Parkenblad winter 2008

Page 1

december 2008

Het Parkenblad

met onder andere:

Herinrichting Regentesselaan Rijksbeschermd tuinieren Parkeren in De Parken De Grift en andere beken Nieuwkomers in de wijk


Wauw

Vet et ccool ool deze scahsoeencehnt vkinekd! ik p

Losewegg 59 (nabij Paleis Het Loo) L www.o oxener.com m www.oxener.com


Beste medewijkbewoners,

H

Hier weer ons verslag van enige ‘gebeurtenissen’ in het afgelopen halfjaar. Om te beginnen ons wijkfeest begin september. Ondanks het slechte weer aan het begin van de avond was ieder team voor het jeu-de-boulen en boerengolfen komen opdagen. Helaas zorgde de regen voor een verkorte uitvoering van de wedstrijdschema’s. Gelukkig knapte het weer nog op en hebben we op de aansluitende wijkborrel toch nog ongeveer 180 wijkbewoners mogen begroeten. De activiteiten van de zaterdag waren goed bezocht met zeker 350 bezoekers. Voor de laatste keer, hoop ik, bericht ik u hier over de voortgang van het Grift-project van het Waterschap. Het project is afgerond en overgedragen aan de gemeentelijke diensten. Wel wordt nog een en ander gedaan aan de zitplaatsen langs de beek waar hangplekken dreigen te ontstaan. Bij de Van Aelstlaan worden de struiken teruggesnoeid zodat daar meer zicht op de banken komt en het minder aantrekkelijk wordt daar rond te hangen. De zitplaatsen in Marialust worden verplaatst naar de vistrap bij het bruggetje. De plek met zitplaatsen langs het pad tussen de Johan van Steenbergenstraat en Marialust blijft voorlopig bestaan. Het ziet ernaar uit dat de benodigde sponsopgelden voor de Kwartjesfontein zijn gevonden. Dit betekent dat in de eerste helft van volgend jaar in De Parken weer een spuitende fontein te bewonderen is. Aansluitend gaan we ons dan richten op de restauratie van de Emmapleinfontein. Hiervoor proberen we bedrijven en particulieren te interesseren om ons te helpen deze fontein weer aan het bruisen te krijgen. De ontwikkeling van de projecten in de omgeving van onze wijk zoals De Vlijt I (kanaaloever tussen Deventerstraat en sluisje) en De Sportvelden (achter het ROC-gebouw) nadert de definitieve fase. Bij dit laatste project hebben wij als wijkraad nog wel commentaar op de ontsluiting van dit gebied, want die zou namelijk een grote verkeersdruk op onze wijk kunnen geven. Verder is het eindelijk zover dat er een beheervisie/plan voor onze wijk wordt opgesteld. Hiervoor zijn de eerste gesprekken met de gemeenteambtenaren in gang gezet. En misschien is het u niet opgevallen, maar op de hoek van de Generaal van Heutszlaan en de Alexanderlaan is zomaar een sirenemast verrezen. Mede door vraag van buurtbewoners zijn wij hiermee druk doende. Deze mast staat er illegaal, want in tegenstelling tot wat de ambtelijke diensten dachten, is hiervoor in een rijksbeschermd stadsgezicht weldegelijk een vergunning nodig en deze was/is niet aangevraagd. Daarnaast is de locatie wel heel ongelukkig gekozen – reden voor ons om hierover in overleg te gaan met de betrokken diensten. Ik wens u allen, mede namens mijn medebestuursleden, prettige feestdagen en een voorspoedig en gezond 2009. Met vriendelijke groeten, Dolf Sijbesma, voorzitter wijkraad De Parken

Het Parkenblad 3


Onze kracht is het tijdig leveren van goede notariĂŤle diensten op een prettige en persoonlijke wijze tegen scherpe tarieven

Bezoekadres: Regentesselaan 13 | 7316 AB Apeldoorn Postadres: Postbus 10091 | 7301 GB Apeldoorn T (055) 521 17 70 | M 06 20 67 82 03 | F (055) 521 77 01 E notaris@pelsrijcken.knb.nl

4

Het Parkenblad


Start in september

Herinrichting Regentesselaan Na jaren van stilte over de aanpak van de Regentesselaan heeft de projectgroep die ook de Kerklaan heeft voorbereid, het stokje weer opgepakt. Het streven van de projectgroep is om na de bouwvakantie van 2009 te beginnen met de uitvoering.

W

Wat gaat er gebeuren? De aanleiding voor het project is groot onderhoud aan het wegdek, het aanleggen van een fietsdoorstroomas en vergroting van het riool (tussen Deventerstraat en Paslaan). De hoofdonderdelen van het project zijn: het maken van grote boomgroeivoorzieningen, straatwerk voor voetpaden, fietspaden en parkeervakken en een nieuwe hoofdrijbaan van asfalt.

Ontwerp en technische voorbereiding Het project Regentesselaan is integraal opgepakt. Alle van belang zijnde disciplines binnen de gemeente Apeldoorn maken onderdeel uit van de projectgroep. Het ontwerp dat nu voorligt, is nog maar een schets. De vervolgstappen zijn het maken van een voorlopig ontwerp en vervolgens een definitief ontwerp. Dit definitieve ontwerp is de basis voor het starten van alle benodigde procedures, aanvragen van vergunningen en het maken van het contract met een aannemer. Bereikbaarheid tijdens uitvoering Omdat de uitvoering van project Kerklaan een succes te noemen is, is de projectgroep aan het onderzoeken of op eenzelfde wijze ook de Regentesselaan in uitvoering genomen kan worden. Er kan echter niet worden voorkomen dat in de periode van uitvoering woningen slecht bereikbaar zijn voor motorvoertuigen en fietsers, en zelfs tijdelijk niet bereikbaar zijn met motorvoertuigen. Voetgangers kunnen altijd bij de woning komen en langs de hele Regentesselaan lopen.

