Page 1

Småhuskoncept från Derome Plusshus

Ett miljövänligt sätt att bo


LEVA — ETT SMART, EFFEKTIVT OCH PRISVÄRT KONCEPT Att bygga ett bostadsområde med radhus, kedjehus, parhus och/eller villor behöver inte vara svårt. Med vår väl genomtänkta struktur kan din husaffär vara både effektiv och rationell.

Genom att erbjuda ett standardiserat grundutbud blir vår produktionsprocess mer effektiv och vi kan erbjuda bostäder till ett smartare pris. Har du behov av att hitta andra utformningar eller tillval utöver detta, hjälper vi dig med en lösning som passar ditt projekt.

Med vårt koncept följer du en enkel princip när du planerar din husbyggnation. Du börjar på steg 1 med att planera din tomt, fortsätt till steg 2 för att välja vilken hustyp du vill bygga. Gå vidare till steg 3 och planera planuppbyggnad, landar på steg 4 och bestämmer alla exteriöra val och slutar sedan på steg 5 med att göra de interiöra valen.

+ 1. Planera din tomt

+ 2. Komponera ditt hus

+ 3. Planuppbyggnad

+ 4. Exteriör utformning

5. Interiöra val

Bilderna i denna broschyr är inspirationsbilder och illustrationer. Avvikelser i slutgiltigt utförande kan förekomma. Vi reserverar oss för eventuella produktförändringar och tryckfel.


EN EFFEKTIV VÄG TILL ETT MILJÖVÄNLIGT BOENDE Derome Plusshus är flexibla hus och bostäder som

Volymhus i olika former

byggs med modern, industriell volymbyggnadsteknik.

Våra volymhus går att tillverka i många olika former och skepnader. Namnet Plusshus avslöjar mycket om hur vi tänker kring våra produkter och hur det går till att köpa dem. Man kan likna våra volymer med byggklossar som plussas ihop med varandra och skapar bostadshus som passar många olika behov.   Leva är Derome Plusshus småhussortiment och innefattar radhus, kedjehus och fristående villor i olika utföranden och storlekar. Sortimentet möter både exploatörernas krav och slutkonsumentens önskemål på kvalitet och design med tilltalande boendeformer för både nuet och framtiden. Ett genomtänkt urval kortar sälj- och byggprocessen då produkterna finns färdigritade och prissatta. Industriella och standardiserade lösningar effektiviserar och ledtiden från beställning till inflyttning förkortas.   Våra olika volymhuskoncept ger dig stora möjligheter att skapa unika bostadshus på ett effektivt sätt till ett smart pris.

Trä är ”den gröna tråden” genom hela Deromegruppens verksamhet och går från skogen, via hela förädlingskedjan och ut till slutkunden genom färdiga hus och byggkomponenter.

Vår tillverkningsmetod är rationell och erbjuder möjligheten att skapa villor, radhus och flerbostadshus med korta ledtider från montage till inflyttning. Dessutom gör vi det med miljön i åtanke, till ett pris som slutkunden har råd att betala.   Genom att leverera bostäderna i väldigt hög färdigställandegrad förkortar vi tiden på byggarbetsplatsen, vilket sparar både tid och pengar. Vi värdesätter möjligheterna som följer med att tillverka våra husvolymer i en industriell miljö, där rutiner är a och o. Våra egna, kunniga hantverkare färdigställer rum där allt från golv- och väggbeklädnad till köksinredning med vitvaror och färdiga badrum sätts på plats. Eftersom alla hantverkare jobbar under ett och samma tak kan vi både effektivisera arbetet och säkra kvaliteten i alla led.


+

+

+

1. PLANERA DIN TOMT Det första steget i processen är att ta hänsyn till tomtens förutsättningar. Vi hjälper dig att kartlägga vilka möjligheter som finns på din tomt, i förhållande till vilken typ av bostäder du vill bygga.

Med vår kompetens inom bostadsplanering kan vi skapa trivsamma områden med väl optimerad bostadsyta. Vi lägger stort fokus på områdets gestaltning för att skapa den trygga känslan av att komma hem. Husens uttryck kan varieras utefter vilken miljö den övriga omgivningen har. Långsiktighet och enkelhet finns alltid med när vi skissar fram förslag. Här ska människor leva och trivas. Området planeras efter den målgrupp som ska bo där, och hänsyn tas till den detaljplan som finns. Vi hjälper dig att skapa en bra utemiljö genom att väga in såväl omgivande trafikerade vägar som att placera uteplatser i rätt väderstreck.

+


+

+

+

+

2. KOMPONERA DITT HUS Vårt småhuskoncept Leva finns i varierande storlekar som går att anpassa till radhus, kedjehus, parhus eller fristående villor. I det första steget komponerar du ditt hus genom att sätta ihop de färdiga byggklossarna på olika sätt för att skapa just den boendemiljö som du önskar.

RADHUS

Optimerar områdets yta.

• Ett yteffektivt boendealternativ • Maximerar utnyttjandet av marken

KEDJEHUS

• Erbjuder möjlighet till carport • Går att komplettera med terrass ovanpå carportens tak Ger plats för bilen.

FRISTÅENDE VILLOR OCH PARHUS

• Möjliggör annan fönstersättning • Kan ge ljusinsläpp från samtliga väderstreck Med solen som självklar ljuskälla.


100 kvm 3. PLANUPPBYGGNAD När du har valt vilken typ av hus du vill bygga är det dags att planera planlösningarna. Vilken storlek ska respektive hus ha? Vi kan erbjuda fem olika storlekar. Entréplanet har utrymme för umgänge med öppna ytor, vardagsrum och kök. Den mer privata delen av huset ligger på övervåningen med sovrum och badrum.

Plan 1

Plan 2

SOVRUM VARDAGSRUM

18,8 m2

18,8 m2

KÖK

ALLRUM

14,0 m2

14,0 m2

KÖK

8 929

K

G

BADRUM 4,1 m2

ST

TP

VP

TP

BADRUMFRD 6,1 m24,0 m2

3 465

HALL

m2

m2

4,2

2 756

3 465

2 BOA 100,0 m Det lilla (50,0 m2/plan) PLAN 1

HUS 1

VP

BADRUM 6,1 m2

HALL

30 6 251

8,8 m2

ALLRUM

14,8 m2

K

14,8 m2

4,2

SOVRUM

8,8 m2

F

F

VARDAGSRUM

30 6 251

BAD 4,1

SOVRUM

SOVRUM

12,1 m2

12,1 m2

KLK

KLK

4,6 m2

4,6 m2

2 756

100,0 m2 och yteffektivaBOA huset! (50,0 m2/plan)

Stort masterbedroom med PLAN 2 klädkammare.

PLAN 2angränsande

BOA 100 kvm 4 rum och kök

2018-04-27 KICKI VIKLUND

2018-04-27 KICKI VIKLUND


+

+

+

+

112 kvm

G

Plan 2 G

Plan 1

VARDAGSRUM

VARDAGSRUM

20,0 m2

20,0 m2

KÖK

6,3 m2

030

SOVRUM 8,9 m2

SOVRUM 8,9 m2

SOVRUM 10,2 m2

G

HS

K

K

10 211

HS

F

KLK/STÄD VP16,3

TP

HALL 8,5 m2

30 6 490

m2

BADRUM 5,1 m2

3 030

3 430

BOA 112 m2 (56 m2/plan)

PLAN 1

HUS 2

HALL 5,1 m2

G

HALL 5,1 m2

BADRUM 2,9 m2

KLK/STÄD

F

KÖK

G

BADRUM 2,9 m2

SOVRUM 10,2 m2

G

TP

HALL 8,5 m2

VP

G

G

G

G

BADRUM 5,1 m2 SOVRUM 11,7 m2

G

ALLRUM 10,0 m2

3 430 Fasadförskjutning avskärmar och BOA 112 m2 skapar privat entré. (56 m2/plan)

BOA 113 kvm 5 rum och kök

SOVRUM 11,7 m2

ALLRUM 10,0 m2

Halvvägg till allrum ger stort ljusinsläpp!

30 6 490

PLAN 2

G

PLAN 2


125 kvm Öppen trapp ger ljus och rymd till vardagsrummet. Plan 11 Plan

ARDAGSRUM

VARDAGSRUM

20,7 m2

HS

K

K

10 211

HS

F

ALLRUM 11,1 m2

BADRUM 3,0 m2

SOVRUM 8,8 m2

ALLRUM 11,1 m2

BADRUM 3,0 m2

HALL 5,3 m2

HALL 5,3 m2

F

G

TT

G

TM

TT

G

TM

G

G

G

KÖK G

HALL

9,6 m2

9,6 m2

BADRUM 4,0 m2

SOVRUM 14,3 m2

SOVRUM 11,8 m2

G

BADRUM 4,0 m2

SOVRUM 11,8 m2

Separat tvättrum! 30

3 669

3 030

6 729

30

3 669 6 729

BOA 125 m2

BOA 125 m2

(62,5 m2/plan)

(62,5 m2/plan)

