Parkenblad zomer 2009

Page 1

4016788_cover_Parkenblad_jul:Opmaak 1

24-06-2009

10:45

Pagina 1

juli 2009

Het Parkenblad

met onder andere:

Onthulling Kwartjesfontein Feest in De Parken Herinrichting Regentesselaan Instituut Parkzicht Galerie Marialust


4016788_cover_Parkenblad_jul:Opmaak 1

24-06-2009

10:45

Pagina 2


4016788_bw_Parkenblad_jul:binnenwerk

24-06-2009

10:45

Pagina 3

Beste medewijkbewoners,

H

Hier weer mijn verslag over wat er het laatste half jaar zoal te doen was en/of gebeurde in onze wijk. Om te beginnen wil ik het hebben over ‘ons wijkfeest’. Het ligt in de bedoeling dat dit evenement plaatsvindt op vrijdag 4 en zaterdag 5 september a.s. Er zijn al de nodige attracties vastgelegd en onze ‘sponsorcommissie’ is al weer een tijdje druk bezig om de financiën hiervoor rond te krijgen. Elke bijdrage om dit jaarlijkse hoogtepunt mogelijk te maken is van harte welkom. In augustus zullen wij u door middel van een flyer hierover nader berichten. Een van de meest in het oog lopende zaken die gerealiseerd is in het afgelopen half jaar, is uiteraard de Kwartjesfontein. Na wat aanloopproblemen is deze nu dagelijks te bewonderen. Ik vind het een aanwinst voor onze Parken. We gaan nu op volle kracht proberen om hierna de Emmapleinfontein uit het ‘slop’ te halen en ook daar weer een mooi, spuitend monument van te maken. Ontwikkelingen van de projecten rond onze wijk zoals De Vlijt I en De Sportvelden verlopen toch wat trager dan een half jaar geleden verwacht werd. Dit heeft ongetwijfeld te maken met beschikbare geldstromen, maar ook hier houden wij de vinger aan de pols. Over de beheervisie c.q. beheerplan voor onze wijk is nu nog niets concreets te melden; er wordt aan gewerkt maar er ligt nog niets voor, althans niet bij ons. De sirenemast op de hoek Generaal van Heutszlaan / Alexanderlaan is op dit moment - begin juni nog niet verplaatst. Wel is ons toegezegd dat dit vóór eind juni zal gebeuren. Tijdens ons halfjaarlijkse overleg met de afdelingen ‘Groen’ en ‘Grijs’ van de gemeente hebben we het onderhoud van de vele stukken groen binnen onze wijk onder de aandacht gebracht, zoals de strook langs de weide bij Marialust, de strook langs De Grift tussen de Van Aelstlaan en Marialust, het vele ‘doodhout’ in de bomen en het snoeien van diverse bomen op verschillende plekken binnen onze wijk. Hiervoor vonden we een welwillend oor en kregen we toezeggingen dat een en ander de aandacht zal krijgen van de dienst Groenbeheer. Bij de grijze bloedgroep hebben we gewezen op het achterstallige onderhoud aan trottoirs, wegen en rioleringen binnen onze wijk. Men is zich hier terdege van bewust maar ook hier gaat het om prioriteitstelling bij de gemeente in verband met de beschikbare gelden. Het pad langs De Grift zal wel worden aangepakt, maar dat is op dit moment een zaak tussen de uitvoerende aannemer en de gemeente. Wij hopen op een mooie zomer met een geslaagd wijkfeest begin september, waar - naar wij hopen weer vele wijkbewoners elkaar zullen ontmoeten. Zet het vast in uw agenda. Met vriendelijke groeten, Dolf Sijbesma, voorzitter wijkraad De Parken

Het Parkenblad 3


4016788_bw_Parkenblad_jul:binnenwerk

24-06-2009

10:45

Pagina 4

Officiële onthulling op 31 augustus

Van Oranjepark naar Marialust Het is u ongetwijfeld al opgevallen dat sinds maandag 11 mei onze prachtige Parkenbuurt, in de vijver voor Marialust, verrijkt is met de schitterend gerestaureerde Kwartjesfontein gemaakt door de beeldhouwer Pieter Puype, een oud-bewoner van De Parken. Een lange geschiedenis is hieraan voorafgegaan.

D

De Kwartjesfontein is destijds door Pieter Puype (1874-1942) vervaardigd, op initiatief en met steun van Jo Wegener (van het krantenconcern) en dankzij de bijdrage van talloze kwartjes door de Apeldoornse bevolking. Op 31 augustus 1932 heeft de toenmalige kroonprinses Juliana, op de verjaardag dus van haar moeder, de fontein onder zeer grote belangstelling in het Oranjepark onthuld. Eind jaren zeventig was de fontein helaas dusdanig vervallen dat hij door de huidige fontein in het Oranjepark werd vervangen. De Kwartjesfontein raakte verder in verval en werd, overigens goed ‘verzorgd’, opgeslagen op de gemeentewerf. U kunt dit allemaal nalezen in het alleraardigste boek van dr. Paul Rem, conservator bij het Paleis Het Loo: De Kwartjesfontein van Pieter Puype; de opmerkelijke historie van een Apeldoornse fontein en zijn schepper. Dit boek is voor € 9,95 verkrijgbaar bij de Apeldoornse boekwinkels en bij de Stichting Apeldoornse Monumenten (SAM).

4

Het Parkenblad

Honderdste geboortedag Juliana In het verleden is verscheidene malen geprobeerd om de Kwartjesfontein te restaureren en te herplaatsen, helaas zonder resultaat. Op initiatief van de Stichting Apeldoornse Monumenten is begin 2008 wederom een poging gewaagd om in 2009 de fontein weer te herplaatsen. In 2009 was het namelijk honderd jaar geleden dat prinses Juliana geboren werd. Nadat de Rabobank Apeldoorn en Omstreken, mede omdat de Rabobank in 2009 haar honderdjarig bestaan zou vieren, had besloten tot zeer belangrijke financiële steun, werd door de SAM een werkgroep ingesteld om aan de realisatie te werken. De werkgroep werd bijgestaan door een Comité van Aanbeveling waarvan Harm Bruins Slot voorzitter was. In de afgelopen maanden is door de werkgroep, waarin ook wijkraadvoorzitter Dolf Sijbesma een geweldige bijdrage heeft geleverd, hard gewerkt om de fontein weer te restaureren en herplaatsen. En het lukte.


4016788_bw_Parkenblad_jul:binnenwerk

24-06-2009

10:45

Pagina 5

Feestelijke onthulling De opleveringsdatum van medio april werd, mede door de geweldige ondersteuning van de gemeente en Rabobank, gehaald en alles was gereed om de fontein op 30 april om 15.00 uur feestelijk te laten onthullen door Commissaris van de Koning de heer Cornielje en onze burgemeester. Ten gevolge van de zeer tragische gebeurtenissen werd om 13.00 uur besloten de onthulling af te gelasten. Het voornemen is nu om op maandag 31 augustus de fontein officieel te onthullen. Tot die tijd zal de fontein alleen overdag spuiten en wordt de prachtige verlichting nog niet ontstoken. Jan Cobelens, bestuurslid SAM

Over de SAM De Stichting Apeldoornse Monumenten (SAM), initiatiefnemer van de herplaatsing van de Kwartjesfontein, is in 1987 opgericht en heeft onder meer als doelstelling het bewaken en bewaren van het architectonisch en cultureel erfgoed in onze prachtige gemeente. De restauratie van de Kwartjesfontein is een bewijs dat de stichting volop leeft en zich zeer actief opstelt voor de instandhouding van onze prachtige Apeldoornse monumenten. De stichting beschikt over vijfhonderd donateurs, van wie slechts tachtig (!) in onze Parkenwijk, en een aantal vrijwilligers. Graag wil de SAM haar donateurbestand uitbreiden om nog beter haar doelstellingen te kunnen waarmaken. Ook zijn sponsors natuurlijk van harte welkom. Meer informatie vindt u op www.apeldoornsemonumenten.nl.

Galerie Ateliers Marialust In het prachtige Verzetstrijderspark bevindt zich achter het Koetshuis, over de brug, een aantal ateliers van Apeldoornse kunstenaars. Drie van deze kunstenaars hebben zich verenigd en in juni 2008 de Stichting Galerie Ateliers Marialust opgericht. Deze stichting heeft onder meer als doel om de belangstelling voor en de kennis van kunst bij een breed publiek te bevorderen. Daarvoor stellen de kunstenaars Etienne Bagchus, Martin Willemsen en Jan Freark Wierda, met een maandelijks wisselende gastexposant, hun ateliers op de eerste zondag van de maand (koopzondag)

open van 12.00 tot 17.00 uur en zijn ze aanwezig om over hun werk te vertellen en uitleg te geven. De Galerie Ateliers Marialust heeft in het afgelopen jaar talrijke bezoekers, in een gezellige en ontspannen sfeer, met een hapje en een drankje mogen begroeten. Ook hebben dertien gastexposanten, afkomstig uit Apeldoorn, hun kunstobjecten tentoongesteld. Een bezoek aan de ateliers – mooi gelegen aan de Grift en vlakbij de gerestaureerde, fraai spuitende Kwartjesfontein – kan een aangename onderbreking van uw zondag betekenen. U bent van harte welkom.

Het Parkenblad 5


4016788_bw_Parkenblad_jul:binnenwerk

24-06-2009

10:46

Pagina 6

Uniek Vakmanschap Ve Ve

Huis Nieuw Rande, Diepenveen

Huis Nieuw Rande, Diepenveen

Wilhelminapark, Apeldoorn

Gen. van Heutszlaan, Apeldoorn

“Venema Gevelrestauratie is gespecialiseerd in gevel-renovatie, -restauratie en -reiniging. In de afgelopen 35 jaar heeft Venema zich ontwikkeld tot een hoogwaardige onderneming, die met de meest moderne middelen en volgens de laatste milieu-eisen historische en monumentale gevels niet alleen reinigt, maar ook in de oorspronkelijke staat terugbrengt. Door het leveren van hoogwaardige kwaliteit is de naam Venema een begrip geworden.�

www.venemaholding.nl Paslaan, Apeldoorn

Hanzeweg 14H 7241 CS LOCHEM Tel.: 0573-253086 Fax: 0573-255774 info@venemaholding.nl www.venemaholding.nl

6

Het Parkenblad

Restauratie van monumenten Traditioneel Voegwerk Traditioneel Stucwerk Metsel -en Inboetwerken Gevelreiniging


4016788_bw_Parkenblad_jul:binnenwerk

24-06-2009

10:46

Pagina 7

Noteer in uw agenda: 4 en 5 september

Feest in De Parken 2009

O

Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september a.s. organiseert wijkraad De Parken opnieuw een Parkenfeest voor alle bewoners van de wijk op de weide voor Marialust. De vrijdagavond staat weer in het teken van allerlei sportieve activiteiten en de traditionele buurtborrel inclusief de Poffertjeskraam. De zaterdag is het wederom feest voor alle kinderen, met een nostalgische kermis, schminken, een teken- of schilderactiviteit onder leiding van de kunstenaars van Galerie Marialust, dit alles geflankeerd door de Poffertjeskraam en het terras met diverse snacks en drankjes. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website (www.deparken.nl). U kunt zich hier ook alvast opgeven voor het sportieve gedeelte; u neemt dan deel met een team van vier personen aan meerdere spellen op vrijdag 4 september. Graag tot ziens op 4 en 5 september. Henny Hopman, namens wijkraad De Parken

Muziek in De Parken?

