Page 1

Photo © Ole H Krokstrand

DERBIGUM GC - MEMBRANISOLERING Bekymmersfritt och tätt För Parkeringsdäck,Terrassbjälklag,

Den besta lösningen för parkeringsdäck, terassbjälklag,

Innegårdar, Balkonger, innegårdar, balkonger och Kulvertar kulvertar.

Brochure GC SE - Broschyr REG 1

9/11/16 13:33


Photo © Ole H Krokstrand

Derbigum membranisolering stärker de svaga punkterna. Det krävs mycket av en bra membranisolering. Den ska tåla rörelser i konstruktionen. Den ska stå emot påfrestningar under byggtiden och den ska hålla tätt i alla lägen. Den ska kunna leva sitt eget liv oberoende om det ligger asfalt, plattor, grus, gräs, jord eller stenar ovanpå. Eller om den ligger helt fri, utan beläggning. Den ska behålla sina goda egenskaper både under extrem kyla och hög värme. Derbigum Membranisolering gör det. Derbigum Membranisolering för tuffa miljöer

Derbigum Membranisolering för alla konstruktioner

När man vattenisolerar och ytbelägger t.ex. p-däck, påfarter och innergårdar, som utsätts för intensiv och tung trafik, kan man inte lämna något åt slumpen. Det krävs en extremt stark och pålitlig membranisolering, som Derbigum Membranisolering.

Derbigum Membranisolering är också mycket lämpligt för vattenisolering av konstruktioner som viadukter, tunnlar, gårdsbjälklag, nedgrävda konstruktioner, bevattningskanaler och bassänger.

Derbigum Membranisolering har mycket hög hållfasthet mot mekanisk påverkan och brottböjning genom sin ingjutna armering av non-voven polyester. Och med glasfiberväv i ytskiktet får Derbigum Membranisolering också hög motståndskraft mot deformering.

Derbigum Membranisolering är en membranisolering som är designad för att tåla stora påfrestningar vid läggning. Som bevis på fördelarna med Derbigum Membranisolering, finns över en halv miljon kvadratmeter som lagts på olika konstruktioner här i landet. Vi visar gärna referensobjekt.

Tillsammans med sina två armeringar, non-voven polyester och glasfiberväv, och ett tjockt lager polymerasfalt på undersidan, får Derbigum Membran­isolering hög motståndskraft mot trafik och rörelser i underlaget när det belagts med asfalt, jord, plattor eller andra material.

2

Brochure GC SE - Broschyr REG 2

9/11/16 13:33


Photo © Andris Potass

Derbigum Membranisolering tål olika beläggningar Derbigum Membranisolering klarar att beläggas och täckas med flera olika typer av material.

Auktoriserade entreprenörer gör jobbet. Derbigum läggs av våra auktoriserade entreprenörer som fått utbildning i konsten att lägga Derbigum på alla upptänkliga ytor och situationer.

Betongplattor, gatsten, jord, gräs, planteringar, vägbeläggning inklusive asfalt med eller utan färger, för att bara nämna några.

I auktorisationen ingår utbildning i konsten att lägga Derbigum och den genomförs delvis i Belgien, där materialet tillverkas. Genom vår egen Derbigum-skola sker utbildningen fortlöpande.

På grund av sin höga mjukpunkt, kan man asfaltbelägga direkt på Derbigum Membranisolering utan att den skadas och utan att olja tränger igenom till underlaget efter beläggningen. Derbigum Membranisolering kräver inga särskilda förutsättningar, skydds- eller försiktighetsåtgärder.

Entreprenörer finns över hela landet. De är erfarna yrkesmän som vet att kvaliteten i genomförandet av läggningen är lika viktig som kvaliteten på Derbigum.

Kvalitetskontroller och full garanti. Derbigum Membranisolering – en kraftfull membranisolering för olika konstruktioner. Genom sin uppbyggnad med två armeringar har Derbigum Membranisolering flera fördelar: •

Mycket hög motståndskraft mot mekanisk påverkan, töjning och deformering.

Mycket hög hållfasthet mot rörelser i underlaget.

Säker vidhäftning genom det tjocka lagret polymerasfalt på undersidan.

Tål stora påfrestningar vid läggning.

Tål många olika beläggningar.

Har hög mjukpunkt.

Tål direkt beläggning med asfalt och mastix.

När Derbigum Membranisolering har monterats provtrycks det i förekommande fall och kontrolleras av en kvalitetskontrollant. Därefter utfärdas garantin. Vår garanti täcker material, arbete och följdskador. Garantin har ingen självrisk och är naturligtvis förbetald. Det ger god trygghet.

Photo © Andris Potass

3

Brochure GC SE - Broschyr REG 3

9/11/16 13:33


Derbigum Membranisolering håller tätt. Mini-Max Maskinen som ger de bästa resultaten. Mini-Max är en högeffektiv maskin för läggning av Derbigum Membranisolering. Den har en rad gasvärmare som ger en jämn uppvärmning av undersidans polymerasfalt och stålvalsar som ser till att Derbigum Membranisolering får ett perfekt fäste i underlaget.

Innergårdar Derbigum ger många möjligheter till fina lösningar på t ex inbyggda gårdar där membranisolering krävs. Derbigum kan täckas med allt från asfalt till planteringar och det kan lämnas utan annat ytskikt om man vill. Liksom för gårdar är Derbigum Membran­isolering idealisk även för t ex altaner.

1 2 3 4 Fuktskydd på vertikala ytor Att skydda byggnader från fukt under marken med Derbigum ger en långsiktig och säker trygghet mot skador. Derbigum sitter stadigt på vertikala ytor.

Konstruktion 1. 2. 3. 4.

Gräs, plattor, asfalt etc. Eventuell isolering Derbigum Vattenisolering Betongkonstruktion, förbehandlad med Derbiprimer.

4

Brochure GC SE - Broschyr REG 4

9/11/16 13:33


Tätskikt för tak Derbigums tätskikt för tak har lagts på över 20 miljoner kvadratmeter tak här i landet. Det är lika bra vid renovering som vid nyproduktion och kan lätt kombineras med olika typer av isolering.

Broar På broar är Derbigum Membranisolering perfekt. Vibrationer och andra rörelser i konstruktionen är inget problem. Inte heller tryckpå­känningar eller t ex vägsalt. Asfaltläggning, transporter och andra arbetsmoment kan pågå samtidigt som läggningen av Derbigum.

Parkeringsdäck I p-däck blandas ofta horisontella och sluttande plan där vattenisoleringen ska läggas. Derbigum kan användas på alla lutningar och tål de speciella påfrestningarna i konstruktionen oavsett om det är värmebölja eller köldknäpp. Fogar och anslutningar till brunnar blir absolut täta och starka.

5

Brochure GC SE - Broschyr REG 5

9/11/16 13:33


Altan Skanska kontor Hyllie

GC i dammar, Malmö

GC innergård maskinläggning, Malmö

Innergård Stena Fastigheter

Innergård Stena Fastigheter

Luftkastellet Limhamn

6

Brochure GC SE - Broschyr REG 6

9/11/16 13:33


Norrtullsgatan, Stockholm

Parkeringsdäck MKB, Malmö

Parkeringsdäck, Mölndal

Svenska Handelsbanken, Stockholm

Töckfors Shoppingcenter

Vattenreservoar Kastrup 7

Brochure GC SE - Broschyr REG 7

9/11/16 13:33


DERBIGUM Membranisolering – fakta Tekniska egenskaper:

Smältpunkt Köldflexibilitet Hållfasthet L/T Brottöjning L/T Dimensionsstabilitet Rivhållfasthet Slagtålighet Motstånd mot statisk last

Testmetod

Värdeuttryck

Värde

Enhet

EN 1110 EN 1109 EN 12311-1 EN 12311-1 EN 1107-1 EN 12310-1 EN 12691(B) EN 12730(A)

MLV MLV MDV (± 20%) MDV (± 15%) MLV MDV (± 20%) MLV MLV

≥ 150 ≤ -15 1200/1200 50/50 ≤ 0.2 300 ≥ 1750 ≥ 20

°C °C N/50 mm % % N mm kg

MLV : Producentbegränsat värde / MDV : Producentbestämt värde

Produktegenskaper:

Tjocklek Längd Bredd Yta per rulle Vikt per rulle Rullar per pall

Testmetod

Värdeuttryck

Värde

Enhet

EN 1849-1 EN 1848-1 EN 1848-1

MDV (± 0.2) MLV MLV MLV MDV (± 2)

5 7,27 1,1 8 44 20

mm m m m² kg

Denna produkt finns även tillgänglig i rullar som är 60 meter långa. Tillverkaren förbehåller sig rätten att när som helst ändra och utveckla produkterna med hänsyn till nya tekniska och praktiska rön. Detta informationsblad annullerar och ersätter tidigare information.

DERBIGUM/Imperbel grundades 1932. Företaget har växt under mer än 80 år och är nu en välrespekterad global koncern, som är specialiserad på vattentätning och energihantering.

Derbigum Sverige AB Tel : +46 (0)8 795 94 80 E-post: infose@derbigum.com se.derbigum.com

Brochure GC SE - Broschyr REG 8

Skånska Tak Entreprenad AB Box 97, 275 22 Sjöbo Telefon: 0416-123 81 Fax: 0416-195 86 E-mail: info@skanska-tak.se www.skanska-tak.se

A/04/DBG/007/SE/2016-11-09

AUKTORISERAD ENTREPRENÖR:

9/11/16 13:33

Profile for Derbigum

A4 membranisolering  

A4 membranisolering  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded