Page 1

bedeker zdravia

Sprievodca svetom zdravia

2009 4

4/20 4/ 4/2009 2009 09

3

.4 s n Ă“ kup

bedeker

zdravia


Dajte sa zaočkovať

proti chrípke! 03/Flu/08/2009

O možnosti očkovania sa informujte u lekára.

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Pozorne si prečítajte informáciu pre používateľa.

GlaxoSmithKline Slovakia, s. r. o., Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 2 tel.: 02/4826 1111, fax: 02/4826 1110 » www.gsk.sk

GSK-inzerciaFluarix-205x265.indd 1

2.9.2009 22:19


PARTNERI

EXKLUZÍVNY ODBORNÝ PARTNER

ODBORNÍ PARTNERI

Výskumný ústav potravinársky


Aby mohli lekári úspešne uzdravovať svojich pacientov, vyvíjame inovatívne medicínske prístroje pre lepšie diagnostikovanie a liečenie Siemens vyrába široké spektrum tých najmodernejších medicínskych prístrojov a techniky na určenie správnej diagnózy a poskytnutie tej najlepšej lekárskej starostlivosti. Do rôznych oblastí medicíny dodáva zariadenia počítačovej tomografie, magnetickej rezonancie, ultrazvuky, mamografy, prístroje nukleárnej medicíny, rádiodiagnostiku a rôzne ďalšie. Vďaka ich úspešnému a čoraz častejšiemu využívaniu pomáha tak Siemens ochraňovať ľudské životy a zdravie.

www.siemens.sk/healthcare

SIEMENS MED 205x265 12_2008.indd 1

3.12.2008 11:37:12


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .HS+BOB1PWBĂĽBOPWĂ‚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . &EJUPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zjesenieva . . . . sa, . .za. oknami, . . . .v duĹĄi, . . v. Ä?akĂĄrĹˆach . . . . .ambulanciĂ­. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PrĂĄve . . . v tomto . . . obdobĂ­ . . . pociĹĽujĂş . . . .lekĂĄri . . väÄ?ĹĄĂ­ . . nĂĄpor . . . pacientov. . . . . JeseĹˆ . . . . v. nĂĄs . .zanechĂĄva . . . . svoje . . stopy . . .nielen . . v.podobe . . . chrĂ­pkovĂ˝ch . . . . . vĂ­rusov, . . . . . ale . . . . Ä?astejĹĄie . . . . . . naĹĄe . . . . aj . . .ambulanciĂ­ . . . . . . . . . . . . .Ä?oraz . . . . . .vedie . . . . kroky . . . do . . . . . . .psycholĂłgov, . . . . . . psychiatrov. . . . . . ChrĂ­pku, . . . . kaĹĄeÄž . . .alebo . . nachladnutie . . . . . .odhalĂ­me . . . .podÄža . . . . vonkajĹĄĂ­ch . . . . .prĂ­znakov . . . . Äžahko, . . . ako . .vĹĄak . .bolĂ­ . duĹĄa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Srdce . . . . kaĹždoroÄ?ne . . . . . . . . . . stredobodom . . . . . . . . . . . . . . . . je. uĹž . . . . . . v. septembri . . . . . . . . . .zĂĄujmu . . . . . . v. rĂĄmci . . .MOSTu . . . –.Mesiaca . . . O . SrdcovĂ˝ch . . . . .TĂŠmach. . . . . . . . . . . . Ĺ˝ivotne . . . .dĂ´leĹžitĂ˝ . . . orgĂĄn . . .sa.stal. doslova . . . .srdcovou . . . zĂĄleĹžitosĹĽou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . poprednĂ˝ch . . . . . slovenskĂ˝ch . . . . . kardiolĂłgov, . . . . . zanietenĂ˝ch . . . . . .odbornĂ­kov . . . . . . . zo. Slovenskej . . . . .kardiologickej . . . . . .spoloÄ?nosti . . . . .a Slovenskej . . . . .nadĂĄcie . . . . . . srdca. . . . So. srdcom . . . na . .dlani . . aj. tento . . rok . . upozorĹˆujĂş . . . . . na. dĂ´leĹžitosĹĽ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prevencie . . . . srdcovo-cievnych . . . . . . . problĂŠmov. . . . . . V.popredĂ­ . . . sĂş. tentokrĂĄt . . . . . . . Ĺženy . . trpiace . . . kardiovaskulĂĄrnym . . . . . . . . .ochorenĂ­m, . . . . ktorĂ˝ch . . . .poÄ?et . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . neustĂĄle . . . . pribĂşda. . . . .Nielen . . .v politike . . . vznikajĂş . . . . novĂŠ . . mosty, . . . ale. aj. . . . kardiolĂłgovia . . . . . . sa. usilujĂş . . . o. „most“ . . . medzi . . . odbornou . . . . verejnosĹĽou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a. obÄ?anmi . . . .na. ceste . . za. spoloÄ?nĂ˝m . . . . .cieÄžom . . .– populĂĄciou . . . . . so. zdravĂ˝m . . . . . srdcom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ĺ˝eny . . –. matky . . .mali . .a stĂĄle . . .majĂş . . vĂ˝hradnĂŠ . . . . postavenie . . . . . . . . . v. spoloÄ?nosti. . . . . . Ĺ˝enĂĄm . . . –.rodiÄ?kĂĄm . . . . bola . . v .kaĹždom . . . obdobĂ­ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . poskytovanĂĄ . . . . . .Ä?o.najlepĹĄia . . . .starostlivosĹĽ. . . . . . Inak . . to. nie . . . . . . . . . je. ani . .v sĂşÄ?asnosti, . . . . . v.demokratickĂ˝ch . . . . . . podmienkach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . multidisciplinĂĄrneho . . . . . . . . . prĂ­stupu . . . . k .budĂşcim . . . mamiÄ?kĂĄm. . . . . . . . . . . . V. gynekologicko-pĂ´rodnĂ­ckej . . . . . . . . . . . sfĂŠre . . ide . .jednoducho . . . . .vĹĄetkĂ˝m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zĂşÄ?astnenĂ˝m . . . . . .stranĂĄm . . . .v prvom . . . rade . . o.zdravie, . . . komfort . . . . . . . . . a. bezpeÄ?nosĹĽ . . . . .rodiacich . . . .Ĺžien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V.jesennom . . . .vydanĂ­ . . .Bedekra . . . zdravia . . . .vĂĄm . .ponĂşkame . . . . recept . . . . . na . .to,.ako . .sa.bez. ujmy . . na . .zdravĂ­ . . vyhnúż . . . atakom . . . .vĂ­rusov, . . . ako . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rozpoznaĹĽ . . . . .prvĂŠ . .prĂ­znaky . . . ubolenej . . . . duĹĄe . . aj. kardiovaskulĂĄrnych . . . . . . . . . . . problĂŠmov. . . . . . VĹĄetko . . . v zĂĄujme . . . .toho . .najpodstatnejĹĄieho . . . . . . . .– prevencie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a. ochrany . . . .vĂĄĹĄho . . zdravia. . . . .Lebo . .ĹživotnĂĄ . . . pumpa . . . a. naĹĄe . . telo . .by. . . . nemali . . . pracovaĹĽ . . . . v.krĂ­zovom . . . .reĹžime . . .ani. v.krĂ­zovĂ˝ch . . . . Ä?asoch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

&EJUPSJĂ‚M

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


OBSAH

8 9 10 12 14 16 18 20 22 25 28 31 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 55 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 77 78 80 84 85 86 87 88 90 91 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 111 112 114 116 118 120 122

MEDIC

ÍN NA

Svetový deň srdca Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Akútny koronárny syndróm Ischemická choroba srdca Krok vpred v prevencii ochorení srdca a ciev Palpitácie Prečo aj mladšie ženy môžu zomrieť na infarkt? Aktuálne problémy v preventívnej kardiológii I Chrípka Dráždivý kašeľ Najčastejšie ochorenia u detí Aktivity v oblasti etiky Očkovanie znížilo výskyt akútnych zápalov 12 Imunitný systém a probiotiká Zahlaďme stopy Kľúčové medicínske zariadenia pre Medissimo dodal Siemens Nové postupy v liečbe psoriázy Balneoterapia psoriázy Sclerosis multiplex Zlepšenie kvality života so sklerózou multiplex Detská obrna 2. fórum onkologických pacientov Vlhká terapia a moderné trendy Atopická dermatitída Moderný prístup v liečbe jaziev a nepríjemného svrbenia Bezpečnosť pacientov je prvoradá Liečba inkontinencie Vážime si darcov krvi Prevencia očných chorôb Riziká stredného veku Služby šité na mieru Karcinóm prostaty Rosacea Ginkgo – elixír mladosti Bruxizmus Vedomosti o výžive pomáhajú pri chudnutí Srvátka a žinčica Pôrodná asistencia Prvé slovenské angiologické pracovisko (PAP) Plesňové ochorenia nôh Angiologické konzultácie Vysokoúčinná dezinfekcia rán, kože a slizníc novej generácie Poradenstvo a liečba na odvykanie od fajčenia Zdravie menom čerstvý vzduch Bernardino Ramazzini (1633 – 1714) Fragmenty z histórie slovenskej medicíny 4 Lennart Nilsson Trojklanný nerv Minerálne látky a stopové prvky Ako zisťujeme osteoporózu? Diabetologická poradňa Inzulínové pero a jeho úloha v liečbe cukrovky Nebezpeční cudzopasníci v našom tele Prevencia parazitárnych ochorení v detskom veku Popáleniny. Prvá pomoc Chemické popáleniny Detská izba podľa feng-šuej Depresie Psychopatické črty osobnosti Bio je v kurze Kóma neznamená smrť Infoservis

*T DIPSDIFNJDLÂ PCBT SEDB Chor oby sr mieste dca a ciev stoja v ch stále obyvat orobnosti na pr a úm eľstva vom rtnos chorob . Z nich Ische ti nášho a sr príčino dca (ICH mická S) je u sm j najča jčastej jč sppôôssoob mrti a 82 jšo šo been percen ste ný h t úmrtí u týmto n ch ýcch na ádza ochore ním ako 65 me u ľu rokov. ľ dí starš ích

MEDIC

CHS V súčč je asnost os i šieho typickým chem ocho ickej delíme riz veku. rením choro ľ ľud ikové Trp by srd vyš- skupiny: faktor Angí Isché í vo veku na í ním 65 ca na 1. neo y pe mi ovp dve hla is- Je ch na pe vpllyyvn vp venosť a znamen d 65 rokov. rcent yv iteľ ctor ara vné faktor ť a isc né á ťou, kto kterizovan is vzniká hémi vlastne ne pohlav (vek, gen 2. ovp y, p ká etické a srd lyvnite ni nit ľné ie) kosť, rú pacient á najčaste covéh dokrvod ky vtedy, ak LDL jšie bo prípa (vysok ysl po o lokali slíku -chole ol ste dn á hla níka, leszu schop íku do sva žiadavky svalu hypert rolu, dina s vyžaro e do ľavej je za hru nosťť na prí ri ria ylg riac dnú ľav jeho lu sú väč polov doda vä vaním HDL-c lycerolé ého čši šiee po ť. h ho hol do do ice hrudmia, predla ramena a vtedy, Táto sch trebné mn ako je m llitu esterolu, me nízky lnej čeľ po opno fajč kti pod s, ož ak malíč k a obe enie, stvo iel do 4. sťť sú cie môže Význam prekrv zita a diabet kovej uste, a 5. tele vyž vy, zab je znížená n úlo nú enie es aj psy cha ale arovať aj prsta ľavej strane nárne hu zoh sná inaktiv srdco ezp chi ch ečujúc véh ita. rávajú cké stre lesť má bo do oblas do hornej ruky, ale ným artérie) po o svalu e sy). časti proces ti pod (koro- Ischemi sti pá hn liv bru eso ch rioskl uté ch ý, zvi cká arakte m,, na erózo om choro eravý rebrami. Bo r, v nieko u. Isc najčastejšie orob- ná chroniick svalu ba srdca ľko mi typických alebo tlako é for môže hémi rne artémy tánne prí nú iných vzn sa de a vý a ak ICHS syndrómy alebo t a ustup padoch trv príčin zniknúťť aj srdcovéh lí útne sa m . Ch Trvan tlaku po po o bil uje bu , na môže á koroie da v krv ako je naprí podklad ná an manif ronická resp. bolesti via ní nitrog ď sponnom com gína forma srd riečis klad pokle e málny gí lycerí nerea c pecto estovať ku, zás mi budí ako nu. govan ako 15 – lizmu cový sva ris a s Se vall,, sta ko po 20 mi an s ale ie na ob bo po zvýšený me ujú- va m patrí syn ronárnym gína s „n - syndró dozrenie kapa nitrog nút, na city krv ori kles ria dró býva m. Vyvoláv akútny ko lycerín trans tabo- ne ntná for m X, va artériam i pre telesn portn kyslík i." zosp ajúcim ronárn má isc ma je ast á ej . angín záťaž, y h hémi boles mome javujú y pe ická/ a my ntom v ran ť po jedle. rozčúlen ca ssa ctoris okard prejav ný poruc ie, čas /, u, IC najm ch hodin Môže sa ujúc hami HS pre ca sa vysky tá ách rytmu - pro ä v chlad zlyha a IC nom cestou do tnúť ním ti vet HS srdca práce, s dých ru. Boles počasí a . pri ť Pobláz a núti avicou ale býva často chôdzi bo po pacie ne sp nta k citom ojená skončil né leto sa zas úzko taven o skôr sti iu. sm ,

ÍNA

ck

N

;

TUPBQIMZB ƒ NM F

ečudo , vráska že pribu dla no , či škv znak Tak, letné rnitá sto vá ak behn o je potre ho cestov pa – úť bn potre do aktívne é rýchlo ateľa. bn nerác é aj našej ho života sa za, iu. pleti dopri tak je Ak si ať reg ch cet e- Ak troch e opále a jej ch nie ple hydra predĺžiť, cet ti asp proces do tačný es a e napomô oň opaľo krém prajte jej nelúp cťť urý „ci vac chliliťť to mô ej prísad s kvapkou dobrý ma buľľka“, roz aťť sa po častia tento M hodn bráázi ziu Postu že pôsobiť y. Niekoľk samoch ak e zvo u.. o ift pn ľľte mi o Ak esol o celko je“ svo e však krode m efe dní M po r- rič ste svoje od vrstvy je odumret kožka „zh ktne. Ak ikro telo vyh de ka, er rm , mab rieval hou, či bunky rodzen ktoré jej v é a zroho adzu- k o jedna i ak v vaš zab z for rázia vaten mene á ochra lete slú iem Ak jej a pleť urč udli zal o jašteé j ag žili na pre iev ite veľ chcet d UV ako pri- šenia vzhľad resívnym peelingu mi vys ať vlae po adu ple patrí vitamíno žiaren metód nie po í môcť, mä vý ím. ti. Slú am zle vrchoov ny hy dopra dla. kože a rón kokteil s ých h,, od ži na odstr p- De alu a súčasvýc dávkou jte jej ov hydra áned tác ej v po sn nee po umretých kysel dobe znižo ia vzn dporu vrstie iv ia je pro iká aj mesoliftu v rón van obsah dukc oveej iu u ky dôsledkom . obsia do sel hn iny sskupin ute y gly j v derm hyalukozam e. Pa trí inogly káno v,

EDIC ÍNA

4$-&

3

4 .60 -5**14 -&9 3P[U S Ù TLMFS TFOÂ Ó[B

36

Scler osis ochore multiplex ni (S systém e centráln M) je eho ne u, mozog to znam rvovéh ená, a/aleb o o miec že postihu hu. je

S

MEDIC

M je myelí spôsobená nu (ob rozpa vlá dom alu nov (t. kien) a poško nervovýc kien). j. samotn h SM ých ne dením ax je ó(demy Príčinou rvovýc jedinc závažné oc rozpa eliniz h vlá ov ho nov sú záp ácie) a po du myelí - Najča v mladom renie po stihu nu stejšia ško autoi a v str júc tujúc munit alové (pr denia ax a for forma SM ednom vek e až me óavdep né), ale proces ma pre je siaco od u. v) a ne alebo uplat y. Pri vzn aj degene obne oc ktorú je (85 perce relaps-rem nt pa ňujjú iku SM ratívn typ ck horen vn ciento i- nutím sa zmierniaskôr úplne genetic tory ý ia. Po pick sa sp e znam vo vym ameen jem kolísavý pri v), ďa oluď lšie ochorenia . S novým iznú ná vírus nkajšieho ké faktory á náhle relap eb uroolo y). prízn (relap a fak prostr l gic vz lavzp objav s (atak) eh čas ickkýých aky. - vyk log s) edia ti cen en ch SM ie kle (na prí l vyv le novýc trálne Postihnuté sa objav ja ia pr. čo Výsk inú v znakov, preetr ktoré h ne- prí sa prejavuje ho nervovéh sú rôz prieb t váv trv ávaajú SM je yt ne eh sa zn jú roz u 24 obakmi nieko časté dielny o systém . ľ týž – 48 ho ľko Najvy ne mi kli u u, dín, je remisia Po atako dňoovv dň šší výs urologick nic ch ký (niek – úp pretrv na 10 m é ocho kyt (50 lné uz SM nasle mi edy áva 0 draven V nesko nie rez dua severn000 obyva – 80 pa renie. idu cient teľov ie ale ršom álnych ntov ) je v ke, na ej Európ bo prieb str e, Novo ehu oc príznakov. V ras m Zé v severnej ednej horen lande ov Ameri ia bý má SM o zmieš aných a v Austráli najvy i. po šší výs kyt u puláciách beloc hov.

ÍNA

(JOL

HP

44

FMJYÍS

NMBE

O

PTUJ

dborn íci tvr znám dia, že ejšiu ide o na plantá svete ras „živú“ fosíliu jtlín že ná o Gi jdeme . Jeho nk najvä vo čšie ve gin gu dvojl v USA. Hovo aločn rím je od kgu bilob om, a. vo respe e čo zn dené z jap Jeho rod ktí ové me amen on ského á str strieb ieb Jin Kw no orná marhu orné ov plody o, ocie, ginkg ľa. resp. obch a, pre Tak sa na od dá zýv iné ná och. Tento vané v jap ajú aj zvy: na onský strom dedu ška a pr. kačaccia má v Čín ch nee ia krajin vnuk a. Jeh noha či str aj ou je považ om Čína o do mo uje a Za sym za posvä Japonsko vskou tný , bo kd . l mieru e sa deje sa , bez zm považuje nesmrteľno v rok eny zhoden preto, leb sti a náu mu. Pri 1945 Am ie atómovej o prežil eri výbuc bližne kil čanmi na bomby om hu Hiroš ho rás stál kosto eter od itlo gin l, na ná epicentr apok kg a dvorí o. Ko aly ničivý psy zrútil, stol sa v , ktorédôsle útok dk denia prežil ale na po . bez väč div str u ľa s ná Pri strom om šieho e - „Nikd pisom: „N je umiestne poškoo mo ná tab je Gi y viac Hi re Hi roš nk rošim ustrom go nazýv ima!“ V a!“ Ne . Joh an meck an Wo é ako sal v u rok Go lfg jeho typ u 1815 o ang Goeth etheho e ické dv ňom bá zujú seň, v napíojlalo pri čné ktorej júcich ateľstvo a jedno listy symbo sa ľud tu dv í. och mi lilu-

Ak ch ce rastú te na vlastn ci é oči uv na sv a zároveň id diieť eťť priro ete jed n z na dzen Japo , mali by ste en nsko, navštív jstarších str e Kó krajin iťť najm omov y Euró rejský polos äČ Čí py a Am ostrov, ale aj nu, erikkyy.. niekto ré

MEDIC

ÍN

-FOO A /JMTT BSU PO

74

Celos vetovo zn a otec vedeck ámy švéd sky fo biom ého fi tograf ed lm , fi v mes icíny Lenn ového do kumen lmár tečku ar Sträng t Nilsson tu näs ne n sa naro v oblasti eď ďa allek eko Št dil v roku okho 1922 lmu.

V

PSYCHOLÓG

IA

%FQS

yrasta l v rod otec ine, v aj str ktorej boli vlastn a už ako 12 ýko fot Ni og ý veľľmi fotoaparát -ročný do rafmi z ektoré jeh o fot Lapo zaujal . V ml stal svo franc nska o-esej j adost úzsko dokume e (na i ho rieke Kong , Špitzbe nt o m bio Paste príkla rgov, stí slá o uro d dz záujem vi, ktorý lógovi Lo vnom Picžnych sve atďď.) uvere Rybári inárod na tových jnené nú pre a Profes o mikrosko v ňom po uisovi me ture Post a Ilustr časopiso v pre- po odhalením stíž získa ionáln dn dz piu ietil iná . ch Lif vovaní l zo u ka záhad čatia ated stal slá rodné uz vzniku brazením nanie mu prinie e, tografi až po pô vn fotož umeleck riéru po ym rod. . Vo (19 fi života ej urnali sli kn absol násti e sa obja sta pra školy zač chod od - tok 54), v kto ihou Švéd Švédsku javili Jeho uniká začal ch ných sa rej al cu na sko po júc op ak domo tiež pu stranác v pro sklon o ma rtrétov ísal nie i pre ách v obálke a tne fofile v ku sie slá na šes časop mych blikovan ako vo druhej firmy Ahlen ť ob- toe la aj kniha vnych kra koľľko desia tise né v sve čas celosv Life, bo doku jnový sprav tovej vo s. Na ske seje z knihyŽivot v oc janov. Oh - a Sund opisoch eáne las me jny bo Stern, etovo zn li ay Tim odajc j Ha Ar ak ne má lle Nórsk ntáciou áo aj foa pover l e. Fotog j knihe Paris luja o dy Sp a v rok Match práci ásy. oslob mou odzo ený Fo švéd- obehli cel Narodeen rafie v jeh je sku u 1945 vania to ie die o slávý sve . v milió mlad točno ťaťa ta mik graf ľu ý sť, že Menej zn rosv ľ dské jazyk nových ná kkniha bo (1965) ákomp fotorepo Nilss ho V po la oc et kla rté let on vanie h. Filmové doch vo vydaná javite nú fotod r zabezp ako tov lovici rok a via tej ľľov okum ečova u deckú to jedine a televízn cerých Flemm i penic entác l ka aťť s novým 1950 zač čn e ilín al expe i iu ob mi a i fotog progra laickú ver ej témy zau spracokal za ingovi, kto u Alexa pri - de rafi fickým rimenmu NA ejnos tento rý nd rných činil sa o ra jalo veosť sve rok i techn objav v roku 19 rovi do vývoj ta. V Nobe 46 zís i- son och minu SA v se vtedy zobrazova no rám sed výc lovu cen - Je cíc ci ne léh emde h siatyc priek boli použ h metód mo- od ove fotografi o storoč u. , kto ia bo h kazu fie od menš opníkom ité. ré ích mi a Satur našej civ oslané ak li Nilskróbo dokumentá o súčas ilizáci n, čo v a tie ne cie na e bo ž vírus j- Jehním jeho jed lo tým na na Jupite ť ov. Me jväčší jv r - dz o filmy bo inečného m oc die einárod li nou fi dvakrát oc lla. lmov ou cen eenené me ou Em my.

FTJF 94

Depr esia je v zmys prízn ak le zvonka mi. Časť pr poruchy zd ravia íznak , subjek iné sympt ov sa presne ómy dá pr tívneho defino iamo má vz opisu sa dajú id pozoro vaná ťah k entifi toho, vať sebe, k druh čo človek kovať na zákla prežíva ým ľu de ďom, k svetu , ako sa cít i, aký či k k rejavu životu. je sa

P

život: o seb prácu, sta a. Po energ dľa výs rostlivosť ky a ie, po stratou vit Sv o ku cie je etovej zd mov Sveto rodinu, mysle tosti, ún citmi oc ality, rak rav avy depre ha ním, medz sia na otníckej vej banrozho zníže , spom bnu- to ovinou), org i alený aj ke do nou vyvrac schop chorobami poprednom anizám ď vše sch schop vať sa. ajú... až k tky nosť zvl nosť zapríč Znižu opnosťo sú emóc u les presvedč K jeho ob vyšetren iňujúc mieste ádať ie, záu strediť sa, je aj na ia Ri bežný eniu, avám, nou ch imi ne šu cuje jm že živ ov zi ale oro y, ot. ply bo ko sp ch bo bou pri trpí váž tímny ánok, zn uť do jedla, vňuje mô lesti, iné nou te- Depre vé fakt spiev ižuje ne siou život. u kto záujem skra- tia žu byť lok príjemné ajú aj tla najča ory ky, rých stejšie alizovan pocit ch tel o insa vých y, kto Depr trpia év depre a. Neuro faktor stretne ľudia, sie biolog rôznych ré zícia, via ov. Na prie esia na časv mozg , smútk ické nadm čk pr. de cero riziko prvý u, reg teh ern Človek ach u zú dič ulácie ch otens ý Depre totiž spolu falstva ná dis tva, ne stres u sia je a boles dlh po cíti, že trpiaci de úzko ma blízky presio ti žit šie trvajú priaznivé tky počasch ľud veľmi str súvisia. strati stratil sch ce záž u je skl , siln ky rôz l schop opno eslý, viny, či de í. Môžu esujúca význa nych str itky v de é alebo sť a záu át tst mn jem. nosť prežív potešiť sa, sa cítiť presívne sa trápiť aj pre hu, str ej osoby, v dospelo ve, zámu ne Ča vy, pe pocit ať bezm ov sti mi ublíž simist sto má úz zvedavo ili; mô a hm ata telesnéh významn (strata sť sa plyvniť de ocní, ke prežív icky otn ďže hodn kostné sta pre a hn nedo žu posta é straty o zdravia, ého vzťaotí sám („zo vše trýznivé - bil evať, ak siu u pa ká , str ven žu po fi rtn ob na ata sp ia, vzťah že trp tkého“) ale city viny, seba, Rô „naschvál“ y im to de era; mô oločen nčné och, prehra v žu í telesn strach . presív zna ko bo ského ny ro- Pri niekto strata ilú konkure mbiná ou ch presvedč nčný zií o enie, ších prízn cia orobo nú úlo rých de u (na zita, mô akov, ak uvedených presiá sebe ap ch od.). pr. ch hrá dňa (zr hu skráte o mieru žu u jedinc aj ich rôz a ďalnie výz Pri bip iedkavé tzv dĺžky sve nama spôso na inten nesch . „zimn olárny opno telné sti zvl bovať rôz - faktor ho ch de nu naruš presiá é depresie ádať sp “). enie ánku bežný pravid ch je riziko a bd že to eln vý môže enia. Výsku ého ryt mu viesť k desynmy ukáza li, chron izácii

114

6

Q

ako e si ho vysníva Dovo li. len vystried kovú nála du rytmus al štandar dný . pokožk Opálená a strác „prir odzený a svoj a slnko make-u jej p“ „v takm er všetk ypilo“ u vlahu

novýc h bu niek ších vrs v Zákro tvách po hlba vyk k je ambu kožky. on lantný trá lek ávajú ho cen Doba árskej ko zmeti závisí trvania ky. nej plo od veľkosti zákroku ch oše y do ho od 20 trekolt), diny (tvár, minút až krk, ných a zároveň dedo aj naprí plňujúcic od ostatklad h pro račný ap cedúr, ch sér likácia LED reg terap ultrazvuko enekolag ia na m, či énu. 4–8 stimu Kúra lác pozo seden pravideln stáva iu e sa í zo Výsle v týždň ových opakujúcic dkom odľah h je roz ne stu kolag čenej a jem prekonateľ poch. én textúr nej siete nej pleti, sti ný pocit sp y rov s kože, jej vzh ojená so zle mulácia odstr pšen ľad ánen ím ich u, redukcia ím obsah póu.


Tému prináša

4WFUPWÜ EFÑ TSEDB

Slovenská kardiologická spoločnosť (SKS) sa každoročne spolu s ďalšími národnými kardiologickým spoločnosťami zúčastňuje „osláv“ Svetového dňa srdca. Nebude tomu inak ani tento rok.

V

posledných troch rokoch sa SKS usilovala najmä o pripomenutie „ženy“ s kardiovaskulárnym ochorením (obdobie „Žena a srdce“) v našej spoločnosti a o pripomenutie projektu MOST (Mesiac O Srdcových Témach), ktorý zastrešovala Nadácia SKS, a ktorý prebiehal v prvom roku v mesiaci september 2007, v minulom roku bol úspešnou celoročnou kampaňou a tohtoročné vyvrcholenie má práve na Svetový deň srdca dňa 25. septembra 2009. MOST, to je vlastne EDUKÁCIA našej spoločnosti (laikov) o srdcových ochoreniach, súčasne je to „most“ medzi SKS a občanmi.

tlaková – vyvolaná telesnou námahou alebo výrazným psychickým vypätím) je prítomný hlavne u mužov (≥ 40 – 45 r), ale u žien sú prejavy choroby často iné. Nevládnosť a slabosť, dýchavica, búšenie srdca. Zrejme aj preto sa toto ochorenie zisťuje u žien neskoršie, a teda v pokročilejšom štádiu. Štatistiky (aj slovenské) nás tiež presvedčujú, že mozgová cievna príhoda viac navštevuje ženy ako mužov – preto je správna a dlhodobá liečby hypertenzie zvlášť u žien dôležitá. Máme účinné lieky i odborníkov – len treba, aby sa liečba správne zabezpečila. Článkov a edukačných seminárov k tejto problematike bolo veľa, aj na našich podujatiach a kongresoch.

Dôraz na ženy

MOST

V prípade projektu „Žena a srdce“ sme zdôraznili potrebu vyvrátiť mýtus, že „žena netrpí kardiovaskulárnym ochorením“. V prípade ischemickej choroby srdca (najvážnejšej a frekventovanej choroby srdca) je typické hlavne to, že dominantný prejav choroby (bolesť na hrudníku vpredu za hrudnou kosťou, pálivá,

Projekt MOST je revolučný a významný, i keď sa naň niektorí spočiatku pozerali opatrne a nepresvedčivo. Dve významné knižné publikácie o projekte (MOST 2007, MOST 2008, autorov G. Kamenský a J. Murín – pričom prvospomínaný autor nešetril časom a energiou) a tiež aktivity v médiách, na uliciach, vo vlakoch a pod., boli

8

dokladom našej veľkej aktivity. Projekt MOST bol úspešný aj vďaka pomoci partnerov. Dostalo sa mu uznania aj na európskom fóre (v rámci podujatí Európskej kardiologickej spoločnosti). Cieľom bola „edukácia občanov“ o príčinách kardiovaskulárnych ochorení, hlavne ischemickej choroby srdca: o hypertenzii, obetize, diabete, fajčení, telesnej aktivite. Dotazníky pred a po akciách ozrejmili účinnosť a úspešnosť našej edukačnej kampane. Je predstava v týchto činnostiach pokračovať. Veď hlavne prevencia srdcocievnych ochorení vie riešiť ich epidémiu v Európe i u nás – a nie liečba rozvinutých foriem ochorenia. Budeme radi, ak sa na týchto aktivitách zúčastnia tento rok (25. septembra 2009), ako aj po ďalšie roky, aj čitatelia Bedekra zdravia. Im prajeme, aby sa vedeli srdcovo-cievnym ochoreniam vyhnúť, a tým vlastne naplnili aj poslanie MOSTu. Prof. MUDr. Ján Murín, CSc. Doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc. Slovenská Nadácia srdca


-FLÂSTLBGBLVMUB 6OJWFS[JUZ ,PNFOTLÉIP

W#SBUJTMBWFr Vznik Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Lekárska fakulta vznikla po skončení 1. svetovej vojny, najmä z iniciatívy profesorov Karlovej univerzity v Prahe. Návrh na založenie univerzity v Bratislave podali poslanci Národného zhromaždenia ČSR v Prahe v máji 1919 a dňa 27. 6. 1919 návrh schválili. Zákonom č. 375/1919 Zb. z. a n. bola zriadená Česko-slovenská štátna univerzita v Bratislave. Vyučovacím jazykom bola slovenčina a čeština. V novembri 1919 bola univerzita premenovaná na Univerzitu Komenského.

Prvé kliniky a ústavy Medzi prvé základné organizačné jednotky fakulty patrila interná klinika, chirurgická klinika, klinika pôrodníctva a ženských chorôb, klinika kožných a pohlavných chorôb, klinika detského lekárstva, neurologická klinika, zubná klinika, očná klinika. Ako prvé teoretické pracoviská vznikli ústavy: ústav pre hygienu, ústav pre farmakológiu a farmakognóziu, ústav pre patologickú anatómiu, histológiu a bakteriológiu, ústav pre všeobecnú a pokusnú patológiu, ústav pre súdne lekárstvo a ústav sociálneho lekárstva. Prvým dekanom sa stal profesor MUDr. Gustáva Müllera a prvým rektorom profesor MUDr. Kristián Hynek.

Prví študenti a spolky lk V prvom akademickom roku 1919/1920 sa na štúdium medicíny zapísalo 144 študentov, medzi ktorými bola prevažná časť nemeckej a maďarskej národnosti. Postupne rástol aj počet slovenských študentov. Významnú úlohu zohrala bratislavská lekárska fakulta pri vzniku Spolku československých lekárov (1920), neskôr Spolok slovenských lekárov. Zakladatelia LF UK sa zaslúžili o vznik prvého slovenského lekárskeho vedeckého časopisu Bratislavských lekárskych listov (1921).

Fakulta významných osobností Medzi významné osobnosti patrili profesori: Kostlivý, Čársky, Reinsberg, Brdlík, Mysliveček, Mach, Kadlický, Růžička, Polák, Spilka, Netoušek, Prokop, Šrobár, Ledényi-Ladziansky, Chura, Valach, Fridrichovský, Filo, Dérer, Šubík, Jakšy, Valentín, Švec ai. Po druhej svetovej vojne a scentralizovaní vysokého školstva zanikli ústavy a vytvorili sa katedry. V školskom roku 1952/53 sa na LF UK otvoril pediatrický aj stomatologický smer štúdia. Významné aktivity LF spolupracovala s Prahou a Brnom, ale aj s viacerými renomovanými zahraničnými lekárskym fakultami, resp. vedeckými medicínskymi inštitúciami v Paríži, Londýne, Berlíne, Budapešti a vo Viedni. LF UK stála pri

zrode LF v Košiciach, Farmaceutickej fakulty v Bratislave, Slovenskej akadémie vied, LF v Martine

Vedecký výskum Koncom 50. rokov minulého storočia sa fakultný výskum zameral najmä na riešenie problematiky z oblasti regenerácie a transplantácie orgánov, kardiorespiračnej dynamiky, metabolizmu a onkológie. V 80. rokoch sa zameral na riešenie diagnostických a terapeutických postupov pri kardiovaskulárnych ochoreniach, imunitný proces v súvislosti s transplantáciou orgánov. V súčasnosti sú prioritou kardiovaskulárne, nádorové ochorenia, neurovedy a nové trendy v oblastiach výskumu s využitím molekulovej biológie a genetiky.

Lekárska fakulta v podmienkach demokracie V porevolučnom období sa začal proces obnovy akademických práv a slobôd (Akademický senát LF UK). V roku 1990 sa na fakulte obnovila pôvodná organizačná štruktúra, ktorú tvoria klinika a ústavy. V súčasnosti má fakulta 19 ústavov a 54 kliník. Za 90 rokov existencie fakulty úspešne ukončilo štúdium viac ako 21 tisíc absolventov. Medzi nimi tvoria významný počet zahraniční absolventi z viac ako 50-tich štátov sveta. doc. PaedDr. ¼udmila Horníková–Pavlíková, CSc. doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc.


MEDICÍNA

"LÙUOZ LPSPOÂSOZ TZOESÓN #F[QSPTUSFEOÉ Ischemická choroba srdca (ICHS) je veľmi rozšírené ochorenie a v rozvinutých industrializovaných krajinách dnes predstavuje závažný celospoločenský zdravotnícky problém. Podstatou ochorenia je zhoršené prekrvovanie srdcového svalu, čo je spôsobené postupným zužovaním koronárnych tepien.

Z

užovanie ciev je spôsobené ukladaním tukov a kalcifikátov v cievnej stene. Súvisí to s prirodzeným procesom starnutia, ale nevhodná životospráva (fajčenie, neliečený vysoký tlak, neliečený vysoký cholesterol v krvi) môžu tento proces výrazne urýchliť. Čo nevieme ovplyvniť je však genetická preddispozícia k tomuto ochoreniu čím je možné vysvetliť individuálne situácie, kedy aj človek žijúci zdravo môže mať pokročilú formu tohto ochorenia a na druhej strane človek s kumuláciou rizikových faktorov (fajčenie, cholesterol...) môže mať aj vo vysokom veku normálne koronárne tepny.

Angína pektoris Zužovanie koronárnych tepien je proces prebiehajúci 10 aj 20 rokov a pacient o ňom nemusí vôbec vedieť. Až na určitom stupni rozvoja choroby začne zhoršené prekrvovanie srdca robiť problémy a zväčša sa prejaví ako epizódy tlakovej či pálivej bolesti na hrudi, väčšinou viazanej na nejakú fyzickú námahu. Tomuto príznaku ochorenia lekári hovoria angína pektoris. Bolesť na hrudi však môže mať aj veľa iných príčin, avšak k typickým charakteristikám angíny pektoris patrí: tlakový či pálivý charakter bolesti nie bodovité ale skôr plošné rozloženie vyžarovanie smerom do ľavej hornej končatiny, či sánky. U pacientov s príznakmi angíny pektoris je potrebné komplexné kardiologické vyšetrenie, pretože včasná liečba môže zabrániť vážnym komplikáciám ochorenia.

Akútny koronárny syndróm Vážnou komplikáciou ICHS je aj akútny koronárny syndróm, ktorý môže pre pacientov znamenať ohrozenie života. Ku akútnemu koronárnemu syndrómu dochádza, keď porucha prekrvenia srdcového svalu dosiahne kritickú hranicu. Prejaví sa tým, že angína pektoris má nezvyčajnú intenzitu, záchvaty trvajú dlhšie ako

10

PISP[FOJF åJWPUB

obvykle, bývajú častejšie, objavujú sa aj v pokojne, a nepomáha ani použite nitroglycerínu. Títo pacienti potrebujú akútnu hospitalizáciu. Ak sa totiž niektorá zúžená koronárna tepna zablokuje úplne, zastaví sa prívod krvi do príslušnej časti srdcového svalu a ten začne odumierať – tejto alarmujúcej situácii hovoríme akútny infarkt myokardu. Mnohí pacienti s akútnym infarktom myokardu sa bohužiaľ už do nemocnice nedostanú. Moderná medicína však dokáže zachrániť viac ako 90 percent pacientov z tých, ktorí sa dostanú do nemocnice a väčšinu z nich dokonca vrátiť do normálneho života.

Moderná liečba akútneho koronárneho syndrómu (AKS) Dôležitou súčasťou liečby sú predovšetkým lieky, ktoré zabraňujú vytváraniu krvných zrazenín v zúžených koronárnych tepnách. Dnes už vieme, že tieto zrazeniny výrazne zhoršujú priebeh ochorenia a v skutočnosti hrajú kľúčovú úlohu v patogenéze akútneho koronárneho syndrómu. Tieto lieky sa v nemocnici podávajú injekčne či infúzne avšak existujú aj tabletové formy, ktoré pacienti zväčša musia užívať dlhodobo (kyselina acetylosalicylová, clopidogrel). K ďalším dôležitým liekom patria tzv. betablokátory (spomaľujú srdcovú frekvenciu a znižujú nároky srdcového svalu na prekrvenie) či ACE inhibítory (znižujú poškodenie srdcového svalu spôsobené nedokrvením) a nitráty, ktoré potláčajú bolesti


spôsobené nedokrvením. Z dlhodobého hľadiska je dôležité znížiť hladinu cholesterolu v krvi. K najúčinnejším liekom v tejto kategórii patria statíny. Na vysoko špecializovaných pracoviskách (kardiocentrách) sú dnes u väčšiny pacientov s akútnym koronárnym syndrómom vykonávané tzv. revaskularizačné zákroky, ktorých cieľom je opraviť zúžené koronárne tepny. Tento zákrok je možné urobiť aj chirurgicky (aortokoronárny bypass), ale u väčšiny pacientov s AKS je výhodnejšie a rýchlejšie vykonať koronárnu angioplastiku a implantáciu koronárneho stentu. Je to katetrizačný zákrok, kedy kardiológ cez stehennú tepnu do koronárnej tepny zavedie kovovú sieťku (stent), ktorú pomocou balónika roztiahne v zúženom mieste a zabezpečí akúsi výstuž a obnovenie prietoku. V prípade akútneho infarktu myokardu je potrebné tento zákrok vykonať čo najskôr, doslova každá minúta je dôležitá. Stent ostane v koronárnej tepne natrvalo. V priebehu niekoľkých mesiacov „prerastie“ endotelom, čo sú bunky prirodzenej výstelky cievnej steny, a prestane sa správať ako cudzorodý materiál. V tomto prechodnom období sa na stente môžu vytvárať krvné zrazeniny, ktoré by mohli obmedzovať krvný prietok. Toto riziko je možné minimalizovať užívaním už vyššie spomínaných liekov (kyselina acetylosalicylová a clopidogrel). Dĺžku tejto liečby riadi kardiológ, ale u clopidogrelu by mala trvať aspoň 9 mesiacov, v prípade kyseliny acetylosalicylovej je liečbe trvalá.

Ako ďalej po prekonaní akútneho koronárneho syndrómu Väčšina pacientov sa môže časom vrátiť späť do práce a k svojim bežným záľubám. Tento návrat je veľmi individuálny a môže to byť už po jednom týždni, alebo až po niekoľkých týždňoch. Len malá časť pacientov bude čiastočne, alebo plne invalidizovaných. Tieto rozdiely sú dané predovšetkým rôznym rozsahom poškodenia srdcového svalu, ktoré bolo spôsobené nedokrvením. Návrat do normálneho života podstatne ovplyvňuje aj skutočnosť, do akej miery boli revaskularizačné zákroky úspešné, či aké má pacient pridružené ochorenia. Opätovné riziko zúženia srdcových tepien môže pacient aktívne ovplyvniť úpravou životosprávy. S určitosťou vieme, že vylúčenie fajčenia, dobrá kontrola krvného tlaku a hladiny cholesterolu v krvi môžu významne ovplyvniť prognózu týchto pacientov. Vhodne dávkované pohybové aktivity sú taktiež dôležitou súčasťou sekundárnej prevencie. Všetky medikamentózne aj nemedikamentózne liekové opatrenia musí pacient konzultovať so špecialistom – internistom či kardiológom, keďže prístup k pacientovi musí byť vysoko individuálny. MUDr. Martin Studenèan, PhD. Primár Kardiologického oddelenia Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Košice


NA MEDICÍNA

*TDIFNJDLÂ DIPSPCBTSEDB Choroby srdca a ciev stoja stále na prvom mieste v chorobnosti a úmrtnosti nášho obyvateľstva. Z nich Ischemická choroba srdca (ICHS) je najčastejšou príčinou smrti a 82 percent úmrtí spôsobených týmto ochorením nachádzame u ľudí starších ako 65 rokov. Angína pectoris

I

CHS je typickým ochorením vyššieho veku. Trpí ním 65 percent ľudí vo veku nad 65 rokov. Ischémia znamená vlastne nedokrvenosť a ischémia srdcového svalu vzniká vtedy, ak požiadavky na prívod kyslíku do svalu sú väčšie ako je schopnosť jeho potrebné množstvo dodať. Táto schopnosť je znížená vtedy, ak sú cievy, zabezpečujúce prekrvenie srdcového svalu (koronárne artérie) postihnuté chorobným procesom, najčastejšie artériosklerózou. Ischémia srdcového svalu môže vzniknúť aj na podklade iných príčin, ako je napríklad pokles tlaku v krvnom riečisku, zásobujúcom srdcový sval, zvýšený metabolizmus alebo pokles transportnej kapacity krvi pre kyslík.

12

V súčasnosti delíme rizikové faktory ischemickej choroby srdca na dve hlavné skupiny: 1. neovplyvniteľné (vek, genetické faktory, pohlavie) 2. ovplyvniteľné (vysoká hladina LDL-cholesterolu, hypertriacylglycerolémia, nízky podiel HDL-cholesterolu, fajčenie, diabetes mellitus, obezita a telesná inaktivita. Významnú úlohu zohrávajú aj psychické stresy).

Ischemická choroba srdca sa delí na chronické formy a akútne koronárne syndrómy. Chronická forma ICHS sa môže manifestovať ako stabilná angína pectoris a angína s „normálnymi koronárnymi artériami." Sem patrí syndróm X, vazospastická/ variantná forma angíny pectoris/, nemá ischémia myokardu, ICHS prejavujúca sa poruchami rytmu a ICHS prejavujúca sa zlyhaním srdca.

Je charakterizovaná najčastejšie bolesťou, ktorú pacient lokalizuje za hrudnú kosť, prípadne do ľavej polovice hrudníka, s vyžarovaním do dolnej čeľuste, ľavého ramena a po malíčkovej strane predlaktia do 4. a 5. prsta ľavej ruky, ale môže vyžarovať aj do hornej časti brucha alebo do oblasti pod rebrami. Bolesť má pálivý, zvieravý alebo tlakový charakter, v typických prípadoch trvá niekoľko minút a ustupuje buď spontánne alebo po podaní nitroglycerínu. Trvanie bolesti viac ako 15 – 20 minút, resp. nereagovanie na nitroglycerín budí podozrenie na akútny koronárny syndróm. Vyvolávajúcim momentom býva telesná záťaž, rozčúlenie, častá je bolesť po jedle. Môže sa vyskytnúť v ranných hodinách cestou do práce, najmä v chladnom počasí a pri chôdzi proti vetru. Bolesť býva často spojená s dýchavicou alebo pocitom úzkosti a núti pacienta k zastaveniu.


Liečba Jej cieľom je: l.

zlepšiť prognózu prevenciou infarktu myokardu a úmrtia 2. zlepšiť kvalitu života pacienta.

Zlepšenie prognózy možno dosiahnuť zastavením alebo spomalením procesu ukladania tukov v cievach, redukciou náhlych srdcových príhod a opatreniami, ktorých cieľom je zabrániť vývoju komorovej dysfunkcie. Zmena životosprávy a medikamentózna liečba môže spomaliť proces aterogenézy a stabilizovať ukladanie tukov v cievach, znížiť aktiváciu krvných doštičiek, redukovať abnormality nepravidelných sťahov srdca a dosiahnuť pokles zápalového procesu. V indikovaných prípadoch sa realizuje revaskularizačný zákrok, to znamená obnovenie cievneho zásobovania.

Životospráva Jej súčasťou je informácia pacienta o povahe ochorenia a o možnostiach

liečby. Je zameraná na odstránenie rizikových faktorov, najmä fajčenia, nesprávnej diéty, telesnej inaktivity a obezity. Diéta by mala obsahovať dostatok zeleniny, ovocia, rýb a hydiny a vylúčiť potraviny, ktoré sú bohaté na cholesterol a nasýtené mastné kyseliny. U obéznych je indikovaná redukcia telesnej hmotnosti. Konzum alkoholu by sa mal redukovať na 2 drinky u mužov, 1 drink u žien (1 drink = 150 ml vína, alebo 350 ml piva, alebo 40 ml 40-percentného destilátu). Odporúča sa konzum rýb aspoň jedenkrát týždenne (vysoký obsah omega 3-mastných kyselín), alebo kapsúl s rybím olejom. Pacient by sa mal vyvarovať aktivít, ktoré provokujú angínu, odporučená je telesná aktivita, ktorej intenzita sa dá kvantifikovať pri ergometrickom vyšetrení. Minimálnou odporučenou aktivitou s preventívnym účinkom je chôdza stredným tempom aspoň po dobu 30 minút väčšinu dní v týždni. Vhodný je autogénny tréning a nácvik relaxačných techník.

Farmakoterapia Zameriava sa na zlepšenie prognózy pacienta a na redukciu závažnosti a frekvencie záchvatov. Základom liečby je zmena životosprávy a boj proti rizikovým faktorom. Každému pacientovi so stabilnou angína pectoris by mal byť odporučený rýchloúčinkujúci nitrát na zvládnutie anginózneho záchvatu. Pokiaľ nie je kontraindikácia, každý pacient by mal užívať beta-blokátor. Ak je monoterapia betablokátorom nedostatočná, pridá sa blokátor kalciového kanála alebo dlhodobo účinkujúci nitrát. V prípade intolerancie betablokátora je indikovaná monoterapia blokátorom kalciového kanála, alebo inhibítor sínusového uzla. Súčasťou terapie by mala byť metabolická liečba. Prof. MUDr. Zoltán Mikeš, DrSc. FESC Klinika geriatrie LF UK v Bratislave, FNsP


Tému prináša

,SPL WQSFE

WQSFWFODJJPDIPSFOÍ TSEDBBDJFW

O vysokom krvnom tlaku, čiže hypertenzii, už boli popísané tisíce strán v rôznych novinách aj časopisoch. Meranie krvného tlaku sa stalo bežnou záležitosťou.

J

e pravidlom, že vám ho zmerajú pri každej návšteve všeobecného lekára. Dôvodom toho, že je vysoký krvný tlak medializovaný je aj fakt, že sa jedná o závažnú chorobu, ktorá je zákerná svojou nenápadnosťou. Často sa prejaví až svojimi následkami. Infarkt srdcového svalu a mozgová porážka patria medzi najčastejšie komplikácie hypertenzie. Aký by mal byť náš tlak, keď je to také dôležité? Optimálny (alebo ideálny) krvný tlak je 120/80 mmHg. Od hodnôt 140/90 už hovoríme o hypertenzii. Ak sa pacientom s vysokým krvným tlakom, ktorí dosiahli liečbou cieľové hodnoty TK, pridal ešte jeden liek navyše zo skupiny statínov, znížilo sa riziko infarktu o ďalších 45 percent.

Ako sme na tom? Výskyt hypertenzie na Slovensku sa odhaduje na zhruba 20 – 30 percent

14

dospelej populácie, to znamená, že medzi nami žije približne milión hypertonikov. Platí, že čím vyšší krvný tlak, a čím dlhšie pôsobí, tým býva riziko srdcovo-cievnych ochorení vyššie. Pre pacientov s hypertenziou to znamená, že vysoký krvný tlak treba znížiť na cieľové hodnoty (140/90 mmHg, ak máte aj cukrovku na 130/80 mmHg). Znížením tlaku na uvedené cieľové

hodnoty klesne riziko už spomínaného infarktu alebo mozgovej porážky.

Ako dosiahnuť cieľové hodnoty? Nie je to vôbec jednoduché, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. V prvom rade treba začať s úpravou životného štýlu. Znamená to prestať fajčiť, prestať nadmerne soliť (pozor na minerálky!), začať sa viac hýbať a ak trpíte nadváhou, tak aj schudnúť. Samozrejme, nie vždy to stačí. A vtedy prichádza na rad farmakoterapia. Dnes už neobstojí domnienka, že tieto lieky poškodzujú pečeň. V súčasnos-


ti už majú lekári k dispozícii celý rad účinných a veľmi bezpečných liekov na liečbu vysokého krvného tlaku, tzv. antihypertenzív. Je ich niekoľko skupín. U približne 2/3 pacientov sa môže stať, že len jeden liek stačiť nebude a v takom prípade je nevyhnutné použiť ich kombináciu. Práve vtedy sa kombinujú lieky z rôznych skupín. Treba mať stále na pamäti, že cieľom je dosiahnuť cieľové hodnoty TK, nielen tlak o niečo znížiť.

Nový výskum, nové poznatky Predpokladajme, že ste disciplinovaný pacient, ktorý dodržiava rady lekára. Takýto pacient nefajčí, zdravo sa stravuje, snaží sa cvičiť a pravidelne užíva predpísané lieky proti vysokému krvnému tlaku. Vďaka tomu sa vám aj podarilo dosiahnuť cieľové hodnoty TK. Na tomto mieste by sme vám mohli pogratulovať a povzbudiť vás, aby ste aj naďalej dodržiavali všetky rady, užívali lieky a tešili sa z dlhšieho a kvalitnejšieho života. Napriek všetkým týmto spomínaným skutočnostiam však vedci v angloškandinávskej štúdii ASCOT nedávno zistili, že liečiť iba hypertenziu nestačí. Prečo?

Ohrozujúce rizikové faktory Na „vine“ sú totiž ďalšie rizikové faktory srdcovo-cievnych ochorení. Čo je až zarážajúce, ďalšie 3 rizikové faktory sa podpisujú až pod 75 percent rizika, že vám hrozí infarkt. Aké rizikové faktory to teda sú? Popri mužskom pohlaví, veku nad 55 rokov u mužov a nad 65 rokov u žien, fajčení, predčasnom výskyte ICHS u priamych príbuzných, cukrovke, je to predovšetkým vyšší cholesterol (vyšší ako 5,0 mmol/l). Stačia len tri z nich. Koľko je pacientov so zvýšeným krvným tlakom s 3 a viac rizikovými faktormi kardiovaskulárnych ochorení? Aj keď sa to nezdá, takýchto hypertonikov je až 9 z 10. Je teda vôbec možné urobiť ešte ďalší krok vpred, ak sme už zvíťazili nad hypertenziou a dosiahli sme cieľové hodnoty? Dobrou správou je, že áno!

Dobrá správa pre vaše srdce Len nedávno sa vo veľkej klinickej štúdii s 20 000 pacientami potvrdilo, že ak sa pacientom s vysokým krvným tlakom, ktorí dosiahli liečbou cieľové hodnoty TK, pridal ešte jeden liek na zníženie hladiny cholesterolu zo skupiny statínov, znížilo sa riziko infarktu o ďalších 45 percent. A to je naozaj veľmi vysoké číslo. Ako disciplinovaný pacient by ste sa teraz mohli opýtať: „To mám užívať ďalší liek? Veď len na ten môj tlak mám už tri.“ A máte pravdu. Čím viac liekov, tým ťažšie je dodržiavať predpísaný liečebný režim. Potvrdilo sa to aj rôznymi výskumami na veľkom počte pacientov. Práve

Rizikové faktory zvyšujúce kardiovaskulárne riziko

preto sa vedci snažia čo najviac zjednodušiť každodenný život pacientom s chronickými ochoreniami a znižovať počet tabliet. Na slovenskom trhu už máme liek, ktorý súčasne bojuje nielen proti vysokému tlaku krvi, ale aj proti ďalším kardiovaskulárnym rizikovým faktorom (napr.proti zvýšenému cholesterolu). Takže namiesto dvoch tabliet, stačí užívať len jednu – a navyše vďaka nej riziko infarktu klesne o ďalších 45 percent. V závere treba jednoznačne zdôrazniť, že liečba vysokého krvného tlaku sa stáva liečbou aj iných rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení a možnosť použitia viacerých liečiv v jednej tabletke prináša popri efektivite aj významný prínos pre pacienta. MUDr. Rudolf Uhliar, CSc.

mužské pohlavie vek nad 55 rokov u muža vek nad 65 rokov u ženy fajčenie cukrovka predčasný výskyt ICHS u priamych príbuzných mikroalbuminúria/proteinúria vyšší celkový cholesterol (vyšší ako 5,0 mmol/l) pozitívna rodinná anamnéza náhlej A cievnej mozgovej príhody alebo TIA atín. ischemická choroba dolných končatín.

Na Slovensku žije približne 20 – 30 percent hyp yp hypertonikov Slovníček neznámych pojmov ICHDK – TIA – ICHS – mikroalbuminúria – a proteinúria TK –

Ischemická choroba horoba dolných končatín chemický atak mozgu Tranzitórny ischemický ba srdca Ischemická choroba bielkoviny v moči tlak krvi

má tonikov r e p y h ory cent vé fakt 90 per o ik iz r ž3 viac ne


MEDICÍNA

V

#ÙãFOJF TSEDB

o všeobecnosti môžeme príčiny rozdeliť na kardiálne a nekardiálne. Medzi najčastejšie kardiálne príčiny patrí syndróm chronického srdcového zlyhávania, vrodené alebo získané srdcové chyby, kardiomyopatie, srdcové arytmie v rámci organického postihnutia srdca (najčastejšou arytmiou vyššieho veku je tzv. predsieňová fibrilácia) najčastejšie pri vysokom krvnom tlaku. Medzi nekardiálne príčiny palpitácií patria niektoré metabolické ochorenia (zvýšená činnosť štítnej žľazy, znížená hladina cukru v krvi tzv. hypoglykémia, zvýšená činnosť drene nadobličiek tzv. feochromocytóm), chudokrvnosť, gravidita, horúčky, psychické a psychiatrické ochorenia, nadmerné užívanie návykových látok (nikotín, kofeín, alkohol, kokaín, amfetamín a iné), niektoré lieky napr. na chudnutie, antidepresíva, ale aj náhle vysadenie niektorých liekov tzv. betablokátorov. Kým u mladších osôb sa stavy búšenia srdca vyskytujú väčšinou bez dokázateľnej organickej príčiny, napríklad v dôsledku zmeny psychického stavu, nadmernej úzkosti, stresu a podobne, u starších osôb často identifikujeme konkrétnu organickú príčinu, ktorá palpitácie priamo vyvoláva (napr. vysoký krvný tlak, srdcové zlyhávanie a podobne). Palpitácie bývajú väčšinou nezávažné a mimoriadne podrobné kardiologické vyšetrenie nebýva nevyhnutné. Pre diagnostiku príčiny palpitácií väčšinou postačuje podrobná anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, 12-zvodové ekg a nápomocné býva aj laboratórne vyšetrenie. Pri podozrení na kardiologické ochorenie je dôležitým vyšetrením echokardiografia a 24-hodinové ambulantné vyšetrenie ekg (tzv. Holter ekg). Pokiaľ sú tieto vyšetrenia pozitívne, do úvahy

16

1BMQJUÂDJF Pocit búšenia srdca patrí medzi najčastejšie ťažkosti pacientov prichádzajúcich na vyšetrenie k internistovi alebo kardiológovi. Prejavujú sa ako nepríjemný pocit silnejšej, rýchlejšej alebo aj nepravidelnej činnosti srdca, ktorý chorý pociťuje najmä v oblasti ľavej strany hrudníka, občas v krku alebo aj v spánkovej oblasti. prichádza aj tzv. elektrofyziologické vyšetrenie elektrického prevodového systému srdca, ktoré v závislosti od výsledku vyšetrenia môže viesť k ďalším liečebným postupom. Mimoriadne dôležité je všímať si dva hlavné aspekty pulzovej frekvencie: rýchlosť srdcovej činnosti a jej pravidelnosť, resp. nepravidelnosť. Niektorí jedinci udávajú pocit búšenia srdca už pri ľahkom zvýšení pulzovej frekvencie (napr. 90 úderov za minútu), iní pociťujú „náhly“ vznik veľmi rýchlej srdcovej činnosti (nad 130/min.), často napríklad pri zmene polohy tela. Je dôležité zistiť, či popri rýchlej frekvencii srdca bije srdce pravidelne alebo nepravidelne. Ak je činnosť srdca nepravidelná, je dôležité zistiť, či je nepravidelnosť trvalá alebo iba občas srdce akoby „preskočí“, alebo „vynechá“. V prvom prípade sa totiž môže jednať o arytmiu, ktorej dlhšie pretrvávanie môže mať dôležité negatívne následky a v prípade jej dlhšieho pretrvávania (viac ako 24 hodín ) treba celkom určite vyhľadať lekárske vyšetrenie, kým v druhom prípade to nie je značne urgentné. Osobitnú skupinu predtavujú palpitácie spojené so závratmi alebo až s odpadávaním. Vyžaduje si to dôkladné kardiologické vyšetrenie a môžu byť príznakom závažnejšej až život ohrozujúcej arytmie.

Optimálna pulzová frekvencia Aká je optimálna pulzová frekvencia?

Je dokázané, že rozdiely vo výške pokojovej frekvencie dosahujú až 35-násobok u jednotlivých cicavcov, pričom dĺžka života sa líši až 20-násobne. Samotná dĺžka života značne závisí od energetiky srdcových buniek, nakoľko na každý jeden srdcový sťah je potrebných asi 300 mg adenozintrifosfátu (ATP, hlavný zdroj energie pre srdcový sval). Predstavme si to číslo, ak vieme, že za 24 hodín naše srdce vykoná 85 – 100 tisíc úderov v závislosti od jeho priemernej pulzovej frekvencie. Spomalenie pulzovej frekvencie napríklad o 10/min. by viedlo k zníženiu spotreby ATP asi o 5 kg a súčasne pokles pulzovej frekvencie napríklad zo 70/ min. na 60/min. by predĺžil dĺžku života takmer o 13 rokov! Dnes vieme, že osoby s dokázanou ischemickou chorobou srdca majú podstatne vyššiu úmrtnosť, ak je ich pulzová frekvencia vyššia ako 70/min. oproti tým, čo majú frekvenciu srdca pod 70/min. Nedávno publikovaná štúdia BEAUTIFUL ukázala, že osoby s ischemickou chorobou srdca a súčasne porušenou funkciou ľavej komory majú pri pulzovej frekvencii nad 70/min. o 34 percent vyššiu úmrtnosť na srdcovocievne ochorenia, o 38 percent častejšiu potrebu koronárnej intervencie a o 53 percent častejší výskyt hospitalizácií pre srdcové zlyhanie. Aj pre srdiečko platí známe: „pomaly ďalej zájdeš“. Doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc, FESC Vedúci Oddelenia neinvazívnej kardiovaskulárnej diagnostiky V. interná klinika FNsP Bratislava


MEDICÍNA

1SFÇPBKNMBEãJF åFOZNÔåV[PNSJFˆ OBJOGBSLU

Napriek tomu, že je to výnimočné, infarkt môže postretnúť i mladú ženu! Dlho pretrvával názor, že infarkt postihuje prevažne mužov alebo obe pohlavia vo vyššom veku a u žien mladších ako 50 rokov sa nevyskytuje.

I

schemická choroba srdca je u nás stále na prvom mieste medzi príčinami úmrtí. I keď pokroky v liečbe viedli ku zníženiu úmrtnosti, umiera od roku 1984 každoročne na jej komplikácie viac žien než mužov. Odborníci na celom svete preto stále viac obracajú svoju pozornosť práve k ženám.

Hladina estrogénu... Bolo totiž preukázané, že nedostatok hormónu estrogénu je u mladších žien rizikovým faktorom pre rozvoj aterosklerózy. Riziko, že budú trpieť chorobným zúžením koronárnych tepien, bolo u nich 7-krát vyššie, než u žien s normálnou hladinou estrogénu. Pokles hladín estrogénu má tiež negatívny vplyv na prestavbu steny tepny. Ženy podceňujú riziko srdcového infarktu a nebezpečen-

18

stvo kardiovaskulárnych ochorení. Myslia si, že infarkt myokardu a artérioskleróza sú mužské ochorenia. Tento názor však vôbec nezodpovedá pravde. Ženy začali mužov v tejto diagnóze dobiehať. Za ostatné 2 roky stúpol na Slovensku počet hospitalizácií pre akútny srdcový infarkt najmä u mladších ľudí do 40 rokov. Ženy už desiatku rokov dobiehajú mužov aj vo fajčení, pití, strese a prejedaní. Žena ak má viac ako 88 cm v páse, je potenciálnou adeptkou na infarkt. Ak ešte k tomu fajčí, málo sa pohybuje a žije – pracuje v strese, riziko infarktu ešte viac narastá. Od menopauzy odpadá už aj prirodzená ochrana ženského organizmu pred srdcovo-cievnymi ochoreniami, ktorú zabezpečuje hormón estrogén.

Čo je infarkt? Infarkt je jednou z akútnych foriem ischemickej choroby srdca, pri ktorej srdcový sval nedostáva dostatočné množstvo krvi. Ide o náhly výpadok prekrvenia časti srdcového svalu, najčastejšie potom pri uzatvorení srdcovej tepny potom, čo je upchaná krvnou zrazeninou. Pokiaľ nie je však prekrvenie obnovené a jeho výpadok je veľkého rozsahu, môže pacient i zomrieť. Analýza ukázala, že ženské pohlavie (hlavne v spojení s vekom pod 55 rokov) bolo rizikovým faktorom v prípadoch, keď lekár nestanovil správnu diagnózu, aj keď ženu postihla akútna srdcová príhoda. Lekár s infarktom skrátka nepočítal.


Ako sa prejavuje? •

krutá tlaková, tupá bolesť za hrudnou kosťou, niekedy sa šíri do paže, malíčka, krku, čeľusti, chrbta, • náhle potenie, nevoľnosť, zvracanie, dušnosť, • nepokoj, keď človek prežíva strach, • celková únava. Najčastejším príznakom infarktu je bolesť na hrudi. U mladších žien má ale častejšie netypický charakter vzhľadom k tomu, že ženy sú schopné lepšie popísať svoje problémy, majú významne väčší počet príznakov v prípade akútnych srdcových príhod, než muži.

„Nemý” infarkt? Ľudia udávajú nevoľnosť, zvracanie, nechutenstvo, závrate, mdlobu či slabosť. Súčasne však vzhľadom k menej typickému charakteru často nevedú tieto príznaky ku správnej diagnóze. Existuje totiž celý rad stavov, ktoré môžu infarkt len napodobňovať, napr. ak majú ľudia problémy s chrbticou, svalmi či kĺbové bolesti, žalúdočné vredy, žlčníkové problémy, ochorenie slinivky. Môže ísť tiež o pľúcne ochorenie alebo o problémy na psychickom podklade. Niekedy sa naopak infarkt nemusí jednoznačne prejavovať. Uvádza sa, že asi 10-15 % infarktov nemusia „sprevádzať“ žiadne problémy. Tzv. nemý infarkt môže byť zistený až potom, čiže najskôr, na základe EKG, či iných vyšetrení.

Ergometria - EKG nestačí Predpokladá sa, že stačí natočiť EK a diagnóza je jasná. U žien ale preukázateľnosť EKG v dôsledku zlého prekrvenia srdcového svalu býva niekedy nízka. Dá sa teda povedať, že normálny nález, zistený EK vyšetrením, ešte nemusí znamenať, že koronárne tepny u ženy sú v poriadku. Pokiaľ má lekár podozrenie na ischemickú poruchu srdca, mal by zabezpečiť i ďalšie vyšetrenia. Pacientka by mala v prvej fáze absolvovať záťažový test, tzv. ergometriu. Pri záťaži totiž skôr odhalí prípadné postihnutie, než pokojný (pohodový) stav, keď EKG býva vtedy často v medziach normy.

Rozhoduje rýchlosť Pre liečbu akútneho stavu infarktu myokardu je najdôležitejšie, aby sa chorý ocitol čo najskôr na špecializovanom pracovisku, ktoré má možnosť prevádzať presné diagnózy a následné liečby. Základom liečby srdcového infarktu je súboj o čas, alebo čím skôr od začiatku problémov sa pacient dostane do najbližšieho kardiocentra, tým lepšie.

Ako znížiť riziko ochorenia? Ak otec zomrel na kardiovaskulárne ochorenie pred 55 rokom alebo matka pred 65. rokom veku, alebo niektorý zo súrodencov trpí týmto ochorením či na neho zomrel, máte vyššie riziko jeho výskytu. Nechajte si tiež zmerať hladinu cholesterolu v krvi. Od 40 rokov sa pri preventívnej prehliadke vyplatí nechať si zmerať krvný tlak a to každý rok. Častejšie, pokiaľ máte viac ako 60 rokov, ak ste diabetička alebo trpíte chorobou obličiek. Je dobré mať doma svoj vlastný digitálny tlakomer. Obsluha je veľmi jednoduchá. Dôležitý údaj poskytne aj obvod pása. Pretekajúci tuk okolo brucha má spojitosť s vysokým krvným cukrom a cholesterolom, ktorý zvyšuje riziko srdcovo-cievnych chorôb. Obvod ženského pása by mal byť menší než 88 centimetrov. Prestaňte fajčiť. U žien, ktoré fajčia sa zvyšuje riziko ochorenia trojnásobne! Cvičte, zlepšíte si fyzickú kondíciu a zamedzíte nadváhe. Forma cvičenia je ľubovoľná, najdôležitejšie je sa hýbať. Dostatočne správne relaxujte, najlepšie v prírode, odpočívajte, doprajte si zdravý spánok, znížte stresujúce faktory. MUDr. Juraj Èierny


MEDICÍNA

"LUVÂMOF QSPCMÉNZ WQSFWFOUÍWOFKLBSEJPMÓHJJ BNPåOPTUJJDISJFãFOJB Posledné dekády minulého storočia boli charakterizované významným poklesom úmrtnosti na kardiovaskulárne ochorenia, predovšetkým v Severnej Amerike a vo veľkej časti Európy.

K

ardiológia dosiahla tieto úspechy nielen v súvislosti so zlepšením intenzívnej starostlivosti o akútnych pacientov, ale i širokou aplikáciou preventívnych opatrení do bežného života. Zriadenie oddelení intenzívnej starostlivosti, zavedenie primárnej angioplastiky pri akútnom infarkte myokardu, ale aj nebývalé zlepšenie farmakologickej liečby koronárnej choroby srdca (betablokátory, inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu, statíny, antiagregačná liečba) a jej rizikových faktorov (predovšetkým zvýšených hladín cholesterolu).

Preventívne opatrenia Problémy preventívnej kardiológie a potenciálne úspechy preventívnych opatrení sú závislé od viacerých faktorov: 1. mimoriadne dôležitá je edukácia obyvateľstva – ideálne by bolo zavedenie predmetu

Rizikové faktory stále nepotlačené

3.

Z tohto pohľadu pomerne prekvapivo vyznievajú správy o opätovnom náraste mortality na koronárnu chorobu srdca v Spojených štátoch a o takmer epidemickom vzostupe kardiovaskulárnych ochorení najmä v krajinách juhovýchodnej Ázie. Kde sú príčiny? Odpoveď na otázku je pomerne zložitá, ale určité indície dávajú napríklad aj výsledky z observačných štúdií EUROASPIRE I, II, III. Z výsledkov týchto programov je celkom jednoznačne vidieť, že zatiaľ čo farmakologická liečba koronárnej choroby srdca sa v priebehu posledných rokov významne zlepšila, na druhej strane sa nepodarilo ovplyvniť predovšetkým výskyt diabetu, nadváhy a obezity, teda kľúčových rizikových faktorov aterosklerózy.

20

2.

4.

na báze preventívnej medicíny už do základných škôl (obrazne povedané naše deti by sa nemali učiť len o zákonitostiach „chodu tohto sveta“, ale aj o zákonitostiach zdravého „chodu vlastného tela“.) edukácia lekárov v slovenských podmienkach je na pomerne slušnej úrovni, avšak zrejme priestor, ktorý dostáva preventívna kardiológia, predovšetkým u praktických lekárov, je pomerne malý. Preskripcia, napríklad statínov, je u nás v niektorých regiónoch žalostne nízka, podobne i aplikované dávky nekorešpondujú s odporúčaniami odborných spoločností. je badateľný istý aktívny prístup zo strany zdravotných poisťovní (organizovanie niektorých preventívnych prehliadok a vyšetrení, ktorým však niekedy chýba korektný praktický výstup – nesprávna, alebo nedostatočná interpretácia skutočného kardiovaskulárneho rizika u vyšetrených pacientov). Je potrebné si konečne uvedomiť, že neliečime „čísla“ (hodnoty cholesterolu, krvného tlaku, glykémie a pod.), ale pacienta v kontexte ostatných nálezov a sprievodných ochorení. Niekedy môže, paradoxne, absolvovanie preventívnej prehliadky s nesprávnym hodnotením jej výsledkov do istej miery poškodiť pacienta – „falošná ilúzia o zdraví“. Pacient s dokumentovaným kardiovaskulárnym rizikom by mal preto rozhodne absolvovať aspoň iniciálne vyšetrenie s odporúčaním úpravy životného štýlu a farmakologickej liečby u kardiológa. veľmi dôležitou v oblasti kardiológie je i osobná motivácia každého človeka v starostlivosti o svoje zdravie. Zväčša to nie je len o pevnej vôli pri dodržiavaní zásad zdravého životného štýlu. Položme si otázku, prečo napríklad väčšina fajčiarov prestane prakticky bez problémov fajčiť v momente akútneho srdcového infarktu, zatiaľ čo ich predošlé snahy o skoncovanie s fajčením končia zväčša neúspešne ? Prekonanie infarktu je silným „negatívnym“ motívom. Prečo sa nepristupuje k diferenciácii zdravotného poistenia u ľudí, ktorí sa o svojej zdravie starajú a chcú starať, oproti tým, ktorým je starostlivosť o svoje zdravie cudzia ? Pri poistení áut už dávno existujú bonusy, malusy – je vari zdravie menšou hodnotou? Tu je vysvetlenie problému preventívnych prehliadok – napriek tomu, že sú hradené i zo zdravotného poistenia – absolvuje ich len zhruba 20 – 60 percent poistencov jednotlivých zdravotných poisťovní. Opäť spomínaná motivácia zrejme chýba.


Nové možnosti liečby Kardiológia ako odbor zaznamenala v posledných desaťročiach nebývalé úspechy. Musíme si však uvedomiť, že ani najlepší kardiochirurgovia nevyriešia problém koronárnej choroby srdca definitívne. Prevratné úspechy vo farmakologickej liečbe, neustály vývoj nových liekov, rozširovanie indikácií pre už existujúce efektívne lieky, hľadanie a identifikácia nových rizikových faktorov, to všetko pomáha zlepšiť súčasnú situáciu v liečbe. Tak napríklad indikáciou statínov dnes už nie je len zvýšená hladina cholesterolu, ale je to ateroskleróza v ktorejkoľvek forme a lokalizácii, diabetes mellitus 2. typu, artériová hypertenzia v prítomnosti ďalších rizikových faktorov, ba dokonca možno aj samotná prítomnosť cievneho zápalu, pretože ateroskleróza je zápalovo-degeneratívno-proliferatívnou chorobou (statíny výrazne ovplyvňujú cievny zápal a proliferáciu aterosklerotických plátov ). Nový liek vo vývoji, darapladib (inhibítor lipoproteínov asociovaných s fosfolipázou A2), by mal ovplyvniť predovšetkým stabilitu aterosklerotického plátu okrem iného aj odstránením jeho nekrotických (odumretých) súčastí. Ivabradín priniesol takisto nový pohľad na aterosklerózu zo strany srdcovej frekvencie – dnes vieme, čím je nižšia, tým lepšie, nielen pri dokumentovaných kardiovaskulárnych chorobách, ale i v primárnej prevencii. Vakcinácia pri liečbe hypertenzie, biologická liečba, to všetko sú možné nové nádejné prístupy nielen v liečbe, ale aj v prevencii, tak primárnej ako aj sekundárnej. Avšak i tu sú isté limitácie.

Správny životný štýl Najdôležitejšou súčasťou preventívnej kardiológie je úprava životného štýlu – absolútna eliminácia fajčenia (mimoriadne škodlivé je aj pasívne fajčenie – „second hand smoke“, ba dokonca aj menej spomínané tzv. „third hand smoke“ – dlhodobý pobyt v jednej miestnosti s fajčiarom, ktorý tam práve nefajčí, aby neohrozoval nefajčiara...). Z tohto pohľadu sú protifaj-

čiarske opatrenia stále nedostatočné. Dostatok pravidelnej fyzickej aktivity je tou najlepšou prevenciou nadváhy, obezity a diabetu v spojení s úpravou jedálnička, ktorý by sme mali obrátiť smerom ku princípom tzv. mediteránnej diéty. Nebývalo vysoká konzumácia margarínov a výrobkov z nich je na Slovensku v súčasnosti jednou z hlavných príčin nesprávneho zloženia tukov v potrave. Je načase prestať hovoriť len o cholesterole ako o strašiaku (grónski Inuiti predsa konzumujú veľa cholesterolu a najmenej zomierajú na koronárnu chorobu srdca). Opäť je potrebný individualizovaný prístup, avšak vo všeobecnosti platí, že nestačí hovoriť len o zdravom a nezdravom cholesterole, ale je potrebné hovoriť o správnom zložení tuku v potrave. Z tohto pohľadu je na Slovensku potrebná osveta zameraná na zvýšenie prívodu protektívnych tzv. omega-3 mastných kyselín (tučné ryby, rybí tuk, vlašské orechy, ľanové semená, olej) a naopak na zníženie prívodu omega-6 mastných kyselín

(fritované, vyprážané výrobky, margaríny a všetky výrobky, ktoré ich obsahujú, vrátane mnohých pochutín). Pomer omega-6 mastných kyselín ku omega-3 mastným kyselinám je u nás asi 20 – 50:1, napríklad u spomínaných Eskimákov je to 1:1 a v stredomorskej oblasti okolo 4:1, čo veľmi úzko koreluje aj s výskytom mortality na kardiovaskulárne ochorenia v uvedených geografických oblastiach. Správny jedálniček, dostatok pravidelnej fyzickej aktivity vedúci k optimalizácii telesnej hmotnosti, je spolu s elimináciou fajčenia tým správnym kľúčom ku dokonalej prevencii. Treba zdôrazniť aj dôležitosť omega 3 mastných kyselín EPA a DHA, vo forme výživových doplnkov, ako vhodnej prevencie kardiovaskulárnych a neurodegeneratívnych ochorení. Prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., prednosta III. internej kliniky FN L. Pasteura a Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach


MEDICÍNA

$ISÍQLB Chrípka je vysoko nákazlivá choroba so závažnými zdravotnými, ekonomickými a sociálnymi následkami, s každoročnými epidémiami a so stálou hrozbou vzniku pandémie.

V

našom klimatickom pásme má chrípka typický sezónny charakter. K začiatku jej aktivity dochádza na jeseň. Ako „chrípkovú sezónu“ označujeme obdobie od 1. októbra do 30. apríla nasledujúceho roka. Chorobnosť na chrípku sa zvyšuje najmä v priebehu decembra a januára a spravidla začiatkom februára kulminuje v epidémii, ktorá v priebehu 4 – 8 týždňov zachváti celé územie Slovenska. Len veľmi zriedka vzniká epidémia už v decembri a len ojedinelo k nej nedošlo vôbec.

Priebeh ochorenia na chrípku Chrípka začína najčastejšie náhle, bolesťami hlavy (najmä za očami), zimnicou, triaškou, následným výstupom teploty na 39oC a viac, celkovou slabosťou, bolesťami svalov a kĺbov. V dôsledku zápalu sliznice nosa, nosohltanu, hrtanu, priedušnice a priedušiek vzniká suchý kašeľ, následne nádcha. Okrem uvedených príznakov môžu byť prítomné závrate, bolesť hrudníka, zachrípnutie, zápal spojoviek, nechutenstvo, menej často zvracanie a hnačky. Klinické príznaky trvajú 2 – 7 dní, k úplnému uzdraveniu obvykle dôjde do dvoch týždňov od prvých príznakov, pocit únavy pretrváva aj niekoľko týždňov. Klinický priebeh ochorenia a jeho dopad sú ovplyvnené viacerými faktormi (vek, chronické ochorenie pľúc, srdca, obličiek, látkovej výmeny, poruchy imunity, fajčenie). Ako chrípka sa v laickej populácii často

22

pomenovávajú klinicky miernejšie ochorenia (prechladnutia) spôsobené inými vírusmi. Na rozdiel od chrípky sa u týchto ochorení rozvíjajú klinické príznaky postupne, sú to bolesti hrdla, kýchanie, následne nádcha a kašeľ, horúčka zriedkavo nad 38oC, bez výraznej bolesti hlavy, svalov, zimnice a pocitu nadmerného vyčerpania. Ku komplikáciám dochádza následkom oslabenia sliznice nosohltanu, ktorá sa stáva vstupnou bránou pre iné mikroorganizmy. Najčastejšie sú postihnuté prínosové dutiny, stredné ucho, dolné cesty dýchacie a môžu spôsobiť až bakteriálny zápal pľúc. Najčastejšou príčinou úmrtia v súvislosti s chrípkou sú zápaly pľúc. Menej často sa môžu rozvinúť komplikácie postihujúce srdce, nervový systém. Liečba chrípky spočíva v podávaní liekov proti teplote, zápalom sliznice horných dýchacích ciest, proti kašľu, dostatočného prívodu tekutín a v pokoji na lôžku. Tak ako všetky vírusy, tak aj na vírus chrípky sú antibiotiká neúčinné. Najviac ohrozenou skupinou ľudí trpiacich na chrípku sú pacienti s respiračnými (astma, chronická obštrukčná choroba pľúc a pod.), kardiovaskulárnymi a renálnymi ochoreniami, cukrovkou alebo oslabeným imunitným systémom (onkologickí pacienti, pacienti po transplantácii). Pre tieto skupiny pacientov je chrípka mimoriadne vážnym ochorením, pretože spôsobuje zdravotné komplikácie vedúce k sekundárnym infekciám a v niektorých prípadoch má za následok až úmrtie pacienta. K rizikovým skupinám obyvateľstva patria tiež ľudia vo veku nad 60 rokov a malé deti, ako aj obyvatelia

domovov dôchodcov, ústavov sociálnej starostlivosti, liečební pre dlhodobo chorých a geriatrických centier. Pre tieto skupiny je v prvom rade indikované očkovanie. Ak sa však z rôznych príčin nevykonalo, resp. neviedlo k vytvoreniu ochrannej hladiny protilátok, je potrebné zahájiť liečbu antivírusovými prípravkami čo najskôr po objavení sa prvých príznakov ochorenia. Chrípka sa prenáša kvapkami sekrétu horných dýchacích ciest, ktoré sa vylučujú pri kýchaní a kašlaní chorého na chrípku. Kvapôčky sekrétu doletia do 2 metrov. V prenose vírusu sa uplatňuje najmä priamy kontakt s chorým. Nepriamy prenos kontaminovanými rukami a predmetmi sa však nesmie podceňovať. Vírus je odolný voči vyschnutiu, vo vonkajšom prostredí prežíva niekoľko hodín, v prachu pri izbovej teplote i niekoľko dní. Rizikové sú nevetrané priestory s vysokou koncentráciou ľudí najmä v čase epidémie. Pôvodcom ochorenia na chrípku je vírus chrípky. Rozlišujú sa tri typy vírusov chrípky označované A, B, C. Vírusy chrípky, najmä typu A, sú unikátne tým, že sú nesmierne premenlivé. Obal vírusu obsahuje povrchové častice hemaglutinín (H), neuraminidázu (N). Podľa zloženia a kombinácie týchto častí sa rozlišujú rôzne subtypy vírusov chrípky. Tieto povrchové časti sú významné pre vznik odolnosti. Zo 16 známych typov hemaglutinínu sa u chorých ľudí dokazujú len H1 a H3, z 9 známych typov neuraminidázy sa za tzv. „ľudské považujú dva typy, N1 a N2. Ostatné typy H a N boli izolované od rôznych zvierat najmä vtákov, prasiat a koní. V priebehu niekoľkých mesiacov dochádza k drobným lokálnym modifikáciám génov kódujúcich tvorbu hemaglutinínu (H) a neuraminidázy (N). Nový variant vírusu, ktorý vzniká v rámci subtypu má za následok vznik každoročných epidémií. Niekedy však môže dôjsť k veľkej zmene, označovanej ako antigénny skok (shift), kedy dôjde k vzniku novej kombinácie povrchových antigénov a tým vzniku nového subtypu vírusu chrípky. Vtedy


MEDICÍNA v uzavretých koPorovnanie vakcinálnych a epidemických vírusov chrípky lektívoch, dôjde Sezóna Vakcinálne kmene Epidemický kmeň k zastaveniu, A/New Caledonia /20/99 (H1N1) A/Wisconsin/67/2005 (H3N2) 2006/07 A/Wisconsin/67/2005 (H3N2) resp. k zníženiu B/Malaysia/2506/2004 šírenia vírusu. A/Solomon Islands/3/2006(H1N1) A/Solomon Islands/3/2006 (H1N1) Tak sú chránené 2007/08 A/Wisconsin/67/2005 (H3N2) B/Malaysia/2506/2004 aj osoby, ktoré A/Brisbane/59/2007 (H1N1) A/Brisbane/10/2007 (H3N2) neboli očkova2008/09 A/Brisbane/10/2007 (H3N2) né, alebo si neB/Florida/4/2006 vytvorili dostavznikajú pandémie. Kým vírusy chríp- točnú hladinu protilátok. ky typu B a C vyvolávajú infekcie len Niektoré osoby vystavené vysokému u človeka. Vírusy chrípky typu B spô- riziku (napríklad staršie osoby, osoby sobujú malé lokálne epidémie zvyčaj- so zníženou imunitou) môžu mať nízne na konci epidémie typu A. Vírusy ku protilátkovú odpoveď po očkovaní chrípky typu C sa vyskytujú sporadic- napríklad v staršom veku. Riziko náky. Izolovaný kmeň vírusu chrípky sa kazy týchto osôb je možné znížiť zaočoznačuje názvom, v ktorom je označe- kovaním osôb, ktoré im poskytujú stanie typu, subtypu, miesta, laboratór- rostlivosť, alebo žijú s nimi v spoločnej neho čísla a roku izolácie. Napríklad domácnosti. Z tohto dôvodu by mali v sezóne 2008/09 dominovali v Eu- byť zaočkovaní predovšetkým všetci rópe vírusy antigénne podobné s ví- zdravotnícki pracovníci prichádzajúrusom A/Brisbane/10/2007 (H3N2), ci do možného kontaktu s rizikovými nazývané aj „austrálska chrípka“: typ skupinami pacientov. vírusu = A, subtyp = H3N2, miesto Ďalej sa očkovanie odporúča poizolácie = Brisbane, laboratórne číslo núknuť najmä zamestnávateľom pre svojich zamestnancov na zabránenie = 10, rok izolácie = 2007. Vírusy chrípky B sa uvádzajú bez sub- prerušenia plynulosti chodu ich firiem typového kódu. Napríklad očkovacia v priebehu epidémie. Najviac ohrozelátka určená pre sezónu 2008/09 bola né sú pracoviská, kde dochádza k úzpripravená z kmeňov antigénne po- kemu kontaktu veľkého množstva ľudí (napr. zamestnanci bánk, pôšt, obchodobných kmeňu B/Florida/4/2006. dov, dopravy a pod.). Okrem toho je vhodné ponúknuť očkovanie osobám Očkovanie proti chrípke Očkovanie je najúčinnejším pre- žijúcim v kolektívnych zariadeniach ventívnym opatrením. Zameriava (študenti na internátoch, ľudia žijúci sa na osoby, u ktorých je najvyššia v spoločných ubytovniach). pravdepodobnosť vzniku kompliká- Očkovanie proti chrípke je najvhodcií, alebo ktoré sú najviac vystavené nejšie vykonať v priebehu októbra riziku nákazy. Vysokú pravdepodob- a novembra tak, aby sa stihli vytvoriť nosť vzniku komplikácií majú osoby protilátky (10 – 14 dní po očkovaní) vo vyššom veku (60-ročné a staršie), do začiatku zvýšenej aktivity chrípky. osoby s chronickým ochorením a oso- V Európe vrcholí epidémia chrípky by so zníženou obranyschopnosťou zvyčajne medzi koncom decembra organizmu. Títo ľudia bývajú zároveň a začiatkom marca. Očkovať je možaj vo vysokom riziku infekcie pre svoj né aj v čase zvýšenej aktivity chrípky, zdravotný stav, ale aj z dôvodu častých s tým rizikom, že očkovaná osoba návštev zdravotníckych zariadení, či ochorie skôr, ako si stihne vytvoriť už ambulantných alebo lôžkových. protilátky. Deti vo veku do 8 rokov, Ďalšou ohrozenou skupinou sú osoby ktoré v minulosti neboli očkované, by žijúce v kolektívnom zariadení, ako sú mali dostať dve dávky – s odstupom domovy dôchodcov, sociálne ústavy, aspoň 1 mesiaca tak, aby druhú dávku geriatrické centrá a pod. Zaočkova- dostali pred začiatkom decembra. Očním vysokej proporcie osôb žijúcich kovanie vybraných rizikových skupín

24

obyvateľstva sa vykonáva každoročne, pretože zloženie očkovacej látky sa každoročne mení. Protilátky chránia proti ochoreniam, ktoré spôsobujú vírusy podobné vírusom obsiahnutým vo vakcíne alebo proti ochoreniam vyvolaným niektorými príbuznými variantmi, ktoré sa môžu objaviť v priebehu epidémie. Dôvody očkovania proti chrípke: zvýšiť odolnosť voči chrípke a chrániť svoje zdravie nepreniesť chrípku na svojich blízkych. U neočkovaných sa prevencia vzniku a šírenia chrípky zameriava na: zabránenie prenosu vírusov z infikovaného na vnímavého človeka na posilnenie celkovej odolnosti organizmu. Je potrebné udržiavať sa stále v dobrej fyzickej kondícii, najmä správnou životosprávou (kaloricky, nutrične a prívodom vitamínov vyvážené stravovanie), dostatočnou pohybovou aktivitou (pobyt na čerstvom vzduchu, cvičenie), otužovaním organizmu, vhodným obliekaním, ktoré má zabrániť podchladeniu. Podchladenie sa totiž považuje za štartujúci mechanizmus manifestácie klinických príznakov chrípky. Dôležité je časté a účinné vetranie miestností najmä v školách, škôlkach, upratovanie navlhko. V čase epidémie chrípky je rozumné vyhýbať sa podujatiam, kde je veľká koncentrácia ľudí (kiná, divadlá, diskotéky a pod.). Tí, čo na chrípku ochoreli by v žiadnom prípade nemali ochorenie podceňovať a prechodiť ho. Z hľadiska ďalšieho šírenia infekcie je veľmi dôležité, aby obmedzili na najnižšiu mieru kontakt s ostatými ľuďmi počas trvania príznakov ochorenia, aj keď sú tieto príznaky ľahké. Chorí by mali používať jednorazové papierové vreckovky a po ich použití si umyť ruky. Stále viac sa diskutuje o používaní rúšok. Najväčší význam má ich používanie u chorých. Bránia vzniku aerosolu a tým aj prenosu infekcie. Aktuálnu epidemiologickú situáciu o výskyte chrípky na Slovensku nájdete na www.epis.sk. doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD. SZU


%SÂåEJWÜLBãFÆ Fakty o kašli Kašeľ slúži na čistenie priedušiek od hlienu, vdýchnutých cudzích telies, alebo následkov chorobných procesov v pľúcach. Záchvaty kašľa bývajú dôsledkom podráždenia, alebo zvýšenej vnímavosti dýchacích ciest pri vdýchnutí cigaretového dymu, dráždivých pár a plynných, či pevných súčastí dymu v zamestnaní, alebo v domácom prostredí (spreje, náterové látky, čistiace a dezinfekčné prostriedky, splodiny horenia a i.) Akútny a predovšetkým chronický

Kašeľ je automatický obranný reflex vykonávaný dýchacím svalstvom a riadený centrom kašľa v predĺženej mieche na základe informácií z nervových zakončení v dýchacích cestách, v pľúcach a v blízkom okolí (bránica, pažerák, žalúdok, srdce). kašeľ môže byť vážnym chorobným symptómom pri nespočetnom množstve chorôb priedušiek, pľúc, ale aj srdca a zažívacieho traktu. Kašeľ významne ovplyvňuje kvalitu života. Až 45 percent osôb s chronickým kašľom zanecháva spoločenské, sociálne a športové aktivity. Polovica pacientov dokonca udáva poruchy vedomia pri kašli a 5 percent až prechodné bezvedomie. Kašeľ je najčastejším príznakom, pre ktorý pacient navštívi lekára

a druhým najčastejším dôvodom celkového lekárskeho vyšetrenia.

Podľa dĺžky trvania poznáme Akútny kašeľ, ktorý trvá menej ako 3 týždne. Kašeľ pretrvávajúci 3 – 8 týždňov sa nazýva subakútny. Ak dĺžka kašľa presahuje 8 týždňov jedná sa o chronický kašeľ. Podľa kvality môže byť kašeľ byť suchý, bez vykašliavania, alebo vlhký, s vykašliavaním. Podľa období trvania je buď nepretržitý (trvalý), alebo v záchvatoch.


MEDICÍNA Podľa intenzity poznáme občasné, suché pokašliavanie až po výrazný a vysiľujúci kašeľ

K objasneniu príčin kašľa môžu prispieť vedomosti o jeho vzniku vdýchnutie cudzieho telesa, predchádzajúce vírusové infekcie dýchacích ciest, ktoré zvyšujú citlivosť dýchacích ciest liečba iných chorôb, napr. užívanie inhibítorov enzýmu konvertujúceho angiotenzín na liečbu vysokého tlaku.

Prejavy kašľa charakteristické pre určité choroby, alebo stavy ranný kašeľ až do vykašľania spúta je typický pre chronický zápal priedušiek najmä u fajčiarov a pre úvodné štádiá chronickej obštrukčnej choroby pľúc,

118 8

suchý kašeľ so sezónnym výskytom nádchy a zápalom spojiviek v peľovej sezóne je prítomný u alergických chorôb a u tzv. kašľového variantu astmy suchý kašeľ s pískaním na hrudníku a s dýchavicou hlavne nad ránom, alebo pri telesnej námahe udávajú nedostatočne liečení astmatici chronický kašeľ s pálením záhy v dôsledku zvýšenia žalúdočnej kyseliny (prekyslenia žalúdku) je veľmi často spôsobený návratom žalúdočného obsahu do pažeráku (tzv. gastrointestinálny reflux) chronický kašeľ s pocitom zatekania hlienu do nosovej a ústnej časti hltanu je typický pre tzv. syndróm zatekania, ktorý patrí k najčastejším dôvodom chronického dráždivého kašľa suchý kašeľ s bolesťami za hrudníkovou kosťou sa

vyskytuje nielen u chorôb srdca, ale aj pri postihnutí chrbtice a rebier, alebo pri poranení hrudníka po pádoch, či iných úrazoch. suchý štekavý a neskôr chrapľavý až zastretý kašeľ často so zmenou až stratou hlasu pozorujeme pri zápale hrtana (laryngitída). pretrvávajúci suchý kašeľ a chrapot je možné pozorovať pri zápale priedušnice (trachey) suchý záchvatový kašeľ niekedy až so zvracaním a s bezvedomím (dávivý kašeľ) je typický pre čierny kašeľ, ktorý sa v súčasnosti stále častejšie okrem detí vyskytuje aj u dospelých suchý kašeľ s dýchavicou po námahe je typický u osôb s pľúcnymi fibrózami psychogénny kašeľ - suchý, často v záchvatoch a v prítomnosti dôležitých osôb (nevšímaví


rodičia), ako reakcia na disharmóniu vo vzťahoch, alebo pri stresových situáciách. Z celkového počtu kašľajúcich predtým zdravých dospelých osôb približne 45 percent má nekomplikovaný akútny zápal priedušiek, často ako následok virózy z prechladnutia, alebo chrípky.

Celkové opatrenia pri nekomplikovanom akútnom zápale priedušiek pitie tekutín, najlepšie vo forme čaju, vody a minerálok s nízkym obsahom solí. Najmenej 3 litre/deň prestať fajčiť, zabezpečiť aj nefajčiace okolie. Chronický kašeľ sa u fajčiara vyvíja niekoľko rokov a pacient si ho neuvedomuje, považuje ho za normálny, alebo ho popiera, aby sa vyhol odporúčaniam na zanechanie fajčenia chrániť sa pred chladom, pobyt v nedráždivom, najlepšie v domácom prostredí antipyretiká a vitamíny (najmä C vitamín) pri zvýšenej teplote lieky na zlepšenie vykašliavania (expektoranciá), alebo na zriedenie hlienu (mukolytiká). Jednoznačný podporný význam majú iba u chorôb s poruchou vykašliavania (chronická obštrukčná choroba pľúc, cystická fibróza, bronchiektázie) lieky na rozšírenie priedušiek (bronchodilatanciá). lieky na tlmenie dráždivého kašľa, antitussiká. Neproduktívny dráždivý kašeľ zbytočne vyčerpáva organizmus, nenapomáha čisteniu dýchacích ciest, zvyšuje krvný tlak a často je príčinou prebdených nocí. Antitussiká tlmia centrum kašľa v mozgu. Obsahujú kodeínu, alebo príbuzné látky, ktoré majú pri dlhodobejšom podávaní aj nežiaduce účinky (závislosť, zápcha, eufória, pri vysokých dávkach aj útlm

dychového centra). Tlmenie dráždivého kašľa je vhodné najmä pred spaním inhalačné kortikosteroidy. Ich krátkodobé použitie (1 – 2 týždne) je indikované pri dráždivom kašli s príznakmi bronchiálnej hyperreaktivity, ktorý nedostatočne reaguje na liečbu bronchodilatanciami. antiinfekčná (antibiotická) liečba. Neexistujú žiadne dôkazy o tom že by v priebehu nekomplikovaného akútneho

zápalu priedušiek antibiotická liečba skrátila trvanie liečby, práceneschopnosť, alebo trvanie dráždivého kašľa. antivirotiká sa uplatňujú v prípade pandémie chrípky, alebo iných vírusových respiračných chorôb. iná liečba. U dráždivého kašľa vyvolaného inhaláciou chemických, alebo iných dráždivých látok je dôležitá záchrana a premiestnenie akútne postihnutých osôb a ďalší manažment na pracoviskách. Na internetovej stránke www. wrongdiagnosis.com/sym/cough. htm je uvedených 439 diagnóz, alebo syndrómov, pri ktorých môže byť prítomný kašeľ 359 liečiv a 385 liekových interakcií, ktoré môžu spôsobovať kašeľ

Znamená to, že liečba dráždivého kašľa musí byť zameraná predovšetkým na pátranie po jeho vyvolávajúcej príčine a po dôvode prečo vznikol, alebo opakovane vzniká. Na jednej strane dokážeme dráždivý kašeľ odstrániť vynechaním nevhodného lieku, alebo odstránením cudzieho telesa z priedušiek, ale vo väčšine prípadov je tento proces pri nejasnom chronickom kašli niekedy veľmi zdĺhavý a občas aj neúspešný. Dráždivý kašeľ sa môže objaviť u chronického zápalu prínosových dutín, u dospelých osôb s chýbajúcim, alebo už neúčinným očkovaním proti čiernemu kašľu, u ľudí s oslabenou odolnosťou pri nesprávnej, alebo nedostatočnej výžive (mentálna anorexia), pri každej liečbe, ktorá znižuje imunitu organizmu, pri telesnom vyčerpaní (špičkoví športovci, rekonvalescenti po dlhotrvajúcej chorobe), u osôb vo vyššom veku. prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc., Katedra pneumológie a ftizeológie, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava


MEDICÍNA /BKÇBTUFKãJFPDIPSFOJBVEFUÍ Keďže detský organizmus je v neustálom vývoji, znamená to, že zrelosť a funkčnosť jednotlivých orgánov sa taktiež vyvíjajú. Platí to aj pre imunitný systém, ktorý zabezpečuje ochranu organizmu proti všetkému „cudziemu“, teda aj proti mikroorganizmom.

P

ráve mikroorganizmy (baktérie, vírusy, plesne a kvasinky) spôsobujú u detí najčastejšie ochorenia – infekcie. Zaraďujeme k nim infekcie dýchacieho ústrojenstva, z ktorých je drvivá väčšina (80 – 90 percent) spôsobená vírusmi. Obdobím s najčastejším výskytom týchto ochorení sú zimné mesiace, kedy sa ľudia zdržujú v uzavretých

miestnostiach, kde sú ideálne podmienky na prenos vírusu kvapôčkovou, resp. vzdušnou cestou. Mikroorganizmy sa dostávajú do nášho tela nosom, prípadne ústami. Nosná sliznica obsahuje množstvo ciev, žliazok, riasiniek a buniek imunitného systému, ktoré zabezpečujú ohriatie vzduchu, jeho očistenie od mechanických nečistôt a prvý kontakt buniek imu-

nitného systému s prípadnými mikroorganizmami. Nosnú sliznicu teda môžeme považovať za prvú obrannú bariéru imunitného systému. Ak je mikroorganizmus dostatočne schopný byť odolný voči bunkám imunitného systému, dostáva sa ďalej do oblasti hrdla, kde sa nachádza skupina orgánov imunitného systému, kam patria aj podnebné mandle, nosná mandľa a ešte zopár ďalších „ostrovčekov imunity“. Ak však mikroorganizmus prekoná aj túto bariéru, dostáva sa ďalej do priedušiek a pľúc.

Vírusové šantenie Každá infekcia horných dýchacích ciest začína nezávažným zápalom sliz-


MEDICÍNA nice nosohltana. Niekedy sa prejavuje nenápadnými príznakmi, častokrát prebehne úplne bez príznakov. Vírus napadne organizmus, vyčerpá jeho energiu, energiu a prostriedky imunitného systému a poškodí slizničný povrch dýchacích orgánov, čo následne uľahčí vznik bakteriálnej infekcie, tzv. superinfekcie. Baktérie sú zodpovedné za časté komplikácie banálnych infekcii dýchacích ciest. Vzorovým príkladom je spolupráca vírusu chrípky a baktérie zvanej Streptococus pneumoniae, ktorá zapríčiňuje zápaly prínosových dutín, zápaly stredného ucha, zápaly priedušiek a nebezpečné zápaly pľúc.

aj zvracanie. Pri vzniku zápalu prínosových dutín (sinusitíd) sa objavuje úporná bolesť hlavy, zhoršujúca sa pri teplote, upchatie nosa a smrkanie, pocit zatekania alebo vykašliavanie hnisavých hlienov. Vznik sinusitíd uľahčujú chorobné stavy, ktoré zapríčiňujú hromadenie hlienu v nose (vybočená nosná priehradka, zväčšenie nosovej a podnebných mandlí). Z rovnakých príčin dochádza aj k preniknutiu infekcie do stredného ucha. Dochádza k rozvoju bolestí ušiek, zvýšeniu teplôt a v prípade prasknutia bubienka tlakom nahromadených hlienov v strednom uchu aj k vytekaniu hnisu z ušiek.

Príznaky

Laryngitída a epiglotitída

Najčastejšími príznakmi akútnych respiračných infekcií sú nádcha, tvorba hlienov, pokašliavanie a zvýšená teplota. Môžu to byť aj chrípke podobné príznaky (horúčka, kašeľ a bolesti svalov). Samozrejme, pridružujú sa aj ďalšie príznaky charakteristické pre jednotlivé ochorenia. Bolesti hlavy, celková únava, bolesti svalov a vysoká telesná teplota. Pri angíne je to bolesť hrdla, zhoršujúca sa pri prehĺtaní, vysoké teploty s triaškou a častokrát

Laryngitída (zápal sliznice hrtana) je síce dramaticky začínajúce a vyzerajúce, ale vo väčšine prípadov banálne ochorenie horných dýchacích ciest. Väčšinou je spôsobené vírusom. Charakteristický je náhly začiatok v spánku, počas prebiehajúceho „banálneho“ respiračného infektu. Dieťa sa budí so sťaženým dýchaním, pri ktorom je vdych sprevádzaný zvukovým fenoménom, zastretým hlasom (alebo stratou hlasu) a tzv. štekavým kaš-

ľom. Opakované laryngitídy sú časté u alergikov. Ďalším menej častým, ale závažným ochorením, je epiglotitída (zápal sliznice hrtanovej príchlopky), ktorá svojím opuchom upchá vchod do dýchacích ciest a dieťa sa vlastne dusí. Zaujíma polohu väčšinou v sede, alebo takú, pri ktorej je dýchanie najúčinnejšie, väčšinou nekašle a neprehĺta kvôli bolestivosti, preto dochádza k hromadeniu a vytekaniu slín. Má vysokú teplotu, pretože ochorenie je väčšinou spôsobené baktériou zvanou Haemophilus influenzae, ktorá môže taktiež vyvolať zápal mozgových blán. Proti tejto baktérii sa deti povinne očkujú už od roku 1999. Pri prechode banálnej respiračnej infekcie na dolné dýchacie cesty dochádza k zmene charakteru kašľa – kašeľ je intenzívnejší, dráždivý, zvyšuje sa teplota, prípadne u menších detí je počuteľné pískanie alebo chrapot na hrudníku. Zápal pľúc sa taktiež prejavuje vysokou teplotou a hlavne sťaženým dýchaním. V detskej populácii narastá aj výskyt alergických ochorení.

Prevencia v podobe očkovania Od 1. 1. 2009 sa povinné očkovanie detí a dospelých v SR vykonáva v uvedených časových intervaloch:

Charakteristické príznaky alergických ochorení Alergia

Banálny respir. infekt

Chrípka

svrbenie, výtok z očí

bežne

zriedka

niekedy

výtok nosa

bežne

bežne

bežne

upchatie nosa

bežne

bežne

niekedy

Príznak

kýchanie bolesť hrdla kašeľ bolesť hlavy horúčka malátnosť

pravidelne

pravidelne

niekedy

niekedy (pri zatekaní)

pravidelne

niekedy

niekedy

bežne (pokašliavanie)

bežne (suchý kašeľ, často vyčerpávajúci)

veľmi zriedka

zriedka

bežne

nikdy

niekedy

pravidelne (trvá 3 až 4 dni, aj s triaškou)

niekedy

niekedy

pravidelne

únava, slabosť

niekedy

niekedy

pravidelne (pretrváva aj týždne, v začiatku až vyčerpanie)

bolesti svalov

nikdy

zriedkavo (mierne)

pravidelne (často výrazné)

trvanie

týždne

3 – l4 dní

7 dní (s pretrvávaním kašľa a únavy nasledujúcich pár dní)

postupný

postupný

náhly

začiatok ochorenia

30

1. tuberkulóza: 4. deň života 2. záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna, žltačka typu B, hemofilová a pneumokoková infekcia: 3. – 4. mesiac 3. dtto: 5. – 6. mesiac 4. dtto: 11. – 12. mesiac 5. osýpky, mumps, ružienka: 15. mesiac 6. záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna: 6. rok 7. osýpky, mumps, ružienka, tuberkulóza: 11. rok 8. záškrt, tetanus, detská obrna: 13. rok. MUDr. Peter Ondo-Eštok


Tému prináša

"LUJWJUZ WPCMBTUJFUJLZ Etický kódex a Etická komisia Členovia SAFS už od svojho vzniku považujú etiku za jednu zo svojich priorít a od začiatku bolo našou snahou zvyšovať jej úroveň v oblasti marketingu farmaceutického priemyslu. V prvých rokoch sme sa sústredili na posilňovanie etiky originálneho priemyslu, ale ukázalo sa, že do týchto aktivít musíme zahrnúť aj generický priemysel. V roku 2004 tak SAFS dospel k dohode s ADL (Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok) a GENAS (Asociácia generických výrobcov) a Etický kódex SAFS bol pretransformovaný na Etický kódex farmaceutického priemyslu. Tento kódex v mnohom prekračuje rámec zákona (zákon o reklame, zákon o lieku), pretože stanovuje prísnejšie pravidlá. Spolu so vznikom kódexu bola zriadená Etická komisia farmaceutického priemyslu, ktorá dohliada na jeho dodržiavanie. Tá má 9 členov - 6 interných a 3 externých. Okrem zástupcov priemyselných asociácií (po 2 z každej asociácie) sú jej členmi aj farmakológ, lekár s aktívnou praxou a osobnosť angažujúca sa v oblasti lekárskej etiky. Sťažnosť na údajné porušenie kódexu môže podať okrem členských spoločností ADL, SAFS a GENAS aj akýkoľvek zdravotnícky pracovník, štátny predstaviteľ alebo orgán, ako aj zástupca verejnosti či pacientska organizácia. Spolupráca so zástupcami odbornej verejnosti Z pohľadu vzťahov so zástupcami odbornej verejnosti sa spolupráca na poli etickej komunikácie a promócie liekov definuje a zarámcováva ako na strane farmaceutického priemyslu, tak aj na strane lekárov. Aj z tohto dôvodu SAFS v roku 2006 podpísal spoločné vyhlásenia (smernice) s predstaviteľmi SLK (Slovenská lekárska komora)

a SLS (Slovenská lekárska spoločnosť). Tie sú súčasťou dlhodobejšieho dialógu, ktorý má byť na prospech všetkých zúčastnených, predovšetkým však pacientov. V kontexte týchto aktivít SAFS rozbehol na svojej webovej stránke interaktívny test (viď w w w .safs.sk, Test o etike), ktorý slúži na edukáciu zástupcov priemyslu a lekárskej obce, ako aj ostatnej verejnosti. Počas viac ako ročnej existencie smerníc a testu boli vznesené viaceré otázky ako správne porozumieť a naplniť niektoré ustanovenia spoločného vyhlásenia v praxi. Ako odpoveď na tieto otázky zainteresované strany vypracovali brožúrku s názvom Najčastejšie otázky a odpovede o etickej spolupráci medzi lekárskou profesiou a farmaceutickým priemyslom. Elektronickú verziu brožúry je možné nájsť na w w w .safs.sk v sekcii Etika. Čo aktuálne robíme na poli etiky? Po pozitívnej odozve na prvú brožúrku, ako aj testy, ktoré sa týkali spolupráce lekárov a farmaceutického priemyslu z pohľadu etiky, sa SAFS rozhodol pripraviť súbor informácií, ktoré by popisovali vzájomné vzťahy farmaceutického priemyslu a zástupcov odbornej verejnosti z hľadiska platných zákonov. Viedla nás k tomu skutočnosť, že napriek pomerne prepracovanému etickému rámcu, práci Etickej komisie farmaceutického priemyslu a množstvu aktivít spojených so vzdelávaním

všetkých zúčastnených, je na poli vzájomných vzťahov a interakcií - hlavne v oblasti marketingu, reklamy a čiastočne aj neintervenčného skúšania liekov - stále čo zlepšovať. Vypracovali sme praktického sprievodcu s názvom Vybrané právne aspekty vzťahov odbornej zdravotníckej verejnosti a farmaceutického priemyslu. Pri príprave obsahu brožúry sme vychládzali zo znenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných ku dňu 31.8.2008, pričom vybrané sú tie časti, ktoré sa týkajú interakcií farmaceutického priemyslu a zdravotníckych pracovníkov. K prehĺbeniu a overeniu znalostí v tejto oblasti sme zároveň pripravili tri interaktívne testy, ktoré je možné nájsť na w w w .safs.sk v časti Test o zákonoch. Ing. Štefánia Cicková PR manažérka SAFS

Čo ostatné SAFS robí na poli etiky? Na úrovni samoregulácie v oblasti etických zásad a morálky realizujeme aj iné ďalšie aktivity. Spomenieme aspoň niektoré: Pravidelne organizujeme workshopy, v rámci ktorých sú priemyselné asociácie (SAFS, GENAS, ADL) a ich členovia informovaní o aktualizáciách kódexu. Spolupracujeme so SLS a SLK na príprave programov, ktoré zahŕňajú problematiku etickej spolupráce farmaceutických spoločností a odbornej verejnosti do jej vzdelávania. Členské spoločnosti SAFS uplatňujú vlastné interné postupy, v rámci ktorých vzdelávajú svojich zamestnancov o aktuálnych ustanoveniach kódexu.


MEDICÍNA

0ÇLPWBOJF[OÍåJMPWÜTLZU BLÙUOZDI[ÂQBMPW TUSFEOÉIPVDIB Akútny zápal stredného ucha je charakterizovaný náhlou bolesťou ucha, poruchou sluchu, rýchlym vývojom horúčky, nekľudom, zvracaním a u deti aj hnačkou. Odhaduje sa, že takmer 50 percent akútnych zápalov stredného ucha spôsobuje baktéria pneumokok. Od zavedenia plošného očkovania proti pneumokokom sa očakávala nielen redukcia prípadov závažných invazívnych pneumokokových ochorení, ale aj zníženie počtu zápalov stredného ucha. O liečbe a prevencii zápalov stredného ucha hovoríme s prednostkou Detskej ORL kliniky LF UK v Bratislave prof. MUDr. Jankou Jakubíkovou, CSc.

Očkovanie proti pneumokokom bolo v apríli 2008 zavedené medzi odporúčané a takmer plne hradené očkovania. Od januára 2009 je toto očkovanie zaradené do kalendára povinného očkovania. Aké zmeny vo výskyte otitíd u malých detí ste zaznamenali za toto obdobie? Akútny zápal stredného ucha je častým ochorením u malých detí. Pneumokok je nielen najčastejším vyvolávateľom akútneho zápalu stredného ucha, ale aj príčinou ťažkých zápalov s komplikáciami, pretože niektoré sérotypy tejto baktérie sú rezistentné na antibiotiká. Po zavedení plošného očkovania konjugovanou vakcínou proti 7 sérotypom pneumokoka (vakcína Prevenar) v apríli 2008, sa za jeden rok počet detí hospitalizovaných

32

na našej klinike pre závažný zápal stredného ucha znížil až o 31 percent. Efekt očkovania je viditeľný aj v tom, že kým v období pred vakcináciou až 46 percent detí hospitalizovaných pre akútny zápal stredného ucha na našej klinike bolo vo veku do dvoch rokov, po zavedení očkovania to bolo len 25 percent. Príčinou tohto zlepšenia je skutočnosť, že práve tieto deti do 2 rokov veku boli v najväčšom počte očkované.

Aj napriek tomu, že sa proti pneumokokom očkuje, prípady pneumokokových otitíd sa objavujú. Prečo je to tak? Treba si uvedomiť, že očkovanie pneumokokovou vakcínou zabezpečuje v prvom rade ochranu voči závažným tzv. invazívnym pneumokokovým ochoreniam, akým je meningitída alebo otrava krvi. Tieto ochorenia sú potenciálne smrteľné, alebo ich preko-

nanie môže skončiť s dlhodobým zdravotným postihnutím. Účinnosť vakcíny voči týmto ochoreniam je takmer 100 percent. Akútny zápal stredného ucha je lokálne ochorenie a voči týmto ochoreniam je účinnosť pneumokokovej vakcíny skutočne nižšia. Súvisí to s tým, že pri otitídach sa aktivujú iné zložky imunitného systému – tu zohráva hlavnú úlohu tzv. slizničná imunita. Otitída je ochorenie, ktoré síce nie je tak závažné ako napríklad meningitída, no je to mnohonásobne častejšie ochorenie. Uvádza sa, že každé dieťa prekoná aspoň raz otitídu do 3 rokov veku. Preto zníženie počtu hospitalizácii o 31 percent (ako sme zaznamenali na našej klinike) alebo zníženie počtu návštev lekára a preskripcie antibiotík kvôli otitídam o 42 percent (ako to zaznamenali v USA po zavedení plošného očkovania proti pneumokokom) znamená pri veľkom počte prípadov otitíd skutočne obrovský medicínsky aj finančný prínos.

Otitíd je teda menej, ako je to s ich závažnosťou? Keďže pôsobím na klinickom pracovisku a nie v primárnej starostlivosti, stretávam sa najmä so závažnými otitídami. Ich závažnosť spočíva hlavne v tom, že sú spôsobené baktériami, ktoré sú odolné – rezistentné na antibiotiká. Liečba takého pacienta je po-


tom komplikovaná. Problém rezistencie baktérii na antibiotiká je spojený hlavne s ich nadmernou spotrebou.

Zaregistrovali ste na vašom pracovisku závažný prípad otitídy spôsobený sérotypom pneumokoka, ktorý nie je vo vakcíne? Je viac ako 90 sérotypov pneumokoka. Len niektoré z nich spôsobujú závažné invazívne ochorenia, iné spôsobujú hlavne otitídy. Ďalšie sérotypy su tzv. nosičské kmene a prakticky nevyvolávajú ochorenia. Najzávažnejšie sú tie, ktoré sú rezistentné na antibiotiká a sú tzv. invazívne- teda vyvolávajúce meningitídu a sepsu. Sú to hlavne sérotypy 23F, 14, 6B, 9V, 19A. V používanej 7- valentnej vakcíne je 7 sérotypov (4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, 23F). Prípady závažných akútnych otitíd rezistentných na antibiotiká, ktoré zaznamenávame v poslednom období na našom pracovisku, sú častokrát vyvolané pneumokokom sérotypu 19A, ktorý nie je obsiahnutý v Európe

doposiaľ registrovaných pneumokokových vakcínach. Štúdia, ktorá bola uskutočnená na Slovensku pred zavedením plošného očkovania proti pneumokokom ukázala, že 7 sérotypov obsiahnutých vo vakcíne Prevenar spôsobovalo 88 percent pneumokokových otitíd. Po zavedení plošného očkovania sme okrem už spomínaného významného poklesu ich výskytu zaznamenali na našom pracovisku zmenu aj v tom, aké typy pneumokoka spôsobujú otitídy. Vo viac ako 50 percent prípadov boli vyvolané sérotypmi 19A, 6A a 3.

Ako by ste zhodnotili prínos plošného očkovania, kde vidíte možný posun v prevencii proti pneumokokom v budúcnosti? Prínos plošného očkovania proti pneumokokom je evidentný nielen v znížení počtu ťažkých otitíd a ich komplikácií hlavne u najmenších detí, ale aj v počte operácií na ORL pracovis-

kách. Samozrejme dôležité je hlavne zníženie počtu závažných pneumokokových ochorení (meningitída, sepsa, pneumónia), a tým zlepšenie kvality života nielen detí, ale aj ich rodičov. Plošné očkovanie proti pnemokokom konjugovanou vakcínou nám zároveň prináša menej liečby antibiotikami, a to nám pomáha riešiť problém antibiotickej rezistencie. V praxi to znamená udržanie účinnosti antibiotík. Čo sa týka budúcnosti v prevencii pneumokokových ochorení, treba postupovať dvoma smermi: predchádzať ochoreniam vakcináciou a zároveň rozvážne využívať antibiotiká pri liečbe ochorení. V súčasnosti je v Európe v štádiu registrácie nová vakcína proti pneumokokom, ktorá obsahuje 13 sérotypov (okrem 7 sérotypov obsiahnutých v dnes používanej vakcíne obsahuje naviac sérotypy 1, 5, 7F, 3, 6A,19A. Obsahuje teda aj multirezistentný sérotyp 19A. Vďaka tejto vakcíne a jej zloženiu sa očakáva ďalšie výrazné zníženie výskytu otitíd, ale aj ostatných pneumokokových ochorení. -see-


VÝŽIVA Probiotické kultúry sú telu vlastné kmene mikroorganizmov (najmä laktobacily, bifidobaktérie, prípadne ďalšie druhy mliečnych baktérií, ale aj niektoré huby), ktoré sa za normálnych okolností vyskytujú v tráviacom trakte človeka. Ochrana imunity Probiotiká majú dôležitú úlohu pri ochrane ľudského zdravia, posilňovaní obranyschopnosti organizmu a tiež pri udržiavaní normálnej funkcie žalúdka aj čriev. Ich najväčšie množstvo sa nachádza v hrubom čreve, kde vytvárajú akési špecifické zoskupenie – takzvanú bakteriálnu črevnú mikroflóru, ktorá (keď je udržiavaná zdravá a nenarušená) podporuje správne spracovanie a trávenie požitej potravy. Tým sa zvyšuje využiteľnosť životne dôležitých minerálov a stopových prvkov prijímaných stravou, ako aj samostatná tvorba niektorých vitamínov. Okrem správne zloženej výživy môžeme probiotiká kultivo-

*NVOJUOÜTZTUÉN

BQSPCJPUJLÂ

vane prijímať aj v podobe overených potravinových doplnkov. Súčasný civilizačný rozmach, súvisiaci s veľmi častou konzumáciou nekvalitných potravín, však nie celkom praje udržovaniu vnútornej stability nášho črevného ekosystému, ktorý je miestom najväčšieho rozsahu konfrontácie imunitného systému s rizikovými zložkami výživy. To negatívne ovplyvňuje nielen pochody trávenia, ale aj účinnú efektivitu vstrebávaných látok. Oslabuje sa imunita, ktorá vo vysokej miere závisí od množstva a kvality probiotických kultúr. Každý probiotický mikroorganizmus disponuje odlišným vplyvom na imunitné mechanizmy svojho hostiteľa. Preto je dôležitá ich nerušená komplexná spolupráca, vyúsťujúca do kompletnej ochrany pred škodlivinami.

Posilnenie imunity Vedci vykonali viacero výskumov imunitnej kondície organizmu v súvislosti s výskytom probiotík a vo vzťahu k alergickým ochoreniam aj precitlivelosti na jednotlivé zložky potravín, liekov, ovzdušia a zvieracích jedov

(hmyz, hady). Boli preukázené pozitívne účinky dlhodobého užívania probiotických doplnkov výživy na výrazné posilnenie celkovej obranyschopnosti, čo má v množstve prípadov za následok zmiernenie alergických prejavov, ale aj dôslednejšie predchádzanie vzniku alergií u osôb s predispozíciami. Taktiež je overené, že dostatočný príjem probiotík má preventívny účinok najmä v obdobiach prechodného poklesu imunitnej kvality – mesiace september až november, február až apríl. Počet probiotických kultúr klesá s pribúdajúcim vekom a je potrebné ich dopĺňať. Dôležitý je výber a kombinácia vhodných, klinicky overených probiotických mikroorganizmov, ktoré sú odolné alebo kapsulou chránené pred žalúdočnými a tiež žlčovými kyselinami a enzýmami počas transportu do črevného traktu. Pri výbere je vhodné uprednostňovať tie, ktoré majú definované zloženie, sú upravené do vhodnej liekovej formy a nie je ich potrebné skladovať neustále v chladničke. Preto je vhodné poradiť sa s lekárom – imunológom alebo alergológom. MUDr. Pavel Maloviè


MEDICÍNA

Pobláznené leto sa skončilo skôr, ako sme si ho vysnívali. Dovolenkovú náladu vystriedal štandardný rytmus. Opálená pokožka stráca svoj „prirodzený make-up“ a slnko jej „vypilo“ takmer všetku vlahu

N

ečudo, že pribudla nová vráska, či škvrnitá stopa – znak letného cestovateľa. Tak, ako je potrebné rýchlo sa zabehnúť do aktívneho života, tak je potrebné aj našej pleti dopriať regeneráciu. Ak si chcete opálenie pleti aspoň trocha predĺžiť, doprajte jej dobrý hydratačný krém s kvapkou samoopaľovacej prísady. Niekoľko dní to môže pôsobiť celkom efektne. Postupne však pokožka „zhadzuje“ svoje odumreté a zrohovatené vrstvy, ktoré jej v lete slúžili ako prirodzená ochrana pred UV žiarením.

36

nových buniek v hlbších vrstvách pokožky. Zákrok je ambulantný a vykonávajú ho centrá lekárskej kozmetiky. Doba trvania zákroku závisí od veľkosti ošetrenej plochy od 20 minút až do hodiny (tvár, krk, dekolt), a zároveň aj od ostatných doplňujúcich procedúr, napríklad aplikácia regeneračných sér ultrazvukom, či LED terapia na stimuláciu kolagénu. Kúra pozostáva zo 4 – 8 pravidelne sa opakujúcich sedení v týždňových rozstupoch. Výsledkom je neprekonateľný pocit odľahčenej a jemnej pleti, stimulácia kolagénnej siete spojená so zlepšením textúry kože, jej vzhľadu, redukcia pórov s odstránením ich obsahu.

;BIMB ƒ NF

TUPQZ Ak jej chcete napomôcť urýchliť tento proces a nelúpať sa po častiach ako „cibuľka“, rozhodne zvoľte mikrodermabráziu.

Mikrodermabrázia Ako jedna z foriem peelingu patrí k menej agresívnym metódam zlepšenia vzhľadu pleti. Slúži na odstránenie povrchových, odumretých vrstiev kože a súčasne podporuje produkciu

Mesolift Ak ste svoje telo vyhrievali ako jašterička, či bunky zabudli zalievať vlahou, vaša pleť určite veľmi vysmädla. Ak jej chcete pomôcť, doprajte jej vitamínový kokteil s dávkou kyseliny hyalurónovej v podobe mesoliftu. Dehydratácia vzniká aj dôsledkom znižovania obsahu kyseliny hyalurónovej obsiahnutej v derme. Patrí do skupiny glykozaminoglykánov,


ktoré sú zodpovedné za udržiavanie vodného a minerálneho hospodárstva kože. Majú vysokú väzobnú kapacitu pre vodu a dokážu naviazať 1000 násobok svojho objemu. Proteoglykány sú pre svoju schopnosť viazať vodu zodpovedné za rezistenciu kože voči tlaku. V prípade mesoliftu, teda mezoterapie tváre sa do kože prednostne aplikujú polyvitamínové prípravky. Základným cieľom je stimulácia mitochondrií, teda bunkových organel, zodpovedných za správny chod bunky. Mitochondrie sú vlastne „továrne“ na energiu a ich činnosť riadi bunku. V tomto prípade možno o tomto ošetrení hovoriť, ako o jednom z mála zodpovedných za prevenciu predčasného starnutia pleti. Kyselina hyaluronová obsiahnutá v kokteiloch zodpovedá za optimálnu hydratáciu pokožky, jej nedostatkom je koža povädnutá, stráca tonus a elasticitu, čo sa tiež prejavuje predčasnou tvorbou vrások. Mechanická stimulácia, mikrovpichy sú zodpovedné za aktiváciu kaskády procesu hojenia, čo v konečnom dôsledku tiež vedie k produkcii kolagénu, a tým k zlepšenia textúry pleti, jej vypnutia. Zákrok je nebolestivý, mikrovpichy sú lokalizované do najvrchnejšej časti kože. Rýchlosť mezoterapeutickej pištole, s ktorou pracujeme, je tak rýchla, že vpich ani nezaregistrujete.

Zázrak do 3 dní Aj keď ste svoju pleť určite starostlivo chránili krémami s dostatočne vysokým ochranným faktorom, UVA lúče sa predrali dostatočne hlboko, aby

a k stimulácii novotvorby kolagénu. Výsledkom je spevnenie kože, zlepšenie napätia pleti a pozdvihnutie ochabnutých kontúr. Zákrok je ambulantný, bez vyradenia z pracovného procesu a trvá niekoľko minút v závislosti od veľkosti ošetrenej plochy. Potrebných je v priemere 4 – 5 ošetrení v 2 týždňových intervaloch.

mohli zanechať svoju stopu na sieti kožných vlákien. Starnutím dochádza k ich zhrubnutiu a k zmene ich organizácie, a zároveň k zmene pomeru jednotlivých typov kolagénu. Zmeny bývajú významnejšie u kože vystavovanej pôsobeniu ultrafialových lúčov. Celkový obsah kolagénu v koži klesá ročne asi o 1percento. Kolagénne a elastické vlákna zodpovedajú za elasticitu kože a rezistenciu voči ťahu a lomu. Zabrániť starnutiu sa nedá, ale zastaviť, či vrátiť čas aspoň o krôčik je už dnes možné. Zázraky na počkanie, nemožné do 3 dní! A neprekáža nám ani zvyšné sfarbenie vašej pleti. Kolagén nabudí rádiotermolifting, či skin tightening IR terapia.

Rádiotermolifting (RT lifting) Je jednou z posledných typov omladzujúcich procedúr. Rádiofrekvenčná energia preniká u najnovších prístrojov s podporou ultrazvuku hlboko do dermy, kde rozkmitaním častíc pôsobí tepelná energia na sieť kolagénnych vlákien. Dochádza k deštrukcii poškodených vlákien, k ich zmršteniu

Skin tightening – IR (infrared) Efekt prehriatia sa využíva aj pri skin tightening – IR (infrared) terapii navodenej žiarením vlnových dĺžok od 800 do 1 400 nm. Týmto spôsobom je možné zasiahnuť väčšie plochy ako pri RT liftingu. Pokožka je chránená chladiacim systémom v hlavici, tak ako aj u kvalitných rádiofrekvenčných prístrojov. Protokol liečby, t.j. počet sedení a interval je obdobný ako je uvedené vyššie. Táto liečba patrí v zimných mesiacoch k súčasti ošetrení typu 3D a 4D fotorejuvenizácia. Liečbu možno efektívne využívať nielen v oblasti tváre, podbradkov, ale aj v oblasti brucha, či na ramenách. Správne zvolená kombinácia terapeutických postupov je „zlatou bránou“ vedúcou k spokojnosti. A keď nastúpi chlad a pleť stratí farbu leta, na rad prídu zákroky odstraňujúce pigmentácie, cievky... čiže fotorejuvenizácia, frakčný či klasický resurfacing, ktorý vás omladí najmenej o 5 rokov. MUDr. Iveta HASOVÁ Poliklinika Mýtna 5 Bratislava


Tému prináša

,ÆÙÇPWÉ

NFEJDÍOTLF[BSJBEFOJB QSF.FEJTTJNPEPEBM4JFNFOT Výhľad na jazero a maximálne súkromie. Každé nemocničné lôžko je vybavené vlastnou obrazovku s televíziou, internetom, telefónom, videohrami, zdravotným portálom a elektronickou zdravotnou kartou. To nie je obrázok z oblasti sci-fi, ale súkromná nemocnica Medissimo v Bratislave, ktorá disponuje špičkovými Digitálny MAMMOMAT diagnostickými Inspiration, ktorý prístrojmi. Siemens vyvinul

Z

ásluhou deviatich technológií spoločnosti Siemens sa zaradila k najmodernejším zdravotníckym zariadeniam v strednej Európe, pričom dva prístroje boli na Slovensku uvedené premiérovo.

Najvyspelejšia rádiodiagnostika Pýchou nemocnice je technologicky najvyspelejšie rádiodiagnostické centrum v strednej Európe. Pacientom sú k dispozícií počítačový tomograf najnovšej generácie, 1.5 teslová magnetická rezonancia, digitálna skiaskopicko-skiagrafická sklopná stena, ultrasonografia dutiny brušnej, orgánov malej panvy, ultrasonografia krku a prsníkov a digitálna mamografia. Rozpoznajú a vyhľadajú aj najmenšie, ťažko identifikovateľné ložiská. Vďaka špeciálnym softvérom zobrazia nález trojrozmerne, lekár tak presne vie, kde sa ložisko nachádza a ako je ohraničené. Pomocou špeciálnych ochranných programov znižujú radiačné zaťaženie pacienta,

38

spoločne s dizajnérskou spoločnosťou designaffairs, získala ocenenia iF Product Design Award 2009 a red dot: product design 2009

inteligentne ligentne zmerajú objem a hustotu ľudského kéh ttela l a následne á l d vypočítajú, čít jú koľko röntgenového žiarenia môžu povoliť. „Pre Medissimo sme dodali najmodernejšie zdravotnícke zariadenia, komunikačnú infraštruktúru a elektronický archivačný systém PACS, takže Medissimo aj naším pričinením disponuje jedným z najmodernejších rádiodiagnostických centier v strednej Európe,“ povedal Vladimír Šolík, riaditeľ divízie Healthcare Imaging and IT spoločnosti Siemens s.r.o.

Odstráni strach a stres Digitálny Mammomat Inspiration je prvou inštaláciou na Slovensku. Znižuje nežiaduce dávky žiarenia, v niektorých prípadoch až o 50 percent. Vďaka špeciálnym softvérom dokáže vyhľadať aj maličké ložiská, ktoré si žena sama nedokáže nahmatať. Po prvýkrát teda skríning, diagnostika aj tomosyntéza (3D zobrazenie) prebiehajú na digitálnej platforme.

Priamo poča počas vyšetrenia lekár môže odobrať d b ť vzorku tkaniva na histologické vyšetrenie. Zadný sklenený LED panel dokáže rádiológ osvetliť obľúbenými farbami pacientky a vytvoriť tak pútavú farebnú šou. „Mammomat Inspiration je výnimočný nízkou radiačnou záťažou a detailným obrazom, čo umožňuje odhaliť nádory vo veľmi ranom štádiu. Na skorú a presnú detekciu nádorov máme k dispozícii aj špeciálnu pracovnú stanicu Mammo Report, kde lekár vyhodnocuje zhotovené snímky,” podelila sa s nami pri našej návšteve o svoje skúsenosti primárka rádiodiagnostického oddelenia NsP Medissimo MUDr. Vlasta Kajanovičová.

Pre každého pacienta i špecialistu Najmodernejší 64 rezový CT prístroj – skener Somatom Definition AS zoskenuje aj pacienta s početnými zraneniami za desať sekúnd od hlavy po päty s maximálnou presnosťou. Lekár ho


uvidí trojrozmerne, presne tak, akoby ho pod lupou sledoval vo vnútri tela. Dokáže vypočítať, s akým množstvom röntgenového žiarenia môže pacient prísť pri svojej výške a váhe do styku a viac do neho nevpustí. Ide o prvý CT prístroj prispôsobený prakticky všetkým typom pacientov a medicínskych potrieb. Špecialisti z ktorejkoľvek oblasti s ním môžu vykonávať komplexné vyšetrenia rozdielnych skupín pacientov vrátane detí, obéznych alebo traumatizovaných osôb. Pri mŕtvici bolo doteraz možné zobraziť len poškodenú časť mozgu, teraz je však možné zhotoviť snímku celého mozgu, čo posúva možnosti liečby dopredu. Okrem diagnostikovania mozgovej porážky ho možno použiť aj ako neinvazívne katétrové laboratórium, nástroj na manažment liečby nádorov, ba dokonca ako intervenčný súbor. Môžete na ňom absolvovať virtuálnu kolonoskopiu. V porovnaní s klasickou je toto vyšetrenie pohodlné a časovo nenáročné. Pomocou špeciálneho programu dokáže vyhľadať aj najmenšie nádory na pľúcach. Najčastejšie sa využíva pri diagnostike poúrazových zmien, zápalových, nádorových, cievnych ochorení a ďalších orgánových zmien.

Rýchlejšie, presnejšie, bezpečnejšie Dve operačné sály v Medissime sú vybavené najmodernejšou technikou tzv. „pavúkov“. Všetko, čo chirurg potrebuje pri operácii, mu visí zo stropu. Vďaka skorej rádiodiagnostike sa však nejeden pacient môže vyhnúť nedobrovoľnému pobytu v týchto priestoroch. „Od Siemensu sme vybrali prístroje na najvyššej technologickej úrovni, ktoré umožňujú nové pohľady dovnútra ľudského tela lekárovi i pacientovi. Vďaka ním je naša diagnostika rýchlejšia, presnejšia a bezpečnejšia. Vidíme zmeny na zdraví pacienta skôr ako doteraz, a preto dokážeme zvoliť správne liečebné postupy,“ povedala nám V. Kajanovičová. Takým prístrojom je aj Axiom Luminos dRF. Je to prvý systém 2-v-1,

ktorý poskytuje mimoriadne kvalitné na právne účely. Takto navrhnuté fluroskopické zobrazovanie aj rádio- riešenie poskytuje najvyššiu možnú grafické úlohy a zabezpečuje rýchly, garanciu bezpečnosti a dostupnosti flexibilný a efektívny tok pracovných údajov a umožňuje prenášať údaje činností. Systém poskytuje bezkonku- podstatne vyššou rýchlosťou. renčný komfort a ľahký prístup k pa- „Systém správy a archivácie obrazových záznamov bude prínosom pre cientovi. Paralelné zobrazenie vo všetkých troch pacientov aj pre lekárov. Lekári budú smeroch ukáže magnetická rezonancia môcť pacientov vyšetriť rýchlejšie, keďMagnetom Avanto. Je to prvý systém, že budú môcť okamžite pristupovať ku vybavený revolučnou technológiou všetkým, aj k archivovaným údajom. Budú môcť porovnávať Tim (Total imaging matrix), ktorá umožňuje vyšetrenie celého tela pacienta bez potreby jeho premiestňovania. Výrazne skracuje čas od snímania po stanovenie diagnózy. Dokonalé zvládnutie akustiky a rozšírenie klinického prehľadu umožňuje ultrazvuk Acuson S2000. Je vhodný pre gynekológiu a pôrodníctvo, ako aj Počítačový tomo graf SOMATOM na interné lekárDefinition AS, je dna zo súčastí ske rádiologické technologicky najvyspelejšieh o rádiodiagnostic zobrazovanie kého centra v str ednej Európe. vrátane vaskulárnej diagnózy a echokardiografie. Pri tomto systéme je všetko na dosah ruky. Či sedíte, predošlé výsledky v reálnom čase. Nový alebo stojíte, okúsite nevídanú ľahkosť systém tak výrazne zlepšuje podmienky a komfort jednoduchej obsluhy bez diagnostiky,“ povedal V. Šolík. Svojou stresu. jedinečnosťou sa tento systém zaradil medzi top riešenia na Slovensku.

Už žiadne papiere a filmy

Technologicky nadčasové riešenie zvyšujúce dostupnosť a efektivitu práce s diagnostickými údajmi, teda s digitalizovanými snímkami z vyšetrení, umožňuje systém správy a archivácie obrazových záznamov PACS. Archivačný systém je založený na trojúrovňovej existencii údajov. Online databáza uchováva dáta pre rutinnú diagnostiku, archívna databáza obsahuje historické údaje o predchádzajúcich vyšetreniach a takzvaná legislatívna databáza najmenej dvadsať rokov zálohuje všetky dáta potrebné

Okrem medicínskej techniky dodal Siemens pre Medissimo aj ďalšie technológie. Divízia Siemens IT Solutions and Services zabezpečila kompletnú dátovú sieť nemocnice a VoIP (Voice over Internet Protocol) telefóniu, divízia technológií budov dodala bezpečnostný kamerový systém, protipožiarny systém a kontrolu vstupu. -si-


MEDICÍNA

/PWÉQPTUVQZ WMJFÇCFQTPSJÂ[Z Psoriáza (lupienka) je chronické neinfekčné zápalové ochorenie kože vyvolané pôsobením komplexných vzájomne reagujúcich mechanizmov. O jej existencii sa vie celé stáročia.

T

ypické znaky psoriázy sa našli na mumifikovaných telách z počiatkov kresťanskej éry. V minulosti bola často chybne považovaná za jednu z foriem malomocenstva. V roku 1841 ju po prvý raz definoval anglický lekár Robert Willan. Výskum posledných rokoch významne prispel k pochopeniu patogenetických dejov psoriázy. V Európe postihuje priemerne 2 percentá obyvateľov. Na Slovensku je podľa tejto kalkulácie asi 100 000 psoriatikov. Ochorenie sa môže objaviť počas celého života, ale prvé výsevy sú najčastejšie v období puberty a adolescencie. Prejavuje sa najčastejšie ako červené, šupinaté ložiská bodkovitého, mincovitého alebo veľkoplošného (geografického) charakteru, niekedy v kombinácii s výsevom hnisových pľuzgierikov. Najčastejšie postihnutými miestami sú lakte a kolená, vlasatá časť hlavy. Psoriáza však môže postihnúť ktorúkoľvek časť kožného povrchu.

Znepríjemňuje život I keď psoriáza nie je ochorením ohrozujúcim život, patrí k ochoreniam s najnegatívnejším vplyvom na kvalitu života. Ochorenie predstavuje výrazný spoločenský a pracovný hendikep, často vyúsťujúci do frustrácie, či depresie. Často kladenú otázku „z čoho psoriáza vzniká“ nevieme napriek významným pokrokom v patogenéze

40

ochorenia jednoznačne odpovedať. Na vzniku ochorenia sa podieľajú vnútorné príčiny (predispozícia) a vonkajšie (spúšťacie faktory). Z vnútorných faktorov zohráva nespochybniteľnú úlohu genetika, čo dokazuje výskyt psoriázy u pokrvných príbuzných a zvýšená expresia niektorých psoriatických génov. Za vznik psoriázy nie je zodpovedný jeden konkrétny gén ale ich kombinácie (génový polymorfizmus). Z vonkajších faktorov môžu výsev ochorenia spustiť infekcie (napr. angína), stres, či vyčerpanie. Psoriázu nemožno chápať ako izolované ochorenie kože. Jedna štvrtina pacientov trpí súčasne na zápal kĺbov (psoriatická artritída). Nedávne zistenia hovoria o zvýšenom výskyte ťažkej

psoriázy a tzv. metabolického syndrómu, zodpovedného za vyšší výskyt kardiovaskulárnych chorôb. To samozrejme radikálne zmenilo pohľad na liečbu psoriázy ako rizikového faktora kardiovaskulárnych ochorení. V tomto chápaní nadobúda liečba psoriázy novú dimenziu. Liečba ochorenia prešla postupným vývojom od aplikácie lokálnych liečiv k systémovým liekom.

Liečba psoriázy v minulosti Zo starších lokálnych preparátov sa dodnes používa decht, urea, kyselina salicylová a kortikoidy. V posledných decéniách k nim pribudli deriváty vitamínu D3 a lokálne retinoidy, t.j. deriváty vitamínu A. Na hranici medzi systémovými a celkovými liekmi stojí liečba UV žiarením – fototerapia. Všeobecne známy priaznivý vplyv slnečného žiarenia sa v liečebnej praxi premietol do sofistikovanej podoby. Na liečbu psoriázy


sa používajú žiariče s vymedzeným vlnovým spektrom (UVA, UVA 1, kombinácie UVA a fotosenzibilizátora – PUVA, UVB, úzkopásmové UVB). Postupné prehlbovanie poznatkov o patogenéze psoriázy umožnilo vývoj systémových liekov, ktoré dramaticky zmenili osud ťažkých psoriatikov. Medzi „klasické“ antipsoriatiká patrí metotrexát, acitretín a cyklosporín A. V 70-tych rokoch sa metotrexát stal prvým systémovým liekom na psoriázu. Dodnes sa používa v reumatológii s dobrým efektom v monoterapii alebo kombinácii. V niektorých krajinách je dodnes často požívaným liekom. Na Slovensku jeho používanie nie je rozšírené. U pacientov liečených metotrexátom je potrebné sledovanie krvného obrazu a parametrov poškodenia pečene. Významý prelom v celkovej liečbe psoriázy znamenal vstup retinoidov v 80. rokoch. Dobrý efekt liečby je limitovaný pomerne častým výskytom nežiaducich účinkov ako vysušovanie pier, padanie vlasov, zvyšovanie hladín tukov v sére a hepatotoxicita. Ďalším míľnikom v systémovej liečbe bol v 90. rokoch cyklosporín A. Liek dovtedy používaný najmä v transplantačnej medicíne bol vďaka jeho imunusupresívnemu účinku postupne implementovaný na ďalšie indikácie, vrátane psoriázy. Je veľkým antipsoriatikom s dobrým efektom na kožu aj psoriatickú atritídu. Tlmí funkciu lymfocytov T. U pacientov liečených cyklosporínom je potrebná pravidelná

kontrola krvného tlaku a obličkových parametrov.

Nové liečivá Na začiatku 21. storočia vstupuje do hry nová skupina liekov – biologiká. Sú to lieky vyrobené bioinžinierskou technológiou. Lieky zasahujú do prísne špecifických krokov v patofyziologickom procese psoriázy. Dermatológia bola po onkológii a alergológii tretím medicínskym odborom, ktorý začal biologiká používať. Hlavnou výhodou biologík je chýbanie orgánovej toxicity, hlavnej nevýhody „klasických“ antipsoriatík. Je dôležité zdôrazniť, že biologiká nie sú zázračnými liekmi, ale predstavujú významný posun z hľadiska účinnosti aj bezpečnosti Účinnosť liečby môže byť meraná rôznymi spôsobmi. Najjednoduchším a najčastejšie používaným je hodnotenie PASI (index závažnosti postihnutia). PASI 75 (zlepšenie psoriázy o 75 percent) sa u biologík pohybuje po 24 týždňoch liečby približne od 40 do 90 percent. Prvým antipsoritickým biologikom bol v roku 2005 efalizumab, liek inhibujúci nežiaducu aktiváciu lymfocytov T, blokádou tzv kostimulačnej molekuly. Liek bol na odporučenie EMEA a FDA nečakane stiahnutý z trhu po objavení sa iba 3 prípadov vzácnej vírusovej infekcie mozgu. Súčasná biologická výzbroj zahrnuje 3 preparáty namierené proti faktoru nekrotizujúceho tumor (TNF-alfa): Chronická ložisková psoriáza

pustulózna psoriáza

infliximab, etanercept a adalimumab. Jednotlivé preparáty sa líšia spôsobom a frekvenciou podávania. Je potrebné zdôrazniť, že sa jedná o finančne náročné lieky, ktoré sú indikované v prípade, že klasické antipsoriatiká zlyhajú, majú nežiaduce účinky, alebo sú kontraindikované. Liečbu schvaľuje revízny lekár príslušnej zdravotnej poisťovne. Pred začatím liečby je potrebný predpísaný panel vyšetrení. Z hľadiska bezpečnosti je potrebné v priebehu liečby monitorovať vznik chronických infekcií, najmä tuberkulózy. Vývoj biologických preparátov pokračuje rýchlym tempom. Registrovaný je ustekinumab, monoklonálna protilátka proti interleukínu 12 a 23. V súčasnosti prebiehajú klinické štúdie na ďalšie molekuly. Psoriatik zväčša ostáva psoriatikom celý život. Je preto dôležité, aby boli pacienti dobre informovaní o charaktere ochorenia. Okrem zdravotníckych pracovníkov tu zohráva významnú úlohu aj Spoločnosť atopikov a psoriatikov Slovenska. Záverom je potrebné poznamenať, že napriek tomu, že psoriáza zostáva stále kauzálne nevyliečiteľným ochorením, pri dobrej spolupráci pacienta a dermatológa je však až na malé výnimky chorobou dobre manažovateľnou. Spôsoby liečby je možné vzájomne kombinovať a ušiť ich pacientovi na mieru. Nové perspektívy v liečbe budú bezpochyby ešte väčším liečebným prínosom pre pacientov. Slavomír Urbanèek Dermatovenerologická klinika FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica


MEDICÍNA

#BMOFPUFSBQJB

QTPSJÂ[Z

Psoriáza patrí medzi najčastejšie kožné ochorenia, a v súčasnosti postihuje okolo 1 – 3 percentá ľudí. Nie je prenosná dotykom, ale podmienená geneticky.

N

a koži sa choroba prejaví ako ohraničená červená škvrna, pokrytá striebristými šupinkami. Najčastejšie sú viditeľné príznaky na lakťoch a kolenách, ale chorobné zmeny sa môžu šíriť aj na iné časti tela. Ochorenie môže postihnúť aj kĺby a vzniká psoriatická arthropatia. Dodnes nie je známa špecifická terapia psoriázy. Liečbu treba zamerať na provokujúce faktory a prispôsobiť forme a štádiu ochorenia. Základom je miestna liečba lokálnymi príprav-

42

kami, masťami, krémami, tinktúrami (napr. s obsahom kyseliny salicylovej). Po odstránení šupín sa zvýši možnosť prieniku a účinku pri aplikácii protipsoriatických liekov obsahujúcich decht, cignolín, vitamín D3. Prímorská liečba využíva kombináciu vplyvu morskej vody a klimatických podmienok s dostatkom slnka. Účinky svetloliečby sa využívajú aj pomocou umelých žiaričov ultrafialového svetla. Pri celkovej liečbe rozsiahlejších foriem sa podávajú kortikoidy, imunosupresíva, cytostatiká a biologická liečba.

Balneoterapia V liečbe psoriázy má svoje nezastupiteľné miesto aj balneoterapia (kúpeľná liečba), ktorá patrí k najstarším spôsobom liečby viacerých ochorení. A najmä sírové a sírovodíkové minerálne kúpele boli vyhľadávané pre liečbu ochorení kože alebo ochorení pohybovej sústavy. Účinok balneoterapie môžeme rozdeliť na nešpecifický a špecifický. Nešpecifický vplyv je spôsobený nadľahčovaním tela vo vode, a preto ponorený človek váži iba 1/10 svojej telesnej hmotnosti. To znižuje


tlak na kĺbové plochy pohybovej sústavy a teplý kúpeľ zároveň uvoľňuje bolestivo stuhnuté svaly. Špecifický účinok kúpeľa vzniká účinkom rozpustených liečivých minerálnych látok alebo plynov. Vnikajú nielen do kože, ale ich priaznivý vplyv sa šíri aj do celého organizmu. Pramene minerálnej sírovodíkovej vody v Smrdákoch majú pôvod v miestnych podmienkach pred 25 miliónmi rokov. Premenou biologických látok usadzovaných na dne v teplých lagúnach vznikli minerálne vody s obsahom sírovodíka až 680 mg /1 liter vody. Na porovnanie treba uviesť, že hladiny sírovodíka v ostatných minerálnych vodách na Slovensku dosahujú maximálne 25 mg /1 liter vody. Liečebný účinok sírovodíka na kožu sa dosahuje pri hladine 50 – 100 mg/l

a vysvetľuje sa jeho imunologickými vplyvmi na bunkovej úrovni. Zistilo sa, že protizápalové a antiproliferatívne účinky sírovodíkovej minerálnej vody pri terapii psoriázy, ekzémov a ďalších dermatóz sú spôsobené vplyvom sírovodíka na cytokínové receptory na povrchu buniek. Je to primárny imunosupresívny vplyv sírovodíkovej minerálnej vody na Langerhansove bunky (u 50 percent dochádza k zníženiu počtu a zmene štruktúry cytokínových receptorov). Sírovodík má tlmivý vplyv aj na cytokíny, pričom znižuje počet a moduluje afinitu receptorov na keratinocytoch pre rastový faktor epidermy. Zníženie ich počtu aj pre interleukín-8 na normálnu úroveň znižuje aj patologicky zvýšenú hyperproliferáciu, čím dochádza k hojeniu kožných prejavov. Tento efekt môže mať aj sekundárny preventívny charakter a zabraňuje včasnej recidíve. Dôležité je, že na receptorovej úrovni má sírovodík podobné účinky ako cyklosporín, dithranol alebo ultrafialové žiarenie typu UV-B. Balneoterapia priaznivo vplýva aj na postihnuté kĺby a chrbticu. Výrazný protibolestivý liečebný účinok vzniká už počas kúpeľa v sírovodíkovej minerálnej vode a pretrváva i pri následnom odpočinku a ďalších pohybových aktivitách. Minerálne vody zo sírovodíkového prameňa postupne vytvorili v nánosoch spraše aj ložiská liečivého bahna. Aplikuje sa na postihnuté kĺby alebo chrbticu vo forme bahenných

zábalov. Horúce bahno chladne 4x pomalšie ako voda a to spôsobí dokonalý prestup tepla hlboko do postihnutých kĺbov. Bahenný zábal sa tým podieľa na priaznivom liečebnom vplyve spolu so sírovodíkovými kúpeľmi. Z uvedených informácií preto vyplývajú i liečebné indikácie. Sú to predovšetkým psoriáza (lokalizované i generalizované formy) a artropatická (kĺbová) psoriáza. Balneoterapia v sírovodíkovej minerálnej vode spolu s bahennými zábalmi i prírodnou helioterapiou alebo fototerapiou, elektroterapiou, masážami, diétnou liečbou a pohybovými aktivitami dáva vynikajúce predpoklady pre úspešný komplexný balneoterapeutický vplyv na ochorenia kože i pohybovej sústavy. Z dlhodobého hľadiska podľa odpovedí pacientov ústup ochorenia po liečbe pretrváva asi pol až trištvrte roka. Najnovšie poznatky ukazujú, že psoriáza nielen zhoršuje kvalitu života, ale môže skracovať aj jeho dĺžku. Psoriatický zápal totiž zvyšuje riziko vzniku a rozvoja ochorení srdca a ciev. Ťažká a zanedbaná psoriáza je preto spojená s vyšším rizikom úmrtia. Štatistiky ukazujú, že môže skrátiť život asi o 3,5 roka u mužov a o 4,5 roka u žien. Dôsledná liečba psoriázy, do ktorej patrí i balneoterapia, preto môže zlepšiť prognózu dĺžky života. MUDr. Ján Lidaj a MUDr. Alena Masarovièová


MEDICÍNA

4$-&304*4

.6-5*1-&9

3P[USÙTFOÂ TLMFSÓ[B Sclerosis multiplex (SM) je ochorenie centrálneho nervového systému, to znamená, že postihuje mozog a/alebo miechu.

S

M je spôsobená rozpadom myelínu (obalu nervových vlákien) a poškodením axónov (t. j. samotných nervových vlákien). Príčinou rozpadu myelínu (demyelinizácie) a poškodenia axónov sú zápalové (pravdepodobne autoimunitné), ale aj degeneratívne procesy. Pri vzniku SM sa spoluuplatňujú genetické faktory a faktory vonkajšieho prostredia (napr. vírusy).

Výskyt SM je časté neurologické ochorenie. Najvyšší výskyt (50 – 80 pacientov na 100 000 obyvateľov) je v strednej a severnej Európe, v severnej Amerike, na Novom Zélande a v Austrálii. V rasovo zmiešaných populáciách má SM najvyšší výskyt u belochov.

44

SM je závažné ochorenie postihujúce jedincov v mladom a v strednom veku. Najčastejšia forma SM je relaps-remitujúca forma (85 percent pacientov), pre ktorú je typický kolísavý priebeh ochorenia. Pojem relaps (atak) SM znamená náhle objavenie nových neurologických príznakov, ktoré sa obvykle vyvinú v priebehu 24 – 48 hodín, pretrvávajú niekoľko týždňov (niekedy

až mesiacov) a neskôr úplne vymiznú alebo sa zmiernia. S novým vzplanutím ochorenia (relaps) sa objavia ďalšie príznaky. Postihnuté sú rôzne časti centrálneho nervového systému, čo sa prejavuje rozdielnymi klinickými príznakmi. Po atakoch SM nasleduje remisia – úplné uzdravenie alebo pretrvávanie reziduálnych príznakov. V neskoršom priebehu ochorenia bý-


4$-&304*4 04 4

vajú ataky (relapsy) SM zriedkavejšie, ale pribúda stále viac reziduálnych príznakov. V niektorých prípadoch môže relaps-remitujúca forma prejsť do sekundárne progresívnej formy SM, pri ktorej sa ataky nevyskytujú a charakteristické je postupné progresívne pribúdanie príznakov. Vzácnejšie sa vyskytuje primárne progresívna forma SM, u ktorej je od začiatku prítomný chronicko-progresívny vývoj príznakov a ataky ochorenia úplne chýbajú. Tretí progresívny podtyp je progresívna relapsujúca forma, ktorou trpí asi 5 percent chorých, a ktorá je zrejme najhoršou formou ochorenia. U tejto formy má SM od začiatku chronickoprogresívny vývoj, ktorý je zhoršovaný ešte výskytom relapsov a vedie rýchlo k invalidizácii pacienta. Neurologické príznaky SM bývajú veľmi rôznorodé a závisia od lokalizácie poškodenia. K prvým príznakom SM najčastejšie patria náhla ťažká jednostranná strata vízu trvajúca 1 – 2 týždne (prejav retrobulbárnej neuritídy – postihnutia zrakového nervu), stavy dvojitého videnia (poruchy okulomotoriky), rozkmitané videnie, tŕpnutie

končatín a trupu, slabosť končatín, závrate a imperatívne močenie (náhle ťažko ovládateľné nutkanie k vyprázdneniu mechúra, ktoré môže viesť aj k pomočeniu). Priebeh sclerosis multiplex je značne variabilný. Existujú aj úplne benígne formy len s nepatrným obmedzením v priebehu niekoľkých desaťročí. Na druhej strane u ťažkých foriem v pokročilých štádiách bývajú prítomné ochrnutia (parézy, plégie) končatín, poruchy rovnováhy a poruchy koordinácie pohybov (ataxia, tras), niekedy až imobilita s neschopnosťou chôdze, výrazné zvýšenie svalového napätia (spasticita), poruchy reči, poruchy vyprázdňovania moču a stolice, poruchy sexuálnych funkcií, poruchy dotykovej a hlbokej citlivosti, rôzne bolestivé stavy (napr. tvárová neuralgia) a psychické poruchy. Pacienti so SM zle tolerujú teplo, napr. horúci kúpeľ. U niektorých pacientov sa klinické príznaky zvýrazňujú aj pri bežných horúčkových ochoreniach. Na hodnotenie závažnosti klinického stavu pacientov so SM sa celosvetovo používa tzv. Kurtzkeho škála (John Kurtzke, americký neurológ). Podľa

tejto škály neurológ zhodnotí stupeň postihnutie pacienta v 8 funkčných systémoch centrálneho nervového systému a zistí mieru funkčnej neschopnosti, invalidity.

.6-5*1-&9 Diagnostika

Určenie diagnózy sclerosis multiplex spravidla nespôsobuje väčšie diagnostické ťažkosti. Pri stanovovaní diagnózy SM je dôležité posúdenie klinických príznakov, výsledkov vyšetrení centrálneho nervového systému (mozog a miecha) magnetickou rezonanciou, elektrofyziologickými metodikami (evokované potenciály) a posúdenie výsledkov vyšetrení mozgo-miechového moku (likvoru). K zlepšeniu diagnostiky v posledných rokoch prispeli najmä nové zobrazovacie možnosti magnetickej rezonancie a zavedenie McDonaldových diagnostických kritérií, ktoré v roku 2001 vypracovala americká spoločnosť pre sclerosis multiplex.

-&30 04*4 04 0 4

.6 6-5*1-&9 9 MUDr. Peter Špalek Centrum pre neuromuskulárne ochorenia

Liečba

1. Patogenetická liečba – zameraná na patomechanizmy, na biologickú podstatu SM a) Liečba ataku. Kortikoidy sú odporúčané ako lieky prvej voľby. Kortikoidy ovplyvňujú zápalovú zložku akútneho ataku, skracujú trvanie ataku a urýchľujú uzdravovanie z ataku. Časť pacientov na kortikoterapiu nereaguje, preto ako možnosť liečby druhej línie býva niekedy doporučovaná plazmaferéza alebo intravenózny imunoglobulín, hoci názory na ich efektívnosť sú značne kontraverzné. b) Liečba ovplyvňujúca priebeh SM (disease modifying therapies). Hlavným cieľom tejto liečby je spomaliť progresiu neurologického postihnutie pri SM. V posledných rokoch sa v tejto oblasti zaznamenali značné pokroky. Nové imunomodulačné lieky majú signifikantný vplyv na redukciu atakov, spomalenie progresie ochorenia a zmiernenie zmien zistiteľných na mozgu a mieche magnetickou rezonanciou. Pri zlyhaní liečby interferónmi alebo glatimer acetátom sa používa ako liek druhej línie natalizumab. Ide o monoklonovú protilátku proti adhéznej molekule alfa-integrínu, ktorá má pomerne vysokú účinnosť na potlačenie relapsov ochorenia a spomalenie, resp. oddialenie progresie ochorenia. V Slovenskej republike je imunomodulačná liečba interferónmi beta dostupná od roku 1997, od roku 2006 je dostupný glatimer acetát a od roku 2007 aj natalizumab. Imunomodulačnú liečbu uvedenými preparátmi je finančne veľmi nákladná a môže ju indikovať len neurológ na pracoviskách s osobitným zmluvným vzťahom so zdravotnými poisťovňami. Imunosupresívna liečba spôsobujúce globálnu imunosupresiu (potlačenie zápalových, autoimunitných reakcií). Imunosupresívna liečba sa nepoužíva štandardne v terapii SM. Využíva sa v rámci kombinovanej terapie pri agresívnych formách SM. 2. Symptomatická liečba – liečba zameraná na príznaky SM. Pri rozvinutých, resp. pokročilejších štádiách SM majú chorí rôzne subjektívne nepríjemné neurologické príznaky, ktoré je nutné ovplyvňovať symptomatickou liečbou. K týmto príznakom patria – abnormné zvýšenie svalového napätia (spasticita); neuropatické bolesti; poruchy močenia a infekcie močových ciest; nadmerná únava spojená s nadmernou dennou spavosťou; psychické príznaky, atď.). 3. Rehabilitácia, podporná liečba, prevencia infekcií, psychologické vedenie – tvoria významnú súčasť terapie SM. Podieľajú sa na spomaľovaní progresie SM, pomáhajú predchádzať atakom SM a pôsobia pozitívne na psychický stav pacientov.


DICÍN MEEDICÍNA

Skleróza multiplex sa považuje za jedno z najčastejších neurologických ochorení a aj preto sú každoročne investované nemalé finančné prostriedky do vývoja nových, účinnejších liečiv.

;MFQãFOJFLWBMJUZåJWPUB TPTLMFSÓ[PVNVMUJQMFY

P

odľa najnovších údajov z celosvetového kongresu neurológov – AAN 2009 môže dôjsť k náprave nervových buniek prostredníctvom protilátky natalizumab. Pacientom tak svitá ďalšie svetielko nádeje. Pomocou účinnej látky natalizumab, monoklonovej protilátky, je k dispozícii liek, ktorý podľa najnovších údajov štúdie dokáže opäť obnoviť čiastočne zničené nervové bunky. Prostredníctvom neho je možné nielen spomalenie progresie ochorenia, ale aj regenerácia poškodení.

Stigmatizované ochorenie Skleróza multiplex sa väčšinou po prvýkrát vyskytne v mladom veku dospelosti, postihuje prevažne ženy a môže viesť k závažným postihnutiam. Po diagnóze tabuizovaného ochorenia sú mnohí postihnutí

konfrontovaní so zmenami hlboko zasahujúcimi do partnerského života, oblasti plánovania rodiny a profesionálneho života. Zo strachu pred stratou pracovného miesta a stigmatizácie udržiavajú mnohí pacienti svoje ochorenie na pracovisku v tajnosti. Diagnóza skleróza multiplex predstavuje pre väčšinu postihnutých veľkú psychickú záťaž, lebo toto chronické ochorenie je obvykle spájané s postihnutím, invalidným vozíkom, stratou samostatnosti a predčasnou smrťou. Strach z priťažujúcich zmien, ktoré môže napredujúce ochorenie so sebou prinášať do dôležitých oblastí života, často zvyšuje tlak na pacientov. Sú konfrontovaní s nutnosťou zmeniť súkromné a pracovné plány do budúcnosti alebo sa ich úplne vzdať. U žien hrá veľkú úlohu otázka plánovania rodiny, u oboch pohlaví sa objavuje strach zo straty pracovného miesta.

Inovatívna terapia – „opravár“ poškodených buniek Fundované vysvetlenie, ktoré dokáže ľudí zbaviť strachu a zachovať na dlhé roky normálny život je pre univerzitného profesora Dr. med. Karla Vassa, prezidenta spoločnosti SM vo Viedni a vrchného lekára na Univerzitnej klinike pre neurológiu AKH Viedeň, centrálnou naliehavou úlohou. Z jeho pohľadu je včasný začiatok terapie pomocou správneho lieku rozhodujúci. Vysvetľuje: „Relaps-remitujúca forma SM je ťažkým ochorením, ktoré sa dotýka predovšetkým mladých dospelých ľudí, a ktoré môže dlhodobo viesť k ťažkým postihnutiam a k strate samostatnosti. Prostredníctvom monoklonovej protilátky natalizumab existuje teda účinný liek, ktorý s jeho cieleným spôsobom účinku možno účinne aplikovať pri liečbe SM. Podľa výsledkov štúdie, ktoré boli zverejnené pri príležitosti konferencie AAN (American Academy for Neurology – Americkej akadémie pre neurológiu), má natalizumab potenciál, opätovne obnoviť zničené nervové bunky. Týmto sa predĺži nielen remisia, ale existujúce poškodenia sa môžu aj zvrátiť.“ Natalizumab tak môže kvalitu života pacientov rozhodujúco zlepšiť a môže prispieť k ich čo možno najdlhšiemu zotrvaniu na pracovisku. -bi-

46


TM

Nová nádej pre pacientov so sklerózou multiplex Dali sme si záväzok zlepšovať životy ľudí so sklerózou multiplex. A ten dodržíme. Zamestnanci Biogen Idec

Ľudia žijúci so sklerózou multiplex sú našou každodennou inšpiráciou. Ich odvaha, optimizmus a húževnaté odhodlanie žiť svoj život naplno nás ako vedúcu spoločnosť v oblasti liečby sklerózy multiplex poháňajú vpred. Rozhodli sme sa dennodenne zlepšovať ich život. Dávať im novú nádej, ktorá otvára nový pohľad na liečbu sklerózy multiplex. Nádej, ktorá môže zmeniť ich život.

Poznáme silu komunity a vzájomnosti. Preto budujeme centrá starostlivosti a zabezpečujeme ošetrovateľskú podporu pre pacientov. Poskytujeme informácie, vzdelávame a podporujeme pacientske a charitatívne organizácie na celom svete.

Už dnes Už ž dne dnes s máme máme máme e najširšiu najširšiu najši na jjši š rši širši ršiu u líniu líniu llíni íniu íni n u propropro roo--duktov na liečbu liečbu sklerózy multiduk duktov ktov tov na n liečb li eč u sklerózy ečb skle s kleróz kle róz rózy ó y mult m multi multiult u llti-plex ple plex p ex v v odvetví. odv odvetví odvetví. d etv etví. e íí. Neustále Neustá Neu Ne Neustále eustá stále le sa sa však však však snažíme o nové vedecké objavy, s ažím sna snažíme ažím ž e o nové žíme nové vedecké v vede edecké ede c cké objavy objavy, o jjav ob ja a y y, ktoré so k oré kto ktoré é môžu môžu môž ô u pacientom pacientom p paci pac aci acient ac ce entom ent to om so o skleróskleróskleró sk skl s e eróeró ró ózou multiplex multiplex pomôcť. Preto ročzou multi m mu ulti ltiple plex p x pomôcť p pomô pomôcť. om cť omô cť. Preto c Pr P eto ročro ččne takmer 30 % % n investujeme ne investujeme inves inv vestuje es est s ujeme uje j me takmer takmer er 30 našich výnosov do výskumu výskumu naš našich šich h výnosov v vý ý ýnos nosov nos ov do ov d v vý výs ý k kumu kum u u a vývoja. Prinášame lieky, ktoré a vý vývoj vývoja. vývoja ývoj voj voja oja a. Pri a Prináš Prinášame ináš áša áš ša ame am me e li llieky lieky, eky, eky e y, k ktor ktoré to tor o é môžu zmeniť pohľad môžu radikálne môžu radikálne rradi a kál adikál adi kálne ne e zme zm zmeniť niť p pohľa po pohľad hľad hľa ľad d na na na liečbu lie liečbu ečbu u neurologických neurologických neuro ne urolog uro rolog logick log ogických ick ký ých ýc ch ochorení oc o ochorení horení hor oren eníí a multiplex. a sklerózy s ler sk sklerózy e ózy er zy y multiplex m multi mu multiplex. ltiple lt lti tiple plex plex x.

Biogen Idec (Slovak Republic) s.r.o., Palisády 33, 811 06 Bratislava Tel.: +421 (0)2-324 101 88, Fax: +421 (0)2-324 101 89


Tému prináša

%FUTLÂ

PCSOB

1PMJPNZFMJUÍEB História Najstaršia zmienka o ochorení je zo 14. – 15. storočia pred naším letopočtom z Egypta, kedy je na staroegyptskej stále znázornený strážca brány bohyne Astarté s deformáciou pravej nohy, ktorá je typická pre prekonanie poliomyelitídy. Rozsiahle epidémie prebehli koncom 19. storočia a v prvej polovici 20. storočia na všetkých kontinentoch. V bývalej ČSR bola posledná väčšia epidémia v roku 1953. Po zavedení povinného očkovania v roku 1960 sa výskyt ochorenia prudko znížil.

Pôvodca Vyvolávateľom ochorenia sú tri vírusy – typ 1, 2 a 3. Človek je jediným prirodzeným hostiteľom vírusu, teda aj zdrojom nákazy. Vírus sa prenáša fekálne – orálnou cestou priamo alebo nepriamo (kontaminovanou vodou, potravinami), pretože je týždne masívne vylučovaný stolicou infikovaných ľudí. V prvých dňoch infekcie je prenos možný aj kvapôčkovou nákazou. Vnímavosť k ochoreniu je vysoká a po prekonaní ochorenia vzniká typovo špecifická celoživotná imunita.

48

Poliomyelitída, prenosná detská obrna je akútne infekčné ochorenie, vyvolané troma odlišnými typmi poliovírusov. Výskyt ochorenia Na území Slovenska sa od roku 1961 (po zavedení celoplošného očkovania v roku 1960) nevyskytol ani jeden prípad ochorenia. V roku 1988 vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) program Globálnej eradikácie poliomyelitídy. Ako oblasti bez výskytu poliomyelitídy boli vyhlásené Severná a Južná Amerika, Európa a oblasť Pacifiku. Medzi niekoľko posledných štátov, kde sa poliomyelitída endemicky vyskytuje patrí Nigéria, Pakistan, India a Afganistan. V niektorých krajinách (Keňa, Angola, Bangladéš, Nepál) došlo k opätovnému šíreniu ochorenia v dôsledku zavlečenia nákazy a nedostatočnej preočkovanosti. Úplná eradikácia poliomyelitídy na celom svete sa očakáva v roku 2012. WHO vyvíja celosvetové aktivity a očkovacie kampane, aby tento cieľ naplnila.

Klinický obraz Inkubačný čas do tzv. malej choroby je 3 – 6 dní, do vzniku chabých obŕn 7 – 21 dní. Po nákaze dochádza k množeniu vírusov v hrtane, hltane ako aj v lymfatickom tkanive čreva. Viac než 95 percent nákaz končí bezpríznakovo, avšak s masívnym vylučovaním vírusu. U 4 – 8 percent pacientov vírusy prechádzajú do krvi, nastupuje teplota, objavuje sa zápal mozgových blán. Asi u 0,1 percenta infikovaných dochádza po období zlepšenia stavu k novým príznakom, ako vysoká horúčka a svalové kŕče, ktoré postupne prechádzajú do chabej obrny (ochrnutia) hlavne dolných ale aj horných končatín. Ak sú postihnuté jadrá hlavových nervov dochádza k najzávažnejšej forme ochorenia, ktorá sa prejavuje ochrnu-


tím bránice, medzirebrových svalov. Dochádza k poruche dýchania a prehĺtania, pacient je ohrozený na živote. Smrtnosť paralytických foriem je pomerne vysoká, 5 – 10 percent. Po prekonaní týchto foriem ochorenia ostávajú pacientovi trvalé následky vo forme skrátenia a atrofie svalov (končatina je deformovaná, chudá a hlavne nefunkčná).

Liečba Príčinná liečba akútneho ochorenia neexistuje. Odporúča sa pokoj na lôžku, vitamíny, neskôr rehabilitácia. V roku 1929 boli v Amerike zostrojené tzv. „železné pľúca“, na záchranu tých, u ktorých došlo k obrne dýchacích svalov. Železné pľúca sa bežne požívali aj v bývalej ČSR v 50. rokoch 20. storočia na infekčných oddeleniach nemocníc.

Prevencia Očkovanie proti poliomyelitíde sa začalo na našom území už v roku 1957, kedy niekoľko nadšencov presadilo očkovanie najskôr neživou Salkovou vakcínou. V roku 1959 osobne dodal do Československa Albert Sabin živú oslabenú vakcínu, ktorou sa začalo očkovať celoplošne v roku 1960. V prie-

behu jedného roka došlo k prudkému be poklesu počtu prípadov ochorenia po a ood roku 1961 sa na našom území nevyskytol ani jeden prípad ochorenia ne vďaka očkovaniu. V súlade s odporúvď čaniami WHO sa v tzv: „polio-free“ ča krajinách prešlo v roku 2007 na očkokra vanie neživou (inaktivovanou) očkova vacou látkou. va Očkovanie proti poliomyelitíde patrí Oč SR medzi povinné očkovania detí. vS Základné očkovanie sa začína troma Zá dávkami – v 3., 6. a v 11. – 12. mesiadá ci (vakcína je súčasťou kombinovanej šesťzložkovej vakcíny). Preočkovanie sa realizuje v 6. roku života (spolu s očkovaním proti tetanu, záškrtu a čiernemu kašľu) a v 13. roku veku (spolu s očkovaním proti tetanu a záškrtu).

Výskyt poliomyelitídy vo svete

výskyt ochorenia a nákazy riziko nákazy nevyskytuje sa

Upozornenie V krajinách s nízkou hygienou dochádza k nákaze hlavne v najnižších vekových skupinách. Materské protilátky vtedy ešte chránia novorodenca a malé dojča pred ochorením a tieto deti prekonajú ľahšie formy ochorenia. Vo vyspelých krajinách sa v dôsledku stúpajúcej hygienickej úrovne s vírusmi stretávali vyššie vekové kategórie, u ktorých dochádzalo k častejšiemu výskytu paralytických foriem. Pri tomto ochorení práve zvýšená hygiena a presun ochorenia do vyšších vekových skupín predstavovali vyššie riziko ťažkých aj smrteľných foriem.

MUDr. Ingrid Urbanèíková


Tému prináša

2.

'ÓSVN

POLPMPHJDLÜDI

QBDJFOUPW

Liga proti rakovine organizuje v októbr októbri t.r. II. Fórum onkologických pacientov. Jeho cieľom bude opätovne spojiť odborníkov a pacientov v diskusii na rôzne témy, súvisiace s onkologickým ochorením.

A

mbíciou v poradí II. ročníka tohto projektu je nadviazať na úspešný I. ročník, ktorý sa konal v roku 2006 a umožniť opätovné stretnutie onkologických pacientov s odborníkmi z viacerých profesií. Pacienti tak dostanú možnosť i príležitosť získať nielen cenné informácie k riešeniu závažných zdravotných problémov priamo od prednášajúcich odborníkov, ale prostredníctvom diskusie prejaviť svoj názor a upozorniť na svoje každodenné problémy. Fórum sa bude konať v Bratislave v dňoch 29. – 30. októbra 2009 v City

hotel Bratislava. Účasť onkologických pacientov s rôznymi diagnózami bude zabezpečená prostredníctvom organizačných zložiek Ligy proti rakovine a prostredníctvom prihlášok zaslaných na 49 POKO oddelení v rámci celého Slovenska. Na Fóre bude možné si vypočuť odborné prednášky na najrôznejšie témy, ku ktorým patria napr.: problémy geriatrickej onkológie, komplementárne a alternatívne prístupy v onkológii, význam klinických štúdií, pohyb – ako dôležitá zložka kvality života pacientov, rehabilitačné a relaxačné metódy a

techniky, únava – nepríjemný sprievodca nádorových chorôb, problémy energetických systémov človeka, rady ako sa vyrovnať so stresom, hepatitída – rizikový faktor, význam vakcinácie HPV u dievčat a mladých žien, informačná a poradenská služba, prínos Linky pomoci pre onkologických pacientov. Predpokladaná účasť je cca 245 pacientov, pričom náklady na ubytovanie a stravovanie hradí v plnom rozsahu Liga proti rakovine. Viac informácii o Fóre sa dozviete na w w w .lpr.s k . -lpr-

y/ÂISBEOÜEPNPWl

QSFSPEJÇPW

EFUTLÜDIPOLPMPHJDLÜDI

QBDJFOUPW

denie cie zaria Ubytova ovine k ra ti ro Ligy p kých ts e d v o v pre rodič paciento ch ý k ic g onkolo

A Vlárska 5/ amáre Kr – va la atis 831 02 Br 296 922 Tel: 0914

32

V septembri 2004 prišla Liga proti rakovine s myšlienkou vytvoriť „náhradný domov“ pre rodičov detských onkologických pacientov, ktorí sú hospitalizovaní na Kramároch.

