Page 1

UNITAT DIDÀCTICA 2: EL FUTBOL SALA RESUM DEL REGLAMENT OFICIAL 2010-11.

EDUCACIÓ FÍSICA 1R ESO CURS 2010-11 NOM ALUMNE:________________________________GRUP:_______


REGLAMENT BÀSIC FUTBOL SALA 1. SUPERFÍCIE DE JOC. 1. Els partits hauran de jugar-se en superfícies llises, lliures d'obstacles i no abrasives, preferentment de parquet o un material sintètic. 2. Les dimensions del terreny de joc oscil·laran entre 25 i 42 metres de llargada i entre 16 i 25 metres d'amplada. 3. El punt de penal es troba situat a 6 metres de la porteria, mentre el punt de doble penal es troba situat a 10 metres d'aquesta. 4. Les porteries mesuren 3 metres d'amplada per 2 metres d'alçada.

2. LA PILOTA: 1. Serà esfèrica, de cuir o un altre material aprovat i tindrà una circumferència no superior a 64 cm i no inferior a 62 cm. 2. El seu pes no serà superior a 440 grams ni inferior als 400 grams.

3. ELS JUGADORS: 1. El partit el disputaran dos equips formats per un màxim de cinc jugadors cadascun, dels quals un jugarà de porter. 2. El partit no començarà si un dels equips té menys de tres jugadors. 3. El partit es suspendrà si en el terreny de joc hi queden menys de tres jugadors en un dels dos equips. 4. Les substitucions es podran realitzar sempre, estigui o no la pilota en joc. Els canvis s'han de realitzar per la “zona de canvis”. 5. El jugador substituït pot tornar a jugar 6. Qualsevol jugador podrà canviar el seu lloc pel del porter, però caldrà avisar a l'àrbitre i el joc haurà d'estar aturat. 4. SEGURETAT I EQUIPAMENT BÀSIC. 1. Els jugadors no poden utilitzar cap equipament ni portaran cap objecte que sigui perillós per ells mateixos o pels altres jugadors (incloses les joies). 2. L'equipament bàsic obligatori d'un jugador es compon de les següents peces: 1. un jersei o camiseta. 2. Pantalons curts. 3. Mitges. 4. Canelleres i espinilleres. 5. Calçat adequat, bambes de lona o de cuir tou amb sola de goma o material similar.


5. ELS ÀRBITRES. 1. Els partits seran controlats per dos àrbitres, àrbitre i segon àrbitre, els quals tenen l'autoritat total per fer complir les Regles de Joc del Futbol sala en el partit. 2. Les decisions dels àrbitres relacionades amb fets del joc, són definitives. 6. PERÍODES DE JOC: 1. El partit durarà dos períodes iguals de 20 minuts cada un, excepte si de mutu acord entre l'àrbitre i els dos equips participants decideixin una altra cosa. 2. Els equips tenen dret a un minut de temps mort en cadascun dels dos períodes. 3. Els jugadors tindran dret a un descans en el mig temps, que en cap cas podrà durar més de 15 minuts. 7. INICI DEL PARTIT. 1. Es llançarà una moneda a l'aire i l'equip afavorit decidirà la direcció en la que atacarà en el primer període. L'altre equip efectuarà el servei de sortida per iniciar el partit. 2. El servei de sortida és la forma d'iniciar o reiniciar el joc i es realitza de la següent manera: 1. tots els jugadors es trobaran a la seva meitat del terreny de joc. 2. Els adversaris de l'equip que realitza el servei es situaran a 3 metres de la pilota. 3. La pilota estarà immòbil en el punt central. 4. L'àrbitre donarà la senyal. 5. La pilota estarà en joc en el moment en que s'hagi fet rodar endavant. 8. PILOTA AL TERRA. 1. Si la pilota està en joc i els àrbitres han d'interrompre temporalment el partit per qualsevol motiu, el partit es reiniciarà amb el que s'anomena pilota al terra, que significa deixar caure la pilota en el lloc on es trobava aquesta en el moment d'aturar el joc. 9. PILOTA FORA DE JOC. 1. La pilota estarà fora de joc quan: 1. hagi creuat completament una línia de banda o de porteria, ja sigui per terra o aire. 2. El joc hagi estat aturat pels àrbitres. 3. Toqui el sostre.

10. GOL MARCAT. 1. S'haurà marcat un gol quan la pilota hagi superat completament la línia de porteria entre els postes i per sota del travesser, sempre que l'equip que aconsegueix el gol no hagi comès prèviament una infracció del reglament. 2. Un gol no serà vàlid si el porter de l'equip atacant llença o colpeja la pilota intencionadament amb la mà o el braç, des de la seva pròpia àrea i és el darrer jugador en tocar la pilota. 11. LES FALTES. 1. Les faltes seran sancionades amb un tir lliure directe, un tir de penal o un tir lliure indirecte.


