Page 1


25 maja 2013  godz. 16 Kraków  Dom Aukcyjny DESA  Pałac Kmitów  Floriańska 13

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie

Reprodukcje na okładkach: 1. Anna Baranowska „Postrzelone”, 2. Bartek Jarmoliński „New Game”, 3. Natalia Bażowska „Lotni”, 4. Michał Zalewski „Dziś znów chciał odmienić świat”.


ZLECENIE LICYTACJI 25 maja 2013  godz. 16 Kraków  Dom Aukcyjny DESA  Pałac Kmitów  Floriańska 13 Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, przesłać pocztą, faksem na numer (12) 422 98 91 lub e-mailem: aukcje@desa.art.pl) do siedziby Domu Aukcyjnego DESA nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji.

Imię i nazwisko

Dokładny adres

Telefon, fax, e-mail

Proszę o licytację następujących pozycji: Nr pozycji w katalogu

NIP (dla firm)

Numer dokumentu tożsamości

Dom Aukcyjny DESA gwarantuje poufność danych osobowych.

Autor, tytuł

Maksymalna oferowana kwota lub licytacja telefoniczna

Zlecenie licytacji z limitem DA DESA będzie reprezentował w licytacji Nabywcę do podanej kwoty, gwarantując jednocześnie nabycie obiektu za najniższą możliwą kwotę. Zgadzam się na podniesienie oferowanej kwoty o: % w przypadku wystąpienia innego zlecenia o tej samej wysokości. Zlecenie telefoniczne W przypadku zlecenia licytacji telefonicznej prosimy o podanie numeru telefonu aktualnego w czasie aukcji. Pracownicy DA DESA połączą się z Państwem chwilę przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. DA DESA nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji telefonicznej w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym numerem.

Numer Państwa telefonu do licytacji

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że: Zapoznałem się i Akceptuję wszystkie postanowienia Regulaminu Aukcji zawarte w niniejszym katalogu aukcyjnym. W szczególności zobowiązuję się do zapłacenia wylicytowanej kwoty wraz z doliczoną opłatą aukcyjną w ciągu 14 dni od terminu aukcji. Zgadzam się na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Dom Aukcyjny w celach koniecznych do realizacji niniejszego zlecenia.

Sztuki i Antyki Dom Aukcyjny DESA Dzieła a 13 ńsk ria Flo ul. • Kraków 19 66 • fax: (12) 422 98 91 tel. (12) 422 31 14 • (12) 422 cje@desa.art.pl auk • l t.p www.desa.ar 19:00 godziny otwarcia: 11:00 -

Imię i nazwisko

data, podpis


REGULAMIN AUKCJI 1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki lub inne obiekty kolekcjonerskie zgłoszone do sprzedaży przez ich właścicieli. Zgodnie z oświadczeniami powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź też mają oni prawa do rozporządzania nimi, a ponadto nie są one objęte jakimkolwiek postępowaniem sądowym i skarbowym. 2. Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami prawnymi przez osobę upoważnioną zwaną dalej Aukcjonerem. 3. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyn. 4. Opisy zawarte w katalogu aukcji mogą być uzupełnione lub zmienione przez Aukcjonera lub osobę przez niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji. 5. Do uczestnictwa w licytacji upoważniają tabliczki z numerami aukcyjnymi, które można otrzymać przy stanowisku rejestracyjnym po wypełnieniu formularza udziału w aukcji. Tabliczkę z numerem aukcyjnym należy zwrócić bezpośrednio po zakończeniu aukcji, a w przypadku zakupu odebrać potwierdzenie zawartych transakcji. 6. Dom Aukcyjny może reprezentować klienta na podstawie „zlecenia licytacji” (formularz dostępny w katalogu, w siedzibie DA DESA oraz na stronie internetowej www.desa.art. pl). W przypadku zlecenia licytacji z limitem, DA DESA dokłada wszelkich starań, by zakupić obiekt w możliwie najniższej cenie. Na podstawie formularza możliwe jest także licytowanie przez telefon. 7. O wysokości postąpienia decyduje Aukcjoner, jednak zwyczajowo nie są one wyższe niż 10%. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna – sprzedaży między DA DESA a licytantem, który zaoferował najwyższą kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji, Aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytację obiektu. 8. Wszystkie obiekty na aukcji MłodaSztuka mają cenę wywoławczą 500 zł. Jest to zarazem cena minimalna, poniżej której DA DESA nie może sprzedać obiektu. 9. Do kwoty wylicytowanej Dom Aukcyjny dolicza opłatę aukcyjną w wysokości 15%. Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT. Dom Aukcyjny wystawia faktury VAT marża. 10. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty należności za wylicytowane obiekty w terminie 14 dni od dnia aukcji. Dom Aukcyjny będzie uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie. Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych. Na specjalne życzenie po wcześniejszym uzgodnieniu, Dom Aukcyjny może przyjąć wpłatę w: euro, dolarach albo funtach brytyjskich. Przeliczenie będzie następowało po dziennym kursie średnim Narodowego Banku Polskiego powiększonym o 3%. 11. W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie, Dom Aukcyjny po bezskutecznym upływie dodatkowo wyznaczonego terminu na zapłatę, może odstąpić od umowy z nabywcą. 12. Własność wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty pełnej ceny powiększonej o opłatę aukcyjną. Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu pełnej zapłaty.

3


1

OlgaGRALEWSKA

ur. 1989, Lublin

Origami

2012

Technika mieszana, płótno, 60 x 72 cm, sygn. na odwrocie Olgi Gralewskiej oraz opis autorski. Od 2010 r. studentka malarstwa krakowskiej ASP w pracowni prof. A. Bednarczyka. Dwukrotnie wyróżniona przez Radę Wydziału Malarstwa ASP (2011 r., 2012 r.). Udział w wystawach zbiorowych w Lublinie, Kazimierzu Dolnym nad Wisłą i w Krakowie. Jej prace znajdują się w kolekcjach prywatnych w całym kraju.

2

OlgaGRALEWSKA

ur. 1989, Lublin

Fatamorgana 2012 Akryl, płótno, 50 x 60 cm, sygn. na odwrocie Olgi Gralewskiej oraz opis autorski.

4


AgataSOBCZYK

ur. 1973, Katowice

3

ur. 1973, Katowice

4

Ajaccio w deszczu 2011 Olej, akryl, płótno, 80 x 80 cm (4 x 40 x 40 cm), sygn. l.śr.: K. Sobczyk‘11 Studia na Wydziale Grafiki krakowskiej ASP (filia w Katowicach), dyplom 2000 r. w Pracowni Malarstwa prof. R. Nowotarskiego i w Pracowni Projektowania graficznego prof. M. Oslislo. Ważniejsze wystawy: 2011 r. Katowice Muzeum Historii Katowic WYSTAWA JUBILEUSZOWA ZPAP; 2010 r. Pinneberg (Niemcy) Polska Sztuka Współczesna; 2009 r. Kraków Bunkier Sztuki Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej, Poszukiwanie Wertykalnego Horyzontu, Galeria Szyb Wilson Katowice 2007 r.

AgataSOBCZYK

Niebieski balonik (Siena) Olej, płótno, 80 x 100 cm.

5


5

LenkaKUBICA

ur. 1981, Świdnica

Z serii Dorośli, obraz numer I

2013

Akryl, płótno, 90 x 90 cm, sygn. p.d.:Lenka Kubica’13 oraz na odwrocie naklejka autorska. Absolwentka ASP we Wrocławiu (dyplom z rzeźby), uczestniczyła w stypendium naukowym na ASP w Monachium. Brała udział w wielu wystawach w kraju, jak i za granicą. Pracuje i mieszka we Wrocławiu. Jej prace znajdują się w zbiorach prywatnych na całym świecie.

6

LenkaKUBICA

ur. 1981, Świdnica

Z serii Dorośli, obraz numer III

2012

Akryl, płótno, 90 x 90 cm, sygn. p.d.: Lenka Kubica’12 na odwrocie naklejka autorska

6


BartoszKAPROŃ

ur. 1985, Kraków

7

ur. 1985, Kraków

8

Chmara 2012 Olej, płótno, 70 x 100 cm, sygn. p.d.: BK2012 oraz na odwrocie. Aktualnie student ASP w Krakowie na Wydziale Grafiki. Głównym obiektem jego zainteresowań i poszukiwań jest forma, w jakiej zamyka się człowiek. Zajmuje się malarstwem, grafiką warsztatową, rysunkiem oraz projektowaniem graficznym.

BartoszKAPROŃ

Ławica II

2012

Olej, płótno, 70 x 140 cm, sygn. p.d.: BK2012 oraz na odwrocie.

