Oosterpoorter januari 2022

Page 1

de

W

I

J

K

K

R

A

N

T

OOSTERPOORTER DEOOSTERPOORTER.NL JANUARI 2022 | NUMMER 1

BEREDEN POLITIE

WIST JIJ DAT DE POLITIEPAARDEN IN ONZE WIJK WONEN?

KRAKERS BIJ DE OOSTERWEG

WAT GAAT ER MET DE BINNENTUIN GEBEUREN?

DE OPLOSSING VAN DE WINTERZOEKTOCHT MET EEN HANDIGE AFVALWIJZER!


MEEUWERDERWEG 64, GRONINGEN

FYSIOTHERAPIE MANUELE THERAPIE DRY NEEDLING CENTRUM VOOR NEK- EN RUGKLACHTEN

FITNESS

Vraag nu de FIT-scan aan!

Personal Training Small-group fitness

Voor aanmelden en meer info, bel (050) 364 19 22 of (06) 45 26 07 89

30 FIT

MIN

UTE

IN

N!

Meeuwerderweg 2, Groningen info@fitwerk30.nl | www.fitwerk30.nl voorheen Fysiocompleet

F YS I OT H E R A P I E - F I T N E S S - P E R S O N A L T R A I N I N G

2

ZONNESTUDIO

THE BEST BARBER IN TOWN! BOEK NU JE AFSPRAAK IN VIA WWW.BARBERCITY.NL


COLUMN HOOFDREDACTEUR Het nieuwe jaar is begonnen en het is al weer langer licht.

er veel te vertellen over deze binnentuin en de uiteindelijke

Onze redactie heeft de hele kerstvakantie doorgewerkt, want

bestemming hiervan. Lees dit artikel op pagina 13.

de deadline van dit nummer kwam eraan. Dus tussen de kerstkransjes en oliebollen door is er getypt, geïnterviewd

Helaas hebben we ook dit jaar nog steeds last van corona en

en zijn foto’s uitgezocht. Het eindresultaat ligt nu weer bij

is de horeca nog gesloten. We hopen dat 2022 het jaar wordt

iedereen op de deurmat.

waarin de horeca weer gewoon open kan en we elkaar weer gewoon overal kunnen ontmoeten.

Dit nieuwe jaar begint voor buurtbewoonster Sona met een grote uitdaging. Ze is ziek en zoekt hulp bij de financiering

Tot die tijd helpen wij zoveel mogelijk de ondernemers in

voor een behandeling die haar kan genezen. Hoe je haar kunt

onze wijk. Daarom staat er op onze website een lijst met alle

helpen? Je leest er meer over op pagina 7.

restaurants in onze wijk. Veel restaurant hebben een speciaal afhaal menu.

Redactielid Evelien heeft achter politiepaarden aangerend. Steeds als ze hoorde dat ze door de straat liepen, pakte ze snel

Dus heb je zin om een keer niet zelf te koken? Kijk dan eens

haar camera om een foto te maken. Want wie kent ze niet, de

op deze lijst! www.deoosterpoorter.nl

politiepaarden die regelmatig door de buurt lopen. Maar elke keer als Evelien haar camera had gepakt, waren de paarden

Onze vormgever maakte een aangepaste afvalwijzer

alweer verdwenen. Dus die foto maken lukte maar niet en het

die geschikt is voor de hele wijk. Met ook belangrijke

was wel een grote wens om de politiepaarden een keer vast

telefoonnummers erop. Dus alle informatie voor 2022 bij

te leggen. Het leuke is dat deze paarden bij ons in de buurt

elkaar.

wonen. Uiteindelijk is Evelien naar de stallen aan de Sontweg gegaan en kreeg daar een uniek kijkje in de wereld van de

Handig om uit te knippen en ergens op te hangen. De

Bereden Politie. De politie poseerde voor een prachtige foto, die

afvalwijzer vind je op pagina 19.

nu op onze cover staat. Vanwege het artikel over de bereden politie op pagina 9 vervalt in deze editie de rubriek ‘huisdieren in de Oosterpoort’. Net als de stal aan de Sontweg is ook de groene binnentuin aan

Veel leesplezier!

Alexandra Konn ing

de Oosterweg een plek die niet veel mensen kennen. Toch valt

INHOUD GEMEENTE- EN BUURTNIEUWS 6 7 7 7 7 19 19 23

ACHTERGROND EN OPINIE

WIJ Groningen Zonnevoetpad aan de Kolenkade Ontwikkelingen Europapark komende jaren afgerond Digitale postercampagne over Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag Help buurtbewoonster Sona aan een MS behandeling! Team Groen van Oosterpoort Duurzaam is goed doel statiegeldactie COOP Oosterpoorter mini informatiewijzer 2022 Oplossing Kerstzoektocht

9-11 13-15

Niet geschikt voor paardenmeisjes Flat in de achtertuin?

RUBRIEKEN 4-5 16 17 21 27

Een uurtje voor je buurtje en geef dan het schoonmaakstookje door... Cryptofilippine Oosterkidzzz Koek op de hoek Agenda

COLOFON DE OOSTERPOORTER

HOOFDREDACTEUR

ADVERTENTIES

FOTO VOORKANT

Buurtkrant van de wijken Oosterpoort, de Meeuwen, de Linie, Europapark en Kop van Oost, verschijnt 10x per jaar, oplage: 4.000 exemplaren.

Alexandra Koning

Karin van der Zee

Theo Koolman

EINDREDACTIE

VORMGEVING

Jan Veenkamp

Rudi Niemeijer, Ystvan de Jong | Qorona

UITGAVE Sticthing Buurtoverleg Oosterpoort

CORRESPONDENTIE Oosterweg 13, 9724 CA, Groningen Website: www.deoosterpoorter.nl Mail: info@deoosterpoorter.nl Twitter: @oosterpoorter

REDACTIE Alexandra Koning, Evelien Brak, Greetje de Vries, Margot Meendering, Mirjam van der Feen

DRUK

FOTOGRAFIE

Sluitingsdatum kopij: 31 januari 2022. Verspreiding: weekend van 11 februari 2022

Evelien Brak

Scholma Print & Media, Bedum

VOLGEND NUMMER

3


Een uurtje voor je buurtje

en geef dan het schoonmaakstokje door

I

edere maand vormen twee buurtgenoten een schoon-

Groningen verhuisd. Inmiddels woont hij met veel plezier in

maak-duo om een uurtje te investeren in een opge-

de Oosterpoort. Tot zijn verrassing is het leven in ‘stad’ ook

ruimde buurt. Al zwerfvuil prikkend ontstaan de leukste

bijna dorps; goed contact met de buren, mensen kennen elkaar

gesprekken en leren we de buurbewoner en de buurt beter

en er is veel gezelligheid. Dit wordt bevestigd als we een oude

kennen.

buurman van Herman tegenkomen. Zijn kinderen hebben nog

Sarah Brenkman en Herman

mooie herinneringen aan het schaken met ‘Buurman Herman’ en er worden direct uitnodigingen voor een nieuwjaarsborrel uitgewisseld. Lekker dorps dus!

Na een gezellige wandeling met Marco vorige maand is aan mij de eer om een nieuwe buurtbewoner te vragen voor ‘Uurtje

Leuke hobby’s

voor je buurtje’. Zo komt het dat ik op de eerste maandag van

We lopen langs het nieuwe insectenhotel bij de Bekenkamp-

januari mijn reislustige ‘buurman’ Herman beter leer kennen

school en constateren dat er gelukkig geen afval in het perkje

tijdens een wandeling door de buurt.

ligt. Het hotel ligt er mooi bij. Terwijl we doorlopen kom ik

Nieuwe buren

erachter dat mijn buurman zich in Friesland heeft ingezet bin-

‘s Middags haal ik Herman op. Het is een mooie, droge en

nen diverse vrijwilligersfuncties. Ook in Groningen is hij erg

ietwat winderige winterdag. We starten met prikken bij de

actief bij verschillende organisaties. Zo is hij vrijwilliger bij

Lodewijkstraat, waar we ons eerste verweesde mondkapje

Humanitas en is hij hier taalcoach geweest. Meerdere mensen

vinden. Herman en ik kennen elkaar nog niet zo lang. In het

heeft hij jarenlang geholpen. Daarnaast schrijft hij als vrijwil-

najaar hebben we elkaar ontmoet. Hij en zijn vrouw Ike heb-

liger levensverhalen. Een mooie manier om herinneringen

ben namelijk een mooie camper voor de deur. Hier wilden mijn

en ervaringen door te geven aan anderen en wellicht ook zelf

vriend en ik graag meer van weten. Ze nodigden ons uit en

eens terug te kijken. Ik vind het knap dat Herman zich al zo

vertelden alles over hun reisavonturen en belevenissen met

lang vrijwillig inzet, om zo voor anderen van betekenis te zijn.

de camper. Alle reden om mijn buurman te vragen om mee te

Trouwens, iedereen met goede voornemens die op zoek is naar

doen aan ‘Uurtje voor je buurtje’ en elkaar beter te leren ken-

vrijwilligerswerk, is van harte welkom bij Humanitas!

nen. Terwijl we langs de Meeuwerderweg lopen vertelt Herman dat Dorp in de stad

hij graag in het Forum komt. Hij heeft veel artistieke hobby’s

Terwijl we door de Verlengde Lodewijkstraat lopen praten we

en haalt plezier uit kunst, cultuur en muziek. We hopen allebei

verder. Herman is acht jaar geleden vanuit een Fries dorp naar

dat dit snel weer mogelijk gaat zijn. Daarnaast houdt hij erg

4


van reizen. Met de camper naar Italië of Frankrijk; genieten

handig op de oud-papier ophaaldag. Wanneer we slingerende

van kamperen en in de natuur zijn. De volgende reis staat nog

dozen oud papier zien pakt mijn buurman dan ook direct door.

niet gepland, maar volgt ongetwijfeld snel.

We bellen aan bij het bijbehorende huis en de bewoonster grist direct het oud papier weer bij elkaar. Zo blijft de Oosterpoort

Opgeruimde buurt

schoon.

Tijdens het afval prikken constateren we dat het wel meevalt met het afval. Er zijn opvallend weinig vuurwerkresten te

Kippen voor de groenafval?

vinden. Op de Oosterweg zien we een verdwaalde yoghurtbak.

Wat mijn buurman mist in de Oosterpoort? Eigenlijk niks. Of

We willen deze al in onze afvalzak gooien totdat we zien dat

nou ja... de kippen mist hij nog weleens. Naast dat het gezel-

dit een zelfgemaakte asbak is. Met een tape-je staat ‘peuken’

lige dieren zijn, doen ze zich ook tegoed aan groenafval. En dat

aangegeven op de Griekse Yoghurt. Een mooie manier om

scheiden we nog niet in de Oosterpoort. Dus wie weet? Naast

rondslingerende sigaretten in de wijk te voorkomen.

het insectenhotel bij de Bekenkampschool ook wat buurtkippen? Ik vind het een goed idee! Ons rondje zit er inmiddels op.

Wat we wel veel tegenkomen zijn mondkapjes. Alle soorten

Tijd voor mij om Marco te bedanken. Zonder het vorige ‘uurtje

en maten, van stof, van papier, met lippenstift, wit en zwart.

voor je buurtje’ had ik geen ommetje met mijn buurman Her-

Alles slingert rond. Ook doen we andere bijzondere vondsten:

man gemaakt. Iets wat ik iedereen kan aanraden om met zijn

bij voorbeeld een ongebruikte rol met hondenpoep-zakjes en

of haar buurvrouw te gaan doen!

OO

staatsloten. Het begint inmiddels harder te waaien. Niet zo

Illustratie: Rawpixel.com - Freepik.com

5


Ontmoet de buurt/opbouwwerker uit jouw wijk! Kim Westerdijk 06 -11 30 42 37 Kim.westerdijk@wij.groningen.nl Werkdagen: dinsdag, donderdag en vrijdag WIJ Groningen is een organisatie die zich inzet voor de bewoners uit Groningen. Het team WIJ Rivierenbuurt bestaat uit ruim 20 medewerkers. Iedere medewerker heeft zijn/haar eigen expertise op een bepaald gebied, om zo iets te kunnen betekenen voor alle vragen en wensen van bewoners uit de buurten. Welke vraag je ook hebt over jezelf of omgeving, stel het aan WIJ. WIJ Rivierenbuurt werkt in acht wijken van Groningen. Er zijn binnen het team drie buurt/opbouwwerkers actief om bewoners van al deze acht wijken te kunnen ondersteunen, informeren en adviseren waar nodig. Het buurtopbouwwerk draagt zorg voor het opbouwen en versterken van sociale verbanden tussen bewoners, gemeente en organisaties en tussen bewoners onderling. Daardoor doen meer bewoners mee naar vermogen en zetten steeds meer bewoners zich in voor elkaar en voor de buurt. Het buurt/opbouwwerk sluit aan bij vragen én talenten van bewoners door ondersteuningsvragen te matchen met individuele contacten, groepsactiviteiten of een buurtinitiatief. Kortom… we signaleren, verbinden, ondersteunen en denken graag mee! Kim Westerdijk Ik werk nu 5 jaar met veel plezier in de wijken. Geweldig om te zien dat buurtbewoners veel over hebben voor elkaar en zeker in de tijden dat Covid-19 op zijn hoogtij was! Steeds beter leer ik de verborgen ‘schoonheden’ en prachtige plekjes kennen. Als ik op straat ben, heb ik regelmatig een praatje met bekende en onbekende. Zo leer ik over de geschiedenis van de wijk en waarom jullie zo graag in je buurt wonen. De buurt is van jullie als bewoners en als ik een kleine bijdrage kan leveren om jullie buurt/wijk nog fijner te maken om in te wonen dan doe ik dit graag. Ook dit jaar doe ik regelmatig straatrondes in jullie wijk. Kom je me tegen? Voel je vrij om een vraag te stellen of een praatje te maken. WIJ Groningen volgt nog steeds de richtlijnen van het RIVM en de GGD. WIJ stelt ondanks deze maatregelen alles in het werk om bewoners te blijven ondersteunen en veilig werken voor de werknemers te waarborgen. Kijk voor actuele informatie op de website van WIJ Groningen. BUURTKOFFIE IN HET POORTERSHOES Elke vrijdag om 10.30 uur is er een buurtkoffie in het Poortershoes. Georganiseerd door het Poortershoes, WIJ, Buurtzorg T en bewoners. De koffie is voor alle bewoners uit de buurt, u bent van harte uitgenodigd om langs te komen voor een kopje koffie of thee en een praatje. Wil je iets wilt betekenen voor een ander in de wijk of als vrijwilliger? Bijvoorbeeld gastvrouw bij de Oosterhap. Een project om samen te gezond en goedkoop te eten/koken. Neem contact met ons op. Ook voor vragen of ideeën zijn wij bereikbaar via 050–3679120 of via wijrivierenbuurt@wij.groningen.nl. Bel gerust om samen te kijken wat de mogelijkheden zijn.

6


GEMEENTE- EN BUURTNIEUWS ZONNEVOETPAD AAN DE KOLENKADE IN EUROPAPARKBUURT

ONTWIKKELING EUROPAPARK KOMENDE JAREN AFGEROND

Aan de Kolenkade in de Europaparkbuurt komt een ‘zon-

De komende jaren wordt het Europapark verder afgemaakt.

nevoetpad’. Dit is een voetpad waarbij je over zonnepanelen

Het gaat om een mix van woningen, commerciële dienstverle-

loopt. “Het voetpad is uniek in ons land”, aldus wethouder

ning en kantoren. Dit betekent dat er verkeerskundige aanpas-

Philip Broeksma. “Zonnefietspaden kenden we al wel, maar

singen nodig zijn, zodat het Europapark een aantrekkelijker

een zonnevoetpad is nieuw”.

woonomgeving wordt. Ook het groen en de verduurzaming van de wijk krijgen een extra impuls.

Het voetpad is een onderdeel van het MAKING CITY project. Hierin fungeert Groningen als voorbeeldstad in Europa en

De gemeente is in gesprek met de politie over de bouw van een

werkt de gemeente samen met partners aan allerlei slimme

nieuw politiebureau langs het Helperpark / Oude Stamspoor in

manieren om in de gebouwde omgeving energie op te wekken.

de buurt van de sporthal. Dit bureau moet het oude complex

Het zonnevoetpad is een uniek voorbeeld van dubbel functie-

aan de Rademarkt gaan vervangen.

gebruik door een voetpad tegelijkertijd te gebruiken om energie op te wekken. Nabij het voetpad zal een informatiebord

De Boumaboulevard als centrale as wordt aangepast en als

komen over het project en over het Europapark.

laan ingericht. Het gemakkelijker kunnen oversteken van deze straat krijgt daarbij aandacht. Ook de kruising met de Verleng-

De stroom die wordt opgewekt via de zonnepanelen, zal wor-

de Lodewijkstraat wordt overzichtelijker en veiliger gemaakt.

den geleverd aan het gemeentekantoor aan het Harm Buiter-

Deze straat krijgt rondom het gemeentekantoor een ruimer

plein. Daarmee wordt er een verdere stap gezet in de verduur-

profiel, zodat automobilisten en fietsers veiliger kunnen pas-

zaming van het gebouw.

seren.

