__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

IN HOORN BLAD VAN DE STAD / MET OOG VOOR DE REGIO

Stad met een groot hart Heel Hoorn Helpt 75 jaar vrijheid in Hoorn

Het is evengoed lente...

Op zoek naar een hobby?

Burgemeester Nieuwenburg: ‘Vrijheid vier je juist nu!’

Nieuwe outfit? De winkels zijn open! Ook online

Knip een duif in een online museum


! 020 AR !! 2 A K 0 0 B ARR! 2 VA 220IK AAA 20 00H K2 2 UW VVAAK B BAAR C O K K K S I B B A I E W WVB UWS CH OU HHIK SSSC ING GGBBO UT C E E R O I B E B B N E INGUN IITTS RIIE N LEV VEER SSB R T N N I OP PPLLEEEV L E U U VE N OPLNK LE O EEU EEEL O L E K K N N G GEENK NO NNOOG E OG

TE KOOP

Vanaf

TEKOOP KOOP TE TE KOOP

Vanaf Vanaf Vanaf

TEHUUR HUUR TE TE HUUR

Vanaf Vanaf Vanaf

TE HUUR

€ 99.750,-

v.o.n. Excl. BTW

€ 695,-

Excl. BTW

v.o.n. v.o.n. Excl. BTW v.o.n. Excl. BTW Excl. BTW

99.750,€€99.750,€ 99.750,Vanaf

695,€€695,€ 695,-

Excl. BTW Excl. BTW Excl. BTW

N

777

UUNIEK NIEKEE BBELU IEIN EEGNGU IEEK KG E L N BELBEEG NG! ! E GLG GEIIG NGGI!NG !

Hoorn

Hoorn Hoorn Hoorn

28 nieuwbouw nieuwbouw bedrijfsunits 28 bedrijfsunits 28op bedrijventerrein nieuwbouw bedrijfsunits Zevenhuis te Hoorn op op bedrijventerrein bedrijventerrein Zevenhuis Zevenhuis te te Hoorn Hoorn

op bedrijventerrein Zevenhuis te Hoorn Projectinformatie Projectinformatie Projectinformatie

Projectinformatie 7 Plaza ligt op een mooie zichtlocatie aan de 7noordoostzijde Plaza ligt op een zichtlocatie aanbedrijvende vanmooie het nieuwe, regionale 7noordoostzijde Plaza ligt op een mooie zichtlocatie aan de vante het nieuwe, terrein Zevenhuis Hoorn. Hetregionale waterrijkebedrijvenen noordoostzijde vanishet nieuwe, regionale bedrijventerrein Hoorn. Hetaan waterrijke en groeneZevenhuis Zevenhuis te gesitueerd de nieuwe 7 terrein Plaza ligt op eente mooie zichtlocatie aanen de Zevenhuis Hoorn. Hetaan waterrijke groene Zevenhuis gesitueerd de nieuwe verkeersader N23. is Voor ondernemers met ambitie en noordoostzijde vanis het nieuwe, regionale bedrijvengroene Zevenhuis gesitueerd aan de nieuwe een gezonde dosis Westfriese arbeidsmentaliteit verkeersader N23. Voor ondernemers met ambitie en verkeersader N23. Voor ondernemers met terrein Zevenhuis Hoorn. waterrijke is hier alle ruimte! Wilt u meerHet weten overambitie dit en en een gezonde dosiste Westfriese arbeidsmentaliteit een gezonde dosiskijk Westfriese arbeidsmentaliteit groene Zevenhuis isWilt gesitueerd aan de nieuwe dan op www.zevenhuis.nl. isbedrijventerrein, hier alle ruimte! u meer weten over dit is hier alle ruimte! Wiltdan uondernemers meer weten over verkeersader N23. kijk Voor metdit ambitie en bedrijventerrein, op www.zevenhuis.nl. bedrijventerrein, kijk dan op www.zevenhuis.nl. 7 Plaza bestaat uit Westfriese twee vrijstaande bedrijfseen gezonde dosis arbeidsmentaliteit metudaarin voor Plaza bestaat uit Wilt twee vrijstaande bedrijfsis7verzamelgebouwen hier alle ruimte! meer ruimte weten overindit 7verzamelgebouwen Plaza28 bestaat uit twee vrijstaande bedrijfstotaal bedrijfsunits. De twee gebouwen met daarin ruimte voorstaan in bedrijventerrein, kijk dan op www.zevenhuis.nl.

7plaza.nl 7plaza.nl op bedrijventerrein Zevenhuis te

verzamelgebouwen met daarin ruimte voorstaan in op een28 ruim en in het groen gelegen perceel. totaal bedrijfsunits. De twee gebouwen totaal 28 bedrijfsunits. De twee gebouwen staan Tussen de bouwblokken en aan de perceelgrenzen eenbestaat ruim en uit in het groen gelegen perceel. 7 op Plaza twee vrijstaande bedrijfsop eenhet ruim en in met het groen gelegen perceel. wordt terrein klinkerbestrating verhard. Tussen de bouwblokken en aan de perceelgrenzen verzamelgebouwen met daarin ruimte voor in Tussen de bouwblokken en aan de perceelgrenzen Dit zorgt meer ruim voldoende parkeerwordt hetonder terrein metvoor klinkerbestrating verhard. totaal 28 bedrijfsunits. De twee gebouwen staan wordt het terrein met klinkerbestrating verhard. ruimte. De erfafscheiding bestaat aan de straatzijde Dit zorgt onder meer voor ruim voldoende parkeeropDit een en muur in heten groen gelegen perceel. zorgt onder meer voor ruim voldoende parkeeruit eenruim stenen een metalen ruimte. De erfafscheiding bestaat aanpoort. de straatzijde Tussen destenen en aan deaan perceelgrenzen ruimte. Debouwblokken erfafscheiding bestaat de straatzijde De een overige driemuur zijdenenkrijgen een groene haag, uit een metalen poort. uit een eenmogelijk metalen poort. zodat 7stenen Plaza zomuur natuurlijk aansluit op wordt het terrein metenklinkerbestrating verhard. De overige drie zijden krijgen een groene haag, overige drie zijden krijgen een groene haag, het nabijgelegen dorpvoor Zwaagdijk-West. DitDe zorgt onder ruim voldoende parkeerzodat 7 Plaza zomeer natuurlijk mogelijk aansluit op zodat 7De Plaza zo natuurlijk mogelijkaan aansluit op ruimte. erfafscheiding bestaat de straatzijde het nabijgelegen dorp Zwaagdijk-West. Praktische informatie nabijgelegen dorp uithet een stenen muur enZwaagdijk-West. een metalen poort. De multifunctionele units zijn beschikbaar in diverse informatie DePraktische overige drie zijden krijgen een groene haag, afmetingen.informatie Hierdoor zijn ze zowel zakelijk als privé Praktische De multifunctionele units zijn beschikbaar in diverse zodat 7 Plaza zo zeker natuurlijk mogelijk aansluit op de juiste keuze, in combinatie met de perfecte De multifunctionele units zijn beschikbaar afmetingen. Hierdoor zijn ze zowel zakelijkinalsdiverse privé het nabijgelegen dorp Zwaagdijk-West. ligging. De units krijgen géén gasaansluiting. afmetingen. Hierdoor zijn ze zowel zakelijk privé de juiste keuze, zeker in combinatie met de als perfecte Ze juiste worden, zoalszeker past in de huidige tijd, de keuze, combinatie metgasloos de perfecte ligging. De units krijgen géén gasaansluiting. Praktische opgeleverd. ligging. Deinformatie units géén gasaansluiting. Ze worden, zoals krijgen past in de huidige tijd, gasloos DeZemultifunctionele units zijn beschikbaar in diverse worden, zoals past in de huidige tijd, gasloos opgeleverd. afmetingen. opgeleverd. Hierdoor zijn ze zowel zakelijk als privé

7 7 7

Hoorn Hoorn Hoorn

7

Hoorn

 De units zijn te koop. Ook bestaat de mogelijkheid de bedrijfsunit in de  De units zijnom te koop. Ook bestaat  De units zijn te Ook bestaat verhuurde staat -koop. als - teinde aanmogelijkheid om de belegging bedrijfsunit mogelijkheid om-de bedrijfsunit vaarden. Informeer naar de mogelijkheden. verhuurde staat als belegging -in te aanverhuurde staat - als belegging - te aan 100% financiering is mogelijk. vaarden. Informeer mogelijkheden.  De units zijn te naar koop.de Ook bestaat de vaarden. Informeer naar de mogelijkheden.  VvE met lage lasten.  100% financiering is mogelijk. mogelijkheid om de bedrijfsunit  100% financiering isafsluitbaar mogelijk.  Het veilig met de in  VvEcomplex met lageislasten. verhuurde staat als belegging - te aan VvE met lage lasten. (op afstand bedienbare) elektrische schuif  Het complex is veilig -afsluitbaar met de  Het complex is veilig afsluitbaar met de poort. vaarden. Informeer naar de mogelijkheden. (op afstand bedienbare) elektrische schuif (op afstand bedienbare) schuif  Moderne enfinanciering frisse uitstraling door stenen  100% iselektrische mogelijk. poort. poort. met borstwering antracietkleurige sandwich VvE lage lasten.  Moderne enen frisse uitstraling door stenen panelen.  Moderne en frisse doorsandwichstenen  Het complex isuitstraling veilig afsluitbaar met de borstwering en antracietkleurige  Uitermate geschikt voor kleinere bedrijven borstwering en antracietkleurige sandwichpanelen. (op afstand bedienbare) elektrische schuif ofpanelen. voor de stalling van camper, caravan,  Uitermate geschikt voor kleinere bedrijven poort.vouwwagen sportauto, en boot.  Uitermate geschiktvan voorcamper, kleinere bedrijven of voor de stalling caravan,  Moderne en frisse uitstraling door stenen  Zonnepanelen (vraag naar de mogelijkheden) of voor de stalling van camper, sportauto, vouwwagen en boot.caravan,sandwichborstwering en antracietkleurige  Inclusief infrastructuur voor water en elektra. sportauto, vouwwagen en boot.  Zonnepanelen naar de mogelijkheden) panelen. (vraag  Zonnepanelen (vraag naar dewater mogelijkheden)  Inclusief infrastructuur voor en elektra.  Uitermate geschikt voorwater kleinere bedrijven  Inclusief infrastructuur voor en elektra.

of voor de stalling van camper, caravan, de juiste keuze, Voor zekermeer in combinatie met de perfecte informatie neem contact op met: sportauto, vouwwagen en boot. ligging. De units krijgen géén gasaansluiting.  Zonnepanelen (vraag naar de mogelijkheden) contact op met: Taams Makelaardij Ze worden, zoalsVoor pastmeer in deinformatie huidige tijd,neem gasloos  Inclusief infrastructuur voor water en elektra. Hoffstad Bedrijfsmakelaars OG Voor meer informatie neem contact op met: T. 0229 - 213 541 opgeleverd. T. 0226 - 426 876 Taams Makelaardij E. info@taamsmakelaardij.nl Hoffstad Bedrijfsmakelaars OG E. info@hoffstad.nl Hoffstad Bedrijfsmakelaars OG -Makelaardij 426 876 Hoorn T.Taams I. 0226 taamsmakelaardij.nl 0229 - 213 541 I.T. hoffstad.nl T. 0226 - 426 876 E. info@taamsmakelaardij.nl E. info@taamsmakelaardij.nl

T. 0229 - 213 541 E. info@hoffstad.nl E. info@hoffstad.nl


WIJ MAKEN HIER:

Ron Dol Uitgever & vormgever www.indepraktijk.nl

Tako Rem Vertegenwoordiger www.hierinhoorn.nl

Marije Mooij Vormgever www.my-design.nl

Marieke Brouwers Columnist Marieke Brouwers

Marian Vleerlaag Journalist www.vitamedia.nl

Benno Ellerbroek Fotograaf Benno’s fotografie

Marchel de Bruijn Illustrator 06 - 521 566 24

Kitty Jamin Vormgever BENJAMIN

Wil Wiggelaar Stadsgids Oud Hoorn willywiggelaar@quicknet.nl

Sabina Posthumus Journalist www.sabinakookt.nl

Mark Sijm Eindredacteur www.marksijm.nl

Jaap Heemskerk Journalist jaapheemskerk@gmail.com

Dime Spijkerman Fotograaf www.studio133.nl

David Minderhout Vormgever www.bootspat.nl

REDACTIERAAD Bovenstaand team heeft gewerkt aan de redactie en/of totstandkoming van deze Lente/zomereditie van Hier in Hoorn. Heb je ideeën voor de nieuwe editie van Hier? Meld het ons via info@hierinhoorn.nl.

Achter de schermen Hoorn is een mooie stad, ook als er een crisis uitbreekt. Bij het maken van dit nummer struikelden we over de mooie verhalen en goede en goedbedoelde initiatieven. Om met Ramses Shaffy te spreken: we zullen doorgaan. Dat lijkt het motto te zijn. Maar hoe doe je dat in en om een stad die zo gekend wordt door zaken als toerisme, festivals, het water, theater, muziek en gezelligheid? Nou, je toont in elk geval enorm veel veerkracht als het tegenzit. Er bloeien overal plannen op om dingen tóch door te laten gaan, maar dan anders. En al zijn op dit moment alle musea, kroegen en theaters dicht, achter de schermen leeft het als nooit tevoren. Er wordt een ongekende inhaalslag gemaakt om ondernemers, culturele instellingen, de zorg en het openbare leven op de been te houden. Met aandacht voor iedereen die het moeilijk heeft of krijgt. Plannen die sudderden komen in een stroomversnelling en zo komt er ook veel goeds voort uit deze tijd. Het blijkt dat we met z’n allen best creatief en innovatief kunnen zijn. Er is natuurlijk nog een lange weg te gaan, maar dat nemen we toch mooi mee. Ondertussen is deze Hier noodgedwongen veel meer vanachter de schermen gemaakt dan anders. En ook hier bleek het met wat passen en meten best te doen. Zelfs met een restyling van vormgever Marije Mooij. Het team dankt iedereen die eraan mee heeft gewerkt dat dit nummer ‘normaal’ is verschenen. (En dispereert niet.) Het Team van HIER in Hoorn

ACTUELE CULTURELE UITJES EN HET LAATSTE NIEUWS VIND JE OP FACEBOOK EN OP WWW.HIERINHOORN.NL 3


30

Inhoud 06 Heel Hoorn Helpt 09 De agenda van Cultuur Hoorn 18 Vier 75 jaar vrijheid 21 Hoorns straatbeeld

34

06

COLOFON

Verspreiding Huis aan huis: Exact Distributie. Verder door HEO: Hoornse Evenementen Ondersteuning. HIER wordt huis-aan-huis bezorgd bij 11.000 huishoudens in Hoorn. Daarnaast worden 4.000 exemplaren verspreid via onze adverteerders en culturele instellingen in Hoorn en de regio. HEMA Hoorn is ons vaste verspreidingspunt.

Š 2020 De Praktijk - Hoorn.

30 Knippen is een kunst

41 Hoorns Vinyl

Uitgeverij De Praktijk Statenpoort, Nieuwstraat 23, 1621 EA Hoorn Telefoon: 0229 – 269 576 info@hierinhoorn.nl

Oplage / ISSN 15.000 exemplaren / 2543-313X

24 Sabina kookt

34 Shoppen in De Hoornse Straatjes

Foto cover: Benno Ellerbroek

Advertenties Tako Rem Telefoon: 06 - 339 259 09 takorem@hierinhoorn.nl

23 Smaak!

43 Toen & nu: De Oosterpoort

18

Copyright HIER in Hoorn is een uitgave van De Praktijk. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. HIER in Hoorn is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in deze uitgave. Opdrachtgevers van Hier in Hoorn vrijwaren bij opdracht de uitgeverij van claims in verband met het schenden van de copyrights door gebruik van door opdrachtgever aangeleverd materiaal.

Naast het magazine is er de digitale HIER in Hoorn. Op www.hierinhoorn.nl vind je steeds het actuele culturele nieuws uit Hoorn en de regio en kun je online bladeren in alle edities van het magazine. En natuurlijk vind je Hierinhoorn ook op Facebook! WWW.HIERINHOORN.NL

LENTE/ZOMER 2020 JAARGANG 11 / NR 41


De veerkracht van

86


een stad De crisis die ons allemaal raakt, zorgt gelukkig ook voor heel veel creatieve oplossingen, solidaire gedachten en troostrijke initiatieven. Er zijn mensen die inspiratie weten te halen uit deze bijzondere tijd en met de beste ideeën en innovaties komen. Hartverwarmend en onmisbaar om deze tijden zo goed mogelijk te doorstaan. Wij van Hier in Hoorn zijn trots op de veerkracht die onze stad nu al toont. Hoe moet dat in een stad vol reuring, toerisme, bedrijven en noem het maar op nu de zomer komt? Hoe moet het met eenzame mensen, met de zorg, met de beperkingen in onderwijs en bedrijfsleven, hoe moet dat Hier in Hoorn? Vragen waar steeds meer antwoorden op komen. Bijvoorbeeld het initiatief ‘Hoorn Bezorgt’ van José Linders, waarin inwoners massaal gehoor gaven aan de oproep om lokale ondernemers te steunen. Het overzicht groeit in rap tempo en is inmiddels uitgegroeid tot ‘warenhuishoorn.nl’. En er is een Coronahulpgroep, boodschappenservice, huiswerkbegeleiding, manieren om ondernemers te helpen: te veel om op te noemen. Hulde! Alles bij elkaar houden Het is natuurlijk wel essentieel dat al die goede initiatieven ook daadwerkelijk gevonden kunnen worden. Een platform dat nu in één klap zijn waarde bewijst is de digitale stadsgemeenschap www.vooreenmooiestad.nl. Gemeente Hoorn heeft het platform gevraagd om onder de noemer Heel Hoorn Helpt samen met Vrijwilligerspunt alles bij elkaar te brengen. En dat is met overtuiging opgepakt, je vindt er een prima overzicht van alle mooie, nuttige, noodzakelijke en zakelijke mogelijkheden die nu omhoog komen. Ook op cultureel gebied zijn de gevolgen heftig, maar ook hier steken allerlei vindingrijke initiatieven de kop op. De Stadsfeesten zijn helaas afgeblazen, maar er zijn al heel wat virtuele voorstellingen gemaakt en exposities online gezet. Zie hiervoor ook de volgende pagina’s. Rondje Hoorn virtueel Een ander idee bestond eigenlijk al: het idee om één gezamenlijk warenhuis voor lokale ondernemers te openen. Dat idee is nu in de

snelkookpan gegooid en is als het goed is al gestart als je dit leest: warenhuishoorn.nl. Gemeente Hoorn, Ondernemers Stad Hoorn, HOC, HOF en Voor Een Mooie Stad bouwen nu samen met ZZP’ers uit de stad verder aan dit grote, online warenhuis. Uitgangspunt is dat dit platform van de stad is en blijft en dat er geen commercieel verdienmodel is. Doordat de krachten gebundeld worden, kunnen ondernemers daardoor gratis aansluiten. Hoe mooi is dat! De eerste ondernemers hebben hun online etalages al geopend en wie zich wil aansluiten kan zich aanmelden bij warenhuishoorn.nl. Niet alleen de bestellingen worden centraal geregeld, ook wordt er een centrale bezorgdienst opgezet. Vrijwilligerspunt Iedereen die hulp zoekt of wil aanbieden kan terecht bij Vrijwilligerspunt in Hoorn via www.vrijwilligerspunt.com. Denk aan een boodschapje doen voor mensen uit de kwetsbare groep, medicijnen halen, of de hond uitlaten. Alleen zo kunnen we de verspreiding van het virus terugdringen. Er is een speciale hulplijn ingericht: 0229 - 21 64 99, elke werkdag bereikbaar van 09:00 tot 16:00. Buiten deze tijden kan er een bericht achtergelaten worden. Het vrijwilligerspunt kan snel een zeer breed netwerk aan organisaties en vrijwilligers inzetten om de juiste hulp te bieden. Spreekuren wijkcentra De wijkcentra Grote Waal, Kersenboogerd, De Zaagtand en De Huesmolen zijn van maandag tot en met donderdag telefonisch

7


bereikbaar van 10:00 tot 14:00 uur. Verschillende sociaal werkers zijn aanwezig om je vragen te beantwoorden of om gewoon een praatje met je te maken als je daar behoefte aan hebt. Grote Waal: 0229-280940 Kersenboogerd: 0229-219966 De Zaagtand: 0229-855700 De Huesmolen: 0229-234390 Hulp op Facebook Om mensen met een hulpvraag in contact te brengen met mensen die hulp kunnen bieden is er de Facebookgroep ‘Corona hulpgroep Hoorn e.o.’. In deze groep kunnen mensen die hun huis niet meer uit kunnen vanwege de maatregelen rond het coronavirus in contact komen met mensen uit de buurt die bijvoorbeeld even boodschappen voor ze willen doen of de hond wil uitlaten. Borduren voor het goede doel En word je wat moe en lamlendig van dat thuis zitten niksen en Netflixen? Ga dan lekker borduren met About a Jacket. Dit is een borduuratelier voor vluchtelingen. De gezamenlijke borduurochtenden zijn helaas tijdelijk stopgezet. De vluchtelingenvrouwen missen nu de ontmoeting, het oefenen van de Nederlandse taal en het gezamelijk borduren. Noodgedwongen borduren de vrouwen nu thuis. Via de gezamelijke whatsappgroep bekijken ze elkaars vorderingen. Op deze manier zijn ze toch met elkaar verbonden. Er zijn nu ook borduurpakketten samengesteld voor iedereen die ook eens aan de slag wil. Een pakket bestaat uit verschillende kleuren borduurzijde, kralen, pailetten, naald, borduurmotief, carbonpapier en instructies. Het borduurmotief kan eenvoudig mbv het carbonpapier op een lichte ondergrond worden getekend. (bv een witte blouse) waarna het borduren kan beginnen! Deze pakketjes kosten € 17,50 (incl. verzending in Nederland) en zijn eenvoudig te bestellen via de website www.aboutajacket.nl

8

Thuistips van Hier Opeens is je favoriete koffietentje, restaurant, kroeg en lunchroom gesloten. Balen. Gelukkig zit ook de horeca niet bij de pakken neer en zijn er waar mogelijk allerlei initiatieven ontstaan om er toch nog wat van te maken. En zo kun je ook thuis zo veel mogelijk blijven genieten van de leuke en lekkere dingen in het leven. Koffie to go Koffie kun je bijvoorbeeld halen bij Koffie van Hoorn. Ook 30ml op de Turfhaven is open, van 10.00 tot 15.00 uur voor koffie, thee, sap, fris en taartjes to go! Voor een lekker broodje kun je terecht bij Brasserie In de Verleeden tijd. Thuis lekker uit eten Wat lekker eten betreft: je kan eigenlijk overal je eten wel ophalen of laten bezorgen, van kroket tot een compleet menu. Bij restaurant J & T Mos of de Hoornse Kogge haal je een heerlijk driegangenmenu. Of wat dacht je van lekkere sushi van Maneki of Soya, of Grieks eten van Meraki. En vergeet de nieuwkomers niet: Goos en Las Fritas op het Kerkplein. Beiden zijn open voor afhalen. Bij Goos bijvoorbeeld een zeer betaalbare vegetarische daghap en bij Las Fritas de heerlijkste frites van zoete aardappelen. Guilty pleasure: Slijs bezorgt overheerlijke pizza’s bij je thuis. En dan als toetje een bekertje ijs erbij. Blueberry pancake bijvoorbeeld. En de lekkere drankjes dan? Nou ja, gelukkig zijn slijterijen als ‘t Fust nog open voor een heerlijke wijn of iets sterkers. Café ‘t Kroegie presenteert online Kroegie’s virtuele Kocktailworkshop, en ook de daarvoor benodigde ingrediënten haal je natuurlijk bij slijter of supermarkt. Live op de vrijdagavond, shaken & stirren! En dan is er ook nog het Hoornse Vrijheidsbier. Dat moet je natuurlijk echt gaan proeven dit bijzondere jaar. Verkrijgbaar bij Lokaal OostWest. Koop een cadeaubon! Een mooi initiatief is ook helpdehoreca.nl. Help jouw favoriete horecazaak door een waardebon te kopen. Zo kunnen zij nu de huur blijven betalen en heb jij straks iets leuks om naar uit te kijken zodra de deuren weer open gaan.


CULTUUR HOORN WAT NU? Het Park voorlopig dicht, de Bieb tijdelijk gesloten, geen Manifesto of Westfries Museum, de Stoomtram rijdt niet: ook de culturele instellingen van Hoorn zijn zwaar geraakt door de crisis. Maar natuurlijk barst Cultuur Hoorn van het creatieve talent en zijn er meteen overal inspirerende ideeën ontstaan. En blijkt digitaal en virtueel nog veel meer te kunnen dan gedacht. Check hoe onze culturele instellingen je toch verrijken, lees een goed boek, of maak een veilig digitaal ommetje langs al het moois dat de stad nog steeds te bieden heeft.

MUZIEK BOEDIJN BEREIKT ALLE STUDENTEN Honderden muziekleerlingen kunnen geen directe les meer krijgen van hun muziekdocent. Maar Muziekschool Boedijn heeft meteen zoveel mogelijk haar lessen en cursussen online aangeboden. Daarbij bleek de grote kracht van de muziekschool: de gezamenlijkheid. Docenten hielpen elkaar met digitale media, ideeën en ervaringen werden uitgewisseld en men inspireerde elkaar om vooral te beginnen. Dit had een verbluffend resultaat; al in de eerste week van de sluiting had 90% van de instrumentale en vocale leerlingen les gehad via beeldbellen. Daarnaast worden er ook nieuwe lessen ontwikkeld. Om maar een greep te doen: zangdocent Ciska Ruitenberg maakt een online-Instantkoor waarin iedereen, leerling of geen leerling, kan meezingen. Slagwerkdocenten Mervyn Groot en Glenn Liebaut geven elke dag twee openbare drumworkshops via Zoom voor beginners en gevorderden en per week komen er nieuwe initiatieven bij. www.muziekschoolboedijn.nl

ERFGOED VIRTUEEL REIZEN MET STOOMTRAM Helaas, de stoomtram rijdt voorlopig nog niet. In de werkplaats wordt nu alleen het hoognodige gedaan aan de in gang gezette restauraties en het onderhoud van het materieel. Directeur René van den Broeke hoopt ondertussen op een extra feestelijk Bello Festival in juli. Om als museum in beeld te blijven worden nu via de Facebookpagina filmpjes met online rondleidingen gepubliceerd, de Museumstoomtram Thuis Tour. Laagdrempelig en toegankelijk zoals het museum zelf. De medewerkers van de Museumstoomtram vertellen op het emplacement, in het station en in de werkplaats over de rijtuigen, de stoomlocomotieven en de restauraties. Facebook: Museumstoomtram Hoorn - Medemblik

KUNST ATELIERBEZOEK Ook voor de zelfstandige kunstenaars is het moeilijk om in deze tijd het hoofd boven het water te houden. Alle exposities en evenementen zijn helaas geannuleerd. Maar individueel atelierbezoek is - afstand bewaren! - natuurlijk nog steeds goed te doen. een goed moment dus om een kunstenaar in z’n atelier te bezoeken. Zo heeft koeienschilder Ruud Spil ‘de kleinste galerie in Noord-Holland’ ingericht. Heb je interesse in een schilderij en wil je de koe graag in het ‘écht’ zien? Ook dat kan. Boek je eigen ‘Private View’. Maximaal met twee personen, alleen op afspraak. Kijk op facebook, stuur een berichtje of mail naar ruudspil@ruudspil.nl.

9


Leestips van de Bieb

AGENDA

KUNST OP DE WESTERDIJK In deze tijd is het goed om af en toe een ‘ommetje’ te maken. Langs de kust van Hoorn, op de Westerdijk en het Visserseiland, kun je een lekkere frisse neus halen en onderweg ook nog genieten van een gevarieerde beeldenreeks. Laat even alle ‘gedoe’ achter en dompel je onder in het geestverruimende aanbod’. De organisatie achter deze route is stichting In Den Beginne, die regelmatig beeldhouwers uitnodigt om hier hun beelden te tonen.

Johan Harstad: Max, Mischa & het Tet-offensief Het magnum opus van Johan Harstad is een hypnotiserende vertelling die vele decennia en continenten omspant. Maar bovenal draait deze volstrekt verslavende roman om de vraag: hoe lang moet je weg van huis zijn voordat het te laat is om terug te keren?

Jaap Robben: Zomervacht De dertienjarige Brian woont bij zijn vader in een caravan. Brians verstandelijk en fysiek beperkte broer Lucien brengt zijn dagen door in een instelling. Vader, vooral gemotiveerd door de in het vooruitzicht gestelde vergoeding, haalt Lucien naar de caravan en maakt de jonge Brian verantwoordelijk voor de verzorging van zijn broer.

William Boyd: Wachten op de dageraad Wenen, 1913. De Engelsman Lysander Rief raakt in de wachtkamer van zijn psychiater gefascineerd door de mooie Hettie Bull. De liefde die de twee voor elkaar opvatten is even hartstochtelijk als destructief. William Boyd schetst een prachtig beeld van Europa in de eerste helft van de twintigste eeuw en van een wereld waarin loyaliteit en verraad dicht bij elkaar liggen.

BOEKEN THUISBLIJFTIPS Bibliotheek Hoorn is tijdelijk gesloten, maar de digitale deuren staan voor iedereen, lid of niet, wijd open! Je kunt volop thuis lezen en luisteren met de gratis diensten van de bibliotheek. Voor jeugd en volwassenen. Luisterbieb Met de LuisterBieb geniet je altijd en overal van de mooiste luisterboeken. Download de gratis app voor tablet of smartphone in de App Store of op Google Play. Veel luisterplezier! Thuisbieb app De Thuisbieb app is speciaal geopend voor deze crisistijd. Er zijn bekende en nieuwe titels, voor jeugd en volwassenen. De app is voor smartphone en tablet en in ieder geval open tot 10 mei 2020 (www.onlinebibliotheek.nl). Yoleo Speciaal voor kinderen: Yoleo, een online methode die lezen leuker én makkelijker maakt. Handig ook voor kinderen met dyslexie (www.yoleo.nl). Bereslim Bereslim is er voor kinderen van 3 tot 7 jaar én hun ouders en opvoeders. Kinderen kunnen leuke en leerzame spelletjes doen en prachtige prentenboeken bekijken (www.bereslim.nl). Voor bibliotheekleden Bij de online bibliotheek krijg je toegang tot een wereld aan kennis. Geniet van de mooiste e-books. Waar je maar wilt, wanneer je maar wilt. En we blijven bereikbaar voor vragen, per telefoon of via e-mail.

GESCHIEDENIS SCHATTEN EN VERHALEN De deuren van het Westfries Museum in Hoorn zijn weliswaar gesloten, maar toch kun je genieten van alle schatten en verhalen die er huizen. Het museum is namelijk 24/7 online geopend. Op de website en de Facebookpagina vind je elke dag rond 11.00 uur een nieuwe vlog, workshop, podcast of reportage over de Gouden Eeuw. Luister bijvoorbeeld naar een boeiende podcast van museumdirecteur en meesterverteller Ad Geerdink over eten en drinken in de Gouden Eeuw. Of kijk de papierknipkunstworkshops terug van kunstenaar Eline Janssens en knip mee. Elke zondag kun je ook genieten van een aflevering van de theatershow De Verwonderingh. Of loop eens virtueel door het museum met de 3Dtour. Je vindt alle podcasts, vlogs en digilessen van het WF-Museum Online op: www.wfm.nl en www.facebook.com/ westfriesmuseum


FILM CINEMA WORDT THUISBIOSCOOP Cinema Oostereiland en Cinema Enkhuizen zijn aangesloten bij PICL. Dit is een online filmplatform van de Nederlandse filmhuizen en de Stichting Nederlandse Filmpromotie. Thuis film kijken kan natuurlijk op vele manieren, maar als je film kijkt via PICL steun je daarbij ook nog eens je favoriete filmhuis. En dat kan een beetje hulp in deze verwarrende tijden natuurlijk wel gebruiken. Op PICL vind je een mooi aanbod documentaires en filmhuisfilms. Zoals de Belgische film Jumbo. In deze film wordt Jeanne verliefd op een fantastische machine, de kermisattractie Jumbo. Een excentrieke liefdesrelatie volgt, zinderend als een achtbaanrit en tegelijk schokkend als de botsauto’s. www.picl.nl

KUNST EXPOOST ONLINE! Door de crisis is natuurlijk het hele expositieschema van Pop-up museum EXPOOST olp de Roode Steen stopgezet. Helaas moesten meteen na het openingsweekend van de huidige expo de deuren gesloten worden voor het publiek en verdween deze expo achter slot en grendel. En het was zo’n mooie en bijzondere tentoonstelling: ‘We are expoost’: suppoosten die zelf exposeren. Omdat hun werk zeer de moeite waard is. Veel suppoosten van Expoost zijn namelijk zelf beeldend kunstenaar. Professioneel of amateur, maar het resultaat is altijd werk dat gezien mag worden. Gelukkig is er iets op gevonden: in de etalages van Expoost wordt de komende tijd het werk getoond dat nu niet meer op zaal bezichtigd kan worden. Wekelijks is er een wisseling van kunstenaars. Dus moet u toch naar buiten voor de noodzakelijke boodschappen, geniet dan ook even van het werk van de suppoosten. Daarnaast is er een mooie overzichtsvideo gemaakt van de expositie in de fraaie Expoostzalen. Via de link op de website www.expoost.nl kunt u dus ook vanuit uw woonkamer het werk van de exposanten bewonderen. www.expoost.nl

THEATER VIND TROOST IN HET PARK Schouwburg Het Park biedt in deze periode ‘Troost Theater’. Een verzameling van de mooiste voorstellingen, grappigste cabaretiers en leukste kindervoorstellingen. Veel registraties komen online te staan en dus kun je nu theater gratis vanaf je bank thuis bekijken. Zoals de theaterproductie ‘Mijn man begrijpt me niet’ met Victoria Koblenko, Anouk Maas en Tanja Jess. Een feelgood toneelstuk vol herkenbare situaties. Op de website van Het Park staan de leukste online voorstellingen geselecteerd per genre. Deze pagina wordt wekelijks geüpdate, zodat u altijd nieuwe voorstellingen kunt kijken. Veel kijkplezier! Daarnaast publiceert Schouwburg Het Park om de dag een ‘herinneringsfoto’. Door deze crisistijd koesteren we de ‘goede oude tijd’. Wat is er dan mooier om samen herinneringen op te halen met behulp van de oude foto’s die te maken hebben met Het Park. Via onze social media kanalen Facebook: @hetpark en Instagram: @hetparkhoorn publiceren we om de dag een foto en vragen wij u te reageren. www.hetpark.nl

Als alles weer ‘back to normal’ is, vindt u de complete agenda op

CULTUURHOORN.NL

Blauwe Schuit Kunst en creativiteit zijn in deze ‘Corona-tijden’ voor iedereen een belangrijke uitlaatklep. Het culturele leven buiten de deur ligt stil, maar in onze huiskamers gebeurt heel veel moois. Er wordt getekend, geschilderd, gedanst en gezongen, geschreven, gebeeldhouwd en gefotografeerd. Alleen, met elkaar, met YouTube tutorials of via online cursussen.

Maak jij thuis kunst? Deel jouw thuis-kunstwerk dan op Instagram met de hashtag #ikmaakthuiskunst. Een dansje, zelfportret, tekening van jouw huisdier, zelfgeschreven liedje; laten we onze thuis-kunst delen, zodat iedereen ervan kan genieten! Met de hashtag #ikmaakthuiskunst creëren we dan samen één grote thuis-kunst galerie! Doe je mee? 1. Post een foto van jouw thuiskunstwerk op Instagram 2. Gebruik de hashtag #ikmaakthuiskunst 3. Volg de hashtag #ikmaakthuiskunst om alle gedeelde kunstwerken te kunnen bekijken! Kijk voor meer informatie en andere creatieve of culturele tips voor thuis op www.blauweschuit.nl

11


.

poelier Cor Jonk Ook interesse in het kappersvak? Opleiding Kapper/Allround Kapper • Rijkserkend diploma • Aanvraag studiefinanciering mogelijk

Wij bieden ook avondopleidingen aan. Knipcursus (12 avondlessen) 1-jarige avondopleiding (1 avond in de week)

OELIER COR JONK .NL

Bel voor informatie naar:

voor al uw kipspecialiteiten en traiteurproducten naar uw poelier in de Huesmolen

Specialist in wild, gevogelte en kip specialiteiten

Poelier - Traiteur Cor Jonk

WWW.POELIER COR JONK .NL Specialist in wild en gevogelte

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 09.00 - 17.00 uur, zaterdag 09.00 - 16.00 uur

Wassen en knippen €11,50 Permanent vanaf €47,50 Coupe solei volledig muts €20,00

www.poeliercorjonk.nl

Poelier - 15-11-2010 Traiteur Cor Jonk 13:33:49 Specialist in wild en gevogelte

POSTER A3 algemeen 1 product.indd 1

15-11-2010 13:33:49

de groene speelgoedwinkel

Dorpsstraat 24 Oostwoud 0229 201392 www.vliegenzwam.nl

Verven vanaf

€25,00

Jachtwagenstraat 70 1445 NM Purmerend

Wassen watergolf €12,00 Folie Coupe Solei vanaf €45,00 High Lights per folie €3,50

Of kijk op: www.pcvakopleiding.nl

Huesmolen 73 • 1625 HZ Hoorn • Tel. 0229 - 245 282 Huesmolen 73 1625 HZ Hoorn tel 0229 245282

Nieuwsteeg 1B 1621 KX Hoorn 0229-211591

coffe e to go !


COLUMN Marieke Brouwers

In de vitrinekast

133

Studio

just creative minds

voor al uw fotowerk het fotografencollectief van Hoorn

W W W. S T U D I O 1 3 3 . N L

R E P O R TAG E

PORTRET

ARCHITECTUUR INTERIEUR

FOOD

FASHION

BEDRIJF

MODEL INDUSTRIEEL

BRUIDSREPORTAGES

LONG EXPOSURE

FINE ART

D O C U M E N TA I R E FA M I L I E

CONCEPTUEEL

EVENEMENTEN

GLAMOUR

T H E AT E R CONCERT

Op de theaterschool kregen wij het vak Tekstschrijven van een docente waar iedereen ’t voor in de broek deed. Ze zag er op het oog leuk uit, met hippe kleren en kekke laarsjes en vrolijk, donker krulhaar. Totdat ze sprak; onverbiddelijk streng, hard en ijskoud. Vlak voordat ik haar lokaal in ging hoopte ik altijd op een brandoefening of een aardbeving ofzo, als die les maar uitviel. Studenten die het huiswerk niet hadden gemaakt moesten linea recta het lokaal verlaten. En leerlingen die dachten hun tekst op te leuken door er een leuk lettertype overheen te gooien mochten wel de les bijwonen, maar voor straf geen vragen stellen. ‘Want’, zei ze dan, ’als je op deze manier je teksten aanlevert neem je míj niet serieus, dus ik jou ook niet.’ Teksten die inhoudelijk niet goed geschreven waren scheurde ze in duizend stukjes, at ze op, stak ze in de fik of maakte er vliegtuigjes van die ze briesend uit het raam gooide. ‘Niks persoonlijks’, zei ze dan en ging over tot de orde van de dag. Het kwam ook wel eens voor dat ze wél tevreden was over een tekst. Dan legde ze deze met een klap op je tafel en zei: ‘Deze mag in de vitrinekast’. Pas daarna kon je eindelijk weer eten en slapen, voor een paar dagen dan. Ze gaf ook de meest ingewikkelde schrijfopdrachten die je je maar kunt voorstellen: ‘Schrijf een tekst van 385 woorden over een dier dat niet bestaat zonder het te beschrijven..’, ‘Schrijf een tekst over het Koninklijk Huis maar dan eigenlijk niet...’, ‘Schrijf een stuk over een onderwerp waar iedereen het over heeft, zonder het erover te hebben zodat het juist heel erg daarover gaat...’ Ze geeft nu net als alle andere docenten les via de camera. Wellicht is ze een stuk minder eng als je achter haar een Holly-Hobby poster aan de muur ziet hangen, een peuter achter haar ziet opduiken die zijn tong uitsteekt of wanneer ze zit te praten terwijl ze vergeten is haar microfoon aan te zetten. Zonder dat klaslokaal, het bord aan de muur en haar plek voor de groep zie je ineens een mens. Wellicht nog steeds heel streng, ijskoud en bikkelhard, maar het scheelt toch. Dat kunnen die arme studenten nu best een beetje gebruiken en zij zelf ook. Marieke Brouwers 13


De Bruidswinkel van Hoorn Het Boudoir ga at verhuizen Kom na ar onze gr andioze opening en win!         

Bruidsschoenen onze Lingeriesets Loveshoot opening Proeftaart is op ... Overnachting QK E Trouwkaarten Sluiers, sieradensets Beauty behandeling Proef sessie haar en make up

Maak tijdens de opening jouw pasafspraak om je trouwkleding uit te kiezen,

1 lucky girl wint haar japon t.w.v. € 1000,- kado!! Muntstraat 5, 1621 GB Hoorn • Tel. 0229 269 222 • info@hetboudoir.nl www.hetboudoir.nl

Q @bruidsmodehetboudoir E Het Boudoir


Of je nou binnen of buiten eet, het lekkerste vlees haal je bij de Scharrelslager.

L I A M Mail&Win & Mail&Win Mail&Win Mail&Win Mail ! &Win Mail&Win Mail&Win Mail&Win Mail&Wi N I W Mail&Win Mail&Win Mail&Win Mail&Win Mail De Zaak vol Smaak Kerkstraat 4, Hoorn www.culinaireslagerij.nl

&Win Mail&Win Mail&Win Mail&Win Mail&Wi Win een Teppanyaki bakplaat Mail&Win Mail&Win Mail&Win Mail&Win Mail twvMail&Win â‚Ź 39,95! &Win Mail&Win Mail&Win Mail&Wi Mail&Win Mail&Win Mail&Win Mail&Win Mail &Win Mail&Win Mail&Win Mail&Win Mail&Wi Stuur voor 31 juli een mail naar winnen@hierinhoorn.nl. De winnaars krijgen automatisch bericht.


Instijl Instijl Financiele Financiele Diensten Diensten Is ook uw partner in bijzondere tijden. Is ook uw partner in bijzondere tijden.

Wij helpen u graag bij het verkrijgen van uw bedrijfsfinanciering. Wij helpen u graag bijvoor het verkrijgen van uw bedrijfsfinanciering. Ook kunnen we u onderzoeken of wij uw huidige Ook kunnenfinanciering we voor u onderzoeken of wij kunnen verbeteren.uw huidige financiering kunnen verbeteren.

InStijl InStijl heeft heeft ook voor u ook voor u gegarandeerd gegarandeerd de 7% de laagste laagste 11,,1166% 7% % hypotheekrente hypotheekrente st 10 jaar va t s 10 jaar va

Welk soort hypotheek past het beste bij uw situatie? Met welke meerbeste financiële ruimte over? Welk soorthypotheek hypotheekhoudt pastu het bij uw situatie?

Om deze vragen te beantwoorden kunt u direct een afspraak Met welke hypotheek houdt u meer financiële ruimte over? maken een te vrijblijvend eerstekunt gesprek meteen éénafspraak van de Om dezevoor vragen beantwoorden u direct financiële adviseurs van InStijl. maken voor een vrijblijvend eerste gesprek met één van de financiële adviseurs van InStijl. Wilt u informatie of een afspraak? Bel 0229-760050 Wilt u informatie of een of kijk op www.instijlgroep.nl afspraak? Bel 0229-760050

of kijk op www.instijlgroep.nl

INSTIJL GROEP BV

INSTIJL GROEP BV

INSTIJL GROEP BV

INSTIJL GROEP BV

INSTIJLGROEP.NL

INSTIJLGROEP.NL

INSTIJLGROEP.NL

INSTIJLGROEP.NL

HYPOTHEKEN

HYPOTHEKEN

HYPOTHEKEN

HYPOTHEKEN

VERZEKERINGEN

VERZEKERINGEN

VERZEKERINGEN

VERZEKERINGEN

JURIDISCH

JURIDISCH

JURIDISCH

JURIDISCH

Dit doen wij graag, hier zijn wij goed in! Dit doen wij graag, hier zijn wij goed in!


Trouwringen Trouwringen en en aanzoeksringen aanzoeksringen vind vind je je bij bij de de trouwringspecialist. trouwringspecialist. Ook Ook naar naar eigen eigen ontwerp! ontwerp!

Verkoop

van nieuwe en occasion sieraden

Trouwringen Trouwringen en en aanzoeksringen aanzoeksringen vind je bij de trouwringspecialist. vind je bij de trouwringspecialist. Ook Ook naar naar eigen eigen ontwerp! ontwerp!

Reparaties

aan sieraden en horloges

e m a n In ud o g van ver il en z Nieuwstraat 22, 1621 EA Hoorn Telefoon: 0229 795 165 E-mail: info@juwelierhoorn.nl

Nieuwstraat 22, 1621 EA Hoorn Telefoon: 0229 795 165 E-mail: info@juwelierhoorn.nl

L I A M Mail&Win & Mail&Win Mail&Win Mail&Win Mail ! &Win Mail&Win Mail&Win Mail&Win Mail&Win N I W Mail&Win Mail&Win Mail&Win Mail&Win Mail& Bij aankoop van een set trouwringen (vanaf € 800,-) tegen inlevering van deze bon € 50,- KORTING!

Bij aankoop van een set trouwringen (vanaf tegen inlevering van deze bon € 50,- KOR

WinMail&Win dit mooie 7-delige &Win Mail&Win Mail&Win Mail&Win kinderservies van Disney Mail&Win Mail&Win Mail& Mail&Win Mail&Win t.w.v.Mail&Win € 65,-! &Win Mail&Win Mail&Win Mail&Win Mail&Win Mail&Win Mail&Win Mail&Win Mail& &Win Mail&Win Mail&Win Mail&Win Mail&Win Stuur voor 31 juli een mail naar winnen@hierinhoorn.nl. De winnaar krijgt automatisch bericht.


De Tweede Wereldoorlog eindigde 75 jaar geleden. Dat zouden we groots vieren in het hele land - ook in Hoorn, Blokker en Zwaag. Maar alle voorbereidingen ten spijt voor theaterroutes, tentoonstellingen en vrijheidsmaaltijden: onze vrijheid vieren we dit jaar noodgedwongen thuis. Daar laten het Comité 40-45 Hoorn en de Projectgroep 75 jaar Vrijheid in Hoorn het echter niet bij zitten. We kunnen samen online herdenken in Hoorn op 4 mei. En op 5 mei gaat massaal de vlag uit. Doe je mee? Door de maatregelen rondom het coronavirus zijn enkele Hoornse vrijheidsactiviteiten afgelast, maar een aantal worden gelukkig doorgeschoven naar het najaar. Zo vindt Theater Op de Bon plaats in het Cultureel Weekend op 5 september, en de muziekvoorstelling Stil Verzet van Westend wordt op 21 en 22 november opgevoerd. Ook diverse tentoonstellingen zullen in het najaar plaatsvinden. Open Joodse Huizen zal de editie van dit jaar verplaatsen naar volgend jaar, de juiste data volgen nog. Maar waar mogelijk wordt in Hoorn rond 4 en 5 mei toch samen herdacht en de vrijheid gevierd. Dat gebeurt gedeeltelijk online, dus gewoon thuis. De Stilste Tocht ooit Dit jaar lopen we de Stille Tocht niet met elkaar, maar op 4 mei kan iedereen via een Facebooklivestream thuis kijken naar een live-reportage vanuit Hoorn, genaamd ‘De Stilste Tocht ooit in Hoorn’. Ook via de website vrijheidinhoorn.nl is deze uitzending te volgen. Daarin is de herdenking in Hoorn te zien met de kranslegging van burgemeester Jan Nieuwenburg en Eddy Boom, voorzitter van Comité 40-45 Hoorn. Na de speech van de burgemeester klinkt het Wilhelmus op het carillon vanuit de Grote Kerk met daarna een kort concert door de beiaardier. Vervolgens is gratis de documentaire ‘De oorlog van mijn vader’ van Joost Schrickx te zien. Daarin onderzoekt hij de executie van de vijf mannen op het Hoornse Kerkplein in januari 1945, een traumatische ervaring waar zijn vader als kind getuige van was. 818

Vrijheid moet je vieren Maar er is meer te zien op de website vrijheidinhoorn en de Facebookpagina 75 jaar vrijheid in Hoorn. Zo wordt op 20 april ‘Weggevoerd, maar nooit vergeten…’ uitgezonden, een filmverslag over de plaatsing van de plaquette op het NS-stationsgebouw voor de weggevoerde Joden. En er gaat ook gevierd worden, bijvoorbeeld in de uitzending ‘Vrijheid moet je vieren’ op 5 mei. Daarin wordt een (eerder opgenomen) concert van het Hoorns Harmonie Orkest vertoond, met een woord vooraf door onze burgemeester.

Eddy Boom, comité 40-45 Hoorn: “Beter invoelbaar dan ooit” Eddy Boom, voorzitter comité 40-45 Hoorn, is opgelucht dat er op deze manier toch aandacht is voor 75 jaar vrijheid. “Als je als comité en projectgroep zo hard gewerkt hebt, is het in eerste instantie verschrikkelijk als alles niet door lijkt te gaan. Want vrijheid vieren is zo belangrijk, dat is nu beter invoelbaar dan ooit. In de Tweede Wereldoorlog werd het Joden verboden naar café’s en ander openbare plekken te gaan. Cynisch genoeg lijkt dat erop, maar toen was de situatie nog zoveel erger. Daarom laten we in Hoorn zien dat we niet bij de pakken neerzitten en zenden we online de herdenking en viering uit. Want ook al leven we met zijn allen meer op afstand, de saamhorigheid is juist gegroeid. Hiermee willen we daar graag nog een bijdrage aan leveren.”


