Parkenblad winter 2013

Page 1

winter 2013

Het Parkenblad Universiteit in Apeldoorn Ytsje Kooistra Oog voor Detail


Verbouwing Rijksmuseum RESTAURATIE Voor de verbouwing

Na de verbouwing

EĂŠn van de twee atriums.

Hetatrium atriumnu nuininvolle volleglorie. glorie. De .

De pilaren staan op vijzels, ter plekke van de fietstunnel.

Je kunt je haast niet voorstellen, hoeveel hieronder is gebeurd.

Ter plaatse van muurschildering was een absoluut strakke ondergrond noodzakelijk.

De muurschildering komt volledig tot zijn recht door een vakkundig aangelegde basis.

www.venemarestauratie.nl

Deventerstraat 25 7311 BH Apeldoorn

Tel. 055-3030002


Colofon Het Parkenblad is een uitgave van wijkraad De Parken. Het verschijnt twee keer per jaar en wordt gratis bezorgd op ruim 990 adressen in de wijk De Parken in Apeldoorn. Het bestuur van de wijkraad De Parken wordt gevormd door Dolf Sijbesma - voorzitter, Sylvester Nieuwe Weme secretaris, Willem Stegink – penningmeester en Coosje Wesselink – bestuurslid. Ook op de website www.deparken.nl vindt u onder Wijkraad de namen van de bestuursleden, als ook het telefoonnummer van de wijkraad, en de verslagen van de jaarvergaderingen. (eind-)Redactie Coosje Wesselink Esther Talboom met speciale dank aan: Marcel Paapst Fotografie Menno Mulder, Aad Witteveen e.a. coverfoto Menno Mulder Redactieadres Het Parkenblad p/a Prinsesselaan 4 7316 CH Apeldoorn parkenblad@deparken.nl

Beste medewijkbewoners,

V

Veel complimenten hebben wij gekregen over de ‘aankleding’ van de ‘driehoekjes’ in onze wijk, een echte aanwinst zo was vaak het commentaar. Om de perkjes deze mooie uitstraling te laten behouden zoeken wij nog enkele omwonenden die in samenwerking met de afdeling Groen hierop enig toezicht willen houden. Nieuw is ook de openstelling van de weide tegenover Marialust. In overleg met de afdeling Groen wordt ‘gezocht’ naar een indeling van deze weide die past bij de omgeving zonder dat het een park wordt. Deze weide is bedoeld als wandelgebied en niet als hondenuitlaatplaats, daarvoor zijn een deel van het Prinsenpark en het bos achter Marialust aangewezen. Ook hebben wij overleg gehad met de gemeente over het parkeerbeleid rond het Wilhelminapark. Hier hebben wij getracht zo goed mogelijk de belangen van de hele wijk en niet die van individuele bewoners te behartigen door advies uit te brengen gebaseerd op verkeersveiligheid en leefbaarheid in de wijk. Op de ‘Zwitsallocatie’ beginnen zich langzamerhand activiteiten te ontplooien die het terrein een invulling geven, zodat dit ‘verlaten terrein’ vlak naast onze wijk een betere aansluiting krijgt op de omgeving. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld het doortrekken van het ‘groen’ in de Parken tot aan de kanaaloever. Bestuurlijk is er een punt dat ik graag onder de aandacht breng, namelijk dat ons bestuurslid Henny Hopman te kennen heeft gegeven dat zij na zeven jaar ‘trouwe dienst’ terug wil treden als wijkraadslid. Henny was mede de drijvende kracht achter ons jaarlijkse wijkfeest. Hierdoor gaan wij wat schuiven met taken binnen het bestuur en met als consequentie dat wij een of meer personen zoeken die ons kan/kunnen helpen met de samenstelling van het Parkenblad, ons wijkblad. Mocht u geïnteresseerd neem dan contact op met Coosje Wesselink, via het redactieadres. Verder vraag ik graag uw aandacht voor de Algemene Leden Vergadering op 12 februari 2014. Ik hoop u daar te ontmoeten. Rest mij nog om u en uw familie prettige feestdagen toe te wensen en een gezond en gelukkig 2014. Met vriendelijke groeten,

Advertenties zie www.deparken.nl onder het Parkenblad

Dolf Sijbesma, uw voorzitter

Lay-out en druk VDA-groep

Jaarvergadering Wijkraad De Parken houdt de jaarlijkse vergadering voor wijkbewoners op 12 februari 2014 om 20.00 uur in Centrum Irene achter de Grote Kerk te Apeldoorn (zaal open 19.30 uur). De agenda wordt 2 weken voor de vergaderdatum in het Stadsblad en op de website www.deparken.nl geplaatst.

Het Parkenblad 3


Parkenportret

Familie Van Eenennaam Op het Parkenfeest ontmoette de redactie ook Michael van Eenennaam en zijn vrouw Kityu. Michael vertelde ons later in november:

S

“Sinds 2004 wonen wij aan de Laan van Kerschoten in Apeldoorn. Onze vorige woonplaats was Utrecht, daar hadden wij een typische arbeiderswoning waar we met veel plezier woonden. Toen we besloten om te verhuizen, gaven wij er de voorkeur aan om in een rustiger omgeving te wonen, maar de omgeving moest wel genoeg te bieden hebben aan recreatie- en uitgaansmogelijkheden. Voor ons is De Parken in Apeldoorn een logische keuze, ook omdat dit centraal gelegen ligt tussen de woonplaatsen van de ouders van ons beiden. Waar naar toe? We waren zo gelukkig dat dat we een gezin konden stichten met twee lieve zoons, nu 5 en 2 jaar. Na de komst van de kinderen misten we vooral een plekje dichtbij in de buurt om naar toe te wandelen en een koffie of thee te drinken en daarna weer terug naar huis om de kleine in bed te doen. We merkten dat meer mensen uit De Parken een horecagelegenheid voor overdag misten. Ook daarom zijn wij in november

Michael, Kityu en hun twee zoons

4

Het Parkenblad

brasserie “Crummz” begonnen in het winkelcentrum Kerschoten op het Mercatorplein. Maar natuurlijk ook omdat mijn vrouw Kityu en ik het horecavak ambiëren. Crummz We willen met onze zaak een sfeervolle plek bieden, waar men rustig de krant kan lezen onder het genot van een heerlijk kopje koffie of thee, gezellig bij de haard. Of waar men samen met vrienden en familie een royaal belegd broodje nuttigt. Maar ook ‘s avonds van een eenvoudige, maar lekkere maaltijd kan genieten tegen zeer redelijke prijzen. Crummz, aan het Mercatorplein 89, is dagelijks van 10.00 uur tot 20.00 uur geopend. Zie voor meer informatie www.crummz.nl ”Crummz” is afgeleid van het Engelse woord “crumbs” (kruimels).We hebben gekozen voor een trendy schrijfwijze. Samengevat: Crummz staat voor eten, drinken en genieten.”


De Van Wijhe-herinneringsbank Tekst Yvonne de Vries, Communicatieadviseur cultuurhistorie, Gemeentelijk team Ruimtelijke Vormgeving

De Van Wijhe Bank, een ontwerp van Pieter Puype, die eerst in het Verzetsstrijderspark langs de rand van de vijver stond, kreeg eind augustus 2013 een nieuwe plek langs de Van Heutszlaan en heeft nu een prachtig uitzicht op het park en op de weide voor Marialust. De herinneringsbank is onthuld op 19 mei 1934 en aangeboden door “... zijne jongens en vrienden” en herinnert aan Marten van Wijhe (1868-1932). Van 1902 tot 1921 is Van Wijhe de bevlogen directeur geweest van het jongenshuis te Hoenderloo, de tegenwoordige Hoenderloo Groep. Later was hij wethouder voor onderwijs. Aanvankelijk zou een monument voor Van Wijhe worden opgericht op zijn graf, maar in overleg met zijn weduwe werd besloten een herdenkingsbank te plaatsen in het park rond Marialust. De bank werd onthuld door de neefjes van Van Wijhe. Met de jongens worden zijn jongens op de Hoenderloogroep bedoeld. Wie precies de opdracht heeft gegeven is niet terug te vinden. Het portret van Marten van Wijhe is vereeuwigd

in de plaquette. Kenmerkend voor de bank zijn de expressieve paraboolvormige zijwangen en de golvende middenpartij, uitgevoerd in Maulbronner* zandsteen. Pieter Puijpe ontwierp eveneens de herinneringsbank voor burgemeester Tutein Nolthenius, die in het Wilhelminapark staat. Meer informatie over herinneringsbanken en de Pieter Puijperoute in Apeldoorn? Kijk op www.geheugenvanapeldoorn.nl. Alle banken dragen een QR-codeplaatje (Quick Response) dat verwijst naar de informatie op deze cultuurhistorische site, een initiatief van het Erfgoedplatform Apeldoorn. * Maulbronn is een plaats in de Duitse deelstaat BadenWürttemberg, en is bekend als winplaats van zandsteen.

