Parkenblad winter 2007

Page 1

4704301_cover_Parkenblad_dec

11-12-2007

14:11

Pagina 1

december 2007

Het Parkenblad

met onder andere:

Terugblik ‘Muziek in De Parken’ Vereniging Sociëteit Apeldoorn Restanten van Stinkmolen Nestkasten in De Parken Bewonerspagina (nieuw)


4704301_cover_Parkenblad_dec

11-12-2007

14:11

Pagina 2

Loseweg 59 (nabij Paleis Het Loo)

www.eerste vanbommel shop.nl

Noble BLue by van Bommel


4704301_bw_Parkenblad_Dec_2

11-12-2007

11:35

Pagina 3

Beste medewijkbewoners,

T

Tijd vliegt – sinds de uitgave van de zomeruitgave van ons wijkblad is er alweer een halfjaar verstreken. In dat halfjaar is er het een en ander gebeurd. Een van de meest ‘zichtbare zaken’ was het evenement ‘Muziek in De Parken’, georganiseerd door het Nationaal Jeugd Orkest (NJO). Dit was, als onderdeel van een groter geheel, m.i. een groot succes en zeker een positieve bijdrage aan het goede belevingsgevoel ‘van het wonen in De Parken’. Ook het op veler verzoek door ons georganiseerde Parkenfeest was een groot succes. Wederom hadden wij hierbij de steun van de familie Brouwers, waarvoor onze welgemeende dank. Maar noblesse oblige: wij zijn nu al bezig om in het eerste weekend van september 2008 weer iets te organiseren waar wij als wijkbewoners elkaar in een ontspannen sfeer kunnen ontmoeten. Mensen met ideeën en/of behoefte om een bijdrage te leveren, zijn van harte welkom. Naast dit zichtbare deel van de door ons gedane en ondersteunde zaken, hebben wij ons echter ook met andere dingen beziggehouden. Hierbij denk ik onder andere aan het ondersteunen van bewonersinitiatieven, zoals: het protest tegen het parkeerbeleid van de gemeente in dat deel van de wijk dat tegen het centrum aanligt, en de voortdurende overlast van uitgaansjongeren die naar en van het centrum door onze wijk trekken. Hierover is overleg met diverse gemeenteafdelingen waarbij wij zo veel mogelijk betrokken zijn. Ook hebben wij een aantal bewoners van de Tutein Noltheniuslaan ondersteund in hun protest tegen de gemeente over een verleende vergunning. Verder hebben wij contacten over de ontwikkelingen rond onze wijk: het Kanaaloeverproject met daarbij Vlijt I, en de ontwikkeling van de zogenoemde sportvelden (dit is de locatie achter het ROC aan de Boerhaavelaan). Via de hiervoor verantwoordelijke afdeling Cultuur & Monumenten proberen wij een ‘Beheervisie/nota’ voor onze wijk opgesteld te krijgen waarmee wij de instanties kunnen aanspreken op de uitvoering hiervan. Het boven de grond brengen van de Grift geeft eveneens voldoende reden tot discussie, in dit geval met Waterschap Veluwe. Hierbij zijn aan de orde geweest: het steeds weer uitstellen van de werkzaamheden, de verloedering van de omgeving, de daaruit voortvloeiende overlast van hangjongeren, drugsgebruik, drugs dealen, enzovoort. Wat betreft de verloedering van de omgeving, was het ‘niet erg handig’ van een aantal wijkbewoners om hieraan mee te werken door middel van het storten van tuinafval. Dit maakte de discussie met het waterschap niet eenvoudiger – maar ja, onze conclusie was: vuil trekt vuil, en dus des te meer een reden om de omgeving schoon te houden. U ziet: er is van alles te doen in en om onze wijk om ons mee bezig te houden, met als doel: de kwaliteit van wonen en leven in De Parken goed te houden en waar mogelijk te verbeteren. Met vriendelijke groeten, Dolf Sijbesma, voorzitter wijkraad De Parken

Het Parkenblad 3


4704301_bw_Parkenblad_Dec_2

11-12-2007

11:36

Pagina 4

Eerste editie Internationale Muziekzomer Gelderland

Terugblik ‘Muziek in De Parken’ Het kan niet aan u zijn voorbijgegaan: de eerste editie van de Internationale Muziekzomer Gelderland, georganiseerd door het Nationaal Jeugd Orkest (NJO). Dit omvangrijk muzikaal evenement manifesteerde zich gedurende drie weken met ongeveer tachtig concerten op diverse binnen- en buitenlocaties in Gelderland.

U

Uiteenlopende artiesten, ensembles en orkesten hielden meer dan 13.000 bezoekers in de ban van theater, poëzie en muziek. Hoogtepunten waren de zeer geslaagde dag in en om Radio Kootwijk, de muzikaal-poëtische midweek Les Nuits d’été in Nijmegen, de Pianoweek van Arnhem, de Muzikale Fietstocht van Renkum en natuurlijk het evenement ‘Muziek in De Parken’. Veelzijdig aanbod Op zondag 12 augustus werd De Parken voor de gelegenheid tot festivalterrein omgedoopt. Kleine ensembles gaven concerten in acht privé-tuinen, en in vier openbare parken waren grotere samenstellingen te horen, met een muzikaal aanbod variërend van onstuimige Balkanmuziek, via onderhoudende jazz en hartstochtelijke flamenco, naar betoverend klassiek. En dat alles in de zonovergoten groene weelde van De Parken! De gehele dag waren muziekliefhebbers in de wijk te vinden, die van tuin naar park trokken, om toch vooral niets van dit veelzijdige aanbod te missen. Muzikaal epicentrum was het statige Marialust.

