__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

50 OOSTERPOORTER de

Jaargang 50 | Maart 2021 | Nummer 3

JAAR!


FYSIOTHERAPIE MANUELE THERAPIE DRY NEEDLING CENTRUM VOOR NEK- EN RUGKLACHTEN

FITNESS

Vraag nu de FIT-scan aan!

Personal Training Small-group fitness

Voor aanmelden en meer info, bel (050) 364 19 22 of (06) 45 26 07 89

30 FIT

MIN

UTE

IN

N!

Meeuwerderweg 2, Groningen info@fitwerk30.nl | www.fitwerk30.nl voorheen Fysiocompleet

F YS I OT H E R A P I E - F I T N E S S - P E R S O N A L T R A I N I N G

2 50 JAAR!


COLOFON

REDACTIONEEL

DE OOSTERPOORTER

Wanderlust

REDACTIONEEL

3 In normale tijden ben ik die jongen die houdt van een

Wanderlust

biertje in het buurtcafé. Mag nu niet. Of de jongen die met een groep zo hard mogelijk door de Ommelanden

UITGAVE

fietst om daarna met z’n allen koffie met appelgebak

Buurtoverleg Oosterpoort De Oosterpoorter verschijnt 10 x per jaar met een oplage van 4.000 exemplaren

naar binnen te werken. Mag nu niet.

CORRESPONDENTIE

Liever misbruik ik dan de term ‘Wanderlust’. Een van

Oosterweg 13, 9724 CA Groningen, telefoon 06 49 30 90 51 Website: www.deoosterpoorter.nl E-mail: oosterpoorter@ gmail.com Twitter: @oosterpoorter

de grote thema’s uit de Duitse romantiek: ‘Wanderlust

Bollen en zaden klaar? Tuinieren

staat voor het verlangen om elders naartoe te gaan, uit

maar | Poortershoes wordt gepimpt

de eigen leefwereld te treden en naar andere dingen op

tijdens de lockdown | IJsbaan De

zoek te gaan.’

Meeuwen | Online vragenuurtje

HOOFDREDACTIE Klaas Kloosterman

Wel mag je wandelen. Maar niet op z’n Erik Scherders, hè! Met z’n Ommetje-App en zijn NK-cellen (Natural Killers). Dat beneemt een mens gelijk alle lust(!) nog een voet buiten de deur te zetten.

Denk aan: Adembenemende natuur! Oneindige gras-

Jan Veenkamp

REDACTIE Dirk de Rijk, Linda A. Stienstra, Alexandra Koning, Greetje de Vries, Mirjam van der Feen, Chris van Boetzelaer, Margot Meendering

4-5 Een uurtje voor je buurtje en geef dan het schoonmaakstookje door...

6-7

steunpunt mantelzorg

vlakten! Imponerende berglandschappen! Fijnbesnaarde mensen met een knapzak die dit alles moeiteloos trotseren. We zagen in Berlijn ooit een tentoonstelling gewijd aan het thema. Kijk even hier:

EINDREDACTIE

NIEUWS

https://bit.ly/2O8bogp Mijn ‘Wanderlust’ beperkt zich tot de Oosterpoort. Hindert niet. Je kunt klein beginnen. In de Blekerslaan bijvoorbeeld. Onderweg naar de Oosterhaven. Voorbij het studentenhuis waar de jongens meestal in pyjama rondlopen. Langs de hoekwoning waar áltijd een enorme led-tv aanstaat, ongeacht het tijdstip. Voorbij het extraverte huis met al zijn kriskras geparkeerde fietsen,

ACHTERGROND EN OPINIE

9-11 Back to school. De Borgmanschool is weer open!

12-13 De Oosterpoorter 50 jaar - terug naar februari 1987

broederlijk naast dikke pakketten ongeadresseerd drukFOTOGRAFIE Evelien Brak, Ellen Heinen, Linda A. Stienstra

ADVERTENTIES Karin van der Zee

werk in cellofaan dat wacht op verspreiding. Langs het introverte huis met gesloten vitrage waar je nooit iemand ziet. Het hoekhuis waar een oudere meneer altijd onder het toeziend oog van een schemerlamp aan het werk is. Ondanks dat hij zo te zien de pensioengerechtigde leeftijd allang gepasseerd is.

MEDEWERKERS

Ik las ooit een verhaal over een man die elke dag met de

Daniel Janse, Luuk Verpaalen

trein hetzelfde traject aflegde. Elke dag langs het huis

VORMGEVING Rudi Niemeijer, Ystvan de Jong

DRUK Scholma Print & Media, Bedum

VERSPREIDING Jos Jansen op de Haar, Bonne Westerveld, Ferri Klootsema

waar vrijwel altijd drie kinderen buiten speelden. Om de tijd te verdrijven begon de man zich een beeld te vormen van die kinderen. Hoe ze heetten, wat ze deden, of ze goed met hun – altijd onzichtbare – ouders konden

RUBRIEKEN

15 Schaatsen op het Verlengde Winschoterdiep | Dieren in de Oosterpoort. Bye bye bever

16 Kleuters IKC Borgman: zingen, voorlezen en grote dingen ondernemen

opschieten. Door een rare speling van het lot klopte de

17

man later ooit aan bij het huis. Bleek de situatie aldaar

Cryptofilippine

in niets te gelijken op hetgeen hij bij elkaar had gefantaseerd. Ik voel me soms die man. Als ik de politiepaarden die aan de Sontweg zijn gestald groet realiseer ik me dat die paarden, de mensen achter de gesloten vitrage, de

VOLGEND NUMMER

drukke meneer van de schemerlamp etc. ook wel van

Sluitingsdatum kopij: 5 april 2021. Verspreiding in het weekend van 10 april 2021

elke dag langsloopt? Is het een ambtenaar die van zijn

mij zullen denken: wie is die vreemde snuiter die hier

19 Wat is Clubhouse?

21 Koek op de hoek

23 Eetgelegenheden in de Oosterpoort | Thuis ‘uit’ eten in Corona-tijd

baas en Erik Scherder elke dag een ommetje moet maken? Of is het de hoofdredacteur van de Oosterpoorter

FOTO VOORPAGINA Obed Brinkman

die inspiratie opdoet. Het antwoord is: beide.

Klaas Kloosterman 50 JAAR! 3

Het volgende nummer verschijnt in het weekend van 10 april 2021

Buurtkrant van de wijken Oosterpoort, de Meeuwen, de Linie, Europapark en Kop van Oost

INHOUD


Een uurtje voor je buurtje en geef dan het schoonmaakstokje door

H

aar man Hayo woonde in zijn studententijd op de

deren: “Dit is een indicatie dat er wat ligt.” Nieuwe katten,

hoek van de Sophiastraat, vanaf 1989. Erica Sche-

nog niet op de hoogte van de tuinregels, poepen midden op

per zelf had een kamer aan de Oude Stationsweg,

het pad. Het werk in de tuin is een wankele balans van plus en

ongeveer waar nu Roeg Holt zit. Het is lang geleden. Samen

min, zegt de beheerder: “Het moet beheersbaar blijven.”

woonden ze in Nijmegen en in Westernieland onder de Waddendijk, voor ze vijf jaar geleden verhuisden naar de War-

Hayo’s broer, Jasper, woont nog steeds op de hoek van de

moesstraat. Beneden is de werkplaats voor Hayo’s stukadoor-

Sophiastraat. Hij komt even aan de deur: “Hee, hoi, hoe is het?

spullen, boven hebben ze een fijn huis en een dakterras. Ze

Leuk om je weer even te zien!” Nu met Corona zie je elkaar

zaten net even lekker in de zon, voor het eerst dit jaar.

minder. Volgende week is Hayo jarig, en er mag bijna geen vi-

Bert Nijmeijer versus Erica Scheper

site komen. Het is een stront-vervelende toestand, iedereen is het zat. Maar vandaag schijnt de zon. Het komt vast wel weer goed. In de Brandenburgerstraat vinden we een dooie kool-

Erica is kunstenaar. Ze maakt schilderijen van caravans, IKEA-

mees, die de kou van vo-rige week dus niet heeft overleefd. De

kastjes, pakken melk en pakjes boter. En van stopcontacten en

meeste andere bewoners van de Oosterpoort wel. Ze wandelen,

lichtknopjes (functionele dingen aan de muur); doodgewone

groeten en lachen. “Straks geef je het stokje weer door hè?”

dingen die, zo in hun kale doodgewoonheid geschilderd, wat

zegt een vrouw.

bevreemdends krijgen, en wat grappigs. We hebben thuis aan de Blekerslaan twee Erica Schepers aan de muur hangen: cara-

Het is moeilijk om met zwerfvuilrapen te stoppen als je een-

vans overdag en caravans ’s nachts, boven de tafel en de piano.

maal bezig bent; het kan altijd nóg schoner. Erica checkt nog even achter een rij geparkeerde auto’s: zie je wel, er ligt nog

We gaan op pad, elk met een grijpstok en een vuilniszak. In

wat. We zijn weer terug in de Warmoesstraat. De vuilniszak-

de Oosterweg liggen stukjes zwerfplastic, peuken en kleine,

ken gaan in de container aan de Oosterweg. Bedankt voor de

onduidelijke dingetjes. Het is nog maar februari, maar het

gezellige zwerfvuilwandeling en veel plezier bij de volgende

is lente, de eerste lentedag van het jaar. Vogels fluiten, in de

ronde met een andere buur door ons buurtje.

geveltuintjes bloeien krokussen, alsof ze vandaag zijn opgekomen. “Goed bezig,” zeggen wandelaars. “Wat goed,” zeggen fietsers. Ze lachen. Met een grijpstok en een vuilniszak in de hand kom je allemaal aardige mensen tegen. Erica leek me een leuke vrouw om zwerfvuil mee te rapen. Terecht, blijkt. “Ik krijg er handigheid in,” zegt ze. Peuken en kroonkurken gaan al in één keer in de zak en ondertussen wordt er gewoon doorgepraat. Over hoe er in haar jeugd in de Noord-oostpolder geen ruimte was voor kunst (“en je hand ophouden zeker”), hoe ze daarom eerst de HEAO deed en bij bedrijven werkte en via de kunstacademie in Arnhem toch schilder werd. Ze heeft een atelier in de Biotoop in Haren en werkt bij de kunstuitleen van het CBK. Tussendoor kun je haar zien hardlopen door de wijk. In de binnentuin aan de Mauritsstraat ligt helemaal geen zwerfvuil, “Maar er liggen wel veel kattendrollen,” vertelt de tuinbeheerder. Hij wijst op een bijeen gekrabbeld hoopje bla-

4 50 JAAR!

OO


Foto: Linda A. Stienstra

50 JAAR! 5


opspreekuur (tussen 19.00 uur en 21.00 uur) et Poortershoes op: 2 maart 2021* 2 en 26 april 2021* unt ook mailen, probeer je vraag duidelijk edetailleerd te stellen.

GEMEENTE- EN BUURTNIEUWS

weg naar een duurzame Oosterpoort. r en door buurtbewoners.

je meehelpen de Oosterpoort te uurzamen? Meld je aan als vrijwilliger. de website en de facebookpagina kan je n welke activiteiten er zijn. Hier vind je het laatste nieuws.

BOLLEN EN ZADEN KLAAR? TUINIEREN MAAR!

w.oosterpoortduurzaam.nl @oosterpoortduurzaam.nl

Wil je meer weten over duurzaamheid in de buurt, kijk op www.oosterpoortduurzaam.nl

r voorbehoud ivm corona tregelen Poortershoes

Ook zijn er op Facebook groepen voor planten en zaden, zoals: Moestuin Weggeefhoek - Gratis (of ruilen) van planten, zaden en meer.

Groen zonder gif, goed voor grond, insecten en vogels Geweldig om te zien hoe steeds meer bewoners van de wijk

Een heel leuk en

een geveltuintje aanleggen en de Oosterpoort steeds groener

informatief boek

wordt. Behalve dat het er fris en vrolijk uitziet, draagt het ook

dat behulpzaam

bij aan verkoeling in de zomer. En vermindert het de water-

kan zijn om van

overlast want er is meer grond voor het regenwater om in te

je tuin of balkon

kunnen zakken. Alle lof dus en we kunnen nog meer doen.

een ‘natuur­

Tijd voor de volgende stap: een beter leefklimaat creëren voor

reservaat’ te ma-

bijen, vlinders en andere insecten.

ken is: ‘Duurzaam handboek voor de luie tuinier: in 10

Alles hangt samen: de bloemetjes, bijtjes en buurtbewoners

Distel met koerier die zowel afhaalt als bezorgt

stappen meer natuur in je tuin of

Insecten zijn belangrijk, ze bestuiven de bloemen zodat die

op je balkon’, auteur Loethe Olthuis (2020), uitgeverij Spec-

zaad kunnen vormen en zich zo

trum.

OO

kunnen voortplanten. Insecten vormen voedsel voor de vogels en eten zelf bijvoorbeeld luizen en andere parasieten. We weten inmiddels allemaal dat ze het moeilijk hebben, insecten zijn op

POORTERSHOES WORDT GEPIMPT TIJDENS DE LOCKDOWN

Linda A. Stienstra (tekst en foto)

grote schaal aan het verdwijnen.

Diervriendelijk plantenrek

Het aantal insecten in Europa

“Elk nadeel heb z’n voordeel” sprak Johan Cruijff ooit en... ook

is in de afgelopen 27 jaar met

voor het Poortershoes gaat deze wijsheid op. Het nadeel van

maar liefst 75% afgenomen.

het langdurig de deuren moeten sluiten door de opeenvolgende

Het gebruik van gif (gewasbe-

lockdowns heeft als voordeel dat een al langer levende wens

scherming) is hier één van de

tot het aanpakken van achterstallig onderhoud, vernieuwing

oorzaken van. Als we weinig of

van installaties en een make-over van de activiteitenruimtes

liefst, geen gif gebruiken in onze

gerealiseerd kon gaan worden. Sinds maart 2020 wordt er dan

tuin of op het balkon, zullen bijen, vlinders en andere insecten

ook druk geklust in het uit 1881 daterende buurtcentrum.

beter gedijen in onze wijk. En dat is weer goed voor de vogels! Beheerder Hielkje Haagsma en zakelijk leider Dideke Duijn, Wat kan je doen voor gezonder groen?

die gezamenlijk de begeleiding van de werkzaamheden voor

Voor bijen, vlinders en andere insecten is het veel beter om

hun rekening nemen, vertellen met enthousiasme over wat er

planten, bollen en zaden zonder gif in je geveltuin en op je

in het afgelopen jaar allemaal al voor elkaar is gebracht, zowel

balkon te houden. Tuincentra verkopen soms ook ecologische

door de ongeveer vijfentwintig medewerkers van het buurt-

planten en kruiden, maar let op! De ‘gewone’, dus niet-eco-

centrum als door externe professionele partijen. Het gebouw

logische, planten bij tuincentra bevatten bijna allemaal reste

is inmiddels voorzien van een nieuw warmwatersysteem en

van bestrijdingsmiddelen, soms ook van middelen die al jaren

nieuwe CV-ketels en er zijn geluiddempende aanpassingen ge-

verboden zijn. Greenpeace heeft dat een aantal jaren geleden

daan, zodat een in de ene zaal serieus vergaderend gezelschap

onderzocht.

weinig meer zal horen van uit volle borst repeterende koren of Zumba-beoefenaars in een andere zaal.

Gifvrije planten, bloembollen en zaden zijn in de stad te koop bij:

Het buitenschilderwerk aan de voorgevel zal later dit jaar door een schildersbedrijf worden uitgevoerd, maar het bin-

De Ingen, Meeuwerderweg 70, 9724 EW. Biologische za-

nenschilderwerk wordt door de vrijwilligers gedaan: de diverse

den en plantjes zoals tomaat, Oost-Indische kers, diverse

zalen die niets aan duidelijkheid te wensen overlatende namen

kruiden. Biologische potgrond en tuinaarde compost van

hebben als ‘Blauwe zaal’, ‘Rode zaal’ en ‘Groene zaal’, staan

Bio-kultura.

inmiddels strak in de verf in de desbetreffende kleuren. On-

Tuin in de stad; Tarralaan 6, 9745 EL Groningen. Tuinin-

doorzichtige ramen zijn grotendeels weer doorzichtig gemaakt,

destad kweekt op kleine schaal meer dan 100 soorten vaste

zodat de ruimtes veel frisser en lichter ogen.

planten, 1-jarigen en 2-jarigen en kruiden. Ook biologische potgrond en tuinaarde compost van Bio-kultura is er

Het aanbrengen van nieuwe verlichting met veelal sensorlam-

te koop. Informatie: detuinindestad.nl

pen is nog in volle gang en wordt door de vrijwilligers gedaan.

6 50 JAAR!


