De Oosterpoorter november 2021

Page 1

W

de

I

J

K

K

R

A

N

T

OOSTERPOORTER 50R!

JAA

GEEN FEESTVERLICHTING MEER? IN DE MEEUWERDERWEG

NIEUW RESTAURANT IN DE BUURT WIJ HEBBEN HET GETEST!

TIPS

VOOR HET BESPAREN VAN ENERGIE

DEOOSTERPOORTER.NL NOVEMBER 2021 | NUMMER 9


MEEUWERDERWEG 64, GRONINGEN

FYSIOTHERAPIE MANUELE THERAPIE DRY NEEDLING CENTRUM VOOR NEK- EN RUGKLACHTEN

FITNESS

Vraag nu de FIT-scan aan!

Personal Training Small-group fitness

Voor aanmelden en meer info, bel (050) 364 19 22 of (06) 45 26 07 89

30 FIT

MIN

UTE

IN

N!

Meeuwerderweg 2, Groningen info@fitwerk30.nl | www.fitwerk30.nl voorheen Fysiocompleet

F YS I OT H E R A P I E - F I T N E S S - P E R S O N A L T R A I N I N G

2 50 JAAR!

ZONNESTUDIO

THE BEST BARBER IN TOWN! BOEK NU JE AFSPRAAK IN VIA WWW.BARBERCITY.NL


COLUMN HOOFDREDACTEUR

lachen toen ik dat las, want zonder spoken is een spooktocht

Word vrijwilliger: je bent onmisbaar!!

inderdaad lastig. Jammer is het wel. Hopelijk zijn er volgend Tijden veranderen. Ook bij de Oosterpoorter. We zijn een

jaar weer voldoende spoken om dan wél een spooktocht te

nieuw tijdperk ingegaan met een nieuwe hoofdredacteur.

kunnen organiseren.

Tijden mogen veranderen, wat blijft zijn vrijwilligers die zich inzetten. Zichtbaar en onzichtbaar. Allen zijn ze onmisbaar!

Vrijwilligers zijn ook belangrijk voor de feestverlichting in de Meeuwerderweg. Normaal gesproken is de straat nu

Recent werd bekend dat er een andere hoofdredacteur bij de

al verlicht. Maar Rienk Weening stopt na dertig jaar bij de

Oosterpoorter moest komen. Mede-redactieleden vroegen

winkeliersvereniging en daarmee dreigt ook dit initiatief

of ik dit wilde gaan doen. Ik ben zeer vereerd dat ze aan mij

helaas te verdwijnen. Gelukkig wil het Buurtoverleg

dachten. Zeker toen bleek dat de redactie unaniem besloot dat

Oosterpoort de coördinatie hiervan op zich nemen. Maar

ik deze taak op me mag nemen. De steun van de voltallige

ook dit valt en staat met vrijwilligers. Heb je zin om mee te

redactie voelt voor mij als een warm bad en een mooie start

helpen om de verlichting op te hangen zodat dit initiatief niet

van een nieuwe periode van de Oosterpoorter.

verdwijnt? Meld je aan bij het buurtoverleg! Zie het artikel op pagina 12.

Zonder alle vrijwilligers is er geen Oosterpoorter. Ieder lid van de redactie en de bezorging is even waardevol en

Ook zoeken we bij De Oosterpoorter een vrijwilliger die onze

van belang voor een succesvolle buurtkrant. Veel van onze

gezellige redactie komt versterken. We zijn specifiek op zoek

werkzaamheden zijn voor jullie als lezer niet zichtbaar.

naar iemand die onze website wil onderhouden. Heb je hier

Vergaderen, tussentijds overleggen, interviewen, vormgeving,

ervaring mee? Stuur dan een mailtje naar

redigeren en contact met de adverteerders. Er wordt heel wat werk verzet voordat de krant op de deurmat valt. Veel werk zit

info@deoosterpoorter.nl

ook in onze vernieuwde cover. Die heeft een frisse en moderne uitstraling gekregen. We zijn benieuwd naar wat je ervan

Want wat geldt voor de buurtkrant, wijkinitiatieven en de

vindt: stuur ons daarom gerust een e-mail!

feestverlichting, geldt ook voor onze website. Vrijwilligers zijn onmisbaar.

Vrijwilligers zijn ook onmisbaar voor veel initiatieven in onze wijk. Een voorbeeld: op Facebook las ik een bericht van de Speeltuinvereniging Oosterpoort. De spooktocht ging niet

Alexandra Konn ing

door, omdat er te weinig spoken zijn. Ik moest een beetje

INHOUD GEMEENTE- EN BUURTNIEUWS 6 7 7 7 7 7 7 7 19

10-11 De Oosterpoorter 50 jaar - terug naar november 2013 12-13 Verdwijnt de winkeliersvereniging uit de Oosterpoort

Buurtoverleg Oosterpoort verslag Voetbal

15

Poortershoes Speelkleed van Groningen

In gesprek

RUBRIEKEN

Overleden man Oosterweg

4-5

Prins Claus Conservatorium concert Podium Zuid Asielzoekerscentrum Oude Winschoterdiep De gasprijzen schieten omhoog: wat nu?!!

ACHTERGROND EN OPINIE 9

nu Rienk Weening stopt?

YammY is een Aziatisch-Koreaanse aanwinst voor

15 16 17 21 23

Een uurtje voor je buurtje en geef dan het schoonmaakstookje door... Huisdieren in de Oosterpoort Cryptofilippine Oosterkidzzz Koek op de hoek Agenda

Groningen

COLOFON DE OOSTERPOORTER

CORRESPONDENTIE

HOOFDREDACTEUR

FOTOGRAFIE

DRUK

Buurtkrant van de wijken

Oosterweg 13, 9724 CA,

Alexandra Koning

Ellen Heinen, Evelien Brak

Scholma Print & Media, Bedum

Oosterpoort, de Meeuwen, de

Groningen

EINDREDACTIE

ADVERTENTIES

VOLGEND NUMMER

Linie, Europapark en Kop van

Website: deoosterpoorter.nl

Jan Veenkamp

Karin van der Zee

Sluitingsdatum kopij: 6

Oost, verschijnt 10x per jaar,

Mail: info@deoosterpoorter.

REDACTIE

VORMGEVING

december 2021. Verspreiding:

oplage: 4.000 exemplaren.

com

Alexandra Koning, Dirk de

Rudi Niemeijer,

weekend van 17 december 2021

UITGAVE

Twitter: @oosterpoorter

Rijk, Greetje de Vries, Margot

Ystvan de Jong | Qorona

FOTO VOORKANT

Buurtoverleg Oosterpoort.

Meendering, Mirjam van der Feen

Joost van den Berg

50 JAAR! 3


Een uurtje voor je buurtje

en geef dan het schoonmaakstokje door

I

edere maand vormen twee buurtgenoten een schoonmaak-duo om een uurtje te investeren in een opgeruimde buurt. Al zwerfvuil prikkend ontstaan de leukste

gesprekken en leren we de buurbewoner en de buurt beter kennen. Het uurtje voor mijn buurtje begint deze keer in de Meeuwen, waar Leon Zandman het afval rapen aangrijpt om eindelijk eens nader kennis te maken met zijn achterbuurman Marco van der Heide.

Leon Zandman (tekst en foto) vs. Marco van der Heide Al bijna een jaar is Marco van der Heide mijn achterbuurman. Toch was ik nog niet veel verder gekomen dan een vriendelijk “hallo” in de brandgang. Het leek me dan ook mooi deze rubriek aan te grijpen eens wat meer over hem te weten te komen. Met twee grijpstokken en vuilniszakken bel ik aan. Marco doet open en al snel blijkt dat we met z’n drieën op pad zullen gaan. Marco’s zoontje Daan, bijna anderhalf jaar oud, zit al klaar in de buggy. Vriendin Annemarije is een weekendje weg en beide mannen hebben het rijk alleen. Als eerste halen we nog even snel Daan’s jas uit de auto, want het is behoorlijk fris buiten. En dan maak ik meteen kennis met één van Marco’s unieke gaven: een auto zo overdwars mogelijk in een parkeervak parkeren. Geamuseerd kijk ik hoe hij zich excuseert: “het was laat gister”, en z’n auto vervolgens kaarsrecht in het vak parkeert. Marco’s leven blijkt grotendeels om voetbal te draaien. Opgegroeid in Leeuwarden, voetbalde hij professioneel bij Cambuur. Tot hij zo’n negen jaar geleden een fikse hersenschudding opliep en een hele tijd uit de running was. Voetballen lukte niet meer, maar namens Cambuur nam hij af en toe wel deel aan goede doel-acties. Zo was er het Nationaal Schoolontbijt, wat

4 50 JAAR!


hem bij groep 8 van juf Annemarije bracht. Dat er een vonk

kwamen ze in de Barkmolenstraat terecht. En wonen in De

oversprong was zelfs de kinderen niet ontgaan en in de daarop

Meeuwen bevalt Marco prima. Er is een leuke mix tussen jong

volgende weken werd er flink gelobbyd door de kids, waarbij

en oud en veel groen. Het grote grasveld voor het huis is ideaal

zelfs klassikaal een officieel telefoontje naar Cambuur gepleegd

voor kinderen. Zoon Daan mag al rekenen op ruime belang-

werd om een date tussen Marco en juf Annemarije te regelen.

stelling van de buurtkinderen. Het huis is lekker ruim, wat ook

Wat de lieve kindertjes niet wisten, was dat Marco en Anne-

handig is, want in januari verwachten ze hun tweede kindje.

marije stiekem al 1-0 voor stonden en reeds waren begonnen

Als Marco niet met voetbal bezig is, dan drinkt hij graag een

met daten.

speciaalbiertje en bezoekt hij vrienden.