Eerste inloopbijeenkomst Afgelopen september werd een eerste inloopbijeenkomst georganiseerd. Het doel van deze inloop was het informeren van de bewoners en belanghebbenden over de stand van zaken van het ontwerp, planning en bestemmingsplanprocedure, en uiteraard het peilen van de reacties op de plannen. De bijeenkomst is goed bezocht en heeft de nodige onduidelijkheden weggenomen. Met name is er discussie gevoerd over de bestaande bomen aan de Regentesselaan tussen de Deventerstraat en de Paslaan. Ik zie u graag tijdens een volgende inloopbijeenkomst om u persoonlijk te woord te staan. Martin Staal, senior projectleider openbare ruimte, gemeente Apeldoorn Deze bijdrage is ingekort. Het volledige artikel vindt u op www.deparken.nl.

Planning De planning op hoofdlijnen is als volgt: - december 2008: voorlopig ontwerp en presentatie in welstandcommissie - januari 2009: (tweede) inloopbijeenkomst - februari 2009: definitief ontwerp - maart 2009: opstarten aanbestedingsprocedure en aanvraag vergunningen - augustus 2009: einde bestemmingsplanprocedure - augustus 2009: verleggen kabels en leidingen - september 2009: start uitvoering - september 2010: Regentesselaan volledig geopend voor alle verkeer.

Het Parkenblad 5


Uniek Vakmanschap VVee

Huis Nieuw Rande, Diepenveen

Huis Nieuw Rande, Diepenveen

Wilhelminapark, Apeldoorn

Gen. van Heutszlaan, Apeldoorn

“Venema Gevelrestauratie is gespecialiseerd in gevel-renovatie, -restauratie en -reiniging. In de afgelopen 35 jaar heeft Venema zich ontwikkeld tot een hoogwaardige onderneming, die met de meest moderne middelen en volgens de laatste milieu-eisen historische en monumentale gevels niet alleen reinigt, maar ook in de oorspronkelijke staat terugbrengt. Door het leveren van hoogwaardige kwaliteit is de naam Venema een begrip geworden.�

www.venemaholding.nl Paslaan, Apeldoorn

Hanzeweg 14H 7241 CS LOCHEM Tel.: 0573-253086 Fax: 0573-255774 info@venemaholding.nl www.venemaholding.nl

6

Het Parkenblad

Restauratie van monumenten Traditioneel Voegwerk Traditioneel Stucwerk Metsel -en Inboetwerken Gevelreiniging


Nieuwkomers in de wijk

Even voorstellen...

R

Rob van Schaik: nieuwe wijkagent “Op 1 november 2008 ben ik aangesteld als wijkagent voor De Parken en volgde ik mijn collega Gert Stapper op. Vanwege een herschikking binnen het team Noordwest van het district Apeldoorn combineer ik twee wijken. Zo zijn ook de stadsdelen Brinkhorst en Driehuizen aan mij toevertrouwd. Ik ben in 1959 in Stadskanaal geboren en werk sinds 1981 bij de politie in Apeldoorn. Ik heb in diverse functies en op verschillende bureaus gewerkt. In 2002 ben ik wijkagent geworden in Ugchelen en Radio Kootwijk. Een bijzonder mooi werkgebied. Zoals het werk van een wijkagent ook vaak mooi kan zijn. Als wijkagent kom ik soms terecht in totaal verschillende werelden. Het is de kunst deze werelden bij elkaar te brengen om vervolgens aan een veilige(r) samenleving te werken. De politie in het algemeen en een wijkagent in het bijzonder kan dat nooit alleen. Daarom zal ik altijd zoeken naar de samenwerking met de wijkraad, gemeente, jongerenwerk, jeugdzorg, winkeliers, etc. Maar vooral ook met u, als bewoners van De Parken. De politie is in hoge mate afhankelijk van informatie die u als bewoners heeft. U kunt mij bereiken via het algemene telefoonnummer van de politie (0900-8844) of via mijn e-mailadres: rob.van.schaik@no-gelderland.politie.nl.”

José Cvetanovic: nieuwe wijkmanager “Na mijn eerste verjaardag verhuisden mijn ouders naar Apeldoorn. Mijn middelbareschooltijd heb ik doorgebracht op het Katholieke Veluwsch College aan de Waltersingel. Na mijn studie geschiedenis in Rotterdam ben ik gaan werken bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Eerst als zogeheten ‘beslisambtenaar’, later als jurist bij de afdeling Human Resource Management. Rotterdam is een leuke stad voor studenten, maar toen mijn man (van oorsprong een Joegoslaaf) en ik ons eerste kind kregen, keken we toch wat kritischer naar de woonomgeving en namen wij het besluit om uit de Randstad weg te gaan. Toeval bestaat niet… De eerste vacature die mij onder ogen kwam, was bij de gemeente Apeldoorn. Na de baan volgde de aankoop van een huis in een kindvriendelijke straat in ‘de Sprengen’. Inmiddels heb ik drie kinderen en wonen we alweer ruim zeven jaar in het stadsdeel Noordwest. En na zeven jaar bij de afdeling Personeel en Organisatie ben ik onlangs overgestapt naar de functie van stadsdeelmanager. Als ik naar het stadsdeel Noordwest kijk, zie ik een mooi, groen stadsdeel met een aantal duidelijk verschillende wijken. Er spelen vele kwesties, zoals verkeersveiligheid, hangplekken of hondenuitlaatplaatsen. Aan de gemeente en de overlegpartners in het Stadsdeelplatform de uitdaging om ze netjes af te regelen. Daar heb ik als wijk/stadsdeelmanager een belangrijke rol in. Dat wil ik doen door rechtstreeks contact te zoeken. Want ik wil graag met één been in het stadsdeel en met één been in het gemeentehuis staan. Hebt u als wijkbewoner vragen of opmerkingen? Mail deze dan naar j.cvetanovic@apeldoorn.nl.”

Het Parkenblad 7


Terugblik op ‘Feest in De Parken’

Het klompclubje vertelt... “Ik ga door vele handen; dat deert me niet. Ook word ik regelmatig verhuurd, maar dat vind ik wel lollig. Zo kom je nog eens ergens, en meestal is het gezellig op de plaatsen waar ik me laat gebruiken. Maar vrijdagavond 5 september begon niet goed. Het goot, en als ik ergens de p. aan heb, is het regen. Toen ik nog een echte klomp was, kon ik daar goed tegen, maar sinds ik aan een stok vast zit en ‘golfklomp’ wordt genoemd, ben ik wat gevoeliger geworden.” strijken. Maar het was ook wel weer sneu dat er voor de Friso-fier geen poedelprijs was, terwijl zij die op grond van hun totaalscore dik verdiend hadden.”