Wilde flora

De gemeente en de wijkraad bespreken de mogelijkheden en wensen voor de invulling van het weiland tegenover Marialust. In het afgelopen voorjaar is het weiland aan de Generaal van Heutszlaan toegankelijk gemaakt voor iedereen. Vanaf de zijingangen is er een rondlopend wandelpad door het hoge gras gemaaid. Dit pad loopt richting de aanwezige lindeboom. Om deze boom is een boombank geplaatst, waar men van deze prachtige, rustige omgeving kan genieten. Om de beleving van de natuur bij de boombank nog iets te vergroten is in oktober jl. rondom de bank wilde flora ingezaaid. Komende zomer kunnen we daar dan een mooie bloemenpracht verwachten.

Het Parkenblad 5


edrijf

dde

rn

hedde.nl

55-5213594

edrijf

Installatiebedrijf Installatiebedrijf installatietechniek sinds 1920

Groothedde Groothedde

eleefd aanbevolen voor uw:

ktra ,dakbedekking ,sanitair ,centrale dde Apeldoorn Apeldoorn

Al meer dan tien jaar is Granito di Italia gespecialiseerd

n zinkwerken ,duurzame technieken in alles wat met granito te maken heeft. Een badkamer www.gebroedersgroothedde.nl zoals afgebeeld is mogelijk, maar ook in de keuken kan www.gebroedersgroothedde.nl Granito di Italia veel voor u betekenen. Graag nemen wij othedde.nl met u door wat uw persoonlijke wensen zijn. U zult ver055-5213594 installatietechniek sinds 1920 Tulpenlaan 11 Tulpenlaan 11 055-5213594 installatietechniek sinds 1920 steld staan van het eindresultaat. Neem vrijblijvend con055-5213594 installatietechniekBeleefd sinds aanbevolen 1920 voor uw: tact met ons op voor meer informatie of een offerte.

orn

Beleefd aanbevolen voor uw:

loodgieterswerk ,elektra ,dakbedekking ,sanitair ,centrale Beleefd aanbevolen voorBeleefd uw: loodgieterswerk ,elektra ,centrale aanbevolen voor uw:,dakbedekking ,sanitair Michael Mairhofer verwarming ,lood en zinkwerken ,duurzame technieken ektra ,dakbedekking ,sanitair Koninginnelaan 239 verwarming ,lood,centrale en zinkwerken ,duurzame technieken

loodgieterswerk, electra, dakbedekking, sanitair, centrale verwarming, lood en zinkwerken, duurzame technieken

en zinkwerken ,duurzame technieken

7315 DW Apeldoorn T (055) 579 15 65 of 06 218 186 22 www.granitodiitalia.nl

Huidvisi

alle tijd en aandacht

instituut vo

huid/blend th micro-derma rimpelcorrec

all round Paslaan 16

Leo Kok

7311 AL Apeldoor n

onroerend goed ondernemingsrecht estate planning

Huidvisie

Willem van Rozen

huid/blend therapie micro-dermabrasie rimpelcorrectie

Postbus 10495 7301 GL Apeldoor n T (055) 58 22 300 F (055) 58 22 301 E info@dnvn.nl w w w.denotar issenvannaam.nl

personen- en familierecht

Anja Hansma familierecht estate planning

I neke S chuijt onroerend goed

Tony Ling ondernemingsrecht

Yvonne Fehr Vlijtseweg 24 7317 AN Ap Tel. 055 - 57 e-mail: info@

instituut voor huidverzorging

Yvonne Fehrenbach Vlijtseweg 242 7317 AN Apeldoorn Tel. 055 - 5791603 e-mail: info@huidvisie.nl


Terug in de tijd

Ietje Kooistra, ambitieuze directrice van de Rijkskweekschool, omstreeks 1900 de meest invloedrijke pedagoog in Nederland

Z

Ze werd landelijk bekend, oogstte veel waardering voor haar vooruitstrevende ideeën over het onderwijs. In haar veelgelezen boek, verschenen in 1894, Zedelijke opvoeding, dat tien drukken beleefde, nam ze stelling tegen de eenzijdige intellectuele vorming volgens een afgebakend leerplan en pleitte ze voor een opvoeder die het kind leerde zichzelf te helpen. Ytsje Kooistra – ze wijzigde later haar voornaam in Ietje – was een schippersdochter, geboren op 8 januari 1861 in Drachten. Haar vader, schipper Folkert Boukes, overleed toen ze acht was. Moeder Ymkje Pieters Keuning bleef met haar kinderen onverzorgd achter, straatarm. Gelukkig ondersteunde de diaconie het gezin.

Ietje schiep in haar school een geheel eigen sfeer. Ze wilde een band smeden tussen docenten en ‘meisjes’, om een eigen beschermd wereldje te scheppen. Daarom moesten de lessen in gymnastiek in het gymlokaal van de naastgelegen Koninklijke HBS zo worden ingedeeld, dat de meisjes in hun pauze onmogelijk met jongens in contact konden komen. De leerlingen waren ingedeeld in kleine groepen, die ze internaten noemden, die geleid werden door een dame, de kweekmoeder. Over deze internaten moederde een lerares van de school. Het resultaat was een sterke vriendschapsband tussen de aanstaande leraressen, die vele jaren standhield. Bij haar afscheid in 1914 werd Ietje Kooistra geprezen, om haar pionierswerk, haar toewijding, pedagogische kwaliteiten en de bezielende wijze waarop ze les had gegeven aan de Rijkskweekschool. Ze overleed in 1923, ze werd 62 jaar. Nog steeds wordt Ietje Kooistra beschouwd als de meest invloedrijke Nederlandse pedagoog van omstreeks 1900. Apeldoorn noemde een straat naar haar, de Ietje Kooistraweg. Wim H. Nijhof

Dominee B.W. Colenbrander ontdekte Ytsjes begaafdheid. Ze had een helder verstand en door zijn invloed kon ze de school blijven bezoeken en in 1874 meedoen aan het examen voor een rijksbeurs voor de oudste volledige dagopleiding voor onderwijzeressen in Arnhem. Ze werkte daarna in Arnhem, Breda en Middelburg. In 1883 werd ze benoemd tot lerares wiskunde – in de avonduren had ze hiervoor de acte behaald – aan de Gemeentelijke Kweekschool voor Onderwijzeressen in Groningen. Drie jaar later werd de ambitieuze Ietsje directeur van de eerste Rijkskweekschool voor Onderwijzeressen in Apeldoorn, met succes. Bron: Wim H. Nijhof, Aap Noot Mies in Apeldoorn, Apeldoorn, 2013. Het boek besteedt ruim aandacht aan de historie van het onderwijs in De Parken: Rijkskweekschool voor Meisjes, Rijksleerschool, OBS De Parken, Koninklijke HBS, Gymnasium en tal van nu verdwenen particuliere onderwijsinstituten. Het boek, 264 pagina’s, meer dan 100 illustraties, is verkrijgbaar bij Nawijn & Polak voor € 19,95. * foto’s Coda Archief

Het Parkenblad 7


Een universiteit in De Parken Door Leo Labrujere

Veel bewoners van De Parken zullen het zich niet realiseren, maar onze wijk herbergt al sinds 1919 een universiteit: de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) aan het Wilhelminapark.

O

Om meer te weten te komen over onze enige academische opleiding ben ik gaan praten met Wim Hanekamp, voorzitter van het College van Bestuur van de universiteit. In bijna een eeuw tijd is het gebouw uitgebreid en nu biedt de TUA plaats aan ruim 100 studenten, een wetenschappelijke staf, een bibliotheek en een ruime aula.

Kerken vrijgemaakt, de Gereformeerde Bond die betrokken is bij de theologische faculteit van de Rijks Universiteit Groningen (RUG) en het Hersteld Hervormd Seminarie, die gevestigd is aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam. Daarnaast is er vanuit de Protestantse Kerk Nederland nog de Protestants Theologische Universiteit met vestigingen in Amsterdam en Groningen. “Kortom, een gevarieerd maar ook versnipperd beeld”, naar de mening van Wim. Plannen “Die versnippering is uit het verleden goed verklaarbaar maar de vraag is of het naar de toekomst gezien wenselijk is. Daarom speelt in gereformeerde kring dan ook al langere tijd de vraag of een aantal van die opleidingen niet tot een nauwe samenwerking of fusie moet komen”, aldus de voorzitter van het College van Bestuur. “Recent heeft de TUA groen licht gekregen om mee te werken aan de uitwerking van plannen voor samenwerking op het gereformeerde erf van predikantopleidingen. Dat zou in de toekomst tot verbreding en mogelijk een uitbreiding in Apeldoorn kunnen leiden”.

Wim Hanekamp vertelt: “de universiteit is opgericht in 1894. Het is daarmee een van de oudste universiteiten van ons land. De Apeldoornse universiteit gaat uit van Christelijke Gereformeerde Kerken en biedt academische vorming voor theologen, met name predikanten, in de gereformeerde traditie”. Enthousiast vertelt Wim verder: “Voorts is er ook de Nederlands Gereformeerde predikantenopleiding gevestigd, die aan hun studenten naast de theologische vorming aan de TUA, een aantal vakken aanbiedt die aansluiten bij hun eigen kerkelijke traditie. Het gaat daarbij onder andere om de wijze van preken en het functioneren binnen de kerkelijke gemeenschap”. Gereformeerd Nederland kent nog een aantal opleidingen. Zo is er de Theologische Universiteit Kampen, die zich met name richt op de opleiding van predikanten van de Gereformeerde

8

Het Parkenblad

W. Hanekamp


Studenten Aan de TUA studeren circa 100 studenten; voorts zijn er 20 promovendi. De instroom bedraagt jaarlijks 15 tot 20 studenten. Het aantal vrouwelijke studenten is 15%. Wat zijn de kenmerken van de studenten van de TUA? “Studenten komen uit het hele land. Vaak komen ze niet rechtstreeks van het VWO, theologie studeren is op die leeftijd niet “sexy”. Een flink aantal besluit op wat rijpere leeftijd om alsnog theologie te gaan studeren en combineert de studie met een baan. Deze wat oudere studenten hebben vaak een gezin en wonen niet in Apeldoorn, ongeveer 30% van de studenten woont in Apeldoorn. Het studentenleven speelt zich veelal binnen de universiteit af: ontgroening, de studentenvereniging, discussiebijeenkomsten, etc.” De opleiding duurt 6 jaar: 3 jaar bachelor en 3 jaar master.

heel positief: er zijn meer vacatures voor predikanten dan het aantal dat jaarlijks bij de TUA afstudeert. Circa 50% van de afgestudeerden wordt predikant. Daarnaast biedt de studie mogelijkheden voor een baan: jeugdwerk, bijbelvertaling, het onderwijs of een bestuurlijke functie binnen de organisatie van de gereformeerde kerken”. De financiering van de universiteit door het Rijk verloopt conform de financiering van andere instellingen voor academisch onderwijs. Van de begroting (ruim 2 mln.) wordt 25% gedekt door bijdragen van de kerken. Ingenieur Wim Hanekamp is zelf geen theoloog; hij is in Wageningen afgestudeerd als landbouwkundig ingenieur. Naast onderzoeker en manager bij Wageningen Universiteit en Research bekleedde hij diverse bestuurlijke functies in het onderwijs en is hij kerkelijk actief. Sinds 2011 is hij voorzitter van het College van Bestuur van de TUA. Hij vervult deze functie in deeltijd. Daarnaast is hij werkzaam bij Wageningen UR, nu op het vlak van beleidsvorming. Na ons gesprek leidt hij mij rond door het gebouw. Met enige trots toont hij mij de mooie bibliotheek en de ruime aula (vroeger een kerk). Mede gezien de ligging aan het fraaie Wilhelminapark is het een prachtige en inspirerende plek om je studietijd door te brengen. Het is ook mogelijk om er te vergaderen of om als koor te repeteren in de aula.

Ontmoetingsruimte

De TUA onderscheidt zich op het vlak van bijbelonderzoek en kennis van de Reformatie. Een belangrijk aspect is de studie van bronteksten; daarom maken de klassieke talen Latijn en Grieks en het Hebreeuws deel uit van de opleiding. De “freaks” kunnen ook Aramees aan hun pakket toevoegen. De wetenschappelijke staf omvat vijf hoogleraren met de volgende vakken: Oude Testament, Nieuwe Testament, Dogmatiek & Ethiek, Kerkgeschiedenis en Praktische Theologie. Daarnaast zijn er docenten voor de oude talen en andere specialismen. Over het beroepsperspectief van de afgestudeerden zegt Wim: “Dat is

Gebouw TUA aan het Wilhelminapark

Het Parkenblad 9


Oog voor detail

Architect Aad Witteveen wijst op een uitnodigend gebaar

D

De entree is de plek van je (t)huis waar je je gasten ontvangt. Zelf nemen bewoners de meest gebruikte “achterdeur”. We komen in De Parken zoveel mooie entrees tegen, bewust vormgegeven uitnodigende gebaren. Ruimtelijke overgangen van openbaar naar privé. Voor je gasten is het de toegang naar je huis vanuit de openbare ruimte, de straat.

Dichter bij de woning is er beschutting tegen de elementen en een schaalovergang als inleiding naar het interieur; een stoep, luifel of overbouwing van de terug liggende entree. Ook die plek is vaak voorzien van nog persoonlijker details en woondecoraties. De verlichting van de entree is een lichtpunt, het armatuur een baken op de weg naar binnen. De poort in het hek is de inleiding, gemarkeerd met accenten (muurtjes met ornamenten, smeedwerkaccenten) en symmetrisch geplaatste beplanting (hagen en/of boompjes).

Prachtig dat de bewust vormgegeven entrees zoveel meer zijn en uitstralen dan alleen een (ook goed bedoelde) “welkom-mat”. Een aandachtpunt bij planontwikkelingen door architecten en bewoners.

10

Het Parkenblad


Parkenfeest 2013: een terugblik Door Henny Hopman

T

Toch wel met weemoed begin ik met het schrijven van dit stuk over het Parkenfeest 2013 dat op 6 en 7 september is gehouden. Dit was de achtste keer dat ik in de organisatie zat en het weer was de hele week zo fantastisch dat we bijna niet durfden te hopen dat het ook zo het hele weekend zou blijven. Gelukkig waren de weergoden ons goed gezind en hebben we alleen in de vroege vrijdagavond hevige regen gehad. Buurtborrel op vrijdag De vrijdagavond was de start van het Parkenfeest en de buurtborrel was, als vanouds, weer heel gezellig met muzikale omlijsting van een gezellig combo. En natuurlijk niet te vergeten de mooie aankleding met bloemen van Labberton en de hapjes en drankjes verzorgd door Traiteur Délicat.

Zaterdag De zaterdag is de dag voor de kinderen. Dan valt op hoeveel kinderen in onze Parkenbuurt wonen en dat er ieder jaar meer opa’s en oma’s met kleinkinderen komen. Fantastisch! Ondanks dat de zon niet scheen was het gezellig druk en werd er gesmuld van de poffertjes, van de limonade uit de limonadeboom en van de ijsjes van IJssalon Brouwer aan de Koninginnelaan. Er waren steeds heel veel geschminkte kinderen in de draai- en zweefmolen en regelmatig was de toeter te horen omdat iemand de top van de klimwand had bereikt.

Ook deze keer weer dank aan Anne Kuijpers voor het organiseren van de antiekmarkt. Ik eindig dit artikel ook met een beetje pijn in mijn hart omdat ik stop met de werkzaamheden voor de Wijkraad, maar ik zal zeker terugkijken op een fijne periode. Dank aan de sponsors van het Parkenfeest 2013: Te Loo Meesterschilders, Reinders Makelaars, Stukadoorsbedrijf De Graaf, Amazing, Hollander Techniek, Taken Schilderwerken, Saab Apeldoorn, Boti Europe B.V., Robbers Accountants, Hage Makelaars, Traiteur Délicat, De Veluwse Schavuyt, Venema Restauratie en Renovatie, de Gemeente Apeldoorn en De Bie Reclame.

Het Parkenblad 11


12

Het Parkenblad


Stadsdeelmanager leidt hondenleven Door José Cvetanovic, stadsdeelmanager

Sinds 1 juli ben ik de trotse eigenaar van een hond. Een heel knuffelbaar model waar ik veel plezier aan beleef. Natuurlijk moet de hond ook uit, dus elke ochtend sta ik al voor 7 uur met hem op straat en laat in de middag of in de avond vaak nog een keer. Elke dag loop ik een andere route. Net waar ik zin in heb. Soms de wijk Berg en Bos in, soms naar het centrum, De Parken door, langs de Naald, de Belastingdienst: ik kom overal. In het weekend ga ik vaak naar het bos aan het eind van de Bosweg of het Orderbos en naar het veldje bij Paleis Het Loo.

M

Met een hond gaat er een nieuwe wereld voor mij open. Ik hoor en zie van alles. Zo heb ik kunnen constateren dat beveiligingsfirma Vigilat in Berg en Bos zeer frequent zijn rondjes rijdt. Richting het centrum is het ’s ochtends een drukte van belang. De fietsdoorstroomassen bewijzen hun nut. In De Parken is het vaak nog rustig, maar ik denk dat daar straks tegen de feestdagen heel sfeervol zal zijn. In het bos en op het veldje ben ik met allerlei mensen in gesprek gekomen. Het veldje bij Het Loo is een bijzonder veldje. Mooi omheind, met uitzicht op het paleis én schoon. Gebruikers hebben de onderlinge afspraak om de poep meteen met een schepje (dat aan het hek hangt) op te pakken en in een vuilniszak te doen. Deze vuilniszakken worden door enkele vaste gebruikers verschoond. Op deze manier blijft het voor mens en hond een plek om van te genieten. Slechte ervaringen heb ik echter ook. Honden die andere honden agressief benaderen en daarvoor niet door hun baas worden gecorrigeerd. En ongelofelijk wat een hoeveelheid poep er overal ligt. Vaak niet in de goot maar pontificaal midden op de stoep of in het gras. Ik zou er eerlijk gezegd een voorstander van zijn als wij in Nederland, net zoals bijvoorbeeld in Londen, in het hele stedelijk gebied een verplichting tot opruimen zouden hebben. Maar dan wel graag met elkaar goed nadenken over een manier die het milieu minder belast dan alle plastic zakjes die daarvoor gebruikt worden. De gemeente Apeldoorn is een campagne gestart onder de naam ‘No shit’. Mogelijk heeft u de posters van honden met hun baasjes al zien hangen. In het kader van deze campagne hebben de gemeentelijke handhavers van team THOR (Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte) een gerichte actie in de stadsdelen uitgevoerd. In een novemberweek was Noordwest aan de beurt en zijn door bewoners en wijkraden aangemelde overlastplekken bezocht. In totaal zijn er 207 hondenbezitters aangesproken en is er één bekeuring uitgedeeld. Een aantal hondenbezitters heeft gevraagd om zaken als extra afvalbakken. Vragen over de regels voor honden? Kijk op www.apeldoorn.nl. In de Parken zijn er hondenuitlaatplekken in het Prinsenpark en in het bos achter Marialust.

Het Parkenblad 13


Groen in de Parken Overhangend groen

D

De wijkraad ontvangt regelmatig allerlei vragen, bijvoorbeeld over overhangend groen. Coosje Wesselink informeerde hiernaar bij de wijkbeheerder Noord-West / Beheer en Onderhoud van onze gemeente, Ernst Jan Mulderij. Ernst Jan vertelt: “dat overhangend groen altijd een punt van aandacht is. Boven gemeentelijk terrein mag beplanting niet hinderlijk overgroeien. Vanuit het beheer van de openbare ruimte gaat de gemeente niet als controleur door de wijk om bewoners hier op aan te spreken. Wanneer er een gevaarlijke situatie ontstaat doet de wijkbeheerder dat natuurlijk wel. Er wordt met de bewoners een afspraak gemaakt binnen welke termijn moet worden gesnoeid.” Conflicten De gemeente krijgt erg vaak vragen over conflicten tussen bewoners onderling. De wijkbeheerder heeft in deze conflicten geen formele rol, maar vaak kan hij de

mensen wel een onafhankelijk advies geven. Over overhangend groen bijvoorbeeld staat in de wet aangegeven dat men ‘in principe’ over de erfgrens hangende takken en over de erfgrens groeiende wortels mag verwijderen. “Het is natuurlijk nooit verstandig”, zegt Ernst Jan, “om dat zonder aankondiging te doen. Wanneer dit leidt tot onherstelbare verminking/misvorming van de beplanting kan het worden gezien als beschadiging van andermans eigendom. Ook mag een wortel niet zodanig worden doorgenomen dat de beplanting/ boom instabiel wordt of verdroogt. Er kan dan aangifte van vernieling van eigendommen volgen.” Meer informatie Ook op de website van de Bomenstichting www.bomenstichting.nl is veel informatie te vinden, zoals over monumentale bomen, over dreigende kap en wordt er advies over verzorging van bomen gegeven.

De Bomenstichting bevordert de zorg en aandacht voor bomen in de stad en op het platteland. De Bomenstichting wil bomen de ruimte geven en ze behoeden voor ondoordachte acties. Bomen zijn geen wegwerpproducten, maar geven zuurstof, schoonheid en schaduw. Bomen staan voor duurzaamheid. Veel mensen voelen zich betrokken bij bomen, bomen kennen een andere tijdsdimensie dan wij. Ze betekenen voor veel mensen ook emotie en geborgenheid.

14

Het Parkenblad


Bedrijvigheid in De Parken

Veluwse Schavuyt Het ruikt naar hop in De Parken. Dani Levy van Brouwerij De Vlijt vertelt hoe dat komt.

A

Als je goed je best doet ruik je het … de geur van hop! Sinds kort wordt er bier gebrouwen in De Parken. Echt? Nou ja, vlak bij De Parken! Op het oude Zwitsalfabrieksterrein is de Apeldoornse Bierbrouwerij De Vlijt van start gegaan. Wekelijks produceert de brouwerij duizenden liters bier dat de naam Veluwse Schavuyt draagt. Het was een grote stap vanuit de kleine brouwerij gevestigd in het Achterom naar de Vlijtseweg, maar dat hield de Veluwse schavuyten niet tegen. Op het Zwitsalterrein is in het ketelhuis het nieuwe onderkomen gevestigd voor het Apeldoornse speciaal bier.

die het mooie Apeldoornse bier willen komen proeven. Ook biedt lokaal het ruimte voor feesten en partijen. Op dit moment is er Veluwse Schavuyt Amber, Blond en Bockbier verkrijgbaar in verschillende verpakkingen. Al nieuwsgierig hoe die Veluwse Schavuyt nu proeft?

In de ruimte staan het brouwhuis inclusief de gistingstank en andere benodigdheden die deels afkomstig zijn uit Klagenfurt, Oostenrijk. Het brouwhuis, wat omslagen is met koper, is goed voor 1000 liter bier per brouwsel. De Vlijt gaat 120.000 liter bier brouwen op jaarbasis en heeft groeicapaciteiten tot 500.000 liter per jaar. Er wordt al volop gewerkt aan het proeflokaal. De ruimte gelegen direct naast de brouwerij wordt momenteel gerenoveerd en ingericht voor bezoekers

Dé makelaar uit en voor de Parken Woning verkocht? € 500 voor de wijkraad

M

Marcel Olijhoek van Woon.nl is als makelaar al 20 jaar actief op de lokale woningmarkt. De Parken zijn hierbij favoriet vanwege de groene, statige uitstraling en het prettig woon- en leefklimaat. Niet voor niets dat Marcel hier zelf ook woont, leeft en erg betrokken is. Om zijn betrokkenheid te onderstrepen heeft Woon.nl in 2014 de volgende actie. Voor iedere woning uit De Parken die via Woon.nl wordt verkocht draagt Marcel € 500,- af aan de Wijkraad De Parken om hen te ondersteunen bij alle activiteiten en evenementen. Onze uitnodiging aan u: heeft u plannen om uw woning te verkopen? Ga dan eens in gesprek met Marcel Olijhoek. Niet alleen staat bij Woon.nl de klant echt centraal, voldoet Marcel als NVM makelaar aan strenge eisen, ook werkt Woon.nl met een prestatieafhankelijke beloning die u verzekert van het beste verkoopresultaat.

U vindt Woon.nl aan de Kerklaan 6 en telefonisch kunt u contact opnemen via 088 088 50 52 of stuur een e-mail naar marcel.apeldoorn@woon.nl voor meer informatie.

Makelaar Marcel Olijhoek

Het Parkenblad 15


Kies voor kwaliteit. Kies voor de meesterschilder.

Te Loo Meesterschilders onderscheidt zich door subliem schilderwerk, uitgevoerd met ĂŠchte liefde voor het vak. Daardoor staan wij al sinds 1928 bekend als dĂŠ specialist in binnen- en buitenschilderwerk aan historische gebouwen en monumentale panden in en rond Apeldoorn. Hiervoor zijn we o.a. beloond met de Nationale SchildersVAKprijs. Meesterlijk toch?

Watermanstraat 100, 7324 AK Apeldoorn, telefoon (055) 366 53 33, info@teloo.nl, www.teloo.nl