V

Vorig jaar was Muziek in De Parken, ondanks een beetje regen, een groot succes. Circa 2300 bezoekers kwamen af op dit evenement, dat plaatsvond in zeven tuinen en twee parken. De organisatie wijkt dit jaar uit naar Beekbergen. Daar zal op zondagmiddag 9 augustus het evenement Muziek in Beekbergse Tuinen plaatsvinden. Muziek in De Parken is niet voorgoed verdwenen, benadrukt Wiebren Buma, zakelijk leider NJO. “Soms moet je wat anders doen, je blik verruimen,

leren van andere locaties. Volgend jaar komen we ook weer gewoon naar De Parken. Dat blijft voor ons een heel speciale plek. De wijk barst van de muziekliefhebbers die ons elk jaar ontzettend hartelijk verwelkomen. Dat willen we niet verliezen! We hopen dat de bewoners van De Parken de fiets pakken en een kijkje komen nemen in Beekbergen.� De Muziekzomer brengt Gelderland dit jaar van 6 tot en met 23 augustus een breed scala aan klassieke muziek. Met name in en rond Apeldoorn wordt veel georganiseerd op mooie locaties in Radio Kootwijk, Ugchelen, Beekbergen en Apeldoorn. Zo speelt op 16 augustus The Hague String Variations (van violiste Lisanne Soeterboek) in de Muziektent in het Oranjepark. Op het programma staan werken van Schubert, Tsjaikovski en Brahms. De gehele programmering van de NJO Muziekzomer is te vinden op www.muziekzomer.nl.

Het Parkenblad 7


4016788_bw_Parkenblad_jul:binnenwerk

24-06-2009

10:46

Pagina 8

Bedrijvigheid in De Parken

Architect Han Heuvelink Meestal hebben we het over De Parken als woonwijk: zo’n kleine duizend voordeuren met daarachter de bewoners. Sommige bewoners werken ook in hun huis, soms met een heel bijzonder beroep. Daaraan besteden we in elke editie van Het Parkenblad aandacht. Dit keer ging Leo Labrujere op bezoek bij Han Heuvelink.

D

De keuze voor het beroep van architect was voor Han Heuvelink een vanzelfsprekende zaak. De liefde voor het vak is hem met de paplepel ingegeven: zijn grootvader begon ruim honderd jaar geleden een architectenbureau in Apeldoorn. Daarna kozen zijn vader en oom voor dit beroep en stichtten hun eigen bureau. Deze traditie werd niet alleen door Han voortgezet: ook zijn broer, zuster en zwager zijn allen architect. Aanvankelijk koos Han voor een technische studie: HTS Bouwkunde. Maar de architectuur bleef trekken. Daarom studeerde hij vervolgens aan de Academie voor Bouwkunst in Arnhem. Naast deze studie werkte hij op het bureau van zijn vader en oom. “In Arnhem lag de nadruk op creativiteit; de bouwkundige kant had ik al afgerond. Eigenlijk heb ik het vak geleerd van een tuinman en een beeldhouwer. Mijn groep bestond uit vier studenten. Dat gaf ruimte voor intensieve contacten met de docenten. Doordat de opleiding in deeltijd werd gegeven, kon ik tegelijkertijd in de praktijk wer-

8

Het Parkenblad

ken. Die combinatie vond ik heel plezierig en leverde een goede basis voor mijn latere werk.” Sporen van Heuvelink Han rangschikt zich onder de aanhangers van de ‘ervaringsarchitectuur’. Anders dan bij de ‘zuiver esthetische’ richt deze architectuur zich meer op de natuurlijke omgeving en de ruimtelijke beleving. “Het is een ervaringsvak”, zegt hij, “je moet in de schoenen van je opdrachtgever kunnen staan en op basis daarvan een ontwerp kunnen maken. Naarmate je langer meeloopt, word je steeds meer op je ervaring en expertise aangesproken.” Over de creatieve kant van zijn beroep merkt hij op: “Op zaterdagochtenden denk ik na over het creatieve gedeelte van mijn werk; in de rest van de week werk ik dat uit.” In meer dan honderd jaar hebben de architecten Heuvelink veel sporen nagelaten in Apeldoorn en omgeving. Met name na de Tweede Wereldoorlog kwamen veel winkelpanden aan de Hoofdstraat tot


4016788_bw_Parkenblad_jul:binnenwerk

24-06-2009

10:46

Pagina 9

stand: nieuwe en verbouwde, fabrieken (zoals papierfabrieken en de fabriek van Van Houtum en Palm), kantoorpanden en veel woningen en villa’s, onder meer in De Parken. Op de kantoren van de families Heuvelink werden ook mensen opgeleid; de ‘jongens’ werden ze genoemd. Dit waren vaak vaklieden uit de bouw, die door een ongeval hun beroep niet meer konden uitoefenen. Op het architectenbureau leerden ze dan voor technisch tekenaar. Han komt ze nog steeds op allerlei plekken tegen. Verbouwingen van woonhuizen Han heeft in de familietraditie eveneens veel bedrijfspanden gebouwd, winkelpanden, kantoren en woonhuizen. Voorbeelden zijn het kantoor van Moret & Limperg aan de PWA-laan, het interieur van De Wilde Pieters en van Het Jachthuis, de layout van alle HANOS-vestigingen. “Bij het ontwerp van bedrijfspanden speelt mijn technische kennis en interesse een belangrijke rol. Daardoor ben ik in staat om het ontwerp toe te snijden op de organisatie van de productie van zo’n bedrijf.” De laatste jaren legt Han zich toe op zijn specialiteit: verbouwingen, met name van woonhuizen. “Juist op dit gebied is een goede communicatie met de opdrachtgevers van groot belang om tot een goed resultaat te komen. Je moet zorgen dat je alle wensen en voorkeuren helder krijgt en samenbrengt in één concept. Het doet er niet toe of mensen willen bouwen in de jarendertigstijl of juist heel modern. Het beste resultaat krijg je als je consequent bent in het concept. Over dat concept moet tussen opdrachtgever en architect volstrekte overeenstemming bestaan.”

