Parkenblad winter 2011

Page 1

december 2011

Te Loo Meesterschilders:

Het Parkenblad

Overall winnaar Nationale SchildersVAKprijs 2011

Te Loo Meesterschilders onderscheidt zich door subliem schilderwerk, uitgevoerd met échte liefde voor het vak. Daardoor staan wij al sinds 1928 bekend als dé specialist in binnen- en buitenschilderwerk aan historische gebouwen en monumentale panden in en rond Apeldoorn. Dit

Juryrapport:

jaar zijn we hiervoor beloond met de

De motivatie van de vakjury om Te Loo Meesterschilders

Nationale SchildersVAKprijs 2011. Meesterlijk toch?

als overall winnaar aan te wijzen, motiveerde de vakjury als volgt: ‘Een nationale prijs vraag om een nationale winnaar. De jury zag zich dan ook voor de taak gesteld om tussen tien toppers, waaronder al drie winnaars in een categorie, er één uit te kiezen die de bijzonderste is. De Nationale SchildersVakprijs heeft immers als doel de kwaliteit van schilderwerk te promoten en de discussie daarover te stimuleren door bijzonder schilderwerk te belonen.

Watermanstraat 100, 7324 AK Apeldoorn, telefoon (055) 366 53 33, info@teloo.nl, www.teloo.nl

met onder andere:

Enquête over toekomst van de wijk Beheervisie De Parken Fotoreportage van zomers Parkenfeest Terug in de tijd: Van Rhemenslaan 5-7 Jaarvergadering: 15 maart 2011


Parkendaal lyceum Particulier onderwijs voor MAVO | HAVO | VWO

U

OO V IT

D A A RR

R E V LE

www.oxenerschoenen.nl w ww.oxenerschoenen.nl

! R A BA

pprofiteer rofiteer vvan an ddee ggrote rote ccollectie, ollectie, ssnelle nelle llevering evering een n eeenvoudig envoudig bbetalen etalen

Dit sch ooljaa r nog sl a Schrij gen? f je nu in!

Parkendaal Lyceum | Regentesselaan 8 | Apeldoorn | T 055 5 791 666 Parkendaal Lyceum | Willemsplein 21 | Arnhem | T 026 3 516 500

www.parkendaal.nl


Beste medewijkbewoners,

A

Aan het eind van dit jaar is het weer tijd voor een terug- en een vooruitblik. Terugkijkend op het laatste halfjaar hebben we onder andere ons jaarlijkse Parkenfeest gehad. Dit keer hebben we, zoals aangekondigd, het ‘gebeuren’ op een beetje andere wijze in elkaar gestoken. Op de vrijdagavond waren er nu eens geen spelen, maar alleen een aangeklede borrel voor onze wijkbewoners, die goed bezocht was. Wat opviel, was het grote aantal bewoners dat er voor de eerste keer bij was. Al met al een geslaagde avond te noemen. Het zaterdagprogramma, zoals gebruikelijk bestemd voor de jongere bewoners van de wijk, was met de wat andere attracties ook geslaagd te noemen. Wij zijn ons aan het beraden of er de volgende keer voor de wat oudere jeugd ook iets te organiseren valt.

Foto: Luud Riphagen

Vast niet iedereen heeft het al gezien maar onze buurt is een nieuwe bewoner rijker, namelijk ‘De Watervogel’, een monumentje geplaatst bij de Grift, ter hoogte van de splitsing. Er was al een tijdje sprake van dat deze bewoner daar een plekje zou krijgen, maar de benodigde vergunningen zorgden ervoor dat dit ‘even’ op zich heeft laten wachten. Maar nu hij staat er! Na jaren van ‘overleg’ is het eindelijk zover: er is een beheervisie voor De Parken. U kunt dit document bekijken via onze website en/of het artikel lezen op pagina 16. Op onze jaarvergadering op donderdag 15 maart is er gelegenheid hierover vragen te stellen. Er zijn dan mensen van de dienst Groenbeheer die hierover zullen vertellen en de vragen die er ongetwijfeld zijn, zullen beantwoorden. En wat kunnen we vooruitkijkend naar het nieuwe jaar verwachten? Eerst is daar de enquête die u in dit blad aantreft. Zoals op pagina 5 in een artikel wordt beschreven, zal dit de input vormen voor de Toekomstagenda. Leest u alstublieft dit artikel door en vul het enquêteformulier in. En vergeet het dan niet in te sturen! Verder gaat in januari de ‘schop in de grond’, zoals dat heet, voor de bebouwing langs het kanaal. Dit is het eerste deel van het plan Vlijt I. Voor het nieuwe bestemmingsplan voor De Parken en de Indische buurt zijn inmiddels de inleidende schermutselingen begonnen. Zodra daarover iets te vertellen valt, zullen wij dat op onze website melden. Tot slot hebben we op donderdag 15 maart, zoals reeds genoemd, weer onze jaarvergadering. Daar leggen wij verantwoording af over het reilen en zeilen van onze wijk en kunnen we na afloop, onder het genot van een drankje, de kennismaking voortzetten. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn! We hopen u dan te ontmoeten. Met vriendelijke groeten, Dolf Sijbesma, voorzitter wijkraad De Parken

Het Parkenblad 3


Alleen vakmanschap is uw monumentale villa waard

Wij werkten de afgelopen maanden aan: t 3JKLTNVTFVN "NTUFSEBN 5SBEJUJPOFFM TUVDXFSL

Aanbieding:

IPPGEWJEFT

#FQBBM EF LXBMJUFJU WBO VX HFWFM EPPS

t 3JKLTNVTFVN "NTUFSEBN 4UFFOSFQBSBUJFT UPHFO

FFO HFWFMBOBMZTF

TPVUFSSBJO

"OBMZTF CFTUBBU P B VJU

t +VMJBOBUPSFO 7PFHXFSL WFSWBOHFO FO TUFFO

t 0OEFS[PFL POEFSHSPOE

SFQBSBUJFT UPSFO

t )BSEIFJETQSPFG TUVD FO WPFHXFSL

t ( 8 .PMMFSVTMBBO 7PFHXFSL FO TUFFOSFQBSBUJFT

HFWFMTUFFO

t .S 7BO 3IFNFOTMBBO #JK QBOEFO HFWFM

t .FUJOH WPDIUSFHVMBUJF

SFTUBVSBUJFT

t .FUJOH WPDIUIVJTIPVEJOH

t 4QFMEFSIPMU #FFLCFSHFO SFJOJHJOH FO WPFHXFSL

t 0OEFS[PFL DPNQBUJCJMJUFJU

WFSWBOHFO

UPFHFQBTUF NBUFSJBMFO

t 1SJOT .BVSJUTMBBO TUVDXFSL FO WPFHXFSL

SFQBSBUJF

Deze analyse inclusief de rapportage kunnen wij aanbieden voor € 475,-

t 3IFOFO )FSFOTUSBBU TUVDXFSL CVJUFOHFWFM

JODM #58 OPSNBBM é

WFSWBOHFO t "OOB 1BVMPXOBMBBO WPFHXFSLIFSTUFM TUFFO

t ;VUQIFO WPFHXFSLIFSTUFM NPOVNFOUBMF CPFSEFSJK

De aanbieding is geldig per woning in de wijk de Parken tot 1 maart 2012. Bij een aan ons verleende opdracht wordt deze

#FOU V EF WPMHFOEF XBBS XJK PO[F LVOTUFO NPHFO WFSUPOFO #FM POT PQ 0OT OJFVXF BESFT %FWFOUFSTUSBBU "QFMEPPSO

www.venemarestauratie.nl 4

Het Parkenblad

kosten verrekend!

+VMJBOBUPSFO CFEBOLU WPPS BMMF WSJKLBBSUFO

Stuur uw aanvraag naar: info@venemarestauratie.nl


Stadsdeelplan 2013 – 2016 in de maak

Beslis mee over de toekomst van De Parken! Komend voorjaar brengt stadsdeel Noordwest, het stadsdeel waarin onze wijk ligt, een plan uit voor de periode 2013 – 2016. Dit is de zogenaamde Toekomstagenda. De Toekomstagenda is het overzicht van alle zaken die u als bewoner van een stadsdeel belangrijk vindt en in de komende jaren bij de gemeente of andere organisaties zoals de politie of welzijnswerk op de agenda wilt plaatsen. Vul de enquête in en beslis mee over de toekomst van De Parken!

D

Wat vindt u van het onderhoud van de wegen in onze wijk? Hoe ervaart u de groenvoorzieningen? Bent u ook van mening dat er parkeeroverlast is bij attracties en evenementen of dat de snelheid in de 30-kilometerzones slecht wordt nageleefd? Wilt u dat uw wensen en ideeën voor De Parken worden meegenomen in het nieuwe stadsdeelplan? Vul dan het enquêteformulier in dat u in dit Parkenblad aantreft. Geef uw mening In de enquête kunt u uw mening kwijt. Over de sterke en zwakke kanten van uw wijk, maar ook over de kansen of uitdagingen die uw wijk volgens u in de nabije toekomst heeft om hem mooi en leefbaar te houden of nog beter te maken. Het liefst zien we natuurlijk een hoge respons die een aardige afspiegeling van de bewoners van ons stadsdeel vormt: jong en oud, man en vrouw, etc. Vraag dus ook uw gezinsleden om de enquête in te vullen.

Actielijst Ongetwijfeld zullen er ook dingen zijn waarvan u zegt: ‘Dat is zo klein, dat ga ik niet in de enquête vermelden’. Als het iets is wat belangrijk voor u is, dan nodigen we u van harte uit om het toch bij de laatste open vraag op te schrijven. Misschien komt het niet in de Toekomstagenda, maar plaatsen we het op de actielijst: een lijst met concrete dingen en dingetjes die we gewoon gaan uitvoeren. Graag horen wij van u! José Cvetanovic, stadsdeelmanager Noordwest

Op papier of digitaal Vult u net zo graag een digitale versie van de enquête in? Heel graag! Digitale verwerking van de resultaten kost veel minder geld en tijd. En hoe sneller we uw mening weten, hoe sneller we ermee aan de slag kunnen. De onderwerpen van de Toekomstagenda worden namelijk begin 2012 bij de gemeente en andere organisaties op de agenda geplaatst, waarna zij uitgedaagd worden om met een bod aan het stadsdeel terug te komen. Dat bod kan variëren van ‘Nee, dat gaat niet lukken, want er is geen geld voor’ tot ‘Dat is een goed idee om te onderzoeken’ of ‘Dat gaan we daadwerkelijk uitvoeren’. Voor uw beeld: van de Toekomstagenda die in 2006 is opgesteld, is zo’n 70 procent uitgevoerd. U doet het dus écht ergens voor!

Digitaal of op papier Vul het enquêteformulier in dat u bij dit Parkenblad aantreft. De bijgevoegde enquête kunt u opsturen naar of in de bus doen bij Generaal van Heutszlaan 38, 7316 CJ Apeldoorn. Vult u het formulier liever online in? De enquête staat ook op de site www.deparken.nl. Let op: u kiest voor digitaal óf op papier. U vult de enquête dus één keer in. Op maandag 9 januari om 9.00 uur moet uw inbreng (op papier of digitaal) binnen zijn.

Het Parkenblad 5


Auteur van de Parkenbladrubriek ‘Terug in de tijd’

Kennismaking met Bert Kompanje Trouwe lezers van ons Parkenblad kennen hem allemaal: Bert Kompanje, de man die alles weet van de geschiedenis en van het heden van onze wijk. Met zijn vrouw Nel heeft hij acht jaar in onze wijk gewoond en in die tijd heeft hij ongelooflijk veel kennis opgedaan van De Parken. Hij heeft ons daarin steeds laten delen, zowel door zijn artikelen als door een boek. Sinds kort woont hij niet meer in onze wijk, maar in een mooi appartement aan de Prins Willem-Alexanderlaan. Zijn vertrek uit De Parken vormt een goede aanleiding om hem over zijn eigen geschiedenis te laten vertellen en over zijn binding met onze wijk.

B

Bert Kompanje werd in 1946 geboren in Almelo. Na een paar jaar in Hattem en Apeldoorn kwam hij in Rotterdam te wonen. Daar deed hij de middelbare school. Bert was erg goed in wiskunde. Dat leidde ertoe dat hij in 1968 voor de opleiding tot landmeetkundig ambtenaar in Apeldoorn koos. Na afronding van deze studie ging hij bij het Kadaster in Rotterdam werken. Later werd hij kaarttekenaar bij het Kadaster in Leiden. In 1974 kwam de familie Kompanje naar Apeldoorn, omdat Bert in dienst trad bij het automatiseringscentrum van de Rijksbelastingen. Zijn kadastrale kennis was daar nodig voor de opzet van het systeem van de grondbelasting. Grasduinen in archieven In 2000 moest Bert stoppen met werken. Aanleiding was een burn-out, maar helaas bleek al spoedig dat

hij leed aan de ziekte van Parkinson. Bert was al lang een verzamelaar, onder andere van klokken, wekkers en boeken over de imkerij. Maar toen hij ziek thuis kwam te zitten, ging hij aan de slag met een nieuwe liefhebberij: de historie van De Parken. “Ik begon met de geschiedenis van mijn eigen huis aan de Generaal van Heutszlaan”, herinnert hij zich. “Al gauw breidde ik mijn onderzoek uit naar de buurt waar ik woonde, Sophie’s Hoeve. Ik ging grasduinen in het gemeentearchief, zocht naar bouwtekeningen en -opdrachten, koopaktes, bestekken en dergelijke. Om een compleet beeld te krijgen, bestudeerde ik ook notulen van B&W-vergaderingen en van de gemeenteraad. Ik werd gegrepen door de historie van al die huizen, de bewoners, de architecten en de aannemers. Voor ik het wist, was ik bezig met de hele wijk.”

Bert Kompanje is nog steeds zo’n dertig à veertig uur per week bezig met onderzoek. 6

Het Parkenblad


Particulier initiatief Hij trok de aandacht met artikelen in Het Parkenblad voor de rubriek ‘Terug in de tijd’ en in de periodieke uitgave van de Stichting Apeldoornse Monumenten, de SAM-KronieK. Daarnaast zette hij samen met Berry Meester de website Parkenbuurt.nl op met veel informatie in woord en beeld over onze wijk en gaf hij in 2005 het boek ‘Wonen in de Parken’ uit, met steun van Jan Brouwers van Amazing. Deze publicatie was voor de gemeente Apeldoorn aanleiding om een reeks boekjes uit te Met zijn vrouw Nel heeft Bert Kompanje acht jaar in onze wijk gewoond. geven over verschillende andere wijken van onze stad. Onder de verzameltitel ‘Wijk in beeld’ zijn de website moet bijgewerkt worden en dan heb ik nog mijn verzameling ansichtkaarten van oud uitgaven verschenen over Kerschoten, Orden, Apeldoorn, ongeveer duizend stuks. Ik ben nog Ugchelen en Hoenderloo. Heel bijzonder dat een goed particulier initiatief overgenomen wordt door de steeds nieuwsgierig, dat houdt mij actief.” overheid! Naast al deze activiteiten wist Bert ook nog Veel dank en bewondering tijd te vinden om van 2002 tot 2006 lid te zijn van onze wijkraad. Daarnaast was hij lid van het bestuur Veel van de kennis van de geschiedenis van onze van de Stichting Apeldoornse Monumenten en is hij wijk en een stortvloed van details over individuele tot op heden adviseur van dat bestuur. panden, de bouw ervan en hun bewoners, hebben we te danken aan Bert Kompanje. Het is geweldig Werkveld uitgebreid dat hij onverdroten doorwerkt aan het uitbreiden Ondanks de handicap van zijn ziekte is Bert nog van die kennis en het verspreiden ervan. Bert, onze steeds heel actief. “Ik ben nog steeds zo’n dertig à hartelijke dank daarvoor en onze bewondering voor veertig uur per week bezig met onderzoek. Met de jouw doorzettingsvermogen. We rekenen erop dat wijk De Parken ben ik nu wel zo’n beetje klaar, maar we ook in de toekomst van jouw interessante artiik heb mijn werkveld uitgebreid met de Loolaan en kelen kunnen genieten! de Indische buurt. Ik ben dagelijks bezig met het graven in archieven, ik schrijf artikelen en adviezen, Leo Labrujere en Hetty ter Braak

Aankondiging Jaarvergadering Op donderdag 15 maart 2012 vindt om 20.00 uur de jaarlijkse vergadering voor wijkbewoners plaats in gebouw Irene, direct bij de Grote Kerk (zaal open vanaf 19.30 uur). Noteer deze datum alvast in uw (nieuwe) agenda! Het thema zal zijn: ‘Beheervisie De Parken, hoe werkt dit’. De heer Ernst Jan Mulderij van de gemeente Apeldoorn (zie ook pagina 16) geeft hierop een toelichting en er is gelegenheid tot het stellen van vragen. Tijdens de vergadering zal ook worden teruggeblikt op de activiteiten van 2011 en worden ingegaan op de speerpunten van 2012. Op www.deparken.nl wordt te zijner tijd verdere informatie verstrekt.

Het Parkenblad 7


s

s s

O_

<\kbXd\i GfkaX[fi`\ `j _…k X[i\j mffi \\e ^\q\cc`^ \k\eka\% E\\d gcXXkj XXe „„e mXe [\ _l`j\c`ab\ kX]\cka\j \e n`a m\iqfi^\e l \\e j]\\imfcc\ Xmfe[% Feq\ ?fccXe[j\ \e @kXc`XXej\ ^\i\Z_k\e j\im\i\e n`a `e ^cf\`\e[ _\k\ gfka\j \e gXee\ka\j qf[Xk l iljk`^ mXe ln \k\e blek ^\e`\k\e D\k )' g\ijfe\e f] d\\i ^\e`\k l mXe _\\ic`ab *$^Xe^\e Yl]]\k% Feq\ \\kbXd\i `j [Xe _\c\dXXc mXe l% Eetkamer Potjandorie is 7 dagen per week geopend. <\kbXd\i GfkaXe[fi`\ `j fg\e mXe nf\ej[X^ kfk \e Op maandag en dinsdag kunt u vanaf 20 personen d\k qfe[X^% Fg dXXe[X^ \e [`ej[X^ blek l mXeX] de eetkamer voor u exclusief reserveren. )' g\ijfe\e [\ \\kbXd\i mffi l \oZclj`\] i\j\im\i\e% U kunt vanaf 5 uur bij ons terecht. Onze keuken sluit niet L blek mXeX] , lli Y`a fej k\i\Z_k% Feq\ b\lb\e jcl`k e`\k voor 9 uur. Voorkom teleurstelling en reserveer! mffi 0 lli% Mffibfd k\c\lijk\cc`e^ \e i\j\im\\i ;[jaWc[h Fej`WdZeh_[ =Wp[bb[ijhWWj '/W" 7f[bZeehd J[b[\eed &++ +(' /* '/

! k\^\e `ec\m\i`e^ mXe [\q\ X[m\i\ek`\ bi`a^ l Xcj l d\k m`\i g\ijfe\e bfdk \k\e ( _ff][^\i\Z_k ^iXk`j%

u en uw gasten zijn onze zorg! nnn%gfkaXe[fi`\%ec

Al meer dan tien jaar is Granito di Italia gespecialiseerd in alles wat met granito te maken heeft. Een badkamer zoals afgebeeld is mogelijk, maar ook in de keuken kan Granito di Italia veel voor u betekenen. Graag nemen wij met u door wat uw persoonlijke wensen zijn. U zult versteld staan van het eindresultaat. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of een offerte. Michael Mairhofer Koninginnelaan 239 7315 DW Apeldoorn T (055) 579 15 65 of 06 218 186 22 www.granitodiitalia.nl

aalle lle tijd tijd en en aandacht a an da cht

all rround oun nd Paslaan P a s l a a n 16 16

LLeo e o Kok Kok

ALL A Apeldoorn 77311 311 A peldoorn

onroerend goed onroerend onder nemingsreccht ondernemingsrecht esta te planning estate

Huidvisie

Postbus P o s t b u s 10495 10495

instituut voor huidverzorging

T (055) ( 0 5 5 ) 5588 22 2 2 300 300

huid/blend therapie micro-dermabrasie rimpelcorrectie

F (055) ( 0 5 5 ) 58 5 8 22 2 2 301 301

Yvonne Fehrenbach Vlijtseweg 242 7317 AN Apeldoorn Tel. 055 - 5791603 e-mail: info@huidvisie.nl

GLL A Apeldoorn 77301 301 G peldoorn

E iinfo@dnvn.nl nfo@dnvn.nl w.denotarissenvannaam.nl www .denotarissenvannaam.nl

Willem W i l l e m van v a n Rozen Rozen personen- en familierecht familierecht

Anja A nja H Hansma ansma familierecht familierecht esta t te planning l i estate

IIneke n e k e S chuijt chuijt onroerend onr oerend goed

Tony T o n y Ling Ling ondernemingsrecht onder nemingsreccht


Parkenportret

De familie Van Elburg-Kat

I

“In 2000 zijn we vanuit Utrecht, na eerst nog twee jaar in Doesburg te hebben gewoond, in de Apeldoornse Parkenbuurt terechtgekomen. Dat was nog in de periode dat de woningmarkt erg krap was en de huizenprijzen gestaag stegen, zeker in een villawijk als De Parken. We hadden dan ook veel geluk toen er een woning in de aanbieding kwam bij de makelaar met wie we net in gesprek waren. Het bleek te gaan om een dertigerjaren woning van de Apeldoornse architect Slijkhuis, ontworpen in dezelfde zakelijke bouwstijl als het voormalig meisjesweeshuis aan de Koninginnelaan. We zijn direct gaan kijken en hebben het huis diezelfde dag nog gekocht. Dat is nu moeilijk voor te stellen, maar zo ging dat nog niet zo lang geleden. Inmiddels wonen we hier al meer dan tien jaar naar volle tevredenheid. “Ik werk als programmaleider bij het Agentschap NL, een onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en reis vier dagen per week naar kantoor in Utrecht. Selma werkt als wiskundelerares op de Koninklijke Scholengemeenschap Apeldoorn (KSG), hier in de wijk. Eline (20) studeert biologie in Wageningen, Wouter (18) commerciële economie in Deventer, en

Foto: Menno Mulder

Henk van Elburg (51) en zijn echtgenote Selma van Elburg-Kat (49) wonen met hun vier kinderen aan de Anna Paulownalaan 14. De Parkenbuurt vinden ze uniek. “Je hebt hier het gemak van het wonen in de stad en het genot van het wonen in het groen.”

Maarten (16) en Amber (14) zitten (ook) op de KSG. Tot slot maakt onze trouwe labrador Falko (8) ook deel uit van ons gezin. “Het wonen in De Parken bevalt ons zeer goed. Als we de Anna Paulownalaan als maatstaf mogen nemen, dan vinden we het bijzonder dat er zo veel onderling contact is tussen Parkenbewoners. Ook het jaarlijkse wijkfeest draagt bij aan het gevoel van de saamhorigheid in de wijk. Daarnaast vinden we het een positieve ontwikkeling dat De Parken sinds 2005 erkend is als rijksbeschermd stadsgezicht. Daardoor zijn veel bewoners gaan beseffen hoe bijzonder de wijk met zijn vele karakteristieke huizen en groene wandelparken is. Je ziet dan ook dat steeds meer panden in oude stijl worden teruggebracht. En niet te vergeten de restauratie van de Emmafontein. Hulde voor de wijkraad, gemeente Apeldoorn, sponsoren en vooral ook Venema Gevelrestauratie. Dat spreekt ons allemaal erg aan.”

Wilt u ook met uw gezin voor de lens van de bekende Apeldoornse fotograaf Menno Mulder? Geef u op via onze site, kies voor Contact en stuur ons uw mailtje.

Het Parkenblad 9


Bedrijvigheid in De Parken

Hoogeslag Schrijfbedrijf Meestal hebben we het over De Parken als woonwijk: zo’n kleine duizend voordeuren met daarachter de bewoners. Sommige bewoners werken ook in hun huis, soms met een bijzonder beroep. Daaraan besteden we in elke editie van Het Parkenblad aandacht. Dit keer ging Leo Labrujere op bezoek bij Norbert Hoogeslag.

E

Een mooi oud pand aan de Prins Mauritslaan, een grote tuin met achterin een fraai onderkomen waar Norbert Hoogeslag en zijn vrouw Maya kantoor houden. Zij runt een bureau op het gebied van werving en selectie, hij is de eigenaar van Hoogeslag Schrijfbedrijf. Enthousiast vertelt Norbert hoe zijn bedrijf ontstaan is en wat zijn werkgebied is. “Ik heb van jongs af aan een grote liefde voor auto’s gehad. Na de middelbare school heb ik eerst een jaar in Frankrijk mijn opleiding voortgezet. Daarna ben ik naar de IVA in Driebergen gegaan. Die opleiding is gericht op de commerciële kant van de autobranche. Ik kwam er daar achter dat auto’s verkopen niks voor mij is. Dus moest ik iets anders.

Eén groot jongensboek Die stage bleek beslissend voor de verdere carrière van Norbert Hoogeslag. Tijdens zijn studie liep hij – in het kader van een uitwisselingsproject – nog een stage bij het Franse blad ‘Autoplus’. Daarna ging hij aan de slag bij ‘Autoweek’. Zijn werkterrein liep van nieuwsrubrieken en autotests tot autotentoonstellingen en -rally’s over de hele wereld. Voor een autoliefhebber als Norbert was het, zoals hij zelf zegt, één groot jongensboek! Dat werd het in nog heviger mate toen hij betrokken raakte bij de oprichting van het blad ‘ZSM’. “Ik heb toen de gekste dingen gedaan: uit vliegtuigen springen, bobsleeën, stuntvliegen, koken bij Braakhekke, echt van alles. Dat avontuur heeft maar kort geduurd; na anderhalf jaar was het afgelopen met dat tijdschrift. Erg jammer.” Vervolgens trad hij in dienst bij Veronica, als hoofdredacteur van het autoblad ‘De heilige koe’. Dat blad werd uitgegeven in combinatie met het gelijknamige tv-programma. Na ruim een jaar kwam er een eind aan: Veronica moest snijden in de kosten.

Foto: Norbert Hoogeslag

Kleinschalig bezig zijn Na al deze bochten en chicanes besloot Norbert om met zijn eigen bedrijf te starten. Hij zegt daarover: “Ik wil bewust mijn bedrijf klein houden; dat past bij mijn behoefte aan vrijheid. Je eigen leven inrichten, zo weinig mogelijk verplichtingen aan derden, geen vaste werktijden. In de praktijk valt dat wel eens tegen: er zijn altijd deadlines, opdrachten vallen samen, enzovoort, maar ik vind het nog steeds heerlijk om zo kleinschalig bezig te zijn. Mijn opdrachtgevers komen voor 90 procent uit de autobranche. Het zijn in hoofdzaak importeurs van de grote merken. Daarnaast werk ik voor een bekend horlogemerk, voor uitgeverijen en voor reclamebureaus. Een belangrijk deel van de Op vakantie met Maya en de drie jongens.

10

Na een jaar HEAO besloot ik om aan de School voor de Journalistiek in Zwolle te gaan studeren. Dat bleek een schot in de roos, vooral toen ik stage liep bij het net opgerichte blad ‘Autoweek’. Daar kon ik de journalistiek en mijn liefde voor auto’s prachtig combineren. Ik deed er van alles: natuurlijk recensies van nieuwe auto’s, maar ook interviews, zoals met Jan Lammers, toen de bekendste coureur in ons land.”

Het Parkenblad


Foto: Norbert Hoogeslag

Achter Schrijfbedrijf Hoogeslag gaat een gelukkig man schuil met passie voor zijn werk.

opdrachten betreft persberichten over nieuwe modellen, nieuwe ontwikkelingen op het gebied van motoren, veiligheid, terugdringen emissie, you name it. Daarnaast verzorg ik magazines voor een aantal automerken, gericht op zowel klanten als dealers en medewerkers.” Nieuwe ontwikkelingen De afgelopen jaren staan bol van belangrijke ontwikkelingen in de autobranche, aldus Hoogeslag. “Denk maar aan de hybride aandrijving, de elektrische auto en de daarbij behorende accu’s, de brandstofcel. Er gebeurt ontzettend veel. Voor de consument is dat, denk ik, soms erg verwarrend. En voor de komende jaren zie ik een versnelling van dit soort ontwikkelingen. Welke keuzes uiteindelijk gemaakt zullen worden, door producenten én door consumenten, moet in de komende tijd blijken. Maar de branche realiseert zich dat het anders moet, dat er hard gewerkt moet worden aan vernieuwing van onze mobiliteit. Zelf zie ik een grote toekomst voor de brandstofcel, die werkt op water-

stof. Er zijn nog veel technische problemen die moeten worden opgelost, maar het is voor het milieu en qua beschikbaarheid van brandstof een aantrekkelijk systeem.” Keuze voor De Parken Norbert is in Deventer geboren en in Twello opgegroeid. Hij heeft, met Maya en hun drie zoons, lange tijd in Sassenheim gewoond. Nu woont het gezin al zeven jaar in Apeldoorn. Waarom hebben ze daarvoor gekozen? “Tja”, zegt Norbert, “Sassenheim is een leuk dorp, vlak bij de kust, en we hebben er heerlijk gewoond. Maar het Westen is te druk geworden. Daarom zijn we in het Oosten gaan kijken, daar is het rustiger leven. Toevallig kwamen we in Apeldoorn en daar was dit huis te koop. Er was veel aan te doen, maar het voldeed verder aan al onze eisen. De grote tuin, met drie van die jongens, was een belangrijk punt. We wonen hier geweldig, met alle voordelen van de stad, maar niet de nadelen. En De Parken is een schitterende wijk, we voelen ons hier thuis.”

Het Parkenblad 11


Zomerse gezelligheid in De Parken, een terugblik Fotoreportage van zomerse activiteiten in onze wijk, gemaakt door Antonia Bogman-Moreno.

12

Het Parkenblad


Foto: Yvon Didden

Het Parkenblad 13


Ontdek Boots apotheek Loolaan Apeldoorn is sinds kort een Boots apotheek rijker. De apotheek is gevestigd aan de Loolaan 35. Wij zijn trots op onze nieuwe apotheek en vertellen er graag meer over!

Dezelfde apotheek Boots apotheek Loolaan is in de eerste plaats een apotheek waar mensen terecht kunnen voor hun receptgeneesmiddelen. Dat is en blijft het belangrijkste onderdeel van ons werk. Mensen begeleiden bij hun medicijngebruik en ze helpen met deskundig advies. Wij zijn dus dezelfde apotheek als toen we nog Kring-apotheek waren en ook het team is hetzelfde gebleven. U kunt nog steeds bij ons terecht met uw vragen en uw recepten. Ook aan onze samenwerking met de huisartsen en andere collega’s is niets veranderd. Maar daarnaast hebben we nu ook alles in huis op het gebied van gezondheid en beauty. We hebben natuurlijk de zelfzorggeneesmiddelen, zoals pijnstillers en hoestdrank, maar ook huidverzorgingsproducten, cosmetica en producten voor persoonlijke verzorging, waarover we u graag adviseren. Deze combinatie van health en beauty maakt Boots uniek in Nederland.

Ook op zaterdag open Bij Boots apotheek Loolaan stellen we alles in het werk om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Daarom zijn we nu ook op zaterdag open. Dat is toch de dag waarop de meeste mensen hun boodschappen doen en dan is het heel prettig als u meteen uw geneesmiddelen, zelfzorg- en verzorgingsproducten in de apotheek kunt ophalen.

Unieke Bootsproducten Boots apotheek Loolaan Loolaan 35 7314 AB Apeldoorn T (055) 522 05 22 www.nl.boots.com

Het Parkenblad

De eigen producten van Boots zijn wereldwijd razend populair vanwege de hoge kwaliteit en de aantrekkelijke prijs. Bekende Bootsmerken zijn bijvoorbeeld No7, Soltan en Botanics. De producten worden dermatologisch getest en niet getest op dieren. Heeft u vragen over uw geneesmiddelen of wilt u kennis maken met de producten van Boots? Kom dan gerust langs in onze apotheek, wij adviseren u graag!


Windwijzers in De Parken

Prijswandelen

I

In de vorige editie stonden vier windwijzers afgebeeld in deze rubriek met de vraag welke adressen erbij hoorden. Slechts één wijkbewoner wist de goede oplossing (en won de fles wijn), namelijk Gerd-Jan van Oers uit de Frederikslaan. Deze was: 1. Frisolaan 54, 2. Burgemeester Tutein Noltheniuslaan 19A, 3. Generaal van Heutszlaan 47, 4. Mr. Van Rhemenslaan 13. Dat het een moeilijke editie van Prijswandelen was, bleek nog eens extra door wat Van Oers erbij schreef: “Als Parkenkenner viel het niet mee...” Dit keer hebben we vier foto’s van een pinakel: een versiering in de vorm van een torentje, bol of andersoortige spitse beëindiging boven op een gevel. Kijk weer goed om u heen, zoek de diverse architectonische variaties en stuur uw antwoord in. Weet u het adres van alle vier deze pinakels? Stuur uw oplossing vóór 1 mei a.s. naar parkenblad@deparken.nl en maak kans op een fles wijn! Bij meerdere goede inzendingen wordt geloot. Een plezierige wandeling gewenst!

2

3

4

Foto’s: Luud Riphagen

1

Uit de wijkraad

Vacature: secretaris Bij de wijkraad is een vacature voor de functie van secretaris. Heeft u belangstelling voor de functie van secretaris van de wijkraad – een mogelijkheid om (nog) beter betrokken te raken bij uw wijk – meldt dan uw belangstelling bij voorzitter Dolf Sijbesma. Het notuleren van de bestuursvergaderingen hoeft niet door de secretaris gedaan te worden; die taak is in handen van een van de andere bestuursleden.

Het Parkenblad 15


Beheervisie maakt wijkgroen toekomstbestendig

Frame en franje in De Parken Ze werden met trots in een gemeentelijke mailing aangekondigd: de twee documenten waarin de zogenoemde ‘beheervisie Parkenbuurt’ staat verwoord. Maar wat staat er in die visie? Hoe is die tot stand gekomen? En nog belangrijker: wat kunnen wij als bewoners ermee? Reden voor een gesprek dat Karlijn van Onzenoort voerde met Ernst Jan Mulderij, ‘onze’ wijkbeheerder, en Cor van der Hoek, senior adviseur Openbare Ruimte.

Foto: Luud Riphagen

D

“De vraag naar een beheervisie kwam vanuit de wijkraad”, memoreert Cor van der Hoek. “Die wilde graag weten hoe de gemeente aankijkt tegen het behoud van het groene karakter van de Parkenbuurt. Daarom hebben we de wijk onderzocht, zowel het openbare en particuliere groen als het grijs. Met ‘grijs’ bedoel ik onder andere wegen en riool. Dit onderzoek resulteerde in een beheervisie waarin respect voor het verleden tot uiting komt, maar waarin ook ruimte is voor recente en toekomstige ontwikkelingen, zowel boven als onder de grond.” De beheervisie is vastgelegd in twee documenten1: − het achtergronddocument ‘Een buurt Adviseur Cor van der Hoek (rechts) en wijkbeheerder Ernst-Jan Mulderij. als park’: hierin staan de waarden Laatstgenoemde is telefonisch bereikbaar via 14 055. verwoord die de gemeente van belang vindt, kort gezegd: de motivatie achter het beleid Mulderij: “Voorop staat ons doel om het groene − de beheervisie ‘Handreiking voor beheer van de karakter te waarborgen. Gezien het beperkte budParkenbuurt’: dit is het werkplan, afgeleid van get, zeker in de toekomst, proberen we steeds op het achtergronddocument. een creatieve manier geld te vinden om de slechtste situaties aan te pakken. Zo liften we bij voorkeur Groene poorten mee met rioolvernieuwingsprojecten. Dan ligt de Volgens Mulderij zijn de twee belangrijkste aspecstraat toch open en kunnen we direct de bestrating, ten van de beheervisie: de boomstructuur (dat wil parkeervakken en slechte bomen meenemen. Ons zeggen: het geheel van bomen in de wijk en hun uitgangspunt is om een weggevallen boom altijd te samenhang) en de kwaliteit van de wegen. vervangen, maar soms is er te weinig ruimte voor

Parkengroen in cijfers Hieronder de aantallen/hoeveelheden van de grootste gemeentelijke groenelementen in De Parken. Ter vergelijking: een voetbalveld is ongeveer 10.000 m2 groot. − bomen: 1.400 stuks (dit zijn de bomen langs wegen; in een ‘stadsbos’ staan groepjes bomen, maar die zijn niet apart geteld) − bosplantsoen: 5.300 m2 − stadsbos: 43.000 m2 − heesters: 6.800 m2 (inclusief botanische rozen) − hagen: 400 m2 − wisselperken: 950 m2 (dit zijn de perken met eenjarigen en bollen) − gras: 110.000 m2. 1

Beide documenten zijn in te zien via www.deparken.nl > Actueel.

16

Het Parkenblad


Foto: Luud Riphagen

behoud van groen niet alleen voor de gemeente, maar ook voor particulieren. “Veel mensen beseffen gelukkig wat het betekent om in zo’n mooie groene wijk te wonen”, aldus Mulderij. “Sommige hebben er helaas minder gevoel voor en halen veel groen uit hun tuin weg. De gemeente schrijft de bewoners en eigenaren echter niets voor, zo staat met nadruk in de beheervisie. Zeker nu niet, met een terugtredende overheid. Wel kan de wijkraad nieuwe bewoners wijzen op de beheervisie en zeggen: ‘Als wijk willen we dit beeld nastreven. Neem er kennis van en handel ernaar.’” “De beheervisie kan ook handig zijn voor wijkbewoners die hun tuin willen renoveren”, voegt Van der Hoek hieraan toe. “In het document worden de groene karakteristieken van een buurt omschreven. Daarmee kun je naar een hovenier stappen en vragen om een inrichtingsplan te maken dat past in die stijl.”

De uitgangspunten voor het behoud van groene karakter van onze wijk gelden niet alleen voor de gemeente, maar ook voor particulieren.

een grote boom. Dan kiezen we ervoor om bomen te planten die een kleinere omvang bereiken. Zo’n beslissing zal in de toekomst vermoedelijk vaker moeten vallen. Vandaar dat in de beheervisie het plan voor groene poorten wordt genoemd: grote, markante bomen, gesitueerd op straathoeken, die de entree naar de Parkenbuurt markeren. Op die plekken is onder de grond vaak nog genoeg kabelvrije ruimte voor de wortels.” Frame en franje En wat heb ik als bewoner nu aan die beheervisie? “Als bewoner kun je nu zien hoe de gemeentelijke groenstructuur van de wijk eruitziet”, legt Cor van der Hoek uit. “Die is onderverdeeld in frame en franje. Met frame bedoelen we de robuuste structuur van stadsparken, oude wegen, en dergelijke. Franje geeft De Parken zijn unieke karakter en zit vooral in de details, bijvoorbeeld laanbeplanting, voortuinen en solitaire bomen. Voor alle onderdelen van frame en van franje zijn in het werkplan de uitgangspunten voor behoud én versterking benoemd. Een voorbeeld. Over de Koninginnelaan, die deel uitmaakt van het frame, valt te lezen: handhaven van de bestaande bomen en bij reconstructie van de weg een verbetering van de groeiplaatsen realiseren en eventueel nieuwe bomen aanplanten zoals linde of iep.” Rol voor wijkraad Zoals gezegd gelden de uitgangspunten voor het

Overhangend groen Tot slot maakt Mulderij van de gelegenheid gebruik aandacht te vragen voor overhangend groen. “De gemeente doet er alles aan om haar bomen, struiken en heggen binnen de perken te houden en te voorkomen dat ze schade toebrengen aan daken van particulieren. Maar het valt mij al te vaak op dat struiken en bomen van particulieren hinderlijk over de stoep of straat hangen. Daarom zou ik willen besluiten met de oproep: Kijk zelf ook eens naar de openbare ruimte en houd die leefbaar en veilig!”

Wat vindt de wijkraad van de beheervisie? “Wij zijn heel blij dat beide documenten afgelopen zomer door de gemeenteraad zijn ‘omarmd’ en gepubliceerd konden worden”, laat Dolf Sijbesma, voorzitter van wijkraad De Parken, desgevraagd weten. “Eindelijk duidelijkheid over wat wij als wijkbewoners mogen en kunnen verwachten hoe onze wijk eruit blijft zien of in sommige gevallen eruit gaat zien. Ook kunnen de bewoners hieruit halen wat er min of meer van hen verwacht wordt als het gaat over het ‘particulier groen’. Wij wonen immers in een prachtige, groene en boomrijke omgeving en daar vormt het particulier groen een essentieel onderdeel van.” Op de wijkvergadering op donderdag 15 maart a.s. (zie pagina 7) zal aan deze documenten aandacht geschonken worden.

Het Parkenblad 17


Park Marialust kunstwerk rijker

Foto: Rob Rothengatter

H

Half oktober is het beeld ‘De Watervogel’ van kunstenaar Joost Barbiers geplaatst in park Marialust, langs de Grift. ‘De Watervogel’ is in 2008 gekocht door de stichting TriĂŤnnale en geschonken aan Apeldoorn. Tijdens het landschapsevenement TriĂŤnnale 2008 heeft dit kunstwerk in een tuin gestaan van galerie Phidias in Apeldoorn, als onderdeel van het stadsprogramma TriĂŤnnale. Daarna heeft het kunstwerk, wachtend op een definitieve bestemming, een tijdje in een loods doorgebracht. Na overleg met de gemeente, wijkraad De Parken en omwonenden is een goede plek gevonden. Nu siert het kunstwerk het GrifttracĂŠ in park Marialust. Joost Barbiers (Velsen, 1949) heeft een langlopende carrière als kunstenaar. Barbiers studeerde van 1969 tot 1974 beeldhouwkunst op de Rijksacademie Amsterdam. Aanvankelijk werkte hij als steenbeeldhouwer met marmer en kalksteen, later gebruikte hij meer en meer het hardere graniet. Het werk van Barbiers toont de subtiele spanning tussen natuur en menselijke

tussenkomst. Organische vormen stapelen zich tot abstracte formaties en voegen zich gemakkelijk in een natuurlijke omgeving. Het is dan ook niet toevallig dat is gekozen voor plaatsing bij het GrifttracĂŠ. ‘De Watervogel’ past inhoudelijk en ruimtelijk prima bij het water en het groen. Jasper van der Graaf, beleidsmedewerker Cultuur, gemeente Apeldoorn

Colofon Het Parkenblad is een uitgave van wijkraad De Parken. Het verschijnt twee keer per jaar en wordt gratis bezorgd op ruim 990 adressen in de wijk De Parken in Apeldoorn. De namen en telefoonnummers van de bestuursleden van de wijkraad vindt u op www.deparken.nl onder Wijkraad. Redactie Hetty ter Braak Karlijn van Onzenoort

Beleefd aanbevolen voor uw:

loodgieterswerk, electra, dakbedekking, sanitair, centrale verwarming, lood en zinkwerken, duurzame technieken

18

Het Parkenblad

Samenstelling en eindredactie Karlijn van Onzenoort Fotografie Luud Riphagen, Menno Mulder e.a. coverfoto: Luud Riphagen Redactieadres Het Parkenblad p/a Generaal van Heutszlaan 12 7316 CH Apeldoorn parkenblad@deparken.nl Advertenties Penningmeester Wijkraad De Parken telefoon: 055-5760660 Lay-out en druk VDA-groep, Apeldoorn


Zorg voor historie

Onderhoud van gevels In de Parkenwijk gebeurt veel op het gebied van onderhoud en restauratie. Daarom snijden we in dit blad met enige regelmaat diverse onderwerpen op dit gebied aan. Dit keer hebben we onze wijkgenoot en vakman Johan Venema gevraagd zijn licht te laten schijnen op het onderwerp ‘gevelonderhoud’.

E

Een vraag die bij veel Parkenbewoners leeft, is: mag ik mijn gevel laten reinigen en zo ja, hoe dan wel? Johan Venema geeft het antwoord: “Als de woning een monument is, dan heeft de eigenaar, zelfs bij het simpelweg reinigen van de gevel goedkeuring nodig van de gemeente. Reinigen kan dus wel, maar bedenk dat een zo schoon mogelijk uiterlijk niet altijd het beste is. Met stralen of chemisch reinigen ziet de gevel er weer als nieuw uit, maar is zo’n ‘nieuwbouwuiterlijk’ wel op zijn plaats in een wijk als De Parken? Juist de authentieke uitstraling die een huis nu heeft, zou de eigenaar moeten meenemen in zijn afwegingen”, aldus Venema. Daarnaast heeft stralen of chemisch reinigen nog een ander nadeel, want er ontstaat schade aan de toplaag van de steen die juist bescherming moet bieden. Venema legt uit: “Het oppervlak zal in de meeste gevallen een sinaasappelstructuur krijgen, die veel opener is en dus toekomstige problemen kan geven. De gemeente zal derhalve deze rigoureuze reinigingsmethodieken nooit adviseren of goedkeuren vanwege de grote kans op onherstelbare schades.” Verven of impregneren? Een andere vraag die Venema vaak krijgt voorgelegd, is of het nodig is om een gevel extra bescherming te bieden, bijvoorbeeld door verven of impregneren. Deze vraag beantwoordt hij ontkennend. “Het is zelfs zo dat het aanbrengen van een verflaag of een impregneerlaag een kwaliteitsvermindering oplevert”, licht Venema toe. “Er is namelijk verlies in zogenoemde dampopenheid. Vermindering in de dampopenheid kan beperkt blijven door geringe laagdiktes aan te brengen, maar de praktijk is dat er te veel en te dikke lagen worden of zijn aangebracht. Bij impregneren is er wel regulatie in dampvorm, maar in vloeibare vorm zit de gevel potdicht.” Bij schades en/of lekkages in geïmpregneerde gevels zijn de gevolgschades niet te overzien, volgens Venema. Hierbij gaat het om vochtproblemen binnen, zoutproblemen (witte aanslag) en het afschollen van het gevelwerk door vorstbelasting, zoals op de foto te zien is. “Alleen in uitzonderlijke situaties is impregneren

nodig”, merkt Venema op, “maar dan gebruiken we een verwijderbaar product, zoals een natuurlijke bijenwas. Het traditionele impregneerproduct siliconen is nooit meer uit het gevelwerk te krijgen.” Gevel opnieuw verven Als de gevel een bestaand verfsysteem heeft, is het volgens Venema van belang vooronderzoek te (laten) doen voordat de gevel opnieuw in de verf wordt gezet. Hierbij zal onder andere de vochthuishouding, vochtregulatie, hardheid en porositeit van de gevel gemeten worden. Ook wordt de historie van de gevelwerkzaamheden in beeld gebracht. Zo zal bekeken worden of de gevel eerder geïmpregneerd is geweest en welke soort verven zijn toegepast. “In De Parken zijn vaak grondeermiddelen toegepast om oude verflagen weer vast te zetten”, vertelt Venema. “Een aantal panden heeft hierdoor behoorlijke schade opgelopen. Al kiest iemand de beste schilder met de beste verf, besef dan dat bij een slechte ondergrond de schilderbeurt compleet zinloos is en slechts tijdelijk optische verfraaiing geeft”, besluit hij.

Het afschollen van steen

Het Parkenblad 19


Terug in de tijd

Mr. Van Rhemenslaan 5 en 7 Bert Kompanje neemt ons dit keer mee naar de twee huizen aan de Mr. Van Rhemenslaan die op dit moment allebei worden gerenoveerd. In het plan voor de verkaveling van het oude landgoed De Pasch waren aan deze laan – destijds de Zuiderparklaan geheten – slechts drie villa’s gepland. Het zouden er uiteindelijk dertien worden. Op 9 februari 1900 kreeg de Zuiderparklaan de naam Mr. Van Rhemenslaan, vernoemd naar Mr. C.H. baron van Rhemen van Rhemenshuizen, oud-burgemeester van Apeldoorn (van 1837 tot 1842).

O

Op 19 juli 1879 kocht de Amsterdamse architect Adam Antonius Maria Beretta ongeveer één hectare grond. Hierop liet hij een aantal huizen bouwen. Beretta logeerde tijdens de bouw in Hotel Apeldoorn, tegenover het station. Ook heeft hij het villapark het Sophiapark tegenover het station aangelegd. Van dat villapark rest slechts de ‘drugsvilla’ van Jonker, toch nog voor het beeld waardevol om bewaard te blijven. Pension op nummer 7 De grond voor nummer 7 verkoopt Beretta op 5 mei 1881 aan de kassier Jan Gerard Jurling, die er in 1885 een huis laat bouwen. In 1909 komt het huis op naam van notaris J.H. van de Poll te staan,

Van Rhemenslaan 7 huisvestte lange tijd pension Ulvo.

Het pand aan de Mr. Van Rhemenslaan 7 in zomer 2008.

20

Het Parkenblad

die het in 1918 verkoopt aan Daniel Hendrik Honing, directeur van de Textiel Industrie Maatschappij Apeldoorn, die het in 1919 weer verkoopt aan notaris Paulus Jongkind. Dan gebeurt er wat grote villa’s vaker overkomt: het pand wordt in 1922 een pension en de eigenaar wordt de pensionhoudster Petronella Tekkerman. In 1929 wordt een maatschap opgericht: een burgerlijke maatschap tot het drijven en exploiteren van het pension te Apeldoorn. De naam wordt Ulvo en de vennoten worden de pensionhoudster Petronella Tekkerman en de verpleegster Freerkje Jorna. Sicherheitsdienst Vanaf september 1944 zijn op nummer 7 het hoofdkwartier van de Sicherheitsdienst en een Einsatzkommando gevestigd. Zij zorgden voor de bewaking van gevangen verzetslieden en, als zij het bevel daarvoor kregen, voor de executie. Deze SD voerde een waar schrikbewind uit op de Veluwe, wanneer


arrestaties moesten worden uitgevoerd. Na de oorlog krijgt het pand weer de functie van pension. Dit duurt tot 1954 waarna het als rusthuis wordt ingericht. In 1976 wordt het pand aan de stichting Het Hogeland in Beekbergen verkocht. Van Rhemenslaan 7 huisvestte lange tijd pension Ulvo.

Nummer 5 Wilhelmina La Galle – Van Barneveld koopt in 1882 van Beretta een stuk grond, waarop zij in 1883 een huis (nummer 5) liet bouwen. In 1888 verkoopt zij het huis aan Willem Thieme, directeur ener NV. Beiden laten enkele verbouwingen en verkavelingen uitvoeren, waarbij aan de Canadalaan 22 een koetshuis wordt bijgebouwd. Weer een nieuwe eigenaar wordt jhr. Coert Lambertus van Beyma toe Kingma. Ook hij laat een aantal verbouwingen uitvoeren, ook één waarbij het koetshuis aan de Canadalaan 22 wordt verbouwd tot villa. Beeldmateriaal: Berry Meester

Het pand aan de Mr. Van Rhemenslaan 5 in zomer 2008.

Ansichtkaart uit de jaren zestig van de Mr. Van Rhemenslaan, gezien vanaf de hoek met de Kerklaan. Het huis links is nummer 1.

Het Parkenblad 21


Wat aandacht krijgt groeit Voel je welkom bij Allio kinderopvang, de leukste plek voor kinderen om te spelen, ontdekken, leren en genieten! In ons prachtige pand aan het Oranjepark bieden wij: • Dagopvang voor baby tot peuter • Een heerlijke stadstuin, een vrolijk atelier voor de kleine kunstenaartjes en nog veel meer • Per direct plaatsingsmogelijkheden • Beweegkriebels • Uitdagende 3+ activiteiten Interesse? Wij informeren u graag over uw mogelijkheden. Bel voor een vrijblijvende kennismaking. Graag tot ziens!

Allio KDV van der Houven van Oordtlaan, Apeldoorn T 055 57 61 502 Allio heeft ruim 100 vestigingen in de provincies Drenthe, Gelderland en Overijssel. Bezoek onze website voor meer informatie.

Het Parkenblad

www.allio.nl


Parkendaal lyceum Particulier onderwijs voor MAVO | HAVO | VWO

U

OO V IT

D A A RR

R E V LE

www.oxenerschoenen.nl w ww.oxenerschoenen.nl

! R A BA

pprofiteer rofiteer vvan an ddee ggrote rote ccollectie, ollectie, ssnelle nelle llevering evering een n eeenvoudig envoudig bbetalen etalen

Dit sch ooljaa r nog sl a Schrij gen? f je nu in!

Parkendaal Lyceum | Regentesselaan 8 | Apeldoorn | T 055 5 791 666 Parkendaal Lyceum | Willemsplein 21 | Arnhem | T 026 3 516 500

www.parkendaal.nl


december 2011

Te Loo Meesterschilders:

Het Parkenblad

Overall winnaar Nationale SchildersVAKprijs 2011

Te Loo Meesterschilders onderscheidt zich door subliem schilderwerk, uitgevoerd met échte liefde voor het vak. Daardoor staan wij al sinds 1928 bekend als dé specialist in binnen- en buitenschilderwerk aan historische gebouwen en monumentale panden in en rond Apeldoorn. Dit

Juryrapport:

jaar zijn we hiervoor beloond met de

De motivatie van de vakjury om Te Loo Meesterschilders

Nationale SchildersVAKprijs 2011. Meesterlijk toch?

als overall winnaar aan te wijzen, motiveerde de vakjury als volgt: ‘Een nationale prijs vraag om een nationale winnaar. De jury zag zich dan ook voor de taak gesteld om tussen tien toppers, waaronder al drie winnaars in een categorie, er één uit te kiezen die de bijzonderste is. De Nationale SchildersVakprijs heeft immers als doel de kwaliteit van schilderwerk te promoten en de discussie daarover te stimuleren door bijzonder schilderwerk te belonen.

Watermanstraat 100, 7324 AK Apeldoorn, telefoon (055) 366 53 33, info@teloo.nl, www.teloo.nl

met onder andere:

Enquête over toekomst van de wijk Beheervisie De Parken Fotoreportage van zomers Parkenfeest Terug in de tijd: Van Rhemenslaan 5-7 Jaarvergadering: 15 maart 2011