Parkenblad zomer 2006

Page 1

juni 2006

Het Parkenblad

met onder andere:

September: feest in De Parken! Nieuw bestuur stelt zich voor Veiligheid in de wijk De Grift komt weer bovengronds Zondagmiddagconcerten in het Oranjepark


Loseweg 59 (nabij Paleis Het Loo)

www.eerste vanbommel shop.nl

Noble BLue by van Bommel


Beste medewijkbewoners,

Z

Zoals u uit het vorige wijkblad hebt kunnen opmaken, is op de laatste vergadering het hele wijkbestuur afgetreden en zijn ondergetekende, als voorzitter, met nog twee gegadigden aangetreden om het bestuur te vervangen. Nu ik dit schrijf, realiseer ik mij dat dit alweer bijna vier maanden geleden is, hetgeen niet wil zeggen dat er niets gebeurd is. Allereerst zijn wij bezig geweest om het bestuur te complementeren, want drie personen is toch wel wat weinig voor de verschillende taken. Het is ons gelukt twee dames ‘erbij te krijgen’ en de taken een beetje te verdelen. Intussen hebben wij onze eerste bestuurswisseling alweer gehad en hebben wij helaas afscheid moeten nemen van één van deze twee dames. Maar deze vacature is inmiddels weer opnieuw ingevuld en zodoende zijn wij ‘op sterkte’ en vol goede moed bezig onze wijkbelangen te verdedigen. Laat mij nu de nieuwe bestuursleden eindelijk aan u voorstellen: - Leo Labrujere, vice-voorzitter, wonende aan de Oranjelaan - Gert Meijerman, secretaris, woonachtig aan de Generaal van der Heydenlaan - Henny Hopman, penningmeester, uit de Frederikslaan - Hetty ter Braak, bestuurslid, uit de Generaal van Heutszlaan - Dolf Sijbesma, ook wonend aan de Generaal van Heutszlaan. Na een wat moeizame start – het valt immers niet mee om met allemaal nieuwe mensen die geen dossierkennis hebben de verschillende overlegplatforms en dergelijke uit elkaar te houden en zinvol in te vullen – krijgen wij nu toch het gevoel dat wij erin beginnen te slagen ons werk op de juiste wijze te verrichten. Ongetwijfeld doen wij de ‘dingen’ anders en zullen wij misschien ook andere prioriteiten stellen dan het vorige bestuur, maar na de aanlooptijd van vier maanden besef je pas wat het werk inhoudt. Ook zie je dan pas wat het vorige bestuur allemaal gedaan heeft en waarvoor een ‘dank u wel’ en een grote waardering zeker op zijn plaats zijn. In dit nummer kunt u meer lezen over wat wij zoal doen om het belang en aanzien van onze fraaie wijk te behouden en zo mogelijk te verbeteren. Een aantal zaken waarmee wij ons momenteel bezighouden, zijn het dertigjarig bestaan van Wijkraad De Parken, de ‘hergeboorte’ van de Grift, het onderwerp ‘veiligheid in de wijk’. Maar ook andere zaken zoals onder andere mobiliteit (de zogenoemde noordradiaal) hebben onze aandacht. Kortom: we hebben ‘er zin in’ en zullen ons best doen om de zaken voor u goed te behartigen. Met vriendelijke groet, Dolf Sijbesma, voorzitter Wijkraad De Parken

Het nieuwe bestuur met van links naar rechts: Leo Labrujere, Hetty ter Braak, Dolf Sijbesma, Henny Hopman en Gert Meijerman

Het Parkenblad 3


September: feest in De Parken !

I

In september wordt het feest in De Parken. De Wijkraad bestaat dit najaar namelijk dertig jaar en dat is voor ons aanleiding om een feestweek te organiseren, samen met de Stichting Apeldoornse Monumenten (SAM). Alle activiteiten vinden plaats in de week van 3 tot en met 10 september – dezelfde week van de Apeldoornse Erfgoedweek. De feestelijkheden zijn gericht op alle inwoners van onze wijk, van kinderen tot senioren. We verwachten dan ook grote belangstelling van alle wijkbewoners voor de evenementen in deze feestweek.

In samenwerking met de Stichting Apeldoornse Monumenten wordt momenteel hard gewerkt aan de organisatie van het feest. Het programma staat al op hoofdlijnen vast (zie kader). Kort voor de feestweek zullen wij het definitieve programma publiceren. Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan de verschillende activiteiten. Kom luisteren naar de

Plattegrond uit 1898 van een zomerkermis op de wei voor Marialust

concerten, ga met uw buren klootschieten of jeude-boulen, drink een glas met oude en nieuwe wijkbewoners en bezoek de kermis met uw kinderen of kleinkinderen. En bezoek onze fraaie monumentale panden! Graag tot ziens tijdens de feestweek!

