Page 1

Sterke sociale accenten in een zorgzame gemeente


6 Beleidsdoelstellingen 1. Sterke sociale dienstverlening afgestemd op noden 2. Ondersteuning van jonge gezinnen 3. Inzetten op gezond ouder worden en langer zelfstandig wonen voor ouderen 4. Modernisering van het WZC in het Scheldeveldepark, toegankelijk voor jong en oud 5. Inwoners gericht informeren via positieve en laagdrempelige communicatie 6. Gezond financieel beheer


1. Het OCMW stemt sociale dienstverlening af op de noden Sterke sociale dienstverlening als kerntaak Inwoners met tegenslag begeleiden om hun leven opnieuw in handen te nemen via tewerkstelling, (budget)begeleiding of tijdelijke steun


2. Het OCMW biedt ondersteuning aan jonge gezinnen Met baby- en peuteropvang, naschoolse opvang, opvoedingspunt en financiĂŤle begeleiding


2. Het OCMW biedt ondersteuning aan jonge gezinnen


3. Het OCMW zet in op gezond ouder worden en langer zelfstandig wonen voor ouderen


3. Het OCMW zet in op gezond ouder worden en langer zelfstandig wonen voor ouderen • Meehelpen aan de uitbouw van een toegankelijk aanbod aan thuiszorg • Verhuren van 20 serviceflats aan valide ouderen • Mogelijkheden onderzoeken van assistentiewoningen en polyvalente ruimte


4. Modernisering van het WZC in het Scheldeveldepark, toegankelijk voor jong en oud Dagelijkse kwaliteitsvolle werking Een open (t)huis Modernisering van het woonzorgcentrum


5. Het OCMW is een open en zichtbare organisatie Inwoners gericht informeren via positieve en laagdrempelige communicatie en persoonlijke contacten in het sociaal huis


6. Het OCMW gaat voor een gezond financieel beheer Door optimalisatie van inkomsten en uitgaven, personeel, patrimonium en moderne technologie


6 Beleidsdoelstellingen 1. Sterke sociale dienstverlening afgestemd op noden 2. Ondersteuning van jonge gezinnen 3. Inzetten op gezond ouder worden en langer zelfstandig wonen voor ouderen 4. Modernisering van het WZC in het Scheldeveldepark, toegankelijk voor jong en oud 5. Inwoners gericht informeren via positieve en laagdrempelige communicatie 6. Gezond financieel beheer


Sterke sociale accenten in een zorgzame gemeente

Lokaal Sociaal Beleidsplan OCMW De Pinte 2014 2019  

Strategisch meerjarenplan OCMW 2014-2019 - Samenvatting

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you