Page 1

50 OOSTERPOORTER de

Jaargang 50 | september 2021 | Nummer 7

JAAR!


MEEUWERDERWEG 64, GRONINGEN

FYSIOTHERAPIE MANUELE THERAPIE DRY NEEDLING CENTRUM VOOR NEK- EN RUGKLACHTEN

FITNESS

Vraag nu de FIT-scan aan!

Personal Training Small-group fitness

Voor aanmelden en meer info, bel (050) 364 19 22 of (06) 45 26 07 89

30 FIT

MIN

UTE

IN

N!

Meeuwerderweg 2, Groningen info@fitwerk30.nl | www.fitwerk30.nl voorheen Fysiocompleet

F YS I OT H E R A P I E - F I T N E S S - P E R S O N A L T R A I N I N G

2 50 JAAR!

ZONNESTUDIO

THE BEST BARBER IN TOWN! BOEK NU JE AFSPRAAK IN VIA WWW.BARBERCITY.NL


COLOFON

REDACTIONEEL

DE OOSTERPOORTER

Time for a change

REDACTIONEEL

3 Of tijd voor iets anders, in goed Nederlands. Na wijs redacteur. Het besluit te stoppen met iets dat een aantal

UITGAVE

jaren een substantieel deel van je leven bepaalt komt

Buurtoverleg Oosterpoort De Oosterpoorter verschijnt 10 x per jaar met een oplage van 4.000 exemplaren

natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Het is iets wat sluimert, ergens naar toe groeit en, als de tijd rijp is, zich ineens aankondigt.

neem je vaak op onbewaakte momenten, tijdens een wandeling, onder de douche of als je op de WC zit. Ik zat op de WC. Ik zat het tegelwerk in onze badkamer te bewonderen. De tegelzetter heeft alle door hem gebruikte tegels zo

HOOFDREDACTIE

afgezaagd dat het voegwerk

Klaas Kloosterman

langs vloer en muur één lijn EINDREDACTIE

vormen. Vakwerk!

Jan Veenkamp

FOTOGRAFIE Ellen Heinen, Evelien Brak

ADVERTENTIES Karin van der Zee

MEDEWERKERS Luuk Verpaalen

VORMGEVING Rudi Niemeijer, Ystvan de Jong | Qorona

DRUK Scholma Print & Media, Bedum

VERSPREIDING Jos Jansen op de Haar, Bonne Westerveld, Ferri Klootsema

VOLGEND NUMMER Sluitingsdatum kopij: 4 oktober 2021. Verspreiding in het weekend van 16 oktober 2021

FOTO VOORKANT Evelien Brak

6-7 Jelmer Althuis componeert 3D audioervaringen | Slimmer SlimMelden

Oosterweg 13, 9724 CA Groningen, telefoon 06 49 30 90 51 Website: www.deoosterpoorter.nl E-mail: oosterpoorter@ gmail.com Twitter: @oosterpoorter

Alexandra Koning, Chris van Boetzelaer, Dirk de Rijk, Greetje de Vries, Margot Meendering, Mirjam van der Feen

NIEUWS

Een dergelijke beslissing

CORRESPONDENTIE

REDACTIE

Time for a change

beraad met mezelf heb ik besloten te stoppen als hoofd-

Ik moest terugdenken aan mijn ouderlijk huis. Daar hadden we een WC met een klein raampje, waardoor je, als het openstond, met een schuin oog naar buiten kon kijken als je stond te pissen. De tegeltjes die gebruikt

ACHTERGROND EN OPINIE

9 Gerhard Barendsen blij met eigen energie voor huis en auto

10-11 De vleesgeworden onverzettelijkheid: het beeld van vrouw wichers

12-13 Bewoners Oosterpoort: Zuiderplantsoen liefst vol met kunst en groen!

15

waren bij het vensterbankje van het raampje waren iets

Jan Gouverneur

te lang. De tegelzetter van dienst had zich niet echt van

19

zijn tegeltechnisch beste kant laten zien. Hij had de

Voorleesjuf Humanitas Anja Aaldering

uitstekende delen van de tegeltjes er gewoon met een hamer afgeslagen. Nu waren de tegeltjes op lengte, maar de glanzende rand was veranderd in een soort rafelige betonlook – lang voordat dat design heette. Het tegelaanzicht zag er een beetje uit als de krijtrotsen van Dover. Die had ik ooit op een plaatje gezien. Als ik als jongetje naar de krijtrotsen op onze WC keek als ik stond te pissen, fantaseerde ik soms dat ik op een Vikingschip zat, op zoek naar een soort inham om aan te meren in vijandig gebied.

RUBRIEKEN

4-5 Een uurtje voor je buurtje en geef dan het schoonmaakstookje door...

15 Huisdieren in de Oosterpoort

16 Cryptofilippine

17 Later kwam eens een oom op bezoek. Hij zei dat mijn vader nooit had moeten accepteren dat de tegelzetter zulk belabberd werk had afgeleverd. Mijn vader schaamde zich denk ik een beetje. Voor mij was daarna de lol van het fantaseren over Vikingboten er ook vanaf. De laatste tijd voel ik me als hoofdredacteur meer mijn oom dan pissend jongetje. Teveel een meneer die denkt

Oosterkidzzz

21 Koek op de hoek

23 Agenda | De Speeltuin BSV De Oosterpoort heeft een facelift gekregen!

dat hij weet hoe het hoort en die dingen wil veranderen die weigeren mee te bewegen. Time for a change. Op zoek naar vergezichten van krijtrotsen, zoeken naar inhammen om aan te meren in onontdekt gebied. Op zoek naar het jongetje.

Klaas Kloosterman 50 JAAR! 3

Het volgende nummer verschijnt op op 16 oktober 2021.

Buurtkrant van de wijken Oosterpoort, de Meeuwen, de Linie, Europapark en Kop van Oost

INHOUD


Een uurtje voor je buurtje en geef dan het schoonmaakstokje door

M

aandagochtend 9 augustus geef ik de prikstok in het kader van Uurtje voor je Buurtje, die ik van Janny uit de Leyhoeve heb ontvangen, door aan

mijn buurman Itse de Boer.

Paul Akker versus Itse de Boer We ontmoeten elkaar in de hal van de woontoren de Brander waar Itse in 2018 is komen wonen na zijn pensionering vanuit Farmsum. Daar woonde hij in de Pastorietuin – gelukkig niet in de tuin, maar in de pastorie zelf – het adres naast de mooie Farmsumer kerk, gelegen op de Wierde. We kennen elkaar als buren en van de wekelijkse wandeling met mede flatbewoners en zijn het beiden eens dat er in de flat een ontspannen, vriendelijke sfeer heerst. Men kent elkaar en er is altijd wel tijd voor een groet of een gesprekje in de hal, buiten of de razendsnelle lift. We starten op de omloop van het voetbalstadion en lopen via het Stamspoor richting de gemeentelijke sporthal met weinig werk aan de winkel. We vinden een fles met water, nog bijna helemaal vol, en de nodige sigarettenpeuken. Dat water laten we eerst maar weglopen voordat de fles in de zak verdwijnt. Via de mooi aangelegde tunnel onder het spoor maken we een zijsprong door het Park Groenestein. De vuilniszak blijft vederlicht en we lopen door het rustgevende, mooi aangelegde park met de blik op de grond. Niets te prikken, ook bij bankjes waar wel eens jongeren zitten te chillen is alles schoon. Itse weet een minuscuul stukje glitter met de nodige moeite te pakken. Itse komt van de boerderij in Lettelbert in het Westerkwartier en bezocht de MULO aan de Kraneweg. Toen ging hij naar de onderwijzersopleiding aan de H.W. Mesdagstraat te Groningen. In 1969, tijdens zijn studie, verhuist deze naar de nieuwbouw Nijenborgh aan de Zuiderkruislaan in Paddepoel. Al pratend, er valt weinig te prikken, blijken we een jaar gezamenlijk hetzelfde schoolgebouw te hebben bezocht, ik op de HAVO en

4 50 JAAR!


