{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Brochure Scholingsaanbod 2019-2020 Sarkon Academie

T 088 410 1050 | academies@derolfgroep.nl | www.derolfgroep.nl


Voorwoord Met trots presenteren wij u hierbij de digitale nascholingsbrochure van Sarkon in samenwerking met de Rolf groep. U vindt in deze gids het aanbod voor schooljaar 2019-2020. Alle fysieke trainingen staan benoemd en uitgewerkt. Van de trainingen die u in de gids vindt, kunt u iets lezen over het doel van de training, een korte inhoud en informatie als de tijdsinvestering. Daarnaast wordt er per training aangegeven om welk niveau het gaat, door middel van het aantal gevulde sterren. Voor extra informatie zoals locatie, data en prijs verwijs ik U naar de Sarkon Academie. Daar is ook het e-learning aanbod te vinden. We hopen dat er voor iedereen een passend aanbod tussen zit en dat er voor de zomervakantie een keuze kan worden gemaakt. Laten we er samen weer een prachtig en leerzaam schooljaar van maken!

Namen de werkgroep Sarkon Academie


Inhoudsopgave Analyseren van toetsgegevens, basis en verdieping Bewegend leren Communicatie en samenwerken met ouders De kracht van gebaren Effectief feedback geven Executieve functies Flitsbezoeken (IB) Grip op persoonlijke effectiviteit Groeigerichte feedback Jaarlijkse terugkomdag 2-daagse Coach(end Leidinggeven) Kanjertraining licenties A Kinder EHBO (basis) Leergang: Coachend leidinggeven, jaar 1 Leergang: Coachend leidinggeven, jaar 2 Leren werken met de profieltoets rekenen Mentorentraining Basis Mentorentraining Update Met sprongen vooruit Mindset: Samen groeien met mindset Onderwijs met gebaren (OMG), vervolg Own it! Eigenaarsschap bij leerlingen Programmeren in je klas Psychiatrie in de klas Referenties niveaus en passende perspectieven Specialist Specialist Jonge kind en VVE Toekomstgericht onderwijs Teken je gesprek, basis The 7 habits in 7 hours Thematisch spelend leren groep 3-4 Thematisch spelend leren groep 4 Train de trainer Werken met ontwikkelingsperspectieven Werken met passie, de werkdruk voorbij


Analyseren van toets gegevens, basis en verdieping Of je in staat bent om signalen te zien, op de goede manier te duiden en om de juiste conclusies te trekken leer je in de training “Analyseren van toets gegevens”. Tijdens training gaan we aan de slag om aansluitend de opbrengsten te verhogen door de juiste dingen te doen, gekoppeld aan de theorie aan de praktijk van de groep en door het gebruik van de PDCA cyclus en kwaliteitsinstrumenten. In de eerste bijeenkomst maak je kennis met begrippen als vaardigheidsscores, vaardigheidsgroei, dle’s, dwarsdoorsnedes en trendanalyses. We bespreken hoe je deze overzichten kunt lezen en welke gegevens je hieruit kunt destilleren. Samen zoeken we naar oorzaken van gevonden resultaten en kijken hierbij actief naar de connectie tussen de leerlijnen van Tule Slo en de methodedoelen. We analyseren en duiden de resultaten. Tijdens de tweede bijeenkomst interpreteren we de verzamelde gegevens uit het leerlingvolgsysteem op een juiste wijze en vertalen deze naar wat dit betekent voor het werken in de dagelijkse praktijk met groepsplannen. Daarbij word je je bewust van de onderwijsbehoeften van je leerlingen gekoppeld aan jouw eigen leerkracht-handelen. De goede dingen doen, voor een maximaal resultaat! Dit alles koppelen we aan het werken met groepsplannen, zodat op heldere wijze beschreven staat wat jouw aanpak is om met je kinderen een maximaal resultaat te bereiken. Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. 6 SBU Doelgroep: Leerkracht, directie, IB-er. Naast een theoretische basis biedt de training veel ruimte voor inbreng en bespreken eigen cases. Opleider: de Rolf groep / Tak: Ontwikkeling en de groep Niveau:


Bewegend leren! Meer bewegen is niet alleen goed voor je lichamelijke conditie. Ook je hersenactiviteit is groter als je beweegt. Door te bewegen worden de hersenen ‘aan’ gezet en wordt leren gemakkelijker. In deze workshop leer je hoe groot de invloed van bewegen is op leren en motivatie. We bieden een programma boordevol bewegingssuggesties om ook tijdens de reguliere lessen de hersenen ‘aan’ te hebben staan. De stof beklijft beter, de leerlingen zijn geconcentreerder en leren met plezier!

Wie: Leerkrachten, Ib-ers en onderwijsassistenten die graag bewegen tijdens een workshop. Waarom:

Na deze workshop: • Ben je nog meer overtuigd van het belang van bewegen in de klas. • Heb je genoeg suggesties gekregen om bewegen te kunnen integreren in je lessen, ongeacht het vak. • Beklijft de stof beter, de leerlingen zijn geconcentreerder en leren met plezier!

Wat:

In de workshop van 1 dagdeel bieden we de volgende onderdelen: • Wat doet beweging met je hersenen? • Bewegen tijdens het leren, op drie niveaus: o Friemelen o Bewegen in de klas o Bewegen in het groot • Bewegen in jouw klas. Praktische ideeën om meteen toe te passen.

Hoe:

Verwacht bij ons geen lezing, maar een inspirerende sessie, waarbij kennis en ervaringen opdoen wordt afgewisseld met mooie voorbeelden uit de praktijk. Motiveerkracht komt tegemoet aan de 3 basisbehoeften van leren: autonomie – competentie - relatie. Dit brengen we in de praktijk in onze trainingen met een aanstekelijk enthousiasme.

Liever op maat? Deze workshop is ook als uitgebreide training te boeken. We werken dan niet alleen aan inspiratie, maar aan gedegen implementatie bij u op school.

www.motiveerkracht.nu

Motiveerkracht Is een business partner van de Rolf Groep Deventer - Amsterdam - Enschede - Ochten - www.derolfgroep.nl


Communicatie en samenwerken met ouders We richten ons in deze training op de gesprekken die je met ouders hebt. Korte gesprekken ‘op de gang’ en de meer officiële gesprekken zoals de 10 minuten gesprekken. We werken met jouw eigen casuïstiek; de situaties en gedragingen van ouders waar jij nu nog mee worstelt. We doen stevig zelfonderzoek naar het aandeel dat je nu zelf nog hebt op die momenten, welk aandeel je zou willen hebben en hoe we helpen je stap voor stap om dat aandeel meer en meer te pakken. We gaan de nodige situaties uitspelen met elkaar zodat je kan oefenen en experimenteren met nieuw gedrag. De basis van de training is het door ons ontwikkelde ik+ concept waarin we je wegwijs maken zodat je daarvanuit naar jezelf kan gaan kijken en naar de ouders waar je mee samenwerkt.

Programma Dagdeel 1 -Kennis maken -Verhelderen van leerdoelen -Verkennen eigen casuïstiek naar aanleiding de praktijk van alle dag -Verkennen eigen rol in de communicatie en samenwerking met ouders -Eerste introductie ik+ concept -Intentie bepalen voor de komende periode -Huiswerk bespreken

Dagdeel 2-5 -Ervaringen afgelopen periode delen en onderzoeken -Verdiepen van ik+ concept -Onderzoek naar eigen ‘ik- en ik+ dynamiek’ van denken, voelen, willen, besluiten en handelen -Oefenen met het voeren van gesprekken op basis van eigen casuïstiek -Intentie bepalen voor komende periode -Huiswerk bespreken

Communicatie & samenwerking met ouders Op 1 lijn, in het belang van het kind


De kracht van gebaren "De Kracht van Gebaren" in het basisonderwijs is een interactieve, inspirerende en praktische workshop. Een unieke kennismaking op het werken met ondersteunende gebaren speciaal voor beroepsprofessionals binnen het (reguliere) basisonderwijs. Tegenwoordig is er steeds meer aandacht voor het gebruik van gebaren en gebarentaal in de horende gemeenschap. Maar waarom is dat eigenlijk en hoe werkt dat dan? Wat voor voordelen biedt het voor leerlingen en leerkracht? Tijdens de workshop krijgt u antwoord op al deze vragen en leert u gebaren waarmee u in de praktijk aan de slag kunt om zelf de vele voordelen te gaan ervaren. Wat die voordelen zijn? Onder andere: - vergroot de woordenschat - versnelt en versoepelt de lees- en schrijfontwikkeling - stimuleert de sociaal-emotionele ontwikkeling - versnelt en versoepelt het aanleren van een tweede taal (NT2) - maakt taal visueel en geeft daardoor ondersteuning en houvast Dit zijn nog maar enkele voordelen van het gebruik van ondersteunende gebaren. Ervaar zelf "De Kracht van Gebaren" en schrijf je in.