7


9

KlaudiaŚWIĄTCZAK

ur. 1988, Sieradz

Pod latarnią

2013

Olej, płótno, 70 x 90 cm, sygn. na odwrocie K. Świątczak 2013. Studentka studiów magisterskich na ASP w Krakowie w pracowni malarskiej prof. T. Kotkowskiej-Rzepeckiej. Aneks z rysunku w pracowni prof. B. Bortnik–Morajdy z oceną bardzo dobrą w 2011 r. Otrzymała wyróżnienie z malarstwa przyznane przez radę Wydziału Malarstwa w 2010 i 2011 r., wyróżnienie z rysunku przyznane przez Radę Wydziału Malarstwa w 2010 r. Nominowana do stypendium Janiny Kraupe-Świderskiej w 2010 i 2011 r. Udział w warsztatach „Partytur graficznych” 2011 r. Laureatka konkursu na „Dzieło” w Krakowie 2011 r. Brała udział w wystawach: 2010 r., Kraków, Muzeum Etnograficzne: „Afryka rytmy i rytuały”; 2011 r., Radom, Muzeum Sztuki Współczesnej, „Rytmy i Rytuały”. W 2011 r. wystawy w Krakowie: „Partytury Graficzne” klub Pauza; Dwór Czeczów; Klub Kolanko; „Dzieło” wraz z konkursem w galerii Fabryka. 2011 r. wystawa w Zakopanym w galerii Strug.

10

KlaudiaŚWIĄTCZAK

Blokowiska Olej, płótno, 90 x 120 cm, sygn. p.d.: K. Świątczak 2012 oraz na odwrocie.

8

ur. 1988, Sieradz

2012


DianaBATRUCH Rozmowa przy winie

ur. 1988, Rzym

11

2012

Olej, płótno, 50 x 65 cm, sygn. na odwrocie Diana Batruch. W 2011 r. ukończyła studia pierwszego stopnia na Krakowskiej Akademii im. Modrzewskiego na specjalności malarstwo sztalugowe i specjalności grafika użytkowa, uzyskując tytuł licencjata. Obecnie studiuje malarstwo na ASP w Krakowie. W 2009 r. wzięła udział w zbiorowej wystawie poplenerowej w Galerii MOSiR Myślenice. W 2010 r. uczestniczyła w zbiorowej wystawie plakatów studentów i pedagogów Krakowskiej Akademii im. Modrzewskiego, której zapis ukazał się w formie multimedialnej z okazji 200. Rocznicy Urodzin Fryderyka Chopina w Krakowie, Toronto Missisauga, Hamilton, London (Ontario), Vancouver i Nowym Jorku.

PaulinaWALCZAK

Poczekalnia 6

ur. 1989, Katowice

12

2012

Olej, płótno, 50 x 120 cm, sygn. na odwrocie Paulina Walczak oraz opis autorski. Studentka 4. roku Malarstwa w pracowni prof. K. Cieślika na ASP w Katowicach. W ramach studiów zajmuje się m.in. rysunkiem w pracowni prof. M. Linttnera oraz sitodrukiem w pracowni prof. W. Węgrzyna. Uzyskała I nagrodę w XIX Ogólnopolskim Konkursie Sztuki im. Vincenta van Gogha, Fundacja Elektrowni Rybnik, 2011 r.; Nominowana do nagrody Fundacja Stypendia i Nagrody im. Tadeusza Kulisiewicza, Warszawa, 2012 r.; Udział w wystawie pokonkursowej 8 Biennale Grafiki Studenckiej, UA, Galeria Miejska Arsenał, Poznań, 2013 r.; Brała udział w licznych wystawach, w tym: Wystawa fotografii studentów ASP w Katowicach oraz Uniwersytetu Tomasza Baty w Zlinie „Granica” Galeria Rondo Sztuki, Katowice, 2011 r. oraz Uniwersytet Tomasza Baty, Zlin, 2011 r.; „Kulik, Piotrowicz, Walczak/Tylko painting! ”.

9


13

PrzemysławKMIEĆ

ur. 1979, Puławy

Snake

2013

Olej, płótno, 80 x 80 cm, sygn. na odwrocie Przemysław Kmieć oraz opis autorski. W 2004 ukończył ASP w Krakowie na Wydziale Malarstwa. W 2006 r. współzałożył galerię „Cellar Gallery” w Krakowie rozpoczynając działalność organizatorsko-wystawienniczą. W 2009 r. uzyskał stopień doktora na macierzystej uczelni. Od 2011 r. asystent w Pracowni Rysunku na Wydziale Intermediów w Krakowie. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Wybrane wystawy: „Tajemnicza wyspa”, Cellar Gallery, Kraków 2011 r.; „K3”, Dom Chemika, Puławy 2008 r.; „K3”, BWA Galeria Zamojska, Zamość 2007 r.; „Młodzi Artyści-Młoda Sztuka”, Galeria Labirynt, BWA Lublin 2007 r. Udział w wielu wystawach pokonkursowych w kraju i za granicą. Wybrane osiągnięcia: Wyróżnienie honorowe w „II Triennale malarstwa Animalis”, Chorzów 2011 r.; Nagroda Główna „Lubelski Autograf 2008”, Lublin; I Nagroda „Grafika i Rysunek Roku 2005‒2007”, Lublin 2007 r.; Wyróżnienie w „37. Biennale malarstwa Bielska Jesień 2005”, Bielsko-Biała; III Nagroda w „V Triennale Rysunku Współczesnego w Lubaczowie”, Lubaczów 2005 r.

14

PrzemysławKMIEĆ

ur. 1979, Puławy

Sunken

2012

Olej, płótno, 50 x 70 cm, sygn. na odwrocie Przemysław Kmieć oraz opis autorski.

10


JagodaKACZMARCZYK-HUDZIK

ur. 1966, Kraków

15

ur. 1966, Kraków

16

Nokturn 2013 Wiślany Olej, płótno, 100 x 120 cm, sygn. l.d.: JKH 13 oraz na odwrocie opis autorski z sygnaturą. Studia na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem w 2007 r. Otrzymała Stypendium Ministra Kultury w 2003/04 r. W 2010 r. nagrodzona Medalem ASP w Krakowie, a także wyróżnieniem czasopisma „Sztuka.pl” w konkursie malarskim organizowanym przez Fundację Kultury im. I. J. Paderewskiego. Uczestniczka wielu wystaw indywidualnych oraz zbiorowych.

JagodaKACZMARCZYK-HUDZIK Biofluid 2013 Olej, płotno, 80 x 80 cm, sygn. l.d.: JK/H 13, na odwrocie opis autorski.

11


17

ZiemowitKMIEĆ

ur. 1977, Nałęczów

Przelotny Romans

2011

Olej, akryl, collage, płótno, 50 x 60 cm, sygn. na odwrocie Ziemowit Kmieć oraz opis autorski. Absolwent ASP Kraków. Dyplom w 2002 r. W latch 2004‒2005 asystent w Pracowni Malarstwa Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 1997 r. otrzymał stypendium Ministra Kultury i Sztuki. Udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych m.in.: „Loh-koh-moh-tor”, Galeria Zderzak, Kraków 2011 r., „Młodzi artyści – młoda sztuka”, Galeria Grodzka, Galeria Labirynt 2, Lublin 2007 r. 2006‒2013 współzałożyciel i kurator wystaw w Cellar Gallery w Krakowie. Mieszka i pracuje w Krakowie.

18

ZiemowitKMIEĆ

Sophia Loren Olej, akryl, collage, płótno, 70 x 100 cm, sygn. na odwrocie Ziemowit Kmieć oraz opis autorski.

12

ur. 1977, Nałęczów

2011


BarbaraDUNIN

ur. 1983, Kraków

Hipopotam

19

2012

Akryl, płótno, 80 x 100 cm, sygn. l.d.: Dunin oraz na odwrocie. Absolwentka krakowskiej ASP, Wydziału Form Przemysłowych. Dzięki stypendiom artystycznym (m.in. Roczne Stypendium Artystyczne Ambasady Francuskiej), część studiów w dziedzinie design’u i sztuki odbyła na francuskich uczelniach. Projektantka, artystka, z zamiłowania reżyser filmowy. Studiowała reżyserię filmową w Warszawie i w Paryżu. Uczestniczyła w wielu produkcjach filmowych w Polsce, Paryżu i Nowym Jorku.

BarbaraDUNIN

Pingwiny

ur. 1983, Kraków

20

2012

Akryl, płótno, 30 x 40 cm, sygn. l.d.: Dunin.

13


21

RoksanaKULARSKA-KRÓL „roxi”

Błękitna Piramida

ur. 1982, Kielce

2012/2013

Akryl, płótno, 70 x 70 cm, sygn. p.d.: roxi 2012 2013. Absolwentka Wydziału Edukacji Wizualnej ASP w Łodzi (dyplom nominowany do Nagrody Na Najlepszy Dyplom roku 2007 ASP w Łodzi). Ukończyła także kurs podyplomowy z zakresu Arteterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim (2008). Zajmuje się malarstwem, fotografią, a także ilustracją i kolażem. Dyplom z malarstwa pod kierunkiem prof. R. Hungera (temat: „Spotkani w barze”). Aneks 1 w pracowni fotografii prof. L. Bartoszko (temat: „Rodzina Barbie”), Aneks 2 w pracowni rysunku prof. Z. Olejniczaka (temat: „Mała Księżniczka”). Praca teoretyczna napisana pod kierunkiem prof. R. W. Kluszczyńskiego (temat: „Barbie i inni. Współczesne ikony kultury popularnej”). Uczestniczyła w wielu wystawach zarówno w kraju i za granicą. Wraz z mężem Sebastianem tworzy Duet Artystyczny robosexi. Obszary ich działań to między innymi obiekt, instalacja, video, performance.

22

KatarzynaSTRYSZOWSKA

Mistrzyni

ur. 1983, Kraków

2013

Olej, płótno, 100 x 50 cm, sygn. p.d.: K. Stryszowska. Dyplom na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie w pracowni prof. S. Rodzińskiego, aneks rysunkowy do dyplomu w pracowni Ad. dr hab. B. Bortnik-Morajdy. Obecnie studentka 2. roku studiów doktoranckich na Wydziale Malarstwa macierzystej uczelni. Otrzymała wyróżnienie Rektora ASP w konkursie „Miasto Kraków” 2007, nagrodę Grand Prix Fundacji Marka Marii Pieńkowskiego w 2010 r. oraz nagrodę publiczności podczas I Przeglądu Młodej Sztuki „ŚWIEŻA KREW” w Galerii Socato, Wrocław 2011 r. Udział w 11 Międzynarodowym Jesiennym Salonie Sztuki „HOMO QUADRATUS OSTROVIENSIS 2012”.

14


Joanna STYRYLSKA-GALAŻYN

Róza Wariatka I

ur. 1980, Katowice

23

ur. 1980, Katowice

24

2011

Olej, akryl, płotno, 60 x 60 cm, sygn. p.d.: J.Styrylska G. 2011. Absolwentka ASP Kraków, Wydział Grafiki (2001 r.). Stypendystka Ministra Kultury i Sztuki oraz Prezydenta Miasta Krakowa. Wielokrotnie nagradzana i wyróżniana. Nagrody Grand Prix Jesienny Salon Sztuki BWA Tarnów 2011 r. i 2009 r. W kręgu jej działań twórczych jest tradycyjne malarstwo sztalugowe, ilustracja, grafika oraz wszelkie kompilacje technik plastycznych. Fascynują ją technika collage’u, zjawisko iluzji w obrazie, zaskakujące efekty uzyskiwane z połączenia pozornie niepasujących do siebie elementów. Uwielbia zestawiać ze sobą różnorodne, kontrastowe wzory. Jej prace charakteryzują się bogactwem formalnym, są pełne niezwykłych skojarzeń, kontrastów i eksplozji koloru.

Joanna STYRYLSKA-GALAŻYN

WNM (Wielka Namiętna Miłość)

2013

Akryl, collage, płótno, 70 x 70 cm, sygn. J.Styrylska G. 2013 oraz na odwrocie naklejka autorska.

15


25

WojciechĆWIERTNIEWICZ Bez tytułu (122)

ur. 1955

2008

Olej, akryl, płótno, 40 x 60 cm, sygn. p.d.: Ćwiertnieiwcz’08, na odwrocie naklejka autorska.

26

Studiował malarstwo na ASP w Krakowie w latach 1976–1981. Jest laureatem m.in. Nagrody Krytyki Artystycznej im. C. K. Norwida i Nagrody „Exitu” 2008. Jego prace są w kilku kolekcjach publicznych (m.in. w Muzeum Narodowym w Krakowie, Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, Bibliotece Głównej ASP w Krakowie). Jest autorem 63 indywidualnych wystaw malarstwa. Brał udział w ponad 100. wystawach zbiorowych. Opublikował 7 tomików dziennika: „Dziennik malarza” (Kraków 2002 r.), „Bez tytułu” (Kraków 2004 r.), „Ulica Długa” (Kraków 2005 r.), „Bez tytułu (2)” (Kraków 2006 r.), „Rok 2006” (Kraków 2007 r.), „2007” (Kraków 2008 r.), „2008” (Kraków 2009 r.). Uczestniczył w wielu wystawach indywidualnych oraz zbiorowych.

IlonaFORYŚ

ur. 1980, Wieluń

24. Abstrakt

2012

Technika mieszana, płótno, 118 x 88 cm, sygn. na odwrocie Ilona Foryś oraz opis autorski. Absolwentka łódzkiej ASP im. W. Strzemińskiego, którą ukończyła w 2005 r. w Pracowni Sitodruku pod kierunkiem prof. A. Smoczyńskiego, aneks w Pracowni Malarskiej pod kierunkiem prof. J. Zduniewskiego. Absolwentka podyplomowych studiów kuratorskich w Instytucie Historii Sztuki UJ w Krakowie (2005‒2006). W 2006 r. otrzymała wyróżnienie za obraz pt. „Splendor” w konkursie organizowanym przez Art&Buisness w Warszawie, „Obraz roku 2005”. Studiowała na Wydziale Produkcji Mediów Cyfrowych w PWSFTViT im. L.Schillera w Łodzi (2006‒2008). Uczestniczka wystaw zbiorowych i indywidualnych.

16


NataliaKARASIŃSKA

ur. 1987

27

ur. 1987

28

Cykl „Godziny, dni, miesiące…” Akryl, płótno, 48 x 66 cm (4 x 16 x 22 cm), sygn. na odwrocie NKarasińska z datami. Absolwentka Wydziału Malarstwa wrocławskiej ASP. Laureatka 22. Ogólnopolskiego Przeglądu Malarstwa Młodych „Promocje 2012” pod Patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego i Prezydenta Miasta Legnicy. Stypendystka Rektora ASP we Wrocławiu. Uczestniczka wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą, m.in. Nominacja do II Przeglądu Młodej Sztuki „Świeża Krew” wrocławskiej Galerii Socato. Udział w 7. Międzynarodowym Triennale Grafiki Art-Bitola 2012 w Macedonii.

NataliaKARASIŃSKA

Architektura

2010

Akryl, płótno, 100 x 140 cm, sygn. l.d.: NKarasińska oraz na odwrocie.

17


29

MartaDRZASTWA

ur. 1988, Częstochowa

Pociąg Olej, płyta, 69 x 90 cm, sygn. p.d.: M. Drzastwa. Licencjat z Edukacji Artystycznej, specjalność Malarstwo obroniła na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie w pracowni prof. Kuraj. Obecnie studiuje na Wydziale Malarstwa na ASP w Krakowie w pracowni prof. Sprychy. Wystawy zbiorowe m.in. we Wrocławiu, Warszawie, Tel Avivie, Nowym Jorku, Rydułtowach, Katowicach, Częstochowie. Oprócz malarstwa zajmuje się szablonem.

30

MartynaWOLNA

ur. 1988, Ruda Śląska

KWK Halemba Olej, płótno, 60 x 75 cm, na odwrocie naklejka autorska. Absolwentka ASP w Gdańsku i jednocześnie studentka ASP w Łodzi, artystka transmedialna, z wykształcenia malarka. W obrazach powraca do wspomnień z dzieciństwa, maluje sobie dobrze znane pejzaże i przedmioty. Laureatka wyróżnienia honorowego nagrody Fundacji Eibisch w Warszawie (2012 r.) oraz GRAND PRIX w Artystycznym Indeksie Hestii (2007 r.). Brała udział w licznych wystawach w kraju i za granicą w: Belgii, Francji, na Litwie i Słowacji.

18


JoannaKRAKOWIANIN

Drzewko Pomarańczowe

ur. 1990, Sochaczew

31

ur. 1990, Sochaczew

32

2012

Olej, płótno, 70 x 50 cm, sygn. p.d.: J. Krakowianin 2012 oraz na odwrocie. Studentka Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki na warszawskiej ASP oraz Instytutu Archeologii na UW. Zajmuje się twórczością materialną człowieka w bardzo wielu jej odsłonach, począwszy od konserwacji malarstwa i zabytków archeologicznych. Nieustający, namacalny kontakt ze sztuką dawną ma ogromny wpływ na jej twórczość - z jednej strony przynosi wiedzę, z drugiej skłania ku nieustającym zamianom kontekstów, tworzeniu nowych jakości w obrębie znanych motywów. Pejzaż zaś pozwala jej skutecznie i w razie potrzeby uciec od tego zgiełku.

JoannaKRAKOWIANIN

Przewidywanie

2012

Olej, płótno, 40 x 50 cm, sygn. p.d.: J. Krakowianin 2012 oraz na odwrocie.

19


33

ElżbietaSŁUPSKA

ur. 1983, Kraków

Rozkwit

2011

Olej, płótno, 70 x 80 cm, sygn. na odwrocie Elżbieta Słupska oraz opis autorski. Absolwentka ASP Kraków w 2011 r. Dyplom uzyskała w pracowni prof. A. Bednarczyka, aneks z fotografii w pracowni Z. Zegana. Artystka młodego pokolenia związana z Krakowem. Zajmuje się malarstwem, fotografią, rysunkiem, ilustracjami.