75 jaar Vrijheid in Hoorn vieren we thuis

Burgemeester Jan Nieuwenburg:

“Juist daarom vieren we vrijheid” “Dit jaar vieren we 75 jaar vrijheid in Nederland, terwijl we ons juist beperkt voelen in onze vrijheid. Een vreemde situatie. Maar nu we geconfronteerd worden met deze crisis, is het ook mooi en opvallend om te zien hoe we voor elkaar klaarstaan. We nemen met elkaar verantwoordelijkheid, zeker ook in Hoorn en de regio. Mooi hoe we er voor elkaar zijn, als bewoners onderling, maar ook hoe we het opnemen voor de ondernemers bijvoorbeeld. Dat is hartverwarmend en het past bij de Westfriezen. Als de druk groot wordt, vinden we elkaar en staan we klaar om elkaar te versterken. Juist daarom is het goed om nu in Hoorn bewust terug te kijken naar 75 jaar geleden, naar het moment dat in Nederland de bezetting eindigde. Want ook al voelen we nu dat onze vrijheid ingeperkt wordt, het is nog steeds een groot verschil met de Tweede Wereldoorlog. Toen werd onze vrijheid als mens, bevolking en land compleet afgenomen, met alle verschrikkelijke gevolgen van dien. De oorlog heeft een enorme impact op onze samenleving gehad, dat is iets om nooit te vergeten. Daarom moeten we vrijheid blijven herdenken én vieren, juist nu. Omdat vrijheid nooit vanzelfsprekend is.”

Heel Hoorn Vlagt op 5 mei We kunnen in Hoorn gezamenlijk de vrijheid vieren door massaal te ‘vlaggen’. Heel Hoorn Vlagt op 5 mei. Doe je mee? Zo kleuren we de stad en vieren we toch samen de vrijheid.

Lees meer op www.vrijheidinhoorn.nl Like de facebookpagina 75jaarvrijheidinhoorn voor het laatste nieuws Tekst: Marian Vleerlaag, foto Eddy Boom: Pim Huysmans. Rest aangeleverd.

19


TIME TO RELAX

0,20% KORTING

PER LEVENSJAAR OP TWICE RELAXSTOELEN! UW LEEFTIJD BEPAALT UW KORTING

WWW.MEDECWONEN.NL VAN AALSTWEG 11, HOORN TEL. 0229 267 413


HOORNS STRAATBEELD

J.D. Pollstraat door Marchel de Bruijn Waar komt die naam vandaan? De Hoornse kunstenaar Marchel de Bruijn maakt korte historische beeldverhalen over de achtergronden van Hoornse straatnamen.

Jacobus Daniël (Koos) Poll wordt op z’n 45e directeur van de Rijks HBS, nu bekend als OSG. Deze school zat tot 1910 in de Muntstraat. In de Tweede Wereldoorlog wordt de school gevorderd door de Duitsers. De lessen worden vanaf dat moment in verschillende gebouwen verspreid over de stad gegeven. Poll zet zich in om oudere leerlingen buiten de ‘Arbeitseinsatz’ te houden door ze onder te laten duiken en is actief in het verzet, ook landelijk en zelfs tot in België. Door verraad word hij uiteindelijk in 1944 gearresteerd en overgebracht naar het concentratiekamp Sachsenhausen. In 1945, tijdens een dodenmars naar Dachau, sterft hij door uitputting. Een dag later worden zijn lotgenoten bevrijd door de Amerikanen. Koos Poll wordt 56 jaar, zijn lichaam is nooit teruggevonden. Een plaquette in de centrale hal van de OSG herinnert aan zijn heldhaftig optreden.

21


Nú voor Nú voor

€ 11.250,€ 11.250,-

Iedere Iedere zondag zondag open! open!

20% KORTING + inductie kookplaat of regendouche cadeau!*

+ inductie kookplaat of regendouche cadeau!* Nú voor Nú voor

€ 9.500,€ 9.500,-

“Wij helpen u graag met een “Wij helpen u graag met een advies op maat.” advies op maat.” Ramon Rinkel, Grando Hoorn Ramon Rinkel, Grando Hoorn De Factorij 55 (West-Frisia) De Factorij 55 (West-Frisia) Tel.: 0229 - 230333, grando.nl/hoorn Tel.: 0229 - 230333, grando.nl/hoorn *Vraag naar de voorwaarden *Vraag naar de voorwaarden


SMAAK

Geramd!

De Scharrelslager krijgt vaak de vraag of hij lamsvlees verkoopt. Nou en of! Sterker nog, de Scharrelslager is gespecialiseerd in lamsvlees. Voor een echt Hollandse lamsrack zit je er geRAMd! De Zaak vol Smaak, Kerkstraat 4, Hoorn, 0229 – 238 030, www.scharrelslagerhoorn.nl

Pancakes de luxe Geniet van heerlijke, warme American pancakes met een heerlijke topping. Of kom iets anders lekkers van de nieuwe menukaart proeven. Binnenkort weer gewoon open, maar nu van 10.00 - 15.00 voor koffie/ thee/ sap/ fris/ taartjes to go! 30ml Hoorn Gedempte Turfhaven 1, Hoorn, 0229 746 020

Eetcafé Goos

Het zal je maar gebeuren: maak je eindelijk je droom waar en start je na een maandenlange verbouwing je eigen eetcafé, kun je na een paar weken alweer de deuren dichtgooien vanwege... nou ja, u weet wel. Maar jonge ondernemers Myra en Daniël hebben al eerder laten zien een uitdaging niet uit de weg te gaan, dus stonden ze meteen klaar met een alternatief plan: maaltijden bezorgen en afhalen van donderdag t/m zondag tussen 17:00 en 22:00. uur. Heerlijke vega-gerechten, een regelmatig wisselende, betaalbare en vooral gezonde daghap, of gewoon lekkere borrelhapjes. Voor thuis, en voor zolang het duurt. Check de website! En daarna natuurlijk weer gewoon open en de zomer vieren. Goos is dan open van donderdag tot en met maandag van 16:00 tot 02:00 uur, op vrijdag en zaterdag zelfs tot 04:00 uur. Horeca-medewerkers die op maandag hun weekend vieren kunnen dan dus ook gezellig aanschuiven voor een hapje en drankje. Een lekker pilsje aan de bar, een speciaalbiertje van de tap, een heerlijk wijntje op het terras op het vernieuwde Kerkplein. Het kan straks allemaal weer. Eetcafé Goos Kerkplein 35, 1621 CZ Hoorn, 06 239 966 36 / 06 514 458 44 www.cafe-goos.nl

Lekker Eerlijk

Bij Local Hoorn kun je genieten van een heerlijk en eerlijk kopje koffie. Want Local serveert Boot Koffie, waarmee je meehelpt aan menswaardige leefomstandigheden op de koffieplantage. De koffieboeren in de ontwikkelingslanden ontvangen een rechtvaardige prijs voor de koffiebonen. Natuurlijk kun je ook een koffie to go krijgen, bovendien zijn de koffiebonen ook voor thuis te koop. Kopje espresso vanaf € 2,20 250 gram bonen vanaf € 7,50 Local Hoorn, Veemarkt 7, Hoorn 0229 - 504 456. www.localhoorn.nl

Gezond: olijfolie!

Olijfolie is gezond en bovendien geweldig lekker. Bij Olijf by Danos vind je Griekse, Italiaanse en Spaanse olijfolie van topkwaliteit. Van extra vierge tot olijfolie met meegeperste sinaasappel, citroen, rozemarijn, rode peper, truffel, knoflook of basilicum. Vanaf € 6,-. Trendy taverne Olijf by Danos Veemarkt 18, Hoorn 0229 – 703 643 www.olijfbydanos.nl 23


SABINA KOOKT Tussen al dat nieuws over lock downs, beademingsapparatuur en ontsmette winkelwagentjes, probeer ik een beetje orde in mijn chaos te scheppen door me te richten op problemen die ik wél kan oplossen. Ik kook en bak me een ongeluk, om al het nare nieuws van me af te houden. Er zijn meer mensen die dat doen: ik zie op Instagram en Facebook (want tja, waar anders?) foto’s van maaltijden die in Michelin-sterrenrestaurants niet zouden misstaan maar gewoon uit huisje-boompje-beestje-keukens komen. Ik ben geen viroloog, dus focus ik me maar op urgente vraagstukken in mijn kleine bubbeltje: waarom wordt zoete aardappelfriet uit de oven nooit knapperig? Doe je witte jas maar aan, want we gaan wetenschappelijk researchen. Het blijkt dat veel mensen met dit probleem rondlopen, al jarenlang! Klaagzangen over friet zo slap als spaghetti, patatjes die veranderen in een rokerige hoop puree en zelfs mensen die ten einde raad gaan frituren, er zijn veel zoete patat problemen. Even koesterde ik me in de warmte van lotgenotencontact en herkenning, maar het bracht me geen stap dichterbij de oplossing. Door met dat onderzoek! Welke oplossingen zijn er? Sommige thuiskoks adviseren om de frietjes niet te dik te snijden, om zo sneller een knapperig resultaat

24

te bereiken. Anderen zoeken hun heil in husselen; regelmatig die friet over de bakplaat bewegen, zodat de hitte aan alle kanten komt. Overdrijf dat nou niet, zegt weer een derde: juist door het husselen blijft de friet slap. Zit het hem in de oventemperatuur? Mijn oven kan maximaal op 220 graden, maar bij die temperatuur heb ik al snel zwarte puntjes aan de friet, maar nog steeds niet de gewenste knapperigheid. Een anonieme Amerikaanse bron noemt maïzena als wondermiddel: de frietjes omrommelen met een eetlepel maiszetmeel zou tot ongeëvenaarde ‘crispyness’ leiden. Stiekem ga ik denken aan een airfryer, of -nog erger- een frituurpan… Maar als de nood het hoogst is, is de redding nabij. Want als je maar eens per week naar de supermarkt wilt, struin je wat vaker dan gemiddeld door je voorraadkastje en daar kom ik een grote zak polenta tegen. Wacht, dat komt me bekend voor. Bij het online researchen ben ik een recept tegengekomen van frietjes van gewone aardappels, die door die polenta een extra knapperig laagje kregen. Zou dat met zoete aardappelfriet ook werken? Testen, proeven en jahoor: krak. Knapperig. Niet zo knapperig als bijvoorbeeld Smullers op het station ze bakt, maar goed, daar kom ik de komende weken toch niet met dat thuiswerken. Voor de liefhebber: maak ‘m met wat blaadjes tijm uit de achtertuin. Probleem opgelost! Nou die corona-toestand nog.

foto: Sarah Gualtieri (Unsplash)


RECEPT

• 1 kilo zoete aardappels • 2 eetlepels polenta • neutrale olie, zoals zonnebloemolie of arachide-olie (geen olijfolie) • zout • peper • eventueel: verse tijm, cayennepeper, kaneel of andere kruiden ZO MAAK JE HET:

Verwarm de oven voor op 200 graden. Schil de aardappels en snij ze in frieten. Hou daarbij de maat aan van doodnormale patat. Doe de frieten in een grote plastic zak. Doe de olie, zout, peper, kruiden (behalve tijm kun je natuurlijk doen wat je wilt: cayennepeper en kaneel is ook erg lekker) en de polenta in de zak.

Frietjes die krak zeggen

Doe de zak dicht met een beetje lucht erbij en schud heen en weer tot de frieten aan alle kanten zijn bedekt. Stort de frieten op een stuk bakpapier en leg dat op een metalen bakplaat. Een stenen ovenschaal gaat niet werken. Bak de friet in 20 minuten gaar en knapperig.


Klaar voor de zomer? De zomer is in aantocht. Ook toe aan wat meer diepte in je haar door middel van bijvoorbeeld highlights of een andere kleurtechniek? We werken ammoniavrij en vegan. Blondes have more fun! Prijs vanaf € 49,50 Daily Hair Lange Kerkstraat 3, 1621 EG Hoorn 06 – 517 251 90, www.dailyhair.nl

Voor mam

Net als in de natuur, ontstaan er bij De Kloosterpoort in de lente ook weer nieuwe verrassende creaties. Uit eigen atelier, maar ook van andere talentvolle edelsmeden. Nieuwsgierig? Kom naar de winkel of kijk op Facebook en Instagram. Uit eigen atelier: Zilveren hanger met steen uit IJsland en zirkonia € 50,Zilveren ring met Maansteen € 75,De Kloosterpoort Wisselstraat 6, 1621 CT Hoorn 0229 - 218 950, www.dekloosterpoort.nl

GROEN SPEELGOED

Niet vergeten hoor: 10 mei is het gewoon weer moederdag. En dan gaat zo’n lekker likeurtje er wel in. De mooiste en lekkerste dranken voor elk moment vind je natuurlijk bij ‘t Fust.

