Parkenblad winter 2015

Page 1

Foto: A.A.J. Berkenhagen

Een uitgave van Wijkraad de Parken | winter 2015

IN DIT NUMMER

› Parkenfeest 4 en 5 september 2015 › Terug in de tijd: Familie Tutein Nolthenius › Parkenportret › BuurtWhatsApp › Oog voor detail - Energie besparen, duurzaamheid en comfort

De Parken

W I J K RA A D • A P E L DO O RN


WINTERSLAAP ? landschap

groendaken

woningbouw

mobilane

tuin

bestratingen

boomverzorging

kwekerij

ontwerp

aanleg

onderhoud

kant&klaar

Hoveniersbedrijf van Triest BV is een gerenommeerd hoveniers- en groenbedrijf. Sinds 1982 realiseren wij hoogwaardige projecten op het gebied van tuinaanleg, onderhoud, openbaar groen, boomverzorging en landschapsontwikkeling. Onze opdrachtgevers zijn particulieren, bedrijven, overheden, instellingen, ziekenhuizen en woningcorporaties.

site

route

HOVENIERSBEDRIJF VAN TRIEST BV Tongerenseweg 116, 8162 PP Epe, telefoon (0578) 621 624, info@vantriestbv.nl, www.vantriestbv.nl


Colofon Het Parkenblad is een uitgave van wijkraad De Parken. Het verschijnt twee keer per jaar en wordt gratis bezorgd op ruim 1100 adressen in de wijk “De Parken” in Apeldoorn.

Beste medewijkbewoners,

Het bestuur van de wijkraad De Parken wordt gevormd door Dolf Sijbesma - voorzitter, Sylvester Nieuwe Weme - secretaris, Willem Stegink - penningmeester en Coosje Wesselink - bestuurslid.

Ons jaarlijkse bijeenzijn op de weide bij Marialust begin september was vooral getekend door water, véél water, waardoor er minder wijkbewoners de weg naar de, nogal drassige, weide vonden. De vrijdagavond was, ondanks het geringe aantal bezoekers van ongeveer 70, toch sfeervol en geanimeerd. De zaterdag, met de ‘kermis’ voor de jongere wijkbewoners, was nog net geen ramp, het aantal bezoekers, ongeveer één derde van ‘normaal’, bracht toch niet de stemming die verwacht werd. Wij gaan ons beraden over een andere invulling c.q. locatie, zodat wij minder afhankelijk zijn van de weeromstandigheden.

Op de website www.deparken.nl vindt u onder “Wijkraad” het telefoonnummer van de wijkraad en de verslagen van de jaarvergaderingen.

Samenstelling en redactie Coosje Wesselink Fotografie Coverfoto: Adrie Berkenhagen Redactieadres parkenblad@deparken.nl Advertenties zie www.deparken.nl onder: ‘’het Parkenblad”. Opmaak en druk A M A Z I N G Mixed Media Minds www.amazing.nl

Het bestuur van Wijkraad De Parken:

v.l.n.r. Sylvester Nieuwe Weme: secretaris, Coosje gWesselink: bestuurslid, Willem Stegink: pennin tter voorzi a: meester, Dolf Sijbesm

Volg Wijkraad De Parken ook op Facebook: www.facebook.com/deparken

Hier weer mijn halfjaarlijkse berichtgeving over het reilen en zeilen van en binnen onze wijk.

Zoals wellicht opgevallen loopt er, op verzoek van enige hondenbezitters, een proef op de weide voor Marialust, het gaat hier om een zgn. HLP, een hondenlosloopplaats. Middels een (steekproefsgewijze ) enquête, te houden in december/januari aanstaande, zal hierover uw mening worden gevraagd en de uitslag zal worden gepresenteerd/besproken in onze jaarvergadering. Een artikel van deze hondenbezitters vindt u verderop in dit blad. De jaarvergadering vindt plaats op 2 februari 2016 om 20.00 uur in gebouw ‘Irene’, zie kader hierover verderop in het blad. Er zijn plannen in de maak om ‘reguliere wijkborrels’ te organiseren, te beginnen met een ‘Kerstborrel’, hierover wordt u altijd tijdig geïnformeerd. GIRO 2016 De Giro 2016 in Apeldoorn is een feit. De presentatie van de teams vindt plaats op donderdag 5 mei (Hemelvaarts- èn Bevrijdingsdag) op de markt. De eerste etappe (de proloog een tijdrit) is op vrijdag 6 mei. De gemeente Apeldoorn wil zich aan de wereld presenteren door deze etappe voor een (groot) deel door onze wijk ‘De Parken’ te laten gaan. De route door Apeldoorn wordt: start Omnisport, vervolgens Zutphensestraat-Deventerstraat, dan langs Kanaal-Noord, via een stukje Edisonlaan naar de Boerhaavestraat, vervolgens via de Generaal van Heutszlaan-de Generaal van der Heydenlaan-Generaal van Swietenlaan naar de Paslaan en de Kerklaan en via de Soerenseweg-Jachtlaan naar de finish op de Loolaan bij de Bosweg. De totale lengte van deze etappe is 9,8 km. U ziet dat een prachtig stuk van ‘De Parken’ wordt getoond aan de, wereldwijd meekijkende, liefhebbers, laten we er een groots feest van maken. (Wijk-)bewoners langs de route en verder belanghebbenden worden tijdig door de gemeente nader op de hoogte gesteld over de impact van bovenstaande op het ‘dagelijkse leven’. Ook via www.deparken.nl wordt u op de hoogte gehouden, bezoek dus van tijd tot tijd onze website. Met vriendelijke groeten, uw voorzitter, Dolf Sijbesma

3

Parkenblad


Kom vrijblijvend een kijkje nemen bij één van onze locaties en ontvang bij plaatsing van uw kind een tegoedbon ter waarde van € 25 te besteden bij Zoem Kidsfashion in Apeldoorn (zie website voor voorwaarden)! • Kinderdagverblijf De Kindertuin, Marconistraat 211 (nu ook 47 weken contract op jaarbasis mogelijk) • Peutergroep De Parken, Kastanjelaan 9 Neem voor meer informatie contact op met unitmanager Jessica Rattink, tel. 06 – 47 133 177 of jessicarattink@kinderopvangook.nl 4 Parkenblad


Parkenfeest 4 en 5 september jl.

‘Driemaal is scheepsrecht’ hopelijk gaat dit niet op voor het Parkenfeest Tekst: Coosje Wesselink

Zeus was de heerser van de hemel. Pluvius, zender van de regen, is zijn bijnaam. En die bijnaam maakte hij wéér waar tijdens het Parkenfeest op 4 en 5 september. Vorig jaar was hij ook al onze ongenode gast. Laat het nu genoeg zijn en moge Helios stralen op 2 en 3 september 2016. Dankzij de vrijwilligers Jan Brouwers, Jan Willem Brouwers en Boudewijn van Werven en meewerkend voorman Dolf Sijbesma stonden de tenten en de parasols (para sol ??) vrijdags op tijd overeind en daarmee waren de banken en de tafels, de tap en de glazen gevrijwaard van regen en bleven de plaatsen voor de band en de catering droog. Op de tien bierbanken zaten rond 18.00 uur onze gasten gezellig en warm dicht tegen elkaar, maar de grote parasols boven de statafels konden amper de mensen drooghouden, hier en daar liep een straaltje in een opstaande kraag en over een rug, of sopte een voet in een schoen, maar ach... een Schavuyt en een wijn met mooi bouquet droegen bij aan de goede sfeer. En verrukkelijke én verrassende hapjes van Brasserie Crummz, bereid onder leiding van Kityo Lo en geserveerd door Jeroen en Daniëlle, stemden de mensen tevree. De CC Riders speelden jazz, rock en vrolijke country en dat beslist níet op de ritme van de regen.

De kermismensen arriveerden zaterdag ‘s morgens even voor achten. Het was voor hen even zoeken naar een niet te drassige plek, een plek waar hun zware wagens zonder problemen weer konden optrekken en wegrijden en waar molens en wanden stevig konden staan. Door de vele regen moesten later de springkussens zo nu en dan wat leeglopen omdat er anders te veel water in zou blijven staan. En gelukkig gaf de zweefmolen ondanks natte stoeltjes veel plezier aan de kinderen. En anders zorgden de ‘juffies’ van Kinderopvang Partou wel voor vrolijke gezichtjes. Kortom, die volwassenen en kinderen die aanwezig waren vonden het gezellig en na afloop en het gezamenlijke opruimen ontvingen wij, digitaal, hartelijke berichtjes. Zeker dát geeft ons de boost om door te gaan, wel nemen wij in overweging het Parkenfeest volgend jaar een iets andere invulling te geven, in ieder geval wat minder weergevoelig te laten zijn. Ook uw input, in raad en/of daad, is daarbij heel welkom.

SAAB

Dank aan de sponsoren van het Parkenfeest Apeldoorn

SAAB Apeldoorn

Stukadoorsbedrijf de Graaf vof 055-5213733 Stukadoorsbedrijf de Graaf vof 055-5213733

5

Parkenblad


Over de Parkengrenzen heen: een vervolg op het artikel over de familie Tutein Nolthenius in de zomereditie van het Parkenblad

Terug in de tij

Tekst: Wim H. Nijhof

De familie Tutein Nolthenius had sterke banden met Apeldoorn. Vader en zoon waren er burgemeester, Peter Marius van 1864 tot 1872, zoon Henri Paul Jules van 1897 tot 1910. Henri Paul Jules woonde in de villa Wilhelminapark 7 in De Parken. De familie bezat sinds 1860 een deel van het landgoed Het Woudhuis en had er een grote villa gebouwd, een buitenplaats. Het was historische grond, dit landgoed, dat lange tijd deel uitmaakte van de Wormingermark die eigendom was van het Lebuïnuskapittel in Deventer. In 1582 ging het landgoed – op een kaart uit 1634 genoemd ’t Woldhuys, later ook Wooldhuyzen - over naar het St. Catharinagasthuis in Arnhem. Hier woonden toen de rijkste boeren van Apeldoorn. In 1752 werd het landgoed opgesplitst: De Woudhuizen en Het Woudhuis. In 1860 kocht de familie Tutein Nolthenius het westelijke deel. In 1975 heeft de gemeente beide delen van het landgoed aangekocht waardoor het oude goed weer in ere was hersteld.

Peter Marius Tutein Nolthenius, in 1814 in Amsterdam geboren, werd in 1852, na een carrière als arts en advocaat burgemeester van Purmerend en later ook van Haarlem. In 1861 vestigde hij zich op het landgoed in Apeldoorn. Drie jaar later werd hij hier burgemeester. In 1897 werd zijn zoon Henri Paul Jules, toen burgemeester van Vlissingen, benoemd tot eerste burger van Apeldoorn. In zijn periode rondom de eeuwwisseling had vooral

de landbouw het moeilijk. Jarenlang waren de oogsten tegengevallen, de landbouwmethodes waren verouderd en de landbouwproducten moesten voor een te lage prijs worden verkocht. De burgemeester en zijn wethouders konden hooguit enige geldelijke steun geven voor ter plaatse georganiseerde cursussen en deze bij betrokkenen aanbevelen. Ook de oprichting van de GeldersOverijsselse Maatschappij van Landbouw en van landbouwcoöperaties had hun volledige instemming. Verder kon een gemeente weinig doen om het lot van de boeren te verlichten. Privé deed de burgemeester, evenals zijn vader en zijn broer Gulian, veel voor de verdere ontwikkeling van het landgoed. In het begin van de twintigste eeuw zijn enkele nieuwe gebouwen gerealiseerd, waaronder drie woningen, in 1909 gebouwd, bestemd voor boswachters en arbeiders. In dat jaar werd ook de boerderij Het Woldhuis 26, oorspronkelijk Groote Geest geheten, weer opgebouwd; daar kwam een collectieve machinale dorserij voor de pachtboeren in het Woudhuis. Broer Gulian Tutein Nolthenius aanvaardde in juli 1892 het rentmeesterschap van het Kroondomein. In april 1905 benoemde koningin Wilhelmina hem voor een periode van twee jaar tot inspecteur van de Koninklijke Houtvesterij Het Loo,

Pater familias, Peter Marius Tutein Nolthenius

6

Parkenblad


Foto: Het landhuis Woldhuis

tevens belast met de functie van jagermeester in de onder zijn beheer staande bossen. In juni 1906 kreeg hij het beheer over de Koninklijke Jacht in Gelderland buiten de rasters en het beheer van de geweerkamer in het Paleis Het Loo. In april 1907 werd Gulian Tutein Nolthenius benoemd tot opperhoutvester. Hij zou deze functie, met een korte onderbreking wegens ziekte en overlijden van zijn vrouw in 1915, vervullen tot 1929. Na zijn eervol ontslag als opperhoutvester en jagermeester leefde Tutein Nolthenius teruggetrokken op zijn landhuis de Kleine Haar te Gorssel. Hier overleed hij ook. Tijdens zijn begrafenis werd hij door boswachters en jachtopzieners in uniform naar zijn graf gedragen. Het landhuis Wolthuys, omstreeks 1865 gebouwd maar in de loop der jaren in verval geraakt, werd in het laatste kwart van de twintigste eeuw ingrijpend gerenoveerd: er werd een verdieping op gebouwd, over het hele complex, en er kwamen nieuwe met

pannen gedekte kappen, het riet was verbannen. Renovatie en nieuwbouw vonden overigens wel plaats met respect voor de oorspronkelijke stijl, reden waarom dit landhuis aan Het Woldhuis 11a, nu in gebruik bij de Stichting Veldwerk Nederland, een plaats heeft gekregen op de gemeentelijke monumentenlijst. Het verdient die status vooral omdat het het woonhuis van de bekende regentenfamilie Tutein Nolthenius was, en omdat het als landhuis karakteristiek is voor de tweede helft van de negentiende eeuw. Naast het landhuis werd tegelijkertijd een forse boerderij gebouwd, Het Woldhuis 13, oorspronkelijk als een dubbele rug aan rug gelegen boerderij, met de beide woongedeelten tegen de korte eindgevels en de stallen in het centrale deel. In de loop der jaren is er veel gewijzigd aan het complex; alleen het zuidelijke deel wordt nog bewoond, het andere deel is vele jaren geleden al tot stal verbouwd.

7

Parkenblad


Wilhelminapark te Apeldoorn Wilhelminapark te Apeldoorn Wilhelminapark te Apeldoorn

metselwerk – stucwerk – voegwerk metselwerk – stucwerk – metselwerk – stucwerk – voegwerk voegwerk Wij hebben jarenlange ervaring in het traditioneel werken met een verscheidenheid in kalkmortels. Wij hebben jarenlange ervaring in het bij traditioneel metniet een gebruikt. verscheidenheid in kalkmortels. Cement wordt ons in dewerken restauratie Wij hebben jarenlange ervaring in het bij traditioneel metniet een gebruikt. verscheidenheid in kalkmortels. Cement wordt ons in dewerken restauratie Cement wordt bij ons in de restauratie niet gebruikt. Referenties gebruikte hoeveelheden kalkmortels zonder toevoeging cement: gebruiktekghoeveelheden kalkmortels toevoeging cement:6.000 kg. IJsselkadeReferenties Deventer 110.000 – Rijksmuseum 32.000 kgzonder – Kloostertuin Deventer gebruiktekghoeveelheden kalkmortels zonder toevoeging cement:6.000 kg. IJsselkadeReferenties Deventer 110.000 – Rijksmuseum 32.000 kg – Kloostertuin Deventer Duizenden meters aan traditioneel voegwerk. IJsselkade Deventer 110.000 kg – Rijksmuseum 32.000 kg – Kloostertuin Deventer 6.000 kg. Duizenden meters aan traditioneel voegwerk. Duizenden meters aan traditioneel voegwerk.

www.venemarestauratie.nl www.venemarestauratie.nl www.venemarestauratie.nl


Tot 25% via het dak

Warmteverliezen bij een nietgeĂŻsoleerde woning

Tot 25% via ramen en deuren Tot 35% via buitenmuren

Tot 15% via vloer en grond

Energie besparen, duurzaamheid en comfort

Oog voor detail De onderwerpen energie besparen, duurzaamheid en comfort komen we veelvuldig om ons heen tegen. Soms te pas en te onpas, maar terecht is er volop aandacht voor! Maar bij deze onderwerpen is het erg belangrijk te formuleren wat we eronder verstaan en wat we ermee willen bereiken. Het zijn onderwerpen die vooral en uitvoerig aan bod komen als we met (potentiÍle) opdrachtgevers praten over verbouwen en aanpassen van de woningen het (terug-) restaureren van details en ruimten in de woning. In De Parken speelt daarbij het karakter en soms het monument zijn van de woning een erg belangrijke rol. Rondom energie spelen thema’s een rol als: a. Lagere energierekeningen. b. Comfort verbeteren. c. Investeren in de waarde van de woning. a. Hoe kunnen we onafhankelijker worden van fossiele energie als gas en olie, en zorgvuldiger omgaan met ons drinkwater?