Daar werd de middag welluidend afgesloten met een concert van de NJO Summer Academy, het hoogstaande eigen orkest met internationale jonge professionals en gevorderde muziekstudenten. Op naar de tweede editie! Het NJO spreekt van een groot succes, maar benadrukt dat dit onmogelijk zou zijn geweest zonder de vriendelijke medewerking van de wijkbewoners, die zo hartelijk hun tuinen en soms zelfs woningen openstelden. Daarom op deze plaats nogmaals een dankbetuiging aan hen. Maar ook een oproep, gericht aan alle bewoners van De Parken die door het succes van ‘Muziek in De Parken’ enthousiast gemaakt zijn: voelt u zich van harte uitgenodigd contact te zoeken met het NJO om te informeren naar de mogelijkheden voor bijvoorbeeld de openstelling van tuin of huis voor komende zomer tijdens de tweede editie van de Internationale Muziekzomer Gelderland. We zien u dan graag weer! Sipke Hoekstra, communicatiemedewerker Nationaal Jeugd Orkest P.S. U hoeft echter niet te wachten tot de zomer om iets van het NJO te horen: in het kader van de NJO Winter Tour verzorgen we op donderdag 10 januari een concert in Orpheus, waarbij onder andere de magistrale Turangalila-symfonie van Messiaen gespeeld zal worden. Een unieke kans om dit omvangrijke werk te ervaren!

Op zondag 12 augustus gaven diverse ensembles en orkesten in de zonovergoten groene weelde van De Parken gevarieerde concerten in privé-tuinen en openbare parken.

4

Het Parkenblad


4704301_bw_Parkenblad_Dec_2

12-12-2007

07:55

Pagina 5

Terugblik Parkenfeest

… En toen was er circus !!!

Nadat tientallen kinderen uit onze wijk de circusworkshop hadden gevolgd, gaven ze een spetterende voorstelling.

Vrijdag 7 september: er wordt een grote circustent opgezet bij Marialust. Circus Fantasia presenteert zich, met vlaggen, een terras, een draaimolen en een suikerspin. De voorbereidingen voor een feestelijk weekend in De Parken zijn in volle gang.

E

Dappere Parkenbewoners En het werd een geslaagd feest. ’s Avonds stroomde de tent vol met ouders, grootouders en vooral veel kinderen, die met grote ogen, enthousiast en soms luidkeels de voorstelling meebeleefden. Circus Fantasia presenteerde een afwisselend en kleurrijk programma, met veel vaart en professioneel gebracht: acrobaten, vuurvreters, jongleurs, messenwerpers, clowns – van alles was er te zien. Diverse wijkbewoners namen – min of meer vrijwillig – deel aan de voorstelling. Hulde voor deze dappere Parkenbewoners! Na afloop werd op het terras nog lang nagepraat met vrienden en kennissen en werden er nieuwe contacten gelegd tussen buurtgenoten. Zaterdagmiddag was er nog een circusvoorstelling; ook die was goed bezet. Ook tijdens en na die voorstelling werd er op het terras heel wat afgepraat, gelachen en werden er veel suggesties gedaan voor een nieuw Parkenevenement in 2008.

Circusworkshop Op zaterdagochtend deden heel veel kinderen mee met de circusworkshop. In groepjes leerden ze daar de fijne kneepjes van het circusvak, zoals acrobatiek, het clownswerk, paardendressuur en jongleren. Na deze intensieve voorbereiding – onder leiding van een aantal professionals van Circus Fantasia – gaven ze voor hun trotse (groot)ouders een spetterende voorstelling. Ook dat was een groot succes! De wijkraad kijkt met genoegen terug op dat eerste weekend van september; het was de moeite waard. Heel veel dank aan de mensen die zich hiervoor hebben ingezet, met name aan Michiel Brouwers van Marialust, aan onze sponsors die dit feest financieel mogelijk maakten, aan Accres en de gemeente die bij de voorbereiding onmisbaar waren. Wij zetten ons ervoor in om in 2008 weer een feestelijk weekend te organiseren. Leo Labrujere, vice-voorzitter, wijkraad De Parken

Het feestelijke weekend met Circus Fantasia was mogelijk dankzij de financiële steun van een aantal sponsoren: nogmaals onze hartelijke dank voor jullie steun!

Het Parkenblad 5


4704301_bw_Parkenblad_Dec_2

11-12-2007

11:37

Pagina 6

Venema Gevelrestauratie

Uniek Vakmanschap VENEMA Gevelrestauratie is al

Wij willen u graag twee voorbeelden tonen van woningen waarvan

meer dan 35 jaar gespecialiseerd

wij onlangs de gevels hebben gerestaureerd.

in gevelrenovatie, -restauratie en -reiniging. Het restaureren van gevels vereist een grote mate van vakmanschap. Zeker als het gaat om restauratie van monumenten. Naast vakmanschap is ook kennis van materialen van belang omdat elke gevel zijn eigen karakter heeft.

vo o

tuurlijk behouden blijven. Venema

na

r

En dit specifieke karakter moet na-

Gevelrestauratie is in staat om het oude ambacht te combineren met

Neemt u eens een kijkje bij u in de buurt aan de Prins Mauritslaan

moderne technieken en voldoet aan

16. Na het nodige reparatiewerk te hebben uitgevoerd aan de gevels, onder andere door stenen opnieuw in te boeten en de gevels licht en

de laatste milieueisen.

voorzichtig te reinigen, is het voegwerk rondom op traditionele wijze gerestaureerd, deels door het bestaande voegwerk te repareren en bij enkele geveldelen is het voegwerk volledig vervangen. In Lochem aan de Nieuweweg 48 is gekozen voor het verwijderen van de verflaag van de gevel en het “schone” metselwerk in ere te herstellen. Ook hier is het voegwerk op traditionele wijze gerestaureerd. Na het voorzichtig en milieuvriendelijk verwijderen van alle verf-

na

vo o

r

lagen zijn de gevels rondom van traditioneel snijvoegwerk voorzien. Daarmee is de schitterende monumentale uitstraling hersteld.

Mocht u meer willen weten over de activiteiten van Venema Gevelrestauratie kijk dan eens op onze website: www.venemaholding.nl, u kunt op onze site vele voorbeelden van restauraties bekijken. En voor een passend advies in uw situatie kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Onze gegevens treft u hieronder aan.

Hanzeweg 14H 7241 CS LOCHEM Tel.: 0573-253086 Fax: 0573-255774 info@venemaholding.nl

6

Het Parkenblad

Gevelrestauratie

www.venemaholding.nl


4704301_bw_Parkenblad_Dec_2

12-12-2007

07:56

Pagina 7

Herstel van de Grift

Restanten van Stinkmolen Zoals u waarschijnlijk weet, zijn Waterschap Veluwe en gemeente Apeldoorn bezig met herstelwerkzaamheden aan de Grift. De afgelopen maanden hebben die echter flinke vertraging opgelopen. Het begon heel voorspoedig in maart. Nadat de onderbegroeiing was weggehaald en de noodzakelijke bomen gekapt waren, wilden we aan de slag met de graafwerkzaamheden. Helaas duurde dit langer dan verwacht. De provincie ging niet akkoord met het saneringsplan. Dus er moest een nieuw plan geschreven worden.

O

Diverse hobbels Maar er waren meer hobbels op de weg. Het nieuwe saneringsplan voorzag in een tussendepot; hier zou de verontreinigde grond tijdelijk opgeslagen worden. Dit kon echter niet gerealiseerd worden. Het gevolg was dat er voor een andere werkwijze gekozen moest worden. Nu wordt de grond direct afgevoerd naar de VAR. Ook bleek dat er meer grond verontreinigd was dan het eerste onderzoek had aangegeven. En alsof dat nog niet genoeg was, duurde de analyse van de grondmonsters veel langer dan gepland. Tot slot zorgde ‘als klap op de vuurpijl’ de vondst van een granaat op 3 oktober voor het laatste uitstel. Gelukkig zijn nu alle hobbels genomen. Tot en met het eind van dit jaar wordt de beekloop in het noordelijk deel langs de Vlijtseweg (Edisonlaan – Anklaarseweg) uitgegraven. Ondertussen zijn de kabelexploitanten langs het hele tracé bezig met het verleggen van kabels en leidingen. Stinkmolen Op 10 juli vond de aannemer – niet onverwacht – restanten in de grond van de oude Stinkmolen. Naast diverse molenstenen zijn ook de fundamenten tevoorschijn gekomen. De stadsarcheoloog

Projectleider Diederik Brem van Waterschap Veluwe en stadsarcheoloog Maarten Wispelwey graven de fundamenten van de Stinkmolens op.

Een van de Stinkmolens in bedrijf (foto: Coda-archief).

Maarten Wispelwey is direct komen kijken. Hij vertelt hoe het er honderd jaar geleden uit moet hebben gezien: “Aan deze kant van De Grift zaten twee molens, aan de andere kant, tegen de Vlijtseweg aan, de derde. Er waren twee waterarmen, zodat de waterraden ook voor onderhoud stilgelegd konden worden.” De eerste molen werd gebouwd in 1610. Dirck Warners en Johan Bongart kregen grond in erfpacht om er een ‘seems, ofte hennep en leder’molen te bouwen. In 1626 werd een tweede molen gebouwd, waar Jan Roeloff Schoemaecker zijn eek mocht malen. De eek kwam van eikenschors en werd gebruikt voor het looien van leer. De Stinkmolens hebben hun naam te danken aan de stank van gerotte urine, die voor de zeembereiding nodig was. Ze werden al snel omgebouwd tot papiermolens. Het jaar van de overgang naar papiermolens is niet bekend. Al in 1623 stond er een papiermolen van Claes Pannekoek. Rond 1690 werd de derde papiermolen in gebruik genomen door papiermaker Gerrit Hessels Leemhorst. De familie Van Delden was de laatste eigenaar van de drie Stinkmolens. In 1932 wilde de gemeente de Vlijtseweg verbreden. Daarvoor moest de oostelijke molen gesloopt worden. Ondanks verweer van de familie gebeurde dit in 1937. In 1939 werden de twee westelijke molens gesloopt. Eén van de raderen is in de oorlog nog gebruikt als houtzagerij. De waterraderen hebben jaren op de gemeentelijke werf gelegen. Waar ze uiteindelijk zijn gebleven, is onbekend. De Stinkmolens waren de laatste papiermolens die in Apeldoorn door waterkracht aangedreven werden. Diederik Brem en Marjan Deurloo, Waterschap Veluwe (Het volledige artikel is te lezen op www.deparken.nl.)

Toekomst Elke twee weken actualiseert het waterschap de informatie over de Grift op de website www.veluwe.nl. U vindt dit onder het kopje ‘Werk bij u in de buurt’. Zo kunt u de laatste ontwikkelingen volgen.

Het Parkenblad 7


4704301_bw_Parkenblad_Dec_2

11-12-2007

11:37

Pagina 8

Onze kracht is het tijdig leveren van goede notariĂŤle diensten op een prettige en persoonlijke wijze tegen scherpe tarieven

Bezoekadres: Regentesselaan 13 | 7316 AB Apeldoorn Postadres: Postbus 10091 | 7301 GB Apeldoorn T (055) 521 17 70 | M 06 20 67 82 03 | F (055) 521 77 01 E notaris@pelsrijcken.knb.nl

8

Het Parkenblad


4704301_bw_Parkenblad_Dec_2

11-12-2007

11:38

Pagina 9

Van de wijkagent

D

De politie bewaakt uw veiligheid. Ze komt bijvoorbeeld langs als er een inbraak is gepleegd en surveilleert extra op uitgaansavonden. Toch kunt u zelf ook veel doen om ervoor te zorgen dat u veilig woont, werkt en leeft. Daar bent u, samen met uw buurtbewoners, zelf verantwoordelijk voor. Elkaar kennen, elkaar weten te vinden en elkaar aanspreken op veiligheidsaspecten in de buurt: zo helpt iedereen mee aan een schone en veilige wijk. Wat betreft die schone wijk: dit jaar was onze vakantiebestemming Portugal. Het eerste wat ons opviel, was dat het een schoon land was. Niks geen rotzooi op straat en op de stranden. De bewoners voelden zich niet alleen verantwoordelijk voor hun eigen tuin. Je zag iedere dag weer dat de bewoners ook hun trottoir en een gedeelte van de straat schoon maakten. Een idee voor hier? Denk daaraan straks bij sneeuw en vuurwerkresten. En neemt u,

‘Euroloon voor vuurwerkschoon’ Apeldoornse jongeren tot 16 jaar kunnen op 1 januari 2008 een extra zakcentje bijverdienen, als ze deelnemen aan het gemeentelijke project ‘Euroloon voor vuurwerkschoon’. Voor iedere volle vuilniszak vuurwerkafval ontvangen ze een halve euro. Volle zakken kunnen op dinsdag 1 januari 2008 tussen 13.00 en 15.00 uur onder andere worden ingeleverd op het politiebureau aan de Vosselmanstraat 201. Op www.deparken.nl staat onder ‘Actueel’ meer informatie. Ook worden daar tips gegeven voor het veilig opruimen van vuurwerk.

als u veel rommel in de buurt aantreft, gerust contact op met de Buitenlijn (0800 5802222 of via www.debuitenlijn.nl). Behalve de hierboven genoemde onderwerpen vraagt de politie ook uw aandacht voor speciale acties, zoals: - Is uw fietsverlichting voor elkaar? (november 2007 was actiemaand) - Houdt rekening met uw buren! Spreek elkaar aan bij overlast - Ook uw wijk is een 30 km-zone! Kijk ‘ns op de teller - Vuurwerk (december 2007 is actiemaand). Vanaf deze plaats wens ik alle Parkenbewoners een gezond en veilig 2008! Gert Stapper, wijkagent Herinrichting Kerklaan Zoals u heeft gemerkt, zijn de werkzaamheden aan de Kerklaan niet volgens planning na de zomer – zoals ook aangekondigd in Het Parkenblad van zomer 2007 – gestart. De projectleider van de gemeente, de heer Martin Staal, laat weten dat de uitvoering onder andere is uitgesteld vanwege de omleidingen op de Stationsstraat, die niet samen gaan met de afsluiting van de Kerklaan. Maar inmiddels is de aannemer bekend (Temmink) en wordt daags na de midwintermarathon op 5 februari 2008 gestart met de uitvoering. Omwonenden worden binnenkort via een bewonersbrief geïnformeerd over de stand van zaken.

Onderhoud Parkenvijvers

W

Waterschap Veluwe is niet alleen druk bezig bij De Grift, maar ook bij de vijvers in het Oranjepark, het Verzetstrijderspark en het Wilhelminapark. Daar is dit najaar begonnen met onderhoudswerkzaamheden in combinatie met baggerwerkzaamheden. Het reguliere onderhoud aan de vijvers wordt elk jaar of elke twee jaar gedaan. Maar het baggeren doet het waterschap één keer per tien tot dertig jaar. Hierbij wordt de sliblaag die onderin de

vijvers ligt, eruit gehaald en afgevoerd. Eind november is Waterschap Veluwe begonnen met de werkzaamheden aan het Oranjepark. Vervolgens zijn het Verzetstrijderspark en het Wilhelminapark aan de beurt. De laatste twee vijvers worden gelijktijdig aangepakt en krijgen bovendien nieuwe beschoeiing. Per vijver duren de werkzaamheden ongeveer zes weken. (Meer hierover is te lezen op www.deparken.nl.)

Het Parkenblad 9


4704301_bw_Parkenblad_Dec_2

11-12-2007

11:38

Pagina 10

Maak bij Mart Kleppe kennis met een fascinerende woonstijl: New Classic. Een boeiende mix van ingrediĂŤnten uit Aziatische, Arabische en Europese culturen. Samengevoegd tot jouw ĂŠigen wooncultuur. Met kleuren, materialen en details die een rijke variatie vormen - en tegelijk een verrassende eenheid zijn. New Classic verlegt de grenzen in je interieur. Ontdek het bij Mart Kleppe.

10

Het Parkenblad


4704301_bw_Parkenblad_Dec_2

11-12-2007

11:38

Pagina 11

APELDOORN (Noord) Vlijtseweg 206 • (055) 526 22 72 • WWW.MARTKLEPPE.NL Geopend: maandag van 13.30 tot 17.30 uur, dinsdag t/m vrijdag van 9.30 tot 17.30 uur, zaterdag van 9.30 tot 17.00 uur, donderdag koopavond tot 21.00 uur

Het Parkenblad 11


4704301_bw_Parkenblad_Dec_2

11-12-2007

11:39

Pagina 12

van olst/schilders Enkweg 43 7383 CX Voorst Tel: 0575 - 50 12 72

internet: www.groot-roessink.com e-mail: info@groot-roessink.com

• • • • •

Nieuwbouw Verbouw Onderhoud Restauratie Molenbouw

Bouwen tussen heden en verleden

Maak van uw woning een plaatje Ook deze winter hebben wij weer een zeer aantrekkelijke winterschilderactie voor particulieren, wij vertellen u daar graag persoonlijk meer over. Dan bespreken wij de mogelijkheden en geven u vakkundig advies. Daarna ontvangt u, geheel vrijblijvend, een heldere offerte. U kunt ons natuurlijk ook mailen, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Van Olst Schilders B.V. is een AF ERKEND bedrijf, u bent dus verzekerd van een betrouwbare partner in de zorg voor uw woning. tel. 055 - 3554091 info@vanolstschilders.nl www.vanolstschilders.nl

SCHILDER GLASZETTER BEHANGER

ERKEND SCHILDERSEN AFWERKINGSBEDRIJF

Altijd thuis in úw wijk

Ribeslaan1 (Hoek Jachtlaan) • 7313 GT, Apeldoorn • 055 - 3 550 450 • info@vanvlietmakelaardij.nl • www.vanvlietmakelaardij.nl

12

Het Parkenblad


4704301_bw_Parkenblad_Dec_2

11-12-2007

11:40

Pagina 13

Vogels in De Parken

Nestkasten in Prinsenpark en Verzetstrijderspark Al enkele jaren hangen in het Prinsenpark en het Verzetstrijderspark nestkasten van een bijzondere vorm, namelijk zogenoemde koepelkasten (vanwege de ronde bovenkant). Er hangen twee typen: één met een ovaal gat en één met drie ronde gaten. De eerstgenoemde heeft een iets grotere diameter en is bedoeld als nestgelegenheid voor grotere holenbroeders zoals de koolmees. De andere kasten richten zich meer op de kleinere mezensoorten, waarvan de pimpelmees de bekendste is..

D

Volledige bezetting Deze kasten zijn door mij opgehangen als vervanging van het bestaande nestkasten, omdat die er zeer slecht aan toe waren. Vanaf het eerste voorjaar dat ze er hingen, zijn ze zonder uitzondering bezet. De vogels die er het meest van profiteerden, zijn de boomklevers: mooie, vlugge vogeltjes met een leigrijze/blauwe rug, een roodbruine borst en een spitse snavel. In de baltstijd laten ze hun aanwezigheid duidelijk merken door een doordringende roep. De broedtijd ligt begin april en met een beetje geluk volgen er twee nesten en in enkele gevallen drie elkaar op. Controle hierop doe ik niet; tussentijds kijken kan – vooral met pimpelmezen – fout uitpakken. Maar het is altijd leuk om tegen de tijd dat de jongen dreigen uit te vliegen, in de buurt te zijn: je ziet dan heel wat actie bij zo’n nestkast. Nieuwe ontdekkingen Eenmaal per jaar moeten de nestkasten worden schoongemaakt. Er nestelen zich namelijk ook graag allerlei andere kleinere diertjes in de kasten, zoals oorwurmen maar ook parasieten en deze doen een nest met jonge vogels natuurlijk geen goed. Daarom ga ik jaarlijks in augustus/september met een ladder door de parken om de nestkasten schoon te maken. Tijdens elke schoonmaakbeurt doe ik weer nieuwe ontdekkingen. Vorig jaar was in twee kasten het broeden helaas niet goed verlopen: dode jongen en ook een oudervogel dood op het nest. Dit valt helaas niet te voorkomen. Het hoort ook bij onze natuur. Dit jaar was beter. Wel kwam ik in één kast een wel heel bijzonder nest tegen. Aan de keuze van het nestmateriaal kun je afleiden of er een boomklever

In het Prinsenpark en het Verzetstrijderspark hangen zogenoemde koepelkasten, die jaarlijks worden bezet door boomklevers, pimpelmezen en koolmezen.

in zit (deze gebruikt boomschors van onder andere de den) of een mees. In dit geval vond ik onderop boomschors met nog twee eieren en daaroverheen het nest van een pimpelmees met ook nog een nietuitgekomen ei. Mijn conclusie was dan ook dat de pimpelmees de boomklever heeft weten te verjagen. En dat was een verrassing: een pimpeltje is toch beduidend kleiner dan zo’n boomklever die bovendien ook nog eens gewapend is met een dolkvormige snavel. Mijn hoop blijft op nog jaren succes met deze kasten. Martijn Deinum, bewoner Vijverlaan

Het Parkenblad 13


4704301_bw_Parkenblad_Dec_2

11-12-2007

11:41

Pagina 14

M O E VA N S TA N D A A R D P R A AT J E S ?

Textiele kunst en sieraden van kralen

KIES DAN VOOR TRANSPARANT EN INZICHTELIJK FINANCIEEL ADVIES OP MAAT

In haar atelier aan de Frisolaan ontwerpt Olga tassen, textiele schilderijen en sieraden van kralen waaronder kettingen, oorbellen en ringen. Atelierbezoek op afspraak: 055 521 93 36

Jachtlaan 278, Apeldoorn Tel. 055 - 5 222 000 www.huninkdorgelo.nl

Olga Brouwers TEXTIELE KUNST EN SIERADEN VAN KRALEN

14

Het Parkenblad


4704301_bw_Parkenblad_Dec_2

11-12-2007

11:41

Pagina 15

Ruimte voor uw brieven, oproepen, foto’s, e.d. (buiten de verantwoordelijkheid van de redactie)

O

Bewonerspagina

Hondenmoord in het Oranjepark Op dinsdag 30 oktober, om ongeveer 23.00 uur laat een medebewoner van onze mooie Parkenbuurt zijn Westhighland white-hondje Puck nog even een plas doen voor de nacht. Hij steekt daarvoor de Regentesselaan over en loopt aan de rand van het Oranjepark met Puck aangelijnd. Uit het niets komt een pittbull(achtige) hond aangerend, grijpt Puck en begint te scheuren. Meneer valt achterover, omdat hij mistrapt naar de agressieve hond. De hond verdwijnt en meneer weet vrijwel zeker dat er iemand bij was, die zich niet heeft laten zien. Puck ligt zwaargewond, buik open, naar later bleek: veel pezen doorgescheurd, zodat men haar, in overleg met de behandelend dierenarts, die nacht nog heeft laten inslapen. Voordat de betreffende persoon halsoverkop met Puck naar de dierenarts gaat, belt hij de politie en doet aangifte. De volgende dag gaat hij naar het politiebureau om zijn aangifte te bekrachtigen. De dame achter de balie weet van niets. Er is geen aangifte bekend. Meneer doet opnieuw aangifte. Bij navraag blijkt dat verschillende buurtbewoners al jarenlang klagen en brieven schrijven naar ‘onze’ politie over het pittbull/staffordshireprobleem in onze wijk en er gebeurt niets. Is er wellicht sprake van de overbekende doofpot? Of misschien spreken we in dit geval over een ‘incidentje’? De eigenaar van Puck is kapot. Heeft zijn hondje voor zijn ogen zien verscheuren en ziet dat beeld tot in details iedere keer weer voor zich.

D

Kastanjelaan 2 De gemeente Apeldoorn heeft inmiddels bakzeil moeten halen in de zaak betreffende het ongeoorloofd kantoorgebruik van het pand van de Kastanjelaan 2. De rechter is, net als alle omwonenden die bezwaar aantekenden, van mening dat de gemeente veel te gemakkelijk een vrijstelling heeft verleend. Volgens de rechtbank is er duidelijk sprake van puur kantoorgebruik, hetgeen in strijd is met het bestemmingsplan. Ook was de rechter van mening dat de gemeente wel degelijk de plicht heeft om de huidige (beperkte) kantoorvrijstelling te handhaven. De verleende vrijstelling is overigens door de rechter vernietigd en de gemeente is nu verplicht een nieuwe beslissing te nemen. Een mooie overwinning voor omwonenden en de wijkraad die de beroepsprocedure heeft gesteund. Patrick Riteco, bewoner Kastanjelaan

M

Oppas aangeboden Mijn naam is Nefae den Heijer. Ik ben 14 jaar en zoek een oppasadres in de buurt. Ik heb al op mijn neefje en nichtje gepast (van 3 en 4 jaar) en laatst op het zoontje van een kennis. Dat jongetje is 9. Ik woon aan de Canadalaan en ben bereikbaar via mail (janine66@hetnet.nl) en telefoon (055-5222333).

Wij wensen onze mede-Parkenbewoner en zijn echtgenote veel sterkte met het verlies van Puck. En we bedanken de milieubeambte en de voorzitter van de Parkenraad, die uiteindelijk de zaak Puck in gang hebben gezet. Verontruste wijkbewoners/hondenbezitters Naschrift: Deze brief is door de redactie ingekort; de volledige tekst vindt u op de Bewonerspagina van onze website www.deparken.nl. Inmiddels is de pitbullachtige hond, die nog twee andere honden verwondde, door de politie in beslag genomen, aldus De Stentor op 25 november jl.

Het Parkenblad 15


4704301_bw_Parkenblad_Dec_2

11-12-2007

11:42

Pagina 16

Terug in de tijd

Achter de gevel van… Kerklaan 17 Kerklaan 17 is beter bekend als de Sociëteit aan de Kerklaan. Hieronder gaat eerst Bert Kompanje in op de historie van het instituut en vervolgens vertelt huidig sociëteitslid mevrouw Van der Lee over de activiteiten die heden ten dage achter de gevel plaatsvinden.

O

In 1849 werden er op Het Loo schuttersfeesten voor handboogschutterijen georganiseerd. Veel schutterijen uit het hele land namen deel aan deze wedstrijden. Omdat er geen Apeldoornse schutterij was, werd kort na dat concours ook in Apeldoorn een schutterij opgericht. Met toestemming van de koning kreeg die de naam ‘Doelen van Koning Willem III’. Omdat men naast het schieten ook voor de gezelligheid bij elkaar kwam, werd ook een sociëteit opgericht met dezelfde naam. In 1868 liet de weduwe Van Lunteren op de plek waar nu de bioscoop Tivoli staat, een nieuwe ruimte voor de sociëteit bouwen. Tot dat ogenblik werd de sociëteit gehouden in een zaal boven het logement De Arend aan de Hoofdstraat (waar nu boekhandel De Slegte is gevestigd). Ontwerpwedstrijd voor sociëteitsgebouw Omdat na de aanleg van het villapark rond het Oranjepark er meer goed gesitueerden in Apeldoorn kwamen wonen, was er behoefte aan meer ruimte voor de sociëteit. Op 23 mei 1878 werd daarom voor 3300 gulden een stuk grond van ongeveer 26 are aan de Kerklaan gekocht van H.C. van der Houven van Oordt. Er werd een ontwerp-

Het sociëteitspand aan de Kerklaan, ontworpen door de architecten Van Gendt en Nieraad uit Arnhem, werd op 10 januari 1879 geopend.

16

Het Parkenblad

wedstrijd uitgeschreven voor een nieuw gebouw van de Vereniging Sociëteit Apeldoorn. Winnaars werden de architecten Van Gendt en Nieraad uit Arnhem. Op 10 januari 1879 werd het gebouw geopend. Achter het gebouw lagen een mooie tuin en een muziektent waar regelmatig concerten en feesten plaatsvonden. Ook kwam er een kegelbaan, die in 1924 werd vergroot naar een ontwerp van architect A.H. Wegerif. Aan het begin van de oorlog werd de Vereniging door de Duitsers ontbonden en het gebouw gevorderd. Vervolgens werd het gebouw op 3 juli 1942 voor 30.000 gulden verkocht aan de gemeente Apeldoorn, die het op haar beurt voor 1600 gulden per jaar verhuurde aan het Rijk. Door zeer intensief gebruik en door de oorlog was er veel schade aan het gebouw toen de Vereniging het gebouw in 1947 weer in handen kreeg; ook de muziektent was verdwenen. Toen er rond 1959 plannen waren om in het Oranjepark een schouwburg te gaan bouwen, heeft de Vereniging in mei 1959 nog aangeboden het gebouw en de terreinen over te doen aan de gemeente Apeldoorn onder voorwaarde dat zij de beschikking zou krijgen over de sociëteitsruimte en kegelbanen in het nieuwe Cultureel Centrum. Bloeiende vereniging Mevrouw Van der Lee, lid van de Vereniging ‘Sociëteit Apeldoorn’, vertelt bevlogen over de sociëteit: “De Vereniging Sociëteit Apeldoorn, opgericht in 1849, is de oudste vereniging van Apeldoorn. Het is een bloeiende vereniging met ruim driehonderd leden en een enthousiast bestuur. Het doel van

De Vereniging Sociëteit Apeldoorn telt ruim driehonderd leden die regelmatig bijeenkomen voor een sociëteitsborrel en voor activiteiten zoals kegelen, biljarten, bridgen en schaken.


4704301_bw_Parkenblad_Dec_2

11-12-2007

11:42

Pagina 17

de vereniging is het leggen en onderhouden van contacten in een prettige en ontspannen omgeving. Dit wordt bereikt door elkaar te ontmoeten in het sociëteitsgebouw bij een hapje en een drankje, maar vooral via deelname aan activiteiten zoals kegelen, biljarten, bridgen en schaken, die merendeels zijn georganiseerd in ‘subclubs’. Elke week wordt er voor alle leden een sociëteitsborrel gehouden. Regelmatig worden er culturele activiteiten georganiseerd (museumexcursies, muziek- en zanguitvoeringen) al dan niet gecombineerd met een high tea, diner of barbecue. Overigens kan er op verzoek altijd wel geluncht of gedineerd worden in de sociëteit. Deze maaltijden en de bar worden verzorgd door een – zeer gewaardeerd – kasteleinsechtpaar.”

Er zijn ook jaarlijkse activiteiten zoals het Koningskegelen, een golfdag, schaakcompetities, biljartwedstrijden en bridgedrives. Af en toe wordt er een buitenlandse reis georganiseerd; het komend jaar gaat deze naar Jordanië en Syrië. “Een nieuwe activiteit is het opzetten van kringen over specifieke interessegebieden”, vervolgt mevrouw Van der Lee. “Er is al begonnen met een kring ICT en een kring Historie.” Een aparte groep binnen de Vereniging vormen de leden van de Business Circle Apeldoorn (BCA), opgericht in 1992. “Deze personen zijn allemaal actief in het bedrijfsleven. Zij organiseren regelmatig lezingen over onderwerpen uit de zakenwereld, en maken excursies naar bedrijven.”

Kijkje nemen? In de afgelopen jaren is het sociëteitsgebouw van binnen en van buiten grondig gerenoveerd. Om het resultaat hiervan te tonen en om meer bekendheid te geven aan de vereniging, is afgelopen september een open dag gehouden. Velen hebben toen de sociëteit bezocht en informatie gekregen over alle activiteiten. Wie deze inloopmiddag heeft gemist en toch geïnteresseerd is, kan alsnog een kijkje komen nemen. Belt u voor een afspraak met bestuurslid H. Mammen, telefoon 540 96 46.

Algemene Ledenvergadering De volgende Algemene Ledenvergadering van de wijkraad De Parken staat gepland voor - maandag 11 februari 2008 - 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur) - Gebouw Irene, ingang aan de Koninginnelaan, direct bij de Grote Kerk. De agenda is als volgt:

Adressen Wijkraad De Parken postadres: Generaal van der Heydenlaan 6 7316 BC Apeldoorn mailadres: info@deparken.nl webadres: www.deparken.nl Bestuursleden R. Sijbesma (Dolf), voorzitter, Telefoon: 055-5760880 L.J. Labrujere (Leo), vice-voorzitter, Telefoon: 055-3554685 G.H. Meijerman (Gert), secretaris, Telefoon: 055-5789279 H. Hopman (Henny), penningmeester, Telefoon: 055-5760660 H. ter Braak (Hetty), lid, Telefoon: 055-5787850

1. Opening 2. Visie Groenbeheer in De Parken (de afdeling Groenbeheer is gevraagd om in te gaan op hoe zij het bomenbestand monitoren en hoe dit vertaald wordt in beleid) 3. Ingekomen stukken 4. Bestuursmededelingen 5. Notulen vergadering 13 februari 2007, voor aanvang beschikbaar 6. Financieel verslag, voor aanvang beschikbaar 7. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie 8. Bestuurssamenstelling 9. Rondvraag 10. Sluiting

Colofon

Eventuele aanvullingen/wijzigingen worden bekend gemaakt via onze website www.deparken.nl.

Lay-out en druk VDA-groep, Apeldoorn

Het Parkenblad is een uitgave van wijkraad De Parken. Het verschijnt twee keer per jaar en wordt gratis bezorgd op ruim 990 adressen in de wijk De Parken in Apeldoorn. Redactie Hetty ter Braak, Karlijn van Onzenoort Samenstelling en eindredactie Tekstbureau KVO, Apeldoorn Fotografie Freddy van Dorssen, Luud Riphagen (o.a. foto omslag) Redactieadres Het Parkenblad p/a Generaal van Heutszlaan 12 7316 CH Apeldoorn parkenblad@deparken.nl Advertenties Penningmeester wijkraad De Parken, Telefoon: 055-5760660

Het Parkenblad 17


4704301_bw_Parkenblad_Dec_2

11-12-2007

11:42

Pagina 18

MULDER BEVEILIGINGEN Integratie van veiligheid, risicobeheer en toezicht

Uw beveiligingsspecialist in: -

inbraakdetectiesystemen brandmeldsystemen toegangscontrolesystemen terreinbeveiliging camerasystemen alarmcentrale service service en onderhoud

Vraag vrijblijvend een offerte aan! Tweelingenlaan 129 7324 AR APELDOORN tel. 055-3 680 875 fax. 055- 3 680 870 e-mail: info@mulderbeveiliging.nl

7384 CP WILP - ENKWEG 10 TELEFOON 0571- 26 14 39 INTERNET www.ajbessels.nl

NIEUWBOUW

I

VERBOUW

I

RESTAURATIE/ONDERHOUD

Ons vakmanschap waarborgt uw succes! Wij geven u gaarne deskundig advies.

18

Het Parkenblad


4704301_cover_Parkenblad_dec

11-12-2007

14:11

Pagina 3


4704301_cover_Parkenblad_dec

11-12-2007

14:10

Pagina 4

Thoma-TBB Makelaars brengt droomhuizen dichterbij

Loolaan 1 7314 AA Apeldoorn

T E

055 52 60 888 apeldoorn@thoma.nl

Wij zijn u graag van dienst!

www.thoma.nl APELDOORN • BORCULO • BRUMMEN • DEVENTER • D O E T I N C H E M • E E R B E E K • G O R S S E L • LOCHEM • R I J S S E N • R U U R L O