Page 1

Kundhandbok

ÄGANDERÄTTER

VÄGEN TILL DITT NYA HEM


Innehållsförteckning ETT NYTT HEM���������������������������������������� 3 Att bo i hus Besök på arbetsplatsen

1. KONTRAKT���������������������������������������� 3 2. FINANSIERING������������������������������ 3-4 Betalningsplan

3. EGNA VAL�������������������������������������� 4-5 Tidplan Egna val via Derome Mark & Bostad Egna val via entreprenör Eget material

4. BESIKTNING�������������������������������������� 6 Kontrollbesiktning Slutbesiktning

5. SLUTBETALNING����������������������������� 6 6. INFLYTTNING������������������������������������ 6 TRYGGHET FÖR DIG������������������������������� 6 Garanti Försäkringar

ORDLISTA������������������������������������������������� 7

2


Ett nytt hem! Att köpa ett nytt hem är en av de största affärerna du gör i ditt liv, vi på Derome Mark & Bostad vill att det också ska bli en av de bästa. Alla våra bostadsområden har en projektledare eller kundansvarig som känner ett personligt ansvar för just ditt nya hem. Det är denna person som kommer att följa dig genom hela byggprocessen och som kan svara på de frågor som dyker upp, vilket innebär att du kan vara trygg under hela processen. Denna broschyr ger en generell vägledning om hur det går till att köpa hus av oss — från bokning och fram till den dagen din nya bostad är klar för inflyttning. Här hoppas vi att du ska få svar på många av dina frågor. Processen kan skilja sig något mellan olika bostadsprojekt.

ATT BO I HUS Att köpa småhus med äganderätt, innebär att du köper ditt hus och din tomt. Du söker lagfart för tomten, som utgör fastigheten du blir lagfaren ägare för. Som fastighetsägare blir du även delägare i den samfällighetsförening som sköter de gemensamhetsanläggningar som finns i området, vilka dessa är framgår av entreprenadkontraktet. För ytterligare information om samfällighetsföreningar och gemensamhetsanläggningar, se ordlista sidan 7. BESÖK PÅ ARBETSPLATSEN Du kommer säkert att vara väldigt nyfiken på att följa hur din nya bostad växer fram. Vi kommer i möjligaste mån tillgodose ditt behov att besöka ditt nya hem, men av säkerhetsskäl kan vi inte ta emot spontanbesök på arbetsplatsen. För att besöka ditt hus måste du därför först boka tid med samordningsansvarig, vem detta är meddelas av projektledaren. Vid besök skall hjälm och varselväst användas som lånas ut av oss på plats. Det kan förekomma att någon av entreprenörerna vill träffa dig på plats i huset, då är det den entreprenören som har ansvaret för dig.

1. Kontrakt När du gjort ditt val av bostad, tecknas ett köpekontrakt för tomten och ett entreprenadavtal för uppförande av huset. Kontrakten upprättas efter ABS 09, Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader, som ger trygghet och garantier för dig som kund. När avtalen är underskrivna ska en handpenning betalas.

2. Finansiering Inför byggstarten så läggs ett byggnadskreditiv eller annan säkerhet upp för din blivande fastighet i den bank du har valt. Från byggnadskreditivet betalas tomt och entreprenad etappvis efter betalningsplanen i kontraktet. I samband med betalningen av tomten begär Derome Mark & Bostad en spärrförbindelse som säkerhet för husentreprenaden. Din bank ställer ut denna säkerhet åt dig under byggtiden. Efter entreprenadens genomförande kommer spärrförbindelsen att sändas i retur till din bank när slutfakturan inklusive tillval är betald i sin

3


helhet. När huset är färdigställt läggs byggnadskreditivet om till ett vanligt bostadslån.

ska dessa betalas mot faktura två månader innan du tillträder huset.

BETALNINGSPLAN Betalningen av huset kommer du att göra i olika etapper. Summorna för de olika delbetalningarna finns uppställda i ditt kontrakt. Om du har frågor angående betalningar så kontaktar du vår ekonomiavdelning.

EGNA VAL VIA LEVERANTÖR/ENTREPRENÖR Några val kan ibland komma att göras direkt med våra leverantörer alternativt entreprenörer, mer information kring detta får du av ansvarig projekledare. Det beror på att leverantören har fackmannakunskap inom sitt område, vilket medför bättre service och utökade valmöjligheter för dig som köpare. Val som görs utöver specifikation i kontraktet, direkt med leverantör, ingår ej i slutbesiktningen, utan det är respektive leverantörs garanti som gäller. Det innebär att eventuell extra kostnad faktureras dig direkt från leverantören. Här följer information om val som görs direkt via leverantörer/entreprenörer:

1. Handpenning betalas i samband med kontrakt skrivning. 2. Köp av tomten sker innan byggstart. När du betalt tomten kan du söka lagfart på fastigheten och blir då lagfaren ägare till fastigheten. 3. Vid husleverans betalas 50% av summan för huset. 4. Två månader innan tillträdet betalas 35% av huset samt extra inredningsval som är gjorda via Derome Mark & Bostad. 5. De sista 15% av huset ska vara betald den dagen du tillträder huset.

3. Egna val Hos Derome Mark & Bostad köper du alltid ett nyckelfärdigt hem. Till din nya bostad väljer vi ut material och produkter från välkända varumärken som ingår i köpet. Vad som ingår i ditt hus kan du utläsa av byggnads- och rumsbeskrivningen i ditt kontrakt. Du kan också välja att göra tillval, utöver det som ingår. Valen kommer att ske via Derome Mark & Bostad samt via leverantörer och entreprenörer. Mer information får du inför tillvalsprocessen. TIDPLAN I samband med kontraktskrivningen erhåller du en tidplan. Den ska hjälpa dig att få en överblick över när dina inredningsval hos oss och hos respektive entreprenör måste vara klara. För att huset ska bli klart i tid måste du hålla tidplanen med dina val. EGNA VAL VIA DEROME MARK & BOSTAD Av Derome Mark & Bostad får du tillgång till Egna Val – i broschyrform eller via vår digitala tillvalsportal. Här framgår vilka inredningsval du kan göra, så som köksinredning, badrumsinredning, vitvaror och golv. En del tillval, som centraldammsugare och alternativa planlösningar, görs redan vid kontraktskrivningen. Projektledaren ger dig mer information om detta. Väljer du att göra val utöver det som ingår i kontraktet

4

Kök och förvaring Du utformar ditt nya kök tillsammans med en kökskonsulent från utvald köksleverantör eller tillsammans med projektledaren. Det kan variera mellan olika bostadsprojekt. Ni sitter ni ner och bestämmer ditt nya kök utifrån dina önskningar och behov, givetvis utifrån de fasta installationerna som ej går att ändra, som placering av diskmaskin, blandare, häll och fläkt samt eventuellt fönster. Eventuell extra kostnad vid köksval faktureras via Derome. Kakel och klinker Genom utsedd kakelentreprenör väljer du det kakel och klinker du önskar i ditt nya hus. Av byggnadsbeskrivningen i ditt kontrakt framgår vilka prisgrupper som ingår för kakel och klinker. Eventuell extra kostnad för tillval av material och sättning faktureras direkt till dig via kakelentreprenören. Målning och tapet Val av tapeter och målning görs hos utsedd entreprenör eller tillsammans med projektledaren. Vilken standard som ingår går att utläsa ur byggnadsbeskrivningen. Om du gör tillval på tapeter och målning utöver vår standard får du ett tilläggspris från målningsentreprenören som faktureras till dig direkt. Enligt standard sätts tapeter med ca 3-5 mm överlappning för att klara av vissa rörelser och undvika sprickor. El Inför mötet med elektrikern får du en elritning. I den framgår vad som ingår i ditt hus. Eventuella tillval eller ändringar av el görs direkt med utsedd elentreprenör


eller tillsammans med projektledaren. Tillkommande kostnader för material och arbete faktureras direkt till dig via elentreprenören. Nedan följer några av de vanligast förekommande tillval som våra kunder gör via elektrikern. • Spotlights i tak och fönstersmygar • Golvvärme i badrum på plan 2. • Dimmer till spotlights och takarmaturer • Utvändig belysning, rörelsevakt • Extra jordfelsbrytare till kyl & frys • Extra vägguttag/multimediauttag • Larm • Ström till bubbelbadkar • Mediautrustning VVS Om du vill utöka eller ändra de VVS-produkter som finns i vårt standardsortiment, görs dessa direkt med utsedd VVS-entreprenör eller tillsammans med projektledaren. Tillkommande kostnader för material och arbete faktureras direkt till dig via entreprenören. Nedan följer några av de vanligast förekommande tillval som våra kunder gör. • Blandare kök, bad, WC, tvätt. • Duschstång/stril • Duschväggar • Badkar

Mark I köpet ingår att tomten grovplaneras enligt markritningen med de grusytor och jordytor som visas. Vissa avvikelser kan uppstå när tomten anpassas efter de verkliga förutsättningarna som finns. Vill du ha ytterligare grusytor eller göra andra ändringar så har du möjlighet att beställa detta direkt av vår markentreprenör. Extra tillval faktureras direkt till dig från entreprenören. De vanligaste tillval som våra kunder gör är: • Extra grusyta för parkering • Stenläggning av uppfart och carport • Förberett för stenläggning • Förberett för trall • Stenläggning runt husliv (en rad med sten) • Färdigt gräs på tomt • Anläggning av blomsterrabatter EGET MATERIAL Om du vill köpa eget material och montera in själv, så får du montera in det först efter tillträdet, då du tagit zöver ansvaret för huset. Du får ett avdragspris från Derome Mark & Bostad på de produkter som då inte levereras av oss.

5


4. Besiktning KONTROLLBESIKTNING För att fånga upp eventuella anmärkningar och skador på huset innan slutbesiktningen så utför vi en kontrollbesiktning. Vid kontrollbesiktningen går vi igenom hela huset tillsammans med dig som kund och kontrollerar att alla material är rätt och att det inte finns några skador på inredningen. Genom att göra en kontrollbesiktning kan vi på Derome Mark & Bostad åtgärda eventuella brister innan slutbesiktningen görs. SLUTBESIKTNING Innan tillträdet så utförs en slutbesiktning av huset och tomten av en opartisk besiktningsman, där även du deltar. Slutbesiktningen görs för att säkerställa att bostaden uppfyller det som vi kommit överens om i kontraktet och att bostaden uppfyller de regler och normer som gäller för byggnation av nya bostäder. Eventuella brister som besiktningsmannen upptäcker åtgärdas kostnadsfritt av Derome Mark & Bostad inom två månader efter slutbesiktningen. Ibland kan det förekomma längre leveranstider på produkter, då åtgärdas felen så snart det går. Efter slutbesiktningen har du sex månader på dig att återkomma med fel som besiktningsmannen inte upptäckt men som bevisligen fanns vid besiktningstillfället. Detta gäller framförallt funktionsfel som exempelvis vitvaror eller golvvärme. Det gäller inte märken i golv och på väggar.

Trygghet för dig GARANTI Garantitiden för hela entreprenaden är två år och 10 år för dolda fel. Inom två år finns det möjlighet för dig som kund att hos auktoriserad besiktningsman beställa en garantibesiktning. Derome Mark & Bostad åtgärdar eventuella fel utan kostnad för dig.

FÖRSÄKRINGAR För din trygghet omfattas Derome Mark & Bostads äganderätter av en färdigställande- och nybyggnadsförsäkring. Under byggtiden är ditt hus dessutom fullvärdesförsäkrat genom Derome Mark & Bostads entreprenadförsäkring. Eventuell tomtförsäkring tecknas av tomtägaren. Från och med tillträdesdagen behöver du försäkra ditt hus med en vanlig villaförsäkring.

6

5. Slutbetalning På tillträdesdagen ska du ha betalat den sista delen av entreprenaden. Tillvalen skall vara betalda två månader innan tillträdet.

6. Inflyttning Senast 12 veckor innan inflyttning får du besked om en tillträdesdag. På tillträdesdagen träffas vi i din nya bostad och går igenom drift och skötsel av huset. När du sedan visar kvitto på att slutbetalningen är erlagd så får du dina nycklar. Välkommen hem!


Ordlista ABS 09 Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader. Bestämmelser som gäller tillsammans med konsumenttjänstlagen vid köp av småhusentreprenad. BESIKTNING En kontroll som utförs för att säkerställa att objektet, i detta fall huset, uppfyller ställda krav. BYGGLOV Skriftligt tillstånd från kommunens byggnadsnämnd som krävs för att bl.a. få uppföra, bygga till eller ändra användning av en byggnad. Regleras i plan- och bygglagen (PBL). BYGGNADSKREDITIV Ett tillfälligt lån från banken som betalas ut successivt allteftersom byggkostnaderna uppstår. När byggnationen är klar läggs lånet om till ett vanligt bostadslån. ENTREPRENÖR Utför t ex montage/installation av material i bostaden. GEMENSAMMA ANLÄGGNINGAR Gemensamhetsanläggning (GA) är benämningen på en anläggning som är gemensam för flera fastigheter och som är viktig för att fastigheterna ska kunna fungera på lång sikt. Ofta inrättas en GA för skötsel av t.ex. gator, snöröjning, belysning och lekplats. Varje fastighet har andel i gemensamhetsanläggningen och ska betala sin del för anläggningens drift och underhåll. KOMMUNAL FASTIGHETSAVGIFT En nybyggd bostad är befriad från kommunal fastighetsavgift i 15 år.

LAGFART Den som förvärvar en fastighet ska söka lagfart hos Lantmäteriet, detta kan banken hjälpa till med. Lagfarten är en officiell registrering av ett förvärv av fast egendom. LEVERANTÖR Tillhandahåller material vi köper till bostaden, t ex golv från Kährs, badrumsinredning från Svedbergs osv. PANTBREV Ett dokument som används som säkerhet för lån, oftast bostadslån. Det är utfärdat på ett visst belopp och inom en viss del av pantsatt fastighets värde. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Samfällighetsförening (SA) är den förening som har hand om de gemensamhetsanläggningar som finns i området. Samfälligheten styrs av den styrelse som du och dina grannar gemensamt väljer. De kostnader som uppstår för drift och underhåll betalas med en årsavgift till samfälligheten, årsavgiftens storlek bestäms av styrelsen. SERVITUT Servitut är ett juridiskt begrepp för den rätt en fastighet har att på visst sätt nyttja en annan fastighet. Du kan t.ex. behöva använda någon annans mark för att din tillfartsväg går över dennes fastighet. SPÄRRFÖRBINDELSE Derome Mark & Bostads ekonomiska säkerhet från dig som kund för entreprenaden. Spärrförbindelsen upprättas av din bank.

7


Derome 2018-08

Ett naturligt boende

Vi på Derome Mark & Bostad är en stolt trähustillverkare som erbjuder boendeformer för alla livsstilar, från nyckelfärdiga villor till bostadsrätter i flervåningshus. Med vårt personliga engagemang och förkärlek till trä och miljö skapar vi hem för en hållbar framtid! Derome Mark & Bostad ingår i Deromegruppen - Sveriges största familjeägda träindustri. Trä är ”den gröna tråden” i verksamheten och med mångårig kunskap och kärlek till hantverket förädlar vi råvaran hela vägen - från skog till färdigt hus. Mer information om oss hittar du på www.deromemarkbostad.se

Kundhandbok Äganderätt  

Derome Mark & Bostads kundhandbok för äganderätt

Kundhandbok Äganderätt  

Derome Mark & Bostads kundhandbok för äganderätt