Page 13

H Ö R AV D I G !

Vi hjälper gärna till om du har frågor om din beställning eller behöver hjälp med att välja rätt produkter. Du når vår kundtjänst på telefon 08 372420 mån–fre kl 8–15 Du kan även chatta med oss direkt i vår webbshop eller skicka mejl till kundtjanst@dermosil.se Du hittar oss också på Facebook och Instagram!

Ö P P N A A L L A S I N N E N O C H K Ä N N H U R B R A D I N H U D M Å R . D E R M O S I L S TÅ R F Ö R N O R D I S K S K Ö N H E T, H U D VÄ N L I G H E T O C H A N S VA R S F U L L A VA L . V I Ä R E T T F A M I L J E F Ö R E T A G . T I L L S A M M A N S M E D VÅ R A K U N D E R O C H D E B Ä S T A E X P E R T E R N A I K O S M E T I K B R A N S C H E N B I L D A R V I E T T S A M M A N S V E T S A T T E A M . VÅ R Y R K E S S K I C K L I G H E T K O M B I N E R A D M E D D I N F E E D B A C K Ä R B Y G G S T E N A R F Ö R P R O D U K T E R N A I VÅ R T S O R T I M E N T S O M S T Ä N D I G T U T V E C K L A S . VÄ L K O M M E N T I L L D E R M O S I L . S E G E H U D E N E N G ÅVA – D E R M O S I L .

DERMOSIL.SE

Profile for Dermosil

Hairmagazine 2019 RSV  

Hairmagazine 2019 RSV  

Profile for dermosil