beschikbaar in D-Grade® Zur Verfügung in D-Grade® Disponible en D-Grade®

Growing together

17


BLOEMPOTTEN | BLUMENTÖPFE | POTS HORTICOLES

o

8

Voordelen: • Zeer geschikt voor sierpotten en overpotten. • Zowel hoge als lage uitvoeringen. • Uitstekende verwerkbaarheid.

PP Thermovorm Desch range 8º PP Thermoform Desch Serie 8º PP Thermoformes Série Desch 8º

18

Code Bestellnummer Code

Omschrijving Beschreibung Description

0908251

9 cm

9,0

1008251

10 cm

1108251

11 cm

1208231

12 cm L

1208278

vol 13

1308238

13 cm L

13,0

9,6

1408231

14 cm L

14,0

10,8

DESCH PLANTPAK

6,7

285

10,0

7,8

11,0

8,8

12,0 12,0

12

59.280 (2 x 29.640)

48.960 (20 x 2.448)

400

8

52.070 (2 x 26.035)

40.600 (20 x 2.030)

520

12

37.200 (2 x 18.600)

28.800 (20 x 1.440)

9,0

620

12

30.960 (2 x 15.480)

22.800 (20 x 1.140)

10,0

750

12

29.240 (2 x 14.620)

22.040 (20 x 1.102)

800

12

22.460 (2 x 11.230)

16.600 (20 x 830)

1.000

16

22.144 (2 x 11.072)

16.800 (20 x 840)

Vorteile: • Besonders für Ziertöpfe und Übertöpfe geeignet. • In hoher und niedriger Ausführung erhältlich. • Optimal verarbeitbar. Avantages: • Convient très bien avec pots décoratifs et avec des cache-pots. • Modèles hauts et bas. • Faciles à utiliser.

Growing together


CONTAINERS | CONTAINER | CONTENEURS

o

5

PP Thermovorm Desch range 5º PP Thermoform Desch Serie 5º PP Thermoformes Série Desch 5º Code Bestellnummer Code

Omschrijving Beschreibung Description

1105272

PC 11 cm H (vol 12)

11,0

9,8

0,65

12

36.400 (2 x 18.200)

28.800 (20 x 1.440)

1205272

PC vol 13

12,0

10,5

0,8

12

25.284 (2 x 12.642)

18.240 (20 x 912)

1305259

C 13 cm

13,0

11,0

1,0

12

20.160 (2 x 10.080)

14.720 (20 x 736)

1305259

C 14 vol

13,0

11,0

1,0

12

20.160 (2 x 10.080)

-

1405233

C 14 cm L

14,0

10,6

1,1

16

18.560 (2 x 9.280)

-

1405253

C 14 cm

14,0

12,4

1,3

16

18.560 (2 x 9.280)

12.600 (20 x 630)

1505233

C 15 cm L

15,0

10,8

1,25

16

14.872 (2 x 7.436)

-

1505253

C 15 cm

15,0

13,0

1,5

16

14.872 (2 x 7.436)

10.560 (20 x 528)

1705223 1)

C 17 cm XL

17,0

10,4

1,65

16

9.840 (2 x 4.920)

-

1705233

C 17 cm L

17,0

12,7

2,0

16

9.840 (2 x 4.920)

-

1705273

C 17 cm H

1905223

C 19 cm XL

1905233

C 19 cm L

1905263

C 19 cm M

1905273

C 19 cm H

1905303

3,5 liter Bucket

1905323 1)

C 19 cm Gallon

2105253

C 21 cm

17,0

15,5

2,5

16

9.512 (2 x 4.756)

-

19,0

13,5

2,5

16

6.000 (2 x 3.000)

-

19,0

15,5

3,0

16

5.880 (2 x 2.940)

-

19,0

17,0

3,25

16

5.580 (2 x 2.790)

-

19,0

18,5

3,5

16

5.760 (2 x 2.880)

-

19,0

18,5

3,5

0

5.760 (2 x 2.880)

-

19,0

18,5

3,8

16

5.400 (2 x 2.700)

-

21,0

16,3

4,0

16

5.250 (2 x 2.625)

-

1)

Voordelen: • Robuuste rand voor maximale stevigheid. • Verkrijgbaar in alle gangbare litermaten. • Gladde binnenrand voor het eenvoudig steken van etiketten en labels. Vorteile: • Hohe Standfestigkeit durch den robusten Rand. • In allen gängigen Litermaßen erhältlich. • Glatter Innenrand zum einfachen Einstecken von Etiketten. Avantages: • Bord robuste pour une solidité maximale. • Disponible en litrages pépinières. • Bord intérieur lisse pour enfoncer facilement les étiquettes. Op aanvraag. Auf Anfrage. 1) Sur demande. 1) 1)

2305253

C 23 cm

22,5

17,0

5,0

16

4.200 (2 x 2.100)

-

19


VIERKANTE POTTEN | VIERECK TÖPFE | POTS CARRÉS

o

5

Desch Range

PP + PS Thermovorm PP + PS Thermoform PP + PS Thermoformes Code Bestellnummer Code Desch 0707061 PP

20

Omschrijving Beschreibung Description NEW 7 x 7 x 6 cm

Voordelen: • Door groeven versterkte wanden voor optimale stijfheid (9x9x10 cm en 9x9x8 cm).

195

8

-

-

240

8

-

-

Desch 0707081 PP NEW

7 x 7 x 8 cm

F Range 0808076 PS

8 x 8 x 7 cm 305 8 53.660 (2 x 26.830) mangrove

F Range 0808086 PS

8 x 8 x 8 cm mangrove

325

8

52.420 (2 x 26.210)

48.000 (20 x 2.400)

Desch 0909081 PP

9 x 9 x 8 cm

440

8

44.044 (2 x 22.022)

37.500 (30 x 1.250)

Desch 0909101 PP

9 x 9 x 10 cm

520

8

42.900 (2 x 21.450)

36.960 (30 x 1.232)

Penta 0909104 PP

9,3 x 9,3 x 10 cm

550

8

29.184 (2 x 14.592)

25.440 (20 x 1.272)

NL Range 1010115 PS

10 x 10 x 11 cm

760

4

-

25.600 (20 x 1.280)

NL Range 1111125 PS

11 x 11 x 12 cm

950

4

-

14.880 (12 x 1.240)

DESCH PLANTPAK

50.400 (20 x 2.520)

Vorteile: • Durch Rillen verstärkte Wände für eine hohe Formfestigkeit (9x9x10 cm und 9x9x8 cm). Avantages: • Bords renforcés par rainures pour une rigidité optimale (9x9x10 cm et 9x9x8 cm). Op aanvraag. Auf Anfrage. 1) Sur demande. 1) 1)

Growing together


VIERKANTE POTTEN | VIERECK TÖPFE | POTS CARRÉS

o

5

F Range

NL Range

Penta Range

069 036 037 035 047 032 031 082 059 061 060 001 000

Kleur Terracotta Donkerblauw Donkergroen Geel Grijs Lichtblauw Lichtgroen Oranje Paars Rood Roze Wit Zwart

Farbe Terracotta Dunkelblauw Dunkelgrün Gelb Grau Hellblau Hellgrün Orange Violet Rot Rosa Weiss Schwarz

Couleur Terracotta Bleu foncé Vert foncé Jaune Gris Bleu clair Vert clair Orange Violet Rouge Rose Blanc Noir

D-Grade op aanvraag. D-Grade auf Anfrage. D-Grade sur demande.

21


D-ECOTAINER HANGPOTTEN | D-ECOTAINER AMPELN | D-ECOTAINER SUSPENSION

Deco pot

Hanging pot

D-Ecotainer Hangpotten PP Thermovorm D-Ecotainer Ampeln PP Thermoform D-Ecotainer Suspension PP Thermoformes Code Bestellnummer Code

Omschrijving Beschreibung Description

1705353 NEW

Hanging pot 17 cm

1905343

Decopot 19 cm

17,0

11,5

1,7

1

8.200 (2 x 4.100)

Con 36

19,0

12,9

2,4

12

5.400 (2 x 2.700)

-

19,0

12,9

2,4

1905353

Hanging pot 19 cm

1

5.520 (2 x 2.760)

Con 36

360 CON

Hanger 36 cm

21.000 (42 x 500)

-

GERBERACONTAINER | GERBERACONTAINER | CONTENEUR GERBERA

o

5

PP Thermovorm Desch range 5º PP Thermoform Desch Serie 5º PP Thermoformes Série Desch 5º Code Bestellnummer Code

Omschrijving Beschreibung Description

1905363 1)

C19 cm Gerberacontainer Extra Low

19,0

13,5

2,5

4

6.000 (2 x 3.000)

1905373

C19 cm Gerberacontainer Low

19,0

15,5

3,0

4

5.880 (2 x 2.940)

1)

22

DESCH PLANTPAK

Op aanvraag. Auf Anfrage. Sur demande.

1) 1) 1)

Growing together


PLANTSCHALEN | PFLANZSCHALEN | COUPES

Plantschalen Pflanzschalen Coupes

PS Thermovorm PS Thermoform PS Thermoformes

Code Bestellnummer Code

Omschrijving Beschreibung Description

1605255

16 cm Bowl

Bowl = Schaal Bowl = Schale Bowl = Coupe

16,0

6,4

0,85

5

Op aanvraag. Auf Anfrage. Sur demande.

1)

9.660 (2 x 4.830)

1) 1)

Sleufpot Schlitztรถpfe Pot salade Code Bestellnummer Code 0605257

Omschrijving Beschreibung Description

Slitpot 6 cm

1)

6,0

5,2

80

7

Op aanvraag. Auf Anfrage. Sur demande.

1)

1)

89.100 (30 x 2.970)

1)

23


HOOGWAARDIGE TECHNOLOGIE | HOCHWERTIGER TECHNOLOGIEN | TECHNOLOGIE DE POINTE

Optimaal teeltresultaat door hoogwaardige technologie Optimale Zuchtergebnisse dank hochwertiger Technologien Des résultats de culture optimaux grâce à une technologie de pointe

D e bodem Door gebruik te maken van schuin geplaatste gaten is de wateropname- en afvoer van Desch Plantpak potten optimaal. De bodemconstructie voorkomt onnodig hangwater en draagt daardoor bij aan een ziektevrij wortelmilieu. Het beluchtingkanaal met gaten die geen contact maken met de bodem zorgt verder voor een uitstekende lucht- en water huishouding. D er Boden Die schräge Anordnung der Löcher gewährleistet eine optimale Wasseraufnahme und Drainage der Desch Plantpak-Töpfe. Die Bodenkonstruktion verhindert unnötige Staunässe und trägt dadurch zu keimfreien Bedingungen im Wurzelbereich bei. Der Belüftungskanal mit Löchern, die keinen direkten Bodenkontakt haben, sorgt darüber hinaus für eine optimale Luft- und Wasserführung. L e fond Grâce à l’utilisation des trous placés en oblique, la prise et l’évacuation de l’eau des pots Desch Plantpak sont optimales. La construction du fond prévient l’eau qui stagne inutilement, et contribue à un environnement radiculaire sans maladies. Le canal d’aération dont les trous n’entrent pas en contact avec le sol assure aussi une excellente circulation de l’air et de l’eau.

24

DESCH PLANTPAK

S tabiliteit Desch, Penta en ZED bodems maken gebruik van een ingenieuze techniek die ervoor zorgt dat de potbodem onder alle omstandigheden stabiel staat en bovendien een optimaal micro klimaat voor de wortels creëert. S tabilität Alle Böden aus der Desch-, Penta- und ZEDSerie basieren auf einem genialen Konzept, das auf allen Stellflächen eine hervorragende Standfestigkeit gewährleistet und darüber hinaus für ein optimales Mikroklima im Wurzelbereich sorgt. S tabilité Les fonds Desch, Penta et ZED font usage d’une technique ingénieuse qui assure la stabilité du fond du pot en toutes circonstances et qui, en outre, crée un microclimat optimal pour les racines.

D e rand Tuinbouwbedrijven zonder verregaande automatisering zijn tegenwoordig haast ondenkbaar. Alle Desch Plantpak producten zijn in samenwerking met toonaangevende automatiseerders voorzien van stevige randen die uitstekend in deze systemen functioneren. De stevige verwerkingsranden zorgen voor een zorgeloos gebruik van de potten in bijvoorbeeld uitzetrobots en Space-O-mats. D er Rand Gartenbaubetriebe, deren Produktion nicht weitestgehend automatisiert ist, sind heutzutage kaum überlebensfähig. In Zusammenarbeit mit führenden Automatisierungsfachleuten wurden für alle Desch Plantpak-Produkte stabile Ränder entwickelt, die auch bei einer vollautomatischen Verarbeitung ihre Form behalten. Dank der festen Ränder lassen sich die Töpfe ausgezeichnet in zum Beispiel Pflanzrobotern und Space-O-maten maschinell verarbeiten. L e bord Les entreprises horticoles sans automatisation perfectionnée sont actuellement presque impensables. Suite à une collaboration avec des automatiseurs de premier plan, les produits Desch Plantpak sont pourvus de bords solides dont le fonctionnement dans ces systèmes est excellent. Les bords solides prévus pour le traitement industriel assurent un emploi sans problème des pots dans, par exemple, les robots d’espacement et les Space-O-mats.


Growing together

S tapeling Perfecte ontnesting, stabiele stapels en een verregaande uniformiteit van pot en randen. Alle Desch Plantpak producten worden mede ontwikkeld met het oog op deze eisen; het resultaat is dan ook perfect. Daarnaast is de beladingsgraad van onze verpakkingen een belangrijk ontwikkelingspunt: veel producten per verpakking zorgen ervoor dat u minder handling heeft. S tapelung Perfektes Entstapel, stabile Stapel und eine größtmögliche Gleichförmigkeit von Topf und Rändern - so lauten einige der Anforderungen, die Desch Plantpak-Produkte erfüllen müssen. Das Ergebnis kann sich denn auch sehen lassen. Ein weiterer Entwicklungsschwerpunkt ist der Beladungsgrad unserer Verpackungen: Je mehr Produkte in eine Verpackung passen, desto geringer ist der Handlingsaufwand.

D e potwand Een uitstekende materiaalverdeling zorgt voor een stabiele potwand. Deze stevigheid zorgt voor uitstekende prestaties in geautomatiseerde verwerkings-systemen: oppotmachines, verzamelaars, uitzetrobots, sorteerunits… D ie Topfwand Die Stabilität der Topfwände wird durch eine ausgezeichnete Materialverteilung gewährleistet. Aufgrund ihrer Festigkeit eignen sich die Töpfe hervorragend für eine vollautomatische Verarbeitung mit Hilfe von Topffüllmaschinen, Pflanzrobotern, Sortiermaschinen usw. L a paroi du pot Une excellente répartition du matériau assure une paroi de pot stable. Cette solidité garantit d’excellentes performances dans les systèmes informatisés de traitement industriel: les machines à rempoter, les collecteurs, les robots d’espacement, les unités de triage …

E mpilage Dépilage parfait, des piles stables et une uniformité extrême du pot et des bords Tous les produits Desch Plantpak sont mis au point en considérant ces exigences. Le résultat est donc parfait. De plus, lorsque nous mettons ces produits au point, nous accordons une place importante à la question du taux de chargement de nos conditionnements: le grand nombre de produits par conditionnement assure que vous ayez moins de manutention.

25


Bedrukte potten en containers Bedruckte Töpfe und Container Pots et conteneurs imprimés

Bedrukte potten en containers:

Desch Printing

Geef uw potten of containers meer uitstraling door een bedrukking. Dit levert toegevoegde waarde aan het eindproduct door betere communicatie over de plantsoort of de uiting van een bepaald thema of concept. Wij bieden diverse mogelijkheden: • Desch Laser Line Printing • Desch Printing (standaard en klantspecifiek) • Etikettering

• Met name geschikt voor teksten en afbeeldingen met eenvoudige kleurstellingen • Maakt gebruik van conventionele clichéplaten • Professionele creatieve vormgeving door ons verzorgd of lever uw eigen ontwerp aan • Geschikt voor de potmaten 8,5 cm tot en met 23 cm • Korte levertijden, flexibele oplages • Gebruik van onschadelijke kleurstoffen

De meest superieure kwaliteit is Desch Laser Line Printing. Hiermee kunt u potten in full colour laten bedrukken in uw eigen creatieve vormgeving.

Stickeren

Desch Laser Line Printing • Zeer hoogwaardige scherpe drukkwaliteit • Fotografische drukbeelden in full colour mogelijk • Maakt gebruik van laser clichéplaten • Professionele creatieve vormgeving door ons verzorgd of lever uw eigen ontwerp aan • Geschikt voor de potmaten 8,5 cm tot en met 19 cm • Korte levertijden, flexibele oplages • Gebruik van onschadelijke kleurstoffen

Klantspecifieke bedrukkingen Kundespezifische Bedruckungen Impressions spécifiques

26

DESCH PLANTPAK

• Barcode en plantnaam op een standaard sticker van 40 x 24 mm of 40 x 40 mm • Uitermate geschikt voor kleine aantallen • Toepasbaar op alle potten en schalen, zowel rond als vierkant • Klantspecifieke stickers, full colour etiketten en afwijkende stickermaten mogelijk Informeer bij onze Verkoopafdeling naar de mogelijkheden.


Desch Laser Line Printing

Bedruckte Töpfe und Container:

Pots et conteneurs imprimés:

Geben Sie Ihren Töpfen und Containern mehr Ausstrahlung durch eine Bedruckung. Dies liefert Ihnen einen Mehrwert am Endprodukt durch eine bessere Kommunikation über die Pflanzensorte oder die Darstellung eines Themas oder Konzeptes. Wir bieten verschiedene Möglichkeiten: • Desch Laser Line Printing • Desch Printing (Standard und Kundenspezifisch) • Etikettierung

Donner plus d’allure à vos pots et conteneurs grâce à une impression. Cela génèrera de la valeur ajoutée au produit fini, par une meilleure communication sur le type de plante ou l’expression d’un thème ou d’un concept particulier. Nous vous proposons plusieurs possibilités : • Desch Laser Line Printing • Desch Printing (standard et spécifique) • Étiquetage

Die überlegene Qualität ist der Desch Laser Line Printing. Hiermit können Sie Töpfe in full Colour bedrucken lassen in Ihrem eigenen kreativen Aufdruck.

Le Desch Laser Line Printing est assurément la meilleure qualité: vous pourrez faire imprimer vos pots en couleur, avec votre propre design créatif.