Effectief feedback geven Kinderen leren voor een heel groot deel door de feedback die ze krijgen van hun leraar tijdens de les. In deze bijeenkomsten gaan we hiermee aan de slag. Het gaat om feedback die specifiek gericht is op het léren van kinderen, en in mindere mate op hun sociaal-emotionele gedrag. We nemen hierbij de visie van John Hattie op effectieve feedback als uitgangspunt. In twee bijeenkomsten versterken we je kennis en vaardigheden. Je maakt kennis met het gedachtengoed van John Hattie, ‘Leren zichtbaar maken’ -

Wat is feedback eigenlijk – definitie, omschrijving en inhoudelijke begrippen De samenhang van effectieve feedback met een helder en duidelijk geformuleerd lesdoel (SMART) Niveaus van feedback: je oefent hier praktisch mee, wat doe je, wat zeg je? Mindset Hoe leer je kinderen op een juiste manier feedback geven aan elkaar Kindgesprekken

Bijeenkomst 1: • Een korte kennismaking met het gedachtengoed van John Hattie, ‘Leren zichtbaar maken’ • Wat is feedback eigenlijk – definitie, omschrijving en inhoudelijke begrippen • De samenhang van effectieve feedback met een helder en duidelijk geformuleerd lesdoel (SMART) • Niveaus van feedback: je oefent hier praktisch mee, wat doe je, wat zeg je? Bijeenkomst 2: • Je kent de plaats van de verschillende soorten feedback binnen het lesmodel • Je weet hoe je de mindset kan beïnvloeden • Je weet hoe je leerlingen kunt leren feedback aan elkaar te geven • Je weet hoe je leerlingen kunt stimuleren zichzelf feedback te geven • Hoe vaak spreek je met de leerlingen; wat bespreek je dan? Hoe plan je dat? Merk je dat het effect heeft? Duur: 2 bijeenkomsten van 3 uur. Opleider: de Rolf groep / Tak: Ontwikkeling en de groep Niveau:


Executieve functies Te laat! Verkeerde bladzijde voor je neus. Pen kwijt. Weer een boze juf…. Executieve functies staan aan

de basis van ontwikkeling en leren. De executieve functies hebben, net zoals het fonologisch bewustzijn, veel invloed op het leren lezen. En de executieve functies zijn bepalender voor het algeheel functioneren dan het IQ. Ze hebben een directe invloed op de sociale ontwikkeling, de emotionele ontwikkeling en de werkhouding. Als de executieve functies zo belangrijk zijn, moeten we ze bewuster inzetten in ons onderwijs. Dat kan gedurende de hele basisschool maar juist ook in de onderbouw, omdat deze functies zich op jonge leeftijd snel ontwikkelen. In deze training van twee bijeenkomsten krijg je zicht op ontwikkeling en problemen in executieve functies en leer je je onderwijs daar op af te stemmen. Programma: Dagdeel 1 • Welke zijn de executieve functies? • Hoe ontwikkelen deze zich? • Welke problemen kunnen ontstaan in en door de executieve functies?

Dagdeel 2 • Hoe kun je de ontwikkeling van executieve functies stimuleren? • Hoe kun je je onderwijs aanpassen als executieve functies niet goed functioneren?

Duur: 2 bijeenkomsten van 3 uur. Opleider: de Rolf groep / Tak: Leerkracht en Resultaat. Niveau:


Flitsbezoeken “Je kunt geen school runnen vanuit je kantoor!” Klassenbezoeken schieten er nogal eens bij in. De leidinggevende wíl wel, maar heeft er te weinig tijd voor. Middels de flitsbezoeken kan een leidinggevende in zeer korte tijd inhoudelijk goed op de hoogte blijven van de kwaliteit van de lessen in de school. Van flitsbezoeken is bewezen dat zij zeer effectief en doelmatig zijn. Door de heldere focus tijdens de bezoeken krijgt de leidinggevende in korte tijd veel informatie, waardoor men in een half uur diverse klassenbezoeken af kan leggen. Bijzonder aan flitsbezoeken is dat de leidinggevende niet oordeelt maar vooral gericht is op het in gang zetten van reflectie en bewustwording bij de leerkracht. Na de flitsbezoeken worden er o.a. vragen gesteld over de keuzes die de leerkracht maakt tijdens het leerproces. Een leerkracht verricht wel 3000 interventies op een dag die erop gericht zijn de ontwikkeling van leerlingen op gang te brengen. In drie minuten zijn al gauw 10 interventies waar te nemen. Het gaat er niet om wat de leerkracht fout doet, maar het gaat erom dat de leerkracht erover gaat nadenken waarom hij/zij bepaalde dingen doet, zodat bepaalde strategieën steeds bewuster ingezet kunnen worden. Een belangrijke basishouding van de leidinggevende is dat deze zich gelijkwaardig opstelt aan de leerkracht. Deze basishouding heeft als effect dat leerkrachten zich gezien voelen in hun professionaliteit en zich open stellen voor verdieping en bewustwording met betrekking tot hun handelen in de klas. Doelgroep De training is bedoeld voor leidinggevenden of medewerkers met leidinggevende taken (zoals bouwcoördinatoren of ib’ers). Inhoud Tijdens deze training krijgt u inzicht, kennis en concrete handvatten om de flitsbezoeken voor te bereiden en uit te voeren. Het trainen zal zich vooral richten op de basishouding van gelijkwaardigheid tussen leerkracht en leidinggevende en het ‘niet oordelen’. De training vraagt van de deelnemers de bereidheid om zich reflectief op te stellen. De opbouw van de training ziet er als volgt uit: Dagdeel 1:     

Wat doe je bij een Flitsbezoek? Wat levert dat op? Achtergronden en info van de methodiek. Basishouding: zonder oordeel Observaties (de klas in) Hoe vertel je het je team?

Dagdeel 2:    

Observaties (de klas in) Welke vragen zou je stellen? Oefenen basishouding Wat zie je en welke vragen laat je achter?


Dagdeel 3:  Terugblik, wat doe je nu anders? Wat is het effect?  De klas in  Oefenen basishouding  Hoe ga je deze aanpak implementeren? Werkwijze Tijdens de scholingsmomenten wordt afwisselend nieuwe informatie gepresenteerd en interactie georganiseerd tussen de deelnemers en de trainer. Opbrengsten  U bent als leidinggevende goed op de hoogte van de kwaliteit van de lessen in uw school;  U kunt in korte tijd veel leerkrachten het gevoel geven dat wat zij doen er echt toe doet;  U kunt zonder veroordelend te zijn, sturing geven aan onderwijsinhoud;  U krijgt een reflectief klimaat in uw school, waarbij het voor leerkrachten gewoon wordt om na te denken over hun professionele handelen;  U leert zonder oordeel de juiste vragen te stellen, vanuit gelijkwaardigheid;  U krijgt sterkere leerkrachten in uw school! Bijdrage van de school Het werken aan een professioneel klimaat kost tijd en vraagt om een professionele attitude van leerkracht en leidinggevende. Op een goede manier met elkaar in gesprek gaan over de kwaliteit van de door leerkrachten gekozen interventies leidt tot een toename van het professionele bewustzijn in de school. Als de school streeft naar blijvende resultaten, dan is het aan te raden om de onderwijskundige interventies én het professionele handelen met enige regelmaat terug te laten keren in het teamoverleg.

Materiaal Tijdens de training maken we gebruik van de uitgave Flitsbezoek. Deze uitgave kunt u bestellen via de webwinkel van Bazalt. www.bazalt.nl/educatieve-uitgaven/flitsbezoek of telefonisch via 088-5570500


Grip op Persoonlijke effectiviteit

Blik op Grip

Gericht op communicatie, samenwerking, gezonde balans! Je wilt je communicatie versterken en grip krijgen op de communicatie? Je wilt daarbij in je kracht staan en positieve invloed voelen op de keuzes die je maakt? In deze cursus maak je zelf het verschil door, naast theorie, tools, en coaching, in een kleine groep van en met elkaar te leren. Voor wie is deze cursus speciaal bedoeld? • Voor iedereen die werkzaam is in het basisonderwijs • Voor iedereen die meer kracht en vertrouwen wil halen uit de communicatie met ouders, collega’s maar ook privé. • Voor iedereen die zelfreflectie en persoonlijke groei belangrijk vindt om te onderzoeken. Bijeenkomst 1: Grip op communicatie. (a.d.v de Transactionele Analyse.) Doelen: • herkennen van patronen in de communicatie • kennis hebben van de theorie van de transactionele analyse • beinvloeden van je eigen gedrag in communicatie Bijeenkomst 2: Effectiviteit van samenwerking vergroten Doelen: • Geven en ontvangen van feedback, • Gebruik kunnen maken van een ODAT in de samenwerking • toepassen TA in lastige situaties, • zicht krijgen op je communicatiestijl d.m.v test Bijeenkomst 3: Grip op je eigen ontwikkeling Doelen: • Achtergronden onderzoeken, waarom reageer je zoals je reageert? • Onderzoeken van je drijfveren, oordelen, energievreters en energiegevers. Individueel eindgesprek Vasthouden van de verandering! Doelen: • Werken vanuit je persoonlijk ontwikkelplan. • oefenen van zaken die je nog lastig vindt, onderzoeken van de weerstand. Je POP is leidraad voor dit gesprek; Wat heeft het je opgeleverd, waar zit nog last, wat is nog een drempel. Hoe borg je de verandering? Studiebelasting: • 3 bijeenkomsten van 15.00-17.30 (data in overleg met de trainer) • 1 individueel coachingsgesprek met de coach van ongeveer 1 uur • 1 eindgesprek met de coach van ongeveer 1 uur • Huiswerkopdrachten tussen de bijeenkomsten door , totaal 8,5 uur • Totale studiebelasting: 18 uur


Groeigerichte feedback Invloed op de motivatie van je leerlingen ‘Less teaching, more feedback.’ Dat is waar deze workshop voor staat. Hoge verwachtingen en groeigerichte feedback helpen kinderen om door te zetten. De manier waarop we communiceren heeft meer invloed op de motivatie en ontwikkeling van leerlingen dan we beseffen. Kinderen denken gauw dat ze ergens talent voor hebben, of juist niet. Door ze te leren dat je je in alles kunt ontwikkelen, stimuleer je ze om te blijven oefenen en daardoor te groeien. We weten allemaal dat positieve feedback geven belangrijk is. Kom in deze workshop ontdekken hoe het nog effectiever kan!

Wie:

Leerkrachten, IB’ers en onderwijsassistenten die de belangrijkste leerkrachtvaardigheid willen verbeteren.

Waarom:

Na deze training: • Weet je dat hoge verwachtingen tot hoge resultaten leiden • Besef je dat Intelligentie geen vast gegeven is, maar kan groeien • Kun je groeigerichte feedback geven, die de ontwikkeling stimuleert

Wat:

In deze training van 1 dagdeel komen de volgende onderwerpen aan bod: • Positieve feedback versus groeigerichte feedback • De groei en vaste mindset (Dweck) • Het Pygmalion-effect, hoge verwachtingen • Oefenen en ervaren

Liever op maat? Hoe:

Verwacht bij ons geen lezing, maar een inspirerende sessie, waarbij kennis en ervaringen opdoen wordt afgewisseld met mooie voorbeelden uit de praktijk. Motiveerkracht komt tegemoet aan de 3 basisbehoeften van leren: autonomie – competentie - relatie. Dit brengen we in de praktijk in onze trainingen met een aanstekelijk enthousiasme.

Deze workshop is ook als uitgebreide training te boeken. We werken dan niet alleen aan inspiratie, maar aan gedegen implementatie bij u op school.

www.motiveerkracht.nu

Motiveerkracht Is een business partner van de Rolf Groep Deventer - Amsterdam - Enschede - Ochten - www.derolfgroep.nl


Jaarlijkse terugkomdag 2-daagse (leergang Coachend leidinggeven) Omdat er een leven lang te leren valt voor een coach en omdat wij onze concepten en methoden blijvend verder ontwikkelen, organiseren we ieder jaar een terugkom tweedaagse. De eigen casuĂŻstiek van de deelnemers is leidend. We pakken terug op alles wat er is langs gekomen in de leergang en nemen iedereen mee in onze laatste inzichten en technieken. Doel: Opfrissen, bijleren, aanscherpen, uitbouwen, je mede cursisten weer ontmoeten en nieuwe mensen tegenkomen is het doel. Programma: - Heel veel coachen en gecoacht worden - Opfrissen van de theorie - Verdiepen in nieuwe inzichten - Oefenen met nieuwe technieken - Werken met eigen casuĂŻstiek zowel op 1 op 1 niveau als op team niveau

Jaarlijkse terugkomdag tweedaagse Blijven spelen, blijven ontwikkelen


Kanjertraining, A-licentie Voor wie Leraren, intern begeleiders Inhoud De Kanjertraining is een methodiek op sociaal-emotioneel gebied, die zich richt op het vergroten van de sociale vaardigheden en het oplossend vermogen van kinderen. De Kanjertraining heeft tot doel sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken gedrag te voorkomen of te verminderen en het welbevinden te vergroten bij kinderen. Met behulp van de Kanjertraining wordt een veilig pedagogisch klimaat gecreĂŤerd waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. De Kanjertraining is bedoeld als groepsaanpak voor groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs. Ook zijn er lessen voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs en voor peuters. Met het invoeren van de Kanjertraining kunnen de volgende doelen worden bereikt: -

De leraar wordt gerespecteerd EĂŠn lijn binnen de school als het gaat om pedagogisch klimaat en het omgaan met elkaar Pestproblemen worden hanteerbaar of lossen zichzelf op Leerlingen durven zichzelf te zijn Leerlingen voelen zich veilig Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen Leraren reflecteren op hun eigen pedagogisch handelen.

Uw resultaat U kunt de kanjermethode in uw eigen school inzetten. U leert de uitgangspunten, de inhoud en de benodigde vaardigheden om met de methode te kunnen werken. U verwerft een officiĂŤle licentie om met deze methode te mogen werken. Omvang training Voor het behouden van de licentie is het noodzakelijk om in het tweede en het vierde jaar na de derde trainingsdag nog twee keer een nascholingsdag te volgen. Deze dagen worden apart gepland. Op basis van de licentie mogen de leraren gebruik maken van het leerlingvolgsysteem en de materialen die zijn ontwikkeld door de Stichting Kanjertraining. De materialen zijn bij de Stichting Kanjertraining te bestellen. Duur De basistraining A-licentie bestaat uit drie dagen.

OnderwijsAdvies Is een business partner van de Rolf Groep Deventer - Amsterdam - Enschede - Ochten - www.derolfgroep.nl


Kinder-EHBO basis De cursus Kinder EHBO wordt veel gevolgd door ouders, kinderdagverblijven en gastouders. Het is niet voor niets dat wij specifiek een cursus EHBO voor kinderen aanbieden. De eerste hulp aan kinderen wijkt af van de eerste hulp aan volwassenen. Zo is de reanimatie bij een baby of een botbreuk bij kinderen anders. Deze cursus voldoet compleet aan de richtlijnen van het Oranje Kruis. Deze opleiding is geschikt voor alle personen, ongeacht opleidingsniveau. Tijdens de cursus Kinder EHBO behandelen wij onder andere de volgende onderwerpen: • Voorkomen van ongevallen bij kinderen • Meest voorkomende letsels, ongevallen en kinderziektes • Hoe herken ik een ernstig ziek kind? Wat te doen bij een benauwd kind? • Mijn kind heeft koorts of koortsstuipen Brandwonden, botbreuken en uitdroging • Kraal in de neus en verstikking • Verschijnselen vergiftiging bij kinderen • Hoe herken ik allergie bij kinderen? • Bewusteloosheid, hersenschudding en wiegendood • Reanimatie van baby en kinderen (PBLS) • Verslikken baby of kind • Wanneer ga je naar de dokter? Examen U beantwoordt 15 meerkeuzevragen in de les. Geslaagd? Dan ontvangt u het Oranje Kruis Kinder EHBO certificaat, mits u deze optie in uw bestelling heeft aangevinkt. De kosten van de cursus Kinder EHBO zijn veelal (gedeeltelijk) te declareren bij uw zorgverzekeraar Duur: 2 dagdelen Opleider: de Rolf groep / Tak: BHV/EHBO Niveau:


HSA - Leergang Coach(end Leidinggeven) jaar 1 Als je de Leergang hebt afgerond heb je een flinke dosis zelfkennis, mensenkennis en psychologisch inzicht opgedaan. Je coach gereedschapskist is goed gevuld en je hebt een jaar lang intensief oefenen met coachen en gecoacht worden achter de rug. Je beheerst de basis van het coachen en zet het in je dagelijkse praktijk in. Je merkt dat de relaties met je collega’s zich verdiepen en dat je in staat bent om mensen daadwerkelijk een stap verder te helpen naar meer en meer zelfbewustzijn, autonomie en professionaliteit. De leergang is opgebouwd rondom een aantal essentiële coach competenties: - De essentie pakken - Het grotere geheel zien - Jezelf als instrument gebruiken - Het hier & nu als materiaal gebruiken - Systemisch kijken - Uit het Spel blijven - Passend interveniëren - IK+/JIJ+ confronteren - Ongehecht zijn aan de uitkomst De Leergang is gebaseerd op de twee HSA concepten: - IK+, het concept voor professionele & persoonlijke ontwikkeling - WIJ+, het concept voor teamontwikkeling De werkwijze - Intensieve opleiding, veel persoonlijke aandacht - Korte theoretische inleidingen - Een keur aan nieuwe concepten en inzichten - Trainen van vaardigheden: uitproberen, ervaren, reflecteren, alternatieven ontwikkelen, opnieuw uitproberen - Proceswerk, permanent het hier en nu gebruiken, alles is materiaal - Casuïstiek vanuit de eigen actuele werksituatie - Individuele coaching - Intervisiegroepen De Leergang is opgebouwd rond vier gebieden: 1: Eigen oefenmateriaal - Je brengt persoonlijke casuïstiek in - Je kiest een ‘proefkonijn’ buiten de opleiding - Je brengt een thema in dat speelt op je werk 2: Persoonlijke ontwikkeling - Je doet diepgaand onderzoek naar jezelf en je werkt aan je eigen strategieën en mechanismen 3: Gereedschapskist -Je krijgt een gedegen theoretische onderbouwing van je vak -Je krijgt een breed palet aan werkvormen, methodieken en vraagvormen aangereikt die je direct kunt gaan inzetten. 4: Oefenen en direct feedback ontvangen - Je gaat heel veel oefenen tijdens de opleidingsdagen en daarnaast met je intervisiegroep en je ‘proefkonijn(en)’.

Leergangen Een nieuwe stap in je loopbaan


HSA - Leergang Coach(end Leidinggeven) jaar 2 Je hebt enige tijd geleden de opleiding Leergang Coach(end Leidinggeven) jaar 1 gevolgd. Je bent met alles wat je geleerd hebt aan het werk gegaan in de praktijk en bent van alles tegengekomen. Je hebt successen geboekt, soms het puntje van je tong afgebeten, soms met je handen in het haar gezeten, soms pareltjes geoogst. Je hebt gereflecteerd en vraagt je nog wel het een en ander af. De kans is groot dat je aankomt bij een volgend niveau van leren en werken, zowel als coach als in je persoonlijke ontwikkeling. Doel: Vaardig(er) worden in het creëren van(uit) autonomie, eigenaarschap en pro-activiteit. Zowel in 1 op 1 situaties als in team situaties. We bouwen voort op alles wat er is langs gekomen in jaar 1. We zorgen voor verdere integratie en verdieping en we geven stevig aandacht aan teamcoaching en conflictcoaching. De leergang is opgebouwd rondom een aantal essentiële coach competenties: ● ● ● ● ● ● ● ● ●

De essentie pakken Het grotere geheel zien Jezelf als instrument gebruiken Het hier & nu als materiaal gebruiken Systemisch kijken Uit het Spel blijven Passend interveniëren IK+/JIJ+ confronteren Ongehecht zijn aan de uitkomst

De Leergang is gebaseerd op de twee HSA concepten: ● ●

IK+, het concept voor professionele & persoonlijke ontwikkeling WIJ+, het concept voor teamontwikkeling

De werkwijze ● ● ● ● ● ● ● ●

Intensieve opleiding, veel persoonlijke aandacht Korte theoretische inleidingen Een keur aan nieuwe concepten en inzichten Trainen van vaardigheden: uitproberen, ervaren, reflecteren, alternatieven ontwikkelen, opnieuw uitproberen Proceswerk, permanent het hier en nu gebruiken, alles is materiaal Casuïstiek vanuit de eigen actuele werksituatie Individuele coaching Intervisiegroepen

Leergangen Een nieuwe stap in je loopbaan


Leren werken met de profieltoets rekenen/Bareka Deze korte cursus, ontwikkeld i.s.m. de Rijksuniversiteit Groningen met de volgende doelen:  u krijgt inzicht in de bouwstenen bij de basisvaardigheden rekenen;  u krijgt inzicht in de relatie tussen het geautomatiseerd beheersen van de basisvaardigheden en de voortgang in de rekenontwikkeling;  u leert de Profieltoets Rekenen en Rekenmuurtje (oefendeel) gebruiken en ervaart de meerwaarde van deze digitale instrumenten; u krijgt zicht op het onderbouwen van een passend rekenaanbod met haalbare en functionele doelen; Gericht op het gebruik door leerkracht, IB-er, rekenspecialist, RT-er en AB-er. Met de screeningstoetsen worden de hiaten en foutenpatronen in de rekenontwikkeling in beeld gebracht. Daarmee krijgt u een beeld van de “power” van de rekenvaardigheid. Met de automatiseringstoetsen wordt in beeld gebracht, in hoeverre de basiskennis voldoende is geautomatiseerd. Daarmee krijgt u een beeld van de “speed” van de basale rekenvaardigheden. Door in het programma de Profielkaart aan te maken, krijgt u zicht op de cruciale aspecten van de rekenvaardigheid. De Profielkaart wordt voor leerkracht én leerling gevisualiseerd in het Rekenmuurtje. Op basis van het Rekenmuurtje, de Profielkaart en de andere rapportages krijgt u een duidelijk beeld van de mogelijke interventies (groepsplan / handelingsplan) en/of keuzes t.a.v. het leerstofaanbod.

Bijeenkomst 1: Praktische informatie m.b.t. toetsen/rapportages, analyse en gerichte hulp. Bijeenkomst 2: Verdieping van analyse/gerichte hulp en aanzet tot Rekenbeleid LET OP! NEEM VOOR DEZE CURSUS JE EIGEN LAPTOP/TABLET MEE!


Mentorentraining Basis Doelgroep Leerkrachten basisonderwijs met onderwijsbevoegdheid die opgeleid willen worden voor het coachen en begeleiden van studenten. Doel basisprogramma Verschillende technieken en stijlen van begeleiding, coaching en communicatietechnieken. U ontdekt of ‘beoordelen’ en ‘begeleiden’ bij elkaar passen en onder welke voorwaarden begeleiding en coaching echt effectief is. U maakt kennis met het onderwijsprogramma van de iPabo. U ontwikkelt zich als werkplekbegeleider op de volgende terreinen: - Coaching en communicatievaardigheden; - Begeleiden en coachen van leraren en studenten; - Structuur van de opleiding van de Hogeschool; - Formuleren van leervragen; - Begeleiden en evalueren op lessen van studenten. Tijdens de opleiding is er aandacht voor taakopvatting, positionering in, facilitering, procedures en afstemming met de eigen organisatie, hogeschool, schoolopleider en werkveldassessor. Werkwijze Er is aandacht voor taakopvatting, positionering in, facilitering, procedures en afstemming met de eigen organisatie, Hogeschool, schoolopleider en werkveldassessor. Na afloop van het traject bent u in staat leraren en studenten te begeleiden en te coachen en heeft u inzicht in de structuur van de opleiding van de Hogeschool. Naast de bestaande inhouden als reflecteren, intervisie, begeleiden en beoordelen van studenten sluit de cursus aan onderwerpen als: ● ● ●

het werkplekassessment het werken met een lesbeschrijvingsformulier het programma op de hogeschool iPabo

Veel aandacht wordt besteed concrete voorbeelden uit de praktijk. Cursisten worden gevraagd om eigen voorbeelden mee te nemen. Ook wordt er gewerkt vanuit rollenspel waarbij intervisie en feedback geven aan studenten een centrale rol in nemen. In de bijeenkomsten gaan de cursisten concreet aan de slag met materiaal van studenten. Ook ervaren zij door opdrachten van studenten uit te voeren welke problemen zich voordoen. Een voorbeeld hierbij is het formuleren van leerdoelen en lesdoelen bij een les. Bijeenkomsten De onderwerpen die tijdens het basisprogramma aan bod komen zijn: o Invulling geven aan de rol van mentor. o Reflecteren op lessen van studenten en werken met kernkwaliteiten. o SVIB: kennis maken met opbrengst gericht coachen a.d.v. beelden. o Geven en ontvangen van feedback.


Mentorentraining Update Direct bij aanvang van de studie aan de pabo lopen studenten stage op een basisschool. Dit praktijkleren is een essentieel onderdeel van de opleiding tot leraar basisonderwijs. De begeleiding op de basisschool wordt verzorgd door de mentor. De mentor speelt een belangrijke rol bij het leren van de student. De mentor moet empathisch zijn, kunnen begeleiden, maar ook kunnen sturen, kunnen motiveren en kunnen adviseren. Door studenten de gelegenheid te geven om te oefenen met het geven van les en door het voeren van begeleidingsgesprekken probeer jij als mentor de student op een hoger competentieniveau te krijgen. Doel Mentoren hebben aan het einde van de training de vaardigheden en kennis om studenten te begeleiden tot startbekwame leerkrachten. Basis- en verdiepingsprogramma in een Je maakt kennis met verschillende technieken en stijlen van begeleiding, coaching en communicatietechnieken. Je gaat ontdekken of ‘beoordelen’ en ‘begeleiden’ bij elkaar passen en onder welke voorwaarden begeleiding en coaching echt effectief is. Je maakt kennis met het onderwijsprogramma van Hogeschool iPabo. Je ontwikkelt jezelf als mentor/werkplekbegeleider op de volgende terreinen: ● Coaching en communicatievaardigheden; ● Begeleiden en coachen van leraren en studenten; ● Structuur van de opleiding van de Ipabo ● Formuleren van leervragen; ● Begeleiden en evalueren van lessen van studenten. Tijdens de opleiding is er aandacht voor taakopvatting, positionering in, facilitering, procedures en afstemming met de eigen organisatie, iPabo, schoolopleider en werkveldassessor. Doel verdiepingsprogramma Het begeleiden van studenten die praktijkonderzoek doen binnen de school. Je maakt kennis met de facetten van het cyclisch werken bij praktijkonderzoek en je begeleidt de studenten bij: 1. het formuleren van een onderzoeksvraag vanuit de ambitie van uw school het formuleren van deelvragen naar aanleiding van de onderzoeksvraag en het opzetten van een vooronderzoek 2. de beoordeling op de werkplek en de opleiding.


Met Sprongen Vooruit Groep 1-2

Groep 3-4

Groep -6

Groep 7-8

Met Sprongen Vooruit is dé nascholing op het gebied van reken-wiskundedidactiek volgens de meest recente inzichten. Het rekenprogramma is ontwikkeld voor groep 1 t/m 8 op basis van het gelijknamige proefschrift van dr. Julie Menne. Het is wetenschappelijk bewezen dat rekenresultaten van leerlingen verbeteren als ze les krijgen op basis van Met Sprongen Vooruit. Typerend Met Sprongen Vooruit:  Inzicht in rekenleerlijnen en vakdidactiek  Interactief rekenprogramma met coöperatieve werkvormen  Uitdagende rekenmaterialen en leerzame rekenspellen  Rekenen met Eigen producties  Bewegend leren rekenen  Te gebruiken naast iedere regulier rekenmethode Met Sprongen Vooruit cursussen in het kort: Overzicht rekenleerlijnen met theoretische achtergrondinformatie Leerlijnen toegelicht aan de hand van oefenlessen, spellen, materialen en modellen Opdoen van rekendidactische kennis, vaardigheden en inzichten Rekenspellenboek met elk meer dan 100 oefenlessen en spellen Praktische rekenmaterialen en spellen, direct inzetbaar in de groep

groep 1&2

groep 3&4

groep 5&6

groep 7&8

Doelgroep: Leerkrachten, rekencoördinatoren, intern begeleiders en remedial teachers van het basis- en speciaal (basis)onderwijs. Cursusduur Studielast Inclusief Certificaat

4 x 2,5 uur 40 uur (waarvan 30 uur praktijkopdrachten) Rekenspellenboek en cursusmap na voltooiing

Afgelopen schooljaar hebben meer dan 5.500 leerkrachten, rekencoördinatoren, IB’ers en RT’ers een cursus gevolgd. Zij hebben deze cursussen gemiddeld beoordeeld met een 8,5 of hoger!

Motiveerkracht Is een business partner van de Rolf Groep Menne Instituut Is-een business partner- www.derolfgroep.nl van de Rolf Groep Deventer - Amsterdam Enschede - Ochten Deventer - Amsterdam - Enschede - Ochten - www.derolfgroep.nl


Mindset: Samen groeien met Mindset (traject) Je hebt leerlingen die uitdagingen op school met veel plezier aangaan, die hard werken voor goede resultaten en die zich niet uit het veld laten slaan door tegenslagen, zoals onvoldoendes. Er zijn echter ook kinderen die het liefst alleen gemakkelijke opdrachten doen en die zich dom voelen wanneer ze hard moeten werken om iets onder de knie te krijgen. Vaak is hun motivatie voor school daardoor niet optimaal. Wat blijkt? De manier waarop mensen hun intelligentie en mogelijkheden zien, is van grote invloed op de groei die ze doormaken. Een vaste mindset belemmert ontwikkeling. Een groeimindset zorgt voor motivatie en doorzettingsvermogen en is onmisbaar voor het ontplooien van talenten. Het goede nieuws is dat je een vaste mindset bij kinderen (en jezelf!) kunt veranderen in een groeimindset. Leerkrachten spelen hierbij een cruciale rol. Tijdens deze tweedaagse training word je ondergedompeld in de mindsettheorie en krijgt je vooral heel veel praktische tips en werkvormen die je direct kunt inzetten in je klas. We gaan uitgebreid in op alle relevantie thema’s, zoals het aangaan van uitdagingen, de plasticiteit van het brein, groeigericht complimenteren, leerprocessen, strategieÍn, omgaan met fouten en leerkuilen.

Duur: 2 bijeenkomsten van 3 uur Opleider: de Rolf groep / Tak: Ontwikkeling en de groep. Niveau:


Onderwijs met gebaren (OMG), vervolg Voor alle leerkrachten en professionals binnen het basisonderwijs. Om deze vervolgcursus te kunnen volgen moet u de Basiscursus OMG gebaren in het basisonderwijs hebben gevolgd. Breid in 4 bijeenkomsten van 2 uur uw gebarenwoordenschat uit en leer gebaren om uw lessen te ondersteunen. De volgende onderwerpen komen aan bod: - Schoolactiviteiten en begrippen - Tellen t/m 100 - Emoties en conflicten - Rekenbegrippen - Tijdsaanduidingen en de kalender - handalfabet - vertellen en voorlezen met gebaren - communicatie


Own it! Eigenaarschap bij leerlingen Leerlingen eigenaar laten zijn van hun eigen leerproces! Je weet dat deze zelfsturing erg bevorderlijk is voor hun motivatie en uiteindelijk voor hun prestaties. Maar dan komt de vraag….wat kan ik concreet doen om dit te realiseren? Deze workshop geeft je enkele praktische tips waar je meteen mee uit de voeten kunt zonder meteen de hele schoolvisie aan te hoeven passen.

Wie:

Leerkrachten, IB-ers, directie, onderwijsassistenten.

Waarom:

Na deze workshop: • Ben je overtuigd van het nut van eigenaarschap bij leerlingen • Heb je inspiratie opgedaan om eigenaarschap toe te passen in je groep • Heb je concrete tips in handen om mee aan de slag te gaan.

Wat:

In de workshop van 1 dagdeel komen de volgende onderwerpen aan bod: • Voorwaarden eigenaarschap • Enkele praktijkvoorbeelden • Tips om direct toe te passen • Tips op maat maken voor je groep

Hoe:

Verwacht bij ons geen lezing, maar een inspirerende sessie, waarbij kennis en ervaringen opdoen wordt afgewisseld met mooie voorbeelden uit de praktijk. Motiveerkracht komt tegemoet aan de 3 basisbehoeften van leren: autonomie – competentie - relatie. Dit brengen we in de praktijk in onze trainingen met een aanstekelijk enthousiasme.

Liever op maat? Deze workshop is ook als uitgebreide training te boeken. We werken dan niet alleen aan inspiratie, maar aan gedegen implementatie bij u op school.

www.motiveerkracht.nu

Motiveerkracht Is een business partner van de Rolf Groep Deventer - Amsterdam - Enschede - Ochten - www.derolfgroep.nl


Programmeren in je klas, Aan de slag Je hoort vandaag de dag veel over Programmeren. Waarom zou je dit kinderen aanleren? Wat is de waarde ervan en kun jij dit als leerkracht ook? De laatste vraag kunnen we alvast instemmend beantwoorden: iedereen kan dit! Je hoeft geen ict-kennis te hebben, want programmeren kan ook zonder computer en je hoeft er helemaal geen dure spullen voor aan te schaffen. Wil jij weten wat de waarde is van programmeren voor jouw leerlingen en hoe je onderzoekend en ontwerpend leren een nieuwe dimensie geeft. Programmeren is een onderdeel van ‘Computational Thinking’ en die kennis en vaardigheden vallen onder ‘Digitale Geletterdheid’. We laten je zien wat de didactische meerwaarde is én we zorgen er uiteraard voor dat je morgen aan de slag kunt!

Duur: 1 bijeenkomst á 3 uur. Opleider: de Rolf groep / Tak: ICT Niveau: Benodigdheden: Goede en stabiele WiFi, een laptop of tablet per deelnemer.


Psychologie in de klas In deze training duiken we wat dieper de theorie in van vijf stoornissen. (ADHD, ASS, ODD, Angst- en hechtingsstoornissen. Het omgaan met leerlingen met een gedragsstoornis in een klas vol met andere kinderen is niet altijd even makkelijk. Door de kennis rondom de stoornissen te vergroten leer je wat je wel en niet van deze kinderen kunt verwachten. Door positief te kijken naar de mogelijkheden ontdekken we welke kansen er zijn voor de leerkrachten van deze kinderen. Ook bespreken we hoe je de grens tussen onderwijs en hulpverlening, als school en als individuele leerkracht, zorgvuldig bewaakt. We bekijken veel mogelijkheden die inpasbaar kunnen zijn binnen het reguliere onderwijs. (BAO en SBO We gaan met een positieve bril kijken naar “negatief” gedrag. Zorgen dat we er minder “last” door ervaren. Gedragsprobleem versus stoornis, wat is het verschil? Verder komt aan bod: Praktische handreikingen voor in de klas, oudercontacten, uitwisselen van ervaringen en tips met elkaar. Programma: Dagdeel 1: ADHD Dagdeel 2: Oppositioneel Gedrag Dagdeel 3: ASS Dagdeel 4: Angst, faalangst en depressie Dagdeel 5: Hechtingsproblematiek Duur: 5 bijeenkomsten van 3 uur. Doelgroep: leerkrachten en intern begeleiders Opleider: de Rolf groep / Tak: Ontwikkeling en de groep. Niveau:


Referentieniveaus en passende perspectieven De inhoudelijke doelen uit de referentieniveaus en passende perspectieven maken dat je onderwijs op maat kunt bieden. Als je weet naar welke vorm van voortgezet onderwijs een leerling overstapt kun je bepalen of de leerling ‘op koers ligt’. Bied je nu overbodige doelen aan en kun je gaan schrappen? Of moet je het onderwijs verrijken of versnellen zodat de leerling het gewenste startniveau aan kan? Deze training is voor leerkrachten en intern begeleiders die het beste uit elke leerling willen halen. Programma: Bijeenkomst 1 Hoe verhouden de kerndoelen, de referentieniveaus, fundamentele- en streefniveaus en de leerroutes zich tot elkaar? Wat is het doel van deze niveau indeling? Wat zijn inhoudelijke verschillen en overeenkomsten tussen de taal- en rekenniveaus? Welke doelen moet je minimaal nastreven en welke doelen moeten minimaal beheerst worden door jouw leerlingen? Voor welke leerlingen streef je welk niveau na, zodat je recht doet aan hun mogelijkheden en zorgt voor een veilige overstap naar het voortgezet onderwijs? In deze training duik je in de verschillende doelenlijsten en leg je een relatie met het aanbod in de methoden van jouw school. Je leert welke aanpassingen je kunt maken en welke accenten je kunt leggen voor jouw groep. Bijeenkomst 2 Hoe, wanneer en met wie bepaal je welke leerroute bij een leerling past? En hoe geef je die leerroute vervolgens vorm in je onderwijs? Op een manier die bij de leerling past en die uitvoerbaar is in de groep? In deze training leer je hoe de leerkracht en de intern begeleider samen met de leerling en de ouders invulling geven aan de resterende lestijd van een leerling op school. De referentieniveaus en leerroutes zijn hierbij een hulpmiddel. Wanneer duidelijk is welke doelen worden aangeboden, en welke doelen kunnen vervallen, kan de resterende onderwijstijd gepland worden. Hoe kunnen de stimulerende factoren van het kind en het onderwijs benut worden om de doelen te bereiken? Tijdens deze training maak je een start met het schrijven van een ontwikkelingsperspectief voor een leerling uit je school. Duur: 2 bijeenkomsten van 3 uur. Opleider: de Rolf groep / Tak: Ontwikkeling en de groep. Niveau:


Specialist Jonge kind en VVE De opleiding Jonge Kind is een praktijkgerichte opleiding voor leerkrachten primair onderwijs die in hun onderwijs willen aansluiten bij de specifieke manier van leren van jonge kinderen. De motor voor de ontwikkeling van jonge kinderen ligt in spel. Leerkrachten creëren een rijke speelleeromgeving met een beredeneerd aanbod van betekenisvolle activiteiten, waarin kinderen in de volle breedte van hun ontwikkeling worden uitgedaagd en ondersteund. De volwassene schept als vanzelf ruimte voor kind-initiatief en benut incidentele kansen tot leren. Tijdens de opleiding word je uitgedaagd je eigen onderwijspraktijk systematisch onder de loep te nemen. Hoe kunnen de kansen voor lerend spelen versterkt worden in de eigen groep, het onderbouwteam en het beleid van de school? Wat zijn effecten van veranderingen op het gedrag van de kinderen in je groep? En hoe kun je collega’s betrekken bij de ontwikkeling van lerend spelen? Doelgroep Leraren (speciaal) basisonderwijs, die werkzaam zijn in de onderbouw, eventueel met de taak van onderbouwcoördinator of VVE-coördinator. De opleiding is ook interessant voor IB-ers en voor leerkrachten in groep 3 die hun onderwijs meer willen vormgeven vanuit spel. Doelen - Een specialist jonge kind heeft vier rollen. Hij of zij: - is inhoudelijk deskundig en vaardig in onderwijs aan het jonge kind; - inspireert, verbindt, leidt en begeleidt collega’s van het onderbouwteam; - ontwikkelt en verbetert systematisch en onderzoeksmatig onderwijs aan jonge kinderen; - levert een bijdrage aan schoolbeleid.


Toekomstgericht onderwijs De deelnemer: • Heeft minimaal 2 jaar ervaring als leerkracht basisonderwijs; • Heeft affiniteit met wetenschap en techniek, met wetenschap- en techniekonderwijs, volgens de methodiek van het onderzoekend en ontwerpend leren; • Beschikt over goede contacten met management en collega’s. De opleiding leidt op tot Onderwijskundig specialist Wetenschap en Techniek en Onderzoekend en Ontwerpend Leren (W&T/OOL). Deze specialist is bekend met W&T-inhoud en -methodiek en weet waar inhoudelijke ondersteuning te vinden is. Hij/ zij is vakdidactisch deskundig, overziet mogelijke integratie met andere vakgebieden, is bekend met principes van verandermanagement en begeleiding van collega’s en werkt samen met andere specialisten in de schoolorganisatie. Een expert W&T- en OOL-onderwijs is op verschillende manieren inzetbaar: als een specialist die verantwoordelijk is voor het leergebied W&T/OOL, als adviseur en begeleider, als inspirator en gangmaker of als vakleerkracht die in verschillende klassen W&T geeft. Een school kan hier een eigen vorm kiezen. Het is wel belangrijk dat de W&Tspecialist een duidelijke rol krijgt in de plannen voor W&T onderwijs in de school. Deelnemers kunnen na afloop:

1. Zelf uitdagend wetenschap- en techniekonderwijs organiseren in de eigen klas en integreren met andere leergebieden, zoals het gebruiken van W&T als inspirerende context voor taal en rekenen/wiskunde.

2. Zelf de didactiek van Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL) toepassen bij Wereldoriëntatie. 3. Hun inhoudelijke en vakdidactische kennis en vaardigheden inzetten om collega’s te inspireren, te ondersteunen en te begeleiden bij het realiseren van W&T/OOL-onderwijs.

4. Schoolbeleid formuleren ten aanzien van W&T/OOL-onderwijs op hun eigen school (bijvoorbeeld een meerjarenplan maken voor de invoering ervan, een verbeterplan maken, etc.

De opleiding loopt over 2 schooljaren met 18 bijeenkomsten. Op de bijeenkomsten wordt voortdurend de relatie met de eigen praktijk gelegd. Er wordt teruggeblikt op ervaringen in de eigen praktijk n.a.v. de vorige bijeenkomst, dan volgen nieuwe theorie en activiteiten en afspraken voor activiteiten in de school en studie voor de volgende bijeenkomst. Globale opbouw per bijeenkomst: • • • • •

Terugblik op ervaringen eigen praktijk n.a.v. vorige bijeenkomst Introductie nieuw onderwerp Theorie en activiteit(en) Bespreken huiswerk volgende bijeenkomst Werken aan opdrachten (onder begeleiding van docenten)

De praktijkopdrachten betreffen vrijwel altijd zaken die relevant zijn voor de eigen schoolpraktijk zoals het voorbereiden en uitvoeren van lessen, soms met collega’s, en het maken van een W&T projectplan voor de eigen school. De opdrachten: 1. 2. 3. 4.

Een bestaande (“kant-en-klaar”) lessenserie uitvoeren in de klas om het onderzoekend of ontwerpend leren aan den lijve te ondervinden in de eigen klas. Zelf een onderzoekende of ontwerpende lessenserie ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van minimaal 4 lessen. Hierbij hoort ook een verkenning van voorkennis en leerling-denkbeelden. Begeleiding van een collega bij voorbereiding en uitvoering van een W&T-les. Een verbeterplan ontwikkelen voor W&T in de eigen school.

De bijeenkomsten zijn zo geprogrammeerd dat ze synchroon lopen met bovengenoemde opdrachten en daarop voorbereiden. Daarnaast zijn er kleine opdrachten per bijeenkomst zoals het bestuderen van literatuur.


Basiscursus Teken je gesprek Teken je gesprek is een interactieve visuele gespreksmethode. De methode stimuleert het zelf oplossend vermogen van jong en oud. Teken je gesprek is niet echt tekenen, maar men maakt gebruik van symbolen en kleuren om het gesprek te visualiseren. Alhoewel de methode niet specifiek ontwikkeld is voor mensen met autisme, ADHD of ADD, blijken zij zeer veel baat te hebben bij deze visuele ondersteuning. Ook mensen die chaotisch of associatief denken, profiteren van deze visuele aanpak. Teken je gesprek maakt veel gebruik van helpende en niet-helpende gedachten. Met symbolen, kleuren en kernachtige beschrijvingen, maak je met de leerling een visueel verslag van hetgeen de leerling jou op dat moment vertelt. Het geeft overzicht en inzicht waardoor er een natuurlijke en bewuste betrokkenheid ontstaat voor de eigen ontwikkeling. Het helpt een leerling actief mee te denken over de doelen voor de komende periode. Daardoor sluiten de  leerdoelen goed aan en ontstaat een gevoel van eigenaarschap. Op een A3 vel word getekend en geschreven. Er wordt gewerkt met kleuren en symbolen voor gevoelens, gedachten en uitspraken. Deze ondersteunen het maken van een overzichtelijke, visuele weergave van het gesprek. Er zijn verschillende sjablonen, manieren waarop je een gesprek optekent. Elk sjabloon ondersteunt en stimuleert door zijn vorm het inzichtgevend vermogen bij de leerling. De sjablonen helpen de leerling om zichzelf te helpen.​ De sjablonen zijn ook zeer geschikt om in te zetten bij gesprekken met leerlingen, ouders of coaching van collega’s of bij leerling besprekingen. Teken je gesprek is ook goed voor groepen waar de nodige conflicten spelen/voorkomen. Klassikaal op het bord het groepsgesprek optekenen heeft een positief effect op de groepsvorming. programma:

• Dag 1 Basisprincipes van Teken je gesprek.  Hoe start je een eerste gesprek? Hoe help je een leerling om

op een plezierige manier zelf mede-eigenaar en initiator van zijn eigen ontwikkeling te laten zijn en wat is daarbij de juiste basishouding. Wat zou de leerling willen onderzoeken? Je leert over de vele mogelijkheden en hoge effectiviteit van het inzetten van sjablonen bij bijvoorbeeld bij een leerling gesprek, oudergesprekken, casusbespreking enzovoort. Je leert de sjablonen: Dit gaat goed, dit gaat niet goed en de ketting van gebeurtenissen.​

• Dag 2:  De positieve intentie van gedrag achterhalen.  Anders leren kijken naar gedrag. Hoe doe je dat?

Welke bedoeling heeft het kind met zijn/haar gedrag? Wat levert het oude gedrag op en wat het nieuwe gedrag? Je leert de sjablonen: het voor- en nadelen onderzoek en nieuw gedrag-actiespin en de nieuwe gedragsketting.

• Dag 3: Het veranderingsproces verstevigen. Hoe help je de leerling argumenten te vinden, zodat hij zèlf

wil ontwikkelen.  Hoe kom je er achter welke actie(s) het beste passen bij de leerling en het gestelde doel, waardoor de kans van slagen het grootst wordt. Je leert het sjabloon: De het uitpluissjabloon Angsten en piekeren. Hoe help je de leerling bij angsten en piekeren over allerlei zaken? We leren de leerling om belemmerende gedachten om te zetten in helpende gedachten Bijvoorbeeld als ene leerling zenuwachtig is voor toetsen of spreekbeurten o.i.d. Je leert het sjabloon: Faalangst. Samenvatten en evalueren. Herhalen en borgen van de geleerde sjablonen en wanneer zet je nu welke precies in. Wat is er nog meer mogelijk? Wat is er goed gegaan? Bewustwording genereren inzake eigen gedrag en acties die bijdragen aan het behalen van het leerdoel.  Hoe kan hij dit de volgende keer weer voor elkaar krijgen? Wat voor gevoel gaf en geeft dat?​ Je leert het sjabloon: Succes vieren.


The 7 habits in 7 hours Doelstelling • Kennis maken met de ‘7 Habits of Highly Effective People’ • De principes leren kennen die deelnemers kunnen toepassen om meer betekenis aan hun professionel en persoonlijk leven te geven. CPS is sinds juni 2013 de officiële en exclusieve Nederlandse partner voor het onderwijs van FranklinCovey. Onze trainers kennen de ins en outs van de 7 Habits, maar ook van het onderwijs in Nederland. In zeven uur nemen we u mee in de zeven eigenschappen van effectief (persoonlijk) leiderschap. Elk uur diepen we een eigenschap uit door een combinatie van trainingsmateriaal, begeleidende video’s, voorbeelden en praktische opdrachten. De zeven gewoonten zijn: 1. . Wees proactief; neem initiatief en verantwoordelijkheid 2. . Begin met het eind in gedachten; werk vanuit je visie 3. . Belangrijke zaken eerst; werk vanuit belang en niet vanuit urgentie 4. . Denk win-win; zoek oplossingen met wederzijds voordeel 5. . Eerst begrijpen, dan begrepen worden; empathisch luisteren 6. . Synergie creëren; creëer samen meer dan de som van de individueel 7. . Houd de zaag scherp; onderhoud en vernieuw jezelf


Thematisch spelend en onderzoekend leren groep 3-4 Thematisch werken met VLL of Lijn 3 Thematisch werken met Veilig Leren Lezen of Lijn 3 zorgt voor een soepele overgang van de kleuters naar groep 3. Jonge kinderen zijn de afgelopen jaren steeds jonger naar groep 3 doorgegaan. Veel van hen missen het spel en de thematische aanpak uit de kleutergroep. Door in groep 3 thematisch te werken creëer je ruimte voor spel en betekenisvol lezen en schrijven. Zo ontstaat een soepele overgang van groep 2 naar groep 3! Betekenisvol lezen en schrijven in de spelhoek Bij thematisch werken in groep 3 duren de thema’s 5 tot 6 weken. De thema’s sluiten aan bij de ankerverhalen van VLL of Lijn 3. Bij ieder thema neemt rollenspel en spel in de bouwhoek een belangrijke plek in. De hoeken waar het spel plaatsvindt fungeren als speelplek en bieden tegelijk extra oefening voor het lezen en schrijven. In alle rollen in de spelhoek wordt namelijk gelezen en geschreven. De spellingscategorieën uit de leesmethode worden toegepast in activiteiten in en rondom het spel. Zo wordt leren lezen en schrijven functioneel én betekenisvol! Om je een idee te geven: Brandweerlieden houden een logboek bij, de politieagenten schrijven bonnen uit, de zweminstructeur noteert de vorderingen van de leerlingen. Herkenbare thema’s Bij de thema’s staat de speelbaarheid en de herkenbaar in de echte wereld voorop. Dit komt het thematisch rollenspel en de behoefte van kinderen om aan de grote mensenwereld mee te mogen doen tegemoet. Ook bieden de thema’s hierdoor een interessante link naar wereldoriëntatie en woordenschatontwikkeling. De middag is voor thematijd De ochtend blijft gereserveerd voor taal en rekenen. Je geeft instructie en de kinderen verwerken deze in hun werkboeken. De middagen zijn voor het thema. Tijdens thematijd is er tijd voor spel in de hoeken, knutselen, lezen en schrijven aan materialen voor in het spel en tijd voor de extra oefenmaterialen van VLL of Lijn 3. Doordat de kinderen in een circuit werken, komen ze gedurende de weken overal evenveel aan toe. Op deze manier worden vijf thema’s per jaar uitgewerkt. Zeer succesvol in een combinatiegroep In een groep 2-3 werken de kinderen gezamenlijk aan een thema. Zo ontstaat er een echte groep waarin ieder kind op zijn eigen niveau een bijdrage aan het thema levert. Ook in combinatiegroepen 3-4 blijkt deze aanpak een succes. De kinderen uit groep 4 krijgen lees en schrijfopdrachten op hun eigen niveau en richten zich gaandeweg steeds meer op onderzoeksvragen passend bij het thema. Let op: Er is ook een training voor alleen groep 4.


Thematisch spelend en onderzoekend leren in groep 4 Deze training is bedoeld voor leerkrachten die in groep 4 thematisch willen werken. Je creëert in totaal 5 thema’s waarbij kinderen op een onderzoekende en actieve manier kennis vergaren. Bij ieder thema integreer je de creatieve opdrachten van je taalmethode. Daarnaast biedt het thema ruimte voor woordenschat, de doelen rond spreken en luisteren, begrijpend lezen, de creatieve vakken, techniek en spel met kleine spelfiguren (playmobil.) In vijf bijeenkomsten leer je hoe je thema’s ontwerpt en begeleidt waarbij onderzoekend leren en het werken met onderzoeksvragen centraal staat. Je leert hoe je kinderen uitdaagt om na te denken, en hoe je experimenten begeleidt en uitvoert. Je leert hoe je taalopdrachten naar het thema vertaalt en daardoor betekenis geeft. Je leert hoe je vanuit herkenbare thema’s wereldoriëntatie een natuurlijke plek geeft. Opbrengst Een zeer grote betrokkenheid Betekenisvolle taalopdrachten Werken met onderzoeksvragen waardoor onderzoekend leren en daardoor wetenschap en techniek de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen. • Werken met herkenbare aansprekende thema’s in groep 4. • • • •

Door deze cursus leer je hoe je in groep 4 aan thema’s werkt die gericht zijn op onderzoekend leren, kennis over de wereld en creatieve taalopdrachten. Je leert thema’s vormgeven die ongeveer 3 tot 4 uur van je weekprogramma gaan omvatten. Hierdoor ontstaat er een soepelere overgang van groep 3 naar 4 (bij scholen waar in groep 3 thematisch spelend leren is/wordt ingevoerd). Je leert wat onderzoeksvragen zijn, hoe je deze stelt en begeleidt. We gaan gedurende de cursus gezamenlijk 5 thema’s voorbereiden. Deze duren ieder 5 tot 6 weken en bestaan uit onderzoeksvragen, spel met playmobil en betekenisvolle taalactiviteiten. De thema’s zijn herkenbaar in de echte wereld. Wereldoriëntatie en de wereld leren kennen staat hierdoor centraal.


Train de trainer Je hebt een stevige expertise op een vakgebied, maar hoe zet je die nu om in een interessante workshop voor collega’s? En gaat het trainen van volwassenen mij net zo goed af als het lesgeven aan een groep kinderen? Met dit korte ‘Train de trainer’ traject proberen we het trainerstalent in je boven te halen en verder te ontwikkelen, om je tot slot de spiegel voor te houden met de vraag: ‘Ga ik mijn kwaliteiten met mijn collega’s delen via de Academie?’ Programma Dagdeel 1: Vereiste persoonlijke vaardigheden en leerdoelen • Omgaan met leerstijlen, het geven van feedback, managen van verwachtingen • Binden en boeien, presentatie en uitstraling • Persoonlijke aandachtspunten • Formuleren van SMART-doelen voor jouw training Dagdeel 2: Didactische werkvormen en het gebruik van hulpmiddelen • Wat is er nodig om de doelen te bereiken (theorie, materialen, oefening, praktijk) • Welke didactische en activerende werkvormen kan ik inzetten? • Uitwerken en toepassen van enkele werkvormen. • Welke hulpmiddelen zijn er nodig en bruikbaar? Dagdeel 3: Kennismaking met online vergaderen • De basismogelijkheden voor interactie Dagdeel 4: Het omzetten van uw expertise naar een trainingsformat • Het opzetten van een goed gestructureerd programma, de bijbehorende tijdplanning en het inbouwen van praktijkoefeningen. Dagdeel 5: Deelpresentaties van de trainingen van elkaar. • Een eerste oefening met een deel van je eigen presentatie voor de andere deelnemers. • Feedback geven en ontvangen, leren van elkaar. Na afloop vindt op aanvraag een korte evaluatie plaats over de kans op succes voor jou in je rol als trainer. Duur: 5 bijeenkomsten van 3 uur Opleider: de Rolf groep / Tak: Ontwikkeling en de groep Niveau:


Werken met ontwikkelingsperspectieven Basisscholen hebben bijna allemaal veel gegevens over de prestaties en de ontwikkeling van hun leerlingen, maar doen daar nog weinig mee. Slechts een derde van de scholen gebruikt prestaties van leerlingen bijvoorbeeld om op het niveau van leerlingen, groepen en de school als geheel te bekijken hoe ontwikkelingen verlopen. Het ontwikkelingsperspectief is niet bedoeld om de ontwikkeling van een leerling te volgen maar om het onderwijsaanbod voor een leerling zodanig te plannen dat een leerling zich optimaal ontwikkelt. Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief (OPP kan in scholen o.a. een bijdrage leveren aan het voorkomen van ‘onderpresteren’, doelgericht werken, beredeneerde keuzes in leerlijnen/ leerstof-aanbod maken, het in kaart brengen van de ontwikkeling van leerlingen en aan het verbeteren van het planmatig handelen in school. Een ontwikkelingsperspectief is het maken van een inschatting van ontwikkelingsmogelijkheden bij een leerling. Een ontwikkelingsperspectief is o.a. nodig bij LGF-leerlingen, leerlingen met een verwachte uitstroom naar praktijkonderwijs of VSO en leerlingen met een achterstand op één of meerdere basisvaardigheden. Programma: In een bijeenkomst van een halve dag worden de volgende onderdelen behandeld: • Waarom werken met een ontwikkelingsperspectief? • Een ontwikkelingsperspectief opstellen. • Een leerrendement vaststellen. • Het gebruiken van een ontwikkelingsperspectief. • Concrete activiteiten Duur: 1 bijeenkomst van 3 uur Opleider: de Rolf groep / Tak: Ontwikkeling en de groep Niveau:


Werken vanuit passie, de werkdruk voorbij Veel onderwijsprofessionals ervaren werkdruk. Uit vele onderzoeken blijkt ook dat het beroep ‘leerkracht’ één van de meest stressvolle beroepen is. Over de werkdruk en piekbelasting in het onderwijs wordt dan ook veel geschreven. De belangrijkste vraag die veel leerkrachten zichzelf stellen: ‘Wat kan ik doen om de ervaren werkdruk/stress te verminderen?’ Als mensen het over werkdruk hebben is het belangrijk een onderscheid te maken in ‘het druk hebben’ of ‘het ervaren van stress’. Het druk hebben is niet hetzelfde als stress hebben. Wanneer je het druk hebt, kun je nog steeds leren en ontwikkelen en vanuit passie je vak uitvoeren. Dat is bij het ervaren van stress anders. Uit breinonderzoek blijkt: stress en leren gaan onmogelijk samen. Maar wat is dan precies stress? Wanneer wordt dit ervaren? Wat gebeurt er dan met iemand en hoe beïnvloedt dit zijn interactie met de omgeving? Om stress te kunnen verminderen is het belangrijk dat een leerkracht zich meer bewust wordt van zijn eigen interne dynamiek. Wat gebeurt er tijdens het werk als leerkracht wanneer het drukker of moeilijker wordt? Wat voelt, denkt én besluit hij dan? Wanneer een leerkracht met afstand leert kijken naar zijn eigen gedrag en dat van zijn team kunnen er stappen worden gemaakt om een ervaren gevoel van werkdruk te verminderen. In de training staat deze zelfkennis en het handelen van hieruit centraal. Dit wordt gedaan aan de hand van voorbeelden uit de (eigen) onderwijspraktijk. Onderdelen: • • •

Wat is stress? De interne dynamiek: herkennen van stress. Voorkomen en verminderen van gevoelens van stress.

Doel en resultaat: In deze training ontvangt de leerkracht handvatten om ervaren werkdruk/stress te verminderen.

Docenttalent is een business partner van de Rolf Groep

Deventer - Amsterdam - Enschede - Ochten - www.derolfgroep.nl Aanbod van Docenttalent voor OinO / Rolfgroep 2018-2019


T 088 410 1050 | academies@derolfgroep.nl | www.derolfgroep.nl

Profile for de Rolf groep

Brochure Scholingsaanbod Sarkon 2019-2020  

Brochure Scholingsaanbod Sarkon 2019-2020