34

MałgorzataZEMBKO

ur. 1987, Białystok

Blue One

2013

Olej, płótno, 50 x 60 cm, sygn. na odwrocie Zembko Małgorzata oraz opis autorski. Ukończyła Liceum Plastyczne im. A. Grottgera, specjalizacja Tkanina Artystyczna. Obecnie studentka 5. roku w pracowni prof. Z. Sprychy na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie. Bliskiej jej twórczości jest malarstwo przedstawiające – wypływające z obserwacji, interpretacji rzeczywistości. Uczestniczyła w wystawach m.in.: wystawa stypendystów FEP (Fundacji Edukacji Przedsiębiorczości), Łazienki Królewskie – Pawilon Starej Pomarańczarni, Warszawa, 2011 r.; wystawa pracowni rysunku prof. T. Kotkowskiej-Rzepeckiej: „Autoportret w cudzym ciele”, „Warsztaty partytur graficznych” ASP w Krakowie, Fundacja Art Forum oraz indywidualne na terenie Krakowa.

20


JoannaDYLĄG

ur. 1990

Hłudno

35

2012

Olej, płótno, 60 x 90 cm, sygn. p.d.: JD oraz na odwrocie. W 2009 r. ukończyła Liceum Profilowane w Trzcinicy. W latach 2009‒2012 studiowała malarstwo na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego w pracowni prof. M. Pokrywki. Obecnie studia uzupełniające magisterskie na Wydziale Sztuki UR, w pracowni prof. M. Pokrywki i prof. A. Nikla. Interesuje się historią, historią sztuki, malarstwem olejnym. Mieszka w Czermnej.

AndrzejBrunoKUTIAK

ur. 1987, Rzeszów

36

Sanok Przedwiośnie 2013 Olej, ołówek, płyta, 41,5 x 51,5 cm, sygn. p.d.: ABKutiak 2013 oraz na odwrocie z opisem, oprawa autorska. Studiował architekturę i urbanistykę na Politechnice Krakowskiej i Technische Universität Graz. Laureat nagrody dla najlepszego studenta wydziału architektury PK. Dyplom z wyróżnieniem w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków w 2011 r. Obecnie student Historii Sztuki UJ. W grafice oraz malarstwie, rozwijanym m.in. w pracowniach w Polsce i Austrii, zainteresowany głównie pejzażem.

21


37

JuliaPAGIEŁA

ur. 1990, Bielsko Biała

Watch Cow

2011

Akryl, collage, płótno, 50 x 50 cm, sygn. na odwrocie Julia Pagieła oraz opis autorski. Absolwentka Wrocławskiego ASP. Na ostatnim roku studiów podczas pracy nad dyplomem licencjackim w 2012 r. stworzyła serię obrazów o tematyce gender. W swojej twórczości porusza kwestie tożsamości płci, emocjonalności, odczuwania ciała. Jest czynną działaczką FotoArtFestivalu. Organizuje także cykliczne imprezy Acid łączące muzykę i fotografię. Oprócz malarstwa i fotografii wielką jej pasją jest taniec oraz performance.

38

JuliaPAGIEŁA

ur. 1990, Bielsko Biała

Ufo 2012 Akryl, płótno, 100 x 120 cm, sygn. na odwrocie Julia Pagieła.

22


KatarzynaADAMEK Mgła

ur. 1980, Kraków

39

ur. 1987, Szczecin

40

2012

Olej, płótno, 60 x 90 cm, sygn. l.d.: AK12 oraz na odwrocie opis autorski. Absolwentka ASP w Krakowie, Wydziału Grafiki. Dyplom obroniła w 2005 r. w pracowni filmu animowanego prof. J. Kuci. W 2004 r. odbyła półroczne stypendium na wydziale Sztuk Pięknych Universidad Politechnica de Valencia w Hiszpanii. Absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie oraz Podstawowej Szkoły Muzycznej im. Karłowicza w Krakowie. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, grafiką projektową, ilustracją, fotografią.

SoniaRUCIAK

Wnętrze III Akryl, płótno, 150 x 100 cm, sygn. p.d.: Ruciak oraz na odwrocie pieczątka autorska. Absolwentka Wydziału Malarstwa wrocławskiej ASP. Trzykrotna stypendystka Prezydenta Miasta Szczecina (2005, 2006, 2007 r.) oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2011/2012 r.). Dyplom z Malarstwa oraz Projektowania Malarstwa w Architekturze i Urbanistyce nominowany do ogólnopolskiego konkursu „Najlepszych Dyplomów Akademii Sztuk Pięknych 2012 roku” w Gdańsku. Uczestniczka 24. Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie oraz Międzynarodowego Festiwalu Malarstwa Współczesnego „Ostrale’11” w Dreźnie.

23


41

SimeonGENEW

ur. 1973, Wrocław

Night&Day (dyptyk)

2013

Akryl, płótno, 2 x 60 x 20 cm, sygn. na odwrocie SG 2013 Night&Day ½. Dorastał w Sofii (Bułgaria), z wykształcenia architekt (dypl. 1998 r. WA PK Kraków), z zawodu ilustrator i grafik, a także book designer. Po 13 latach pracy w reklamie od roku pracuje w branży gier komputerowych jako artysta grafik. Maluje farbami akrylowymi i uprawia grafikę warsztatową. Mieszka w Krakowie. W latach 1992‒1994 studiował na Wydziale Architektury PK wraz z Wilhelmem Sasnalem, gdzie asystentem od rysunku i malarstwa był M. Firek. Swoje prace wystawiał w galeriach w Krakowie.

42

SimeonGENEW

My Cracow Akryl, płótno, 30 x 90 cm, sygn. na odwrocie SG 2013.

24

ur. 1973, Wrocław

2013


KatarzynaOROŃSKA

ur. 1984, Tarnowskie Góry

43

Zjazd Akryl, płótno, 80 x 100 cm, sygn. p.d.: K. Orońska. Obecnie mieszka i tworzy w Sztokholmie. W 2010 r. obroniła dyplom z malarstwa w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego. Większość jej prac związana jest z miejscami, które zamieszkiwała lub zwiedzała: Kraków, Bytom, Nowy Jork. Inspiruje ją pytanie o kondycję ludzi w odniesieniu do danych środowisk (miast, grup społecznych). Często maluje „sytuacje”, które oddają klimat danego miejsca, portretuje przypadkowych, nieznanych jej bliżej, ale bardzo charakterystycznych przechodniów w myśl, że „miast nie tworzą jedynie mury, ale w dużej mierze ludzie”. Brała udział w wielu wystawach w kraju i za granicą.

EwaPANAGITOPOULOU(GUZY)

ur. 1977, Katowice

44

Fashion Victims XXXV Akryl, tempera, płótno, 60 x 60 cm, sygn. na odwrocie Ewa Guzy Panagitopoulou oraz adnotacja autorska. Ukończyła Liceum Sztuk Plastycznych im. J. Pankiewicza w Katowicach po czym studia na Wydziale Pedagogicznym, Wychowanie Plastyczne na Uniwersytecie Śląskim filia w Cieszynie. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. J. Wrońskiego oraz studia na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem z malarstwa w pracowni prof. A. Wsiołkowskiego. Artystka maluje to, co ją otacza dookoła. Cykl obrazów „Fashion victims” to rodzaj osobistego pamiętnika. Postrzega w nim świat z perspektywy swojego pokolenia. Interesuje ją współczesny człowiek, jego kondycja oraz wartości. Kult posiadania, relacje w jakie wchodzi z przedmiotem. Podkreśla znaczenie kultury masowej w naszym życiu, nawiązując tym samym do koncepcji pop-artu.

25


45

PawełOLSZCZYŃSKI

ur. 1985, Kraków

Polowanie (dyptyk)

2010

Olej, płótno, 2 x 30 x 30 cm, sygn. na odwrocie wraz z opisem autorskim. Grafik, rysownik, ilustrator. Absolwent wydziału grafiki na ASP im. J. Matejki w Krakowie (2005‒2010). 2009 r.: Hochshule fur Gestaltung, Offenbach am Main (stypendium Erazmus). Współtwórca krakowskiej galerii New Roman (współpraca z festiwalem Miesiąc Fotografii), laureat Stypendium Kulturalnego Prezydenta Miasta Krakowa (2011 r.). Publikacja prac m.in. w Fukt Magazine i Gili-Gili. Publikuje ilustracje w magazynach: Exklusive, Kikimora, Aktivist, KTW, Brief. Współtwórca oprawy plastycznej wystawy „Miasto na sprzedaż” w ramach festiwalu Warszawa w Budowie 4 – Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa. „H.N.F.” – wystawa zbiorowa, New Roman, Krakwo, „Fantome Noir” – Żak/Branicka, Berlin, wystawa indywidualna, „Fukt In Warsaw” – CSW Laboratorium Warszawa, „Orbis Pictus Literatura”, Kraków. Obszar zainteresowań artysty to status, rola obrazu i wizerunku, rozdźwięk i sposób funkcjonowania oryginału, reprodukcji, dokumentacji. Próba odpowiedzi na pytanie jaka wartość ma reprodukcja, wiąże się to ścisłe z pracą nad materiałem fotograficznym, który jest głównym źródłem inspiracji. Główne media to rysunek oraz malarstwo.