V

iedlo ju k tomu poznanie problému mimobratislavských rodičov, ktorých deti postihla jedna z najhorších diagnóz – rakovina. Rodičia počas hospitalizácie ťažko chorých detí nemali častokrát možnosť byť pri nich, príp. podmienky, za ktorých by mohli pri svojich deťoch v nemocnici zostať, nevytvárali možnosť byť dieťaťu skutočnou oporou. Ubytovacie zariadenie na bratislavských Kramároch bolo otvorené 7. septembra 2004 a poskytuje ubytovanie v jedno-, dvoj- a troj- izbových bytoch vybavených ako plnohodnotne fungujúca domácnosť. Hneď po otvorení bolo ubytovanie možné v 1- a 2-izbovom byte pre sedem rodičov. Postupne sa kapacita rozšírila aj o 3-izbový byt, čo umožňovalo ubytovanie pre 14 rodičov. Od marca 2006 pribudol ďalší 2-izbový a 3-izbový byt, čím sa ubytovacie možnosti zvýšili na 20 osôb. Ubytovacie zariadenie sa nachádza približne 200 metrov od nemocnice, čo umožňuje bezproblémový každodenný kontakt rodiča s dieťaťom, ktorý má veľmi pozitívny vplyv na psychiku liečených detí. Rodičia trávia celé dni s deťmi, v „náhradnom domove“ pripravia obľúbené jedlo, čím im môžu aspoň čiastočne pripomínať pocit domova a pomáhať ľahšie zvládať náročný proces liečby. Postupne sa medzi rodičmi vytvárajú priateľstvá, predstavujúce najlepšiu psychologickú pomoc vo forme vzájomnej podpory, ktorú tak veľmi v ich ťažkej situácii potrebujú. Od svojho založenia až do júla 2009 ubytovacie zariadenie Ligy proti rakovine poskytlo ubytovanie 1450 rodičom, ktorých deti sa krátkodobo či dlhodobo liečili na detskej onkológii. Po prepočte na osobonoci (Pozn. autora, počet nocí, ktoré ubytovaní rodičia strávili v „náhradnom domove“) ubytovacie zariadenie poskytlo domov od začiatku svojho vzniku až do júla t.r. 26 500 ľuďom. Od roku 2004 náklady na ubytovanie dosiahli výšku 194 148,24 EUR. Rodičom sú služby „náhradného domova“ poskytované bezplatne. Liga proti rakovine znáša komplexné náklady a tieto hradí z výťažku verejnej finančnej zbierky Deň narcisov, z asignácie 2 percent dane z príjmu, ale aj z darov právnických a fyzických osôb. V septembri t.r. oslávi Liga proti rakovine spoločne s deťmi a ich rodičmi už 5.výročie prevádzky tohto „náhradného domova“. Ďakujeme všetkým prispievateľom a darcom, vďaka ktorým môžeme robiť všetky zmysluplné a prospešné projekty. -lpr-


Tému prináša

Vlhká

UFSBQJB BNPEFSOÉ USFOEZ L

ekár má v súčasnosti k dispozícii priam neprehľadnú škálu moderných, komerčne dostupných prípravkov, medzi ktorými je často náročné sa orientovať a vedieť sa správne rozhodnúť pre konkrétny výrobok. Použitie „tradičných“ postupov hojenia rán má, prirodzene, naďalej svoje postavenie v liečbe rán a defektov a predstavuje významnú časť dennej praxe lekára. Tieto osvedčené postupy nemožno vynechať z liečby a prípadne ich zatracovať, najmä keď má konkrétny lekár s „tradičným“ postupom pozitívne výsledky a dobré skúsenosti.

Vlhká terapia Prirodzeným vývojom v ošetrovateľskej praxi dochádza k „inovácii“ a „modernizácii“ klasických postupov. Štruktúra, zloženie a použitie nových prípravkov vychádzajú predovšetkým z potrieb pacientov a ošetrovateľského personálu. Vlhká terapia je založená aložená na poznatku, že hojenie ojenie rany najlepšie prebierebieha vo vlhkom prostredí ostredí a jednotlivé prípravky ravky by mali byť predovšetkým tkým mimoriadne účinnéé s jednoduchým použitím, bezpečné a šetrné

52

Vývoj trendov v ošetrovaní rán sa v súčasnosti uberá smerom k používaniu prípravkov tzv. „vlhkej terapie“. pre pacienta i ošetrujúci personál a ekonomicky výhodné. Optimálnym riešením by bol jeden univerzálny produkt vhodný na každú ranu. Teoreticky sa jedná o nesplniteľnú požiadavku. Preto máme k dispozícii celé spektrum klasických, modernejších a novších produktov na liečbu rán. Je ich možné rozdeliť do viacerých skupín (algináty, hydrokoloidy, polyuretány a pod.). Spoločnosti, ktoré ich produkujú, investovali do ich vývoja, výroby a propagácie nemalé finančné prostriedky. Ich štruktúra a použitie vychádzajú z výskumných záverov a teoretických predpokladov, a preto sú dostupné moderné výrobky skutočne kvalitné a efektívne napomáhajú v liečení rán. Lekár sa pri výbere prípravku pre konkrétneho pacienta riadi typom rany, jeho zdravotným stavom, skúseneposlednom rade nosťou lekára a v ne vlastných vedomostí aj rozsahom vlast cese o proce hojenia rany a vlastnostiach jednotlivých p r í p r a v k o v. Neexistuje šštandardný pokedy, ako a ktorý stup, ke prípravok na daný typ de-

fektu použiť. Lekár by sa mal v spektre dostupných prípravkov dokonale orientovať – okrem štúdia odbornej literatúry majú nezastupiteľnú úlohy i firemní reprezentanti. Len kombináciou vedomostí a získaných skúseností môže lekár správne indikovať konkrétny spôsob liečby.


Aby nevznikali chronické rany Na výsledok liečby pôsobí celý rad ďalších faktorov, nielen výber terapeutického prostriedku. Úlohou lekára je liečiť komplexne – v prvom rade identifikovať a následne riešiť príčinu vzniku či pretrvávania defektu (metabolické príčiny – napr. diabetes mellitus, arteriálnu insuficienciu, infekciu, cudzie telesá v rane a pod.). Hojenie akútnej rany prebieha za ideálnych okolností v základných štádiách, ktorých poznaním a akceptovaním zo strany lekára je možné hojeniu rany pomôcť a v mnohých prípadoch ho i urýchliť. Porušením zákonitostí „normálneho“ hojenia rany sa z akútnej rany stáva rana chronická, manažment ktorej je materiálne, časovo a aj finančne podstatne náročnejší. Vzniká tak priestor na použitie moderných prípravkov vlhkej terapie, ktoré vhodne ovplyvňujú hojenie rany, jej infekciu, zápach, ranovú sekréciu, ale aj komfort pacienta a množstvo práce ošetrujúceho personálu. Moderné postupy sú aj ekonomicky výhodnejšie. Napriek vyššej cene použitých prostriedkov sa pri ich správnom použití skracuje čas hojenia rany a tým i práceneschopnosti, znižuje sa spotreba antibiotík či analgetík, ako aj náklady na zdravotnícky personál.

Nie sú nutné časté preväzy (i niekoľkokrát denne), znižuje sa frekvencia návštev u lekára, znižuje sa množstvo prostriedkov potrebných na zhojenie defektu.

Komplexnosť liečby je rozhodujúca Mnohí pacienti sú nastavení na určitý konkrétny typ prostriedku vlhkého hojenia. Vyskúšali už celý sortiment od viacerých spoločností a zistili, ktorý preparát im najviac vyhovuje. Pri zmene lekára, či pri konzultácii iného odborníka, však často dochádza k výmene prípravku za iný. Z nedostup-

nosti, alebo z neznalosti aplikovaného prípravku zo strany lekára (alebo aj z iných, menej etických dôvodov). Pri indikácii akejkoľvek liečby však musíme poznať jej indikácie i kontraindikácie a musíme sa spoliehať aj na informácie od pacienta, nielen slepo veriť presvedčeniu o vhodnosti určitého prípravku! Naopak, rana sa počas liečby vyvíja, v každom štádiu hojenia potrebuje podporiť inú zložku jej prirodzeného hojivého procesu. Preto je aj dlhodobé používanie jedného prostriedku vlhkej terapie s odôvodnením, že pacientovi pomáhal v počiatočnom štádiu, nesprávnym postupom. Liečba rán je komplexnou liečbou. Je nesprávne, ak lekár predpíše pacientovi vhodný prostriedok vlhkej terapie, ale nie sú dodržané ostatné liečebné zásady. Napríklad vynechanie kompresívnej terapie v liečbe venózneho vredu predkolenia je zásadnou chybou, pri ktorej, napriek správnej indikácii aj toho najlepšieho prostriedku vlhkého hojenia, nemôže nikdy dôjsť k zhojeniu ulkusu. Prekážkou ideálneho hojenia sú aj chyby v samotnom používaní konkrétnych výrobkov, napríklad ich aplikácia do rany na dobu dlhšiu ako je výrobcom odporúčaná, či ich aktivácia iným ako odporučeným prostriedkom. Najväčšou chybou v používaní modernej vlhkej terapie sú neznalosť jednotlivých výrobkov, ich indikácií, kontraindikácií, spôsobu možností ich aplikácie či vzájomnej kombinácie, ale najmä neochota vyskúšať nové trendy a v prípade pozitívnej skúsenosti ich aj používať. Samotná lokálna terapia nevyrieši daný problém. Každý pacient, a každé ochorenie, sú množinou príčin a následkov. Treba liečiť nielen symptóm, ktorým je kožný defekt, ale aj etiologický podklad daného stavu. Samozrejme, ak ho poznáme a dokážeme ho diagnostikovať a liečiť. Marek Èambal Peter Labaš Boris Hrbatý chirurgická klinika LF UK a FNsP Bratislava


"UPQJDLÂ EFSNBUJUÍEB Atopická dermatitída je chronické recidivujúce zápalové ochorenie kože sprevádzané výrazným svrbením. Vyskytuje sa asi u 20 percent detí, v dospelosti je výskyt nižší. Priebeh ochorenia RV priemyselne vyspelých krajinách je atopická dermatitída častejšia. Ochorenie podmieňuje genetika, pacienti majú predispozíciu na poruchu bariérovej funkcie kože. Tá má za následok stratu vody z kože a jej suchosť. K tomu sa pridáva aj dysfunkcia imunitného systému (alergia na niektoré potraviny a faktory vonkajšieho prostredia). Poruchu kožnej bariéry a hypereaktivitu provokujú aj mydlá detergenty, baktérie a roztoče.

Odstránenie škodlivín z prostredia Ochorenie vo veľkej miere ovplyvňuje kvalitu života pacienta i rodiny, najmä výrazným svrbením a nedostatkom spánku. Tie sú aj súčasťou hodnotenia závažnosti atopickej dermatitídy pomocou skórovacích systémov (napr. SCORAD). Pri prevencii je dôležité aj

ozdravenie prostredia a odstránenie škodlivín (z domáceho i pracovného prostredia), ktoré môžu vyvolávať prejavy (roztoče v posteľnej bielizni, filtrácia domáceho prachu, používanie detergentov, chemicky agresívnych látok). V liečbe sa využíva široká škála lokálnych prostriedkov – mastí a krémov, tzv. emoliencií, ktoré zabraňujú strate vody a zvláčňujú pokožku. Miestne kortikoidné masti sa používajú pri výraznejšom zápale, ale pri dlhodobej liečbe narušujú bariéru kože a zhoršujú stratu vody. Na dlhodobejšiu lokálnu liečbu sa používajú lokálne inhibítory kalcineurínu – imunomodulanciá, t. j. masti ktoré sa dajú aplikovať dlhodobo bez vedľajších následkov. Až pokiaľ prejavy neustúpia. U ťažších prejavov treba niekedy podávať aj celkovú liečbu, napr. imunosupresíva. Antihistaminiká pôsobia

proti svrbeniu. Antibiotiká na prekrytie eventuálnej sprievodnej infekcie kože.

Foto a balneoterapia Dôležité miesto v terapii atopickej dermatitídy hrá aj fototerapia a najmä balneoterapia, zvlášť čo sa týka vplyvu na svrbenie a dobu remisie ochorenia či prevenciu recidív. Rovnako dôležité je nepodceňovať sezónne i klimatické vplyvy, a k nim prispôsobiť aj hygienu obliekania. Aj napriek pokroku vo výskume liečby atopickej dermatitídy je pri tomto dlhotrvajúcom chronickom ochorení v neposlednom rade dôležitou a nevyhnutnou súčasťou liečby aj pacientova každodenná starostlivosť a zodpovednosť za vlastné zdravie. J. L..


.PEFSOÜQSÍTUVQ LMJFÇCFKB[JFW BOFQSÍKFNOÉIP TWSCFOJB Jazva ssa vytvára ako následok zápalu alebo násilné násilného porušenia kože v dôsledku úrazu, chirurg chirurgického zákroku, popálenia, či ožiarenia.

R

• Po aplikácii okamžite potláča svrbenie, ktoré často sprevádza zápaly kože • rýchlo zmierňuje zápal ako aj následné zmeny sfarbenia kože • napomáha obnove normálnej pokožky • pravidelné používanie zlepšuje vzhľad kože, napomáha zmäknutiu a vyhladeniu jaziev; jazvy budú menej viditeľné

S VÝRAZNÝM PROTIZÁPALOVÝM A PROTISVRBIVÝM ÚČINKOM SODERMIX ® obsahuje patentovanú aktívnu zložku rastlinného pôvodu bohatú na superoxid dismutázu a katalázu so silnými antioxidačnými účinkami. Tieto enzýmy ovplyvňujú zápalovú reakciu tým, že zneškodňujú voľné kyslíkové radikály. Krém je zložený z mikrokapsúl, ktoré obsahujú a chránia aktívnu rastlinnú zložku, ktorá sa po kontakte s pokožkou uvoľňuje. SODERMIX ® na rozdiel od iných lokálne používaných krémov má nový spôsob účinku, ktorý spočíva v schopnosti vychytávania voľných kyslíkových radikálov v pokožke. Keďže kyslíkové radikály sú zvýšené pri nepríjemnom kožnom príznaku akým je svrbenie, boli robené klinické testovania SODERMIX ®u aj na ovplyvnenie svrbenia. U sledovaných pacientov dochádzalo k úľave už po 30 minútach po aplikácii krému.

Aplikácia Krém sa nanáša na postihnuté miesta 2 x denne. Make-up alebo iný krém sa aplikuje až po úplnom vstrebaní Sodermixu do kože. Balenie tuba obsahuje 30 ml krému SODERMIX ®. Vyrobené v Švajčiarsku. Len na vonkajšie použitie. Prípravok je dostupný v lekárni.

Podrobné informácie získate na adrese: Benela s.r.o., Súbežná 7 811 04 Bratislava 02/5477 1329 e-mail: benela@benela.sk tel./fax:

Medzinárodný patent PCT/1B 2005/00183 /001 1 83 83

www.sodermix.com

ana sa za normálnych okolností hojí procesmi, ktoré vedú k uzavretiu rany v čo najkratšom čase. V mieste rany sa rozmnožujú bunky, ktoré tvoria kolagén, základnú hmotu, vypĺňajúcu ranu. Červenú farbu jazvy spôsobujú pomnožené drobné cievky, ktoré umožňujú hojenie poškodeného tkaniva. Červenosť sa postupne stráca a prechádza do bielej. Farba jazvy často zostáva bledšia ako okolie. Hoci má kolagén v jazve silnú ťažnú silu, dosahuje len asi 80 percent pôvodnej sily. Tkanivo jazvy je na začiatku tuhé, za nejaký čas zmäkne. Jazva nemá kožné súčasti ako sú vlasy, mazové žľazy a potné žľazy. Počas hojenia svrbí, čo vyvoláva prítomný histamín. Úplná regenerácia rany je možná len v prípade, ak je poškodená len pokožka, napríklad v prípadoch povrchového oškretia alebo povrchovej dermabrázie.

Hypertrofické jazvy a keloidy Hypertrofická jazva predstavuje tuhú jazvu, ktorá vystupuje nad úroveň kože, ale zostáva v kontúrach pôvodnej rany. Po istom čase sa pomaly splošťuje. Hypertrofická jazva sa po chirurgickom odstránení zhojí v úrovni kože. Keloid rastie nad úrovňou kože, ale aj za hranice jazvy. Niekedy má nepravidelný tvar. Príčiny vzniku keloidov nie sú doposiaľ objasnené, ale poznáme niektoré rizikové faktory, medzi ktoré patria rasa (častejší výskyt u Černochov a Aziatov), mladší vek, niektoré časti tela, kde je zvýšené napätie kože (predná strana hrudníka, najmä nad hrudnou kosťou, na chrbte, ramenách, končatinách, ale aj na ušných lalôčikoch a na brade). V liečbe hypertrofických jaziev a keloidov sa používajú rôzne liečebné postupy. Odstraňujú sa chirurgicky, ak sú menšie, tak CO2 alebo erbiovým laserom. Po zahojení sa aplikujú kortikoidy a na domáce ošetrenie sa používajú krémy, ktoré potláčajú rast tkaniva v jazve. Takýmto prípravkom je v súčasnosti krém SODERMIX®, ktorý neobsahuje kortikoidy.

Doba aplikácie Svrbenie do vymiznutia príznakov Jazvy 1 ̶ 6 mesiacov, najmenej 3 mesiace (jazva musí byť zahojená) Postradiačná fibróza 1 ̶ 6 mesiacov, začiatok aplikácie aspoň 3 týždne po ukončení rádioterapie.

SODERMIX® krém predstavuje nový, moderný prístup v liečbe keloidných jaziev, nepríjemného svrbenia a zápalov kože. Jeho účinok je unikátny v tom, že vychytáva voľné kyslíkové radikály a neobsahuje steroidové hormóny. MUDr. Ružena Sochorová, CSc. Lekárska kozmetika Life Style, Centrum korektívnej, estetickej a laserovej dermatológie www.lstyle.sk


Tému prináša

#F[QFÇOPTˆ QBDJFOUPWKF QSWPSBE Ing. Jiří Pavlíček (nar. 1967)

Môžete definovať termín bezpečnosť pacienta? S akými plánmi pristupujete k otvoreniu tejto témy, ktorá v prostredí slovenského zdravotníctva nebola zatiaľ výraznejšie diskutovaná? Zdravotníctvo je komplexný systém, v ktorom sa pacient, ťažko orientuje. Čiastočne preto, lebo ako laik nie je schopný vyhodnotiť odborné informácie a aj preto lebo aj také informácie, ktoré by bol schopný vyhodnotiť a ktoré napríklad súvisia s bezpečnosťou prevádzky v nemocnici, nie sú dostupné ani zrovnateľné. Bezpečnosť pacienta je jedným z indikátorov poskytovanej starostlivosti. Z toho následne vyplýva, že zvyšovanie bezpečnosti pacienta znamená zvyšovanie kvality služby, vznik dôvery medzi zariadením a pacientom. Tento moment, ako príležitosť na zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti, musia pochopiť a akceptovať všetci aktéri zdravotnej starostlivosti. Zvyšovanie bezpečnosti pacienta totiž znamená aj znižovanie nákladov, ktoré vznikajú nedostatočnou bezpečnos-

58

Ukončil Fakultu strojného inžinierstva ČVUT v roku 1990. Od roku 1991 pracuje v spoločnosti Johnson & Johnson, kde stál pri zrode obchodnej činnosti spoločnosti, ktorá je celosvetovo najkomplexnejším poskytovateľom produktov a služieb v zdravotníctve, od výrobkov pre deti a ich matky, cez farmaceutické produkty až po zdravotnícke prostriedky a technológie. Jiří Pavlíček začal svoju kariéru v sektore zdravotníckych prostriedkov a diagnostiky na pozícii obchodného zástupcu ortopédie. Postupne rozšíril svoju zodpovednosť cez obchodného manažéra na marketingového riaditeľa ortopedickej divízie pre Európu. V roku 1999 bol vymenovaný do funkcie generálneho riaditeľa spoločnosti pre Českú republiku a Slovensko. Spoločnosť Johnson & Johnson je aktívnym členom Americkej obchodnej komory, kde bol Jiří Pavlíček už druhé volebné obdobie zvolený do funkcie viceprezidenta pre financie. Je tiež výkonným predsedom Czechmed – Českej asociácie dodávateľov zdravotníckych prostriedkov, členom Správnej rady Transparency International – Česká republika.

Spoločnosť Johnson & Johnson je najväčšou svetovou spoločnosťou, ktorá sa už viac než 120 rokov venuje zdraviu ľudí. Cieľom spoločnosti je vyvíjať a dodávať zdravotnícke výrobky a prostriedky najvyššej kvality a prispieť tak k vyliečeniu alebo výraznému zlepšeniu zdravotného stavu a kvality života pacientov. Ponúka najúplnejší sortiment výrobkov pre zdravotnú starostlivosť na svete a poskytuje súvisiace komplexné služby v oblasti zdravotníckych materiálov, prostriedkov a diagnostiky, voľnopredajných prípravkov a liekov na predpis. Základným dokumentom spoločnosti je Krédo, ktoré obsahuje hodnotový rámec, etický kódex, ktorý stanovuje priority, zodpovednosti a povinnosti voči jednotlivým skupinám. ťou pacienta. Medzi nimi dominujú napr. zvýšené náklady na reoperácie, liečbu infekcií, zlomenín, následkov zlej medikácie etc.

Môžeme teda v prvom rade hovoriť o ochrane pacientov?

V podstate áno. Ochrana pacientov je definovaná ako predchádzanie zbytočnému ohrozovaniu zdravia potenciálnym ochorením v spojitosti s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou. Je to snaha o zníženie počtu nepriaznivých udalostí, ktoré sa vyskytujú vo všetkých oblastiach zdravotnej


starostlivosti – v nemocniciach, v primárnej a komunitnej ošetrovateľskej starostlivosti a taktiež v domácnosti. Štúdie v niektorých členských štátoch naznačujú, že medzi najčastejšie nepriaznivé udalosti v zdravotnej starostlivosti v EU patria infekcie spojené so zdravotnou starostlivosťou, chyby spojené s podávaním liekov (napr. pacient obdrží nesprávne množstvo liekov alebo nesprávny liek, chirurgické chyby, poruchy zdravotníckych zariadení a príslušenstva, ale aj chybne určené diagnózy alebo neschopnosť vhodne konať na základe výsledkov testov a vyšetrení. Tento stav je alarmujúci o to viac, keď si uvedomíme, že podľa odhadov je v krajinách EÚ približne 8 až 12 percent hospitalizovaných pacientov postihnutých nepriaznivými vplyvmi počas prijímania zdravotnej starostlivosti.

V médiách sa často spomínajú infekcie spojené so zdravotnou starostlivosťou, nozokomiálne infekcie alebo infekcie nadobudnuté v nemocniciach. Sú to synonymá, ktoré označujú tú istú skutočnosť? Infekcie spojené so zdravotnou starostlivosťou sú infekcie vyskytujúce sa v zariadeniach, určených pre zdravotnú starostlivosť alebo na základe poskytovania zdravotnej starostlivosti. Infekcie nadobudnuté v nemocnici, taktiež označované ako nozokomiálne infekcie alebo jednoduchšie nemocničné infekcie, sú infekcie nadobudnuté počas hospitalizácie, ktoré sa u pacientov nevyskytovali v čase prijatia do nemocnice. Z toho vyplýva, že každá nemocničná alebo nozokomiálna infekcia je spojená so zdravotnou starostlivosťou, ale nie opačne.

Koľko pacientov je v EÚ každoročne postihnutých infekciami spojenými so zdravotnou starostlivosťou? Dostupné údaje predstavujú iba infekcie nadobudnuté v nemocniciach

a sú preto podhodnotením množstva infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou. Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) vypočítalo, že v EU sa ročne nakazí infekciou v nemocnici približne každý dvadsiaty pacient. Pacienti niekedy nadobudnú počas hospitalizácie aj viac ako jednu infekciu a množstvo nadobudnutých infekcií sa odhaduje na 4,5 milióna ročne. Každý rok sa približne 37 000 úmrtí považuje za priamy následok infekcií nadobudnutých v nemocniciach. Pri 110 000 úmrtiach ročne tieto infekcie prispeli k smrti pacientov.

Aké druhy nákaz sú najčastejšie a aké náklady sú spojené s ich liečením? Najčastejšie druhy infekcií sú infekcie močových ciest (27%), infekcie dolných dýchacích ciest (24%), infekcie chirurgických zákrokov (17%) a infekcie krvného obehu (10,5%). Je veľmi ťažké vypočítať, koľko stojí liečenie týchto nákaz. Do výsledku vstupujú mnohé variabilné položky, ktoré treba odhadnúť: počet infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou, predĺžená doba hospitalizácie a denné náklady na nemocničnú posteľ. Pri ročnom predpoklade 4,1 milióna pacientov postihnutých infekciami, pri priemernom predĺžení hospitalizácie o 4 dni (čo znamená o 16,4 milióna dní hospitalizácie naviac za rok) a priemerných nákladoch na nemocničnú posteľ za deň 334 EUR, zvýšené náklady v krajinách EÚ na zdravotnú starostlivosť môžu byt pri konzervatívnom odhade na úrovni 5,48 miliardy EUR ročne.

Akému percentu infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou môže byť zabránené? Odborníci odhadujú, že môžeme efektívne predchádzať 20 až 30 percentám infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou. Existuje všeobecné presvedčenie, že prevencia infekcií je nákladovo efektívna ak by programy na prevenciu infekcií boli úspešné pri

7-10 percentách prípadov.

Zatiaľ sme hovorili najmä o situácii v EÚ. Ako sú však tieto poznatky prijímané v Českej a Slovenskej republike? Sme si vedomí toho, že je to v našich krajinách pomerne nová téma. Oficiálne sa údaje nezverejňujú, a nie je možné ich ani porovnávať. Prebiehajú prieskumy spokojnosti pacientov, ale tieto prieskumy nie je možné zamieňať za skutočnú bezpečnosť pacientov, ktorá má svoje ukazovatele. Hoci sa priebežne nejaké aktivity dejú, zaznamenali sme napríklad pokus o akreditáciu nemocníc, výsledky sú zatiaľ nedostatočné. Akreditácia je len jedným z prvkov, ktorých je omnoho viac.

Akú úlohu pri bezpečnosti pacientov majú sami pacienti? Pacienti za zatiaľ nezaujímajú o svoju bezpečnosť, lebo v podstate nemajú ani jak. V zdravotníctve existuje obrovská informačná asymetria, inými slovami informácie nie sú prístupné všetkým v rovnakej a zrovnateľnej kvalite. A pritom je pre zvýšenie bezpečnosti pacientov je transparentná výmena kvalitných informácií základom. Pre spoločnosť Johnson & Johnson je bezpečnosť pacienta veľmi dôležitá. Prinášame možnosti rôznych metód, miniinvazívnych zákrokov, prostriedky na antibakteriálne zaceľovanie rany, dezinfekciu, šetrné zaobchádzanie s tkanivom, inovatívne postupy v záujme skrátenia pobytu pacienta v nemocničnom zariadení a mnoho iného. Téma bezpečnosti pacienta je možnosť pacientov sa aktívne angažovať pre zvýšenie kvality zdravotníckej starostlivosti. Aj preto by bolo vhodné, aby sa začali objavovať pacientske webové stránky, na ktorých sa budú objavovať a vymieňať informácie, začnú sa budovať sociálne siete etc. Možno sa na základe skúseností pacientov dokonca začnú tvoriť rebríčky nemocníc podľa ich reputácie a kvality poskytovanej starostlivosti. Vylúčené to nie je. Rozhovor pripravil Jozef Dermek


MEDICÍNA

-JFÇCB JOLPOUJOFODJF Veľa pacientiek s inkontinenciou (mimovoľným únikom moču) pociťuje v bežnom živote hanbu, váha pripustiť si, že je to ich problém, snaží sa tento zdravotný problém pred okolím zatajiť. Inkontinenciu však možno veľmi úspešne liečiť a možností existuje v praxi viacero. Rozprávame s MUDr. Mariánom Hladíkom z Urologickej kliniky LF UK a FNsP Nemocnice akad. L. Dérera v Bratislave.

M

imovoľný únik moču nie je len problémom starších ľudí, ale aj celej populácie. Predispozičnými faktormi sú pohlavie, pozitívna rodinná anamnéza, obezita, hormonálny profil, gynekologická anamnéza, počet pôrodov a iné. V súčasnosti je podľa urológa možná konzervatívna liečba každého typu inkontinencie moču. „Príčiny unikania moču sú multifaktoriálne, čiže rôznorodé. So stúpajúcim vekom ženy rastie aj pravdepodobnosť úniku moču. Medzi hlavné príčiny patrí pokles močovej rúry často spojený aj s poklesom rodidiel, ktorý je zapríčinený pôrodmi, najmä pokiaľ hovoríme o opakovaných pôrodoch väčších detí. Ďalej je to hormonálna disbalancia po prechode u žien, ťažká fyzická námaha, operácie v malej pánve, obezita, fajčenie, vplyv liekov a užívanie drog, recidivujúce infekcie močových ciest, neurologické ochorenia a iné,“ hovorí urológ MUDr. Hladík.

Dôležitá je správna liečba Aby mohla byť inkontinencia moču správne liečená, je treba zistiť, o aký typ inkontinencie ide. Za MUDr. Hladíkom prichádza väčšina pacientiek s viacročnou anamnézou úniku moču, ktoré už

60

majú za sebou liečbu tzv. zdravotnými pomôckami, ako sú napríklad vložky. Nasleduje komletné vyšetrenie každej pacientky. „Vyšetrenie spočíva v anamnéze a fyzikálnom vyšetrení, kompletným vyšetrením moču - močový sediment, kultiváciou a aj cytológiou moču. Každá pacientka musí mať urobený minimálne dvojdňový denník močenia, sonografické vyšetrenie urogenitálneho traktu a v prípade operácie stresovej inkontinencie aj tzv. urodynamické vyšetrenie. V neposlednom rade je potrebná aj spolupráca s gynekológom,“ dodáva MUDr. Hladík. Inkontinencia moču sa vyskytuje hlavne vo vekovej kategórii žien starších ako 50 rokov. „Ohrozené sú najmä pacientky s väčším počtom pôrodov, po operáciach v malej pánve a pacientky, ktoré väčšinu života fyzicky pracovali. Je treba však povedať, že aj stresová inkontinencia moču je už liečiteľná medikamentóznou liečbou, preparátom - Duloxetinom v dávkovaní od 40 - 80 mg v dvoch denných dávkach,” upresňuje MUDr. Hladík.

Kedy je operačná liečba nevyhnutná Operačná liečba sa v súčasnosti podľa slov MUDr. Hladíka indikuje u žien so stresovou inontinenciou moču I.-III. stupňa . „Operačná liečba je možná pomocou suburetrálnej pásky naprí-

klad metódou TVT pásky, alebo modernejšou TVT-O metódou. Dnes sa hlavne využíva tzv. transobturatórny prístup - TVT-O, ktorý je z hľadiska bezpečnosti v súčasnosti najlepšou operačnou technikou pri riešení stresovej inkontinencie moču.” Ako ďalej urológ upresňuje, pred implantáciou pásky je potrebné urobiť už spomínané kompletné urologické a gynekologické vyšetrenie pacientky, ďalej interné predoperačné vyšetrenie a potom je možné spomínanú operáciu absolvovať. Chirurgická liečba sa v poslednej dobe vďaka novým poznatkom, ktoré odhalili príčinu stresovej inkontinencie, zásadne zmenila. Do popredia záujmu špecialistov sa dostali mimoinvazívne metódy, využívajúce k podpore močovej trubice novú technológiu nazývanú TVT alebo Tension free Vaginal Taepe. A ako tieto zmeny vníma MUDr. Hladík z pohľadu urológa? „Od polovice 90. rokov sa do popredia dostávali minimálne invazívne chirurgické metódy aj v liečbe stresovej inkontinencie u žien. Na Slovensku sa dané operácie vykonávajú od roku 2000. Vtedy bola prvá implantácia pásky TVT ešte retropubickým prístupom uskutočnená vo FNsP Bratislava na Kramároch na Urologickej klinike. Od roku 2003 sa uskutočňuje implantácia transobturatórnym prístupom. Výsledky nasvedčujú tomu, že sa jedná asi o najlepšiu metódu chirurgickej liečby stresovej inkontinencie moču u žien, avšak je potrebné ešte počkať na dlhodobé výsledky po 10.-20. rokoch po operácii.”

Operačný zákrok TVT metódou Minimálne invazívne operácie sa dajú už dnes podľa MUDr. Hladíka vykonávať v centrách pre jednodňovú chirurgiu, kde pacientka príde ráno a poobede odchádza domov po operácii urobenej vo venoznej anestézii alebo v lokálnej anestézii. „Samotný výkon trvá priemerne 15 minút, kedy dochádza k zavedeniu pásky pod močovú


rúru ženy cez asi 15 mm operačnú ranu na hornej pošvovej stene pod vyústením močovej rúry. Na Kramároch to bolo vždy formou hospitalizácie na Urologickej klinike.” Ako ďalej MUDr. Hladík konštatuje, výsledky s operáciami sú veľmi priaznivé. V 2007 bolo hodnotených prvých 49 pacientiek operovaných na Kramároch TVT metódou, kde bolo 80 percent žien úplne kontinentných do piatich rokov od operácie. Po TVT-O bolo hodnotených prvých 112 pacientiek, z ktorých bolo 94 percent úplne vyliečených pri priemernej dobe sledovania 24. mesiacov od operácie. „Komplikácie sa vyskytujú len minimálne (asi v 5 percent), môže sa jednať o infekciu močových ciest, urgentné močenie a vznik retencie moču,” dodáva MUDr. Hladík.

Rýchle zaradenie do normálneho života Ďalšia pooperačná liečba pacientky spočíva v pravidelných návštevách urologickej ambulancie. „Potrebné je sledovanie urológom po 14. dňoch od operácie a následne po troch mesiacoch a polroku. Do normálneho života je žena schopná sa zapojiť do 3 - 5 dní od operácie, je to ale individuálne. Nie je potrebná žiadna pooperačná rehabilitácia pánvového dna,” upresňuje MUDr. Hladík.

Na záver MUDr. Marián Hladík v súčasnosti pôsobí v súkromnom zariadení CUIMED s. r. o. (www.cuimed.sk), v dvoch urologických ambulanciách v Bratislave - na Strečnianskej a Tomášikovej ulici, ktorých súčasťou je aj kompletné prístrojové vybavenie. V dohľadnej dobe plánujú v spolupráci s centrami jednodňovej chirurgie priniesť pacientkám čo najlepší servis v liečbe inkontinencie moču. „Samozrejme, vývoj aj v tejto oblasti napreduje, do popredia pôjdu ďalšie minimálne invazívne metódy, ako napríklad implantácia biokompatibilných materiálov do okolia močovej trubice. Už v krátkom čase budú môcť pacientky absolvovať rehabilitáciu pánvového dna pomocou elektrických potenciálov tzv. BIOFEDBACK. Veľmi radi vyšetríme a pomôžeme každému s urologickými problémami. Podľa súčasnej legislatívy je potrebné odporučenie od praktického lekára,“ uzatvára na záver MUDr. Hladík. Zuzana Voštenáková


Tému prináša

Vážime si darcov krvi Čo je vlastne krv? Krv je tekuté tkanivo, tekutina, v ktorej pláva veľké množstvo živých buniek – červených, bielych krviniek a krvných doštičiek. Všetky tieto bunky majú svoju špecifickú funkciu, žijú v dynamickej rovnováhe, pravidelne sa obnovujú. Staré opotrebované odumierajú a sú likvidované slezinou a pečeňou. Nové, „narodené a vyrastené“ v kostnej dreni ich nahrádzajú. Rozdiel medzi krvou a iným tkanivom, napr. obličkou je ten, že bunky nie sú usporiadané do celku a obalené obalom. Je to preto, lebo od nich je závislý život všetkých ďalších buniek v tele a musia sa k nim dostať. Umožní im to plazma v ktorej plávajú a cievy. Krvná transfúzia je najjednoduchší typ transplantácie. Na to, aby mohla byť podaná, sú potrebné testy, ktoré zaručia jej kompatibilitu. Jediným zdrojom krvi sú darcovia. Národná transfúzna služba SR (NTS SR) si týchto ušľachtilých a humánnych ľudí nesmierne váži.

Kto odoberá krv od darcov krvi na Slovensku? Odbery krvi od dobrovoľných darcov krvi zabezpečuje najviac NTS SR. Zásobuje najväčšie krajské a fakultné nemocnice, kde sa sústreďujú najkomplikovanejší pacienti

62

MUDr. Jana Rosochová je hlavnou odborníčkou MZ SR pre transfúziológiu a významné funkcie zastáva aj v rámci štruktúry Európskej únie. Pôsobí ako členka Výboru expertov pre transfuziológiu pri Rade Európy a ako expert MZ SR v Regulačnom výbore pre krv pri Európskej komisii. Nielen o štruktúre Národnej transfúznej služby a nielen o dobrovoľnom darcovstve krvi je rozhovor s ňou. z celého Slovenska, robia sa tu najnáročnejšie operácie, transplantácie a liečebné postupy, ktoré sa bez krvi nezaobídu. Dokonca potrebujú špeciálne krvné prípravky, ktoré pripravujeme iba v NTS SR. Na Slovensku odoberajú krv od darcov aj Hematologicko-transfúziologické oddelenia (HTO) bývalých okresných nemocníc. Je ich 32. Odoberajú krv len pre potreby ich nemocnice a regulujú počet odberov podľa spotreby krvi v nemocnici. Treba podotknúť, že tieto HTO sa nezapájajú do akcií, ktoré organizuje NTS SR. V prípade že NTS SR vyhlási výzvu k darovaniu krvi, ak predĺžime odberové hodiny, netýka sa to HTO. Keď darca, ktorý býva v meste, kde nie je pracovisko NTS SR a chce darovať krv pre NTS SR, musí prísť na naše najbližšie pracovisko v inom meste. Týmto darcom preplácame cestovné lístky.

NTS SR je súkromnou, alebo štátnou organizáciou? Ako je organizovaná transfúzna služba na Slovensku? NTS SR je štátna príspevková organizácia, ktorú tvorí riaditeľstvo NTS SR a 11 transfúziologických pracovísk. 9 pracovísk zabezpečuje odbery krvi od darcov a jej spracovanie – prípravu transfúznych liekov a ich testovanie. Ide o pracoviská v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre, Nových Zámkoch, Prešove, Trnave, Trenčíne a Žiline. 2 pracoviská zabezpečujú len odbery krvi od darcov a krv sa preváža na spracovanie do príslušných spracovateľských transfúziologických pracovísk NTS SR. Ide o pracoviská v Poprade a Martine. Pod Bratislavské pracovisko organizačne patrí aj odberové pracovisko Kramáre.


Prečo sa darcom krvi za odbery na Slovensku neplatí? Darcovstvo krvi je v celej Európskej únii bezplatné. Vyplýva to z Európskych direktív, pričom sa rešpektuje definícia dobrovoľného darcovstva Rady Európy. Dobrovoľnosť je jednou z nevyhnutných podmienok pre zabezpečenie bezpečnej krvi pre pacienta. Motiváciou k darcovstvu musí byť snaha pomôcť chorým. Predpokladá sa, že darca, ktorý daruje čiste z morálnych a humánnych dôvodov, nemá dôvod zamlčať svoje zdravotné problémy a ochorenia, pretože nechce pacientovi poškodiť. Musíme eliminovať riziko zamlčania faktov o svojom zdravotnom stave darcom, s cieľom získať peniaze. Dobrovoľné darcovstvo sa nezlučuje s platením darcovi. Je zlučiteľné s morálnym ohodnotením, poskytnutím občerstvenia a preplatením priamych nákladov na cestu po predložení cestovných lístkov.

Ako je možné, že darovanie krvi je všade v Európe bezplatné a Slováci, ktorí darujú plazmu v Rakúsku za ňu dostanú peniaze? Ak pôjde darca darovať krv do transfúziologického zariadenia vo Viedni, ktoré je štátne a kde sa odoberá krv pre pacientov, na transfúziu, tiež bude darovať bezplatne. V Hainburgu darcovia darujú iba jednu zložku krvi – krvnú plazmu v plazmaferetickom centre, ktoré je súkromné. Táto plazma nie je použitá na transfúziu pre pacienta. 200 000 Súkromné plazmaferetické centrá 150 000 dodávajú plazmu výrobcom liekov, 100 000 tzv. frakcionátorom. Toto existuje 50 000 len štyroch krajinách Európskej 0 únie – Nemecko,

NTS

Rakúsko, Maďarsko a Česká republika. Ostatné krajiny majú uzákonené bezplatné darcovstvo krvi a jej zložiek. Taktiež majú zákonom zakázané odbery krvi a jej zložiek súkromnými spoločnosťami. Realizáciou krvnej politiky i politiky plazmy je v týchto štátoch poverená štátna organizácia, ktorá sa zodpovedá ministerstvám zdravotníctva. Niečo ako naša NTS SR.

Prečo NTS SR nevykonáva takéto odbery? Hlavnou úlohou NTS SR je zabezpečiť v prvom rade krv a jej zložky na transfúziu. Červené krvinky sú z tohto hľadiska prvoradé. Tieto pripravíme z odberov krvi a nie plazmy. Potom musíme samozrejme zabezpečiť i dostatok plazmy na terapiu. Tú získame z krvi a tiež aj plazmaferézou, za ktoré ale darcom neplatíme. Uprednostňujeme skupiny, ktoré sú vzácne a potrebujeme ich na výmenu krvi pre novorodencov, a to najmä AB-. Okrem toho, podobným odberom ako je plazmaferéza, odoberáme aj krvné doštičky. Ide o trombocytaferézu, ktorú vykonávame u dobrovoľných bezplatných darcov krvi.

Aké sú tradície transfúziológie u nás? Na území Slovenska podal 1. úspešnú transfúziu krvi košický chirurg Prof. J. Kňazovický v roku 1936. U nás Transfúzna služba vznikla až po 2. svetovej vojne v roku 1948 a tvorili ju hemato-

V roku 2008 sm e na pracovisk ách NTS SR urobili 130 248 odberov celej kr vi, čo je o 11 265 viac ak o v roku 2007. 20 percent – 26 410 odberov bo lo urobených na m obilných výjazd och.

logicko-transfúziologické oddelenia krajských a okresných nemocníc ČSSR. Tento stav zotrvával až do roku 2004, kedy bola vytvorená Národná transfúzna služba SR, ktorá v sebe zjednotila všetky krajské transfúziologické pracoviská a transfúziologické pracoviská fakultných nemocníc. Vývoj transfúziológie je veľmi dynamický. S vývojom spracovania krvi na jej zložky, modernizáciou technológie spracovania, zavedením odberov zložiek krvi (plazmy a krvných doštičiek) samostatne pomocou aferetických prístrojov – separátorov, automatizácia testovania a zvyšovanie množstva vyšetrení, ktoré sa robia pri každom odbere a ktoré sú finančne veľmi náročné, si vynucuje centralizáciu spracovania a testovania.

Aké výsledky dosahuje Národná transfúzna služba a aký je vývoj odberov krvi? V roku 2008 sa v NTS SR do darovania zapojilo 76 075 darcov. Z toho 26 524 darcov darovalo svoju krv v roku 2008 prvýkrát. Keďže darcovia majú možnosť darovať krv 3 – 4-krát do roka, celkový počet návštev bol 148 870. 15 440 darcov sme boli nútení, aj napriek ich snahe darovať svoju krv, pred odberom dočasne vyradiť z dôvodov nesplnenia kritérií na darovanie krvi. rozhovor pripravila Mgr. Martina Grožajová

Tendencia odberov CK 2005-2008

2005

2006

2007

2008

103 751

109 951

118 983

130 248

HTO

63 282

71 552

65 699

53 988

spolu

167 033

181 503

184 682

184 236


MEDICÍNA

1SFWFODJB

PÇOÜDI DIPSÔC

Oči sú najdôležitejším zo zmyslových orgánov človeka, sprostredkujú kontakt s vonkajším svetom a umožňujú prispôsobenie sa jeho zmenám. Zrak chránime najmä preventívnymi opatreniami.

P

reventívne opatrenia v očnom lekárstve môžeme rozdeliť na tri skupiny podľa veku, teda na prevenciu detskom a mladom veku, na prevenciu očných chorôb v dospelosti a na prevenciu vo veku vyššom, teda nad 65 rokov.

Prevencia v detskom a mladom veku Dotýka sa najviac úrazov, ochrane oka pred slnečným žiarením a ochrane oka pri práci s počítačmi. Tesne po narodení, ešte v pôrodnici, sa vykonáva u dieťaťa skríning katarakty, sivého zákalu. Vo veku od 1 do 3 rokov vyhľadáva detský lekár pri vyšetrení škúlenie a pri pozitívnom náleze odosiela dieťa k očnému lekárovi. Vo veku 5 rokov vykonáva pediater vyšetrenie zrakovej ostrosti a pri zistených poruchách, ďalekozrakosti alebo krátkozrakosti, odosiela dieťa na očné vyšetrenie k odborníkovi. Jednou z dôležitých metód prevencie je dispenzárna starostlivosť. Znamená aktívne sledovanie zisteného ochorenia alebo poruchy. V detskej dispenzárnej starostlivosti sú najmä deti s krátkozrakosťou, ďalekozrakosťou a so škúlením. Úrazy vznikajú najčastej-

64

šie pri hrách a športovaní. Prevencia úrazov oka u detí je adekvátny dozor, poučenie, odstránenie rizikových prvkov z prostredia. Ochranou pred poškodením oka slnečným žiarením je nosenie okuliarov proti slnku v letnom období. Moderná doba priniesla, že deti i mladiství trávia veľmi veľa času pri hrách na počítači. Pri upretom pohľade na obrazovku sa výrazne znižuje počet žmurknutí tri až štyrikrát a vzniká tzv. suché oko. K poruchám slzného filmu prispieva dlhotrvajúca práca za obrazovkou bez zrakového kľudu alebo výškovo nevhodne postavený monitor v osi priameho pohľadu užívateľa alebo nad ňou. Prevencia je jednoduchá a spočíva v obmedzení času, strávenom pri počítači. Dieťa by malo mať dostatočnú ponuku alternatívnych činností, najmä pohybu na čerstvom vzduchu a športu.

Prevencia očných chorôb v dospelosti Zameriava sa najčastejšie na poškodenia, plynúce z pracovného procesu, na úrazy, následky práce s počítačom a na poškodenie oka neionizujúcim žiarením. Okrem slnka bývajú zdrojom poškodenia zváranie, priemyselné a medicínske lasery, horské slnko, fotoblesky, práca v sklárni a pri vyso-

kej peci, mikrovlnky a radary. Opäť platí, že v letnom období je rozumné nosiť okuliare proti slnku. V produktívnom veku (15-64 rokov) sa človek môže stretnúť so škodlivinami v rámci pracovného procesu. Preventívne prehliadky slúžia najmä k včasnému podchyteniu alebo zabráneniu poškodenia. Tieto preventívne prehliadky, napr. preventívne prehliadky u vodičov, ozbrojených zložiek, pracovníkov s laserom, banských záchranárov a ďalších, sú povinné a hradí ich zamestnávateľ. V strednom veku, teda v období medzi 45 a 59 rokom dochádza často ku vzniku chronických ochorení, ktoré môžu mať za následok poškodenie oka. Asi najčastejším takýmto ochorením je diabetes mellitus, cukrovka. Ak chorý nedodrží životosprávu a liečbu, dochádza k poškodeniu sietnice tzv. diabetickou retinopátiou. Jej následkom môže byť až oslepnutie. Prevenciou diabetickej retinopátie je správna dieta a dodržiavanie predpísanej liečby. Niekedy sa už v strednom veku objavuje glaukóm, zelený zákal. Prevencia spočíva v meraní vnútroočného tlaku. Merania sa uskutočňujú obvykle v rámci celkového očného vyšetrenia alebo ako plánovaný skríning, t.j. cielené vyhľadávanie choroby, napr. glaukómové dni.


Nezanedbateľnou formou prevencie je výchova k zdraviu, zameraná na očné choroby. V dnešnej dobe sa realizuje najčastejšie mediálnou formou.

Prevencia očných chorôb vo vyššom veku Teda vo veku nad 65 rokov, spočíva v dodržiavaní všetkých pravidiel, uvedených vyššie. K špecifickým očným chorobám vo vyššom veku patrí okrem sivého zákalu a glaukómu najmä vekom podmienená degenerácia makuly. Katarakta alebo sivý zákal je strata priehľadnosti šošovky, čo sa prejaví zhoršením videnia. Najčastejšie ju nachádzame u starších ľudí. Dá sa operovať s výborným výsledkom. Riziko vzniku glaukómu stúpa so zvyšujúcim sa vekom. Vekom podmienená degenerácia makuly je vo vyspelých krajinách hlavnou príčinou straty zrakovej ostrosti u 10 – 15 percent populácie vo veku nad 65 rokov. S vekom sa zvyšuje výskyt ochorenia. Príčina ochorenia nie je známa. K rizikovým faktorom

patrí vek, dedičnosť, svetlá farba očí, ženské pohlavie, ďalej strava chudobná na zeleninu a bohatá na tuky, fajčenie, konzumácia alkoholu a nadváha, arteriálna hypertenzia a prítomnosť kardiovaskulárnych ochorení. Prevencia spočíva v eliminácii ovplyvniteľných rizikových faktorov. Z dietetických opatrení sa odporúča listová zelenina. Predpokladá sa, že degenerácia buniek sietnice súvisí s nedostatkom omega-3 mastných kyselín, ktoré človek nevie syntetizovať a môže ich získať najmä konzumáciou morských rýb. Takisto sa predpokladá priaznivý účinok prírodných antioxidantov, ktoré sa nachádzajú najmä v listovej zelenine, petržlene, zeleri, kôpri, brokolici a ďalších. Prevencia v očnom lekárstve slúži najmä zachovaniu zraku, v prvom rade zabráneniu zhoršenia zraku, ktoré by viedlo k slepote. Slepota výrazným spôsobom poznačuje a sťažuje spoločenskú integráciu postihnutého. Obmedzuje ho v sebarealizácii v pra-

covnom procese, v rodinnom živote, v uplatnení jeho funkcie v spoločnosti a znižuje jeho prestíž, zvyšuje riziko úrazov. Vo všetkých troch vekových kategóriách sa vyskytujú ľudia, ktorí musia nosiť okuliare často od detstva. V dospelom veku je to vek okolo 40 rokov, keď začíname horšie vidieť na drobné písmenká v novinách a knihách. Porucha šošovky, ktorá vedie k tzv. presbyopii, sa vekom zhoršuje a vyžaduje predpis okuliarov na čítanie. Pravidelné kontroly zraku u očného lekára sú potrebné k tomu, aby lekár mohol upraviť okuliare podľa aktuálnej potreby pacienta a zabrániť zhoršovaniu ostrosti videnia. Prevencia očných chorôb je dôležitá, chráni zrak a umožňuje spoločenské aktivity. Nemali by sme ju v každodennom živote zanedbávať. MUDr. Mária Hegyiová Oèná ambulancia Malacky


MEDICÍNA

Riziká stredného veku Každé životné obdobie má svoje špecifiká aj riziká. Podľa počtu informácií v médiách sa zdá, že najviac pozornosti venujeme detskému veku, teenagerom a starobe.

T

o, že väčšina preventívnych a skríningových programov sa týka dospelých a z tejto kategórie najmä ľudí v strednom veku svedčí o tom, že táto skupina nie je zďaleka v závažnosti rizík na poslednom mieste. Napriek tomu sa o tejto vekovej kategórii hovorí málo. Ide pritom o skupinu ľudí v produktívnom veku 45 až 59 rokov, ktorá je zo socio-ekonomického hľadiska významná. Ľudia v strednom veku majú množstvo skúseností, no na druhej strane je to už vek regresie rôzneho stupňa. Upadajú telesné aj niektoré psychické funkcie, zhoršuje sa im „chod“ tela. Objavuje sa stále viac problémov. Stredný vek býva označovaný za časť života, ktorá je problémovejšia ako mladší vek a často aj ako staroba. Španielske príslovie hovorí, že je to obdobie, kedy

66

máme zdravie, lásku a peniaze, aj čas sa z nich radovať. Môže to skutočne byť obdobie v zásade pokojné, po odchode detí voľnejšie, stabilnejšie. Sú to dva uhly pohľadu a každý má svoje opodstatnenie. Faktom je, že s definitívnou platnosťou nastáva začiatok starnutia. Zhoršenie niektorých funkcií a prvé viditeľné zmeny túto skutočnosť potvrdzujú.

Riešenie dilemy Obdobie pokročilého stredného veku možno nazvať aj obdobím bilancovania. Človek polemizuje o svojej životnej ceste a cieľoch. V strednom a v staršom veku človek kriticky skúma, či bol jeho vývoj správny alebo nie. Uvedomuje si ubiehajúci čas, vlastnú smrteľnosť, musí vziať na vedomie realitu vlastného obmedzenia a konečnosť života. Takéto prehodnocovanie nemusí byť nevyhnutne traumatické, naopak môže viesť k väčšej múdrosti, odvahe v láske aj v práci. V každom štádiu vývinu by mal človek plniť svoje životné úlohy. Tie sú pre každé vývinové obdobie špecifické, jedinečné, časovo nenahraditeľné. Toto predstavuje istú časovú os, ktorá tvorí osobnú históriu človeka. Stredný vek znamená pre človeka dilemu: rezignovať a zmieriť sa so skrátením svojho životného času a všetkým čo k tomu patrí, alebo ďalej rásť k „múdrosti staroby“ a správne hodnotiť zmysel života a svoju prejdenú cestu? Starnutie mení postoj ku svetu. Starnúci človek dáva prednosť stereotypu, pretože ten vie lepšie zvládnuť, čo posilňuje jeho pocit istoty. Starnutie je obdobie pokojné, pretože telesné aj duševné prejavy staroby ešte nie sú prítomné, ale človek sa už vzdal nereálnych plánov, cieľov a ilúzií. Už nečaká zmenu, no rád by si ponechal to, čo je pre neho dobré, uspokojujúce, nerušivé a prijateľné. Takýto model starnutia nie je frustrujúci ale hovoríme o pokojnom starnutí, o umení starnúť.

Je zle, ak starnúci človek vyčíta sebe a okoliu svoje nenaplnené ambície a zatŕpne voči celému svetu. Výskumy zamerané na ženy ukázali, že v strednom veku mali ženy tendenciu prehodnocovať svoje ciele a meniť svoju kariéru, boli aktívne. Neboli u nich zaznamenané krízy s pocitmi depresie či dráždivosti, ako v štúdiách týkajúcich sa mužov. U žien v tomto období rástla sebaistota a autonómia a začali sa viac orientovať na svoj život mimo rodiny.

Vek plný obáv Záleží na vnútorných predpokladoch a individualite človeka, ako sa so zmenami prinesenými starnutím vyrovná. Ľudia sa síce v tomto období väčšinou ešte cítia zdraví, ale už sa u nich objavujú prvé známky poklesu výkonnosti a spomalenie reakcií. Mierne sa zhoršuje citlivosť väčšiny zmyslov (zhoršuje sa zrak, sluch).Mnohí ľudia sú v tomto veku postihnutí nejakou chronickou poruchou. Starnúci človek si uvedomuje svoju zraniteľnosť. Vie, že ak doteraz nie je, mohol by byť týmito chorobami ohrozený, pretože viacerí jeho vrstovníci nimi trpia. Vonkajší vzhľad sa mení s prvými príznakmi staroby. Vlasy šedivejú, rednú, koža stráca pružnosť, vznikajú vrásky, stráca sa sexuálna atraktivita v súlade s poklesom až úplnou stratou reprodukčnej schopnosti. Strata telesnej atraktivity sa znáša veľmi ťažko, najmä ak zvážime, že v našej kultúre sa zdôrazňuje ideál mladosti, fyzickej krásy a telesnej zdatnosti. Zo sociálneho hľadiska je táto zmena spojená s úbytkom prestíže, ktorú prináša telesná krása. Z tohto pohľadu je rozdielne chápaná zmena daná starnutím muža a ženy. Mužský štandard akceptuje vrásky aj šediny, veľakrát robí muža príťažlivejším či zaujímavým. Ženský štandard si zakladá na mladistvom vzhľade. Niektorí odborníci pokladajú prijatie nového vzhľadu za jednu z hlavných príčin krízy stredného veku.


Hixxxx H Hi ixx xxxxxx

Milovať je schopnosť, pracovať je možnosť

xxxxxx xxx xxxxxxxx x

U žien navyše nastupuje obdobie klimaktéria spojené s nepríjemnými vegetatívnymi príznakmi s rôznym spôsobom prežívania. Akonáhle žena stráca kompetenciu ženskej role, môže sa cítiť menejcenná. Muži prežívajú andropauzu, kedy sú síce zachované reprodukčné schopnosti, ale dostavujú sa rôzne subjektívne a objektívne ťažkosti (napr. ťažšie vyvolanie a udržanie erekcie). Sexualita žien aj mužov je aj v tomto veku ich prirodzenou súčasťou. Avšak viac ako v mladšom veku závisí kvalita sexuálneho uspokojovania na osobnosti partnera. Sex prestáva byť samostatným zdrojom telesného uspokojenia a je vo väčšej miere chápaný ako súčasť komplexného partnerského vzťahu, je následkom spokojnosti a citového puta manželov. Dôležité je nestrácať schopnosť milovať. Hovorí sa, že milovať je schopnosť, pracovať je možnosť.