Itse op de PA. Het onderwijs was gericht op de Hervormden en Gereformeerden maar ik als Katholiek ondervond in deze tijd van verzuiling desondanks geen problemen. Itse typeert de ruimdenkende ideeën die hij opdeed aan de school als verfrissend. We vervolgen de route via de Helperzoom, richting station Europark, waar het ook opmerkelijk schoon is. De looproute van scholieren is zelfs keurig. Misschien dat de vakantieperiode een rol speelt. Ook bij eetgelegenheid Dilemma en langs de Leyhoeve ligt weinig rommel, een blikje en een kartonnen beker. Wie had gedacht dat we ooit nog eens blij zouden worden van een blikje op straat... Eigenlijk zijn we een beetje teleurgesteld dat de vuilniszak akelig leeg blijft. Overigens aan sigarettenpeuken geen gebrek. De brug over en rechtsaf langs het water richting Stoker en Brander komen we de eerste persoon tegen die ons aanspreekt op onze werkzaamheden. Mensen hebben onderweg wel gegroet, maar er was nog geen praatje of duim omhoog geweest. Dit in tegenstelling tot de vorige wandeling met Janny. Deze meneer waardeert wel wat we doen, maar vindt toch dat we door dit werk te doen een slecht signaal afgeven richting de gemeente, die er om lacht dat we dit voor hen doen en richting anderen die ons hun afval wel toegooien: ‘hier, ruim dit ook maar op’. Dit tegengeluid zet ons weer met twee benen op de grond, maar neemt onze motivatie niet weg. Ruim vijf kwartier later wandelen we huiswaarts met weinig afval in de vuilniszak, waarbij Itse nog vermeldt bewust voor deze woonplek gekozen te hebben, dicht tegen de Oosterpoort aan. Hij voelt zich hier thuis vanwege de sfeer en het karakter van de buurt. In de Oosterpoort heeft hij zijn kapper en bezoekt hij de biologische winkel. In zijn ruime hoekappartement met zijramen en veel lichtinval drinken we een kop koffie en eten een stuk zelfgebakken kersentaart.

OO

Foto: Paul Akker

50 JAAR! 5


GEMEENTE- EN BUURTNIEUWS

Jelmer Althuis componeert 3D audio-ervaringen

A

fgelopen zomer werd het Geheugenbalkon geopend:

roept dit audiofragment in net iets meer dan een minuut een

een hoge uitkijktoren aan de Verlengde Hereweg.

wereld op die al meer dan 100 jaar verdwenen is.

In samenhang met dit nieuwe beeldbepalende

kunstwerk stelde Kunstpunt Groningen (voorheen Centrum

Geroezemoes

Beeldende Kunst Groningen) de nieuwe kunstroute ‘Geheu-

Voor het audiofragment bij de Muziekkoepel, ook onderdeel

gentrip’ samen. Deze route voert langs locaties in en rond het

van de route, legde Jelmer met een speciale microfoon het

Sterrebos die iets vertellen over de bijzondere geschiedenis

geluid in het Sterrebos en dat van mensenmassa’s in het

van dit gebied.

Noorderplantsoen vast. “Dat fragment heb ik bewerkt en

Mirjam van der Feen (tekst en foto)

gemixt met muziek zodat het klinkt alsof er een bandje staat te spelen. Door het gebruik van spatial audio-techniek krijgt de luisteraar het idee zelf echt bij een live-concert te staan.”

Geluidskunstenaar Jelmer Althuis woont en werkt in de

De geur van platgetrapt gras en bier uit festivalbekers denk je

Oosterpoort. Zijn bedrijf, ‘The sphere of sound’, is gevestigd

er als vanzelf bij.

in de Mediacentrale. In zijn studio creëerde Jelmer de

Audiokunstenaar Jelmer Althuis

geluidsfragmenten waarmee verschillende plekken langs de

Ruimtelijk geluid

kunstroute een extra lading krijgen. Hij brengt bijvoorbeeld

Jelmer legt uit: “Met spatial audio, ruimtelijk geluid, breng ik

bij het gedenkteken aan de Engelse Kamp het Timbertown tot

mensen in een andere omgeving en geef ik ze het gevoel dat ze

leven. Zo noemden de Britse soldaten hun kamp ten zuiden

deel uitmaken van het verhaal. Het grote verschil met stereo

van het Sterrebos, de plek waar ze vanaf 1914 geïnterneerd

is dat het geluid zich volledig om je heen afspeelt, ver buiten

waren. Met een fragment uit een liedje van The Timbertown

je hoofdtelefoon.” In zijn studio in de Mediacentrale laat

Follies, de cabaretgroep van dit kamp, het geluid van een radio

Jelmer met verschillende programma’s en plug-ins zien hoe

uit die tijd, een propellervliegtuig en diverse andere elementen,

hij werkt. “Eén van de onderdelen in de geheugenroute is een

6 50 JAAR!


GEMEENTE- EN BUURTNIEUWS reliëf van het stadswapen, van beeldhouwer Willem Valk. Bij

die plek opgenomen, dat is allemaal later toegevoegd”, legt

dit werk maakte dichter Myron Hamming een gedicht. Hier in

Jelmer uit. Het resultaat is verbluffend. Het gesnuif van de

de studio sprak hij dat in.”

nieuwsgierige paarden klinkt alsof ze voor je staan en als je je omdraait hoor je enkele dieren achter je weghollen richting

Klankkleur, frequenties, volumes

de bosrand. “Door het toepassen van 3D-geluid is het alsof

Jelmer laat een fragment horen. “Het effect van spatial

gebruikers van de app ín de ruimte zitten, in plaats van ervoor

audio komt het beste tot zijn recht als je een hoofdtelefoon

of erboven”, legt Jelmer uit.

of oortjes gebruikt. Dan zit je echt ín de geluidsbeleving en speelt het geluid zich om je heen af.” Als er muziek nodig

Welzijn

is bij de audiofragmenten componeert en speelt hij dat zelf.

Met weer andere software laat hij zien hoe hij verschillende

Op basis van de tekst van Myron komt hij tot een afgewogen

geluidssporen dichterbij, verder weg, boven, onder, achter

pianofragmentje dat precies bij het gedicht past. “Als de

of voor, naast of onder de luisteraar kan plaatsen. “Wat deze

geluidsomgeving af is ondersteun ik de gewenste emotie

werkwijze speciaal maakt is dat het geluid bij de bron blijft en

soms met muziek. Daarbij houd ik rekening met klankkleur,

dus niet met de gebruiker meebeweegt”, gaat Jelmer verder.

frequenties, volumes en met de plek waar ik het fragment in

“Als je in een VR-beleving op het strand staat, hoor je vóór

de ruimte neerzet. Eigenlijk is het driedimensionaal schilderen

je de branding en de kleine golfjes bij de voeten. Draai je je

met geluid.”

om, dan hoor je het geluid achter je, zoals je dat ook in het echt zou ervaren. Dat maakt deze ervaring zo realistisch,

EHealth

waardoor gebruikers ervan tot rust komen en uit hun situatie

Jelmer maakt ook deel uit van het team van VRelax, een jong

kunnen ontsnappen.” Jelmer vertelt dat onderzoek van het

bedrijf (vrelax.com) dat nieuwe toepassingen ontwikkelt op

UMCG aantoont dat veel gebruikers baat hebben bij deze

het gebied van EHealth of telegeneeskunde. “Onze VR (dit

toepassing. “Dat is toch geweldig, dat ik met mijn geluiden

staat voor ‘virtual reality’)-app wordt succesvol gebruikt bij

en muziek kan bijdragen aan het welzijn van mensen.”De

stress, een burn-out, bij angststoornissen of om afleiding te

route ‘Geheugentrip’ wandelen en beluisteren? Kijk op

bieden bij pijn.” Jelmer geeft me de VR-bril waarmee je de app

kunstpuntgroningen.nl Meer werk van Jelmer Althuis: www.

kunt bekijken en opeens sta ik in de avondzon in een weiland

sphereofsound.com

OO

waar paarden rustig grazen. “Niks van wat je nu hoort is op

Slimmer melden met de app SlimMelden De gemeente Groningen heeft een app waarmee je melding

de betontechnicus gerekend. Hij ging er geheel ten onrechte

kunt maken van aangetroffen rotzooi op straat, storingen bij

van uit dat de door de enorme knal van de ter aarde stortende

ondergrondse containers, parkeeroverlast of scheve lantaren-

betonpaal naar buiten gekomen buren de vertoonde betontech-

palen. SlimMelden heet de app. Er komen dagelijks tussen de

nische strapatsen nogal hilarisch vonden.

driehonderd en zeshonderd meldingen binnen. De meldingen worden vervolgens naar die afdeling gestuurd binnen de

Het idee dat de gevolgen van zijn rijgedrag, in combinatie met

gemeente waar de expertise zit om het probleem te verhelpen.

het logo op zijn bus, wel eens tot een succesje op de lokale so-

Die stuurt dan een mannetje (meestal) om de ‘boel weer op

ciale media zou kunnen leiden, vertaalde zich in zweetdruppels

orde te brengen’.

op zijn voorhoofd en stoom uit de nek.

Betontechniek

Voor de chauffeur al genoeg ellende voor één dag. Ik probeerde

Nu wil het toeval dat er afgelopen woensdag een bestelauto

de app. De volgende dag stond er een nieuwe betonpaal. Zon-

door de Alexanderstraat reed waarop met stevige belettering

der sponsorlogo.