Minder verbruiken, en gebruik maken van alternatieven. Minder verbruiken door het isoleren van de woning en bewuster/zuiniger installaties gebruiken voor verlichting, verwarming en warm water maken. Een van de plaatjes geeft een beeld van het warmteverlies van een gemiddelde woning. Lees verder op pagina 10

9

Parkenblad


Vervolg van pagina 9 Alternatieve energiebronnen zijn bijvoorbeeld warmteterugwinning (uit ventilatielucht en douchewater), gebruik van bodemwarmte voor warmteen koudeopslag (WKO), luchtwarmtewisselaars, zonneboilers voor warmwater voor verwarmen en warm tapwater, lage temperatuurverwarming als vloerverwarming (ook op de verdieping op een houten vloer!) en middels speciale radiatoren, en pv-panelen voor het opwekken van elektriciteit. Woningen kunnen zelfs energie gaan opwekken, als onderdeel van het plan “nul op de meter”. Bij het beperken van drinkwatergebruik zijn waterbesparende mogelijkheden met douchekoppen en kranen bekend. Dat geldt ook voor waterbesparende toiletten. Er zijn zelfs alternatieven voor de toiletten, de zgn. vacuüm toiletten. Daarbij is een zogenoemd. grijs-watercircuit aan te leggen om regenwater op te slaan en te gebruiken voor bijvoorbeeld het doorspoelen van toiletten en gebruik in de wasmachine. Elk systeem en elke benadering heeft eigen kenmerken ten aanzien van investeringen, terugverdientijd, gebruiksgemak, technische integratiemogelijkheden in de woning, uiterlijk en haalbare comfortverbeteringen. Bij het reduceren van de kosten is collectieve inkoop van energie te overwegen, daarnaast natuurlijk ook uit ideëel oogpunt in Apeldoorn zélf te organiseren! Foto’s: Aad Witteveen

Isolerende beglazing.

10 Parkenblad

Dit past binnen de doelstellingen die de gemeente Apeldoorn opnieuw in een artikel in De Stentor op 25 november jl. heeft geformuleerd: Apeldoorn energieneutraal in 2030. b. Comfortverbetering is een belangrijke drijfveer om te investeren; het verbeteren van het leefklimaat in de woning. We denken aan warmteverdeling in en tussen ruimten, snel opwarmen van ruimten, snel en voldoende warmwater, vermijden tocht, vermijden lawaai van technische installaties, regelbare en praktisch te bedienen verlichting, zorgvuldig en efficiënt ventileren, installaties bedienen en programmeren en op afstand bedienbaar met een smartphone enz. c. Investeren in het energiepakket van de woning kan de waarde of waardevastheid van de woning vergroten. Het is zeker een factor die de woning beter verkoopbaar maakt. Toch moet de nadruk van de investering liggen bij eigen gebruik. Veel woningen in De Parken hebben massief stenen buitenmuren, steens opgebouwd en nog geen spouwmuur (vanaf ca 1925). Ze zijn (oorspronkelijk) niet geïsoleerd. Met goed isoleren is een hoog rendement te behalen, maar sluit de woning niet helemaal af! Zorgvuldig ventileren is een noodzaak! Bij het isoleren van de buitenmuren aan de binnenzijde


liggen er zeer belangrijke aandachtspunten bij de opleggingen van vloer- en dakbalken in deze muren. Bouwfysisch is er een complexe overgang van de balken van warm binnen naar koud buiten (-muur). Over de noodzaak van goed metselwerk en voegwerk heb ik eerder een artikel in het Parkenblad geschreven. Let op vocht in/door de muur van buitenaf en vochtige lucht als gevolg van het leven in huis en het beter isoleren van o.a. de muren; een condensrisico! Om enkel glas te vervangen door isolerende beglazing zijn er meerdere mogelijkheden. Van isolerend enkelglas tot en met dubbel (of 3-)bladig isolatieglas. En met een glasstructuur die past bij de bouwperiode van de woning. Isolerend enkel glas isoleert natuurlijk minder dan dubbelbladig HR++ glas, maar zit t.a.v. isolatiewaarde wel midden tussen gewoon enkelglas en het HR++ glas in. Dit isolerende enkelglas, het zgn. monumentenglas, levert minder problemen op in de (oorspronkelijke) detaillering van het raamhout en bijvoorbeeld verticaal schuivende ramen. Ook voor metalen ramen kan het de enige oplossing zijn. En als kozijnen en ramen aangepast moeten worden, en een isolerende

dakplaat aangebracht wordt; hoe verhoudt het zich in bouwkundige details ten opzichte van het historische en soms monumentale karakter van het huis? En het willen kunnen voldoen aan het PKVW; Politie Keurmerk Veilig Wonen? Vanuit de omgevingsen monumentenvergunning kunnen hier door de gemeente (en bij Rijksmonumenten de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) nadrukkelijk eisen aan gesteld worden. Subsidieregelingen, gunstige leningscondities en bijvoorbeeld het restauratiefonds kunnen u als bewoner tegemoet komen om een investering te doen. Met bouw- en installatiepartners hebben we inmiddels een aantal woningen in De Parken verbouwd, gerenoveerd en energetisch zeer sterk verbeterd. En zo ervaring opgedaan met betrekking tot toepasbare technieken, rendementen en comfortverbeteringen. Wilt u eens vrijblijvend met ons of partners praten over uw woonwensen en woning? We besteden er graag energie aan! Aad Witteveen, Architect adviseur

Zondag 20 december 2015

Parken [Kerst] BuurtBorrel Speciaal voor u als parkenbuurtbewoner: op zondag 20 december 2015 bent u als bewoner van De Parken vanaf 16.00 uur van harte welkom bij Het Koetshuis (Verzetsstrijderspark 14). Kom kennismaken met onze oergezellige ParksociĂŤteit, waar wij graag met u het glas heffen ter inleiding van een mooie Kerst en een succesvol 2016. Samen maken wij er een geweldige middag van.

Tot 20 december, goed om elkaar dan te ontmoeten.

De ParkenBuurtBorrel zal vanaf heden elke laatste zondag van de maand plaatsvinden vanaf 16.00 uur.

11

Parkenblad


Precies een jaar geleden stond in Het Parkenblad een eerste aankondiging over de BuurtWhatsApp in onze wijk. Hoogste tijd nu voor een update, want er is in een jaar veel gebeurd. Zo is het aantal straatapp-groepen uitgebreid. Ook heeft de gemeente informatieborden laten plaatsen om personen met kwade bedoelingen te attenderen op het bestaan van de BuurtWhatsApp.

BuurtWhatsApp moderne variant van de buurtwacht Maar eerst nog even het geheugen opfrissen: wat is de BuurtWhatsApp ook weer? Een BuurtWhatsApp is een WhatsApp-groep met als doel het signaleren van verdachte situaties en personen in een bepaalde straat, buurt of wijk het informeren van andere bewoners daarover.

Foto: Karlijn van Onzenoort

12 Parkenblad

Het is eigenlijk de moderne variant van de buurtwacht. Met het melden van verdachte situaties/personen in een BuurtWhatsApp worden buurtbewoners snel gewaarschuwd en kunnen zij de verdachte(n) in de gaten houden. Ondertussen kan de politie worden ingelicht en eventueel tot actie overgaan.


Straatapps in De Parken Het netwerk van BuurtWhatsApps in De Parken bestaat inmiddels uit de volgende zeven ‘straten’, die met kleurtjes zijn weergegeven in het kaartje hiernaast: • Tutein Noltheniuslaan, in combinatie met Kastanjelaan • Generaal van Heutszlaan, in combinatie met Van Aelstlaan • Generaal van Heutszlaan, in combinatie met Alexanderlaan en Marialust • Generaal van der Heydenlaan • Generaal van Swietenlaan • Anna Paulownalaan • Molleruslaan-Noord. Elke straatapp-groep heeft een eigen beheerder. Alle beheerders zijn ook als deelnemer toegevoegd in alle andere straatapp-groepen. Op het moment dat er iets verdachts wordt gesignaleerd in de Tutein Noltheniuslaan, wordt dit via de Tutein-app gedeeld. De beheerders van de andere app-groepen geven het bericht vervolgens snel door via hun eigen straatapp. En zo zijn binnen enkele seconden de bewoners van meerdere straten ingelicht.

actief is. De verwachting is dat het netwerk snel groter wordt. Op www.deparken.nl/deparken/ veiligheid-buurtwhatsapp vindt u de namen van de contactpersonen met wie u contact kunt opnemen wanneer u voor uw straat een groepsapp wilt opzetten. Ook staan er adviezen van de wijkagent over wat u wel en niet kunt doen bij het zien van een verdachte situatie/persoon. Alice Vlottes en Karlijn van Onzenoort

Successen dankzij de app In diverse plaatsen in Nederland heeft de BuurtWhatsApp inmiddels al tot succes geleid. Er zijn criminelen aangehouden en het aantal woninginbraken is in sommige buurten gedaald. Onlangs was het voorbeeld van Tilburg op het NOS-Journaal. Ook in onze wijk hebben we al kleine succesjes geboekt. Zo was de wijkagent zeer positief over de tips die hij binnenkreeg over een trio (‘bekenden van de politie’) dat begin april langs de Grift liep. Ook is een man opgepakt die een inbraak pleegde in een schuur. Contact met gemeente en wijkagent Hoewel de BuurtWhatsApp in onze wijk een burgerinitiatief is, hebben de beheerders regelmatig overleg met de gemeente (in de persoon van stadsdeelmanager Wim Bergink) en wijkagent Ronald de Man. Daar is onder andere afgesproken dat de gemeente borden laat plaatsen in de wijk om mensen erop te attenderen dat de bewoners via WhatsApp aan buurtpreventie doen. Voorlopig zijn op voorstel van de beheerders zes borden geplaatst bij ingangen van de wijk. Dekkend netwerk Momenteel zijn we bezig om beheerders te zoeken voor de straten, waar nog geen straatapp-groep Kaartje gemaakt door Han Reukers

13 Parkenblad


Persoonlijke aandacht? Bij ons krijgt u het.

Kleinschalige verpleeghuiszorg prachtig gelegen in de Parken. • Villa Astra • Villa Marianna

www.steppingstones.nl | 06 – 10 828003


Antiekmarkt in het water gevallen Tekst: Anne Kuijpers

Alweer de vierde Parkenbuurt-antiekmarkt werd gehouden op het weiland voor Marialust. Twaalf deelnemers arriveerden in de vroege ochtend met volgepakte auto’s en hadden rond 9 uur hun marktkraam ingericht met spulletjes, veel van voor 1940. Antiek, boeken, schilderijen, brocante serviesgoed, antiek speelgoed, maar ook meubeltjes uit de zestiger jaren (het nieuwe ‘antiek’): alles was leuk uitgestald. De eerste kopers waren er vroeg bij en mooie verzamelitems wisselden van eigenaar. Helaas begon het al gauw flink te regenen en het veldje voor de kramen veranderde in een modderglijbaan. Gelukkig hadden we goede marktkramen met waterbestendig dak en achterzeilen. De deelnemers hielden met zeilen en plankieren

het gras beloopbaar en de kopers bleven moedig komen. Toch ging er jammer genoeg, betrekkelijk veel weer mee naar huis. Maar, behalve de verkoop, is het leuke van deze buurtmarkt ook het contact met de daarbij horende gezelligheid. Een kop soep, een glas wijn, een stuk suikerbrood. En je hoort prachtige verhalen van mensen die op Het Loo gewerkt hebben of die poppenhuizen of langspeelplaten met operettemuziek verzamelen. En als je dan thuis nog een koffer met operetteplaten hebt, is het contact gauw gelegd. We hopen op een herkansing volgend jaar met mooi weer. Mocht u zich al willen opgeven voor een standplaats e-mail dan naar annekuijpers@hotmail.com.