GEMEENTE- EN BUURTNIEUWS Trots wordt door Hielkje nog gewezen op twee bergmeubels: de ene kast is met geometrische motieven beschilderd door een docent linoleum snijden, de andere betreft een stellingkast vol met milieuvriendelijk, dus afbreekbaar verpakkingsmateriaal voor de afhaalmaaltijden die de kok van het Poortershoes in de coronatijd bereidt. Ook op het gebied van milieubescherming wordt dus een steentje bijgedragen. In het afgelopen jaar is wel gebleken, dat zodra het ene wordt aangepakt er weer iets anders aan het licht komt dat ook nodig hersteld moet worden. “Af is het nooit”, zegt ‘Buurman Theo’, dus “we gaan door totdat het Poortershoes weer open mag”. Maar zeker is al wel, dat zodra de koren, de cursisten en vergaderaars weer welkom zijn, zij een opgepimpt en fris gebouw betreden.

OO

‘Buurman’ Theo uiterst links en ‘Buurman Ab’ uiterst rechts

IJSBAAN DE MEEUWEN

Stuwende krachten van het team vrijwilligers zijn de zelf- be-

Op de plek waar straks de nieuwe huizen aan de Meeuwen

noemde Buurman en Buurman: Theo en Ab. Zij zijn tijdens

zullen verrijzen gebeurt op dit moment nog even niets. Wel is

mijn bezoek druk aan het werk in het pand. Ook schoonmaker

de grond ondertussen bouwrijp gemaakt. Daardoor is een soort

Dennis is druk bezig met het weer in oude luister herstel-

van watertje ontstaan dat een paar weken geleden als ijsbaan

len van de marmoleum vloer in één van de zalen. Een tijdro-

dienstdeed.

OO

vende klus zo meldt hij, want nagenoeg overal in het pand ligt marmoleum en elke vloer moet maar liefst drie keer ‘ge-olied’ worden en daarna nog met een poetsmachine behandeld. Maar... het resultaat is er dan ook naar: je kunt je bijna spiegelen in de vloer.

OO

Foto: Arjen Boekema.

ONLINE VRAGENUURTJE STEUNPUNT MANTELZORG Vóór Corona bood Steunpunt Mantelzorg van Humanitas wekelijks een spreekuur aan voor mantelzorgers in de wijk. In plaats van een fysiek spreekuur kunnen mantelzorgers nu elke maandagmiddag bij het online vragenuurtje voor mantelzorgers terecht. Heb je vragen, loop je ergens tegenaan of ben je nieuwsgierig hoe andere mantelzorgers met zorg omgaan? Meld je dan aan! Hoe dat precies in zijn werk gaat lees je op: www.humanitas.nl/groningen/vragenuurtje OO

Dennis pakt de marmoleumvloer aan

50 JAAR! 7


Oosterpoortbuurt - Groningen Meeuwerderweg 109 - tel 050 - 318 78 40

Hoe gaat het in Coronatijd? -Printen -Kopieren -Visitekaartjes -Uitnodigingen -Flyers -Rapportage

-Verslag printen -Scriptie printen -Lamineren -Scannen -Inbinden -Textiel bedrukken

Openingstijden: Ma. t/m Vr.

08.30 - 18.00 uur

Za.

10.00 - 16.00 uur

Meer informatie? www.copy-systems.nl info@copy-systems.nl

8 50 JAAR!

Wij zijn geopend voor DHL en DPD pakketten en afhalen van printopdrachten. Doe het zelf printen De Copyshop is gesloten tijdens de Lockdown. Het is niet mogelijk om een afspraak te maken om achter de computer te zitten. Stuur de documenten naar: info@copy-systems.nl. (graag aangeven of de prints in kleur of zwart wit geprint moeten worden, enkel- of dubbelzijdig). Als de prints klaarliggen, krijgt u een mailbericht met een betaallink. Kopieeropdrachten: laat het bij ons achter.

GRATIS INLOOPSPREEKUUR Wil jij energie besparen? Kom naar het gratis inloopspreekuur (tussen 19.00 uur en 21.00 uur) in het Poortershoes op: 22 maart 2021* 12 en 26 april 2021* Je kunt ook mailen, probeer je vraag duidelijk en gedetailleerd te stellen.

Op weg naar een duurzame Oosterpoort. Voor en door buurtbewoners. Wil je meehelpen de Oosterpoort te verduurzamen? Meld je aan als vrijwilliger. Op de website en de facebookpagina kan je lezen welke activiteiten er zijn. Hier vind je ook het laatste nieuws. www.oosterpoortduurzaam.nl info@oosterpoortduurzaam.nl

* onder voorbehoud ivm corona maatregelen Poortershoes


:)

k c Ba to l o o h sc

H

De Borgmanschool is weer open! et is bijna een jaar geleden dat de eerste Corona-

Finn heeft geluk. Zijn moeders zijn allebei juf en kunnen

besmetting in de provincie Groningen vastgesteld

helpen. Hij heeft zin om weer naar school te gaan. “Het was

werd. Sindsdien is het dagelijks leven nogal veran-

wel leuk, ik was snel klaar met het huiswerk en mocht gamen

derd. Ouders werken thuis, en zij niet alleen; ook kinderen

en spelen. Ik werd een beetje gek van de hele tijd bellen met

maken kennis met de wereld van Teams en video-verga-

Teams. Ik ben blij dat ik weer op school ben.” Ook Samarja

deren! Groep acht van de Borgmanschool heeft nu al bijna

vond het niet leuk om de hele tijd thuis te zitten. “In de eerste

een jaar online les. Even ging de school weer open, maar het

golf was het nog niet erg omdat we nog naar de winkels kon-

duurde niet lang voor de tweede lockdown begon. Wat vindt

den. Nu kan dat niet.”

groep acht eigenlijk van dat thuiswerken?

Margot Meendering (tekst en foto)

Lent herinnert zich het begin van de lockdown goed. “De klas was in rep en roer. De eerste dag had ik online les in Teams. Dat vond ik best saai. Ik had ook vaker ruzie met mijn ou-

De eerste lockdown

ders, maar dat komt altijd weer goed.” Wat Julian het meest

“De school moet dicht” klinkt als de droom van ieder kind. Je

heeft gemist is gym en het trampolinepark. Hij vond thuis-

kunt de hele dag gamen en buitenspelen. Op 14 maart 2020

werken wel fijn. “Thuis kan ik op mijn eigen tempo werken,

begint de eerste lockdown. Indria is dan jarig en beschrijft de

veel slapen en gamen. Een nadeel is dat ik me streng aan de

lockdown als een droom die nooit is gebeurd. Het is onwerke-

regels moet houden en verder weinig kan doen.” Steven heeft

lijk, maar soms ook fijn. Zo ging de wekker om elf uur en dan

in de lockdown zijn vrienden gemist. “Ik vond het wel fijn dat

ging ze aan de keukentafel bezig met school. Ook Daan vond

ik zelf mocht plannen en dat Teams er was voor als ik uitleg

de eerste lockdown meevallen; de schooldagen waren korter

nodig had.”

dan normaal. Zijn ouders waren sneller geïrriteerd dan normaal, maar je zit dan ook tien weken op elkaars lip.

Een dag in het leven met thuisonderwijs. Levi omschrijft zijn dag met thuisonderwijs. “Ik sta om half

William vond het thuiszitten maar niks. “Ik kon me niet

negen op en om kwart voor negen ontbijt ik. Daarna ga ik

concentreren, had geen structuur en allemaal afleiding. Ik zat

rekenen en wachten op de eerste Teams les. Tussen de eerste

de hele ochtend achter een scherm, daarna nog een paar uur

en tweede meeting ga ik Woordenschat doen. Na de tweede

gamen. Aan het einde van de middag kwam ik beneden. Ik ben

meeting ga ik lezen tot twaalf uur. Daarna gamen tot we gaan

blij dat ik nu weer op school ben. Hier kan ik me lekker con-

lunchen. Na school speel ik vaak met mijn vrienden.”

centreren en werken zodat ik volgend jaar naar het VWO kan.” Otto vond het thuiswerken leuk, maar Teams saai. “Ik heb veel

Noodopvang

met William samengewerkt en gespeeld.” Ook Jelka vond de

Niet alle kinderen kunnen makkelijk thuisonderwijs volgen.

eerste lockdown niet alleen leuk. “Het klinkt eerst leuk maar

Sommige ouders hebben een cruciaal beroep en kunnen niet

de hele dag achter de computer, daar krijg ik hoofdpijn van.

altijd thuis zijn. Voor hun kinderen is noodopvang op school.

Nu maar hopen dat Corona snel weggaat.”

Dit klinkt heftiger dan het is, de noodopvang is in principe thuisonderwijs, maar dan op school met een paar andere kin-

9

50 JAAR! 9


deren. Marijn is naar de noodopvang geweest. “Er waren niet

handen wassen want misschien is er tijdens het lopen Corona

veel kinderen uit mijn klas. Ik wilde graag weer gewoon naar

op gekomen.”

school en mijn klasgenoten zien. Ik heb wel veel gegamed en buiten gespeeld met vrienden. Samen krijgen we Corona onder

Indira schrijft dat ze de tweede lockdown minder leuk vond

controle! Ik hoop dat het snel stopt.”

dan de eerste. “Nu krijgen we meer les in Teams en moeten we eerder opstaan. Het heeft niet hetzelfde gevoel als de eerste

De tweede lockdown

lockdown.” Ook Ivo vond thuiswerken in de tweede lockdown

Even zijn de basisscholen weer open geweest, maar toen sloeg

saai maar noemt ook leuke dingen. “Ik heb veel samengewerkt

het noodlot weer toe. Myrthe schrijft: “We hadden weer thuis-

met Phoenix, Noah en Puk, dat was leuk. Ik was ook snel klaar

school en moesten in Teams. Daarna moesten we thuiszitten.

en dan kon ik gamen. Soms ging ik naar buiten om met vrien-

Dat klinkt heel leuk: schoolwerk maken en daarna chillen,

den te spelen of in de sneeuw.”

De kids van groep acht van de Borgmanschool

maar is dat wel zo? Ik vind van niet. Je zit thuis met zijn allen

Casper heeft kerst met zijn familie gemist. “We gaan altijd

op een kluitje en soms valt de WiFi uit. En als je vrij bent kun

met de hele familie gourmetten maar dit jaar niet. Met oud en

je weinig doen. Je kunt niet meer zomaar bij een vriendin spe-

nieuw gaan we vaak in een vakantiehuisje, maar we hebben

len, shoppen of naar een restaurant gaan. Het enige dat kan is

het dit jaar thuis gevierd.” Rick schrijft dat hij veel aan het

een rondje lopen. En dan als je thuiskomt twintig seconden je

gamen en buitenspelen is. “Ik heb me erg verveeld tijdens

10 50 JAAR!

10


Coronatijd. Ik ben blij dat ik weer naar school mag.”

het fijn vindt om thuis les te krijgen. “Thuiswerken is makkelijker voor me. Ik kan mij beter concentreren en kreeg hulp

Positieve geluiden

van mijn vader. Ik vind het wel stom dat je mondkapjes moet

Niet alle leerlingen vinden thuisonderwijs vervelend. Puk vond

dragen.”

het best leuk, maar vind het fijner op school omdat ze dan met de hele klas is. Pip schrijft: “Ik vind thuisonderwijs niet

De juf aan het woord

erg, want ik kon zelf mijn planning maken. Ik ben zelfstandig

Juf Yvet ziet de Coronaperiode als een bijzondere tijd. “Het

en had weinig hulp nodig. Als ik een vraag heb kan ik die aan

was een periode van veel lekker eten, en ter compensatie meer

mijn zus stellen. Mijn danslessen kunnen online doorgaan.

sporten. Drukte en rust wisselden elkaar af. Ik heb geluk met

Wat ik niet snap, is dat mensen zo’n probleem maken van de

mijn klas. Het zijn harde werkers en ze zijn bereikbaar via de

avondklok, ik vind het zelf niet erg. Ik ben blij dat we weer op

chat. We doen wat we kunnen om er een toptijd van te maken.

school zitten, want nu kan ik mijn vriendinnen zien.” Karlijn

Zo gaan we in plaats van een eindmusical een film maken! Het

vindt op school werken fijner dan thuis, maar ziet ook voor-

script is geschreven door juf Janneke en is gebaseerd op de

delen van thuisonderwijs: “Ik vond het prettig op mijn eigen

hobby’s en talenten van de leerlingen. We hebben een profes-

tempo te werken maar de hele dag achter de computer is niet

sional ingehuurd die komt filmen en monteren. Met een paar

fijn. Ik krijg er last van mijn ogen van.” Ook Mia zegt dat ze

aanpassingen kun je veel leuks doen!”

OO

50 JAAR! 11


50 JAAR - TERUG NAAR FEBRUARI 1987

Geen sloopmoord op de Oosterpoort! Strijdbare bewoners vochten keer op keer voor het behoud van hun buurt

O

p donderdag 19 maart 1987 verzamelden zich zo’n

De buurt komt in actie en roept in december zelfs de ‘Onaf-

zeventig zeer boze Oosterpoorters in een veel te klein

hankelijke Staat Oosterpoort’ uit, compleet met Oosterpoort-

zaaltje in de Polderij, het toenmalige buurthuis in

paspoort, waardoor ‘sloopgrage buitenlanders’ de toegang

de Sophiastraat. Aanleiding voor de vergadering was een

tot de wijk wordt ontzegd. De actie haalde zelfs het achtuur-

artikel in het Nieuwsblad van het Noorden van halverwege

journaal. Eindresultaat: er worden meer woningen gesloopt

februari. Hierin deed Ypke Gietema, de befaamde, maar niet

dan men eigenlijk wil, maar deze worden wel vervangen door

bij iedereen even geliefde PvdA-wethouder van Ruimtelijke

evenzovele nieuwbouwwoningen.

Ordening, uitspraken over de Oosterpoort. Achthonderdvijf-

De slag werd dus uiteindelijk grotendeels gewonnen door de

tig woningen, gelegen in het gebied tussen de Meeuwerder-

bewoners: de woonfunctie bleef in de wijk primair, de wijk

weg en het Winschoterdiep, zouden worden gesloopt en de

werd aangewezen als stadsvernieuwingsgebied en er kwam

subsidieregeling voor particuliere woningverbetering werd

een subsidieregeling voor particuliere woningbezitters met

‘wegens tegenvallende resultaten’ stopgezet. Gietema had

renovatieplannen. En ook voor het ‘zwarte gebied’ bleef de

haast want, zo meldde hij de krant, “Er zijn nauwelijks meer

woonfunctie volledig behouden. Dacht men in 1987 dat het

kantoren beschikbaar en investeerders staan te trappelen om

opnieuw wel weer los zou lopen?

hier gebouwen neer te zetten.” In september van datzelfde jaar wil Gietema de plannen rond hebben.

Nieuwe sloopplannen Wat de bewoners

Greetje de Vries

niet wisten was dat de gemeen-

Boze buurt

telijke gesprek-

Haast is dus geboden zou je zeggen, maar de eerste bijeen-

ken over ‘wat

komst van verontruste buurtbewoners in de Polderij is dus pas

te doen met de

in maart. Mogelijk hing dit samen met eerdere ervaringen van

Oosterpoort’

buurtbewoners met gemeentelijke Oosterpoort-plannen en

eigenlijk nooit

hun keiharde, maar ook succesvolle verzet daartegen.

waren verstomd.

Al in 1970 vindt de eerste slag om de Oosterpoort plaats. Veel

Daar kwam bij

woningen in de wijk verkeerden toen in slechte staat en aan

dat de ambitieuze

de enige oplossing volgens de gemeente. In december van dat

Wethouder Gietema lag geregeld in de clinch met stadjers over de vele plannen die hij ontwikkelde

jaar trekken zo’n elfhonderd boze Oosterpoorters op naar een

te Max van den Berg in 1978 als nieuwe wethouder opvolgde.

door de gemeente georganiseerde bijeenkomst in de Martini-

Halverwege de jaren ’80 zag het ‘Voorlopig Structuurplan

hal om hun onvrede te uiten over de plannen om woningen

Verbindingskanaalzone’ het licht. Hadden de bewoners in

te slopen ten behoeve van kantoren en bedrijven. Ze hebben

de jaren ’70 de focus op de woonfunctie van de Oosterpoort

succes. Na 1972 besluit de gemeenteraad dat de woonfunctie

afgedwongen, nu verlegde het gemeentelijke beleid zich weer

van de Oosterpoort behouden moet blijven. De Oosterpoort

richting de economische bedrijvigheid. In het Structuurplan

wordt aangewezen als stadsvernieuwingsgebied en komen er

werd de zogenoemde ‘Verbindingskanaalzone’ omgetoverd tot

subsidieregelingen voor particuliere woningverbetering.

een grote verkeersader die de stad vanuit het oosten moest

onderhoud gebeurde veel te weinig. Sloop was in veel gevallen

Ypke Gietema de meer buurtgerich-

ontsluiten. Dankzij deze ‘economische magneet’, die vanaf de Geen sloopmoord op de Oosterpoort!

Eendrachtskade naar de Veemarktstraat zou lopen en waar-

Al deze besluiten gelden echter niet voor het oostelijk deel van

langs banken en kantoren konden verrijzen, zou de stedelijke

de wijk, het zogenoemde ‘zwarte gebied’ tussen de Meeuwer-

economie worden gestimuleerd. Aan de Kop van de Oosterpoort

derweg en het Winschoterdiep. Hier moet eerst bouwkundig

moest nieuwe woonruimte worden gerealiseerd. Voor de

onderzoek worden verricht naar de kwaliteit van de huizen.

doelgroep die de plannenmakers voor ogen stond waren de

De conclusies van dit onderzoek worden in 1978 gepresenteerd

traditionele Oosterpoortwoningen veel te krap; er moesten aan

en zijn niet mals: zevenhonderdtachtig huizen moeten worden

de Kop dus woontorens komen met ruimere appartementen.

gesloopt en zullen worden vervangen door zo’n driehonderdvijftig nieuwbouwwoningen. Een achteruitgang van de

Zwart scenario niet alleen voor het ‘zwarte gebied’

woonfunctie, want wat gebeurt er met de ruimte die daardoor

Gietema’s mededelingen in het Nieuwsblad over de sloop van

vrijkomt?

achthonderdvijftig woningen tussen de Meeuwerderweg en het

12 50 JAAR!


Winschoterdiep en de stopzetting van de renovatiesubsidiere-

worden besproken in een buurtoverleg

geling waren dus in feite een vertaling van dit Structuurplan

met de gemeente. Dit wordt diezelfde

naar de bouw- en bewoningspraktijk zoals hij die voor zich

avond nog toegezegd.

zag voor dit deel van de Oosterpoort. Sloop van de Trompkade, Griffestraat, Veemarktstraat en Meeuwerderweg aan de noord-

Het Buurtoverleg

oostkant van de wijk, en het verleggen van de Bonte Brug dus.

In de Oosterpoort waren van oudsher

Omdat de autoweg vanaf de Eendrachtskade naar de oostelijke

diverse organisaties actief. De winke-

stadsrand was gepland, betekende dit ook sloop aan de west-

liersvereniging, de Vereniging tot behoud

kant van de wijk. Ook moesten er nóg meer kantoren langs de

van het Zuiderpark, de wijkraad, de

Zuidelijke Ringweg komen. De Hereweg moest als verbinding

Polderij (buurt- en opbouwwerk), de

gaan functioneren tussen deze twee nieuwe dynamische kan-

scholen, en de stuurgroep die was

toorgebieden. Wat had de gemeente sinds de jaren ’70 eigenlijk

opgericht naar aanleiding van de be-

geleerd? Goede vraag.

dreigde oostelijke Oosterpoort. Al deze groeperingen gaan nu sa-

Actie, actie…

menwerken. De coördinatie wordt

Andermaal komen de Oosterpoorters in actie. In het te kleine

in handen genomen door het

zaaltje van de Polderij heerst grote verontwaardiging. “De

zogenoemde Buurtoverleg. Dit vaardigt

gemeente heeft de plannen uit 1969 van zolder gehaald!”,

een kerngroep af om de onderhandelin-

wordt er geroepen. Het is een treffen van geharde actievoer-

gen met wethouder Gietema op gang te

ders bij wie de jaren ‘70 nog helder voor de geest staan en

brengen.

studenten, een wat vluchtiger categorie bewoners, maar niet

In de Oosterpoort coördineerde het buurtoverleg het verzet tegen de sloopplannen

minder actiebereid. Staande de vergadering wordt bekend dat

Gietema versus de buurtbewoners

de gemeente de dag daarop haar plannen zal presenteren aan

De bijeenkomst van zeventig boze bewoners kreeg een vervolg

vertegenwoordigers van buurtorganisaties. Men besluit om

op 26 mei, toen het buurtoverleg een treffen met de wethouder

zo veel mogelijk mensen te mobiliseren om deze bijeenkomst

organiseerde in het Cultuurcentrum Oosterpoort. Nu meld-

bij te wonen. Materiaal voor spandoeken wordt aangesleept,

den zich meer dan zeshonderd boze bewoners, vervuld van

stencils worden afgedraaid, de pers wordt van tevoren op de

wantrouwen jegens de gemeentelijke plannen met hun wijk.

hoogte gesteld.

Er werden enkele duidelijke vragen gesteld, waaronder: De volgende dag

1.

informeren Giete-

2. Gaan de conclusies van de Nota Particuliere Woningverbetering van tafel?

ma en enkele ambtenaren ’s morgens de pers. Maar ’s

Gietema’s plannen riepen herhaaldelijk veel verzet op

Blijft de Kop van de Oosterpoort gehandhaafd?

3.

Gaat de gemeente de woningverbetering rigoureus aanpakken?

middags, wanneer

Volgens Gietema was er geenszins sprake van afbraakplannen

de massaal aanwe-

voor de Oosterpoort en zou de buurt ook zeker een woonbuurt

zige bewoners aan

blijven. Maar de Kop zou worden aangepakt, zo bleek uit

de beurt zijn, laat

zijn woorden. Over handhaving van de woningverbetering-

de wethouder het

subsidies was hij minder concreet. Volgens het verslag in de

afweten. Een gemeentelijk voorlichter, een ‘project-manager’

Oosterpoorter van juni 1987 raakte de wethouder vervolgens

en een stedebouwkundige, die de honneurs moeten waarne-

wat verstrikt in zijn antwoorden en sprak hij zichzelf enkele

men, zeggen alleen iets te weten van het structuurplan rond

keren tegen. Men concludeerde dus dat het voortbestaan van

het Verbindingskanaal. Over de toekomst van de Brandenbur-

de wijk nog steeds aan een zijden draadje hing.

gerbuurt, het ‘zwarte gebied’ en nieuwe kantoren kunnen zij geen mededelingen doen.

Resultaten De uiteindelijke resultaten weten we inmiddels. Het buurt-

De buurt als geheel moet overleven

overleg bleek een blijvertje. De Kop van de Oosterpoort is

Deze gedifferentieerde aanpak van de problematiek was niet

gesloopt. Er is daar een verbindingsweg gekomen met zowel

naar de zin van de bewoners. Zij willen praten over de hele

bedrijvigheid als hoogbouw met woningen uit het duurdere

Oosterpoort, de wijk waar zij wonen, waar zij hun boodschap-

segment. De Kop van de Oosterpoort is daardoor onherkenbaar

pen doen en waar hun kinderen naar school gaan. Want ieder-

veranderd en heeft haar 19e -eeuwse karakter volledig ver-

een snapt: minder inwoners betekent minder kinderen in de

loren. Maar de woonfunctie van de wijk is in stand gebleven:

wijk. Kunnen de scholen dan nog voortbestaan? Het speeltuin-

woningen en stratenplan tussen de Meeuwerderweg en het

gebouw? Het buurthuis? Zonder scholen zullen de gezinnen die

Winschoterdiep zijn behouden. Voor de gesloopte woningen

er nog wonen naar elders vertrekken. Kunnen de buurtwinkels

in de wijk zijn evenzovele nieuwbouwwoningen in de plaats

dan overleven? Het voorzieningenniveau moet kortom in stand

gekomen, nog steeds betaalbaar voor de smallere beurs. De

blijven, wil de woonfunctie van de wijk voorop blijven staan.

Brandenburgerbuurt is gespaard gebleven; ook de Parklaan en

Gebeurt dit niet, dan heeft de gemeente een extra argument

de Lodewijkstraat zijn niet gesloopt. Het idee dat deze straten,

om haar plannen door te zetten en zal de Oosterpoort als

inclusief de Meeuwerderweg tegen de vlakte zouden gaan is nu

woonwijk steeds verder ontmanteld worden. Alle gemeente-

onvoorstelbaar. Godzijdank. Het karakter van onze unieke wijk

lijke plannen aangaande de buurt moeten dus tegelijkertijd

is daardoor toch behouden gebleven!

OO

50 JAAR! 13


UITGEVERIJ PALMSLAG Literatuur, poëzie en non-fictie 10% korting in onze webshop! Vul deze kortingscode in op onze webshop en krijg 10% korting op elke bestelling: OOSTERPOORT2021 www.palmslag.nl De slome duikelaar, de dronkaard en de dorpsgek. Het is het type mens waar we soms om moeten lachen, maar net zo vaak medelijden mee hebben. Erik Hulsegge weet ze samen met tal van andere soort mensen haarfijn te beschrijven in Haalf Zeuven, een bundel met nieuwe columns en een selectie die hij voor de website van RTV Noord schreef en over verhaalde in zijn radioprogramma De Noordmannen op zondagmorgen. Met Groningen als decor voelt Erik zich als een vis in het water in zijn columns over wat er met hemzelf en de mensen om hem heen gebeurt. Hij weet daarbij een beangstigend treffende toon aan te slaan. Want je zult verrast zijn hoe vaak je je herkent in zijn rake observaties van het alledaagse leven. Journalist, presentator en columnist Erik Hulsegge (1967) debuteerde in 2016 met zijn bundel met columns Numero Dertien.