Ze werden een stel, gingen samenwonen en in 2015 kwa-

We lopen inmiddels door de Oosterpoort. Met gevaar voor

men ze naar Groningen, eerst aan de J.A. Feithstraat en later

eigen leven navigeren we om wat kapotte bloempotten op het

de Helperbrink. Toen zoon Daan zich aankondigde was het

trottoir, die kennelijk door de harde wind van een balkon zijn

tijd voor een ruimer huis en via vrienden die er al woonden

gewaaid. Marco vertelt dat nadat z’n professionele voetbalcarrière voorbij was, hij is begonnen met schrijven. Eerst voor het Fries Dagblad, Hard Gras en het vakblad Voetbaltrainer. Dit laatste doet hij nog steeds en hij interviewt voornamelijk coaches. Daarnaast ging hij voor Cambuur analyses van de tegenstander doen. Hij werd de rechterhand van trainer Arne Slot. Toen deze naar AZ ging, ging Marco mee. Marco doet momenteel nog steeds de analyses voor AZ en dat brengt hem ook regelmatig naar het buitenland. Daarnaast is hij een paar jaar geleden samen met een compagnon begonnen met datascouting voor een aantal niet nader te noemen grote clubs. Via een geavanceerd computersysteem kan hij op afstand via videobeelden acties en prestaties van voetbalspelers in allerlei competities analyseren en zo nieuw voetbaltalent ontdekken. De zaken gingen zo goed, dat hij inmiddels voor zichzelf is begonnen met het bedrijf 360 Scouting. Ik verbaas me erover dat er kennelijk zoveel komt kijken bij een simpel spelletje balletje trappen. We zijn alweer klaar met ons rondje. We schieten nog snel even een paar foto’s voor het artikel. Het was nog best een uitdaging om vuil te prikken terwijl Marco met de buggy liep en ik aantekeningen voor het interview aan het maken was. Gelukkig kwamen we weinig zwerfafval tegen in De Meeuwen. Of zou dat nog komen omdat Itse de Boer en ik vorige keer zo grondig hebben vuil geprikt? Leuk om Marco op deze manier te hebben leren kennen!

OO

50 JAAR! 5


GEMEENTE- EN BUURTNIEUWS

Vergadering Buurtoverleg op 25-10-2021

ting. De statuten worden nog definitief vastgesteld.

Evaluatie milieustraat

Er is een nieuwe hoofdredacteur van De Oosterpoorter, Alexan-

De milieustraat is een groot succes gebleken. Er zijn uiteinde-

dra Koning. Zij wil graag een redactiestatuut met als basis de

lijk zes containers met grof vuil afgevoerd. De stewards prezen

code voor journalistiek. Er is besloten dat de hoofdredacteur

de wijk voor de prettige sfeer waarin alles verliep. Het buurt-

vanaf nu ook zitting neemt in het bestuur van het Buurtover-

overleg informeert bij de gemeente naar de mogelijkheden om

leg.

vaker een milieustraat te organiseren. Kascommissie Vluchtelingen

Er zijn twee buurtgenoten gevonden die de Kascommissie wil-

Vanwege een groot tekort aan opvanglocaties ligt er een slaap-

len vormen.

boot voor tijdelijke noodopvang van asielzoekers in Groningen. De boot ligt in het oude Winschoterdiep in het Europapark,

Er wordt nog een datum afgesproken waarop de kascommissie

iets voorbij de Antwerpenbrug. Op 25 oktober worden de eerste

bijeenkomt om de kas voor zowel 2019 als 2020 te controleren.

bewoners verwacht. De volgende vergadering: Vergaderdata

Vergadering op maandag 22 november.

De vergaderdata voor 2022 zijn: 21 januari, 28 maart, 25 april,

Locatie : Poortershoes om 20.00 uur in de tweede kamer.

23 mei, 27 juni, 26 september, 24 oktober en 28 november (alle data onder voorbehoud van Paas- en Pinkster- en andere

Schuif gerust eens aan bij een vergadering, iedereen is van

feestdagen).

harte welkom.

OO

Wbtr Op 5 november wordt het Buurtoverleg Oosterpoort een stich-

BUURTOVERLEG Buurt Overleg Oosterpoort wordt 5 november 2021 aanstaande: Stichting Buurt Overleg Oosterpoort!

Dit doen wij onder andere door het aanmoedigen en financieel ondersteunen van activiteiten en initiatieven in de buurt.

Sinds 1 juli moeten alle verenigingen en stichtingen waar vrijwilligers bij betrokken zijn voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).

Heb je een leuk buurt-initiatief, of wil je een buurtactiviteit organiseren waarbij het BOO zou kunnen helpen, dan is er mogelijk een ondersteunende subsidie van het BOO te verkrijgen. Stuur een subsidieverzoek naar het BOO via de mail op buurtoverleg@gmail.com. En zorg dat je aanvraag een week voor de BOO-vergadering binnen is. Het verzoek kan mondeling toegelicht worden in de eerstvolgende buurtvergadering in buurthuis Poortershoes.

Deze wet gaat over integer bestuur, het toezicht op het bestuur en over het voorop stellen van het belang van de Stichting of Vereniging. Het Buurt Overleg Oosterpoort had nog geen formele rechtsvorm en heeft nu besloten om een Stichting te worden. Het Buurt Overleg Oosterpoort (BOO) is er voor bewoners van de wijken Oosterpoort, De Meeuwen, de Kop van Oost (1e en 2e fase), De Linie en het Europapark. Het doel van het Buurt Overleg Oosterpoort is: Het bevorderen van de leefbaarheid in de bovengenoemde wijken. Denk aan groen, verkeer, parkeren, eten en drinken en andere gezamenlijke activiteiten.

6 50 JAAR!

Het BOO vergadert in principe elke 4e maandag van de maand om 20.00 uur, behalve in februari, juli, augustus, december en als de betreffende maandag op een feestdag valt. Het Buurt-nieuws en belangrijke data worden gedeeld in onze wijkkrant De Oosterpoorter. Kom eens langs bij onze vergadering, je mag geheel vrijblijvend aanschuiven.


GEMEENTE- EN BUURTNIEUWS VOETBAL

Locatie: Andrea Elkenbracht Zaal, Prins Claus Conservatorium.

We hebben begrepen dat er verwarring is ontstaan over het

Adres: Meeuwerderweg 1, Groningen. Aanvang: 12 November,

artikel over vrouwenvoetbal uit de vorige editie. We publiceer-

18:30 uur.

den dat dames die willen voetballen naar Helpman moeten en niet in de Oosterpoort kunnen spelen. We bedoelen hiermee de

PODIUM ZUID

wijk Helpman en niet vv Helpman. Waar inderdaad verschil-

Na een succesvolle vorige editie hebben we weer een editie van

lende clubs spelen. We begrijpen dat deze zin op verschil-

podium-zuid, deze keer met Van De Straat. Wij nodigen u te

lende manieren geïnterpreteerd kan worden. Excuses voor de

komen genieten van de komende optredens op Podium zuid bij

verwarring.

Buurt- En Speeltuinvereniging Helpman-oost op de Groe-

POORTERSHOES Het Poortershoes is op 1 november op tv geweest, op NPO2 bij

nesteinlaan 16. Dit mag volgens de regels alleen met een geldig vaccinatie/test bewijs (d.m.v. een geldige QR code). Wees op tijd, vol is vol.

het programma Binnenstebuiten, waar het ging over duurzame stadprojecten. Het is terug te zien bij Uitzending Gemist.

SPEELKLEED VAN GRONINGEN Ken jij een school, stichting, vereniging, opvang of zorgcen-

Podium Zuid 14 november 2021 van 15.00-17.00 uur. Wij zijn supertrots op de komst van de band Van De Straat, met de bekende Groninger streektaalconsulent Olaf Vos.

trum voor kinderen waar wat extra steun welkom is? Dan kun

ASIELZOEKERS OUDE WINSCHOTERDIEP

je helpen! City-Play, het bedrijf dat het speelkleed van Gro-

Vanwege de druk om geschikte opvanglocaties te vinden,

ningen heeft gemaakt, geeft een aantal speelkleden weg aan

hebben het COA en de gemeente snel moeten handelen bij het

kind-gerelateerde organisaties die het kunnen gebruiken. “Het

vinden van een opvanglocatie. De tijdelijke noodopvang voor

is leuk en fijn om een glimlach op het gezicht van een kind te

asielzoekers is een slaapboot die ligt in het oude Winschoter-

kunnen toveren, daar krijgt ons team voldoening van”, aldus

diep, in de buurt van de Antwerpenbrug. Vanaf 25 oktober zijn

Roy Verduyn, mede-eigenaar van City-Play.

de eerste bewoners gearriveerd. De boot is waarschijnlijk tot eind maart 2022 beschikbaar. Mogelijk komen er nog twee of

Informeer diegene van wie jij denkt dat die wel een speelkleed

drie boten bij in Groningen, maar de locatie waar deze boten

kan gebruiken. Die persoon kan dan contact opnemen via:

komen te liggen is nog niet bekend.

roy@city-play.eu Als de organisatie een kind-/zorggerelateerde organisatie is uit de stad dan sturen wij één of meerdere speel-

Het is goed voor te stellen dat je met de vluchtelingen meeleeft

kleden toe.

en misschien hulp wilt aanbieden. Daarvoor kunt u het beste

OVERLEDEN MAN OOSTERWEG

contact opnemen met het COA. Dan kan de hulp worden gecoördineerd. Meer informatie staat op de websites www.coa.nl en

De familie van de overleden man in de Oosterweg wil graag

gemeente.groningen.nl/tijdelijke-noodlocaties-asielzoekers. Voor

de buurtbewoners die hebben meegeleefd en bloemen hebben

vragen over de opvang kunt u contact opnemen met het COA,

neergelegd bedanken. Ze hebben dit als zeer waardevol ervaren

via 088 - 715 70 00 en e-mail info@coa.nl.

OO

en hier veel steun uit gehaald.

PRINS CLAUS CONSERVATORIUM CONCERT Het Prins Claus Conservatorium organiseert een inzamelingsconcert voor de slachtoffers van de vulkaanuitbarsting op La Palma, Canarische eilanden. Docenten en studenten willen de getroffen bevolking van La Palma ondersteunen door te doen waar ze goed in zijn: muziek maken. In de Andrea Elkenbracht (AE)-zaal van het Prins Claus Conservatorium wordt een concert georganiseerd waar docenten en studenten van de klassieke en jazz afdeling belangeloos aan meewerken. Om de sfeer van de Canarische eilanden compleet te maken kan het publiek kennismaken met een speciaal gerecht uit de Canarische eilanden, geserveerd met een goed glas wijn. De entree is gratis en het publiek kan doneren via een crowdfunding website (www.doneeractie.nl/mijn-doneeractie/doneeractie-opgeslagen/57396), via het rekeningnummer NL51 INGB 0795 9404 59 o.v.v. PCCcares La Palma en contant tijdens het concert.

50 JAAR! 7


Broodje v/d Dag dinsdag

woensdag

brie, vijgenchutney

Meeuwerderweg 109 - tel 050 - 318 78 40

Hoe gaat het nu in Coronatijd? -Printen -Kopieren -Visitekaartjes -Uitnodigingen -Flyers -Rapportage

-Verslag printen -Scriptie printen -Lamineren -Scannen -Inbinden -Textiel bedrukken

Openingstijden: Ma. t/m Vr.

08.30 - 18.00 uur

Za.

10.00 - 16.00 uur

Meer informatie? www.copy-systems.nl info@copy-systems.nl

8 50 JAAR!

DHL en DPD pakketten, printen en kopiëren. Doe het zelf printen/1,5 meter U kunt weer gebruik maken van 2 computers. Is het rode lampje aan, wacht dan even buiten. Voor kopieën, pakjes enz. mogen 2 personen extra naar binnen. Een mondkapje is verplicht. Stuur de documenten naar: info@copy-systems.nl. (aangeven of de prints in kleur of zwart wit geprint moeten worden, enkel- of dubbelzijdig). Als de prints klaarliggen, krijgt u een mailbericht met een betaallink.

Grote kopieeropdrachten: laat het bij ons achter. Enkele kopieën mag u direct maken.

De Margondier

vrijdag gehaktbal, honing-mosterdsaus

Meeuwerderweg 119

Oosterpoortbuurt - Groningen

delicatessen maaltijden cadeaus

tonijnsalade, appel & ui

mozzarella, pesto, tomaat

donderdag

€5,-

zaterdag ham-preisalade

de lekkerste winkel van de Oosterpoort

INLOOPSPREEKUUR Wil jij energie besparen en heb je advies nodig? Kom naar het gratis inloopspreekuur (tussen 19.00 uur en 21.00 uur) in het Poortershoes op: 1 en 15 november 2021* 6 en 20 december 2021* Je kunt je vraag ook mailen, formuleer je vraag helder en gedetailleerd.

Op weg naar een duurzame Oosterpoort. Voor en door buurtbewoners.

UITNODIGING Maandag 29 november van 19.00-21.00 uur ben je van harte welkom in het Poortershoes. De LECO, Grunneger Power, Energieloket en Energiecoaches willen je graag informeren over energie en besparing. Voor meer informatie: check deze krant of de website. www.oosterpoortduurzaam.nl info@oosterpoortduurzaam.nl * onder voorbehoud ivm corona maatregelen Poortershoes


YammY is een AziatischKoreaanse aanwinst voor Groningen

O

p de hoek van de Oosterweg en de Trompsingel, zo’n

De tafel was voordat we plaatsnamen al voorzien van allerlei

beetje aan de buitenrand van de Oosterpoort, is sinds

knabbelerijen en we proberen onze ‘eten met stokjes’ vaar-

iets meer dan een jaar ‘Asian Korean BBQ’ YammY

digheden uit op radijsblokjes, zeewiersalade, gefermenteerde

gevestigd. Mede door de Coronamaatregelen en de eerder nog

kool, komkommer en taugé, terwijl we de tafelaankleding en

wat beperkte openingstijden van het restaurant hadden we

het restaurant observeren. Op de tafel valt de industrieel aan-

nog niet eerder de gelegenheid om het restaurant met een be-

doende schaar op, die volgens de bediening gebruikt wordt om

zoekje te vereren, maar daar kwam vanavond verandering in.

het opgediende vlees te knippen, in plaats van snijden. Even

Rudi Niemeijer

wennen, maar werkt goed komen we al snel achter. Ook vinden we een grote tang, waarmee we straks het

Het pand van YammY

vlees op de barbecue

heeft veel venster-

gaan draaien. Die bar-

glas en het interieur

becue is voorzien van

kenmerkt zich door

een messingkleurig

verlichting, koperen

bakvel dat door de be-

afzuigkappen boven

diening van olie wordt

de tafels en veel hout.

voorzien.

We hebben online via www.yammy.nl een

Na enkele minuten

afspraak gemaakt

wordt onze bestelling

voor 17 uur en lopen

afgeleverd. We zit-

met de klok gelijk het

ten op een plek waar

pand in. In de ruime

de robot wat moeite

entree worden we

mee heeft, zodat we

hartelijk begroet en

vanavond alleen met

moeten even een stap

menselijke bediening

opzij doen om een met

te maken krijgen. Van

bestellingen volgeladen

een afstandje zien we

rijdende robot te laten

echter dat de robot zich

passeren. We laten onze

prima redt bij veel an-

QR-codes door de be-

dere tafels en efficiënt

drijfsleider scannen en

bestellingen aflevert.

worden vervolgens door een enthousiaste Engels

Het eten is lekker, met

sprekende dame naar

voor elk wat wils. Op

onze tafel geleid.

de kwaliteit van ieder gerecht is niets af te

Die tafel is voorzien van

dingen en we krijgen

een ruime gestoffeerde

het met z’n vieren voor

bank aan de ene kant

elkaar om het meeste

en degelijke stoelen aan

van de kaart uit te pro-

de andere kant. Stevig

beren. De sfeer is goed,

meubilair, met een ronde, panvormige barbecue in het midden

de entourage heel aangenaam en het uitzicht naar buiten is

van de tafel ingebouwd. Ongeveer recht boven de barbecue zit

indrukwekkend met alle lampjes en beweging.

een koperen afzuigkap die in hoogte verstelbaar is en helemaal niet zo breed is, maar je toch altijd net het zicht op je tafelge-

Als we zijn uitgegeten wordt de barbecue in de tafel door de

noot schuin tegenover ontneemt. De dame van de bediening

bediening meegenomen om gereinigd te worden. We sluiten de

legt ons het ‘all you can eat’ concept uit, wat neerkomt op

maaltijd af met een paar bolletjes ijs en een Koreaanse koffie

‘kies en bestel wat je lekker lijkt en reken één bedrag af’. Een

en besluiten nog een keer terug te komen. Restaurant Yammy

handige tablet op de tafel is voorzien van plaatjes met al-

is een fantastische aanwinst voor de Stad.

OO

les wat je kunt kiezen. Als iedereen wat te drinken en te eten heeft kunnen vinden drukken we op de knop ‘bestellen’.

50 JAAR! 9


50 JAAR - TERUG NAAR NOVEMBER 2013 WAAR TIKT HET HART VAN DE BUURT? SCHOLEN EN ANDERE GEBOUWEN IN DE OOSTERPOORT

I

n het novembernummer van 2013 staat een klein be-

Het zijn allemaal scholen van de ‘eerste klasse’, dat wil zeg-

richtje: “Leden van het Buurtoverleg en de redactie van

gen: het onderwijs is er gratis.

de Oosterpoorter hebben het Buurtpand verlaten en met

vereende krachten de boedel overgebracht naar het Poorters-

Scholen met een confessionele achtergrond waren er in

hoes”. Een klein berichtje, maar een historisch moment: alle

Oosterpoort aanvankelijk niet; daar moest je schoolgeld voor

buurtactiviteiten waren vanaf dat moment onder één dak ver-

betalen. Maar de leerplicht verandert dat: dus verschijnen ach-

enigd. Het dak van het enige overgebleven openbare gebouw

tereenvolgens: de gereformeerde Mauritsschool aan de Mau-

in de wijk: het Poortershoes.

ritsstraat, een hervormde school in de Oliemulderstraat en een

Greetje de Vries Huiskamer van de buurt Wij kennen het Poortershoes als de huiskamer (en keuken!) van de buurt en een centrum vol activiteiten: het buurtoverleg vergadert er, de buurtkrant wordt er in elkaar gesleuteld, beneden oefenen ze de salsa, daarboven maant yogales tot rust en reflectie. Het pand bruist en staat inmiddels ook weer in zijn oorspronkelijke oud-gele kleur te glanzen. Maar dat is natuurlijk niet altijd zo geweest… of toch wel? Of bruiste het vroeger ergens anders in de wijk?

VEEL OPENBARE GEBOUWEN WAREN SCHOLEN Het Poorterhoes begon als school Vroeger bruiste de buurt vooral van de kinderen en die moesten naar school. De ‘tweede openbare school’ van de wijk aan de Oosterweg wordt in 1881 geopend. De ingang bevindt zich aan de Parklaan. De speelplaats zit aan de achterkant van het gebouw, dus aan de Oosterweg. Dit was ook toen al een drukke weg en de kinderen moesten dus niet zomaar de straat op kunnen rennen. Daarom werd het schoolplein van de straat

Het Oosterpoortlied gezongen door een koor. Foto: Evelien Brak

afgeschermd door een hoge muur. Geen leuk gezicht en nogal een verschil met het mooi opgeknapte, ‘groene’ open voorplein

rooms-katholieke school tussen de Cuba- en de Polderstraat,

van het huidige Poortershoes.

bestaande uit een jongensschool en een meisjesschool. Wát een kinderrijke buurt moet de Oosterpoort zijn geweest in die tijd!

De tien klaslokalen - vijf boven, vijf beneden - zijn bemeten op veertig kinderen per lokaal; meer mag niet van de nieuwe

Politiewijkpost

schoolwet. De wet is een verbetering: voordien was er helemaal

In 1919 verrijst er nog een ander openbaar gebouw in de

geen maximum! Op de ‘eerste openbare lagere school’ in de

Mauritsstraat: op nummer 1 wordt een wijkpost van de politie

Oosterpoort, die al in 1867 werd geopend aan het Sophiaplein,

gevestigd. Dit gebouw staat er nog. Een tiental geüniformeerde

waren de klassen dus nóg voller. Dit gebouw - dat er niet

dienders werkten vanuit deze post onder leiding van een bri-

meer staat – had drie lokalen, ‘geschikt voor 220 leerlingen’,

gadier. Zij moesten de orde ook handhaven op het hoofdstation

zo was men indertijd van mening. Met de bij wet bepaalde

en de Veemarkt en daar gebeurde natuurlijk van alles... Het

groepsgrootte is deze situatie niet langer houdbaar. De ‘tweede

pand was voorzien van enkele arrestantenlokalen, waar ook

openbare lagere school’ aan de Oosterweg was dus hoognodig.

jeugdige buurtbewoners wel eens terechtkwamen...

Kinderen, kinderen, scholen, scholen

OPENBARE GEBOUWEN KRIJGEN ANDERE BESTEMMINGEN

De wijk barst van de kinderen en de invoering van de leerplicht

Van stempellokaal tot schippersschool

in 1901 doet de behoefte aan scholen verder stijgen: in 1902

De Sophiaschool wordt in de jaren ‘30 van de 20e eeuw geslo-

wordt een derde openbare school gevestigd in de Oliemulder-

ten. Het gebouw voldoet niet meer aan de eisen van de mo-

straat, de latere Van Millingenschool, nu de Borgmanschool.

derne tijd. In het gebouw wordt een consultatiebureau van het

10 50 JAAR!


Groene Kruis gevestigd en - het zijn de crisisjaren - er komt

Het Buurtpand

een stempellokaal voor de werklozen; het wekelijkse stem-

‘Basisdemocratie’ en ‘buurtparticipatie’; in de jaren ’70 zijn dit

peltje gaf toegang tot de ‘steun’. In de oorlogsjaren wordt het

in Oosterpoort geen loze kreten. Het Buurtpand, gevestigd op

gebouw door de bezetter gebruikt. Tijdens de jaren ’50 wordt

de Meeuwerderweg 45, hoek Polderstraat, wordt het domi-

het toch weer een school: de Christelijke Schippersschool Wil-

cilie van de ‘Wijkraad Oosterpoort’, het coördinerend overleg

helmina vindt er onderdak.

van de buurt in een tijd waarin bewoners zich luidruchtig verzetten tegen de gemeentelijk sloophamer en vechten voor

Minder kinderen

het behoud van hun buurt. Het Buurtpand wordt hiervan het

De babyboom heeft de Oosterpoort nooit in zijn greep gekre-

zenuwcentrum en biedt onderdak aan diverse actiegroepen,

gen. In de naoorlogse jaren investeert de gemeente bewust niet

zoals de Werkgroep AAgrunol en ‘Huurdersactie Oosterpoort’.

in de wijk en is men eigenlijk van plan de hele Oosterpoort te

De ‘Buurtconciërge’ houdt er kantoor en op zolder vergadert

slopen. Het onderhoud van veel woningen wordt dus verwaar-

maandelijks de redactie van de Oosterpoorter.

loosd. Ondertussen bouwt de stad wel aan nieuwe woonwijken in Paddepoel, Selwerd en Vinkhuizen. Gezinnen die het

Stadsvernieuwing

zich kunnen veroorloven vertrekken uit de wijk en studenten

Een andere politieke wind in de jaren ‘80 en het jarenlang

nemen hun plaatsen in. Het kindertal in de wijk daalt specta-

hevige actievoeren leidt uiteindelijk tot behoud van de wijk.

culair. Wat moet er nu met al die schoolgebouwen gebeuren?

Nu kan er worden opgeknapt, maar in sommige delen van de buurt zijn de oude pandjes niet meer te redden. Het wordt

Het eerste buurtcen-

partiële nieuwbouw,

trum: De Polderij

zo veel mogelijk

Ook het aantal prak-

ingepast in de be-

tiserende katholieken

staande bebouwing.

loopt terug. Het ge-

De oude Sophiaschool

scheiden jongens- en

verdwijnt onder de

meisjesonderwijs aan

sloophamer; op de

de Polderstraat wordt

plek waar de school

samengevoegd, waar-

stond vinden we nu

door de helft van het

een woonblok met

gebouw leeg komt de

appartementen.

staan. Een voortvarende pater maakt deze

Het Poortershoes

ruimte beschikbaar

Voor de tweede keer

voor diverse jeugdac-

verdwijnt een ge-

tiviteiten en clubs en

bouw, maar blijven de

noemt dit geheel ‘De

activiteiten behouden:

Polderij’.

alles wat er in Polderij gebeurde, vindt een nieuw onderkomen

Als de katholieke school in 1971 de deuren definitief sluit

in het Poortershoes. De Polderij, oude programmaboekjes. Foto: Evelien Brak

De school met tien lokalen - vijf boven,

en de gemeente het gebouw wil slopen, komt de buurt in beweging: de activiteiten

vijf beneden - en in het midden de centrale trap is verbouwd

in ‘De Polderij’ moeten behouden blijven. Deze sociaal-cul-

en van binnen nauwelijks nog herkenbaar. Alleen de gevel en

turele activiteiten worden dan ondergebracht in het school-

de ramen geven dit schoolverleden prijs. In 1990 wordt het

gebouw van de - inmiddels voormalige - schippersschool aan

Poortershoes, ons nieuwe cultureel en activiteitencentrum,

het Sophiaplein. Activiteiten die we tegenwoordig dus in het

geopend.

Poorterhoes tegenkomen… Het Poortershoes, waar in die jaren nog wél een schippersschool was gehuisvest...

Maar de dames en heren van het Buurtoverleg en de Oosterpoorter-redactie bleven op hun stek in het Buurtpand aan de

De politiewijkpost aan de Mauritsstraat wordt in 1969 opge-

Mauritsstraat 45. Een apart Buurtpand, terwijl je ook het Poor-

heven. Het werd te duur en de gemeentepolitie centraliseert

tershoes hebt? Dure grap. Dus in november 2013 werd door

de politiediensten liever in één hoofdgebouw in het centrum

buurtoverleg en buurtkrant de laatste stap gezet; sindsdien

van de stad. De wijk verruwt in die jaren echter wel; het wordt

zijn alle buurtactiviteiten onder één dak verenigd.

OO

een ‘probleemwijk’. Het recept van de jaren ’70 voor dergelijke problemen is de inzet van maatschappelijk werk en ‘opbouwwerk’. Voor dit werk wordt eerst de voormalige politiepost gebruikt, later gaat ook dit naar de Polderij. De Polderij wordt zo coördinatiecentrum en uitvalsbasis van al het buurtwerk in de Oosterpoort.

50 JAAR! 11


Verdwijnt de winkeliersvereniging uit de Oosterpoort nu Rienk Weening stopt?

Rienk in zijn winkel. Foto: Evelien Brak

A

l jarenlang zijn de winkeliers in onze wijk verenigd

was is dat één geheel geworden. Toen was het een gezellige,

in het Koop Centrum Oosterpoort (KCO). Deze ver-

actieve club ondernemers. Ik merk dat nieuwe ondernemers

eniging regelt onder andere de jaarlijkse braderie op

minder staan te springen om lid te worden. Dat is de reden dat

de Meeuwerderweg en het ophangen van de feestverlichting

ik er nu mee stop. Er zijn minder leden die helpen en actief

in de wijk. Na bijna dertig jaar voorzitterschap van de KCO

meedoen. Dan houdt het een keer op.”

vindt Rienk Weening het welletjes, hij stopt ermee. Aan een lange tafel in zijn keukenstudio vertelt Rienk over de winkeliersvereniging en de toekomst van de kerstverlichting in de Oosterpoort.

Margot Meendering

Achter de schermen “Op een gegeven moment was de riolering slecht in de Oosterpoort. Wij hebben ervoor gestreden dat dat werd aangepakt. Ook hebben we bijgedragen aan nieuwe stoepen langs de Meeuwerderweg. Dat soort dingen zie je niet aan de ‘buitenkant’ van een ondernemersvereniging. Mensen denken dat wij

“Het KCO is een vereniging waar alle ondernemers uit de

alleen zorgen voor een braderie en feestverlichting, maar het is

Oosterpoort zich bij kunnen aansluiten. Momenteel ben ik

meer dan dat. Op de achtergrond regelen we veel meer voor de

voorzitter, secretaris en penningmeester tegelijk. Veel onder-

buurt dan alleen de feestelijkheden die iedereen kent. Zo heb

nemers, van de tandarts tot de kapper en de Coop zijn lid. Ik

ik me ook vanuit het KCO hard gemaakt voor een fietstunnel

denk, even uit mijn hoofd hoor, dat we een stuk of twintig le-

bij de oude spoorwegovergang bij de Esperantolaan. Uiteinde-

den hebben. Het KCO bestaat al heel lang. Ik weet niet precies

lijk gaat die tunnel er komen.”

hoe lang, maar de oude meneer Vaszlovszky, die nu in de negentig is, is vroeger voorzitter geweest. Daarna meneer Buiter

Wielerkoers Oosterpoort

van de fietsenzaak aan de Oosterweg. Toen werd ik voorzitter.

“Vroeger organiseerden we met het KCO zelfs een wielerkoers

Dat ben ik nu zo’n vijfentwintig tot dertig jaar. Daarvoor heb

in de Oosterpoort. De start was aan de Meeuwerderweg en dan

ik in het bestuur gezeten. Vroeger had je twee kampen in de

reden ze rondjes door de wijk. Dit waren leuke amateurwed-

wijk. Kamp Meeuwerderweg en Oosterweg. Er waren twee

strijden. Ook Max van den Berg, toenmalig wethouder, deed

winkelstraten en twee verenigingen. Toen Buiter voorzitter

mee. Dit was hartstikke leuk. We hadden vroeger ook een

12 50 JAAR!


kerstmarkt. Dan konden mensen gratis warme chocolademelk

briefjes op de auto’s die in de weg zouden staan. Er moest ook

of gluhwein drinken. Door gebrek aan menskracht is dit verlo-

geregeld worden dat de Meeuwerderweg werd afgesloten. Te-

ren gegaan. Vroeger was de KCO veel actiever dan de afgelopen

genwoordig moeten er toiletten en dergelijke worden geregeld.

jaren. De jaarmarkt en de feestverlichting is het enige dat over

Dat is de rol van de ondernemersvereniging. Het regelen van

is.”

deze dingen gebeurt al jaren en het is eigenlijk niet zo veel werk. Maar met mijn vertrek is er niemand meer die deze rol

Feestverlichting

op zich neemt. Dan is het met de jaarmarkt ook gebeurd.”

“Vroeger werd de feestverlichting altijd opgehangen door een bedrijf uit Schildwolde. Zij hadden ze gemaakt. De verlichting had de vorm van de oude ‘Oosterpoort’ en de lampen waren

Mooie herinneringen “Wat ik leuk vond, is dat we met het bestuur jaarlijks een

nog oude gloeilampen. Dat koste kapitalen aan stroom! Op een

uitstapje organiseerden. Erik Gorter regelde dat. We hebben

gegeven moment hebben winkeliers een eigen paal gekocht

allerlei leuke dingen gedaan. Zoals naar Ameland, pottenbak-

voor de lampjes. Die waren na verloop van tijd toe aan vervan-

ken of de klompenmakerij in Eelde. Door deze uitstapjes waren

ging. Toen heeft Sjoerd Wildschut nieuwe feestverlichting ge-

we een hechte club. Verder vind ik het mooi om te zien hoeveel

maakt. Dat zijn ongeveer 70 palen, betaald door de KCO. Deze

de speeltuinvereniging betekent voor de buurt. Zij organise-

palen worden nog altijd gebruikt! Mijn personeel zette die

ren veel dingen voor kinderen. Vroeger hadden we een eigen

lampen neer. Nu ik stop, zijn er geen mensen om de feestver-

sinterklaasintocht. Sint kwam met een stoomboot aan in de

lichting neer te zetten. Iedereen wordt oud. Voorgaande jaren

Oosterhaven. Het was altijd heel leuk.”

brandden de lichtjes altijd vanaf Sint-Maarten. 11 november dus.”

Studenten De samenstelling van de wijk is veranderd. Vroeger, in de jaren

Jaarmarkt

‘70, werd de Wijert gebouwd. Veel mensen zijn weggetrokken

“De ondernemersvereniging organiseert ook de braderie op de

uit de wijk en naar de Wijert verhuisd. In de schippershuis-

Meeuwerderweg. De afgelopen twee jaar is dit vanwege corona

jes kwamen studenten wonen. Niks mis mee, maar het is wel

geschrapt. Jaap Zwaagman en ik organiseerden dit samen met

een hele verandering geweest. Studenten blijven minder lang

een partij die vaker markten organiseert. Er staan dan onge-

wonen en hebben minder binding met de buurt. Er was wel

veer zestig kramen over de Meeuwerderweg. Zo veel winkeliers

een studentenhuis waarvan de nieuwe lichting verplicht bij

hebben we niet. Dan kom je tot vijftien tot twintig kraampjes.

mij in de Hubo langs moest komen met koffie. Zij moesten

We zorgen met dat bedrijf voor aanwas van buiten de wijk. Zo

een opdracht doen. Ik liet ze de naam van hun studentenhuis

hebben we allerlei aanbod op de markt. Vanuit de vereniging

uitzagen uit triplex. Later was ik in Scheveningen en hoorde

vroeg ik altijd de vergunning aan bij de gemeente. Jaap maakte

ik: ‘Meneer Weening, wat bent u een eind uit de buurt!’ Was

een tekening van hoe de markt eruit komt te zien. Ik legde

het één van die studenten. Dat zijn leuke dingen!” Nieuwe leden KCO “Nieuwe ondernemers in de wijk worden altijd door ons benaderd. Ze kunnen dan voor slechts vijfentwintig euro per maand lid worden van het KCO. Iedereen met een bedrijf kan lid worden. Je hoeft geen winkelier te zijn. Ook zzp’ers en andere bedrijven kunnen zich dus aansluiten. Ook als je niet aan de Meeuwerderweg zit. Ben je ondernemer in de Oosterpoort en nog geen lid van het KCO? Je kunt nog altijd lid worden van het KCO of toetreden tot het bestuur. De vereniging dreigt slapend te worden met mijn vertrek. Maar hopelijk zijn er (nieuwe) leden die de KCO nieuw leven in willen blazen.”

OO

OPROEP FEESTVERLICHTING Buurtoverleg Oosterpoort neemt de organisatie van de feestverlichting over van Rienk. Het kan toch niet zo zijn dat de Meeuwerderweg straks niet feestelijk verlicht is?! Maar dit kunnen we niet alleen, dus we zoeken vrijwilligers. Heb je zin om mee te helpen bij het ophangen van de feestverlichting meld je dan aan bij het buurtoverleg. Stuur een mailtje met je gegevens naar buurtoverleg@gmail.com

Foto: Evelien Brak

Hopelijk lukt het om samen met buurtbewoners deze mooie traditie te behouden voor de buurt.

50 JAAR! 13


UITGEVERIJ PALMSLAG Literatuur, poëzie en non-fictie 10% korting in onze webshop! Vul deze kortingscode in op onze webshop en krijg 10% korting op elke bestelling: OOSTERPOORT2021 www.palmslag.nl De slome duikelaar, de dronkaard en de dorpsgek. Het is het type mens waar we soms om moeten lachen, maar net zo vaak medelijden mee hebben. Erik Hulsegge weet ze samen met tal van andere soort mensen haarfijn te beschrijven in Haalf Zeuven, een bundel met nieuwe columns en een selectie die hij voor de website van RTV Noord schreef en over verhaalde in zijn radioprogramma De Noordmannen op zondagmorgen. Met Groningen als decor voelt Erik zich als een vis in het water in zijn columns over wat er met hemzelf en de mensen om hem heen gebeurt. Hij weet daarbij een beangstigend treffende toon aan te slaan. Want je zult verrast zijn hoe vaak je je herkent in zijn rake observaties van het alledaagse leven. Journalist, presentator en columnist Erik Hulsegge (1967) debuteerde in 2016 met zijn bundel met columns Numero Dertien.

UITGEVERIJ PALMSLAG WWW.PALMSLAG.NL

ISBN 978 94 9177371 6

Haalf zeuven omslag def.indd 1

14 50 JAAR!


In gesprek

O

p 17 en 24 september werd op het terrein van de

nagement, registreren de klachten en koppelen deze terug naar

Graanfabriek aan de Helsinkiweg het TBA-festival

de organisator/eigenaar. Er zijn vrij veel klachten binnenge-

(dance-muziek) gehouden. De gevolgen, in dit geval

komen over de evenementen die de afgelopen drie maanden

behoorlijke geluidsoverlast, waren in de Oosterpoort ruim-

plaatsvonden aan de Helsinkistraat, terwijl de geluidsnormen

schoots te merken. Ik besloot de klachtentelefoon hierover

daarbij niet zijn overschreden. Duidelijk is in elk geval dat

te bellen, maar daar kreeg ik drie keer een ingesprektoon te

we goed moeten kijken hoe we in de toekomst omgaan met

horen en één keer de hilarische mededeling “Wilt u nóg een

evenementen aan de Helsinkistraat, voor wat betreft het loca-

boodschap inspreken, wacht dan op de pieptoon”.

tiebeleid, techniek en wellicht een aanpassing van de huidige geluidsnormen in het beleid [cursiveringen DdR]. Ik kan u

Dirk de Rijk

verzekeren dat dit onze aandacht heeft. De eerste afspraken om dit aan te pakken staan reeds gepland.”

Ik stuurde daarom onderstaande klacht naar de gemeente: “Onlangs heb ik tot vier keer toe tevergeefs geprobeerd de

Het gemeentebestuur zegt in dergelijke gevallen ‘het gesprek

evenementenklachtentelefoon 050 - 367 11 33 te bereiken.

met de burger’ te zullen aangaan. Jammer dat de uitkomsten

Mijn klacht over het bij het TBA-festival aan de Helsinkistraat

daarvan niet afgewacht worden en we nog meer van zulke ‘la-

geproduceerde geluidsniveau is dus niet geregistreerd. Klopt

waaidagen’ voor de kiezen krijgen: twaalf extra ontheffingen,

het dat het gemeentebestuur het aantal binnengekomen klach-

als de Drafbaan in het Stadspark eenmaal is omgebouwd tot

ten meeneemt bij de evaluatie van de vele ontheffingen die er

festivalterrein voor grootschalige popconcerten.

OO

momenteel van de - op papier strenge - geluidsnormen worden gegeven? Zo ja, zou het gemeentelijk apparaat dan voor een betere registratie van de klachten willen zorgen?” Ik kreeg op mijn vraag al snel een fair antwoord van een gemeenteambtenaar: “Wij, van de afdeling Evenementenma-

Huisdieren in de Oosterpoort

Evelien Brak

tuigje en de lijn vond ze helemaal geen probleem. We hadden er wel

Onbeweeglijk zit Roosje Roke op een

bekijks mee maar Roosje leek het

muurtje in de tuin te kijken naar een

de gewoonste zaak van de wereld

plek in het groen. “Het is net alsof

te vinden. Na sterilisatie was de

ze een boek aan het lezen is” zegt

lijn niet meer nodig, maar samen

Nienke. Door de dochter des huizes

een wandelingetje maken doen we

werd ze Roosje gedoopt maar dat

nog steeds”. Vaak gaan ze naar het

was wel erg soft, dus voegde moeder

trapveldje achter de speeltuin. Ze

er Roke aan toe, naar de familie van

houdt van klimmen en als ze weer

de boerderij waar ze geboren is.

eens in een boom zit staat Nienke

“Op deze boerderij in Overijssel zijn

onder de boom geduldig te wach-

bezoekers welkom dus toen wij op

ten. Roosje is voor niemand bang en

een camping in de buurt (de Roos!)

verdedigt haar plek. De buurmannen

op vakantie waren gingen we daar

die zij soms gezelschap houdt voor

graag op bezoek en daar zagen we

het huis op de stoep, noemen haar

Roosje. We hebben haar pas na drie

gekscherend ‘Terror Henkie’, want

maanden opgehaald dus ze heeft

honden en katten steken de straat

een goede opvoeding gekregen van

over als ze haar zien.

de moederpoes en van de geweldige eigenaren van de boerderij. Aange-

Toen ze klein was speelde ze vaak

haald en opgepakt worden, daar was

met Napoleon snoepjes (zuurtjes

ze aan gewend. Ze was altijd buiten

verpakt in folie). Dochter vond dat

dus toen ze hier kwam wonen ging

ze ook wel Napoleon kon heten

ik dagelijks met haar wandelen om

maar ja, het is een meisje en daarom

de buurt te verkennen. Als ik vroeg:

is haar officiële naam Roosje Josep-

‘Roosje ga je mee uit?’ dan holde zij meteen naar de voordeur. Het

Foto: Nienke Smidt

hine Roke.

OO

50 JAAR! 15


Cryptofilippine 83 1.

10. Als eigenaar van dit bedrijf sta je behoorlijk voor lul. (12)

Krijg je als je met kerst afscheid neemt. (2+6)

11. Heeft een centrale plek tijdens de jaarmarkt . (7)

2. De gloeilamp was perfect voor de feestverlichting op de

12. Europeaan die zijn zaak op orde heeft. (9)

Meeuwerderweg. (3+9+4) 3. Initiatiefrijk type. (10)

13. Heeft de verenigingsarts in zijn EHBO-doos. (11)

4. Zo doen we dat! (8)

14. Schippershuisje? (5)

5. De man met de hamer. (10)

15. Kun je in de speeltuin ophalen, vooral als je verkouden bent. (7)

6. Wordt hier ‘Heel Holland Bakt’ opgenomen? (12) 7. Beroepsvereniging die luidkeels van zich liet horen. (5)

16. Voor al uw ballen, bellen en bollen! (10)

8. Bezoekers van de jaarmarkt. (11)

17. Hij moet de aansluiting herstellen en gaat daaraan onderdoor. (11)

9. Eindelijk zonder ego, dat moeten we vieren! (16)

1 2

2

6

3

2 3

5 9

9 10

9

7 8

1

6

1

5

8

3

13 9

5

8

Meeuwerderweg 96-98

7 1

5

1 4

2 8

Groningen 5

6

9

De Cryptofilippine wordt mede mogelijk gemaakt door

5

6 3

2

2

3

4

5 5

17

8

3

9

4 11

15

1

1

3

5

14

9

3

6

12

8

4

7 8

4

7

4

6

7

1

4

5

8

7

4

1

3

2

2 16

9

7

7

1

6

6

4 2

7

9 8

Na het invullen van de cryptofilippine verschijnt in de

Oplossing cryptofilippine 82 – Vrouwenvoetbal:

gekleurde vakjes een uitdrukking. Dat is de oplossing. Gelijke

1. Mandekking 2. Topcompetitie 3. Buitenspel 4. Aanvalster

cijfers zijn gelijke letters. De oplossing moet uiterlijk op

5. Oranjeleeuwin 6. Positiekleding 7. Droomcarrière 8. Zijnet

maandag 29 november 2021 binnen zijn bij de redactie van de

9. Interland 10. Paaldanseres 11. Haarbal 12. Euroborg

Oosterpoorter. Mail de oplossing naar

13. Haalbaarheid 14. Rolmodel 15. Geen bal uitvoeren

crypto@deoosterpoorter.nl o.v.v. Cryptofilippine nr. 83. Let

16. Profclub 17. Assistente 18. Kampioenschap.

op! Dit is een nieuw e-mailadres. Opsturen mag ook: Redactie de Oosterpoorter, Oosterweg 13, 9724 CA, Groningen. Het

De oplossing is: DE BAL KAN RAAR ROLLEN

vermelden van je straatnaam wordt zeer op prijs gesteld. De winnaar ontvangt een gevulde boodschappentas ter waarde van

De winnaar van de gevulde boodschappentas is Alex Scheper

€ 20,-, ter beschikking gesteld door Coop Meeuwerderweg.

uit de Barkmolenstraat. Van harte gefeliciteerd!

De Coop neemt binnen een week na verschijnen van deze Oosterpoorter via e-mail contact op met de winnaar.

16 50 JAAR!


Oosterkidzzz de Borgmanschool


18 50 JAAR!


DE GASPRIJZEN SCHIETEN OMHOOG WAT NU?!!

T

ip: Loopt je contract met vaste lage gasprijs af, dan

Deskundigen ter plekke:

zou je kunnen wachten met je variabel contract naar

De informatiemarkt is hét moment voor een persoonlijke

vast contract over te sluiten tot het gas weer goedko-

kennismaking met de LECO! Ook het Energieloket, Grunneger

per is. Heb je nu een variabel contract, idem. Je moet zelf de

Power en Energiecoaches zijn aanwezig en er zijn demonstra-

risico’s afwegen, vraag hulp hierbij op 29 november!

ties van verschillende isolatiematerialen in en om het huis door twee bedrijven.

Voor nog veel meer bespaartips bezoek je natuurlijk de informatiemarkt!

Vragenlijst energiebesparende maatregelen woning De LECO heeft een digitale vragenlijst opgesteld die je van

Uitnodiging INFORMATIEMARKT ENERGIEBESPARING Poor-

tevoren thuis kunt invullen en opsturen. De ingevulde vragen-

tershoes

lijst helpt je om op een rijtje te krijgen welke wensen, vragen

Op maandag 29 november van 19.00 tot 21.00 uur ben je van

en plannen je hebt op het gebied van energiebesparing. En op

harte uitgenodigd op de Informatiemarkt Energiebesparing

de informatiemarkt kun je aan de hand van je antwoorden een

in het Poortershoes. Hier kun je iedereen het hemd van het

informatief gesprek voeren met de LECO. Scan de QRcode (zie

lijf vragen over energiebesparende maatregelen of waarom

hieronder) en vul in! We zullen je gegevens uiteraard niet met

duurzame lokale energie zo belangrijk is. Hoe je je huis kunt

anderen delen.

OO

isoleren, van vloer tot dak, en welke subsidiemogelijkheden er zijn. Alles zal plaatsvinden in een informele setting en van-

LECO LECO

wege corona zal de doorstroom zo groot mogelijk zijn. Zorg dat je de QR-code in de Corona Check app meeneemt, op papier of

LOKALE LOKALE ENERGIE COÖPERATIE ENERGIE COÖPERATIE OOSTERPOORT DUURZAAM OOSTERPOORT DUURZAAM

in de app.

TIPS

1

Lucht je huis goed in de ochtend en zonodig in de avond om het vocht binnenshuis te laten wegstromen. Zet bij het koken en douchen ook een raampje open. Droge lucht is beter te verwarmen dus goedkoper, ook in de winter!

2

Isoleer je woning, dicht alle kieren bij deuren en ramen. Plaats radiatorfolie achter je verwarming. Plaats een tochtborstel op de brievenbus.

3

Op www.oosterpoortduurzaam.nl staan handige filmpjes over onder het kopje ‘Kleine moeite, groot effect’ over energiebesparing.

4

Wie op gas kookt kan bij veel gerechten het gas na 2 minuten uitdraaien en het gerecht onder de deksel laten doorgaren. Meer info bij Milieucentraal.

5

Huurders hun woning kierdicht maken moeten voor sommige zaken toestemming van de verhuurder vragen, zoek dit goed uit!

Ynskjes huurwoning is dankzij haar enorme inspanning energiezuinig en helemaal gasvrij

50 JAAR! 19


Kom je naar de peuteropvang? Op IKC Borgman Oosterpoort is je kind vanaf 2 jaar welkom! Samen spelen, samen delen en de wereld ontdekken. Op deze gezonde opvang gaan we elke dag naar buiten. Ma t/m vrij 7.30 - 18.00

20 50 JAAR!


KEN JE DE GESCHIEDENIS VAN DEZE PLEK?

maandelijks met een Grunneger kouke op bezoek in

“Ik ken de wijk al van jongs af aan. Mijn beide opa’s en oma’s

een van de vele hoekhuizen in onze wijk. Deze keer is

woonden hier, van vaderskant aan de Polderstraat en mijn

dat bij Gré Stratingh (75) op de hoek van de Polderstraat en

andere opa en oma woonden in de Warmoesstraat. Toen ik als

de Polderstraat die richting Palmslag loopt. Als jong meisje

klein meisje in de Polderstraat kwam stond op deze plek een

begon ze haar werkende leven bij een reder aan de Savornin

school, dat weet ik nog. En ik herinner me dat in deze buurt

Lohmanlaan, daar was ze hulp in de huishouding. ‘Bedden

allemaal piepkleine woninkjes stonden.”

opmaken, schoonmaken, boodschappen doen, dat soort dingen deed ik daar. Toen ze een partijtje hadden verzorgde ik de

MIS JE IETS IN DE WIJK?

broodjes. Ik weet nog dat die bijzonder in de smaak vielen.’

“Nee, ik mis eigenlijk niks. Het is fijn dat de apotheek en de

Later was Gré verantwoordelijk voor het filiaal van kruide-

huisarts hier vlakbij zijn. De Primera is er nog. Er is een sto-

nier Banus aan de Oosterweg. ‘Ik heb toen eerst nog mijn

merij. Ja vroeger kwam ik regelmatig bij Vaszlovszky, daar liet

kruideniersdiploma gehaald.’ Ze begon in de jaren zestig in

ik altijd mijn foto’s van BZN ontwikkelen en afdrukken. Ook

de winkel van Banus aan de Rademarkt. ‘Dat was in die tijd

het Poortershoes is een fijne plek, daar heb ik ook verschil-

nog een bedieningszaak, na verloop van tijd werd dat natuur-

lende schildercursussen gevolgd.”

lijk zelfbediening.’ In de jaren tachtig maakte ze de overstap naar groothandel Lukas Klamer, de voorloper van de Makro.

WAT IS JE FAVORIETE PLEK IN DE BUURT?

Eerst werkte Gré bij de receptie, daarna bij de afdeling waar

“Dat is toch gewoon hier, mijn eigen huis.”

de chauffeurs hun bestellingen afleverden. ‘Een gezellige tijd met al die chauffeurs en iedereen die daar in en uit liep.’ In

BLIJF JE HIER NOG LANG WONEN?

haar vrije tijd was Gré een bevlogen fan van de band BZN. ‘Ik

“Hopelijk nog heel lang. Dat kan ook makkelijk, alles is hier

volg ze vanaf het moment dat Carola Smit erbij kwam, dat

gelijkvloers.”

OO

was in 1984. Ik heb tientallen plakboeken met foto’s van hun optredens’. Daarnaast heeft Gré altijd gehandbald, de vrouwen uit haar team van toen zien elkaar nog steeds.

HOE LANG WOON JE HIER? “Vanaf 1979. Ik woonde eerst samen met mijn ouders aan de Oosterweg, boven de winkel van Banus. Toen deze woningen werden opgeleverd zijn we hierheen verhuisd.”

HEB JE VEEL AAN HET HUIS GEDAAN? “Nee dat hoefde niet, alles was destijds gloednieuw. Later heeft de woningbouwvereniging er eens een nieuwe keuken in gezet. En volgend jaar komt er ook een grote renovatie aan. Zelf heb ik af en toe opnieuw laten behangen.”

WAT VIND JE VAN DE WIJK? “Dit is echt een geweldige buurt, het is hier gewoon gezellig. De mensen staan voor elkaar klaar en in de zomer heb je gemak-

HEB JE VEEL CONTACT MET MENSEN IN DE BUURT? “Ik eet af en toe samen met mijn bovenbuurvrouw Petra en we gaan ook wel samen op pad. Zij houdt me ook een beetje in de gaten, als er wat zou zijn dan merkt ze dat meteen. Ook de buurman daarboven doet wel dingen voor mij. Kortom, ik heb hele aardige buren.”

DE HOEK

kelijk een praatje op straat.”

Woon je ook op de hoek? En wil je meedoen aan deze rubriek? Mail naar: mvanderfeen@gmail.com

I

n de rubriek ‘Koek op de hoek’ gaat de Oosterpoorter

KOEK OP

50 JAAR! 21


Hoe houd ik mijn woning fris? Door in een huis te leven ontstaat vocht. Bij te veel vocht ontstaat schimmel. 24 uur per dag ventileren is heel belangrijk om schimmel in je woning te voorkomen. Bekijk in onze interactieve video hoe je het leefklimaat in je woning verbetert en wat wij voor je kunnen doen:

www.nijestee.nl/vochtenschimmel

Hier had uw advertentie kunnen staan!

ADVERTEREN IN de Oosterpoorter

mail naar: oosterpoorter@gmail.com

Al jarenlang vertrouwde opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

?

Nabij de Euroborg en A7 in de wijk De Linie. Rondleiding? Bel of mail ons. 050-5234690 info@kdvheppie.nl www.kdvheppie.nl Winschoterdiep 70 9723AB Groningen

22 50 JAAR!


AGENDA POORTERSHOES Bij een aantal cursussen is nog plek: •

Tai Chi: Beginners (jan.) ma 17.3018.30, Gevorderden do: 20.15-21.45

Schilderen Aquarelleren: di 15.3017.30

Mediatie (extra cursus): di 16.45-17.45

Spaans Gevorderden: di 19.30-21.00

Dans je Vrij! wo:10.00-11.15

(Strip)tekenen: wo 15.30-17.30 en vr 11.00-13.00

⊲ Zaterdag 11 december | 19:30 tot 21:00

kunnen buurtbewoners komen eten.

Website: navertellers.nl

uur

De Oosterhap zoekt vrijwilligers om mee te

Facebook: www.facebook.com/

CHILLAVOND

helpen (tafel dekken, afruimen, aanmeldin-

groups/439514297382560

Voor kinderen van groep 6 t/m 8. Gratis

gen noteren, gastvrouw).

Middagvoorstelling: Café open 15.30 uur,

voor leden en €1 voor niet-leden. Aanmel-

Wordt vrijwilliger! Voor meer informatie kan

aanvang 16.00 uur

den via info@bsvdeoosterpoort.nl

je contact opnemen met Kim Westerdijk.

Avondvoorstelling: aanvang 20.00 uur

Kim.westerdijk@wij.groningen.nl

Entrée €10,-. Reseveren kan via email:

⊲ Zaterdag 12 december | 14:00 tot 16:00

uur KERSTSTUKJES MAKEN

KROEG VAN KLAAS

⊲ Zaterdag 27 november

Voor kinderen t/m 12 jaar. Gratis voor leden

⊲ Zaterdag 13 november

Live muziek

en €2 voor niet-leden. Aanmelden via

Solitary ZEBRA is een eigenzinnige

(programma op dit moment nog niet

info@bsvdeoosterpoort.nl

indierockband uit het noorden van het

bekend). Van 20.30 – 23.30 uur. Toegang

land. Na een uitstekend ontvangen eerste

gratis

Modeltekenen wo: 20.00-22.00

Schilderen do: 16.30-18.30

Cursus Macramé (jan.): do 19.00-

VOLWASSENACTIVITEITEN

21.30

⊲ Dinsdag 23 november | 20:00 tot 22:00

Stretchballet vr: 11.30-12.30

uur

CREATIEVE AVOND COMPUTERLES

Kosten leden €2,50 en €4,00 voor niet-

Voor beginners en iets gevorderden op

leden. Donderdag 2 december | 20:00 tot

de ma, wo en do ochtend. Je krijgt les van

22:00 uur

een eigen docent en je leert wat je zelf wilt, in je eigen tempo. Of kom langs bij de computerinloop op dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur. LIVE OP ZONDAG Op zondag 12 december vanaf 14.00 uur een optreden van Boost!.Gezellig met een hapje en drankje erbij. Entree € 12,50, bestel je kaartje via liveopzondag@gmail. com. BINGO

⊲ Donderdag 9 december | 20:00 tot

22:00 uur KOPPELKAARTEN Kosten € 3,00 p.p. ⊲ Iedere maandagavond | 20:00 tot 22:00

uur BLOEMSCHIKKEN Aanmelden via jtammes@home.nl i.v.m. aanschaf bloemen. Kosten leden €3,00 en €4,50 voor niet-leden ⊲ Iedere dinsdagavond | 20:00 tot 22:00

Op 24 november van 14.00-16.30 uur.

uur

Kosten 3 euro.

KLAVERJASSEN EN SJOELEN Kosten € 2,00 p.p.

SPEELTUINVERENIGING DE OOSTERPOORT KINDERACTIVITEITEN ⊲ Zondag 28 november | 14:00 tot 16:00

uur SINTERKLAASMIDDAG Voor kinderen t/m 8 jaar. Alleen voor leden, gratis deelname. Aanmelden via info@ bsvdeoosterpoort.nl

marleenvermooten@gmail.com

⊲ TAFELTENNIS

album (2015) heeft de band zich in de kijker gespeeld van veel rockliefhebbers. De Zebra’s veroverden onder meer een podium­plaats op Eurosonic 2014, 2015, 2016. Website: www.solitaryzebra.nl Van 20.30– 23.30 uur. Toegang gratis

⊲ Zondag 28 november

Kroeg van Klaas Kroegquiz Een zelfgemaakte kennisquiz met vragen verdeeld in verschillende rubrieken. De quiz wordt opgeluisterd met beeldmateriaal en geluidsfragmenten. Opgave via e-mail: marleenvermooten@

⊲ Zaterdag 20 november

gmail.com

KOI

Teams van maximaal 5 personen. Deel-

Bonte mix aan muziekstijlen. Vrolijk,

name € 2,50 p.p. Aanvang 15.00 uur

feestelijk en lekker om op te dansen. “Dat

Meld je op tijd aan want vol = vol. Meer

muzikale grenzen er zijn om doorbroken

info: www.bsvdeoosterpoort.nl of www.

te worden lijkt het voornaamste credo van

facebook.com/bsvdeoosterpoort

deze veelzijdige club” schreef OOR. Website: www.muziekvankoi.nl Van

KUNSTPUNT Zaterdag 11 december van 14-17 uur

20.30–23.30 uur. Toegang gratis

⊲ Zondag 21 november

punt. Met de uitreiking van het Hendrik de

De Navertellers

Vriesstipendium voor aanstormend talent,

De Navertellers is een opbeurend en

professionals in de beeldende kunst en

onderhoudend muzikaal programma

literatuur aan het woord en aandacht voor

van zes ervaringsdeskundigen die hun

de beeldende en literaire winnaars van

doodservaring kunnen na-vertellen. Uit de

vorig jaar. Presentatie: Joost Oomen. Gratis

eerste hand!

toegang.

Een nieuwe editie van Wildvang in Kunst-

Neobassist Rob Boonzajer Flaes, acteur

⊲ OOSTERHAP

Toon Agterberg, cabaretier en muzikant

Vrijwilligers gezocht om mee te helpen

Eddie B. Wahr, pianist Paul Prenen, multita-

tijdens de Oosterhap. Om de week op

lent Kees van de Vooren en accordeonist

woensdagavond willen we gaan koken bij

Terts Brinkhoff hebben elkaar gevonden

de Speeltuinvereniging in de Oosterpoort.

als ervaren hemelpoort bestormers. Er

De Oosterhap staat voor gezelligheid en

staat in totaal 300 jaar muzikantenervaring

gezond eten. Voor een kleine bijdrage

op het podium.

50 JAAR! 23


SINT JUTTEMIS De donkere dagen zijn in aantocht. De tijd van samenzijn, engelen en heiligen. Eerst vieren we Sint Maarten, dan Sinterklaas. Ooit gehoord van Sint Jozef? De beschermheilige van huis en haard. Een omgekeerd beeld van Jozef in je tuin zou de verkoop van je huis ten goede komen. Nou, wij geloven heilig in onze deskundigheid als makelaar. Overweeg je jouw huis te verkopen? Wacht dan niet tot sint-juttemis! NIEUWSTRAAT 111a

sweelincklaan 1

Vanafprijs €150.000,- k.k..

Vanafprijs € 400.000,- k.k.

Langskomen Griffeweg 19

24 50 JAAR!

Bellen 050 318 7102

App’en 06 3632 7796

Mailen info@mvdh.nl

Surfen www.mvdh.nl


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.