Desch Laser Line Printing Desch Laser Line Printing • Sehr hochwertige scharfe Druckqualität • Photographische Druckbilder in full Colour möglich • Benutzten von Laser Klischeeplatten • Professioneller kreativer Ausdruck von uns erstellt oder liefern Sie Ihren eigenen Entwurf • Geeignet für Topfgrößen von 8,5 cm bis 19 cm • Kurze Lieferzeiten, flexible Auflagen möglich • Benutzten von unbedenklichen Farbstoffen

Standaard bedrukkingen Standard Bedruckungen Impressions standard

Desch Printing

Desch Printing

• Besonders geeignet für Texte und Bilder mit einfachen Colorways • Benutzen von konventionellen Klischeeplatten • Professioneller kreativer Ausdruck von uns gemacht oder liefern Sie Ihren eigenen Entwurf • Geeignet für Topfgrößen von 8,5 cm bis 19 cm • Kurze Lieferzeiten, flexible Auflagen möglich • Benutzen von unbedenklichen Farbstoffen

• Convient pour les textes et les illustrations dans des compositions de couleurs simples • Utilisation de plaques de cliché conventionnelles • Conception graphique créative professionnelle réalisée par nos soins ou fourniture de votre propre création • Convient pour les pots de 8,5 à 23 cm • Délais de livraison courts, tirages flexibles • Colorants inoffensifs

Etikettierung • Code und Pflanzname auf einem Standard Etikett von 40 x 24 mm oder 40 x 40 mm • Geeignet für kleine Stückzahlen • Anwendbar für alle Töpfe, Schalen sowohl rund wie viereckig • Kundespezifische Etiketten, full colour Etiketten und abweichende Etikettengrößen möglich Informieren Sie bei unserer Verkaufsabteilung nach den Möglichkeiten. Etikettering Etikettierung Étiquetage

• Qualité d’impression vraiment supérieure • Possibilité d’impressions photographiques en quadrichromie • Utilisation de plaques de cliché laser • Conception graphique créative professionnelle réalisée par nos soins ou fourniture de votre propre création • Convient pour les pots de 8,5 à 19 cm • Délais de livraison courts, tirages flexibles • Colorants inoffensifs

Étiquetage • Code-barres et nom de la plante sur une étiquette standard de 40 x 24 mm ou 40 x 40 mm • Idéal pour les petites quantités • Applicable sur tous les pots et coupes, ronds comme carrés • Étiquettes spécifiques, quadrichromes et hors dimensions standard possibles Consultez notre département commercial pour en savoir plus sur les possibilités qui s’offrent à vous.

27


TIP!

Op aanvraag. Auf Anfrage. 2) Sur demande. 2) 2)

BELADING KARREN | VERLADUNG KARREN | CHARGEMENT PAR ÉTAGE

28

LOGISTICS NORMPACK® 200 NORMPACK® 400 NORMPACK® 300 NORMPACK® cactustrays

LGcup®

A-tray

Module

Danish trays

German trays

Dimensions

25 x 56 cm

31 x 56 cm

25 x 28 cm

28 x 40 cm

31 x 56 cm

28 x 42 cm

30 x 53 cm

29 x 39 cm

Danish CC trolley 56 x 127 cm 6 trays / layer

5 trays / layer

4 trays / layer

10 trays / layer

6 trays / layer

4 trays / layer

6 trays / layer

4 trays / layer

6 trays / layer

Auction trolley 100 x 120 cm 10 trays / layer

8 trays / layer

6 trays / layer

16 trays / layer

10 trays / layer

6 trays / layer

9 trays / layer

6 trays / layer

10 trays / layer

EC trolley 60 x 80 cm

3 trays / layer

2 trays / layer

6 trays / layer

4 trays / layer

2 trays / layer

4 trays / layer

2 trays / layer

4 trays / layer

DESCH PLANTPAK

28 x 40 cm

4 trays / layer


Transporttrays Versandpaletten Plaques de transport

Met dit segment voorziet Desch Plantpak in al uw transport- en teeltwensen. Uiteraard hebben we de complete range Normpack® producten beschikbaar. Daarnaast omvat het assortiment alle gangbare types in het Duitse en Deense formaat, evenals een compleet aanbod in de A-trays en de Shuttle trays.

Dans ce segment, Desch Plantpak vous apporte toutes les réponses à vos besoins pour le transport et la culture. Bien entendu, nous mettons à votre disposition toute la gamme des produits Normpack®. De plus, notre gamme comprend tous les types courants dans le format Allemand et Danois, ainsi qu’une série complète des A-plaques et des plaques Shuttle.

In diesem Segment finden Sie alles, was Sie zum Transport und zur Anzucht brauchen. Selbstverständlich führen wir die komplette Normpack®Produktpalette. Daneben umfasst das Sortiment alle gängigen Modelle im Deutschen und Dänischen Format sowie ein vollständiges Angebot an A-Trays und Shuttle-Trays.

Growing together

29


TRANSPORTTRAYS | VERSANDPALETTEN | PLAQUES DE TRANSPORT

232

202

234

204

236

206

208

209

231

211

212

214

216

220

230

28 x 40 cm Code Bestellnummer Code

Omschrijving Beschreibung Description

232

1-2 -

19

1)

202

1-2 -

16, 17

1)

234

4-

204 236 3)

4-

13, 14

6-

12, 13

206

6-

10½, 11, 11½, 12 8º

208 2) 3)

8-

10, 10½, 11, 11½

209 3)

9-

9½, 10, 10½

231 3)

11 -

10, 10½,

211

11 -

9, 9½, 10

212 3)

12 -

8, 8½, 9

214

14 -

7½, 8, 8½

16 -

7, 7½, 8

220

20 -

6, 6½, 7

230

30 -

4½, 5, 5½

216 5) 4)

DESCH PLANTPAK

15, 16

3)

30

Normpack® 200

12

20

8,0

2.400

12

20

8,0

2.400

24

40

VET dikke folie FETT dicke Folie GRAS film épais Zwart op aanvraag. Schwarz auf Anfrage. 1) Noir sur demande. 1) 1)

2.400

24

40

7,0

2.400

36

60

7,0

2.400

36

60

6,5

2.400

48

80

6,5

2.400

54

90

Ook beschikbaar als teelttray met extra bodem/zijgaten. Auch lieferbar mit Löchern im Boden/Seiten zum kultivieren. 2) Egalement disponible avec des trous poinçonnés latérales.

5,5

2.400

66

110

3)

6,5

2.400

66

110

6,0

2.400

72

120

6,0

2.400

84

140

5,0

2.400

96

160

Ook leverbaar in variant met 2,5 cm bodemgat. Auch lieferbar mit 2,5 cm Bodenloch. 4) Egalement disponible avec trou de 2,5 cm.

5,0

2.400

120

200

5)

4,5

2.400

180

300

1)

2.400

8,0

1)

8,0

2) 2)

Ook beschikbaar als teelttray met bodemgaten. Auch lieferbar mit Löchern im Boden zum kultivieren. Egalement disponible avec des trous poinçonnés .

3) 3)

4) 4)

Ook beschikbaar met brandgat in de bodem. Auch lieferbar mit gebrannten Bodenloch. 5) Egalement disponible avec un trou brûlé dans le fond. 5)


TRANSPORTTRAYS | VERSANDPALETTEN | PLAQUES DE TRANSPORT

244

245

28 x 40 cm Normpack® 200 Code Bestellnummer Code

Omschrijving Beschreibung Description

244 2)

12

9 x 9 x 10 / 8

6,0

2.400

72

120

245

20

7 x 7 x 6 / 8

5,0

2.400

120

200

Ook beschikbaar als teelttray met bodemgaten. Auch lieferbar mit Löchern im Boden zum kultivieren. 2) Egalement disponible avec des trous poinçonnés. 2)

2)

2)

Growing together

31


TRANSPORTTRAYS | VERSANDPALETTEN | PLAQUES DE TRANSPORT

402

483

403

404

476

486

482

496

407

478

405

406

408

488

409

480

56 x 25 cm

Normpack® 400

Code Bestellnummer Code

Omschrijving Beschreibung Description

402

2-

21, 23

5,0

1.600

10

16

483

3-

19

8,0

1.600

15

24

403

3-

17

8,0

1.600

15

24

404

4-

17

8,0

1.600

20

32

476 2)

6-

15 8º

7,0

1.600

30

48

486

6-

15

6,0

1.600

30

48

482

2-3 -

7,0

1.600

10/15

16/24

1)

14, 15

496 1)

6-

14, 15

7,5

1.600

30

48

407 1)

7-

13, 14

8,0

1.600

35

56

5,0

1.600

40

64

6,0

1.600

25

40

478

8-

13

405 1)

5-

12, 13

406 1)

6-

12, 13

408 1)

8-

12, 13

1)

7,0

1.600

30

48

7,0

1.600

40

64

VET dikke folie FETT dicke Folie GRAS film épais

488 1)

8-

12

5,0

1.600

40

64

Ook beschikbaar als teelttray met bodemgaten. Auch lieferbar mit Löchern im Boden zum kultivieren. 1) Egalement disponible avec des trous poinçonnés.

409 1)

9-

12

7,0

1.600

45

72

2)

480 1)

10 -

11½, 12 8º

5,0

1.600

50

80

1)

32

DESCH PLANTPAK

1)

Op aanvraag. Auf Anfrage. 2) Sur demande. 2)


TRANSPORTTRAYS | VERSANDPALETTEN | PLAQUES DE TRANSPORT

490

458

410

411

412

422

498

414

418

468

420

401-S02 SPECIALS

401-S03 SPECIALS

401-S04 SPECIALS

56 x 25 cm

421

401-S12 SPECIALS

Normpack® 400

Code Bestellnummer Code

Omschrijving Beschreibung Description

490 1)

10 -

11, 11½, 12 8º

458

8-

10½, 11, 12 8º

410 1)

10 -

10, 10½, 11

411 1)

11 -

10, 10½, 11

412 1)

12 -

10, 10½, 11 8º

422

12 -

10, 10½, 11 8º

498 1)

8-

10, 10½, 11

414 1)

14 -

8½, 9, 9½

418 1)

18 -

8½, 9

468 1)

18 -

8½, 9

3,0

1.600

90

144

420 1)

20 -

8, 8½

5,0

1.600

100

160

421 1)

21 -

7, 7½, 8

5,0

1.600

105

168

401-S02 1)

10 -

1,8L For Roses

7,0

1.600

50

80

401-S03 1) 2)

10 -

2L Neva

7,0

1.600

50

80

Ook beschikbaar als teelttray met bodemgaten. Auch lieferbar mit Löchern im Boden zum kultivieren. 1) Egalement disponible avec des trous poinçonnés.

401-S04

12 -

1L Neva

5,0

1.600

60

96

2)

401-S12 1)

12 -

10½

6,5

1.600

60

96

7,0

1.600

50

7,0

1.600

40

64

7,0

1.600

50

80

6,5

1.600

55

88

6,5

1.600

60

96

4,0

1.600

60

96

6,5

1.600

40

64

5,0

1.600

70

112

5,0

1.600

90

144

80

SPECIALS

1) 2)

VET dikke folie FETT dicke Folie GRAS film épais 1) 1)

Op aanvraag. Auf Anfrage. 2) Sur demande. 2)

Growing together

33


TRANSPORTTRAYS | VERSANDPALETTEN | PLAQUES DE TRANSPORT

306

326

388

310

308

386

315 NEW

324 NEW

56 x 31 cm Code Bestellnummer Code

Omschrijving Beschreibung Description

306 1) 2)

6-

17

326

6-

15

388 1)

8-

14

310 1)

10 -

13

308 1)

8-

13

1)

34

Normpack® 300

8,0

1.200

8,0

1.200

24

36

8,0

1.200

32

48

7,5

1.200

40

60

7,5

1.200

32

48

24

36

386 1)

6-

13

8,0

1.200

24

36

315 NEW 1)

15 -

10, 10½

6,5

1.200

60

90

324 NEW 1)

24 -

8½, 9

5,2

1.200

96

144

DESCH PLANTPAK

Ook beschikbaar als teelttray met bodemgaten. Auch lieferbar mit Löchern im Boden zum kultivieren. Egalement disponible avec des trous poinçonnés.

1) 1) 1)

Ook beschikbaar als teelttray met open bodem. Auch lieferbar mit offenen Boden. Egalement disponible avec fond ouvert.

2) 2) 2)

Growing together


TRANSPORTTRAYS | VERSANDPALETTEN | PLAQUES DE TRANSPORT

447

446

442

445

28 x 25 cm 28 x 25 cm 28 x 25 cm

Normpack® Cactustrays Normpack® Kakteen Paletten Normpack® Plaques pour cactus

Code Bestellnummer Code

Omschrijving Beschreibung Description

447

8-

8, 8½

4,0

-

2.800 (20 x 140)

80

128

446

12 -

6, 6½

4,0

3.456

2.800 (20 x 140)

120

192

442

9/12 -

6

3,7

3.456

-

90 / 120

144 / 192

445

20 -

4,0

-

2.800 (20 x 140)

200

320

LGcup

102

105

105

LGcup® Code Bestellnummer Code

Omschrijving Beschreibung Description

102 2)

Universal Tray 6 - 8 - 12 28,0 x 40,0 6,0 2.400 9, 9½, 10, 10½, 11, 12, 13 8°

36, 48, 72

60, 80, 120

105 1)

6,5

28,0 x 40,0

6,5

2.400

6

10

105 1)

9

28,0 x 40,0

9

2.400

6

10

Zaaibak met bodemgaten. Violenkiste mit Bodenlöcher. 1) Bac de culture avec trous/fond. 1)

1)

Ook beschikbaar als teelttray met bodemzijgaten. Auch lieferbar mit Bodenseitenlöchern zum kultivieren. 2) Egalement disponible avec des trous poinçonnés latérales. 2)

2)

35


TRANSPORTTRAYS | VERSANDPALETTEN | PLAQUES DE TRANSPORT

38138

38137 NEW

38139

28 x 42 cm Code Bestellnummer Code

Omschrijving Beschreibung Description

38138 2)

24 -

38137 NEW

6-

15,

38139 1)

6-

14

4,0

2.200

144

-

Ook beschikbaar als teelttray met open bodem. Auch lieferbar mit offenen Boden zum kultiveren. 1) Egalement disponible avec fond ouvert.

6,8

1.600

36

-

2)

7,0

1.760

36

-

7 x 7 x 6 / 8 2 L Round/Square

1)

1)

Alleen beschikbaar als teelttray met bodemgaten. Nur lieferbar mit Löchern im Boden. 2) Seulement disponible avec des trous poinçonnés. 2)

38170 NEW

Export tray 56x21,5 cm Code Bestellnummer Code

Omschrijving Beschreibung Description

38170 NEW

10 -

11, 11½

38151

6,0

2.500

60

-

38131

56 x 25 cm Code Bestellnummer Code

38151

8-

14

5,5

1.600

40

64

38131 1)

10 -

11½, 12

6,5

1.600

50

80

1)

36

Omschrijving Beschreibung Description

DESCH PLANTPAK

Ook beschikbaar als teelttray met bodemgaten. Auch lieferbar mit Löchern im Boden zum kultivieren. 1) Egalement disponible avec des trous poinçonnés. 1) 1)


TRANSPORTTRAYS | VERSANDPALETTEN | PLAQUES DE TRANSPORT

38606

38608

38612

D-Lite6

28 x 40 cm

Code Bestellnummer Code

Omschrijving Beschreibung Description

38606

6-

12, 13

38608 1)

8-

10, 10½, 11, 11½

38612 1)

12 -

8, 8½, 9

1)

2.400

36

6,5

2.400

48

80

6,0

2.400

72

120

38508

Ook beschikbaar met bodem-zijgaten volgens de Mangrove technologie 1) Auch lieferbar mit einem gestansten Bodenseitenschlitz Laut der Mangrove Technologie 1) Egalement disponible avec des trous de drainage Mangrove 1)

7,0

60

38512

38518

D-Lite5

56 x 25 cm

Code Bestellnummer Code

Omschrijving Beschreibung Description

38508 1)

8-

12, 13

38512 1)

12 -

10, 10½, 11

38518 1)

18 -

8½, 9

Ook beschikbaar met bodem-zijgaten volgens de Mangrove technologie 1) Auch lieferbar mit einem gestansten Bodenseitenschlitz Laut der Mangrove Technologie 1) Egalement disponible avec des trous de drainage Mangrove 1)

7,0

1.600

40

64

6,5

1.600

60

96

5,0

1.600

90

144

Growing together

37


TRANSPORTTRAYS | VERSANDPALETTEN | PLAQUES DE TRANSPORT

56 x 31 cm A-TRAY Code Bestellnummer Code

Omschrijving Beschreibung Description

39018 4)

4-

19

8,0

1.200

16

39039 1)

5-

17

7,0

1.320

20

39032 1)

7-

15

7,0

1.320

28

39037 1)

8-

15 /

6,5

1.320

32

39029 1)

7-

14

8,0

1.320

28

39034 1)

9-

13

7,0

1.320

36

38803 2)

12 -

12

6,0

1.440

48

39028

16 -

9½, 10, 10½

5,5

1.320

64

39019 1)

15 -

9

5,0

1.320

60

39027 1)

20 -

8½, 9, 9½

5,0

1.320

80

39024 1)

Universal 9, 10½, 12

6,0

1.320

72, 60, 32

39041

26 -

5,0

1.320

104

2L Round/Square

VET dikke folie FETT dicke Folie GRAS film épais Ook beschikbaar met brandgat in de bodem. Auch lieferbar mit gebrannten Bodenloch. 1) Egalement disponible avec un trou brûlé dans le fond. 1) 1)

Ook beschikbaar als teelttray met open bodem. Auch lieferbar mit offenen Boden. 2) Egalement disponible avec fond ouvert. 2)

38

DESCH PLANTPAK

8

2)

Ook beschikbaar als teelttray met geponste bodemgaten. 3) Auch lieferbar mit gestansten Bodenlöchern. 3) Egalement disponible avec des trous perforés. 3)

Op aanvraag. Auf Anfrage. 4) Sur demande. 4) 4)

Growing together


TRANSPORTTRAYS | VERSANDPALETTEN | PLAQUES DE TRANSPORT

39018

39039

39032

39037

39029

39034

38803

39028

39019

39027

39024

39041

39


Deens formaat Dänisches Format Format Danois

Deens formaat Diverse nieuwe transporttrays in Deens formaat ter vervanging van de A-tray versie. Zeer aantrekkelijk geprijsd, informeer bij onze verkoopafdeling.

Dänisches Format Verschiedene neue Transportpaletten Dänisches Format anstelle der A-Tray Version. Zu attraktiven Preisen, informieren Sie bei unserer Verkaufsabteilung.

Format Danois Plusieurs nouveaux plaques de transport format Danois en remplacement des plaques de transport A-tray. Prix très attractifs, consultez notre département commercial.

40

DESCH PLANTPAK

Growing together


TRANSPORTTRAYS | VERSANDPALETTEN | PLAQUES DE TRANSPORT

38192

38194

38196

38190

38160

38142

38146

38145

38035

38133

38130

38150

Deens formaat Dänisches Format Format Danois Code Bestellnummer Code

Omschrijving Beschreibung Description

38192

6-

12

54 x 31,5

7,0

1.344

38194

8-

12

54 x 31,5

7,0

1.344

32

38196 1)

10 -

12

54 x 31,5

7,0

1.344

40

38190 2)

14 -

11

54 x 31,5

6,0

1.344

56

38160 1)

12 -

10,5 / 11 8º

53 x 31,5

5,5

1.440

48

38142

15 -

10, 10½

53 x 31,5

5,0

1.440

60

38146 1)

15 -

10, 10½,

53 x 31,5

5,5

1.440

60

38145 1) 3)

15 -

10 x 10 x 10

53 x 31,5

5,0

1.440

60

38035 1)

8-

13, 14 8º

53 x 30

5

2.176

32

38133 1)

15 -

10, 10½

53 x 31,5

5

2.160

60

Ook beschikbaar als teelttray met open bodem. Auch lieferbar mit offenem Boden. 2) Egalement disponible avec fond ouvert.

38130 1) 2)

15 -

9, 10 8º

53 x 30

5

2.176

60

3)

38150 1)

18 -

9

53 x 30

5

2.176

72

1)

1) 2)

9 x 9 x 10

24

VET met omgebogen rand FETT mit umgebogenem Rand GRAS avec rebord portant Ook beschikbaar als teelttray met bodemgaten. Auch lieferbar mit Löchern im Boden zum kultivieren. 1) Egalement disponible avec trous poinçonnés dans le fond pour cultiver. 1) 1)

2) 2)

Op aanvraag. Auf Anfrage. 3) Sur demande. 3)

41


Growing together

42

DESCH PLANTPAK


TRANSPORTTRAYS | VERSANDPALETTEN | PLAQUES DE TRANSPORT

38004

38021

38056

38120

38122

39040

39017

Duits formaat Deutsches format Format Allemand Code Bestellnummer Code

Omschrijving Beschreibung Description

Met open bodem. Mit offenem Boden. 1) A fond ouvert. 1)

1)

38004 1)

6-

12, 13

39,0 x 29,0

5

2.800

36

38021 1)

8-

10, 11

39,0 x 29,0

5

2.800

48

38056 1)

12 -

9

39,0 x 29,0

5

2.800

72

38120

Universaltray light 6 - 8 - 12 40,0 x 28,0 6 (bgt) - 9, 9½, 10, 10½, 11, 12, 13 8°

2.400

36 - 48 - 72

38122 3) Universaltray light 6 - 8 - 12 38,0 x 28,0 6 2.400 9, 9½, 10, 10½, 11, 12, 13 8°

36 - 48 - 72

Ook beschikbaar met bodemzijgaten. Auch lieferbar mit Bodenseitenlöchern. 2) Egalement disponible avec des trous brûlés dans le fond. 2) 2)

Alleen beschikbaar zonder gaten. Nur lieferbar ohne Löchern. 3) Seulement disponible sans trous. 3)

39040 2) 4)

10 -

10, 10½

39,0 x 29,0

6

2.100

60

39017 2)

6-8

11, 12

39,0 x 29,0

5

2.100

36 - 48

3)

Op aanvraag. Auf Anfrage. 4) Sur demande. 4) 4)

43


KWEEK- EN TRANSPORTTRAYS | KULTUR- UND VERSANDPALETTEN | PLAQUES DE CULTURE ET DE TRANSPORT

31018

31028

31027

31035

31038

30035

31040

31054

30160

31051

30143

30167

Voor kleine potmaten Für kleine Töpfe Pour des petits pots Code Bestellnummer Code

ø Pot ø Topf ø Pot

31018

18 (6x3)

LIGHT

51 x 30

6,5

7,5

/ 5,6

220

7,5

120

31028

28 (7x4)

LIGHT

51 x 30

6

6,5

/ 5,0

156,5

7

183

840 (24 x 35)

31027

28 (7x4)

LIGHT

51 x 30

5,3

6,5

/ 4,7

117

6,5

183

960 (24 x 40)

JUMBO

51,5 x 33

6,5

6,0

/ 4,0

125

6

205

31036 1)

35 (7x5)

31038 38 30035

LIGHT 1) 51 x 30 5,5 5,9 / 3,9 110 6 254 MAXI 1)

40 (8x5)

52,5 x 30,5

4,75

6,0

/ 4,1

110

6

250

840 (24 x 35)

672/PL 840 (24 x 35) 720 (24 x 30) 1.488/PL

31040 40 (8x5)

LIGHT 1) 52 x 31 4 5,0 / 4,5 63,8 5,5 262 MAXI 1)

840 (24 x 35) 720 (24 x 30)

31054 1)

54

JUMBO

30160

63 (9x7)

31051 51

44

Dikte Stärke Epaisseur

51,5 x 33

5,5

5,0

/ 4,0

88

5,5

320

528 (24 x 22)

56,5 x 35,5

6

5,3

/ 5,0

93

5,5

316

1.600 (20 x 80)

LIGHT 1) 51 x 30 5,5 5,0 / 4,0 88 5 340 MAXI 1)

840 (24 x 35) 720 (24 x 30)

30143

51

52,5 x 30

5,5

5,3

/ 3,7

82

5

318

1.500 (30 x 50)

30167

73

52,5 x 30

5,5

4,5

/ 3,1

58

4,5

456

1.500 (30 x 50)

DESCH PLANTPAK

Op aanvraag. Auf Anfrage. 1) Sur demande. 1) 1)

Growing together


SHUTTLETRAYS

38135

38134

38183

38181

419

31027

30035

Shuttletrays Code Bestellnummer Code

Omschrijving Beschreibung Description

38135

8-

13

56,0 x 25,0

9,6

1.440

40

38134

8-

12

56,0 x 25,0

9,2

1.440

40

38183 1)

15 -

10½ H

54,0 x 31,5

9,0

1.344

60

38181

15 -

10½ L

54,5 x 31,5

7,8

1.344

60

419

18 -

9

56,0 x 25,0

7,5

1.600

90

31027

28 -

51 x 30

5,3

960 (24 x 40)

112

30035

40 -

6

52,5 x 30,5

4,75

1.488

160

1)

Met open bodem. Mit offenem Boden. 1) Avec fond ouvert. 1) 1)

Growing together

45


INLEGVELLEN | EINLEGPLATTE | INSÉRER

36150

38041 NEW

38045 NEW

36151

38040

Inlegvellen Einlegplatte Insérer Code Bestellnummer Code

Omschrijving Beschreibung Description

38045 NEW

127 x 56 cm

3,0

-

-

38041 NEW

58 x 38 cm

3,5

-

6.000 (30 x 200)

36150

29,5 x 19,5 cm

3,0

-

13.340 (84 x 160)

36151

18,4 x 18,4 cm

3,0

-

21.600 (90 x 240)

38040

6-

5,5

3.150

-

13 vol

TEELTPLATEN | SUPERPLATTEN | SUPERPLAQUES

1905383

2305393 NEW

1705403

1705383

1505393

Teeltplaten Superplatten Superplaques

46

Code Bestellnummer Code

Omschrijving Beschreibung Description

2305393 NEW

21 / 23 cm

146 x 52

1905383

19 cm

1705403

17 cm H

1705383

17 cm L

1505393

15 cm

DESCH PLANTPAK

Oppervlakte (m2) Gaten per plaat Gaten per m2 Fläche (m2) Löcher pro Tray Löcher pro m2 Surface (m2) Trous par plaques Trous per m2

17,0

0,76

125 x 66

13,0

0,83

124 x 65

15,5

0,81

127 x 66

12,7

0,84

130 x 67

13,0

0,87

12

15

5

240 (3 x 80)

18

22

3 - 3,5

240 (3 x 80)

18

22

2,5

270 (3 x 90)

18

21

2 - 2,5

270 (3 x 90)

32

37

1,5

270 (3 x 90)

Growing together


WELKE TRAY VOOR WELKE POT? | WELCHE PALETTE FÜR WELCHEN TOPF? | QUELLE PLAQUE POUR QUEL POT?

TYPE PAGE POT

Normpack® 200

Normpack® 400

LGCup® Normpack® Normpack300® Cactustrays

Module 28x42cm

Module 56x25cm

D LITE6 28x40cm

D LITE5 56x31cm

A-TRAY 56x31

Tray 56x25cm

Tray Danish

Shuttle tray German

30/31

32/33

34/35

36

36

37

37

38

40/44/86

43

45

35

cm

4,5

230

30167

5

230

30143, 31051

5,5

230

445

30160, 31054,

6

220

446, 442

30035, 31038,

31040 30035

31036 6,5

220

7

220, 216

446

216, 214

421

8

216, 214, 212

421, 420

214, 212

420, 468, 419

324

418, 414

102

9

212, 211

31027

31028

7,5 8,5

31027

421

31018 447

38612

39041

447

38612

38518

39038, 39027

38150, 38130

38612

38518

39019, 39027

38130, 38150

468, 419,

102

418, 414

324

39024

38056, 38120, 38122

211, 209

414

102

39028, 39027

38056, 38120,

211, 209, 208

498, 412, 411

102

410, 422

315

419

8º 9,5

38122 10

38608

8º 10,5

38512 231, 209, 208 206

11

39028

209, 208, 206

498, 412, 411 410, 458, 422 401, 412 410-S12

102

498, 411

102

38608

38512

39028, 39024

315

38170

38608

38133,

38021,

38142,

39040, 38120,

38146 38130

38122

38133 38142, 38160 38146

39024, 39026

11,5 12

206, 236

38512

458, 490,

38131

401-S02

38170

488, 409, 408

102

38131

38606

38508

204, 236

408, 406, 405

386,

478, 407

310, 308

8º 14

38803

38192,

38004, 39017,

39024

38194

38120, 38122

39034

38035

38004

38606

38508

407, 496, 482

388

38139

38151

39029 38035

234

496, 482, 486

202, 234

17

202

403, 404

19

232

483

21

402

23

402

1,8L ROSE

306

39032, 39037

39039 39018

38137

2L NEVA

401-S03

1L NEVA

401-S04

245

8x8x7/8

10x10x10

38137

401-S02

2,0L round/square

9x9x8/10

326

476

16

7x7x6/8

38135

102 204

8º 15

38143

401-S02 458, 480, 490

8º 5º

38160

38608

406, 405, 490,

13

38122

38120, 38122

422, 412 208, 206

38181, 38183

38021, 39017

410, 490, 458 8º

38021, 39040, 38120,

39037

38138 38990

244

38146 38145

47


48

DESCH PLANTPAK


Packs

Het Desch Plantpak assortiment omvat een uitgebreid scala aan perkgoedsets, packs en potplaten. Sommige productlijnen worden volledig binnen genormeerde maatvoeringen geproduceerd terwijl andere producten juist volgens de specifieke wensen van onze afnemers worden gemaakt.

La gamme Desch Plantpak contient une vaste série de système pour plantes à massif, des packs et des godets en plaques. Nous fabriquons certaines lignes de produits intégralement dans des dimensions standardisées, tandis que d’autres produits sont réalisés selon les souhaits spécifiques de nos clients.

Das Sortiment von Desch Plantpak umfasst ein breites Spektrum an Kultursystemen für Beetpflanzen, Packs und Topfplatten. Manche Produktreihen werden vollständig in Übereinstimmung mit normierten Abmessungen hergestellt, andere Produkte dagegen sind kundenspezifisch und werden gemäß den speziellen Anforderungen unserer Abnehmer gefertigt.

Growing together

49


PERKGOEDSETTEN | BEETWARENPLATTEN | SYSTEMES POUR PLANTES A MASSIF

36210

36250

36260

Voordelen: • De ES genormeerde platen zijn machinaal uitstekend te verwerken. • De inlegvellen zijn per 4 potten afscheurbaar. Vorteile: • Die ES-normierten Platten lassen sich ausgezeichnet maschinell verarbeiten. • Die Einlagen lassen sich jeweils über 4 Töpfe abziehen.

36270

Avantages: • Les plaques normalisées en ES conviennent particulièrement bien au traitement machinal. • Les compartiments se divisent en multiple de 4.

ES genormeerd ES-Normiert ES Normalisés

50

Code Bestellnummer Code

Omschrijving Beschreibung Description

36210 1)

Carrying tray

28,0 x 38,0

6,0

-

-

-

-

4.000

3.000 (15 x 200)

6

36250

16 2) 4x4

28,0 x 38,0

6,0

16

237

6 x 9,5

150

8.000

4.000 (20 x 200)

96

Onderbak. Unterschale. 1) Sousbac.

36260

24 6x4

28,0 x 38,0

6,0

24

147

6 x 5,5

225

5.920

4.000 (20 x 200)

144

2)

36270

32 2) 8x4

28,0 x 38,0

6,0

32

103

6 x 4,0

338

8.000

4.000 (20 x 200)

192

DESCH PLANTPAK

2)

1) 1)

... vaks plaat. ... Fach-palette. 2) ... compartiments plaque. 2)

Growing together


NORMSET 5000

36500 + 36530

36500

36510

36515

36525

36530

36540

36545

36501

36560

Onderbak met bodemgaten. 1) Unterschale mit Bodenlöchern. 1) Sousbac avec trous/ fond. 1)

Normset 5000 Code Bestellnummer Code

Omschrijving Beschreibung Description

36500

1) 2)

36510

1 x 6-pack

36515

2 x 6-pack

56,0 x 25,0

4,4

14,0 x 25,0

28,0 x 25,0

-

-

-

-

5,7

6

190

5,5 x 7,0

5,7

12

190

5,5 x 7,0

Onderbak. Unterschale. 2) Sousbac. 2)

1.600

1.600 (20 x 80)

-

171

8.960

8.000 (20 x 400)

120

171

4.480

4.000 (20 x 200)

120 160

2)

Onderbak met bodemgaten zonder bruggen. 3) Unterschale mit Bodenlöchern ohne Brücken. 3) Sousbac avec trous/fond sans des ponts. 3)

36525

1 x 8-pack

14,0 x 25,0

5,7

8

145

5,5 x 5,5

228

8.960

8.000 (20 x 400)

36530

2 x 8-pack

28,0 x 25,0

5,7

16

145

5,5 x 5,5

228

4.480

4.000 (20 x 200)

160

36540

1 x 10-pack

14,0 x 25,0

5,7

10

110

5,5 x 4,4

285

8.960

8.000 (20 x 400)

200

36545

2 x 10-pack

28,0 x 25,0

5,7

20

110

5,5 x 4,4

285

4.480

4.000 (20 x 200)

200

36501

3)

56,0 x 25,0

4,4

-

-

-

-

2.432

-

-

36560

2 x 12-pack

28,0 x 25,0

5,8

24

103

5,5 x 3,7

343

4.480

4.000 (20 x 200)

240

4)

Op aanvraag. Auf Anfrage. 4) Sur demande. 4) 4)

51


10-PACKS

36102

36102+36112

36010

36106

36109

36100

5054

5062

36080

36111

36101

10-packs Code Bestellnummer Code

Omschrijving Beschreibung Description

36102

1) 2)

56,0 x 31,0

-

-

-

-

-

1.200

-

-

36080

2 x 10-pack

28,4 x 28,4

6,6

20

170

5,2 x 6

248

2.520

-

180

36010 3)

2 x 10-pack High

28,0 x 28,0

8,4

20

200

5,2 x 6

204

2.352

-

180

36106

1 x 10-pack

31,5 x 14,0

6,5

10

170

5,8 x 5,8

226

7.560

-

160

36111

2 x 10-pack

31,5 x 28,0

6,5

20

170

5,8 x 5,8

226

3.780

-

160

36109 3)

2 x 10-pack

31,5 x 28,0

6,0

20

145

5,6 x 5,6

230

3.780

-

160

36100

2 x 10-pack

35,0 x 28,0

6,5

20

180

6 x 6

204

3.552

-

130

36101

1 x 10-pack

35,0 x 14,0

6,5

10

180

6 x 6

204

7.104

-

130

Onderbak. Unterschale. 2) Sousbac.

5054

SP 10

35,0 x 14,4

6,4

10

180

6 x 6

198

-

2.680

130

3)

5062 3)

GP 10

37,5 x 17,7

8,4

10

308

7,5 x 7,5

150

-

1.925

100

3)

52

DESCH PLANTPAK

Onderbak met bodemgaten. 1) Unterschale mit Bodenlรถchern. 1) Sousbac avec trous/fond. 1)

2) 2)

Op aanvraag. Auf Anfrage. 3) Sur demande. 3)

Growing together


PACKS VOOR POTTEN | PACKS FUR TÖPFE | PACKS POUR POTS

36140

36116

36119

36201

36200

36118

36114

36115

36004

Packs voor potten Packs fur Töpfe Packs pour pots Code Bestellnummer Code

Omschrijving Beschreibung Description

36140

1 x 4-pack

8½, 9, 28 mm 2)

18,0 x 18,0

7,1

4

300

10.000 (2 x 5.000)

36116

2 x 6-pack

9, 32 mm 2)

36,0 x 28,0

7,0

12

300

36119

1 x 6-pack

9, 32 mm

18,0 x 28,0

7,0

6

36201 1)

1 x 6-pack

9, 28 mm 2)

18,0 x 27,0

7,3

6

36200

2 x 6-pack

9, 28 mm 2)

36,0 x 27,0

7,3

12

36118

2 x 6-pack

9/

36,0 x 28,0

5,7

36114

1 x 6-pack

10,5 L, 28 mm 2)

31,5 x 21,0

36115

1 x 6-pack

10,5 H, 28 mm 2)

31,5 x 21,0

36004 1)

1 x 4-pack 12 cm

28,0 x 25,0

2)

9, 32 mm 2)

-

84

2.940

2.250 (15 x 150)

84

300

-

-

84

300

3.920

-

84

300

1.960

-

84

12

2.450

1.800 (15 x 120)

84

8,5

6

465

3.780

-

60

Op aanvraag. Auf Anfrage. 1) Sur demande.

9,5

6

525

3.780

-

60

2)

6,5

4

3.520

-

40

1) 1)

Draagbeugelsleuf. Schlitz für Tragegriff. 2) Fente porte chromo. 2)

53


PACKS

3600035

3600033

Op aanvraag. Auf Anfrage. Sur demande.

1) 1) 1)

AMC range

Onderbak. Unterschale. Sousbac.

2)

Code Bestellnummer Code

Omschrijving Beschreibung Description

3600033 1)

AMC 6-6

21,0 x 17,8

6,9

6

230

7,5 x 5,7

160

6.528 (16 x 408)

108

3600035 1)

AMC 6-12

21,0 x 17,8

6,9

12

80

5,7 x 3,3

321

6.528 (16 x 408)

216

2)

36006

36005 NEW

36117

36113

2)

½ Onderbak. ½ Unterschale. ½ Sousbac.

