Page 1

Formatted: Highlight Formatted: Space Before: 0 pt, After: 10 pt, Line spacing: Multiple 1,15 li

Nieuws van de DV 1 Voorwoord Nieuws van het bestuur van Gerard/Nathalie

Formatted: Number of columns: 2

2 Aankondiging informatiedag

x

6 Depressie op het net x (Nieuws van andere organisaties: trimbos, fonds psyche, NedKad, VMDB, in de pers, enz)

3 Lotgenotencontact

x

7 Interessante links

4 Twitter en Facebook Facebook

Hen

5 Oproepen en aankondigingen

x

x

8 Recensies en boekbesprekingen x 9 Videolinks

Formatted: Highlight

Formatted: Highlight

x

1 Nieuws van het bestuur

Formatted: Font: (Default) Verdana, 14 pt, Font color: Custom Color(RGB(227;11;93))

Formatted: Font: 12 pt, Bold

2 Informatiedag Depressie

Formatted: Font color: Custom Color(RGB(227;11;93))

Op zaterdag 12 april 2014 pakt de DV uit met een groots opgezette informatiedag voor leden en niet-leden. Het voorlopige programma is te vinden op de website www.depressievereniging.nl.

www.depressievereniging.nl

Kaap Hoorndreef 56-C, 3563 AV Utrecht

info@depressievereniging.nl


Een aantal sprekers willen we alvast bij u onder de aandacht brengen: schaatser Stefan Groothuis hoogleraar Jan Spijker (Radboud Universiteit) hoogleraar Anne Speckens (Radboud Universiteit) dr Tara Donker, onderzoeker VU en psycholoog Zij zullen aandacht besteden aan het onderwerp depressies, hoe je ermee om kunt gaan en wat je ertegen kunt doen. Daarnaast zingt Roelfien Folkersma een lied en verzorgt “Sally en Molly’ het toneelstuk ‘Happy People’. Er is gelegenheid om aan een mindfulness oefening mee te doen en daarnaast krijgt u informatie over ehealth bij depressie.

3 lotgenotencontact: je mag er zijn zoals je bent Mensen met een depressie hebben baat bij omgang met mensen die vergelijkbare klachten hebben. Het delen van je klachten, de moeite die het kost, én ook de hoop op herstel die je hebt, kan de kwaliteit van je leven vergroten. Een gesprek met lotgenoten, die soms maar een half woord nodig hebben om je te begrijpen, is vaak een rustpauze in de waan van alledag, waar nog steeds veel onbekend is over de gevolgen van een depressie. De Depressie Vereniging speelt hierop in, door een netwerk aan te bieden van lotgenotengroepen. We zijn begonnen in Amsterdam, Utrecht, Groningen en Alkmaar. Ook op andere plaatsen start de DV met groepen. Als je je via het DVbureau aanmeldt, brengen we je in contact met de gespreksbegeleider in jouw regio. In een kennismakingsgesprek kom je erachter of het lotgenotencontact in gespreksgroepen iets voor je is. Zodra er meerdere aanmeldingen komen vanuit een bepaalde regio proberen wij een nieuwe groep in het leven te roepen. Aanmelden heeft dus

sowieso zin, ook al is er in jouw regio nog geen lotgenotengroep.

Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt

Misschien heb je lotgenoten ontmoet in je omgeving of je behandelingstraject. In aanvulling daarop kun je via een groep van de DV met anderen in gesprek komen. Aan de lotgenotengroepen van de DV nemen gemiddeld zes tot tien deelnemers deel. Zij komen regelmatig bij elkaar. Zo`n groep heeft een getrainde begeleider die contact onderhoudt met andere begeleiders in de werkgroep lotgenotencontact. Zij stemmen hun ervaringen op elkaar af en op deze manier waarborgt de DV kwaliteit en continuïteit.

5 oproepen

Formatted: Font color: Custom Color(RGB(227;11;93))

Oproep gespreksleiders Lotgenotencontact Voor de nieuwe groepen van lotgenotencontacten is de Depressie Vereniging op zoek naar enthousiaste gespreksbegeleiders. Heb je belangstelling, geef dat dan door aan het DV-bureau. Wij voorzien in een traject om je in korte tijd te trainen als zelfstandig gespreksbegeleider. Op de website staat uitgebreidere informatie. Om je aan te melden geef je je naam, woonplaats, mailadres en telefoonnummer door aan info@depressievereniging.nl.

www.depressievereniging.nl

Formatted: Number of columns: 2

Kaap Hoorndreef 56-C, 3563 AV Utrecht

info@depressievereniging.nl


Oproep deelname Blijf Depressievrij ‘Blijf Depressievrij’ is een onderzoek dat bedoeld is om terugval bij depressie te voorkomen. Helaas is het zo, dat je, als je eenmaal een flinke depressie gehad hebt, later weer kans loopt op depressies. ‘Blijf Depressievrij’ is daarom op zoek naar mensen die op dit moment geen depressie hebben en zichzelf willen beschermen tegen nieuwe depressies. De helft van de mensen die zich aanmelden volgt acht therapeutische sessies. Ze krijgen tijdens deze psychologische training handvaten aangereikt om zich in de toekomst te wapenen tegen een nieuwe depressie. Daarnaast volgt het onderzoeksteam de kandidaten 15 maanden via formulieren en mail. Als het niet goed gaat, grijpt het team in en houdt men de persoon in de gaten. De andere helft van de groep wordt eveneens in de gaten gehouden via formulieren, mail en telefoon, maar deze groep volgt geen training. Hierdoor kan achteraf het verschil worden

gemeten tussen beide groepen en kan het onderzoeksteam nagaan of deze extra preventietraining helpt.

Formatted: Number of columns: 2

Het is de bedoeling dat de resultaten van ‘Blijf Depressievrij’ bijdragen aan een verbetering van de behandeling van mensen die een depressie hebben doorgemaakt. Er zijn inmiddels meer dan 500 aanmeldingen binnen en er zijn nog steeds plaatsen beschikbaar. Het onderzoek is nu in het derde jaar aangeland. Tot nu toe worden de trainingen gegeven in Amsterdam, Zaandam en Almere. Er zijn plannen om ook te starten in Arnhem, Utrecht en Amersfoort en elders in het land. Heb je belangstelling? Kijk dan op www.depressievrij.nl voor meer informatie en de voorwaarden. Het onderzoek is kosteloos en je krijgt een abonnement op het tijdschrift Psychologie als je meedoet.

Oproep kandidaten ‘Kansen op Werk’ Het project ‘Kansen op werk’ biedt ondersteuning aan jongeren en volwassen met een psychische aandoening die graag weer aan het werk willen. Zij kunnen een training volgen die erop gericht is hen via een werkervaringsplaats naar betaald werk te leiden. Dit gebeurt bij voorkeur binnen cliëntenorganisaties. Op de website vind je informatie over de werkervaringsplaats en hoe je aan het project kunt deelnemen. Ook staat er informatie over de vacatures en de landelijke training ‘Weer aan het werk…!’ Deze training volg je tegelijk met de werkervaringsplaats. Het gaat bijvoorbeeld om een ervaringsplaats als secretariaatmedewerkersecretariaat medewerker, receptionist, beleidsmedewerker,

communicatiemedewerker, medewerker lotgenotencoördinatie, P&O medewerker, project assistent, medewerker databank projecten, medewerker info en klachtenopvang, medewerker kunstveiling maar ook bijvoorbeeld isolatiemonteur. De website www.kansenopwerk.nl is bedoeld voor zowel werkzoekenden als aanbieders van werkervaringsplaatsen. Het project maakt onderdeel uit van het programma ‘Werken aan vraagsturing’, een samenwerking van de Vereniging Ypsilon, de Depressie Vereniging, Angst Dwang Fobie stichting en veertien andere GGZ cliënten- en familieorganisaties.