zondag 3 september Concert in de muziektent van het Oranjepark

Namens de Wijkraad, Leo Labrujere

woensdag 6 september Wedstrijden voor de vier basisscholen in onze wijk in het Oranjepark, Wilhelminapark, Prinsenpark en Marialust donderdag 7 september Concert in de muziektent van het Oranjepark vrijdag 8 september Jeu de boules-wedstrijden met stratenteams (in het Oranjepark) en klootschieten met stratenteams (in Wilhelminapark en Marialust) met na afloop een gezellige wijkborrel voor alle wijkbewoners in een spiegeltent bij Marialust zaterdag 9 september Open Monumentendag: bezoek de monumentale panden in De Parken en in andere stadsdelen van Apeldoorn weekend van 9 en 10 september Nostalgische kermis bij Marialust (herinnert u zich nog die mooie kermissen op Koninginnedag?) zondag 10 september Concert in de muziektent van het Oranjepark Krantenartikel uit 1976 over de oprichting van Wijkraad De Parken 4

Het Parkenblad


Veiligheid in de wijk De afgelopen weken stond het onderwerp veiligheid weer volop in de belangstelling in onze wijk. Hieronder kunt u lezen welke vorderingen onlangs zijn gemaakt.

N

Nadat enkele wijkbewoners uit de Generaal van der Heydenlaan de publiciteit hadden gezocht en gekregen, is er door de gemeente op 1 maart een bijeenkomst belegd. Onder leiding van de toenmalige wijkmanager Steven Gerritsen is een en ander besproken. Hierbij waren ook aanwezig: Tineke Hartkamp (veiligheidscoördinator van de gemeente) en Harry Elzinga (wegbeheerder van de gemeente) plus enkele vertegenwoordigers van de wijkraden De Sprengen en De Parken, en van bewoners van de Generaal van der Heydenlaan. Het was een zeer positief en – naar later ook bleek – zeer vruchtbaar overleg waar ideeën, suggesties, voorstellen en dergelijke van beide partijen op tafel kwamen. We zijn met een positief gevoel uit elkaar gegaan én met de belofte dat er binnen vijf weken een nieuw overleg zou plaatsvinden waarop gemeente en politie met concrete voorstellen zouden komen. Dit tweede overleg vond plaats op 28 maart. Nu waren ook de politie – in de personen van Erwin Kersten (teamchef Noordwest) en Gert Stapper (onze wijkagent) – aanwezig en diverse bewoners van de Van Swietenlaan, Generaal van der Heydenlaan en Generaal van Heutszlaan. Op deze bijeenkomst werden enkele voorstellen besproken die direct zijn ingevoerd, en kwamen maatregelen en zaken ter sprake die in de nabije toekomst aan de orde zullen komen. Direct ingevoerd zijn bijvoorbeeld de installatie van het zogenoemde ‘bike team’ (de oren op straat) en de verhoogde inzet van mankracht (meer blauw). Ook is afgesproken dat enkele bewoners (twee dames en drie heren) voor een betere beeldvorming een nachtpatrouille van de politie zullen ‘meedraaien’. Door de politie werd er nogmaals op aangedrongen meer te melden en daadwerkelijk aangifte te doen in geval van schade, zoals u in het rondschrijven van eind maart heeft kunnen lezen. Dit melden en aangifte doen is van belang omdat kwantitatieve gegevens (aantallen) mede de inzet van de politie bepalen en er op die manier beter inzicht komt in de problematiek. In het kader kunt u lezen hoe u kunt melden en aangifte kunt doen.

Genoemde maatregelen en het intensievere contact met gemeente en politie hebben voor de meeste bewoners tot een ‘rustiger nachtleven’ geleid en het is dan ook op zijn plaats om hier politie en gemeente een compliment voor hun inzet te maken. Over enige tijd vindt er een evaluatie plaats. U zult hiervan te zijner tijd op de hoogte worden gesteld. Namens de Wijkraad, Dolf Sijbesma

Melden en aangifte doen Hieronder zetten we – wellicht ten overvloede – nog eens op een rijtje hoe u moet handelen bij het doen van aangifte of het doorgeven van een melding. Aangifte: bij vernielingen, diefstal, bedreiging, mishandeling, etc. Als u geen dadergegevens hebt, dan per internet (www.politie.nl). Beschikt u wel over dadergegevens, dan persoonlijk waarvoor u telefonisch een afspraak kunt maken (0900-8844). Meldingen: bij overlast. Doorgeven via telefoonnummer: 0900-8844, ook als het lawaai alweer verderop is, want de politie kan de lawaaischoppers dan volgen en verderop opwachten. NB: Ook achteraf melden of aangifte doen helpt! Dus u kunt de volgende dag uw melding doorgeven per telefoon (0900-8844) of per mail (team.noordwest@no-gelderland.politie.nl) of alsnog aangifte doen.

Het Parkenblad 5


GEVELRENOVATIE

DAAR RED JE GEVELS MEE

VOOR AL UW ONDERHOUD VAN UW MONUMENTALE WONING: REINIGING: alle beschikbare technieken aangepast op de te behandelen oppervlakken VOEGWERKEN: snij-, knip- en daggert voegwerk RAAPWERK: stucwerk incl. ornamenten METSELWERK: inboetwerk schadeherstel BEREIKBAARHEID: volledig in eigen beheer d.m.v. hoogwerkers 25 en 32 m1 en Âą 1000 m2 stalen renovatiedragers Al onze werkzaamheden worden volledig uitgevoerd conform monumenten richtlijnen. Venema Gevelrenovatie werkt met de meest moderne middelen volgens de laatste milieurichtlijnen om oude historische en monumentale gevels niet alleen te restaureren, maar ook in de oude staat terug te brengen. Dat houdt in, dat oude gevels niet alleen vakkundig worden schoongemaakt, maar dat beschadigingen met grote precisie worden hersteld. Een gevel, die door Venema onder handen is genomen, is na een grondige opknapbeurt weer een echte oude gevel. Niet blakend nieuw dus, maar een schitterend historische gevel, waar de oudheid vanaf straalt. Hanzeweg 14H

Tel. 0573 25 30 86

7241 CS Lochem

Fax 0573 25 57 74 E-mail: info@venemaholding.nl

Wij zijn gespecialiseerd in milieuvriendelijk reinigen volgens de nieuwe milieurichtlijnen

6

Het Parkenblad


Nieuwe wijkmanager stelt zich voor

Komen ...

S

Mijn naam is Henny Jansen…

Sinds 1 mei ben ik de nieuwe wijkmanager van het stadsdeel Noordwest Apeldoorn. Bijna 53 jaar en bijna 28 jaar getrouwd met Nicolette. Wij hebben samen twee dochters en een schoonzoon. Geboren in het prachtige Buren in de Betuwe en opgegroeid in Zuid en we wonen nu al weer 28 jaar in de Maten. Op drie verschillende adressen gewoond en in de laatste (koop)woning wonen wij ook al weer bijna 23 jaar. Werkzaam bij de gemeente gedurende bijna 35 jaar en de laatste 10 jaar als wijkcoördinator van het stadsdeel Zuid-West. Hobby’s zijn: dansen, fietsen, lezen, caravan. Voor het samen dansen houden we de dinsdagavonden vrij. We volgen inmiddels de 20e (trend 3) cursus. Iets meer dan een hobby is het honkbal. Als 18jarige begonnen als speler, later coach, bestuurder (vereniging en rayon) en momenteel als scheids-

rechter actief in de landelijke competitie. Dat betekent in de zomerperiode nagenoeg elk weekend op pad, samen met mijn vrouw. Henny Jansen Wijkmanager Noordwest

... en gaan

M Afscheid

Men zegt wel eens: afscheid doet lijden. Dit is ook wel een beetje zo. Per 1 mei heb ik mijn werkterrein verplaatst van Noordwest naar Zuidwest Apeldoorn. Dit betekent dat u mij niet meer zo vaak in de wijk zult aantreffen. Ik heb met veel plezier in Noordwest en dus in uw wijk gewerkt. Wij hebben in overleg en in samenspraak met u veel gerealiseerd. Ik ben blij dat ik daaraan een klein steentje heb kunnen bijdragen en zo de leefbaarheid in uw wijk heb kunnen vergroten dan wel in stand heb kunnen houden. Noordwest is één van de mooiste stadsdelen van Apeldoorn met prachtige authentieke wijken, die elk hun eigen karakter hebben. Ik wens u dan ook veel woonplezier in uw eigen wijk toe en zie met genoegdoening

terug op de afgelopen zeven jaar. Ik verwacht dat mijn opvolger Henny Jansen met evenveel plezier de werkzaamheden in Noordwest zal oppakken, hetgeen ongetwijfeld zal leiden tot een goede en constructieve samenwerking. Dank voor uw initiatieven, het meedenken, het mee-organiseren, uw vaak opbouwende kritiek, uw humor, vastberadenheid en uiteraard uw tijd en energie. Ik wens u al het goede voor toekomst en zie u graag, mogelijk onder andere omstandigheden, nog eens terug. Met vriendelijke groeten, Steven Gerritsen Stadsdeelmanager Zuidwest

Het Parkenblad 7


Onze kracht is het tijdig leveren van goede notariĂŤle diensten op een prettige en persoonlijke wijze tegen scherpe tarieven

Bezoekadres: Regentesselaan 13 | 7316 AB Apeldoorn Postadres: Postbus 10091 | 7301 GB Apeldoorn T (055) 521 17 70 | M 06 20 67 82 03 | F (055) 521 77 01 E notaris@pelsrijcken.knb.nl

8

Het Parkenblad


Verwacht: bloemenpracht in Wilhelminapark

D

De Akkerleeuwenbek, de Bleke Klaproos, het Grijskruid, het Hazenpootje en de Reukloze Kamille – kent u ze nog? Allemaal inheemse bloemensoorten die het moeilijk hebben in Nederland. Om ze een handje te helpen werden hun zaden begin april verstrooid in het Wilhelminapark. Mevrouw N. Pool, bestuurslid van ‘Groei en Bloei’ in Apeldoorn, had de eer als eerste het zaad aan de bodem te mogen toevertrouwen. En nu is het wachten begonnen. Tot juli, misschien augustus. Als alles goed gaat, is er dan een bloemenpracht in het Wilhelminapark te bewonderen. Ook kunnen belangstellenden dan de zaden van de bloemen oogsten. Mart Nederlof, die de actie in Apeldoorn coördineert, benadrukt de doelstellingen: “Genieten van al het fraais is mooi, maar het gaat uiteindelijk om de instandhouding van deze soorten. Als mensen komen oogsten en volgend jaar in de eigen tuin zaaien, kan het hard gaan. We doen dit namelijk in vijftig gemeenten. Het lijkt een druppel op de gloeiende plaat, maar kan een olievlek worden.”

Parkenbewoners helpen een handje bij het zaaien van inheemse bloemensoorten.

bron: de Stentor

Het Parkenblad 9


UW

10

Het Parkenblad

INSPIRATIE


Het Parkenblad 11


Zondagmiddagconcerten in het Oranjepark

S

Sinds 14 mei klinkt er elke zondagmiddag weer muziek in het Oranjepark. De Stichting Muziektent Oranjepark heeft een gevarieerd programma samengesteld met voor elk wat wils. Zo kunt u op zondag 20 augustus bijvoorbeeld luisteren naar een koor dat muziek brengt uit de Renaissance. Maar er zijn ook optredens van popgroepjes, harmonieorkesten, koren in alle mogelijke samenstellingen, jazzbandjes, en er is – traditiegetrouw op Tweede Pinksterdag – een samenzanggebeuren. Kortom: alles komt aan bod. Voor nadere informatie verwijs ik u naar het bekende blauwe foldertje dat u kunt vinden bij het VVV en andere locaties in de stad of naar onze website (www.muziektentapeldoorn.nl). De Stichting Muziektent Oranjepark en de Wijkraad De Parken hebben elkaar gevonden – na het wat trage functioneren van de gemeente begin vorig jaar omtrent de vergunningverlening. Dit heeft onder andere geresulteerd in een gezamenlijke aanvraag voor een zogenoemde urilift. Dit heeft als voordeel dat er dan niet elk weekend zo’n lelijk blauw toilethuisje hoeft te staan. Verder houdt de stichting zich aan de strikte instructies van de gemeente. Zij doet haar uiterste best om de geluidssterkte binnen de vastgestelde normen te houden. Mocht u daarover klachten dan wel suggesties hebben, dan kunt u

Apeldoorn zingt Op zondag 7 mei was Apeldoorn het decor van het eerste Stentor Korenfestival ‘Apeldoorn zingt’. Duizenden binnenstadbezoekers hebben die zonnige middag genoten van dit nieuwe evenement, dat tegelijkertijd werd georganiseerd met de maandelijkse koopzondag en met de eerste Apeldoornse Kunstmarkt. Op acht podia traden tussen 13.00 en 17.00 uur bijna dertig koren op. Eén van die podia was de muziektent in het Oranjepark, waar ook de InnSingers uit Zwolle een optreden verzorgden (zie foto). De Apeldoornse Korenfederatie en de VVV willen van het festival graag een jaarlijkse traditie maken. die bij uw wijkraad kwijt, maar ook bij de stichting zelf. Aan de andere kant meent de stichting van u te mogen verwachten dat u beseft dat u in het centrum van de stad woont en dat daar activiteiten plaatsvinden waaraan zeer veel Apeldoorners plezier beleven. Namens de Stichting Muziektent Oranjepark wens ik u een goede zomer toe! André de Graeff, voorzitter Stichting Muziektent Oranjepark e-mailadres: a.degraeff@muziektentapeldoorn.nl

De InnSingers uit Zwolle zingen a cappella tijdens het eerste Korenfestival ‘Apeldoorn zingt’ op zondag 7 mei jl.

12

Het Parkenblad


Notulen van de jaarvergadering van de Wijkraad De Parken Op dinsdag 24 januari 2006 vond in gebouw Irene de jaarvergadering van de Wijkraad De Parken plaats. Aanwezig waren het bestuur (vier leden) en 44 wijkbewoners en gasten. Hieronder kunt u het verslag van deze vergadering lezen.

O

Opening De voorzitter, Paula Donswijk, opent de vergadering en verwelkomt de aanwezigen. In het bijzonder de spreker van vanavond, Erwin Kerstens. Er zijn deze keer meerdere vertegenwoordigers van de politiek in de zaal: Sijko Wieringa van D66 en Bas Koers van GroenLinks. Ook aanwezig zijn de wijkcoördinator Steven Gerritsen, evenals de wijkagent Gert Stapper. Notulen vergadering 7 juni 2005 Er zijn geen opmerkingen over deze notulen; ze worden zonder wijzigingen goedgekeurd. Financieel verslag en kascommissie De penningmeester, Tom Fürstenberg, geeft een toelichting op de financiële stukken van de vereniging. Hij geeft ook aan dat de stukken van de wijkraad worden gecontroleerd door de gemeente. De kascommissie heeft dit jaar door tijdsdruk en miscommunicatie niet compleet kunnen functioneren. Alleen de heer G.J. de Vries heeft de boeken van de penningmeester gecontroleerd. De voorzitter leest zijn verslag voor. Hij geeft aan dat de administratie van de vereniging op orde is en dat de penningmeester décharge kan worden verleend. Voor het komend jaar zullen als controleurs optreden dhr. A. Moolenburgh en mevr. M. Heeneman, Wilhelminapark 5. Er is nog wat onduidelijkheid rond het overzicht van ‘baten en lasten’ van de Wijkraad. Onduidelijk is wat bedoeld wordt met Interactieve Beleidsprocessen. De penningmeester vertelt dat dit betrekking heeft op de activiteiten die de bestuursleden bijwonen voor overleg, bijvoorbeeld vergaderingen met de gemeente. Per dagdeel kan twintig euro worden gedeclareerd. Gevraagd wordt of er dan geen verantwoording aan de vergadering moet worden gegeven. De voorzitter vraagt of men wel tevreden is over de activiteiten die zijn uitgevoerd. Het bestuur is ook hier om zich te verantwoorden.

Bespreking uitslag van de enquête Piet-Hein van der Grinten geeft als lid van de werkgroep een korte toelichting op de uitslag van de enquête zoals die in Het Parkenblad is opgenomen. Hij stelt dat een respons van 20% goed is om hetgeen leeft in de wijk naar voren te brengen. Wanneer het gaat om de veiligheid in de wijk, heeft dat minder betrekking op inbraak en diefstal. Een belangrijk item is de verkeersveiligheid en de overlast van het Caterplein. Beide onderwerpen zijn wel weer straatgebonden. Ook zou er meer gedaan moeten worden aan handhaving van de 30 km zone. Een en ander is ook besproken met het wijkteam. Piet-Hein en de beide andere werkgroepsleden worden bedankt met een hartelijk applaus. De voorzitter leest nog een brief voor die betrekking heeft op de uitgaansoverlast waarin wordt gesteld dat de tot nu toe genomen maatregelen geen effect hebben. Het is wel een probleem dat met name voor een specifiek deel van de wijk speelt, maar het is wel irritant. Gevraagd wordt hier toch nog steeds aandacht aan te besteden. Misschien moeten strengere maatregelen worden genomen. Erwin Kerstens gaat vervolgens als teamchef van het team Noordwest in op de resultaten van de enquête. Het team omvat de wijken De Parken, Kerschoten-Het Loo, De Naald, Orden en Brinkhorst. Het team bestaat uit een chef, vijf wijkagenten en twee criminaliteitsbestrijders. Voor de komende periode is een aantal acties gepland. Voor de problemen in de aan- en afvoerroutes van het Caterplein zijn vier man extra in dienst genomen om op de routes te surveilleren; hierbij zal ook gebruik worden gemaakt van mountainbikes. Nogmaals wordt de aanwezigen benadrukt om overlast te melden. In de periode januari tot oktober 2005 zijn 20 meldingen binnengekomen. Vanuit de zaal komt de reactie dat het ook een algemeen probleem is. Een opmerking dat men binnen de wijk eerst de meldingen moet inventariseren, wordt negatief beantwoord: altijd melden bij de politie. Op Marialust is veel overlast van dealers. Er is overleg geweest tussen Jan Brouwers, dhr Wille, de wijkraad en Steven Gerritsen. Het betreft ook hier weer een maatschappelijk probleem, waar wel aandacht aan moet worden besteed. Jaap van de Rijt gaat nog kort in op de verkeerstechnische maatregelen. De afgelopen jaren zijn

Het Parkenblad 13


veel wegen binnen het 30 km gebied gekomen. Doorgaand verkeer moet worden ontmoedigd van de wijk gebruik te maken. Het wachten is op de noordradiaal. Ook de andere hoofdwegen in de aangrenzende wijken zoals de Loolaan, de Laan van Zevenhuizen en de Edisonlaan worden aangepakt. Een probleem zal straks nog wel de tijdelijke afsluiting van de Vlijtseweg worden. Ook de Kerklaan moet nog worden vernieuwd nadat de Vlijtseweg is afgerond. Gesteld wordt dat het misschien mogelijk is om binnen de wijk ook eens het oplichtend bord “U rijdt te snel” te gaan gebruiken. Bestuurswisseling De voorzitter deelt mee dat de vier zittende bestuursleden: Wim Bijloo, Tom Fürstenberg, Bert Kompanje en Paula Donswijk allen hebben bedankt voor nog een periode. Zij geeft aan dat er veel gedaan is de afgelopen jaren. Genoemd worden: aandacht voor het groen en de bomen, de Kerklaan, de afsluiting van de Johan Steenbergenstraat, de verkeersdrempels, en de aandacht voor sociale cohesie door middel van straatspeeldagen en buurtfeesten. Jammer is dat er nog geen goede beheersvisie ligt voor de wijk: men wilde wel, maar de molens malen langzaam. Er worden drie nieuwe kandidaat-bestuursleden voorgesteld: Dolf Sijbesma, Gert Meijerman en Leo Labrujere. Alle drie worden van harte welkom geheten en de vergadering gaat akkoord met de aanwijzing. Steven Gerritsen bedankt de vertrekkende bestuursleden voor hun inzet en geeft hen namens de

internet: www.groot-roessink.com e-mail: info@groot-roessink.com

• • • • •

Nieuwbouw Verbouw Onderhoud Restauratie Molenbouw

Bouwen tussen heden en verleden

gemeente een mooie afbeelding van Apeldoorn. De nieuwe voorzitter, Dolf Sijbesma, sluit de vergadering, waarna er nog een gezellig samenzijn volgt onder het genot van een drankje.

Adressen

Colofon

Wijkraad De Parken postadres: Generaal van der Heijdenlaan 6 7316 BC Apeldoorn mailadres: wijkraaddeparken@hotmail.com webadres: www.deparken.nl

Het Parkenblad is een uitgave van Wijkraad De Parken. Het verschijnt twee keer per jaar en wordt gratis bezorgd op ruim 990 adressen in de wijk in Apeldoorn.

Bestuursleden R. Sijbesma (Dolf), voorzitter Telefoon: 055-5760880

Redactieleden Hetty ter Braak Karlijn van Onzenoort

L.J. Labrujere (Leo), vice-voorzitter Telefoon: 055-3554685

Redactieadres Het Parkenblad p/a Generaal van Heutszlaan 12 7316 CH Apeldoorn info@deparken.nl

G.H. Meijerman (Gert), secretaris Telefoon: 055-5789279 H. Hopman (Henny), penningmeester Telefoon: 055-5760660 H. ter Braak (Hetty), lid Telefoon: 055-5787850

14

Enkweg 43 7383 CX Voorst Tel: 0575 - 50 12 72

Het Parkenblad

Advertenties Penningmeester Wijkraad De Parken Telefoon: 055-5760660 Lay-out en druk VDA-groep Apeldoorn


Premie op actie

Bewonersinitiatief wordt financieel beloond

W

Wilt u met uw buren of bewoners van uw straat een activiteit organiseren? Bijvoorbeeld een sporttoernooi met de buurt? Of hebt u een andere leuke activiteit in gedachten die u samen met buurtgenoten wilt gaan doen? Dan is de regeling ‘Premie op actie’ interessant voor u. ‘Premie op actie’ is een financiële bijdrage van de gemeente voor activiteiten die bewoners zelf in hun straat of buurt organiseren. Voorwaarde is dat de activiteit de leefbaarheid (schoon, veilig, gezellig) in de straat of buurt verbetert en de samenwerking tussen de bewoners stimuleert. Met ‘Premie op actie’ geeft de gemeente een bijdrage in de kosten tot maximaal 1.000 euro per initiatief. In 2006 is er 50.000 euro beschikbaar.

Om een bijdrage te verkrijgen geldt een aantal spelregels. Deze vindt u op de site van Dorps- en wijkraden in de gemeente Apeldoorn (www.dorpsenwijkraden-apeldoorn.net/). De stadsdeelmanager van het stadsdeel waartoe uw straat of buurt behoort, beoordeelt of uw aanvraag voldoet aan de criteria en laat binnen vier werkdagen weten of uw aanvraag wordt gehonoreerd of afgewezen. bron: website van de gemeente Apeldoorn

Het Parkenblad 15


Terug in de tijd

De Grift komt weer bovengronds

D

De Grift is de 22 kilometerlange drager van een stelsel van beken en sprengen tussen Ugchelen en Heerde. Grote delen van het systeem zijn nog aanwezig. Vanuit Ugchelen voeden diverse beken en sprengen de Grift, die ten zuiden van het centrum van Apeldoorn wat verscholen in de stad liggen. Ter hoogte van de spoorlijn verdwijnt de Grift uit het stadsbeeld. Het water wordt ondergronds en via een aantal vijvers in zuidoostelijke richting naar het Apeldoorns kanaal afgevoerd. In het centrum is de Grift niet meer aanwezig. De verbindende schakel tussen het bovenstroomse en benedenstroomse gedeelte ontbreekt. Ten noorden van de Anklaarseweg in Apeldoorn stroomt de Grift naast het Apeldoorns kanaal en wordt gevoed door andere beken en sprengen behorend tot het systeem.

van beken en sprengen. Het terugbrengen van de beken en sprengen geeft Apeldoorn en omgeving een nieuw ‘oud’ gezicht. Verder is er sprake van systeemherstel, te weten: het herstel van de ontbrekende schakel tussen het brongebied en het benedenstroomse gedeelte van het watersysteem ten noorden van de stad. Het schone water wordt teruggebracht in het Griftsysteem. Er zijn ook ecologische overwegingen, want met de ‘nieuwe Grift’ ontstaat een verbinding van schoon stromend water tussen stad en landelijk gebied via bestaande en nieuw te ontwikkelen groengebieden (Brinkpark, kanaalzoneproject Stad en Milieu). Dit draagt tevens bij tot een verbetering van het microklimaat en een verhoging van de belevingswaarde in woon-, werk- en winkelgebieden. Ten slotte komt het herstel van de Grift tegemoet aan een toenemende belangstelling voor cultuurhistorie, stedenbezoek en routegebonden recreatie.

De Grift bij de Deventerstraat ter hoogte van de voormalige Villa Rosa (1900)

Waarom weer in het zicht? Er is een aantal redenen waarom de gemeente Apeldoorn de Grift weer in zicht wil brengen. De voornaamste reden is dat het als onderdeel van Apeldoorn een positieve bijdrage levert aan de beleving en de identiteit van de stad. Daarnaast zijn er cultuurhistorische argumenten: het reliëf in het landschap en de locaties waar grondwater naar buiten treedt zijn altijd al bepalend geweest voor de ontwikkeling van Apeldoorn. Denk hierbij aan papierindustrie en de wasserijen. Met het herstel van de Grift wordt één van de dragers van de ontwikkeling weer zichtbaar gemaakt. Ook wil Apeldoorn zich weer profileren als de stad

16

Het Parkenblad

Waarom juist nu? Allereerst omdat de kweldruk vanuit de Veluwe en daardoor de grondwateroverlast toeneemt in delen van Apeldoorn. Het herstel van het Griftsysteem draagt bij aan een betere waterbalans. Daarnaast staan er diverse plannen op stapel (met name in de binnenstad en langs het voormalige Grifttracé) en het herstel van de Grift kan mooi ‘meeliften’ met een aantal van deze projecten.

Wat betekent dit voor de Parken? Vanuit cultuurhistorische en technische overwegingen is, zo veel mogelijk, gekozen voor het voormalige tracé. Dat betekent dat de Grift weer in beeld komt vanaf de Stationsstraat tot aan de Laan van Kerschoten. De Grift stroomt dus onder de Deventerstraat door en volgt vanaf daar ongeveer het fiets/voetpad langs de Van Aelstlaan, dan rechtdoor tot in Marialust. In Marialust volgt de Grift weer de bedding zoals die in de betonnen goot ligt. De beek komt op maaiveldniveau met een aanpalend fiets/voetpad. De uitvoering was eerst gedacht als een betonnen goot, maar mede door onze aanwezigheid en inspanning zal dit worden uitgevoerd in


een meer in de omgeving passende oplossing. Het wordt weer een ‘echte beek’ met een houten beschoeiing met deksloof (plank) en zandbodem. Vanwege het nogal grote hoogteverschil (verval) komen er hier en daar ‘watervalletjes’ en vistrappen; deze laatste ten behoeve van de te verwachten terugkeer van vis in de beek. Ook komen op verschillende plaatsen verwijzingen naar het verleden (historische plaatsen), bijvoorbeeld waar vroeger een molen heeft gestaan. De omgeving van de beek wordt, afgezien van het fiets/voetpad, gras met behoud van zo veel mogelijk bomen. De struiken en heesters worden verwijderd, zodat er een groene doorkijk ontstaat. De Grift (bij de Deventerstraat) Zowel in de Van Steenbergenstraat als in het beginstuk van Marialust komen een fiets/voetbrug. Kortom: zoals het plan er nu uitziet, wordt het zeker een verfraaiing van onze wijk. Inzage en inspraak in Informatieavond over de Grift het plan zijn voorzien in de periode juni/juli; de uitOp woensdagavond 7 juni wordt er een informatievoering staat eind van dit jaar op het programma met avond gehouden over het herstel van de Grift. Van een geplande voltooiing volgend jaar. 19.00 tot 20.00 uur is er een inloopuur. Vanaf 20.00 uur wordt het plan gepresenteerd en kunnen Namens de Wijkraad, aanwezigen vragen stellen aan de vertegenwoordiDolf Sijbesma gers van de gemeente. De avond vindt plaats in het Waterschapshuis, Steenbokstraat 10, 7324 AX Apeldoorn. bron: diverse gemeentelijke publicaties en bijeenkomsten

Het Parkenblad 17


Pr kbord

U

U zoekt in de wijk medestanders om een gezamenlijk probleem op te lossen? Een maatje om mee te joggen, te wandelen, naar Orpheus te gaan? Een bridgepartner, een oppas? Iemand om (tijdelijk) mee te carpoolen? Plaats uw oproep dan in deze rubriek ‘Prikbord’, die zowel in Het Parkenblad als op de website van De Parken verschijnt. U kunt uw bijdrage sturen naar het redactieadres van Het Parkenblad.

Lege garage? ik mijn (binnenge garage waar le el ijw vr n ee Wie heeft of kent n betaling er Mercedes tege im dt ol ie oo m ffen) 3. kort aan te scha telefoon 576654 ties welkom op ac Re n? le al st zou kunnen Wie maakt er foto’s voor He t Parkenblad? Graag willen we in elke nieuwe ui tgave van Het Pa rkenblad foto’s van de wijk op he t omslag en in he t blad zelf plaats en. Daarom nodigen we u va n harte uit ons ee n mooie foto va n een locatie in De Parken te stur en die we kunnen gebruiken voor het volgende nummer. U kunt uw bijdrage stur en naar info@de parken.nl of naar de redactie van Het Parkenbl ad (Hetty ter Braa k, Generaal van Heutszlaan 12, 7316 CH Ap eldoorn).

Kijkt u wel ‘ns op de website van De Parken? Zoals u wellicht heeft gemerkt, is de website van Wijkraad De Parken al een tijdje niet meer bijgewerkt. Het nieuwe bestuur staat echter in de startblokken om ook daarmee aan de slag te gaan. Heeft u ideeën of wensen met betrekking tot deze site of wilt u zelfs een bijdrage leveren aan de inhoud van de site, schroom dan niet om zich te melden. Uw inbreng stellen we zeer op prijs. Stuur even een mailtje naar info@deparken.nl en maak uw mening kenbaar!

18

Het Parkenblad


Met Paul Roescher vindt u

alles onder één dak: keuken • badkamer • vloer • haard

Koopt u naast de keuken ook de badkamer, de haard, het parket en/of kasten? Dan bent u extra voordelig uit want Roescher kent COMBI-KORTINGEN. Dat is niet alleen goedkoper, maar ook makkelijker want alles kan in één keer geregeld worden. Hieronder een voorbeeld van de vele mogelijkheden! Gezellige hoekkeuken. Helemaal compleet met koeling, oven, gaskookplaat, schouwafzuigkap, werkblad met waterkering en spoelbak, luifel boven schouw.

3115,-

Gezellig een dagje winkelen in de duizenden meters showroom. Met meer dan 500 keuken-, bad-, en haardopstellingen! Uniek voor Europa! Een weergaloos assortiment, een presentatie met ongeëvenaarde allure! En tóch lager in prijs dan waar ook! Komt dat zien!

Keuken

Badkamer Villeroy & Boch. Een frisse en vrolijke badkamer bestaande uit: 2x wastafel met sifonkap, 2x luxe toogspiegel, handige badkamerkast, luxe hoekbad, wandcloset en inbouwreservoir, éénhandel kranen van Damixa. Aanbiedingsprijs 2395,Minus 10% in combinatie met keuken wordt:

Stelpost wand- en vloertegels, eerste 5 m2 gratis in combinatie met complete badkamer =

Badkamer / Tegels

Prachtige schouw van ‘white limo stone’ met zeer hoog afwerkingsniveau. Gaskachel 2105,-, inclusief schouw 3050,-. Minus 5% in combinatie met keuken en badkamer wordt:

2897,597,675,-

Loft laminaatvloer Voor 35 m2628,- Minus 5% in combinatie met keuken en badkamer wordt: Schuifdeurkast 200 cm brede kast inclusief interieur. Vanaf 750,Minus 10% in combinatie met keuken wordt:

Parket

Haard

Kast

Hoog in kwaliteit 5 jaar garantie op keuken en meeste apparatuur

Alles bij elkaar:

9965,-

Europa’s grootste keus Op 6000 m2 alles voor keuken, bad, vloer en haard. Ongelooflijk, wat een keuze!

Waarin is Paul Roescher expert? 1. 2. 3. 4. 5.

Keukens SupreMatie keukens Budgetkeukens Badkamers SupreMatie badkamers 6. Tegels 7. Haarden 8. Schouwen

Lager in prijs dan waar ook! Overal en direct de laagste prijs. Combi-voordeel Samen nog voordeliger. Apeldoorn: Megastore • Keukens • badkamers • tegels • haarden • parket Vlijtseweg 196 Tel. (055) 3601747 www.paulroescher.nl

2155,526,-

Rijssen: Megastore • keukens • badkamers • tegels Plaagslagen 2 Tel. (0548) 540 340

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Kachels Parket Laminaat Slaapkamerkasten Sauna’s Stoomcabines Whirlpools Buitenspa’s

PAUL ROESCHER Let op: Haarden en parket alleen in Apeldoorn.

K E U K E N

B A D

V L O E R

H A A R D

Open: di. t ⁄m vrij. 9-18 uur (zat. -16.30 uur). Koopavond=do. Zon/feest dagen gesloten.


Thoma-TBB Makelaars brengt droomhuizen dichterbij

Loolaan 1 7314 AA Apeldoorn

T E

055 52 60 888 apeldoorn@thoma.nl

Wij zijn u graag van dienst!

www.thoma.nl LOCHEM • APELDOORN • BORCULO • BRUMMEN • DEVENTER • D O E T I N C H E M • E E R B E E K • G O R S S E L • R I J S S E N • R U U R L O