12. EL TIR LLIURE DIRECTE. 1. Es concedirà un tir lliure directe a l'equip adversari si un jugador comet una de les següents set faltes d'una manera que els àrbitres consideren imprudent, temerària o amb l'ús de força excessiva. 1. Donar o intentar donar una patada a un adversari. 2. Fer la traveta a un adversari. 3. Saltar sobre un adversari. 4. Carregar sobre un adversari. 5. Colpejar o intentar colpejar a un adversari. 6. Empènyer a un adversari. 7. Realitzar una entrada contra un adversari. 8. Subjectar a un adversari. 9. Escopir a un adversari. 10. Tocar la pilota deliberadament amb les mans. 2. El tir lliure directe es llançarà des del lloc on s'ha comès la infracció. 3. Totes elles són faltes acumulables. 4. Un dels àrbitres senyalarà el tir lliure directe mantenint el braç alçat horitzontalment indicant la direcció en la que cal llançar-se.

13. EL PENAL 1. Es concedirà un tir penal si un jugador comet una de les deu faltes abans mencionades dins de la seva pròpia àrea de penal, independentment de la posició de la pilota, sempre que aquesta última estigui en joc. 14. EL TIR LLIURE INDIRECTE. 1. Es concedirà un tir lliure indirecte a l'equip adversari si un porter comet una de les següents quatre infraccions. 1. Controla la pilota amb les mans o els peus a la seva pròpia meitat de la superfície de joc durant més de 4 segons. 2. Després de jugar la pilota, la torna a tocar a la seva pròpia meitat de la superfície de joc després del passe voluntari d'un company, sense que la pilota hagi estat tocada o jugada per un adversari. 3. Toca la pilota amb les mans a la seva pròpia àrea de penal després que un jugador del seu equips li hagi cedit la pilota amb el peu. 4. Toca la pilota amb les mans a la seva pròpia àrea penal després d'haver-la rebut directament d'un servei de banda llençat per un company. 2. També es concedirà així mateix un tir lliure indirecte a l'equip adversari si un jugador, en opinió dels àrbitres: 1. Juga de forma perillosa davant d'un adversari. 2. Obstaculitza l'avanç d'un adversari. 3. Impedeix que el porter pugui deixar anar la pilota de les seves mans. 4. Comet sobre un company una de les nou infraccions sancionades amb tir lliure directe si es cometen sobre un adversari. 5. Comet qualsevol altre infracció que no hagi estat anteriorment sancionada. 3. El tir lliure indirecte es llençarà des del lloc on s'ha comès la infracció. 4. Els àrbitres indicaran un tir lliure indirecte aixecant el braç pel damunt del cap. 5. Un tir lliure indirecte no pot entrar directament a la porteria, si és així es concedeix servei de porteria.


15. SANCIONS DISCIPLINÀRIES. 1. La targeta groga s'utilitzarà per comunicar al jugador que ha estat amonestat. 2. La targeta vermella s'utilitzarà per comunicar al jugador que ha estat expulsat. 16. SERVEI DE BANDA. 1. El servei de banda es concedirà als adversaris del darrer jugador que toca la pilota abans de creuar la línia de banda per terra o per aire o d'haver tocat el sostre del pavelló. 2. No es podrà anotar un gol directament d'un servei de banda. 3. Els jugadors adversaris es situaran a una distància no inferior a 5 metres del jugador que realitza el servei. 4. El servei de banda es realitza amb el peu. 5. Es disposa de 4 segons per realitzar el servei de banda.

17. SERVEI DE PORTERIA. 1. Es concedirà servei de porteria quan la pilota hagi creuat completament la línia de porteria, ja sigui per terra o per aire, després d'haver tocat per últim cop a un jugador de l'equip atacant. 2. No es podrà anotar gol directament d'un servei de porteria. 3. Els jugadors adversaris hauran d'estar fora de l'àrea de penal. 4. El porter llençarà la pilota amb les mans des de qualsevol punt de la seva àrea. 5. El porter haurà de realitzar el servei abans de 4 segons. 18. SERVEI DE CANTONADA. 1. Es concedirà servei de cantonada quan la pilota hagi creuat la línia de porteria, ja sigui per terra o aire, després d'haver-la tocat per últim cop un jugador de l'equip defensor. 2. Es podrà anotar gol directament des del servei de cantonada. 3. Els jugadors adversaris es situaran a una distància mínima de 5 metres. 4. El jugador que executa el servei de cantonada disposa de 4 segons per realitzar-lo.

Reglament futbol sala  

Resum reglament futbol sala 2010-11 per alumnes de primer d'eso

Reglament futbol sala  

Resum reglament futbol sala 2010-11 per alumnes de primer d'eso

Advertisement