Architectuur in Apeldoorn Han constateert dat er in de laatste decennia meer aandacht is gekomen voor architectuur in onze stad, zowel van de overheid als van het bedrijfsleven. Er is een flink aantal bijzondere gebouwen tot stand gekomen, die soms tot veel discussie hebben geleid. De Apeldoornse afdeling van de BNA-architecten speelt daarbij een actieve rol. Han stelt dat de overheid altijd een belangrijke opdrachtgever is voor architecten. “Ik constateer dat relatief weinig van die opdrachten aan Apeldoornse architecten worden gegund. Het is jammer dat die groep te weinig kans krijgt om het ‘smoel’ van de stad mede te bepalen.” Hij pleit voor meer experimenten. “Denk daarbij aan het verruimen van de mogelijkheden voor de bouw van huizen in opdracht van individuele bewoners. Een andere belangrijke categorie is het ontwikkelen van nieuwe woonvormen voor specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld senioren. Daar is in toenemende mate behoefte aan.” Han woont zijn hele leven in Apeldoorn en – meer in het bijzonder – in De Parken. “Ik ben geboren aan de Catharina van Reesstraat, naast het Sportfondsenbad, verhuisde naar de Kerklaan en woonde later aan de Generaal Van Swietenlaan. Sinds 1997 woon ik aan het Prins Hendrikplein. Dat huis is ongetwijfeld een van de oudste van De Parken, want het werd omstreeks 1863 gebouwd!” Apeldoorn is door de inzet van drie generaties Heuvelink mede vorm gegeven. “Het is heel bijzonder om je hele leven midden in die stad te wonen en mee te werken aan het gezicht ervan”, besluit Heuvelink tevreden.

Parkeren in De Parken De gemeente heeft een aantal malen contact gehad met wijkraad De Parken over het parkeren in de wijk. Dit gebeurde naar aanleiding van klachten over het langdurig parkeren door binnenstadsbezoekers, buiten de huidige parkeervergunningzone. Ook op de laatste wijkraadvergadering is het onderwerp aan de orde geweest. Naar aanleiding daarvan heeft de wijkraad aan de gemeente gevraagd om de huidige parkeervergunningzone te vergroten. Een voorstel hiervoor zou kunnen zijn om de huidige parkeerverbodzone om te zetten naar een parkeervergunningzone.

De gemeente is op dit moment bezig met de voorbereiding van een concreet voorstel. De begrenzing van het nieuwe vergunninggebied moet worden bepaald en ook de plaatsen waar bezoekers kunnen parkeren. Na de zomervakantie wil de gemeente dit voorstel aan de bewoners voorleggen in een bewonersbrief. Na verwerking van uw reacties kan dan een definitief besluit worden genomen door het college van B&W. Daarna kan eventuele invoering plaatsvinden. Jaap van de Rijt, afdeling Mobiliteit, gemeente Apeldoorn

Het Parkenblad 9


4016788_bw_Parkenblad_jul:binnenwerk

24-06-2009

/A@@M DN ID@O O@ FJJK NODEG @>CO@M R@G /A@@M FPI E@ JQ@MDB@IN R@G >M@kM@I ?JJM ?@ EPDNO@ F@PU@N O@ H<F@I

8JK XFSEFO HFHSFQFO EPPS EF XBSNF BNCJBODF JO EF BEWFSUFOUJFT WBO .BSU ,MFQQF /B FFO TIPXSPPNCF[PFL XB SFO XF WFSLPDIU POT IVJT XJMEFO XF JOHFSJDIU [JFO WPMHFOT .BSUT DPODFQU °%F LVOTU WBO NPPJ XPOFO± %F KVJTUF LFV[F EBU XFSE POT TOFM EVJEFMJKL¥

RKKN AAJ RKHHA@ECA NABANAJPEA >AVKAG

888 ."35,-&11& /-

"1&-%003/ /PPSE 7MJKUTFXFH

10:46

Pagina 10


4016788_bw_Parkenblad_jul:binnenwerk

24-06-2009

10:46

Pagina 11

%F LVOTU WBO NPPJ XPOFO

Ralph Lauren

Designers Guild

Mulberry

Nobilis

Gant

Lizzo

PAINTING THE PAST


4016788_bw_Parkenblad_jul:binnenwerk

24-06-2009

10:46

Pagina 12

s

s s

O_

<\kbXd\i GfkaX[fi`\ `j _…k X[i\j mffi \\e ^\q\cc`^ \k\eka\% E\\d gcXXkj XXe „„e mXe [\ _l`j\c`ab\ kX]\cka\j \e n`a m\iqfi^\e l \\e j]\\imfcc\ Xmfe[% Feq\ ?fccXe[j\ \e @kXc`XXej\ ^\i\Z_k\e j\im\i\e n`a `e ^cf\`\e[ _\k\ gfka\j \e gXee\ka\j qf[Xk l iljk`^ mXe ln \k\e blek ^\e`\k\e D\k )' g\ijfe\e f] d\\i ^\e`\k l mXe _\\ic`ab *$^Xe^\e Yl]]\k% Feq\ \\kbXd\i `j [Xe _\c\dXXc mXe l% Eetkamer Potjandorie is 7 dagen per week geopend. <\kbXd\i GfkaXe[fi`\ `j fg\e mXe nf\ej[X^ kfk \e Op maandag en dinsdag kunt u vanaf 20 personen d\k qfe[X^% Fg dXXe[X^ \e [`ej[X^ blek l mXeX] de eetkamer voor u exclusief reserveren. )' g\ijfe\e [\ \\kbXd\i mffi l \oZclj`\] i\j\im\i\e% U kunt vanaf 5 uur bij ons terecht. Onze keuken sluit niet L blek mXeX] , lli Y`a fej k\i\Z_k% Feq\ b\lb\e jcl`k e`\k voor 9 uur. Voorkom teleurstelling en reserveer! mffi 0 lli% Mffibfd k\c\lijk\cc`e^ \e i\j\im\\i ;[jaWc[h Fej`WdZeh_[ =Wp[bb[ijhWWj '/W" 7f[bZeehd J[b[\eed &++ +(' /* '/

