Page 1

DALAM MAHKAMAH............................................... DALAM NEGERI........................................ PERMOHONAN PELBAGAI 89 - ............

IZIN PEMINDAHAN DAN PENGGUNAAN BAHAGIAN-BAHAGIAN BADAN DI BAWAH SEKSYEN 3(3) AKTA TISU MANUSIA 1974

Bahawasanya

permohonan

telah

diterima

oleh

saya

daripada

........................................................................................................................... yang beralamat di ................................................................................................................................. seorang doktor perubatan

yang

bertugas

di

...............................................................................................,

bahawa ……………........................................................... berbangsa ......................... dan beragama ....................................................... ialah si mati berumur ……………....................... beralamat di ..............................................................................................................., didapati mati disebabkan oleh

...................................................................................,

adalah

sesuai

untuk

menjadi

penderma organ dan tisu, dan si mati ialah seseorang yang disiasat oleh polis melalui polis report no .......................... menurut Kanun Tatacara Jenayah.

Dan Mahkamah setelah berpuas hati dengan maklumat yang diberikan sebagaimana di borang C dengan ini bersetuju bahawa pemindahan dan penggunaan mana-mana bahagian badan daripada ...................................................................... dibenarkan mengikut kebenaran yang diberikan menurut seksyen 3(3) Akta Tisu Manusia 1974.

(Meterai)

Majistret

5 borang izin majistret (pemindahan dan penggunaan bahagian badan)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you