Help buurtbewoonster Sona aan een MS behandeling! Enige hoop “De drempel om op deze manier om hulp te vragen is voor mij heel hoog en ik heb lang getwijfeld of ik dit wel ging doen. Maar de stamcelbehandeling is mijn enige hoop en ik heb nu toch de moed gevonden om een crowdfunding te starten. Elke MS-patiënt heeft een getal, waar 1 staat voor heel goed en 10 voor de dood. Ik zit nu op 5,5 en verslechter snel. Een stamcelbehandeling is mogelijk tot het cijfer 6. Daarna ben je te slecht om nog resultaat te krijgen van de behandeling en kom je niet meer in aanmerking. Daarom moet ik nu het nog kan actie ondernemen.” Niet meer kunnen lopen naar de COOP “Ik heb veel mensen gezien die ook MS hebben, die goede resultaten hebben na deze behandeling. Ze rennen gewoon weer de trap op! Ik kan niet meer zelfstandig lopen en dat beperkt mij heel erg. Ik was heel zelfstandig en ben nu ineens voor hulp afhankelijk van anderen. Ik had een deeltaxi nodig om naar de COOP te kunnen gaan, het stukje van de Oosterweg naar de Meeuwerderweg kan ik niet meer lopen. Maar een Sona Barghi (36) woont sinds 2015 met veel plezier in de

deeltaxi kan je maar één keer per uur bestellen, dus dan ging

Oosterpoort. Kort nadat ze in de wijk kwam wonen hoorde ze

ik daarheen en was al na vijftien minuten klaar met de bood-

dat haar ziekte MS helaas progressief is en dat ze steeds verder

schappen. En moest dan nog drie kwartier wachten tot de taxi

achteruit zal gaan.

kwam zodat ik weer naar huis kon. Nu heb ik sinds kort een scootmobiel, ik vind het erg confronterend dat ik dit nodig

Crowdfunding

heb. Ik heb veel klachten en kom binnenkort in een rolstoel

In Nederland is er geen medische behandeling meer voor Sona.

terecht. Na de behandeling zal ik zeer waarschijnlijk genezen.”

In het buitenland worden met succes stamcelbehandelingen aangeboden aan MS-patiënten. Voor Sona is deze behandeling

Het is duidelijk dat de tijd dringt voor Sona. Ze is al

de enige hoop op herstel. Helaas wordt deze behandeling, die

goedgekeurd voor de behandeling en zodra het geld

60.000 euro kost, niet door de verzekeraar vergoed. Daarom

er is kan ze starten. Je kunt Sona helpen via gofund.

heeft Sona onze hulp nodig. Via crowdfunding hoopt ze dat mensen haar willen helpen.

me/927bf17d, hier staat ook meer informatie. Of scan de code met je telefoon voor het online-adres van haar crowdfundingsactie.

OO

7


Broodje v/d Dag dinsdag

woensdag

tonijnsalade, appel & ui

mozzarella, pesto, tomaat

donderdag brie, vijgenchutney

Meeuwerderweg 109 - tel 050 - 318 78 40

Hoe gaat het nu in Coronatijd? -Printen -Kopieren -Visitekaartjes -Uitnodigingen -Flyers -Rapportage

-Verslag printen -Scriptie printen -Lamineren -Scannen -Inbinden -Textiel bedrukken

Tijdens lockdown zijn de computers buiten gebruik.

U kunt via de mail prints bestellen als volgt: Stuur de documenten naar: info@copy-systems.nl. (aangeven of de prints in kleur of zwart wit geprint moeten worden, enkel- of dubbelzijdig). Openingstijden: Als de prints klaarliggen, krijgt u een mailbericht met een betaallink. 08.30 - 18.00 uur Ma. t/m Vr. . 10.00 - 16.00 uur Za. Grote kopieeropdrachten: laat het bij ons achter. Enkele kopieën In de lockdown kunnen andere mag u direct maken.

tijden gelden. Kijk op de website.

Meer informatie? www.copy-systems.nl info@copy-systems.nl

8

Uw DHL en DPD pakketten kunt u binnen de openingstijden ophalen of afgeven. Kijk op onze website wat de openingstijden op dat moment zijn.

delicatessen maaltijden cadeaus

De Margondier

vrijdag gehaktbal, honing-mosterdsaus

Meeuwerderweg 119

Oosterpoortbuurt - Groningen

€5,-

zaterdag ham-preisalade

de lekkerste winkel van de Oosterpoort

WE WENSEN JE EEN MOOI GEZOND EN DUURZAAM 2022 ! Begin je jaar groen en doneer je statiegeld in de COOP aan ons team Groen voor de bloembollentuintjes aan de Meeuwerderweg (van januari t/m maart)

INLOOPSPREEKUUR Voor het brengen en ophalen van pakketten zijn wij tot 18.00 uur is verplicht. Wil jij energie besparenEen en mondkapje heb je advies nodig? Kom naar het gratis inloopspreekuur (tussen 19.00 uur en 21.00 uur) in het Poortershoes op: 17 januari en 7 februari * Je kunt je vraag ook mailen.

Op weg naar een duurzame Oosterpoort. Voor en door buurtbewoners. www.oosterpoortduurzaam.nl info@oosterpoortduurzaam.nl * onder voorbehoud ivm corona maatregelen Poortershoes


Niet geschikt voor ‘paardenmeisjes’ M

enig Oosterpoorter heeft ze weleens langs zien

Nederland. Op dit moment zijn er nog zeven, maar ze willen

komen. Of misschien alleen het geklip-klop van

naar vijf stallen”.

de paardenhoeven op de klinkers gehoord. Het is

een imposant gezicht, die politiepaarden en ruiters in onze

Hoe kom je dan snel ter plekke als er iets aan de hand is?

smalle straatjes. De stal van de Bereden Politie bevindt zich

“Als bekend is dat er een demonstratie is of een belangrijke

aan de Sontweg, maar niet heel lang meer, want hij is verou-

voetbalwedstrijd, dan worden er van tevoren al paarden aan-

derd en er staan nieuwe huizen gepland op deze locatie. Tijd

gevraagd. Het kan zijn dat de paarden uit Groningen samen-

om er eens te gaan kijken voordat ze opeens weg zijn.

werken met die uit Nunspeet. Of als er in Amsterdam iets is,

Evelien Brak (tekst en foto's)

dat er paarden uit Den Haag, Houten en Groningen naar toe gaan. Als er ergens spontaan iets aan de hand is dan moet je soms ook geluk hebben want de stallen zijn nou eenmaal op

Hoe kom je bij de Bereden Politie? Ingrid doet het hek open. Ze is een stoere, getraind uitziende politieruiter. “Bij de Bereden Politie kom je niet zomaar”, zegt ze. “Sowieso moet je minimaal vijf jaar dienstervaring hebben als gewone agent en ook je certificaat voor de Mobiele Eenheid op zak hebben. Of beter nog, al ervaring hebben als ME’er, dus

vaste plekken.

Net als bij mensen heb je ook PTSS bij paarden

op de voetjes. En dan hopen dat er een vacature komt waarop je kunt solliciteren. Dan doe je opnieuw een opleiding, in mijn

Er wordt dus bezuinigd op het aantal stallen?

tijd duurde die negen maanden. Je wordt getraind in dres-

“Het doel is inderdaad vijf stallen met in totaal honderdvijfen-

suur, springen, natuurlijke hindernissen, obstakels nemen en

twintig paarden, landelijk. Dat is niet veel, nee. En het is niet

natuurlijk het surveilleren in de stad. En je moet een beetje

zo dat je dan ook dat aantal paarden beschikbaar hebt, want je

aanleg hebben. Op deze manier is het voor mannen zonder

moet ze ook opleiden en misschien zijn er paarden met bles-

rijervaring ook mogelijk om te solliciteren. Het zou anders te

sures. Het is moeilijk om geschikte politiepaarden te vinden,

veel een vrouwenafdeling worden”.

want paarden worden gefokt voor de wedstrijdsport. Deze paarden zijn vaak te gevoelig en licht ontvlambaar en niet

Omdat er nu eenmaal meer paardenmeisjes zijn dan paarden-

geschikt voor politiewerk”.

jongens? “Ja, maar je moet ook weer niet te veel een paardenmeisje zijn.

Wat voor paard is geschikt? Het zijn vluchtdieren, hoe krijg je

Die vinden dit niks. De dingen die wij vragen van een politie-

een paard zo ver om het gevaar tegemoet te gaan?

paard vraag je niet aan je eigen paard, zoals om met z’n allen

“Ja, dat is het probleem. Je moet dus een cool paard hebben dat

een groep relschoppers te gaan wegjagen. Het beeld van de

zich laat overtuigen en doet wat jij wilt. Elk mens en elk paard

politie te paard is leuk maar je kunt geen politieruiter zijn als

heeft een eigen karakter en het is de kunst om dat zo goed

je niet eerst politieman of politievrouw bent. Dat gaat niet. Ik

mogelijk te matchen. Het is leuk als dat lukt, maar het is niet

heb bijna vijfentwintig jaar in Den Haag gewerkt. Via Nunspeet

zo dat elke ruiter altijd z’n eigen paard heeft.

ben ik naar Groningen gekomen. Met de reorganisatie in 2013 werden er regionale korpsen gevormd maar de Bereden Politie

We hebben bij de politie het liefst grote paarden, van zo’n

is een landelijke eenheid gebleven, dus wij zijn er voor heel

1.70m hoog, maar omdat het aanbod niet groot is kunnen we

9


niet te kieskeurig zijn. Belangrijk is dat een paard dapper is

gaan onder het solarium, dat kan hier ook. Het is heel belang-

en spanning snel weer los kan laten. De slechtste eigenschap

rijk om de paarden in goede conditie te houden. En net als bij

die een politiepaard kan hebben is dat hij de hele dag van slag

mensen heb je ook PTSS bij paarden. Het komt voor dat een

blijft als er wat gebeurt. Een paard mag best even bang zijn

paard iets meemaakt wat zó heftig is dat het daarna niet meer

of schrikken, maar twee straten verder moet hij dat wel weer

goed komt.”

kwijt zijn. Het belangrijkste is dat je zélf rustig blijft, natuurlijk. En we maken gebruik van de natuurlijke eigenschap

Hecht een paard zich aan jou?

van paarden om het dier dat de leider of leidster is te volgen.

“Volgens mij hechten ze zich vooral aan mensen van wie ze

De mensen van de

eten krijgen! Ik ben

instructie bepalen

er wel van over-

welke paarden het

tuigd dat een paard

meest geschikt zijn

weet wie er op z’n

voor een bepaalde

rug zit, maar het

inzet.

verschilt natuurlijk per paard. ‘t Ene

Hecht jij je na

paard zit lekker in

verloop van tijd aan

z’n bubbel en de

een dienstpaard?

andere is misschien

“Tuurlijk is dat zo,

heel mensgericht.

maar dat moet je

Dit verschil houdt

in ons werk niet te

het ook leuk.”

veel doen. Er wordt altijd gekeken naar

Hoe langt duurt

de samenstelling

de opleiding voor

van de stal. Het

politiepaarden?

kan zo maar zijn

“Dat hangt er hele-

dat een ervaren

maal vanaf wat een

paard moet worden

paard kan voordat

overgeplaatst naar

ie hier komt. Is het

een andere stal,

een vierjarige en

bijvoorbeeld omdat

kan het nog maar

een ‘groen’ paard

net in stap, draf

bij ons in de leer

of galop lopen? Of

komt. Want dat kan

heeft het al wed-

het beste in een stal

strijdervaring? We

met ervaren paar-

hebben een groep

den. Dit is ook een

mensen die naar

reden waarom ze

geschikte paarden

hier geen paarden-

zoekt. Zij zoeken

meisjes willen. Die

overal waar paar-

denken vaak: “dit is

den te koop worden

mijn paard”, maar

aangeboden. Ze

het paard is van de

hebben contact met

politie en het is een

handelaren, en gaan

hulpmiddel bij je

kijken bij stallen. Er

werk. Voor wat ont-

wordt een proef-

spanning maken we

periode van twee

soms een bosritje en

weken afgesproken.

gaan lekker galop-

Dat is niet lang

peren. Als iemand ons dan ziet rijden

maar je kunt van

Onderste foto: Fotograaf Theo Koolman maakt de coverfoto

een eigenaar niet

dan denkt ‘ie vast: “Wát een baan! Rijdt hier een beetje in de

verlangen dat die z’n paard nog langer uitleent. Dressuurmatig

rondte en denkt dat ze aan het werk zijn...”. Ik vind ‘t ook

moet het al wel wat kunnen. Vooruit, achteruit, stapje opzij en

leuk, maar het heeft een functie want altijd maar stress is niet

een stuur, dat moet er echt wel op zitten.”

gezond. Je moet niet vergeten hoe belastend het is als je een lange dienst hebt van bijvoorbeeld tien of twaalf uur. Je staat

Je hebt bij de politie op verschillende plekken gewerkt. Wat

vaak erg lang stil en als ruiter zit je maar op dat paard die

beviel je ‘t best?

daar ook onwijs moe van wordt. De paarden worden na zo’n

“Ik vind dit wel de mooiste afdeling. Komt ook omdat ik van

lange dienst gelongeerd (aan een lang touw in de rondte laten

dieren hou. Maar ik besef wel dat je maar één keer ongelukkig

lopen), zodat ze een poosje onbelast kunnen bewegen. Of ze

van je paard hoeft te vallen en je kunt wat anders gaan zoeken.

10


iets terug. Iedereen heeft een grens. Op het Museumplein bijvoorbeeld wordt eerst urenlang omgeroepen en gewaarschuwd. En dan pas worden er charges uitgevoerd. Filmpjes hiervan laten dat dan zien als buitensporig politiegeweld. Collega’s worden privé bedreigd, het is heftig. Als je eenmaal bij de politie werkt, ga je niet zo snel weg, maar soms denk ik: dit weegt niet op tegen het salaris wat ik verdien”. Epke Ingrid laat me de stal zien. Aan het einde van de gang zie ik meteen een prachtig paardenhoofd. “Dit is Epke”, zegt ze, “Hij heeft maar één oog, het andere moest verwijderd worden vanwege een ernstige ontsteking. Epke wordt niet meer ingezet voor de Mobiele Eenheid maar kan nog prima dienstdoen want een goed politiepaard vind je niet zomaar”.

OO

Epke

In de basis werken we weekend op, weekend af, maar ons werk wordt vooral bepaald door grote, geplande evenementen, zoals demonstraties, voetbalwedstrijden en grote festivals, plus de openbare orde en horeca. Daarnaast doe je surveillances te paard en in de zomer komen daar natuur- en recreatiegebieden waar veel mensen zijn bij. Hier aan de Sontweg zitten we zo dicht bij de stad dat er ook vaak een surveillance in Groningen wordt meegenomen. Vandaar dat Oosterpoorters ons soms in de buurt zien, maar we zijn er voor heel Noord-Nederland. En als Mobiele Eenheid zijn we landelijk inzetbaar.” En nu gaan jullie gaan hier weg? “Deze accommodatie is niet ideaal en ook verouderd. En we missen hier weiland. Nu gaan ze wel af en toe naar een plek aan de rand van de stad om even een paar uurtjes op de wei te staan maar dat is een heel gedoe. En in de nabije toekomst worden op deze plek nog meer huizen gebouwd. Er wordt nu gezocht naar een locatie richting Friesland, maar er is nog niets zeker”. Friesland? Dat vinden wij, Groningers, niet leuk. “Die rivaliteit heb ik hier wel geproefd, ja”. Welke ervaring heeft op jou de meeste indruk gemaakt? “Dat zijn toch wel de ME inzetten bij gewelddadige demonstraties. De coronaperiode heeft heel veel geweld met zich meegebracht. Het is jaren geleden dat ik zoveel geweld heb gezien. Wij moeten enorm oppassen met wat we doen, want alles wordt gefilmd. Een burger gaat tekeer tegen een agent en pas als het die agent tot hiér zit, dát stukje van de film verschijnt in de sociale media. Als je ik weet niet hoe lang getreiterd wordt, dan ben je er een keer klaar mee en doe je misschien

11


UITGEVERIJ PALMSLAG Literatuur, poëzie en non-fictie 10% korting in onze webshop! Vul deze kortingscode in op onze webshop en krijg 10% korting op elke bestelling: OOSTERPOORT2021 www.palmslag.nl De slome duikelaar, de dronkaard en de dorpsgek. Het is het type mens waar we soms om moeten lachen, maar net zo vaak medelijden mee hebben. Erik Hulsegge weet ze samen met tal van andere soort mensen haarfijn te beschrijven in Haalf Zeuven, een bundel met nieuwe columns en een selectie die hij voor de website van RTV Noord schreef en over verhaalde in zijn radioprogramma De Noordmannen op zondagmorgen. Met Groningen als decor voelt Erik zich als een vis in het water in zijn columns over wat er met hemzelf en de mensen om hem heen gebeurt. Hij weet daarbij een beangstigend treffende toon aan te slaan. Want je zult verrast zijn hoe vaak je je herkent in zijn rake observaties van het alledaagse leven. Journalist, presentator en columnist Erik Hulsegge (1967) debuteerde in 2016 met zijn bundel met columns Numero Dertien.

UITGEVERIJ PALMSLAG WWW.PALMSLAG.NL

ISBN 978 94 9177371 6

Haalf zeuven omslag def.indd 1

12


Flat in de achtertuin?

De ongelooflijke geschiedenis van een binnenterrein in de Oosterpoort

Flat’ betekent natuurlijk eigenlijk ‘plat’. Maar we bedoe-

nemens, getuige het plan, hier iets aan te doen. De wijk moet

len er doorgaans hoogbouw mee: diverse gelijkvloerse

groener. Het blijft vooralsnog bij wat hulp bij de aanleg van

(platte) wooneenheden opeengestapeld. Flats horen bij

geveltuintjes. Hier mag kortom nog wel een tandje bij.

een nieuwbouwwijk. In een buurt met veel groen of brede straten kun je hoger bouwen. Daarom hebben we in de

Groene oase naast de kerk

Oosterpoort geen flatgebouwen, behalve dan aan de randen,

Een klein groen binnenterreintje wordt op het kaartje niet

denk aan de Boumaboulevard of aan de Brink op de Kop van

aangegeven. Je zou er ook zó aan voorbij lopen en bovendien:

de Oosterpoort. Hoogbouw midden in de oude Oosterpoort?

het is niet openbaar. Maar het is wel groen en voor de bewo-

Ondenkbaar! Of toch niet…? Al elf jaar voeren bewoners en

ners een kleine oase. Het binnenterrein bevindt zich naast

omwonenden van een binnenterrein aan de Oosterweg strijd

de kerk aan de Oosterweg en ligt deels verscholen achter de

om behoud van hun groene oase. Gaat hen dat lukken? De ko-

huizen.

mende maanden zouden wel eens beslissend kunnen worden.

Greetje de Vries (foto's Margot Meendering)

In 1924 werd op deze plek een van de eerste kerken in de Oosterpoort gebouwd en later plaatste de Nederlands Hervormde gemeente er nog een kantoorgebouw naast. Dit

Groen moet je (zelf) doen!

kantoorgebouw, van deels een, deels twee verdiepingen,

De Oosterpoort is een prima wijk om te wonen, maar afgezien

kwam leeg te staan, toen de NH gemeente de kerk niet langer

van de Zuiderparkbuurt is er weinig groen. We hebben (nog)

gebruikte en uiteindelijk verkocht. Patrimonium verbouwde

geen park, er staan weinig monu-

het kerkgebouw tot een complex van

mentale bomen in de wijk en de

22 appartementen. Het kantoorge-

meeste huizen hebben geen voortuin.

bouw naast de kerk bleef leeg, raakte

Op een aantal plekken in de wijk zijn

verwaarloosd en werd uiteindelijk

echter wel binnentuinen, soms zó

gekraakt. Momenteel wonen er vijf-

verscholen, dat je er helemaal geen

jonge buurtgenoten, deels studerend,

weet van hebt. Je loopt er zonder het

deels werkend. Het pand is in slechte

te weten aan voorbij. De prachtige

staat, maar het terrein erom heen is

binnentuin achter de Mauritsstraat

een prachtige groene binnentuin.

kennen de meeste wijkbewoners misschien wel. Die is ook bedoeld

Flat in de achtertuin?

voor algemeen gebruik. Tussen de

Bouwgrond is schaars in de

Nieuwstraat en het Winschoterdiep

Oosterpoort. Als zich dus een bin-

ligt een binnentuin waar vooral

nenterrein voordoet met daarop een

direct omwonenden van kunnen ge-

afbraakpand, staan projectontwik-

nieten, inclusief monumentale boom. De bewoners van het hofje aan de Oosterweg hebben mooie met bloemen beplante gazonnetjes te midden van hun woningen. In de Brandenburgerbuurt doen bewoners hun best met planten in potten, geveltuintjes

kelaars in de rij. En die willen geld

privégroen Zuiderpark

verdienen. Dat betekent dus: volbou-

groen in Bouwblokken

wen die handel! Dit overkwam ook

sport/maatschappelijk

de bewoners op en de omwonenden

overig groen

van het binnenterrein naast de

Illustratie uit het bestemmingsplan Oosterpoortwijk

Oosterkerk. In een periode waarin de gemeente bezig was met de ontwik-

en bloemenstroken lang de smalle straatjes en ook daar be-

keling van een nieuw bestemmingsplan werden vergunningen

staat een idyllische binnentuin. Rondom de speelplaatsen van

verstrekt aan projectontwikkelaar Woldring om op dit terrein

de scholen in de wijk staan enkele fraaie en misschien ook wel

een meer dan elf meter hoog woningbouwproject te realiseren.

monumentale bomen en ook aan de Van Sijsenplaats staan er

Een flat in de achtertuin, dus.

twee flinke exemplaren. Dat is het wel zo’n beetje. Dat lieten de omwonenden niet gebeuren; zij begonnen een Voor een wijk van 5 à 6000 inwoners - wel of niet inclusief

rechtszaak die tot aan de Raad van State werd uitgevoch-

de Linie - is dat eigenlijk bedroevend weinig. Het kaartje uit

ten. Dit gevecht duurt inmiddels 11 jaar. Of het einde in zicht

het bestemmingsplan illustreert dit en de gemeente is voor-

is weten we nog niet; de gemeente is voor dit kleine stukje

13


Oosterpoort inmiddels bezig met haar derde bestemmingsplan,

in voor een serie bouwvergunningen, waarvan er enkele wer-

de twee voorgaande werden door de Raad van State afgekeurd.

den toegewezen.

Bij de gemeentelijke bestemmingsplannen gaat het sinds 2013 nog maar over één onderdeel dat voortdurend moet worden

Voorbereidingsbesluiten gelden maar een jaar. Binnen dat jaar

aangepast: het binnenterrein rond Oosterweg nummer 83. De

moet het definitieve bestemmingsplan worden vastgesteld. Als

bewoners hebben dus opmerkelijke successen geboekt. Wat is

dat dus in 2011 gebeurt, worden de twee verleende bouwver-

er gebeurd?

gunningen ingepast in het plan. Dit tot groot ongenoegen van

Nieuw bestemmingsplan met oude vergunningen

de omwonenden. Zij vechten de zaak aan bij de Raad van State,

Rond 2000 moest er een nieuw bestemmingsplan komen voor

waar de Afdeling Bestuursrecht conflicten tussen burgers en

de Oosterpoort. Er was van alles veranderd, zoals bijvoor-

overheden beoordeelt.

beeld aan de Kop en het oude plan uit 1996 was achterhaald. Voorafgaand aan een bestemmingsplan neemt een gemeente

Gemeente moet huiswerk twee keer overdoen

een voorbereidingsbesluit met daarin intenties en algemene

De Raad van State komt in 2013 met een uitspraak: de ge-

beleidslijnen: we gaan het in grote lijnen zus en zo aanpakken.

meente moet opnieuw bezig met het bestemmingsplan, want

De precieze uitwerking komt dan tot stand in het bestem-

zij heeft onvoldoende duidelijk gemaakt waarom er door de

mingsplan. Zowel het Voorbereidingsbesluit als het uiteinde-

voorgenomen bouwplannen geen sprake zou zijn van negatieve

lijke Bestemmingsplan moet door de gemeenteraad worden

gevolgen voor het woon- en leefklimaat van de omwonenden.

goedgekeurd.

Het betreft hier een tussenuitspraak: het deel van het bestemmingsplan dat handelt over het binnenterrein rond nr. 83 moet

In 2010 lag er een Voorbereidingsbesluit voor een nieuw

binnen enkele maanden door de gemeente zijn aangepast en

‘bestemmingsplan Oosterpoort’. Op 23 juni keurde de ge-

zal dan definitief door de Raad van State worden beoordeeld.

meenteraad dit goed; het zou op 2 juli in werking treden. In dit Voorbereidingsbesluit werd met betrekking tot het perceel

De gemeente komt keurig binnen de vereiste termijn met een

naast de Oosterkerk afgeweken van het oude bestemmingsplan

bijgesteld plan dat er veel beter uitziet: een bouwlaag minder

uit 1996. Omwonenden hadden namelijk aangegeven dat zij

(twee in plaats van drie), minder schaduw in de tuinen van

de geplande hoogbouw daar niet in verhouding vonden met de

de omwonenden, geen appartementen, maar grondgebonden

beperkte omvang van het binnenterrein. Zij vreesden negatieve

woningen met slaapkamers op de eerste verdieping, dus ook

gevolgen voor hun woon- leefklimaat (geluidshinder, visuele

minder inkijk in de tuinen is nu de bedoeling. De bedoeling,

hinder, aantasting privacy) en waardedaling van de woningen.

maar staat het ook vast? De scherpe juristen van de Raad van

Echter, projectontwikkelaar Woldring die het perceel in 2007

State hebben het plan goed bestudeerd en vinden dat in het

had gekocht, diende nét tussen 23 juni en 2 juli een aanvraag

plan geen garantie wordt gegeven dat er geen appartementen

14


VOLBO

zullen komen. Het plandeel dat over de toekomst van het terrein

LU

rond nr. 83 gaat wordt definitief afgekeurd. De gemeente moet

UWEN

CH

opnieuw aan het werk.

?NEE!

T

Bajes en beslaglegging

HT C I L N

ZO

Dat doet de gemeente en in 2014 ligt er een nieuw Ont-

vraag is nu: zien bewoners en omwonenden straks hun wens om de bestaande omvang van de bebouwing op het binnenterrein niet verder uit te breiden in vervulling gaan?

werpbestemmingsplan ter Een nieuwe lente, een

inzage. De omwonenden vinden het onvoldoende:

nieuw geluid?

RUS T

ze willen minder bebouwing. De projectontwik-

Het ziet er niet slecht voor hen uit, want in het nieuwe

kelaar vindt het ook

STILTE

onvoldoende; die wil juist meer bebou-

T

CH GLI

wingsmogelijkheden. De zaak stagneert.

DA

Jarenlang gebeurt er niets. De eigenaar

nieuw geluid te bespeuren. Be-

PR

zijn veranderd en de inzichten

CY

kelaar Woldring,

rond ruimtelijke ordening ook. Het volbouwen van binnenterreinen is niet meer van deze tijd. De bouwmogelijkheden op het terrein

is inmiddels

van oplich-

langrijkste boodschap: de tijden

IVA

projectontwik-

op verdenking

waarin de gemeente zoals gebruikelijk slechts algemene beleidslijnen aangeeft, valt een

van het perceel,

aangehouden

Voorbereidingsbesluit,

rond nr. 83 moeten wat de gemeente

LAAT B

ting en fraude

INNEN

TERRE

betreft dus beperkt worden en er

met betrekking tot een

IN MAUR

moet meer oog zijn voor het behoud ITSST

RAAT,

OOST

van het groen. Er zijn namelijk nog wel

ERWE

andere onderneming en wordt in 2018

G, BOU

tot vier jaar gevangenisstraf veroordeeld, een vonnis dat een jaar later in hoger beroep wordt bevestigd. Vanwege de fraudezaak wordt in 2021 beslag gelegd op het perceel

MANS

TRAAT

MET R

meer binnenterreinen in de wijk (!) - de

UST

gemeente weet nog niet precies hoeveel (!), maar is bezig met een inventarisatie (hoera!) - en die wil de gemeente ook beschermen (nogmaals hoera!). Door winst

door zijn schuldeiser. Het perceel moet in de publieke verkoop.

gedreven ondernemers die zo veel mogelijk willen volbouwen

Nu wordt het spannend! Er was immers nog steeds geen nieuw

zouden dus zo veel mogelijk moeten worden geweerd. Maar

bestemmingsplan voor het terrein en nu wordt de toekomst

helemaal zeker van hun zaak kunnen de omwonenden op dit

voor de omwonenden nog onzekerder. Zij vragen de gemeente

moment nog niet zijn. De veiling van het perceel is vermoede-

met spoed in te grijpen. De gemeente begrijpt de urgentie

lijk over enkele maanden en wie wordt dan de nieuwe eige-

en kwam vorige maand met een nieuw plan: het Herziene

naar? De bewoners wachten af en blijven alert...

Voorbereidingsbesluit over het terrein rond nr. 83. Ook nu weer geldt dit voorbereidingsbesluit een jaar, binnen dat jaar

(wordt vermoedelijk vervolgd…)

OO

moet er een definitief bestemmings(deel)plan liggen. De grote

15


Cryptofilippine 85 1.

13. Een boom van een Rus. (4)

(5+3+3+5)

Haardracht van een pennymeisje.

7. Tijd om vreemde kleren aan te

(13)

14. Is zowel gever als ontvanger van sporen. (8)

trekken. (8)

2. Cadeau waar de mondhygiëniste

8. Billenkoek geven. (2+3+5)

niets mee kan. (3+7+5)

15. Met dat stukje informatie kun je de juiste richting op sturen. (3)

9. Gezaghebbende familie van de

3. Gewoontedier. (11)

blauwvos en een kitkat. (12)

4. Mannequin die geluk brengt? (13)

16. Is Ellie Lust bepaald niet. (6)

10. Pegasus. (10)

17. Aan het lijntje houden. (8)

‘Yeah man, dit gaat over paarden,

11. Oom die geen familie is. (5)

18. Snelle variant van ‘De druiven der

weetjewel.’ (8)

12. Is de bereden politie dit in de ogen

5. ‘Moet je horen, helemaal te groovy.’

19. Overdreven een actie uitgevoerd. (11)

van relschoppers? (9)

6. Was guster nog goud gezond.

gramschap’. (10) 20. Zijrivier. (7)

1 2 3 4

9

6 4

5

2

8

9

6

3

7

1 9

3

8

10

12

6 10

8

1

7

9

4

5

7

9

10 20

krijgen. (10)

7

2

6

4

1

3

3

5

4

9

8 7

3 2

5

3

7 4 10

4

5 6

21 1

2

10

16

19

intens geluksgevoel ervaart. (5) 22. Raaskallen omdat ze de sporen blijven

10

7

2

6

22

9

8 5

5

1

21. Vreemd dier waardoor je kortstondig een

1

11

18

1

3

15

17

1 9

7

13 14

6

8

2

7

6

6

2

1 7

2 4

10

10

4

5

10 5

6

10

9 9

9

10

1

4

De Cryptofilippine wordt mede mogelijk gemaakt door

2 6

10

Groningen

4

Meeuwerderweg 96-98

Na het correct invullen van de cryptofilippine verschijnt in de

Oplossing cryptofilippine 84 – Theater:

gekleurde vakjes een zin. Dat is de oplossing. Gelijke cijfers

1. Visscher 2. Een scène maken 3. Ruitjespatroon 4. Schaaps-

zijn gelijke letters.

kleren 5. Broodkapje 6. Bokkenpruik 7. Showcase 8. Loge 9. Kom maar op 10. Plankenkoorts 11. Stalles 12. Bedrijf 13. Re-

De oplossing moet uiterlijk op vrijdag 4 februari 2022 binnen

gisseur 14. Klapstoel 15. Aktie Tomaat 16. Klapzoen 17. Van

zijn bij de redactie van De Oosterpoorter. Mail de oplossing

kant gemaakt 18. Speelplaats 19. Evakostuum 20. Open doekje

naar crypto@deoosterpoorter.nl o.v.v. Cryptofilippine nr. 85.

21. Geiten 22. Applaus.

Opsturen mag ook: Redactie de Oosterpoorter, Oosterweg 13, 9724 CA, Groningen. Het vermelden van je straatnaam wordt

De oplossing is: HEEL DE WERELD IS EEN PODIUM

zeer op prijs gesteld. De winnaar van de gevulde boodschappentas is Laura Noord, De winnaar ontvangt een gevulde boodschappentas ter waarde

woonachtig aan het Helperpark. Van harte gefeliciteerd!

van € 20,-, ter beschikking gesteld door Coop Meeuwerderweg. De Coop neemt binnen een week na verschijnen van deze Oosterpoorter via e-mail contact op met de winnaar.

16

Foto Freepik.com / master1305

OO


17

OOSTERKIDZZZ zoeken hun weg door een doolhof


18


Begin je jaar groen en doneer je statiegeld in de COOP aan ons team Groen voor de bloembollentuintjes aan de Meeuwerderweg (van januari t/m maart)

Team Groen van Oosterpoort Duurzaam is goed INLOOPSPREEKUUR doel statiegeldactie COOP

Wil jij energie besparen en heb je advies nodig? Kom naar het gratis inloopspreekuur (tussen bomen op: gaan genieten. Het beplanten van boomspiegels heeft De COOP kiest ieder kwartaal een21.00 nieuw goed in dePoortershoes buurt 19.00 uur en uur)doel in het veel voordelen. Het is niet alleen goed voor het waterbeheer in voor haar statiegeldactie. In de winkel kunnen klanten ervoor 17 januari en 7 februari * onze wijk maar ook goed voor meer biodiversiteit. Zo ontstaat kiezen om hun statiegeld te doneren aan dit doel. In drie Je kunt je vraag ook mailen. er meer natuurlijke ruimte voor de dieren en insecten in onze maanden tijd kunnen de donaties van klanten uit de buurt wijk. En het maakt onze straat nog gezelliger en mooier om in Op weg naar een duurzame Oosterpoort. te wandelen. het eindbedrag te verdubbelen. Alle reden voor organisaties in Voor en door buurtbewoners. Omdat biologische bloembollen en planten niet gratis zijn de wijk om zich aan te melden. lekker oplopen. De COOP beloont dit met een mooi gebaar door

www.oosterpoortduurzaam.nl

heeft Oosterpoort Duurzaam deze boomspiegelplantdag aangemeld voor de statie-

Deze keer is Team Groen van Oosterpoort info@oosterpoortduurzaam.nl

geldactie bij de COOP.

Duurzaam aan de beurt. Van januari tot en

met maart 2022 kunnen buurtbewoners hun Help je mee? Doneer groen deze keer, daar-

statiegeld doneren d.m.v. de bruine * onder voorbehoud ivm knop corona maatregelen bij de statiegeldautomaat in Poortershoes de COOP. Lees

mee ondersteun je meer groen, duurzaamheid en biodiversiteit in jouw buurt!Ook

hieronder welke leuke en duurzame dingen team Groen voor onze buurt doet en waarom ze wel wat extra’s

zin om mee te doen aan al dat groen? Meld je aan bij ooster-

verdienen!

poortduurzaam@gmail.com en kijk op de website bij team Groen www.oosterpoortduurzaam.nl

Op zaterdag 30 oktober j.l. is er een boomspiegelplantdag

Wil je meer weten over de statiegeldactie, check www.coop.nl/

geweest aan de Meeuwerderweg. Wel 425 biologische bloem-

statiegeld

OO

bollen zijn er geplant door team Groen, samen met een aantal vrijwilligers uit de Oosterpoort. De hele buurt kan dankzij deze inzet de komende lente van vrolijke nieuwe tuintjes onder de

sept

22

15

5

2

7

14

12

9

14

5

3

7

12

22

29

14, 26

5

2

2

6

4

1

6

7

12

9

9

13

18

8

13

3

7

7

4

2

13

4

juli

11

okt

dec

aug

juni

mei

nov

Textielzak om 8.00 uur aan de straat. Kleine elektrische apparaten apart. Inzamelaar Goudgoed, tel. 050-5039080

22, 27

mrt

Informatie onder voorbehoud. Bron: www.mijnafvalwijzer.nl

Kleding (ook kapot, wel schoon), textiel, schoenen

30

feb

Meeuwerderweg hoek Palmslag 14:30-15:00 uur. Avondstandplaats 19:00-20:00 uur.

jan Klein gevaarlijk afval (KGA)

april

OOSTERPOORTER MINI INFORMATIEWIJZER 2022

Oud papier

Zet oud papier om 18:00 uur aan de straat

Gebied Noord-Oost

De Meeuwen, Kop van Oost en ‘oude Oosterpoort’ tussen Meeuwerderweg/Winschoterdiep. Inzamelaar k.v. De Trefplonsers, tel. 06-20484519

Gebied Zuid-West

De Linie, Stoker&Brander en ‘oude Oosterpoort’ tussen Meeuwerderweg/spoor. Inzamelaar v.v. Oranje-Nassau, tel. 050-5256133

Belangrijke telefoonnummers Oosterpoort op een rijtje

- Alarmnummer 112 levensbedrijgende situaties - Politie, wijkagent Miranda Dijksman 0900-8844 - Dierenambulance 050-5791900 - Meldpunt Overlast en Zorg* 050-5875885 - Meldpunt Stadsbeheer 14050 - Milieudienst 050-3671000 - Huisartsenpost Groningen 0900-9229 - Huisartsenpraktijk Oosterpoort 050-3128216 - Huisartsenpraktijk Filius 050-3128739 - Huisartsenpraktijk De Meeuwen 050-3134102 - Medisch Centrum Helperpark 050-2003333

- Tandarts Doelman 050-3134567 - Tandarts Kamerling 050-3123661 - Tandarts Kai & Tibo 050-5252810 - Apotheek 050-3121030 - Poortershoes 050-3131141 - Speeltuinvereniging Oosterpoort 050-3134084 - Borgmanschool 050-3210413 *Bij meldpunt Overlast en Zorg kunt u, naast overlast melden, anderen hélpen bij: - vermoedens van huiselijk geweld, kindermishandeling, psychische problemen of verslavingsproblemen

Gebied Noord-Oost

- verwaarloosde/vereenzaamde en/of psychisch verwarde buurtgenoot - mensen die buiten slapen tijdens extreem koud weer; bel de wijkagent! Wacht niet te lang met melden, voorkom zo mogelijk ergere situaties! Wees niet bang dat u persoonlijk in de situatie wordt betrokken, u fungeert alleen als informatiebron voor hulpverlening en overheid. Dit overzicht is zorgvuldig samengesteld. Komt u toch een fout tegen? Laat het ons weten!

De Meeuwen, Kop van Oost en ‘oude Oosterpoort’ tussen

19


Kom je naar de peuteropvang? Op IKC Borgman Oosterpoort is je kind vanaf 2 jaar welkom! Samen spelen, samen delen en de wereld ontdekken. Op deze gezonde opvang gaan we elke dag naar buiten. Ma t/m vrij 7.30 - 18.00

20


I

n de rubriek ‘Koek op de hoek’ gaat de Oosterpoorter

KEN JE DE GESCHIEDENIS VAN DEZE PLEK?

maandelijks met een Grunneger kouke op bezoek in een

“Eigenlijk niet, nee.”

van de vele hoekhuizen in onze wijk. Dit keer is dat bij

Tim de Hooge (23). Met huisgenoot Emma Vos woont hij in

MIS JE IETS IN DE WIJK?

een appartementje op de hoek van de Parklaan en de Bran-

“Een park mis ik wel, een beetje meer groen zou niet verkeerd

denburgerstraat. Tim studeert English language and culture

zijn.”

aan de Rijksuniversiteit. Eerder studeerde hij sociologie, maar merkte in het tweede jaar dat hij niet op de goeie plek zat. Hij

WAT IS JE FAVORIETE PLEK IN DE BUURT?

stapte toen over naar Engels. “Omdat je online spelenderwijs

“Hier thuis, met het uitzicht op de bomen en de mooie huizen

veel Engels meekrijgt, had ik al jong belangstelling voor die

in het Zuiderpark.”

taal”, kijkt Tim terug op zijn keuze. Naast zijn studie werkt hij als hoofdtrainer van studentenschaatsvereniging Tjas.

BLIJF JE HIER NOG LANG WONEN? “Als het alleen aan mij lag, dan zou ik hier nog wel drie of vier

“Tjas is de grootste studentenschaatsvereniging”, zegt Tim.

jaar willen wonen. Maar het hangt ook af van wat Emma gaat

“Niet alleen landelijk maar wereldwijd zelfs geloof ik”. Als

doen. Als zij vertrekt voor haar studie dan moet ik eigenlijk

hoofdtrainer schrijft hij de trainingsschema’s en werkt met

ook iets anders zoeken. Het is te duur voor mij alleen. Dus dat

de andere trainers aan een optimaal programma voor de

hangt echt een beetje van de omstandigheden af.”

OO

schaatsers van Tjas. Tim komt uit een fanatieke

Woon je ook op de hoek? En wil je meedoen aan deze rubriek? Mail naar: mvanderfeen@gmail.com

schaatsfamilie. “Als jongetje van vijf of zes sloot ik me aan bij de club waar mijn moeder, mijn opa en mijn oom ook hadden geschaatst”, vertelt hij. Vanaf zijn twaalfde reed hij voor de Drentse selectie van de schaatsbond KNSB. “Dat deed ik tot ongeveer mijn achttiende, toen kon ik door een blessure niet meer voor de selectie uitkomen.” Zijn schaatsplezier haalt hij nu uit het trainen van zowel de recreatieve als de wedstrijdrijders van Tjas. “We boeken mooie resultaten en zien steeds genoeg van onze schaatsers op podiumplaatsen bij NSK’s, de Nederlandse Studentkampioenschappen. Jammer genoeg gaat het NSK Afstanden in februari, vanwege alle maatregelen rondom corona, waarschijnlijk weer niet door, dat zou dit jaar in Groningen zijn.”

HOE LANG WOON JE HIER? “Ongeveer anderhalf jaar. Samen met Emma woonde ik in onderhuur in de Oosterparkwijk. We hebben een tijd intensief gezocht en veel appartementen en studio’s bekeken. Toen we hier gingen kijken wisten we meteen dat dit het moest worden.”

HEB JE VEEL AAN HET HUIS GEDAAN? “We verhuisden in de zomer van 2020. Het was vakantie en we hadden tijd om goed aan de slag te muren, de deuren en alle kozijnen. Verder hoefden we hier niet veel aan te doen.”

WAT VIND JE VAN DE WIJK? “Het woord huiselijk komt in me op. Het is een echte woonbuurt, zonder flats, dat maakt de sfeer gemoedelijk en gezellig. Het voelt als thuis hier in de omgeving.”

HEB JE VEEL CONTACT MET MENSEN IN DE BUURT? “Nee in de buurt niet zo, wel hier in huis met de bewoners van de andere verdiepingen.”

DE HOEK

gaan. We hebben toen alles opnieuw geverfd, de

KOEK OP

21


We helpen je graag! Het nieuwe jaar is begonnen. Heb je een vraag aan ons? Je kunt ons ook per Whatsapp bereiken via 06 - 12 35 85 14. We beantwoorden berichten op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur.

www.nijestee.nl/contact

Hier had uw advertentie kunnen staan!

ADVERTEREN IN de Oosterpoorter

mail naar: oosterpoorter@gmail.com

Al jarenlang vertrouwde opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

?

Nabij de Euroborg en A7 in de wijk De Linie. Rondleiding? Bel of mail ons. 050-5234690 info@kdvheppie.nl www.kdvheppie.nl Winschoterdiep 70 9723AB Groningen

22


POORTERSHOES

AGENDA

BIJ DE VOLGENDE CURSUSSEN IS NOG

SPEELTUINVERENIGING DE OOSTERPOORT

PLEK

KINDERACTIVITEITEN

⊲ Donderdag 10 februari | 20:00 tot 22:00

Streetdance voor kinderen 6-8 jaar

⊲ Zaterdag 5 februari | 19:30 tot 21:00 uur

uur

Meer info: www.bsvdeoosterpoort.nl of

(dinsdagmiddag)

CHILLAVOND

BLOEMSCHIKKEN

www.facebook.com/bsvdeoosterpoort

Streetdance voor kinderen 9-12 jaar

Voor kinderen van groep 6 t/m 8.

Aanmelden via jtammes@home.nl i.v.m.

Onze activiteiten zijn nog onder voorbe-

Kosten € 3,00 p.p.

houd door coronamaatregelen.

(dinsdagmiddag)

Gratis voor leden en €1 voor niet-leden..

aanschaf bloemen.

Modeltekenen (woensdagavond)

Aanmelden via info@bsvdeoosterpoort.nl

Kosten leden €3,00 en €4,50 voor niet-

Schilderen Laureen (donderdagmiddag

Stretchballet (vrijdagochtend)

VOLWASSENACTIVITEITEN

Macrame (donderdagavond)

⊲ Dinsdag 25 januari | 20:00 tot 22:00 uur

⊲ Iedere maandagavond | vanaf 20:00 uur

Decoratief Schilderen

CREATIEVE AVOND

KLAVERJASSEN EN SJOELEN

(woensdagmiddag)

Kosten leden €2,50 en €4,00 voor

Kosten € 2,00 p.p.

Spaans Vergevorderden

niet-leden

leden.

(maandagavond)

⊲ Iedere dinsdagavond | 20:00 tot 22:00

Voor meer informatie:

⊲ Donderdag 1 februari | vanaf 20:00 uur

uur

www.poortershoes.nl

KOPPELKAARTEN

TAFELTENNIS

Oplossing Kerstzoektocht Onze nieuwe traditie om in het laatste nummer van het jaar

U kunt de Kerstzoektocht 2021 nog een keer nalezen op www.

een Kerstzoektocht te publiceren viel bij velen in de smaak,

deoosterpoorter.nl/kzt21 en we nodigen u nu alvast van harte

niet in het minst om de fraaie prijzen die in het verschiet wer-

uit om mee te doen aan de Kerstzoektocht 2022 in het decem-

den gesteld. Toch was het aantal juiste inzendingen beperkt

bernummer van dit jaar!

OO

tot precies één: Gerry Boesjes uit de Lodewijkstraat wist alle 8 straten en 6 panden die waren verstopt in het filmpje op onze Facebook-pagina en de foto’s in het blad te duiden. Hij heeft een prachtige cadeaumand gewonnen! De Kerstzoektocht is wat ons betreft de moeite van het herhalen waard en we hopen dan eind dit jaar op meer inzendingen. Dat het vinden van alle letters nog niet zo eenvoudig is vertelt Gerry in het katern, maar dat je daarvoor helemaal niet de wijk op een neer hoeft hadden we niet verwacht. Bij de redactie hadden we van tevoren bedacht dat je lopend en op de fiets door de straten zou moeten om de juiste oplossing bij elkaar te sprokkelen, ons niet realiserend dat je met Google Streetview ook een heel eind komt... Iets waar we voor de Kerstzoektocht 2022 zeker rekening mee gaan houden! De oplossing van de Kerstzoektocht 2021 was als volgt: •

Straat 1 - Warmoesstraat (W)

Straat 2 - Esperantostraat (E)

Straat 3 - Duikerstraat (D)

Straat 4 - Het Hout (H)

Straat 5 - Paulus Lamanstraat (P)

Straat 6 - Bastion (B)

Straat 7 - Kwintlaan (K)

Straat 8 - Winschoterdiep O.Z. (W)

Pand 1 - Sportcentrum Europapark (S)

Pand 2 - Cool Blue (C)

Pand 3 - Qpark Oosterpoort (Q)

Pand 4 - De Leyhoeve (L)

Pand 5 - Speeltuinvereniging Oosterpoort (S)

Pand 6 - De Oosterpoort (O)

De winnaar Inzender Gerry Boesjes, zelf een oplettend en behendig fotograaf (www. gerryboesjes.nl), gaf ons de volgende terugkoppeling op de Kerstzoektocht: Een hele leuke puzzel! En best pittig. Een deel [van de oplossingen] kwam uit het hoofd. Al wandelend door de buurt valt me altijd van alles op, ook de kleinste dingen. De meest opmerkelijke taferelen fotografeer ik vaak. Mijn ogen en oren staan sowieso altijd wijd open maar het verraste mezelf wat er allemaal opgeslagen ligt in het geheugen. Soms kon ik geen oplossing vinden en was Streetview van Google superhandig. Daar kwam ook een aantal antwoorden uit. Toen er nog maar een paar onbeantwoorde vragen waren werd het de uitdaging om te proberen echt álle oplossingen te vinden. De klimwand [foto van Pand 1] was een twijfelgeval omdat de grijze kleur van de echte wand afwijkt van het nogal blauwe plaatje in de Oosterpoorter. Maar ik kon geen andere klimwand bedenken. [Ook]heel erg lastig was het vlak met de blauwe en rode kleur [foto van Pand 2]. Daar ging een paar dagen overheen. Als je heel goed kijkt zie je dat het plaatje glanst en dat het iets van metaal of glas zou moeten zijn. En je ziet op de afbeelding vaag de reflectie van een paar boompjes en lage gebouwen. Dat moest dus iets aan de rand van een terrein of aan een brede weg of zijn of zoiets. Uiteindelijk dook de winkel van Cool Blue op in het geheugen. Tevens een bewijs dat reclamemakers hun werk heel goed doen… Wat mij betreft mag er eind 2022 weer zo’n puzzel in de Oosterpoorter. Een hartstikke leuke bezigheid rond de feestdagen!

23


GELUKKIG We wensen elkaar steevast een gelukkig nieuw jaar. Dit jaar ligt het accent voor menigeen vooral op gelukkig, het is een nieuw jaar. We kijken niet meer om, behalve naar elkaar. We kijken hoopvol vooruit, dit jaar wordt het beter. Voor ons is het mooi gefeest, wij storten ons met nieuw elan op de huizenjacht. We zijn uit de startblokken. Voor iedereen gelukkig!

Vondellaan 84

barkmolenstraat 85

Vanafprijs €185.000,- k.k..

Vanafprijs € 300.000,- k.k.

Langskomen Griffeweg 19

24

Bellen 050 318 7102

App’en 06 3632 7796

Mailen info@mvdh.nl

Surfen www.mvdh.nl


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.