Maak een ritje naar de groene speelgoedwinkel van De Vliegenzwam en geniet van een heerlijke ‘coffee to go!’ En met deze té gekke racewagen maak je je kleintje helemaal blij! € 17,95

Slijterij ‘t Fust Kerkstraat 11 1621 CW Hoorn, 0229-214974 www.t-fust.nl

De Vliegenzwam. Dorpsstraat 24, Oostwoud 0229 - 201 392, www.vliegenzwam.nl

Zonnige tinten Bij een nieuwe zomer hoort nieuwe beachwear! Livera liet zich onder andere inspireren door etnische invloeden uit Marokko. Grafische patronen en warme tinten als okergeel sieren badpakken en bikini’s in nieuwe shapes. bikinitop € 29,99 broekje € 17,99 Livera Gouw 29, 1621 HA Hoorn 0229 - 216 083, www.livera.nl 26

CREATIEF CADEAU


SHOPPING DOE HET ZELF! Altijd al zelf sieraden willen maken? Dat kan bij De Kloosterpoort. Informeer eens naar de cursussen en workshops edelsmeden. In het eigen atelier achter de winkel komen de mooiste creaties tot stand. Kijk op Facebook of Instagram, of bel 06 - 499 362 00 De Kloosterpoort Wisselstraat 6, 1621 CT Hoorn 0229 - 218 950, www.dekloosterpoort.nl

Wandelplezier Het ziet er een beetje vreemd uit, maar went ontzettend snel. En daarna wil je nooit meer anders. Teensokken zorgen ervoor dat je tenen zich kunnen spreiden, alsof je op blote voeten loopt. Hierdoor wordt je gewicht gelijkmatiger verdeeld en heb je een betere balans. Tijdens wandelen of sporten hou je droge voeten en voorkom je blaren. Ideaal dus! Teensokken zijn er in hoge en lage uitvoeringen en in allerlei kleuren. Trek Outdoor Nieuwsteeg 55, 1621 EC Hoorn 0229 - 272 660, www.trekoutdoor.nl

HEERLIJK BUITEN Lekker buiten eten? Hema heeft een mooie nieuwe zomercollectie aan leuke spulletjes. Bekers, borden, schalen, koeltassen, allemaal speciaal voor Hema ontworpen door Studio Job. Functionele producten gecreëerd met daarover heen het humoristische ‘Studio Job-sausje’. Zo maak je de BBQ of picknick nog leuker deze zomer, gewoon in je eigen tuin. Schaal € 3,HEMA Gouw 4 -14, 1621 HB Hoorn 0229 - 211 142, www.hema.nl

De mooiste dag! Het Boudoir, de bruidswinkel van Hoorn, gaat verhuizen. In de Muntstraat is er straks nog meer ruimte om je mooiste dag helemaal in te vullen zoals jij dat wil. Hou Facebook en Instragram in de gaten voor de openingsdatum en… de openingsknaller: WIN een trouwjapon! Het Boudoir Muntstraat 5, 1621 GB Hoorn

Proeverijtje Toch weer eens shoppen? Kom dan lekker bijkomen bij Local Hoorn als het weer mag. Bijvoorbeeld met een fijn proeverijtje van huisgemaakte lekkernijen en een overheerlijk potje thee voor twee. € 5,50 pp. Local Veemarkt 7, Hoorn 0229 - 504 456 www.localhoorn.nl 27


Vanonzeadverteerder

Vernieuwende behandeling van huidkanker gaat hand in hand met persoonlijke zorg bij Mohs Klinieken Persoonlijke zorg In Hoorn staan dermatologen Beukers, Steeman, Van de Laar en dr. Muche klaar voor de behandeling. Ook in de andere vestigingen werken gespecialiseerde dermatologen. Een andere belangrijk pluspunt is de kleinschaligheid. Patiënten hoeven voor de behandeling niet naar een groot ziekenhuis, maar naar een kleinere kliniek waar persoonlijke zorg wordt verleend. Bijkomend voordeel is dat de wachttijden vaak kort zijn. Wie eenmaal is geconfronteerd met de diagnose ‘huidkanker’, wil zo snel mogelijk actie ondernemen. Ook spataderen en andere dermatologische klachten Mohs Klinieken behandelt ook spataderen, en ook dat gebeurt op een moderne manier: óf met schuimsclerose (‘wegspuiten’) of via lasertherapie. Verder is er expertise in huis voor meer algemene dermatologische aandoeningen, zoals acne, eczeem en psoriasis.

Een op de zes Nederlanders krijgt er ooit mee te maken: huidkanker. Per jaar overkomt het 60.000 mensen. Meestal gaat het om een minder aggressieve variant. Maar ook dan is behandelen noodzakelijk. Dat gebeurt steeds vaker volgens een innovatieve manier. ‘Mohs-chirurgie’ heet de aanpak die Mohs Klinieken in Nederland toepast. Ook in Hoorn heeft Mohs Klinieken een vestiging. Patiënten kunnen er rekenen op persoonlijke zorg van ervaren dermatologen en korte wachttijden. Huidkanker komt steeds vaker voor. Een teveel aan zon is meestal de oorzaak. Niet altijd is er meteen reden tot paniek. Soms kan het wel 20 tot 30 jaar duren voordat de kanker optreedt. Veel ziekenhuizen behandelen huidkanker nog op de traditionele manier. De huid rondom de aangetaste plek wordt met een ruime marge weggesneden. Een flink stuk uit de huid wegnemen is echter niet altijd strikt noodzakelijk. Het maakt dat wonden groter zijn dan eigenlijk nodig is. Daarmee duurt het herstel langer en zijn littekens opvallend zichtbaar. Maar het belangrijkste nadeel is dat er geen volledige zekerheid is of de kankercellen wel echt weg zijn. In het meest nadelige geval kan dat leiden tot weer een nieuwe operatie. Grootste behandelcentrum De methode die Mohs Klinieken gebruikt, is in Amerika ontwikkeld. Mohs-chirurgie wordt in Nederland voornamelijk in het gelaat toegepast en Mohs Klinieken is het grootste zelfstandig behandelcentrum die de methode gebruikt. De betrouwbaarheid is aangetoond. Niet voor niets werkt Mohs Klinieken nauw samen met onder meer het Erasmus MC en het Amsterdam UMC. Ook is er een nauwe samenwerking met huisartsen - die veel patiënten doorverwijzen - en dermatologen. Zorgverzekeraars vergoeden de behandeling volledig in een van de vestigingen van Mohs Klinieken: niet alleen in Hoorn, maar ook in Dordrecht, Amsterdam, Grootebroek (buitenpoli), ‘s-Gravendeel (buitenpoli) en Gorinchem (buitenpoli).

Mohs Klinieken Noord-Holland Maelsonstraat 26 1624 NP Hoorn 0229 – 820 256 www.mohsklinieken.nl


Een zomer lang op blote voeten Op blote voeten door de branding, heerlijk toch? We associëren blote voeten met relaxen, ontspannen, vrijheid. Wat gek dat we onze voeten dan toch dagelijks opsluiten in schoenen met een harde zool. En bovendien in een stand vastzetten die heel onnatuurlijk is. Lopen op schoenen zit nou eenmaal in onze cultuur, maar het kan ook de oorzaak zijn van pijn in de rug, heupen en knieën. Als dat eenmaal wordt onderkend, is de oplossing helaas vaak ook nog eenzijdig: er worden zooltjes aangemeten waarmee in eerste instantie de pijnklachten kunnen afnemen, maar waarmee het onderliggende probleem niet wordt aangepakt. De enige juiste oplossing is terug te gaan naar de natuurlijke stand van de voeten. Daarvoor zijn de barefootschoenen uitgevonden. “Barefootschoenen zijn soepele schoenen zonder hak. Met een barefootschoen kom je zo dicht mogelijk bij het gevoel van blootvoets lopen en dit is eigenlijk het beste voor ons lichaam. Een duurzame lichaamseigen oplossing. Terug naar de natuur dus”, vertelt Jeroen van der Meij. “Het vereist In het begin wat oefening, maar het went snel en inmiddels hebben we een grote klantenkring die niet anders meer wil. Sommige klanten kunnen voor het eerst sinds jaren weer pijnvrij wandelen”, zegt Van der Meij.

Het natuurlijk lopen zorgt voor een andere, veel stabielere voetfunctie. De voeten worden gezonder en sterker. Hier is een grote verbetering mogelijk ongeacht leeftijd en hoe beroerd de voetgewrichten en -spieren er ook aan toe zijn. Ook voor sporters maakt deze natuurlijke voetafwikkeling een wereld van verschil. De Trek Outdoor werkt samen met trainers die het lopen op barefootschoenen op een goede manier kunnen begeleiden. Maar ook verandering van schoeisel of sokken kan klachten verminderen of voorkomen. Zo moet een wandelschoen voor de een heel stevig zijn, maar voor de ander is een heerlijk soepele schoen juist de oplossing. Daarom heeft De Trek Outdoor een enorm brede sortering wandelschoenen waardoor iedereen de juiste schoen aangemeten kan krijgen. Wil je eens vrijblijvend geïnformeerd worden over welke schoen of sok voor jou het beste is? Kom dan eens op het inloopspreekuur van Podoloog Jan van Ede. Hij houdt iedere donderdagavond van 19.00 - 21.00 uur gratis spreekuur in De Trek Outdoor. Naast schoenen en sokken heeft De Trek Outdoor alle benodigdheden voor het buitenleven in het assortiment. Wees welkom! Nieuwsteeg 55, www.trekoutdoor.nl


8


De wonderbbaarlijke kunst van het knippen Kunstenaar Eline Janssens maakte de tentoonstelling ‘Janssens & Koerten | Geknipt voor de kunst’ in het Westfries Museum. Ze liet zich daarvoor inspireren door leven en werk van Joanna Koerten, een soort Lady Gaga van de 17e eeuw. “Uitzonderlijk dat een vrouwelijke kunstenaar in die tijd zo bekend was. Haar knipkunst beïnvloedt ook mijn robuuste werk in de openbare ruimte.” Joanna Koerten (1650 -1715) werd de ‘Rembrandt met de schaar’ genoemd. In de Gouden Eeuw behoorde ze tot de culturele elite dankzij haar knipkunstwerken en kunstkabinet. Belangrijke mensen als Tsaar Peter de Grote, Gerard de Lairesse en Melchior de Hondecoeter bezochten haar atelier en kunstkabinet.

Foto: Menno van Wees Grapefruit Moon

Tekst: Marian Vleerlaag

Twee dagen na de feestelijke opening van de tentoonstelling op 7 maart sloten de deuren van het museum vanwege het Coronavirus. Maanden werk waren eraan voorafgegaan. “Dat is wrang”, vertelt Eline Janssens. “Je maakt zo’n expositie om bezoekers te verrassen en te inspireren. Om dat teweeg te brengen hebben we de tentoonstellingsruimtes omgetoverd tot knipkunstkabinet en atelier. Geknipt glas van Bernard Heesen, gelaserd papier van Ferry Staverman en een poppenhuis van mij staan temidden van de prachtige collectie knipkunst van het Westfries Museum. Het zorgt voor verrassing en inspiratie. In het atelier kun je zelf de schaar ter hand nemen. Tenminste, dat was het plan…” Vrouwelijke beroemdheid in de 17e eeuw Het door Eline speciaal voor deze tentoonstelling gemaakte poppenhuis toont scènes uit het leven van Joanna Koerten. “Joanna’s leven speelde zich vooral binnenshuis af. Joanna bekwaamde zich in het glasgraveren en kantklossen, maar blonk al snel uit in de kunst van het papierknippen. Eigenlijk was het meer snijden dan knippen. Met een heel scherp mesje sneed ze het papier open, zodat de illusie van ruimte ontstond. Door het 31


Schrijf je nu in! 4Match biedt na inschrijving een gratis proefperiode aan van maximaal 14 dagen.

www.4match.nl

• BEHEER • EXPLOITATIE • ONTWIKKELING • AAN- EN VERKOOP GROTE OOST 1 • 1621 BR HOORN • TEL. 0229 218465 info@centipedevastgoed.nl


papier ook nog ‘op te bollen’ leek het of er diepte in het werk zat. Dankzij haar uitzonderlijke talent voegde Houbraken, de belangrijkste kunstkenner van de Gouden Eeuw, Joanna toe aan de lijst van kunstenaars die er in die tijd toe deden. Joanna’s naam stond tussen die van Rembrandt, Gerard de Lairesse en Melchior de Hondecoeter.“ Kunst komt van kunst Knipkunst was razend populair in de 17e eeuw. De onderwerpen waren vrij vaak afhankelijk van bestaande prenten, aldus Eline. “Kunst komt van kunst, ook in die tijd. Bestaande prenten van bijvoorbeeld bloemvazen, muzikanten - De Liereman - en beroemdheden werden opengewerkt met een scherp mesje, tot er een knipkunstvariatie van het origineel ontstond. Joanna werkte ook vaak zo. Favoriete afbeeldingen om te bewerken waren vazen met bloemen. Deze ‘blompotten’ verwezen in al hun pracht naar de vergankelijkheid van het bestaan. Zonder voorbeeld is echter het beroemde werk ‘De Romeinse Vrijheid’ van Joanna ontstaan. Het is een van de pronkstukken op de tentoonstelling. Dit 17e eeuwse knipwerk is nog helemaal gaaf.” Kunstkabinetten en vriendenboek Door de beroemde bezoekers werd Joanna in haar vriendenboek bejubeld om haar techniek en prachtige karakter. “Maar ze moet wel eigenzinnig zijn geweest en bewust van haar talent”, lacht Eline. “Ze vroeg voor haar werken net zoveel geld als Rembrandt voor zijn schilderijen. Zeer ongebruikelijk voor een vrouw in die tijd. Het maakte wel uit dat Joanna was getrouwd met Adriaan Blok, een rijke lakenhandelaar en tevens lid van de admiraliteit van de VOC. Van zijn reizen op ‘de Oost’ bracht hij voor Joanna exotische voorwerpen mee als Japanse lakdozen, goudpapier en schelpen. Zij vulde daar haar kunstkabinet mee: kunstkabinetten waren de voorlopers van onze huidige musea. Andere verzamelaars en kunstkabinethouders bezochten Joanna. Door haar vriendenboek weten we dat het in haar huis een komen en gaan was van beroemdheden. Dat heb ik verbeeld in het poppenhuis. Met behulp van een video en podcast proberen we nu toch de sfeer daarvan over te brengen. En je kunt je laten inspireren door de online knipworkshops op de Facebookpagina en de website van het Westfries Museum.” Sprookjesachtig Knipkunst was populair in het Holland van de 17e eeuw, maar over de hele wereld werd en wordt geknipt. De kunst van het knippen is dus van alle tijden. Eline: “Knipkunst is een toegankelijke kunstvorm. Je hebt alleen een schaar, mesje en papier nodig. Er wordt mondiaal geknipt om het leven te vieren, te herinneren en te gedenken. Knipkunst is daarmee een kunstvorm die heel dicht bij mensen en het leven zelf staat. Door te werken met beeldmiddelen als open en dicht, silhouetten en schaduwwerking heeft knipkunst iets sprookjesachtigs, geheimzinnigs en luchtigs. Dat zijn de dingen die mij inspireren en terug te zien zijn in de stalen beelden en hekwerken die ik voor de openbare ruimte maak. Knipkunst heeft een ietwat belegen imago, maar is springlevend in de hedendaagse kunst omdat het de fantasie zo kan prikkelen. Hopelijk kan het publiek dat binnenkort zelf nog ervaren op de tentoonstelling. Tot die tijd proberen we de wonderbaarlijke kunst van het knippen online over te brengen.”

Foto’s: Sander Wit

De tentoonstelling ‘Janssens & Koerten | Geknipt voor de kunst’ loopt t/m 27 september 2020. Houd op de website in de gaten wanneer de deuren van het museum weer geopend zijn. Westfries Museum, Roode Steen 1, Hoorn

WF-Museum nu online geopend!

De deuren van het Westfries Museum zijn nu gesloten, maar online is het museum 24/7 open voor iedereen. Inspiratie, vlogs, podcast, knipworkshops en de theatervoorstelling De Verwonderingh zijn via de website en de Facebookpagina voor iedereen gratis toegankelijk. Of loop eens in 3D door het museum via de digitale tour. Je bent van harte welkom bij WF-Museum Online! www.wfm.nl | Facebook Westfries Museum

Actie ‘Geknipt voor onze helden’

Net als Joanna Koerten stimuleert Eline Janssens geïnteresseerden om zelf de schaar ter hand te nemen. Op de Facebookpagina en website van het Westfries Museum zijn korte online-workshops te zien zoals ‘Blompotten knippen’ en ‘Een aap op een fiets, hoe knip je zoiets?’. Door de actie ‘Geknipt voor onze helden’ komen er steeds meer witte duiven voor het raam te hangen als dank voor alle helden die nu voor ons in touw zijn. Meedoen? Knip een witte duif (symbool voor hoop en troost), fotografeer en plaats deze op social media. Zet erbij voor wie je de duif hebt geknipt en waarom. Gebruik de hashtag #gekniptvooronzehelden en bedank zo op wereldse wijze persoonlijk jouw held. www.wfm.nl/helden 33


LUXURY SHOPPING

INTERIEUR IN STIJL Noord-West Interieurs heeft de mogelijkheden om uw huis in diverse stijlen aan te kleden. Voor zowel modern als klassiek zijn er veel vloeren, gordijnen en raamdecoraties leverbaar. Laat u eens voorlichten. Noord-West Interieurs Lange Kerkstraat 22 0229 – 218 610 www.noordwest.info

De paden op

OP PAD

Mango Mobility is de grootste scootmobielleverancier van Nederland. Alle types zijn leverbaar: met 4 wielen, 3 wielen, opvouwbaar, dichte scootmobielen maar ook rollators en allerlei hulpmiddelen om langer thuis te kunnen wonen. Kom eens langs!

Lente, zomer... de ideale tijd van het jaar voor een mooie boswandeling. En dan mag professioneel gereedschap niet ontbreken, je weet nooit wat je tegenkomt! Victorinox maakt al eeuwenlang de beste zakmessen. Zoals de Walker met maar liefst 9 functies. Van €21,95 voor €16,50 Trek Outdoor Nieuwsteeg 55, 0229 - 272 660 www.trekoutdoor.nl

Mango Mobility West Friesland Kerkstraat 9, 085 040 4828 www.mangomobility.nl

ZON & ZEE

De betere BBQ

Niet alleen heeft Lyfstyle een mooie voorjaarscollectie lingerie voor u, ook de mooiste badkleding wacht op u, alles in úw maat! Bikini, tankini of badpak., basic of chique met of zonder print, voor ieder wat wils!. Alle badkleding kan je zelf combineren met elkaar, dus maten onder en boven passen altijd!

De ambachtelijke huisgemaakte spiesjes van de Zaak vol Smaak zijn geweldig op de BBQ. Dé BBQ-specialist van Westfriesland verzorgt ook complete pakketten voor grote en kleine buiteneetfestijnen. Lekker verantwoord!

LijfStyle Lingerie Nieuwstraat 12a 0229 233 000 www.lijfstyle.nl

De Zaak vol Smaak Kerkstraat 4, 0229 – 238 030, www.scharrelslagerhoorn.nl

SPECIAL SHOPS – FOOD EN BEAUTY in De Hoornse Straatjes

Kerkstraat www.dehoornsestraatjes.nl 34

Kerkplein

Nieuwstraat

www.facebook.com/dehoornsestraatjes

Lange Kerkstraat

*

Wisselstraat

instagram.com/hoornsestraatjes


LUXURY SHOPPING

IDEALE COMBINATIE Wil je dit voorjaar extra veel variatie? In de voorjaarscollectie vind je fraaie, verzorgde, betaalbare basis looks. Voor de vrouw die houdt van betaalbare kwaliteit en een persoonlijk en vakkundig advies. VOS MODE stelt uit diverse collecties een geheel eigen beeld samen. Vos Mode Lange Kerkstraat 10 0229 – 217 000, www.vosmode.nl

Gedragen Goud Van Leeuwen Juweliers heeft mooie sieraden, trouwringen of een stoer horloge. Maar ook 2e hands sieraden! Zo kunt u zomaar de eigenaar worden van bijvoorbeeld een prachtig vintage collier. U kunt er ook terecht voor in- en verkoop van alle goud en zilver.

VADERDAGTIP! DE VOORHOEDE

De nieuwste topper van Zuidam: Rogge Genever 5 Jaar vat gelagerd. Aanbieding voor de Hier-lezers: bij aankoop van een fles een gratis mooi digestiefglas.

Van Leeuwen Juweliers Nieuwstraat 22 0229 – 795 165 www.goudprijsvanleeuwen.nl

Vanguard is een modern casual lifestyle kledingmerk. De Vanguard man ziet er graag goed uit, heeft oog voor detail en hecht veel waarde aan kwaliteit en pasvorm.

Wijn - en Whisky Speciaalzaak ’t Fust Kerkstraat 11 0229 - 214 974 www.tfust.nl

SUPERSLIM

Marc’s Mannenmode Lange Kerkstraat 24, 0229 – 214 897 www.marcsmannenmode.nl

Skinny, regular, flair of slim? Welke pasvorm je ook zoekt, je vindt het in de Name it collectie! Supergave denims voor leuke prijzen. En het allerbelangrijkste: ze zijn super zacht. Beschikbaar in maat 80 t/m 152. Intema jeugdmode Kruisstraat 32 & Nieuwsteeg 26, 0229 215 777, www.intemajeugdmode.nl

De Hoornse Straatjes is een uniek winkelgebied met een grote diversiteit aan winkels en horeca in het oostelijk deel van het Centrum tussen de Grote kerk en de Koepelkerk.

Nieuwsteeg

Kruisstraat

Nieuwe Noord

www.dehoornsestraatjes.nl/cadeaubon 35


LUXURY SHOPPING

NATUURLIJKE ZOMER De bijzondere grote voorjaar-zomercollectie 2020 van Annette Görtz straalt een opvallende creativiteit uit! Door de natuurlijke kleuren komt de kwaliteit nog meer tot uiting, met veel gevoel voor mode en met originele eenvoud. Bananamour Mode Individuelle Lange Kerkstraat 18-20, 06 - 220 673 36 www.bananamour.nl

Vegan voor je haar

APPELTAART

De vegan haarproducten van Jean Paul Mynè beschermen je deze zomer! Ook kan Daily Hair een kleurshampoo op maat mixen voor optimaal kleurbehoud! Prijs vanaf 19,95

Kijk, dat het team van het Koffielokaal van goede koffie houdt, da’s logisch. Maar wist je al dat zij zich ook iedere dag suf schillen om alle appels voor de appeltaarten op tijd klaar te hebben? Die bakken ze namelijk iedere dag, helemaal zelf. Kom jij binnenkort een puntje halen?

Daily Hair Lange Kerkstraat 3 06 – 517 251 90, www.dailyhair.nl

Het Koffielokaal Lange Kerkstraat 5, 0229 - 505 488 www.hetkoffielokaal.nl

BOBLIJN De klassieke ontwerpen van de kledingstukken van BOB krijgen een guitig karakter door de subtiele details op de kledingstukken. De combinatie van klassieke ontwerpen met eigentijdse prints en details maken de kledingstukken van BOB uitermate geschikt voor de man die graag jong en stylish voor de dag wil komen. Bruggemann Mode Hoorn Nieuwsteeg 22, 0229 – 214 215 www.bruggemannmode.nl

VOOR EEN PRIKKIE Bugsox van Care Plus zijn geïmpregneerde wandelsokken om insectenbeten, zoals van teken, te voorkomen. De sokken zijn er in diverse maten en kleuren, voor het hele gezin. Ook ideaal tijdens het sporten! Naast insectenwerend ook vochtregulerend en sneldrogend. € 18,- per paar. Trek Outdoor Nieuwsteeg 55 0229 - 272 660 www.trekoutdoor.nl

SPECIAL SHOPS – FOOD EN BEAUTY

36


COLUMN Jaap Heemskerk

Vrijdag, zaterdag en feestdagen € 29,00 Zondag t/m donderdag € 26,50 Kinderen t/m 13 jaar € 16,00 Kinderen t/m 4 jaar GRATIS (prijzen zijn inclusief huisgemaakte desserts, exclusief drank)

Bij La Sfida kunt u ook terecht voor feestelijke avonden, huwelijk of verjaardag. Ook kunnen wij uw catering verzorgen en kookworkshops voor een groter gezelschap. Voor een speciale avond kunt u zich laten verwennen aan de “Chefs Table”. RISTORANTE LA SFIDA | WEST 70, 1621 AW HOORN | 0229 74 31 20 INFO@RISTORANTE-LASFIDA.NL | WWW.RISTORANTE-LASFIDA.NL

32

altijd ’s auto 150 rraad oo op v ovagb met ntie gara

Vrije uitloop Corona, het schoot onvermijdelijk door mijn hoofd, net als hypochonder. Oké, ik liep tegen de wind in, dat ademt wat moeilijker maar dan nog. Met mijn conditie is namelijk niets mis. Ik heb het nooit benauwd maar opeens had ik het gevoel. Ik had nog een paar keer het benauwde gevoel maar na een dag of drie was het wel voorbij. Geen koorts, geen hoestje, ik had verder geen enkel symptoom. Heb ik hèt nu gehad of niet? En hoe heb ik het dan opgelopen? Vragen die voorlopig onbeantwoord blijven maar daar denk ik natuurlijk wel over na. Ik had negen dagen eerder wel de Zeppathon gedaan, toen mocht dat nog, met onder andere de vader van het eerste coronageval van Koggenland. De Zeppathon is alle negen albums van Led Zeppelin op rij afluisteren terwijl je op je kont zit bier te drinken. Dat duurt precies 6 uur, 54 minuten en 26 seconden. De kenners weten dat het eerste nummer Good Times Bad Times is en zo is ook het leven. Niet voor niets is er al dertig jaar lang een Nederlandse soapserie op de buis met die naam. We hadden een geweldige avond maar daarna begonnen de slechte tijden. Ik kan goed binnenblijven maar er gaat geen kluizenaar aan mij verloren. Daarvoor mis ik teveel het gepruts op zondagochtend met mijn voetbalteam, de popquizen in ’t Kroegie en Swaf en de sportwedstrijden op televisie. Het is momenteel pas nieuws als er iets wél doorgaat maar klagen mag ik natuurlijk niet. Er zijn zoveel mensen die het veel slechter hebben en dan heb ik het nog niet eens over de dieren. Vanaf 12 februari geldt er namelijk een ophokplicht voor pluimvee in Nederland vanwege de oprukkende vogelgriep. De ophokplicht geldt in ieder geval tot eind april maar kan nog verlengd worden. De vrijeuitloopeieren liggen ondertussen gewoon in de winkel. Dat mag tot zestien weken na de ophokplicht, ook al is er geen uitloop meer bij. Nu zitten wij ook opgehokt maar hebben gelukkkig wel vrije uitloop, in tegenstelling tot mensen in andere landen. Koester dat.

37


Bouw 7Plazahoorn op Zevenhuis in eind fase

Bedrijfsunits 7Plazahoorn: voor 75% verkocht De bouw van het complex 7Plazahoorn op bedrijventerrein Zevenhuis is nog in volle gang maar nu al is ruim 75 % verkocht aan ambitieuze ondernemers. Medio mei 2020 vindt de oplevering plaats. Nu het bedrijfscomplex de laatste bouwfase heeft bereikt, is de frisse

Ook 7Plazahoorn is volgens deze ideeën ontwikkeld. De units worden gasloos

uitstraling goed zichtbaar. Het bedrijfscomplex bestaat uit twee vrijstaande

opgeleverd. Het complex heeft een op afstand bedienbare elektrische

verzamelgebouwen en wordt omgeven door een ruim groen perceel.

schuifpoort. De andere zijden krijgen een groene haag, zodat 7Plazahoorn zo natuurlijk mogelijk aansluit op het nabijgelegen dorp Zwaagdijk-West. Er zijn

De totaal 28 multifunctionele bedrijfsunits worden gebouwd vanaf 75 m , 2

ruim voldoende parkeerplaatsen opgenomen.

maar er zijn ook grotere metrages gerealiseerd. Zakelijk gezien is de keuze voor 7Plazahoorn een goede keuze voor diverse ondernemers: de ligging op

Oplevering medio mei 2020

Zevenhuis aan de Westfrisiaweg zorgt voor een makkelijke bereikbaarheid.

De bouw is nu in de eindfase belandt. De projectontwikkelaar verwacht het

Maar ook privé blijkt het project een praktische optie. Diverse kopers gaan de

complex medio mei 2020 te kunnen opleveren. Voor ondernemers met

units benutten voor bijvoorbeeld opslag of stalling van caravan, boot of

ambitie en een gezonde dosis Westfriese arbeidsmentaliteit zijn er nog enkele

camper. Daarnaast zijn er enkele private beleggers, die een unit wensen te

units te koop. 100% financiering is mogelijk. Inmiddels bestaat er nu ook de

verhuren. Al vanaf de eerste bouwfase was de belangstelling groot, en nu is al

mogelijkheid om een bedrijfsunit te huren. Informeer naar de mogelijkheden.

ruim 75% verkocht.

Meer weten? Duurzame ontwikkeling

Kijk op www.7plaza.nl of zie advertentie elders in deze krant. U kunt ook

Het is geen verrassing dat bedrijven veel interesse tonen voor vestiging op

contact opnemen met Aad de Heus van HOFFSTAD Bedrijfsmakelaars OG

Zevenhuis. De nieuwe Westfrisiaweg heeft voor een goede ontsluiting in de

(0229 - 213 541/ info@hoffstad.nl) of Taams Makelaardij (0226 – 426 876/

regio gezorgd. Het bedrijventerrein ligt bovendien direct in het zicht hiervan.

info@taamsmakelaardij.nl).

Een ander pluspunt is het duurzame karakter, een voorbeeld voor de huidige tijd.

Tekst & fotografie: Aangeleverd

Meer over bedrijventerrein Zevenhuis vindt u op www.zevenhuis.nl.


informeer bij De Trek Outdoor, Nieuwsteeg 55, Hoorn. Email: madaboutnepalfb@ gmail.com

Ga mee op avontuur naar het mooie

Nepal

Trekkings naar Mount Everest Base camp of Annapurna Base camp. Andere trekkings op aanvraag. Prijs vanaf €1250,- voor 14 dagen Nepal trekking, inclusief binnenlandse vlucht, vervoer, ontbijt, lunch, diner en overnachting in theehuis/lodge. Vergunning, Tim’s’, dragers en gids.(excl. Ticket Kathmandu)

Welke risico’s moet je als ondernemer beslist afdekken? En welke kun je zelf dragen? Hoe maak je de juiste keuzes? Praat met iemand met verstand van zaken. Iemand die doorvraagt, kritisch meekijkt en alternatieven aangeeft. Praat met ons. Wij adviseren u graag. Met hart voor kwaliteit én een scherp oog voor de kosten. Kies voor advies dat geld oplevert. Wie de risico’s kent, kan de juiste keuzes maken.

De juiste keuze

VERZEKERD VAN AANDACHT

Nieuwe Steen 3 - 1625 HV Hoorn - 0229 234 334 - www.bvw.nl


HOORNS VINYL

Samenzang In Hoorn en omgeving zijn er in de loop der jaren veel bandjes en artiesten geweest die muziek op de plaat hebben gezet. Voor de rubriek Hoorns Vinyl duikt Jaap Heemskerk in zijn platencollectie en bespreekt hier telkens een lokale parel. Deze keer de single ‘Samenzang in de Oosterkerk met begeleiding van koperblazers en orgel onder leiding van Meindert Boekel’. In 1914 werd in de Amsterdamse Albert Cuypstraat Meindert geboren als oudste kind van het gezin Boekel. Zijn vader, afkomstig uit Medemblik, had daar een schoenmakerij. Zijn Westfriese geboortegrond bleef echter trekken met als gevolg dat het jonge gezin al snel na Meinderts geboorte naar Hoorn vertrok. Gestimuleerd door zijn ouders kwam Meindert Boekel al vroeg in aanraking met muziek. Als jongen van elf kreeg hij orgel- en harmonielessen van Evert Koning, die tientallen jaren organist was van de H.H. Cyriacus en Fransciscuskerk aan het Grote Noord, beter bekend als de Koepelkerk. De Rooms-Katholieke Koning woonde schuin tegenover de Lutherse Kerk op de Ramen en toen de Lutherse gemeente een organist zocht, schoof Koning zijn leerling naar voren waardoor Meindert Boekel al op zijn dertiende kerkorganist was.

vijf singles. De laatste in de reeks verscheen in 1960. Tussendoor nam Meindert Boekel in de Oosterkerk ook nog singles op met bariton Kees Deenik die zijn leven lang bezig was met het geestelijke lied en de protestantse kerkmuziek.Vlak na de Tweede Wereldoorlog, waarin Boekel in het verzet had gezeten, kwamen Boekel en Deenik elkaar tegen bij de NCRV waar beide muzikanten in dienst waren getreden. Eigenlijk had Meindert Boekel een hekel aan orgelspelen en dat werd erger naarmate hij ouder werd. Hij beschouwde het bespelen van een orgel als een eenzame bezigheid en was juist graag onder de mensen. Hij had zichzelf dan ook bekwaamd op de blaasinstrumenten cornet, waldhoorn, trombone, tuba, klarinet en saxofoon. Dit verklaart waarom hij op de single met koperblazers wilde werken. Wellicht door zijn hekel aan het orgel wordt hij niet tot de bekende orgelgeneratie gerekend, zoals andere leerlingen van Anthon van der Horst, maar voor zijn vele blaasmuziekcomposities wordt hij als geen ander geprezen. Op dat gebied was hij samen met vriend en oudere collega Gerard Boedijn een pionier. Boekel is dan ook een belangrijk persoon geweest voor de Nederlandse brassbandwereld, hij heeft immers het type koperorkest in Nederland op de kaart gezet. In Hoorn is Gerard Boedijn veel bekender. Het helpt mee als er een straat en een muziekschool naar je zijn vernoemd. Om niet helemaal in de vergetelheid te raken heeft de Utrechtenaar Caspar Becx een biografie over Boekel geschreven en verdient Meindert Boekel met recht een plaats in deze rubriek.

Boekel leerde orgel spelen in een Rooms-Katholieke kerk, was organist in een Lutherse kerk en de Oosterkerk, waar deze single is opgenomen, is een Hervormde kerk. Over de stroming binnen het Christendom werd kennelijk niet moeilijk gedaan, als je maar kon spelen. In 1931 ging Meindert, dankzij financiële steun van een Zeeuwse neef, studeren aan het conservatorium in Amsterdam bij Cornelis de Wolf en Anthon van der Horst maar bleef in Hoorn wel organist. Een jaar later trad hij al op bij de radio. Halverwege de jaren vijftig begon vinyl het te winnen van de oude geluidsdragers schellak en bakeliet. Dit is, voor zover ik heb kunnen achterhalen, dan ook het oudste Hoornse vinyl dat op 7 inch is uitgebracht. De single bevat vier religieuze liederen, op elke kant twee. Op de a-kant staan ‘Dankt, dankt nu allen god’ en ‘Wat vlied of bezwijk’ en op de keerzijde staan ‘God roept ons, broeders, tot de daad’ en ‘Eén naam is onze hoop’. Kennelijk verkochten de singles goed want dit is de eerste van in totaal 41


aankoop - verkoop - verhuur

Bel John voor een De Oude Veiling 55B - Zwaag

0229 - 50 64 71

D

k a

k

s n u

n e t

r a a

vrijblijvende waardebepaling! www.johngreutermakelaardij.nl

Ho

o

rn

NIEUWE WONING WIJ KOMEN GRAAG LANGS VOOR EEN SCHERPE OFFERTE

www.dakkunstenaar.nl

Dakbedekkingsbedrijf voor nieuwbouw, renovatie en onderhoud. Scherpe prijzen. GRATIS dakinspectie / lekkage 24 uur service Graag tot ziens! 06 - 572 358 91 /

Dakkunstenaar Hoorn

STUKADOORSBEDRIJF MR STUC GEDEMPTE 1621 HOORN NIEUWETURFHAVEN NOORD 15,72, 1621 EMHHHOORN 0653394262 • INFO@MRSTUC.NL


HOORN TOEN & NU

De Oosterpoort Dit is de enige bewaarde stadspoort van Hoorn. De oude Oosterpoort met de vier ui-vormige torens, die tussen het Kleine en het Grote Oost stond, werd daardoor overbodig. Deze werd uiteindelijk in 1818 afgebroken, na nog jarenlang als snijkamer voor chirurgen en als gevangenis gebruikt te zijn. Architect Joost Jansz Bilhamer kreeg voor de opdracht van de nieuwe Oosterpoort destijds 16 gulden en 4 stuivers. De stijl is Italiaanse Renaissance. De poort is in een kromming gebouwd. Daardoor kon niet rechtstreeks door de poort geschoten worden. De enorme deuren aan weerszijden werden ’s avonds gesloten voor buitenpoorters. In de deur aan de stadszijde werd een klein deurtje gemaakt. In 1601 werd een wachthuisje op de poort gebouwd. In 1871 is de poort zo vervallen dat Burgemeester en Wethouders besluiten tot afbraak. De Minister van Binnenlandse Zaken dringt bij de gemeente aan op restauratie van de poort. Het Rijk is bereid 75% van de kosten te betalen. Jonkheer van Akerlaken is bereid om uit eigen zak 500 gulden voor de restauratie beschikbaar te stellen. Daardoor kan men beginnen. De Hoornse architect Bleijs wordt ingeschakeld. Hij had ook de RK Kerk aan het Noord gebouwd. Als 40 jaar later opnieuw restauraties noodzakelijk zijn, wordt het eenvoudige trappetje aan de noord-west zijde vervangen door een achtkantige traptoren met hierin een wat bredere trap. Hierdoor is de bovenwoning ook beter toegankelijk. Een van de bewoners was de bekende Horinees Giel van der Zel. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bevond zich in zijn woning boven de Oosterpoort een telefoon- en afluisterpost van het verzet in de regio Hoorn. Vanwege zijn baan bij de PEN was hij één van de weinigen die zijn telefoon mocht behouden.

Oude foto en tekst door Oud Hoorn, Wil Wiggelaar. Recente foto: Benno Ellerbroek.

Vereniging Oud Hoorn

De Vereniging Oud Hoorn is al ruim een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed. En in die 100 jaar heeft zij de stad mede behoed voor verval, sloop en achteruitgang. Word lid van de vereniging en draag zo bij aan het behoud van de historische stad Hoorn. Tip: geef een lidmaatschap cadeau! 43


Spannendste Tijdreis met Stoomtram en Boot Een compleet en avontuurlijk dagje uit!

Kijk voor meer informatie, dienstregeling en tickets op stoomtram.nl

Profile for Ron Dol

Hier in Hoorn Lente/Zomer editie  

Advertisement
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded