Parkenblad zomer 2007

Page 1

juni 2007

Het Parkenblad

met onder andere:

Muziek in De Parken Herinrichting Kerklaan Website Parkenbuurt Verslag jaarvergadering Bomen in De Parken


Loseweg 59 (nabij Paleis Het Loo)

www.eerste vanbommel shop.nl

Noble BLue by van Bommel


Beste medewijkbewoners,

V

Voor u ligt het zomernummer van Het Parkenblad. Graag wil ik namens het bestuur van de wijkraad de vraag beantwoorden waar wij ons de afgelopen periode mee beziggehouden hebben en wat er op stapel staat voor de korte en lange(re) termijn. Zoals de meesten van u gemerkt hebben, is het Waterschap begonnen met de realisatie van het plan om de Grift in haar oude glorie te herstellen. Helaas zijn de werkzaamheden kort na aanvang stilgelegd vanwege enkele provinciale vergunningen, onder meer voor het saneren van de grond in Marialust. Op het moment dat ik dit schrijf, heeft men mij zojuist verteld dat dit nog wel een maand kan duren – reden waarom wij aangedrongen hebben om het traject te ‘schonen’ en dat is ons toegezegd. Op pagina 17 vindt u een korte bijdrage van het Waterschap over dit project; meer informatie staat op onze site (www.deparken.nl). Over het onderwerp veiligheid het volgende: net als september vorig jaar is ook nu weer ‘de route over het sluisje’ enige tijd afgesloten (geweest) en dat heeft in een groot deel van de wijk geleid tot meer (nacht)rust. Wij zijn dan ook nog steeds in overleg om maatregelen te nemen om deze rust te laten voortduren, ook voor een groter deel van de wijk. Kortom: het is en blijft ons ‘zorgenkindje’. Ook wij waren verrast door de plannen van de wethouder Rob Metz om onder de noemer ‘Anders betalen voor parkeren in de binnenstad’ het verkeer uit de binnenstad te weren. Hiervoor hebben wij ons bij de betreffende ambtenaar gemeld en ons laten uitleggen waarom de omliggende stadsdelen niet bij dit overleg betrokken zijn/waren. De reactie was dat dit onder meer gedaan was “om het project bestuurbaar te houden”. De status op dit moment is dat er een haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd dat eind 2007 afgerond zal zijn. Wij worden nu betrokken bij de voortgang en zullen hierover met u communiceren via onze website. Voorts hebben wij contact met de afdeling Mobiliteit over de verkeersdruk op onze wijk – nu, maar juist ook in de toekomst, gezien bijvoorbeeld de herindeling van de Kerklaan en de bovengenoemde plannen. Hier komt dan ook weer de noodzaak naar voren om met de aanleg van de zogenoemde Noordradiaal (de verbinding tussen de Edisonlaan en de Deventerstraat) haast te maken en niet te wachten tot 2018. Vanwege het klinkende succes van ons wijkfeest van vorige zomer zijn wij druk bezig om te kijken of zoiets weer te realiseren is. Wij hopen dat voor elkaar te krijgen en als dat lukt ligt het in de bedoeling om dit evenement rond het eerste weekend in september te organiseren. Mochten er mensen zijn met ideeën en/of hulp, laat het mij weten! Met vriendelijke groet, Dolf Sijbesma, voorzitter wijkraad De Parken

Het Parkenblad 3


Unieke fotoverzameling op internet

De Parken in beeld Onlangs ging www.parkenbuurt.nl online. Parken-liefhebbers Berry Meester en Bert Kompanje hebben deze site samen opgezet en gevuld met actuele en historische foto’s van alle panden in onze wijk. Bert Kompanje over het hoe en waarom van deze website.

B

afbeelding van een huis in De Parken op staat. We scannen die afbeelding dan en de foto kan weer terug naar de eigenaar. Ook wanneer de foto’s nog in albums zitten, kunnen we ze scannen. Op deze manier krijgen we een mooie verzameling op internet. Handig ook voor mensen die willen bekijken hoe hun huis er vroeger heeft uitgezien om het eventueel terug te brengen in de oude staat.”