46

PawełOLSZCZYŃSKI

ur. 1985, Kraków

Para

2011

Olej, płótno, 80 x 80 cm, sygn. na odwrocie wraz z opisem autorskim.

26


NataliaBAŻOWSKA

Lotni

ur. 1980

47

2012

Akryl, olej, płótno, 60 x 40 cm, sygn. na odwrocie. Artystka z medycznym doświadczeniem. W 2012 r. ukończyła z wyróżnieniem Wydział Malarstwa katowickiej ASP. W sztuce fascynuje ją egzystencja praktycznie w każdej płaszczyźnie. Jej działania krążą wokół fizjologiczności ciała jak i podłoża psychicznego („Replikantki”, BWA, Katowice, 2010 r., „Grenzgänger” Marke.6, Neuen Museum, Weimar, 2011 r.). Uzyskując Stypendium Ministra Kultury w 2012 r. pracowała nad dyplomem poruszającym zagadnienie życia jako ciągłej wędrówki („Szkice z podróży”, obrona w formie wystawy, CSW Kronika, Bytom). Częścią dyplomu była instalacja „Rodzisko” (zrealizowana dzięki Stypendium Marszałka Województwa Śląskiego, mająca poparcie fundacji „Rodzić po Ludzku”). Projekt ten, opierając się na zagadnieniach terapii rebirthing’u umożliwiał ponowne przeżycie jednej z najważniejszych podróży życia – narodzin. Jej naturalna zdolność do obserwacji otoczenia w połączeniu ze studiami medycznymi umożliwia traktowanie w swoich pracach świata ludzi i zwierząt jednakowo („Pokój do rozmawiania ze zwierzętami”, Rondo Sztuki, Katowice, 2011 r., „Ktokolwiek widział? Ktokolwiek wie? ” CSW Kronika Bytom, 2011 r.). W lutym 2013 r. wzięła udział w wystawie „Mleczne zęby” (BWA Katowice). W ramach projektu stworzyła „Młode” – zbudowane ze skór i kości różnych zwierząt pochodzące z jej dziecięcych marzeń leśnych.

NataliaBAŻOWSKA

Latem

ur. 1980

48

2013

Akryl, olej, płótno, 20 x 30 cm, sygn. na odwrocie.

27


49

MichałRADECKI KAMIŃSKI

Bez tytułu

ur. 1979, Częstochowa

2013

Akryl, półtno, 80 x 100 cm, sygn. na odwrocie Kamiński Michał 2013, oprawa autorska. W 2007 r. ukończył Wydział Wychowania Artystycznego w Częstochowie o specjalności malarstwo sztalugowe. Brał udział w wielu wystawach, m.in.: 4. Biennale Grafiki Studenckiej, 2005 r., 7. Triennale Sztuki SACRUM–DOM, 2009/2010 r., 4. Ogólnopolski Konkurs im. M. Michalika, 2010 r., Galeria Kawiarnia Mithos w Częstochowie – wystawa indywidualna, 2010 r.

50

KlaudiaMOSTOWIK

Koty

ur. 1983, Sulechów

2013

Olej, tektura, 29,5 x 39 cm, sygn. na odwrocie Klaudia Mostowik oraz opis autorski. W 2009 r. ukończyła malarstwo na ASP w Krakowie w pracowni prof. S. Rodzińskiego. Stypendystka Fundacji im. J. Szancenbacha 2006, stypendystka Stypendium Twórczego Miasta Zielona Góra 2011. Uczestniczyła w wystawach indywidualnych Galeria Zadra w Warszawie, 2010 r. Zbiorowych w Carlshutte i Forst w Niemczech, 2011 r.

28


AlicjaPULIK

ur. 1988, Radzyń Podlaski

51

Miasto Nieidealne Olej, płótno, 80 x 100 cm, sygn. na odwrocie. W 2011 r. wyróżnienie Nagrodą Dziekana licencjackiego dyplomu graficznego i aneksu malarskiego w Kolegium Sztuk Pięknych w Kazimierzu Dln. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2011 r. roczne stypendium Erazmus na Univerzita Konštantína Filozofa w Nitrze na Słowacji. W 2013 r. wyróżnienie za magisterski dyplom malarski na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Praca „Miasto nieidealne” była prezentowana na wystawie konkursowej „Miasto (nie) idealne” w lubelskiej Zachęcie.

KarolWILK

ur. 1983, Chełmno

52

Dworzec kolejowy bez prawdziwie 2010 męskiego samochodu Akryl, płótno, 100 x 100 cm, sygn. na odwrocie Karol Wilk 2010 wraz z opisem autorskim. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie (dyplom ze snycerki i malarstwa, 2003 r.), Kolegium Sztuk Pięknych UMCS w Kazimierzu Dln. (dyplom XXX z malarstwa pod kierunkiem prof. J. Wojciechowskiego, 2006 r.) oraz ASP w Krakowie (dyplom w pracowni prof. A. Bednarczyka, 2008 r.). Współzałożyciel grupy plastycznej Artyści Zaściankowi (2007 r.), która działa do dziś. Zajmuje się malarstwem akrylowym i olejnym, plastyką reklamową, fotografią, rzeźbą. Kręci i montuje filmy.

29


53

MałgorzataKOŁCZ

ur. 1988, Brzesko

Anioł

2013

Technika mieszana, płótno, 73 x 54 cm, sygn. na odwrocie M. Kołcz, oprawa autorska. Studia w Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego na Wydziale Grafiki Użytkowej ukończyła z wyróżnieniem, realizując pracę dyplomowo –licencjacką pod kierunkiem prof. W. Pluty w Pracowni Projektowania Graficznego. Obecnie jest studentką 2. roku studiów magisterskich na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie. Dotychczas prezentowała swe prace w Dąbrowskim Domu Kultury, w Studio Fotograficznym Foto Buzek-Garzyński, Galerii Onamato w Krakowie. W 2010 r. wzięła udział w zbiorowej wystawie plakatów studentów i pedagogów Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego, która ukazała się z okazji 200. Rocznicy Urodzin Fryderyka Chopina w Krakowie, Toronto, Missisango, Hamilton, London (Onkario), Vancouver i New York City. W 2012 r. plakat „Tworzymy bezpieczny Internet” pokazany został na wystawie pokonkursowej w Muzeum Plakatu w Wilanowie.

54

MałgorzataWARIAS

ur. 1964, Pszczyna

Flaming

2013

Olej, płótno, 50 x 40 cm, sygn. p.d.: ATA 13 oraz na odwrocie wraz z opisem autorskim. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim i malarstwo na Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego. Ma na koncie trzy wystawy indywidualne i udział w czterech wystawach zbiorowych. Tematem jej obrazów jest zawsze człowiek. Od kilku lat zajmuje się zawodowo dekorowaniem ścian, wykonuje malowidła i płaskorzeźby ścienne.

30


MartaTOMCZAK

ur. 1987, Brzeg

55

ur. 1987, Brzeg

56

Bez tytułu Olej, płótno, 50 x 70 cm, sygn. na odwrocie Marta Tomczak. Skończyła studia na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiowała także na paryskiej Sorbonie. Studiuje malarstwo na krakowskiej ASP, gdzie aktualnie jest w trakcie robienia dyplomu w pracowni prof. A. Bednarczyka. Mieszka na stałe w Krakowie. Finalistka konkursu Wrocław Młodych Malarzy, wystawa indywidualna w Teatrze Nowym w Krakowie, międzynarodowy plener na Górze Świętej Anny.

MartaTOMCZAK

Bez tytułu Technika własna, olej, płótno, 70 x 100 cm, sygn. na odwrocie Marta Tomczak.

31


57

Agnieszka CYRANKA-PYTLIK

ur. 1986

Miasto nocą

2012

Olej, płótno, 60 x 80 cm, sygn. na odwrocie Agnieszka Cyranka Pytlik. Studentka studiów podyplomowych Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie w pracowni prof. T. Kotkowskiej-Rzepeckiej. Absolwentka Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie – dyplom z fotografii w pracowni prof. W. Jacykowa (2010 r.) Ukończyła Studium Fotografii na Politechnice Krakowskiej (2010 r.). Prezentowała swoje prace m.in. podczas Biennale w Wenecji Cieszyńskiej, I Piotrkowskiego Biennale Sztuki, a także na Wystawie pokonkursowej Międzynarodowego Konkursu Fotografii Przemysłowej i Industrialnej „Foto-Pein 5”. Brała udział w wystawach malarstwa, fotografii i rysunku w Bielsku-Białej, Krakowie, Rybniku, Cieszynie i Poznaniu. Laureatka XIV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Barwy Jesieni” (2008 r.).

58

DorotaJĘDRUSIK

ur. 1981, Sosnowiec

PodCzas Zimy 2012 Olej, akryl, płótno, 70 x 70 cm, sygn. p.d.: Dorota Jędrusik 2012. Absolwentka ASP we Wrocławiu (2010 r.). Stypendystka Uniwersytetu Pais Vasco Bilbao, Hiszpania (2008 r.). Otrzymała Miejskie Stypendium Artystyczne Prezydenta Miasta Sosnowiec za osiągnięcia artystyczne (2009 r.). Prezentowała swój dyplom m.in. na finałowej wystawie w 57. Konkursie Współczesnej Ceramiki Artystycznej, Faenza, Włochy (2011 r.). Głównym jej medium jest ceramika, tworzy instalacje, performance, rysunek i malarstwo. Czerpie inspiracje z osiągnięć współczesnej techniki.

32


BeataGĄSIOR Odbicie w zieleni

ur. 1969

59

2013

Olej, płótno, 80 x 100 cm, sygn. na odwrocie. Studiowała prawo oraz malarstwo na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, w pracowni prof. M. Pokrywki. Od 2012 r. studia uzupełniające magisterskie na Wydziale Sztuki UR, w pracowni prof. M. Pokrywki oraz dr hab. A. Nikla. Bierze udział w licznych plenerach, warsztatach oraz wystawach malarskich, kaligraficznych, ceramicznych. Interesuje się historią sztuki, malarstwem olejnym, fotografią, kaligrafią i ceramiką. Mieszka i pracuje w Rzeszowie.

CezaryZIĘTEK

Ultrapejzaż

ur. 1984, Lublin

60

2013

Olej, akryl, płótno, 60 x 190 cm, sygn. na odwrocie Cezary Ziętek oraz opis autorski. Absolwent ASP w Krakowie, dyplom na wydziale Form Przemysłowych w Katedrze Komunikacji Wizualnej. Zajmuje się malarstwem, grafiką, muralem. Brał udział w plenerze międzynarodowym dla absolwentów uczelni artystycznych w Lanckoronie i Trzebini w 2009 r. Brał udział w wystawie Międzynarodowy Plener Malarski w Trzebini w 2009 r. Mieszka i pracuje w Krakowie.

33


61

BartekJARMOLIŃSKI

ur. 1975, Łódź

New Game

2013

Akryl, płótno, 80 x 100 cm, sygn. p.d. oraz na odwrocie z opisem autorskim. Ukończył ASP w Łodzi, dyplom w Pracowni Intermedia i Pracowni Rysunku R. Hałat. Jego prace prezentowane były na ogólnopolskich wystawach malarstwa m.in. Bielska Jesień 2007, Sztuka po godzinach 2008/9, Sexhibicja 2008, Transart 2009. Zajmuje się malarstwem i video.

62

MichałZALEWSKI

Dziś znów chciał odmienić świat

ur. 1985

2013

Akry, spray, płótno, 90 x 120 cm, sygn. na odwrocie wraz ze znakiem autorskim. Absolwent Wydziału Sztuk Wizualnych na ASP w Łodzi. Dyplom uzyskał w 2012 r. w pracowni prof. W. Stelmaszczyka. Obecnie zajmuje się malarstwem i projektowaniem graficznym. Natchnienie czerpie ze sztuki ulicznej, łącząc ze sobą malarstwo akrylowe i spray z techniką szablonową.

34


PaulinaZALEWSKA Wieczór w Castello

ur. 1981, Łódź

63

2013

Akryl, płótno, 70 x 50 cm, sygn. l.d.: PZ 2013 oraz na odwrocie. Absolwentka Wydziału Grafiki i Malarstwa ASP w Łodzi. Dyplom uzyskała w 2008 r. w Pracowni Grafiki Warsztatowej prof. K. Wawrzyniaka. Zajmuje się malarstwem, grafiką i rysunkiem. W 2006 r. uczestniczyła w warsztatach graficznych w Centrum Grafiki Artystycznej „Kaus” w Urbino we Włoszech. W 2007 r. otrzymała miesięczne stypendium w Centrum Grafiki Artystycznej „Kaus” w Urbino we Włoszech. Uczestniczyła w wystawach zbiorowych: „Urbino z wiszącego ogrodu” – Galeria Bałucka w Łodzi, 2007 r., „Grafika studentów i pedagogów Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi z lat 2003‒2008” – ASP Katowice, 2008 r., „Urbino – miasto grafiki” – Ośrodek Propagandy Sztuki w Łodzi, 2008 r., „ASP rocznik 2008 – najlepsze dyplomy” – Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, 2009, „Grafika studentów Pracowni Technik Wklęsłodrukowych z lat 2003‒2010” – Galeria Kobro w Łodzi, 2010 r. We wrześniu 2011 r. otrzymała nominację do nagrody w „XXIV Międzynarodowe Biennale Małej Formy Graficznej i Exlibrisu” w Ostrowie Wielkopolskim.

MaciejWIERZBICKI

Motyl

ur. 1981, Szczecin

64

2013

Akryl, olej, płyta, 100 x 80 cm, sygn. p.d.: Wierzbicki, oprawa autorska. Absolwent Liceum Plastycznego w Szczecinie na kierunku formy użytkowe. Absolwent Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej w Szczecinie na kierunku grafika – obrona dyplomu w listopadzie 2006 r. pod kierunkiem prof. L. Żebrowskiego. Stypendysta miasta Szczecina (2006 r.). Obecnie zajmuje się malarstwem sztalugowym, naściennym we wnętrzach oraz ilustracją i grafiką komputerową. Laureat wielu nagród, uczestniczył w licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych.

35


65

JarosławWASIL

ur. 1989, Warszawa

Cezar Olej, płótno, 40 x 50 cm, sygn. na odwrocie. W 2010 r. ukończył Prywatną Lubelską Szkołę Sztuki i Projektowania im. S. Wyspiańskiego, specjalizacja: Artysta Plastyk. Obecnie student 2. roku Wydziału Sztuki na Uniwersytecie Rzeszowskim, kierunek Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych – Malarstwo.

66

TomaszBARAN

House II Olej, płótno, 60 x 100 cm, sygn. na odwrocie. Student 3. roku Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Inspiracje do dzieł czerpie z życia codziennego. Tematem jego prac jest krajobraz miejski, martwa natura bądź portrety. W swojej twórczości dąży do realistycznego ukazania rzeczywistości.

36

ur. 1992, Rzeszów


AnnaBARANOWSKA

Postrzelone

ur. 1984, Tomaszów Mazowiecki

67

2013

Akryl, płótno, 60 x 50 cm, sygn. na odwrocie Anna Baranowska. Absolwentka ASP w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem w 2010 r. w pracowni prof. T. Kotkowskiej-Rzepeckiej. Artystka pracuje cyklami, które realizuje w malarstwie, ceramice i obiektach przestrzennych. W swojej twórczości ilustruje świat demonstracyjnie. Tematy które porusza są ściśle związane z jej życiem osobistym. Prezentowała swoje prace na licznych wystawach zbiorowych. Brała udział w plenerach, warsztatach i aukcjach. Jej prace znajdują się w kolekcjach prywatnych w kraju.

MalwinaBIENIAS

Czarna mamba

ur. 1989, Kraków

68

2013

Akryl, płótno, 100 x 70 cm, sygn. na odwrocie Bienias. Ukończyła Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych. Obecnie studentka ASP w Krakowie na Wydziale Grafiki. Uprawia malarstwo, rysunek, grafikę oraz własne eksperymentalne techniki mieszane. Brała udział w ponad 20 wystawach zbiorowych i indywidualnych, akcjach artystycznych oraz warsztatach. Związana z grupa Banda oraz z kołem naukowym Prassa.

37


69

KamilPUSTUŁKA

ur. 1987, Wadowice

Szrama

2013

Olej, płótno, 60 x 60, sygn. na odwrocie Kamil Pustułka Od 2008 r. studia na ASP w Krakowie. W 2012 r. dyplom na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. A. Wsiołkowskiego, cykl „Bardzo martwe natury”, aneks rysunkowy do dyplomu „Dychotomia uskrzydlenia” w pracowni prof. G. Bieniasa. Uprawia malarstwo sztalugowe, rysunek, grafikę warsztatową. Wystawy zbiorowe w Wadowicach i Krakowie, m.in. Wadowickie Środowisko Artystyczne 2010. Prace w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

70

Małgorzata WIELEK-MANDRELA

ur. 1976, Limanowa

Krajobraz Futrzany

2011

Olej, płótno, 55 x 75 cm, sygn. na odwrocie wraz z opisem autorskim. Absolwentka PLSP w Zakopanem (snycerstwo) i ASP w Krakowie na Wydziale Malarstwa. Dyplom z wyróżnieniem w 2002 r. W 2001 r. Studium Pedagogiczne ASP w Krakowie. W latach 2006‒2009 studia doktoranckie na Wydziale Malarstwa ASP (Kraków) zakończone pracą doktorską „Badanie serca”. Udział w ponad 60. wystawach zbiorowych w kraju i za granicą (Wrocław, Warszawa, Gdynia, Kraków, Norymberga, Genewa, Berlin, Wiedeń, Opole, Częstochowa, Sucha Beskidzka, Sosnowiec, Bielsko Biała, Radom, Łódź, Hamburg, Essen), i 15. indywidualnych (Warszawa, Kraków, Sosnowiec, Olamouc, Ostrava, Limanowa). Nagrody i wyróżnienia: 2007 Triennale z Martwą Naturą, Sieradz, wyróżnienie honorowe; 2010 III Ogólnopolski Konkurs, Fundacja Kultury im. Paderewskiego, Obrazy Muzyką Malowane, III nagroda, Dom Polonii, Kraków; 2010 8. Triennale Małych Form Malarskich – Toruń 2010, Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu, I nagroda; 2012 Finał międzynarodowego konkursu Strabag, Wiedeń; 2010–2011 Udział i koordynacja międzynarodowego projektu „Przedmieścia”, ASP Kraków.

38


elekTRyczny Pastuch (TomaszROLNIAK)

…a Ty?…

ur. Brzozów

71

ur. Brzozów

72

2011

Olej, płótno, 80 x 100 cm, sygn. na odwrocie. W latach 2003–2010 studiował na kierunku Edukacja Artystyczna Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2008 r. dyplom w pracowni malarstwa prof. T. G. Wiktora oraz aneks w Pracowni Rysunku prof. M. Makiel-Hędrzak i prof. S. Góreckiego. W latach 2004–2008 prezes Koła Naukowo-Artystycznego RAZEM. Zajmuje się malarstwem, fotografią, rysunkiem i realizuje obiekty. W latach 2009–2012 pracował jako nauczyciel akademicki na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Uczestnik wielu wystaw zbiorowych i indywidualnych, zdobył liczne nagrody i wyróżnienia.

elekTRyczny Pastuch TomaszROLNIAK

po łatany

2011

Olej, płótno, 100 x 120 cm, sygn. na odwrocie.

39


73

„KAJA”

ur. 1991, Dąbrowa Tarnowska

Płaszcz

2011

Olej, płótno, 100 x 100 cm, sygn. na odwrocie. Studentka 3. roku malarstwa na ASP. Oprócz malarstwa zajmuję się także rysunkiem i fotografią. W swojej twórczości inspiruję się naturą. Przedmioty codziennego użytku stają się pretekstem do tworzenia abstrakcyjnych kompozycji.

74

„KAJA”

ur. 1991, Dąbrowa Tarnowska

PKS Olej, płótno, 90 x 100 cm, sygn. na odwrocie.

40

2011


WeronikaTYRPA Plażowicz

ur. 1990, Bydgoszcz

75

ur. 1978, Ostróda

76

2012

Technika własna, 22 x 22 cm, sygn. ołówkiem na dole Weronika Tyrpa oraz opis, oprawa autorska. Studiuje na Wydziale Grafiki krakowskiej ASP. Dwukrotna laureatka Stypendium Rektora dla najlepszych studentów roku akademickiego 2010/2011 i 2011/2012. 2. miejsce w Konkursie na Najlepszego Studenta RP, w branży Sztuka, „Studencki Nobel 2012” i wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie fotograficznym. Uczestniczyła w projekcie społeczno-artystycznym „Labirynt Wolności” w Nowym Wiśniczu. Reprezentowała Pracownię Rysunku WG na międzynarodowych warsztatach rysunkowych „Harenda 2011”. Aktywnie uczestniczy w szkoleniach, warsztatach i projektach artystycznych. Współzałożycielka grupy artystycznej Banda. Prowadziła warsztaty graficzne w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. Wzięła udział w ponad 20. Wystawach zbiorowych w kraju i za granicą (m.in. MAKROART Grecja, Hiszpania, MOCAK Kraków).

BartłomiejKOWNACKI

Czerwień

2012

Olej, płótno, 116 x 100 cm, sygn. na odwrocie. W latach 1998–2003 studiował na Wydziale Sztuk Pięknych na UMK w Toruniu, a następnie w latach 2000–2005 na Wydziale Malarstwa na ASP w Warszawie (dyplom w pracowni prof. K. Wachowiaka). W 2005 r. otrzymał Pierwszą Nagrodę w konkursie malarskim fundacji im. Franciszki Eibisch. W 2006 r. był finalistą konkursu malarskiego „Obraz roku 2005” organizowanego przez czasopismo Art&Business. Obecnie mieszka i maluje w Warszawie.

41


77

AgnieszkaDOLATA

ur. 1983, Nowa Sól

Baletnica

2012

Olej, płyta, 60 x 50 cm, sygn. p.d.: AMD. Ukończyła grafikę ze specjalnością fotografia – intermedia na krakowskiej ASP. Dyplomową instalację multimedialną zrealizowała w pracowni prof. A. Pankiewicz. Studiowała też na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego, gdzie obroniła dyplom z grafiki warsztatowej w pracowni prof. T. Jackowskiego. Zajmuje się malarstwem, grafiką warsztatową ze szczególnym naciskiem na techniki wklęsłodruku oraz fotografią eksperymentalną. Mieszka i tworzy w Krakowie, gdzie wykłada w Szkole Artystycznego Projektowania Ubioru. Brała udział w wielu międzynarodowych wystawach i projektach artystycznych. Jej prace znajdują się w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą oraz w kolekcji Muzeum w Nowej Soli.

78

AgataRADOMIŃSKA

ur. 1989, Wrocław

Jeśli to fiolet, to ktoś umrze

2013

Akryl, pastel, płótno, 100 x 100 cm, sygn. na odwrocie Radomińska 2013 wraz z opisem autorskim. Studentka malarstwa na ASP we Wrocławiu. Spędziła pół roku na stypendium w Ecole Nationale Supérieure d’Art de Bourges we Francji. Brała udział w aukcjach, wystawach zbiorowych oraz indywidualnych w Polsce i za granicą. Obecnie robi dyplom z malarstwa pod kierunkiem prof. P. Błażejewskiego.

42


AgnieszkaMUSIAŁ

ur. 1991, Częstochowa

Pole Ryżowe

79

2010/2011

Technika mieszana, płótno, 3 x 40 x 30 cm. W 2010 r. rozpoczęła studia na ASP w Krakowie na wydziale Architektury Wnętrz. Malarstwo zawsze było jej pasją. W 2012 r. miała swoją wystawę w częstochowskiej galerii „Cafe Belg”. Jen ulubiona technika to malarstwo olejne. Ulubiona tematyka to ludzie, miasta, przyroda i krajobrazy widziane na jej sposób.

AnetaOLSZEWSKA

Bez tytułu

ur. 1986, Siemiatycze

80

2013

Akryl, płótno, 80 x 80 cm, sygn. p.d.: Olszewska Aneta 2013. Ukończyła z wyróżnieniem Liceum Plastyczne im. W. Kossaka w Łomży, następnie rozpoczęła studia na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie, na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Studia ukończone dyplomem z malarstwa u prof. M. Hermana w 2011 r. Równocześnie rozpoczęła studia na ASP w Warszawie na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, specjalizacja malarstwo i rzeźba polichromowana. Dziś jest studentką 5. roku. Jej prace można zobaczyć w Galerii Akademickiej w wieży przy kościele Św. Anny w Warszawie, w Galerii Siennej w Warszawie, na Targowiskach Sztuki na Zamku Warszawskim w Arkadach Kubickiego w Warszawie i na Strefie Sztuki.

43


81

WojciechWIECZOREK

ur. 1977

Marina w Gdyni Olej, płótno, karton, 40 x 50 cm, sygn. l.d.: W. Wieczorek. Dyplom w 2004 r. na katowickiej ASP w pracowni plakatu prof. R. Kalarusa. Malarstwa uczył się w pracowni prof. R. Nowotarskiego. Kilkuletnia przygoda z samochodami ciężarowymi, którymi jeździł rzuciła go nad morze. Tu po długiej przerwie wrócił do pracy twórczej.

82

BartłomiejRADOSZ

Strumyk

ur. 1988, Żarki

2012

Akryl, płótno, 50 x 100 cm, sygn. na odwrocie B. Radosz. Student ASP w Krakowie w pracowni prof. Z. Sprychy. Wyróżniony przez Radę Wydziału Malarstwa ASP po I i po II roku studiów. Finalista konkursów m.in. „Ergo Hestia” Kielce 2008.