3) 3) 3)

Packs Code Bestellnummer Code

54

Omschrijving Beschreibung Description

36006

2 x 6-pack High

28,0 x 28,0

8,0

12

350

2.688

108

36005 NEW

1 x 6-pack

18,8 x 15,8

6,7

6

-

-

144

36117 1)

1 x 6-pack 9 x 9 x 8

26,4 x 17,9

7,7

6

440

5.460

84

36113 1)

1 x 6-pack 9 x 9 x 10

26,4 x 17,9

9,5

6

500

5.460

84

DESCH PLANTPAK

Op aanvraag. Auf Anfrage. 1) Sur demande. 1) 1)

Growing together


POTPLATEN | TOPFPLATTEN | GODETS EN PLAQUES

22010 + 22020

22030 + 22025

22100 + 22110

22130

22070 + 22080

Potplaten Topfplatten Godets en plaques Code Bestellnummer Code

Omschrijving Beschreibung Description

22010

7 x 7 x 6 cm / 40

55,0 x 34,5

6,2

40

154

211

1.000 (20 x 50)

198

211

1.000 (20 x 50)

390

125

1.120 (20 x 56)

475

125

1.200 (24 x 50)

950

80

480 (12 x 40)

22020 1) 2) Ongestanste uitvoering, d.w.z. niet afbreekbaar per pot. 1) Nicht gestanzt, also nicht pro Topf abtrennbar. 1) Non-pré-découpés, c’est-àdire godet non détachable à l’unité. 1)

22030

7 x 7 x 8 cm / 40

55,0 x 34,5

8,0

40

22025 1) 2) 22070

9 x 9 x 8 cm / 24

35,7 x 53,6

7,8

24

22080 1) 2) 22100

9 x 9 x 10 cm / 24

35,7 x 53,6

9,7

24

22110 1) 2)

22130 2)

11 x 11 x 12 cm / 20

45,7 x 57,3

12,0

20

Op aanvraag. Auf Anfrage. 2) Sur demande. 2) 2)

55


POTPLATEN | TOPFPLATTEN | GODETS EN PLAQUES

36450

36451

36455

36460

36410

36415

Potplaten Topfplatten Godets en plaques

Onderbak (deelbaar). Unterschale (perforiert). 1) Sousbac (sécable). 1) 1)

Code Bestellnummer Code

Omschrijving Beschreibung Description

36450 1)

1) 4)

36451 2)

2)

36455

28,0 x 35,0

6,0

(2 x 10)

-

-

2.400 (24 x 100)

28,0 x 35,0

6,0

(1 x 20)

-

-

2.880 (24 x 120)

7 x 7 x 6

28,0 x 35,0

6,0

20

220

204

3.600 (24 x 150)

36460 3)

7 x 7 x 8

28,0 x 35,0

8,0

20

262

204

3.600 (24 x 150)

36410 1)

1)

32,0 x 40,0

7,0

(2 x 10)

-

-

2.250 (30 x 75)

36415 3)

8 x 8 x 7

32,0 x 40,0

7,0

20

265

156

2.250 (30 x 75)

3)

Onderbak. Unterschale. 2) Sousbac. 2)

2)

20 - Vaks. 20 - Fach. 3) 20 - Godets. 3) 3)

Op aanvraag. Auf Anfrage. 4) Sur demande. 4) 4)

56

DESCH PLANTPAK


KWEEKSCHAAL | KULTURSCHALE | BAC DE CULTURE

36680

Kweekschaal Kulturschale Bac de culture Code Bestellnummer Code 36680 1)

Omschrijving Beschreibung Description Growing tray

14,4 x 9,7

5,0

550

9

21.600 (20 x 1.080)

1)

Op aanvraag.

1)

Auf Anfrage.

1)

Sur demande.

Growing together

57


58

DESCH PLANTPAK


Zaai- en verspeentray’s Saat- und Pikierpaletten Plaques à semer et de repiquage

Het zaai- en verspeensegment is het omvangrijkste productsegment van Desch Plantpak. U treft in deze groep oplossingen aan voor al uw behoeften op het gebied van zaaien, stekken, verspenen en pluggenteelt.

Chez Desch Plantpak, le segment des produits alvéolées est celui le plus vaste. Dans ce groupe, vous trouverez des solutions pour tous vos besoins en matière de la culture des jeunes plantes, de bouturage, de repiquage et de culture en motte.

Das Saat- und Pikiersegment ist das größte Produktsegment von Desch Plantpak. In dieser Kategorie finden Sie Lösungen für all Ihre Bedürfnisse im Bereich des Säens, Steckens, Pikierens und der Anzucht mittels Plugs.

Growing together

59


Deens formaat Dänisches Format Format Danois

Deense maatvoering 4 trays op een Deense laag. Eenmalig te gebruiken. Los of in kisten te gebruiken. Voor vele teelten inzetbaar.

60

DESCH PLANTPAK

Dänenmaß 4 Platten pro Lage auf CC-Dänenwagen. Einmaligen Verwendung. Einzeln oder in Kisten zu verwenden. Für viele Kulturen einsatzfähig. Format Danois 4 plaques par étage (CC Danois). Usage unique. Usage individuel ou en caisses. Les plaques conviennent aux plusieurs systèmes horticoles.

Growing together


VERSPEENTRAYS | PIKIERPALETTEN | PLAQUES ALVÉOLÉES

30035

30100

30110

30125

30142

30140

30172

30190

30205

30221

Deens formaat Dänisches Format Format Danois Code Bestellnummer Code

Op aanvraag. Auf Anfrage. 1) Sur demande. 1)

1)

30035 2)

40 (8x5)

52,5 x 30,5

4,75

6,0

/ 4,1

110

240

-

1.488

-

30100

40 (8x5)

50,7 x 30,0

6,0

5,9

/ 4,4

127

262

-

1.200 (30 x 40)

30110 2)

40 ORCHID (8x5)

51,0 x 31,5

6,3

5,9

/ 3,9

150

249

-

1.260 (30 x 42)

30125

45 JP (9x5)

53,0 x 32,0

5,5

5,4

/ 4,2

95

265

-

-

2.100 (30 x 70)

30142

51 JP

50,8 x 30,0

3,6

5,2

/ 4,2

63

355

-

-

4.500 (30 x 150)

Met omgebogen rand. Mit umgebogenem rand. 2) Avec rebord portant. 2)

1) 3)

30140

51

50,8 x 30,0

5,5

5,2

/ 3,7

88

355

-

-

4.800 (30 x 160)

30172 4)

73

52,5 x 30,0

5,0

4,6

/ 3,2

62

463

-

-

3.000 (30 x 100)

30190

96/4 (12x8)

50,0 x 28,5

4,0

3,4

/ 2,2

25

674

-

-

4.800 (30 x 160)

30205

104 (13x8)

50,0 x 28,5

3,8

3,1

/ 2,2

21

729

-

-

3.000 (30 x 100)

2)

Bodemgaten 1,5 cm. Bodenlochern 1,5 cm. 3) Trou central 1,5 cm. 3) 3)

Zonder Stapelnokken. Ohne Stapelnocken. 4) Sans antitasseurs. 4) 4)

Geschikt voor Jiffy pot. Geeignet für Jiffy Topf. JP Convient le Jiffy pot. JP JP

30221 2)

112 JP (14x8)

53,0 x 30,8

4,4

3,4

/ 1,8

29

686

1.800

-

61


Orchideeën trays Pikierpaletten für Orchidee Plaques orchidees

Automatisering zet verder door in orchideeënvermeerdering Steeds vaker zitten kweker, trayproducent en automatiseerder om de tafel om samen de meest ideale oplossing te zoeken of te ontwikkelen. Dat gebeurde ook in de orchideeënteelt, waar de vermeerdering nog veelal handmatig plaats vindt, als gevolg van de kwetsbaarheid van de jonge plantjes. Samen met Jiffy Products Nederland BV is een totaalconcept ontwikkeld waarbij in het eerste stadium de aangeleverde weefselkweekplantjes overgezet worden in een Preforma plug met zaagsnede. De Desch Plantpak stabilo 128 plugtray fungeert daarbij als drager. De plug wordt in een volgend stadium overgeplaatst in Jiffypotten die geplaatst zijn in de Desch Plantpak 40 vaks orchideeëntray. De speciaal ontwikkelde orchideeëntray voldoet aan een aantal specifieke eisen op het gebied van beluchting, maatvoering en stapelbaarheid. Dit alles heeft teeltversnelling, lagere productiekosten, automatisering en een hogere kwaliteit tot resultaat.

62

DESCH PLANTPAK

Automatisierung setzt sich bei der Orchideenvermehrung immer mehr durch Immer öfter kommt es vor, dass sich Züchter, Palettenhersteller und Automatisierungsspezialisten auf der Suche nach einer optimalen Lösung gemeinsam an einen Tisch setzen. So auch bei der Orchideenzucht, bei der die Vermehrung durch die Empfindlichkeit der jungen Pflanzen häufig noch von Hand erfolgt. Gemeinsam mit der Jiffy Products Nederland BV wurde ein Gesamtkonzept entwickelt, bei dem die gelieferten, in-vitro vermehrten Pflanzen zunächst in Preforma Plugs mit Sägeschnitt eingesetzt werden. Dabei dienen die von Desch Plantpak hergestellten Stabilo 128-Loch-Tray als Transportträger. Im nächsten Stadium werden die Plugs in Jiffytöpfe umgesetzt, die wiederum perfekt auf eine 40-Loch-Orchideenpalette von Desch Plantpak passen. Die speziell entwickelte Orchideenpalette entspricht einer Reihe spezifischer Anforderungen in Bezug auf Belüftung, Größe und Stapelbarkeit. Das Ergebnis spricht für sich: eine beschleunigte Kultur, geringere Produktionskosten, eine höhere Automatisierung und eine bessere Qualität der Pflanzen.

L’automatisation progresse dans le domaine de la multiplication des orchidées De plus en plus, les cultivateurs, les producteurs de plaques et les automatiseurs se retrouvent pour chercher ou mettre au point ensemble la meilleure solution. Ceci se produit aussi dans le domaine de la culture des orchidées, où la multiplication se fait souvent manuellement, en raison de la fragilité des jeunes plants. Avec Jiffy Products Nederland BV, a été mis au point un concept intégral où, à un premier stade, les plants de tissus de cultures sont placés dans un bouchon Preforma avec découpe de scie. La plaque alvéolées Stabilo 128 de Desch Plantpak fait ici fonction de plaque de culture. Le bouchon, à un stade suivante, est placé dans les pots Jiffy qui sont eux placés dans les plaques orchidées 40 alvéolées de Desch Plantpak. Cette plaque à orchidées répond à un certain nombre d’exigences spécifiques dans le domaine de l’aération, des dimensions et des possibilités d’empilement. Tout ceci a comme résultat une accélération de la culture, des frais de productions moins élevés, l’automatisation et une meilleure qualité.

Growing together


ORCHIDEEËNBAKKEN EN TRAYS | ORCHIDEEKISTE UND PIKIERPALETTEN | BAC DE CULTURES ET PLAQUES DES ORCHIDEES

30252

30250

Orchideeën bakken en trays Orchideekiste und Pikierpaletten Bac de cultures et plaques des orchidees Code Bestellnummer Code

30250 6,0 L 30252

40,0 x 28,0

6,2

6,0

375

-

2.400

53,0 x 31,5

6,0

9,0

383

-

1.440

transparant/clear

9,0 L

30110

30111 NEW

30224

Orchideeën bakken en trays Orchideekiste und Pikierpaletten Bac de cultures et plaques des orchidees Code Bestellnummer Code

30110

30111 NEW

30224 1)

40 ORCHID (8x5)

51,0 x 31,5

60 ORCHID (10x6) transparant 53,0 x 31,5 128 (16x8)

54,5 x 24,8

6,3

5,9

/ 3,9

150

7,0

5,0

/ 3,4

92

359

/ 2,10 x 1,90

27

947

5,0 2,95 x 2,75

249

-

1.200 (30 x 40)

1.104

-

2.560

-

Op aanvraag. Auf Anfrage. 1) Sur demande. 1) 1)

63


Deens formaat met omgebogen rand Danisches Format mit Rand Format Danois avec bord portant

Verspeentrays met omgebogen rand Deze verspeenplaten van Deens formaat zijn voorzien van een omgebogen rand, waardoor deze stevig en goed verwerkbaar zijn. Drainagegaten op twee niveaus in de bodem zorgen ervoor dat deze trays ook geschikt zijn voor eb/ vloed systemen. Op grote schaal worden deze trays ingezet bij opkweek van boomkwekerijproducten en potplanten.

64

DESCH PLANTPAK

Anzuchtpaletten mit umgebogenem Rand Diese Anzuchtpaletten im dänischen Format sind mit einem umgebogenen Rand ausgestattet, wodurch sie stabil und gut zu verarbeiten sind. Drainagelöcher auf zwei Ebenen sorgen dafür, dass die Paletten auch für Ebbe- und Flutsysteme geeignet sind. In großen Anzahlen werden diese Paletten zur Anzucht von Baumschulprodukten und Topfpflanzen verwendet.

Plaques alvéolées avec bord portant ces plaques alvéolées format Danois ont un bord portant très solide qui permet un usage superbe. Un drainage à deux niveaux permet que ces plaques conviennent aussi aux systèmes flux/ reflux. Ces plaques sont utilisées en grandes quantités dans la culture des jeunes plantes, des pépinières et des plantes en pot.

Growing together


VERSPEENTRAYS | ANZUCHTPALETTEN | PLAQUES ALVÉOLÉES

30143

30167

30206

30235

Deens formaat met omgebogen rand Dänisches Format mit Rand Format Danois avec bord portant Code Bestellnummer Code

52,5 x 30 cm 52,5 x 30 cm 52,5 x 30 cm

30143

51

5,5

5,3

/ 3,7

82

318

-

1.500 (30 x 50)

30167

73

5,5

4,5

/ 3,1

58

456

-

1.500 (30 x 50)

30206

104 (13X8)

5,5

3,5

/ 2,3

34

650

1.500 (30 x 50)

30235

150 (15X10)

4,8

3,2

/ 2,0

28

936

1.500 (30 x 50)

65


VERSPEENTRAYS | ANZUCHTPALETTEN | PLAQUES ALVÉOLÉES

30162

30185

30200

30226

Deens formaat met omgebogen rand voor boomkwekerij 52,5 x 30 cm Dänisches Format mit Rand für Baumschule 52,5 x 30 cm Format Danois avec bord portant pour pépinières 52,5 x 30 cm Code Bestellnummer Code

66

30162

66 (11X6)

7,0

4,70 x 4,56

/ 3,40 x 3,30

95

412

1.200

900 (30 x 30)

30185

84 (12X7)

7,0

4,15 x 4,05

/ 2,95 x 2,85

76

524

1.200

1.050 (30 x 35)

30200

104 (13X8)

7,0

3,70 x 3,40

/ 2,50 x 2,20

55

650

1.200

900 (30 x 30)

30226

144 (16X9)

6,0

3,0

/ 2,0

30

899

1.200

900 (30 x 30)

DESCH PLANTPAK


De boomkwekerijtray Die Baumschul-Anzuchtpalette Plaques alvéolées pour pépinières

De boomkwekerijtray De boomkwekerijtrays zijn voorzien van een stevige omgebogen rand, waardoor deze zeer goed, op elke automatische vullijn, te ontstapelen zijn. De diepe cellen en de verticale ribben, die het ronddraaien van de wortels tegengaan en een neerwaartse groei stimuleren, maken deze tray uitermate geschikt voor de boomkwekerij. De tray is voorzien van een eb/vloed bodem en is hierdoor te gebruiken bij verschillende watergeefsystemen. Naast de boomkwekerij is deze tray ook geschikt voor andere teelten, waaronder de orchideeënteelt.

Die Baumschul-Anzuchtpalette Die Baumschul-Anzuchtpalette ist mit einem stabilen, umgebogenen Rand ausgestattet, wodurch diese ausgezeichnet zu entstapeln ist. Die tiefen Töpfe und die vertikalen Wurzelleitrippen, die den Wurzeldrehwuchs verhindern und das Wachstum nach unten stimulieren, prädestinieren diese Platte für die Verwendung in Baumschulen. Diese Platte ist mit einem Ebbe-/Flut-Boden ausgestattet und eignet sich deshalb auch für unterschiedliche Bewässerungssysteme. Außer für Baumschulen ist diese Platte auch für andere Kulturen geeignet, z.B. für die Orchideenzucht.

Plaques alvéolées pour pépinières La plaque alvéolée pour pépinières a un bord portant assez solide qui permet un dépilage superbe sur chaque machine. Les cavités profondes et les rainures verticales, qui empêchent la rotation des racines et qui stimulent le développement des racines vers le bas, font un plateau extrêmement bien adapté pour les pépinières. Ces plaques alvéolées ont un drainage à deux niveaux qui conviennent aux différents systèmes d’irrigation (flux/reflux). Hors la cultivation des pépinières, cette plaque convient aussi à la culture des orchidées.

Growing together

67


Kweektrays - Deens formaat Anzuchttrays - Dänisches Format Plaques de culture - Format Danois

Door de steeds verdergaande ontwikkelingen in de boomkwekerij op het gebied van specialisatie, automatisering & logistiek, heeft Desch Plantpak, in samenwerking met haar klanten een kweektray-serie ontwikkeld. Deze serie bestaat uit vijf modellen, elk model kan in een éénmalige of in een meermalige (maxi) uitvoering geleverd worden. De kweektray-serie is op brede schaal in de tuinbouw inzetbaar. De vele voordelen van de tray zijn: • Alternatief voor losse potten: - 15 & 18 vaks voor 9x9x8, 9x9x10, 10,5 cm rond etc. - 28 vaks voor 7x7x8, 8x8x7, 9 cm rond etc. • Cellen voorzien van ribben, deze stimuleren neerwaartse groei. • Eenmalige en meermalige kwaliteit leverbaar. • Kruisbodem, goede ontwatering + contact met de vloer. • Geschikt voor handmatig en automatisch uitdrukken van de plug. • Meermalige uitvoering geschikt voor transport met heftruck.

68

DESCH PLANTPAK

Angesichts der fortschreitenden Entwicklungen in den Bereichen Spezialisierung, Automatisierung und Logistik, die sich in der Baumschulbranche vollziehen, hat Desch Plantpak in Zusammenarbeit mit seinen Kunden eine Serie von Anzuchttrays entwickelt. Die Serie umfasst fünf Modelle, die jeweils in einer Einweg- und einer Mehrwegausführung (Maxi) lieferbar sind. Die Anzuchttrays sind im Gartenbau vielseitig einsetzbar. Zu den zahlreichen Vorteilen der Trays gehören: • Alternative für Einzeltöpfe: - 15- und 18-zellig für 9x9x8, 9x9x10, 10,5 cm rund usw. - 28-zellig für 7x7x8, 8x8x7, 9 cm rund usw. • Rippung der Zellen fördert Wurzelwachstum in die Tiefe • In Einweg- und Mehrwegausführung lieferbar. • Kreuzboden gewährleistet gute Entwässerung und Bodenkontakt. • Geeignet für manuelles und automatisches Ausdrücken des Ballens. • Mehrwegausführung für Gabelstaplertransport geeignet.

Pour faire face aux développements de plus en plus poussés de l’arboriculture dans les domaines de la spécialisation, automatisation et logistique, Desch Plantpak, a mis au point en collaboration avec ses clients une série de plaques de bouturage. Cette série est composée de cinq modèles. Chaque modèle est disponible en version unique ou multiple (maxi). La série de terrines à semis peut être utilisée à grande échelle en horticulture. Les nombreux avantages des plaques sont: • Alternatives pour les pots individuels: - 15 & 18 alvéolées pour pots 9x9x8, 9x9x10, 10,5 cm ronds etc. - 28 alvéolées pour pots 7x7x8, 8x8x7, 9 cm ronds etc. • Rainures verticales qui empêchent la rotation et qui stimule le développement des racines vers le bas. • Plusieurs qualités disponibles pour usage unique ou multiple. • Fond avec croix, bon drainage + contact avec le sol. • Convient à l’arrachage manuel et automatique de l’alvéole. • Modèle à usage multiple convient au transport en chariot élévateur.

Growing together


KWEEKTRAYS | ANZUCHTTRAYS | PLAQUES DE CULTURE

30040

30050

30080

30086

30126

Deens formaat Dänisches Format Format Danois Code Bestellnummer Code

30040

15 (5X3) 15 MAXI (5X3) 1)

56 x 31

8,0

8,5

/ 6,9

410

87

840

30050

18 (6X3) 18 MAXI (6X3) 1)

56 x 31

8,0

8,5

/ 6,9

410

104

1.200

28 (7X4) 28 MAXI (7X4) 1)

56 x 31

8,0

7,1

/ 5,8

290

162

840

40 (8X5)

56 x 31

6,0

5,5

/ 4,5

156

231

1.080

30080 30086 30126

40 MAXI (8X5)

45 (9x5)

1)

56,4 x 31,7

8,0

5,8

/ 4,4

190

252

960 840

Op aanvraag. Auf Anfrage. 1) Sur demande. 1) 1)

69


Dioni tray Deens formaat Dioni Tray - Dänisches Format Dioni tray - Format Danois

Trays voor de traditionele wijnbouw 32 vaks Dioni traytm In samenspraak met een toonaangevende potproducent is de Dioni traytm ontwikkeld. Deze 32-gaats tray is uitermate geschikt voor een 7 x 9 cm paperpot, maar ook voor de boomkwekerij vanwege zijn diepte en speciale wortelkeerstructuur. Deze tray betekent een regelrechte cultuurtechnische revolutie in het zaaien verspeensegment.

70

DESCH PLANTPAK

Paletten für den traditionellen Weinbau 32-Loch-Palette Dioni Traytm In Zusammenarbeit mit einem maßgebenden Topfhersteller wurde der Dioni Traytm entwickelt. Diese Palette mit 32 Löchern eignet sich ausgezeichnet für 7 x 9 cm große Papiertöpfe, aber ist wegen seiner Tiefe und der speziellen Wurzelumlenkungsstruktur auch zur Verwendung in Baumschulen geeignet. Diese Palette stellt eine regelrechte kulturtechnische Revolution im Saat- und Pikiersegment dar.

De plateaux pour la viticulture traditionnelle Dioni traytm à 32 cases Le Dioni traytm a été mis au point en concertation avec un grand producteur de pots. Ce plateau à 32 trous convient par excellence pour un pot en papier de 7 x 9 cm mais aussi pour l’arboriculture, en raison de sa profondeur et de sa structure spéciale de retour de racines. Ce plateau est une véritable révolution technique en culture, dans le segment de l’ensemencement et du repiquage.

Growing together


DIONI TRAY

30032

Deens formaat 56,4 x 31,7 cm Dänisches Format 56,4 x 31,7 cm Format Danois 56,4 x 31,7 cm Code Bestellnummer Code 30032 1)

32 (8X4) 32 MAXI (8X4)

9,8

8,4

/ 4,73

300

179

1.440

Op aanvraag. Auf Anfrage. 1) Sur demande. 1) 1)

71


Stabilo® Tray

De Stabilo® Tray: stabiliteit in verspeenplaten Door de steeds verdergaande ontwikkelingen in de tuinbouw op het gebied van specialisatie, automatisering en logistiek, heeft Desch Plantpak, in samenwerking met haar klanten, de Stabilo® Tray ontwikkeld. De Stabilo®-serie bestaat inmiddels uit 16 modellen en wordt op brede schaal ingezet. De vele voordelen van de Stabilo® Tray: • Te gebruiken voor paperpots en alle substraten. • Gelijke steek tussen de cellen van de trays. • Verschillende dieptes. • Microgaten voor microklimaat. • Alle types met etiketsleuf.

72

DESCH PLANTPAK

Stabilo® Tray: stabilität im Bereich der Anzuchtpaletten Aufgrund der immer weitergehenden Entwicklungen im Gartenbau auf dem Gebiet der Spezialisierung, Automatisierung und Logistik, hat Desch Plantpak, in Zusammenarbeit mit ihren Kunden, den Stabilo® Tray entwickelt. Die Stabilo®-Serie umfasst inzwischen 16 Modelle, die über vielfältige Anwendungsmöglichkeiten verfügen. Die vielen Vorteile des Stabilo® Tray: • Zur Verwendung mit Papiertöpfen und allen Substraten. • Gleicher Stich zwischen den Töpfen der Paletten. • Verschiedene Tiefen. • Mikrolöcher für Mikroklima. • Alle Typen mit Etikettschlitz.

La plaque ‘Stabilo®’: stabilite dans vos plaques alvéolées Suite aux développements avancés dans le domaine de l’horticulture au niveau des spécialisations, automatisations et de la logistique, Desch Plantpak, en collaboration avec ses clients, a développé la plaque ‘Stabilo®’. La gamme Stabilo®, qui comprend déjà 16 modèles, est utilisée dans des nombreuses applications. Les avantages de la plaque ‘Stabilo®’: • A utiliser pour les pots ‘paperpot’ et substrats. • Distance uniforme entre les cavités de la plaque. • Disponible en différentes profondeurs. • Alvéolées micro pour un microclimat. • Toutes les types avec une fente pour les étiquettes.

Growing together


STABILO® TRAY

30115

30132

30164

30183

30197

30223

30222

30224

30232

30233

30237

30240

Stabilo® Tray

54,5 x 24,8 cm

Code Bestellnummer Code 30115 30132 1)

Paperpot (cm)

40 (10x4)

4,0

4,64

/ 3,94

70

4

296

2.560

50 (10x5)

3,8

4,0

/ 3,0

44

3

370

2.240

30164

70 (14x5)

3,7

3,6

/ 3,0

37

3

518

2.560

30183

84 (14x6)

4,3

3,51

/ 2,54

32

2,5

622

2.560

30197

102 (17x6)

3,5

2,9

/ 2,3

19,5

2,5

755

2.560

30223 1)

128 (16x8)

3,4

2,95 x 2,75

/ 2,35 x 2,15

20

2,5

947

2.560

30222 1)

/ 1,68

15,5

1,8

947

2.560

/ 2,10 x 1,90

27

-

947

2.560

30224 1) 30232 1)

30233

128 (16x8)

4,2

2,76

128 (16x8)

5,0

2,95 x 2,75

144 (18x8)

3,4

2,75

/ 2,15

18

2,2

1.065

2.560

144 (18x8)

5,0

2,75

/ 1,85

26

1,8

1.065

2.560

/ 1,7

15

-

1.332

2.560

/ 0,98

4,3

-

2.397

2.560

30237

180 (20x9)

3,8

2,4

30240

324 (27x12)

2,5

1,68

Op aanvraag. Auf Anfrage. 1) Sur demande. 1) 1)

73


STABILO® TRAY

30260

30186

30189

30210

Stabilo® Tray Stabilo® Tray Stabilo® Tray

Deens formaat Dänisches Format Format Danois

54 x 31 cm 54 x 31 cm 54 x 31 cm

Code Bestellnummer Paperpot Code (cm)

30260 1)

84 (12x7)

3,0

2,9

/ 2,5

19,5

2,5

502

30186 1)

84 (12x7)

3,0

3,7

/ 3,2

20,5

3,5

502

1.920

30189

91 (13x7)

3,7

3,6

/ 3,0

34,5

3,2

544

1.920

30210

126 (14x9)

3,3

2,9

/ 2,5

19,5

2,5

753

1.920

1.920 Op aanvraag. Auf Anfrage. 1) Sur demande. 1) 1)

30156

Stabilo® Tray Stabilo® Tray Stabilo® Tray

Euroformaat Euroformat Format Euro

56 x 36 cm 56 x 36 cm 56 x 36 cm

Code Bestellnummer Code 30156 1)

74

DESCH PLANTPAK

60 (10x6)

5,1

4,6

/ 2,8

56

Paperpot (cm) -

298

Op aanvraag. Auf Anfrage. 1) Sur demande. 1)

864

1)


75


Euroformaat voor boomkwekerij Euroformat für Baumschule Format Euro pour pépinières

Euro boomkwekerij tray 40, 54 en 77 vaks Speciaal voor de boomkwekerij heeft Desch Plantpak samen met haar klanten een serie bosbouw trays ontwikkeld in het Euro formaat. Grondig marktonderzoek heeft geleid tot de bijzondere vlindervormige structuren in de cellen. De tray heeft in de wandelgangen dan ook al de naam Papillon (vlinder) gekregen. De eerste drie trays binnen deze serie zijn de 40, 54 en 77 vaks uitvoering. De boomkwekerij trays hebben de volgende eigenschappen: • Te gebruiken in een automatische ontstapeling en trayvuller. • Microgaten voor ventilatie. • Cellen in een rechte lijn en een omgebogen trayrand. • Vier trays per Deense laag. • Speciale bodem voor een uitstekende ontwatering en contact met de bodem. • Automatisch of met de hand verspenen van de pluggen.

76

DESCH PLANTPAK

Baumschule-Europalette 40, 54 und 77 Mulden In Zusammenarbeit mit unseren Kunden haben wir speziell für den Baumschule eine Reihe von Forstanbaupaletten im Euroformat entwickelt. Nach umfassender Marktforschung wurde die spezielle schmetterlingsförmige Struktur in den Mulden entwickelt. Umgangssprachlich wird diese Palette denn auch schon „Papillon“ (Schmetterling) genannt. Die ersten drei Paletten dieser Reihe sind das 40, 54 und das 77 Mulden-Modell. Die Baumschulpaletten bieten folgende Eigenschaften: • Im automatischen Entstapler und Palettenfüller zu verwenden. • Mikrolöcher für die Lüftung. • Mulden in einer geraden Linie und ein umgebogener Palettenrand. • Vier Paletten pro Schicht auf Dänenkarren. • Spezieler Boden für eine gute Entwässerung und guten Bodenkontakt. • Zum automatischen oder manuellen Pikieren der Plugs geeignet.

Plaque de repiquage format euro pour pépinières 40, 54 et 77 cellules Spécialement pour la sylviculture, Desch Plantpak a mis au point avec ses clients une série de plaques de sylviculture dans le format Euro. Des études de marché approfondies nous ont amené à apporter cette structure particulière en papillons dans les cellules. En chemin, la plaque a d’ailleurs reçu le nom de Papillon. Les trois premières plaques dans cette série sont celles à 40, 54 et 77 cellules. Les plaques pépinières ont les propriétés suivantes: • A utiliser dans un désempileur - remplisseur de plaques automatique. • Microperforations pour la ventilation. • Des cellules en ligne droite et un bord de plaque recourbé. • Quatre plaques par couche Danoise. • Fond spéciale pour un drainage et un contact avec le fond excellents. • Repiquage tant manuel qu’automatique des mottes.

Growing together


STEK- EN VERSPEENTRAYS | PIKIERPALETTEN | PLAQUE DE REPIQUAGE

30112

30154

30177

Euroformaat met omgebogen rand voor boomkwekerij Euroformat mit Rand für Baumschule Format euro avec bord portant pour pépinières Code Bestellnummer Code

30112 1)

40 (8x5)

30154

30177

56,5 x 36 cm 56,5 x 36 cm 56,5 x 36 cm

7,5

6,1

54 (9x6)

5,0

4,5

77 (11x7)

6,5

4,6

/ 4,8

193

197

960

/ 3,1

62

265

1.104

/ 3,5

94

379

960

Op aanvraag. Auf Anfrage. 1) Sur demande. 1) 1)

77


STEK- EN VERSPEENTRAYS | PIKIERPALETTEN | PLAQUES DE REPIQUAGE

30070

30155

30208

30225

Stek- en verspeentrays voor boomkwekerij Pikierpaletten für Baumschule Plaques de repiquage pour pépinières Code Bestellnummer Code

Euroformaat Euroformat Format Euro

30070

28

30155

56

30208

104

30225

140 (14X10)

54,4 x 36,5

54,5 x 37,5

9,0

7,2

53,0 x 36,0

7,0

54,4 x 36,5

5,3 6,3

/ 5,5

290

137

5,0

/ 3,6

104

3,8

/ 2,6

44

3,3

/ 2,14

38

-

1.000 (20 x 50)

294

-

1.200 (20 x 60)

523

-

1.500 (20 x 75)

705

1.500 (20 x 75)

VERSPEENTRAYS | PIKIERPALETTEN | PLAQUES ALVÉOLÉES

30120

30152

30151

30160

30181

30182

Verspeentrays Euroformaat Pikierpaletten Euroformat Plaques alvéolées Format Euro Code Bestellnummer Code 30120

78

45

Paperpot (cm)

55,4 x 37,0

5,8

6,5

/ 5,0

144

5,0

220

-

30152 1)

54 MICRO (9X6)

56,0 x 37,0

5,0

5,2

/ 4,4

90

4,5

261

875

30151

54

56,5 x 35,5

6,0

4,65

/ 3,1

77

3,2

269

-

2.160

30160

63 (9X7)

56,5 x 35,5

6,0

5,3

/ 4,2

93

4,0

314

-

30181 1)

84 (12X7)

55,4 x 37,0

5,0

4,1

/ 3,5

50

3,5

410

-

1.100 (20 x 55)

30182 1)

84 (12X7)

55,4 x 37,0

4,0

4,1

/ 3,5

40

3,5

410

-

1.000 (20 x 50)

DESCH PLANTPAK

1.000 (20 x 50) 1.600 (20 x 80) Op aanvraag. Auf Anfrage. 1) Sur demande. 1) 1)

Growing together


‘PAPERPOT’ TRAY

30261 NEW

30262 NEW

30263 NEW

30264 NEW

‘Paperpot’ tray ‘Paperpot’ Tray ‘Paperpot’ tray

Deens formaat met handvat 53 x 31cm Dänisches Format mit Handgriff 53 x 31cm Format Danois avec portants 53 x 31cm

Code Bestellnummer Code 30261 NEW

60 (10x6)

4,0

4,5

/ 3,9

47

Paperpot (cm) 4,0

365

1.680 1.680

30262 NEW

84 (12x7)

4,0

4,0

/ 3,4

36

3,5

511

30263 NEW

104 (13x8)

4,0

3,5

/ 2,9

26

3,0

633

1.680

30264 NEW

126 (14x9)

4,0

3,1

/ 2,4

20

2,5

767

1.680

31060

30202

30203

30214

30244

34051

‘Paperpot’ tray ‘Paperpot’ Tray ‘Paperpot’ tray

Deens formaat Dänisches Format Format Danois

Code Bestellnummer Paperpot Code (cm) 31060

60 (10X6)

53,5 x 31,5

4,2

5,0

/ 4,4

52

4,4

356

-

1.080 (24 x 45)

Op aanvraag. Auf Anfrage. Sur demande.

1) 1) 1)

30202

104 (13x8)

54,0 x 31,0

5,4

3,5

/ 2,8

40

2,8

622

1.440

-

30203 2)

104 (13x8)

53,3 x 30,0

3,9

3,4

/ 2,9

32

3,0

650

1.792

-

2) 

30214

126 (14X9)

54,0 x 31,0

3,8 3,6 x 3,2

32

3,0

753

1.104

-

2) 

30244 1)

132 (12x11)

53,3 x 30,0

2,8

2,65

/ 1,86

15

1,8

825

1.680

-

34051 1)

264 (22X12)

53,3 x 30,0

2,7

2,2

/ 1,9

10,2

1,8

1.651

1.472

-

1)

1)

/ 3,0

Ook beschikbaar met 5 bodemgaten. Auch lieferbar mit 5 Löchern im Boden. 2) Egalement disponible avec 5 trous poinçonnés.

79


80

DESCH PLANTPAK


ZAAI- EN VERSPEEN TRAYS | SAAT- UND PIKIERPALETTEN | PLAQUES ALVÉOLÉES

31018

31028

31027

31038

31040

31051

31060

31074

31104

35209

MTS range Code Bestellnummer Code

Dikte Stärke Epaisseur

31018

18 (6X3)

LIGHT

51 x 30

6,5

7,5

/ 5,6

220

118

840 (24 x 35)

31028

28 (7X4)

LIGHT

51 x 30

6,0

6,5

/ 5,0

156,5

183

840 (24 x 35)

31027

28 (7X4)

LIGHT

51 x 30

5,3

6,5

/ 4,7

117

183

960 (24 x 40)

31038 38

LIGHT 1) 51 x 30 5,5 5,9 / 3,9 110 248 √ MAXI 1)

840 (24 x 35) 720 (24 x 30)

31040 40 (8X5)

LIGHT 1) 52 x 31 4,0 5,0 / 4,5 63,8 248 √ MAXI 1)

840 (24 x 35) 720 (24 x 30)

31051 1) 51

LIGHT 1) 51 x 30 5,5 5,0 / 4,0 88 340 √ MAXI 1)

840 (24 x 35) 720 (24 x 30)

LIGHT

31060

1.080 (24 x 45)

31074 74

60 (10X6)

LIGHT 1) 51 x 30 4,0 4,0 / 3,0 38 494 √ MAXI 1)

53,5 x 31,5

4,2

5,0

/ 4,4

52

356

840 (24 x 35) 720 (24 x 30)

31104

104 (13X8)

LIGHT

35209 1)

209 (19X11) MEDIUM

51 x 30

4,0

3,2

/ 2,5

26

694

1.080 (24 x 45)

51 x 31,5

3,0

2,5

/ 1,6

10,5

1.394

840 (24 x 35)

Op aanvraag. Auf Anfrage. 1) Sur demande. 1) 1)

Growing together

81


Jumbo Tray

Meermalige Verspeentrays De PS zaai- en verspeentrays van Desch Plantpak worden op grote schaal ingezet bij de opkweek van jonge planten. In 1999 werd een 60-gaats verspeentray ontwikkeld, specifiek voor de begoniateelt. Deze Jumbo 60 heeft samen met de Jumbo 77 bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van de automatisering in de begoniateelt.

82

DESCH PLANTPAK

Mehrweg Pikierpaletten Die PS Saat- und Pikierpaletten von Desch Plantpak werden in großen Anzahlen bei der Anzucht von Jungpflanzen verwendet. 1999 wurde eine 60-Loch Anzuchtplatte entwickelt, speziell für die Begonienzucht. Diese Jumbo 60 hat zusammen mit der Jumbo 77 zu einer Weiterentwicklung der Automatisierung in der Begonienzucht beigetragen.

Plaques de repiquage réutilisables Les plaques de semis et de repiquage en polystyrène de Desch Plantpak sont utilisées largement pour la culture de jeunes plantes. En 1999 Desch Plantpak a développé une plaque de repiquage de 60 alvéolées pour la culture des bégonias. Avec la plaque ‘Jumbo 77’, ce ‘Jumbo 60’ a contribué à la poursuite de l’automatisation dans le domaine de la culture des bégonias tubéreux.

Growing together


VERSPEENTRAYS | PIKIERPALETTEN | PLAQUES ALVÉOLÉES

31035

31036

31054

30157

31077

31150

31151

34031

35273

Jumbo tray Code Bestellnummer Code 31035 1) 31036 1)

Jumbo 35 (7x5)

51,5 x 33

4,5

5,0

/ 4,0

68

205

672

Jumbo 35 (7x5)

51,5 x 33

6,5

6,0

/ 4,0

125

205

528 (24 x 22)

31054 1)

Jumbo 54 (9x6)

51,5 x 33

5,5

5,0

/ 4,0

88

320

528 (24 x 22)

1)

30157

Jumbo 60 (10x6)

53,0 x 30

4,9 4,9 x 3,6

67

377

31077 1)

Jumbo 77 (11x7)

51,5 x 33

5,5

4,0

/3,0

55

450

528 (24 x 22)

31150 1)

Jumbo 150 (15x10)

51,5 x 33

4,0

3,0

/ 2,0

20

880

528 (24 x 22)

31151 1)

Jumbo 150 (15x10)

51,5 x 33

6,4

2,85

/ 1,75

27

880

504 (24 x 21)

Jumbo 228 (19X12)

61,5 x 39,5

4,0

3,0

/ 2,0

19

940

-

Jumbo 273 (21x13)

51,5 x 31

4,0

2,0

/ 1,2

9

1.720

34031 1)

35273 1)

/ 4,55 x 3,25

Op aanvraag. Auf Anfrage. 1) Sur demande. 1) 1)

1.120

540 528 (24 x 22)

Jumbo = Kwaliteit voor meermalig gebruik. Kwalität für mehrweg Verwendung. Qualité pour re-utilisation.

83


AARDBEIENTRAYS | ERDBEER PALETTEN | PLAQUES FRAISIERS

30151

30154

30156

30181

Aardbeientrays Erdbeer Paletten Plaques fraisiers Code Bestellnummer Code 30151 30154

84

54

56,5 x 35,5

6,0

4,65

/ 3,1

77

269

-

2.160

-

56,5 x 36,0

5,0

4,5

/ 3,1

62

265

1.104

-

54 (9x6)

30156 1)

60 Stabilo (10x6)

56,0 x 36,0

5,1

4,6

/ 2,8

56

298

864

-

30181 1)

84 (12x7)

55,4 X 37,0

5,0

4,1

/ 3,5

40

410

-

-

1.100 (20 x 55)

DESCH PLANTPAK

Op aanvraag. Auf Anfrage. 1) Sur demande. 1) 1)


Aardbeientrays Erdbeer Paletten Plaques fraisiers

Stektrays voor aardbeienplanten De aardbeien kweektrays van Desch Plantpak worden succesvol ingezet bij de opkweek van jonge aardbeiplanten. De voordelen voor de kweker zijn: • Goed automatisch te verwerken. • Goede oppervlaktebenutting. • Ribben in de cel voorkomen ronddraaien van de wortels. • De planten zijn minder vorstgevoelig.

Anzuchtpaletten für Erdbeerpflanzen Die Erdbeer-Anzuchtpaletten von Desch Plantpak werden erfolgreich bei der Anzucht Erdbeerjungpflanzen eingesetzt. Die Vorteile für den Gärtner bestehen aus: • Leicht automatisch zu verarbeiten. • Gute Oberflächenausnutzung. • Rippen in den Töpfen verhindern Drehwuchs der Wurzeln. • Pflanzen sind weniger frostanfällig.

Plaques de boutures de fraisiers Les plaques de Desch Plantpak sont utilisées avec succès dans la culture des jeunes plantes de fraisiers. L’ avantages pour l’horticulteur sont : • Convient parfaitement au traitement automatique. • Bonne exploitation de la surface. • Les rainures dans la cellule empêchent la rotation des racines. • Plantes moins sensibles au gel.

Growing together

85


ZAAI- EN STEKBAKKEN | VIOLENKISTEN | BACS DE CULTURE

36501

30250

30252

38990

Zaai- en stekbakken Violenkisten Bacs de culture Code Bestellnummer Code 30250

Orchidtray 6 L

36501

Carrying tray

30252

Orchidtray 9 L

1)

38990 1)

8 x 8 x 7/8

clear clear

40,0 x 28,0

6,2

6

2.400

56,0 x 25,0

4,5

6

2.432

53,0 x 31,5

6,0

9

1.440

54,0 x 31,5

7,3

11

528

Een uitdrukplaat is beschikbaar op aanvraag. Het product, gemaakt uit aluminium, is geen voorraad artikel. Voor meer informatie contacteer uw locale dealer.

Aushebeplatten werden produziert auf Anfrage. Produkt ist hergestellt aus Aluminium und ist kein Standard Artikel. Für weitere Informationen bitte setzen Sie sich in Verbindung mit Ihrem regionalen Händler. Plaque de dépotage disponible sur demande. Produit fait en aluminium. Pour plus d’information contacter votre distributeur locale.

86

DESCH PLANTPAK

Growing together

Op aanvraag. Auf Anfrage. Sur demande.

1) 1) 1)


Growing together

87


88

DESCH PLANTPAK


Deco, een assortiment dat gezien mag worden! De productgroep EPLA van Desch Plantpak omvat een kleurrijk assortiment sierpotten, hangpotten, plantschalen en diverse ringen en clips, onder de naam Epla. Altijd passend bij de trends van vandaag. Desgewenst leveren we maatwerk in vorm, motief en kleur.

Déco, une gamme à découvrir! La gamme Déco de Desch Plantpak offre une gamme colorée de pots décoratifs, suspensions, soucoupes et divers clips et anneaux, sous le nom d’Epla. Nous sommes au fait des tendances du marché. Sur demande, nous proposons des produits sur-mesure, uniques de par leur forme, design et couleur.

EPLA, ein Sortiment das sich sehen lassen kann! Die Produktgruppe EPLA umfasst ein farbenfrohes Sortiment von Ziertöpfen, Blumenampeln, Pflanzschalen sowie diverser Ringe und Clips, unter dem Namen Epla. Immer passend zu den Trends von Heute. Auf Wunsch liefern wir Maßarbeit in Form, Motiv und Farbe.

Growing together

89


Kleurenwaaier Farbpalette La gamme de couleurs

90

DESCH PLANTPAK


De EPLA kleurenwaaier omvat een selectie van al onze mogelijkheden en is alleen te gebruiken voor EPLA producten. Bij opgave van de kleur voor productie, altijd het kleurnummer doorgeven. Die EPLA Farbpalette umfasst eine Auswahl von allen unseren Möglichkeiten und kann nur für EPLA-Produkte verwendet werden. Bei Angabe der Farbe für die Produktion immer die Farbnummer weitergeben. La gamme de couleurs EPLA comprend une sélection de toutes nos possibilités et peut être utilisé uniquement pour les produits de la gamme EPLA. En spécifiant la couleur pour la production merci de toujours nous indiquer le numéro de la couleur.

91


92

E-243

E-411 E-412 E-413 E-414 E-415

orange

E-416

warm purple

passion peach

E-417

fuchsia

pure orange

E-418

ballet pink

melon orange

E-419

coral pink

pumpkin orange

E-420

light pink

valentine red

E-421

pretty pink

warm red

E-422

briljant rose

garnet red

E-423

misty rose

brickstone red

E-424

bubblegum pink

bordeaux

E-441

purple

maroon red

E-442

ocean blue

E-271

E-241

epla blue

E-272

E-215

ice blue

E-291

E-214

aquamarin

E-292

E-213

bright blue

E-311

E-212

baby blue

lavender

E-312

E-172

metallic grey

indigo

E-313

E-171

glitter grey

lilac

E-314

E-143

stone grey

jeans

E-315

E-142

mid grey

dark pink

E-341

E-141

silver

kings blue

E-342

E-111

grey

old pink

E-343

E-104

steel grey

antique blue

E-371

E-103

titanium grey

pink (lc)

E-372

E-102

epla black

daphne blue

E-373

E-101

antraciet

E-242

Kleurenwaaier Farbpalette La gamme de couleurs

mystic purple


E-543

E-646 E-647 E-671 E-672 E-711 E-712

lime

E-713

sunset yellow

anise

E-714

mellow yellow

warm lime

E-715

lemon yellow

mint green

E-716

magic mustard

ghost green

E-717

honey yellow

fresh green

E-741

gold

beryl green

E-742

cute coper

avocado green

E-743

yellow gold

forest green

E-744

champagne

fresh emerald

E-801

epla white

emarald

E-811

cream

moss green

E-813

E-542

spec. brown

E-544

E-517

apricot gelato

E-571

E-516

praline

E-572

E-515

desert brown

E-573

E-514

mid brown

E-601

E-513

lux sand

E-611

E-512

sand

yellow

E-612

E-511

country

epla green

E-613

E-501

epla terra cotta

light yellow

E-614

E-474

berry purple

chestnut brown

E-615

E-473

purper violet

thyme green

E-616

E-472

aubergine

taupe

E-618

E-471

dark purple

olive green

E-619

E-448

persian pale

dark brown

E-641

E-447

raspberry

pacific green

E-642

E-446

pale violet

khaki brown

E-643

E-445

deep pink

nature green

E-644

E-444

durante purple

blush powder

sweet pearl

E-645

E-443

amathyst

woodland green

93


Hangpotten Ampeln Suspensions

94

DESCH PLANTPAK


HANGPOTTEN | AMPELN | SUSPENSIONS

PATENT PENDING

HIGH GLOSS

Emma

*

Code Bestellnummer Code

* Geoptimaliseerd waterbeheer. * Optimalisierte Wasserspeicherung. * Reserve d’eau optimium.

250 EMM

250

140

150

5

2.250 1.632 (6 x 272) 1) CON44

12

270 EMM

270

155

162

6

1.500 1.302 (6 x 217) 1) CON44

10

Op aanvraag. Auf Anfrage. Sur demande.

1) 1) 1)

HIGH GLOSS Anna 210 ANN

210

138

137

3,0

3.600 2.640 (6 x 440) 1) CON40

18

* Inlegrooster Ursula beschikbaar. * Einlegegitter Ursula lieferbar. * Disponible avec grille amovible Ursula.

230 ANN

230

146

160

4,5

3.000 1.998 (6 x 333) CON40

15

1)

250 ANN*

250

163

180

6,0

2.000 1.440 (6 x 240) 1) CON44

11

Code Bestellnummer Code

1)

Op aanvraag. Auf Anfrage. 1) Sur demande. 1)

Growing together

95


HANGPOTTEN | AMPELN | SUSPENSIONS

270 NOR

HIGH GLOSS 260 NOI

Nora Code Bestellnummer Code

270 NOR*

260 NOI

* Inclusief rooster * Einschl. Gitter * Grille comprise

270

160

172

5,0 + 1,5

1.000

1.080 (6 x 180) 1)

CON 44

10

260

193

135

5,0

2.000

-

-

10

Op aanvraag. Auf Anfrage. 1) Sur demande. 1) 1)

Grow and Go Sales promotion Promotional materials available on request Ask for the possibilities

Self wateri sys tem

ng

SE WATER RE

Stickers

RVOIR

1,5 L Hanging label

EPLA BRANDING Customize your label

96

DESCH PLANTPAK


HANGPOTTEN | AMPELN | SUSPENSIONS

* Inlegrooster Ursula beschikbaar. * Einlegegitter Ursula lieferbar. * Disponible avec grille amovible Ursula.

foto door pimz

** Op aanvraag leverbaar met 6 bodemgaten. ** Auf Anfrage lieferbar mit 6 Löchen. ** Sur demande disponible avec 6 fond.

HIGH GLOSS

*** Beschikbare kleuren uit voorraad leverbaar *** Farben ab Lager lieferbar *** Couleurs disponibles en stock

Jacinta Code Bestellnummer Code

190 JAC

190

122

114

2,0

4.500

3.606 (6 x 601) 1) CON 36

21

210 JAC

210

133

128

2,7

3.600

2.775 (6 x 462) 1) CON 40

18

230 JAC**

230

148

140

3,7

2.700

2.052 (6 x 342) 1) CON 40

15

250 JAC*/**/***

250

160

152

5,0

2.250

1.680 (6 x 280) 1) CON 44

12

270 JAC*/***

270

170

165

5,9

1.500

1.344 (6 x 224) 1) CON 44

10

300 JAC

300

180

180

8,0

1.000

840 (6 x 140) 1)

9

Op aanvraag. Auf Anfrage. 1) Sur demande. 1)

1)

CON 50

Antracite E-101 Brickstone Red E-371 Dark Pink E-413 Dark Purple E-471 Terracotta E-501 Green E-601 Warm Lime E-613 White E-801

HIGH GLOSS

180 PAT

190 SAB *

200 SAB

Patricia / Sabina Code Bestellnummer Code

4.230 (6 x 705) CON 36

* Sabina uitgevoerd in classic bodem. * Sabina mit klassischem Boden * Sabina réalisé avec un fond classique.

180 PAT

180

120

143

2,3

5.508

21

190 SAB c *

190

122

143

2,35

3.000 3.870 (6 x 645) 1) CON 38

21

125 SCH

200 SAB

200

130

150

3,0

4.050 3.696 (6 x 616) 1) CON 38

19

200 SCH

Op aanvraag. Auf Anfrage. 1) Sur demande. 1) 1)

97


98

DESCH PLANTPAK


HANGPOTTEN | AMPELN | SUSPENSIONS

Gebruik van de Tamara voor de teelt van Aeschynanthus is van rechtswege exclusief voorbehouden aan Kwekerij Bert Schouten. Uitzonderingen kunnen uitsluitend worden gemaakt met diens schriftelijke toestemming.

HIGH GLOSS

Der gebrauch von Tamara für die Aeschynanthus Kultur ist von Rechtswegen exklusiv der Gärtnerei Bert Schouten vorbehalten. L’utilisation de Tamara pour la culture des Aeschynanthus est exclusivement réservé à Kwekerij Bert Schouten. Exceptions faites par accord écrits.

Tamara Code Bestellnummer Code 150 TAM

150

82

127

1,5

8.100 6.120 (6 x 1.020) 1) CON 32

Op aanvraag. Auf Anfrage. Sur demande.

1)

28

1) 1)

Containerhangers Container Hänger Tringles Code Bestellnummer Code

250 CON 1)

250

900

42

280 CON

280

800

42

320 CON

320

700

42

320 COH

320

700

42

360 CON

360

500

42

360 COH

360

500

42

380 CON

380

400

42

400 CON

400

300

42

400 COH

400

300

42

440 CON

440

250

42

500 CON

500

500

25

420 BUI

420

250

42

Op aanvraag. Auf Anfrage. 1) Sur demande. 1) 1)

Growing together

99


Sierpotten Ziertรถpfe Pots et Cache-Pots

100

DESCH PLANTPAK


SIERPOTTEN | ZIERTÖPFE | POTS ET CACHE-POTS

HIGH GLOSS Melissa Code Bestellnummer Code

210 MEL

6 colours

205

149

166

3,8

2.550

2.496 (6 x 416

18

Antracite E-101 Terracotta E-501 Dark Pink E-413 Dark Purple E-471 Brickstone Red E-371 Warm Lime E-613

230 MEL

6 colours

225

163

180

4,8

2.070

1.740 (6 x 290) 1)

17

1)

260 MEL

6 colours

260

189

206

7,5

1.296

1.008 (6 x 168) 1)

10

190 MEL

6 colours

186

134

152

2,8

3.762

3.150 (6 x 525) 1)

21

Op aanvraag. Auf Anfrage. Sur demande.

1) 1)

190 SAB high feet

Sabina Code Bestellnummer Code

120 SAB

120

79,5

90

0,65

13.750 17.520 (6 x 2920)

54

140 SAB

140

90

107

1,0

10.752 10.584 (6 x 1764) 1)

40

150 SAB

150

98

113

1,3

5.500

5.472 (6 x 912) 1)

33

170 SAB

170

110

130

1,8

6.300

5.760 (6 x 960) 1)

28

190 SAB

190

122

143

2,35

4.257

3.870 (6 x 645) 1)

21

190 SAB high feet

190

122

153

2,35

3.168

21

200 SAB

200

130

150

3,0

4.050

3.696 (6 x 616) 1)

19

230 SAB

225

150

178

4,5

2.898

2.160 (6 x 360) 1)

17

260 SAB

260

170

198

6,5

1.728

1)

1.584 (6 x 264)

10

290 SAB

290

189

218

9,0

1.080

972 (6 x 162) 1)

9

320

208

240

12,8

759

600 (6 x 100) 1)

8

350

227

268

16

480

288 (6 x 48) 1)

7

320 SAB 350 SAB

1)

Op aanvraag. Auf Anfrage. 1) Sur demande. 1) 1)

Growing together

101


SIERPOTTEN | ZIERTÖPFE | POTS ET CACHE-POTS

Sandra Code Bestellnummer Code 140 SAN 170 SAN 190 SAN

210 SAN

230 SAN 260 SAN 290 SAN

310 SAN

350 SAN

140

101

114

1,1

10.752

9.576 (6 x 1596) 1)

40

168

124

137

2,0

5.500

5.808 (6 x 968) 1)

25

190

144

152

3,0

4.257

3.420 (6 x 570) 1)

√b

21

210

155

165

4,0

3.000

2.664 (6 x 444) 1)

√b

18

√a

225

172

180

4,6

2.415

2.178 (6 x 363) 1)

√b

17

260

196

206

7,5

1.632

1.260 (6 x 210) 1)

√a

10

290

221

233

10,3

1.200

972 (6 x 162) 1)

9

310

237

255

12,0

880

660 (6 x 110) 1)

8

350

262

281

17,0

720

480 (6 x 80) 1)

7

A

B

Op aanvraag. Auf Anfrage. 1) Sur demande. 1) 1)

Sandra XL Code Bestellnummer Code

270

188

225

7,6

1.200

924 (6 x 154) 1)

10

320

230

275

14,0

561

390 (6 x 65) 1)

8

XL= Extra zware kwaliteit. Stärkere Qualität. Qualité lourde.

400 SAN

400

290

325

24,0

240

1)

132 (6 x 22)

4

1)

480 SAN

480

360

390

45,0

160

96 (6 x 16) 1)

3

320 SAN

102

270 SAN

DESCH PLANTPAK

Op aanvraag. Auf Anfrage. 1) Sur demande. 1)

Growing together


SIERPOTTEN | ZIERTÖPFE | POTS ET CACHE-POTS

A

Claudia Code Bestellnummer Code

190 CLA

190

139

180

3,3

3.168 2.970 (6 x 495) 1)

20

210 CLA

210

155

198

4,5

230 CLA

225

167

215

5,7

2.400 2.232 (6 x 372)

18

2.070 1.680 (6 x 280) 1)

260 CLA

260

190

245

8,5

16

1.200

11

1)

924 (6 x 154) 1)

Op aanvraag. Auf Anfrage. 1) Sur demande. 1) 1)

* Krasbestendig oppervlak * Kratzfeste Oberfläche * Surface résistante aux rayures * Uitstekende lucht- en water huishouding. * Optimale Luft - und Wasserführung * Excellente circulation de l’air et l’eau * Beschikbare kleuren uit voorraad leverbaar * Farben ab Lager lieferbar * Couleurs disponibles en stock

NE W

Antracite E-101 Black E-102 Terracotta E-501 Dark Pink E-413 Dark Purple E-471 Brickstone Red E-371 Warm Lime E-613

SC container Code Bestellnummer Code

210SC4 NEW

7 colours

207

158

165

4

5.300

3.744 (6 x 624) 1)

230SC5 NEW

7 colours

225

174

170

5

5.200

3.060 (6 x 510)

18

Op aanvraag. Auf Anfrage. 1) Sur demande. 1) 1)

1)

17

103


SIERPOTTEN | ZIERTÖPFE | POTS ET CACHE-POTS

Sonja Code Bestellnummer Code

110 SON

140 SON 190 SON

112

70

86

0,6

16.000 22.560 (6 x 3760) 1) 55

137

93

124

1,5

5.600

5.880 (6 x 980) 1)

36

140 SSO

185

127

168

3,8

3.600

3.510 (6 x 585) 1)

21

190 SSO

9,5

600

672 (6 x 112)

10

260 SON

260

170

225

140 SSO

117

106

15

190 SSO

155

140

23

1)

Op aanvraag. Auf Anfrage. Sur demande.

1)

1.500 (6 x 250) 1)

1)

720 (6 x 120) 1)

1)

A

Monica Code Bestellnummer Code 170 MON

24

* Met hoge voet. * Mit hohem Fuß. * Avec pied haut.

1.776 (6 x 296)

12

1)

1.728 (6 x 288) 1)

12

168

119

158

2,14

6.300

5.400 (6 x 900) 1)

240

176

207

6,0

2.460

240 MON h*

240

176

216

6,0

2.460

240 MON

104

DESCH PLANTPAK

1)

Op aanvraag. Auf Anfrage. 1) Sur demande. 1)


PLANTENBAK | PFLANZENBEHÄLTER | JARDINIÈRES

Beschikbaar met 4 overloop gaten of in de variant met extra bodemgaten. Lieferbar mit nur 4 Überlauflöchern oder mit zusätzlichen Bodenlöchern. Disponible avec juste 4 trous élevés ou modèle avec trous supplémentaires dans le fond.

Belinda Code Bestellnummer Code

530

175

176

530 BEL

11,6

860

000BEH

Inclusief clip/haak. Inclusive Clip/Hacken. Inclus crochet de maintien.

690 (6 x 115) 1)

7

Op aanvraag. Auf Anfrage. Sur demande.

1) 1)

860 1)

1)

Lucia Code Bestellnummer Code 270 LUC

272

115

97

2,2

3.120 4.212 (6 x 702) 1) 22

SLU27

405

136

113

4,6

1.440 1.728 (6 x 288) 1) 12

SLU40

270 SLU

236

75

14

2.640 (6 x 440) 1)

400 SLU

362

90

17

1.500 (6 x 250)

400 LUC

1)

Op aanvraag. Auf Anfrage. Sur demande.

1) 1) 1)

Growing together

105


PLANTENBAK | PFLANZENBEHÄLTER | JARDINIÈRES

* Beschikbare kleuren uit voorraad leverbaar * Farben ab Lager lieferbar * Couleurs disponibles en stock

HIGH GLOSS

Antracite E-101 Terracotta E-501 Dark Pink E-413 Dark Purple E-471 Brickstone Red E-371 Warm Lime E-613 Green E-601

Sara Code Bestellnummer Code 400 SAR

106

DESCH PLANTPAK

7 colours

400

150

120

5.0

1.296

Op aanvraag. Auf Anfrage. 1) Sur demande. 1)

1)

1.524 (6 x 254) 1)

11


107


Plantschalen Pflanzschalen Coupes

108

DESCH PLANTPAK


PLANTSCHALEN | PFLANZSCHALEN | COUPES

HIGH GLOSS

Karina Code Bestellnummer Code

220 KAR NEW

220

143

97

2,2

4.485

-

15

230 KAR

228

152

97

2,4

4.500

3.672 (6 x 612) 1)

15

Op aanvraag. Auf Anfrage. Sur demande.

1) 1) 1)

Vera Code Bestellnummer Code

160 VER

160

109

63

0,85

8.400

14.256 (6 x 2.376) 1)

190 VER

190

125

80

1,4

5.445

5.130 (6 x 855) 1)

21

210 VER

210

138

89

1,9

3.900

3.672 (6 x 612) 1)

18

230 VER

230

151

97

2,6

4.140

3.348 (6 x 558)

15

1)

30

Op aanvraag. Auf Anfrage. Sur demande.

1) 1) 1)

HIGH GLOSS

Lisa Code Bestellnummer Code 230 LIS

225

151

92

2,2

4.830

4.080 (6 x 680) 1)

Op aanvraag. Auf Anfrage. 1) Sur demande. 1)

15

1)

Growing together

109


PLANTSCHALEN | PFLANZSCHALEN | COUPES

Mariska Code Bestellnummer Code

Op aanvraag. Auf Anfrage. Sur demande.

1)

1)

230 MAR

230

147

120

3,0

5.100 4.104 (6 x 684) 1)

15

1)

Miranda Code Bestellnummer Code

270 MIR

265

134

142

4,3

3.000 2.604 (6 x434) 1)

10

300 MIR

300

150

155

6,0

1.800 1.872 (6 x312) 1)

9

330 MIR

330

170

172

7,5

1.300 1.128 (6 x188)

Op aanvraag. Auf Anfrage. 1) Sur demande. 1) 1)

110

DESCH PLANTPAK

1)

8

Growing together


111


Ringen en Klemmen Ringe und Clips Anneaux et Pinces

112

DESCH PLANTPAK


RINGEN EN KLEMMEN | RINGE UND CLIPS | ANNEAUX ET PINCES

Agroclip

Cardclip

Code Bestellnummer Code

Omschrijving Beschreibung Description

000 AGM

Agroclip Medium

7-11 mm

000 AGL

Agroclip Large

11-16 mm

Code Bestellnummer Code

Omschrijving Beschreibung Description

8.000

000 KKM

Cardclip Medium

4,5 t/m 5,5 mm

75.000

4.500

000 KKL

Cardclip Large

6 t/m 7,5 mm

60.000

Hortensiaring Code Bestellnummer Code

Omschrijving Beschreibung Description

000 HOR

Hortensiaring

6 t/m 7,5 mm

max 180 mm

500

Growing together

113


RINGEN EN KLEMMEN | RINGE UND CLIPS | ANNEAUX ET PINCES

Teepee ring Code Bestellnummer Code

Omschrijving Beschreibung Description

000 STK

Teepee ring S

4,5-6 mm

000 STG

Teepee ring L

6-8 mm

30 mm

42 x 4.500

000 STX

Teepee ring XL

6-10 mm

45 mm

42 x 3.500

42 x 25.000

Clipring Code Bestellnummer Code

114

011 CLS

narrow

11 mm

25 x 75.000

70 x 1.000

013 CLS

narrow

13 mm

25 x 65.000

60 x 1.000

016 CLB

wide

16 mm

25 x 40.000

35 x 1.000

020 CLB

wide

20 mm

25 x 20.000

18 x 1.000

025 CLB

wide

25 mm

25 x 15.000

25 x 500

032 CLB

wide

32 mm

25 x 12.000

20 x 500

DESCH PLANTPAK

Growing together


RINGEN EN KLEMMEN | RINGE UND CLIPS | ANNEAUX ET PINCES

Voor het bevestigen van isolatiefolie tegen de aluminium kasroeden. Voor elk type kasroede hebben wij een passende snapper. Iedere variant heeft zijn eigen kleur. Zum befestigen des Isolationsfolie an Treibhäusern, Für Treibhäuser aller Art haben wir Snapper in unserem Sortiment. Jede Variante hat Ihre eigene Farbe.

Snapper Code Bestellnummer Code

Omschrijving Beschreibung Description

001 SNA

Snapper

11 colours

25 x 10.000

500

Sert à attacher la feuille isolante aux tringles des serres aluminium. Pour tout type de tringle de serre, nous avons un snapper assorti dispanible. Toute variante a sa propre souleur.

115


116

DESCH PLANTPAK


N AT U R E C O N TA I N E D B Y N AT U R E

D-Grade® draagt bij aan een gezonde leefomgeving dankzij een sterk verminderde CO2-uitstoot en een lager energieverbruik. De technische en economische bruikbaarheid van de producten worden daarbij volledig gewaarborgd.

D-Grade® trägt dank eines stark verminderten CO2-Ausstoßes und eines geringeren Energieverbrauchs zu einem gesunden Lebensumfeld dar. Die technische und wirtschaftliche Verwendbarkeit der Produkte wird dabei vollkommen gewährleistet.

D-Grade® participe au développement d’un environnement sain du fait de son empreinte CO2 particulièrement réduite et d’une consommation d’énergie inférieure. L’efficacité économique et technique des produits est de ce fait garantie intégralement.

Growing together

117


N AT U R E C O N TA I N E D B Y N AT U R E

D-Grade®, natuur ontstaat door natuur Duurzaam ondernemen is voor Desch Plantpak geen modeverschijnsel, maar dagelijkse realiteit. De ontwikkeling van D-Grade® is daarvan het beste bewijs. D-Grade® is het resultaat van jarenlange samenwerking met universiteiten en toonaangevende marktpartijen. De vraag naar biobased producten groeit sterk. Met D-Grade® kiest u voor 100% natuur! De D-Grade® Bio productlijn omvat een representatieve selectie thermovorm potten en trays. Volledig vrij van oliebestanddelen en volledig hernieuwbaar en bovendien AIB Vinçotte (OK Compost en OK Biobased****) gecertificeerd. D-Grade® is hét perfecte product voor alle kwekers die duurzaam ondernemen net als Desch Plantpak daadwerkelijk inhoud willen geven.

D-Grade®, Natur beinhaltet Natur

D-Grade®, la nature au service de la nature

Nachhaltiges Unternehmertum ist für Desch

Pour Desch Plantpak, une activité soutenue est une réalité de chaque

Plantpak keine Modeerscheinung sondern tägliche

jour qui signifie que la gamme D-Grade® de Desch Plantpak répond

Realität. Die Entwicklung von D-Grade

au plus haut niveau de qualité et à l’outil de production utilisé par

®

ist dafür

der beste Beweis. D-Grade® ist das Resultat aus

l’horticulture moderne. Depuis des années, avec l’aide de partenaires

jahrelanger Zusammenarbeit mit Universitäten

cruciaux et des universités, nous nous efforçons de rechercher de

und tonangebenden Gartenbauunternehmen und

nouvelles matières premières qui préservent l’environnement et

Vermarktern.

permettent la réduction des déchets.

Die Nachfrage nach biobasierten Produkten wächst

La création de la gamme Grade® 100% naturelle, vous permet

stetig. Mit D-Grade

de répondre à la demande en produits bio qui est en constante

®

entscheiden Sie sich für

100% Natur! Die D-Grade® Produkte umfassen eine

augmentation. La gamme se compose de pots thermoformés et bacs,

repräsentative Auswahl von Thermoformtöpfen

sans huile et 100% renouvelable. Les produits D-Grade est certifiée AIB

und -trays. Vollständig frei von Ölbestandteilen und

Vinçotte (OK Compost et OK Biobased****). La gamme D-Grade® est

darüber hinaus AIB Vinçotte (OK Compost und OK

le produit idéal pour tout grossiste qui souhaite maintenir une activité

Biobased****) zertifiziert. D-Grade® ist das perfekte

soutenue.

Produkt für alle Züchter, die, genau wie Desch Plantpak, nachhaltiges Unternehmertum wirklich realisieren wollen.

N AT U R E C O N TA I N E D B Y N AT U R E

118

DESCH PLANTPAK

Growing together


Zekerheid door certificering D-Grade® draagt bij aan een gezonde leefomgeving dankzij een sterk verminderde CO2-uitstoot en een lager energieverbruik. Voor de productie kopen wij eigen groene stroom in. Desch Plantpak staat borg voor de technische en economische bruikbaarheid van de producten. D-Grade® wordt geproduceerd op basis van 100% plantaardige grondstoffen. D-Grade® producten zijn 100% biologisch afbreekbaar en industrieel composteerbaar in overeenstemming met de EN 13432 standaard. D-Grade® is AIB Vinçotte OK Compost gecertificeerd onder nummer O 09-376-D en AIB Vinçotte OK Biobased**** gecertificeerd onder nummer B 10-054-A.

Opname van CO2 en H2O door plantengroei Aufnahme von CO2 und H2O durch Pflanzenwachstum

Compostering of natuurlijke afbraak: CO2 en H2O

Planten omzetten tot biopolymeren

Kompostierung oder natürlichen Abbau von CO2 und H2O

Pflanzen umwandeln in Biopolymere

Compostage ou dégradation naturelle du produit

Des plantes convertir en biopolymères

BIO

Absorption du CO2 et H20 pendant la croissance de la plante

De levenscyclus van D-Grade® Der Lebenszyklus von D-Grade® Le cycle de vie d’un produit D-Grade® Gebruik van de D-Grade producten

Productie van biopotten en -trays

Nutzung von D-Grade® Produkten

Herstellung von Biotöpfen, und -trays

L’utilisation de produits D-Grade

Production de pots bio, et plaques

Sicherheit durch Zertifizierung D-Grade® trägt, dank eines stark verminderten CO2Ausstoßes und geringerem Energiebedarf zu gesunden Lebensbedingungen bei. Für die Fertigung kaufen wir extra

La certification

umweltfreundlichen Strom ein. Desch Plantpak verbürgt sich

La gamme D-Grade® contribue à la sauvegarde de

für die technische und wirtschaftliche Verwendbarkeit der

l’environnement et réduit fortement la production de CO2

Produkte. D-Grade® wird auf Basis von 100% pflanzlichen

et diminue la consommation d’énergie. Nous utilisons de

Rohstoffen hergestellt, D-Grade® -Produkte sind 100%

l’énergie verte pour fabriquer nos produits. Les produits

biologisch abbaubar und industriell kompostierbar gemäß

D-Grade® sont 100% biodégradables et peuvent être

dem Standard der EN13432, D-Grade® ist, AIB Vinçotte OK

compostés de manière industrielle en accord avec la norme

Compost zertifiziert unter der Nummer O 09-376-D und AIB

EN13432. La gamme est certifiée, AIB Vinçotte OK Compost

Vinçotte OK Biobased**** zertifiziert unter der Nummer B

selon la référence 0 09-376-D et AIB Vinçotte

10-054-A.

OK Biobased**** selon la référence B 10-054-A.

119


N AT U R E C O N TA I N E D B Y N AT U R E

Desch

Penta

Desch range Code Bestellnummer Code

Omschrijving Beschreibung Description

0855271

8,5 cm 5ยบ H (vol 9)

8,5

8,2

290

8

60.840 (2 x 30.420)

0905258

9 cm 5ยบ

9,0

7,0

300

12

57.000 (2 x 28.500) 48.960 (20 x 2.448)

-

1055238

10,5 cm 5ยบ L

10,5

7,8

465

12

38.640 (2 x 19.320)

31.000 (20 x 1.550)

1055278

vol 11

10,5

9,0

525

12

38.180 (2 x 19.090)

30.000 (20 x 1.500)

1205238

12 cm 5ยบ L

12,0

9,0

700

12

25.500 (2 x 12.750)

19.760 (20 x 988)

Penta range

120

Code Bestellnummer Code

Omschrijving Beschreibung Description

1305234

13 cm 5ยบ L

DESCH PLANTPAK

13,0

9,6

850

10

15.504 (2 x 7.752)

12.720 (20 x 636)

Growing together


0707066

36680

0605257

Sleufpot Schlitztöpfe Pot salade Code Bestellnummer Code

Omschrijving Beschreibung Description

0605257

Slitpot 6 cm

6,0

5,2

80

7

89.100 (30 x 2.970)

Vierkante potten Viereck Töpfe Pots carrés Code Bestellnummer Code

Omschrijving Beschreibung Description

0707066

7x7x6 cm F

1)

6,0

195

4

75.600 (2 x 37.800)

70.560 (20 x 3.528)

Kweekschaal Kulturschale Bac de culture Code Bestellnummer Code

Omschrijving Beschreibung Description

36680 1)

Growing tray

Op aanvraag. Auf Anfrage. Sur demande.

1) 1) 1)

14,4x9,7

5,3

9

21.600 (20 x 1.080)

121


Code op pagina... Bestellnummer auf seite... Code sur page...

122

Code

Omschrijving

Pag.

Code

Omschrijving

0605257

Slitpot 6 cm

0707061

Desch 7x7x6 cm

0707081

Desch 7x7x8 cm

20

0808076

F 8x8x7 cm

20

0808086

F 8x8x8 cm

20

0855251

Desch vol 9

17

0855271

Desch 8,5 cm H

0905258

Desch 9 cm

0905261

Desch 9 cm M

0905271

Pag.

Code

Omschrijving

Pag.

23/121

1505253

Desch C 15 cm

19

245

20 - square 7x7x6/8 cm

31

20/121

1505393

Supertray 32 - Ø 15 cm

46

306

6 - Ø 17 cm

34

1605255

16 cm Bowl

23

308

8 - Ø 13 cm

34

1705223

Desch C 17 cm XL

19

310

10 - Ø 13 cm

34

1705233

Desch C 17 cm L

19

315

15 - Ø 10, 10½ cm

34

1705273

Desch C 17 cm H

19

324

24 - Ø 8½, 9 cm

34

17/120

1705353

Desch Hanging pot 17 cm

22

326

6 - Ø 15 cm

34

17/120

1705383

Supertray 18 - Ø 17 cm L

46

386

6 - Ø 13 cm

34

17

1705403

Supertray 18 - Ø 17 cm H

46

388

8 - Ø 14 cm

34

Desch 9 cm H

17

1905223

Desch C 19 cm XL

19

401-S02

10 - 1,8 ltr For Roses

33

0908251

Desch 9 cm

18

1905233

Desch C 19 cm L

19

401-S03

10 - 2L Neva

33

0909081

Desch 9x9x8 cm

20

1905263

Desch C 19 cm M

19

401-S04

12 - 1L Neva

33

0909101

Desch 9x9x10 cm

20

1905273

Desch C 19 cm H

19

401-S12

12 - Ø 10½ cm

33

0909104

Penta 9x9x10 cm

20

1905303

Desch 3,5 liter Bucket

19

402

2 - Ø 21, 23 cm

32

0955231

Desch 9,5 cm L (vol 10)

17

1905323

Desch C 19 cm Gallon

19

403

3 - Ø 17 cm

32

0955251

Desch vol 10

17

1905343

Desch Decopot 19 cm

22

404

4 - Ø 17 cm

32

1005251

Desch 10 cm

17

1905353

Desch Hanging pot 19 cm

22

405

5 - Ø 12, 13 cm

32

1005271

Desch 10 cm H

17

1905363

Desch C19 cm Gerbera Extra Low

22

406

6 - Ø 12, 13 cm

32

1008251

Desch 10 cm

18

1905373

Desch C19 cm Gerbera Low

22

407

7 - Ø 13, 14 cm

32

1010115

NL 10x10x11 cm

20

1905383

Supertray 18 - Ø 19 cm

46

408

8 - Ø 12, 13 cm

32

1055238

Desch 10,5 cm L

17/120

2105253

Desch C 21 cm

19

409

9 - Ø 12 cm

32

1055278

Desch vol 11

17/120

2305253

Desch C 23 cm

19

410

10 - Ø 10, 10½, 11 cm

33

1105251

Desch vol 12

17

2305393

Supertray 12 - Ø 21 / 23 cm

46

411

11 - Ø 10, 10½, 11 cm

33

1105271

Desch 11 cm H (vol 12)

17

102 LGcup Universal Tray 6-8-12

35

412

12 - Ø 10, 10½, 11 cm

33

1105272

Desch PC 11 cm H (vol 12)

19

105 LGcup Seedtray 6,5 cm basehole

35

414

14 - Ø 8½, 9, 9½ cm

33

1108251

Desch 11 cm

18

105 LGcup Seedtray 9 cm basehole

35

418

18 - Ø 8½, 9 cm

33

1111125

NL 11x11x12 cm

20

202

1/2 - Ø 16, 17 cm

30

419

18 - Ø 8½, 9 cm Shuttletray

45

1165231

Desch 12 S

1205238

Desch 12 cm L

17

204

4 - Ø 13, 14 cm

30

420

20 - Ø 8, 8½ cm

33

17/120

206

6 - Ø 10½, 11, 11½, 12 cm 8°

30

421

21 - Ø 7, 7½, 8 cm

1205272

33

Desch PC vol 13

19

208

8 - Ø 10, 10½, 11, 11½ cm

30

422

12 - Ø 10, 10½, 11 cm

1208231

33

Desch 12 cm L

18

209

9 - Ø 9½, 10, 10½ cm

30

442

9/12 - Ø 6 cm

35

1208278

Desch vol 13

18

211

11 - Ø 9, 9½, 10 cm

30

445

20 - Ø 5½ cm

35

1305238

Desch 13 cm L

17

212

12 - Ø 8, 8½, 9 cm

30

446

12 - Ø 6, 6½ cm

35

1305234

Penta 13 cm L

120

214

14 - Ø 7½, 8, 8½ cm

30

447

8 - Ø 8, 8½ cm

35

1305259

Desch C 13 cm

19

216

16 - Ø 7, 7½, 8 cm

30

458

8 - Ø 10½, 11, 12 cm 8°

33

1305259

Desch C 14 vol

19

220

20 - Ø 6, 6½, 7 cm

30

468

18 - Ø 8½, 9 cm

33

1308238

Desch 13 cm L

18

230

30 - Ø 4½, 5, 5½ cm

30

476

6 - Ø 15 cm 8°

32

1405221

Desch 14 cm XL

17

231

11 - Ø 10, 10½ cm

30

478

8 - Ø 13 cm

32

1405233

Desch C 14 cm L

19

232

1/2 - Ø 19 cm

30

480

10 - Ø 11½, 12 cm 8°

32

1405253

Desch C 14 cm

19

234

4 - Ø 15, 16 cm

30

482

2/3 - Ø 14, 15 cm

32

1408231

Desch 14 cm L

18

236

6 - Ø 12, 13 cm

30

483

3 - Ø 19 cm

32

1505233

Desch C 15 cm L

19

244

12 - square 9x9x8/10 cm

31

486

6 - Ø 15 cm

32

DESCH PLANTPAK


Code

Omschrijving

Pag.

Code

Omschrijving

Pag.

Code

Omschrijving

Pag.

488

8 - Ø 12 cm

32

30164

70 Stabilo

73

31035

35 Jumbo 4,5 cm deep

83

490

10 - Ø 11, 11½, 12 cm 8°

33

30167

73

44/65

31036

35 Jumbo 6,5 cm deep

44/83

496

6 - Ø 14, 15 cm

32

30172

73

61

31038

38 Mts

44/81

498

8 - Ø 10, 11 cm

33

30177

77 (11x7)

77

31040

40 Mts

44/81

5054

SP 10

52

30181

84 (12x7)

78/84

31051

51 Mts

44/81

5062

GP 10

52

30182

84 Chamber

78

31054

54 Jumbo

44/83

22010

7x7x6 cm / 40 pots

55

30183

84 Stabilo

73

31060

60 Mts

79/81

22020

7x7x6 cm / 40 pots

55

30185

84 Nursery

66

31074

74 Mts

81

22025

7x7x8 cm / 40 pots

55

30186

84 Stabilo Danish

74

31077

77 Jumbo

83

22030

7x7x8 cm / 40 pots

55

30189

91 Stabilo Danish

74

31104

104 Mts

81

22070

9x9x8 cm / 24 pots

55

30190

96/4

61

31150

150 Jumbo 4,0 cm deep

83

22080

9x9x8 cm / 24 pots

55

30197

102 Stabilo

73

31151

150 Jumbo 6,4 cm deep

83

22100

9x9x10 cm / 24 pots

55

30200

104 Nursery

66

34031

228 Jumbo

83

22110

9x9x10 cm / 24 pots

55

30202

104 (13x8)

79

34051

264

79

22130

11x11x12 cm / 20 pots

55

30203

104 (13x8)

79

35209

209 Mts

81 83

30032

32 - DIONI

30035

40 (8x5) Shuttletray

71

30205

104 (13x8)

61

35273

273 Jumbo

44/45/61

30206

104 (13x8)

65

36004

1x4-pack Ø 12 cm

30040

53

15 (5x3)

69

30208

104

78

36005

1x6-pack

54

30050

18 (6x3)

69

30210

126 Stabilo Danish

74

36006

2x6-pack High

54

30070

28

78

30214

126 (14x9)

79

36010

2x10-pack High

52

30080

28 (7x4)

69

30221

112 Jiffy

61

36080

2x10-pack

52

30086

40 (8x5)

69

30222

128 Stabilo 42 mm

73

36100

2x10-pack

52

30100

40 (8x5)

61

30223

128 Stabilo 34 mm

73

36101

1x10-pack

52

30110

40 Orchid tray

61/63

30224

128 Stabilo 50 mm

63/73

36102

Carrying tray 56 x 31

52

30111

60 Orchid tray

63

30225

140 (14x10)

78

36106

1x10-pack

52

30112

40 (8x5)

77

30226

144 Nursery

66

36109

2x10-pack

52

30115

40 Stabilo

73

30232

144 Stabilo

73

36111

2x10-pack

52 54

30120

45

78

30233

144 Stabilo deep

73

36113

1x6-pack 9x9x10 cm

30125

45 Jiffy pot

61

30235

150

65

36114

1x6-pack Ø 10,5 cm L

53

30126

45 (9x5)

69

30237

180 Stabilo

73

36115

1x6-pack Ø 10,5 cm H

53

30132

50 Stabilo

73

30240

324 Stabilo

73

36116

1x6-pack Ø 9 cm

53 54

30140

51

61

30244

132

79

36117

1x6-pack 9x9x8 cm

30142

51 Jiffy pot

61

30250

6,0 liter

63/86

36118

2x6-pack Ø 9 cm /  9 cm

53

30143

51

44/65

30252

9,0 liter

63/86

36119

1x6-pack Ø 9 cm

53

30151

54 Strawberry

78/84

30260

84 Stabilo Danish

74

36140

1 x 4 pack 8½, 9 cm

53

30152

54 Micro

30154

54 Curved Rim

30155

56

30156

60 Stabilo Euro

30157

60 Jumbo

30160

63 (9x7)

30162

66 Nursery

78

30261

60 Paperpottray Handle

79

36150

Insert 29,5 x 19,5 cm

46

77/84

30262

84 Paperpottray Handle

79

36151

Insert 18,4 x 18,4 cm

46

78

30263

104 Paperpottray Handle

79

36200

2x6-pack Ø 9 cm

53

74/84

30264

126 Paperpottray Handle

79

36201

1x6-pack Ø 9 cm

53 50

83

31018

18 Mts

44/78

31027

28 Mts 6 cm deep Shuttletray

66

31028

28 Mts 5,3 cm deep

44/81

36210

Carrying tray

44/45/81

36250

16 section sheet

50

44/81

36260

24 section sheet

50

123


Code op pagina... Bestellnummer auf seite... Code sur page...

124

Code

Omschrijving

Pag.

Code

Omschrijving

36270 36410

32 section sheet

50

38160

12 - Ø 10½, 11 cm 8º

40

025 CLB

Clipring 250 mm

114

Carrier (separable) 8x8x7 cm

56

38170

10 - Ø 11, 11½ cm

36

032 CLB

Clipring 320 mm

114

36415

20 cells 8x8x7 cm

56

38181

15 - Ø 10½ L cm Shuttletray

45

110 SON

Sonja 11 cm

104

36450

Carrier (separable) 7x7x6/7x7x8 cm

56

38183

15 - Ø 10½ H cm Shuttletray

45

120 SAB

Sabina 12 cm

101

36451

Carrier 7x7x6 / 7x7x8 cm

56

38190

14 - Ø 11 cm

40

140 SAB

Sabina 14 cm

101

36455

20 cells 7x7x6 cm

56

38192

6 - Ø 12 cm

40

140 SAN

Sandra 14 cm

102

36460

20 cells 7x7x8 cm

56

38194

8 - Ø 12 cm

40

140 SON

Sonja 14 cm

104

36500

Carrying tray 56 x 25

36501

Carrying tray 56 x 25 base holes

36508

Pag.

Code

Omschrijving

Pag.

51

38196

10 - Ø 12 cm

40

140 SSO

Sonja saucer 14 cm

104

51/86

38606

6 - Ø 12, 13 cm

37

150 SAB

Sabina 15 cm

101

8 - Ø 12, 13 cm

37

38608

8 - Ø 10, 10½, 11, 11½ cm

37

150 TAM

Tamara 15 cm

99

36510

1 x 6-pack 14 x 25 cm

51

38612

12 - Ø 8, 8½, 9 cm

37

160 VER

Vera 16 cm

109

36512

12 - Ø 10, 10½, 11, 11½ cm

37

38803

12A - Ø 12 cm

38

170 MON

Monica 17 cm

104

36515

2 x 6-pack 28 x 25 cm

51

38990

Carrier 8x8x7/8 cm

86

170 SAB

Sabina 17 cm

101

36518

18 - Ø 8½, 9 cm

37

39017

6 - 8 Ø 11, 12 cm

43

170 SAN

Sandra 17 cm

102

36525

1 x 8-pack 14 x 25 cm

51

39018

4A - Ø 19 cm

38

180 PAT

Patricia 18 cm

97 103

36530

2 x 8-pack 28 x 25 cm

51

39019

15A - Ø 9 cm

38

190 CLA

Claudia 19 cm

36540

1 x 10-pack 14 x 25 cm

51

39024

Universal A Ø 9, 10½, 12 cm

38

190 JAC

Jacinta 19 cm

97

36545

2 x 10-pack 28 x 25 cm

51

39027

20A - Ø 8½, 9, 9½ cm

38

190 MEL

Melissa 19 cm

101

36560

2 x 12-pack 28 x 25 cm

51

39028

16A - Ø 9½, 10, 10½ cm

38

190 SAB

Sabina 19 cm

101

36680

Growing tray 14,4 x 9,7 cm

57/121

39029

7A - Ø 14 cm

38

190 SAB c

Sabina 19 cm classic bottom

38004

6 Ø 12, 13 cm open base

43

39032

7A - Ø 15 cm

38

190 SAB h Sabina 19 cm high feet

38021

8 - Ø 10, 11 cm open base

43

39034

9A - Ø 13 cm

38

190 SAN

Sandra 19 cm

102

38035

8 - Ø 13, 14 cm 8°

40

39037

8A - Ø 15 cm / 2L Round/Square

38

190 SON

Sonja 19 cm

104 104

97 101

38040

Insert 13 vol

46

39039

5A - Ø 17 cm

38

190 SSO

Sonja saucer 19 cm

38041

Insert 58 x 38 cm

46

39040

10 - Ø 10, 10½ cm

43

190 VER

Vera 19 cm

38045

Insert 127 x 56 cm

46

39041

26A - Ø 8 cm

38

200 SAB

Sabina 20 cm

38056

12 - Ø 9 cm open base

43

3600033

AMC 6-6

54

210 ANN

Anna 21 cm

95

38120

Universaltray light 6-8-12

43

3600035

AMC 6-12

54

210 CLA

Claudia 21 cm

103

38122

Universaltray light 6-8-12

43

000 AGM

Agroclip Medium

113

210 JAC

Jacinta 21 cm

97

38130

15 - Ø 9, 10 8° cm

40

000 AGL

Agroclip Large

113

210 MEL

Melissa 21 cm

101

38131

10 - Ø 11½, 12 cm

36

000 BEH

Belinda 53 cm

105

210 SAN

Sandra 21 cm

102

38133

15 - Ø 10, 10½ cm

40

000 HOR

Hortensiaring

113

210 SC4

SC Container 21 cm

103

38134

8 - Ø 12 cm Shuttletray

45

000 KKM

Cardclip Medium

113

210 VER

Vera 21 cm

109

38135

8 - Ø 13 cm Shuttletray

45

000 KKL

Cardclip Large

113

220 KAR

Karina 22 cm

109

38137

6 - Ø 15 cm, 2 L Round Square

36

001 SNA

Snapper

115

230 ANN

Anna 23 cm

95

38138

24 - square 7x7x6/8 cm

36

000 STG

Teepee ring L

114

230 CLA

Claudia 23 cm

103

38139

6 - Ø 14 cm

36

000 STK

Teepee ring S

114

230 JAC

Jacinta 23 cm

97

38142

15 - Ø 10, 10½ cm

40

000 STX

Teepee ring XL

114

230 KAR

Karina 23 cm

109

38145

15 - square 10x10x10 cm

40

011 CLS

Clipring 110 mm

114

230 LIS

Lisa 23 cm

109

38146

15 - Ø 10½, square 9x9x10 cm

40

013 CLS

Clipring 130 mm

114

230 MAR

Mariska 23 cm

110

38150

18 - Ø 9 cm

40

016 CLB

Clipring 160 mm

114

230 MEL

Melissa 23 cm

101

38151

8 - Ø 14 cm

36

020 CLB

Clipring 200 mm

114

230 SAB

Sabina 23 cm

101

DESCH PLANTPAK

109 97/101


Code

Omschrijving

Pag.

230 SAN

Sandra 23 cm

102

230 SC5

SC Container 23 cm

103

230 VER

Vera 23 cm

109

420 BUI

240 MON

Monica 24 cm

240 MON h Monica 24 cm high

Code

Omschrijving

Pag.

400 SAR

Sara 40 cm

106

400 SLU

Lucia saucer 40 cm

105

Pipe hanger for 51 mm pipe 42 cm

99

104

440 CON

Containerhanger 44 cm

99

104

480 SAN

Sandra XL 48 cm

102

250 ANN

Anna 25 cm

95

500 CON

Containerhanger 50 cm

99

250 CON

Containerhanger 25 cm

99

530 BRA

Belinda bracket

105

95

250 EMM

Emma 25 cm

250 JAC

Jacinta 25 cm

97

260 CLA

Claudia 26 cm

103

260 MEL

Melissa 26 cm

101

260 NOI

Nora Insert 26 cm

96

260 SAB

Sabina 26 cm

101

260 SAN

Sandra 26 cm

102

260 SON

Sonja 26 cm

104 95

270 EMM

Emma 27 cm

270 JAC

Jacinta 27 cm

270 LUC

Lucia 27 cm

105

270 MIR

Miranda 27 cm

110

97

270 NOR

Nora Easy pot 27 cm

96

270 SAN

Sandra XL 27 cm

102

270 SLU

Lucia saucer 27 cm

105

280 CON

Containerhanger 28 cm

99

290 SAB

Sabina 29 cm

101

290 SAN

Sandra 29 cm

102

300 JAC

Jacinta 30 cm

97

300 MIR

Miranda 30 cm

110

310 SAN

Sandra 31 cm

102

320 COH

Containerhanger 32 cm with clip

99

320 CON

Containerhanger 32 cm

99

320 SAB

Sabina 32 cm

101

320 SAN

Sandra XL 32 cm

102

330 MIR

Miranda 33 cm

110

350 SAB

Sabina 35 cm

101

350 SAN

Sandra 35 cm

102

360 COH

Containerhanger 36 cm with clip

360 CON

Containerhanger 36 cm

99 22/99

380 CON

Containerhanger 38 cm

99

400 COH

Containerhanger 40 cm with clip

99

400 CON

Containerhanger 40 cm

99

400 LUC

Lucia 40 cm

105

400 SAN

Sandra XL 40 cm

102

125


Inzameling en herverwerking PS Nederland De tuinbouwsector is gebaat bij een gezond milieu.

herverwerkt tot PS grondstof. Na het inzamelen

Alles wat groeit en bloeit heeft onze aandacht nodig.

van de vervuilde trays vinden bij Desch Plantpak

De medeverantwoordelijkheid voor het milieu staat dan

de volgende stappen plaats:

ook hoog op onze prioriteitenlijst. Onderdeel daarvan is

1) Scheiden / wassen / drogen.

het inzamelen en recyclen van de door Desch Plantpak

2) Regranuleren / malen.

geleverde PS trays bij haar vaste klanten. De Normpack trays worden door de veilingen separaat ingezameld en

Inzameling en herverwerkings proces:

®

3) Herverwerken / folie extrusie. 4) Vacuüm vormen van nieuwe producten.

GROND STO F

Afhaalvoorwaarden Het inzamel- en recyclingsysteem kan alleen werken met uw medewerking. Hiervoor dient aan onderstaande afhaalvoorwaarden te worden voldaan: 1) De PS trays moeten zoveel mogelijk schoon, droog en in ieder geval uitgeklopt zijn. 2) Aan te leveren op pallets of gebundeld en met rekfolie of tape omwikkeld. 3) Geen achtergebleven potten of ander hard materiaal in de stapel trays. 4) De trays zoveel mogelijk vrij houden van etiketten (barcodes) en/of plastic naamstickertjes en vrij van chemische stoffen en dergelijke. 5) Hulp bieden bij het laden van de stapels trays. 6) De inzameling van gebruikte PS-trays geschiedt op afroep en is hoeveelheidgebonden.

TOF VOOR GRONDS

Melden Uw melding kunt u eenvoudig telefonisch, per fax of e-mail aan Desch Plantpak doorgeven. De volgende essentiële gegevens zijn daarbij noodzakelijk; 1) Firma en naam. 2) Straatnaam, huisnummer en telefoonnummer. 3) Postcode en vestigingsplaats. 4) Eventueel afhaalplaats indien afwijkend van 2 en 3. 5) Op welke tijd en op welke dagen kan worden afgehaald.

126

DESCH PLANTPAK

Growing together


Desch Plantpak BV Altenaweg 12 NL - 5145 PC Waalwijk

DESCH PLANTPAK

T +31 (0) 416 562 426 F +31 (0) 416 562 488 E info@desch.nl

DESCH.nl 2017

8

PO Box 188 NL - 5140 AD Waalwijk

Desch Plantpak catalogue 2017 [NL-DE-FR]  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you