“Berry en ik hadden al lang het idee om van elk huis in de wijk De Parken een foto te achterhalen”, zo vertelt Bert. “Het liefst een mooie ansichtkaart met een afbeelding van hoe het huis eruitzag toen het net gebouwd was. Berry heeft een prachtige kaartenverzameling en wij kennen verschillende andere kaartenverzamelaars. We wisten dus dat er van onze wijk aardig wat kaarten te vinden zouden zijn. Verder had Berry contact met Martin Huisman, die de site www.oud-apeldoorn.nl beheert waarop prenten staan van Apeldoorn in vroeger tijden. Na wat gesprekjes besloten we ook voor De Parken zoiets te gaan opzetten.” Foto’s en tekst Als uitgangspunt namen Bert en Berry alle straten van de wijk, en vervolgens de huizen met de oneven nummers en daarna die met de even nummers. Bert vervolgt: “Berry heeft van elk huis een foto gemaakt. Dat zijn er rond de duizend! Die hebben we allemaal op de site gezet. Je kunt nu als het ware een virtuele een wandeling door elke straat maken. In mijn eigen gegevensbestanden, die ik de afgelopen jaren verzameld heb, vond ik van sommige huizen de architect of andere achtergrondinformatie, die we ook op de site hebben gezet. Af en toe gebruik ik daarvoor ook teksten uit mijn boek Wonen in De Parken en uit andere door mij geschreven artikeltjes over onze wijk. Van elke straat hebben we ook vermeld hoe de straat aan zijn naam is gekomen.” En nu verder? “We hebben nu van elk huis een actuele foto, en de gegevens over het pand zullen de komende tijd worden aangevuld. Maar helaas hebben we niet van elk huis een historische foto. In De Stentor heeft al eens een oproep gestaan om oude foto’s aan te leveren en daar zijn gelukkig veel reacties op gekomen. Maar we missen nog heel wat afbeeldingen. Hierbij dus ook weer een oproep om oude fotoalbums of dozen met foto’s door te kijken of er een mooie

4

Het Parkenblad

Van alle duizend huizen in De Parken, ook van dit pand aan de Kerklaan, staan inmiddels actuele foto’s op de site Parkenbuurt.nl, zo mogelijk aangevuld met historische prenten.

Nieuwsgierig? Neem een kijkje op www.parkenbuurt.nl, ook te bereiken via een link op de site van de wijk De Parken (www.deparken.nl). Bert Kompanje en Berry Meester zijn per mail of telefonisch te bereiken: Bert Kompanje, kompanje@chello.nl, 055-5786804, en Berry Meester, berrymeester@planet.nl, 055-5213198.


Internationale Muziekzomer Gelderland

Muziek in De Parken! De Internationale Muziekzomer Gelderland de opvolger van de bekende Gelderse Muziekdagen - pakt deze zomer flink uit. Niet minder dan honderd concerten in de periode van 1 tot en met 20 augustus staan op het programma, met tientallen internationaal gerenommeerde artiesten en aanstormende talenten op locaties door geheel Gelderland. Maar het meest in het oog springt misschien wel het grote evenement dat in de wijk De Parken zal plaatsvinden op zondagmiddag 12 augustus.

O

Om 12.30 uur zal het evenement feestelijk geopend worden bij sociëteit Marialust, in het Verzetsstrijderspark, waarna het muzikale spits zal worden afgebeten in het Prinsenpark, waar – net als in het Wilhelminapark – sfeervolle muziektenten zullen worden opgericht. Vervolgens staat tot 17.00 uur een aantal optredens gepland, verspreid over het Oranjepark, Verzetsstrijderspark, Prinsenpark en Wilhelminapark. Laat uw zintuigen verwennen met sfeervolle koperklanken, opzwepende hot-jazz en revolutionaire orkestmuziek uit het interbellum. Ook in acht particuliere tuinen zullen kleinere muziekgezelschappen te horen zijn, die in aard en opzet variëren van temperamentvolle flamencomuziek tot geraffineerde kamermuziek. Het logistieke episch centrum zal die dag Marialust zijn, waar de inwendige mens laving en sterking zal kunnen vinden.

Educatieve component Verder zullen masterclasses in kamermuziek worden gegeven en kunnen kinderen een inspirerende workshop in Mozambiquaans slagwerk volgen. Bovendien zal de hele dag in het teken staan van de stichting Young Africa: een succesvolle ontwikkelingsorganisatie die projecten opzet in Afrika voor de ontwikkeling van kansarme jongeren tussen de 15 en 25 jaar. Kortom, een veelzijdig evenement, dat haast niet aan u voorbij kan gaan. De organisatie van de Internationale Muziekzomer Gelderland wil alle bewoners van de wijk De Parken graag bij voorbaat bedanken voor de gastvrijheid en bovendien van harte uitnodigen voor dit bijzondere evenement. Kom naar de concerten op 12 augustus en steun Young Africa! Sipke Hoekstra, organisatie van de Internationale Muziekzomer Gelderland

En er is meer muziek in De Parken! In de muziektent van het Oranjepark klinken tot en met 9 september weer de zondagmiddagconcerten! Het aanbod varieert van gipsy swing en Afrikaanse percussie tot dixieland, Ierse folk en – voor de oudere jongeren onder ons – popmuziek uit de jaren zestig en zeventig. Toegang is gratis en het complete zomerprogramma staat op www.muziektentapeldoorn.nl en in een folder die o.a. verkrijgbaar is bij het VVV. Op zondag 12 augustus worden in vier parken en acht tuinen van onze wijk muziekuitvoeringen verzorgd van circa 20 tot 30 minuten, die telkens herhaald worden.

Het Parkenblad 5


Venema Gevelrestauratie

Uniek Vakmanschap VENEMA Gevelrestauratie is al meer dan 35 jaar gespecialiseerd in gevelrenovatie, -restauratie en -reiniging. Het restaureren van gevels vereist een grote mate van vakmanschap. Zeker als het gaat om restauratie van monumenten. Naast vakmanschap is ook kennis van materialen van belang omdat elke gevel zijn eigen karakter heeft.

Gevelrestauratie

En dit speciďŹ eke karakter moet natuurlijk behouden blijven. Venema Gevelrestauratie is in staat om het oude ambacht te combineren met moderne technieken en voldoet bijvoorbeeld aan de laatste milieueisen.

Ook bij u in de buurt zijn wij bezig om monumenten in oude glorie te herstellen. Bijvoorbeeld het pand aan het Wilhelminapark 8. Dit schitterende huis, van de hand van architect Andries van Driesum, is gebouwd in 1905. Opdrachtgevers en bewoners waren de dames Reling Knap, die het stuk grond kochten van Henri Thierry Daendels. Nu ruim honderd jaar later is de woning toe aan een stevige opknapbeurt. Hierbij besteedt men er veel aandacht aan om alles zo veel mogelijk in oude staat te herstellen. De gevels zullen grondig worden aangepakt en op traditionele wijze worden hersteld. Er zullen gevelreparaties worden uitgevoerd onder andere door middel van het inboeten van stenen. Het stucwerk zal worden verwijderd en opnieuw worden opgezet in 2 lagen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Romaanse kalkmortel. Ook het voegwerk zal worden vervangen en zal opnieuw in traditioneel snijvoegwerk worden uitgevoerd. Als u wilt zien hoe dit alles in de praktijk gaat neem dan eens een kijkje aan het Wilhelminapark 8. Mocht u meer willen weten over de activiteiten van Venema Gevelrestauratie kijk dan eens op onze website: www.venemaholding.nl, u kunt op onze site vele voorbeelden van restauraties bekijken. En voor een passend advies in uw situatie kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Onze gegevens treft u hieronder aan.

Hanzeweg 14H 7241 CS LOCHEM Tel.: 0573-253086 Fax: 0573-255774 info@venemaholding.nl

6

Het Parkenblad

www.venemaholding.nl


Nieuw vrijliggend fietspad

Herinrichting Kerklaan Eindelijk is het zover: na jaren van voorbereiding kan de Kerklaan in het najaar van 2007 daadwerkelijk heringericht gaan worden. De aanleiding voor het project is groot onderhoud van het riool en het wegdek. Uiteindelijk is het uitgegroeid tot een totale herinrichting van erfgrens tot erfgrens.

D

De hoofdonderdelen van de uitvoering zijn rioolvervanging, maken van grote boomgroeivoorzieningen, straatwerk voor voetpaden, fietspaden en parkeervakken, en een nieuwe hoofdrijbaan en busbaan van asfalt. Wat moet er nog gebeuren vóór de uitvoering? Omdat er ‘slechts’ één rij bomen in de Kerklaan zal worden gerealiseerd en omdat er een vrijliggend fietspad wordt aangelegd, is er een bestemmingsplanprocedure noodzakelijk. Naar eerste inschatting zal de totale procedure (zonder bezwaar) circa zes maanden bedragen. Vanaf april zijn de voorbereidingen op deze procedure gestart. De Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurhistorie en Monumentenzorg heeft inmiddels een positief advies uitgebracht evenals de afdeling Monumenten van de gemeente. Hoe zit het met de bereikbaarheid tijdens de uitvoering? Zoals altijd is gecommuniceerd met de belanghebbenden, kan niet worden voorkomen dat in de periode van uitvoering woningen slecht (of zelfs tijdelijk niet) bereikbaar zijn voor motorvoertuigen en fietsers. Om de overlast op dit punt zo veel mogelijk te beperken, wordt het project Kerklaan in drie fasen uitgevoerd. Het werkvak van de aannemer binnen een aangewezen fase zal zo klein mogelijk worden gehouden. Binnen dat werkvak is de bereikbaarheid voor motorvoertuigen onmogelijk. Percelen die niet bereikbaar zijn met een motorvoertuig, krijgen van de gemeente één tijdelijke parkeervergunning op naam van de gemeente. Voetgangers kunnen altijd bij de woning komen en langs de volledige Kerklaan lopen van de Loolaan

Na de zomer starten de werkzaamheden aan de Kerklaan.

tot aan de Deventerstraat. Onder een voetganger wordt ook verstaan ‘iemand met de fiets aan de hand’. Een groot deel van de aanliggende straten kan ontsloten worden door het eenrichtingsverkeer tijdelijk op te heffen of om te draaien of door de Krugerstraat via het Caterplein bereikbaar te maken. De busmaatschappij BBA zal tijdens de uitvoering over de Kerklaan blijven rijden, uiteraard met de benodigde veiligheidsmaatregelen. Uitvoeringstechnisch geeft dat wel vertraging maar beduidend minder kosten dan een omleiding voor de bus. Voor de omleidingen, bereikbaarheid en afzettingen zijn plannen uitgewerkt. M.R. Staal senior-projectleider Openbare ruimte van de gemeente Apeldoorn (het volledige artikel is te lezen op www.deparken.nl)

Hoe is de planning? De planning op hoofdlijnen is als volgt: • mei/juni 2007 publiceren bestemmingsplanprocedure • mei 2007 start uitvoering nutsbedrijven (sanering gasleiding) • augustus 2007 starten van aanbestedingsprocedure • oktober 2007 einde bestemmingsplanprocedure • oktober 2007 gunnen • oktober 2007 starten uitvoering in fasen • augustus 2008 Kerklaan volledig geopend voor alle verkeer.

Het Parkenblad 7


Onze kracht is het tijdig leveren van goede notariĂŤle diensten op een prettige en persoonlijke wijze tegen scherpe tarieven

Bezoekadres: Regentesselaan 13 | 7316 AB Apeldoorn Postadres: Postbus 10091 | 7301 GB Apeldoorn T (055) 521 17 70 | M 06 20 67 82 03 | F (055) 521 77 01 E notaris@pelsrijcken.knb.nl

8

Het Parkenblad


Cultuurhistorie in Apeldoorn

De Parken: rijksbeschermd stadsgezicht De Parken is in augustus 2005 aangewezen als rijksbeschermd stadsgezicht. Met de rijksbescherming is de waarde van de wijk op nationaal niveau erkend. De Parken behoort daarmee tot de ruim 350 beschermde stadsgezichten die Nederland rijk is.

M

Hoe instandhouden Met de aanwijzing van De Parken tot rijksbeschermd stadsgezicht hebben de gemeente Apeldoorn en de rijksoverheid aangegeven dat zij de cultuurhistorische waarden willen behouden en uitgangspunt willen laten zijn voor nieuwe ontwikkelingen in het gebied. Er is een aantal instrumenten waarmee de bescherming van een gebied bewerkstelligd kan worden. Het bestemmingsplan is een belangrijk instrument in de zorg voor de instandhouding van het gezicht. Ter bescherming van een stads- of dorpsgezicht stelt de gemeenteraad een beschermend bestemmingsplan op. Hierin vindt de doorvertaling van de historische waarden plaats. Daarin staan bijvoorbeeld gedetailleerde regels over rooilijnen, ruimteprofielen en omvang en plaatsing van bebouwing. Andere maatregelen Om grip op de bebouwing te houden en de verschijningsvorm van het gezicht te waarborgen, is op basis van het ‘Besluit bouwvergunningvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken’ bouwvergunningvrij bouwen in rijksbeschermde stads/dorpsgezichten niet mogelijk. Voor deze bouwwerken is dan een lichte bouwvergunning nodig. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan schuurtjes. Om dezelfde reden is voor het slopen van bouwwerken in het stadsgezicht naast de gebruikelijke sloopvergunning ook een vergunning op basis van de Monumentenwet nodig. Dat geldt voor alle bouwwerken, dus ook de niet-monumentale. Bij die laatste categorie wordt niet zozeer gekeken naar wat er gesloopt wordt, maar naar wat ervoor terugkomt. Ook vanuit welstand wordt rekening gehouden met de historische waarden van het gebied. Maar voor het instandhouden van de cultuurhistorische kwaliteiten van De Parken is betrokkenheid van bewoners ook heel belangrijk.

Monumenten Net als bij stads- en dorpsgezichten is er ook bij monumenten een onderscheid tussen rijksbeschermd en gemeentelijk beschermd. Apeldoorn telt op dit moment 157 rijksmonumenten, 42 rijksarcheologische monumenten en 519 gemeentelijke monumenten. Daarnaast kent de gemeente Apeldoorn ook beeldbepalende panden. Dit zijn panden die in belangrijke mate het beeld van hun omgeving ondersteunen. Alleen panden in de beschermde stads- en dorpsgezichten kunnen voor deze status in aanmerking komen. Vrijwel alle beeldbepalende panden staan in De Parken (176 in totaal). In Apeldoorn is een monumentenverordening opgesteld op basis waarvan panden op gemeentelijk niveau beschermd kunnen worden. Hierin zijn ook zaken geregeld als bijvoorbeeld de wijze van beschermen van panden en gebieden, en monumentenvergunningen. Team Cultuurhistorie van de gemeente Apeldoorn (het volledige artikel is te lezen op www.deparken.nl)

Van het rijksbeschermd stadsgezicht De Parken is een folder uitgegeven. Deze kunt u (gratis) aanvragen via cultuurhistorie@apeldoorn.nl of via 055-5802482.

Het Parkenblad 9


Maak bij Mart Kleppe kennis met een fascinerende woonstijl: New Classic. Een boeiende mix van ingrediĂŤnten uit Aziatische, Arabische en Europese culturen. Samengevoegd tot jouw ĂŠigen wooncultuur. Met kleuren, materialen en details die een rijke variatie vormen - en tegelijk een verrassende eenheid zijn. New Classic verlegt de grenzen in je interieur. Ontdek het bij Mart Kleppe.

10

Het Parkenblad


APELDOORN (Noord) Vlijtseweg 206 • (055) 526 22 72 • WWW.MARTKLEPPE.NL Geopend: maandag van 13.30 tot 17.30 uur, dinsdag t/m vrijdag van 9.30 tot 17.30 uur, zaterdag van 9.30 tot 17.00 uur, donderdag koopavond tot 21.00 uur

Het Parkenblad 11


van olst/schilders Enkweg 43 7383 CX Voorst Tel: 0575 - 50 12 72

internet: www.groot-roessink.com e-mail: info@groot-roessink.com

• • • • •

Nieuwbouw Verbouw Onderhoud Restauratie Molenbouw

Bouwen tussen heden en verleden

Maak van uw woning een plaatje Ook deze winter hebben wij weer een zeer aantrekkelijke winterschilderactie voor particulieren, wij vertellen u daar graag persoonlijk meer over. Dan bespreken wij de mogelijkheden en geven u vakkundig advies. Daarna ontvangt u, geheel vrijblijvend, een heldere offerte. U kunt ons natuurlijk ook mailen, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Van Olst Schilders B.V. is een AF ERKEND bedrijf, u bent dus verzekerd van een betrouwbare partner in de zorg voor uw woning. tel. 055 - 3554091 info@vanolstschilders.nl www.vanolstschilders.nl

SCHILDER GLASZETTER BEHANGER

ERKEND SCHILDERSEN AFWERKINGSBEDRIJF

Altijd thuis in úw wijk

Ribeslaan1 (Hoek Jachtlaan) • 7313 GT, Apeldoorn • 055 - 3 550 450 • info@vanvlietmakelaardij.nl • www.vanvlietmakelaardij.nl

12

Het Parkenblad


Groenkarakter van de wijk zal veranderen

Bomen in de De Parken Het karakter van De Parken wordt voornamelijk bepaald door de samenhang tussen de architectuur van de woningen en de aanwezigheid van veel oude bomen, zowel op particulier terrein als in de parken en langs de wegen. Veel bomen zijn aangeplant rond het einde van de negentiende eeuw, en zijn inmiddels ruim honderd jaar oud.

I

In De Parken vinden we bomen langs de grote doorgaande lanen. Zo staan aan de Generaal van Heutszlaan moeraseiken, aan de Van Hasseltlaan zomereiken en acacia’s, aan de Jhr. Mr. G.W. Molleruslaan rode en groene esdoorns en aan de Koninginnelaan linden. Naast de vier parken neemt het Emmaplein een centraal punt in De Parken in, waarop een paar mooie lanen uitkomen: de Prins Mauritslaan met grote beuken, zomereiken en enkele moseiken, de Emmalaan met de bolacacia’s en de Anna Paulownalaan met zomereiken. De Canadalaan met de fraaie haagbeuken in fastigiaatvorm (zuilvorm) is gericht op het Verzetsstrijderspark en de Villa Marialust. De hierboven genoemde lanen fungeren allemaal op wijkniveau en zijn dus voor de boomstructuren de belangrijkste dragers van de hele Parkenwijk. In grote lijnen komt het erop neer dat in deze lanen bomen staan die hoger kunnen worden dan zestien meter. Bomen op buurtniveau De doorgaande lanen zijn verbonden met kortere lanen. Hier staan over het algemeen kleinere bomen, bijvoorbeeld meidoorns aan de Bas Backerlaan, bolaciaca’s aan de Generaal van Swietenlaan en meelbessen aan de Burg. Tutein Noltheniuslaan. Maar er zijn ook enkele lanen met een zwaar kaliber bomen, bijvoorbeeld de Kastanjelaan met de witbloeiende paardekastanjes. Beheer De huidige grote bomen zijn aangeplant in een periode dat er voor de wortels van de bomen nog voldoende mogelijkheden waren om te groeien. De bomen die ruim in het groen staan, hebben nog

steeds een hoge levensverwachting. Onder de grond van de trottoirs is in de loop der jaren echter een dicht netwerk van kabels en leidingen ontstaan, waar wortels bijna geen ruimte meer hebben. Daardoor hebben nieuw aangeplante bomen in de klassiek ingerichte groeiplaatsen in de verharding slechts een levensverwachting van ongeveer 35 jaar. Om in de toekomst ook op die plaatsen de bomenstructuur op peil te houden zullen forse investeringen nodig zijn om speciale ondergrondse groeiplaatsen (zoals op de Stationsstraat) te realiseren. In 2003 zijn de laanstucturen in De Parken gecontroleerd. In de daaropvolgende winterperiode zijn vijftig nieuwe bomen geplant op plaatsen waar in het verleden bomen waren gekapt maar niet vervangen. Sindsdien worden bomen die gekapt worden, steeds vervangen door jonge bomen. Veel van de oude bomen hebben inmiddels een leeftijd waarop hun kwaliteit vermindert. Verspreid over een groot aantal jaren zullen deze bomen vervangen moeten worden. De gemiddelde leeftijd van de bomen zal daardoor de komende jaren dalen. Het karakter van de wijk zal daarmee veranderen van een wijk met vooral oude bomen naar een wijk met bomen van verschillende leeftijden. S. Glazenburg senior-groenbeheerder, afdeling Groen van de gemeente Apeldoorn (het volledige artikel is te lezen op www.deparken.nl)

Het Parkenblad 13


Wijkraad De Parken

Verslag jaarvergadering 13 februari 2007

D

1. Opening De voorzitter opent de jaarvergadering en heet iedereen welkom. Aanwezig is het voltallige bestuur, te weten: Dolf Sijbesma, voorzitter; Leo Labruijere, vice-voorzitter; Henny Hopman, penningmeester; Hetty ter Braak, algemeen bestuurslid en Gert Meijerman, secretaris. De voorgestelde agenda wordt aangepast in verband met aanwezigheid van wijkagent Gerrit Stapper en Josien van Bommel, veiligheidscoördinator van de gemeente. Bij het volgende agendapunt zullen zij al aan het woord komen. 2. Veiligheidsbeleid van de gemeente Apeldoorn Josien krijgt het woord. Zij meldt dat vanuit de gemeente het project Veiligheid is gestart, waarbij met name de veiligheid met betrekking tot het uitgaansgebied moet worden vergroot. De gemeente heeft daarvoor een plan van aanpak opgesteld waarin negen speerpunten zijn ondergebracht. Eén van de belangrijkste speerpunten is het terugdringen van de overlast door het uitgaande publiek. Vervolgens komt de inzet van de afgelopen periode aan de orde en het gevoel van veiligheid in de buurt. Over het algemeen heeft men de indruk dat het niet verminderd is. Hierna wordt Gerrit Stapper het woord gegeven over de feitelijke aangiftecijfers. Het blijkt dat er in de periode september 2006 tot en met februari 2007 elf aangiftes over vandalisme en baldadigheid geweest zijn, achttien voor vernieling, twintig voor overlast en vijftien voor diefstal uit woningen. Daarop volgt er een discussie over het verschil tussen meldingen en aangiftes, en wordt opnieuw uitgelegd dat melden belangrijk is. Gerrit Stapper gaat vervolgens in op de nieuwe aanpak, waarbij groepen iedere vrijdag en zaterdag gevolgd zullen worden vanaf de Paslaan, naar de Van Swietenlaan en verder. Hetzelfde geldt voor drie andere probleemroutes in de wijk: de Van Hasseltlaan, de Koninginnelaan en de Loolaan. Vanuit het bestuur komt het voorstel aan de politie om niet alleen te monitoren als er gemeld wordt, maar proactief altijd de vier routes te bewaken, aangezien men immers weet dat er overlast bezorgd gaat worden. 3. Voorstellen, benoemen nieuwe bestuursleden Na de pauze worden Henny Hopman en Hetty ter Braak voorgesteld als nieuwe bestuursleden. Henny Hopman wordt benoemd tot penningmeester. Hetty

14

Het Parkenblad

ter Braak wordt algemeen lid en wordt verantwoordelijk voor de wijkkrant en de website. 4. Bestuursmededelingen Allereerst betreft dit de activiteiten van het afgelopen jaar. Centraal staat daarbij de viering van het dertigjarig bestaan van de wijkvereniging De Parken, die een enorm succes geweest is. Er zijn veel complimenten binnengekomen en men heeft ervan genoten dat er weer wat in de wijk georganiseerd is. De wijkraad geeft daarbij aan dat er meer initiatieven te verwachten zijn – mogelijk niet van zo’n grote orde, vanwege beperkte budgetten. Het bestuur merkt vervolgens op dat er bewonersinitiatieven zijn geweest, waarbij de wijkraad een actieve rol heeft gespeeld. Een voorbeeld is de juridische actie tegen vestiging van een bedrijf in een woonpand, waarin de vereniging actief bezwaar heeft gemaakt tegen die vestiging op basis van de bijzondere status van de wijk als rijksbeschermd stadsgezicht. Daarna komen nog de ontwikkelingen in de kanaalzone, de Grift en andere zaken aan de orde, waarbij de wijkraad reguliere vergaderingen van de gemeente volgt. Vervolgens wordt de nieuwe website uitgelegd door Hetty ter Braak. Ook wordt genoemd dat de website een link zal krijgen met andere interessante informatie over met name de historie van de parken. De voorzitter geeft vervolgens het woord aan Arthur van Dijk van het Nationaal Jeugd Orkest (NJO), dat deze zomer bijzondere plannen heeft met de wijk [zie elders in dit nummer – red.]. Het bestuur onderschrijft dit muzikale initiatief van harte.


5. Notulen vergadering 24-01-2006 De notulen van de vorige jaarvergadering komen aan de orde en worden zonder commentaar aangenomen. 6. Financieel verslag De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester om de verenigingsbalans en de balans van de wijkraad te bespreken. Ondanks het jubileumfeest en overige posten is de financiĂŤle positie niet verslechterd. Er volgen dan ook positieve reacties uit het publiek. Vervolgens wordt het budget van 2007 besproken. Er komt een gesprek in de zaal op gang over de kosten van Het Parkenblad. Het zou interessant kunnen zijn om meer via het internet te gaan communiceren, zodat drukkosten kunnen worden gespaard. Dit wordt echter niet zo gezien door het bestuur en evenmin door de aanwezigen, die juist erg blij zijn met Het Parkenblad en het niet willen missen. 7. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie De kascommissie geeft aan dat de balansen van zowel de wijkraad als de vereniging een goede samenvatting weergeven van het gevoerde beleid en een correcte weergave van de financiĂŤle positie. De kascommissie stelt voor om gedurende 2006 het financiĂŤle beleid goed te keuren en de penningmeester daarvoor te dechargeren. Voor het volgend jaar zal de kascommissie bestaan uit mevrouw Heeneman-van Dijk en de heer Moolenburgh; de heer Donswijk wordt als derde (inkomend) lid van de kascommissie benoemd.

8. Rondvraag Het blijkt dat er nogal wat vragen zijn. Zo komt de situatie bij de Grift aan de orde. Daarnaast wordt er ingegaan op vragen over het groen in de wijk, het rooien van de struiken op het Emmaplein, en het terugbrengen van bomen door herbeplanting in de wijk. Een ander aandachtspunt betreft de verloedering door jeugd van prullenbakken, het watervalletje in het Prinsenpark, dat weer actief zou mogen zijn, de algemene onvrede over het veegbeleid van de gemeente, met name waar het blad betreft, en het stratenbeleid. Het bestuur bespreekt punt voor punt de situatie en geeft aan dat er intensief met groenvoorzieningen wordt gesproken, de waterhuishouding een punt van aandacht is, evenals het stratenbeeld en vermeldt dat het met alle betreffende diensten in gesprek is, maar dat de gemeente een beperkt budget heeft. 9. Sluiting De voorzitter sluit daarop de vergadering en nodigt iedereen uit een drankje te blijven drinken in de zaal. Het complete verslag van deze vergadering vindt u op www.deparken.nl.

Het Parkenblad 15


Terug in de tijd

Achter de gevel van… Prins Mauritslaan 26 Dit keer neemt Bert Kompanje ons mee naar de Prins Mauritslaan en duikt hij in de historie van het pand op nummer 26. Van Doorgangshuis Boschzicht naar Zomer- en Winterpension Hoogebeintum.

O

Op 20 juli 1894 kocht de Vereeniging tot Steun aan Verwaarloosden en Gevallenen uit Amsterdam van de NV De Olster Steenfabrieken een stuk grond van 1566 centiare aan de Prins Mauritslaan voor zeshonderd gulden. In een Erica-boekje van 1895 staat uitgebreid beschreven, waarmee deze vereniging bezig was, namelijk “Hulp te verleenen aan: 1e Kinderen, wier opvoeding dreigt verwaarloosd te worden of reeds verwaarloosd wordt; 2e Oudere meisjes, die strengere leiding behoeven dan zij van hare ouders of voogden ontvangen.” De vereniging was werkzaam in vrijzinnig christelijk geest. Het Eerste Doorgangshuis ‘Oud Veldzicht’, waar twintig meisjes werden verpleegd, stond aan de Deventerstraat (bij de Oud Veldzichtlaan). Tweede Doorgangshuis Vanwege de behoefte aan uitbreiding werd in 1895 op het stuk bouwland aan de Prins Mauritslaan een huis gebouwd dat het Tweede Doorgangshuis in Apeldoorn werd van de vereniging met de lange naam. Dit huis kreeg de naam Boschzicht, want het was een van de eerste huizen aan deze laan en er tegenover lag een stukje bos. Overigens was deze uitbreiding nog niet voldoende, want in 1910 ver-

VVV-advertentie uit 1935 voor het pension Hoogebeintum voor drie gulden per nacht.

16

Het Parkenblad

In 1895 verrees het Tweede Doorgangshuis in Apeldoorn aan de Prins Mauritslaan 26 (foto uit 1906).

rees aan de Amersfoortseweg een derde doorgangshuis ‘Nieuw Veldzicht’, naar een ontwerp van architect De Bazel. Slapen voor drie gulden per nacht In 1921 werd bij de Koningin Hortenselaan en de Koning Lodewijklaan een nieuw kinderhuis gebouwd, waarnaar de kinderen uit Boschzicht verhuisden. Het pand aan de Prins Mauritslaan werd verkocht aan een hotelhouder uit Franeker: Willem G.J. Beintema. Deze Willem zag in Apeldoorn ook mogelijkheden en startte aan de Prins Mauritslaan een pension. Hij noemde het ‘Zomer- en Winterpension Hoogebeintum’ en verhuurde daar zeventien kamers. In 1929 verkocht hij het pension aan Evert Kliest, die de naam van het pension handhaafde. In oude VVV-gidsjes zijn advertenties te vinden met wervende teksten voor het pension. Een kamer met stromend water kostte in 1935 drie gulden per nacht. Van noodhospitaal tot analistenschool In de oorlogsjaren schijnt het pand nog te zijn gebruikt als noodhospitaal. In 1949 kocht de apotheker P.A. Fluyt, woonachtig aan de Koninginnelaan 77, het pand. Hij huisvestte daarin de Apeldoornse apothekersassistenten- en analistenschool aan de Koninginnelaan, waarvan hij directeur was. Het is onduidelijk tot wanneer deze school gevestigd bleef aan de Prins Mauritslaan. Sinds kort is het pand weer in particuliere handen en wordt het geschikt gemaakt als woonhuis.


Herstel van de Grift Zoals u waarschijnlijk heeft gemerkt, zijn waterschap en gemeente begonnen met herstelwerkzaamheden aan de Grift. In maart is eerst de onderbegroeiing weggehaald. Daarna zijn de noodzakelijke bomen gekapt. Het werk ligt nu even stil. In juni kan begonnen worden met de graafwerkzaamheden. Dit duurt wat langer dan verwacht, omdat de provincie anders denkt over de wijze van saneren van de verontreinigde grond dan het waterschap. Dus dat betekent dat er nog niet gegraven mag worden op plekken waar het waterschap dat al wel wilde.

Het totale traject is te splitsen in vier delen: • Deventerstraat tot Verzetsstrijderspark: de Grift wordt hier kaarsrecht aangelegd; nieuw voetpad en fietspad; grote bomen kunnen bijna allemaal blijven staan • Verzetsstrijderspark tot Laan van Kerschoten: hier is de Grift nog aanwezig; nieuw is de realisatie van een vijver met eilandje • Laan van Kerschoten tot Anklaarseweg: de Grift wordt opnieuw aangelegd met moeras ernaast • Anklaarseweg tot stadsrand: De Grift is nog aanwezig; ook hier komt moeras ernaast. Als de werkzaamheden eind van dit jaar klaar zijn en volgend voorjaar het groen opnieuw begint te groeien, ligt er weer een prachtige beek in Apeldoorn, waarvan mens en dier kunnen genieten. Diederik Brem en Marjan Deurloo, Waterschap Veluwe (het volledige artikel is te lezen op www.deparken.nl)

Adressen

Textiele kunst en sieraden van kralen

Wijkraad De Parken postadres: Generaal van der Heydenlaan 6, 7316 BC Apeldoorn mailadres: info@deparken.nl, webadres: www.deparken.nl Bestuursleden: R. Sijbesma (Dolf), voorzitter, Telefoon: 055-5760880 L.J. Labrujere (Leo), vice-voorzitter, Telefoon: 055-3554685 G.H. Meijerman (Gert), secretaris, Telefoon: 055-5789279 H. Hopman (Henny), penningmeester, Telefoon: 055-5760660 H. ter Braak (Hetty), lid, Telefoon: 055-5787850

Colofon Het Parkenblad is een uitgave van wijkraad De Parken. Het verschijnt twee keer per jaar en wordt gratis bezorgd op ruim 990 adressen in de wijk De Parken in Apeldoorn. In haar atelier aan de Frisolaan ontwerpt Olga tassen, textiele schilderijen en sieraden van kralen waaronder kettingen, oorbellen en ringen. Atelierbezoek op afspraak: 055 521 93 36

Olga Brouwers TEXTIELE KUNST EN SIERADEN VAN KRALEN

Redactie Hetty ter Braak, Karlijn van Onzenoort Samenstelling en eindredactie Tekstbureau KVO, Apeldoorn Fotografie Luud Riphagen Redactieadres Het Parkenblad, p/a Generaal van Heutszlaan 12, 7316 CH Apeldoorn parkenblad@deparken.nl Advertenties Penningmeester wijkraad De Parken, telefoon: 055-5760660 Lay-out en druk VDA-groep Apeldoorn

Het Parkenblad 17


MULDER BEVEILIGINGEN Integratie van veiligheid, risicobeheer en toezicht

Uw beveiligingsspecialist in: -

inbraakdetectiesystemen brandmeldsystemen toegangscontrolesystemen terreinbeveiliging camerasystemen alarmcentrale service service en onderhoud

Vraag vrijblijvend een offerte aan! Tweelingenlaan 129 7324 AR APELDOORN tel. 055-3 680 875 fax. 055- 3 680 870 e-mail: info@mulderbeveiliging.nl

7384 CP WILP - ENKWEG 10 TELEFOON 0571- 26 14 39 INTERNET www.ajbessels.nl

NIEUWBOUW

I

VERBOUW

I

RESTAURATIE/ONDERHOUD

Ons vakmanschap waarborgt uw succes! Wij geven u gaarne deskundig advies.

18

Het ParkenbladThoma-TBB Makelaars brengt droomhuizen dichterbij

Loolaan 1 7314 AA Apeldoorn

T E

055 52 60 888 apeldoorn@thoma.nl

Wij zijn u graag van dienst!

www.thoma.nl APELDOORN • BORCULO • BRUMMEN • DEVENTER • D O E T I N C H E M • E E R B E E K • G O R S S E L • LOCHEM • R I J S S E N • R U U R L O