44


BarbaraKARPIEL Warszawa. Kry na Wiśle

ur. 1988, Nowy Sącz

83

ur. 1988, Nowy Sącz

84

2010

Olej, płotno, 61 x 73 cm, sygn. na odwrocie Barbara Karpiel oraz opis autorski. W latach 2007‒2009 studiowała na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie, w pracowni prof. W. Szamborskiego. Od 2009 r. kontynuowała studia na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie, w pracowni prof. L. Misiaka. Dyplom z malarstwa w 2012 r. na ocenę celującą. Aneks dyplomowy w Pracowni Projektowania Plakatu prof. P. Kunce, wszedł w skład wystawy Najlepsze Dyplomy 2011/2012, Pałac Sztuki TPSP, Kraków. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, projektowaniem plakatu i filmem animowanym. Wiele nagród i wyróżnień m.in.: Dyplom Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie za serię plakatów wykonanych w ramach aneksu dyplomowego, Willa prof. Karola Estreichera, Kraków, 2013; czwarte miejsce w II Edycji Międzynarodowego Konkursu „Contraddizione Continua”, Neapol, Włochy, 2012; finalistka konkursu „Dzieło” Rektora ASP w Krakowie, 2011; finalistka V Europejskiego Biennale Plakatu dla Szkół Artystycznych i Projektowych, „Youth in Europe”, Anklam, Niemcy, 2010; Golden Prix w kategorii Student na Międzynarodowym Wirtualnym Biennale „Discrimination”, Praga, Czechy, 2010. Uczestniczka wielu wystaw zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą.

BarbaraKARPIEL

City Fairytale After the Dusk 2011 Olej, płotno, 120 x 140 cm, sygn. na odwrocie Barbara Karpiel oraz opis autorski.

45


85

DominikaPACZKOWSKA

ur. 1965

Pejzaż

2012

Technika własna, płótno, 50 x 60 cm, sygn. na odwrocie Dominika Paczkowska 2012. Absolwentka PLSP w Jarosławiu. Studia licencjackie z Grafiki na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Na podstawie dorobku twórczego przyjęta do ZPAP okręg Warszawski. Obecnie studiuje malarstwo na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Edukacja Artystyczna. Zorganizowała kilkanaście wystaw indywidualnych i brała udział w kilkudziesięciu w kraju i za granicą. Uczestniczyła w wielu plenerach malarskich w Polsce i za granicą. Otrzymała nagrodę Burmistrza Gminy Foieni W Rumunii za obraz „Dom” (2012 r.).

86

BartłomiejCHWILCZYŃSKI

ur. 1987, Kraków

Bez tytułu

2013

Akryl, olej, płótno, 80 x 80 cm, sygn. p.d.: B. Chwilczyński. Absolwent Wydziału Grafiki na ASP w Krakowie. Związany z Katedrą Grafiki Warsztatowej, Pracownią Miedziorytu prof. S. Wejmana i Pracownią Litografii prof. R. Żygulskiego. Na 5. roku studiów otrzymał Grand Prix w konkursie Grafika Roku organizowanym przez macierzystą uczelnię, a następnie przygotował indywidualną wystawę w Galerii Wydziału Grafiki. W tym samym roku zrealizował pracę dyplomową w Pracowni Litografii prof. R. Żygulskiego pod kierunkiem dr K. Świętka, którą obronił z wyróżnieniem. Jego praca dyplomowa reprezentowała następnie Wydział Grafiki ASP w Krakowie na wystawie Najlepszych Dyplomów ASP 2012 organizowaną przez ASP w Gdańsku. Jego pola działań twórczych to grafika warsztatowa i projektowa, malarstwo i rysunek. Mieszka i tworzy w Krakowie.

46


MARIUSZDYDO

ur. 1979, Tarnów

Wiki-Amor z cyklu Wylęgarnia

87

2013

Ceramika kolorowa szkliwiona transparentem, malowana podszkliwnie, wys.48 cm, szer. 24 x 24 cm, sygn. Mariusz Dydo 2/30/2013, logo autorskie podszkliwne. W latach 1999‒2004 studiował na ASP w Krakowie na Wydziale Rzeźby. Dyplom w pracowni J. Nowakowskiego. W 1998 r. czynnie uczestniczył w działaniach autorskich grupy J. Kucaby – Ruchome Święto, co zaowocowało wystawieniem na murach kamienic tarnowskiego rynku 15. wielkoformatowych obrazów w cyklicznie po sobie następujących wystawach tzw. Zewnętrznej Galerii Miasta Tarnów. Na swoim koncie ma realizacje malarskie na terenie Krakowa i gminy Lorenyzweiler w Luxemburgu. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.

MARIUSZDYDO

ur. 1979, Tarnów

Żubry a la Panek stanęły do szranek

88

2013

2 sztuki, ceramika malowana podszkliwnie, wys. 22 cm, szer. 28 x 14 cm, sygn. 1: 6/2013; 2: 7/2013, seria nielimitowana.

47


INDEKS ARTYSTÓW ADAMEK Katarzyna 39 BARAN Tomasz 66 BARANOWSKA Anna 67 BATRUCH Diana 11 BAŻOWSKA Natalia 47, 48 BIENIAS Malwina 68 CHWILCZYŃSKI Bartłomiej 86 ĆWIERTNIEWICZ Wojciech 25 CYRANKA-PYTLIK Agnieszka 57 DOLATA Agnieszka 77 DRZASTWA Marta 29 DYDO Mariusz 87, 88 DYLĄG Joanna 35 DUNIN Barbara 19, 20 FORYŚ Ilona 26 GĄSIOR Beata 59 GENEW Simeon 41, 42 GRALEWSKA Olga 1, 2 JARMOLIŃSKI Bartek 61 JĘDRUSIK Dorota 58 KACZMARCZYK-HUDZIK Jagoda 15, 16 KAJA 73, 74 KAPROŃ Bartosz 7, 8 KARASIŃSKA Natalia 27, 28 KARPIEL Barbara 83, 84 KMIEĆ Przemysław 13, 14 KMIEĆ Ziemowit 17, 18 KOŁCZ Małgorzata 53 KOWNACKI Bartłomiej 76 KRAKOWIANIN Joanna 31, 32 KUBICA Lenka 5, 6 KULARSKA-KRÓL Roksana 21 KUTIAK Andrzej Bruno 36 MOSTOWIK Klaudia 50

MUSIAŁ Agnieszka 79 OLSZEWSKA Aneta 80 OLSZCZYŃSKI Paweł 45, 46 OROŃSKA Katarzyna 43 PACZKOWSKA Dominika 85 PAGIEŁA Julia 37, 38 PANAGITOPOULOU Ewa 44 PULIK Alicja 51 PUSTUŁKA Kamil 69 RADECKIKAMIŃSKI Michał 49 RADOMIŃSKA Agata 78 RADOSZ Bartłomiej 82 ROLNIAK Tomasz 71, 72 RUCIAK Sonia 40 SŁUPSKA Elżbieta 33 SOBCZYK Agata 3, 4 STYRYLSKA-GALAŻYN Joanna 23, 24 STRYSZOWSKA Katarzyna 22 ŚWIĄTCZAK Klaudia 9, 10 TOMCZAK Marta 55, 56 TYRPA Weronika 75 WALCZAK Paulina 12 WARIAS Małgorzata 54 WASIL Jarosław 65 WIECZOREK Wojciech 81 WIELEK-MANDRELA Małgorzata 70 WIERZBICKI Maciej 64 WILK Karol 52 WOLNA Martyna 30 ZALEWSKA Paulina 63 ZALEWSKI Michał 62 ZEMBKO Małgorzata 34 ZIĘTEK Cezary 60

Katarzyna Kwatro-Woźniak • Hanna Doroszuk • Patrycja Gabryś-Dudziak

opracowanie katalogu zdjęcia

Dorota Kozińska • z archiwów artystów

projekt katalogu, skład i prepress

AIART Adam Łuczak • www.aiart.pl

Dom Aukcyjny DESA Dzieła Sztuki i Antyki Kraków • ul Floriańska 13 tel. (12) 422 31 14 • (12) 422 19 66 • fax: (12) 422 98 91 www.desa.art.pl • aukcje@desa.art.pl godziny otwarcia: 11:00 - 19:00

Kraków Kraków Kraków Częstochowa Gdynia Gliwice Katowice Katowice Kielce Poznań Rzeszów

ul. Floriańska 13 ul. Floriańska 13 ul. Grodzka 8 Al. N.M.P. 40/42 ul. Abrahama 54 Rynek 22 ul. Mariacka 5 ul. Dworcowa 13 ul. Sienkiewicza 28 ul. Wielka 24 Rynek 4

tel. (12) 421 89 87 tel. (12) 422 62 57 tel. (12) 421 54 54 tel. (34) 367 15 30 tel. (58) 620 36 63 tel. (32) 231 70 21 tel. (32) 253 99 22 tel. (32) 253 94 70 tel. (41) 344 33 51 tel. (61) 851 53 91 tel. (17) 862 47 82

5. Aukcja Młoda Sztuka  

Kraków, Dom Aukcyjny DESA Pałac Kmitów, ul. Floriańska 13 Ip 25 maja 2013 godz. 16.00

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you