! k\^\e `ec\m\i`e^ mXe [\q\ X[m\i\ek`\ bi`a^ l Xcj l d\k m`\i g\ijfe\e bfdk \k\e ( _ff][^\i\Z_k ^iXk`j%

u en uw gasten zijn onze zorg! nnn%gfkaXe[fi`\%ec

12

Het Parkenblad

Oprichter Michael Mairhofer heeft tien jaar ervaring als gediplomeerd specialist in allround granitoaanleg, -reparatie en -restauratie, het professioneel polijsten en reinigen van aanrechtbladen en badkamers. Koninginnelaan 239 7315 DW Apeldoorn T 055-5791565 of 06-21818622 www.granitodiitalia.nl


4016788_bw_Parkenblad_jul:binnenwerk

24-06-2009

10:46

Pagina 13

Start in oktober

Herinrichting Regentesselaan Zoals bekend gaat de Regentesselaan op de schop. De aanleiding hiervoor is groot onderhoud aan het wegdek, het aanleggen van een fietsdoorstroomas en het vergroten van het riool tussen Deventerstraat en Paslaan. Hieronder het laatste nieuws over de plannen en de planning.

O

Op 14 mei jongstleden heeft de gemeenteraad het besluit genomen om uitwerking te geven aan het voorgestelde ontwerp inclusief de financiering die daarbij hoort. Dat betekende groen licht voor de projectgroep om door te gaan met de voorbereidingen. Vervolgens is er op 18 mei een inloopmiddag gehouden waar de goedgekeurde plannen gepresenteerd zijn. Het plan gaat uit van het handhaven van vijf bijzondere bomen aan de westzijde van de laan (ING-bank) en het kappen van alle andere bomen. Reden hiervoor is dat deze manier het gehele programma ingepast kan worden en toekomstbestendig kan worden uitgevoerd. Aan de oostzijde worden bomen geplant in grote ondergrondse voorzieningen (40 kubieke meter) waar de stadsboom uitstekend kan groeien, nu en ver in de toekomst. Rioolvervangingen Er is besloten om tijdens de uitvoering van de Regentesselaan ook de rioolvervangingen in de Paslaan, Van Swietenlaan, Van Huutstraat en de Van der Houven van Oordtlaan ter hand te nemen. Om afstemmingsverliezen tegen te gaan zal het als één project aan één aannemer worden gegund. Met de aannemer worden contractafspraken gemaakt welke wegen tegelijk in uitvoering kunnen en welke juist niet.

Bereikbaarheid tijdens uitvoering In de periode van uitvoering kan niet worden voorkomen dat woningen op bepaalde momenten slecht bereikbaar zijn voor motorvoertuigen en fietsers, en zelfs tijdelijk niet bereikbaar zijn met motorvoertuigen. Omdat er tijdens de inloopmiddag in mei

hierover veel vragen zijn gesteld, wordt ruim vóór aanvang van de werkzaamheden nog een inloopmiddag georganiseerd waarop de plannen voor de bereikbaarheid en omleidingen nader gedetailleerd zullen worden toegelicht. Op dit moment onderzoekt de projectgroep of de busmaatschappij Veolia tijdens de uitvoering over de Regentesselaan kan blijven rijden. Martin Staal, senior projectleider openbare ruimte, gemeente Apeldoorn Planning De planning op hoofdlijnen is als volgt: juli 2009 starten aanbestedingsprocedure en aanvraag vergunningen september 2009 gunnen / inloopmiddag augustus 2009 verleggen kabels en leidingen (groot deel al klaar) oktober 2009 einde bestemmingsplanprocedure oktober 2009 starten uitvoering oktober 2010 Regentesselaan volledig geopend voor alle verkeer (onder voorbehoud van weersomstandigheden en evenementen)

Het Parkenblad 13


4016788_bw_Parkenblad_jul:binnenwerk

24-06-2009

10:46

WAT IS UW WONING EIGENLIJK WAARD?

Pagina 14

van olst/schilders maakt van uw woning een plaatje! Heeft u plannen voor het onderhoud van uw woning? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. Wij bekijken dan samen de mogelijkheden en geven u graag vakkundig advies.

VAN OLST SCHILDERS is een AF ERKEND bedrijf, u bent dus verzekerd van een betrouwbare partner in de zorg voor uw woning. Wij zijn u graag van dienst! Tel. 055 - 526 88 00 www.hagemakelaars.nl

tel. 055 - 3554091 info@vanolstschilders.nl www.vanolstschilders.nl

SCHILDER GLASZETTER BEHANGER

Digitaal Medicatie Dossier Via onze website kunt u zich aanmelden voor het Digitaal Medicatie Dossier (DMD). Met het DMD kunt u 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikken over uw actuele medicatiedossier. Tevens biedt het DMD de mogelijkheid nieuwe herhaalrecepten bij één van de aangesloten huisartsen aan te vragen. U kunt uw gegevens overal ter wereld raadplegen. Het enige wat u nodig heeft, is een mobiele telefoon, een internetaansluiting en een e-mailadres. Naast het DMD kunt u eenvoudig gebruik maken van de pil- en diabetesservice. Ook kunt u uw reeds in huis aanwezige herhaalrecepten direct bij de apotheek aanvragen. Patiëntspecifieke distributie van geneesmiddelen Wij bieden kosteloos een distributiesysteem waarbij uw geneesmiddelen per innamemoment voorverpakt zitten in zakjes. Zo heeft u nooit te veel geneesmiddelen in huis en er ontstaat duidelijkheid over wanneer u welk geneesmiddel moet innemen. Iedere week ontvangt u de voorverpakte medicatie. Deze medicatierol kan eventueel geplaatst worden in een dispenseerbakje waarna u zelf op ieder innamemoment een zakje van de rol kunt scheuren. Bij de wekelijkse levering ontvangt u desgewenst een bijbehorende medicatielijst, zodat u te allen tijde een duidelijk en actueel medicatieoverzicht in huis heeft. Kring-apotheek huismerk Ons huismerk bestaat uit een serie zelfzorggeneesmiddelen, waarmee u veelvoorkomende klachten, zoals pijn en hoest, zelf kunt behandelen. Ook omvat het huismerk een assortiment vitaminen, mineralen en voedingssupplementen en een aantal huisverzorgingsproducten. Alle producten zijn van uitstekende kwaliteit. Ze zijn voorzien van heldere informatie en advies over het gebruik en natuurlijk zijn ze aantrekkelijk geprijsd. Naast ons huismerk hebben we een groot assortiment artikelen die zonder recept verkrijgbaar zijn. Tevens hebben we een uitgebreide Vichy huidverzorginglijn. Is een product niet aanwezig? We kunnen online de groothandel raadplegen over beschikbaarheid en in veel gevallen hebben we het de volgende dag in huis. Kring-apotheek Loolaan Loolaan 35 Tel: 055-5220522 E-mail: info@kring-apotheekloolaan.nl www.kring-apotheekloolaan.nl

14

Het Parkenblad

ERKEND SCHILDERSEN AFWERKINGSBEDRIJF


4016788_bw_Parkenblad_jul:binnenwerk

24-06-2009

10:46

Pagina 15

(Advertorial)

Welkom bij Peuteropvang De Parken

K

Koen stapt enthousiast de Peuteropvang De Parken binnen.“Ik heb een boek”, roept hij, “met lieveheersbeestjes.” Hij klimt gezellig bij Karin, de pedagogisch medewerkster, op schoot en samen bladeren ze door het boek. “Zullen we het straks met de andere kinderen in de kring bekijken?” Een voor een komen de andere peuters binnen. Sommige net twee jaar. Eerst maar eens lekker tegen pedagogisch medewerkster Tiny aan gaan staan: een veilige plek om alles eerst even rustig te overzien. Grotere kinderen lopen vol bravoure op een kast vol speelgoed af en kiezen voor de trein of pakken alvast een moeilijke puzzel. Het eerste deel van de ochtend kiest elk kind zijn eigen spel en speelgoed. Karin en Tiny spelen met hen mee: bouwen, knutselen, kleuren. Spelenderwijs leren ze steeds meer materialen gebruiken en begrippen kennen.

Lieveheersbeestje maken In de hoek heeft zich een groepje kinderen verzameld rond de bak met muziekinstrumentjes. Al snel wordt er luid getrommeld en gerinkeld met bellen. Floor houdt het voor gezien. Zij gaat naar de poppenhoek om voor de poppen brood te smeren. Ondertussen geeft Danna de ‘baby’ drinken. Koen oefent aan tafel met Tiny ijverig de namen van alle kleuren. Ondertussen gooit hij meteen een hele rits getallen in de strijd. Floor keert de keuken de rug toe en gaat de

jongens op de grond helpen met de treinrails. Dan is het tijd voor de kring: een appeltje en wat banaan gaat er altijd wel in. Er worden liedjes gezongen, over thuis gepraat en een spelletje gedaan. En dan komt het boek met de lieveheersbeestjes natuurlijk tevoorschijn. Emma roept: “Mijn papa houdt van lieveheersbeestjes. Ik wil voor papa een lieveheersbeestje maken.” Dat vinden meer kinderen een goed idee, en als alles op is en niemand meer een liedje kan bedenken, gaat een groepje heerlijk vleugels en stippen zitten plakken. Wie zelf kan knippen, gaat zijn gang. Wie dat nog niet kan, wordt door de pedagogisch medewerkers een handje geholpen. Met blosjes op de wangen Als ze klaar zijn, worden de kunstwerken aan de waslijn te drogen gehangen. Casper haakt af: “Ik ga buiten spelen” en hij sjouwt met emmer en schep door de zandbak. Als Karin hem even later ziet rondkijken en vraagt wat hij zoekt, snelt Casper op dat moment al naar het afvoerputje in het plein. “Oh, dáár is de oven”, zegt hij als hij zijn emmer tevreden op het rooster zet. En dan is het al snel weer tijd voor de broodmaaltijd. Met een volle buik nog even wat spelen en daarna gaan de kinderen met de blosjes op de wangen en een inmiddels droog lieveheersbeestje onder de arm weer naar huis. Annette Kolkman, Staffunctionaris Communicatie Kinderopvang OOK

Peuteropvang De Parken Wat: Peuteropvang De Parken van Kinderopvang OOK is voor kinderen van 2 en 3 jaar. Waar: in een eigen kinderopvangruimte bij De Parkenschool, Kastanjelaan 9, telefoon 5760220. Wanneer: elke ochtend, ook in schoolvakanties, van 7.45 tot 12.45 uur. Bijzonderheden: werkende ouders kunnen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Op dit moment zijn er per direct nog plaatsen beschikbaar; afname vanaf één ochtend per week mogelijk. Meer info: www.kinderopvangOOK.nl

Het Parkenblad 15


4016788_bw_Parkenblad_jul:binnenwerk

24-06-2009

10:46

Pagina 16

Terug in de tijd

Achter de gevel van… het Instituut Parkzicht Instituut Parkzicht was eerst gevestigd in de villa aan de Kerklaan 35 en verhuisde later naar de Regentesselaan 20. Bert Kompanje duikt in de geschiedenis van het instituut en kijkt achter de gevels van beide panden.

O

Op 20 februari 1877 koopt Maria Henrica Moorrees uit Arnhem, weduwe van Pieter van Rees van Vrouwe Jacoba Johanna Timmerman, weduwe van den Heer Roelofs, een stuk grond gelegen in villapark Het Oranjepark. De koop werd gesloten voor 1120 gulden en er werd bepaald dat de koopster vóór 18 december 1878 op het verkochte een huis zal moeten bouwen en de daarvoor benodigde stenen moet afnemen van den heer Hendrik Christiaan van der Houven van Oordt, grondeigenaar en steenfabrikant te Apeldoorn. In 1885 werd de villa aan de Kerklaan 35 verkocht aan mr. Pieter J.G. Moorrees en na zijn overlijden in 1913 werd het pand door de erven Moorrees verkocht aan dokter Johannes Pieter Schouten. Deze liet in datzelfde jaar de achtergevel verbouwen en een nieuwe berging plaatsen voor de koets. Daarna woonde er steeds een arts in de villa.

16

Het Parkenblad

Parkzicht aan de Kerklaan In september 1890 opent Willem Marinus Waal uit Vianen het Instituut Parkzicht in de (door hem gehuurde) villa op de Kerklaan 35. Het onderwijs op dit instituut heeft ten doel op te leiden voor de Hoogere Burgerschool, voor de Koninklijke Militaire Academie te Breda, voor het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord, tot surnumerair bij de Posterijen en bij de Directe Belastingen, tot klerk en leerling bij de Telegrafie, tot machinisten-leerling te Hellevoetsluis en te


4016788_bw_Parkenblad_jul:binnenwerk

24-06-2009

10:46

Pagina 17

Amsterdam en voor andere maatschappelijke betrekkingen. In 1894 vertrok het Instituut Parkzicht uit de villa en werd er wat gesloopt en verbouwd. In 1907 heeft er nog een meisjeskostschool in de villa gezeten, getuige een prentbriefkaart. Sint Joseph aan de Regentesselaan Op 12 februari 1879 koopt ‘Den Heer Johannes Reelick, Instituteur, wonende te Apeldoorn’, een stuk grond gelegen in het Oranjepark te Apeldoorn (Regentesselaan 20-20/2). De koop geschiedde onderhands, er was geen notaris bij betrokken. Verkoper was Theodorus Sanders, die 2360 gulden ontving. Reelick liet er datzelfde jaar een jongenskostschool bouwen. In de Erica-boekjes in het CODA-Archief staat het omschreven als “HandelsInstituut en Pensionaat voor Roomsch Catholieke Jongeheeren St Joseph”. Volgens een VVV-gids uit die tijd was het een flink gebouw met een speelplaats erachter. Reelick nam in 1887 een hypotheek op de school, maar kon uiteindelijk niet aan zijn verplichtingen voldoen. Op 2 en 16 november 1893 werd een veiling georganiseerd en werd de school toegewezen de hoogste bieder, Willem Marinus Waal, instituteur te Apeldoorn. In 1894 verhuist hij met zijn Instituut Parkzicht naar het gebouw aan de Regentesselaan. Hij laat er in 1897 een recreatiezaal bijbouwen naar een ontwerp van de architect J.A. Wijn. Hotel Oranjepark Instituut Parkzicht bleef tot 1902 in gebruik als school. In dat jaar verruilt Waal het instituteurschap met dat van hotelhouder. Het Instituut Parkzicht wordt veranderd in Hotel Oranjepark, dat op 11 mei 1902 officieel wordt geopend. In 1913 verkoopt Waal het pand aan Antonius Beyer, volgens de advertenties voorheen verbonden aan Hotel des Indes in Den Haag. Beyer blijft hotelhouder tot het pand in 1919 gesloopt wordt en wordt verkocht aan de timmerman Lodewijk Wegerif, die er weer huizen gaat bouwen. Op www.parkenbuurt.nl staan nog een aantal prentbriefkaarten van het hotel.

Koninklijke onderscheiding Op 29 april jongstleden is ‘onze’ Bert Kompanje (63) benoemd tot lid in de Orde van OranjeNassau. Hij kreeg deze koninklijke onderscheiding vanwege de diverse functies die hij bekleedde binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken in Apeldoorn, de Bijenvereniging Apeldoorn, de Veluwse Cantorij, het Protestants Christelijk Basisonderwijs en de ambtenarenbond binnen het CNV. Daarnaast was hij zes jaar lang hij secretaris van de wijkraad De Parken en is hij sinds 2000 zeer actief binnen de Stichting Apeldoornse Monumenten.

Het Parkenblad 17


4016788_bw_Parkenblad_jul:binnenwerk

24-06-2009

10:46

Pagina 18

(Advertorial)

Bewegingsstudio Plus

I

In het markante oude pand aan de Regentesselaan nummer 15, waar in vroeger tijden een bioscoop gevestigd was en daarna diverse sportscholen, is nu Bewegingsstudio Plus neergestreken. In de studio op de eerste verdieping is er voor de actieve vrouw op ieder niveau wat wils. Bij Bewegingsstudio Plus wordt lesgegeven in groepen van maximaal 15 personen. Van Body Conditioning tot Jazz & Show Dance. Eigenaresse en docente Ingrid van Balen heeft ruim 20 jaar een passie voor jazzdance, maar ziet het als een missie om zo veel mogelijk mensen te helpen met het aan-

leren van een juiste houding. “Een goede houding, die op een juiste manier is aangeleerd, kan iedereen zonder problemen in de praktijk toepassen. Daardoor beweeg je vrijer en zul je minder lichamelijke klachten ontwikkelen. Alles gaat je dan net iets gemakkelijker af en je krijgt er ook nog een stuk zelfvertrouwen voor terug�, aldus Ingrid van Balen. Wat maakt Bewegingsstudio Plus zo bijzonder? Het feit dat alle lessen uitgaan van dans, danshouding en dansbeweging en dat er wordt lesgegeven in kleine groepen. De liefhebbers van jazz en showdance kunnen zich tijdens het Jazz & Show Dance lesuur helemaal uitleven. Bij BBB wordt hard gewerkt aan de probleemzones van de vrouw: Buik, Billen en Bovenbenen, de swingende muziek werkt motiverend en stimulerend. De Body Conditioning les werkt juist aan de balans tussen lichaam en geest, terwijl het spierkorset en de bekkenbodemspieren sterk gemaakt worden. Alle bewegingen worden uitgevoerd op muziek (geen house). En voor alle (groot)ouders die samen met hun (klein)kind willen bewegen, is er een speciale cursus Dansen met je (klein)kind (2-4 jaar). Sinds mei is er een nieuwe danscursus Kids Jazz! voor swingende kids van 4-6 jaar of van 7-9 jaar. Voor meer informatie bel 06-50518882 en vraag naar Ingrid van Balen. Of kijk op www.bewegingsstudioplus.nl.

18

Het Parkenblad


4016788_cover_Parkenblad_jul:Opmaak 1

24-06-2009

10:45

Pagina 3

7384 CP WILP - ENKWEG 10 TELEFOON 0571- 26 14 39 INTERNET www.ajbessels.nl

NIEUWBOUW

I

VERBOUW

I

RESTAURATIE/ONDERHOUD

Ons vakmanschap waarborgt uw succes! Wij geven u gaarne deskundig advies.

Even voorstellen: nieuwe secretaris Ik ben Willem Stegink, nog net geen 40 jaar, en sinds begin dit jaar secretaris van de wijkraad. Met mijn gezin woon ik alweer negen jaar in De Parken, eerst in de Emmalaan en nu in de Prins Mauritslaan. In het dagelijks leven werk ik als actuaris bij Achmea, vandaar ook de verhuizing naar Apeldoorn. Naast werk en gezin doe ik verder nog graag aan muziek (piano en zang) en bridge. Wel druk allemaal en ik heb even moeten den-

ken of ik genoeg tijd zou hebben voor deze functie. Maar ik vond de gedachte “er zijn genoeg mensen met meer tijd dan ik� te gemakkelijk. Dat gaat voor bijna iedereen op en juist als relatieve jongere wil je andere accenten leggen. Wist u dat De Parken na Osseveld-Woudhuis de meest kinderrijke buurt is van Apeldoorn? Dat moet mogelijkheden bieden! Daarom ben ik ingestapt en ik vind het fijn om zo een steentje te kunnen bijdragen aan het wel en wee van onze wijk.

Adressen

Colofon

Wijkraad De Parken postadres: Prins Mauritslaan 2 7316 EM Apeldoorn mailadres: info@deparken.nl webadres: www.deparken.nl

Het Parkenblad is een uitgave van wijkraad De Parken. Het verschijnt twee keer per jaar en wordt gratis bezorgd op ruim 990 adressen in de wijk De Parken in Apeldoorn.

Bestuursleden R. Sijbesma (Dolf), voorzitter, telefoon: 055-5760880 L.J. Labrujere (Leo), vice-voorzitter, telefoon: 055-3554685 W.A. Stegink (Willem), secretaris, telefoon: 055-5763449 H. Hopman (Henny), penningmeester, telefoon: 055-5760660 H. ter Braak (Hetty), lid, telefoon: 055-5787850 G.H. Meijerman (Gert), juridisch adviseur telefoon: 055-5789279

Redactie Hetty ter Braak, Karlijn van Onzenoort Samenstelling en eindredactie Karlijn van Onzenoort Fotografie Luud Riphagen (o.a. foto omslag), e.a.

Redactieadres Het Parkenblad p/a Generaal van Heutszlaan 12 7316 CH Apeldoorn parkenblad@deparken.nl Advertenties Penningmeester wijkraad De Parken, telefoon: 055-5760660 Lay-out en druk VDA-groep, Apeldoorn


4016788_cover_Parkenblad_jul:Opmaak 1

24-06-2009

10:45

Pagina 4

Stukkie lopen? Ik ben Amazing Jack, aangenaam. Goed getraind, barstensvol ideeĂŤn, nieuwsgierig en een doordouwer. Maar bovenal een trouwe vriend. Als viervoetige duizendpoot loop ik al jaren mee. Soms aangelijnd, maar veel vaker kwispelend voorop. Ik raak het spoor nooit bijster, weet de lekkerste hapjes te vinden, plas tegen de hoogste bomen en ruik gevaar al van kilometers afstand. Als u een communicatieadviesbureau zoekt met de eigenschappen van Amazing Jack bent u bij ons aan het juiste adres. Zoals het goede terriĂŤrs betaamt zetten wij onze tanden graag in uw marketingcommunicatie. Bel eens voor een verfrissend ommetje!

6ERZETSSTRIJDERSPARK !PELDOORN s 4 s WWW AMAZING NL