OO

was aangegeven dat de inzittende veel kennis bezat op het gebied van BETONTECHNIEK. Die expertise kwam niet helemaal uit de verf toen de bestuurder de bocht te kort nam en … jawel een betonpaal aan gort reed. Aan gort rijden is misschien hier niet de meest adequate omschrijving, je zou eerder kunnen zeggen dat er iets knapte bij die betonpaal. Dat gebeurde ook bij de chauffeur, die al vloekend en tierend in zijn auto in de gaten kreeg dat hij betontechnisch gesproken niet zo slim bezig was. SlimMelden Ha, dacht ik, de kans om dit even slim te melden. Ik wilde de app er al bij pakken. Daarbij had ik buiten

50 JAAR! 7


Broodje v/d Dag dinsdag

woensdag

tonijnsalade, appel & ui

mozzarella, pesto, tomaat

donderdag brie, vijgenchutney

Meeuwerderweg 109 - tel 050 - 318 78 40

Hoe gaat het in Coronatijd? -Printen -Kopieren -Visitekaartjes -Uitnodigingen -Flyers -Rapportage

-Verslag printen -Scriptie printen -Lamineren -Scannen -Inbinden -Textiel bedrukken

Openingstijden: Ma. t/m Vr.

08.30 - 18.00 uur

Za.

10.00 - 16.00 uur

Meer informatie? www.copy-systems.nl info@copy-systems.nl

8 50 JAAR!

DHL en DPD pakketten, printen en kopiëren. Doe het zelf printen/1,5 meter U kunt weer gebruik maken van de computers. Let op de aanwijzingen bij de deur. Zolang in het OV mondkapjes verplicht zijn, is dit ook in onze computerhoek verplicht. Stuur de documenten naar: info@copy-systems.nl. (aangeven of de prints in kleur of zwart wit geprint moeten worden, enkel- of dubbelzijdig). Als de prints klaarliggen, krijgt u een mailbericht met een betaallink.

Grote kopieeropdrachten: laat het bij ons achter. Enkele kopieën mag u weer maken.

delicatessen maaltijden cadeaus

De Margondier

vrijdag gehaktbal, honing-mosterdsaus

Meeuwerderweg 119

Oosterpoortbuurt - Groningen

€5,-

zaterdag ham-preisalade

de lekkerste winkel van de Oosterpoort

GRATIS INLOOPSPREEKUUR Wil jij energie besparen en heb je advies nodig? Kom naar het gratis inloopspreekuur (tussen 19.00 uur en 21.00 uur) in het Poortershoes op: 20 september 2021* 4 oktober 2021* Je kunt je vraag ook mailen, formuleer je vraag helder en gedetailleerd.

Op weg naar een duurzame Oosterpoort. Voor en door buurtbewoners.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT Wil je meehelpen de Oosterpoort te verduurzamen? Meld je aan als vrijwilliger! We zijn o.a. op zoek naar een schrijftalent en een energiecoach. Kijk op onze website of facebookpagina voor meer informatie en mail ons als je vragen hebt. www.oosterpoortduurzaam.nl info@oosterpoortduurzaam.nl

* onder voorbehoud ivm corona maatregelen Poortershoes


RATIS INLOOPSPREEKUUR

Duurzame doeners in de buurt

jij energie besparen? Kom naar het gratis opspreekuur (tussen 19.00 uur en 21.00 uur) et Poortershoes op: 22 maart 2021* 12 en 26 april 2021* unt ook mailen, probeer je vraag duidelijk gedetailleerd te stellen.

Gerhard Barendsen blij met eigen energie voor huis en auto

weg naar een duurzame Oosterpoort. or en door buurtbewoners.

je meehelpen de Oosterpoort te duurzamen? Meld je aan als vrijwilliger. de website en de facebookpagina kan je n welke activiteiten er zijn. Hier vind je het laatste nieuws.

w.oosterpoortduurzaam.nl @oosterpoortduurzaam.nl

er voorbehoud ivm corona atregelen Poortershoes

Oosterpoort Duurzaam

Vanwaar deze keuze tien jaar geleden? “Ik las erover in de krant en op internet en raakte steeds meer

Zonnepanelen

geïnteresseerd. In die tijd was energiebesparing ook al veel in

“Je kan tegenwoordig beter in zonnepanelen investeren dan je

het nieuws, daar wilden we iets mee. Er was subsidie op, we

geld op de bank zetten”, zegt Gerhard. Hij en zijn vrouw heb-

hadden genoeg dak om de panelen op te laten leggen. Een bedrijf uit het westen heeft alles aangelegd. Een hele investering die zich inmiddels echter wel terug heeft betaald”. Elektrische laadpaal De keus voor de aanschaf en aanleg van een elektrische laadpaal past helemaal in dit plaatje. De energie wordt gratis geleverd door de zon en omgevormd naar elektriciteit die je gebruikt voor elektrisch rijden. Er waren voor de stroom naar de laadpaal wel negen extra zonnepanelen nodig. Voor de 400 km per week die Gerhard en zijn vrouw afleggen is dit voldoende. Een ander zeer gewenst effect: er is nul uitstoot bij het elektrisch rijden. Gerhard: “Wij hebben nu in principe voor het hele huis plus twee elektrische auto’s voldoende stroom. Het is fijn om in je eigen stroom te kunnen voorzien, dat geeft een heel vrij gevoel! Je kan je auto bij je eigen oprit aan de laadpaal zetten en dan is ie de volgende dag weer klaar om te rijden!” Conclusie van Gerhard: Je investeert maar je bespaart ook direct, je hoeft geen energierekening en/of benzinerekening meer te betalen. Wat je over hebt lever je terug aan het net, die groene energie wordt ook door anderen gebruikt en het is fijn om daaraan bij te dragen. Laatste duurzame wens van de familie is een hybride warmtepomp, hierover heeft energiecoach Bé van Oosterpoort Duurzaam al een hoop nuttige informatie gegeven. Gewoon bij hen thuis.

OO

Gerhard plus laadpaal. Foto: Kirsten Plomp

ben inmiddels 24 zonnepanelen op hun huis aan de Kwintlaan liggen.” De eerste vijftien in 2011, toen hier in het noorden nog geen enkel zonnepaneel te verkrijgen was. Wij waren sowieso één van de eersten hier met zonnepanelen”.

50 JAAR! 9


50 JAAR - TERUG NAAR AUGUSTUS 1972 EN SEPTEMBER 1893 DE VLEESGEWORDEN ONVERZETTELIJKHEID : HET BEELD VAN VROUW WICHERS

D

e Oosterpoorter kijkt dit jaar elke maand terug op

meisjes, waaronder in 1893 Klasina.

een gebeurtenis uit het verleden van de Oosterpoort uit diezelfde maand. Deze keer, vanwege de zo-

Een dergelijk kinderrijk gezin is normaal in die tijd. Iets

merstop, twee gebeurtenissen: op 3 augustus 1972 werd de

minder normaal is dat vrijwel alle kinderen Wolthers de eerste

Wichersstraat een uur lang geblokkeerd voor alle verkeer en

kinderjaren gezond doorkomen. Vader Wolthers is stoelmatter;

op 19 september 1893 werd Klasina Wolthers geboren. Wat

hij maakt dus het rieten vlechtwerk dat als zitting voor stoelen

hebben deze twee gebeurtenissen met elkaar te maken?

wordt gebruikt. Een vakman en mogelijk daardoor in staat zelf

Greetje de Vries

zijn gezin te onderhouden. Als moeders thuis waren en niet uit werken hoefden, werd er beter voor de kinderen gezorgd en overleefden de meesten de kinderjaren wel. Voor Oosterpoor-

Onverzettelijk Beeld

ters uit die tijd waren de omstandigheden niet altijd makkelijk,

Ten zuiden van de Ringweg, op het hoekje van de (bijna voor-

maar de mensen waren flink, werkten hard en redden het wel.

malige) Wichersstraat en de Verlengde Lodewijkstraat, staat een prachtig beeld van een stevige vrouw in een bloemetjes-

Volksbuurt

jurk. Dat is ‘Vrouw Wichers’. Haar thuisbasis is de Wichers-

Het gezin woont in de Cubadwarsstraat, een straat die nu niet

straat, maar momenteel heeft zij vooral uitzicht op de bouwput

meer bestaat. De Cubastraat nog wel. Het zijn straten die deel

van de Verdiepte Ligging. Door de werkzaamheden daar was

uitmaakten van de vroegere volksbuurt, gelegen achter de

Vrouw Wichers even verdwenen. Maar dat kan natuurlijk niet,

veemarkt. Niet voor niets heet één van de nieuw gecreëerde

zij moet de zaak daar wel in de gaten houden. Zeker nu! Dus

straten hier ‘Palmslag’, daar waar nu het Cultuurcentrum

ze is weer terug.

Oosterpoort staat. Rond 1900 bestond de buurt uit een wirwar van stegen, sloppen, plaatsjes en gangen, met honderden ar-

Het beeld wordt vaak geassocieerd met een foto uit de jaren

beidersgezinnen in dicht op elkaar gebouwde éénkamerwonin-

’70 van de vorige eeuw. Op die foto zien we een wat oudere

gen. Veel te krap natuurlijk voor de vaak kinderrijke gezinnen.

vrouw in een strijdbare houding en een bloemetjesschort. Dat

Het leven speelde zich dan ook voor een belangrijk deel op

is Vrouw Kimkes en zij woonde in die fase van haar leven in

straat af.

de Wichersstraat. In augustus 1972 kwamen de bewoners van de Wichersstraat in actie tegen de verkeerssituatie aldaar. De

De Woningwet

straat werd geblokkeerd en een enorm spandoek werd opge-

Dergelijke achterbuurten bestonden rond de vorige eeuwwis-

hangen. Vrouw Wichers lijkt op deze foto de buurt aan te voe-

seling in heel Nederland. Het kiesrecht was nog niet alge-

ren en zij weet van geen wijken! Het huidige beeld staat haast

meen en het beleid werd bepaald door liberale kabinetten. Er

op dezelfde plek en doet sterk denken aan de vrouw op de foto.

gebeurde dus weinig aan dit soort misstanden. Maar op een

Wie was deze vrouw?

gegeven moment werd het zelfs de liberalen te gortig en zoals men in 1874 de kinderarbeid had verboden, kwam in 1902 de

Typische Oosterpoorters

Woningwet tot stand. Er kwamen criteria waaraan straten

De vrouw op de foto is Klasina Kimkes-Wolthers, een echte

en woningen moesten voldoen, ook de bestaande. De huizen

Oosterpoorter. Haar verhaal en dat van haar familie is het

moesten ruimer worden en de straten breder. Sommige stegen

waard te worden verteld, want het levert een mooi beeld op

waren maar 3 meter breed; volgens de nieuwe criteria moest

van het leven in de Oosterpoort tijdens een groot deel van de

dit wel 15 meter zijn. Het Groningse gemeentebestuur vond 12

20e eeuw.

meter ook wel genoeg. In een buurt met veel bredere stra-

Klasina wordt geboren op 19 september 1893 als zevende (!)

ten passen minder huizen. Woningen die niet aan de nieuwe

dochter in het gezin van Christianus Johannes Wolthers en

criteria voldeden werden onbewoonbaar verklaard. Zo loste

Aaffien Idskes. Haar ouders waren in 1890 op 35- en 34-jarige

het ene probleem het andere op: sloop de verkrotte woningen

leeftijd getrouwd; een rijkelijk hoge huwelijksleeftijd, zelfs

en de straten kunnen breder. Hierdoor ontstond er wel een

voor onze begrippen. Maar vader Wolthers had al een huwelijk

woningtekort en de huren gingen omhoog. Voor de bewoners

achter de rug: 17 jaar eerder was hij als 22-jarige getrouwd

betekende dit een verdubbeling van de woonlasten. Tot zover

met de één jaar jongere Hendrika Brint en samen hadden zij

het succes van de eerste liberale woningwet...

zes kinderen gekregen. Toen was Hendrika overleden en was er dus een nieuwe huisvrouw en moeder nodig. Dat werd Aaf-

Woningbouwverenigingen

fien en met haar kreeg Christiaan nog drie kinderen, allen

Maar er gebeurde ook iets anders: om zorg te dragen voor

10 50 JAAR!


‘fatsoenlijke woningen voor de werkman en zijn gezin’ werden woningbouwverenigingen in het leven geroepen. In de Oosterpoort opereerden bijvoorbeeld de ‘Vereniging Volkshuisvesting’ vanuit sociaaldemocratische hoek en ‘Patrimonium’, voor de protestants-christelijke werklieden. In de beginjaren van de 20e eeuw was men daardoor niet langer uitsluitend

Vrouw W ichers, G ron Arch - 1785_0 ieven 8791.jpg

afhankelijk van particuliere investeerders voor de toenmalige

straat

‘projectontwikkeling’, maar namen ook ideële organisaties

en buurt: de Wi-

hieraan deel. Volkshuisvesting en Patrimonium ontfermden

chersstraat, de Oosterpoort.

zich over het zuidelijke deel van de Oosterpoort, waar op dat moment nog geen bebouwing was. Hier verrezen in de jaren

Vrouw Wichers weet niet van wijken

’20 de Meeuwerderbaan en de Wichersstraat. De woningbouw-

Maar wat is er inmiddels met de zuidelijke Oosterpoort ge-

vereniging diende bij de toewijzing van de nieuwe woningen

beurd? Om ruim baan te geven aan de toekomst en dus aan de

voorrang te verlenen aan grote gezinnen die al tenminste twee

auto, verrijst daar een enorme ringweg, pal ten noorden van

jaar woonachtig waren binnen de gemeente.

de Wichersstraat, die daardoor verandert in een kleine enclave aan de andere kant van de snelweg. Om niet helemaal afge-

Klasina Kimkes-Wolthers

sloten te raken, wordt de Wichersstraat doorgetrokken naar de

In diezelfde tijd trouwt Klasina

Verlengde Lodewijkstraat. Daardoor komt steeds meer verkeer

Wolthers met Bastiaan Kimkes.

door de straat. Een onveilige verkeerssituatie volgens de be-

Het is 1915 en vader Wolthers

woners. In een brief aan de gemeente eisen zij ook hier – net

was net overleden. Zestig is hij

zoals in 35 andere straten in de wijk al is gebeurd – éénrich-

geworden. Klasina en Basti-

tingsverkeer in de straat. Ter ondersteuning van hun eis – de

aan zijn beide 22 jaar oud, een

gemeente reageerde niet onmiddellijk – wordt op 3 augustus

gangbare leeftijd; ook al haar

1972 de Wichersstraat een uur lang door de bewoners voor

zusters zijn voor hun 23e jaar

alle verkeer afgesloten. Iedereen doet mee, er wordt zelfs een

getrouwd. Klasina heeft dan al

enorm spandoek gemaakt en opgehangen. Jong en oud verza-

een zoon; samen krijgen ze nog

melen zich in de straat, de kinderen slaan met pannendeksels;

een dochter.

de ‘hoge heren van de gemeente’

Bastiaan begint als arbeider

moeten worden wakker geschut.

maar weet zich op te werken tot

Een fotograaf van persfotobureau

Vrouw Wichers, Gron Archieven

‘heibaas’. Dit betekent dat hij

Van der Veen schiet een aantal

- 1785_08790.jpg

leiding geeft aan heiwerkzaam-

plaatjes. En op een van die foto’s

heden op de bouwplaats. Dit

staat Klasina Kemkes-Wolthers:

soort klussen doet hij voor wisselende werkgevers, ‘bouwers’

de vleesgeworden onverzet-

of aannemers, zoals er zo veel rondliepen in de Oosterpoort

telijkheid in bloemetjesschort.

destijds. Verdeling van dit werk vindt vaak ’s zondags plaats

De handen op de heupen, de kin

in de kroeg, dus is Bastiaan daar vaak te vinden en niet op tijd

omhoog; wat een vrouw…!

thuis voor de warme hap, het middageten. Maar Klasina staat op zondag niet voor de flauwekul in de keuken en is niet te

Het standbeeld

beroerd om hem dan de maaltijd in de kroeg voor de neus te

Had Mette Bus dit beeld voor

zetten. Resoluut en daadkrachtig, dat is Klasina Kemkes.

ogen toen zij het prachtige

Naar de Wichersstraat Klasina en Bastiaan zijn een goed voorbeeld van de langzame

Vrouw Wichers. Foto: Evelien Brak

standbeeld van ‘Vrouw Wichers’ maakte? Het zou heel best kunnen. De

stijging van het welvaartsniveau van de arbeidersbevolking in

bewoners wilden een kunstwerk in de straat toen deze in de

de periode na de Tweede Wereldoorlog. Ze verhuizen in 1953

jaren ’80 werd heringericht. De gemeente had de éénrich-

naar de Wichersstraat, naar een betrekkelijk nieuwe woning,

tingsverkeerseis pas in 1980 ingewilligd, maar daarna besloten

gebouwd door woningbouwvereniging Volkshuisvesting. In het

tot de aanleg van een verkeersbarrière halverwege de straat.

verzuilde Nederland van destijds kunnen we Klasina en Basti-

Blijkbaar vond men het toen wel weer genoeg want voor een

aan dus vermoedelijk in de sociaaldemocratische zuil plaatsen,

kunstwerk had de gemeente geen financiële bijdrage over.

anders waren ze wel op de Meeuwerderbaan bij Patrimonium

Maar de Wichersstraatbewoners zouden de Wichersstraat-

terecht gekomen. Daar overlijdt kort na de verhuizing hun

bewoners niet zijn als zij daar geen oplossing voor hadden

dochter Jannechien, nog maar 37 jaar. Het is een hechte buurt

gevonden. Ze voerden opnieuw actie en wisten een bedrag

en ze zullen er veel steun van hebben ondervonden. Elke vijf

bijeen te sprokkelen dat de materiaalkosten dekte. Mette Bus,

jaar vieren Klasina en Bastiaan er hun huwelijk met vrienden

kunstenares en toenmalige bewoonster van de Wichersstraat

en buren, eerst thuis, maar later ook in het gebouw van de

kon daardoor in 1985 tegen de kostprijs ‘Vrouw Wichers’, het

Speeltuinvereniging vlak in de buurt. Later zijn ze verhuisd

prachtige geelgebloemde beeld van de flinke volksvrouw reali-

naar Paddepoel, toen één van de eerste nieuwbouwwijken van

seren. In alle opzichten een aanwinst voor de buurt! (Met dank

de stad, dus opnieuw een bescheiden verbetering. Maar als

aan: Groninger Archieven.)

OO

Bastiaan in 1968 overlijdt, gaat Klasina terug naar haar oude

50 JAAR! 11


Bewoners Oosterpoort: Zuiderplantsoen liefst vol met kunst en groen!

Foto: Zuiderplantsoen - Oude winschoterdiep

I

n de editie van De Oosterpoorter van afgelopen mei heb-

zen om te gaan samenwerken met de kunstenaars van Studio

ben we uitgebreid geschreven over de zorgenkindjes die

L.A. Hun werkwijze spreekt ons aan omdat Studio L.A. ervoor

er zijn bij de aanleg van de Ringweg Zuid. In dit artikel

kiest om materialen te recyclen. Het Geheugenbalkon is dan

kwam ook het Zuiderplantsoen en de inrichting hiervan aan

ook gemaakt van een oud stuk ringweg. Zo is er een blijvende

de orde. Hoe staat het er nu voor? En welke wensen zijn er

herinnering aan de ringweg, die ook gebruikt kan worden door

vanuit de buurt voor de inrichting van het plantsoen?

buurtbewoners. Je kunt het Geheugenbalkon beklimmen en

Alexandra Koning

hebt er een prachtig uitzicht over de stad en de werkzaamheden van de Ring Zuid. Het is echt een aanrader om er eens te gaan kijken.”

Kunst in het plantsoen Op de website van Aanpak Ring Zuid is te lezen dat er over de

Vangrail

inrichting van het plantsoen nog steeds niets concreets bekend

Nicoline Wijnja is vanuit Kunstpunt Groningen projectleider.

is. Wel is er recent het Geheugenbalkon geopend. Het Geheu-

Zij vult aan: “We krijgen veel enthousiaste reacties op het

genbalkon is onderdeel van een kunstproject. Een aparte com-

Geheugenbalkon en het wordt goed bezocht. Het is een kunst-

missie houdt zich bezig met de ontwikkeling van kunstwerken

werk dat uitnodigt om er gebruik van te maken, een uitkijk-

in het Zuiderplantsoen.

toren en een ontmoetingsplek. De visie van de ontwerpers is om de geschiedenis niet weg te poetsen, de ringweg is ten-

Anton Scheepstra is als buurtbewoner en als voormalig lid

slotte lang een beeldbepalend onderdeel van de stad geweest.

van het buurtoverleg betrokken bij deze kunstcommissie. Hij

Daarom kom je bij het Geheugenbalkon bijvoorbeeld ook een

vertelt: “We zijn blij dat activiteiten weer op gang zijn geko-

stuk originele vangrail tegen.”

men nadat de bouw een jaar stil heeft gelegen en ook corona

Over de inrichting van het Zuiderplantsoen vertelt Anton: “We

er nog bij kwam. Maar gelukkig is het Geheugenbalkon nu

zijn met de kunstcommissie aan het kijken wat voor kunst-

geopend. We hebben er met de kunstcommissie voor geko-

werken er in het Zuiderplantsoen geplaatst kunnen worden.

12 50 JAAR!


Over het aantal kunstwerken dat uiteindelijk geplaatst gaat

Voor Anne is het duidelijk dat er op de deksels nooit een plant-

worden is nog niets bekend. We hopen er echt iets moois van

soen zou kunnen komen. Dit door de beperkte grondlaag op de

te maken en we merken ook dat de ambitie bij alle partijen

deksels (red.: hier is meer over te lezen in het artikel van mei

hoog ligt.”

2021). “Grote bomen planten op de deksels is niet mogelijk, hooguit een klein lijsterbesje. Hopelijk plaatsen ze op enige

Nicoline: “Het idee is dat het een serie samenhangende kunst-

afstand naast de deksels wel grotere bomen. Ik denk dat er ge-

werken gaat worden, maar die wel allemaal anders zijn. Het

keken moet worden naar wat wel haalbaar is qua beplanting op

zullen objecten worden die uitnodigen om samen te komen, te

de deksels. Voor de biodiversiteit zou het mooi zijn als er plan-

bewegen of te spelen. Dit komt voort uit de wensen van buurt-

ten komen die hier in de omgeving thuishoren, zoals doven-

bewoners en we hebben de optie om te ontmoeten en spelen in

netel en hondsdraf. En er moet ook gekeken worden naar het

de opdracht aan de ontwerpers meegegeven. Het Zuiderplant-

water. Dit moet op de deksels niet te snel worden afgevoerd,

soen is natuurlijk voor een groot deel nieuwe openbare ruimte.

want anders is er helemaal geen bodemleven mogelijk. Dan is

We hopen deze openbare ruimte met de kunstwerken nog

de grond veel te droog. Maar te nat is ook weer niet goed, want

aantrekkelijker te maken.”

dan wordt het een kweekvijver voor vliegenlarven en daar zitten de bewoners van De Frontier vast niet op te wachten.”

Zwembad en BBQ Het buurtoverleg houdt zich al jaren bezig met de inrichting

Geheugenbalkon

van het Zuiderplantsoen. Anton: “Een aantal jaren geleden

Het Geheugenbalkon is een dertien

hebben we met het buurtoverleg tijdens de jaarmarkt aan

meter hoge uitkijktoren op de hoek

buurtbewoners gevraagd welke wensen zij hebben voor de

van de Hereweg en de Papiermolen-

inrichting van het Zuiderplantsoen. Dit leverde veel leuke

laan. Het is gerealiseerd in opdracht

reacties op. Doordat er al weinig groen is in de Oosterpoort, kwam de behoefte daaraan bij de buurtbewoners juist sterk naar voren. Ideeën waar mensen mee kwamen waren bijvoor-

Sebastiaan Rodenhuis Fotografie - Kunstpunt Groningen Geheugenbalkon

van het Kunstpunt Groningen en samenwerking met Combinatie Herepoort. Het kunstwerk verbindt verleden, heden en toekomst en is vrij

beeld zitplekken waar je buurtbewoners kunt ontmoeten en een BBQ plek. Een theater, fruitbomen, bankjes en er kwam

toegankelijk. Op zaterdag 25 september is er een burendag bij het

zelfs een idee voor een zwembad. Ook de verbinding met de

Geheugenbalkon. Zie de agenda op pagina 23 voor meer info.

speeltuinvereniging die in de toekomst grenst aan het plantsoen is belangrijk. Pootjebaden Vanuit het buurtoverleg hebben we ons hard gemaakt voor een

Paulien hoopt dat er veel bessenstruiken en planten komen die

doorgang op de plek van de voormalige spoorwegovergang aan

insecten en bijen aantrekken. Anne ziet een wilde bloementuin

de Verlengde Lodewijkstraat. Dit was namelijk in de oorspron-

wel voor zich. “Een tuin met veel laagdrempelige zitplekken

kelijke plannen niet opgenomen. Dit is gelukt en inmiddels ligt

of zoiets als een muziekkoepel. En het zou leuk zijn om bij

er onder de grond een fietstunnel, maar deze kan pas gebruikt

het water bij het Winschoterdiep een strandje te maken waar

worden als de huidige ring is afgebroken. Deze tunnel zal ook

kinderen kunnen pootjebaden.”

een belangrijke rol krijgen in de inrichting van het plantsoen. Er moet natuurlijk een goede aansluiting komen voor fietsers

Buurtbewoner Senko de Boer vindt het belangrijk dat de buurt-

en voetgangers met de tunnel.‘’

bewoners worden betrokken bij het planten van de bomen. Hij ziet hierin een rol weggelegd voor de scholen in de buurt.

Lawaai en uitlaatgassen

“De schoolkinderen kunnen dan hun eigen boom planten. Als

Oosterpoort Duurzaam heeft een Team Groen dat de inrichting

dit goed wordt gecommuniceerd dan zou het zomaar kunnen

van het Zuiderplantsoen nauwlettend volgt. Teamleden en

dat zij, wanneer ze later groot zijn, de boom weer aan hun

buurtbewoners Anne Koers en Paulien Ex hebben ideeën over

kinderen kunnen laten zien.” Senko vindt het belangrijk dat de

de inrichting van het Zuiderplantsoen en willen Aanpak Ring

buurt het gevoel krijgt dat het echt ‘ons plantsoen’ is.

Zuid graag aanbevelingen doen bij de toekomstige inrichting van het Zuiderplantsoen. Paulien hoopt dat er bij de openingen

Informatiebijeenkomsten

tussen de deksels toch iets gedaan kan worden aan het filteren

Woordvoerder van Aanpak Ring Zuid, Nicolette Boelens, laat

van de uitlaatgassen. “Ik vraag mij af hoe prettig het straks is

weten dat het Zuiderplantsoen in 2025 wordt aangelegd, als de

om in het plantsoen te vertoeven met de uitlaatgassen en het

zuidelijke ringweg klaar is. “In een eerdere fase (2013) heeft de

lawaai. Dit heeft invloed op hoe je straks het plantsoen gaat

gemeente ontwerp-inrichtingsplannen gepresenteerd waarbij

beleven.”

omwonenden de gelegenheid hadden om te reageren. Voordat het plantsoen wordt aangelegd zullen er ook informatiebij-

Anne deelt deze mening: “Ik heb er een hard hoofd in hoe het

eenkomsten voor omwonenden worden georganiseerd. Op dit

straks gaat uitpakken met geluidsoverlast en uitlaatgassen. Is

moment is nog niet bekend wanneer dat zal zijn. Aanpak Ring

het dan nog fijn om daar te gaan zitten? Hopelijk komt er veel

Zuid heeft toegezegd ons hierover verder te informeren zodra

groen, want dit zuivert de lucht. Om al het verkeer bij de open

de verdere planning duidelijk is.”

OO

stukken aan het zicht te onttrekken zou de beplanting eigenlijk in de winter ook groen moeten zijn. Ook werkt beplanting geluidswerend.”

50 JAAR! 13


UITGEVERIJ PALMSLAG Literatuur, poëzie en non-fictie 10% korting in onze webshop! Vul deze kortingscode in op onze webshop en krijg 10% korting op elke bestelling: OOSTERPOORT2021 www.palmslag.nl De slome duikelaar, de dronkaard en de dorpsgek. Het is het type mens waar we soms om moeten lachen, maar net zo vaak medelijden mee hebben. Erik Hulsegge weet ze samen met tal van andere soort mensen haarfijn te beschrijven in Haalf Zeuven, een bundel met nieuwe columns en een selectie die hij voor de website van RTV Noord schreef en over verhaalde in zijn radioprogramma De Noordmannen op zondagmorgen. Met Groningen als decor voelt Erik zich als een vis in het water in zijn columns over wat er met hemzelf en de mensen om hem heen gebeurt. Hij weet daarbij een beangstigend treffende toon aan te slaan. Want je zult verrast zijn hoe vaak je je herkent in zijn rake observaties van het alledaagse leven. Journalist, presentator en columnist Erik Hulsegge (1967) debuteerde in 2016 met zijn bundel met columns Numero Dertien.

UITGEVERIJ PALMSLAG WWW.PALMSLAG.NL

ISBN 978 94 9177371 6

Haalf zeuven omslag def.indd 1

14 50 JAAR!


Jan Gouverneur

Douwe van der Bijl (rechts) en dhr. Valeton onthullen de plaat. Foto: Evelien Brak

Op vrijdagmiddag 10 september vond een laat eerbetoon plaats

bevestigd. Op initiatief van de ‘Stichting Straatpoezie Gronin-

aan de 19e eeuwse dichter Jan Goeverneur, die het grootste

gen’ en middels crowdfunding en ondersteuning van diverse

deel van zijn leven in Groningen woonde en naar wie de straat

partijen kwam dit werk tot stand. De onthulling werd verricht

is genoemd. De letters van het gedicht ‘De oude vrijer’ zijn

door de voorzitter van de stichting, dhr. Douwe van der Bijl, en

gefreesd uit een stalen plaat die aan de muur van de Coop is

door een verre nazaat van de dichter, dhr. Valeton.

OO

Huisdieren in de Oosterpoort

K

enji is een beagle, een jachthond dus. Hij ligt stra-

ik zin in koffie en lijnde hem aan voordat we het terras van het

tegisch uitgestrekt achter de tuinpoort, maar laat de

paviljoen opliepen. Toen we weggingen liet ik hem buiten het

wereld voor wat het is: teveel gedoe voor een oude

hond. Ingrid vertelt ondertussen over de twaalf jaar die ze

hek weer los. Hij rende terug het terras op en snaaide van verscheidene tafels het eten weg. Dat was een duur kopje koffie!

samen beleefd hebben.

Evelien Brak (tekst en foto)

Toen hij nog pup was ben ik hem in Appelbergen eens kwijt geweest. Hij had een konijn gezien en weg was-ie.

“Niet iedereen in mijn gezin was er

Tot middernacht heb ik lopen zoeken.

in het begin blij mee dat ik weer een

Het was inmiddels stikdonker en ik

hond in huis wilde halen, maar dat

begon het daar best eng te vinden en

trok snel bij. Ik zag hem op internet

ben naar huis gegaan, maar daar hield

en hij was de laatste uit een nest. Ik

ik het niet uit. Dus ik weer terug en

dacht toen: als hij overblijft wordt hij

daar zat hij, op de plek waar eerder de

vast gebruikt als proefdier. Misschien

auto geparkeerd stond. Ik vroeg me

was ‘t een smoesje hoor, maar ik ben

af of hij me misschien al die tijd in de

blij dat ik hem heb opgehaald.

gaten had gehouden en verbaasd was

Ik ben lid geworden van de Beagle

dat ik wegreed.

Vereniging om wat te leren want het

Hij is nu oud en helaas ook ziek. We

zijn geen makkelijke honden. Bea-

maken geen lange wandelingen meer.

gles zijn echt Oost-Indisch doof! Met

Een rondje Oosterpoort gaat nét. Vroe-

bloed, zweet en tranen hebben we

ger sliep hij het liefst buiten, maar van

cursussen en trainingen gedaan. Ik heb geleerd dat ik echt heel

jachthond is hij uiteindelijk meer huishond geworden.”

OO

streng moet zijn. Maar dan nog... Vaak liet ik hem uit in Appelbergen bij Glimmen. Een keer had

50 JAAR! 15


Cryptofilippine 81 1.

11. Hoewel het luisterend publiek er weinig van meekreeg

Werkt in zowel de geluids- als de kookstudio. (5)

werd het helemaal gek. (14)

2. Presentator die gebruik maakt van een computer. (12) 3. Dat oordeel slaat niet als een tang op een varken... (5)

12. Knalrood, boerengroen of ruisgeel. (10)

4. … maar is wel bot. (8)

13. Lopende zaken. (6+2+6)

5. De gedichtjes van Hermans zijn heel anders dan die van

14. Frequentiegebied. (10) 15. De ondoordringbaarheid van Phil Spector’s Wall of Sound.

Tellegen. (12)

(15)

6. Krijg je van een erotische podcast. (4+7) 7. Verdovende middelen? (9)

16. Hij is een kei op de piano. (10)

8. Reactie waardoor dit geluidseffect beter klinkt? (8)

17. Is een onvolwassene na een regenachtige audiotour. (3+6+2+4)

9. Gebouw dat je in een monocultuur niet tegenkomt. (11)

18. Dat ongemak hoort niet. Of juist wel? (11+4)

10. Komt van pas tijdens een audiotour. (7) 1 2

9

10 3

5

7

9 10

5

4

11

9

7

15

17

7 18

4

6

1

6

2

10

8

10

8

1

10

1

4

14

6

10

4

16

3

3

6

6

9

4

3

5

6 7

3

1

7

4

2

8

10

Groningen

8 1

Meeuwerderweg 96-

10

6

2

5

3

10

9

2

8

3

8

1

8

5

4

8

5

1

6 6

7

4

1

5 4

2

5

1

1

3

10

2

2

2

2

1

8

1

6

3

9

6

9

3

12 13

7

10

2 7 2

5

10

9

7 8

1

Na het correct invullen van de cryptofilippine verschijnt in de

Oplossing cryptofilippine 80 – Zomer:

gekleurde vakjes de oplossing. Gelijke cijfers zijn gelijke let-

1. Caravan 2. Zondag 3. Blootstaan 4. Tropenrooster 5. Zon-

ters. De oplossing moet uiterlijk op maandag 4 oktober 2021

nesteek 6. Bikinilijn 7. Hittegolf 8. Zweetbandje 9. Wind-

binnen zijn bij de redactie van de Oosterpoorter. Mail de oplos-

scherm 10. Hangmat 11. Opblaasboot 12. Tentharing 13. Uitje

sing naar oosterpoorter@gmail.com o.v.v. Cryptofilippine nr.