UITGEVERIJ PALMSLAG WWW.PALMSLAG.NL

ISBN 978 94 9177371 6

Haalf zeuven omslag def.indd 1

14 50 JAAR!


Foto: Annemieke Meijer

Dieren in de Oosterpoort Bye bye bever

O

plettende bewoners zagen half januari knaagsporen op de bomen langs het Helperdiep in de Linie. Het werk van een enthousiaste bever die zich hier had

gevestigd.

Roland Jalving Dat is snel gegaan. Want ongeveer tien jaar terug werd een stel bevers uitgezet in Drenthe, langs de Hunze. Onderdeel van een serie aan inspanningen voor natuurherstel. Ooit kwam dit dier in heel Europa voor maar de bever werd, net zoals veel andere beesten, tot het randje van uitsterven bejaagd. De bever draagt bij aan gevarieerde natuur. Ze

Foto: Evelien Brak

zijn gek op takken en twijgen en om

Foto: Evelien Brak

die te pakken te krijgen knagen ze aan

waar bevers wèl en waar ze absoluut niet mogen voorkomen.

de waterkant gewoon een complete

Want bevers knagen niet alleen aan bomen maar graven ook

boom om. Vervolgens nestelen meerkoeten in de omgevallen

regelmatig diepe holen in oevers en dijken. Langs bijvoorbeeld

bomen. En vissen zoeken beschutting tussen de takken in het

het Eemskanaal of het Slochterdiep kan dat schade opleveren.

water. Zo levert de bever een gigantische bijdrage aan ecologi-

De bever uit de Linie zit te dicht bij gebieden waar schade zou

sche diversiteit.

kunnen ontstaan. Daarom wordt dit exemplaar gevangen en naar een geschiktere plek overgebracht.

OO

Maar onze bever in het Helperdiep zit nét in het verkeerde diepje. Het Provinciale Beverbeheerplan wijst gebieden aan

50 JAAR! 15


Peuters op IKC Borgman: zingen, voorlezen en grote dingen ondernemen Daphne Glazenburg en Klaas Kloosterman

V

ren. Zo ontwikkelt het zich in rap tempo. Je zult verbaasd zijn over wat je kind allemaal zelf al kan na een paar maanden!

anaf maandag 8 februari zijn de basisscholen en de

Uitdagingen

kinderopvang weer volledig open. Elders in deze Oos-

Op de peuterspeelzaal maakt je kind kennis met zingen, voor-

terpoorter kunt u lezen wat dat voor de kinderen en

lezen, bewegen en knutselen met diverse materialen. Daar-

hun juffen en meesters betekent. Dat de scholen weer open

naast is elke dag een mooie dag om buiten te spelen. Daarbij

zijn is vooral te danken aan het algemeen gedeelde inzicht dat

liggen de uitdagingen voor het oprapen; het inspireert tot

het niet naar school kunnen kinderen ernstig schaadt in hun

fantasiespel, tot grote dingen ondernemen en dingen met je

sociale, cognitieve en emotionele ontwikkeling. Het risico van

handen creëren. Kortom, goed voor de ontwikkeling! Kinde-

een toename van Coronabesmettingen is daarbij ingecalculeerd. Maar de sociale, cognitieve en emotionele ontwikkeling van kinderen begint natuurlijk niet op vierjarige leeftijd. Sabine Diekstra van de peuteropvang ‘Roezemoes’ in het IKC Borgman Oosterpoort constateert dat het bezoek van kinderen aan de peuterspeelzaal nog niet op het oude niveau is, ondanks dat de scholen weer open zijn. “We merken dat ouders de peuterspeelzaal in deze tijden van Corona niet goed kunnen vinden. Dat is niet alleen zo bij ons, daar hebben alle peuter-

Peuters druk aan het ondernemen en creëren! (Foto: SKSG)

speelzalen mee te maken. We maken ons zorgen omdat, net als

ren ontmoeten elkaar in het spel en op deze manier leren zij

op de basisschool, wij hier ook kinderen hebben uit gezinnen

spelenderwijs met elkaar omgaan, waardoor de overstap naar

waar een goede kind-ontwikkeling niet altijd vanzelfsprekend

de basisschool straks een stuk makkelijker wordt.

is. Normaliter worden die kinderen door het consultatiebureau doorgestuurd naar de peuterspeelzaal. Alleen die gesprek-

Peuteropvang Roezemoes

ken zijn nu telefonisch, dus nu wordt die noodzaak minder

Roezemoes Maatjes is er voor álle kinderen van 2 tot 4 jaar.

geconstateerd en gebeurt dat nauwelijks nog. En dat is dus een

Een peuterspeelzaal is enorm belangrijk voor de ontwikkeling

probleem voor die peuters, die daardoor echt een ontwikke-

van je kind. Daarom betaalt de overheid een groot gedeelte van

lingsachterstand oplopen.

de kosten. Wat je zelf moet betalen is afhankelijk van je inkomen. Hoe lager je inkomen, des te minder je hoeft te betalen.

Leren van elkaar

Wil je weten wat het in jouw situatie kost, bel dan 050-3171390

Bij het Integraal Kindcentrum (IKC) Borgman vind je school en

of mail naar klantadvies@sksg.nl. Wij rekenen het graag voor

kinderopvang inéén. Wij bieden voor álle peuters vanaf 2 jaar

je uit!”

een veilige en aantrekkelijke omgeving waar zij samen met andere kinderen op ontdekkingstocht kunnen. Spelen, kletsen

Peuteropvang ‘Roezemoes’ is open van 7.30 tot 18.00 en biedt

en alles onderzoeken. Vriendjes maken, van elkaar leren. Je

plek aan kinderen vanaf 2 jaar.

kind leert hier goed Nederlands praten. Op de peuterspeelzaal wordt je kind uitgedaagd om allerlei nieuwe dingen te probe-

16 50 JAAR!

Voor meer informatie: www.ikcborgman.nl/oosterpoort

OO


Cryptofilippine 77 76 Zodra de stemmen geteld zijn mag je naar de dermatoloog.

12. Liliane, Lilian of Liane. (9)

(7)

13. Spookt bekrompen rond op het stembureau. (11)

2.

Geeft sprekend de tijd aan. (9)

14. Meubelmakerij. (16)

3.

Vreemd verkiezingsprogramma. (3+5+2+7)

15. Je moet je schamen in het stemhokje! (4+7)

4.

Probeert de Piratenpartij hierdoor in de kamer te komen?

16. Tibbling, Lévelt en Van Hasselt houden de boel bij elkaar.

1.

(6)

(9) 5.

Het is vervelend maar het moet. (6+2+5)

17. Tafelschikking. (14)

6.

Die socialistische naarlingen laten vlekken achter. (8)

18. Kun je hierin met 9 prikken? (9)

7.

Komt ongemotoriseerd naar het stembureau. (8+6)

19. Puzzelen in het stemhokje. (3+5+8)

8.

Opgeklopt verhaal van een kamerlid. (6+4)

20. Ploeg om het Franse platteland mee te bewerken. (12)

9.

Zet de toon op 17 maart. (8)

21. Met een brede grijns het rode potlood gehanteerd. (6+7)

10. Kledingstuk van een parlementariër? (11)

22. Wordt dit bedreven door de Partij voor de Dieren… (19)

11. Zwaluwstaart of deuvel. (14)

23. …omdat ze dit niet durven te benoemen? (2+7+2+2+5) 1

2 3

3

8

3 6

7

2

Na het correct invullen van de cryptofilippine

9

verschijnt in de gekleurde vakjes de oplossing.

10

4 3 5

4

6

2

Gelijke cijfers zijn gelijke letters. De oplossing

1 4

4 5

7

9

4 1

9

moet uiterlijk op

11

maandag 5 april 2021 binnen zijn

4

bij de redactie van

9

5

3

1

de Oosterpoorter. Mail je oplossing naar oosterpoorter@

7

6

5

7

8 9

7

5

6

3 15

17

4

20

22 23

1

1

11

6

11

11

10

7

5

4

8

3

7

9

8

1

16

2

10

2

9

6

1

9

5 11

21

6

1

9

1

8

7

6

4

7

2

10 6

5 8

Meeuwerderweg. De Coop

3

neemt binnen een week na verschijnen via e-mail contact op. Oplossing cryptofilippine 76 – Lodewijkstraat: 1. Bloembakken 2. Speelplaats 3. Zebrapad 4. Groene strook 5.

5

Het heen-en-weer 6. Woonerf 7. Stapvoets 8. Verkeers-

8 5

5

9

drempel 9. Straatsteen 10. Omgangswijze 11. Racebaan 12. Rijgedrag 13. Helperzoom 14. Herinrichting 15. Plek des onheils 16. Ongeluk.

10 4

3

waarde van € 20,-, ter be-

10

2

11

gevulde boodschappentas ter

5

9

3

4

vermelden van je straatnaam

schikking gesteld door Coop

10

8

9724 CA, Groningen. Het

8

De winnaar ontvangt een 7

2 4

Oosterpoorter, Oosterweg 13,

2

2

1

77. Opsturen mag ook: Redactie De

wordt zeer op prijs gesteld.

4

3

5

9

6

1

18 19

10

gmail.com o.v.v. Cryptofilippine nr. 1

2

6

13 11

11

9 12

14

11

2

10 11

3

3

7 11

De oplossing is: 10

BEREN OP DE WEG ZIEN De winnaar

van de gevulde boodschappentas is Arnout van Heereveld uit

Groningen Meeuwerderweg 96-98

de Annastraat. Van harte gefeliciteerd!

50 JAAR! 17


18 50 JAAR!


? e s u o h b u Wat is Cl

J

? En wat is het use. Maar o h b lu C : en el it gegaan momente derzoek u veel over n o er p rt o o o is h reporter e leest en w razende er mee? U rt. je n u k een gesto wat we fenom u ie n it d op heeft zich

Koning

te gesprekken draait live om . De er st et waarin h live podca media app eg van een w al ci at op so w en n el is ee rijg je alle et heeft w Clubhouse toegang k isteren. H lu en r te et r aa h b aa ik daar n n de hype; hone besch voeren en e reden va d voor de iP e tj en ee le b ra al rin gep at alsnog k wel een app is voor amers) waa at is nu oo (k D . s’ g m in oo ig n lijst te illende ‘r een uitnod krijg je ee zijn versch basis van de app zit je In de app in s. l ef aa si u m n cl even wat ex . Als je ee kunt aang heeft iets en Je p . er jn w zi er d je lijst ijd actief allerlei on bovenaan t wereldw wordt over die rooms dat momen je op jg ri ie k d alleen s om lgen, dan aan. Er is zien met ro t binneng mensen vo t jk n li u k k u ere je le je zijn en n of meerd room die interesses om zijn éé un je een k ro e d k en el jv li In eel vrijb ‘liken’. m. Zij kun te zien. H itaal podiu ten’ of iets ig at d h n ‘c . t ee ie foto’s op meepraten je kunt n k kunnen hun profiel audio, dus oo et m an d n k ie aa d st podium, n. Wil je oo en en die eeluistere en aan het moderator g m oe en ev le to al n kunnen en kan n en mense et publiek oderatoren nen prate en zit in h zodat de m ig ez en w ek n oor st aa d n de handje op kken niet De rest va n virtueel dat gespre ee or je vo n k je u er k k , dat ilt, dan li Clubhouse iets zeggen ls je weg w . Zo zorgt A en t. g jf g li b ze il volgen iets w m. iedereen te zien dat je beginscher rug in het en het voor te en r p ee lo w n je kom elkaar gaa tly’ en dan ‘leave quie op n k e d op rkoberen te ve roduct pro p en kunt g ei n li m s die hu waar je ve Eierbalroo dernemer gezocht of on t d et or m agen w s t vr n room ngtale iedereen Er zijn veel s waarin za om waarin om ro ro n k ee je oo , er er zijn ouse ideaal laatst was pen. Maar r is Clubh alling. En oo ev b rv n aa en D d ee ren met er duizen Gommers. meeluiste eer zitten k n Diederik e aa en n e le D el . ensen stellen. a kon st een paar m elig vragen over Coron room met laagdremp n r ee ie eest er an is m g ie n room ew ere keer kunt op d en de and Er is wel ee l. om aa ro n n en?” io ee ak at s in intern ooier te m luisteraar landelijk of ningen m jk ro li G en g e om ei er n s zijn een and euro doe Alle room s ben ik g met 1000 om je u ro zo ee e rest at tw aag “W st deze ook voor d met de vr ’. Maar naa t eigenlijk d om el g ro al it , D rb . een ‘Eie en komen gekomen en er was ” voorbij zi ingen tegen n om ro ro G el d er d ifiek ov ooise ro heb “De G rooms spec iedereen. erland. Ik ed N n va een en voor ’s io em g g re al n al va rooms voor er zijn de maar verd ag om. eet is je d at je het w d or vo Als t, n ante luisteren. el tijd kos Mindere k stip terug emerkt ve g jd ti on r et te el h la l is dat ts op een teel is er ve Een nadee kun je nie n. Momen st se is ca m od s p d bij een in een spannen Anders dan alles wat je iets leuks/ de. Ook is ren kun je or ze op au dat wat t p t ie zo n je even gaa isch is het eiliging is tert. Jurid cy; de bev is va lu ri p ee je bewust e m d it wie er el iets om W oo ophef over . n n t aa ee st w je onakrant kan openbaar; in deze Cor dag in de room zegt Clubhouse volgende at e d d e k veel p en ci oe d n h in pri ij wel af bhouse. Ik je vertelt ik vraag m ent op Clu r b aa ef m ti je , ac is en als je jdverdrijf geheven van te zijn weer is op een leuk ti k n lo se k d en m on de av or veel zitten als periode vo in een room og n s k ra ken. OO mensen st unt afspre vrienden k et m r ee w

Alexandra

50 JAAR! 19


qorona GRAFISCH ONTWERP

Animaties | Logo’s | (Digitale) Magazines | Drukwerk | Huisstijl | Animatie | Video

voor Ookkbladen! wij :-)

qorona.nl Ystvan de Jong | info@qorona.nl | 06 36 48 90 37

Kom je naar de peuteropvang? Op IKC Borgman Oosterpoort is je kind vanaf 2 jaar welkom! Samen spelen, samen delen en de wereld ontdekken. Op deze gezonde opvang gaan we elke dag naar buiten. Ma t/m vrij 7.30 - 18.00

20 50 JAAR!


I

n de rubriek “Koek op de hoek” gaat de Oosterpoorter

Niet dat ik zeg dat je dat hier altijd zou kunnen doen, maar het

maandelijks met een Grunneger kouke op bezoek in een

geeft wel aan dat dit een fijne buurt is.”

van de vele hoekhuizen in onze wijk. Deze keer is dat

Ze wonen op de hoek van de Frederikstraat en de Alexander-

HEBBEN JULLIE VEEL CONTACT MET JULLIE BUREN?

straat. Babeth is HR-adviseur bij de Provincie Groningen.

Babeth: “Niet heel intensief. Gewoon burencontact, we passen

“Ik adviseer het management op het gebied van werving en

wel op de kat van de buurvrouw.”

bij Babeth Krijgsheld (31) en Matthijs van “t Noordende (33).

selectie, ik houd me bezig met ziekteverzuim, maar ook met wervingscampagnes.” Matthijs is recruitment consultant IT

MISSEN JULLIE IETS IN DE WIJK?

bij een detacheringsbureau. “Ik bemiddel IT-ers van en naar

Matthijs: “Een pinautomaat. Maar dat is nu opgelost doordat

werk.” Babeth en Matthijs kennen elkaar van de opleiding

de Primera er nu weer een heeft.”

Human Resource Management die ze beiden volgden aan de

Babeth: “Ik mis de Hubo. En een bakker.”

Hanzehogeschool. Babeth volleybalt bij Oranje Nassau in een 3e klasse team. “Het is voor de leuk maar we willen wel altijd

HEBBEN JULLIE EEN FAVORIETE PLEK IN DE WIJK?

winnen”, vertelt ze. En toen dat nog kon trainde ze regel-

Matthijs: “Cafetaria de Meeuw.” Babeth: “Ga je dat echt noe-

matig in de sportschool. “Dus nu hebben we het wandelen

men als je favoriete plek?” “Waarom ook niet, daar komen we

ontdekt.” Lachend: “Niet dat we met van die stokken lopen,

graag.”

rona gingen we op vakantie naar Kreta of Bali, maar afgelo-

BLIJF JULLIE HIER NOG HIER NOG LANG WONEN?

pen zomer wandelden we in het Zwarte Woud, echt anders en

Babeth: “Het liefst wel. Maar je weet niet hoe het loopt.”

OO

heel leuk.” Matthijs is in deze periode thuis aan het fitnessen en gaat regelmatig met een vriend basketballen. “Op dat nieuwe veld bij de Euroborg.”

Mirjam van der Feen (tekst en foto) HOE LANG WONEN JULLIE HIER AL? Matthijs: “Ik woonde hier eerst, dit was een studentenhuis.” Babeth: “Toen ben ik hier ook gaan wonen, ik had de andere kamer. Toen de andere twee studenten vertrokken, stelden we de huisbaas voor dat wij het huis samen gingen huren. Dat is nu alweer een jaar of zes, zeven geleden.”

HEBBEN JULLIE VEEL AAN HET HUIS GEDAAN? Babeth: “De tuin stond vol bamboe, dat hebben we grotendeels weggehaald.” Matthijs: “We hebben niet echt geklust, maar wel geverfd en kleine dingetjes gedaan.”

KENNEN JULLIE DE GESCHIEDENIS VAN DEZE PLEK? Matthijs: “Dit was vroeger een winkel. Kijk, deze foto is gemaakt in de jaren dertig. Het was een kruidenierszaak.” Babeth: “We hebben wel eens navraag gedaan en dit was de winkel van B. van der Woude. Je ziet dat de ramen nog hetzelfde zijn. Alleen die zonneschermen zijn weg, maar verder

WAT VINDEN JULLIE VAN DE WIJK? Babeth: “Eén van de leukste wijken van de stad. Vooral in de zomer, als iedereen op straat zit, dat maakt de buurt heel gezellig.” Matthijs: “De leukste wijk als je ‘t mij vraagt. Ik heb ook in de Korrewegwijk gewoond. Als herinnering aan daar denk ik vooral aan die keer dat mijn deur werd ingetrapt. In deze buurt komen allerlei leuke dingen naar voren, zoals die keer dat de overburen een waterballonnen-gevecht hadden. Na afloop gingen ze meteen op straat alle rommel opruimen. Om even het contrast aan te geven.” Babeth: “We gingen een keer een paar uur wandelen, toen we weer terugkwamen bleek dat we de deur wagenwijd open hadden laten staan. Zonder dat er iets was gebeurd.

DE HOEK

is het pand niet anders dan toen.”

Woon je ook op de hoek? En wil je meedoen aan deze rubriek? Mail naar: mvanderfeen@gmail.com

maar we hebben wel wandelschoenen aangeschaft. Vóór Co-

KOEK OP

50 JAAR! 21


Meer groen? Gewoon doen! Wilt u ook zo graag een mooie groene tuin of galerij? Dan is dit uw kans! Nijestee helpt u graag om uw woning en omgeving te vergroenen. Jaarlijks voeren we 15 groene ideeën van huurders uit. Denk aan een groen dak of uw hek laten vervangen door een heg. Interesse? Kijk voor meer info op onze website:

www.nijestee.nl/meergroen

Al jarenlang vertrouwde opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

?

Nabij de Euroborg en A7 in de wijk De Linie. Rondleiding? Bel of mail ons. 050-5234690 info@kdvheppie.nl www.kdvheppie.nl Winschoterdiep 70 9723AB Groningen

22 50 JAAR!


EETGELEGENHEDEN IN DE OOSTERPOORT Cafés en restaurants zijn dicht. Bij een

van 11:00 tot 22:00

aantal kroegen (Merleyn, Kroeg van Klaas)

DILEMMA

WAH-HING

6Boumaboulevard 380

6 Oosterweg 74

kun je speciale biertjes kopen. Bij veel

RIMA

6 dilemma.coffee

6 050 - 3137294

restaurants kun je eten afhalen en/ of

6Oosterweg 35

Geopend van 9:30 tot 16:30

Chinees restaurant

thuis laten bezorgen. Koop lokaal en steun

6 www.rima-groningen.nl

Broodjes en koffie. Afhalen en bezorgen.

Facebook : wah-hing

de ondernemers. Laat als het kan thuis

Indonesische afhaalmaaltijden. Geopend

Online bestellen via de site.

bezorgen door de restaurants zelf en niet

van 14:00 tot 20:00

SUSHI MALL

door Thuisbezorgd o.i.d. Kijk altijd op de

TAJ MAHAL

6 Het Hout 71

site van het restaurant zelf. Hieronder een

CAFETARIA ‘DE MEEUW’

6 Veemarktstraat 94

6 www.sushi-mall.nl

overzicht.

6 Frederikstraat 61

6 bestellen.tajmahalgroningen.nl

Dagelijks geopend van 13:00 tot 21:00.

6 Facebook : cafetaria de Meeuw

Indiaas restaurant

Bestellen en betalen via de website.

Geopend van 16:00 tot 21:00

Geopend van 15:00 tot 22:00. Afhalen en

Afhalen en bezorgen.

DE GROTE FREDRIK BISTRO

bezorgen. Online bestellen via de site.

6 Frederiksplein 7 6 www.degrotefredrik.nl

HORECA IN DE LEYHOEVE,

Een wisselend drie gangen weekmenu

PIZZA EN BRASSERIE

POORTERSHOES

6 Het Hout 151-152

wat dagelijks afgehaald kan worden. Voor

6 Helperpark 258-L

6 Oosterweg 13

6 www.thuisbezorgd.nl/subway-gronin-

bestellen en het actuele menu zie de

6 www.leyhoeve.nl/voor-thuis

6 www.poortershoes.nl

gen-sontplein

website. Bestellen voor 16:00 en afhalen

Pizza van pizzeria Il Forno of een maaltijd

Een wisselend (3 gangen) weekmenu

Broodjes. Geopend van 10:30 tot 19:00.

tussen 17:00 en 19:00.

uit de brasserie zoals spare ribs. Online

op dinsdag, woensdag en donderdag.

Bestellen via thuisbezorgd.

bestellen via de site. Donderdag t/m zater-

Bestellen voor 15:00 Afhalen tussen 17:30

FRIET VAN PIET

dag 17:00 tot 20:00, afhalen bij de entree

en 19:30 Kijk op de site voor het actuele

6 Meeuwerderweg 112

van de pizzeria.

menu.

SUBWAY

6 www.cafetariafrietvanpiet.nl Online bestellen via de website. Geopend

THUIS UIT ETEN IN CORONA-TIJD DEZE MAAND: RIMA

Het bezoeken van restaurants: dat missen we toch wel. Het is een mooi ritueel: eerst krijg je de menukaart, dan zoek je wat uit en vervolgens voer je een aangenaam gesprek totdat het eten op tafel komt. Zo hebben we heel wat genoeglijke avonden met familie en vrienden beleefd.

OORDEEL KWALITEIT - 8,0 SMAAK - 8,0 BEZORGING - N.V.T. PRIJS/KWALITEIT - 8,0

dat hele scherpe niet. Bij Rima kun je je eten koud of warm meekrijgen. We kiezen voor warm, zodat we thuis meteen aan tafel kunnen. In de magnetron wordt onze bestelling flink voorverwarmd.

Dan is afhalen of laten bezorgen toch wel een beetje behelpen.

Eenmaal thuis doe we alles op

Wat wel blijft: het ontslaat ons

een groot bord. Het vlees is

van de plicht te koken, wat af en

smakelijk en inderdaad niet te

toe wel fijn is.

scherp. De groente is ook niet

Deze keer is het afhalen een

ke hoeveelheid rijst bij, zodat je

echte thuiswedstrijd, want onze

nog aardig wat over houdt. Altijd

woning bevindt zich op een

prettig voor de volgende dag!

slecht. En er komt een behoorlij-

steenworp afstand van Indonesisch afhaalcentrum Rima aan

Al met al verdient Rima van ons

de Oosterweg. Rond een uur of

een ruime voldoende. Prettig is

vijf vervoegen we ons aldaar. Een

dat je in het afhaalcentrum zelf

vriendelijke dame staat ons te

kunt bepalen welke groente en

woord. We bestellen deze keer Nasi Rames

vlees je neemt. En de sfeer is gemoedelijk.

Sapi. Daarbij kun je kiezen uit mild gekruid

We hadden er nooit eerder iets afgehaald, al

vlees of Rendang, dat is veel pittiger. We

met al een prettige kennismaking.

OO

kiezen voor de milde variant; van ons hoeft

50 JAAR! 23


michel houdt huys We hebben weer iemand in huis gehaald hoor. Sterker nog, hij houdt hier huis! Het Florijnhuys voor financieel advies, mooi hè. Wij introduceren Michel Dost, sinds kort zelfstandig financieel adviseur met zijn eigen voordeur. Wij deskundig in het kopen en verkopen van huizen, hij in de financiering. Voor jou hebben we nu dus nog meer in huis!

Eelkemastraat 44 Verkocht.

VE

RK OC

HT

Langskomen 50 JAAR! 24 Griffeweg 19

Bellen 050 318 7102

App’en 06 3632 7796

Mailen info@mvdh.nl

Surfen www.mvdh.nl

Profile for Wijkkrant Oosterpoorter

Oosterpoorter maart 2021  

Oosterpoorter maart 2021  

Advertisement