Parkenblad winter 2006

Page 1

december 2006

Het Parkenblad

met onder andere:

Terugblik Parkenfeest Veiligheid in de wijk Rijksbeschermd stadgezicht Onderhoud aan de vijvers Terug in de tijd Vernieuwde website van De Parken


Loseweg 59 (nabij Paleis Het Loo)

www.eerste vanbommel shop.nl

Noble BLue by van Bommel


Beste medewijkbewoners,

A

“Alweer bijna een half jaar verder”, was mijn eerste gedachte toen ik ging zitten om dit inleidende stuk voor ons wijkblad te schrijven. Wat is er in het afgelopen halfjaar zoal gebeurd in en voor onze wijk? Veel tijd hebben we besteed aan het organiseren van ons dertigjarig bestaan; verderop in dit nummer vindt u hiervan een uitgebreid verslag. Gezien de vele reacties die we hebben gekregen, mogen we concluderen dat het een succes is geweest. De vorm waarin we het feest hebben gegoten – een creatief gebeuren voor de scholen, een sportief gebeuren voor de wijkbewoners met aansluitend een gezellige avond in een heuse poffertjeskraam – was alleen mogelijk dankzij de financiële steun van een aantal sponsoren (zie foto). Deze sponsors wil ik hier nogmaals bedanken voor hun steun. Ook nogmaals dank aan Jan en Michiel Brouwers, die ons met raad en daad hebben bijgestaan in de aanloop en tijdens de uitvoering van het feest. Ook de wedergeboorte van De Grift stond de afgelopen periode weer op de agenda. We hebben deelgenomen aan overleg hierover en op details wat veranderingen kunnen realiseren. Deze veranderingen op het gebied van de uitvoering dragen volgens ons bij tot een landschappelijk fraaier beeld. Het definitieve voorstel van het Waterschap gaat deze maand, samen met enkele bezwaarschriften, ter goedkeuring naar de Raad. Daarna zal het geheel worden aanbesteed en in 2007 uitgevoerd. Als alles klaar is, heeft de wijk De Parken er een mooie wandel/fietsroute bij gekregen. Over veiligheid in de wijk was en is het een en ander te doen. Nog steeds heeft dit onderwerp hoge prioriteit voor ons als bestuur, maar ook voor de lokale overheid. In het kader van deze samenwerking ben ik een nacht met onze wijkagent Gert Stapper op patrouille geweest. Wat je dan hoort en ziet, grenst werkelijk aan het ongelooflijke. En zonder in details te treden vanwege de privacy van mensen, denk ik dat een heleboel opgelost kan worden als wij elkaar en als ouders hun kinderen eens aanspreken op onacceptabel gedrag. Verder hebben we ons beziggehouden met De Kanaaloever, waarbij vooral de oorspronkelijke late uitvoering van de Noordradiaal (in 2018) ons aangaat. Hiervoor maken zich nu een aantal partijen sterk om een en ander eerder te realiseren. Dit is een lopend proces waar nog geen tastbare resultaten behaald zijn. Tot slot had ook het project De Vlijt I onze aandacht: de eerste fase van het project in en om de Vlijtseweg, dat als doel heeft om dit gebied uiteindelijk om te vormen tot een woongebied met nog slechts ‘kleinschalige bedrijvigheid’. Omdat dit gebeurt aan de rand van onze wijk, is het zeker de moeite waard om goed te volgen. U ziet dat er redelijk wat gebeurd is in en om onze wijk. En dat er ook in de toekomst nog wel het nodige op stapel staat wat onze aandacht verdient. We doen ons best de belangen van de wijk hierbij zo goed mogelijk te behartigen. Met vriendelijke groet, Dolf Sijbesma, voorzitter wijkraad De Parken

Het Parkenfeest was mogelijk dankzij de financiële steun van een aantal sponsoren: nogmaals onze dank voor jullie steun! Het Parkenblad 3


Terugblik Parkenfeest

Wat een feest ! Tot de taken van de wijkraad behoort onder meer het bevorderen van de sociale cohesie in de wijk De Parken. Hoe doe je dat in een wijk, waar individualisme tot de kenmerken van veel bewoners behoort ? Het Parkenfeest lijkt een geslaagde formule te zijn. Ik heb in ieder geval nog nooit zoveel ‘buren’ in zo’n korte tijd op zo’n ontspannen manier ontmoet als tijdens die paar dagen in begin september.

D

Dat begon al op woensdag 6 september. Zo’n 1400 kinderen op vier basisscholen waren heel enthousiast bezig geweest om De Parken in beeld te brengen en die woensdag werden de prijzen uitgereikt. En: 1400 ijsjes! Wat een enthousiasme, wat een plezier. Overigens, chapeau voor alle leerkrachten en voor onze ijsmannen, want het liep allemaal op rolletjes. Het concert op donderdagavond in de muziektent werd helaas nogal matig bezocht. Een gemiste kans voor de afwezigen, want het was heel sfeervol met al die aangelichte panden rondom het Oranjepark. En het KSH-orkest deed erg zijn best met een gevarieerd programma. Als we weer een feestje vieren, moeten we voor het onderdeel cultuur naar een andere formule zoeken. Wijkborrel als hoogtepunt Vrijdag was een prachtige dag: schitterend weer, ontspannen jeu-de-boules en boerengolf spelen en daarna uitgebreid borrelen en poffertjes eten in de poffertjeskraam. In en om de kraam was een tentoonstelling van de prijswinnende tekeningen, kleurplaten en tekeningen van de kinderen. Druk bezocht door veel ‘Parkenaars’, veel kinderen erbij. Tot laat in de avond veel geroezemoes, ontmoetingen, een gezellige sfeer. Voor velen was dit het hoogtepunt van ons feestje; dat moeten we vaker doen!

