Parkenblad zomer 2012

Page 1

4101915_bw_Parkenblad_juni:binnenwerk

22-06-2012

15:15

Pagina 1

zomer 2012

Het Parkenblad

met onder andere:

Parkenfeest met buurtmarkt Uitkomsten van wijkenquĂŞte Terug in de tijd: De Hermitage


4101915_bw_Parkenblad_juni:binnenwerk

22-06-2012

15:15

Pagina 2

RESTAURATIE RENOVATIE

% !!

! &

! " # $ !

$

%

!


4101915_bw_Parkenblad_juni:binnenwerk

Colofon Het Parkenblad is een uitgave van wijkraad De Parken. Het verschijnt twee keer per jaar en wordt gratis bezorgd op ruim 990 adressen in de wijk De Parken in Apeldoorn. De namen en telefoonnummers van de bestuursleden van de wijkraad vindt u op www.deparken.nl onder Wijkraad. Redactie Hetty ter Braak Karlijn van Onzenoort Samenstelling en eindredactie Karlijn van Onzenoort Fotografie Luud Riphagen, Menno Mulder e.a. coverfoto: Luud Riphagen Redactieadres Het Parkenblad p/a Generaal van Heutszlaan 12 7316 CH Apeldoorn parkenblad@deparken.nl Advertenties Penningmeester wijkraad De Parken telefoon: 055-5763449 Lay-out en druk VDA-groep

22-06-2012

15:15

Pagina 3

Beste medewijkbewoners,

H

Hier mag ik u wederom ‘bijpraten’ over het wel en wee van onze wijk. Gelukkig is het weer ‘fonteinenseizoen’ en kunnen wij genieten van de spuitende fonteinen in onze mooie parken. Voor de Wilhelminafontein op het Emmaplein staat nog een en ander te gebeuren. Met de gemeente is afgesproken dat de sproeikop vervangen zal worden zodat deze fontein weer gaat spuiten zoals dat oorspronkelijk het geval was. Verder wordt er het volgend seizoen verlichting op deze fontein aangebracht zodat er ’s avonds ook wat te zien is. Onze algemene jaarvergadering op 15 maart jongstleden was goed bezocht. Het verhaal van groenbeheerder Gert Jan Mulderij over de beheerdocumenten ‘Een buurt als park’ en het hiervan afgeleide document ’Handreiking voor beheer van de Parkenbuurt’ was zeer verhelderend. Eindelijk hebben we een document waarin beschreven wordt en vastgelegd is: wat te doen met – en wat kunnen we verwachten in – onze parken. Beide documenten kunt u vinden op onze website. Zoals misschien enkelen van u is opgevallen heeft het perkje op de hoek van de Generaal Van der Heydenlaan en Generaal Van Heutszlaan een nieuwe beplanting gekregen. Meer hierover op pagina 11. Verder is het monumentje De IJsvogel, waarover ik de vorige keer berichtte, inmiddels langs de Grift geplaatst. In december heeft u een enquêteformulier in de bus gekregen waarmee u input kon geven voor de Toekomstagenda voor onze wijk. De respons was uitermate groot, onze dank hiervoor. Op pagina 10 vindt u de uitkomsten van de enquête. In april is in samenwerking met Het Koetshuis een soort wijkborrel georganiseerd voor wijkbewoners, die redelijk goed is bezocht. Inmiddels heeft dit nog een keer plaatsgevonden. Wij gaan samen met de familie Brouwers van Het Koetshuis de bijeenkomsten evalueren en bekijken of wij hiervan iets reguliers kunnen maken. Op 13 februari heeft een brainstormsessie plaatsgevonden over de toekomstige inrichting van het, voor Apeldoorners bekende, Zwitsalcomplex: het terrein aan de Vlijtseweg tegenover de Laan van Kerschoten. Verschillende ideeën zijn daar naar voren gebracht, die in een voorstel/plan verwerkt zullen worden. Tot slot is op 16 mei de aftrap gegeven voor het eerste deel van Vlijt I (vanaf de Deventerbrug naar het sluisje). Wat gaat er verder in onze omgeving gebeuren? Op 10, 11 en 12 augustus wordt, voor de derde keer alweer, het festival ‘Kunst in De Parken’ georganiseerd, dat muzikaal wordt omlijst door optredens van enkele bands. Op 31 augustus en 1 september vindt het jaarlijkse Parkenfeest plaats, met dit keer ook aandacht voor de iets oudere jeugd. Meer hierover op pagina’s 4 en 5. Wij hopen weer vele wijkbewoners te mogen begroeten/ontmoeten tijdens de diverse evenementen deze zomer. Met vriendelijke groeten, Dolf Sijbesma, voorzitter wijkraad De Parken

Het Parkenblad 3


4101915_bw_Parkenblad_juni:binnenwerk

22-06-2012

15:15

r u u h e t 5 zalen m) 0 tot 150 6 n a (v n tinge nde afme le il h c s r e V 2

ven o h e n e o r de g

voor elkaar

Beleefd aanbevolen voor uw:

loodgieterswerk, electra, dakbedekking, sanitair, centrale verwarming, lood en zinkwerken, duurzame technieken Het Parkenblad

Parkenfeest 2012

Het is alweer bijna zover‌ Ook dit jaar organiseert wijkraad De Parken het traditionele Parkenfeest op de weide voor Marialust! Op vrijdagavond 31 augustus is er onze wijkborrel vanaf 18.30 uur en op zaterdag 1 september is het feest voor jong en oud! Voor de kleintjes onder ons betekent dit opnieuw de draaimolen, zweefmolen, ballenbak e.d., maar dit jaar zijn er ook speciale attracties voor met name de iets oudere jeugd, zoals een mobiele klimwand, voetbaldoel schieten en een heuse rodeostier! Natuurlijk ontbreken de poffertjes ook dit jaar niet! Op zaterdag is het terras vanaf 11.00 uur geopend.