14. Schaduwspits 15. Vogelbingo 16. Straalbezopen 17. Rolkoffer

81. Opsturen mag ook: Redactie de Oosterpoorter, Oosterweg

18. Strandlaken 19. Oranje 20. Potent.

13, 9724 CA, Groningen. Het vermelden van je straatnaam wordt zeer op prijs gesteld. De winnaar ontvangt een gevulde boodschappentas ter waarde van € 20,-, ter beschikking ge-

De oplossing is: VOOR NIETS GAAT DE ZON OP De Cryptofilippine wordt mede mogelijk gemaakt door

steld door Coop Meeuwerderweg. De Coop neemt binnen een

De winnaar van de gevulde boodschappentas is E. Ritsema van

week na verschijnen van de Oosterpoorter via e-mail contact

de Boumaboulevard. Van harte gefeliciteerd!

op.

16 50 JAAR!

OO


Oosterkidzzz

groep 3 van de Borgmanschool

-98

50 JAAR! 17


18 50 JAAR!


Voorleesjuf Humanitas Anja Aaldering Over voorlezen en Sinterklaasliedjes zingen in de zomer!

A

nja Aaldering – zij woont aan de Alexanderstraat – is

Midden in de zomer, op een heel warme dag. Op de terugweg

als voorleesvrijwilliger betrokken bij een vluchtelin-

naar Groningen begonnen de kinderen in de bus Sinterklaas-

gengezin uit Syrië, uit Aleppo om precies te zijn. Ik

liedjes te zingen. Ze waren toen tien maanden in Nederland.”

had het volgende tweegesprek met haar over dit bijzondere Andere cultuur

werk dat zij opdeed via Humanitas.

Tot besluit zegt Anja: “Je krijgt heel veel terug van het gezin

Chris van Boetzelaar

waar je je voor inzet. Het is niet alleen geven maar echt een wederzijds iets. Ze zijn heel hartelijk en warm. Je ziet een an-

Mijn eerste vraag was hoe zij hiermee begonnen is. Anja: “Ik

dere cultuur van dichtbij en dat maakt het leven iets rijker.”

heb jarenlang als bestuurder gewerkt. Ik miste daarbij het

Mocht dit relaas je enthousiast gemaakt hebben en wil je meer

directe contact met mensen. Ik ben drie jaar geleden in contact

weten over de voorleesjuffen, neem dan contact op met Huma-

gekomen met mijn huidige gezin.”

nitas (zie kader).OO

Het gezin waarbij zij voorleest had drie jaar geleden drie kinderen. Er is nu nog een vierde bijgekomen. Anja: “Eerst las ik alle drie de kinderen voor. Nu alleen de twee meiden. Ze noemen me nu Anja en in het begin voorleesjuf. De laatste tijd gaan we meer op pad in plaats van voorlezen. De meiden hebben na een lange schooldag niet altijd zin om voorgelezen te worden. Dan doen we wat anders. Eerst speelden we ook wel spelletjes als Pim-Pam-Pet en Memory. Ik heb ze ook zelf verhaaltjes laten vertellen die ik dan opschreef en een week later weer aan hen voorlas. Je moet het ook voor de kinderen interessant houden. Daarnaast maken we in de vakanties met de hele familie vaak uitstapjes naar Drouwenerzand, Wildlands of Slagharen. Super genieten voor de hele familie.” Praktische zaken

Op de foto zie je Jessica. Zij is voorleesvrijwilliger bij een gezin dat een paar jaar geleden vanuit Somalië

In de loop van die drie jaar is het

naar Nederland is gekomen. Foto: Humanitas

contact met het gezin intensiever geworden. “Ik heb ze geholpen met het aanvragen van zwemles, het aanmelden bij een sportvereniging en het regelen van afspraken rondom de coronavaccinaties en tweedehandsfietsen voor de meisjes.” Humanitas regelt het contact tussen voorleesmoeders en gezinnen. Er is nog steeds vraag naar dit soort vrijwilligers: “Bij Humanitas krijg je tips en zijn er themabijeenkomsten. Je kunt ervaringen uitwisselen met andere vrijwilligers. In de loop der jaren zijn een aantal van mijn vriendinnen ook voorleesvrijwilliger of juf geworden en dat bevalt ze ontzettend goed.” Sinterklaas in de zomer Anja vertelt nog een leuke anekdote. “Ik ben met het gezin een dagje naar Wildlands (de dierentuin in Emmen - CvB) geweest.

Heb jij een uurtje over? In de wijken ten Noorden van het centrum zoeken we voor circa 6 kinderen nog een voorleesvrijwilliger. Heb jij een uurtje per week over en zou je ook wel een jaar voorleesvrijwilliger willen zijn? Neem dan contact op met ons. Je gaat wekelijks naar het gezin toe, mits dat veilig kan volgens de coronaregels en alle partijen dat willen. Je leest voor, praat samen met de kinderen en jullie doen taalspelletjes. Op deze manier leren de kinderen meer woorden en kunnen zij de Nederlandse taal beter begrijpen. Wij helpen jou met scholing, vrijwilligersbijeenkomsten en individuele ondersteuning. Meer weten of je aanmelden? Neem contact op met Humanitas - Jeichien Martens j.martens@humanitas.nl 06 -13123294.

50 JAAR! 19


Hier had uw advertentie kunnen staan!

ADVERTEREN IN

de Oosterpoorter

Kom je naar de peuteropvang? Op IKC Borgman Oosterpoort is je kind vanaf 2 jaar welkom! Samen spelen, samen delen en de wereld ontdekken. Op deze gezonde opvang gaan we elke dag naar buiten. Ma t/m vrij 7.30 - 18.00

20 50 JAAR!

mail naar: oosterpoorter@gmail.com


I

n de rubriek ‘Koek op de hoek’ gaat de Oosterpoorter

hele Oosterpoort.”

maandelijks met een Grunneger kouke op bezoek in één van de vele hoekhuizen in onze wijk. Deze keer is dat

KEN JE DE GESCHIEDENIS VAN DEZE PLEK?

bij Deborah Kolthof (32). Ze woont samen met haar dochters

“De snackbar zit hier al heel lang, daar heb ik overigens nul

Cheyenne (8) en Rosalie (1) op de hoek van de Frederikstraat

komma nul last van trouwens. Mensen vragen me dat heel

en de Meeuwerderweg, boven cafetaria ‘de Meeuw’. “Mijn

vaak, maar dat is absoluut niet zo. En verder garage Roggen

man woont deels nog ergens anders, we zoeken al een tijd

natuurlijk, vanuit dat witte hokje werd vroeger de benzine-

naar een geschikt huis om met zijn vieren te kunnen wonen.”

pomp bediend, echt mooi dat dat er nog staat.”

Deborah opende in april De Margondiër waar ze maaltijden, koffie-to-go, schepijs, broodjes, delicatessen en cadeaus

MIS JE IETS IN DE WIJK?

verkoopt. Eerder werkte ze als eventmanager bij de Pudding-

“Tot ik in april deze zaak begon miste ik in de buurt een plek

fabriek waar ze onder meer de trouwpartijen deed, ze was

waar je goeie koffie kon halen, waar je terecht kon voor een

floormanager bij Wadapartja en samen met haar ouders nam

fles wijn, voor lekkere broodjes. Ik kwam hier vroeger met

ze in 2013 de Gouden Karper in Winsum over. “Dat liep heel

mijn moeder bij het Kaes- en stoethuus altijd broodjes halen,

goed, maar toen is mijn moeder in juni 2017 bij een verkeers-

daarvoor fietsten we speciaal via de Oosterpoort naar de stad.”

den een fijne band en konden ontzettend goed samenwerken.

BLIJF JE HIER NOG LANG WONEN?

Na haar dood stond alles op z’n kop, we hebben het bedrijf

“We zijn uit ons jasje gegroeid dus we gaan hier wel weg.

nog een half jaar doorgezet, maar alles was anders zonder

Maar het liefst blijf ik in de Oosterpoort.”

OO

haar.”