Nostalgische kermis En dan het weekend: de nostalgische kermis, mede georganiseerd door de jubilerende Stichting Apeldoornse Monumenten. Nostalgie bij de ouderen, heel veel plezier voor de kinderen. Dit was eindelijk weer eens een kermis, waar je met kleine kinderen veilig naartoe kon gaan, ongecompliceerde pret. Het was gezellig druk, een prima ontmoetingspunt voor Apeldoorners in het algemeen en Parkenaars in het bijzonder. Onze conclusie is dat we moeten proberen om vaker zo’n ontmoeting te organiseren. We proberen om daarvoor budget vrij te maken in de begroting voor 2007. De wijkraad is veel dank verschuldigd aan de sponsors van het feest. We hopen ook in de toekomst op hen een beroep te kunnen doen. Leo Labrujere, vice-voorzitter wijkraad De Parken

Voor herhaling vatbaar… “Met vier dames van het Emmaplein verschenen we op een zonnige vrijdagmiddag aan de start van een partijtje boerengolf in onze wijk. Op het gras van de rugbyvereniging en rondom Marialust speelden we een sportieve en gezellige wedstrijd met onze buurtbewoners. Hoewel in het bezit van de nodige ervaring uit andere spelvarianten van het boerengolf, was het spel zelf toch moeilijker dan we dachten. Een houten klomp en een voetbal geven letterlijk een andere draai aan het spel. Het gezelschap van een enthousiaste schare kinderen en een heerlijke fles rosé verhoogden daarnaast weliswaar ons plezier, maar ook onze handicap in deze sport. Tijdens de after-party genoten we van heerlijke poffertjes bij de kraam en mochten we de oogst van ons spel in ontvangst nemen. Wat ons betreft, is dit initiatief zeker voor herhaling vatbaar…” Karien Boekema

Boven: Boerengolf met houten klomp en voetbal rechts: Jeu-de-boules spelen met wijkbewoners

4

Het Parkenblad


Ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van wijkraad De Parken

Kleur- en tekenwedstrijd in de wijk Om zo veel mogelijk mensen, dus ook de kinderen, te betrekken bij het feest ter ere van ons dertig jaar bestaan, is het idee ontsproten om de vier basisscholen die onze wijk telt, hierin te betrekken. Joalieke en Dolf Sijbesma hebben de contacten gelegd en na een aantal brainstormsessies met de scholen heeft met name Joalieke het idee verder ontwikkeld.

V

Voor de groepen 1 en 2 en de groepen 3 en 4 is een prachtige kleurplaat van Marialust ontworpen door Michiel Brouwers. De groepen 5 en 6 mochten zelf een tekening maken, over ‘iets in de Parken’ en de groepen 7 en 8 kregen per groep een groot doek om te beschilderen. En toen…. moest de jury natuurlijk een keuze maken, want per school werd uit elke groep een winnaar gekozen. Maar ja, waar doe je dat? Een enorme hoeveelheid kleurplaten, tekeningen en schilderijen uitstallen, langslopen, een eerste selectie maken, overleggen, een tweede selectie maken en dan de definitieve keuze maken. Heel eenvoudig, op de vloer van de foyer in Orpheus! Jury deelt prijzen en ijs uit De jury heeft het niet gemakkelijk gehad, want wat een creativiteit werd ons tentoongesteld! Maar het is gelukt en op 6 september werden alle scholen bezocht om de prijswinnaars bekend te maken en de prijzen uit te delen. Alle prijswinnaars kregen een klassikaal voorleesboek. Als eerste was de Prinsenhofschool aan de beurt. Om 8.30 uur ’s ochtends waren Leo Labrujere, Joalieke Sijbesma en Henny Hopman op het schoolplein aanwezig, vergezeld van drie ijscokramen onder leiding van Jan Geurts. Want een prijsuitreiking moet natuurlijk wel feestelijk zijn. Nu, voor ons was het een feest en te oordelen naar de leuke reacties van de kinderen en leerkrachten, ook voor hen. Daarna op weg naar de Anne Frank School, waar de kinderen al reikhalzend zaten uit

te kijken, benieuwd wie gewonnen had, maar ook zeker naar de ijsjes. Onder luid gejuich werden de boeken in ontvangst genomen en werd er lekker gesmikkeld. Vervolgens op weg naar de Koningin Wilhelminaschool. Ook hier liep de prijsuitreiking voorspoedig en werden er ook veel ijsjes gesmeerd. Dan als laatste de Parkenschool. De zon scheen nog steeds, de kinderen waren blij en het ijs was gelukkig nog niet op. Veel dank! Heel veel dank aan de medewerking van alle scholen, aan Joalieke voor het idee, de jury voor het uitzoeken, de ijscomannen voor het ‘gesmeerde’ uitdelen en aan Leo voor zijn mooie toespraken aan alle kinderen en in het bijzonder de prijswinnaars. We hopen dat veel kinderen in de poffertjeskraam (op de kermis in Marialust) zijn geweest, want alle kleurplaten, tekeningen en schilderijen van de winnaars, waren daar te bewonderen.

Henny Hopman, penningmeester wijkraad De Parken

Meer dan zeventig foto’s van het Parkenfeest vindt u op www.deparken.nl Het Parkenblad 5


GEVELRENOVATIE

DAAR RED JE GEVELS MEE

VOOR AL UW ONDERHOUD VAN UW MONUMENTALE WONING: REINIGING: alle beschikbare technieken aangepast op de te behandelen oppervlakken VOEGWERKEN: snij-, knip- en daggert voegwerk RAAPWERK: stucwerk incl. ornamenten METSELWERK: inboetwerk schadeherstel BEREIKBAARHEID: volledig in eigen beheer d.m.v. hoogwerkers 25 en 32 m1 en Âą 1000 m2 stalen renovatiedragers Al onze werkzaamheden worden volledig uitgevoerd conform monumenten richtlijnen. Venema Gevelrenovatie werkt met de meest moderne middelen volgens de laatste milieurichtlijnen om oude historische en monumentale gevels niet alleen te restaureren, maar ook in de oude staat terug te brengen. Dat houdt in, dat oude gevels niet alleen vakkundig worden schoongemaakt, maar dat beschadigingen met grote precisie worden hersteld. Een gevel, die door Venema onder handen is genomen, is na een grondige opknapbeurt weer een echte oude gevel. Niet blakend nieuw dus, maar een schitterend historische gevel, waar de oudheid vanaf straalt. Hanzeweg 14H

Tel. 0573 25 30 86

7241 CS Lochem

Fax 0573 25 57 74 E-mail: info@venemaholding.nl

Wij zijn gespecialiseerd in milieuvriendelijk reinigen volgens de nieuwe milieurichtlijnen

6

Het Parkenblad


Reacties van bewoners op het Parkenfeest Dat het Parkenfeest in goede aarde viel, bewijzen onder andere de vele positieve reacties die de wijkraad heeft ontvangen. Hieronder staan twee brieven afgedrukt van enthousiaste wijkbewoners en op pagina 4 kunt u de reactie van Karien Boekema lezen. Ook op de website van de wijkraad (www.deparken.nl) vindt u een terugblik op het feest met veel mooie foto’s.

J

Jeu-de-boules op Marialust “Het begon allemaal met een mooie uitnodiging die bij ons door de brievenbus werd gegooid. Wat leuk, wat een goed initiatief, was onze reactie. Hier gaan we meer mensen voor enthousiasmeren. Han en Marie-Louise naast ons wilden meedoen met jeude-boules. We zouden van tevoren nog met elkaar oefenen, maar ja, dat kwam er niet van. Vrijdag 8 september de dag: het was schitterend weer, wat is dat dan een uniek plekje om zoiets te organiseren: jeu-de-boules op Marialust! De specialisten van ‘Het Zwijntje’ hadden hun zaken goed voor elkaar. Grote kisten met wedstrijdballen, home-made ringen van waaruit je moest beginnen met gooien en zelfs een paar echte cracks. Wij waren wat aan de late kant en hadden lastige tegenstanders aan twee specialisten op dit vlak. Ondanks dat hij al tachtig jaar was, gooide hij met grote precisie onze kampioenschapsdromen al in het eerste potje aan flarden. Zijn vrouwelijke collega, mevrouw Niekus deed niet voor hem onder. Maar goed, we wisten nu wel hoe het moest. Ten minste op papier. Met al die theoretische bagage waren we toch niet bestand tegen het (vooral verbale) geweld van de heren Pol en Mulder. In het begin ging het nog aardig, maar toen ze het wapen van de mentale intimidatie eenmaal met succes hadden beproefd, was er voor ons geen houden meer aan. Maar goed voor hen dat er overigens geen dopingcontrole was… De prijzen werden uitgereikt op de klassieke kermis. In een prachtige oliebollenkraam uit de jaren

twintig, schat ik, werd duidelijk dat de strijd niet voor niets zo heftig was geweest. Ik zag een paar kampioenen heel gelukkig kijken bij het ontvangen van de flessen wijn. Daarna werd het een gezellig buurtfeest. Leuk om mensen te ontmoeten die een paar straten verderop wonen. De hapjes en de drankjes werden ook nog eens gesponsord! Wat wonen we toch in een prachtige buurt. En wat is het toch leuk om in deze omgeving van tijd tot tijd een bijzondere activiteit mee te maken. Een geweldig compliment aan de organisatie. Vanwege het initiatief dat ze hebben genomen, maar zeer zeker ook voor het vlekkeloos laten verlopen van dit evenement!” Annemarie en Wil Hagen

