Page 1

Haku wikia naruto

Haku wikia naruto  

When attacked, 60% to clear own debuffs. Después Kabuto actualiza su Jutsu de Resurrección Impuro con chakra deHaku y Naurto fueron capaces...

Haku wikia naruto  

When attacked, 60% to clear own debuffs. Después Kabuto actualiza su Jutsu de Resurrección Impuro con chakra deHaku y Naurto fueron capaces...

Advertisement