Informeer vrijblijvend via Accres, tel. 055 527 05 50, kijk op onze website www.accres.nl of volg ons op Twitter @zaalhuuraccres.

4

Zomer

Nieuw

Heeft u of uw organisatie, vereniging enz. belangstelling voor het huren van een zaal in het nieuwe multifunctioneel centrum De Groene Hoven aan de Koninginnelaan?

Pagina 4

Buurtmarkt bij Marialust Het Parkenfeest wordt voor het eerst uitgebreid met een buurtmarkt op zaterdag 1 september van 10.30 tot 17.00 uur bij Marialust. Als bewoner kunt u hier uw oude boeken, munten, schilderijen, prenten, ansichtkaarten, serviezen, haltafeltje, vitrinekastje, oud glaswerk of brocante aan buurtgenoten verkopen. De organisatie let erop dat de nadruk ligt op spulletjes van vóór 1940. Dus kijk op zolder of in uw ouderlijk huis naar overtollig antiek en huur, eventueel samen, een kraam. (Een halve kraam huren kan ook.) Het wordt een heerlijke markt om te snuffelen en natuurlijk om in gesprek te raken over uw hobby, het servies dat u zoekt, uw verzameling of het opknappen van oude meubeltjes... En wat is er leuker dan op het terras bij de koffie uw vondsten te bekijken? Meer informatie? Ga voor meer informatie naar www.deparken.nl en let op uw brievenbus voor de flyer met nadere informatie over de attracties en de mogelijkheid om een kraam te huren. Graag tot ziens op 31 augustus en 1 september!

Antiek, kunst, oude boeken of brocante op zolder?

Doe er uw medebewoners een plezier mee en huur een kraam op de Parkenbuurtmarkt op zaterdag 1 september. Informatie over prijzen en opgeven (vóór 30 juli) via annekuijpers@hotmail.com (alleen voor bewoners, geen handel).


4101915_bw_Parkenblad_juni:binnenwerk

22-06-2012

15:15

Pagina 5

in De Parken Kunst in De Parken Het evenement ‘Kunst in de Parken’ zal dit jaar voor het derde achtereenvolgende jaar plaatsvinden en wel van vrijdag 10 tot en met zondag 12 augustus. Het organisatiecomité is erin geslaagd om 25 kunstenaars uit Nederland, onder wie natuurlijk een aantal afkomstig uit Apeldoorn, te laten deelnemen aan dit bruisende kunstevenement. Rondom Marialust en in het Verzetsstrijderspark zullen de kunstenaars gedurende drie dagen tussen 10.00 en 17.00 uur ter plekke hun kunstwerken maken. Natuurlijk is het mogelijk om de kunstenaars te vragen bepaalde opdrachten uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan het schilderen van portretten, woonhuizen of heel specifieke opdrachten.

Veiling voor goede doel In de prachtige grote partytent op het terrein kunt u een glaasje drinken en gebruikmaken van een beperkte catering. Hier zal op zondag ook de grote veiling plaatsvinden. De opbrengst van deze veiling gaat voornamelijk naar de bekende Stichting 'kLEEF, een inloophuis voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden, zie www.stichtingkleef.nl.

Programma ‘Kunst in De Parken’ Het voorlopige programma van het kunstevenement ziet er in grote lijnen als volgt uit: vrijdag 10 augustus • vanaf 10.00 uur: de kunstenaars starten met de opbouw van hun plekje en hun werkzaamheden • vanaf 17.00 uur: optreden van the Kockxfriends Dixieland zaterdag 11 augustus • vanaf 10.00 uur: start activiteiten kunstenaars • vanaf 14.00 uur: kinderworkshop opgeven ter plaatse • vanaf 15.00 uur: optreden van Riverboat Jazzband zondag 12 augustus • vanaf 10.00 uur: start activiteiten kunstenaars • vanaf 14.00 uur: optreden van New Eper Swing orkest • om 16.00 uur: grote veiling

Meer informatie Noteer dit weekend vast in uw agenda! U bent van harte welkom om dit unieke kunstevenement in Apeldoorn te bezoeken. De toegang tot het terrein waar de kunstenaars actief zijn is gratis en vrij toegankelijk. Op www.kunstindeparken.nl vindt u de meest actuele informatie. Voor nadere informatie kunt u bellen met Jan Holtrigter via 06-51.22.19.15. Galerie Ateliers Marialust

SAM wordt 25 jaar! Op dinsdag 13 november a.s. is het 25 jaar geleden dat de Stichting Apeldoornse Monumenten (SAM) werd opgericht. Aanleiding was de ongeordende sloop van veel waardevolle monumenten die plaats moesten maken voor nieuwbouw en expansie van de stad. In de afgelopen 25 jaar heeft SAM grote en kleine monumenten kunnen behouden. En dat gaat gevierd worden met een groot feest met activiteiten, die deze zomer al starten. Op vrijdag 24 augustus staat een ‘monumentale thee’ gepland: een walking high tea in drie panden in onze wijk. Ook wordt op donderdag 27 september een musical verwacht. En noteert u alvast de jubileumreceptie op dinsdag 13 november! Als voorproefje op de festiviteiten heeft de SAM een kwartetspel met 36 monumenten ontwikkeld, dat te koop is bij de Apeldoornse boekhandels, CODA en VVV. Meer informatie via www.apeldoornsemonumenten.nl.