HOE LANG WOON JE HIER? “Vanaf 2016. Mijn moeder zag dat het te koop stond. “Net wat voor jou Deb”, zei ze. Ze vond de Oosterpoort zó leuk en adviseerde me te gaan kijken. Toevallig kende ik de verkopende makelaar en het huis sprak me meteen aan, het heeft echt zo moeten zijn.”

HEB JE VEEL AAN HET HUIS GEDAAN? “Alles. Ik bedacht samen met mijn moeder de nieuwe indeling, we hebben het hele huis aangepakt en veel zelf gedaan. We hebben een scheidingswand weg laten halen, er is een nieuwe badkamer en een nieuwe keuken ingekomen. We hebben alles geverfd, ingericht, het was echt ons project. En we wonen er heel fijn, er is een dakterras, veel zon, het is een heel licht huis. Toch kijken we nu naar iets groters, liefst met een tuin en een schuur. Afgelopen week hebben we net een bod gedaan op een ander leuk huis hier in de buurt, heel spannend.”

hoort te voelen. Iedereen is vriendelijk, mensen helpen elkaar, je schuift een stoeltje bij, een bordje erbij, dat dorpsgevoel is hier te vinden.”

HEB JE VEEL CONTACT MET MENSEN IN DE BUURT? “Ja, met veel van mijn buren, met Johan Roggen bijvoorbeeld, echt een schat van een man. Als er iets met de auto is kijkt hij meteen even, mijn reservesleutel ligt bij hem, hij is de ideale buurman. En door de winkel heb ik natuurlijk contact met mensen uit de

DE HOEK

“Een warme deken, echt, dit is hoe thuis

Deborah Kolthof, Robert Schultink, Cheyenne en Rosalie. Foto: Mirjam van der Feen

WAT VIND JE VAN DE WIJK?

Woon je ook op de hoek? En wil je meedoen aan deze rubriek? Mail naar: mvanderfeen@gmail.com

ongeluk om het leven gekomen”, vertelt Deborah. “We had-

KOEK OP

50 JAAR! 21


We helpen je graag! De zomervakantie is afgelopen. Onze verbeteringsprojecten starten weer. Heb je een vraag aan ons? Je kunt ons ook per Whatsapp bereiken via 06-12 35 85 14. Wij beantwoorden berichten op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur.

www.nijestee.nl/contact

Hier had uw advertentie kunnen staan!

ADVERTEREN IN de Oosterpoorter

mail naar: oosterpoorter@gmail.com

Al jarenlang vertrouwde opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

?

Nabij de Euroborg en A7 in de wijk De Linie. Rondleiding? Bel of mail ons. 050-5234690 info@kdvheppie.nl www.kdvheppie.nl Winschoterdiep 70 9723AB Groningen

22 50 JAAR!


AGENDA

aanschaf bloemen. Kosten leden €3,00 en

de presentatie Naar buiten zie je in de

het Geheugenbalkon zijn van harte

POORTERSHOES

€4,50 voor niet-leden

nieuwste Ateliercollectie: Solo.

welkom om samen met een buurman of

Als je goed kijkt, herken je verwijzingen

buurvrouw naar het nieuwe uitkijkpunt

6Dinsdag 28 september, 20:00 tot 22:00

naar de kunstgeschiedenis.

aan de Hereweg te komen. Daar zal een

uur

6Vanaf 25 september in Kunstpunt

medewerker van Combinatie Herepoort

CREATIEVE AVOND

Groningen. En heb je iets gezien waar je

alles vertellen over de ombouw van

Kosten leden €2,50 en €4,00 voor niet-

langer naar wilt kijken? Alle werken zijn te

de zuidelijke ringweg. Ook is een

leden.

leen en/of te koop in de Kunstuitleen van

rondleider van Kunstpunt aanwezig om

Kunstpunt.

het verhaal achter het kunstwerk te

Bij een aantal activiteiten is nog plek: •

Modeltekenen woensdag 20.0022.00 uur

Werken met speksteen donderdag 19.00-21.30 uur

Patroontekenen donderdag 10.0012.00 uur

Decoratief Schilderen woensdag 13.00-15.00 uur

(Strip)tekenen vrijdag 10.00-12.00 uur

Streetdance voor volwassenen

6Zaterdag 2 oktober, 19:30 tot 21:00 uur CHILLAVOND Voor kinderen van groep 6 t/m 8. Gratis voor leden en €1 voor niet-leden. Aanmel-

een burendag bij het Geheugenbal-

vertellen. Meer informatie op: kunstpuntgroningen.nl.

kon. Bewoners uit de omgeving van

den via info@bsvdeoosterpoort.nl

10.00-11.00 uur

6Donderdag 7 oktober, vanaf 20:00 uur

Stretchballet 11.30-12.30 uur

KOPPELKAARTEN

Er is nog plek bij de individuele computer-

6Op zaterdag 25 september is er

Kosten € 3,00 p.p.

lessen. Of kom langs bij de computerin-

6Iedere maandagavond, vanaf 20:00 uur

loop op dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur.

KLAVERJASSEN EN SJOELEN Kosten € 2,00 p.p.

BUURT EN SPEELTUINVERENIGING 6Donderdag 16 september, 20:00 tot 22:00 uur.

6Iedere dinsdagavond, vanaf 20:00 uur TAFELTENNIS

BLOEMSCHIKKEN

KUNSTPUNT GRONINGEN

Aanmelden via jtammes@home.nl i.v.m.

De intrigerende tekeningen van Jans Muskee (zie afbeelding hiernaast) uit

DE SPEELTUIN BSV DE OOSTERPOORT HEEFT EEN FACELIFT GEKREGEN!

O

p zaterdag vier september was het zover: met een mooi feest werd de vernieuwde speeltuin van ‘Buurt en Speeltuinvereniging De Oosterpoort’ na een ver-

bouwing van enkele maanden heropend. Wethouder Carine

Wethouder Carien Bloemhoff en BSV-voorzitter Arjen Luinenburg planten de eerste klimop, waar er hopelijk snel nog meer volgen!

Bloemhoff verrichtte de officiële opening. Vele kinderen, ouders, buurtgenoten en andere belangstellenden waren naar de zonovergoten speeltuin gekomen om met eigen ogen te zien hoe de facelift was uitgepakt.

Jan Veenkamp (tekst en foto) “De 85-jarige speeltuin was wel toe aan vernieuwing”, zo vertelt een trotse Arjen Luinenburg, voorzitter van de BSV De

Budget was ook de reden dat de uiteindelijke voltooiing van

Oosterpoort: “De uitstraling van de tuin was te gesloten. Het

de plannen uit 2018 nog drie jaar op zich heeft laten wachten.

kwam zelfs voor dat mensen de ingang niet konden vinden.

Vele sponsors, waaronder Jantje Beton, de COOP, de SKSG en

In 2018 is besloten hier wat aan te doen. Er werden in sa-

de gemeente Groningen, hebben de realisatie mogelijk ge-

menspraak met de landelijke Speeltuincentrale, omwonenden

maakt. In juli begonnen de werkzaamheden. En het resultaat

en natuurlijk de gebruikers, de kinderen zélf, plannen en een

mag er zijn! De tuin ligt er prachtig bij met onder andere een

ontwerp gemaakt. Met deze herinrichting hebben we de tuin

waterspeelplek, een parcours en een ‘blote voeten’-pad. En her

een veel opener sfeer gegeven. Daarnaast, en dat wilde de wet-

en der betonnen bakken waar nog planten in zullen worden

houder ook graag, gaan we de tuin nog verder vergroenen. Het

geplaatst. Al met al lijkt het goed gelukt om de tuin ‘opener’ te

nieuwe hek dat rond de tuin is geplaatst zal bijvoorbeeld nog

maken. De grote opkomst van buurtbewoners bij de feestelijke

worden opgefleurd met klimplanten. Daar moeten we trou-

opening, jong én oud, onderstreept dit!

OO

wens nog wel budget voor vinden…”

50 JAAR! 23


hei De van der Houwens waren even de hei op. Letterlijk in een tiny tent tussen de schapen in Dwingeloo. Waren we wel aan toe na zo’n jaar in quarantaine met een verbouwing en verhuizing als toetje. Dan wil je wel even back to basic en vooral helemaal niets. Maar we zijn terug, fris en fruitig. Na de hei is het weer heerlijk huizen in Groningen!

Barkmolenstraat 61

Colijnlaan 10

Vraagprijs € 345.000,- k.k.

Vanafprijs € 350.000,- k.k.

Langskomen Griffeweg 19

24 50 JAAR!

Bellen 050 318 7102

App’en 06 3632 7796

Mailen info@mvdh.nl

Surfen www.mvdh.nl

Profile for Wijkkrant Oosterpoorter

De Oosterpoorter september 2021  

De Oosterpoorter september 2021  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded