Parkenblad zomer 2013

Page 1

zomer 2013

Het Parkenblad

met onder andere:

Bedrijvigheid in oud koetshuis Antiekmarkt op herhaling Feesten in de Parken足足


Verbouwing Rijksmuseum RESTAURATIE Voor de verbouwing

Na de verbouwing

EĂŠn van de twee atriums.

Hetatrium atriumnu nuininvolle volleglorie. glorie. De .

De pilaren staan op vijzels, ter plekke van de fietstunnel.

Je kunt je haast niet voorstellen, hoeveel hieronder is gebeurd.

Ter plaatse van muurschildering was een absoluut strakke ondergrond noodzakelijk.

De muurschildering komt volledig tot zijn recht door een vakkundig aangelegde basis.

www.venemarestauratie.nl

Deventerstraat 25 7311 BH Apeldoorn

Tel. 055-3030002


Colofon Het Parkenblad is een uitgave van wijkraad De Parken. Het verschijnt twee keer per jaar en wordt gratis bezorgd op ruim 990 adressen in de wijk De Parken in Apeldoorn. Het bestuur van de wijkraad De Parken wordt gevormd door Dolf Sijbesma - voorzitter, Sylvester Nieuwe Weme - secretaris, Willem Stegink - penningmeester, Henny Hopman - lid en Coosje Wesselink - lid. Ook op de website www.deparken. nl vindt u onder Wijkraad de namen van de bestuursleden, het telefoonnummer van de wijkraad en de verslagen van de jaarvergaderingen. (eind-)Redactie Coosje Wesselink Esther Talboom Fotografie Menno Mulder, Aad Witteveen e.a. coverfoto Luud Riphagen Redactieadres Het Parkenblad p/a Prinsesselaan 4 7316 CH Apeldoorn parkenblad@deparken.nl Advertenties zie www.deparken.nl onder het Parkenblad Lay-out en druk VDA-groep

Beste medewijkbewoners,

H

Het afgelopen halfjaar was het redelijk rustig in de Parken, zowel wat uitgaansdrukte betreft als op het gebied van organisatie(s). De jaarlijkse wijkvergadering was wat minder bezocht dan andere jaren maar dat zien wij dan maar als compliment, zo van “het gaat dus kennelijk wel goed”. De gemeente pakt het overleg met de wijkraden De Parken, De Naald en Kerschoten en met de bewoners en winkeliersvereniging van de Koninginnelaan weer op. Het doel is een inventarisatie te maken van wat er speelt op en rond de Koninginnelaan, waarna een voorzet gedaan wordt voor kaders t.b.v. het nieuwe bestemmingsplan. Het is u zeker opgevallen dat de perkjes aan de Generaal van Swietenlaan, op de hoek met de Generaal van der Heijdenlaan en op de hoek met de Generaal van Heutszlaan, van een nieuwe, meer aantrekkelijke beplanting zijn voorzien. Dit na de geslaagde ‘proef’ met het perkje vorig jaar. Wij zoeken nog enkele omwonenden die in samenwerking met de afdeling Groen van de gemeente hier een ‘toeziend oog’ op willen houden. Op de vroegere Zwitsallocatie heeft Accres, de organisatie die de sportvelden en -accommodaties etc. beheert, als eerste kantoorruimte betrokken. Als tweede heeft de gemeente de Apeldoornse Bierbrouwerij De Vlijt het voormalige ketelhuis gegund, om er een brouwerij te bouwen/vestigen. De werkzaamheden hiervoor zijn al in volle gang en naar verwachting vloeit in september het eerste bier. Nu het fonteinenseizoen weer is begonnen valt meteen op hoe de fontein in het Verzetstrijderspark de omgeving verfraait. De andere fontein, op het Emmaplein, is helaas weer verdwenen achter bouwhekken. Hier wordt door de gemeente in verband met de milieuwetgeving een nieuw pompsysteem geïnstalleerd ter voorkoming van besmetting van de omgeving. Tegelijkertijd wordt dan ook verlichting aangebracht. Al met al krijgen we straks een moderne, verlichte fontein. Wat staat er verder deze zomer te gebeuren in onze wijk: Allereerst was daar een nieuw evenement namelijk Muzikaal Rondje de Parken op 23 juni. Verder staat, noblesse oblige, een Parkenfeest op stapel, namelijk op vrijdag 6 en zaterdag 7 september. Hierover vindt u meer verderop in dit blad en krijgt u t.z.t. via een flyer nadere informatie. ‘Kunst in De Parken’ vindt plaats op zaterdag 28 en zondag 29 september a.s. Wij hopen daar ook weer vele wijkbewoners te mogen ontmoeten. Zie voor meer informatie hierover het artikel verderop in dit blad. U bent weer bij over het wel en wee van onze wijk, rest mij nog u allen een mooie zomer toe te wensen. Met vriendelijke groeten, Dolf Sijbesma, uw voorzitter

Het Parkenblad 3


Parkenportret

De familie Drijver - Van der Stelt De aanleiding om naar Apeldoorn te verhuizen was de standplaats voor hun werk. Het effect ervan was vooral buiten het werk te kunnen genieten van de prachtige omgeving in de Parken. Marc (40) en Willemien (40) Drijver - Van der Stelt genieten inmiddels bijna 11 jaar van hun woning en omgeving aan de Generaal van Heutszlaan.

O

“Onze historie ligt in Putten en Dronten. Marc is opgegroeid op de Veluwe en Willemien heeft haar jeugd doorgebracht op een akkerbouwbedrijf in Flevoland. Bij toeval zijn we in Apeldoorn terecht gekomen. Praktisch vooral, omdat we destijds werkten in Apeldoorn en Zwolle. We zochten vooral een plaats waar we voor langere tijd konden en wilden gaan wonen, een stabiele basis.

school gaan. Zwemles in het Sportfondsenbad, voetballen bij Robur; alles is goed te bereiken vanuit de Parken. Ik moest vroeger in de polder twaalf kilometer rijden voor de bewoonde wereld, dus ik ervaar het als erg luxe dat alles zo dichtbij te bereiken is. We genieten volop van het wonen en leven in de Parkenbuurt van Apeldoorn. En als het aan ons ligt, blijven we dat nog vele jaren doen.”

Apeldoorn bleek geografisch een goede plek, maar vooral ook omdat we er een dubbel positief gevoel bij hadden: alle gemakken van een stad, met de charme van een dorp. We hebben veel woningen bezichtigd, ook in andere wijken, maar de Parken heeft ons hart veroverd. Deze wijk voldoet in z’n geheel aan onze wensen: een rustige wijk, veel groen, jonge en oudere bewoners, ieder op zichzelf maar tegelijkertijd ook een sociale en warme band met buurtgenoten. We hebben eerst naar de locatie gekeken en daarna bepaald of het huis ons aansprak. Dit plekje moest het zijn. We hebben niet veel aan ons huis veranderd, het bleek goed onderhouden. Onze woning is gebouwd in 1934, niet alle details zijn behouden en dat vinden we eigenlijk jammer. Dus proberen we het zover het lukt weer een beetje terug naar de jaren ’30 te brengen. We hebben immers bewust gekozen voor een huis met die betreffende details, te beginnen met de voordeur. In de afgelopen jaren is ons gezin uitgebreid met twee kinderen: Ralph, inmiddels 7 jaar en Matthijs, nu net 4 jaar. Ook zij hebben het hier erg naar hun zin; ze spelen veel in de buurt en groeien in een prettige omgeving op. Dat onze achtertuin grenst aan de Grift, is vooral voor onze jongens extra leuk. Buiten spelen wordt gestimuleerd. We waarderen ook de sociale samenhang in de buurt. Vanuit de wijkraad wordt samenleven gestimuleerd, diverse buurtfeestjes worden georganiseerd en sociale betrokkenheid ten aanzien van veiligheid staat op de agenda. Ook is er jaarlijks de nostalgische kermis; een buurtborrel voor volwassenen en met alle kinderen uit de Parken op zaterdag in de zweefmolen in het weiland voor Marialust. Dat klinkt idyllisch en dat is het ook zeker. Marc heeft de afgelopen tien jaar zijn eigen onderneming uitgebouwd en werkt vanuit huis. Inmiddels ben ik, regiomanager bij Randstad, ook als moeder actief op de basisschool KWS, waar de jongens met plezier naar

4

Het Parkenblad

Wilt u ook met uw gezin voor de lens van de bekende Apeldoornse fotograaf Menno Mulder? Geef u dan op via de contactpagina van onze site.


Bedrijvigheid in De Parken

Groenatelier d’Orangerie

V

Verscholen onder de grote beukenbomen, achter in mijn tuin, staat nog steeds het oude koetshuis van de Villa Sterrenberg, waarin sinds 1995 het ‘Groenatelier d’Orangerie is gevestigd. Soms krijg ik de vraag, bij welke villa dit koetshuis behoorde. Dan moet ik een heel stuk terug in de tijd. De Villa Sterrenberg werd in 1887 aan het Wilhelminapark 19 gebouwd op een oppervlakte van 4.600 m2. Oude foto’s geven nog een goed beeld uit die tijd, de onverharde wegen werden door gaslantaarns verlicht. Als kind ben ik opgegroeid in het huis aan het Wilhelminapark 15 (nu 87), gebouwd op een kavel dat voordien bij de villa hoorde. Mijn vader was op zoek naar bouwgrond en kwam in contact met de eigenaar van de villa, een planter uit Indië. Deze wilde wel een stuk van zijn tuin verkopen. In 1937 kocht mijn vader 1.500 m2 voor 4.25 gulden per m2, zelf had de planter er 4 gulden voor betaald, maar hij wilde er een goede sigaar aan verdienen, zo luidt het verhaal.

Open huis atelier Paula Engelse-Wensing houdt 13 en 14 september open huis in haar Atelier d’Orangerie, het oude koetshuis aan de Van Heutszlaan 61. Ze zal dan het nieuwe programma presenteren. Het open huis is van 14.00 tot 18.00 uur. Veel dames uit Apeldoorn en omgeving hebben de weg naar het atelier gevonden. Voor groepjes kan een aparte middag of avond gereserveerd worden.

Moestuin Eenmaal in ons nieuwe huis kan ik mij de villa nog heel goed herinneren, in de grote moestuin werkten dagelijks tuinmannen. De groente en het fruit werden gewekt en per boot aan zijn kinderen in Indië verstuurd. De grindpaden werden elke zaterdag in zigzag patroon geharkt. In de tuinen van de huizen werden schuilkelders gebouwd, dit in verband met mogelijk oorlogsgeweld en beide huizen boden aan onderduikers en evacués uit Arnhem een veilig onderdak. Nadat het oudere echtpaar de villa verliet is het een pension geworden en later weer in particulier bezit overgegaan. Midden jaren ‘70 is de villa, met een door de gemeente verleende sloopvergunning, afgebroken. Stille getuigen zijn nog de inrijpoorten, het oude hek, de enorm grote magnoliaboom en het koetshuis. Wij woonden inmiddels aan de Gen. v. Heutszlaan 61. Op ons verzoek is het koetshuis blijven staan en het verkeert nog steeds in de oude staat. Koetshuis Het koetshuis werd opgeknapt en kreeg de naam “ATELIER d’ ORANGERIE”. Sinds 1995 geef ik hier bloemschikcursussen en decoratieworkshops, waarvoor ik destijds op diverse wijze inspiratie opgedaan heb. De eerste jaren werkten mijn zus Margreet en ik samen, wij stonden elk jaar op de cursusmarkt in de bibliotheek en het was van begin af aan zeer succesvol. De activiteiten vinden in het voorjaar en in de herfst plaats. In de workshops worden veelal blijvende dekoraties gemaakt en de kersttijd leent zich bij uitstek voor sfeervolle arrangementen. In de aangeboden cursus leren de dames diverse technieken, waarmee ze zelf thuis aan de slag kunnen. Zelf ben ik veelal in binnen- en buitenland op zoek naar bijzondere items om hiermee weer nieuwe creaties te maken. Er wordt altijd met veel groen en natuurlijke materialen gewerkt. Paula Engelse-Wensing

Het Parkenblad 5


edrijf

dde

rn

hedde.nl

55-5213594

edrijf

Installatiebedrijf Installatiebedrijf installatietechniek sinds 1920

Groothedde Groothedde

eleefd aanbevolen voor uw:

ktra ,dakbedekking ,sanitair ,centrale dde Apeldoorn Apeldoorn

Al meer dan tien jaar is Granito di Italia gespecialiseerd

n zinkwerken ,duurzame technieken in alles wat met granito te maken heeft. Een badkamer www.gebroedersgroothedde.nl zoals afgebeeld is mogelijk, maar ook in de keuken kan www.gebroedersgroothedde.nl Granito di Italia veel voor u betekenen. Graag nemen wij othedde.nl met u door wat uw persoonlijke wensen zijn. U zult ver055-5213594 installatietechniek sinds 1920 Tulpenlaan 11 Tulpenlaan 11 055-5213594 installatietechniek sinds 1920 steld staan van het eindresultaat. Neem vrijblijvend con055-5213594 installatietechniekBeleefd sinds aanbevolen 1920 voor uw: tact met ons op voor meer informatie of een offerte.

orn

Beleefd aanbevolen voor uw:

loodgieterswerk ,elektra ,dakbedekking ,sanitair ,centrale Beleefd aanbevolen voorBeleefd uw: loodgieterswerk ,elektra ,centrale aanbevolen voor uw:,dakbedekking ,sanitair Michael Mairhofer verwarming ,lood en zinkwerken ,duurzame technieken ektra ,dakbedekking ,sanitair Koninginnelaan 239 verwarming ,lood,centrale en zinkwerken ,duurzame technieken

loodgieterswerk, electra, dakbedekking, sanitair, centrale verwarming, lood en zinkwerken, duurzame technieken

en zinkwerken ,duurzame technieken

7315 DW Apeldoorn T (055) 579 15 65 of 06 218 186 22 www.granitodiitalia.nl

Huidvisi

alle tijd en aandacht

instituut vo

huid/blend th micro-derma rimpelcorrec

all round Paslaan 16

Leo Kok

7311 AL Apeldoor n

onroerend goed ondernemingsrecht estate planning

Huidvisie

Willem van Rozen

huid/blend therapie micro-dermabrasie rimpelcorrectie

Postbus 10495 7301 GL Apeldoor n T (055) 58 22 300 F (055) 58 22 301 E info@dnvn.nl w w w.denotar issenvannaam.nl

personen- en familierecht

Anja Hansma familierecht estate planning

I neke S chuijt onroerend goed

Tony Ling ondernemingsrecht

Yvonne Fehr Vlijtseweg 24 7317 AN Ap Tel. 055 - 57 e-mail: info@

instituut voor huidverzorging

Yvonne Fehrenbach Vlijtseweg 242 7317 AN Apeldoorn Tel. 055 - 5791603 e-mail: info@huidvisie.nl


Terug in de tijd

Lang niet iedereen die wilde werd toegelaten tot de Rijksleerschool, nu De Parkenschool

D

De Wet op het Lager Onderwijs van 1889 kondigde wel aan ‘dat van Rijkswege kweekscholen en normaalscholen voor onderwijzers - en ook onderwijzeressen worden opgericht en onderhouden’, dat voornemen betekende niet dat plannen voor zulke instituten zonder slag of stoot de eindstreep haalden. Integendeel, een storm van protesten stak op. In zowel de Tweede als de Eerste Kamer werd fel gediscussieerd of er wel of niet rijksscholen voor kwekelingen moesten komen. De liberale minister van Binnenlandse Zaken, Samuel van Houten, vond dat de ervaringen opgedaan in zowel het openbaar als bijzonder onderwijs aantoonden, ‘dat ook aan vrouwen hare plaats in de school toekomt’. Hij was overtuigd van de pedagogische kwaliteiten van vrouwen, die hij ook wilde honoreren, reden waarom hij vierkant achter zijn plan bleef.

Ietje Kooistra werd directrice van de school. Ze was in Apeldoorn zeker geen onbekende, want haar in 1894 verschenen boek dat een nationaal succes had verworven, was ook hier niet onopgemerkt gebleven. Het succes van haar boek, haar roemvolle reputatie als lerares en hoofd van de leerschool en haar betrokkenheid bij het meisjesonderwijs maakten Ietje in 1896 tot de ideale directrice van de Rijkskweekschool. In Apeldoorn wachtte haar geen optimaal ingericht schoolgebouw. De oude villa moest eerst worden verbouwd en alles moest nog worden aangeschaft, van inktpot tot schoolbanken, niets was er, het werd voor de nieuwe directrice volop pionieren. De opening van het schoolgebouw op 6 juni 1900 was een dubbel feest, want die dag ging ook de Rijksleerschool van start. Kennelijk werd niet ieder kind klakkeloos als leerling geaccepteerd op de Rijksleerschool. Er was plaats voor maar dertig leerlingen, maar ‘lang niet iedereen die wilde werd ook toegelaten; het was een voorrecht één van die dertig te zijn’. De Rijksleerschool was de voorganger van de openbare basisschool De Parken aan de Kastanjelaan.

Apeldoorn lonkte naar de nieuwe opleiding. Waarom zou Rijkskweekschool voor Onderwijzeressen naar Apeldoorn moeten komen en niet worden toegewezen aan Culemborg, dat zich ook kandidaat had gesteld? Apeldoorn was immers een gezonde plaats, in het midden van het land, met een mooie natuur, ‘goed Wim H. Nijhof voor de vorming van aanstaande onderwijzeressen’. En het Rijk zou zeker een leerschool bij de Rijkskweekschool financieren, het zou een modelschool worden. Burgemeester mr. J.A. van Hasselt mocht op audiëntie komen bij minister Samuel van Houten. De bewindsman was overtuigd, zo bleek, want Apeldoorn kreeg de Rijkskweekschool voor Onderwijzeressen en een op rijkskosten te stichten leerschool voor ongeveer tweehonderd kinderen. De kweekschool zou voorlopig worden ondergebracht in een leegkomende villa aan de Vijverlaan, de latere jhr.mr. G.W. Molleruslaan. Achter dit huis zou zo spoedig mogelijk de leerschool worden gebouwd. Docenten en leerlingen van de Rijkskweekschool in 1914. Foto CODA Archief. Voorgaand artikel is gebaseerd op een verhaal over de geschiedenis van De Parkenschool. Het staat in het boek titel Aap Noot Mies in Apeldoorn, geschreven door dr. Wim H. Nijhof, historicus en publicist. Hij behandelt daarin de geschiedenis van het openbaar en bijzonder (lager) onderwijs in Apeldoorn. Het boek, uitgevoerd in full colour, 264 pagina’s, meer dan 100 illustraties, is verkrijgbaar in de boekhandel en kost € 19,95.

Het Parkenblad 7


Kunstwerk Cyril Lixenberg ‘Constructie 3’ zo heet het beeld van de in Londen geboren kunstenaar Cyril Lixenberg dat in het gras bij Marialust staat. Typerende titel, want veel kunstenaars die zich bezig houden met abstracte of elementaire kunst laten de zaken graag open. Zo zie je ook vaak op bijgaande titelplaatjes ‘z.t. (zonder titel)’ staan. Abstract-geometrische kunst wordt vaak als afstandelijk of koud gezien. Wij in Nederland kunnen er wat van, met onze rechtlijnige Rietveld en Mondriaan.

M

Maar er is meer te zien onder het oppervlak van de (geometrisch-)abstracte kunst. Als je bijvoorbeeld naar een Mondriaan kijkt, zeker zijn laatste werk, zie je dan de toeterende taxi’s in New York door de straten rijden, zie je dan het jazzy ritme van de muziek waar hij zo van hield? Misschien niet, maar laten we het dan eens proberen met Cyril Lixenberg. Na studie in Londen, Parijs en Amsterdam ging zijn artistieke carrière altijd gepaard met allerlei bijbaantjes (nu noemen we dat ‘gemengde beroepspraktijk). Zijn werk sloeg aan, zeker in het opdrachtencircuit, en hij kon uiteindelijk geheel van de kunst leven. Het werk van Lixenberg is letterlijk en figuurlijk keihard. De stalen beelden zijn opgebouwd uit cirkels, vierkanten en driehoeken, en passen daarom vaak heel

Constructie 3 Cyril Lixenberg

8

Het Parkenblad

erg goed bij het lijnenspel van het strak verkavelde Nederland (mooi en monumentaal voorbeeld: de beelden op de Ketelmeerdijk Flevoland) of juist bij gebouwen. In het Verzetsstrijderspark in Apeldoorn staat het beeld netjes in het gras aan de waterkant. Precies zoals je dit soort werk een plek geeft, ver weg van lantaarnpalen, rustig in het groen. Kijk er eens rustig naar, door de oogharen of vanuit de ooghoek, en zie hoe met weinig middelen veel kan worden bereikt. Niet overtuigd? Kijk dan nóg eens op www.cyrillixenberg.com en zie het avontuur van deze spelende mens. Jasper van der Graaf Beleidsadviseur Cultuur Eenheid Ruimtelijke Leefomgeving


Parkenfeest

H

Het traditionele Parkenfeest wordt dit jaar op 6 en 7 september gehouden. De zaterdag staat volop in het teken van de jonge bewoners. De kinderen kunnen zich fysiek uitleven, want de klimwand is weer geboekt en ook de poffertjestent ontbreekt niet. Onze vaste leverancier van de kleine kermis heeft een nieuwe attractie waar de kinderen zich heerlijk kunnen vermaken in een circuswereld. Anne Kuijpers houdt op zaterdag weer de antiek-, boeken- en kunstmarkt, meer informatie hierover vindt u in het kader op deze pagina. Het feest wordt gehouden op het weiland bij Marialust. Aan het eind van de vakantieperiode ontvangt u een flyer over het Parkenfeest in uw brievenbus waarin alle activiteiten staan vermeld. Lees deze goed, want op vrijdagavond hebben wij, tijdens de Buurtborrel, een verrassing! Tot 6 en 7 september, Henny Hopman

Antiekmarkt tijdens Parkenfeest Antiek, kunst of oude boeken op zolder of in de garage? Bewoners van De Parken kunnen zaterdag 7 september hun antieke prenten, schilderijen, servies, munten, ansichtkaarten, boeken of meubeltjes verkopen op de Parkenbuurtmarkt bij Marialust. De markt is open van 10.30 tot 16.00 uur. Het gaat nadrukkelijk alleen om spulletjes en boeken van vóór 1940. Een kraam huren kost € 39,50, een halve kraam € 22,50 (alleen voor bewoners, geen handel). Opgeven voor 30 juli via annekuijpers@hotmail.com

Muzikaal rondje

Argeloze wandelaars die op zondag 23 juni door De Parken wandelden, hoorden flarden pianoklanken, zangstemmen of melodieuze klezmermuziek. De deuren van 10 huizen en één kerk stonden die dag open om ze naar binnen te lokken en twee uur lang mee te genieten van de muziek. Door middel van een kaartje konden de mensen kiezen welk huis ze wilden bezoeken en naar welke musici ze wilden luisteren. Eigenlijk was er tijd te kort. Na afloop werd iedereen warm ontvangen op het bordes van Marialust, waar the Occasional Dixie Band en de wijn ons verwelkomden. Al met al: een zeer geslaagd (eerste) muzikaal rondje De Parken! Heeft u hem gemist of heeft u juist zo genoten? Laat ons weten of u het rondje volgend jaar graag ziet terugkomen. U kunt mailen naar: muzikaal.rondje.de.parken@gmail.com.

Het Parkenblad 9


Rijksmuseum Amsterdam: een verbouwing van 13 jaar De meest gemaakte opmerkingen over de verbouwing van het Rijksmuseum gingen over de tijdsduur (13 jaar) en de kosten. Door het mooie resultaat zijn deze opmerkingen al lang vergeten. Nederland is trots op het prachtige gebouw. Toch wil Johan Venema van Venema Restauratie, het bedrijf dat ook zijn steentje heeft bijgedragen aan de restauratie van het museum, even stil staan bij de kritische opmerkingen.

W

“Wat is er vanaf 2000 gebeurd? Begonnen is met het verwijderen van de kunstwerken en de sloop van alles wat niet in het Rijksmuseum hoorde. Dit was nogal wat. In beide atriums bijvoorbeeld, stonden enorme betonnen constructies. Het leken wel twee complete flatgebouwen die gesloopt moesten worden en wel zodanig dat de schade tot een minimum beperkt bleef. Tussen de wanden van oud en nieuw was alles nog eens volgebouwd met installatietechniek. Alles moest eruit. Verder waren alle wanden en plafonds, met een oppervlakte van tienduizenden vierkante meters, van origineel schoon metselwerk, geschilderd en moesten dus ontdaan worden van verf. Zo’n 60.000 ton aan zand is er afgevoerd. Het complete dak is van nieuwe leien en glas voorzien. Geïsoleerd glas waardoor constructies verzwaard moesten worden. Onder het Rijksmuseum zijn complete nieuwe verdiepingen gecreëerd ver onder het NAP. Damwanden werden geslagen, pompen voor de afvoer van grondwater waren continu in bedrijf en er was doorlopend controle om geen schade aan het oude museum te veroorzaken. Sommige werken, zoals funderingswerk van de staanders in de fietstunnel, mochten alleen ‘s nachts uitgevoerd worden in verband met trillingen van het verkeer buiten. Uiterste precisie was noodzakelijk.” Bouwstop “De sloopwerkzaamheden waren binnen een korte tijd geregeld, toch kwam er een stop op het werk, omdat men van mening was dat het niet goed was dat één aannemer het volledige werk zou moeten maken. Deze onderbreking heeft jaren geduurd tot men de opdracht had gegeven aan meer aannemers. De werkzaamheden werden verdeeld. De een kreeg de verantwoording over alle betonconstructies, de ander voor de atriums, voor het dak, de tuin, enz. In een vroeg stadium waren vele restauratieschilders, veelal vrouwen, aan het werk om bijvoorbeeld de Rembrandtzaal te restaureren. Deze bevindt zich boven de beruchte fietstunnel die zowel tijdens als na de restauratie veel stof heeft doen opwaaien. De uiteindelijke beslissing om een doorgang onder de fietsdoorgang te maken heeft ook de nodige tijd en geld gekost. Vooral deze onderneming werd als de meest opzienbarende gezien. Stelt u zich eens voor, al het gevelwerk met muurschilderingen was grotendeels gerestaureerd terwijl men de onderdoorgang nog moest maken.

10

Het Parkenblad

De 24 steunpilaren van de Rembrandtzaal konden natuurlijk niet in de lucht hangen, dus werden ze afgesteund op 4 vijzels per paal, rustend op een gestempelde staalconstructie. Een centimeter verschil door bijvoorbeeld een misrekening of verzakking zou al zorgen voor enorme schades. Toen de voeten van de staanders gesloopt werden en de houten fundatiepalen vrij kwamen bleek de druk daarop zo hoog te zijn dat ze naar boven kwamen. Deze palen werden maanden nat gehouden om verrotting te voorkomen. Wat een kennis van rekenwerk moet er geweest zijn toen de voeten weer op de originele palen werden aangeheeld. Zelfs geroutineerde vaklieden stonden vol verbazing over het slagen van deze enorme onderneming zonder schade aan de boven liggende Rembrandtzaal. In 2010 werd er serieus gestart met de restauratie van het oude Rijksmuseum zelf. Alle gevels binnen en buiten, het natuursteen, het volledige dak werden vanaf dat moment aangepakt. De nieuwbouw in 1885 werd in drie jaar verricht, de eigenlijke restauratie dus in minder dan drie jaar. Het voldoen aan de eisen voor klimaatbeheersing en veiligheid hebben veel tijd en geld gekost. Beseft u hoeveel van de kosten van de 375 miljoen direct weer in de Nederlandse schatkist terecht komt? Een slimme rekenaar komt zo al op een 75% uit. Ondertussen zit elk hotel in Amsterdam vol met buitenlandse toeristen die allemaal het nieuwe Rijksmuseum willen zien. Zij geven niet alleen hun geld uit aan het entreekaartje, maar lopen ook nog even door de PC en ondernemen nog vele andere zaken waarvan een aantal die ze in hun eigen land nooit zouden doen. Het licht en de achtergrondkleuren (donker grijs) in het Rijksmuseum hebben de nodige aandacht gehad in de media. Wij zijn dan ook vele malen benaderd voor de kleurnummers die gebruikt zijn in het Rijksmuseum. Deze zijn op te vragen bij Venema Restauratie door een mailtje te sturen aan: info@venemarestauratie.nl. De werkelijke tijdsduur van de verbouwing, enkele jaren, is door een goede samenwerking van vele bedrijven kort geweest. Het resultaat............. bekijk het zelf, u staat versteld! Johan Venema


Oog voor detail

Gevelankers

E

Een muuranker of balkanker is bedoeld om bij (oude) huizen, boerderijen en andere gebouwen de massief stenen gevelconstructies en de balken van de verdiepingsbalklaag of de kapconstructie aan elkaar te verbinden. Buitenmuren die evenwijdig aan de balklaag lopen, worden door middel van strijkbalkankers, aan de balklaag gekoppeld. Een strijkbalk is een balk die vlak langs en evenwijdig aan de buitenmuur loopt. Een muur- en strijkbalkanker bestaan uit een veer (ook wel strop) en een schoot (ook wel schieter genoemd). De veer gaat door de muur heen en wordt met een uitgesmeed blad voorzien van gaten aan de balk bevestigd. Aan het andere uiteinde van de veer zit de knoop, hier gaat de schoot doorheen. Deze ankers worden ook wel zichtankers of gevelankers genoemd in tegenstelling tot de blindankers die aan de buitenkant van het gebouw niet zichtbaar zijn. Er zitten ‘eenvoudige’ rechte schootankers op met eenvou-

dige tekens in de vorm van strepen en kruisen. Later wordt hiervan een krul gemaakt die in de loop der tijd evolueert tot een versiersel, zoals een bloem, blad, rozet of knop. Ook worden de uiteinden soms opengesneden en/of omgeplooid tot haak- of hartvormen of een dubbele krul. Het is echter vaak niet duidelijk of het hier om symbolische tekens gaat of om huismerken die door de plaatselijke smeden werden aangebracht. Ook worden sierankers om decoratieve redenen aangebracht of stellen ze cijfers voor die het bouwjaar weergeven. Na 1930 werden gevelankers nauwelijks meer toegepast. De redenen zijn dat er sterker (cement-) specie gebruikt werd voor muren en de ankers in de spouwmuren aan het zicht werden onttrokken. Aad Witteveen, architect

Gymnasium Kastanjelaan 10

Kastanjelaan 8

van Heutszlaan 7

van Heutszlaan 5

Het Parkenblad 11


12

Het Parkenblad


Kunst in De Parken In het Verzetsstrijderspark, rond Marialust, zijn 28 en 29 september circa 25 kunstenaars aan het werk. Er is een grote expositieruimte waar kunstenaars hun werken tentoonstellen en verkopen. Ook zijn hier een hapje en een drankje verkrijgbaar. Op de beide middagen zijn er kinderworkshops en treden muziekbands live op. Voor deelname aan de kinderworkshop kun je je aanmelden bij janholtrigter@gmail.com. De aanwezige en nieuw gemaakte kunstwerken kunnen direct worden gekocht, een gedeelte van de opbrengst gaat naar Stichting ‘kLEEF, inloophuis voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden.

E

Een van de 25 kunstenaars is Tiny Höfte-Langendijk, woonachtig in de Parkenwijk. Tiny doet nu voor de 3de keer mee met dit evenement. Zij woont met haar man ruim 23 jaar in Apeldoorn. Daarvoor heeft zij altijd in Noord-Holland gewoond waar zij lange tijd handenarbeidles en tekenles aan diverse scholen heeft gegeven. Omdat het werk van haar man naar Deventer werd verplaatst was verhuizing naar het oosten noodzakelijk. Enige jaren reisde zij nog vanuit Apeldoorn naar de scholen in het westen maar koos er uiteindelijk voor om meer tijd en energie te geven aan haar grote liefde de schilderkunst. Onder begeleiding van onder andere Ron van der Werf, voor wie zij nog altijd grote bewondering heeft, bracht zij haar talent verder tot ontwikkeling. Zij startte puur figuratief, daarna volgde haar abstraherende/magisch realistische periode en nu werkt zij vooral abstract, met gemengde technieken op ruw gemaakt canvas, soms met simpele improvisaties van strakke lijnen en primaire kleuren, dan weer met kleurrijke composities met herkenbare elementen. Op haar website www.langendijk.exto.nl kun je veel afbeeldingen van haar kunstwerken zien. Zij heeft geëxposeerd in verschillende galeries en openbare gebouwen en het ministerie VROM koos haar schilderij “moeder aarde” als belangrijke drager

voor de campagne “bewust bodemgebruik”. In de Grote Kerk in Apeldoorn hangen tot augustus een aantal grote werken van haar. De deelnemers worden in de gelegenheid gesteld om eind oktober te exposeren in het ketelhuis van de voormalige Zwitsallocatie aan de Vlijtseweg waar tegen die tijd de Veluwse Schavuyt ambachtelijk wordt gebrouwen. De organisatie hoopt en verwacht veel wijkbewoners te begroeten op Kunst in De Parken tijdens het laatste weekend in september. Jan Cobelens

Heeft u nieuws voor de Parkenbewoners, laat het ons dan weten via: parkenblad@deparken.nl

Het Parkenblad 13


Ondernemende wijken Weet u hoeveel ondernemers er bij u in de buurt zitten? En wat ze doen? Ik heb zelf geen idee maar verwacht dat het er heel veel zijn. In Osseveld-Woudhuis bleken het er meer dan 1000 te zijn.

H

Hermien Jacobs is zelf ondernemer in de wijk Osseveld-Woudhuis en heeft dit jaar voor de tweede keer de Bolwerkbeurs georganiseerd. Op vrijdagavond een netwerkavond voor de ondernemers in de wijk en op zaterdag een beurs in marktsetting waar de ondernemers zichzelf aan de wijkbewoners konden presenteren. Ook deze tweede editie was weer een groot succes. De ondernemers blijken graag mee te doen. Zo graag dat de beurs vol was en er ‘nee’ verkocht moest worden. Waarom doen ze mee? Soms omdat ze verwachten er nieuw klanten aan over te houden maar ook gewoon om te laten zien wat ze doen. Velen van hen zijn immers zzp-ers die hun kantoor of bedrijf achter de voordeur van hun eigen huis runnen. Als buurtbewoner merkt u daar weinig of niets van en ook de ondernemer zelf weet vaak niet dat de buurvrouw van een paar huizen verderop een bedrijf heeft waarmee misschien een mooie samenwerking tot stand kan komen.

ondernemers uit de wijk. Hermien Jacobs gaf hen in ieder geval als tip om juist de ondernemers zelf in te zetten voor de organisatie. Enerzijds als een soort sponsoring in natura, anderzijds omdat zij vaak al beschikken over een netwerkje van ondernemers en hun taal spreken. Voelt u hier wat voor? Laat het weten! Volg mij ook op twitter @gemapeldoornnw José Cvetanovic, stadsdeelmanager Noordwest

Kortom, de Bolwerkbeurs is een prima concept. Overigens, voor zover Hermien weet, ook nog eens uniek in Nederland èn door de ondernemers en bewoners uit de wijk zelf georganiseerd. Iets voor u en uw wijk? De wijkraden De Sprengen en De Naald vieren dit jaar hun jubileum. Zij doen dat onder andere met een gezamenlijke markt op de Koning Lodewijklaan op 14 september a.s. Mogelijk ook samen met de

Het Koraal Centraal - Orgelconcerten in de Grote Kerk Apeldoorn Stichting Vrienden van de Grote Kerk Apeldoorn heeft samen met organist Jan Quintus Zwart voor de komende maanden een mooie serie orgelconcerten kunnen opzetten, met als thema HET KORAAL CENTRAAL. Naast organist van de Grote Kerk, Wout van Andel, zijn er anderen die het prachtige Bätz Witte Orgel bespelen. Het programma is zo opgezet dat niet alleen orgelliefhebbers zullen genieten, er is voor een ieder wel een reden om deze zomer op dinsdagavond naar de orgelserie te komen. Nieuw dit jaar is een orgelconcert van André Knevel met medewerking van de bekende panfluitiste Liselotte Rokyta.

De orgelconcerten vinden plaats op: 16 juli Wim Magré 23 juli Evert van de Veen 30 juli Everhard Zwart 6 augustus André Knevel m.m.v Liselotte Rokyta, panfluit 13 augustus Jorit Woudt 20 augustus Peter Eilander 27 augustus Wilhelminaconcert De concerten beginnen op 20.00 uur. Toegangsprijs: € 7,00 p.p.; kinderen tot 12 jaar gratis. Kaartverkoop bij de kerkingangen, Loolaan 16, 7315 AB Apeldoorn www.vriendenvandegrotekerk.nl

14

Het Parkenblad


Te Loo Meesterschilders in de prijzen Henny te Loo mag zich met recht Meesterschilder noemen. Deze in De Parken wonende schilder en ondernemer won de Nationale Schilders Vakprijs 2011. Daarnaast deelde hij in de eer van de gedeelde eerste prijs van de Stichting Apeldoornse Monumenten die dat jaar naar Villa Apoldro aan de Loolaan ging. Het Apeldoornse schildersbedrijf tekende voor de restauratieschilderwerken van deze met zorg gerenoveerde villa.

D

De Nationale Schilders Vakprijs is een initiatief van de schildersVakkrant. Het project waar Te Loo de prijs in de categorie Nieuwbouw schilderwerk aan te danken had, is het schilder- en decoratiewerk in het gezondheidscentrum van Dok Zuid. De schilders van Te Loo gebruikten in Dok Zuid verschillende technieken in de wandafwerking. Directeur Henny te Loo: „Er is onder meer gewerkt met een decoratieve muurverf die het vermogen heeft om diepte in de wand aan te brengen”. De schilders van Te Loo zijn ook vaak aan het werk in de Parken. Te Loo hecht veel waarde aan het in stand houden van historisch waardevolle panden: “Het gaat bij restauratieschilderwerken van monumentale panden niet alleen om het creëren van een bepaalde stijl en een sfeer, maar ook om het vinden van historisch volledig verantwoorde oplossingen in materialen en kleuren, zowel binnen als buiten. Monumentenbeheer is niet alleen terugkijken maar ook inspelen hoe dat monument voor de toekomst behouden kan blijven”. Restauratie De restauratie van de villa Apoldro aan de Loolaan 55, leverde Te Loo Meesterschilders nog meer eer op. Deze kreeg een gedeelde eerste prijs van de Stichting Apeldoornse Monumenten (SAM) voor goed uitgevoerde renovaties aan historisch waardevolle panden. De villa dateert uit 1846 en is een van de oudste bewaarde woonhuizen van Apeldoorn. In opdracht van de eigenaren is de villa geheel gerestaureerd in originele staat. Volgens SAM zijn bij de verbouwing zoveel mogelijk authentieke onderdelen gespaard, terwijl ontbrekende delen in de oorspronkelijke stijl werden uitgevoerd. Goed voor een gedeelde eerste plaats, samen met het woonhuis aan de Anna Paulownalaan 2, de Toetoepan.

Henny te Loo met de Nationale Schilders Vakprijs.

Apeldoornse Popschool - nieuw initiatief Vanaf 2 september 2013 start popmuzikant, producer en organisator Maurits de Weert een nieuw muzikaal-educatief initiatief: De Apeldoornse Popschool. De Weert heeft met een jarenlange podiumervaring als muzikant zijn sporen in het popcircuit ruimschoots verdiend.

instrument of zang staat op het lesprogramma, ook optreden voor en het bespelen van publiek neemt een belangrijke plaats in. En dan niet in een zaaltje met mensen die muisstil op hun stoel moeten zitten, maar op een echt podium met een lichtshow en een flinke geluidsinstallatie voor een groot en enthousiast publiek!

De Weert wil met de Apeldoornse Popschool de popmuzikant in spé vanaf de eerste les leuke en uit- Vanaf september 2013 is de Apeldoornse Popschool dagende nummers leren spelen en geen suffe deuntjes te vinden aan het Jean Monnetpark 59 in Apeldoorn. die niemand kent. Niet alleen het beheersen van een Meer informatie op www.apeldoornsepopschool.nl.

Het Parkenblad 15


Kies voor kwaliteit. Kies voor de meesterschilder.

Te Loo Meesterschilders onderscheidt zich door subliem schilderwerk, uitgevoerd met ĂŠchte liefde voor het vak. Daardoor staan wij al sinds 1928 bekend als dĂŠ specialist in binnen- en buitenschilderwerk aan historische gebouwen en monumentale panden in en rond Apeldoorn. Hiervoor zijn we o.a. beloond met de Nationale SchildersVAKprijs. Meesterlijk toch?

Watermanstraat 100, 7324 AK Apeldoorn, telefoon (055) 366 53 33, info@teloo.nl, www.teloo.nl