Het Parkenblad 5


4101915_bw_Parkenblad_juni:binnenwerk

22-06-2012

15:15

Pagina 6

s

s s

O_

<\kbXd\i GfkaX[fi`\ `j _…k X[i\j mffi \\e ^\q\cc`^ \k\eka\% E\\d gcXXkj XXe „„e mXe [\ _l`j\c`ab\ kX]\cka\j \e n`a m\iqfi^\e l \\e j]\\imfcc\ Xmfe[% Feq\ ?fccXe[j\ \e @kXc`XXej\ ^\i\Z_k\e j\im\i\e n`a `e ^cf\`\e[ _\k\ gfka\j \e gXee\ka\j qf[Xk l iljk`^ mXe ln \k\e blek ^\e`\k\e D\k )' g\ijfe\e f] d\\i ^\e`\k l mXe _\\ic`ab *$^Xe^\e Yl]]\k% Feq\ \\kbXd\i `j [Xe _\c\dXXc mXe l% Eetkamer Potjandorie is 7 dagen per week geopend. <\kbXd\i GfkaXe[fi`\ `j fg\e mXe nf\ej[X^ kfk \e Op maandag en dinsdag kunt u vanaf 20 personen d\k qfe[X^% Fg dXXe[X^ \e [`ej[X^ blek l mXeX] de eetkamer voor u exclusief reserveren. )' g\ijfe\e [\ \\kbXd\i mffi l \oZclj`\] i\j\im\i\e% U kunt vanaf 5 uur bij ons terecht. Onze keuken sluit niet L blek mXeX] , lli Y`a fej k\i\Z_k% Feq\ b\lb\e jcl`k e`\k voor 9 uur. Voorkom teleurstelling en reserveer! mffi 0 lli% Mffibfd k\c\lijk\cc`e^ \e i\j\im\\i ;[jaWc[h Fej`WdZeh_[ =Wp[bb[ijhWWj '/W" 7f[bZeehd J[b[\eed &++ +(' /* '/

! k\^\e `ec\m\i`e^ mXe [\q\ X[m\i\ek`\ bi`a^ l Xcj l d\k m`\i g\ijfe\e bfdk \k\e ( _ff][^\i\Z_k ^iXk`j%

u en uw gasten zijn onze zorg! nnn%gfkaXe[fi`\%ec

Al meer dan tien jaar is Granito di Italia gespecialiseerd in alles wat met granito te maken heeft. Een badkamer zoals afgebeeld is mogelijk, maar ook in de keuken kan Granito di Italia veel voor u betekenen. Graag nemen wij met u door wat uw persoonlijke wensen zijn. U zult versteld staan van het eindresultaat. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of een offerte. Michael Mairhofer Koninginnelaan 239 7315 DW Apeldoorn T (055) 579 15 65 of 06 218 186 22 www.granitodiitalia.nl

aalle lle tijd tijd een n aaandacht an da cht

all rround oun nd P Paslaan a s l a a n 16 16

LLeo eo K Kok ok

ALL A Apeldoorn 77311 311 A peldoorn

onr onroerend oerend goed onder nemingsreccht ondernemingsrecht esta te planning estate

Huidvisie

Postbus P o s t b u s 10495 10495

instituut voor huidverzorging

T (055) ( 0 5 5 ) 5588 2222 3300 00

huid/blend therapie micro-dermabrasie rimpelcorrectie

F (055) ( 0 5 5 ) 5588 2222 3301 01

Yvonne Fehrenbach Vlijtseweg 242 7317 AN Apeldoorn Tel. 055 - 5791603 e-mail: info@huidvisie.nl

GLL A Apeldoorn 77301 301 G peldoorn

E iinfo@dnvn.nl nfo@dnvn.nl w.denotarissenvannaam.nl www .denotarissenvannaam.nl

W Willem illem v van an R Rozen ozen personen- en fam familierecht ilierecht

A Anja nja H Hansma ansma familier familierecht echt esta t te planning l i estate

IIneke n e k e S chuijt chuijt onr onroerend oerend goed

T Tony o n y LLing ing onder ondernemingsrecht nemingsreccht


4101915_bw_Parkenblad_juni:binnenwerk

22-06-2012

15:15

Pagina 7

Parkenportret

De familie Matto-Van Aalst

M

“Monique werkt als ontwikkel- en opleidingsfunctionaris bij de OAD in Holten, ik werk als accountmanager ASR/Europeesche verzekeringen in Amsterdam. Toen we elkaar leerden kennen, woonde zij in Enschede en ik in Zaandijk. Na drie jaar op en neer pendelen wilden wij graag gaan samenwonen. Monique wilde niet voorbij Amersfoort en ik niet voorbij de IJssel. En omdat wij in Apeldoorn al gezamenlijke vrienden hadden wonen, zijn wij daar eerst op huizenjacht gegaan. Toen we De Parken ontdekten en naar ons – wat later bleek – huidige huis reden, wisten we direct: deze wijk gaat onze plek worden! Al na de eerste bezichtiging hebben het huis gekocht. In het begin hebben wij samen met onze ouders heel veel geklust en zo veel mogelijk in ere hersteld. Serredeuren teruggeplaatst, glas in lood gerepareerd en ook de granieten vloer van tapijt en vijf lijmlagen ontdaan en gerepareerd. “Luuk (groep 4) en Max (groep 3) zitten beiden op de Anne Frankschool, een kleinschalige school, waar we ons alle vier goed thuis voelen bij het thema ‘samen leren, samen spelen, samen leven’. Ze hebben veel vriendjes in de buurt. Luuk is helemaal gek van voet-

Foto: Menno Mulder

Monique van Aalst (42) en Ronald Matto (45) wonen met hun zonen Luuk (7) en Max (6) ruim negen jaar aan de Anna Paulownalaan 24. Ze voelen zich geluksvogels dat ze op zo’n unieke plek mogen wonen met zoveel lieve mensen om zich heen.

ballen en al een keer kampioen geworden met zijn team bij Robur. Max is een grote Playmobilfan en tennist met veel plezier bij Kerschoten, net als Monique. Ik squash elke week met onder anderen enkele buurtbewoners. “Elke dag wanneer wij van het werk de wijk in rijden, prijzen wij onszelf gelukkig en beseffen wij hoe uniek wij hier wonen. Mooie grote robuuste oude bomen langs de weg, prachtige parken met fonteinen en karakteristieke huizen, winkels voor de dagelijkse boodschappen op loopafstand en het centrum van Apeldoorn binnen vijf minuten op de fiets. Daarnaast zijn school, sportactiviteiten, theater en bioscoop zeer dicht in de buurt, net als de Julianatoren en Apenheul. Maar het allermooiste van De Parken zijn de mensen die er samen leven. Die elkaar een hartelijk woord gunnen en gezamenlijk dingen ondernemen die het leven de moeite waard maken, zoals een bakje koffie drinken, (kerst)borrelen, barbecueën, voetballen, tennissen en een potje kaarten.” Wilt u ook met uw gezin voor de lens van de bekende Apeldoornse fotograaf Menno Mulder? Geef u dan op via de contactpagina van onze site.

Het Parkenblad 7


4101915_bw_Parkenblad_juni:binnenwerk

22-06-2012

15:15

Pagina 8

Bedrijvigheid in De Parken

Verhuismij neemt zorgen uit handen Meestal hebben we het over De Parken als woonwijk: zo’n kleine duizend voordeuren met daarachter de bewoners. Sommige bewoners werken ook in hun huis, soms met een bijzonder beroep. Daaraan besteden we in elke editie van Het Parkenblad aandacht. Dit keer ging Leo Labrujere op bezoek bij Reinhilde Ammerlaan.

R

Reinhilde Ammerlaan ‘doet’ in verhuizingen, maar ze is geen verhuizer in de traditionele zin: geen grote verhuiswagens, geen sterke mannen, geen katrollen en geen ‘hondjes’. Gewoon, een huiskamer in een leuk oud huis aan de Emmalaan. Zoals vaker bij deze interviews het geval is, blijkt dat Reinhilde een lange en kronkelige weg is gegaan voordat ze ondernemer werd. Ze werd geboren in Den Haag, woonde in veel verschillende steden (vader was militair, werd vaak overgeplaatst) en groeide uiteindelijk op in Nijkerk. Ze deed de middelbare school in Amersfoort en ging vervolgens studeren aan de Hogeschool Utrecht. Reinhilde koos voor Oefentherapie Cesar, daarna Personeel & Organisatie en deed vervolgens diverse specialisaties zoals arbeidsrecht en Arbomanagement. “Mijn eerste baan was bij een grote bank in Utrecht. Ik werkte daar in de sector Werving en selectie. Daarna werd ik hoofd Personeel & Organisatie bij een

woningbouwvereniging. Dat bedrijf was actief in de Bijlmermeer. Ik wil altijd weten wat er onder het personeel speelt en waar ze tijdens het werk tegenaan lopen, dus zocht ik ze regelmatig ter plekke op. Wat ik daar allemaal hoorde en meemaakte... Ik zou er een boek over kunnen schrijven!” Ervaring in Genemuiden Na een periode van freelancen ging Reinhilde werken bij een grote tapijtfabriek in Genemuiden, van oudsher hét centrum van de Nederlandse tapijtindustrie. “Ik startte als Arbomanager. Enige tijd later werd ik benoemd tot hoofd P&O. In zo’n functie krijg je met allerlei instanties te maken, zoals de arbeidsinspectie, de milieudienst, enzovoort. In Genemuiden en omstreken is men behoudend en ook argwanend als het (nieuwe) regelgeving betreft. Het arbeidsethos is hoog. Men werkt hard – en waarom zou je bijvoorbeeld de veiligheidsvoorzieningen op een machine niet mogen uitschakelen als je daardoor sneller kunt werken? Het heeft me wel enige moeite gekost om dit soort dingen uit te bannen!” Forse opknapper aan Emmalaan Reinhilde en haar partner besloten ruim negen jaar geleden centraler te gaan wonen, maar wel zo dat de boot in Giethoorn bereikbaar bleef en er ook geschaatst kon worden in Deventer. “We kwamen bij toeval in Apeldoorn terecht. Het huis aan de Emmalaan uit 1896 stond te koop en daar vielen we voor. Het was een forse opknapper: de vorige bewoonster was een oude dame, die de laatste decennia weinig aan onderhoud had gedaan. Veel ‘authentieke elementen’ en met vrije toegang voor allerlei vogeltjes! De verbouwing begon in de prachtige zomer van 2003, waarbij we letterlijk kampeerden in en rondom het huis. En nu is het klaar, op een paar kleine dingetjes na. We vinden het geweldig in De Parken. Het is een prachtige en bijzondere wijk, dicht bij het centrum, met veel voorzieningen, echt prima. En Apeldoorn ligt mooi centraal, ook voor mijn werk. We hebben indertijd een goede keus gemaakt.”

Reinhilde Ammerlaan startte in 2006 met Verhuismij (www.verhuismij.nl).

8

Het Parkenblad

Verhuiszorgen overnemen In 2005 stopte Reinhilde met werken in loondienst. “Ik ben in 2006 met Verhuismij begonnen. Ik had al


4101915_bw_Parkenblad_juni:binnenwerk

22-06-2012

15:15

Pagina 9

Verhuismij begeleidt alle soorten verhuizingen, zowel voor particulieren als bedrijven.

veel langer het idee om een eigen bedrijf te starten. Het idee voor Verhuismij ontstond na het overlijden van mijn schoonouders. Die woonden in Brabant, twee uur rijden vanuit mijn vorige woonplaats. Hun huis moest worden opgeruimd. Bij het huis hoorde een grote werkplaats met allerlei machines voor hout- en metaalbewerking. We moesten heel vaak heen en weer rijden om allerlei zaken rondom het huis en de inboedel te regelen: verkoop, verzekering, nutsbedrijven en noem maar op. Dat bracht veel emoties mee en kostte ontzettend veel tijd. Toen rijpte bij mij het idee voor een service als Verhuismij! Wat zou het plezierig zijn als iemand al die zorgen van je zou overnemen in vergelijkbare situaties. Denk maar eens aan verhuizen naar een verzorgingstehuis, of twee werkende partners die van twee huizen naar een nieuwe woning verhuizen, of een bedrijfsverhuizing.” Om klanten te werven heeft Reinhilde in het begin mailings verstuurd en folders verspreid. Inmiddels maakt ze gebruik van de sociale media en heeft ze een netwerk van notarissen, bewindvoerders, woonzorginstellingen, makelaars en uitvaartbedrijven. Steeds belangrijker zijn het resultaat van mond-tot-mondreclame en langzamerhand ook nieuwe opdrachten uit de bestaande klantenkring.

Groot netwerk Verhuismij begeleidt alle soorten verhuizingen, vanaf het sorteren van de zaken die verhuisd moeten worden tot en met het inpakken, verkopen of afvoeren van overbodige spullen, het regelen met nutsbedrijven en uiteraard de verhuizing zelf. Soms komt daarbij het opknappen en stofferen van de nieuwe woning, een verbouwinkje en het inrichten van het huis. “Als een huis leegkomt door het overlijden van de bewoner, bied ik de mogelijkheid om het oude huis in optimale staat te brengen voor verkoop en een makelaar in te schakelen. In overleg met de erfgenamen kan ik de inboedel te verkopen via veilingen, antiquariaten, opkopers en ten slotte goede doelen. Daarbij zijn een vertrouwensband en een goede financiële verantwoording van groot belang. Bij bedrijven zorg ik bovendien voor bijvoorbeeld relocation, het opstellen van een gebruiksvergunning, Arbozaken, het sluiten van onderhoudscontracten, het inrichten van nieuwe werkplekken, waarbij mijn ervaring uit het verleden natuurlijk goed van pas komt – kortom: alles waarvoor het bedrijf zelf geen tijd of mensen heeft. Verhuismij heeft geen personeel in dienst, maar ik beschik over een groot netwerk voor de uitvoering van alle opdrachten en taken op maat.” Al met al heeft De Parken met Verhuismij een bijzonder bedrijf in de wijk met een heel enthousiaste ondernemer.

Het Parkenblad 9


4101915_bw_Parkenblad_juni:binnenwerk

22-06-2012

15:15

Pagina 10

Uitkomsten van enquête in De Parken

B

Begin dit jaar heeft u kunnen deelnemen aan een enquête over ons stadsdeel Noordwest. 235 wijkbewoners hebben de enquête ingevuld en vanuit het stadsdeel kwamen in totaal 1300 reacties. Een respons die boven verwachting is, mede dankzij u! Uit de resultaten blijkt dat u zeer gehecht bent aan uw wijk. Bewoners van De Parken zijn tevreden over het groen en vinden dat de wijk een goede ligging heeft. U vindt dat de wegen, fietspaden en trottoirs meer onderhoud verdienen. Ook vindt u het belangrijk dat de 30-kilometerzones beter worden gecontroleerd. Bedreigingen voor het stadsdeel Noordwest ziet u in het toenemende aantal woninginbraken. Ook de vermindering van het groene karakter door het kappen van bomen baart u zorgen. Kansen ziet u in het creëren van ruimte voor jongeren en in de inrichting van ontwikkellocaties. In de enquête werden ook vragen gesteld die specifiek betrekking hadden op de wijk De Parken. U bent van mening dat de inrichting van de Koninginnelaan en de uitgaansoverlast door jongeren zwakke punten zijn. Bedreigingen ziet u in de wijziging van de bestemming van woonhuizen in kantoren en bijzondere woonvormen, en de gevoeligheid voor woninginbraken vanwege de ruime opzet van de wijk. Daarentegen ziet u kansen voor De Parken in het

handhaven van het woonkarakter, het tegengaan van verstening van tuinen en, in het verlengde daarvan, het handhaven van het groene karakter van de wijk. Met de gegevens uit de enquête is de Toekomstagenda Noordwest opgesteld, een document boordevol wensen en adviezen van de stadsdeelbewoners richting de gemeente. Met suggesties voor onderwerpen als parkeerdruk, inrichting van de openbare ruimte en ideeën om de sociale samenhang te bevorderen. Eind juni presenteren de wijkraden namens de bewoners van Noordwest de Toekomstagenda aan de gemeenteraad. Een waardevol document, want van de vorige Toekomstagenda is zo’n 70 procent gerealiseerd. Keijzer Communicatie

De vermindering van het groene karakter van de wijk door het kappen van bomen en de verstening van tuinen baart wijkbewoners zorgen.

Verslag Jaarvergadering Op donderdag 15 maart jongstleden vond de jaarlijkse vergadering voor wijkbewoners plaats. Als gast was uitgenodigd groenbeheerder Gert Jan Mulderij die sprak over de beheervisie Parkenbuurt. Op onze website kunt u het verslag van de vergadering lezen.

10

Het Parkenblad


4101915_bw_Parkenblad_juni:binnenwerk

22-06-2012

15:15

Pagina 11

Openbaar groen en burgerparticipatie

Buurtbewoners tuinieren zelf in openbaar perkje Wellicht is het u opgevallen dat het perkje op de splitsing Generaal Van Heutszlaan – Generaal Van der Heydenlaan van een andere beplanting is voorzien? En misschien hebt u zelfs gezien dat Parkenbewoners daar zelf de handen uit de mouwen steken? Hieronder enkele vragen aan Anneke Stolk, de ontwerpster van dit perkje.

W

Wat was de aanleiding voor deze actie? “In februari 2011 werd tijdens de wijkvergadering de vraag gesteld of er iets aan de beplanting van het perkje op de kruising Van Swietenlaan – Molleruslaan – Van der Heydenlaan gedaan kon worden. De vragenstelster vond het saai dat er maar één plantensoort in stond die er ook nog eens het hele jaar hetzelfde uitzag. Toen heb ik aangeboden om een nieuw beplantingsplan voor dat perkje te maken. In de gesprekken die volgden met groenbeheerder Ernst Jan Mulderij, hebben we bedacht dat er eigenlijk drie perkjes zijn die met elkaar verbonden zijn door de Van Heutszlaan, Van der Heydenlaan en Van Swietenlaan. Daarom heb ik voor alle drie de perkjes een op elkaar lijkend nieuw beplantingsplan gemaakt.” Hoe verliep de samenwerking met de wijkraad? “Toen Mulderij en ik de beplanting met de kosten duidelijk hadden, hebben we met de wijkraad bekeken of dit plan haalbaar was. De gemeente stelde zich op het standpunt dat de wijkraad de beplanting moest bekostigen en de bewoners voor een deel het onderhoud op zich moesten nemen. Burgerparticipatie wordt dat genoemd. De gemeente kon wel helpen met de aanleg en het reguliere onderhoud. Toen de wijkraad vervolgens besloot om met één perkje te starten, werd dat het perkje op de splitsing Van Heutszlaan – Van der Heydenlaan, omdat ze zich verzekerd wist van enkele bewoners die aan het onderhoud daarvan wilden meewerken.” Hoe is de uitvoering in zijn werk gegaan? “Eind maart kwam op een ochtend de gemeente de oude beplanting weghalen, ’s middags hebben we met de gemeente en vier bewoners de nieuwe beplanting in de grond gezet. Er staan nu groen/witblijvende heestertjes en roze bloeiende roosjes, met daartussen lavendelplanten. Een van de bewoners heeft met haar

kinderen ’s avonds nog gieters water naar het perkje gesleept, maar dat is toch wel een fikse klus voor een heel perkje. Gelukkig kwam na het weekend de gemeente met een tank water die het perk goed van water voorzag.” Hoe gaat het nu met de burgerparticipatie? “De gemeente heeft een contractje opgesteld dat wij met drie huishoudens hebben ondertekend. Hierin staat dat wij verantwoordelijk zijn voor het onkruidvrij houden van het perk en dat wij de lavendel jaarlijks moeten terugsnoeien. Het overige onderhoud en de vervanging van dode planten doet de gemeente. Al met al zijn dit werkzaamheden die voor ons als buurtbewoners te doen zijn. Het plan is om gezamenlijk hiervoor een paar keer een zaterdagochtendafspraak te maken. Mochten meer mensen het leuk vinden om hierbij aan te sluiten, dan kunnen ze zich aanmelden via info@Annaparte.nl.” En de andere twee perkjes…? “Met de wijkraad is de afspraak gemaakt dat eerst bekeken wordt of dit perkje bevalt. Als er dan ook nog voldoende buurtbewoners zijn die zich aanmelden voor het onderhoud van de andere twee perkjes [via de contactpagina van www.deparken.nl, red.], dan zou er volgend jaar geld vrijgemaakt kunnen worden voor het vervolg. Het ontwerp ligt immers klaar…”

Burgerparticipatie in de praktijk! Bewoners zijn verantwoordelijk voor het onkruidvrij houden van het perkje.

Het Parkenblad 11


4101915_bw_Parkenblad_juni:binnenwerk

22-06-2012

15:15

Pagina 12

Ontdek Boots apotheek Loolaan Boots is al ruim 160 jaar een begrip in Engeland. Boots combineert de traditionele apotheek met een uitgebreid assortiment aan andere gezondheids- en schoonheidsproducten. De combinatie van farmaceutische zorg en ‘health en beauty’ werd in februari 2009 in Nederland geïntroduceerd. Inmiddels zijn er 25 Boots apotheken in Nederland. En een ervan is vorig jaar in Apeldoorn geopend. De apotheek is gevestigd aan de Loolaan 35.

Apotheek Boots apotheek Loolaan is in de eerste plaats een apotheek waar mensen terecht kunnen voor hun receptgeneesmiddelen. Mensen helpen met deskundig advies is een belangrijk deel van ons werk. Wij kijken bijvoorbeeld bij ieder recept dat aangeboden wordt, of het samengaat met andere medicijnen die gebruikt worden. Constateren we een probleem of hebben we vragen dan zullen we altijd met de huisarts overleggen.

Goed voelen De filosofie van John Boot, de oprichter van Boots in 1849, was gebaseerd op wat we nu ‘feel good’ noemen. Boots helpt je goed te voelen. Dat principe vormt nog steeds de grondslag voor de Boots producten. Het zijn allemaal uitstekende producten, die bovendien aantrekkelijke geprijsd zijn. Topper zijn de innovatieve huidverzorgingsproducten van No7. No7 is een begrip in Engeland en bestaat al meer dan 75 jaar. Alle producten zijn hypoallergeen en dermatologisch getest. De Protect en Perfect producten van No7 zijn speciaal ontwikkeld om de eerste tekenen Boots apotheek Loolaan Loolaan 35 7314 AB Apeldoorn T (055) 522 05 22 www.nl.boots.com

12

Het Parkenblad

van huidveroudering tegen te gaan. Diepere lijntjes en rimpels worden erdoor verzacht. Maar er is natuurlijk nog veel meer… Loop eens binnen, laat u adviseren door onze medewerkers. Zij staan klaar voor u. En houd onze website in de gaten voor aanbiedingen, de nieuwste producten en innovatieve ontwikkelingen. Maak kennis met onze merken. Ontdek Boots!


4101915_bw_Parkenblad_juni:binnenwerk

22-06-2012

15:15

Pagina 13

Dakraampjes in De Parken

Prijswandelen

D

Dit keer hebben we vier foto’s van dakramen afgebeeld. Om de prijsvraag iets makkelijker te maken geven we ook de vier adressen van deze dakramen in willekeurige volgorde: a) Canadalaan 35, b) Van der Houven van Oordtlaan 8, c) Kerklaan 33 en d) Prof. Röntgenstraat 21. Aan u de opdracht om de juiste combinaties bij elkaar te zoeken. Kijk weer goed om u heen, zoek de diverse architectonische variaties en stuur uw antwoord vóór 1 november a.s. naar parkenblad@deparken.nl en maak kans op een fles wijn! Bij meerdere goede inzendingen wordt geloot. Een plezierige wandeling gewenst!

2

3

4

Foto’s: Luud Riphagen

1

Oplossing vorige keer In de vorige editie stonden vier pinakels afgebeeld in deze rubriek met de vraag welke adressen erbij hoorden. We ontvingen twee goede inzendingen, namelijk van Gerd-Jan van Oers uit de Frederikslaan en van Lan Mey en Arnold Hopman uit de Laan van Kerschoten. Omdat de heer Van Oers al eerder heeft gewonnen, gaat de fles wijn nu naar de familie Hopman. De oplossing was 1. Burgemeester Tutein Noltheniuslaan 42, 2. Mr. Van Hasseltlaan 21, 3. Wilhelminapark 23, 4. Bas Backerlaan 2.

Vrijdagavondvoetbal op Emmaplein Sinds enige tijd verzamelt zich op vrijdagavond een groep jonge ouders en kinderen op het Emmaplein. De vaders (en soms moeders) voetballen dan tegen de kinderen en tussen de bedrijven door worden de gebeurtenissen van de week uitgewisseld. Deze happening is spontaan ontstaan door elkaar per sms op te roepen. Inmiddels is het een wekelijks tafereel waaraan veel buurtgenoten uit de Anna Paulownalaan, Emmalaan en Mr. Van Hasseltlaan met veel plezier meedoen.

Het Parkenblad 13


4101915_bw_Parkenblad_juni:binnenwerk

22-06-2012

15:15

Pagina 14

Terug in de tijd

De Hermitage Bert Kompanje neemt ons dit keer mee naar De Hermitage, de villa op de hoek van de Molleruslaan en de Oranjelaan. En zoals gebruikelijk duikt hij weer in de archieven van CODA om zogenoemde kadastrale recherche uit te voeren.

O

Op de Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 38 staat al heel wat jaren een villa met de naam De Hermitage in de topgevel. Ook de laatste eigenaar heeft bij het schilderen van de villa de naam gehandhaafd. Dat roept natuurlijk bij mij de vraag op waar komt de naam vandaan. Slaan we de Van Dale erop na, dan zien we drie betekenissen: (1) kluizenaarshut, verblijfplaats van een heremiet, (2) naam van een bekend museum en (3) Franse wijn, afkomstig van het gebergte l‘Hermitage aan de Rhône. Notariële acte uit 1877 De eerste eigenaar van De Hermitage was de heer Hugenholtz, die het pand heeft gekocht van Hendrik Christiaan van der Houven van Oordt, de grondlegger van De Parken. In het archief van CODA heb ik daarvan de notariële acte gevonden: “Heeden den veertienden Februarij achttienhonderd zeven en zeventig is voor mij, Reinier Johannes Groll, notaris ter standplaats Apeldoorn; de Heer Hendrik Christiaan van der Houven van Oordt verschenen, Dijkgraaf van de Veluwe en grondeigenaar, wonende te Apeldoorn. Die bij deze verklaarde onder vrijwa-

ring volgens de wet te hebben verkocht, afgestaan en overgedragen aan de heer Jan Bartholomeus Hugenholtz, koopman woonachtig te Apeldoorn, hier tegenwoordig en medeverschijnende deze erve koop en overdracht aannemende: Een Heerenhuis met grond, staande en gelegen aan de Vijverlaan in het Oranjepark te Apeldoorn; op den perceelsgewijzen leggerder gemeente bekend in sectie H nummer 2079 huis, één are twintig centiare en 2080 land negentien are vijftig centiare.”

Historische foto van De Hermitage aan de Molleruslaan (collectie Berry Meester). Boven een foto uit 2006 (foto: Luud Riphagen).

14

Het Parkenblad


4101915_bw_Parkenblad_juni:binnenwerk

22-06-2012

15:15

Pagina 15

De Hermitage, gezien vanuit het zuidwesten (collectie Berry Meester): boven een historische foto, eronder twee recente foto’s van Luud Riphagen.

Gelijknamige museum in Sint-Petersburg Over de naam van de villa wordt niet geschreven. Ook heb ik niet kunnen ontdekken hoe lang het huis die naam al draagt. Wel is het heel opvallend dat de voorgevel van De Hermitage enkele overeenkomsten heeft met het gelijknamige museum in Sint-Petersburg. Beide beschikken over een zogenoemde arcade, bestaande uit drie bogen. Wellicht heeft een eigenaar om die reden deze naam voor zijn villa gekozen. Verder is het een echte stadsvilla met invloeden van het neoclassicisme uit 1878 met een koetshuis. In 1931 is nog een bouwvergunning aangevraagd is om het dak iets te verhogen. Ook gaat het verhaal dat er in de Tweede Wereldoorlog onderduikers in het huis verborgen waren. Een paar jaar geleden is het prachtige pand weer helemaal opgeknapt en gerenoveerd. Het is, zoals zoveel huizen in

De Parken, een huis met geschiedenis. Als u tijd hebt, moet u er zeker eens langslopen.

Museum De Hermitage in Sint-Petersburg, waarmee de Apeldoornse villa enkele overeenkomsten heeft.

Het Parkenblad 15


4101915_bw_Parkenblad_juni:binnenwerk

22-06-2012

15:15

Pagina 16

Te Loo Meesterschilders: Overall winnaar Nationale SchildersVAKprijs 2011

Te Loo Meesterschilders onderscheidt zich door subliem schilderwerk, uitgevoerd met échte liefde voor het vak. Daardoor staan wij al sinds 1928 bekend als dé specialist in binnen- en buitenschilderwerk aan historische gebouwen en monumentale panden in en rond Apeldoorn. Dit

Juryrapport:

jaar zijn we hiervoor beloond met de

De motivatie van de vakjury om Te Loo Meesterschilders

Nationale SchildersVAKprijs 2011. Meesterlijk toch?

als overall winnaar aan te wijzen, motiveerde de vakjury als volgt: ‘Een nationale prijs vraag om een nationale winnaar. De jury zag zich dan ook voor de taak gesteld om tussen tien toppers, waaronder al drie winnaars in een categorie, er één uit te kiezen die de bijzonderste is. De Nationale SchildersVakprijs heeft immers als doel de kwaliteit van schilderwerk te promoten en de discussie daarover te stimuleren door bijzonder schilderwerk te belonen.

Watermanstraat 100, 7324 AK Apeldoorn, telefoon (055) 366 53 33, info@teloo.nl, www.teloo.nl