6 Depressie op het net

www.depressievereniging.nl

Formatted: Number of columns: 2

Kaap Hoorndreef 56-C, 3563 AV Utrecht

Formatted: Font color: Custom Color(RGB(227;11;93))

info@depressievereniging.nl


Enkele jaren geleden kon je over het onderwerp depressie niet veel informatie vinden op internet. Gelukkig zijn de tijden wat dat betreft veranderd en biedt het net veel informatie die je de gelegenheid biedt je te verdiepen in de ziekte, bijvoorbeeld voordat je naar een arts of behandelaar stapt. Het internet biedt volop naslagwerk, zoals de actuele kennis over therapievormen, medicijnen en literatuur. De redactie maakte een selectie van

nieuwe ontwikkelingen en informatie. Kijk daarnaast regelmatig op de sites en twitter van deze organisaties: :

@fonds psyche @NedKad @GGZnieuws

@trimbos @VMDB Formatted: Font: (Default) +Body (Calibri), 12 pt, Bold

Oneliners de je kunt missen als kiespijn "Je kan maar beter niks zeggen dat de indruk wekt dat mensen met een depressie zwak zijn, onvoldoende karakter hebben of niet kunnen omgaan met hun leefwereld. Het zwaarste aspect van depressief zijn, is dat het je perspectief zodanig vernauwt dat je maar weinig opties voor ogen hebt. Als je een depressief iemand wil helpen, moet je woorden en daden uitkiezen die de hoop opwekken dat het alleen maar beter kan worden", verklaart professor Psychologie Adam Kaplin van de John Hopkins universiteit.

Formatted: Font: 11 pt

Wees eens gewoon positief Het is misschien niet je bedoeling om de impact van een depressie te onderschatten, maar door misplaatste aanmoedigingen als "Komaan, zet je erover" doe je volgens Kaplin precies dat. "Wat veel mensen vergeten, is dat depressies nefast zijn voor de concentratie, focus en nachtrust. Het verandert je leven en zet je plannen vaak op stop", klinkt het. Een goed alternatief is er gewoon te zijn als een luisterend oor. Je moet sterk zijn voor je kroost Wanneer er kinderen betrokken zijn in het leven van depressieve mensen wordt de situatie vaak nog lastiger. Advies of aanmoedigingen uitkramen over hoe ze er kunnen zijn voor hun gezin kan al snel verkeerd geïnterpreteerd worden, alsof hij of zij een rotslechte ouder zou zijn. Om subtiel en onbevooroordeeld je steentje bij te dragen, raadt Kaplin aan een uitstapje te plannen met je eigen gezin erbij en de uitnodiging vrijblijvend te maken. Op die manier wijs je niemand met de vinger, maar kan je toch een hart onder de riem te steken.

Ik weet hoe jij je voelt Empathie is een geweldige eigenschap, maar wanneer je jezelf oprecht niet in iemands schoenen kan plaatsen, moet je het zeker ook niet faken. Zeg liever iets als "Dat zal wel niet gemakkelijk zijn". Op die manier erken je dat iemand het moeilijk heeft. Wie wel ervaring heeft met depressie, kan zeker het idee opwekken dat de persoon in kwestie niet alleen is, zolang jij maar niet het middelpunt van de conversatie wordt.

Formatted: Number of columns: 2

Het zit tussen je oren Ook met dit cliché minimaliseer je de aandoening. Bovendien is het allesbehalve evident om een depressie "weg te denken". Het is niet voor niets dat psychologen steeds vaker grijpen naar cognitieve gedragstherapie. Daden kunnen zoveel meer betekenen dan gedachten. Ook bij fobieën wordt deze strategie toegepast. Meer dan de angst uit iemands hoofd te praten, moeten de boosdoener benaderd en geconfronteerd worden. Het zijn dus vooral positieve daden die depressieve mensen uit hun isolement halen. Bron: hln.be

Formatted: Number of columns: 2 Formatted: Space Before: Auto, After: Auto, Line spacing: single

Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt

Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt

Obesitas door anti-depressiva?

Formatted: Font: (Default) Arial, 11 pt, Bold

Vrouwen die meerdere depressies achter de rug hebben, kampen vaker met overgewicht en met ‘gevaarlijk’ buikvet. Er lijkt een relatie te zijn met het langdurig gebruik van moderne antidepressiva (SSRI’s). Dat is een van de conclusies uit het proefschrift van Anja Lok, die de rol van biologische factoren onderzocht bij terugkerende depressie.

Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt

www.depressievereniging.nl

Kaap Hoorndreef 56-C, 3563 AV Utrecht

info@depressievereniging.nl


Uit haar onderzoek blijkt dat vrouwen met terugkerende depressies meer overgewicht hebben. Het vet zit vaker rond de taille, wat een risicofactor is voor hart- en vaatziekten. Lok: ‘Het continu gebruik van SSRI’s zou een reden hiervoor kunnen zijn. Dat is opmerkelijk, want van deze vrij nieuwe groep antidepressiva wordt juist gedacht dat ze géén gewichtstoename veroorzaken. Van de oudere middelen is het bekend dat je er zwaarder van wordt. Maar ik moet hier een slag om de arm houden. Het kan natuurlijk ook dat artsen SSRI’s juist voorschrijven omdat iemand al overgewicht heeft.’ Wat betekent dat voor de behandeling van depressie? Oxidatieve stress kan een oorzaak zijn en ontstaat door roken, medicijngebruik en overgewicht. ‘Oxidatieve stress is goed te bestrijden: door meer te bewegen in combinatie met een dieet. Het is alleen moeilijk om een depressieve patiënt daartoe te motiveren. Die eet vaak slechter en beweegt ook veel minder. In het AMC hebben we het programma Ambulant+. Dat biedt herstellende patiënten onder andere leefstijladvies en sportactiviteiten.’ In binnen- en buitenland lopen verschillende studies om na te gaan hoe ver je het risico op depressie omlaag krijgt door dit soort maatregelen. Lok: ‘We weten al dat stevig lopen erg effectief is tegen stemmingsklachten. Maar je pakt er ook de afwijkende vetwaarden in het bloed mee aan.’ Bron: AMC Formatted: Highlight

Nieuwsartikelen (nog in te vullen) Interview blijf depressievrij met Margo uitwerken (erg interessant, tips voor terugvalpreventie en opzet van het onderzoek) www.ggznieuws.nl Diverse artikelen

7 Kijk eens op de website van …

Formatted: Font color: Custom Color(RGB(227;11;93))

Op onze eigen site, www.depressievereniging.nl, vind je regelmatig nieuwe informatie. Momenteel werkt de DV hard aan de ontwikkeling van een nieuwe site, die een stuk publieksvriendelijker en actiever gaat worden. Geef ons nog even de tijd, er gaat binnenkort veel ten voordele veranderen. Het is misschien een mooie gelegenheid eens stil te staan bij wat je zou willen zien op de site. Suggesties zijn van harte welkom, neem gerust contact op met de redactie. Ook als je een handje wilt helpen bij het beheer van de site vernemen we dat graag van je. Daarnaast is het goed om ook bij andere organisaties je licht op te steken. Hieronder een selectie van interessante sites. www.ggzgroep.nl l De GGZ Groep is gespecialiseerd in het aanbieden van psychologische behandelingen binnen de tweede lijn. Ze bieden een bijzondere behandeling aan door cognitieve gedragstherapie te combineren met hartcoherentie-biofeedbacktraining. De GGZ groep is laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen. Er zijn geen wachtlijsten en de behandeling is bedoeld om je klachten zo snel mogelijk te doen verminderen. Naast een vermindering van klachten wil de GGZ groep bijdragen aan verhoging van de kwaliteit van jouw leven. Juist wanneer je in een vroeg stadium hulp

www.depressievereniging.nl

zoekt, kan een therapeut van de GGZ Groep goed helpen. Wacht dus niet tot je klachten erger worden en denk niet dat je het zelf op moet lossen. Met tien vestigingen door heel Nederland is de GGZ Groep altijd dicht in de buurt.

Formatted: Number of columns: 2

www.depressie.nl Dit is een onderdeel van het

Formatted: Hyperlink

landelijk GGZ centrum, met 10 vestigingen voor diagnose en behandeling. Cliëntinformatiefolder is online beschikbaar. Voor een intakegesprek in één van de vestigingen bel je gratis met 0800GGZGROEP (0800-4494763) of 040-2364111 als je met een mobiele telefoon belt. De

Kaap Hoorndreef 56-C, 3563 AV Utrecht

info@depressievereniging.nl


behandelingen en diagnostiek worden door de meeste zorgverzekeraars helemaal vergoed. Er zijn, als je flexibel bent qua dagen en tijden, voor de meeste vestigingen geen wachtlijsten.

www.psychischegezondheid.nl Fonds Psychische Gezondheid financiert wetenschappelijk onderzoek en zorgprojecten en wil nieuwe en betere behandelmethoden mogelijk maken. Het fonds wil mensen met psychische problemen en hun naasten uitzicht bieden op een beter leven. Het Depressie Centrum van het Fonds Psychische Gezondheid helpt je op weg bij vragen over depressie. Je vindt uitleg over verschillende soorten depressie en over bijvoorbeeld behandeling. Voel je je wel eens depressief? De depressietest helpt je om in te schatten wat de ernst van je gevoelens is.

www.lichtopdepressie.nl ”Ik voel me zo depressief” wordt soms te makkelijk gezegd

aangezien een depressie iets heel anders is dan een burn out of je een paar dagen wat somber voelen. Een tijdelijke stemmingsverandering hoort nu eenmaal bij het leven, de meeste mensen zitten weleens een paar dagen in de put. Meestal is daar een duidelijke oorzaak voor aan te wijzen waardoor de neerslachtige stemming te begrijpen is en deze vanzelf weer opklaart. Bij de één gaat dat wat sneller dan bij de ander. Kijk op deze site om een test te doen als je vermoedt dat er meer aan de hand is dan een sombere stemming.

Formatted: Hyperlink, Font: (Default) +Body (Calibri), 11 pt

www.hulpgids.nl Deze algemene site heeft veel

Formatted: Hyperlink, Font: (Default) +Body (Calibri), 11 pt

informatie over ziektes maar ook testen per onderwerp. Een aantal testen: Depressie, Depressieherkenningsschaal (DHS), Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS), Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), Mini suicidale items, Seasonal pattern assessment questionaire (SPAQ), Vierdimensionale Vragenlijst (4DKL).

Formatted: Hyperlink, Font: (Default) +Body (Calibri), 11 pt

8 Recensies en boekbesprekingen

Formatted: Font: (Default) Verdana, 14 pt, Bold, Font color: Custom Color(RGB(227;11;93)), Dutch (Netherlands)

Vallen als het heet is, Jelmer Jespen

Formatted: Font: (Default) Arial, 11 pt Formatted: Font: 11 pt

Uitgever: Prometheus, ISBN: 9789044624700

Formatted: Font: (Default) Arial, 11 pt

Nadat Morris’ moeder heeft 15 jaar geleden alle contact met verbroken gaat hij met haar naar Corsica. Zijn oma, is stervende en hij brengt haar naar haar voor een laatste afscheid. Voor de lezer ontrafelt zich een ontroerend verhaal. De lezer wordt getuige van een beladen familiegeschiedenis. Langzaam wordt duidelijk hoe dit alles zover heeft kunnen komen en wordt geschetst hoe door diverse decennia heen het lijden van één persoon het leven van anderen ook ontstellend wordt beïnvloed. De schrijver, het verhaal is zijdelings gebaseerd op Jepsens eigen leven, spaart zich zelf hierbij ook niet. De apotheose op Corsica kan soms rauw aankomen, maar wordt nergens schokkend of beladen. De schrijver geeft blijk van een scherp observatievermogen en weet dit te koppelen aan een realistische en humoristische schrijfstijl. Een mooi boek dat je waarschijnlijk in één adem uitleest.

Formatted: Font: (Default) Arial Formatted: Number of columns: 1 Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt

Formatted: Font: 10 pt Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt Formatted: Font: 10 pt Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt Formatted: Font: 10 pt

Help, het wordt me teveel, Erwin van Meekeren

Formatted: Font: (Default) Arial Formatted: Font: (Default) Arial

Hoe je als naastbetrokkene overeind blijft Uitgeverij Boom ISBN: 9789461057334

Formatted: Number of columns: 2 Formatted: Font: (Default) Arial Formatted: Font: 11 pt, Bold Formatted: Font: 11 pt, Bold Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt

www.depressievereniging.nl

Kaap Hoorndreef 56-C, 3563 AV Utrecht

info@depressievereniging.nl


Als een van je dierbaren een psychische aandoening blijkt te hebben, verandert er veel. Niet alleen voor de patiënt, maar ook voor de naastbetrokkenen. Omgaan met iemand met een psychische aandoening is vaak zoeken naar balans en de eigen grenzen bewaken. Dit boek geeft inzicht in diverse psychische ziektebeelden en kan als richtlijn dienen voor deze zoektocht. Je kunt daarmee je naaste steunen, maar ook je eigen welzijn bewaken. Depressie is één van de beschreven stoornissen.

Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt Formatted: Font: 10 pt Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt Formatted: Font: 10 pt Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt Formatted: Font: 10 pt

De schrijver, Edwin van Meekeren, is psychiater en als hoofd behandelzaken verbonden aan Scelta, expertisecentrum voor persoonlijkheidsproblematiek. Met dit boek krijg je stap voor stap in beeld wat de (on)mogelijkheden zijn om als naastbetrokkene ondersteuning te bieden. Centraal staat het uitgangspunt dat de belasting voor de naastbetrokkenen en overige mantelzorgers minimaal moet zijn. Dit om te voorkomen dat je als naastbetrokkene grote problemen ondervindt, terwijl je voor je dierbare wilt zorgen..

Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt

Aan de hand van ervaringsverhalen van naastbetrokkenen en vuistregels om overeind te blijven krijg je een inleiding in psychische stoornissen. Dit door middel van het verklaren van oorzaken, diagnostiek en behandeling. Ook krijg je een inkijkje in de organisatie van de GGZ.

Formatted: Font: 10 pt

Het boek bevat tips en oefeningen om vaardigheden aan te leren, zodat patiënt en betrokkene beter met elkaar om leren gaan. Dit is geen overbodige luxe, want mantelzorgen voor iemand met een psychische stoornis is hard werken en vereist veel tact en geduld.

Formatted: Font: 10 pt Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt

Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt Formatted: Font: 10 pt Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt

Praktische informatie staat achterin: een bijlage met adressen van organisaties en hulpverleningsinstanties, een literatuurlijst, een factsheet Mantelzorg en een modelregeling ‘Betrokken omgeving’ en Criteria Familiebeleid. . Kortom, dit boek is een juweeltje in zakformaat met verplichte kost voor betrokkenen, patiënten én professionals. Formatted: Dutch (Netherlands)

9 Videolinks

Formatted: Font color: Custom Color(RGB(227;11;93)), Dutch (Netherlands)

DV ambassadeur Stefan Groothuis won Olympische goud op de 1000 meter. Hij sprak …openhartig over de depressie die hij had in ….Link …

Formatted: Dutch (Netherlands), Highlight Formatted: Highlight Formatted: Dutch (Netherlands)

Andrew Solomon: Depression, the secret we share | Video on TED.com. Andrew Solomon vertelt op een indrukwekkende manier over zijn depressies . In een half uur tijd maakt hij duidelijk waarom het goed is dat er patiëntenverenigingen zijn zoals de Depressie Vereniging. Klik op onderstaande link om te bekijken:

http://www.ted.com/talks/andrew_solomon_depression_the_secret_we_share.html?utm_content=awesmpublisher&utm_campaign=&utm_source=t.co&utm_medium=on.ted.comstatic&awesm=on.ted.com_ASolomon

www.depressievereniging.nl

Kaap Hoorndreef 56-C, 3563 AV Utrecht

info@depressievereniging.nl

Formatted: Hyperlink, Font: (Default) +Body (Calibri), 11 pt

Nieuwsbrief dv feb 2014 1