Een ontmoeting op het Parkenfeest en hoe het verder ging Tekst: Coosje Wesselink

Tijdens de borrel op het Parkenfeest kregen wij bij het uitserveren van de hapjes hulp van een paar bewoners van Wooninitiatief Villande. Ik wilde hen graag uitgebreider leren kennen en sprak met Daniëlle en Jeroen in het Sophiahuis, hun woning hier in de Parken (www.wooninitiatief-villande.nl): Daniëlle, krijgen jullie een opleiding in horecawerk? Ja, wij zijn een paar jaar op het Spelderholt geweest. Jeroen, werk je alleen in de horeca, of doe je ook nog ander werk? Ik help alleen bij Daniëlle het uitserveren en zo, bij het Oude Kantongerecht bijvoorbeeld. Daniëlle: ik doe ook administratief werk en ik werk bij een zorgboerderij. Jeroen: En we hebben ook een dag bij de Scherpenbergh gewerkt, dat was leuk. Krijgen jullie ook een salaris? Daniëlle: nee, wij doen dat

werk om te leren en ook om andere dingen te doen dan alleen maar thuis te zijn. En als jullie niet werken, wat doe je dan? Jeroen: ik zit op fitness bij Buitenhuis en daar doe ik ook aan spinning. En we moeten onze kamer elke week schoonmaken, stof afnemen en zo.En ik ga ook vaak een Jeroen weekend naar huis in NoordHolland. Daniëlle: we gaan ook wandelen om de buurt goed te leren kennen en de weg te vinden, dat is best moeilijk. Mijn moeder vindt het ook leuk om mee te wandelen, zij woont in Apeldoorn. En we moeten helpen schoonmaken. Twee andere jongens zitten op hockey. Jeroen en Daniëlle hebben het naar hun zin in de Mariannalaan en verheugen zich nu vooral op pakjesavond en op de kerstdagen. Ik ga in 2016 zeker nog eens weer bij hen langs.

15 Parkenblad


WAAR Apeldoorn Oranjerie 153 7311 WG Apeldoorn apeldoorn@ditiswaar.nl www.facebook.com/waarapeldoorn

WAAR Zutphen Korte beukerstraat 14 7201 KP Zutphen zutphen@ditiswaar.nl facebook.com/waarzutphen


Van Utrecht naar Apeldoorn

Parkenportret Foto: Monique Janssens

Afgelopen mei verruilden Jeroen Janssens en Annemarie van Amerongen (beiden 32 jaar) hun knusse jarendertigwoning in Utrecht, voor een twee-onder-een-kapwoning aan de Louisalaan. De keuze voor Apeldoorn was een samenkomst van verschillende factoren. Jeroen heeft tot zijn studententijd in Apeldoorn gewoond en kent de stad dan ook erg goed. Annemarie kende de stad alleen van bezoekjes aan de familie van Jeroen, maar wilde graag meer ‘buiten’ wonen. Ook wilde zij graag een winkel beginnen. In Apeldoorn zijn daar nog voldoende mogelijkheden voor. Maar voor het zover was begon eerst de huizenjacht. ‘Samen met mijn ouders en de ouders van Jeroen heb ik denk ik wel 25 huizen in verschillende wijken

bekeken’, zegt Annemarie. Jeroen vult aan: ‘Ik ging niet altijd mee omdat het voor mij al direct duidelijk was in welke wijk ik wilde wonen. Het was ApeldoornNoord en dan met voorkeur voor De Parken. Voor Berg en Bos vind ik ons nog te jong. Annemarie kende de wijken allemaal nog niet zo goed, dus zij moest hier nog een beetje meer gevoel bij krijgen.’ Lees verder op pagina 19

17

Parkenblad


je auto weer als nieuw! n? e d e r v e t l a a N i et h e l e m ltijd! A . p o t e h n e W i j l os s

Laan van Spitsbergen 110 of Lange Amerikaweg 66 www.blinq.nl


Vervolg van pagina 17 Annemarie vervolgt: ‘We keken eerst alleen naar jarendertighuizen. In Apeldoorn staan veel leuke huizen maar de wijken spraken mij (zoals Jeroen al had voorspeld) niet allemaal aan. Ze zeggen vaak dat de plek belangrijker is dan de woning omdat je de plek minder makkelijk kan veranderen. Toen zijn we onze blik gaan verruimen en vonden we een huis uit 1960 op de Louisalaan. Om het huis helemaal aan de wensen van het stel te laten voldoen moest flink verbouwd worden. ‘We hebben vaak tegen elkaar gezegd dat we het lelijkste huis hebben in de mooiste buurt van Apeldoorn. Echter nu het helemaal naar onze wens verbouwd is, zijn we toch wel erg trots op ons nieuwe thuis.’ Leuk detail; ze hebben een glas-in-loodraam uit hun huis in Utrecht na laten maken en verwerkt in hun nieuwe huis. Zo is er een klein stukje Utrecht mee naar de Louisalaan in Apeldoorn. De Louisalaan is een fijne, gemoedelijke laan waar ieder jaar een zomerbarbecue wordt georganiseerd. Afgelopen augustus kregen Annemarie en Jeroen dan ook gelijk de kans om de bewoners van de Luizelaan (zoals de straat ook wel genoemd wordt vanwege het fijne luizenleven dat je hier kan ervaren) beter te leren kennen. Andersom kregen de buren direct de kans om kennis te maken met BAST bbq-kokoskool, briketten gemaakt van kokosnootbastenafval uit Indonesië. Jeroen is de eigenaar van dit product en hij is hard aan het werk om dit groot te laten worden in Nederland en daarbuiten. De inspiratie van Bast komt uit Indonesië waar Jeroen geboren is. ‘Ik heb een prachtige kans gehad door hier in Nederland op te mogen groeien en nu kan ik, door de economie daar te stimuleren, helpen om andere mensen ook een betere kans te geven. Daar doe ik het uiteindelijk voor!’ Tijdens de verbouwing van hun huis is Annemarie eigenaar geworden van WAAR, een duurzame cadeauwinkel in Zutphen. Inmiddels is ook haar tweede winkel geopend in de binnenstad van Apeldoorn. Al na haar studie facility management wist ze dat ze graag een winkel wilde beginnen. Door veel ervaring op te doen bij o.a. Albert Heijn en Dille & Kamille vond ze hier in Apeldoorn eindelijk de mogelijkheid om haar droom te verwezenlijken. ‘Duurzaam is hierbij een logische keuze. Ik ben absoluut voorstander van commercieel ondernemen maar naar mijn idee kan dat alleen langdurige kans van slagen hebben als je ook rekening houdt met

mens en milieu.’ Naast het drukke ondernemersbestaan is het fijn om thuis te komen in De Parken. ‘Wat zo heerlijk is aan deze wijk is dat het rustig is, je je constant omgeeft met prachtige uitzichten en het is zo mooi groen. En alles is dichtbij, je bent zo in de stad en zo in het bos!’ vertelt Annemarie enthousiast. ‘Na een dag werken is het heerlijk thuiskomen. Met onze beagle Bo kunnen wij heerlijk wandelen in de buurt en maar ook zijn we vaak in het bos te vinden. Dat is zo heerlijk dichtbij! Wij gaan ons zeker goed thuis voelen in de mooiste wijk van Apeldoorn en omgeving!’.

We hebben vaak tegen elkaar gezegd dat we het lelijkste huis hebben in de mooiste buurt van Apeldoorn

19 Parkenblad


Voor

Na

Voor al uw terrazzo restauratie- en nieuw werk kunt u terecht bij Granito di Italia. Of het nou gaat om een badkamervloer, aanrechtblad of mozaĂŻek: Granito di Italia is dĂŠ specialist op dit gebied! Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of een offerte. Michael Mairhofer Koninginnelaan 239 7315 DW Apeldoorn T (055) 579 15 65 of 06 218 186 22 www.granitodiitalia.nl

MIXED MEDIA MINDS @amazing

De Mixed Media Minds van Amazing geloven in een vakkundige mix van online- en offline communicatie, met het doel om sterke merken te bouwen. Dat doen we voor grote en kleine merken, in een wereld die 24/7 communiceert. Deze verfrissende benadering vind je terug in onze manier van denken en werken.

WWW TELEFOON EMAIL

amazing.nl 055 526 88 88 welkom@amazing.nl


Stukadoorsbedrijf de Graaf vof 055-5213733

Nieuw bestemmingsplan - vervolg In het vorige Parkenblad is de situatie rond het bestemmingsplan beschreven. In het bijzonder ging het over de ruime mogelijkheden voor evenementen in het Oranjepark. Enkele bewoners zijn in beroep gegaan tegen het besluit van de gemeente en de wijkraad heeft zich hierbij aangesloten. Inmiddels heeft de Raad van State uitspraak gedaan en op het belangrijkste punt de bewoners en de wijkraad in het gelijk gesteld: “De (gemeente)raad heeft … niet inzichtelijk gemaakt dat een beoordeling heeft plaatsgevonden van de te verwachten geluidbelasting en de te verwachten parkeer- en verkeersdruk ten gevolge van de

Muziek in de Parken Na het Rondje muziek in de Parken in 2013 is het wat stil gebleven… Wij willen dit in 2016 graag opnieuw organiseren op een zondagmiddag zo eind mei/begin juni. In diverse huizen in De Parken wordt dan muziek gemaakt, waarbij Parkenbewoners in- en uit kunnen lopen om mee te genieten. Speelt u een instrument? Alleen of in een duo of ensemble? Wilt u dat delen met uw wijkgenoten? Neem dan contact op met Willem Stegink (06 – 8296 6136) of stuur een e-mail naar info@deparken.nl

toegestane evenementen ter plaatse van het gehele Oranjepark op basis van de maximale mogelijkheden van het plan. … vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Apeldoorn van 18 december 2014, nummer 93-2014, voor zover het betreft de gebiedsaanduiding “evenementenzone - locatie 2” die aan het Oranjepark is toegekend”. De hele uitspraak is te vinden op http://www. raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekstuitspraak.html?id=84891 Een mooie eerste stap, maar we zijn er nog niet. De gemeente is nu aan zet om alsnog een beoordeling te maken wat redelijke maxima zijn voor evenementen in het Oranjepark. Wij zullen dit uiteraard nauwgezet volgen.

Cantatediensten Grote Kerk 2016 In de Grote Kerk aan de Loolaan worden ook in 2016 weer cantatediensten georganiseerd met het Gelders Bach Collegium en professionele musici. Op het programma staan: 17 januari BWV 72 Alles nur nach Gottes Willen 14 februari BWV 22 Jesus nam zu sich die Zwölfe 20 maart Heinrich Schütz Johannes Passion 17 april BWV 12 Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen De dienst begint om 19.15 uur. Toegang is vrij, er is een uitgangscollecte.

21 Parkenblad


Stelt u zich eens voor: een mooi stuk open grasland, midden in een woonwijk, met een goedgesloten hek eromheen… Grote kans dat hondenbezitters deze plek snel ontdekken als favoriete locatie om hun viervoeter te laten loslopen en spelen met soortgenoten! En dat is dan ook precies wat er gebeurde met de weide voor Marialust. Hoe het zover kwam, en vooral: hoe het in de toekomst verdergaat, kunt u in dit stukje lezen. Tekst: Berry Meester en Karlijn van Onzenoort, foto’s: Berry Meester

Honden los op weide Na het vertrek van de schapen op de weide voor Marialust gebeurde daar niets – of in ieder geval niets zichtbaars. Achter de schermen was de wijkraad met de gemeente in gesprek om er een wandelgebied van te maken, maar de uitvoering van die plannen liet op zich wachten. Intussen werd het terrein ‘ontdekt’ door hondenbezitters in onze wijk. Zo ontstond spontaan een hondenlosloopplek – en daarmee ook een plek waar wijkbewoners elkaar ontmoetten. Totdat bij de toegangspoorten borden verschenen met de tekst: ‘Geen hondenuitlaat’ – met daarbij een pictogram van een hond aan een lijn (d.w.z. aangelijnd mag wel). Dat was voor een groepje wijkbewoners de aanleiding om in gesprek te gaan met wijkraad en gemeente (die laatste is eigenaar van de weide). Proefperiode tot 1 maart Enkele gesprekken en meerdere maanden later heeft dat geleid tot het besluit om de weide van begin september tot 1 maart 2016 bij wijze van proef als hondenlosloopplek aan te wijzen (uiteraard naast het normale gebruik van de weide als terrein om

22 Parkenblad

te wandelen, spelen, e.d.). Hierbij is afgesproken dat hondenbezitters zelf de uitwerpselen van hun hond moeten opruimen en afvoeren; tijdens de proefperiode doet de gemeente dit niet. Om het opruimen te stimuleren is een afvalbak geplaatst bij een van de hekdeuren. Verder zorgt de gemeente ervoor dat met enige regelmaat een wandelpad in het gras wordt gemaaid. Spontane sociale cohesie De ervaringen van hondenbezitters zijn tot nu toe zeer positief. Anders dan andere locaties waar honden los mogen (de officiële hondenuitlaatplaatsen) is dit terrein geheel omheind en dat levert zowel voor de honden als voor verkeersdeelnemers een veilige situatie


Marialust? op. Het bijzondere is dat er bijna dagelijks nieuwe of intensievere contacten tussen wijkbewoners ontstaan (de sociale cohesie die de gemeente stimuleert). Ook is er een zogenoemde uitlaat-appgroep gestart. Via die WhatsApp-groep laten de deelnemers aan elkaar weten wanneer ze met hun hond naar het veld gaan. Verder hebben de teckels en andere kleine formaten uit de wijk met elkaar een vast speelkwartiertje afgesproken op donderdagen rond 13.00 uur. En nu verder… Zoals gezegd loopt de proef tot 1 maart 2016. Op de jaarvergadering van dinsdag 2 februari 2016 zal de wijkraad de proef met de bewoners

evalueren. Daarom zullen binnenkort 200 bewoners steekproefsgewijs via een enquêteformulier gevraagd worden naar hun ervaringen en hun mening; de resultaten van deze enquête worden tijdens de jaarvergadering besproken. Na deze vergadering neemt de gemeente een definitief besluit over het gebruik van de weide. Overigens zal de gemeente bij een eventuele geslaagde proef de weide niet zomaar als officiële hondenuitlaatplaats (HUP) bestempelen. Er bestaan in de nabijheid namelijk al twee HUP’s (Prinsenpark en Grift) en het aantal HUP’s kan niet zonder meer worden uitgebreid. Bij de uiteindelijke afweging zullen dus ook deze locaties worden betrokken.

Jaarvergadering 2016 Wijkraad De Parken houdt de jaarlijkse vergadering voor wijkbewoners op 2 februari a.s. om 20.00 uur in Centrum Irene achter de Grote Kerk te Apeldoorn (zaal open 19.30 uur). Op de agenda staan onder andere de onderwerpen:

activiteiten over het afgelopen jaar, het financieel verslag 2015 en de speerpunten voor 2016. De gastspreker is nog niet bekend. De volledige agenda staat vanaf midden januari 2016 op de website www.deparken.nl

23 Parkenblad


Ik doop Mijn kwast In liters kleuren Ik strijk de haren Van mijn trouwe gezel Op blanke kozijnen En deuren Hij likt strak langs het glas

Haarscherp

Doorstaan van de tand des tijds Mooi, vooral ook mooi Van gure dagen En slagregens Met vaste hand Help ik tientallen huizen De winter door Hollandse jaargetijden Passeren vol eerbied Mijn levenswerk.

Kies voor kwaliteit. Kies voor de meesterschilder. Te Loo Meesterschilders onderscheidt zich door subliem schilderwerk, uitgevoerd met ĂŠchte liefde voor het vak. Daardoor staan wij al sinds 1928 bekend als dĂŠ specialist in binnen- en buitenschilderwerk aan historische gebouwen en monumentale panden in en rond Apeldoorn. Hiervoor zijn we o.a. beloond met de Nationale SchildersVAKprijs. Meesterlijk toch?

Watermanstraat 100, 7324 AK Apeldoorn Telefoon (055) 366 53 33 info@teloo.nl, www.teloo.nl