PLAN 1

HUS 3

PLAN 2

BOA 125 kvm 4 rum och kök

SOVRUM 14,3 m2 G

HALL

G

VP

TVÄTT 3,9 m2

VP

TVÄTT16,1 m2 G 3,9 m2

16,1 m2

G

KÖK

030

SOVRUM 8,8 m2

20,7 m2

G

G

Plan 2

PLAN 2

G


+

+

TYPHUS 160 TYPHUS kvm 160 kvmDen ljusa utbyggnaden ALTERNATIV UTBYGGNAD

303 3 303

3 000

3 000

3 303

303

US 149 kvm

VARDAGSRUM

VARDAGSRUM

10,6 m2

10,6 m2

TERRASS

VARDAGSRUM

23,4 m2

23,4 m2

BADRUM 3,4 m2

BADRUM 3,4 m2

K

Plan 2 G

TT

TM

TVÄTT 3,4 m2

KLK 2,0 m2

F

K

HALL

23,4 m2

9,1 m2

HALL 9,1 m2

KONTOR

BADRUM 3,4 m2

10 797

3 850

K

30 7 549

BOA 160 m2 PLAN 1 (85 m2 plan 1) TT

HALL 7,0 m2

G

G

TM

G

G

G

G

G

G

G G

G

SOVRUM

SOVRUM

Kan bli större SOVRUM KONTOR hall. 2 5,7 m

Kan16,6 blimstörre 15,5 m ALLRUM hall. 2

11,7 m

2

SOVRUM 16,6 m2

SOVRUM 15,5 m2

SOVR 11,7

11,0 m2

BADRUM 4,1 m2

3 669

BADR 4,1

HALL 7,0 m2

BOA 160 m2 PLAN 2

(85 m2 plan 1)

(75 m2 plan 2)

(75 m2 plan 2)

TM

G

G

PLAN 2 G

G

G

G

VP

F

SOVRUM

Kan bli störreHALL 9,1 m hall.

Kan bli 16,6 större m hall. 2

2

KONTOR

BADRUM 4,1 m2

HALL 7,0 m2

ALLRUM 11,0 m2

TVÄTT 3,4 m2

KLK 2,0 m2

VP

BADRUM 4,1 m2

2

3 669 3 850

HS

18,8 m2

TVÄTT 3,4 m2

30 7 549

PLAN 1

KÖK

SOVRUM 11,7 m2

ALLRUM 11,0 m2

303

303

5,7 m2

TM

G

TVÄTT 3,4 m2

KLK 2,0 m2

F

VARDAGSRUM

TT

HS

KÖK

18,8 m2

G

VP

HS

KÖK 18,8 m2

G

SOVRUM 11,7 m2

VP

10 797

10 191

10 797

10 191

G

VARDAGSRUM

Plan 1

TERRASS

Plan 2

303

303

Plan 1

T

+

Lyxig takterass förlänger allrummet!

i vardagsrummet skapar rymd.

BOA 160 kvm 7 rum och kök

+

KONTOR

5,7 m2

SOVRUM 15,6 m2

5,7 m2

PLUSSHUS-TYPHUS | SKISS PLUSSHUS-TYPHUS 1:100 | SKISS 1:100

69

3 850

30 7 549

Goda förvaringsmöjligheter.

BOA 149 m2 (74,5 m2/plan)

2018-04-27 KICKI VIKLUND

2018-04-27 KICKI VIKLUND

3 669

Väl tilltagna sovrum!

Kontor som kan2 BOA 149 m bli större (74,5hall. m2/plan)

PLAN 1

PLAN 2

HUS 4

BOA 149 kvm 6 rum och kök

PLAN 2

G


+

+

+

+

4. EXTERIÖR UTFORMNING När du bygger ett hus med vårt Leva-koncept blir varje byggprojekt unikt genom kombinationer av de olika delarna i produktsortimentet. Se det som byggklossar där man kan plocka ihop och skapa en personlig prägel. Välj mellan utseendemässiga variationer i form av exempelvis spaljéer, ribbor och fasader samt klassisk, funkis eller modern stil. När det kommer till just den exteriöra utformningen så är möjligheterna stora att skapa hus som är unika för just ditt projekt.

Genom att erbjuda ett standardiserat grundutbud blir vår produktionsprocess mer effektiv och vi kan erbjuda bostäder till ett smartare pris. Men har du önskemål och vill hitta andra utformningar eller tillval, hjälper vi dig att hitta en lösning som passar ditt projekt. Så vad säger detaljplanen där du ska bygga? Och hur ser omgivningen ut? Vi hjälper dig att ta fram ett hus som passar både dina önskemål och eventuella krav i detaljplanen.

MODERN

KLASSISK

FUNKIS


+

+

+

+

5. INTERIÖRA VAL Våra interiöra val är omsorgsfullt utvalda för att passa så många smaker och människor som möjligt. Vi har ett noga utvalt standardutbud som håller hög kvalitet till ett fördelaktigt pris. Har du behov av att göra mer individuellt anpassade materialval utöver detta, kan vi givetvis hjälpa dig med det.

Våra standardval har en ljus grundton, med naturliga material som trägolv och klinker. Det ger en sammanhållen helhet. Den ljusa inredningen är en bra bas för att de boende ska kunna sätta sin personliga prägel på hemmet.

Bilderna på denna sida är för inspiration. Avvikelser i slutgiltigt utförande kan förekomma.


Derome Plusshus Björkebovägen 2 432 65 Väröbacka 0340-50 31 00 info@deromeplusshus.se

Derome 2018-03

www.deromeplusshus.se

Profile for Deromegruppen

Broschyr Leva  

Broschyr Leva