Psychosomatické ochorenia V období stredného a staršieho veku sa naplno prejavuje skupina chorôb, ktoré nazývame psychosomatickými a ktoré sú podmienené viacerými faktormi. Ľudia v popisovanom životnom období sú okrem somatických porúch vystavení aj psychickej záťaži.

Učenie je možné v každom veku Učenie sa novým poznatkom je možné aj v strednom veku. Kapacita učenia však môže byť u rôznych ľudí rozdielna.V súčasnosti sú u nás vytvorené priaznivé podmienky pre vzdelávanie v staršom veku napríklad formou štúdia na univerzitách tretieho veku. Prvá univerzita tretieho veku vznikla vo Francúzsku v Toulouse v roku 1973 a odvtedy sa ich počet rozrástol na stovky po celom svete. Na Slovensku vznikla z iniciatívy prof. MUDr. Ladislava Hegyiho, prvá akadémia tretieho veku v roku 1985 v Malackách. Sociálne zmeny v staršom veku sa niekedy preciťujú veľmi bolestivo a sú pre toto obdobie dominantné. Napríklad strata zamestnania neznamená len stratu finančného zabezpečenia, ale aj vážne narušenie sebahodnotenia človeka, zmenu životného štýlu, čo môže viesť až k celkovej rezignácii. V tomto prípade je veľmi dôležitá aj podpora rodiny. To by mali mať na mysli všetky generácie a k úcte k starším, k tolerancii a najmä k láske by sme mali byť vedení už od mladosti. V strednom veku je najvyšší čas využívať intimitu samoty (nie nútenej, ale chcenej) ako priestoru pre meditáciu, pre vytvorenie vzťahov, postojov, pre vytvorenie životného štýlu. Potom by starnutie mohlo byť svojou prirodzenosťou príjemným obdobím života. Marianna Príkazská, PhD. SZU Bratislava Zuzana Príkazská Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava

xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xx

xxxxxxxx xxx xx x x xx x xxxx xx x xxx xx x xxx xx


Tému prináša

4MVåCZãJUÉOBNJFSV Je dobrou správou, že na Slovensku pôsobí skupina zaujímavých spoločností poskytujúca osobitné služby v novodobej histórii neobvyklé, avšak v minulosti zaužívané. Požiadali sme o predstavenie ich poslania i špecifických služieb, zakladateľa projektu Ing. Zdeňka Juricu,CSc. Môžete nám priblížiť o aké služby ide a pre koho sú určené? Projekt podielových družstiev SLOVENSKÉ INVESTÍCIE prvotne poskytuje možnosť sporenia. Avšak táto oblasť našej činnosti nebude ťažiskom dnešného rozhovoru. Chcem upriamiť pozornosť čitateľov na druhú sféru a tou je starostlivosť o našich členov. Prioritným princípom družstevníctva ako takého je prvok svojpomoci a z toho vyplývajúce širšie spektrum rôznych služieb pre členov. Pre nich - deti i dospelých všetkých vekových kategórií - od roku 2000 zabezpečujeme zvýhodnené ozdravovacie, rekreačné a rehabilitačné pobyty vo vybraných slovenských kúpeľoch a zariadeniach, organizujeme kultúrny a spoločenský život prostredníctvom tematických výletov za krásami Slovenska, usporadúvame plesy a klubové stretnutia a tiež vydávame vlastný časopis PODIELNIK (komunikačný prostriedok medzi nami a našimi členmi, ktorým zabezpečujeme osvetu a informovanosť). Každým rokom rozširujeme činnosť družstiev na základe námetov a požiadaviek našich členov. Práve v tomto čase sa vyprofilovalo naše najmladšie družstvo – DRUŽSTVO NAŠA LIPA, ktoré rozšíri portfólio služieb o zabezpečenie

68

pobytov v penziónoch pre seniorov, dôstojného dožitia a poslednej cesty. Uvedené služby zabezpečujeme pre členov našich sporiteľných družstiev, ale tým, že každý sa môže stať jedným z členov našej veľkej, dobre fungujúcej družstevnej rodiny, služby sú prístupné a dostupné pre každého slušného človeka.

Môžete čitateľom vysvetliť základný princíp a fungovanie vašej novej služby v oblasti finančného a organizačného zabezpečenia „poslednej cesty“? Podstatou aktuálne zavedenej služby je jej zabezpečenie podľa predstáv a možností nášho člena, ktoré si zadefinuje počas svojho života, a na ktoré si vinkuluje potrebný objem finančných prostriedkov. Všetky potrebné náležitosti má definované v zmluve a je potrebné, aby o tomto zmluvnom zabezpečení informoval podľa okolností príbuzných, priateľa, suseda prípadne obecný úrad, ak žije sám. K dokladom (občiansky preukaz, kartička poistenca) si priloží aj tzv. SOS kartičku so všetkými informáciami pre bezodkladný kontakt s našimi pracovníkmi. Pre kvalitné zabezpečenie našej po-

nuky máme zasa my, ako družstvo, uzatvorenú zmluvu s renomovanou spoločnosťou pôsobiacou v tejto oblasti 20 rokov vo všetkých regiónoch Slovenska, ktorá promptne rieši všetko potrebné, vrátane prípadného kontaktu so zahraničím.

Čo bolo pohnútkou pre zavedenie takejto služby a kde ste čerpali poznatky? Stretávame sa na členských schôdzach, kluboch i osobných schôdzkach s našimi členmi, ktorých je viac ako 3000, z toho približne 900 do 15 rokov avšak viac než 1000 je starších ako 70 rokov. Načúvame ich problémom, potrebám a želaniam a v tomto zmysle kreujeme činnosť našich družstiev. Veľa našich členov v seniorskom veku, najmä osamele žijúcich, má obavy o svoje dôstojné dožitie. Mnohí nemajú žiadnych príbuzných, alebo ich rodina žije v zahraničí, prípadne z iných dôvodov žijú sami. V staršom veku jednoducho nechcú byť nikomu „na obtiaž“ a sú samostatní v riešení všetkého, čo život prinesie. Na tento účel majú síce potrebné peniaze nasporené, ale boja sa o bezpečnosť úspor uložených len tak doma, prípadne sa obávajú či budú ich rodinou alebo známymi v plnom


rozsahu využité na daný účel. Podľa dostupných informácií sme s takouto komplexnosťou služby jediní na Slovensku rovnako ako sú ojedinelé naše sporiteľné družstvá, ktoré ako jediné slovenské subjekty tohto druhu disponujú prospektami investície schválenými Národnou bankou Slovenska. Pomohli nám informácie o sporadicky fungujúcich pohrebných spolkoch na Slovensku a v Česku, podobné služby sú veľmi obľúbené v Anglicku a tiež v Poľsku, kde ich poskytujú práve sporiteľné družstvá.

Aké výhody má využitie vami ponúkanej služby? Základná výhoda našej služby je v tom, že náš člen s nami úzko spolupracuje, finančné prostriedky vopred alebo postupne vinkuluje. Ak má človek na tento účel úspory v banke, sú dostupné až po dedičskom konaní, pričom práve v tomto prípade sú peniaze potrebné neodkladne. Pre ľudí, ktorí našu službu využívajú je dôležité, že nemusia zaťažovať finančne ani organizačne svojich príbuzných a majú istotu, že všetky prostriedky viazané na tento účel budú neodkladne a k danému účelu i použité. Okrem toho každý člen, ktorý bude mať zmluvný vzťah s LIPOU, dostane každoročne tzv. vianočný bonus. V prípade potreby môžu v zmysle zmluvy počas svojho života vinkulovanú čiastku použiť na prioritnejšie potreby. Na druhej strane, ak z akýchkoľvek dôvodov nepríde k využitiu týchto prostriedkov, v zmysle zmluvy prejdú na dedičov, takže v žiadnom prípade o ne nikto nepríde.

Spomínali ste aj zabezpečenie umiestnenia seniorov v penziónoch. Ako sa vám darí v tejto oblasti? S viacerými prevádzkovateľmi penziónov pre seniorov v súčasnosti rozpracovávame podmienky spolupráce pre zabezpečenie zvýhodnených pobytov pre našich členov. Ďalej rozvíjame námety členov na zabezpečenie opatrovateľskej služby a individuálnej zdravotnej starostlivosti. Rovnako

hľadáme možnosti rozšírenia počtu kúpeľných a liečebných zariadení, v ktorých by naši členovia mali zvýhodnené pobyty či služby.

Aké miesto má DRUŽSTVO NAŠA LIPA v celkovej štruktúre projektu SLOVENSKÉ INVESTÍCIE? Sporiteľné družstvá Podielové družstvo slovenské investície a Dolárové družstvo slovenské investície, ktoré v tomto roku ukončia desiaty hospodársky rok a ktorých verejná ponuka majetkových hodnôt je od roku 2002 pod dohľadom Národnej banky Slovenska, založili LIPU so sídlom v Bratislave, ale s celoslovenskou pôsobnosťou, pre účely poskytovania uvedených služieb. Táto štruktúra zabezpečuje členom našich sporiteľných družstiev kontrolu nad činnosťou Lipy. Súčasťou projektu sú okrem spomínaných družstiev ďalšie dve dcérske družstvá Euro družstvo slovenské investície a Krupinské podielové družstvo slovenské investície, ktoré sa koncom tohto roka pretransformujú na regionálne družstvá so sídlom v Martine a v Banskej Bystrici.

Sporiteľné družstvá sú v našich podmienkach takmer neznámym pojmom. Ako pracujú? Málokto už dnes vie, že Slovensko je kolískou svetového sporiteľného družstevníctva. 9. februára 1845 Samuel Jurkovič založil Gazdovský spolok v Sobotišti. Toto druhé družstvo na svete a prvé na európskom kontinente bolo zároveň prvým sporiteľným a úverovým družstvom na svete. V roku 1947 fungovalo na Slovensku 957 úverových družstiev s takmer 440 000 členmi, ktoré žiaľ neskôr počas znárodňovania bánk a finančných ústavov boli znárodnené bez náhrady. Vo vyspelom svete sa proces budovania sporiteľných družstvách nezastavil, ale práve naopak rozvíjal sa. Svetová organizácia úverových a sporiteľných družstiev WOCCU v súčasnosti zastrešuje 177 mil. členov, 49 tisíc družstiev v 96 krajinách sveta. Ako finanč-

ník som bol vždy veľkým nadšencom pre sporiteľné družstevníctvo a pred desiatimi rokmi som stál pri zrode prvého novodobého, moderného, sporiteľného družstva na Slovensku, ktoré sme zakladali práve po vzore svetových sporiteľných družstiev. Podielové družstvo slovenské investície a neskôr jeho tri dcérske družstvá sa tak stali priekopníkmi moderného, sporiteľného družstevníctva na Slovensku a zameriavajú svoju činnosť na bezpečné zhodnocovanie úspor našich členov. Tieto družstvá iniciovali vznik národného Združenia slovenských sporiteľných družstiev, ktorého úlohou je medzinárodná integrácia našich družstiev a legislatívna iniciatíva s cieľom prijatia osobitného zákona na reguláciu činnosti sporiteľných družstiev.

Všetky vaše služby zabezpečujú družstvá a pre novú aktivitu ste zvolili taktiež družstvo navyše s pravdepodobne symbolickým obchodným menom – DRUŽSTVO NAŠA LIPA. Družstevnú formu sme pred desiatimi rokmi zvolili a pokračujeme v nej aj pri nadštandardných službách najmä pre jej charakteristickú svojpomoc členov. Družstvo členom zabezpečuje vysokú právnu ochranu, rovnocenné a spravodlivé postavenie. Keďže Slovensko bolo kolískou družstevného hnutia a LIPA je prvá svojho druhu, do mena nového družstva sme vložili symboliku a históriu. Slovania lipu pokladali za symbol spravodlivosti, slovanskej vzájomnosti, odolnosť a dlhovekosť ju predurčovali k úlohe strážcov a ochrancov ľudských obydlí. Družstevníci vysádzali tzv. lipnice, lipové sady, symbolizujúce pevnosť, súdržnosť, ochranu a jednotu. Na záver by som rád uviedol slová Samuela Jurkoviča: „Nepovstal náš Spolok gazdovský ani z hlbokého mudrovania ani dajakým umením, ale nie ani plodom sebectva, lež vyrástol zo samého Slovenského ľudu a národa, ako z lipového jadra.“ PDSI Po¾ná 1 811 08 Bratislava 02-5778 0755, 0903 261103


MEDICÍNA

,BSDJOÓNQSPTUBUZ Zo všetkých zhubných nádorov má karcinóm prostaty najväčšiu variabilitu biologického správania, s rozdielnym prirodzeným priebehom, od pomalej lokálnej progresie až k rýchlemu rastu a tvorbe metastáz.

J

e známe, že karcinóm prostaty sa nemusí klinicky prejaviť, môže zostať asymptomatický a zistí sa až pri pitve, tzv. latentný karcinóm. Vysoký výskyt latentného karcinómu prostaty vyvoláva určitú obavu z diagnostiky zvýšeného počtu nezávažných nádorov. Na druhej strane vieme, že ak sa karcinóm prostaty diagnostikuje na základe príznakov, menej ako tretina mužov sa prezentuje lokalizovaným karcinómom vhodným na kuratívnu liečbu.

Epidemiológia Karcinóm prostaty je po rakovine hrubého čreva, pľúc a nemelanómových nádorov kože 4. najčastejšou malignitou u nás. V roku 2004 sa karcinóm prostaty vyskytol u 1220 mužov a na všetkých malígnych nádoroch u mužov sa podieľal 9,5 percenta. Počet novozistených prípadov prepočítaný na 100 000 mužov v roku 2004 bol 36. V Európe nás to zaraďuje medzi krajiny so stredným výskytom karcinómu prostaty. V tom istom roku zomrelo u nás na rakovinu prostaty 481 mužov, teda v prepočte 13,2 na 100 000 mužov. Choroba je charakteristická pre vyššie vekové skupiny.

Rizikové faktory K najdôležitejším rizikovým faktorom patrí dedičnosť; ak jeden z blízkeho príbuzenstva (brat alebo otec) má karcinóm prostaty, riziko vývoja karcinómu sa zvyšuje dvoj-

70

násobne, ak sú postihnutí dvaja, alebo viac blízkych príbuzných riziko je 5 až 11-násobné. Výskyt tzv. latentného karcinómu prostaty je približne rovnaký v rôznych častiach sveta, čo je v ostrom kontraste s rozdielnym výskytom tzv. klinického (symptomatického) karcinómu. Exogénne faktory zodpovedajúce za progresiu latentného do klinického karcinómu nie sú úplne známe, ale úlohu môže hrať vysoký obsah živočíšnych tukov a nedostatok E vitamínu a izoflavonoidov v strave. Ochranná úloha sa pripisuje dostatku slnečného žiarenia.

pečeni a nadobličkách. Metastázy v kostiach sa prejavujú bolesťami a/ alebo príznakmi útlmu kostnej drene (krvácavosť, nálokrvnosť). Metastázy v lymfatických uzlinách často spôsobujú opuch dolných končatín.

Klinické príznaky

Rozsah primárneho karcinómu sa zakladá na nálezoch pri DRV a zobrazovacích metódach. Najpoužívanejšou zobrazovacou metódou je TRUS, spojená s nízkou senzitivitou; počítačová tomografia neprináša viac informácií. Detailnejšie zobrazenie ako TRUS poskytuje endorektálna magnetická rezonancia. Ďalšie informácie možno získať z biopsií prostaty (počet a lokalizácia biopsií, skóre podľa Gleasona) a hladín PSA. Regionálne lymfatické uzliny sa majú hodnotiť iba vtedy, ak sa plánuje kuratívna forma liečby. Spoľahlivou metódou je bilaterálna lymfadenektómia; počítačová tomografia a magnetická rezonancia sú užitočné iba pri zväčšených uzlinách. Metastázy v kostiach sa hodnotia scintigrafiou skeletu. Vyšetrenie nie je indikované u asymptomatických pacientov a pri hladinách PSA menších ako 10 ng/ml.

V začiatočnom štádiu karcinóm prostaty je bezpríznakový, lebo je lokalizovaný na žľazu a okolité štruktúry nie sú postihnuté. Progresia karcinómu sa manifestuje rôznym spôsobom. Karcinóm prostaty má tendenciu sa šíriť cestou najmenšieho odporu. Približne 80 percent všetkých karcinómov vychádza zo zadnej časti prostaty a prvé štruktúry, ktoré postihuje inváziou sú lokalizované v rektovezikálnom priestore. Pacienti udávajú bolesti na perineu, v ingvinách, testes a pri ejakulácii a môžu mať hemospermiu. Ak invázia zasiahne hornú časť rektovezikálneho priestoru vzniká jedno – prípadne obojstranná ureterohydronefróza s príznakmi obštrukcie horných močových ciest vrátane azotémie. Metastázy karcinómu prostaty postihujú panvové lymfatické uzliny a kosti, ale v pokročilých štádiách môžu byť lokalizované aj v pľúcach,

Diagnostika V diagnostike primárneho nádoru sa používa digitálne rektálne vyšetrenie, vyšetrenie prostatického špecifického antigénu, transrektálna ultrasonografia a biopsia prostaty.

Diagnostika rozsahu choroby


Liečba Výber optimálnej liečby karcinómu prostaty ovplyvňuje rozsah ochorenia, stupeň žľazovej diferenciácie, vek a zdravotný stav pacienta, komplikujúce choroby, očakávané prežívanie, vedľajšie účinky jednotlivých liečebných postupov, ich vplyv na kvalitu života a individuálne preferencie pacienta. Pre potreby klinickej praxe je vhodné rozdeliť liečbu pacientov s karcinómom prostaty na liečbu lokalizovaného, lokálne pokročilého a metastatického a hormonálne refraktérneho karcinómu prostaty. Liečba lokalizovaného karcinómu prostaty Pri liečbe lokalizovaného karcinómu prostaty sa používajú kuratívne postupy: radikálna prostatektómia, rádioterapia a aktívne sledovanie. Liečba lokálne pokročilého a metastatického karcinómu prostaty Klasickú liečbu lokálne pokročilého a metastatického karcinómu prostaty predstavuje hormonálna liečba. V ostatných rokoch sa hormonálna liečba začala vo zvýšenej miere používať aj vo včasných štádiách choroby, ako napr. u pacientov s výstupom PSA po radikálnej liečbe s kuratívnym účelom (radikálna prostatektómia, rádioterapia). Títo pacienti dostávajú hormonálnu liečbu v priebehu dlhého obdobia a sú náchylní na dlhodobé vedľajšie účinky tohto typu liečby.

Hormonálne refraktérny karcinóm prostaty I keď sa u pacientov s pokročilým karcinómom prostaty dosiahne subjektívna a objektívna odpoveď, v priebehu 3 – 5 rokov je väčšina karcinómov refraktérnych na hormonálnu liečbu, tzv. hormonálne refraktérny karcinóm prostaty (HRKP). Relatívne nízke prežívanie pacientov s HRKP a obavy o ďalšiu toxicitu liečby doteraz odradzovali lekárov od použitia chemoterapie. Tento postoj sa dnes zmenil. V súčasnosti sa overuje chemoterapia obsahujúca kombinácie extramustín fosfátu s taxánmi (paclitaxel a docetaxel), s mitoxantronom alebo s etopozidom. Chemoterapia pri HRKP nemá kuratívny účinok, ale môže zlepšiť prežívanie a priniesť úľavu niektorým pacientom. Pri bolestiach kostí sa používa podporná liečba vo forme analgetík, steroidov, lokálnej rádioterapie alebo systémovej liečby bisfosfonátmi.

Prevencia karcinómu prostaty Súčasné dôkazy o účinnosti prevencie karcinómu prostaty v zdravej populácii v rizikových skupinách nie sú dostatočné, aby rutinne odporučili upravenú stravu alebo výživné doplnky. Treba počkať na výsledky dlhodobých štúdií. Kým sa očakávajú výsledky klinických štúdií, možno odporúčať úpravu stravy s redukciou červeného mäsa a tuku v prospech zeleniny a ovocia. Navyše sa odporúčajú varené paradajky a sójové mlieko. Prof. MUDr. Michal Horòák, DrSc.


MEDICÍNA

3PTBDFB

Rosacea (ružovka) patrí k častým kožným ochoreniam tváre u dospelých. Rosacea je chronické ochorenie tváre súvisiace so zvýšenou reaktivitou kapilár (vlásočníc) na teplo s nasledujúcim trvalým začervenaním a tvorbou rozšírených cievok. Priebeh ochorenia Rosacea je kožné ochorenie postihujúce centrálnu časť tváre, t. j. nos, oblasť líc, bradu a čelo. Menej často postihuje iné lokality ako je dekolt hrudníka, oblasť za ušami či oblasť vlasatej časti hlavy. Rosaceu delíme do 3 štádií. V prvom štádiu sa vyskytuje prechodné začervenanie (flushing), neskôr sa stáva začervenanie trvalým, vyskytujú sa aj rozšírené cievky. V druhom štádiu sa vyskytujú papuly (pupence) a sterilné pustuly (hnisové pľuzgieriky). V treťom štádiu sa vyskytujú uzlovité prejavy, infiltrované ložiská, zhrubnutie mazových žliaz, napríklad na nose známe karfiolovité zdurenie – rinofýma. Pri rosacee sa môže vyskytnúť aj očné postihnutie vo forme blefaritídy (zápal očných viečok), konjuktivitídy (zápal očných spojiviek), iridocyklitídy (zápal očnej dúhovky a vráskovca) až keratitídy (zápal očnej rohovky).

Dôsledná liečba Pre pacienta je dôležité vyhýbanie sa spomínaným provokačným faktorom, adekvátna hygienická a kozmetická starostlivosť. U niektorých pacientov pripadá do úvahy aj psychoterapia. Vlastná liečba je prevažne lokálna a závisí od štádia rosacey. Keďže pacienti s rosaceou predstavujú citlivý a iritabilný terén každý hygienický, kozmetický či liečebný prípravok je vhodné najprv otestovať, t. j. aplikovať napr. na spánkovú oblasť po dobu 3 – 5 dní.

72

Pokým sa neobjaví začervenanie, pálenie, nepríjemné pocity alebo iné ťažkosti je možné prípravok aplikovať na postihnuté miesta celoplošne. Pacient nesmie používať dráždivé mydlá, syndety (synteticky vyrobené čistiace prostriedky) či alkoholové tinktúry. Alkoholové prípravky môžu viesť k začervenaniu. Liečba v 1. štádiu zahrňuje špeciálnu dermokozmetiku obsahujúcu zložky ako sú adstringencia, antiflogistika, dekongenscencia. Veľmi dôležitá je fotoprotekcia s ochranným faktorom UVA i UVB. Ďalej je možné použiť prípravky s obsahom metronidazolu. V prípade miernejších foriem so súčastnou seboreou (zvýšeným mazotokom) sa lokálne doporučujú i prípravky s kyselinou azelainovou. Pri terapii 2. štádia rosacey sa lokálne aplikujú lokálne prípravky s obsahom antibiotík ako je erytromycín či klindamycín. Osvedčená je aj lokálna liečba metronidazolom v gélovej či krémovej forme, kyselinou azelainovou, pri závažnejších formách lokálne retinoidy napr. tretinoin, adapalen. Inak je možné lokálne použiť aj ichtamol, síru vo forme pást či krémov, ktoré sa

aplikujú prevažne na noc. Vhodné sú aj automasáže, ktoré sa vykonávajú po zaučení pacienta, nie však v pustulóznom štádiu. V 3. štádiu je lokálna liečba ako v 1. a 2. štádiu. Celkovo sa podávajú dlhodobo antibiotiká doxycyklín, minocyklin a azitromycín, U ťažkých foriem celkovo retinoidy, ako je isotretinoin. V prípade rosacey platí absolútny zákaz aplikácie lokálnych kortikosteroidov, viedli by k zhoršeniu rosacey. V niektorých prípadoch sa lokálne aplikuje kryoterapia tekutým dusíkom na rosaceové uzly, ďalej pripadá do úvahy elektrokoagulácia rozšírených krvných cievok, dermabrázia, cievny laser, laserový resurfacing. Dermabrázia či CO2 laser sa aplikujú v prípade rinofýmy. Liečba očných prejavov rosacey patrí do kompetencie oftalmológa. Celkovo sa odporúča neslaná diéta bez korenín, zákaz horúcich jedál, nápojov a alkoholu. Pacienta treba poučiť o vyvarovaní sa duševnému stresu ako aj priamemu slnečnému žiareniu či sálavému teplu. MUDr. Andrea Hradiská Kožná ambulancia Uherskohradišská nemocnice Uherské Hradištì


MEDICÍNA

(JOLHP

FMJYÍSNMBEPTUJ

O

Ak chcete na vlastné oči uvidieť prirodzene rastúci a zároveň jeden z najstarších stromov na svete, mali by ste navštíviť najmä Čínu, Japonsko, Kórejský polostrov, ale aj niektoré krajiny Európy a Ameriky.

74

dborníci tvrdia, že ide o najznámejšiu „živú“ fosíliu vo svete rastlín. Jeho najväčšie plantáže nájdeme v USA. Hovoríme o Ginkgu dvojlaločnom, respektíve ginkgu biloba. Jeho rodové meno je odvodené z japonského Jin Kwo, čo znamená strieborné ovocie, resp. strieborná marhuľa. Tak sa nazývajú aj plody ginkga, predávané v japonských obchodoch. Tento strom má v Číne aj iné názvy: napr. kačacia noha či strom deduška a vnuka. Jeho domovskou krajinou je Čína a Japonsko, kde sa považuje za posvätný. Za symbol mieru, nesmrteľnosti a nádeje sa považuje preto, lebo prežil bez zmeny zhodenie atómovej bomby v roku 1945 Američanmi na Hirošimu. Približne kilometer od epicentra výbuchu stál kostol, na nádvorí, ktorého rástlo ginkgo. Kostol sa v dôsledku apokalypsy zrútil, ale na podiv strom ničivý útok prežil bez väčšieho poškodenia. Pri strome je umiestnená tabuľa s nápisom: „No more Hirošima!“ - „Nikdy viac Hirošima!“ V Nemecku je Ginkgo nazývané ako Goetheho strom. Johan Wolfgang Goethe napísal v roku 1815 o ňom báseň, v ktorej jeho typické dvojlaločné listy symbolizujú priateľstvo a jednotu dvoch milujúcich sa ľudí.


Ako vyzerá? Do Európy bolo ginkgo dovezené až v roku 1727 a rýchlo sa stalo módnou ozdobou botanických záhrad i parkov. Zaujímavosťou je, že ginkgo dorastá do výšky až 40 metrov a dožíva sa neuveriteľných 1200 až 2000 rokov. Je to dvojdomý strom. Korunu má kužeľovitú, u samčích jedincov býva štíhlejšia, u samičích košatejšia. Kôru má hladkú, sivú, pomerne rýchlo sa meniacu na hnedosivú, ktorá je neskôr rozpukaná. Na konároch má veľmi skrátené ďalšie konáriky so záväzkami zelených vejárovitých listov, ktoré sa v jeseni sfarbujú na žlto. Listy bývajú dlhé 6 až 8 cm, s početnými žilkami, rozchádzajú sa od základu listu. Plody majú veľkosť čerešne so žltým olejovitým obalom a so semienkami v strede. Majú okrúhly tvar, sú jantárovo – strieborné, veľkosti drobnej marhule a šíria nepríjemný zápach. Aj napriek tomu sú však s obľubou používané v japonskej a čínskej národnej kuchyni. Pre prípravou sa namáčajú

v slanej vode a potom sa smažia. Takto upravené sa považujú za lahôdku. Môže sa tiež pýšiť vysokou odolnosťou voči klimatickým zmenám, prírodným vplyvom či priemyselným exhalátom.

Ginkgo biloba – elixír mladosti Listy z Ginkga biloba slúžia na výrobu Ginkgo biloba extraktu, ktorý patrí medzi najpredávanejšie na svete. V Číne sa liečivé účinky Ginkga používajú už od pradávna. Zachované písomné zmienky siahajú až do čínskej dynastie Chan. Podľa spomínaných zachovaných písomných dokumentov z tejto dynastie sa zistilo, že Ginkgo obsahuje látky, ktoré sa nevyskytujú v žiadnej inej rastline. Majú ochranný účinok na telové bunky. Aplikovali ho najmä na omrzliny, zlepšenie krvného obehu, pri pľúcnych a dermatologických ochoreniach. Priaznivý je tiež účinok pri poruchách krvného prietoku, pri diabetických cievnych poškodeniach s nebezpečenstvom

odumierania tkanív – gangrénach, poškodeniach nikotínom, tiež pri zápaloch vnútornej steny ciev, pri kŕčových žilách, ale aj pri hormonálnych a nervovo podmienených cievnych poruchách. Listy ginkga sú doslova preplnené účinnými látkami predovšetkým flavonoidmi, terpenoidmi, oragnickými kyselinami, fenolickými látkami a inými. Listy ginkga nemajú takmer žiadne vedľajšie účinky. Len výnimočne môžu spôsobiť podráždenie, nepokoj, hnačky a nevoľnosť. Ak sa aj tieto nepríjemné stavy vyskytnú, sú len prechodné. Varené plody sa používajú na liečenie astmy, hlienovitého kašľa a problémov s močením. Je zaujímavé, že v Nemecku zdravotná poisťovňa plne hradí prípravky z obsahom ginkga. V roku 1993 ich na rôzne zdravotné ťažkosti predpísali v celkovej hodnote 280 miliónov dolárov. Mgr. Katarína Šuchová


MEDICÍNA

#SVYJ[NVT

Bruxizmus, čiže ľudovo povedané škrípanie zubami, sa prejavuje stereotypnými rytmickými pohybmi žuvacích svalov počas spánku, čo je sprevádzané škrípaním alebo skusovaním zubov. Zvuky samotného postihnutého obvykle neprebudia, sú však veľmi nepríjemne vnímané jeho okolím.

B

ruxizmus sa vyskytuje vo všetkých štádiách spánku. Frekvencia rytmických pohybov žuvacích svalov je asi 1/sek. Pohyby žuvacích svalov sa kumulujú v epizódach, ktoré trvajú asi 10 – 20 sekúnd. Týchto epizód sa počas noci vyskytuje niekoľko desiatok, niekedy aj viac ako sto. Okrem spánku sa môže bruxizmus prejavovať aj cez deň v duševne napätých situáciách, napr. pri extrémnej koncentrácii a extrémnej emócii (hnev). Bruxizmus sa vyskytuje vo všetkých štádiách spánku. Frekvencia rytmických pohybov žuvacích svalov je asi 1/sek. Pohyby žuvacích svalov sa kumulujú v epizódach, ktoré trvajú asi 10 – 20 sekúnd. Týchto epizód sa počas noci vyskytuje niekoľko desiatok, niekedy aj viac ako sto. Okrem spánku sa môže bruxizmus prejavovať aj cez deň v duševne napätých situáciách, napr. pri extrémnej koncentrácii a extrémnej emócii (hnev).

Detský bruxizmus Bruxizmus sa častejšie vyskytuje u detí. Udáva sa, že asi u 50 percent dojčiat vo veku 10 – 12 mesiacov sa pri prerezávaní zubov vyskytuje bruxizmus. U starších detí sa vyskytuje bruxizmus asi v 10 – 20 percentách. Bruxizmus býva častejšie popisovaný u detí s detskou mozgovou obrnou, s mentálnou retardáciou a s hyperkinetickou poruchou. Výrazným predispozičným faktorom sú vrodené anomálie zubov a skusu.

76

Významne sa uplatňujú aj psychologické faktory, najmä stres. Pri úzkosti alebo potlačovanej zlosti sa prejavy bruxizmu vždy zvýraznia. Bruxizmus môže u detí viesť k častejším nočným prebudeniam s následným narušeným denným fungovaním, čo sa prejavuje najmä poruchami pozornosti a správania.

Bruxizmus v dospelom veku Výskyt bruxizmu u dospelých sa odhaduje na 5 – 10 percent. V dospelosti býva bruxizmus často kombinovaný s inými poruchami spánku (spánková apnoe, periodické pohyby dolných končatín). Stresové situácie bývajú aj v dospelosti provokačným momentom. Vznik a prejavy bruxizmu potencuje alkohol, ale môžu sa vyskytnúť aj ako súčasť abstinenčného syndrómu z vynechania alkoholu alebo inej návykovej látky. Bruxizmus môže byť aj príznakom akútneho psychotického stavu, najčastejšie schizofrénie. V dospelosti sa bruxizmus môže objaviť aj ako vedľajší účinok niektorých liekov.

Komplikácie bruxizmu ťažké poškodenie chrupu s obrúsením trecích plôch zubov, zvýšená lámavosť a vypadávanie zubov zápaly okostice a ďasien zhrubnutie (hypertrofia) žuvacieho svalstva bolestivosť a poruchy čeľustných kĺbov.

Diagnostika Bruxizmus sa diagnostikuje na základe klinických príznakov. Pri špeciálnom vyšetrení v spánku (polysomnografia) sa počas bruxizmu registruje zvýšená rytmická aktivita žuvacích (maseterových a temporálnych) svalov vo všetkých štádiach spánku. U všetkých pacientov je potrebné EEG (elektroencefalografické) vyšetrenie na vylúčenie epileptického pôvodu rytmických zášklbov v žuvacom svalstve.

Liečba 1. konzultácie s neurológom a so špecialistom na poruchy spánku sú štandardnou súčasťou diagnostiky a liečby bruxizmu. Zmiernenie stresu a úzkosti sa dosahuje psychoterapeutickým prístupom a anxiolytikami (lieky proti úzkosti), ktoré sa podávajú najmä na noc. Nie je však známa žiadna medikamentózna liečba, ktorá by u každého pacienta spoľahlivo odstránila všetky prejavy bruxizmu. 2. stomatologické vyšetrenie je vždy nutné za účelom vylúčenia možných anomálií chrupu a ich prípadnej korekcii. Protetické pomôcky (nosenie chráničov, ochranných krytov na zuboch) sú dôležitou ochranou poškodenia chrupu. Na bruxizmus tieto pomôcky nemajú vplyv, zabraňujú však poškodzovaniu zubov a ďalším komplikáciám. Peter Špalek Centrum pre neuromuskulárne ochorenia Neurologická klinika SZU, FNsP Bratislava - Ružinov


7FEPNPTUJ

PWÜåJWFQPNÂIBKÙ

QSJDIVEOVUÍ Absencia výživových vedomostí sa javí ako faktor, ktorý nepriaznivo ovplyvňuje stravovacie správanie jednotlivca a vedie k vzniku nadváhy.

Čo vie eme o správn nej výžive Výsledky výskumu, ktorý uskutočnil Inštitút redukcie a prevencie nadváhy kompliment® u klientov s nadváhou a obezitou, poukazujú na priamu súvislosť medzi úrovňou výživových vedomostí a výsledkom redukcie. V roku 2008 až 2009 bolo metódou vedomostného dotazníka vyšetrených viac ako 300 klientov s nadváhou. Respondenti absolvovali redukčný program spojený s výživovou edukáciou. Vedomosti o výžive sa zisťovali na začiatku redukčného programu a po jeho ukončení. Edukácia prebiehala individuálne a bola súčasťou komplexného výživového poradenstva kompliment®. Osobný edukačný plán zohľadňoval kognitívne schopnosti klienta a úrovneň vstupných vedomostí o výžive. Základné a špeciálne výživové poznatky boli sprostredkované ústne, písomnou formou a využívané boli aj názorno-demonštračné metódy vzdelávania. Pravidelne sa vykonávala kontrola a hodnotenie vedomostí a osvojených praktických zručností. Závery výskumu potvrdili, že po ukončení redukčného programu, sa vedomosti klientov v porovnaní so vstupnými výsledkami, významne zlepšili hlavne v oblasti odporučených nutritívnych štandardov, energetických hodnôt potravín, odhadu veľkosti porcií jedla, množstva prijatej stravy a energie a rozloženia prímu energie v priebehu dňa. Počet správnych odpovedí stúpol o viac ako 30 percent. V priebehu 12 týždňov schudli respondenti priemerne 10,7 kg, čo je v porovnaní s výsledkami bežných redukčných kurzov takmer dvakrát viac. Výskum potvrdil, že osvojené výživové vedomosti a praktické zručnosti a na ich základe vytvorené štandardy žiaduceho stravovacieho správania, priaznivo ovplyvňujú priebeh a výsledok redukcie. Keďže získané vedomosti pomáhajú pri samotnej redukcii nadváhy a zároveň ich klienti úspešne využívajú aj pri kontrole stálej telesnej hmotnosti, je výživová edukácia súčasťou osobných redukčných programov kompliment®. PhDr., Mgr. Katarína Skybová kompliment® Inštitút prevencie a redukcie nadváhy


VÝŽIVA

4SWÂULBBåJOÇJDB Po pridaní syridla k mlieku (v minulosti to bol teľací žalúdok, v súčasnosti je to komerčný enzýmový preparát) vznikne zrazenina kazeínu a v roztoku ostanú rozpustené srvátkové bielkoviny, ktoré tvoria asi 20-percentný podiel mliečnych bielkovín.

Hippokratov nápoj Srvátkové bielkoviny sú mimoriadne kvalitné, o ich vlastnostiach existujú nielen súčasné, ale aj historické doklady. Hippokrates používal sladkú i zakysanú srvátku z kozieho a ovčieho mlieka na hojenie rán, na liečenie žalúdočných a črevných ťažkostí a na potláčanie niektorých nákaz. V okolí Florencie dodnes kolujú starobylé príslovia: „Ak chceš byť zdravým, pi srvátku“, „Ak budeš živený srvátkou lekár zbankrotuje“. Napriek určitým empirickým skúsenostiam bola srvátka donedávna považovaná za odpad pri výrobe syra. Vylievala sa do kanálov a vodných tokov, rozlievala sa po poliach ako hnojivo a pridávala sa do krmiva hospodárskych zvierat. Názory na srvátku sa začali meniť v druhej polovici minulého storočia, keď sa výskumom a klinickými štúdiami potvrdili jej pozitívne účinky na zdravie. V súčasnosti sa srvátka používa nielen na skvalitňovanie výživových vlastností potravín (nutraceutiká), ale aj na prípravu preparátov pre medicínske použitie. Srvátkové bielkoviny majú výnimočnú biologickú hodnotu, ktorá prevyšuje o 15 percent vaječné bielkoviny, o 30 percent mäsové bielkoviny, o 35 percent sójové bielkoviny a o 40 percent mliečny kazeín. Srvátkové bielkoviny sú bohatým zdrojom nielen esenciálnych, ale aj vetvených aminokyselín (leucín, izoleucín a valín), dôležitých pre stavbu svalov, v ktorých sú zastúpené takmer na 30 percent. Preto odborníci na zdravú výživu

78

odporúčajú konzumovať srvátkové produkty osobám s náročnou fyzickou prácou a vrcholovým športovcom. Aj obsah sírnych aminokyselín, najmä cysteínu, je v srvátkových bielkovinách vyšší ako v mäse, v sóji i v samotnom kazeíne. Zo sírnych aminokyselín sa tvorí glutatión (silný vnútrobunkový antioxidant) a ďalšie zlúčeniny s antikarcinogénnymi účinkami (napr. enzým glutationperoxidáza).

Najvýznamnejšie srvátkové bielkoviny Patria k nim: β-laktoglobulín, α-laktalbumín, imunoglobulíny, laktoferín, glykomakropeptid a laktoperoxidáza 1) β- laktoglobulín je bohato zastúpený v srvátkových bielkovinách (50 – 60 percent). Počas trávenia alebo v priebehu fermentácie mliečnymi baktériami vznikajú z neho rôzne biopeptidy znižujúce napr. krvný tlak. Okrem toho β-laktoglobulín je nosičom vitamínu E. Ľudské mlieko ho však neobsahuje. 2) α-laktalbumín tvorí 20 – 25-percentný podiel srvátkových bielkovín v ľudskom, kravskom i v ovčom mlieku. Je dôležitým zdrojom esenciálnych a vetvených aminokyselín. Vyznačuje sa aj imunomodulačnými, antimikróbnymi a antikarcinogénnymi vlastnosťami. α-laktalbumín izolovaný z kravského mlieka je už aj súčasťou niektorých prípravkov detskej výživy.

3) srvátka obsahuje pomerne značné množstvo imunoglobulínov (najmä IgG, IgA a IgM), ktoré odolávajú tráveniu v žalúdku. Sú to špecifické protilátky proti črevným patogénom najmä rotavírusom, salmonelám, šigelám a patogénnym kmeňom Escherichia coli. 4) Laktoferín je dominatnou zložkou srvátkových bielkovín v ľudskom mlieku (2mg/ml), podobné množstvo obsahuje aj ovčie mlieko, čo je desaťnásobne viac ako v kravskom mlieku. Laktoferín je glykoproteín, ktorý prenáša železo a patrí medzi neenzymatické antioxidanty. Antimikróbny účinok laktoferínu spočíva v tom, že je silným „vychytávačom“ železa, ktoré je esenciálnou výživovou zložkou pre rast patogénnych baktérií. Účinný je aj proti baktériám Helicobacter pylori najmä v kombinácii s antibiotikami. Účinnejšia je aj liečba chronickej faryngitídy detí v kombinácii s erytromycínom. Má aj protizápalové účinky a inhibuje vývin črevných tumorov. Laktoferín zbavený železa vykazuje výraznú mikróbocidnú aktivitu aj proti amébam a iným parazitickým prvokom. Ľudský i kravský laktoferín bol už pripravený rekombinantnou technológiou a začal sa používať pri vývoji nových potravinových a farmaceutických produktov. 5) medzi srvátkovými bielkovinami sa nachádza asi 10 percent glykomakropeptidu, ktorý vzniká pôsobením enzýmu chymozínu na kazeín počas výroby syrov. Glykomakropeptid obsahuje veľa vetvených aminokyselín avšak je chudobný na aromatické aminokyseliny


(fenylalanín, tryptofan a tyrozín), preto sa využíva pri liečbe osôb postihnutých fenylketonuriou. Vyznačuje sa aj prebiotickými vlastnosťami – podporuje množenie užitočných baktérií v hrubom čreve, najmä bifidobaktérií a laktobacilov. Glykomakropeptid podporuje tvorbu črevného hormónu cholecystokinínu, ktorý navodzuje pocit nasýtenia. Z glykomakropeptidu vznikajú v tele aj antitrombotické peptidy. Glykomakropeptid bráni prichytávaniu cholerového toxínu na receptory črevných buniek a tým chráni organizmus pred cholerou. 6) srvátka obsahuje aj niekoľko typov enzýmov (hydrolázy, transferázy, lyázy, proteázy a lipázy), z ktorých najväčší význam pre stabilitu mlieka má laktoperoxidáza – najbohatšie zastúpený enzým v srvátke (0,5 percenta). Katalyzuje peroxidáciu tiokyanátu, pri čom vznikajú produkty, ktoré usmrcujú, alebo ináč zneškodňujú celý rad bakteriálnych druhov. Pasterizácia tomuto enzýmu neuškodí, takže určitý čas prispieva k udržovaniu mlieka v pôvodnom stave. V tropických oblastiach, kde sa z ekonomických dôvodov nemôže uplatniť štandardná technológia spracovania mlieka, pred transportom do mlieka pridávajú laktoperoxidázu, ktorá ho chráni pred skazením.

Komplex srvátkových antimikróbnych zložiek (laktoferín, ß-laktalbumín, laktoperoxidáza, lysozym a i.) má spolu s produktmi metabolizmu mliečnych baktérií (organické kyseliny, bakteriocíny, biopeptidy, antioxidačné vitamíny) zásluhu na konzervačnom efekte Islandského fermentovaného mlieka zvaného SÝRA. V tomto produkte z ovčieho i kravského mlieka uchovávajú na Islande ryby a mäso počas niekoľkých mesiacov.

Žinčica pre dobré zdravie Ovčie mlieko obsahuje dvojnásobné množstvo bielkovín ako mlieko kravské, čo platí aj pre srvátku a žinčicu. Žinčica je odvarená sladká srvátka, ktorá sa po zakvasení prírodnými mliečnymi mikroorganizmami premení na kyslú žinčicu. Keďže ovčie mlieko má priaznivejšie zloženie a vysoký obsah zdraviu prospešných látok prejavuje sa to aj na vlastnostiach žinčice. Srvátkové bielkoviny obsiahnuté v žinčici sa vyznačujú širokým spektrom antimikróbnych, antikarcinogénnych a imunitný systém podporujúcich vlastností. Táto aktivita a vysoký obsah vetvených a sírnych aminokyselín podporujú regeneráciu a ochranu svalových buniek pred oxidačným stresom ako aj častými infekciami, ktoré najmä u „pretrénovaných“ športovcov nie sú zvláštnosťou. Žinčica do polovice 20. storočia bola každodennou potravou na našich salašoch. Žinčicou sa živili aj drevorubači na Horehroní, ktorí podávali neuveriteľne vysoké pracovné výkony a to doslova „od svitu do mrku“. O blahodarnom pôsobení žinčice na zdravie a vitalitu svedčí množstvo „bačovských“ žartov a prísloví. Hugolín Gavlovič, autor diela Valaská škola mravúv stodola mal už v mladosti podlomené zdravie, ochorel na tuberkulózu. Na odporúčanie opáta sa začal živiť žinčicou a dožil sa veku 75 rokov. Prof. RNDr. Libor Ebringer, DrSc. Ústav bunkovej biológie Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava


Tému prináša

1ÔSPEOÂ BTJTUFODJB Pôrodná asistencia je odbor, ktorý sa vo všeobecnosti zaoberá zdravotnou starostlivosťou o matku a dieťa a o reprodukčné zdravie ženskej populácie. Je charakterizovaná komplexným, holistickým prístupom k žene vo všetkých jej životných obdobiach, v zdraví aj v chorobe.

P

ôrodná asistencia je regulovaným povolaním ktorého vykonávanie determinujú špecifické legislatívne a regulačné opatrenia Európskej únie. Pôrodná asistentka musí podobne ako zdravotná sestra získať osobitnú odbornú kvalifikáciu (vysokoškolské štúdium 1. stupňa v odbore pôrodná asistencia.)

Široká škála kompetencií Pôrodná asistentka, nositeľka princípov pôrodnej asistencie, je samostatnou odborníčkou, ktorá ovláda a poskytuje individuálnu preventívnu, podpornú, liečebnú, či rehabilitačnú starostlivosť ženám, najmä v období tehotenstva, počas pôrodu a v popôrodnom období. Jej úlohou je udržiavanie a podporovanie optimálneho zdravotného stavu žien, ich rodín a komunít v rôznych situáciách vyžadujúcich starostlivosť pôrodnej asistencie. Pôrodná asistentka je pripravená poskytovať informácie a poradenstvo o plánovanom rodičovstve, sexuálnom zdraví, monitorovať fyziologické tehotenstvo, odporúčať potrebné vy-

80

šetrenia k diagnostike rizikovej tehotnosti, poskytovať programy prípravy na rodičovstvo a kompletnej prípravy na pôrod, monitorovať stav plodu v maternici, odvádzať fyziologický pôrod, či asistovať pri pôrode vyžadujúcom si lekársky zásah. Veľkým poľom pôsobenia pôrodných asistentiek je ich činnosť najmä v rámci primárnej prevencie a starostlivosti v prirodzenom sociálnom prostredí žien, kde by mohli pôsobiť ako samostatní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Najväčší prínos takejto formy starostlivosti spočíva najmä v humanizácii starostlivosti, poskytovaní poradenstva, kvalitnej, dostupnej, efektívnej a bezpečnej zdravotnej starostlivosti o ženu; poskytovaní komplexnej starostlivosti v oblasti reprodukčného zdravia žien a matiek v ich prirodzenom sociálnom prostredí so zameraním na prevenciu. Víziou takejto starostlivosti o ženu – matku a budúcu matku je napr. obnovenie návštevných služieb pôrodných asistentiek počas prenatálneho a postnatálneho obdobia v materstve, skvalitňovanie a rozširovanie dostupnosti a možnosti psychofyzickej prípravy na pôrod, s cieľom neustále zvyšovať počet žien, ktoré absolvujú odbornú a kvalitnú psychofyzickú prípravu na pôrod vedenú erudovanou pôrodnou asistentkou. Významným by bolo

aj edukačné pôsobenie pôrodných asistentiek zvyšujúce podporu dojčenia a tiež počty dojčiacich matiek, ako aj edukácia verejnosti o možnostiach bezpečného materstva a podpory komunity pri presadzovaní zdravého životného štýlu. Žiaľ, aj napriek pozitívnym zmenám zákonov v pôrodnej asistencii pôrodné asistentky v praxi ťažko získavajú postavenie samostatných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Takáto starostlivosť v pôrodnej asistencii neplní efektívne svoju úlohu aj vzhľadom na skutočnosť, že potrebný rozsah výkonov starostlivosti v pôrodnej asistencii, ktorý by mali pôrodné asistentky zabezpečiť, sa len v minimálne miere zohľadňuje v katalógu zdravotných výkonov. Ďalším problémom je, že pôrodná asistentka nefiguruje vo verejnej minimálnej sieti ako samostatný poskytovateľ. Na základe tohto je problematické preplácanie výkonov zdravotnými poisťovňami. Tieto skutočnosti komplikujú poskytovanie odbornej starostlivosti pôrodnými asistentkami v prirodzenom (domácom, komunitnom) prostredí ženy.

Ako je to na Slovensku? U nás pôrodné asistentky väčšinou pôsobia v zdravotníckych zariadeniach ústavnej alebo ambulantnej starostlivosti, a to najmä v zamestnaneckom pomere, kde je ich autonómia v rozhodovaní značne obmedzená. Aj z dôvodu takejto „frustrácie z nesebarealizovania sa“ nie je žiadnou výnimkou, že vzdelávané pôrodné asistentky odchádzajú pracovať do zahraničia, kde môžu v plnom rozsahu uplatniť a využiť svoje kvalitné vzdelanie. Na Slovensku je potrebné presadiť zmeny v tejto oblasti, tak v prospech žien a matiek, ako aj pôrodných asistentiek. SKSAPA pripravila pilotný projekt, v ktorom boli stanovené tri pôrodné asistentky na jeden samosprávny kraj. Návrh projektu bol odstúpený MZ SR. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek


Pôrodná asistencia očami odborníka „Pôrod je jedinečná a neopakovateľná situácia v živote ženy. Akt, ktorý jej zabezpečuje výnimočnosť a predurčuje ju k naplneniu biologického poslania – materstva. Súčasná zdravotná starostlivosť v modernom pôrodníctve predstavuje symbiózu technickej dokonalosti, lekárskej zručnosti a sesterskej starostlivosti. V tak výnimočnej oblasti, akou je tehotenstvo a pôrod, si zabezpečenie dobrého perinatologického výstupu vyžaduje spoluprácu zmluvného gynekológa, pôrodníka, neonatológa a pôrodnej asistentky. Postavenie lekára – špecialistu je jednoznačné a dané, na činnosť pôrodnej asistentky však nachádzame rôzne názory. Vo svete sú krajiny, kde je pôrodná asistentka samostatnou odborníčkou s autonómnym prejavom zabezpečujúcim jej poskytovanie preventívnej i liečebnej starostlivosti a verejná i laická odbornosť vníma činnosť pôrodnej asistentky ako bežnú, dokonca žiadanú službu. Samozrejmou vecou je akceptácia spojených výhod vyplývajúcich z tohto povolania, ako aj právnej zodpovednosti v prípade negatívneho výsledku. Sú však krajiny, kde túto profesiu nenachádzame. No a napokon poznáme štáty, v ktorých existuje určitý „hybridný“ systém vzájomnej spolupráce medzi pôrodníkom a pôrodnou asistentkou. Medzi takéto krajiny patrí aj Slovensko. V našom prostredí pôsobia pôrodné asistentky najmä na pôrodníckych oddeleniach ústavných zdravotníckych zariadení. Doplnkom ich činnosti je individuálna preventívna, podporná a ambulantná starostlivosť v asociovaných zdravotníckych (edukatívnych) zariadeniach. Práca v ústavných zariadeniach umožňuje poskytovanie odbornej starostlivosti tehotnej žene (až na samotný pôrod) takmer v plnom rozsahu. V ambulantnej sfére považujem z profesného hľadiska takúto činnosť, v súčasnom technicko-legislatívnom prostredí v oblasti gynekológie a pôrodníctva, za vysoko rizikovú, až kontraproduktívnu. Desiatky rokov práce a výskumu, nesmierne úsilie, osobná zainteresovanosť a nesporne aj láska k pôrodníctvu viedla k tomu, že výsledky našich pôrodníkov a neonatológov konečne dosiahli akceptovateľné hodnoty preinatologických parametrov. Akýkoľvek zásah do tak krehkej

situácie by mohol z odborného hľadiska významnou mierou negatívne ovplyvniť štandard kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti tehotnej žene. Vzhľadom na súčasnú situáciu, kde v podfinancovanom zdravotníctve, v ktorom technické vybavenie a dostupnosť diagnostických testov zaostávajú za poznatkami medicíny pri vyžadovaní 100 percentného výsledku pri odchode rodičky z nemocnice, prebieha v odbornej obci rozsiahla diskusia k návrhu rozsahu poskytovanej gynekologicko-pôrodníckej starostlivosti a činnosti pôrodných asistentiek ženám v ich prirodzenom sociálnom a komunitnom prostredí. Zatiaľ čo prácu pôrodnej asistentky na oddelení ústavnej starostlivosti môžeme považovať za vysoko efektívnu a pre pôrodníka nenahraditeľnú v oblasti humanizácie zdravotnej starostlivosti, v oblasti poskytovania gynekologickopôrodníckej ošetrovateľskej starostlivosti ženám v ich domácom prostredí máme stále veľké rezervy. Navyše, mnohé z pracovných činností pôrodnej asistentky zasahujú do kompetencií lekárov – špecialistov a je otázne, do akej miery by boli pôrodné asistentky schopné zabezpečiť kvalitu a štandard liečebno-preventívnej starostlivosti ak by ju vykonávali autonómne. Tehotenstvo a pôrod sú vysoko špecifickým stavom, pri ktorom nemožno nič s istotou predpokladať. O to väčším hazardom je situácia, ak sa tehotná žena rozhodne priviesť na svet svoje dieťa v „domácom prostredí“, teda oblasti prioritného záujmu činnosti pôrodných asistentiek. Tlak verejnosti na prácu lekára je v pôrodníctve nesmierny a v prípade pochybenia stojí vždy na prvom mieste záujmu senzáciechtivých novinárov vyslovujúcich podozrenia zo zanedbania zdravotnej starostlivosti. V takomto spoločenskom prostredí považujem prácu pôrodníka a pôrodnej asistentky za vysoko náročné, až rizikové povolanie. O to viac, ak by mala byť zdravotná starostlivosť realizovaná len na základe osobných predstáv, prianí a cielených legislatívnych a katalogizačných úprav nedostatočne erudovanými pracovníkmi a v insuficientnom technickom prostredí pre zvládnutie tehotenskej a pôrodnej komplikácie. Žiaľ, z tohto dôvodu považujem predkladaný projekt Slovenskej komory

sestier a pôrodných asistentiek zaoberajúci sa možnosťou poskytovania zdravotnej starostlivosti pri pôrode v domácom prostredí za vysoko rizikový. Obzvlášť, ak prihliadnem na skutočnosť, že pôrodné asistentky boli a sú skôr vychovávané na základe životných skúseností a absentuje dlhodobá edukácia v manažmente rizikových a patologických situácií (napr. prolaps pupočníka, ruptúra maternice, abrupcia placenty, brachiálna dystokia, embólia). Schopnosť klinického úsudku a zhodnotenia rizika je v týchto prípadoch vitálne nevyhnutná. Z osobnej praxe poznám skúsenosti nadobudnutia pocitu frustrácie a straty sebarealizácie u niektorých pôrodných asistentiek, riešiac tento stav odchodom do zahraničia. Na druhej strane sa však stretávam a pracujem na oddelení so sestrami, ktoré svoju profesiu a postavenie vnímajú pozitívne a až na nedostatočné finančné ohodnotenie získali pocit sebarealizácie. Tento stav je podmienený predovšetkým tým, že hoci je rozsah pracovnej činnosti na pôrodníckych oddeleniach určený špecializáciou zdravotného pracovníka, do značnej miery je modifikovaný i lokálnymi usmerneniami a zvyklosťami. V svojej praxi sa stretávam a stretával som sa s tým, že pôrodná asistentka vykonávala a vyhodnocovala sonografické, kardiotokografické či iné špecializované diagnostické vyšetrenia plodu a matky na pôrodníckom oddelení. Navyše, v prípade akútnej situácie nebol pre ňu problém odviesť samotný vaginálny pôrod. Považujem preto najčastejšie vyslovený argument‚ absencia autonómnej diagnostiky pred pôrodom a možnosti vedenia samotného pôrodu‘ ako dôvod frustrácie a nesebarealizovania sa za nadnesený.“ Doc. MUDr. Pavol Žúbor, PhD. Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a MFN Martin


Stanovisko rady pôrodných asistentiek SKSaPA

uvedenú argumentáciu považujeme za neopodstatnenú a zavádzajúcu. Ak je na klinikách možné len lekárske vedenie pôrodu, potvrdzuje to smutný fakt, že vedúci pracovníci nechcú meniť zaužívané stereotypy a pôrodné asistentky sa nedožadujú výkonu svojich kompetencií, ktoré majú stanovené Miroslava Removèíková v právnom predpise. dipl. pôrodná asistentka Pri uvedených postojoch, zaužívaných viceprezidentka Rady pôrodných asistentiek SKSaPA PhDr. Mária Lévyová stereotypoch, až absurdne pôsobia Prezidentka SKSaPA sťažnosti z niektorých gynekologických pracovísk, spojené s nedostatkom pôrodných asistentiek. Natíska sa tu zároveň aj otázka: „Je Slovensko tak bohaté, aby So záujmom sme si prečítali stanovisko mohlo vynakladať nemalé finančné prostriedky Doc. MUDr. Pavla Žubora PhD., z Gynekologna vzdelávanie pôrodných asistentiek a na druhej icko- pôrodníckej kliniky v Martine. Sme radi, strane nevyužívať ich vedomostný potenže Bedeker zdravia vytvoril priestor na odbornú ciál?“. Zamyslel sa niekto z kompetentných nad verejnú diskusiu, zameranú na formy poskytovania skutočnosťou, že vzhľadom na vysoký vekový starostlivosti v pôrodnej asistencii. Starostlivosť priemer pôrodných asistentiek sa ich počet do roku o fyziologické tehotenstvo a fyziologický pôrod 2020 môžu znížiť až o 1087, čo je 62,5 percenta (v zdravotníckych zariadeniach), tvoria len časť z ich celkového počtu, a pri súčasnom trende práce pôrodnej asistentky, vzhľadom na druh zdrazníženého záujmu o vzdelanie pôrodnej asistentky votnej starostlivosti, ktorú môže na základe vzdeich pribudne len 288? Dokedy bude na Slovensku lania a kompetencií poskytovať, avšak odmietame tento stav udržateľný? Podceňovanie vzdelania neustále podsúvanie a pripisovanie snáh o vedenie a praxe pôrodných asistentiek a zavádzanie verepôrodov v domácom prostredí, pretože z kruhov jnosti obavami z ohrozenia, poškodenia pacientky, pôrodných asistentiek nikdy takáto požiadavka určite k ich stabilizácii neprispeje. Odmietame nezaznela a myslíme si, že v blízkej dobe ani vykresľovanie pôrodnej asistentky, ako nevzdelanezaznie. Slovenská komora sestier a pôrodné nej a nezodpovednej osoby, ktorá nie je schopná asistentky v nej združené, nikdy túto myšlienku samostatne posudzovať stav tehotnej a rodičky, verejne neproklamovali. diagnostikovať, plánovať a realizovať činnosti Zdieľame názory odborníkov, ktorí zaujímajú zamerané na uspokojenie jej potrieb v intenodmietavý postoj k pôrodom doma, pretože tak ciách normálneho, fyziologického stavu. Pôrodné ako im, aj nám záleží na bezpečnosti rodičky asistentky nemajú záujem poškodiť pacientky a narodeného dieťaťa. Čo nás teší menej, ba až a prekročiť kompetencie, ktoré majú stanovené zarmucuje, je postoj niektorých odborníkov – gynev právnych predpisoch, pretože ich prvoradým kológov, k vedeniu fyziologického pôrodu pôrodnou záujmom je poskytovať bezpečnú a kvalitnú asistentkou. starostlivosť. Je potrebné zintenzívniť a zefektívniť Legislatívne normy v súčasnosti umožňujú pôrodnej komunikáciu s verejnosťou, ženami, ktoré sa asistentke odvádzať fyziologický pôrod v zariadení samé, žiaľ, zatiaľ málo angažujú pre zmenu tohto ústavnej zdravotnej starostlivosti. Taktiež umožňujú stavu. Možno, že každá zo zainteresovaných strán žene slobodný výber zariadenia, v ktorom porodí by preto mala niečo urobiť, na to je potrebná vôľa, svoje dieťa a slobodný výber lekára, alebo pôrodvzájomná podpora a komunikácia všetkých zainternej asistentky, ktorí ju budú pri pôrode sprevádzať esovaných. Pretože žena si odpradávna k pôrodu a dohliadať na jeho priebeh. – vo chvíli pre ňu tak náročnej na psychickú Pre nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon pohodu – volila osobu, ktorej dôverovala a ktorá povolania pôrodnej asistentky sa vyžaduje jej dodávala istotu a odvahu. Samozrejmosťou vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa. Zákonom bolo, že sa na ňu mohla spoľahnúť v prípade sú stanovené aj prísne podmienky získania komplikácií, pretože to bola skúsená, neskôr aj licencie – vzdelanie a prax , avšak kompetencie, vyškolená osoba. Takýmito osobami boli v minuktoré máme zakotvené v legislatíve a na výkon losti babice, dnes dostali pomenovanie pôrodné ktorých máme požadované vzdelanie a prax, sa asistentky. Ťažisko práce pôrodnej asistentky nám nedarí presadiť v každodennej praxi, čoho spočívalo a spočíva v starostlivosti o tehotné dôkazom sú aj časté reakcia gynekológov, týkajúce ženy, rodičky a ženy po pôrode, podpore dojčenia sa odvádzania pôrodov na klinikách, kde je možné a v poskytovaní starostlivosti, poradenstva žene „jedine lekárske vedenie pôrodu“. Výhradne vo všetkých jej životných obdobiach. lekárske vedenie pôrodu nie je stanovené v žiadnej Je pravdou, že v minulosti ženy rodili v domáprávnej norme. Taktiež nám nie sú známe žiadne com prostredí za prítomnosti blízkych rodinných štatistické údaje, ktoré by dokazovali a potvrdzovali príslušníkov, ktorí ju povzbudzovali, podpostanoviská odborníkov – gynekológov, že pôrodné rovali a snažili sa jej tieto chvíle spríjemniť asistentky počas poskytovania starostlivosti priamo a zabezpečovali jej čo najviac psychickej a fyzickej poškodili ženu, matku, plod, prípadne dieťa. Preto

82

pohody. Profesionalizáciou starostlivosti o ženu, ktorej prvoradým cieľom bolo nepochybne zlepšenie kvality vedenia pôrodu, sa namiesto prirodzeného vnímania fyziologického deja do popredia dostaval skôr charakter operačných výkonov. Rodenie sa presunulo z domáceho prostredia do pôrodníc, kde rodička stretávala namiesto jednej babice veľké množstvo odborníkov, techniky a postupne sa táto dôvera vytrácala. Prirodzená potreba žien mať pri sebe blízkeho človeka, ktorému dôverujú a na ktorého sa môžu spoľahnúť, zostala v porovnaní s minulosťou rovnaká. Rovnako je potrebné si priznať aj to, že ani prostredie pôrodných sál nijako nepridávalo na pohode žien – chladné a neútulné, plné prístrojov a ľudí, ktorí síce sú na vysokej odbornej úrovni, no nie vždy dokážu empaticky reagovať na určité, pre laikov jedinečné situácie, zvlášť emotívne silne nabité. Starostlivosť o ženu má vo svete, a v jednotlivých krajinách európskeho regiónu rozdielne formy a metódy. Každá z týchto krajín má svoje tradície a špecifiká, ktoré sa premietajú aj do požiadaviek žien na starostlivosť a je v konečnom dôsledku podporovaná aj politickými rozhodnutiami a s tým súvisiacou stratégiou zdravotnej starostlivosti. Hlavným cieľom však všade ostáva poskytovať kvalitnú a bezpečnú starostlivosť, na úrovni najnovších vedeckých poznatkov, s akceptovaním práv a potrieb pacientov. Rovnako je potrebné, aby si všetci zainteresovaní (či už sú to lekári, pôrodné asistentky, alebo duly) našli a uvedomili si, aké je ich miesto pri poskytovaní starostlivosti o ženu, s plnou akceptáciou svojich kompetencií a miery osobnej zodpovednosti. Malo by byť slobodným rozhodnutím ženy, koho si vyberie pre poskytovanie tejto starostlivosti za predpokladu, že má dostatok informácii o zdravotnom stave a situácii, v ktorej sa práve nachádza, a plne si uvedomuje mieru rizika, ktoré týmto rozhodnutím podstupuje. Miera zodpovednosti občana za vlastné zdravie je u nás značne obmedzovaná, ba niekedy až účelovo potláčaná napriek tomu, že deklarujeme uplatňovanie práv pacienta na slobodný výber. Pôrodné asistentky si plne uvedomujú, aká je starostlivosť o ženu na Slovensku, vyvíjajú úsilie zamerané na zmenu tohto stavu, a to v zmysle ponuky nových foriem starostlivosti o ženu a matku, smerujúce ku komplexnej starostlivosti a starostlivosti v rodine a komunite. K tomu je však potrebné umožniť pôrodným asistentkám vykonávanie samostatnej praxe na základe licencie a následne začlenenie do minimálnej siete poskytovateľov, pretože starostlivosť v prirodzenom sociálnom prostredí žien, tak ako je to stanovené v prioritných úlohách EÚ, WHO a bežné vo vyspelých štátoch európskeho regiónu, u nás úplne absentuje. Verejné poukazovanie na problémy by malo podnietiť ich riešenie. Základom však je, alebo by mala byť, tímová spolupráca s plnou akceptáciou kompetencií a dobrá komunikácia všetkých zúčastnených. Preto pôrodné asistentky podporujú všetky formy aktivít, ktoré sú zamerané na skvalitnenie a humanizáciu starostlivosti o ženu a matku a prinesú jej pocit bezpečia a istoty v tomto pre ňu tak náročnom období života.


MEDICÍNA 1SWÉTMPWFOTLÉ BOHJPMPHJDLÉ QSBDPWJTLP 1"1 PTMBWVKF USJETBˆQňSPLPW V roku 2009 si okrem 90. výročia vzniku bratislavskej Lekárskej fakulty Univerzity Komenského pripomíname aj 35. výročie vzniku Angiologického pracoviska II. internej kliniky LFUK – FN v Bratislave.

N

apriek tomu, že cievne choroby sa od začiatku 20. storočia stávali vážnym problémom internej medicíny, praktickú klinickú cievnu medicínu vykonávali na území Slovenska väčšinou len chirurgovia. Prvú internisticko-angiologickú dizertačnú prácu na LFUK obhajoval MUDr. Milan Cachovan, ktorý v rokoch 1967 – 1968 viedol angiologické laboratórium na Výskumnom ústave humánnej bioklimatológie. Klinickú angiologickú ambulanciu sa mu však nepodarilo založiť. Tú založil až nestor slovenskej angiológie MUDr. Peter Gavorník v roku 1974. Prvé angiologické pracovisko (PAP) II. internej kliniky LFUK a FNsP v Bratislave je prvé a doteraz najdlhšie nepretržite fungujúce klinické internisticko-angiologické pracovisko na Slovensku. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb – NÚSCH (pôvodne Ústav kardiovaskulárnych chorôb – ÚKVCH) vznikol pritom až o 5 rokov neskôr, v novembri 1979 a profesor Gavorník robil časť veľkého počtu angiologických kon-

84

ziliárnych vyšetrení aj pre tento ústav. Na Prvom angiologickom pracovisku (PAP) sa už vtedy vykonávala aj skleroterapia chronickej vénovej choroby dolných končatín a dispenzarizácia niektorých pacientov ÚKVCH s končatinovou artériovou chorobou po angiochirurgickej liečbe. Doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., mim. prof. – zástupca prednostu kliniky pre pedagogickú činnosť a doterajší vedúci lekár Prvého angiologického pracoviska (PAP). Inicioval vznik Slovenskej angiologickej spoločnosti SLS (stal sa prvým predsedom SAS SLS, predsedom I. Slovenského angiologického kongresu s medzinárodnou účasťou vo Vysokých Tatrách, kde predniesol Koncepciu angiológie ako špecializovaného odboru internej medicíny). Inicioval aj vznik Sekcie angiológov Slovenskej lekárskej komory (je jej doterajším predsedom); či donedávna vychádzajúceho časopisu Všeobecná angiológia (General Angiology), ktorého bol šéfredaktorom. Je autorom prvých slovenských angiologických učebníc a monografií (Angiológia 1998; Ateroskleróza a iné choroby artérií 1999; Všeobecná angiológia. Angiologická propedeutika. Cievne choroby 2001 atď.). Je

iniciátorom a gestorom výučby preventívnej a klinickej všeobecnej angiológie na LFUK. Profesor Gavorník je nielen zakladateľom Prvého angiologického pracoviska, ale prakticky aj všetkých angiologických nadstavbových inštitúcií v SR. Využil pritom aj skúsenosti, ktoré získal ako mladý lekár pri opakovaných študijných pobytoch v IKEM a na LF UK v Prahe (MUDr. Jiří Linhart, DrSc.; doc. MUDr. Ivo Přerovský, CSc; doc. MUDr. Vladimír Puchmayer, CSc.; prof. MUDr. Zdeněk Reiniš, DrSc. a u ďalších významných českých angiológov). Profesor Gavorník zaviedol do klinickej praxe viacero nových diagnostických a terapeutických metód (echovaskulografiu, pletyzmografiu, termografiu, termovíziu, funduskopiu, fundusfotografiu, fundusvideo, angiografiu, skleroterapiu varixov, kinezioterapiu a iné). Je právom považovaný za zakladateľa a vedúcu osobnosť slovenskej internistickej angiologickej školy. Prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FESC. – súčasný prednosta kliniky, predseda Slovenskej internistickej spoločnosti SLS a držiteľ ďalších početných funkcií, vrátane členstva výboru Sekcie angiológov SLK. Je autorom a spoluautorom prvých epidemiologických angiologických prác, ktoré klinika robila v medzinárodnej spolupráci. Prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD. – tajomníčka kliniky, členka prípravného výboru SAS SLS, jej prvá vedecká sekretárka, v súčasnosti jej predsedníčka. Významným spôsobom sa podieľala na zaradení SAS SLS do medzinárodných angiologických štruktúr, autorka viacerých angiologických prác (monografia Choroby ciev 2008), organizátorka domácich i medzinárodných angiologických podujatí. Doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc. – člen výboru Sekcie angiológov SLK, popredný autor v oblasti transkutánneho monitorovania pO2 v angiológii.

Cievne choroby na prvom mieste v mortalite Interná medicína a angiológia môžu adekvátne fungovať len v úzkej spolupráci s chirurgiou (angiochirurgiou) a rádiológiou (angiorádiológiou) – tzv. „angiotriangel“ alebo „angiotrio“. V tomto zmysle je jediným racionálnym riešením vybudovanie novej Fakultnej (Univerzitnej) nemocnice v Bratislave, kde by boli kvalitne vybavené tieto tri angiošpecializácie. V rozšírenom „vaskulárnom orchestri“ má


v manažmente cievnych chorôb nezastupiteľné miesto praktický všeobecný lekár, fyziater, kardiológ, neurológ, nefrológ, reumatológ, dermatológ, imunológ a ďalší špecialisti. „Dirigentom“ však vždy musí byť internista-angiológ, najmä/aj preto, že vaskulárne rizikové faktory sú výsostne interné poruchy a choroby. Cievne choroby patria medzi najrozšírenejšie, najzávažnejšie a najpálčivejšie nielen zdravotnícke, ale aj ekonomické a sociálne problémy súčasného sveta, vrátane Slovenskej republiky. Zapríčiňujú vysokú morbiditu spojenú s dlhotrvajúcou pracovnou neschopnosťou a invalidizáciou a asi polovicu zo všetkých úmrtí (prvé miesto v mortalite) populácie. Možno preto oprávnene hovoriť o angiopandémii tretieho milénia. Angiológia je samostatný špecializovaný odbor internej medicíny (vnútorného lekárstva), ktorý sa zaoberá najmä diagnostikou, posudzovaním, prevenciou, liečbou i výskumom cievnych chorôb a porúch periférnej cirkulácie (angeion – cieva, logos – náuka, teda náuka o cievach). Angiológia je „dcérou“ svojej „matky“ – internej medicíny a je jej integrálnou súčasťou. Je jedinou špecializáciou internej medicíny, ktorá umožňuje komplexný a integrujúci pohľad na pacienta, keďže cievy sú, až na malé výnimky, vo všetkých tkanivách organizmu človeka.

Quo vadis angiológia? Tridsaťpäť rokov nepretržitej existencie Prvého angiologického pracoviska (PAP) v Slovenskej republike je spojené s významnými angiologickými prioritami nielen v liečebno-preventívnej činnosti, ale aj v pedagogickej, vedecko-výskumnej činnosti a organizátorskej činnosti. Stalo sa v Slovenskej republike angiologickým lídrom aj v medzinárodnej spolupráci s európskymi a ďalšími medzinárodnými angiologickými inštitúciami. Prekonávať bolo treba, bohužiaľ, aj nesmierne veľa prekážok a podrazov zo strany neprajníkov a odporcov. V súčasnosti je angiológia jednou z najperspektívnejších špecializácií internej medicíny a pre jej ďalší rozvoj treba vytvárať podstatne optimálnejšie podmienky než doteraz. Čakajú na to v SR tisíce pacientov s cievnymi chorobami a poruchami periférnej cirkulácie. -reSpracované pod¾a informácií od doc. MUDr. Petra Gavorníka, PhD., mim. prof., II. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského – FNsP, Bratislava

Plesňové ochorenia nôh Vedia nás poriadne potrápiť – svrbia, pália, spôsobujú mokvanie. Nepoznajú zľutovanie a veľakrát sa zarežú až hlboko za nechty. Nepríjemné mykózy a plesne. Onychomykóza, alebo plesňové (hubové) ochorenie nechtov mení ich farbu na neestetický žltý až hnedosivý odtieň. Necht postupne hrubne, začne sa drobiť alebo odpadáva. Veľkou mierou sa o vznik plesňového ochorenia pričiňujeme aj sami. Nosenie príliš tesnej a úzkej obuvi je síce pekným módnym výstrelkom, ale nohám to rozhodne neprospieva. Lodičky, nevetraná a nevysušená obuv, tesné pančuchy vytvárajú živnú pôdu pre množenie húb. Kvasinky zas napádajú medziprstové priestory nôh. Neliečená infekcia sa môže rozšíriť aj na ďalšie plochy na nohe a mimo pôvodné ohnisko.

Našťastie, existuje široká škála voľne dostupných antifungálnych sprejov, krémov, púdrov či „ceruziek“ na elimináciu nechtovej plesne.

-jp-


MEDICÍNA

"OHJPMPHJDLÉ LPO[VMUÂDJF Od tohto čísla sa budete na stránkach Bedekra zdravia stretávať aj s radami angiológa doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., ktorý bude v pravidelnej rubrike odpovedať na otázky čitateľov týkajúce sa cievneho systému. Keď mávam stresové situácie, mám studené a modrofialové ruky, môj ošetrujúci lekár ma posiela na angiologické vyšetrenie. Čo to je vlastne angiológia? A prečo sú na angiologických ambulanciách dlhé čakacie lehoty? Simona J., Prievidza

A

ngiológia je špecializovaný odbor internej medicíny (vnútorného lekárstva), ktorý za zaoberá najmä diagnostikou, posudzovaním, výskumom, prevenciou a liečbou cievnych chorôb a porúch periférnej cirkulácie (angeion – cieva, logos – náuka; teda náuka o cievach). Cievne choroby a cievne poruchy patria v súčasnosti medzi najrozšírenejšie, najzávažnejšie a najpálčivejšie nielen zdravotnícke, ale aj ekonomické a sociálne problémy súčasného sveta, vrátane Slovenskej republiky. Zapríčiňujú vysokú chorobnosť spojenú s dlhotrvajúcou práceneschopnosťou a invalidizáciou a asi polovicu zo všetkých úmrtí. Podľa štatistík sú na 1. mieste v mortalite populácie. Asi štvrtinu zo všetkých úmrtí spôsobujú zhubné nádorové choroby, ktoré sú na 2. mieste v mortalite. Cievy však majú veľký význam aj pri vzniku a rozvoji nádorových chorôb. Angiologické vyšetrenie vykonáva angiológ, teda internista so špecializačnou atestáciou v angiológii.

86

Internista-angiológ je hlavným koordinátorom manažmentu pacientov s cievnymi chorobami. Spolupracuje pritom najmä s cievnym chirurgom (angiochirurgom), ktorý vykonáva angiochirurgické vyšetrenie a chirurgickú liečbu a s angiorádiológom, ktorý robí rádiologické vyšetrenie a niektoré ďalšie cievne zobrazovacie a liečebné metódy. Pre túto trojicu špecialistov pre cievne choroby sa vytvoril pracovný názov „angiotrio“. V rámci cievnych chorôb jednotlivých vnútorných orgánov spolupracuje internista –angiológ s kardiológom, neurológom, nefrológom, hematológom, reumatológom, gastroenterológom, dermatológom a ďalšími špecialistami. Vzhľadom na to, že angiológia je v Slovenskej republike jedna z nových lekárskych špecializácií, tak je zatiaľ nedostatočný počet angiologických ambulancií a s tým, žiaľ, súvisí aj problém dlhších čakacích lehôt. Postgraduálna príprava špecialistu – angiológa je však mimoriadne náročná a trvá niekoľko rokov. doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., mim. prof. LFUK – FNsP Bratislava

rníka, PhD. Petra Gavo doc. MUDr. kcie Otázky pre da re su re la na ad : môžete zasie e-mailom na ravia alebo . Bedekra zd kerzdravia.sk de be ia@ av bedekerzdr


7ZTPLPÙÇJOOÂEF[JOGFLDJBSÂO LPåFBTMJ[OÍDOPWFKHFOFSÂDJF Môže byť aplikovaný: vo forme obkladov: zápalové ochorenia kože, popáleniny, vredy predkolenia, vlhké hojenie operačných rán, preležaniny a pod., v sprayovej forme: dezinfekcia slizníc v gynekologicko-pôrodníckej praxi (príprava rodidiel pred pôrodom), v otorinolaryngológii, v stomatológiiv rámci terapie zápalových ložísk napr. v dutine ústnej (napr. afty), vo vonkajšom zvukovode a pod., v podobe antiseptických kúpeľov, popr. oplachov, laváží: diabetická noha, nehojace sa operačné rany alebo rany kolonizované na akrálnych častiach tela, výplachy dutiny ústnej pred a po extrakcii zubov či operačnými výkonmi a pod.

Dezinfekcia rán, kože a slizníc patrí k najčastejším zdravotníckym a ošetrovateľským úkonom v každom lôžkovom alebo ambulantnom zdravotníckom zariadení.

N

ajdôležitejšia je správna voľba antiseptika v zmysle praktického použitia a jednoduchej aplikácie, antimikrobiálnej účinnosti voči choroboplodným mikroorganizmom, použiteľného pre všetky vekové skupiny, nedráždivého a nealergizujúceho, použiteľného aj v domácom ošetrovaní ako pokračovaní liečby po prepustení pacienta z hospitalizácie. Jedným z takýchto, po každej stránke výhodným prípravkom je Dermacyn® – superoxidovaný roztok. Jeho vysoká antimikrobiálna účinnosť je zabezpečená kontrolovanými voľnými radikálmi s vysokou priľnavosťou k bunkám choroboplodných mikroorganizmov. Dermacyn® navyše čiastočne uhrádzajú zdravotné poisťovne, takže aj po finančnej stránke je dostupný všetkým pacientom ktorí ho potrebujú. Dermacyn® má nenahraditeľné využitie nie len v rámci terapie poranení, popálenín a pod., príprave operačného poľa, ale aj v prevencii osídlenia kožných a slizničných defektov a taktiežž ako dekolonizačnýý prostriedok.

Nový druh antiseptika Dermacyn® je novodobý druh antiseptika novej generácie, vyrábaný z ultračistej vody a chloridu sodného, ktorý vďaka svojim vlastnostiam ,,vylučuje“ všetky negatíva doposiaľ používaných antiseptík v zdravotníckej praxi. Má deklarovaný baktericídny, virucídny, fungicídny, tuberkulocídny a sporicídny účinok pri krátkej expozičnej dobe (1 – 15 minút v závislosti od mikroorganizmu) a umožňuje rôzne spôsoby použitia v závislosti od dezinfikovanej lokality či plochy.

MUDr. Elena Lazarová epidemiológ, hygienik, FNsP Bratislava FNsP sv. Cyrila a Metoda Bratislava

Dermacyn® je použiteľný pre všetky vekové kategórie už od novorodeneckého veku. Neobsahuje žiadne alergizujúce a nekrotizujúce látky. Je skladovateľný pri izbovej teplote (v pôvodnom obale za aseptických podmienok), bez nutnosti špeciálnych bezpečnostných opatrení v súvislosti s likvidáciou obalu či nespotrebovaného roztoku. Jedinou a zároveň najdôležitejšou podmienkou pri jeho používaní je dodržanie zásady jeho neriedenia (používa sa koncentrát Dermacynu) a nekombinovania s inými antiseptikami (napr. s jódovými prípravkami), čím by sa nielenže mohla vyvolať alergia napr. na jód, ale zároveň by došlo k zníženiu antimikrobiálnej účinnosti Dermacynu. Časová dĺžka používania Dermacynu nie je obmedzená a závisí od konkrétnej potreby. prevádzka:

Družstevná 64 916 24 Horná Streda Tel.: Fax:

032/777 3070 032/777 3072

e-mail: acare@acare.sk web: www.acare.sk


MEDICÍNA

1PSBEFOTUWPBMJFÇCB OBPEWZLBOJFPEGBKÇFOJB Zvyšovanie počtu odvykajúcich od fajčenia a užívania tabakových výrobkov v dospelom veku je dôležité v spojitosti so zlepšovaním zdravia verejnosti. Fajčiari zomierajú na následky fajčenia v strednom veku (45 – 59 rokov) ako výsledok oneskorenia medzi fajčením a vznikom vážnej choroby.

V

prípade, že nebudú prijaté adekvátne opatrenia na úrovni ponuky poradensko-liečebnej starostlivosti u dospelých, alebo nenastane podstatná redukcia fajčenia u mládeže, celosvetový počet úmrtí sa v roku 2030 minimálne zdvojnásobí zo 4 miliónov na 10 miliónov ročne. Svetová zdravotnícka organizácia (SZO) preto venuje veľkú pozornosť problematike odvykania od fajčenia prostredníctvom tvorby odporúčaní ako postupovať pri procese odvykania od fajčenia a tiež prostredníctvom Svetového dňa bez tabaku. Väčšina fajčiarov sa pokúšala viackrát prestať, no kvôli sociálnym a psychologickým príčinám sa im to podarí len na krátky čas. S cieľom zvyšovania podielu úspešne odučených od fajčenia môžeme použiť dve základné intervencie:

nad svojím životným štýlom, môže informovať o výhodách a nevýhodách zanechania fajčenia, zvyšovať motiváciu pri každej návšteve ambulancie praktického lekára alebo špecialistu. Pre fajčiarov rozhodnutých prestať s fajčením lekár ponúka farmakologické prostriedky na prekonávanie abstinenčných príznakov, ponúka vzorce správania k prevencii lapsu a relapsu. Pre bývalých fajčiarov je účinným prostriedkom pochvala pri každej návšteve zdravotníckeho zariadenia. Svojpomocné materiály nie sú lepšou metódou ako krátka rada od lekára, napriek tomu kombináciou napríklad krátkej rady a využitia svojpomocných materiálov možno hovoriť o význame takejto metódy v smere informovania. Neodporúča sa svojpomocné materiály hromadne distribuovať, pretože účinok takejto neosobnej komunikácie je nízky.

Pochvala motivuje

Behaviorálna a psychologická intervencia

 behaviorálna intervencia (krátka rada od lekára, svojpomocné materiály, behaviorálna a psychologická intervencia, masmediálne kampane, telefonické poradenstvo /pomoc cez internet, súťaž pre fajčiarov, nefajčiarske miesta). farmakologická intervencia (prípravky s obsahom nikotínu /NRT/, vareniklín apod.).

Krátka rada od lekára môže zvýšiť zanechanie fajčenia u pacientov až o približne 30 percent, v porovnaní so žiadnou intervenciou. Lekár môže viesť fajčiara k zamysleniu

88

Spolu so svojpomocnými príručkami zvyšuje účinnosť tejto metódy. Na základe poznatkov z praxe rozlišujeme tri typy intervencií, ktoré zvyšujú mieru zanechania fajčenia. Prvá intervencia učí fajčiara zvládať problémy a vyhýbať sa situáciám, ľuďom, miestam, ktoré súvisia s predstavou fajčenia. Identifikácia rizikových situácií vedie fajčiara k ich rozpoznaniu a vyhýbaniu sa im v počiatkoch zanechávania fajčenia. Druhá intervencia zabezpečuje sociálnu podporu z radov najbližšieho okolia. Dôležité pre každého fajčiara,

ktorý chce prestať, je požiadať o podporu niekoho z okruhu známych či rodinných príslušníkov, aby posilňovali odhodlanie prestať a svojím prístupom zmierňovali prejavy abstinenčných príznakov, ponúkali náhradné činnosti, ktoré odpútavajú pozornosť. V procese poradenstva môže túto úlohu plniť odborný poradca a v prípade liečby lekár. Záverečnou intervenciou je bývalému fajčiarovi poskytované zázemie a podpora viac menej zo strany najbližšieho okolia. Iné metódy behaviorálnej liečby s pozitívnymi výsledkami zaznamenáva averzívna liečba. Prostredníctvom intenzívneho fajčenia pacient prežíva nepohodu, nutkanie na zvracanie a prejavy dávenia. Averzívna terapia je spojená s príjemným stimulom fajčenia cigariet a nepríjemnými príznakmi z intoxikácie organizmu s cieľom vyhasnutie posilnenia k fajčeniu. Napriek preukázaným účinkom averzívnej terapie nepatrí medzi široko akceptovateľné intervencie. Vyžaduje si oveľa širšiu podporu a odhodlanie prestať, než iné behaviorálne intervencie.

Telefonické poradenstvo a súťaže Veľmi populárnou formou z pohľadu fajčiarov je jednoduché telefonické poradenstvo, hoci na overenie účinnosti je potrebné vykonať viac výskumov. Napriek tomu účinnosť proaktívneho typu poradenstva (aktívne telefonické vyhľadávanie fajčiarov) je vedecky potvrdená na rozdiel od reaktívneho typu poradenstva, kde sa účinnosť ťažšie preukazuje. Telefonické poradenstvo a poradenstvo cez internet sú vo svete populárnou a ľahko prístupnou intervenciou, ktorá má dosah na veľké množstvo fajčiarov, ktorí uvažujú nad zanechaním fajčenia. Súťaž Quit and Win patrí od roku 1994 medzi efektívnu intervenciu s pomerne nízkymi nákladmi. Prostredníctvom tejto súťaže stále nefajčí až okolo 15 – 25 percent z prihlásených účastníkov. Motivácia účastníkov je udržovaná prostredníctvom národných alebo regionálnych vecných ocenení pre vylosovaných


účastníkov, ktorí počas jedného mesiaca prestanú fajčiť. Podmienkou na zaradenie do súťaže je minimálna doba fajčenia počas jedeného roka formou denného fajčenia. Vytváranie nefajčiarskych miest alebo pracovísk patrí medzi efektívne intervencie z pohľadu trvalej abstinencie. Zriaďovanie verejných miest, kde je zakázané fajčenie, môže obsiahnuť veľké množstvo obyvateľov s minimálnymi vstupnými investíciami. Individuálna práca s fajčiarmi, ktorí chcú prestať fajčiť, je dôležitým cieľom, avšak bez eliminácie environmentálnych faktorov je riziko zlyhania oveľa vyššie. Legislatíva s účelom obmedzenia fajčenia na verejných miestach je efektívnou stratégiou k podpore zanechania fajčenia. Obmedzenie fajčenia na uzavretých verejných miestach je spojené s nižším výskytom fajčenia a s častejšími pokusmi prestať.

Farmakologická intervencia Odporúča sa pri zvládaní abstinenčných príznakov v dôsledku nedostatku nikotínu v mozgu človeka. Na druhej strane existuje skupina ľudí, ktorá je schopná prestať fajčiť iba s pomocou svojpomocných príručiek bez prípravkou, ktoré zmierňujú abstinenčné prejavy. Navyše dnes existujú lieky, ktoré nepôsobia na báze nikotínových náhrad, ale ovplyvňujú vnímanie a sprá-

vanie človeka vo vzťahu k fajčeniu. Medzinárodná klasifikácia chorôb pod kódom F 17 označuje poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním tabaku, kde v klasifikácii pod kódom F 17.3 uvedené abstinenčné príznaky po odňatí tabaku. Z tohto pohľadu je závislosť od nikotínu relevantným typom závislosti, ktorému treba venovať pozornosť aj cestou zmierňovania výskytu abstinenčných príznakov prostredníctvom farmakologických prípravkov. SZO krátko po vydaní odporúčaní na liečbu tabakovej závislosti pripravilo Smernicu na používanie náhradnej nikotínovej liečby. V prvých týždňoch po zanechaní fajčenia môžu fajčiari ľahšie odvykať od fajčenia zmierňovaním prejavov abstinenčných príznakov prostredníctvom používania náhradnej nikotínovej liečby (NRT). Odporúčania sú adresované pre lekárov, zdravotníckych pracovníkov, ministerstvá zdravotníctva, výbory, farmaceutický priemysel a iné inštitúcie. Dôkazy o účinnosti NRT sú veľké, avšak nie kompletné. Výskumy, ktoré sú zacielené na mladých ľudí, tehotné ženy a ľudí s kardiovaskulárnymi problémami, by mali pokračovať. Farmaceutická liečba je v procese odvykania považovaná za relatívne málo rizikovú. Potenciál stať sa závislým od NRT je nízky v porovnaní s dlhodobým fajčením cigariet. Dôležitými faktormi sú dávkovanie a citlivosť.

Farmakologická liečba beznikotínovými liekmi Vareniklín Účinná látka vareniklín (ako tartrát) vo forme filmom obaľovaných tabliet pomáha odvykať od fajčenia na princípe čiastočného agonistického účinku vareniklínu na α4 ß2 nikotínovom receptore, kde jeho naviazanie vyvoláva účinok dostatočný k úľave od symptómov z vysadenia (agonistická aktivita), a zároveň znižuje odmeňujúce a posilňujúce účinky fajčenia tým, že zabraňuje naviazaniu nikotínu na špecifické receptory v mozgu. Liek je dostupný na lekársky predpis. Prínos ostatných liekov, ako aj akupunktúry, na úspešnosť liečby nie je významný. V súčasnosti sa veľa diskutuje o používaní elektronickej cigarety, ktorá má viesť k zanechaniu fajčenia tabakovej cigarety. Podľa dostupných údajov takéto tvrdenie nie je hodnoverné a preukázané na základe vedeckých štúdií. Na potvrdenie účinnosti elektronickej cigarety dnes neexistuje žiadna relevantná štúdia. Svetová zdravotnícka organizácia neodporúča a nepovažuje elektronickú cigaretu za náhradný nikotínový prípravok, na rozdiel od náplastí, žuvačiek a inhalátorov, ktoré obsahujú nikotín za účelom zanechania fajčenia. PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH

Netrápte sa sami Na našom trhu existuje liek, ktorý vám môže pomôcť navždy skoncovať s fajčením! Znechutí vám aj tú najlahodnejšiu cigaretu.

Účinný spôsob, ako prestať fajčiť vám prezradí lekár Tento liek prináša na trh najväčšia svetová farmaceutická spoločnosť Pfizer. V prípade tohto lieku nejde o substitučnú nikotínovú terapiu ako pri mnohých nikotínových náhradách či náplastiach, ale o nahradenie jeho pôsobenia. Účinná látka funguje na princípe zbrane účinne namierenej na mozgový receptor uvoľňujúci podpornú látku dopamín. Dopamín je veľmi žiadaným prirodzeným dopingom, lebo ovplyvňuje emócie, pôsobí euforicky a stimuluje aj subjektívne pocity potešenia. Fajčiari sú zvyknutí zvyšovať si hladinu dopamínu umelou náhradou – nikotínom. Práve táto účinná látka nahrádza pri uvoľňovaní dopamínu nikotín, čím pomáha znižovať túžbu po cigarete aj abstinenčné príznaky. Dokonca, ak si fajčiar už pri začatej liečbe zapáli, liečivo bráni nikotínu naviazať sa na spomínaný receptor uvoľňujúci dopamín.

Informujte sa u vášho lekára o možnosti predpisu tohto lieku. Viac informácií nájdete spolu s osvedčenými a jednoduchými tipmi ako prestať fajčiť na internetovej stránke www.prestatfajcit.sk. Na stránke sa dozviete viac aj o podpornom programe LifeRewards. -pf-


Dom H. Dunanta 059 76 Mlynčeky 119

Tému prináša

tel: ++421 (0) 52 / 4 523 514 mobil: ++421 (0) 903 558921 mobil: ++421 (0) 910 347174 e-mail:

dhd.mlynceky@gmail.com

;ESBWJF NFOPN ÇFSTUWÜ W[EVDI Slovenský Červený kríž venuje svoju pozornosť najmä ľuďom, ktorí sú na ňu odkázaní. Ak je potrebné, robíme doprovod chorému človeku k lekárovi, ak potrebuje vyprať či zabezpečiť stravu, pomáhame tiež.

Ľ

udí s respiračnými ochoreniami pribúda každým rokom viac a viac. Často ide o chronické ochorenia, ktoré si vyžadujú zmenu miesta pobytu či liečenie. A práve tým, sociálne slabším, ktorí si to nemôžu dovoliť, sa snaží byť Červený kríž aj tu nápomocný.

Dom Henryho Dunanta Henry Dunant, zakladateľ Červeného kríža, veľká osobnosť. Práve po ňom je pomenované rekreačné zariadenie v Mlynčekoch, malebnej obci pod Tatrami neďaleko Kežmarku. Poloha zariadenia je veľmi výhodná, pretože je dobrým východiskom, z ktorého je všade rovnako

blízko a vy môžete navštíviť Vysoké Tatry, Slovenský raj, Spišský hrad, Červený kláštor, Pieniny, Ždiar, historické mestá Kežmarok, Levoča, Poprad a ďalšie atraktívne lokality. Počas zimných pobytov si výborne zalyžujete v neďalekých strediskách zimných športov – v Bachledovej doline, Tatranskej Lomnici, Ždiari či Starom Smokovci. Pre deti i nenáročných lyžiarov je však najbližší vlek na kopci oproti rekreačnému zariadeniu. Bežkári si tu tiež prídu na svoje, pretože v bezprostrednom okolí zariadenia je veľa možností na bežecké lyžovanie. V letnej sezóne máte vo Vysokých Tatrách veľké množstvo turistických aktivít. Zaujímavou lokalitou je termálne kúpalisko vo Vrbove, vzdialené len 10 km od rekreačného zariadenia SČK. Ďalšie, veľmi atraktívne zážitky ponúka nedávno vybudovaný, celoročne prevádzkovaný areál s termálnou vodou a komplexom turistických služieb AquaCity v Poprade.

Ubytovanie a možnosti Dom Henryho Dunanta poskytuje turistické ubytovanie s kapacitou 120 lôžok na troch podlažiach. Ďalších 20 lôžok je v apartmánoch v hotelovej časti.

90

Okrem ubytovacích a stravovacích služieb majú návštevníci k dispozícii: saunu, dve telocvične, učebne, prednáškovú miestnosť s kapacitou 100 osôb (ktorá je zároveň aj divadelnou sálou), spoločenskú miestnosť s TV, spoločenské priestory žltý salónik a slovenskú izbu vonkajšie ihriská a ohnisko. V zariadení je možnosť vypožičania športových potrieb, kníh a spoločenských hier.

Businessmani i rodiny s deťmi Vďaka svojej rozmanitosti si v tomto zariadení prídu na svoje nielen jednotlivci a rodiny s deťmi. Priestor vďaka svojmu členeniu ponúka variabilitu pri obchodných rokovaniach, teambuildingoch a firemných akciách. Dom H. Dunanta je ako stvorený pre rekondičné a doliečovacie pobyty, detské tábory i školy v prírode. Cena ubytovanie je 13 – 20 €, vrátane celodennej stravy. Mgr. Jana Pohanková


#FSOBSEJOP 3BNB[[JOJ r

Bernardino Ramazzini sa narodil 5. novembra 1633 v Carpi neďaleko Modeny.

V

roku 1652 začal študovať na univerzite v Parme filozofiu. Po troch rokoch sa zapísal na štúdium medicíny. V Ríme získaval praktické skúsenosti u slávneho lekára Rossiho. V'ďaka jeho pomoci začal pracovať ako lekár v mestečku Canino. Už krátko po príchode však ochorel na maláriu, čo ho donútilo vrátiť sa do svojho rodného mesta, kde sa mu zdravie zlepšilo.

Infekčné choroby v strede záujmu Okrem štúdia gréčtiny a prvých prác o chorobách umelcov a remeselníkov sa venoval aj literatúre, filozofii. V roku 1671 sa presťahoval do Modeny, kde sa mu podarilo profesijne sa presadiť napriek nepríjemnostiam, ktoré mu pôsobili kolegovia. V roku 1682 dostal poverenie vybudovať medicínske oddelenie tamojšej akadémie. O rok neskôr začal na mladej lekárskej fakulte pôsobiť ako profesor. V Modene strávil Ramazzini 30 rokov, naplnených intenzívnou vedeckou prácou. Časť jeho prác sa zaoberala infekčnými chorobami – maláriou, horúčkami, morom hovädzieho dobytka. Venoval sa tiež vlastnostiam pitnej vody a spodným vodám. Publikoval prácu o barometrických zmenách. Jeho najvýznamnejším dielom sa stala kniha o chorobách umelcov a remeselníkov, De morbis artificum diatriba.

Choroby z povolania Choroby, súvisiace s pracovným procesom začal Ramazzini študovať už počas svojho praktikovania v Ríme, kde sa stretol s celou plejádou najrôznejších remesiel. Zdôrazňoval, že pri vyšetrení pacienta je dôležité

zistiť, akou prácou alebo činnosťou sa zaoberá. Choroby z povolania rozdelil do štyroch skupín podľa druhu škodlivín, s ktorými pracovník prichádzal do styku. V prvej skupine boli tí, ktorí prichádzali do styku s kovmi pri ich spracovaní, teda baníci a hutníci. Ramazzini popísal otravy ťažkými kovmi a ich najrôznejšie príznaky ako vypadávanie zubov, slabosť, triašku, ochrnutie, kŕče, zápaly nervov, koliky, zápaly pľúc a iné. Zároveň odporučil preventívne ochranné prostriedky proti týmto ochoreniam. Do druhej skupiny zaradil ľudí, ktorí prichádzali do styku s jedovatými plynmi, odpadom, infikovanými tekutinami a telesnými výlučkami ľudí a zvierat. Medzi 17 ohrozených profesií zaradil pekárov a mlynárov ale aj lekárnikov, pôrodné babky, dojky a pracovníkov v kúpeľoch. Títo pracovníci boli ohrození najmä infekčnými chorobami a chorobami kože. Tretia skupina bola charakterizovaná mechanickou záťažou, ktorú Ramazzini delil na stojace a sediace povolania. Kým medzi stojace povolania patrili murári a tesári, medzi sediace povolania zaradil obuvníkov a krajčírov. Do štvrtej skupiny umiestnil inak nezaradené povolania ako poslov, bežcov, nosičov, mechanikov, spevákov a ďalších. Ako zvláštnu skupinu popísal Ranazzini choroby z povolania u žien, menovite sa jednalo o pôrodné babky, dojky a práčky. Zvlášť zaujímavé je jeho zistenie o riziku, ktorému sa vystavujú pôrodné babky, ak riadia pôrod u syfilitickej ženy. Na druhej strane poukázal na nebezpečenstvo pre novorodenca, plynúce z nedostatočnej čistoty pôrodnej babky.

Už prvé vydanie knihy v roku 1702 bolo prijaté mimoriadne priaznivo. Nasledovalo 40 ďalších vydaní v mnohých európskych jazykoch, ostatné vydanie knihy bolo v nemčine v roku 1977.

Prvý profesor medicíny V roku 1700 prešiel Ramazzini na padovskú univerzitu, ktorá patrila k najslávnejším univerzitám v Európe, v roku 1706 dostal pozvanie do Ríma a do Berlína.. Na vrchole slávy a uznania už v tej dobe platil daň starobe: bolesti hlavy, ťažkosti so srdcom a obehom ale najmä zhoršenie zraku mu sťažovali výkon povolania. Ramazzini by sa bol v tej dobe už rád vzdal aktívnej činnosti a vrátil sa do svojho rodného kraja, ale Benátska republika, ktorej súčasťou bola Padova, sa ho nechcela vzdať a v roku 1709 ho vymenovala za „prvého profesora medicíny“ s právom prednášať len ak mu to dovolí zdravie. V roku 1710 vydal Ramazzini knihu o zdravej životospráve a v roku 1713 rozšíril svoje dielo o chorobách remeselníkov o choroby mníšok, ktorých život v kláštore prirovnal k životu vojakov. Bernardino Ramazzini zomrel 5. novembra 1914 v deň svojich 81. narodenín na krvácanie do mozgu. Gottlieb Stolle v roku 1731 napísal, že Ramazzini bol jemný, mierny, usilovný a sčítaný človek. Rozčúlil sa len pri vedeckých sporoch s kolegami. Povahou bol veselý a spoločenský. Latinčina jeho spisov bola plynulá a elegantná. Ramazzini bol nielen zakladateľom pracovného lekárstva ale aj predchodcom všeobecnej hygieny a sociálnej medicíny a patril k najvýznamnejším lekárom svojej doby. Prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc.


MEDICÍNA

Fragmenty z histórie slovenskej medicíny V roku 1875 bola Matica slovenská násilne zatvorená. Na Slovensku bol aj v 19. storočí počet lekárov nízky. Začiatkom 50. rokov 19. storočia pôsobilo pre 2 400 000 obyvateľov len 210 lekárov.

S

ituácia sa čiastočne zlepšila vďaka 240 chirurgom – ránhojičom a asi 300 pôrodným babiciam. V 18. a 19. storočí zasiahli do liečiteľstva aj olejkári, najmä v Turci. Postupne sa v zdravotníckej starostlivosti uplatňovala nová sociálna politika. Prejavila sa aj vydaním zákonov o nemocenskom poistení priemyselných robotníkov v Rakúskej časti ríše v roku 1888 a v Uhorsku v roku 1891.

kou úmrtnosťou, trachóm, pohlavné choroby. Životné podmienky sa ďalej zhoršovali počas hospodárskej krízy sprevádzanej masovým vysťahovalectvom obyvateľstva. V zachovaných prácach lekárov pôsobiacich v tomto čase na Slovensku sa objavujú úvahy o chorobách súvisiacich s prácou baníkov. Sú to úvahy o variole, cholere, botanike, kúpeľoch.

Ťažké porevolučné roky

Od živelne vykonávanej zdravotnej výchovy sa v tomto čase odlišuje zdravotno-výchovná činnosť dvoch banských lekárov Františka Xavera Schillingera (1812 – 1892) a Imricha Tótha (1844 – 1928). Posledne menovaný sa stal v Banskej Štiavnici hlavným banským lekárom. Aktívne bojoval s alkoholizmom a tuberkulózou. Písal odborné články a aktívne sa s príspevkami o zdravotných a hygienických problémoch baníkov zúčastňoval na medzinárodných kongresoch. Spolu v roku 1876 vydali v Banskej Štiavnici brožúru o prvej pomoci, ktorá začína novú

Porevolučné roky sa nesú v znamení hospodárskeho rozvoja, ale i prvých kríz, keď sa prudko zhoršovalo sociálne postavenie robotníkov, čo sa prejavovalo na hromadnom vysťahovaní do zámoria. V rokoch 1871 až 1914 sa odhadom zo Slovenska vysťahovalo vyše 650 000 obyvateľov. Napriek čiastočným zlepšeniam hygienických pomerov a ochrany zdravia ostala väčšina slovenského obyvateľstva bez lekárskej pomoci a bola odkázaná na ľudové liečiteľstvo. Šírila sa tuberkulóza s vyso-

92

Tóth, Blaho, Šrobár

etapu v slovenskej zdravotno-výchovnej spisbe. Uvedení autori chápali zdravotnú výchovu ako neoddeliteľnú súčasť lekárskej činnosti. Túto etapu charakterizuje aktívny záujem slovenských lekárov o cieľavedomé, odborné, potrebám ľudu zodpovedajúce zameranie zdravotnej výchovy. K najaktívnejším zdravotno-výchovným publicistom lekárom patrí František Ježko (1841 –1895), ktorý napísal okolo 50 popularizačných článkov. Ján Obetko zo Skalice vydal v Budapešti brožúru „O našom najväčšom nepriateľovi“ (1916). Ružomberský lekár Jozef Burjan okrem zdravotníckych článkov v slovenských časopisoch publikoval aj dve hodnotné knižné publikácie. V roku 1906 vyšla v Martine jeho práca „Nemluvňa alebo život a opatera dieťaťa v prvých dvoch rokoch“, ktorú vydala Živena, ženský spolok. Po zatvorení Matice slovenskej bol strediskom vydavateľských snáh. a v roku 1912 v rovnomennom meste práca „Zdravotníctvo v rodine“. V roku 1873 vyšla v Skalici publikácia Jána Ambru „Kniha o pôrodníctve pre baby“. Roku 1878 vydali knihu Imricha Mateja Korauša „Príspevok ku otázke o príčine cholery“. Koncom 19. a začiatkom 20. storočia do zdravotnej ľudovýchovy na Slovensku významne zasiahli skupiny zhromažďujúce sa okolo časopisu Hlas. Bol to mesačník pre literatúru, politiku a sociálne otázky, ktorý založil Pavol Blaho a Vavro Šrobár. Z Hlasistov vstúpili do národného povedomia lekári Dušan Makovický, Pavol Blaho, Albert Škarvan a Vavro Šrobár. Dušan Peter Makovický (1866 – 1921) ružomberský rodák pôsobil ako lekár v Žiline. Stal sa prívržencom učenia a filozofie L. N. Tolstého. Podľa jeho vzoru začal vydávať knižnú


foto: Karol Plicka

vote. Množstvom zdravotno-výchovných prednášok a článkov prispieval k zvýšeniu kultúrnej i zdravotnej uvedomelosti ľudu. Vykonával systematickú osvetovú prácu. V Skalici od sporadických všeobecných zdravotno-výchovných prednášok orientovaných najmä na boj proti alkoholizmu prešiel na špeciálne prednášky a postupne na pravidelné týždenné zdravotno-výchovné a hospodárske porady. Najväčším prínosom je jeho osobný kontakt s dedinským ľudom. Vavro Šrobár (1867 – 1950) rodák z Liskovej pri Ružomberku, pôvodne praktický lekár v Ružomberku. Tu rozvíjal národnobuditeľskú prácu aj ako publicista. Uhorské úrady ho väznili. V segedínskom žalári napísal cenné zdravotno-výchovné dielo „Ľudovú zdravovedu“, ktorá vyšla v roku 1909 v Martine. Šrobárova kniha znamenala veľký prínos pre slovenskú zdravotnú výchovu. O jej popularite svedčí skutočnosť, že vydavateľstvo Comenius v Bratislave pripravilo v roku 1922 jej tretie vydanie. V „Predmluve“ možno čítať: „Zdravá krv z tela slovenského národa

edíciu „Poučné čítanie“ určenú pre ľud a „Poučnú bibliotéku“ určenú pre inteligenciu. Prekladal Tolstého pamflety proti alkoholizmu a fajčeniu. Tie však medzi pospolitý ľud neprenikli v dostatočnej miere. Pavol Blaho (1867 – 1927), rodák zo Skalice, kde pôsobil aj ako lekár. Aktívne sa zúčastňoval na politickom ži-

hynie ťažkou prácou v Amerike, doma nás oslabujú nemoce, bieda a útlak. Vidiac tento neutešený stav slovenského ľudu, pred pár rokmi umienil som si pomáhať tam, kde môžem a viem, a kde je pomoc najsúrnejšia, ratovať zdravie slovenského ľudu“. Kniha obsahuje zdravovedu, príručku prvej pomoci a stať o nákazlivých chorobách. V jednotlivých kapitolách autor hovorí o vzduchu, odeve a šatstve, o vode, pôde, výžive, a pokrmoch, príbytku,, osvetľovaní, pochovávaní mŕtvych, o deťoch v škole, o práci, nákazlivých chorobách, pohlavnej dospelosti, pohlavných chorobách, prvej pomoci pri úrazoch, stavoch bezvedomia, náhlych otravách. Prvá svetová vojna zabrzdila rozvoj zdravotnej výchovy. Podobne ako vysťahovalectvo, aj táto dejinná udalosť zasiahla do života krajiny nepriaznivo. V národnej, sociálnej, politickej, kultúrnej i zdravotnej oblasti sa mali splniť túžby našich národov až v novovytvorenom spoločnom štáte. Prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc. PhDr. Zuzana Filípková Slovenská zdravotnícka univerzita


MEDICÍNA

-FOOBSU /JMTTPO

Celosvetovo známy švédsky fotograf, filmár a otec vedeckého filmového dokumentu v oblasti biomedicíny Lennart Nilsson sa narodil v roku 1922 v mestečku Strängnäs neďaleko Štokholmu.

V

yrastal v rodine, v ktorej boli otec aj strýko fotografmi a už ako 12-ročný dostal svoj vlastný fotoaparát. V mladosti ho veľmi zaujal dokument o slávnom francúzskom biológovi Louisovi Pasteurovi, ktorý v ňom podnietil záujem o mikroskopiu. Profesionálnu kariéru po absolvovaní umeleckej školy začal ako fotožurnalista pracujúci pre sieť obchodných domov firmy Ahlens. Na sklonku druhej svetovej vojny bol ako vojnový spravodajca poverený dokumentáciou oslobodzovania Nórska v roku 1945. Menej známou je skutočnosť, že Nilsson ako mladý fotoreportér zabezpečoval kompletnú fotodokumentáciu objaviteľovi penicilínu Alexandrovi Flemmingovi, ktorý v roku 1946 získal za tento objav Nobelovu cenu.

94

Niektoré jeho foto-eseje (napríklad z Laponska, Špitzbergov, Rybári na rieke Kongo atď.) uverejnené v prestížnych svetových časopisoch Life, Picture Post a Ilustrated mu priniesli medzinárodné uznanie. Vo Švédsku sa stal slávnym knihou Švédsko v profile (1954), v ktorej opísal niekoľko desiatok portrétov slávnych krajanov. Ohlas mala aj kniha Život v oceáne ako aj fotoeseje z knihy Halleluja o práci švédskej Armády Spásy.

Fotograf ľudského mikrosveta V polovici roku 1950 začal experimentovať s novými fotografickými technikami a pričinil sa o vývoj nových moderných zobrazovacích metód, ktoré dovtedy neboli použité. Je priekopníkom dokumentácie najmenších mikróbov a tiež vírusov. Me-

dzinárodnú prestíž získal zobrazením a odhalením záhad vzniku života od počatia až po pôrod. Jeho unikátne fotografie sa objavili na obálke a na šestnástich stranách v časopise Life, boli tiež publikované v celosvetovo známych časopisoch Stern, Paris Match a Sunday Time. Fotografie v jeho slávnej knihe Narodenie dieťaťa (1965) obehli celý svet a kniha bola vydaná v miliónových nákladoch vo viacerých jazykoch. Filmové a televízne spracovanie tejto jedinečnej témy zaujalo vedeckú i laickú verejnosť sveta. V rámci programu NASA v sedemdesiatych rokoch minulého storočia boli Nilssonove fotografie odoslané ako súčasť odkazu našej civilizácie na Jupiter a Saturn, čo bolo tým najväčším ocenením jeho jedinečného diela. Jeho filmy boli dvakrát ocenené medzinárodnou filmovou cenou Emmy.


Prvýkrát ju získal za trojhodinový dokumentárno-vedecký film Zázrak života. Išlo o precízne a excelentne technicky dokonalý snímok ukazujúci dovtedy ľudskému oku nedostupné etapy vývinu dieťaťa od počatia až po pôrod. Tu využil endoskopické techniky, ktoré umožnili dokonalé vyobrazenia najcitlivejších etáp vzniku života a vývin embrya až po pôrod. Druhú cenu Emmy získal v roku 1996 za vynikajúcu snímku Sága života.

Cena Lennarta Nilssona Lennart Nilsson je veľmi činný ako spisovateľ, doteraz vydal okolo 26 kníh, ktoré boli a sú obľúbené u širokej čitateľskej obce na všetkých kontinentoch. Autor sa aj napriek pokročilému veku teší dobrému zdraviu a nepoľavuje vo vysokom pracovnom nasadení. V oblasti modernej endoskopickej zobrazovacej techniky spolupracuje s najlepšími vynálezcami – nositeľmi Nobelových cien, ale aj s vynikajúcimi špecialistami v oblasti vývoja nových metód zobrazujúcich ľudské orgány a tkanivá najmä v Nemecku, Japonsku a v USA. Je známe, že hneď po objave HIV navštívil Dr. Lua Montagniera (objaviteľa pôvodcu ochorenia) v Pasteurovom ústave v Paríži, a medzi prvými urobil mikrofotografie nebezpečného smrtiaceho vírusu. Zaslúžené sú mnohé ocenenia, ktoré

získal na pôde najvýznamnejších univerzít a vedeckých pracovísk po celom svete. Má čestný doktorát medicíny jednej z najslávnejších európskych a svetových univerzít Karolinska Institutet v Štokholme, ktorej dobré meno šíri ako jej pracovník už viac ako štyri desiatky rokov. Ešte v roku 1969 získal ocenenie ako člen švédskej spoločnosti medicíny. Je dvojnásobným čestným doktorom filozofie Nemeckej Technickej univerzity v Braunschweine a Univerzity vo švédskom Linkopingu. Historickým rokom bol rok 1998, keď bola na jeho počesť na Karoliska Institutet založená nadácia, ktorá udeľuje ceny Lennarta Nilssona (PLNA) najvýznamnejším vedeckým odborní-

foto: Lennart Nilsson

kom a vynálezcom, ktorí sa zaslúžili o rozvoj vedeckej dokumentaristiky/ fotografie a filmu a v prospech rozvoja svetovej vedy. Ako sa Lennart Nilsson vyjadril v poslednom rozhovore pre časopis NOVA, aj vo veku 87 rokov má ďalšie plány do budúcnosti: „Mám dosť myšlienok aj nápadov. Moderná zobrazovacia a výpočtová technika neustále napreduje, a preto sa snažím vidieť a vytvoriť niečo nové aj ja. Niečo, čo nebolo predtým známe – to je môj sen. V najbližších rokoch mám naplánované objavovať niečo výnimočné a neuveriteľné v chémii lásky. Nie som spisovateľ, ktorý potrebuje pero, som spisovateľ s mojou kamerou.“ Prínos tejto pozoruhodnej osobnosti pre svetovú vedu je jedinečný, lebo pre širokú verejnosť nevídaným spôsobom spopularizoval vedeckú fotografiu a film, čím vyoral hlbokú brázdu v oblasti ľudského poznania. Doc. Dr. Igor M. Tomo Slovenská biologická spoloènos


MEDICÍNA

5SPKLMBOOÜ OFSW Trojklanný nerv (nervus trigeminus) je obojstranný piaty mozgový nerv. Zabezpečuje vnímanie dotykovej, tepelnej, bolestivej citlivosti z celej tváre a temena hlavy, a tiež inerváciu a motorické funkcie žuvacích svalov.

