__MAIN_TEXT__

Page 1

Kostnad för hushållsel och varmvatten tillkommer. Beräknad kostnad för hushållsel: 300-500 kr/mån vid en förbrukning om 2000-4000 kWh. Beräknad kostnad för varmvatten: 165 kr/mån vid en förbrukning om 30 m3 tappvarmvatten. Avräkning efter verklig varmvattenförbrukning kommer att ske.

Bostadsrättsföreningen är ansluten till Varberg Energis stadsnät, net@seaside. Varje bostadsrättshavare bekostar och väljer utbud av bredband, TV och telefoni.

Parkering sker på föreningens gård som har 54 parkeringsplatser varav 24 carportplatser och 2 handikapplatser. Det finns 8 parkeringar med elbilsladdning. En parkeringsplats/lägenhet ingår i månadsavgiften. Tillägg för p-plats i carport: 200 kr/månad Tillägg för p-plats i carport inkl. laddbox för elbilsladdning: 500 kr/mån. Elförbrukning tillkommer med 1,50 kr/kWh.

Insatser, upplåtelseavgifter och årsavgifter är preliminära tills den ekonomiska planen är fastställd.

Säljaren meddelar köparen definitiv tillträdesdag 12 veckor före inflyttning.

2021-02-04

Profile for Deromegruppen

Driftskostnad och parkering i brf Pilbacken, Varberg  

Driftskostnad och parkering i brf Pilbacken, Varberg