I

Friso-fier op Marialust “Ik was uitgeleend aan de wijkraad van De Parken, een keurige buurt in Apeldoorn. Ze wilden ‘de cohesie in de wijk bevorderen’. Op de plaatsen waar ik meestal kom, heet dat gewoon ‘een feestje bouwen’. Het is altijd weer spannend, aan welke ploeg je toebedeeld wordt, én hoe ze dan vervolgens met je omgaan. Ik had pech. Vier vervaarlijk uitziende dames, die zich de Friso-fier noemden, kozen mij uit. Het spel werd uitgelegd en de eerste afslag was daar. Beroerder kon niet. Het bleek dat slechts één van de dames wel eens een golfclub in handen hield en de andere drie beginnelingen waren, en dat heb ik moeten bezuren. Om te beginnen kwamen ze er pas aan het einde van het spel achter dat je de bal met mijn achterkant moet raken, en niet met mijn gevoelige zijkant. Kunt u zich iets van mijn lijden voorstellen? Verder schaamde ik me kapot: de bal ging alle kanten uit, maar rechtdoor hoorde daar niet bij. De emmer die als hole diende, hebben ze er op een gegeven moment maar gewoon uitgehaald, want anders waren ze nu nóg bezig geweest. Hun tegenstanders – wél beoefenaars van de golfsport – waren erg sportief, en lieten alles gewoon toe. Het verbaasde me niks, dat die ploeg uiteindelijk met de overwinnaarseer ging

8

Het Parkenblad

Gratis wijn en poffertjes “Toen ik moegestreden gedumpt werd bij de organisatoren – die de zaken trouwens perfect georganiseerd hadden – gingen de dames van Friso-fier pas echt los. Zeker toen ze merkten dat wijn en poffertjes gratis waren! Aangezien ze een luidruchtige schare fans hadden meegenomen, zou de rekening aardig aangetikt hebben. De loftuitingen aan de wijkraad waren toen niet meer van de lucht. Inmiddels schoven er spelers van een ander spel aan, ook iets met ballen, maar dan met een aanstellerige Franse naam. Daar heb ik me dus niet mee bemoeid. Enigszins wankelend verliet ‘mijn’ Friso-fier het veld van Marialust en ach, we hadden toch wel een band opgebouwd. Volgens mij zijn ze volgend jaar wel weer van de partij, maar dan graag wel even in training van tevoren!”

Opgetekend door Herma van Eijk, Frisolaan


Parkeren in De Parken In de huidige situatie zijn er in De Parken twee parkeerregimes van kracht. Het gaat om de parkeervergunningenzone en de parkeerverbodzone (zie kaartje).

I Parkeervergunningzone en parkeerverbodzone in De Parken. Oranje betekent parkeervergunningenzone, paars betekent parkeerverbodzone.

Parkeervergunningenzone In de parkeervergunningenzone is parkeren alleen toegestaan met een geldige parkeervergunning. Dit geldt 24 per dag, 7 dagen per week. Met een parkeervergunning mag u parkeren in de straat die op de vergunning is aangegeven. In deze straten bent u niet beperkt tot de (soms) nog aanwezige parkeervakken. Het vergunningparkeren is destijds ingesteld om te voorkomen dat binnenstadsbezoekers/werkers massaal in de wijk parkeren. Bezoekers parkeren op eigen terrein of bij de parkeerplaatsen met een parkeermeter. Bewoners uit De Parken kunnen tegen gereduceerd tarief bezoekers laten parkeren. Ook kunt u een tijdelijke vergunning aanvragen bij de gemeente. Als bedrijven bijvoorbeeld meerdere dagen moeten parkeren in de zone, kunt u hiervan gebruik maken.

Parkeerverbodzone In de parkeerverbodzone mag iedereen parkeren, maar alléén in de aangegeven parkeervakken. Deze zone is ingesteld om het parkeren te structureren en uitritten vrij te houden. Vanwege het monumentale karakter wordt voorkomen dat er veel ‘blik’ in de straat staat. Gesignaleerde problemen Vraag: In de parkeerverbodzone (buiten de vergunningzone) worden parkeervakken langdurig bezet door binnenstadsbezoekers/werkers. Kan dit worden voorkomen? Antwoord: Dit kan worden voorkomen door de bestaande vergunningzone uit te breiden. Hierdoor mogen binnenstadsbezoekers niet meer parkeren, en kunnen bewoners nog wel parkeren. Consequentie hiervan is wel dat bewoners parkeervergunningen moeten aanvragen (u komt in aanmerking als u niet op eigen terrein kunt parkeren). Bezoekers van bewoners kunnen niet meer vrij parkeren, maar zijn aangewezen op de parkeermeters. De gemeente is bereid om de parkeervergunningzone uit te breiden als de meerderheid van de bewoners voorstander is en als de nieuwe vergunningzone aansluiting heeft met de huidige zone. Vraag: Binnen de vergunningzone kunnen bezoekers alleen bij de parkeermeters parkeren. Kan de bezoekersregeling worden uitgebreid? Antwoord: Binnen het huidige systeem is er op dit moment geen oplossing voor dit probleem. Momenteel wordt er door de afdeling Mobiliteit wel gekeken naar het huidige systeem. Op de korte termijn wordt gekeken of bij de parkeermeters binnen de vergunningzone de tijd kan worden aangepast naar 24 uur. Daarnaast zijn er ontwikkelingen die op de langere termijn ruimere mogelijkheden kunnen bieden voor bezoekersparkeren, bijvoorbeeld als digitale parkeervergunningen worden ingevoerd. Jaap van de Rijt, afdeling Mobiliteit, gemeente Apeldoorn

Parkeerproblemen? De wijkraad wil graag weten welke problemen u ervaart met het huidige parkeerbeleid. Graag uw reacties, digitaal naar: info@deparken.nl of per post naar: Generaal van Heutszlaan 12, 7316 CH Apeldoorn. Als op basis van de binnengekomen reacties blijkt dat er behoefte bestaat aan uitbreiding van de vergunningzone, kan de gemeente in onze wijk een enquête organiseren.

Het Parkenblad 9


Bedrijvigheid in De Parken

Beeldend kunstenaar Birgit Stigter Meestal hebben we het over De Parken als woonwijk: zo’n kleine duizend voordeuren met daarachter de bewoners. Sommige bewoners werken ook in hun huis, soms met een bijzonder beroep. Daaraan willen we in elke editie van Het Parkenblad aandacht geven. Dit keer ging Leo Labrujere op bezoek bij beeldend kunstenaar en cultureel ondernemer Birgit Stigter.

We zijn nog maar net met ons gesprek begonnen of Birgit legt een filosofische vraag op tafel: ben je een kunstenaar of word je het ? En ook: wat is dat eigenlijk: een kunstenaar? Zelf zegt ze: “Kunstenaar zijn is een vak, maar het is ook een levenshouding. Je betrekt alles om je heen op jouw werk. Je selecteert voortdurend. Alle ervaringen en gebeurtenissen in je leven komen in een zeef terecht. Wat er doorheen valt, gaat in een grote ‘wasmachine’. Daar komt je werk, je kunst ten slotte uit.” Birgit Stigter komt uit een familie van fotografen, architecten en grafici. “Tekenen, schilderen en kleien waren vanzelfsprekende onderdelen van mijn opvoeding. Al heel jong wist ik dat ik een kunstopleiding wilde volgen. Die opleiding besloeg een omvangrijk terrein, met als hoofdthema autonome vormgeving. Ik begon in Utrecht: een brede opleiding waar ik met allerlei opvattingen en technieken kennismaakte. Vervolgens naar Brussel, waar ik me bekwaamde in de lithotechniek. Dit handwerk met grote formaten en grote stenen platen heeft mij sterk beïnvloed en geïnspireerd. Uiteindelijk studeerde ik af in Den Haag, met als specialisatie de heliogravure, een vorm van fotokunst.”

W

Veelzijdig kunstenares Die brede opleiding is terug te vinden in haar werk. Zij beperkt zich niet tot grafiek, maar werkt ook op andere terreinen en met andere materialen zoal textiel, metalen, klei, meubelontwerp, binnenhuisarchitectuur en serviezen. Kortom: Birgit is een veelzijdig kunstenares, nieuwsgierig, gedreven en een perfectionist. “Het werken met veel disciplines, soms gecombineerd in één opdracht, is voor mij een uitdaging en soms een artistieke noodzaak. Een nadeel is dat je als kunstenaar moeilijk te herkennen bent.” Birgit werkt hoofdzakelijk in opdracht van bedrijven en van een inmiddels gegroeide kring van particuliere klanten. Samen met een opdrachtgever

10

Het Parkenblad

werkt ze aan de inhoud van de opdracht. Daarna volgt de uitvoering, de vormgeving en de keuze van materialen en kleuren. De kunstenaar bepaalt in dat proces het eindresultaat van de opdracht. Ze is een ondernemend kunstenaar, letterlijk en figuurlijk. “De ene opdracht lokt de andere uit en ze beïnvloeden elkaar wat betreft vorm en inhoud.” Toch levert elke opdracht een ander resultaat op; haar kunst is geen ‘kunstje’ dat eindeloos herhaald wordt. Door haar succes bij opdrachtgevers is er helaas weinig ruimte voor eigen werk. Daardoor was er in de afgelopen jaren ook geen tijd voor exposities. Doel is om volgend jaar een tentoonstelling in te richten.


Tijdens ons gesprek laat Birgit in haar atelier haar meest recente werk zien: een opdracht voor Omnisport Apeldoorn. Het gaat daarbij om een reeks fotocollages in een gemengde techniek. “Ik heb tijdens de bouwfase foto’s gemaakt van het gebouw. Elk gebouw, elke constructie is eerst een skelet. Als het gebouw klaar is, is dit skelet niet meer zichtbaar. Die verdwenen tussenruimtes vind ik juist spannend. Bij zwart-witfoto’s menen we te weten wat we zien. Door mijn bewerking, het opensnijden van de foto’s, het ontleden en de collagetechniek krijg je een ander perspectief, kom je in een andere beleving. Je gaat van concreet beeld naar

abstract beeld. De stenen muren, betonnen pilaren en houten steigerplanken krijgen hierdoor een ritme en zo vormt zich een compositie. Door het schilderen met lak wordt de foto volgezogen met kleur en structuur. Die kleurtoetsen nemen de gehele ruimte in.” De foto’s van het Omnisport hangen bij de entree en in de businesslounge op de tweede etage van het sportcomplex. Het meeste werk van Birgit Stigter is maar beperkt toegankelijk voor een groter publiek. Voor meer informatie kunt u terecht op www.birgitstigter.nl.

Prijs voor Parkenbladfotograaf Luud Riphagen, huisfotograaf van Het Parkenblad, sleepte onlangs een prijs in de wacht van Panoramio. Panoramio is een internationale website waarop gebruikers kosteloos foto’s kunnen plaatsen en koppelen aan een locatie op Google Earth. Momenteel zijn er ruim tien miljoen foto’s aanwezig in het systeem. Sinds maart 2008 worden er bij Panoramio elke maand prijzen uitgereikt in diverse categorieën. Afgelopen mei won Luud de derde prijs in de categorie landschap. “Het is aanzienlijk eenvoudiger om een mooi landschap te fotograferen

bij de Grand Canyon dan in onze eigen omgeving, maar dat vind ik nu juist een uitdaging”, aldus Luud. Zelf vindt hij de prijs niet veel voorstellen, maar hij beseft ook dat hij ‘niet helemaal om dit kleine succesje heen kan’. “Inmiddels ben ik wel de meest bekeken Nederlandse amateur op Panoramio. Zodoende heb ik Nederland én Apeldoorn een klein beetje op de Google Earth-kaart gezet.” Benieuwd naar meer foto’s van hem? Kijk op http://picasaweb.google.nl en tik vervolgens (bovenaan) als zoekwoord Parkenbuurt in.

Het Parkenblad 11


/A@@M DN ID@O O@ FJJK NODEG @>CO@M R@G /A@@M FPI E@ JQ@MDB@IN R@G >M@kM@I ?JJM ?@ EPDNO@ F@PU@N O@ H<F@I

8JK XFSEFO HFHSFQFO EPPS EF XBSNF BNCJBODF JO EF BEWFSUFOUJFT WBO .BSU ,MFQQF /B FFO TIPXSPPNCF[PFL XB SFO XF WFSLPDIU POT IVJT XJMEFO XF JOHFSJDIU [JFO WPMHFOT .BSUT DPODFQU °%F LVOTU WBO NPPJ XPOFO± %F KVJTUF LFV[F EBU XFSE POT TOFM EVJEFMJKL¥

RKKN AAJ RKHHA@ECA NABANAJPEA >AVKAG

888 ."35,-&11& /-

"1&-%003/ /PPSE 7MJKUTFXFH

12

Het Parkenblad


%F LVOTU WBO NPPJ XPOFO

Ralph Lauren

Designers Guild

Mulberry

Nobilis

Gant

Lizzo

PAINTING THE PAST

Het Parkenblad 13


WAT IS UW WONING EIGENLIJK WAARD?

Oprichter Michael Mairhofer heeft tien jaar ervaring als gediplomeerd specialist in allround granitoaanleg, -reparatie en -restauratie, het professioneel polijsten en reinigen van aanrechtbladen en badkamers.

Tel. 055 - 526 88 00 www.hagemakelaars.nl

14

Het Parkenblad

Koninginnelaan 239 7315 DW Apeldoorn T 055-5791565 of 06-21818622 www.granitodiitalia.nl


Ecologische verbindingszone in Apeldoorn

De Grift en andere beken

Z

Zoals bekend is De Grift in 2008 ten noorden van de Deventerstraat over 3,5 kilometer hersteld tot aan de noordelijke stadsrand. De beek loopt parallel aan het Apeldoorns Kanaal en mondt in de omgeving van Heerde uit in de IJssel. Biologe Annemarie Post, lid van het IVN, gaat in op het belang van De Grift en andere beken en sprengen.

Bijzondere fauna Beken en sprengen zorgen voor stromend water in de stad. Nu nog mondjesmaat, maar in 2015 zullen alle beken in Apeldoorn hersteld zijn. Ook komt er – waar mogelijk – meer ruimte voor natuur bij de beken. De ecologische kwaliteit van de beken is over het algemeen zeer goed: het kwelwater is voedselarm en heeft een gemiddelde jaartemperatuur van 9 graden Celsius. In deze beken komen vissen als het bermpje, de beekprik en de driedoornige en tiendoornige stekelbaars voor. Ook als kikkervisjes, libellenlarven en schaatsenrijders zijn typische bewoners van de beken. De Grift is een ecologische verbindingszone in Apeldoorn waar al deze typische fauna voorkomt. Onder de bruggen over De Grift worden binnenkort nestkasten aangebracht voor de grote gele kwikstaart.

De beekprik is een typische bewoner van sprengen die ook in de Grift te zien is. Als ecologische verbindingszone is de Grift schoon en bevriest zelden.

Veel beken voorzien de Grift van water. Nog niet alle beken zijn hersteld en verbonden met de Grift. De Kayersbeek en de Zwaanspreng zijn gegraven om het Apeldoorns Kanaal van water te voorzien.

De Grift, de hoofdbeek van Apeldoorn die net achter de Eendrachtstraat begint, is van oorsprong een natuurlijke beek geweest die het kwelwater afvoerde naar de IJssel. De belangrijkste bron van de Grift is de Ugchelse beek; verderop komen daar onder meer de Schoolbeek, de Winkewijert en de Orderbeek bij. Al deze beken en sprengen zijn gegraven om er watermolens op te zetten voor de papierindustrie. Het is de bedoeling dat op bepaalde plaatsen langs de Grift aandacht komt voor deze cultuurhistorie.

Nieuwe functie Een nieuwe functie van de beken en sprengen is het opvangen van water bij grote wateroverlast in de stad. En dat is nodig, want ons klimaat verandert. Gemiddelde schattingen gaan ervan uit dat het twee graden warmer zal worden in deze eeuw. Ook zal er per jaar gemiddeld zes procent meer neerslag vallen. En dan te bedenken dat in Apeldoorn al tien procent meer regen valt dan in De Bilt! Verwacht wordt dat het aantal zeer heftige buien zal toenemen en dat dit grote wateroverlast zal veroorzaken. Waar mogelijk wordt daarom het regenwater afgekoppeld van het riool. Ook gaat de gemeente ruimte maken voor het vasthouden en bergen van regenwater in het stedelijk gebied. De Grift speelt daarin een belangrijke rol: om die reden zijn de oevers niet steil gemaakt, waardoor ze veel water kunnen vasthouden en afvoeren. Ten noorden van de stadsgrens wordt de Grift breder en kan veel meer water vasthouden en afvoeren. In 2015 moet Apeldoorn het watersysteem op orde hebben.

Het Parkenblad 15


(FIFFM WPMHFOT VX XFOT

s

s s

O_

<\kbXd\i GfkaX[fi`\ `j _…k X[i\j mffi \\e ^\q\cc`^ \k\eka\% E\\d gcXXkj XXe „„e mXe [\ _l`j\c`ab\ kX]\cka\j \e n`a m\iqfi^\e l \\e j]\\imfcc\ Xmfe[% Feq\ ?fccXe[j\ \e @kXc`XXej\ ^\i\Z_k\e j\im\i\e n`a `e ^cf\`\e[ _\k\ gfka\j \e gXee\ka\j qf[Xk l iljk`^ mXe ln \k\e blek ^\e`\k\e D\k )' g\ijfe\e f] d\\i ^\e`\k l mXe _\\ic`ab *$^Xe^\e Yl]]\k% Feq\ \\kbXd\i `j [Xe _\c\dXXc mXe l% <\kbXd\i GfkaXe[fi`\ `j fg\e mXe nf\ej[X^ kfk \e d\k qfe[X^% Fg dXXe[X^ \e [`ej[X^ blek l mXeX] )' g\ijfe\e [\ \\kbXd\i mffi l \oZclj`\] i\j\im\i\e% L blek mXeX] , lli Y`a fej k\i\Z_k% Feq\ b\lb\e jcl`k e`\k mffi 0 lli% Mffibfd k\c\lijk\cc`e^ \e i\j\im\\i

*O FFO WSJKCMJKWFOE HFTQSFL HFWFO XJK V HSBBH FFO HPFE JO[JDIU JO EF WFMF NBOJFSFO PN EF VJUWBBSU FFO FJHFO JOWVMMJOH UF HFWFO %BU CJFEU V EF [FLFS IFJE EBU VX MBUFSF VJUWBBSU HFIFFM WPMHFOT VX XFOTFO XPSEU WFS[PSHE

7BO EFS )PVWFO WBO 0PSEUMBBO ") "QFMEPPSO 5FMFGPPO *OUFSOFU XXX CPYUBSU OM

;[jaWc[h Fej`WdZeh_[ =Wp[bb[ijhWWj '/W" 7f[bZeehd J[b[\eed &++ +(' /* '/

! k\^\e `ec\m\i`e^ mXe [\q\ X[m\i\ek`\ bi`a^ l Xcj l d\k m`\i g\ijfe\e bfdk \k\e ( _ff][^\i\Z_k ^iXk`j%

u en uw gasten zijn onze zorg! nnn%gfkaXe[fi`\%ec

Altijd thuis in úw wijk

Ribeslaan1 (Hoek Jachtlaan) • 7313 GT, Apeldoorn • 055 - 3 550 450 • info@vanvlietmakelaardij.nl • www.vanvlietmakelaardij.nl

16

Het Parkenblad


Thema voor beheersvisie De Parken

Rijksbeschermd tuinieren

Z

Zoals u weet, hebben we als wijkraad graag aandacht voor het rijksbeschermd stadsgezicht. Wist u dat, naast de monumentale woningenbouw, de Engelse landschapsstijl van de parken en de mooie lanenstelsels, ook de privé-tuinen worden beschermd? Altijd weer leerzaam om bronnen te raadplegen. De Rijksdienst van Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) geeft aan dat de bescherming geldt ‘voor gebieden met een historisch karakter of met een bijzonder ontwerp’. Dat betekent dat er – en ik citeer het RACM – sprake is van: ‘(…) een samenspel van stedenbouwkundige structuur, het aanzien van de bebouwing en de wijze waarop de grond en de gebouwen worden benut.’ Tja, dus ook de grond. Over dat laatste hoor je weinig, bomen uitgezonderd. Het gaat volgens de RACM om een totaalbeeld dat door middel van een ‘beeldkwaliteitsplan’ of ‘welstandseisen’ door de gemeente wordt begeleid. Veel woorden, maar wat betekent dat dan? Heeft dat ook betrekking op onze tuinen? Inderdaad. Groen in particuliere tuinen De gemeente heeft inderdaad wat eisen. In hoofdstuk 2.9 van de bestemmingsplanvoorschriften De Parken wordt een en ander beschreven onder het kopje ‘Groen in particuliere tuinen’.

Daarin geeft de gemeente aan dat het karakter van de wijk mede wordt bepaald door het groen in voor-, zij- en achtertuinen. Erfafscheidingen hebben een ondergeschikte rol, dus waarschijnlijk geen afscheidingsmuren of schuttingen. Het materiaal is grind, zand, gras en hoogstens wat ondergeschikt verhardingsmateriaal. Tja, asfalteren of vol leggen met stenen is dus niet de oplossing. De gemeente geeft verder aan dat de beeldwaarde van belang is en dat op de plankaart figuratief aangegeven beeldbepalende erfbeplanting staat. Dat gaan we dus nog na. Houdt dit nu in dat er niets mag veranderen in De Parken en alles naar oude plannen wordt ‘bevroren’? Nee, zegt de RACM, dat is niet de bedoeling. Het gaat om behoud van kwaliteit, die best met moderne oplossingen mag worden gerealiseerd. Zo maar een sirenemast plaatsen is niet in orde. Wat wij dus willen weten, is wat de gemeente als beeldkwaliteit voor De Parken wenst. De wijkraad zal dit thema graag meenemen in de aangekondigde beheervisie. Gaat u ondertussen gewoon eens struinen op de website van de RACM www.racm.nl). U zult versteld staan hoe trots we erop kunnen zijn dat onze wijk tot een van die mooie plekken behoort. Gert Meijerman, secretaris wijkraad De Parken Algemene Ledenvergadering Noteert u alvast in uw (nieuwe) agenda de Algemene Ledenvergadering (ALV) van wijkraad De Parken: maandag 9 februari 2009 om 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur) in Gebouw Irene, ingang aan de Koninginnelaan, direct bij de Grote Kerk. Er komt die avond een gastspreker (naam nog niet bekend) die zal ingaan op de status van rijksbeschermd stadsgezicht; de naam wordt tijdig bekend gemaakt op de website én in het Apeldoorns Stadsblad, een week voorafgaand aan de ALV. Daarnaast zal het bestuur van de wijkraad terugblikken op de activiteiten van 2008 en ingaan op de speerpunten van 2009. (Andere agendapunten vindt u op de site www.deparken.nl.) Uiteraard wordt de avond informeel afgesloten met een drankje en hapje. U bent van harte welkom!

Het Parkenblad 17


van olst/schilders maakt van uw woning een plaatje!

TRUST MAKELAARS Tel.: 055 360 53 53

Heeft u plannen voor het onderhoud van uw woning? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. Wij bekijken dan samen de mogelijkheden en geven u graag vakkundig advies.

VAN OLST SCHILDERS is een AF ERKEND bedrijf, u bent dus verzekerd van een betrouwbare partner in de zorg voor uw woning. Wij zijn u graag van dienst! tel. 055 - 3554091 info@vanolstschilders.nl www.vanolstschilders.nl

18

Het Parkenblad

SCHILDER GLASZETTER BEHANGER

ERKEND SCHILDERSEN AFWERKINGSBEDRIJF

drs. Gerd-Jan van Oers

Uw wijkmakelaar … in de Koninginnelaan … unieke wijkkennis RE/MAX doet het anders, … RE/MAX doet het beter


Ruimte voor uw brieven, oproepen, foto’s, e.d. (buiten de verantwoordelijkheid van de redactie)

P

Bewonerspagina

Peuteropvang bij Parkenschool Op 1 december is Kinderopvang OOK gestart met peuteropvang bij de Parkenschool. Kinderen van 2 en 3 jaar kunnen hier elke ochtend tussen 7.45 en 12.45 uur met leeftijdsgenootjes spelen. Twee gediplomeerde pedagogisch medewerkers zorgen voor een uitdagend programma waarbij veel aandacht is voor de natuur. Op dit moment zijn er nog plaatsen. Meer informatie? Ga naar www.kinderopvangook.nl of neem een kijkje bij de peuteropvang tijdens de openingstijden.

Van de nieuw geplante beuken in het Oranjepark hebben vijf het helaas niet gered. Zij zullen deze winter worden vervangen. Overigens zijn tussen de bomen nieuwe krokussen aangebracht.

H

B

Brievenbussen in De Parken Als je zoals ik voor het eerst van je leven een flyer moet bezorgen bij alle voordeuren in De Parken, blijkt dat een hele ervaring. Vol goede moed ga je op stap, voorraadje flyers in een tas om de nek, de fiets op een strategische plaats gestald, een goede looprichting bepaald, mooi weertje, wat kan je gebeuren… Heel veel… Je loopt blindelings richting de voordeur en komt daar tot de ontdekking dat een brievenbus die keurig in de voordeur zit, niet opengaat en er nergens een gleuf te bekennen is. Radeloos kijk je om je heen: waar kan ik die flyer kwijt? Een beetje gegeneerd loop je terug naar het trottoir, en denkt waar kan die brievenbus zitten? Heel eenvoudig, direct bij het hek! Op naar de volgende brievenbus: het is nog steeds mooi weer, lekker genieten van de fraaie voortuinen, weer op weg naar de voordeur. Helemaal goed, direct gevonden, keurig op ooghoogte en hups, de flyer erin. Zo heb ik alle soorten brievenbussen ontdekt: groot, klein, breed, smal en op heel veel originele plekken. En weet u: wat ik had verwacht, waren honden die mijn vingers zouden opeten. De honden van Parkenbewoners zijn echter netjes opgevoed, alleen (sommige) brievenbussen niet! Toen ik na uren gelopen te hebben, met blaren op mijn voeten, weer thuiskwam, was het eerste wat ik tegen mijn echtgenoot riep: “Wij schaffen direct een nieuwe brievenbus aan, want de onze zit heel laag in de voordeur en ik heb medelijden met al die mensen die ons dagelijks voorzien van kranten, tijdschriften en post!” Helaas postbode, krantenjongen, folderbezorger: het is er nog niet van gekomen, maar beloofd is beloofd! Henny Hopman

Hobbie-Kaffee in De Parken Creatief bezig zijn en tegelijkertijd ‘naar elkaar omzien’ handen en voeten geven? Dat kan door het Hobbie-kaffee te bezoeken. Koffie en thee drinken, maar ook naaien, kaarten maken en breien: alles is mogelijk. Het Hobbie-Kaffee wordt iedere twee weken op donderdagochtend georganiseerd in het Jeugdgebouw van de Barnabaskerk, Canadalaan 25. Op 8 en 22 januari staan de volgende ochtenden gepland. Voor meer informatie: Maaike Schiphorst, telefoon: 055-3671495.

Het Parkenblad 19


Terug in de tijd: Achter de gevel van… Emmalaan 26 en Louisalaan 9 Aan de Emmalaan 26 staat al heel wat jaren een villa, waarin vroeger in drank werd gehandeld. Bovendien verrees in de achtertuin ervan een ijsfabriek. Bert Kompanje duikt in de geschiedenis van deze huizen.

I

In 1885 werd tijdens de ontwikkeling van de wegenstructuur in de wijk De Parken onder meer de Emmalaan aangelegd. Een van de eerste huizen aan de Emmalaan werd in 1887 door de NV De Olster Steenfabrieken gebouwd, nu bekend als Emmalaan 26. In 1890 trachtte de NV via een veiling bouwkavels te verkopen. Deze veiling bracht niet voldoende op en op 9 augustus 1890 kocht K.W. van Muyden de villa, samen met een aantal andere op die veiling ingebrachte kavels. Vervolgens ging Karel van Muyden dit gebied verder verkavelen en legde hij de Frederikslaan, de Mariannalaan en later de Louisalaan aan. Hij verkocht de villa aan de Emmalaan, met 1100 vierkante meter grond, voor 3000 gulden aan Dirk Henricus Idsinga, wijnhandelaar uit Utrecht. In 1892 en 1893 werd de villa uitgebouwd, in 1900 kwam er ook een kantoor en een pakhuis in de tuin. Villa Bordeaux De wijnhandelaar uit Utrecht begint ook hier in Apeldoorn met de handel in wijn. De Erica-boekjes vermelden vanaf 1892 Idsinga & Co, wijnhandel; de compagnon is onbekend. In advertenties wordt het pand ook wel aangeduid met Villa Bordeaux, zoals te zien is op een advertentie uit 1893 die hierbij is afgedrukt. In de Erica-boekjes wordt Hendrikus Idsinga heel wat keren genoemd als bestuurder van instellingen van liefdadigheid; in de gids van 1895 minstens tien keer. Ook was hij secretaris en bibliothecaris van de Protestantenbond.

Advertentie uit 1936

20

Het Parkenblad

Advertentie uit 1893

Draaiende motoren in villabuurt In 1900 werd de Louisalaan aangelegd. Idsinga verkocht in 1920 het door hem gebouwde kantoor, dat toen aan die laan kwam te liggen. Datzelfde jaar kwam het in handen van P.J. Borgesius en M. Hilbtands. Zij dienden op 20 april 1921 het verzoek in om vergunning te krijgen tot oprichting van een ijsfabriek aan de Louisalaan. Als beweegkracht kwam er een elektromotor van 15 pk en eentje van 2 pk. Nadat de buurt was geïnformeerd en er geen bezwaren werden ingediend, verleende de gemeente de vergunning. Enkele maanden later schreef een aantal buurtbewoners aan burgemeester en wethouders een brief met het verzoek om de verleende vergunning toch weer in te trekken. Enkele citaten uit de brief: “(…) Dat toch werkelijk de villabuurt Emmapark, waarin de Louisalaan is gelegen, geen plaats is voor de oprichting van een fabriek. (…) Dat de rustige omgeving zeer verstoord wordt door het geraas van de draaiende motor, de luidklinkende bellen van de vertrekkende en thuiskomende ijskarretjes, en het luid tegen elkaar schreeuwen van het personeel.” In een reactie schreven B&W dat de vergunning volgens de regelgeving was verleend en dat er toen geen bezwaren uit de buurt waren gekomen. Eigenlijk hoorde zo’n fabriek ook niet in een villabuurt, maar onderzoek gaf aan dat de herrie van de elektromotor buiten de


fabriek niet te horen was en andere klachten door het opleggen van nieuwe voorwaarden te ondervangen zouden zijn. De ijsfabriek heeft er nog heel wat jaren gestaan. De hierbij afgedrukte advertentie van Roomijsfabriek ‘Apoldro’ komt uit een VVV-gidsje uit 1936. In 1958 werd door de toenmalige eigenaar, mevrouw Buys, een bouwvergunning gevraagd voor de bouw van een woonhuis op nummer 9. Volgens de kadastrale boekhouding stond er toen een ruïne, die net als de ijskelders eerst gesloopt moest worden. De bouw verliep langzaam en de woning werd opgeleverd op 5 januari 1960. Het ontwerp was van de Apeldoornse architect ir. H. Berkhoff. Veel belangstelling voor Parkenbuurt.nl Sinds maart 2007 is Parkenbuurt.nl in de lucht: een website over de historie van De Parken. Van elk huis in de wijk is een foto gemaakt en de bedoeling is om daarnaast een historische oude foto of ansichtkaart te plaatsen. Ook wordt elk woonhuis zo mogelijk voorzien van het bouwjaar en de naam van de architect. Momenteel worden er veel panden opgeknapt en gerestaureerd. Vaak zijn de eigenaren van deze panden op zoek naar oude foto’s. Niet alleen bij CODA en Gelderlandinbeeld, maar ook op Parkenbuurt.nl. Doordat particuliere verzamelaars hun fotomateriaal beschikbaar hebben gesteld aan de makers van Parkenbuurt.nl, zijn daarop inmiddels al 750 oude foto’s en ansichtkaarten te bekijken. Mocht u zelf nog oude foto’s

Emmalaan 26

hebben, laat het weten aan Berry Meester (0555213198) of Bert Kompanje (055-5786804).

Van Hasseltlaan 29

Adressen

Colofon

Wijkraad De Parken postadres: Generaal van der Heydenlaan 6 7316 BC Apeldoorn mailadres: info@deparken.nl webadres: www.deparken.nl

Het Parkenblad is een uitgave van wijkraad De Parken. Het verschijnt twee keer per jaar en wordt gratis bezorgd op ruim 990 adressen in de wijk De Parken in Apeldoorn.

Bestuursleden R. Sijbesma (Dolf), voorzitter, telefoon: 055-5760880 L.J. Labrujere (Leo), vice-voorzitter, telefoon: 055-3554685 G.H. Meijerman (Gert), secretaris, telefoon: 055-5789279 H. Hopman (Henny), penningmeester, telefoon: 055-5760660 H. ter Braak (Hetty), lid, telefoon: 055-5787850

Redactie Hetty ter Braak, Karlijn van Onzenoort Samenstelling en eindredactie Karlijn van Onzenoort Fotografie Luud Riphagen (o.a. foto omslag), e.a.

Redactieadres Het Parkenblad p/a Generaal van Heutszlaan 12 7316 CH Apeldoorn parkenblad@deparken.nl Advertenties Penningmeester wijkraad De Parken, telefoon: 055-5760660 Lay-out en druk VDA-groep, Apeldoorn

Het bestuur van wijkraad De Parken wenst u alvast prettige kerstdagen en alle goeds voor 2009.

Het Parkenblad 21


MULDER BEVEILIGINGEN Integratie van veiligheid, risicobeheer en toezicht

Uw beveiligingsspecialist in: -

inbraakdetectiesystemen brandmeldsystemen toegangscontrolesystemen terreinbeveiliging camerasystemen alarmcentrale service service en onderhoud

Vraag vrijblijvend een offerte aan! Tweelingenlaan 129 7324 AR APELDOORN tel. 055-3 680 875 fax. 055- 3 680 870 e-mail: info@mulderbeveiliging.nl

7384 CP WILP - ENKWEG 10 TELEFOON 0571- 26 14 39 INTERNET www.ajbessels.nl

NIEUWBOUW

I

VERBOUW

I

RESTAURATIE/ONDERHOUD

Ons vakmanschap waarborgt uw succes! Wij geven u gaarne deskundig advies.


Stukkie lopen? Ik ben Amazing Jack, aangenaam. Goed getraind, barstensvol ideeĂŤn, nieuwsgierig en een doordouwer. Maar bovenal een trouwe vriend. Als viervoetige duizendpoot loop ik al jaren mee. Soms aangelijnd, maar veel vaker kwispelend voorop. Ik raak het spoor nooit bijster, weet de lekkerste hapjes te vinden, plas tegen de hoogste bomen en ruik gevaar al van kilometers afstand. Als u een communicatieadviesbureau zoekt met de eigenschappen van Amazing Jack bent u bij ons aan het juiste adres. Zoals het goede terriĂŤrs betaamt zetten wij onze tanden graag in uw marketingcommunicatie. Bel eens voor een verfrissend ommetje!

6ERZETSSTRIJDERSPARK !PELDOORN s 4 s WWW AMAZING NL


Thoma-TBB Makelaars brengt droomhuizen dichterbij

Loolaan 1 7314 AA Apeldoorn

T E

055 52 60 888 apeldoorn@thoma.nl

Wij zijn u graag van dienst!

www.thoma.nl APELDOORN • BORCULO • BRUMMEN • DEVENTER • D O E T I N C H E M E E R B E E K • G O R S S E L • LOCHEM • R I J S S E N • R U U R L O