“Wat is het toch leuk om in deze omgeving van tijd tot tijd een bijzondere activiteit mee te maken” Nostalgie en gezelligheid “Wat was het gezellig op Marialust! Op 9 en 10 september werden we verrast met een ouderwetse kinderkermis op de oude plek van de vroeger welbekende kermis op Koninginnedag. Ook een poffertjeskraam ontbrak niet. Vroeger stond op Marialust elk jaar op 30 april DE kermis van Apeldoorn en omstreken, inclusief om 22.00 uur vuurwerk ter gelegenheid van de verjaardag van onze Koningin. Mede dankzij het mooie zomerweer was het er nu in september fantastisch. De tientallenjaren oude kermisattracties zagen er perfect uit, en jong en oud, vaders, moeders, kinderen en niet te vergeten opa’s en oma’s hebben ervan genoten. Marialust was een ontmoetingsplaats voor buurtbewoners. Velen troffen elkaar bijna dagelijks bij de poffertjeskraam onder het genot van poffertjes en een drankje. Iedereen is het er over eens dat dit gebeuren eigenlijk jaarlijks moet plaatsvinden. We wachten af… Bestuur van De Parken: bedankt!” Familie Exalto Het Parkenblad 7


Onze kracht is het tijdig leveren van goede notariĂŤle diensten op een prettige en persoonlijke wijze tegen scherpe tarieven

Bezoekadres: Regentesselaan 13 | 7316 AB Apeldoorn Postadres: Postbus 10091 | 7301 GB Apeldoorn T (055) 521 17 70 | M 06 20 67 82 03 | F (055) 521 77 01 E notaris@pelsrijcken.knb.nl

8

Het Parkenblad


Wat houdt ‘rijksbeschermd stadgezicht’ eigenlijk in? Voor het komende jaar is het voornemen van de wijkraad onder andere om te weten te komen wat het nu betekent voor de Parkenwijk om ‘rijksbeschermd stadsgezicht’ te zijn. We hebben ons daarom een beetje verdiept in de betreffende regelgeving, zoals de Monumentenwet en Monumentenverordening, maar ook de voorschriften bij het bestemmingsplan van de Parkenwijk. Die regelgeving blijkt redelijk summier.

D

De Monumentenwet geeft de volgende definitie voor een beschermd stads – en dorpsgezicht: “Een groep van onroerende zaken die van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, zijn onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel zijn wetenschappelijke en/of cultuurhistorische waarde, waarin zich een of meer monumenten bevinden.” Om te weten wat dit precies betekent willen we in de komende periode informatie en zo mogelijk advies inwinnen over de status van alles wat in de wijk met dit beschermd stadsgezicht te maken heeft: het groen en de beeldbepalende karakteristiek, de lanenstelsels naar Engelse landschapsstijl en het architectuurbeleid, maar ook of op andere vlakken voldaan wordt aan een integraal cultuurbehoud van de wijk.

Om dat integrale behoud heeft de wijkraad zich in het afgelopen jaar gevoegd als belanghebbende in een zaak van buurtbewoners die zich verzetten tegen een feitelijke bestemmingwisseling van woon- naar kantoorpand in een karakteristieke woonlaan. We vinden namelijk dat de Parkenbuurt vooral een residentiële wijk is. Dat wordt overigens ook wel duidelijk uit de oorspronkelijke plannen. ‘Visie gevraagd’ Een grote wens van de wijkraad zou zijn om van de gemeente een integrale visie te ontvangen, waarbij inhoudelijk zou worden ingegaan op datgene wat de gemeente aan de voltooiing van de wijk zou wensen bij te dragen. We vinden namelijk dat het rijksbeschermd stadsgezicht een actief beleid en een actieve visie behelst. Daarom verwelkomen we ook de tendens in de gemeentelijke cultuurvisie, waarin gedacht wordt aan het herstel van cultuurhistorie ten behoeve van de toekomst. Het zou aardig zijn om dit cultuurhistorische besef voor de Parkenwijk op de agenda te krijgen. Mocht dit onderwerp uw interesse hebben of wilt u professioneel hieraan een bijdrage leveren, dan zouden wij het erg plezierig vinden als u zich hiervoor zou willen inzetten en horen wij graag van u.

Gert Meijerman, secretaris wijkraad De Parken

Sinds 26 augustus 2005 is de wijk De Parken rijksbeschermd stadsgezicht

Het Parkenblad 9


UW

10

Het Parkenblad

INSPIRATIE


Het Parkenblad 11


van olst/schilders Enkweg 43 7383 CX Voorst Tel: 0575 - 50 12 72

internet: www.groot-roessink.com e-mail: info@groot-roessink.com

• • • • •

Nieuwbouw Verbouw Onderhoud Restauratie Molenbouw

Bouwen tussen heden en verleden

12

Het Parkenblad

Maak van uw woning een plaatje Ook deze winter hebben wij weer een zeer aantrekkelijke winterschilderactie voor particulieren, wij vertellen u daar graag persoonlijk meer over. Dan bespreken wij de mogelijkheden en geven u vakkundig advies. Daarna ontvangt u, geheel vrijblijvend, een heldere offerte. U kunt ons natuurlijk ook mailen, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Van Olst Schilders B.V. is een AF ERKEND bedrijf, u bent dus verzekerd van een betrouwbare partner in de zorg voor uw woning. tel. 055 - 3554091 info@vanolstschilders.nl www.vanolstschilders.nl

SCHILDER GLASZETTER BEHANGER

ERKEND SCHILDERSEN AFWERKINGSBEDRIJF


Veiligheid in de wijk In het afgelopen jaar is er wat uitgaansoverlast in het weekend betreft in het algemeen vooruitgang geboekt, maar we zijn er echt nog lang niet. De doelstellingen ten aanzien van veiligheid, rust en plezierig wonen in de Parken voor de wijkraad blijven ook wat dit thema aangaat in 2007 volledig overeind.

T

Toen ik vorig jaar als secretaris aantrad, waren de verhalen over uitgaansproblemen niet mals. Verhalen over auto’s die waren vernield, waar overheen was gelopen, een enkele zelfs in brand gestoken, en een grote angst voor vernielingen in de straten waar het uitgaanspubliek ‘s avonds in het weekend doorheen ging. Als autoliefhebber werd mij meteen aangeraden om mijn auto in het weekend niet voor de eigen deur te parkeren. Zo is het ook gegaan. Ieder weekend is mijn auto op een belendend terrein geplaatst, weg van de straat en het liefst uit het zicht. Voor het eerst in mijn leven dat ik mijn auto mijn eigen straat niet toevertrouw.

“Het is niet de bedoeling dat er in stilte echte overlast wordt geaccepteerd” Terugblik 2006 Inmiddels een jaar ervaring rijker en niet helemaal nieuw meer in de buurt, kan ik nu terugkijken. De jaarschade beperkt zich tot een kapotte autospiegel, twee ruitenwissers en een beschadigde autoruit. Er zijn gelukkig geen auto’s in brand gestoken, noch is er over auto’s heengelopen, dus de grote verhalen bleven uit. De overlast in de wijk kreeg aandacht. Door bewoners geliefde tuinaccessoires waren in 2006 het doelwit van vernieling. De Parkenbuurt haalde paginagroot de verkiezingen. Bijzonder goed aan het jaar was dat de politie lokaal acties heeft ondernomen en het thema overlast voor de Parkenwijk serieus is gaan nemen. U heeft allemaal kennisgenomen van de flyer, waarin de politie benadeelden van vernielingen opriep om zich te melden. Daarvoor had u al een gezamenlijk schrijven van politie en wijkraad ontvangen, waarin een vandalenvangst gemeld was en een speciaal meldnummer was opgenomen. Apetrots waren we als wijkraad, dat de politie en wijkraad

met gezamenlijk briefpapier kwamen. Een dozijn jongeren was aangehouden met tientallen bekentenissen als opbrengst. Een ongehoord goed resultaat. Al vriendjes oppikkend in de omliggende buurten werden ieder weekend tientallen autospiegels en alles op de weg vernield. Maakte deel uit van de clanafspraken, zo vernam een bestuurslid van de wijkraad, die eens een nachtje meereed. Het aantal hangplekken en ‘probleemadressen’ was voor hem verrassend. Of het andere verhaal van onze wijkagent die zich schuilhield achter de coniferen en vervolgens over zijn schoenen gewaterd kreeg. Die politiepet moet je maar passen. Werd wel een bon. Ouderwets goed aanpakken. Melden moet! Ondertussen zijn er verschillende bijeenkomsten van de wijkraad ten stadhuize geweest en zal er binnenkort een feedbackbijeenkomst plaatsvinden. Zoals gezegd zijn we er nog niet. Een aantal straten is duidelijk overbelast. Zo wordt de Van Swietenlaan nog steeds als wekelijkse uitschreeuwbasis gebruikt, net als een aantal lanen er omheen. Buren die voor elkaar opletten en elkaar behulpzaam zijn ten behoeve van de nachtrust. Ieder weekend weer en op de kostbaarste rusturen. In onze optiek onacceptabel in een civilized society. De overlast is wijkoverschrijdend. Daarom is er in groter verband hierover met andere wijken gesproken. De wijkraad blijft monitoren. Op het moment dat ik dit schrijf, is de doorgang aan de Johan Steenbergenstraat afgesloten. We zijn benieuwd naar het effect hiervan op de Parkenwijk. Ook in 2007 stelt de politie op basis van kwantiteit haar prioriteiten. Anders gezegd: wat niet gemeld wordt, wordt onzichtbaar en blijft onbekend. Het is niet de bedoeling dat er in stilte echte overlast wordt geaccepteerd. Meldt u vernielingen of overlast dan ook tijdig via 0900-8844 (of per mail team.noordwest@no-gelderland.politie.nl). Niets is zo frustrerend voor politie om een te late melding te ontvangen of achteraf te worden ingeschakeld en niets meer te kunnen ondernemen. De politie wil ook echt behulpzaam zijn. Laat daarom van u horen! Gert Meijerman, secretaris wijkraad De Parken

Het Parkenblad 13


Het onderhoud aan de vijvers in De Parken Deze zomer is het waterpeil in de vijver in het Prinsenpark tot een minimum gedaald. Hierdoor dreigde vissterfte. Bovendien vormde de drooggevallen waterbodem geen fraai gezicht. Deze droogval was een goede gelegenheid om de vijverbodem eens grondig te inspecteren. Gebleken is dat de leemlaag, die moet voorkomen dat het water in de bodem wegzakt, over een groot oppervlakte verdwenen is. Vermoedelijk is deze bruine laag ooit bij baggerwerkzaamheden onbedoeld weg gegraven.

van het Oranjepark en de zuidelijke vijver in het Wilhelminapark wordt overigens overtollig water gebruikt dat wordt weggepompt om de parkeergarage onder het Marktplein droog te houden. Onderhoud aan vijvers en beschoeiing De vijver in het Prinsenpark is dit najaar gebaggerd, voorzien van een nieuwe leemlaag en nieuwe beschoeiing. Met de nieuwe leemlaag verwachten de gemeente Apeldoorn en Waterschap Veluwe het water langer in de vijver te kunnen vasthouden. Ook de overige vijvers in De Parken zijn toe aan

De vijver in het Prinsenpark heeft dit najaar een grondige onderhoudsbeurt gehad

Geen grondwater voor vijvers De watervoorziening van de Prinsenparkvijver is afhankelijk van water dat via de Badhuisspreng en een ondergronds leidingstelsel wordt aangevoerd. Bij voldoende vulling van de Prinsenparkvijver stroomt het water via de watergang langs de Frisolaan naar de (lagere) vijver voor Marialust. Omdat de Badhuisspreng al jaren geen water meer geeft, is bij de John F. Kennedylaan een grondwaterpomp in gebruik. Het gebruik van waardevol grondwater voor het vullen van vijvers moet echter zo veel mogelijk worden tegengegaan. De provincie Gelderland ziet nauwlettend toe op het gebruik van grondwater en heeft de gemeente gesommeerd het grondwatergebruik te beperken. Om de wateraanvoer in de toekomst veilig te stellen en minder afhankelijk te zijn van schaars grondwater, wordt gedacht om de vijvers te voorzien van water uit de te vernieuwen Grift. Voor het vullen van de vijvers

14

Het Parkenblad

een grote onderhoudsbeurt. Samen met de gemeente Apeldoorn heeft Waterschap Veluwe de staat van de beschoeiing ge誰nventariseerd. Gebleken is dat de oeverbeschoeiingen van de waterpartijen in De Parken over een lengte van anderhalve kilometer aan vervanging toe zijn. De komende jaren zullen de vervangingswerkzaamheden plaatsvinden, in combinatie met het baggeren en eventueel ook het herstel van de leemlaag. Deze werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door Waterschap Veluwe. In het Waterplan 2005-2015 is namelijk geregeld dat Waterschap Veluwe het beheer en onderhoud van de vijvers in De Parken van de gemeente Apeldoorn overneemt. De gemeente Apeldoorn blijft wel verantwoordelijk voor het verwijderen van zwerfvuil en het onderhoud aan de taluds. Simon van der Meij, Waterschap Veluwe


Algemene Ledenvergadering De volgende Algemene Ledenvergadering van wijkraad De Parken staat gepland voor • datum: dinsdag 13 februari 2007 • tijd: om 20.00 uur • locatie: Gebouw Irene, ingang aan de Koninginnelaan, direct bij de Grote Kerk. De agenda is als volgt: 1. Opening 2. Ingekomen stukken 3. Voorstellen, benoemen bestuur(sleden) 4. Bestuursmededelingen 5. Notulen vergadering 24-01-2006, voor aanvang beschikbaar 6. Financieel verslag, voor aanvang beschikbaar 7. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie 8. Veiligheidsbeleid Gemeente Apeldoorn, afhankelijk van beschikbaarheid verantwoordelijken 9. Rondvraag 10. Sluiting

Toekomstagenda voor de Parken gepresenteerd Op donderdag 23 november jl. is de ‘Toekomstagenda Apeldoorn Noord-West 20062009’ gepresenteerd. Op deze toekomstagenda staan voor de wijk De Parken vijf agendapunten: communicatie, sociale betrokkenheid, verkeer, schone leefomgeving, en veiligheid. In een uitgebreide bijlage staan de maatregelen die deze doelen ondersteunen. De dertig pagina’s tellende toekomstagenda kunt u inzien op de website van De Parken (www.deparken.nl) en zal uiteraard aandacht krijgen tijdens de Algemene Ledenvergadering op 13 februari 2007.

Na de vergadering is er de mogelijkheid om onder het gebruiken van een drankje met het bestuur en elkaar van gedachten/ideeën te wisselen.

Het Parkenblad 15


Terug in de tijd

Achter de gevel van… Kerklaan 16 De apotheek aan de Kerklaan 16 staat al weer een tijdje leeg en er hangt een bord ‘Te Huur’ voor de ramen. Het is onduidelijk wat er in de toekomst met het pand gaat gebeuren. Maar wat is eigenlijk het verleden ervan? Bert Kompanje vroeg zich af of er altijd een apotheek in het pand heeft gezeten, en ging op zoek.

I

In 1896 kocht de Vereniging ‘De Hulp- en Spaarbank’ een stuk bouwland van de bloemist Louis Victor. Op 24 april 1897 gaven B&W toestemming om daar een gebouw neer te zetten. Het pand dat er nu staat (zie foto linksonder), is kort daarna gebouwd. De aanvrager was de architect C.M. Gardenier, die hoogstwaarschijnlijk ook de ontwerper is geweest. Een bouwtekening uit 1897 heb ik nog niet gevonden. De oudste bouwtekening in het archief dateert van 1919, toen er een bijkeuken is aangebouwd (zie afbeelding boven). In 1930 kocht apotheker Louis C.G. Douwes Dekker het pand. In 1943 verkocht hij de apotheek aan dr. Catharinus C. de Maar. Volgens de kadastergegevens is het pand tot voor kort apotheek gebleven; alleen veranderde het in 1974 nog een keer van eigenaar. Hulp- en Spaarbank Het leek mij interessant te achterhalen wat de Vereniging ‘De Hulp- en Spaarbank’, die het pand heeft laten bouwen, voor een organisatie is geweest. Na wat zoekwerk in het archief vond ik in oude Erica-boekjes (de vroegere Orakels) dat de Hulpbank op 1 januari 1856 is opgericht met als doel om “nijvere ingezetenen dezer gemeente, tot bevordering van hunnen welstand in de uitoefening van eenig bedrijf of beroep, door geldelijk voorschot,

te ondersteunen op eene wijze waardoor zuinigheid, spaarzaamheid en werkzaamheid bij hen worden aangekweekt”. In september 1858 is aan de Hulpbank de Spaarbank toegevoegd, waarvan het doel als volgt is omschreven: “aan ingezetenen der gemeente de gelegenheid te geven, om de gelden, die zij van hunne verdiensten en inkomsten kunnen afzonderen, op eene zekere en voordeelige wijze te doen bewaren”. Het bestuur van de Hulpbank was ook bestuur van de Spaarbank. De Spaarbank hield elke zaterdagavond zitting in het Raadhuis. In 1897 kreeg deze Hulp- en Spaarbank dus een eigen onderkomen aan de Kerklaan. In de jaarverslagen van de gemeente is ook een verslag van de van de Hulp- en Spaarbank opgenomen met onder meer een opsomming van de voorschotten die de Hulpbank had verstrekt. In 1856 zijn bijvoorbeeld twee voorschotten verstrekt voor de aankoop van paarden, vijf voor koeien, twee voor schapen, vijf voor pootaardappels en vier voorschotten voor beestenvoer. In het overzicht van 1897 is een overzicht gegeven van het aantal deelnemers in de Spaarbank. In 1894 waren het 817 deelnemers, in 1894 waren dat er 831 en in 1897 al 922.

Links: De apotheek aan de Kerklaan 16 staat al weer een tijdje te huur Boven: Een deel van de bouwtekening uit 1919 Rechts: In 1927 liet de Vereniging ‘De Hulpen Spaarbank’ de villa op de hoek van de Regentesselaan-Deventerstraat verbouwen tot bankgebouw

16

Het Parkenblad


Hoek Regentesselaan-Deventerstraat Waarschijnlijk omdat de Hulp- en Spaarbank aan de Kerklaan te klein werd, kocht de Vereniging in 1927 de villa op de hoek van de Regentesselaan-Deventerstraat (zie foto rechts) en liet die verbouwen tot kantoorgebouw van de bank. Mij is nog niet duidelijk of de Hulpbank nu verdwenen is in de loop der jaren. Ik heb alleen maar aanduidingen van de Spaarbank voor de Gemeente Apeldoorn gevonden, en in 1973 wordt deze bank overgedragen aan de Stichting Nutsspaarbank, die in datzelfde jaar weer van naam verandert in de Stichting Bondsspaarbank. Als we de Hulpbank en de Spaarbank als ĂŠĂŠn bedrijf beschouwen, dan hadden we dit jaar een 150-jarig jubileum kunnen vieren. Maar als we alleen naar de Spaarbank kijken, kan de SNSbank (zoals hij nu heet) in Apeldoorn in 2008 een 150-jarig jubileum vieren. Dit was in het kort een stukje historie achter de gevel van Kerklaan 16, in combinatie met het bankgebouw aan de Deventerstraat 27. Hebt u een leuk idee voor een volgende aflevering, laat het mij even weten. Bert Kompanje e-mail: kompanje@chello.nl 7384 CP WILP - ENKWEG 10 TELEFOON 0571- 26 14 39 INTERNET www.ajbessels.nl

NIEUWBOUW

I

VERBOUW

I

RESTAURATIE/ONDERHOUD

Ons vakmanschap waarborgt uw succes! Wij geven u gaarne deskundig advies.

Het Parkenblad 17


Vernieuwde website van De Parken Op het moment dat deze editie van Het Parkenblad verschijnt, is de vernieuwde website van wijkraad De Parken in de lucht. De laatste maanden is hard gewerkt aan het actualiseren van deze site. Zo is onder andere het aantal rubrieken teruggebracht en is de navigatie (hoe je ‘vaart’ door een site) overzichtelijker gemaakt. Bewonerspagina Nieuw is de rubriek ‘Bewonerspagina’, een soort interactief prikbord waar u terecht kunt als u in de wijk medestanders zoekt om een gezamenlijk probleem op te lossen. Of als u prachtige foto’s heeft gemaakt in onze wijk en andere wijkbewoners ervan wilt laten meegenieten. Of als u een onderwerp aan de orde wilt stellen, bijvoorbeeld door middel van een ingezonden brief. Of als u op een ingezonden brief wilt reageren. Dat kan allemaal op de

Eenvoudig contact met wijkraad Ook nieuw zijn de nuttige links en adressen, zoals de gegevens van de wijkagent, de webadressen van gemeentelijke sites, en dergelijke. Verder is aan de website een contactformulier toegevoegd, waarmee u op een eenvoudige manier een mailtje kunt sturen naar de redactie of naar de wijkraad. Tot slot kunt u op de site eerdere edities van ‘Het Parkenblad’ inzien, de verslagen van de wijkraad raadplegen, en lezen waar de wijkraad mee bezig is. Surf naar www.deparken.nl en bekijk hoe mooi en informatief de website van uw wijk is geworden!

Adressen

Colofon

Wijkraad De Parken postadres: Generaal van der Heijdenlaan 6 7316 BC Apeldoorn mailadres: info@deparken.nl webadres: www.deparken.nl

Het Parkenblad is een uitgave van Wijkraad De Parken. Het verschijnt twee keer per jaar en wordt gratis bezorgd op ruim 990 adressen in de wijk ‘De Parken’ in Apeldoorn.

Bestuursleden R. Sijbesma (Dolf), voorzitter Telefoon: 055-5760880 L.J. Labrujere (Leo), vice-voorzitter Telefoon: 055-3554685 G.H. Meijerman (Gert), secretaris Telefoon: 055-5789279 H. Hopman (Henny), penningmeester Telefoon: 055-5760660 H. ter Braak (Hetty), lid Telefoon: 055-5787850

18

Bewonerspagina! Schroom niet en stuur uw ingezonden brief, uw oproep, uw foto of andere bijdrage in. Op die manier ontstaat een soort forum waar wijkbewoners elkaar digitaal ontmoeten en spreken.

Het Parkenblad

Redactie Hetty ter Braak Karlijn van Onzenoort Eindredactie Tekstbureau KVO, Apeldoorn

Redactieadres Het Parkenblad p/a Generaal van Heutszlaan 12 7316 CH Apeldoorn parkenblad@deparken.nl Advertenties Penningmeester Wijkraad De Parken Telefoon: 055-5760660 Lay-out en druk VDA-groep Apeldoorn

Het bestuur van wijkraad De Parken wenst u alvast prettige kerstdagen en alle goeds voor 2007.


Met Paul Roescher vindt u

alles onder één dak: keuken • badkamer • vloer • haard

Koopt u naast de keuken ook de badkamer, de haard, het parket en/of kasten? Dan bent u extra voordelig uit want Roescher kent COMBI-KORTINGEN. Dat is niet alleen goedkoper, maar ook makkelijker want alles kan in één keer geregeld worden. Hieronder een voorbeeld van de vele mogelijkheden! Gezellige hoekkeuken. Helemaal compleet met koeling, oven, gaskookplaat, schouwafzuigkap, werkblad met waterkering en spoelbak, luifel boven schouw.

3115,-

Gezellig een dagje winkelen in de duizenden meters showroom. Met meer dan 500 keuken-, bad-, en haardopstellingen! Uniek voor Europa! Een weergaloos assortiment, een presentatie met ongeëvenaarde allure! En tóch lager in prijs dan waar ook! Komt dat zien!

Keuken

Badkamer Villeroy & Boch. Een frisse en vrolijke badkamer bestaande uit: 2x wastafel met sifonkap, 2x luxe toogspiegel, handige badkamerkast, luxe hoekbad, wandcloset en inbouwreservoir, éénhandel kranen van Damixa. Aanbiedingsprijs 2395,Minus 10% in combinatie met keuken wordt:

Stelpost wand- en vloertegels, eerste 5 m2 gratis in combinatie met complete badkamer =

Badkamer / Tegels

Prachtige schouw van ‘white limo stone’ met zeer hoog afwerkingsniveau. Gaskachel 2105,-, inclusief schouw 3050,-. Minus 5% in combinatie met keuken en badkamer wordt:

2897,597,675,-

Loft laminaatvloer Voor 35 m2628,- Minus 5% in combinatie met keuken en badkamer wordt: Schuifdeurkast 200 cm brede kast inclusief interieur. Vanaf 750,Minus 10% in combinatie met keuken wordt:

Parket

Haard

Kast

Hoog in kwaliteit 5 jaar garantie op keuken en meeste apparatuur

Alles bij elkaar:

9965,-

Europa’s grootste keus Op 6000 m2 alles voor keuken, bad, vloer en haard. Ongelooflijk, wat een keuze!

Waarin is Paul Roescher expert? 1. 2. 3. 4. 5.

Keukens SupreMatie keukens Budgetkeukens Badkamers SupreMatie badkamers 6. Tegels 7. Haarden 8. Schouwen

Lager in prijs dan waar ook! Overal en direct de laagste prijs. Combi-voordeel Samen nog voordeliger. Apeldoorn: Megastore • Keukens • badkamers • tegels • haarden • parket Vlijtseweg 196 Tel. (055) 3601747 www.paulroescher.nl

2155,526,-

Rijssen: Megastore • keukens • badkamers • tegels Plaagslagen 2 Tel. (0548) 540 340

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Kachels Parket Laminaat Slaapkamerkasten Sauna’s Stoomcabines Whirlpools Buitenspa’s

PAUL ROESCHER Let op: Haarden en parket alleen in Apeldoorn.

K E U K E N

B A D

V L O E R

H A A R D

Open: di. t ⁄m vrij. 9-18 uur (zat. -16.30 uur). Koopavond=do. Zon/feest dagen gesloten.


Thoma-TBB Makelaars brengt droomhuizen dichterbij

Loolaan 1 7314 AA Apeldoorn

T E

055 52 60 888 apeldoorn@thoma.nl

Wij zijn u graag van dienst!

www.thoma.nl LOCHEM • APELDOORN • BORCULO • BRUMMEN • DEVENTER • D O E T I N C H E M • E E R B E E K • G O R S S E L • R I J S S E N • R U U R L O