M

á 3 základné vetvy. Prvá vetva (V1) inervuje temeno hlavy, čelo, koreň nosa a hornú časť očí. Druhá vetva (V2) zásobuje hlavne oblasť hornej čeľuste. V3 je treťou vetvou, ktorá zásobuje oblasť dolnej čeľuste.

K ochoreniam trojklanného nervu patria Neuralgia trojklanného nervu Má pomerne častý výskyt. Prejavuje sa záchvatmi veľmi intenzívnej, ostrej bolesti trhavého alebo vŕtavého charakteru v inervačnej oblasti niektorej z 3 vetiev. Intenzita bolesti je veľmi krutá, neznesiteľná. Bolesti môžu veľmi negatívne vplývať na kvalitu života, pacienti majú často samovražedné myšlienky.

Neuralgie trojklanného nervu: - Idiopatická forma (esenciálna neuralgia): nemá žiadnu zistiteľnú príčinu. Postihnutí jedinci sú starší ako 50 rokov. Bolesti sú lokalizované do oblasti hornej alebo dolnej čeluste. Pre lokalizáciu bolesti pacienti najprv vyhľadávajú zubára. Očná veta býva postihnutá zriedka. Bolesti majú obvykle krátke trvanie (ako blesk), trvajú od 1 sek. do 2 min. Záchvat neuralgickej bolesti môže byť spúšťaný dotykmi v určitých ob-

96

lastiach („trigger points“), napríklad pri čistení zubov, holení, žuvaní, pri dotykoch v oblasti nosa a úst. Niektorí pacienti sa preto neodvažujú otvoriť ústa, nejedia a vyhýbajú sa rozprávaniu. Bolesť môže byť tak intenzívna, že vyvoláva v tvári bolestivú grimasu. Frekvencia záchvatov sa pohybuje od až po sto denne. Medzi záchvatmi sú pacienti úplne bez ťažkostí. Záchvaty môžu po niekoľkých týždňoch odznieť a pacient môže byť mesiace až roky bez záchvatov. Pacienti sa liečia farmakologicky a iba v zriedkavých prípadoch môže byť farmakologická liečba neúčinná. Vtedy je indikovaný neurochirurgický zákrok na štruktúrach trojklanného nervu. - Symptomatická forma (sekundárna neuralgia): vyskytuje sa v rámci neurologických ochorení. Najčastejšou príčinou je skleróza multiplex, zápalové ochorenia a expanzívne procesy (nádory, cievne výdute a malformácie) v oblasti vetiev trojklanného nervu. Táto forma má určité osobitosti. Vyskytuje sa často u mladších jedincov, neuralgie môžu byť obojstranné, bolesti sú pretrvávajúce až chronického charakteru, pacienti majú aj iné neurologické príznaky vyplývajúce zo základného ochorenia. V zriedkavých prípadoch sa môže prejavovať záchvatovými prejavmi, ktoré sú identické ako pri idiopatickej neuralgii. U všetkých pacientov s ne-

uralgiou trojklanného nervu je vždy indikované vyšetrenie mozgu, mozgo-miešnych obalov a lebky magnetickou rezonanciou, podľa potreby aj iné vyšetrenia, za účelom zistenia resp. vylúčenia základného neurologického ochorenia. Symptomatickú, ale aj idiopatickú formu je potrebné odlíšiť od viacerých tvárových neuralgií a tvárových bolestí, ktoré majú príčinu v iných nervových štruktúrach. V terapii symptomatických foriem neuralgie trojklanného nervu je rozhodujúca kauzálna liečba zameraná na základné ochorenie. Napr. pri nádoroch, cievnych malformáciach a výdutiach je indikovaný neurochirurgický zákrok. Medikamentózne sa symptomatická forma lieči podľa rovnakých zásad ako idiopatická forma. K ďalším ochoreniam trojklanného nervu patria: postherpetická neuralgia trojklanného nervu, poškodenia jednotlivých vetiev a vetvičiek trojklaného nervu, izolovaný výpadok nervus mentalis, pálenie jazyka. Poruchy trojklanného nervu sa vzácne vyskytujú u detí v rámci kongenitálnych vývojových porúch. U dospelých jedincov môže poškodenie trojklanného nervu vzácne vzniknúť v rámci autoimunitných ochorení. MUDr. Peter Špalek Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika FN Bratislava – Ružinov


.JOFSÂMOFMÂULZBTUPQPWÉQSWLZ Vápnik

Nachádza sa v štruktúre kostí a zubov, hlavne v podobe hydroxyapatitu. Je potrebný pre nervosvalovú dráždivosť, prevodový systém myokardu a zrážanie krvi. Využiteľnosť vápnika závisí jednak na zložení stravy a stave organizmu; vstrebáva sa v hornej časti tenkého čreva. Vápnik sa prevažne vylučuje stolicou (asi 80 percent), pričom jeho vylučovanie závisí od jeho hladiny v krvi, prebieha aj pri hladovaní – ak sa zvýši jeho hladina v strave, zvýši sa aj vylučovanie. Nedostatok vápnika sa môže prejavovať ako karenčná osteoporóza, s prejavmi srdcovitej panvy, ohýbaním dlhých kostí a klesaním chrbtice. Pri akútnom nedostatku vápnika vzniká zvýšenie neuromuskulárnej dráždivosti Nadbytok vápnika (môže súvisieť s niektorými ochoreniami (ochorenie prištítnych teliesok, intoxikácia vitamínom D) vznikajú vápenaté metastázy (t.j. ukladanie vápnika do sliznice žalúdka, pľúc a obličiek). Zdroje: mlieko a mliečne výrobky. Denná potreba vápnika sa pohybuje od 700 – 1400 mg.

Fosfor

V ľudskom organizme je asi 700 – 900 g fosforu. Z toho je 70 percent v kostiach, 10 percent v svaloch a 1 percento v nervovom tkanive. Nedostatok alebo nadbytok fosfátov ovplyvňuje nedostatočné vstrebávanie vápnika. Nedostatok je zriedkavý, spôsobuje úzkostné stavy, bolesti kostí, únavu, slabosť, ochabnutosť svalov a zmeny telesnej hmotnosti. Okrem toho sú slabé kosti, kazové zuby, zvýšená náchylnosť na infekcie, krvácanie ďasien, reumatizmus a strata chuti do jedla. Chronický nedostatok môže spôsobiť deformácie kostí (krivicu rezistentnú na vitamín D). Nadbytok fosforu je spojený s poruchou funkcie obličiek alebo prištítnych teliesok a spôsobuje uvedený znížený príjem vápnika. Zdroje: mlieko, mliečne výrobky, žĺtok, strukoviny a droždie. Denná potreba sa odlišuje podľa fyziologických potrieb organizmu. U dospelých je denná potreba 1, 2 g – 1,5g.

Železo

Tvorí súčasť redoxných farbív, hlavne hemoglobínu, a zabezpečuje prenos kyslíka z pľúc do celého organizmu. Podporuje normálny vývoj plodu a detí, zabezpečuje normálnu činnosť organizmu, najmä mozgu, svalov, štítnej žľazy a orgánov imunitného systému, potláča únavu a predchádza chudokrvnosti. Nedostatok železa sa môže prejavovať chudokrvnosťou, spomalením rastu a vývoja, telesnou slabosťou, lámaním a padaním vlasov, krehkosťou a nepravidelným rastom nechtov, lámavosťou kostí, obezitou, zápalmi ústnej dutiny, ťažkosťami s prehĺtaním, tráviacimi ťažkosti, únavou, závratmi, spomalením reakcie, nervozitou, bledosťou a dýchavičnosťou. Pri chronickom nedostatku nastáva poškodenie CNS. Nadbytok železa sa môže prejavovať ako ukladanie v tkanivách, čo spôsobuje bronzovú pigmentáciu kože, cirhózu pečene, cukrovku a srdcové poruchy. Okrem toho môže byť železo v nadmernom množstve ukladané aj v slezine, v žalúdočnej a črevnej sliznici a v kostnej dreni, čo spôsobuje narušenie normálnej funkcie postihnutých orgánov. Zdroje: pečeň, žĺtok, ovocie, zelenina. Využitie železa z potravy je 18 percent (z rastlín a vajec 10 percent, z rýb 15 percent, zo sóje 20 percent, z mäsa 30 percent). Priemerná denná potreba u dospelých je 18 mg.

Horčík

Telo dospelého človeka obsahuje 25 až 30 g horčíka. Časť, asi 60 percent, je uložená v kostiach. Zvyšok horčíka sa nachádza vo svaloch, pečeni, obličkách, mozgu a v krvi. Rovnako ako vápnik, draslík a sodík patrí v organizme k elektrolytom, ktoré majú rôzne úlohy. Uplatňuje sa napr. ako súčasť kostí (spoločne s vápnikom), ako aktivátor mnohých enzýmov, znižuje nervomuskulárnu dráždivosť, ovplyvňuje syntézu bielkovín, nukleových kyselín a cholesterolu. Nedostatok horčíka môže spôsobovať nepravidelný srdcový rytmus, poruchy obehového systému, ochabnuté svaly, záchvaty svalových kŕčov – až tetániu, vazodilatáciu, hyperémiu, zväčšovanie prostaty, obličkové kamene. Nadbytok u zdravého človeka nemá žiaden škodlivý vplyv, pretože nespotrebované množstvo sa vylúči stolicou, močom a potom. Pri dlhodobom predávkovaní, to znamená pri preťažovaní obličiek, sa jeho vylučovanie oslabí a v dôsledku narušenia vyváženého pomeru draslíka a horčíka môžu vznikať poruchy nervovej sústavy, svalová slabosť, zmätenosť, dýchacie ťažkosti, rapídne zníženie krvného tlaku a závraty. Zdroje: zelené rastliny, strukoviny a obilniny. Priemerná denná potreba u dospelých je 350 mg.

Draslík

Je potrebný pre svalovú činnosť, hlavne myokardu, ovplyvňuje acidobazickú rovnováhu buniek a osmotický tlak, je aktivátorom adenozíntrifosfatázy. V strave denne prijímame asi 3 – 4g draslíka, čo je v podstate postačujúce. V ideálnom prípade by mal byť príjem draslíka vyšší ako príjem sodíka. Nedostatok sa môže prejaviť, napr. u alkoholikov, silným zvracaním pri poruchách príjmu potravy, pri ochoreniach obličiek svalovou slabosťou, opuchmi, zápchou, bolesťami v bruchu a v najťažších formách svalovými kŕčmi a srdcovou arytmiou. Nadbytok draslíka môže vzniknúť pri užívaní niektorých liekov, napr. diuretík, chronickom zlyhávaní obličiek, nedostatočnom vylučovaní hormónu aldosterónu. Prejavuje sa pocitom pálenia a mravčania v končatinách, svalovou slabosťou, dočasnou paralýzou, poruchami srdcového rytmu. Zdroje: popol všetkých suchozemských rastlín, sójová múka, zemiaky, mäso, banány, obilné klíčky, ryby.

Sodík

V organizme sa nachádza v extracelulárnej tekutine (70 percent). Nedostatok pod 130 mmol/l má za dôsledok hypoosmolaritu a nadbytok sodíka – nad 145 mmol/l pôsobí toxicky. Zdrojom sodíka je hlavne kuchynská soľ (NaCl), ktorá v 1 g obsahuje približne 400 mg sodíka. Nedostatok sodíka sa môže vyskytovať pri diétach a užívaní diuretík. Príznaky nedostatku sodíka: brušné kŕče, anorexia, dehydratácia, vracanie, depresia, závraty, únava, nafukovanie, bolesti hlavy, búchanie srdca, nízky krvný tlak, poruchy pamäti, svalová slabosť, zlá koordinácia pohybov. Nadbytok je spojený so vznikom vysokého krvného tlaku a s rozvojom kardiovaskulárnych chorôb. Denný príjem by nemal byť viac ako 3 – 5 g NaCl.

Jód

Má predovšetkým význam ako súčasť hormónu tyroxínu. V ľudskom organizme je asi 20 mg jódu a z toho asi 8,8 mg v štítnej žľaze. Využiteľnosť jódu zo stravy je len v anorganickej forme, ktorý sa vstrebáva sliznicou tenkého čreva (98 percent). V dôsledku nízkeho prívodu jódu do organizmu vzniká nedostatok hormónov štítnej žľazy nazývaný hypotyroidizmus. Je pravdepodobné, že ide o autoimunitnú poruchu. Nedostatok jódu spôsobuje mentálnu retardáciu a poruchy rastu. Príznakmi zníženej produkcie tyroxínu sú aj obezita, zrýchlený pulz, búchanie srdca, studené telo, zápcha, únava, silná menštruácia, malá odolnosť voči chladu a infekciám, nervozita a podráždenosť. Aj pri nadbytku jódu môže dôjsť k zdureniu štítnej žľazy – struma, s následnými klinickými prejavmi tohto ochorenia. Zdroje: morská voda, morské živočíchy a morské rastliny. Odporúčaná denná dávka jódu je 150 μg pre dospelých.

Meď

Má význam hlavne ako nevyhnutná súčasť bunkových enzýmov, je potrebná pre krvotvorbu (tvorbu bielych krviniek) a tvorbu pigmentov, tvorbu kolagénu a elastínu. K nedostatku dochádza pri jednosmernej diéte, pri chudnutí, pri dlhodobých chorobách spojených s hnačkami, zvracaním a pod. Pri nedostatku medi sa dostavuje, napr. anémia, predčasné šedivenie až vypadávanie vlasov, depigmentácia kože, zhoršuje sa hojenie rán, poruchy nervovej sústavy, slabosť, znížená odolnosť voči chorobám. Nadbytok medi je toxický – blokuje membránový prenos. Chronická otrava je známa ako Wilsonova choroba – hromadenie v RES a v mozgových jadrách. Zdroje: vajcia a mäso. Odporúčaná denná dávka medi je 2 mg pre dospelých.

Fluór

Je nevyhnutný pre tvorbu zubov a kostí. Pôsobí na kostné fosfatázy a umožňuje kalcifikáciu. Fluór pôsobí preventívne proti vápenateniu orgánov a svalovo kostrových štruktúr. Nedostatok fluóru zapríčiňuje neplodnosť, anémiu, osteoporózu a narušenie metabolizmu kostí. Nadmerný príjem fluóru je toxický a spojený so vznikom fluorózy (krehké lámavé zuby, s hnedými škvrnami na sklovine, krehké kosti). Dobrým zdrojom fluóru je napr. čierny čaj (75 – 100 mg), morské ryby (8 – 10 mg/kg), mäso (1 mg/kg). Denná potreba fluóru je 0,3 – 0,5 mg.

Zinok

Je súčasťou najmenej 30 enzýmov. Ovplyvňuje metabolizmus bielkovín, sacharidov a hormónov. Podporuje imunitný systém organizmu, zasahuje do syntézy DNA. Najvyššia koncentrácia zinku je v hormóne inzulín, ktorý sa tvorí v Langerhansových ostrovčekoch (bunky pankreasu) a významne rozhoduje o regulovaní metabolizmu cukrov. Poruchy tohto mechanizmu spôsobujú jednu z najčastejších chorôb cukrovku. Zabezpečuje normálny rast a vývoj mozgu, kladne pôsobí na nervovú činnosť a duševný stav ľudí. Nedostatok zinku spôsobuje: zhoršenie zraku, hojenia rán, nedostatočný rast, kožné choroby, padanie vlasov, narušenie reprodukčnej schopnosti, zväčšenie prostaty, sterilitu, oneskorené pohlavné dospievanie, nepravidelnú menštruáciu, psychické poruchy, retardáciu, mentálnu poruchu pamäti, spomalenú schopnosť učenia sa, náchylnosť k infekciám, bolesti kĺbov, aterosklerózu a zlú cirkuláciu krvi, unavenosť a nechutenstvo. Pri predávkovaní dochádza k toxickému pôsobeniu zinku. Pri akútnych otravách zinkom dochádza k tráviacim ťažkostiam, pri chronických otravách k poruchám koordinácie svalov, k zlyhávaniu obličiek, chudokrvnosti. Zdroje: morské živočíchy, kakao, mäso, syry, vajcia, obilniny, orechy, fazuľa, zelenina a ovocie. Odporúčaná denná dávka je približne 10 mg pre dospelých.

Selén

Pôsobí ako ochranný faktor proti nekróze pečene, je súčasťou glutathionperoxidázy – chráni podobne ako vitamín E organizmus pred voľnými radikálmi, chráni esenciálne mastné kyseliny pred oxidáciou, posilňuje imunitný systém, zlepšuje funkciu buniek pečene, svalov a týmusu, zvyšuje účinnosť štítnej žľazy a podporuje zmenu tyroxínu na účinný trijódtyrozín atď. Pri nedostatku selénu sa vyskytuje vyčerpanie, svalová slabosť, únava, poruchy rastu, vysoká hladina cholesterolu, infekcie, poruchy pečene, nedostatočná funkcia týmusu a prejavy neplodnosti. V priebehu tehotnosti nedostatok selénu zvyšuje riziko vrodených vád, najmä srdcových. Nadbytok selénu môže vzniknúť len pri prijímaní selénových doplnkov – je toxický (k príznakom otravy patria: nervozita, depresia, nevoľnosť a zvracanie, cesnakový zápach dychu a potu, strata vlasov a nechtov). Denná potreba dospelých je asi 80 – 100 μg.

MUDr. Iveta Trusková, PhD. Úrad verejného zdravotníctva SR


MEDICÍNA

"LP[JTˆVKFNFPTUFPQPSÓ[V Diagnostika osteoporózy sa skladá z klinických príznakov, vyhodnotenia zobrazovacích metód – najčastejšie denzitometrie a laboratórnych ukazovateľov aktivity procesu. Denzitometria Klinické prejavy Pacienti s osteoporózou sú zvyčajne do doby, pokiaľ sa neprejaví zlomenina, bez výraznejších ťažkostí. Osteoporóza sa prejavuje bolesťami chrbta, znížením telesnej výšky, zhrbením v oblasti hrudnej časti chrbtice a zlomeninami. Približne k 80 percentám týchto zlomenín dochádza doma. Typické je, že k zlomeninám môže dôjsť aj pri neúmerne malom úraze. Tak môžu napr. zlomeniny stehnovej kosti nastať pri zohnutí sa, zlomeniny chrbtice pri sadaní, dvíhaní ťažšieho predmetu, ale i pri prudkom zakašľaní. Nasledujúce rizikové faktory osteoporózy sú dôvodom ku konzultácii u lekára a k overeniu stavu kostí: výskyt osteoporózy u rodičov, nástup menopauzy: zánik menštruácie po prechode pred 45. rokom, nízka telesná hmotnosť, liečba steroidnými hormónmi: prednison (častá pri liečbe reumatoidnej artritídy, astmy…) a hormónmi štítnej žľazy, fajčenie, alkoholizmus, telesná nečinnosť, málo aktívny spôsob života, nedostatočný príjem vápnika v strave alebo jeho nedostatok v detstve, chronické ochorenia tráviaceho traktu, pečene, obličiek, žliaz s vnútornou sekréciou a iné ( napr. vek u ženy nad 65 rokov a u muža nad 70 atď).

Denzitometrický cel otelový prístroj. Včasná dia gnostika je významná vzh ľadom na to, že osteoporó za sa môže rozvíjať úpl ne bezpríznakovo po cel é desaťročia

Klinické štádium

Najčastejšou metódou, ako diagnostikovať včasné štádium osteoporózy a ako stanoviť riziko zlomenín, je kostná denzitometria. Včasná diagnostika je významná vzhľadom na to, že osteoporóza sa môže rozvíjať úplne bezpríznakovo po celé desaťročia, pokiaľ nepríde k zlomenine. Denzitometria stanoví množstvo kostnej hmoty (denzitu kostí) a je dôležitá na zistenie, či na udržanie kostnej hmoty je nutné užívať lieky, aby nedochádzalo k ďalším stratám kostnej hmoty, taktiež aby sa znížilo riziko zlomenín. Denzitometria (DEXA – viď obr.) je testom špecializovaného typu, ktorý je presný, nebolestivý a nezáťažový pre pacienta. DEXA umožňuje zmeranie kostnej hmoty v ktoromkoľvek úseku kostry (obyčajne v oblasti bedrovej chrbtice, stehnovej kosti, dolnej časti predlaktia = miesta typických osteoporotických zlomenín) počas necelej polhodiny, pri minimálnej radiačnej záťaži (pod 5 mrem). Táto radiačná záťaž zodpovedá približne letu lietadlom a môžeme ju považovať za takmer zanedbateľnú. K denzitometrickému vyšetreniu nie je nutná špeciálna príprava pacienta. Meraním sa stanoví množstvo kostného minerálu a toto stanovené množstvo je porovnané s hodnotami, ktoré sa nachádzajú u mladých zdravých žien. Rozdiel medzi týmito hodnotami sa vyjadruje v hodnotách tzv. T-skóre, ktoré nás informuje o koľko je hodnota u vyšetrovanej osoby nižšia. Tzv. Z-skóre porovnáva hodnotu pacienta s hodnotami u rovnako starých zdravých osôb. Porovnanie sa vyjadruje v smerodajných odchýlkach od priemeru. Osteopénia predstavuje úbytok kostnej hmoty o 1 až 2,5 smerodajnej odchýlky (-1 až -2,5). Ak úbytok kostnej hmoty je pod hodnotou 2,5, ide už o osteoporózu (menej ako -2,5; tab. denzita T-skóre). S klesajúcimi hodnotami denzitometrických parametrov stúpa riziko osteoporotických zlomenín. Naopak pri správnej liečbe aj malý nárast kostnej hmoty zistený kontrolným denzitometrickým vyšetrením, je prejavom zlepšenia pevnosti kostí a dochádza k zníženiu rizika osteoporotických zlomenín. Denzitometria teda dokáže odhaliť aj včasné štádiá rednutia kostí a pri kontrolných vyšetreniach nás informovať spolu s ďalšími metodikami o úspešnosti komplexnej liečby (viď obr. Nález denzitometrického vyšetrenia).

T-skóre (štandardná odchýlka od priemernej denzity mladých zdravých žien)

Norma

nad - 1

Osteopénia

- 1 až - 2,5

Osteoporóza

menej ako - 2,5

Manifestná osteoporóza

menej ako - 2,5 + osteoporotická zlomenina

100

Výsledok denzitometrického vyšetrenia


Ostatné vyšetrovacie metódy Pri obyčajnom röntgenovom vyšetrení nie je možné osteoporózu zistiť, pokiaľ nedôjde k úbytku kostnej hmoty najmenej o 20 až 30 percent. Takže pre včasné odhalenie osteoporózy nemá táto metodika význam, má však prínos pri diagnostike zlomenín stavcov a vylúčení sekundárnych príčin osteoporózy, napr. pri nádoroch. Ultrazvukové vyšetrenie, používané hlavne v počiatočnej diagnostike, meria hustotu kostného minerálu v oblasti päty, nie je možné merať všetky miesta typických zlomenín na základe osteoporózy. Kvantitatívna počítačová tomografia (QCT) umožňuje merať hmotu bedrových stavcov chrbtice, má však radiačnú záťaž 200 až 500 mrem. Ide o úzko špecializované vyšetrenie určené len pre stavy vyžadujúce posúdenie kvality kosti a na podrobnú diferenciálnu diagnostiku iných kostných ochorení. Nepriamo vieme posúdiť kvalitu kostí (informácie z rodinnej a osobnej anamnézy, hodnoty denzitometrického vyšetrenia a vyšetrenia kostných markerov) určujúcu pevnosť kostí, a tým aj riziko osteoporotických zlomenín. Na posúdenie aktivity procesu je nutné stanoviť biochemické parametre (tzv. kostné markery) jednak z krvi, jednak zo vzorky moču. Informujú nás o novotvorbe kostí (osteokalcín, alkalická fosfatáza, konce reťazcov kolagénu typu I.) alebo o odbúravaní kostí (kyslá fosfatáza, deoxypyridinolín, časti kolagénových reťazcov – CTX). Posúdením jednotlivých faktorov môžeme už vo včasnom štádiu odhaliť dobu, keď je nutné začať s prevenciou osteoporózy (dokonca i pred prejavmi zmien na kostiach). U pacientiek s prejavmi tzv. zvýšeného kostného obratu zahajujeme už v úvode intenzívnejšiu terapiu, pretože budú rýchlejšie strácať kostnú hmotu. Hladinami kostných markerov posudzujeme i efekt liečby. Biochemické vyšetrenia (vyšetrenia krvi a moču) tiež umožňujú posúdenie prípadných iných príčin osteoporózy (hormón prištítnych teliesok - PTH, hormóny štítnej žľazy, nadobličiek). Je samozrejmosťou, že pred zahájením i počas liečby osteoporózy je nevyhnutné sledovať hladiny vápnika v krvi a jeho vylučovanie močom. V niektorých špecifických situáciách, i po vykonaní vyššie uvedených vyšetrení, je nutné prikročiť k invazívnej diagnostike – kostnej biopsii (odobratie kostného materiálu s následným histologickým vyšetrením). Diagnostické metódy sa musia používať a posudzovať komplexne. Nie je možné z výskytu jedného ukazovateľa určiť celkovú diagnostiku. Je veľmi dôležité pred stanovením správneho liečebného programu najskôr vylúčiť možnosť sekundárnej osteoporózy, a až potom stav hodnotiť ako primárnu osteoporózu a začať s komplexnou terapiou.

Sieť pracovísk pre diagnostiku liečbu osteoporózy tvorí: praktický lekár a gynekológ (ktorý navyše zahajuje, zaisťuje a monitoruje hormonálnu substitučnú liečbu) by mali na základe anamnézy a klinického vyšetrenia hodnotiť rizikové faktory osteoporózy a pri ich prítomnosti odoslať na osteologické vyšetrenie, osteologická ambulancia je špecializovaná ambulancia na osteoporózu a iné metabolické ochorenia kostí, jej cieľom je komplexná diagnostika a liečba. Špecialista – osteológ indikuje osteodenzitometrické vyšetrenie, po ktorom prípadne určí ďalej realizáciu vyšetrenia kostných markerov a vyšetrenia v rámci diferenciálne – diagnostického hľadiska vylúčenia možných sekundárnych príčin osteoporózy (prípadne zváži hospitalizáciu v osteocentre). Osteológ ďalej navrhne, podľa hodnôt realizovaných vyšetrení, komplexnú liečbu osteoporózy a určí intervaly kontrol biochemických parametrov a osteodenzitometrických vyšetrení (spracované podľa vestníka Ministerstva zdravotníctva SR).

prim. MUDr. Elena Ïurišová Reumatologicko-rehabilitaèné centrum Hlohovec, www.rrc.sk

,

O celej problematike osteoporózy a bolestí v oblasti chrbtice sa môžete podrobne dočítať v publikácii s CD Elena Ďurišová: Ženské bolesti chrbtice (sterilita, inkontinencia, osteoporóza). Je to kniha aj o ochorení, pri ktorom dochádza k rednutiu kostí, o tom: ako ochorenie včas odhaliť komplexne liečiť a tak predchádzať zlomeninám na podklade osteoporózy. Kniha o cvičeniach pri bolestiach chrbtice, nielen pre pacientov s osteoporózou, ale i pre všetkých, ktorí bolesti chrbtice majú alebo im chcú predchádzať. Publikácia je určená pre pacientov i zdravotníkov, venuje sa epidemiológii, diagnostike a komplexnej liečbe sterility, inkontinencie a osteoporózy (diétne opatrenia, liečba chemická, nechemické metodiky). Sterilita – neplodnosť. Inkontinencia – únik moču. Osteoporóza – rednutie kostí.

Kniha je určená všetkým ženám bez rozdielu veku. Patrí mladým ženám, ktoré sú v období plného sexuálneho života, túžby po dieťati. Ženám stredného veku i tým, ktorým začína obdobie prechodu, alebo tým skôr narodeným, ktoré sú už v období menopauzy. Veľa užitočných rád (a nielen o cvičení svalov panvového dna) však patrí i mužom, ktorí s nami zdieľajú spoločný život. Kniha okrem podrobných informácií o ochoreniach uvádza i rady o ich komplexnej liečbe vrátane špeciálnych cvičení.

Kniha je jedným z nástrojov, ktoré určite prispejú k trvalému úspechu Vášho snaženia. Cvičebné zostavy: sterilita – podľa Mojžišovej (modifikácia) inkontinencia – cvičebná zostava svalov panvového dna „Lúčky“ osteoporóza, bolesť chrbtice – podľa Ďurišovej. Nahraté CD je ideálnou pomôckou na cvičenie pre všetky uvedené preventívno-liečebné zostavy.

aajj PPrreedd (aj formou dobierky) tel./fax: 0 3 3 7 3 0 1 8 2 0 formou sms : 0 9 4 9 4 4 4 4 4 4 www.rrc.sk

tate o tom čísle sa dočí m co dú bu V ózu liečime. ako osteopor

Komplexná liečba pohybového aparátu Reumatologicko-rehabilitačné centrum, spol. s.r.o. prim. MUDr. Elena Ďurišová Pribinova 56, 920 01 Hlohovec (s osteologickými ambulanciami v Trnave – Prednádražie a v Galante – NsP) Tel./fax: 0 3 3 / 7 3 0 1 8 2 0 w w w . r r c. s k Ambulancie: reumatologická , ortopedická, osteologická, ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, akupunktúry, prírodnej medicíny vyšetrenie rednutia kostí celotelovým denzitometrickým prístrojom návrh komplexnej liečby osteoporózy pre pacientov z celého Slovenska špeciálne zostavy cvičení pre ženy (a nielen pre ženy) pri sterilite, inkontinencii moču a osteoporóze naprávanie chrbtice a kĺbov, liečba laserom, plynovými injekciami... liečba rázovými vlnami (ostrohy päty, tenisový lakeť, úponové bolesti...) akupunktúra, liečba prírodnými preparátmi... colonhydroterapia „črevná sprcha“ (čistenie hrubého čreva preplachovaním pomocou špeciálneho prístroja pri poruchách trávenia, obezite, bolestiach chrbtice a kĺbov, zápche, ekzémoch atď.).

Osteologické vyšetrenie a podľa indikácie osteológa i denzitometrické vyšetrenie hradia všetky zdravotné poisťovne pri ich odporučení odosielajúcim lekárom (praktický lekár, gynekológ, odborný lekár). Po realizácii denzitometrického vyšetrenia pacienta poučíme o životospráve a pohybovom režime, pri indikácii vykonáme odbery na vyšetrenie kostných markerov, prípadne ďalších špeciálnych ukazovateľov, odporučíme kompenzačné pomôcky. Ak má pacient pred vyšetrením realizované odbery hladín S-Ca, S-Mg, S-P, ALP a uCa/24 hod. s výsledkami, zostavíme individuálny terapeutický plán s dennými dávkami jednotlivých liekov, pri intolerancii chemických liekov možnosť ordinácie prírodných preparátov. Aj v našej osteologickej ambulancii sa snažíme pacientov motivovať k správnemu životnému štýlu a k spolupráci na liečbe.


PORADNA

%JBCFUPMPHJDLÂQPSBEÑB nstva a v 25. týždni mi Som v 28. týždni tehote glykémie nalačno som zistili GDM. Hladinu mol, po dvoch hodinách mala v poriadku – 4m 75g glc v 3dcl vody), glu 8, 08mmol/l. (GGT so ani no lač na i an ám nem u kozúriu ani ketonúri á sestra mi odporučila po jedle. Diabetologick i, pravidelne sa stravo diétu – nejesť sladkost y. iak zem a ryžu, chlieb vať, mierne obmedziť tiaľ diť každé 3 týždne. Za cho m ma ly tro kon Na le jed po od trole (1,5h som bola na jednej kon 3 la bude nasledovať o tro kon lšia ďa ), 7,3 glm

týždne. GDM nemám nárok Chcem sa opýtať, či s era alebo čiastočné kom glu ie na zapožičan tou? Diaphanové indiká preplatenie poisťovňo aj , vny atí neg mám stále ry som si kúpila, moč . tky olá ket na aj , glc na preto, lebo v diskuam pýt sa Na glukomer píše, že niekedy im sa siách pre ženy s GDM glykémiu viac ako e ihn zdv eň vyprážaný rez mňa nebezpečné, pre malá čokoláda. Nie je h ie nezisťujem po rôznyc keď si hodnoty glykém si y ked nie a é dk sla a rad jedlách? Mám veľmi pomôcť. jednoducho nemôžem ľadom sacharínového oh je zka otá á dn sle Po príjmu sacharidov sladidla – počíta sa do ň)? Koľko sj má /de na deň (diéta na 240sj la? did sla ka jedna tablet S pozdravom Ľuba

102

Otázky na tému diabetes mellitus môžete pre MUDr. Adrianu Ilavskú zasielať na adresu O redakcie Bedekra zdravia, alebo e-mailom na: bedekerzdravia@bedekerzdravia.sk. re

O Osobne som veľmi rada, že budúcca mamička má toľko informácií o gestačnom diabetes mellitus, alebo inak in o tehotenskej cukrovke. Potvrdzuje z to prax každého diabetológa, že tehotné te ženy sú v našich ambulanciách c najlepšie spolupracujúcimi pacientkami. c Je to príklad, aká dôležitá je motivácia – a budúca mamička ju má tú najväčšiu na svete. Otázka má m n niekoľko častí: 1. 1 gestačný diabetes mellitus (GDM) sa potvrdí, keď je pri glukózotolerančnom teste glykémia vyššia ako 7,8 mmol/l, ako je to aj v tomto prípade. Kritériá sú prísnejšie ako u ostatných vyšetrovaných – ak by sa nejednalo o tehotnú ženy, glykémia nad 7,8 mmol/l za druhú hodinu po vypití predpísaného množstva cukru predstavuje tzv. poruchu glykózovej tolerancie, teda predstupeň cukrovky a samotné ochorenie je potvrdené, až keď je glykémia nad 11,1 mmol/l. 2. 2 u väčšiny pacientok s tehotenskou cukrovkou stačí dodržiavanie diétnych opatrení, obmedzenie konzumácie sladkých jedál, cukroviniek, niekedy aj obmedzenie príloh (ryže, zemiakov, cestovín), tak, ako to odporučila diétna sestra aj našej čitateľke. Podľa zistených glykémií, ak sú vyššie ako je stanovené normou aj napriek dodržiavaniu diétnych opatrení, sa u časti pacientok pristupuje k liečbe. Perorálne antidiabetiká – tabletky bežne používané v liečbe cukrovky sú v gravidite kontraindikované. Ako liečba sa používa inzulín, obyčajne v malých dávkach, podávaný pred jedlami. 3. pri gestačnom diabete bývajú kontroly podľa aktuálneho stavu

konkrétnej pacientky, do 32. týždňa obyčajne každé 2 týždne, potom v týždňových intervaloch až do pôrodu. Lekár sa ale môže rozhodnúť aj inak, podľa nameraných hodnôt glykémií. 4. glykémie sa kontrolujú pri každej návšteve lekára – vyšetrujú sa v laboratóriu, v súčasnosti má ale väčšina pacientok glukomer – prístroj, ktorým si môžu zmerať glykémie kedykoľvek a kdekoľvek. Na glukomer, hradený z prostriedkov verejného zdravotníctva, má nárok každý, kto si podáva inzulín. Na vyšetrenie hladiny cukru – glykémie sú potrebné testovanie prúžky (1 vyšetrenie = 1 prúžok). V prípade gestačného diabetu je nárok na 100 prúžkov na mesiac. Vo vašom prípade nemáte nárok na úhradu glukomera, ale na testovacie prúžky áno. V praxi má ale väčšina ambulancií k dispozícii aj prístroje na zapožičanie, hoci z praxe musím povedať, že väčšina budúcich mamičiek volí možnosť mať vlastný glukomer a zakúpia si ho. V súčasnosti je ich cena (v závislosti od typu prístroja okolo 20 EUR) úplne prijateľná pre väčšinu pacientov. 5. otázka umelých sladidiel v gravidite má jednoznačnú odpoveď – v gravidite sa neodporúčajú! Všetky umelé sladidlá sa rozdeľujú na energetické a neenergetické. Práve energetické treba započítať do celkového množstva prijatej energie. Budúcej mamičke prajem príjemnú graviditu a radosť z narodeného dieťatka.


u, na diéte, glykémia Trpím diabetom 2. typ , okolo 10, po jedle do 13 nalačno sa pohybuje ole int a, zit obe ná raz po cvičení okolo 8. Vý atné antidiabetiká rancia metformínu, ost traindikáciám kon li nemôžem užívať kvô í, otázka znie: po cvičen a interakciám. Moja y pri vžd m má í, čen cvi om napríklad po večern či hladine glykémie v mo relatívne uspokojivej , že telo bré do to je že í, vor ho ketóny. Jeden lekár či , a preto musia byť v mo spaľuje tuky po záťaži ketóny že í, vor ho ár lek ý uh prítomné ketóny. Dr ov sa dať, k spaľovaniu tuk v moči nemajú čo hľa týkam, do Po ? vdu pra má h nevyjadril. Kto z nic pri predpísaných 13 sj a že keď menej jem ako cítim sa či, mo v y ón ket m má súčasnom pohybe energie. veľmi dobre, som plný

N základe uvedených glykémií musím, Na žiaľ, konštatovať, že sa jedná o diabeži tik tika 2. typu, nevyhovujúco kompenzo zovaného. Glykémie nalačno ani po jedl dle nie sú v optimálnom rozpätí a pri dl dlhšom takomto stave hrozia závažné komplikácie. Preto je nutné urobiť ko všetko na ich zlepšenie. vš Píšete, že máte výraznú obezitu – Pí práve jej zlepšenie je hlavná cesta aj pr na ovplyvnenie glykémií. Redukčná diéta spolu s fyzickou aktivitou je alfou di aj omegou liečby cukrovky ovplyvňuje glykémie až o 80 percent. Ak režimové gl opatrenia nestačia, pristupuje sa op liečbe tabletkami – zvyčajne sa ako lie liek lie prvej voľby podáva metformín – je to liek na predpis predávaný pod rôznymi názvami a od rôznych výrobrô cov. co Metformín je vzhľadom na svoj mechanizmus účinku zvlášť vhodný pre ľudí s nadváhou a obezitou. Žiaľ, u časti ľudí sa môže vyskytnúť jeho zhoršená tolerancia, hlavne v úvode liečby. Objavujú sa ťažkosti zo strany tráviaceho traktu: pocity plnosti, nafukovanie, ťažoba, ale aj hnačky, u niekoho, naopak, zápchy. Zväčša ale prechádzajú po 2 – 3 týždňoch užívania. Ak nie, existuje aj nová forma metformínu, pri liečbe ktorou sú redukované možné ťažkosti. U malej

časti pacientov sa, aj napriek vystriedaniu rôznych preparátov, musíme zaobísť bez liečby metformínom. Nepíšete, prečo a ako sú ostatné preparáty kontraindikované, alebo predpokladám, že sú v interakcii s inou liečbou. V praxi sa takáto situácia vyskytuje veľmi zriedkavo a v súčasnosti máme 5 skupín antidiabetík v tabletkovej podobe a obyčajne sa podarí „ušiť“ liečbu na mieru každému diabetikovi. Ak ste spolu s diabetológom vyčerpali všetky možnosti, jednoznačne je pri udávaných glykémiách na mieste liečba inzulínom a otáľanie môže situáciu iba zhoršiť. A k samotnej otázke: ketolátky v moči sú produktom metabolizmu tukov. Ich zistenie v moči je u diabetika prejavom neschopnosti využiť cukor ako zdroj energie obyčajne na základe nedostatku inzulínu. Zvyčajne býva prevádzaný aj vysokou hladinou cukru v krvi – glykémiou. Glykémia býva vyššia ako 17 mmol/l, niekedy sú ketolátky v moči aj pri nižších glykémiách. Prítomnosť ketolátok v moči je nutné vždy konzultovať s diabetológom. Ketolátky v moči sa ale vyskytujú aj u zdravých ľudí pri zvýšenej fyzickej


aktivite – po cvičení, čo je práve prejavom cieleného spaľovania tukov. Dokonca u obéznych ľudí, ktorí podstupujú redukčnú diétu, sú prejavom dodržiavania redukčného režimu. V takomto prípade sa ketolátky objavujú v moči práve pri tzv. „prísnych redukčných postupoch“, kedy je energetická hodnota stravy 600 – 900 kcal (2400 – 3600 KJ). Vo vašom prípade sa môže jednať o kombináciu oboch dôvodov. Hlavným cieľom musí byť zlepšenie glykémie a ak budú glykémie vyhovujúce a budete cvičiť, ketolátky v moči budú žiaducim prejavom odbúravania tukového tkaniva pri cvičení.

, obraciam sa na Vás, Vážená pani doktorka ov od Vás týkajúcich nk pretože som čítal člá u. Chcel by som Vás sa problematiky diabet pracovisko obrátiť ré kto poprosiť o radu na diabetickou nohou. v prípade problému s e bré skúsenosti, pretož do S chirurgmi nemám žili na nes a ie šen lne rie sa vždy snažili o radiká nohy liečením dekubitu sa najprv o záchranu ísané v literatúre. Preto postupmi, ktoré sú op s, lebo viem, že ste Vá ť som si dovolil oslovi ovaná odborníčka v danej oblasti renom tro S pozdravom Milan Pe

Na Slovensku sa diabetickou nohou zaoberá viacero kvalitných pracovísk. Sú jednak chirurgické, ale aj angiologické. Závisí od toho, ktoré máte najbližšie. Odpoveď na otázku je možná individuálne.

Inzulínové pero a jeho úloha v liečbe cukrovky Inzulín zohráva v liečbe cukrovky dôležitú úlohu. Nastupuje tam, kde zlyháva liečba orálnymi antidiabetikami. Prvý pacient na svete bol inzulínom liečený 11. januára 1922. V roku 1923 získali Frederick Grant Banting a John MacLeod za objav inzulínu Nobelovu cenu. Diabetes pod kontrolou Cieľom liečby cukrovkárov je priblížiť sa k hodnotám cukru ako má zdravý človek a vytvárať podmienky na to, aby sa nevytvorili chronické komplikácie: postihnutie očí, diabetická noha či postihnutie obličiek. Podávanie inzulínu však so sebou prináša jedno veľké riziko, a to hypoglykémiu. V prípade, že sa pacientovi zníži cukor viac ako je potrebné, môže sa dostať do hypoglykemickej kómy. Preto je dôležité, aby si pacienti pichajúci inzulín pravidelne merali hladinu cukru v krvi špeciálnymi zariadeniami, tzv. glukomermi. Režim pichajúceho si diabetika je iný ako režim diabetika s tabletkami. Musí pravidelne šesťkrát denne jesť, dodržiavať intervaly medzi jedlom. V prípade, že športuje, musí na to upozorniť svojho lekára. Detskí diabetici Deťom, ktoré trpia cukrovkou, sa podáva iba inzulín. Pritom nie je vhodné, aby si deti samé pichali inzulín, a to kvôli dávkovaniu množstva podaného inzulínu. Základom liečby je diabetická diéta, ktorá v kombinácii s pohybom predstavuje veľké predpoklady, že sa diabetes udržiava vo forme, kedy sa nevyvinú komplikácie. Zdraví ľudia by nemali zanedbávať preventívne prehliadky, v rámci ktorých sa vyšetruje aj glykémia. Zdroj: TASR

104

MUDr. Adriana Ilavská Diabetologická a metabolická ambulancia Medispektrum s.r.o. Bratislava


MEDICÍNA /FCF[QFÇOÍDVE[PQBTOÍDJ WOBãPNUFMF

O

chorenia zapríčinené parazitmi sú medzi ľuďmi rozšírené po celom svete s výraznou prevahou v trópoch a subtrópoch. Celosvetovo je parazitmi postihnutý skoro každý štvrtý človek. Parazity žijúce v tráviacom systéme človeka odoberajú svojmu hostiteľovi dôležité výživné látky ako cukry, tuky, bielkoviny, vitamíny a iné. Svojou prítomnosťou mechanicky a chemicky (vylučovaním rôznych toxických látok) dráždia vnútorné steny čreva, čím znižujú jeho vstrebávaciu schopnosť pri trávení. Tým, že do organizmu človeka parazity vylučujú splodiny látkovej premeny z vlastného tela, môžu tak zohrávať významnú úlohu pri vzniku mnohých závažných chorobných stavov, ktoré sú na alergickom, psychogénnom a inom základe.

Ľudia už v pradávnych časoch trpeli rôznymi črevnými a inými parazitmi, čo dokazujú aj mnohé archeologické nálezy na rôznych kontinentoch. V koprolitoch (mineralizovaná stolica) predhistorického človeka sa našli cysty prvokov a vajíčka parazitických červov. Chorobné prejavy ktoré vyvoláva sú veľmi rôznorodé. Niekedy sa prítomnosť giardií neprejaví, inokedy spôsobuje roky trvajúcu prerušovanú miernu hnačku. Pre giardiózu sú charakteristické poruchy v strebávaní tukov, ktoré sa prejavujú nadbytkom tuku v stolici (steatorea); ich dôsledkom môže byť nedostatočný prísun Trofozoity Giardia intestinalis z duodenálnej šťavy

Črevné prvoky Črevné prvoky sú malé jednobunkové organizmy mikroskopických rozmerov, ktorých telo tvorí jedna bunka. V tráviacom systéme človeka je ich pomerne veľké množstvo. Mnohé z nich sú zdravotne neškodné, ale niektoré môžu zapríčiniť črevné ťažkosti spojené s ochorením tráviaceho systému. V tráviacom systéme človeka najčastejšie parazitujú tieto druhy patogénnych prvokov: Giardia intestinalis Cryptosporidium parvum. Entamoeba histolytika Balantidium coli.

Giardia intestinalis bičíkovec črevný Žije prisatá často v obrovskom množstve na povrchu dvanástnika a hornej časti tenkého čreva. Bičíkovec sa živí sekrétmi črevnej sliznice.

106

vitamínov rozpustných v tukoch do organizmu. Stolica má lesklý a mastný vzhľad. Z klinických prejavov prevládajú kŕče v bruchu najmä jednu až dve hodiny po jedení. Môže sa pozorovať teplota, znížená chuť do jedenia, u detí anémia, urtikária, vracanie, nafukovanie, plynnatosť, hnačky s množstvom hlienu a tuku. Obdobia hnačiek sa môžu striedať s obdobiami zápchy. Pri masívnej nákaze prenikajú giardie do žlčových ciest a do žlčníka, pričom spôsobujú zápal žlčníka a žlčových ciest. V našich podmienkach sa parazitóza častejšie vyskytuje u detí ako u dospelých. Najviac sú giardiózou infikované

deti vo veku troch rokov, pretože ešte nemajú upevnené hygienické návyky. Často sú parazitom postihnuté deti, ktoré pravidelne navštevujú kolektívne zariadenia. Nákaza z detských kolektívov sa šíri do rodín a tiež naopak. Zdrojom infekcie sú aj kontaminované potraviny a voda. V poslednom čase sa ukazuje, že rezervoármi giardiózy sú aj zvieratá (pes, mačka, potkan, bobor, ovca a iné). Prenos na človeka sa nevylučuje. Vodné zdroje kontaminované giardiami môžu vyvolať epidémie z vody. Pretože ide o typickú alimentárnu nákazu, šíri sa fekálno-orálnou cestou, všetky opatrenia sú zamerané na osobnú hygienu, umývanie rúk pred jedením a po použití toalety. Vodné zdroje chránime pred fekálnym znečistením. Koreňovú zeleninu, šalát, uhorky, jahody a iné plodiny nikdy nehnojíme nekompostovanými fekáliami.

Cryptosporidium parvum Tento prvok parazituje u plazov, vtákov a cicavcov vrátane človeka. Infekcia prebieha v gastrointestinálnom systéme. Človek sa infikuje prehltnutím hrubostenných oocýst spolu s kontaminovanonou potravou, vodou a pod. Acantamoeba sp., cysta


Kryptosporídie spôsobujú krátkodobé (3 – 20-dňové), resp. dlhodobé chronické, cholere podobné hnačkové ochorenie. Parazity ohrozujú najmä život detí, zvlášť podvyživených v rozvojových krajinách. Ochorenie sa prejavuje v akútnom stave 20 - 30 vodnatými hnačkami denne, ktoré obsahujú často zvyšky odlúpenej črevnej sliznice. U chorého dochádza k celkovej dehydratácii organizmu a k rýchlemu zníženiu telesnej hmotnosti. Sprievodné klinické príznaky sú podobné ako pri giardióze. Medzi nešpecifické príznaky patrí malátnosť, bolesti hlavy a svalov. U pacientov s poruchami imunitného systému (AIDS) bola okrem črevnej infekcie zaregistrovaná aj respiračná a extraintestinálna (mimočrevná) forma. Kryptosporídie sa šíria fekálno-orálnou cestou a medzi častejšie spôsoby prenosu patrí priamy kontakt s infikovanými ľuďmi alebo zvieratami. Prenos sa uskutočňuje oocystami, ktoré infikovaný hostiteľ vylučuje stolicou. Oocysty sú rezistentné aj proti dezinfekčným prostriedkom. Prevencia je veľmi zložitá. Oocysty kryptosporídií sú veľmi odolné a vo vonkajšom prostredí vydržia viac než rok. Veľkým problémom je výskyt oocýst v zdroji na výrobu pitnej vody. Vzhľadom na ich malú veľkosť nemusia byť zachytené filtrami používanými vo vodárňach. Proti bežne používanej dezinfekcii vody sú rezistentné. Takéto prípady boli opísané v USA pri zlyhaní filtračného zariadenia vo vodárni.

Entamoeba histolytica améba dyzenterická Žije v hrubom čreve človeka a vyvoláva vážne hnačkové ochorenie – amébovú dyzentériu. Hlavným znakom tohto ochorenia sú časté hnačky, 5 až 10 stolíc denne. Stolice sú objemné, obsahujú hlien, krv a niekedy aj celé kusy odtrhnutej črevnej sliznice. Chorý sa sťažuje na kŕče a bolesti brucha, niekedy sa mierne zvýši teplota, inokedy je pacient bez teplôt. Pri prehlbujúcom sa klinickom obraze môže nastať samovoľné, prípadne sústavné

uvoľňovanie stolice, ktorá nadobúda vzhľad malinového želé. Ak ochorenie trvá niekoľko mesiacov, u pacienEntamoeba histolytica, trofozoit a štvorjadrová cysta

ka. Človek sa infikuje cystami parazita prostredníctvom kontaminovaných rúk a potravín. U človeka aj u zvierat prebieha infekcia spravidla bez klinických príznakov. Len u niektorých osôb prebieha ako dyzentéria veľmi podobná amébovej. V ťažších prípadoch sa vyskytujú chronické hnačky s prímesou krvi a hlienu, bolesti brucha, nechutenstvo, vracanie a bolesti hlavy. Chorí trpia nespavosťou, udávajú svalovú slabosť, Balantidium coli, trofozoit

ta sa dostaví dehydratácia s úbytkom hmotnosti. Chronický priebeh amebózy môže byť mylne považovaný za enterokolitídu, gastritídu a pod. V stene hrubého čreva môže vzniknúť tvrdý amebóm obsahujúci prvoky. Medzi najčastejšie komplikácie črevnej formy amebózy patrí prolaps rekta, perforácia vredu s následnou peritonitídou a u detí amébová apendicitída. Amebóza je ochorenie vyskytujúce sa po celom svete, s výraznou prevahou v trópoch a subtrópoch. Ochorením je postihnutých približne 10 percent svetovej populácie. Aj u nás treba počítať s importovanou amébózou, a to najmä u ľudí vracajúcich sa z dlhších pobytov v zahraničí (Južná a Stredná Amerika, juhovýchodná Ázia) a u imigrantov, ktorí sú umiestnení v utečeneckých táboroch. Vylúčenie nosičov a vyliečenie nosičstva je veľmi dôležité, pretože cysty améb sú odolné a vo vonkajšom prostredí vydržia dlhý čas. Preventívne opatrenia sú podobné ako pri všetkých alimentárnych črevných nákazách. V endemických oblastiach je potrebné dodržiavať zvýšenú hygienu rúk a piť len prevarenú vodu.

Balantidium coli nálevník črevný Rozšírené je po celom svete, najmä v teplých krajinách. Je bežným parazitom svine divej a domácej, ale aj dobytka a v trópoch i opíc. V ich hrubom čreve žije parazit ako komenzál. Tieto zvieratá sú zdrojom nákazy pre člove-

chudnutie, ktoré je spôsobené celkovou dehydratáciou organizmu. Veľmi ťažký priebeh má balantidióza u pacientov pozitívnych na HIV a AIDS. Nákaza sa vyskytuje v oblastiach, kde je rozšírený chov svine domácej: Pri kontakte s diviačou zverou sa môžu infikovať aj poľovníci. Preventívne opatrenia l. dodržiavanie všetkých hygienických zásad, 2. surovú zeleninu a ovocie dôkladne umyť pod horúcou vodou 3. vodu zásadne piť len pitnú z fľašiach originálne balených, 4. hovädzie a bravčové mäso, ryby, kraby a iné konzumovať iba dôkladne tepelne upravené, 5. ryby nedostatočne tepelne upravené a surové nakladané v octových a citrusových nálevoch nekonzumovať, 6. potraviny chrániť pred hmyzom (muchy, osy, šváby a i).

RNDr. Anna Totková, PhD. Ústav lekárskej biológie, genetiky a lekárskej genetiky LF UK a FN Bratislava


MEDICÍNA 1SFWFODJBQBSB[JUÂSOZDI PDIPSFOÍWEFUTLPNWFLV Parazitárne ochorenia v detskom veku nie sú ničím nezvyčajným. Naopak, sú veľmi časté a va dôsledku výskytu komplikácií napr. dýchacieho a tráviaceho systému sú aj jednou z príčin hospitalizácií.

E

xistuje viac ako 14 000 parazitov. V našich podmienkach u detí dominuje najmä mrľa detská (enterobius vermicularis); škrkavka detská (ascaris lumbricoides); larválna toxokaróza (toxocara canis); trofozit (gardia lamblia); pásomnica bezbranná (taenia saginata) a pásomnica detská (hymenolepis nana). Možnými zdrojmi prenosu sú:

kontaminovaná potrava, zelenina, ovocie, kontaminovaná voda; nečistota z nechtov; infikované zviera (pes, mačka) alebo infikovaný človek, ktorý stolicou vylučuje vajíčka; infikovaný piesok pri hre dieťaťa na zemi, v tráve kedy sa infekcia z pieskoviska prenáša cestou ruky – ústa; nedostatočne spracované hovädzie alebo teľacie mäso.

Stručná charakteristika parazitov Mrľa detská je najčastejším parazitom u detí. Červ je tenký, biely, dlhý asi 1cm, žije v tenkom čreve. Dospelé samičky migrujú do hrubého čreva a odtiaľ vychádzajú klásť vajíčka do perianálnej oblasti, najmä v teple – v noci. Ak sa v tejto oblasti vyvinie larva, môže migrovať do čreva a udržiavať infekciu. Červy môžu putovať celým tráviacim traktom, dostanú sa aj do nosovej dutiny. Nákaza je častejšia v kolektívoch, u mladších vekových skupín. Príznaky: nespavosť, bolesť brucha a hlavy, nechutenstvo, výrazná chuť na sladkosti, po škriabaní môžu byť pozorované ekzematizácie, fisúry. Škrkavka detská sa vyskytuje hlavne v rodinách s nízkym sociálno-hygienickým štandardom a tam, kde sa ku hnojeniu používajú ľudské výkaly. Pôvodcom ochorenia je červ dlhý 15 – 40 cm

108

s priemerom cca 0,5 cm. Prameňom nákazy je infikovaný človek, ktorý stolicou vylučuje vajíčka dozrievajúce v pôde. Po prehltnutí sa v tenkom čreve vyvinie larva, ktorá môže migrovať do pečene, pľúc, hltana a po opätovnom prehltnutí sa dostáva späť do tenkého čreva. Infekcia vzniká hlavne pri hre v piesku, ktorý je znečistený stolicou obsahujúcou vajíčka škrkavky. Najčastejšie príznaky: bolesť brucha, hnačky, nechutenstvo, vracanie, kašeľ, dyspnoe. Larválna toxokaróza. Ochorenie vyvoláva larválne štádium škrkavky psej alebo mačacej. Rozoznávame formu pľúcnu (príznaky ako pri bronchitíde, bronchopneumónii); viscerálnu (bolesť brucha, nauzea, vracanie, zväčšenie pečene) a očnú. Trofozoit. Cysty tohto parazita žijú prisaté v tenkom čreve človeka. Ochorenie v 90 percentách prípadov prebieha bez zjavných symptómov. Pásomnica detská je veľkosti 3 – 6 cm, žije v tenkom čreve myší, potkanov ale aj človeka. Po opustení hostiteľa sa vajíčka dostávajú ústami do tráviaceho traktu nového hostiteľa. Po zachytení na sliznici tenkého čreva dorastá na dospelú pásomnicu za 2 týždne. Vo fekáliách vydrží vajíčko aj 3 týždne.

Prevencia parazitóz u detí prísne dodržiavanie hygienických opatrení ako dôkladné umývanie rúk pred jedlom a po toalete, denné sprchovanie oblasti konečníka ráno a večer, dostatočné umývanie ovocia, zeleniny, ochrana potravín pred prachom, podpora hygienických návykov u detí, hygiena toalety, pravidelné strihanie nechtov na krátko a udržiavanie ich čistoty, edukácia detí o nevhodnosti vkladania si prstov do úst;

 denná výmena osobného prádla, pravidelná výmena posteľného prádla; hygienicko-veterinárny dozor, ktorý sa dotýka hlavne výroby a spracovania mäsa, vajec, mlieka a mliečnych výrobkov; vyhýbanie sa konzumácii nedostatočne tepelne upraveného mäsa; u domácich zvierat je potrebné pravidelne a povinne ich odčervovať (2 – 4-krát ročne); samozrejmosťou musí byť umývanie rúk po hre a kontakte so zvieratami; nevyhnutnosťou je odstraňovanie fekálií zvierat z prostredia detí (ihriská, parky, pieskoviská), prísna asanácia detských ihrísk, vyhýbanie sa neudržiavaným pieskoviskám, prekrytie pieskoviska v čase jeho nepoužívania, zamedzenie prístupu zvierat na pieskovisko, zákaz príjmu jedla pri hre v pieskovisku, zvýšený dozor dieťaťa zo strany rodičov a opatrovateľov tak, aby sa piesok a znečistené ruky nedostali do kontaktu s ústami, umývanie rúk po hre v piesku rovnako ako aj hračiek, ktoré prišli do styku s pieskom; vyhľadávanie a liečenie infikovaných osôb; likvidovanie túlavých psov a mačiek; ochrana vodných zdrojov; hygienické odstraňovanie ľudských výkalov; pravidelná edukácia rodičov o možnostiach prevencie parazitárnych ochorení u detí.

Nezabúdajme, že najúčinnejšou metódou detských parazitárnych ochorení aj naďalej ostáva dôkladná primárna prevencia. Jej realizácia je prísne v rukách rodiča dieťaťa. Keď sme majiteľmi našich „miláčikov“, psov a mačiek, dbajme na to, aby sme svojou nezodpovednosťou nespôsobovali problémy aj ďalším „miláčikom“ – malým ratolestiam. Dbajme a rešpektujme právo detí na bezpečné plochy na hranie a neznečisťujme ich fekáliami zvierat. PhDr. Dagmar Magurová, PhD. Mgr. Slávka Mrosková Prešovská univerzita v Prešove Fakulta zdravotníctva


TWINRIX inz 205x265:Sestava 1

28.8.2009

13:29

Stránka 1

4/HEP/03/2009

Staci malo a zvuky prirody sa zmenia na ticho izolacky.

.s k Je lepsie byt zaockovany. a k c a t l z www. Žltačka typu A alebo B je neželaný suvenír, ktorý si môže ktokoľvek z nás priniesť z dovolenky. Žltačka spôsobuje niekoľkotýždňovú hospitalizáciu, práceneschopnosť a izoláciu od rodiny a priateľov. Je možné vysporiadať sa s touto hrozbou raz a navždy? Pred žltačkou typu A a B Vás dlhodobo ochráni očkovanie. Ďalšie informácie nájdete na internetovej stránke: www.zltacka.sk

Výdaj vakcíny Twinrix je viazaný na lekársky predpis. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov. V prípade nežiaducich reakcií sa poraďte s Vašim ošetrujúcim lekárom. Prvá kombinovaná vakcína proti hepatitíde A a B GlaxoSmithKline Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava, tel.: 02/4826 1111


MEDICÍNA

1PQÂMFOJOZ

Popáleniny sú poranenia, ktoré vznikajú pôsobením vysokých teplôt na povrch ľudského tela, môžu vznikať taktiež vplyvom elektriny, chemikálií alebo blesku.

1SWÂQPNPD

Delenie popálenín termické: popálenie plameňom, oparenie elektrické: elektrický prúd, elektrický oblúk, blesk chemické: zásady, kyseliny.

Termické poškodenie

Pri hodnotení rozsahu popálenia sa používa pravidlo deviatich. Povrch tela je u dospelého človeka a u detí orientačne rozdelený na oblasti s rozsahom 9 percent povrchu kože. K rozvoji popáleninového šoku dochádza u detí do 10 rokov pri postihnutí 10 percent povrchu a u dospelého človeka od 20 percent povrchu tela. Príznaky silná bolesť lokálne poškodenie kože únik tekutín a bielkovín môže nastať rozvoj popáleninového šoku. Prvá pomoc ihneď zastaviť pôsobenie tepla skontrolovať dych, pulz. Pokiaľ ranený nedýcha, začať s KPR na malé plochy dať studenú vodu (nie na rany) stiahnuť odev, prstene, náušnice, náramky postihnuté plochy zakryť sterilným obväzom na rany nedávať zásyp ani masť protišokové opatrenia, tzv. 5T podľa možností použiť alufóliu zavolať ZZS.

110

Úraz elektrickým prúdom úrazy elektrickým prúdom nízkeho napätia (do 1000 V) – arytmia, tetánia, poruchy dychového centra úrazy elektrickým prúdom vysokého napätia (nad1000 V) – tepelné škody úrazy bleskom a elektrickým výbojom. Príznaky hlboké popáleniny v mieste vstupu a výstupu elektrického prúdu srdcová arytmia, fibrilácia komôr až asystólia kŕče a spastické kontrakcie svalov postihnutie CNS a obrna dýchacích svalov vedie k zástave dychu a ku krátkodobému bezvedomiu s amnéziou pri postihnutí bleskom dochádza ku kardiopulmonálnej zástave, popáleninám a na koži sú vstupné a výstupné znamenia (pavúčkovité spáleniny). Prvá pomoc prerušiť pôsobenie elektrického prúdu (vypnutie, odstránenie izolantom) skontrolovať dych, pulz v prípade potreby zahájiť kardiopulmonálnu resuscitáciu ošetriť popáleniny (sterilné krytie na postihnuté plochy) urobiť celkové vyšetrenie postihnutého protišokové opatrenia zavolať ZZS.

Zasiahnutie bleskom

Zaraďujeme ho medzi elektrotraumy spôsobené elektrickým výbojom vysokej energie. Pokiaľ blesk zasiahne hlavu alebo myokard znamená to pre postihnutého smrť na mieste. V prípade nepriameho zasiahnutia alebo pri prechode mimo srdce a hlavu spôsobí menšie miestne poškodenie tkanív a orgánov ako pri vysokom napätí. Spôsobuje rozsiahlu termickú nekrózu v dráhe prechodov. Koaguluje obsah ciev do širokého okolia a termokoagulácii podľahnú aj nervy a nervové zväzky. Vylúčiť nemožno ani kompresívne zlomeniny hrudných stavcov.

Príznaky zmätenosť prechodné oslepnutie bezvedomie kŕče prasknutie bubienku zástava dýchania. Prvá pomoc zmerať fyziologické funkcie – dych, pulz pri zástave dýchania alebo obehu zahájiť KPR urobiť celkové vyšetrenie postihnutého protišokové opatrenia zavolať ZZS.

Chemické poškodenie

Príznaky A kyseliny (pH < 7): vytvorenie pripáleniny ako dôsledku dehydratačného účinku kyselín (odoberanie vody), tmavá farba – suché nekrózy, tzv. koagulačné. B zásady (pH > 7): rana je žltohnedá alebo zelená; na rozdiel od kyselín pôsobí viac do hĺbky (rozpadajúca sa nekróza) výrazná pálčivá bolesť poleptanie oka – neschopnosť otvoriť oko (kŕč očného svalstva). Prvá pomoc A kyseliny: jedlé sódy (alebo mydlová voda); B zásady – zriedený roztok octu (alebo citrónová šťava). Roztokom polejeme krytie rany, pri zasiahnutí oka len vyplachujeme vodou, bez neutralizácie. Pri omývaní dbáme na to, aby vymývaná chemikália nestekala po nezasiahnutých miestach orientačné vyšetrenie miesta poranenia pokrytie plochy sterilným materiálom opláchnutie postihnutých plôch prúdom tečúcej studenej vody, pokus o neutralizáciu, pre ktorú sa používajú veľmi zriedené vodné roztoky odstránenie odevu po požití koncentrovanej kyseliny alebo zásady sa snažiť látku zriediť vypitím až 0, 5 litra vody nevyvolávať zvracanie, mohlo by dôjsť k poleptaniu sliznice hrtanu a hltanu protišokové opatrenia zavolať ZZS. PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD. Mgr. Eva Matìjková Støední zdravotnická škola, Brno


$IFNJDLÉQPQÂMFOJOZBNPåOPTUJ QPTLZUOVUFKQSWFKQPNPDJWQSÍQBEF OFIPEZTDIFNJDLÜNJMÂULBNJ Nehody spôsobené chemickými látkami nie sú veľmi časté, ich následky však môžu byť vážne až fatálne.

K

poleptaniu chemickou látkou dochádza výlučne pri kontakte s ňou. Je samozrejmé, že systematické používanie osobných ochranných prostriedkov často zabráni samotnému kontaktu s chemickou látkou. No v prípade poškodenia technologického zariadenia alebo zlyhania ľudského faktora, aj napriek všetkým preventívnym opatreniam, ku kontaktu občas dochádza. V snahe eliminovať možné následky poleptania tkaniva chemickou látkou je najdôležitejšie skrátiť čas trvania kontaktu s chemickou látkou okamžitým oplachom. Opláchnutie zasiahnutých častí vodou je klasický postup prvej pomoci pri zasiahnutí chemickou látkou, vykonaný priamo na mieste úrazu. Voda je vlastne univerzálne riešenie.

Oplach sa však musí začať počas prvých 10 sekúnd po nehode a musí sa vykonávať najmenej po dobu 15 minút. Oplach vodou býva často nedostatočný v prípade nehôd s CHL vysokých koncentrácií, a napriek oplachu takéto nehody končia chemickou popáleninou.

Diphoterine® Laboratórium PREVOR France vyvinulo Diphoterine®, amfotérnu molekulu s chelačnými vlastnosťami, ktorá zachováva výhody vody a zároveň optimalizuje jej účinnosť: je to tekutý roztok na oplach tkaniva oka a pokožky je to aktívny roztok, ktorý priťahuje a stabilizuje chemikáliu a deaktivuje jej agresívnosť je to hypertonický roztok, ktorý zabraňuje prieniku chemikálie do tkaniva

Molekula Diphoterine® priťahuje, stabilizuje a izoluje kyselinu na svojej zásaditej aktívnej strane, a tým neutralizuje jej agresivitu. Mechanizmus bude rovnaký pre zásady a dokonca aj pre všetky ostatné druhy chemických produktov s potenciálnou chemickou reaktivitou, keď prídu do styku s tkanivom oka alebo pokožky. Tým, že Diphoterine® ruší vznik chemickej reakcie, zabraňuje popáleniu. Tkanivo zostane zachované. Pracovník je dekontaminovaný a neutrpí následne žiadne zranenie. Diphoterine® : je účinný nezávisle od povahy a koncentrácie chemikálie (do dnešného dňa bolo testovaných viac než 1 000 chemických výrobkov, ich kompletný zoznam nájdete na www.prevor.com ), pomáha predĺžiť tradičný čas zákroku, oplachovanie je pohodlnejšie a tým aj účinnejšie. Viac informácií u dovozcu:

w w w.me di s h o p s k . s k -ms-

WATER JEL® Pred viac ako 20 rokmi vyvinula spoločnosť Water Jel Technologies v USA ako prvá gélovú technológiu na vodnej báze. Celosvetovo zásadným spôsobom zmenila prvú pomoc pri ošetrovaní tepelných popálenín spôsobených horúcou vodou, parou, horúcim povrchom, priamym ohňom alebo explóziou. V súčasnosti nájdete produkty Water Jel na mnohých miestach vo výrobných podnikoch s tepelným rizikom, vo výbave hasičov, v autách RZP a RLP, vo verejných budovách, v armáde. Všeobecne platí, že včasné a rýchle chladenie popáleného miesta bez ohľadu na rozsah pacientovi navodzuje zmiernenie bolesti a zmenšuje sa hĺbkový rozsah poranenia. Zaistiť urýchlené ošetrenie chladením pomocou vody je však v núdzovej situácii veľmi obtiažne.

Prečo Water-Jel?

Water-Jel je dostupný vo forme popáleninových obväzov, prikrývok, súprav, ale aj vo forme čistého gélu v plastovej fľaške (Burn Jel).

Na ošetrenie popáleniny v rámci ci prvej pomoci v prednemocničnej fáze je potrebné splniť 4 základné požiadavky. Produkty Water-Jel ich všetky spĺňajú: rýchle chladenie zaistenie životne dôležitej tekutiny ochrana popáleného miesta pred kontamináciou zabránenie podchladenia – hypotermie

Žiadajte vo vašej lekárni, prípadné si vyžiadajte bližšie informácie u distribútora:

Medishop Slovakia, s.r.o. www.medishopsk.sk medishopsk@medishopsk.sk Záruka na výrobky: do 5 rokov od dátumu výroby

NOV

INK

A

© RE-PUBLIC

Efektívna a rýchla prvá pomoc pri tepelných popáleninách


%FUTLĂ&#x201A;

J[CB

QPEĂ&#x2020;B

GFOHĂŁVFK DetskĂĄ izba plnĂ­ dva dĂ´leĹžitĂŠ a pritom protichodnĂŠ ĂşÄ?ely. Jednak to musĂ­ byĹĽ dobrĂŠ a pokojnĂŠ miesto na spanie dieĹĽaĹĽa, a tieĹž je to priestor urÄ?enĂ˝ na uÄ?enie a hranie. O to nevyhnutnejĹĄie je dobrĂŠ feng-ĹĄuej miestnosti, v ktorej rastie vaĹĄe dieĹĽa. HyperaktĂ­vne Ä?i utiahnutĂŠ? Je chybou daĹĽ dieĹĽaĹĽu rozlohou najmenĹĄiu miestnosĹĽ v byte. DieĹĽa Ä?oskoro dorastie na ĹĄkolĂĄka a potrebuje priestor na spanie, uÄ?enie a hry. BeĹžne obĂ˝vajĂş detskĂş izbu dvaja sĂşrodenci. SvetovĂ˝ smer miestnosti je dĂ´leĹžitĂ˝, ale prednosĹĽ dĂĄme takej, v ktorej mĂ´Ĺže dieĹĽa vykonĂĄvaĹĽ viac Ä?innostĂ­, mĂĄ dostatok priestoru a dennĂŠho svetla. Nesmie to byĹĽ priechodnĂĄ miestnosĹĽ. Ak to byt alebo dom umoĹžĹ&#x2C6;ujĂş, vyberĂĄme detskĂş izbiÄ?ku v sĂşlade s jeho povahou a vlastnosĹĽami, ktorĂŠ sa prejavia uĹž v predĹĄkolskom veku. Pre neposednĂŠ aĹž hyperaktĂ­vne deti je vhodnĂ˝ svetovĂ˝ smer zĂĄpad a severovĂ˝chod. TichĂŠmu a utiahnutĂŠmu dieĹĽaĹĽu prospeje juhovĂ˝chod, juh a juhozĂĄpad. VĹĄeobecne dobrĂ˝m

112

smerom je vĂ˝chod a juhovĂ˝chod. Pri zariaÄ?ovanĂ­ detskej izby sa vyhneme ostrĂ˝m farbĂĄm stien a farebnĂ˝m kontrastom, ktorĂŠ vyvolĂĄvajĂş nepokoj. UprednostnĂ­me pastelovĂŠ a strednĂŠ odtiene zelenej a modrej pre ukÄžudnenie posednĂ˝ch detĂ­. Ĺ˝ltĂĄ posilĹ&#x2C6;uje a rozĹžiari kaĹždĂ˝ priestor. Pre utiahnutejĹĄie deti vyberĂĄme vĂ˝raznĂş farebnosĹĽ doplnkov, dekorĂĄciĂ­ a zĂĄvesov. AktivizujĂşca je najmä Ä?ervenĂĄ a oranĹžovĂĄ, ktorĂş pridĂĄme na juhu a juhozĂĄpade. Na vĂ˝chode, juhovĂ˝chode a juhu vyberĂĄme nĂĄbytok zo svetlĂŠho a stredne tmavĂŠho dreva, zelenĂŠ textĂ­lie, doplnky alebo steny. Tieto vhodne upokoja malĂŠho nezbednĂ­ka. SprĂĄvnu a pre danĂş detskĂş izbu vhodnĂş farebnosĹĽ moĹžno urÄ?iĹĽ aĹž po celkovej analĂ˝ze feng-ĹĄuej bytu alebo domu.

ZĂĄhlavie dobrĂ˝m smerom IdeĂĄlne je, ak moĹžno detskĂş izbu â&#x20AC;&#x17E;rozdeliĹĽâ&#x20AC;&#x153; na dve Ä?asti: kĂştik na spanie a druhĂş Ä?asĹĽ na uÄ?enie a hry. TĂĄto zĂĄsada platĂ­ aj tam, kde sa o izbu delia sĂşrodenci. Podobne ako u dospelĂ˝ch mĂĄ byĹĽ Ä?elo postele otoÄ?enĂŠ do pozitĂ­vneho smeru, ktorĂ˝ urÄ?Ă­ poradca feng-ĹĄuej na zĂĄklade kua Ä?Ă­sla dieĹĽaĹĽa. Pocit bezpeÄ?ia je pre spiace dieĹĽa mimoriadne dĂ´leĹžitĂ˝, a preto mĂĄ byĹĽ posteÄž uhloprieÄ?ne od dverĂ­, pri pevnej stene, nie pod oknom, a v Ĺžiadnom prĂ­pade nesmĂş nohy smerovaĹĽ priamo k dverĂĄm Ak nie je moĹžnĂŠ umiestniĹĽ Ä?elo postele k pevnej stene, pocit sĂşkromia a ĂştulnosĹĽ vytvorĂ­ baldachĂ˝n. Istotne sa bude pĂĄÄ?iĹĽ najmä dievÄ?atkĂĄm. Spanie pod ĹĄikmĂ˝m stropom v podkrovĂ­ je nĂĄroÄ?nĂŠ a ĹĄkodlivĂŠ aj pre deti. PosteÄž dĂĄme k rovnej stene, alebo detskĂş izbu premiestnime. Nad detskĂş posteÄž nepatria police, väÄ?ĹĄie obrazy a pohyblivĂŠ predmety.


Na učenie i zábavu Najčastejšou chybou v detskej izbe býva umiestnenie pracovného stola. Zvyčajne uprednostníme denné svetlo a položíme ho priamo pod okno. Druhým extrémom je stôl pri stene, na ktorú sa pri sedení dieťa pozerá. Dôležité je, aby dieťa nesedelo chrbtom ku dverám. Takáto poloha zapríčiňuje nesústredenosť, pocit ohrozenia, roztržitosť a nervozitu. Dieťa má pri svojom stole sedieť tak, aby sa nemuselo otáčať, keď chce vidieť prichádzajúceho. Vhodný je aj roh izby, kde je stôl uložený šikmo. Za chrbát dieťaťa umiestnime vyššiu rastlinu, obrázky, alebo dekoráciu s rastlinným (pre školáka) či detským motívom (pre škôlkara).

Ostré hrany a prekážky Sadnime si za stôl svojho dieťaťa a všímajme si, či na naň nemieria ostré hrany nábytku. To isté platí o posteli. Ostré hrany, ktoré vyžarujú tzv. jedované šípy škodlivej energie a oslabujú človeka, prekrývame popínavými

rastlinami, dečkami a dekoráciami. Najlepšie je však myslieť na zdravie a bezpečie dieťaťa už pri kúpe nábytku a vybrať ten, ktorý má čo najoblejšie tvary. Druhou možnosťou, ako „uhnúť šípom“, je poposúvať nábytok a zariadenie. Dieťa potrebuje posteľ, stôl, úložné priestory na odev, ale aj hračky. Nábytkom a rozličnými škatuľami zaprataná detská izba však nie je ani zdravá, ani bezpečná. Slalomu podobný pohyb po miestnosti je obmedzujúci a zanecháva v duši dieťaťa chaos. Centrum miestnosti, stred, musí zostať vždy „prázdny“ a umožniť voľný priechod do každej časti. Koberček v strede centrum zdôrazní, ale aj umožní deťom hrať sa na podlahe. Od mala učíme dieťa, že pred spaním si má uložiť hračky. Rado to urobí, ak mu na to vytvoríme priestor, napríklad kontajnery na kolieskach a plastové škatule uložené jedna na druhú. Do úložného priestoru pod posteľ žiadne hračky či knihy nedávame. K zbytočnostiam, ktoré narušujú feng-šuej detskej izby,

patria aj pokazené hračky a nepoužívané predmety, knižky, ktoré dieťa už alebo ešte nečíta, šatstvo z ktorých vyrástlo, používaná obuv, ale aj každý predmet, ktorý nepatrí dieťaťu, ale inému členovi rodiny.

Rastie z neho osobnosť S množstvom detských dekorácií to nepreháňajme. Predmetov a farieb je v detskej až priveľa a udržať tu poriadok nie je maličkosť. Deťom však nemožno zakazovať či násilím odobrať obľúbených plyšákov, výtvory z lega či bábiky. S dieťaťom sa treba dohodnúť, čo si ešte ponechá a čo už nepotrebuje. V detskej majú právom čestné miesto vlastnoručne maľované obrázky a vymaľovánky, plagáty zvieratiek a podobne. Pridáme mu však aj spoločné rodinné fotografie a jeho vlastnú fotografiu. A ešte čosi: ak sa dieťa rado hrá za zatvorenými dvermi, nezabudneme pred vstupom zaklopať. Dáme mu tým najavo, že jeho súkromie rešpektujeme. PhDr. Nina Haròáková odborná poradkyòa

w

shuia w w .f e n g 50

kontakt:

50 8 0903 4

r t .s k


PSYCHOLÓGIA

%FQSFTJF Depresia je v zmysle poruchy zdravia presne definovaná príznakmi. Časť príznakov sa dá priamo pozorovať zvonka, iné symptómy sa dajú identifikovať na základe subjektívneho opisu toho, čo človek prežíva, ako sa cíti, aký má vzťah k sebe, k druhým ľuďom, k svetu či k k životu.

P

rejavuje sa stratou vitality, energie, pocitmi ochabnutosti, únavy, spomaleným myslením, zníženou schopnosťou rozhodovať sa. Znižuje aj našu schopnosť sústrediť sa, ovplyvňuje emócie, záujmy, chuť do jedla, skracuje spánok, znižuje záujem o intímny život.

Depresia na prvých priečkach Človek trpiaci depresiou je skleslý, cíti, že stratil schopnosť potešiť sa, stratil schopnosť prežívať zvedavosť a záujem. Často má úzkostné stavy, pesimisticky hodnotí sám seba, prežíva trýznivé pocity viny, strach („zo všetkého“) alebo presvedčenie, že trpí telesnou chorobou (napr.

114

rakovinou), aj keď všetky vyšetrenia to vyvracajú... K jeho obavám, alebo až k presvedčeniu, že trpí vážnou telesnou chorobou prispievajú aj tlaky, bolesti, iné nepríjemné pocity, ktoré môžu byť lokalizované v rôznych častiach tela. Neurobiologické regulácie depresie, smútku, zúfalstva a bolesti v mozgu totiž spolu úzko súvisia. Depresia je veľmi stresujúca aj pre blízkych ľudí. Môžu sa trápiť pocitmi viny, či depresívnemu neublížili; môžu sa cítiť bezmocní, keďže nedokážu ovplyvniť depresiu u partnera; môžu sa hnevať, akoby im to depresívny robil „naschvál“. Rôzna kombinácia uvedených a ďalších príznakov, ako aj ich rôzna intenzita, môžu u jedinca spôsobovať rôznu mieru neschopnosti zvládať bežný

život: prácu, starostlivosť o rodinu, o seba. Podľa výskumov Svetovej banky a Svetovej zdravotníckej organizácie je depresia na poprednom mieste medzi chorobami zapríčiňujúcimi neschopnosť zvládať bežný život.

Rizikové faktory Depresiou najčastejšie trpia ľudia, u ktorých sa stretne viacero rizikových faktorov. Napr. dedičná dispozícia, nadmerný stres u matky počas tehotenstva, nepriaznivé, silné alebo dlhšie trvajúce zážitky v detstve, zážitky rôznych strát v dospelosti (strata významnej osoby, významného vzťahu, strata telesného zdravia, finančné a hmotné straty, strata spoločenského postavenia, prehra v konkurenčných vzťahoch, strata ilúzií o sebe apod.). Pri niektorých depresiách hrá významnú úlohu skrátenie dĺžky svetelného dňa (zriedkavé tzv. „zimné depresie“). Pri bipolárnych depresiách je rizikový faktor narušenie pravidelného rytmu spánku a bdenia. Výskumy ukázali, že to môže viesť k desynchronizácii


biorytmov. Takíto ľudia by nemali pracovať na zmeny. Odhaduje sa, že až 10 – 15 percent depresií je sekundárnych, spôsobených nejakou primárnou telesnou chorobou, napr. zmenenou funkciou štítnej žľazy, infekčným ochorením apod., ktoré môžu priamo spôsobiť dysreguláciu v nervovom systéme.

Formy depresívnych porúch a ich liečba Existuje ich viacero a podľa presnej diagnostiky sa dá navrhnúť optimálna liečba. Vedecky dokázaná účinnosť bola mnohonásobne potvrdená pre antidepresíva, ktorých priaznivý účinok sa dá dokázať až približne po 10 dňoch sústavného užívania plnej dávky a je potrebné ich užívať ďalej, spravidla ešte aspoň 3 mesiace po úplnom odznení depresie. Následne možno začať s programom postupného znižovania, až vysadenia lieku. Na tieto lieky nevzniká závislosť, takže ak sa jedincovi depresia vracia, možno účinné antidepresívum užívať dlhodobo, aj roky ako prevenciu. Až 20 – 30 percent depresií má totiž tendenciu pretrvávať viac ako 2 roky, ak sú neliečené. Problémom je, že nie všetky depresie dostatočne reagujú na liečbu antidepresívami. Riešením je buď vyššia dávka, kombinácia alebo zámena antidepresív, niekedy kombinácia s iným typom lieku. Vedecké dôkazy o účinnosti existujú aj pre psychoterapeutické liečby depresie, napr. pre psychodynamickú psychoterapiu, interpersonálnu psychoterapiu, kognitívno-behaviorálnu terapiu, párovú terapiu a. i. Pri veľmi ťažkých depresiách, keď je vysoké riziko samovraždy, alebo keď je známe, že u dotyčného neboli uvedené postupy v minulosti dostatočne účinné, sa niekedy používa tzv. elektrokonvulzívna liečba. Princípom je vyvolanie umelého, liečivého epileptického výboja v mozgu v narkóze. Niektoré špeciálne typy depresií môžu mať liečebný úžitok z expozície jasného svetla alebo zásahu do biologických rytmov, napr. formou predĺženého bdenia (napr. prebdie celú noc až do nasledujúceho večera).

Hodinová depresia Dĺžka depresívnych príhod sa najčastejšie pohybuje medzi 4 – 5 mesiacmi. Existujú ale aj krátke depresie, v trvaní kratšom než 14 dní, človek môže mať napr. 2 – 3-dňový sklz do rôzne hlbokej depresie, ľahkej, strednej alebo ťažkej depresie. Vyskytujú sa aj tzv. ultrakrátke depresie v trvaní len niekoľkých hodín.

Môže hospodárska kríza ovplyvniť výskyt depresií? Vo všeobecnosti možno očakávať, že keď kríza výraznejšie postihne rodiny nezamestnanosťou, prepadom vo finančných príjmoch, tak to môže viesť k vyššiemu výskytu depresií. Pomerne častým spúšťačom depresívnych porúch sú totiž práve nepriaznivé životné udalosti, ku ktorým patrí problematika straty v širokom slova zmysle, od strát blízkych osôb, cez straty vzťahov s dôležitými ľuďmi, straty finančné, majetkové, zneistenie v sociálnej existencii a doterajšieho sociálneho postavenia v spoločenskej hierarchii.

Ako depresiám predchádzať? Po úspešnej liečbe je žiaduce viesť človeka k takému usporiadaniu svojho života, ktoré zníži riziko opätovného ochorenia. Faktory znižujúce riziko recidívy sú napr. aspoň jeden kvalitný dôverný vzťah s druhým človekom; dostatok kontaktu s druhými ľuďmi; aktivity, ktoré sú spojené s potešením a záujmom; aerobický tréning v dávke 30 min denne (beh pre radosť, príp. iný pohyb napr. vo forme plávania, bicyklovania, intenzívnej hry s deťmi, práce na záhrade apod.); priaznivé účinky má aj relaxačný tréning, napr. vo forme autogénneho tréningu alebo progresívnej svalovej relaxácie. Takéto metódy majú antistresové pôsobenie, takže prispievajú k stabilizácií regulačných systémov v organizme, špeciálne v mozgu. Primárna prevencia by mala začínať už pre narodením. MUDr. Jozef Hašto, PhD.


PSYCHOLÓGIA

1TZDIPQBUJDLÉ ÇSUZPTPCOPTUJ V procese výchovy a psychického vývinu dochádza nielen k tzv. dysharmonickému vývinu jedinca, ale aj k formovaniu psychopatických čŕt osobnosti.

R

ozdiel v dysharmonickom a v psychopatickom vývoji je daný závažnosťou negatívnych a nepriaznivých vplyvov, ako aj charakterom konkrétnych prejavov. Zatiaľ, čo u dysharmonického vývoja ide o miernejšie a často aj jednoznačne nevyhranené poruchy a odchýlky (aj keď ich prienik do správania je jednoznačne identifikovateľný) u psychopatických čŕt a rysov sa jedná o určitý stály súbor symptómov. Často sú veľmi nepríjemne a obťažujúce okolie, podľa ktorých ich môžeme rozoznávať a usmerňovať do jednotlivých foriem a kategórií. Dysharmonický vývoj je inten-

116

zívnejším pôsobením celkom dobre ovplyvniteľný, ale už vyformovaná úroveň psychopatických čŕt a rysov je vonkajším pôsobením veľmi ťažko ovplyvniteľná.

Výbušná psychopatia Pri psychopatickom vývoji osobnosti dochádza k nevyváženému vývoju osobnosti, kedy sú niektoré rysy osobnosti preexponovane vyvinuté, a iné sú vyjadrené len nepatrne. Lapidárnejšie je možné tento mechanizmus popísať pri testovacích metódach. V profile psychopatickej osobnosti sa nachádzajú rýchlo postupujúce výkyvy, keď má niektorá predispozícia, dispozícia, či konkrétna vlastnosť skórovateľnú

bodovú hodnotu 7 – 8, alebo 8 – 9 a iná vlastnosť alebo rad pridružených vlastností nadobúda bodovú hodnotu len 1, 2, 2 – 3 a pod. V dôsledku toho je takáto vlastnosť značne nevyvážená a nevyrovnaná. Jedná sa o nevyrovnanosť na báze stálych a silných osobnostných komponentov. Táto nevyrovnanosť je nielen medzi jednotlivými okruhmi vlastností (rozumové, vôľové, emočné), ale aj v rámci samotných oblastí. Napr. emočne plochý a nevýrazný jedinec má na jednej strane veľa základných negatívnych emócií, a preto pravidelne reaguje na slabý a malý podnet väčšinou afektom zlosti. Naviac, pokiaľ sa k tomuto pridruží i nízka úroveň morálno-vôľo-


vých vlastností sebaovládania, vysiela daný jedinec do svojho okolia signály nezdržanlivosti, neznášanlivosti s možným prejavom nenávisti. Pri tom vôbec nemusí byť nápadný svojím prejavom. Jedná sa len o situačnú výbušnosť psychopatov.

Intelekt v poriadku V prípadoch psychopatií a psychopatických čŕt osobnosti sa nejedná o hĺbkovú narušenosť intelektu, tak ako je to zakomponované v predsudkoch verejnej mienky. Intelektová úroveň u psychopatie sa pohybuje väčšinou v pásmach od priemeru až do pásma vysokého nadpriemeru. Problémom však môže byť celková zameranosť intelektu (ladenosť do deštruktívnych polôh a vyústení voči okoliu a smerom k spoločnosti) ako aj štrukturálna ladenosť intelektových komponentov, odohrávajúcich sa v rámci intelektových schopnosti. U psychopatie sa vyskytuje aj nadmerne vyvinutý egocentrizmus – tzv. selfkoncept a selfsentiment, ktorý nie je dostatočne kompenzovaný rozvojom vôľových procesov.

Ako ich rozpoznať? Druhov psychopatií a kombinácií psychopatických čŕt osobnosti je veľmi veľa a nemajú jednoznačnú typológiu. Najznámejšie projekcie do konkrétnych spoločenských hrozieb a problémov sú: psychopati na báze dominancie nestálosti v prejavoch správania: nestále osobnosti so zmenou postojov k okoliu a k spoločnosti. Nejde však o nespokojnosť a nestálosť vyplývajúcu z nespokojnosti so stavom spoločnosti. Ich myšlienkové prejavy sú väčšinou usporiadané účelne a majú aj istú tzv. vnútornú logiku. Sú motivovaní predovšetkým snahou byť alebo stať sa za každú cenu zaujímavým. Hovorí sa o nich, že sú „všade doma“ a že je ich „všade plno“ (pre ich hlučnosť, teatrálnosť a živosť). Ich citové prejavy, mimika a gestikulácia sú veľmi výrazné, s odtienkami podľa rôznych situácií a okolností. Napr. dokážu sa náhle „zúfalo“ rozplakať a vzápätí na to hlučne smiať. Zo spoločenského

hľadiska je výrazný nedostatok pozornosti voči iným, nedostatok disciplinovanosti, zmyslu pre poriadok, vytrvalosti a starostlivosti o iných. nestály psychopat: nezdržanlivý v konaní, v osobnej zodpovednosti, cieľavedomosti. Neschopný sebakontroly a s neustálou silnou túžbou uspokojovať vlastné potreby. Nedokáže sledovať a uskutočňovať vytýčený cieľ a dá sa od neho ľahko odviesť. Aj napriek dôležitým úlohám je schopný, aj napriek uvedomovaniu si hrozby výpovede, odísť bez povolenia z práce (na výlet, za zábavou). psychopatia s hysteriformnými prejavmi: silnie a pretrváva u nich obrazotvornosť, predstavivosť, fantázia, zvýšená senzitivita a senzibilita, ako aj zvláštna, ľahko zraniteľná citovosť, čo súvisí so stupňom egocentrizmu. Sú to jedinci, ktorí sa taktiež snažia byť za každú cenu stredom pozornosti, majú bystrý postreh, rýchlo sa zorientujú a prispôsobia situáciám, pokiaľ majú nádej na rýchly a ľahký úspech. Veľmi ťažko znášajú neúspech a pre nepatrnú výčitku dokážu dramaticky nenávidieť osobu voči ktorej predtým prejavovali až prehnanú citovosť a pozitívnu väzbu. Svoje túžby prejavujú prehnane a „tvrdo“. Úporne sa dožadujú rôznych vecí a výhod, ale všetko ich veľmi skoro omrzí. Preto sa často nudia a svoju rezonantnú náladu prenášajú na svoje okolie, ktoré tyranizujú. notorickí klamári a podvodníci (pseudologna psychopatia): podobá sa hysteriformnej bohatou fantáziou a túžbou po sebauplatnení, ale celá osobnosť je akoby v „zajatí“ trvalej potreby aspoň zdanlivo prežívať istý druh napätia z udalostí a situácií. Majú schopnosť spájať nehoráznosť s pravdepodobnosťou a nepravdepodobné s deformne vnímanými spoločenskými javmi. Účelom je „omračovať“ okolie ale najmä využívať a zneužívať ľudskú dôverčivosť, jednak k vlastným dobrodružným zážitkom ale hlavne k ziskuchtivosti. Cieľom je oklamať a podviesť iných. Na rozvoji tejto vlastnosti a poruchy má podiel výchova (zanedbanie dôrazu na rozlišovanie

fantázie od reality. Nedostatočné zdôrazňovanie, že úspechy nemožno dosahovať podvodom a vymýšľaním). psychopatia na báze sociopatických čŕt: výrazní egocentrici nerešpektujúci akékoľvek spoločenské normy a pravidlá. Takýto jedinec si nepripúšťa nič, čo by mohlo obmedzovať jeho pocit „osobnej slobody“. Vytrvalosť nahrádzajú tvrdohlavosťou, čo vedie k vylučovaniu konfrontácie so spoločenskou realitou. Ide o istý typ rigidnej, až dogmatickej osobnosti. V bežnom živote sú často nenápadní, pokiaľ sa na nich nevyvíja nátlak a nemajú konkrétnu zodpovednosť. Často majú totiž vytvorený „umelý“ model povrchnej prispôsobivosti, s čím nie sú vnútorne stotožnení a využívajú ho za účelom tzv. „prekrývania“ nepriaznivých povahových vlastností a povahových odchýlok. psychopatia skombinovaná s poruchami psychosexuálneho vývoja: ide o sexuálnych deviantov s poruchami ovládania sexuálneho pudu a jeho orientácie. Častá je u nich perverzita, v pozadí ktorej sú psychopatické črty ako napr. impulzívnosť a neovládateľnosť správania, nedostatok samostatnosti, rozvážnosti a odvahy, citová plochosť a nezrelosť, verzia voči opačnému pohlaviu, komplexy menejcennosti, nedostatok trpezlivosti a sebaovládania. Špecifickú kategóriu tvoria psychopatie na organickom podklade, či už v dôsledku difúznejších poškodení v prenatálnom období alebo následkom ťažších poškodení centrálneho nervového systému. Rôzne stupne poškodenia majú aj rôznu mieru psychopatických prejavov. Ich výskyt však nie je taký častý ako sa na verejnosti predpokladá. Oveľa častejšie a vo väčšom počte sú psychopatie so získanými dispozíciami a ako dôsledok nesprávneho individuálneho vývoja, kedy nebola zabezpečená primeraná výchovná korekcia ale aj primeraná odborná starostlivosť (liečebno-pedagogická a psychologická, príp. pedopsychiatrická). PhDr. Ján Retkovský


VÝŽIVA

#JPKFWLVS[F Význam výživy pre zdravie je známy od nepamäti. Okrídlený Hippokratov výrok: „tvoja strava nech je aj tvojím liekom“ nestráca na svojej aktuálnosti ani na začiatku tretieho tisícročia.

A

j malé zmeny stravovacích návykov môžu priaznivo ovplyvniť naše zdravie. Skladba potravy sa podieľa na raste a vývoji u detí, podmieňuje vznik obezity, metabolických ochorení, ochorení srdcovo-cievneho systému, imunitného systému, nádorových ochorení... Napriek dostatočným teoretickým vedomostiam o zdravej výžive a jej vplyve na organizmus sa väčšina ľudí, či už z objektívnych alebo subjektívnych príčin, stravuje nesprávne.

vedeckých poznatkoch, laických názoroch a kultúrnych tradíciách. Biopotraviny sú spracované z bioproduktov dopestovaných v systéme ekologického poľnohospodárstva. Udeľovanie značky Ekologické poľnohospodárstvo vymedzujú rôzne nariadenia a zákony EÚ. Na úrovni SR sa udeľuje značka „ekopoľnohospodárstvo“ podľa zákona NR SR č. 421/2004 Z. z. o ekologickom poľnohospodárstve. Na obaloch takýchto výrobkov je značka označujúca produkt ekopoľnohospodárstva.

Legislatívna úprava

Ktoré potraviny sú bio?

Pojmy ako racionálna strava, ekopotraviny, biopotraviny, funkčné potraviny, ale aj geneticky modifikované potraviny sa objavujú v odborných a populárnych článkoch. Zaoberajú sa nimi novinári, zdravotníci a hlavne koneční spotrebitelia – konzumenti. Ako si medzi nimi vybrať? Znamená každý pojem samostatný spôsob stravovania? Nie. Jednotlivé pojmy sa navzájom prelínajú – biopotraviny určite spadajú pod racionálnu výživu. Vývoj zásad výživy závisí na spôsobe života, výživových zdrojoch, skúsenostiach,

Ide o potraviny a produkty, ktoré boli dopestované a vyrobené čo najšetrnejším a najprirodzenejším spôsobom, bez používania umelých hnojív, chemických látok, chemických postrekov, herbicídov a pesticídov, genetických manipulácií a hormónov. Je to návrat k tradičnej výrobe potravín a jej spracovaniu. Základom ekopoľnohospodárstva sú rešpektovanie prírody a spolupráca s ňou. Biopotraviny sú potraviny tak rastlinného, ako aj živočíšneho pôvodu. V procese ich spracovania sa zachováva čo najväčšia biologická hodno-

118

ta potravy, a tým aj výživné látky. Pri spracovaní sa nepoužívajú syntetické konzervačné látky, farbivá a dochucovadlá. Všetky tzv. „éčka“ sú iba prírodného pôvodu. Aj postupy pri príprave biopotravín sú iba prirodzené a nepoužíva sa napríklad bielenie, ožarovanie, mikrovlnný ohrev... V ekopoľnohospodárstve nie je povolené používanie agrochemikálií (syntetické hnojivá, herbicídy a pesticídy), ani chemických látok na reguláciu rastu. Zvieratá sa nemôžu chovať v uzavretých priestoroch bez možností pobytu vo výbehoch, alebo na pastve, nemôžu sa im preventívne podávať lieky a hormóny. Krmivo zvierat musí byť iba prirodzené. Balenie výrobkom má taktiež presné pravidlá – plasty ako obalová technika sú nevhodné. Rovnako aj hliníkové fólie. Ekopoľnohospodárstvo vzniklo asi pred tridsiatimi rokmi na základe logických úvah – nemôžeme predsa donekonečna ovplyvňovať prírodu umelými spôsobmi a neočakávať vplyv na organizmus. Krajiny ako Veľká Británia, Švajčiarsko, Rakúsko, Španielsko nám môžu byť príkladom. Najviac ekofariem v pomere k počtu obyvateľov má Švédsko, Rakúsko, Taliansko a Švajčiarsko. Biopotraviny obsahujú viac minerálov a vitamínov. Ekopoľnohospodári tvrdia, že biopotraviny sú chutnejšie a je ich možné dlhšie skladovať. Je však na každom z nás, akú skladbu stravy si vyberieme, a tým aj ovplyvníme svoje zdravie. MUDr. Adriana Ilavská odborná lekárka pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy Bratislava


INTERBEAUTY Jedinečný Ý PROGRAM SPRIEVODN

Y, PREDNÁŠK SEMINÁRE, PENIA EČNÉ VYSTÚ KRSTY, TAN Vyhlásenie 009 INA ROKU 2 BIOPOTRAV republiky Slovenskej

1. - 3. 10. 2009 ŠTVRTOK - SOBOTA SPRIEVODNÝ PROGRAM www.incheba.sk

10,00 - 18,00 DO 22,00


,ÓNB ,Ó Ó MEDICÍNA

OF[OBNFOÂTNSˆ

,ÓNB

„Pacient nemôže mať veľa nádeje, ak jej má málo terapeut.“ van Riper (1982)

K

aždý človek môže pri úraze mozgu následkom násilia, nedostatkom kyslíku pri utopení, otrave, či príčinou tumoru upadnúť do tzv. „Apallického syndrómu“.K tomuto ťažkému ochoreniu môže dôjsť aj pri poruchách prekrvenia mozgu, pri porážke alebo pri oživovaní. Tisíce ľudí utrpia ročne traumu lebky a mozgu alebo porážku. Obe ochorenia môžu vyvolať ľahké neurologické výpadky u pacientov, ktorí sú pri vedomí, alebo najťažšie komatické stavy, z ktorých sa pacient nepreberie týždne, mesiace alebo roky, alebo tento stav ukončí jeho život.

Apalliker – syndróm konca? Zatiaľ sa hovorí o „Apalllickom prechodnom syndróme“. Dodnes sa nevie, ako dlho tento stav potrvá a či sa spojenie medzi stredným mozgom a veľkým mozgom raz obnoví. Tento čas oddychu môže trvať veľa týždňov, mesiacov alebo aj rokov. Preto sa musí s rehabilitáciou a s rôznymi terapiami začať po alebo hneď na stanici intenzívnej starostlivosti. V apallickom štádiu môžu nastať poruchy látkovej výmeny, svalov a kĺbov, ktoré vyžadujú intenzívne ošetrovanie. Preto je dôležité polohovanie, výživa a terapia dýchania. Bez dennodennej liečebnej gymnastiky, fyzikálnej terapie, logopédie a individuálnej medikácie môžu nastať poškodenia ako napríklad: kontraktúry končatín alebo dekubity, ktoré neskôr vyžadujú dlhú liečbu.

120

Stimulácie neurálnych štruktúr

Aktivačná opatera a všetky formy terapie, stimulácia nervového systému, rečový a motorický dialóg možno začať najskôr. Dôležitá je spolupráca s príbuznými pacienta. Tím lekárov, ošetrujúceho personálu a terapeuti sa v spolupráci s príbuznými starajú už na úrovni prvej pomoci o pacienta. Čím skôr rehabilitácia začne, tým môže byť úspešnejšia. Ľudia v apallickom prechodnom syndróme potrebujú úplnú pomoc a podporu. Sú síce v kóme, majú ale bdelé, otvorené oči, ľudské pocity a cítenie a pohnútky ako aj čas pre bdenie a spánok. Pri dobrej rehabilitácii majú ľudia v bdelej kóme dobré šance na rehabilitáciu. Žijeme v čase, ktorý nepraje existenčne orientovanej medicíne, ktorá sa pýta, čo by mohlo znamenať „komatózne“ alebo „apallické“. Mlčíme o otázke, aký život má postihnutý viesť, čo vníma, pociťuje, aký účel by mohlo mať jeho ochorenie a ako by sa mu mohlo pomôcť nad rámec medicíny: psychologicky, technicky alebo kultúrne, aby žil plný a humánny život?

Kóma ako katarzné obdobie Táto anestézia modernej biomedicíny pre existenčné a ľudské potreby chorého má v spoločnosti všeobecnú odozvu. Existuje určitá zvedavosť a fascinácia pre extrémne formy života a ľudské hraničné skúsenosti. Skoro neexistuje televízny seriál, kde neupadne človek do kómy a preberie sa až potom, keď sa vysporiadali vonkajšie

medziľudské konflikty. Tu sa ale kóma využíva ako katalyzátor pre zložité medziľudské vzťahy, jej hraničný a šokujúci charakter sa stáva neškodným, jej hrôza len tlmená.

Na rozdiel od medicínskeho pochopenia, ktorý definuje kómu ako výpadok vedomia, sa z hľadiska vzťahovej medicíny kóma chápe ako vysoko osobná skúsenosť, vnútorne pochopená zmena a proces zrenia. Kóma nie je deficitne-vegetatívny stav, ale hlboko existenčný a dynamický proces zmeny, v ktorom človek na základe existenčných a dynamických procesov zmien aktívne stiahne do svojej podstaty. V tomto veľmi zraniteľnom stave a extrémnej životnej forme na hranici smrti môže zostať až nedefinovanú dobu. Môže sa prebrať alebo zomrieť. Kóma patrí k ľudskému životu, je všedná, každý z nás do nej môžeme upadnúť... Pre modernú biotechnickú vysokovýkonnú medicínu sú pacienti v kóme, najmä „apallitici“, cenou za pokrok. Mnohí lekári v nich vidia beznádejné prípady. Podľa pravidiel pomoci v prípadoch smrti je pre švajčiarskych a holandských lekárov povolená eutanázia nevyliečiteľne chorých, ku ktorým patria aj nezvratne komatózni, teda ľudia v trvalej kóme. Podobná aktívna pomoc pri umieraní je však zakázaná v Nemecku a v Rakúsku. Moderná biomedicína slávi so svojím prírodovedeckým základom už celé storočie veľké úspechy. Jadro pokroku je, pravda, v tom, že telesné – dušev-


B

né – duchovné identity ľudského bytia sú rozdelené medzi jednotlivé orgány a sú redukované na čisto telesné. Program „eutanázie“ počas Tretej ríše mal svojich duchovných zástancov v rasizme a biologizme, v medicíne bez svedomia.

Bdelá kóma Ide o vnímanie a akceptovanie týchto ľudí nie ako ľudí „vegetujúcich“, ako „medicínskych nepodarkov“, ktorých sa spoločnosť môže zbaviť, lebo udržiavať ich pri živote sa neoplatí. Nejedná sa ani o umierajúcich, ani o mozgovo mŕtvych, ale o ťažko chorých – o živú súčasť našej spoločnosti. Ľudia v bdelej kóme potrebujú pre svoj vývoj citeľnú spätnú väzbu o ich pôsobení na svet aj prostredníctvom telesne blízkeho dialógu s ostatnými ľuďmi. Pojem bdelá kóma alebo „apallický syndróm“ vyhovuje približne francúzskemu coma vigile. Pojmom bdelá kóma, ktorý je zriedkavejší, sa označuje prechodný stav medzi kómou a bdelosťou. Šanca na prežitie človeka v „apallickom syndróme“ sa začala objavovať až po druhej svetovej vojne vývinom modernej intenzívnej medicíny. V monografii prof. Gerstenbranda, neurológa z Insbrucku, z roku 1967 k téme traumatického apallického syndrómu sa prvýkrát zmenili základy pre moderné ošetrovanie a rehabilitáciu a prvýkrát sa opísali štádiá remisie a plnej profesnej a sociálnej reintegrácie. Videl som veľa telesne znetvorených ľudí v bdelej kóme. Veľa ich stuhlo v určitej polohe, v ktorej ležali niekoľko rokov v bolesti a kŕči. Pohľad na neznesiteľné bytie, na stelesnené zanedbanie mi spôsobilo na začiatku mojej práce s komatóznymi ľuďmi zopár bezsenných nocí. Potreboval som nejaký čas, pokým som odmietavé dokázal nahradiť láskavou náklonnosťou. V rámci projektu na výskum kómy v Oldenburgu sa poukázalo nato, že ľudia v bdelej kóme vykazujú schopnosť spontánne alebo na základe invekcií spracovať vonkajšie podnety a neurálne stimulácie (covert behavior) vyžarovať

zo svojho povedomia a ich následne synchronizovať. Predtým ako dôjde k stavom zvonka pozorovateľným, dajú sa zisťovať vnútorné zmeny správania dokonca meraniami aktivít vegetatívneho a centrálneho nervového systému, napr.: prostredníctvom elektroencefalografie. Podobné vnútorné zmeny stavu sa dajú dokázať najlepšie pri podnetoch zo strany terapeuta, príbuzného alebo v rámci cielenej stimulácie.

Rehabilitácia má veľký význam Prostredníctvom stimulácie počas kómy a skorej rehabilitácie, prostredníctvom dorozumievania sa s pacientom od úplného začiatku, sú 9 z 10 pacientov ušetrení obávanej dlhodobej kómy – „perzistentne vegetatívneho štádia“. Aby sa bdelá kóma chápala

nie ako nedostatok, ale ako ľudská kompetencia a kreatívna schopnosť, sú potrebné interdisciplinárne zistenia a dialógy. Nové interdisciplinárne pochopenie môže byť základom pre postup dialógu s ľuďmi v bdelej kóme. Zaťažujúca situácia pre rodiny, ktoré sa svojich chorých nevzdávajú, je často unavujúca. O normálnom správaní sa k najťažšie mozgovo postihnutými sa ešte stále nedá hovoriť. Odkódovanie telesných prejavov ľudí v bdelej kóme znamená veľkú výzvu pre humánnu medicínu, ktorá rozlišuje ľudské bytie od ostatného bytia. Dať sa do služby ľuďom v bdelej kóme môže znamenať obohatenie zmyslu života človeka alebo ho môže rovnako zraziť do hlbokých pochybností. PhDr. Zoltán Ružinský Viedeò


Najmodernejšie CT Záhoria v Nemocnici v Malackách Vyjadrenie WHO k elektronickej cigarete odľa Svetovej zdravotníckej organizácie neexistuje dnes žiadny vedecký dôkaz, ktorý by potvrdil, že elektronická cigareta je bezpečný a účinný produkt. Ak predajcovia tvrdia, že elektronická cigareta pomáha prestať fajčiť tabakovú cigaretu, mali by vykonať klinické testovania a toxikologické analýzy, ktoré potvrdia tieto tvrdenia. Svetová zdravotnícka organizácia preto nepovažuje elektronickú cigaretu ako prípravok s náhradným obsahom nikotínu, ktorý pomáha zbaviť sa tabakovej závislosti. Podľa Amerického úradu pre potraviny a drogy toxikologické testovanie preukázalo v bežne predávanej elektronickej cigarete obsah mnohých toxických látok ako dietyl glykolu a nitrozamínov.

Zdroj: www.who.int, www.fda.gov

Nemocničná a.s., člen MEDIREX GROUP, ktorá prevádzkuje Nemocnicu v Malackách, neustále inovuje svoje prístrojové medicínske zariadenie, o čom svedčí aj výmena CT prístroja. Päť rokov od uvedenia prvého počítačového tomografu v Malackách do prevádzky, dochádza k jeho zámene za nový, výkonnejší a kvalitnejší 16-vrstvový prístroj, ktorý vyžaruje do tela pacienta oveľa menej röntgenového žiarenia. Nový počítačový tomograf CT Siemens SOMATOM Emotion bol uvedený do prevádzky 17. augusta. Nemocnica vyberala najmä na základe technických parametrov, aby vytvorila predpoklady na výrazné skvalitnenie rádiodiagnostických služieb. Súčasné CT pracovisko tým pádom ponúka nové typy vyšetrení, detailnejšie snímky, šetrí čas, a v konečnom dôsledku aj zdravie pacientov. Okrem času rotácie sa zmenila aj hrúbka rezu. Vyšetrovaná oblasť je snímaná v tenších vrstvách (hrúbka rezu je 0,6 mm), čím sa umožní detailnejšie zobrazenie a detekcia aj veľmi malých patologických procesov a ich hodnotenie. Skvalitní sa napríklad zobraziteľnosť procesov v malej panve, anatómie a patológie hrubého, aj tenkého čreva. Súčasťou softvérového vybavenia nového prístroja je možnosť robiť CT denziometrie, ktorá je základným pilierom pri diagnostike a liečbe osteoporózy. Nemocničná a.s. zároveň plánuje v budúcnosti rozšírenie diagnostických možností o DSA – digitálnu substrakčnú angiografiu, a taktiež o virtuálnu kolonoskopiu. -mg-

Stredoeurópska špička v zdravotníctve SENIOR – geriatrické centrum n. o. môže aj vďaka príspevku z 2 % daní pokračovať v rekonštrukcii bývalého modranského sirotinca Nezisková organizácia SENIOR – geriatrické centrum n.o. vyzbierala k dátumu 24.8. 2009 finančné príspevky v podobe 2 % z daní za rok 2008 vo výške 33.543,- EUR. Tieto prostriedky budú využité na financovanie pokračovania rekonštrukčných prác bývalého evanjelického sirotinca v Modre, opravou ktorého vznikne ďalších 45 nových lôžok stálej opatrovateľskej služby najmä pre seniorov. 7. ročník benefičného koncertu Seniori a my sa uskutoční 10. októbra 2009 o 18.00 h v priestoroch Nemeckého evanjelického kostola v Modre. Už tradične toto podujatie bez nároku na honorár podporujú významné osobnosti operného a operetného sveta, ako aj talentovaní žiaci Základnej umeleckej školy v Modre. Výťažok z koncertu bude použitý na dovybavenie zariadenia, skvalitnenie zdravotnej starostlivosti a rozšírenie kapacity SENIOR - geriatrického centra, n.o. Podrobnejšie informácie o aktivitách a o činnosti SENIOR – geriatrického centra n.o. získate na www.seniormodra.sk -mg-

PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH Vedúci redaktor Prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc. Zástupca vedúceho redaktora MUDr. Vladimír Balogh, PhD. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc. prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc. MUDr. Richard Demovič, PhD . prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc. doc. MUDr. Milan Dragula, CSc., mim. prof. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc. prof. MUDr. Viliam Fischer, CSc. MUDr. Svätopluk Hlavačka, MBA prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr.SVS MUDr. Alena Kállayová doc. MUDr. Roman Kováč, CSc., mim. prof. prof. MUDr. Ivan Koza, DrSc. prof. MUDr. Štefan Krajčík, CSc. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.

doc. MUDr. Peter Krištúfek, CSc. mim. prof. prof. MUDr. Peter Labaš, CSc. prof. MUDr. Ľudevít Martinec, CSc. prof. RNDr. Milan Melník, DrSc. PharmDr. Vladimír Oleár, CSc. doc. MUDr. Alojz Rakús doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH MUDr. Darina Sedláková, MPH prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc. prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. doc. Dr. Igor M. Tomo, CSc., MPH doc. JUDr. Karol Tóth, PhD., MPH, mim. prof. doc. PhDr. Markéta Vladárová, PhD., MPH

Najbližšie číslo dvojmesačníka Bedeker zdravia vychádza 9. novembra 2009 Archív minulých ročníkov je dostupný aj na internetovej stránke www.bedekerzdravia.sk Upozornenie: Na všetky príspevky sa vzťahuje autorské právo. Za obsah textov a reklám zodpovedajú ich autori a zadávatelia. Vydavateľ si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu textu, ako aj na jeho jazykovú úpravu. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na umiestnenie inzercií a reklamných článkov, pokiaľ nebolo dohodnuté ich umiestnenie so zadávateľom. Kopírovanie a rozširovanie textov, grafov a fotografií, alebo ich častí je povolené len s písomným súhlasom vydavateľa. Uverejnené texty, príspevky a reklamy majú výlučne informatívny charakter a v žiadnom prípade nemôžu nahradiť stanovenie diagnózy odborným vyšetrením, stanoviť liečebný postup, meniť spôsob liečby, alebo ho určovať, najmä užívaním liekov, alebo iných prípravkov, ktoré musia byť vždy vykonávané a konzultované s príslušným odborným lekárom. Vydavateľ nezodpovedá za škody, alebo prípadné nepríjemnosti, ktoré by mohli vzniknúť nedodržaním tejto povinnosti.

Bedeker zdravia Dvojmesačník Číslo 4/2009, Ročník V. Časopis je šírený zdarma Vydavateľ: RE-PUBLIC s.r.o. Cukrová 14, 813 39 Bratislava Tel./fax: +421-2-59324224, 59324225 Riaditeľka: Mgr. Iveta Kožková Project manager: Mgr. Jozef Dermek Editor: Mgr. Jana Považanová Redaktorka, jazyková korektorka: Mgr. Zuzana Voštenáková Grafická úprava: Bc. Miroslav Pekár Foto na obálke: 123RF Limited Foto: Bc. Miroslav Pekár, archív redakcie, autorov a inštitúcií Tlač: Moraviapress, a.s. Registračné číslo MK SR EV 2497/08 ISSN 1337-2734 Internet: www.bedekerzdravia.sk E-mail:bedekerzdravia@bedekerzdravia.sk © RE-PUBLIC s.r.o. Bratislava 2009 Odborná spolupráca Slovenská kardiologická spoločnosť Úrad verejného zdravotníctva SR Slovenská zdravotnícka univerzita Kancelária WHO na Slovensku Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Slovenská lekárska spoločnosť Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek Výskumný ústav potravinársky Slovenská biologická spoločnosť SAV Slovenský červený kríž Liga proti rakovine


Bedeker zdravia 4_2009  

Bedeker zdravia 4_2009

Bedeker zdravia 4_2009  

Bedeker zdravia 4_2009

Advertisement