__MAIN_TEXT__

Page 1

50 OOSTERPOORTER de

Jaargang 50 | Februari 2021 | Nummer 2

JAAR!


FYSIOTHERAPIE MANUELE THERAPIE DRY NEEDLING CENTRUM VOOR NEK- EN RUGKLACHTEN

FITNESS

Vraag nu de FIT-scan aan!

Personal Training Small-group fitness

Voor aanmelden en meer info, bel (050) 364 19 22 of (06) 45 26 07 89

30 FIT

MIN

UTE

IN

N!

Meeuwerderweg 2, Groningen info@fitwerk30.nl | www.fitwerk30.nl voorheen Fysiocompleet

F YS I OT H E R A P I E - F I T N E S S - P E R S O N A L T R A I N I N G

2 50 JAAR!


COLOFON

REDACTIONEEL

DE OOSTERPOORTER

Hé lezers. Benieuwd hoe jullie de ‘nieuwe Oosterpoorter’

UITGAVE Buurtoverleg Oosterpoort De Oosterpoorter verschijnt 10 x per jaar met een oplage van 4.000 exemplaren

hebben ervaren met z’n glossy, gladde papier. Onze bezorgers zijn er niet heel blij mee. Konden ze voorheen

zo’n stapel onherroepelijk alle kanten op. NIEUWS Wie wel blij was met de nieuwe glossy was een ‘ondernemende dakloze’ die de Oosterpoorter op straat te koop aanbood. O.a. aan columnist Bram Hulzebos van de Gezinsbode, die er vlot vijf euro voor neertelde. Hij schreef

Oosterweg 13, 9724 CA Groningen, telefoon 06 49 30 90 51 Website: www.deoosterpoorter.nl E-mail: oosterpoorter@ gmail.com Twitter: @oosterpoorter

bookpagina en de FB-pagina van de inwoners van de

Jan Veenkamp

REDACTIE Dirk de Rijk, Linda A. Stienstra, Alexandra Koning, Greetje de Vries, Mirjam van der Feen, Chris van Boetzelaer, Margot Meendering

Evelien Brak, Ellen Heinen, Linda A. Stienstra

ADVERTENTIES Karin van der Zee

Door Corona ligt het uitgaansleven/kroegleven natuurlijk helemaal op zijn gat. Daarom hebben we zolang de lockdown duurt een alternatieve agenda. We geven een waar je lekker eten kunt bestellen. Elke maand bespreken we ook een lekkere afhaalmaaltijd. Deze maand een van Indiaas restaurant Taj Mahal.

VERSPREIDING Jos Jansen op de Haar, Bonne Westerveld, Ferri Klootsema

VOLGEND NUMMER Sluitingsdatum kopij: 1 maart 2021. Verspreiding in het weekend van 13 maart 2021

FOTO VOORPAGINA Krzysztof Miszczuk

De Oosterpoorter 50 jaar - terug naar februari 1951

12-13 Das war einmal - verdwenen winkels in de Oosterpoort

in de buurt”, voor kinderen van groep 5 t/m 8. Laat je computer staan, ga naar buiten, schiet een foto van een polaroidcamera. Wordt je winnaar van de wijk? Of misschien zelfs van heel Groningen? Kijk op de website voor meer info: www.cbkgroningen.nl/tip-voor-de-jeugdwedstrijd-kunst-in-de-buurt/. In de vorige Oosterpoorter besteedden we aandacht aan van Arnold Pietersen van Drukkerij de Marge. Uit ons

Scholma Print & Media, Bedum

9-11

ningen (CBK) organiseert een fotowedstrijd: “Kunst

Daniel Janse, Luuk Verpaalen

DRUK

ACHTERGROND EN OPINIE

Nog een oproepje: het Centrum Beeldende Kunst Gro-

het overlijden van Hester ten Hoopen, zakenpartner

Rudi Niemeijer, Ystvan de Jong

6-7 Het gevaarlijkste woonerf van de stad?

oosterpoorter/. Volg ons ook daar.

MEDEWERKERS

VORMGEVING

het schoonmaakstookje door...

die sinds twee weken in de lucht is: www.instagram.com/

jouw lievelingskunstwerk in de buurt en maak kans op FOTOGRAFIE

4-5 Een uurtje voor je buurtje en geef dan

‘Oosterpoort’. En ook te zien op onze Instagram pagina

overzicht van alle eetgelegenheden in de Oosterpoort EINDREDACTIE

Hé lezers

bij het langs de deur lopen, met dit gladde papier schiet

er een leuk stukje over. Nog te lezen op onze Face-

Klaas Kloosterman

3

een stapel van zo’n 20 exemplaren in de hand houden

CORRESPONDENTIE

HOOFDREDACTIE

REDACTIONEEL

schrijven zou je de conclusie kunnen trekken dat Hester ook privé de partner was van Arnold. Dat is onjuist, privé ging Hester door het leven met Peter de Ruiter die ons hierop attendeerde. Toch even rechtzetten. In de vorige Oosterpoorter stond een artikel over mensen die vier jaar geleden al volop aan het thuiswerken waren. Een van de vier zzp-ers die vier jaar geleden

RUBRIEKEN

15 Leefstijl-totaalpakker bij Fitwerk | Tuinvogeltelling: huismus meest gezien in de Oosterpoort

16 Duurzame doeners in de buurt

17 Cryptofilippine

19 ‘be my coral_be my rose’

21 Koek op de hoek

23 Eetgelegenheden in de Oosterpoort | Thuis ‘uit’ eten in Corona-tijd

door ons werd geportretteerd, Lisette Dijkma, leek te zijn gestopt met haar bedrijf. Althans dat stond op haar website. Die informatie bleek niet helemaal up-to-date. Lisette laat weten weer verder te willen gaan met haar bedrijf. Mooi nieuws! Niet meer vanuit de Oosterpoort; zij is inmiddels verhuisd naar Corpus Den Hoorn. Haar nieuwe praktijkadres is Pasteurlaan 35, Groningen. Haar website moet nog aangepast maar, zo laat ze weten, “... ik ben verder wel gereed om mensen te ontvangen.”

Klaas Kloosterman 50 JAAR! 3

Het volgende nummer verschijnt in het weekend van 13 maart 2021

Buurtkrant van de wijken Oosterpoort, de Meeuwen, de Linie, Europapark en Kop van Oost

INHOUD


Een uurtje voor je buurtje en geef dan het schoonmaakstokje door

H

et is januari, dry January… Het blijkt dat ook Bert Nijmeijer en ik samen met onze partners meedoen aan deze beproeving. We zijn tot de conclusie

gekomen dat het best lang geleden was dat we een weekend zonder biertje of wijntje hebben doorgebracht. Dus wat dat betreft is zo’n maand wel goed, ook al is het niet altijd even makkelijk. Vandaar dat een verzetje om de buurt schoon te maken een welkome onderbreking is.

Erwin Küpers versus Bert Nijmeijer Vol goede moed ga ik naar de Blekerslaan om eens te kijken hoe het met het zwerfvuil is gesteld aan de andere kant van het Winschoterdiep. In de Barkmolenstraat was het immers heel schoon en viel er weinig te rapen. Als ik bij Bert arriveer is hij druk bezig met snoeren om zijn laptop te verbinden met de tv om zo op een groot scherm films te kunnen kijken. Je moet het in deze coronatijd toch een beetje gezellig maken. Het blijkt nog niet heel makkelijk te zijn om te weten welke kabel je moet hebben. Tegenwoordig zijn er al varianten a, b en c voor USB-kabels; probeer maar eens de juiste te krijgen. Bert is in 1991 vanuit Hoogeveen naar Groningen getogen om Geschiedenis te gaan studeren. Vanaf 2006 wonen Carolien en Bert in de Blekerslaan. Toen was zoon Bram 1 jaar en dochter Nadine moest nog geboren worden. Ze zijn dus inmiddels ook alweer 15 jaar Oosterpoorters. En dat met veel plezier! Ik kon me nog heugen dat ik de eerste fiets van Bram heb overgenomen voor mijn zoon Siem. Dat moet omstreeks 2010 zijn geweest en sindsdien zijn Bert en ik elkaar regelmatig tegengekomen. Eerst in de sportschool aan de Oosterhaven. En toen mijn zoon Siem ging voetballen bleek Bert de trainer/ coach te zijn. Destijds schreef Bert altijd geweldige wedstrijdverslagen waarbij iedere speler de hemel in werd geprezen en de voetbalkwaliteiten meermaals flink werden overdreven. Maar hieruit bleek wel de betrokkenheid bij het spel en het enthousiasme dat hij overbracht op zowel ouders als kinderen. Dit resulteerde ook al direct in een kampioenschap. De liefde voor het spel is toen dus wel ontstaan!

4 50 JAAR!

Foto: Linda A. Stienstra


Merleyn. Want zoals jullie vorige maand hebben kunnen lezen

STRAATGEDICHT JAN GOEVERNEUR IN GOEVERNEURSTRAAT GEPLAATST

hou ik wel van een biertje op z’n tijd. Ook Bert is daar niet heel

Groningen is een straatgedicht rijker! Op de hoek van de

vies van. Zo zie je maar dat je elkaar op alle mogelijke ma-

Goeverneurstraat en de Meeuwerderweg kun je het gedicht

nieren tegen kunt komen in deze prachtige buurt. Maar goed,

‘De oude vrijer’ lezen van schrijver, dichter en vertaler J.J.A.

de plicht roept! Hoewel het eerst een regenachtige dag leek te

Goeverneur (1809-1889). Het

gaan worden, schijnt de zon toch volop tijdens onze wande-

gedicht is uitgesneden uit een

ling. Al gaat dit wel gepaard met een gure wind. Toch is het

plaat cortenstaal, die bevestigd

heerlijk wandelen en omdat Bert de vorige dag veel rommel

is aan een raamkozijn van su-

Daarnaast komen we elkaar ook nog wel eens tegen in café

had gespot langs het spoor bij de Frontier

permarkt Coop. Het straatge-

gaan wij die kant op. Het lijkt erop dat de

dicht is een initiatief van Stich-

gemeente of een attente medeburger ons

ting Straatpoëzie Groningen,

voor is geweest want de grootste rommel

die hiervoor een succesvolle

is verdwenen. Wel verbazen wij ons erover

crowdfundingactie opzette.

dat bij de glasbak tegenover de speel-

Vanwege de coronamaatregelen

tuin veel glas ligt. Alsof mensen van een

is een officiële onthulling nu

afstandje proberen de flessen in de bak te

niet mogelijk. Later dit jaar zal

mikken…

dit alsnog gebeuren. Stichting Straatpoëzie Gronin-

Wel vinden we heel toepasselijk een leeg

gen streeft naar meer poëzie in

flesje Corona bier in de struiken. Gezien

de openbare ruimte van de gemeente Groningen. De onafhan-

de parallel met de huidige situatie lijkt het

kelijke stichting wil haar projecten financieren door crowd-

ons heel leuk om het flesje symbolisch in

funding. Oftewel: met giften en donaties van iedereen die

de vuilniszak te doen belanden en dit vast

de poëzie in Groningen een warm hart toedraagt. Voor meer

te leggen voor de Oosterpoorter. Het mag

informatie: telefoon 06 - 27 16 17 96 (Douwe van der Bijl).

OO

niet zo zijn, de zwaartekracht blijkt sterker dan de knijpkracht van onze stok... Wel-

HAPPY STONES

licht spreekt hier wel nog meer symboliek

Happy Stones veroveren de Oosterpoort. Misschien heb je al

uit - het einde van Corona leek in zicht -

wel een vrolijk beschilderde steen zien liggen in de buurt. Het

maar toch valt de hoop in gruzelementen.

idee van Happy Stones is om in deze coronaperiode een leuke

Al is dit wel weer heel poëtisch…

activiteit te doen waar anderen blij van worden. Een onverwachts geluksmomentje dat je kunt vinden tijdens het maken

Enfin, het glas ligt dus in vele stukken

van een ommetje.

op de stoep en dit kunnen we natuurlijk niet laten liggen. Aangezien we geen

Hoe werkt het?

motblik en veger bij ons hebben, hebben

Zoek een mooie steen en maak deze goed schoon. Beschilder

we maar even bij het dichtstbijzijnde huis

de steen met een vrolijke tekening en werk hem af met lak.

aangebeld. Daar blijkt een alleraardigste

Daarna leg je de steen ergens neer in de wijk. Niet te goed

Veendamse te wonen, die inmiddels twee

verstoppen natuurlijk anders wordt je steen niet gevonden.

jaar in de Frontier woont. Zij geeft aan ook

Je kunt in de Happy Stones Groningen-groep op Facebook of

regelmatig spullen op te ruimen en daaruit

Instagram een tip geven waar anderen je steen kunnen vinden.

blijkt toch ook wel de saamhorigheid en

Ook is het leuk om een foto te plaatsen als je zelf een steen

opgeruimdheid van onze buurt. We beslui-

hebt gevonden. Je kunt de steen houden of weer opnieuw ver-

ten hierna de Frontier maar in z’n geheel

stoppen voor iemand anders die er dan weer blij van wordt.

te ronden. Uiteraard kom je dan ook langs de in aanbouw zijnde nieuwe ringweg. In

In heel Nederland zijn lokale groepen actief. In Groningen

de zomer met het intrillen van de dam-

is het idee opgepakt door Lotte en Bianca de Haan. Lotte wil

wanden was het wel behoorlijk vervelend

graag mensen een beetje opvrolijken met haar stenen. Tijdens

maar nu is de overlast weer enigszins be-

haar pauze of na schooltijd heeft ze al meer dan tachtig Happy

perkt, al zal dit ook te maken hebben met

Stones in De Linie en de Oosterpoort verstopt. De volgende dag

de lockdown waardoor de drukte op de weg

gaat ze vaak kijken of de steen er nog ligt. En als het regent

ook meevalt.

OO

dan beschildert Lotte nieuwe stenen die ze later weer gaat verstoppen. Veel klasgenoten doen inmiddels ook mee met Happy Stones. Ook WIJ Groningen, de speeltuinvereniging Oosterpoort, Poortershoes, Borgmanschool en SKSG hebben inmiddels dit initiatief opgepakt. Een hele leuke sportieve en creatieve activiteit voor jong en oud! Doe jij ook mee?

OO

50 JAAR! 5


Het gevaarlijkste woonerf van de stad? Lodewijkstraat speelplaats én fietssnelweg

T

ijdens een avondwandeling raakte mijn hond op het

concludeert ze na alle overleggen met overheid, politie en Fiet-

woonerf aan de Lodewijkstraat met de lijn verstrikt in

sersbond. En na het koppig versturen van meldingen over de

het achterwiel van een scooter – hond bebloed, baasje

vele ongelukken en bijna-ongelukken in de straat.

en scooterbestuurder op de vuist. In de kleine volksoploop was er ineens een alleraardigst stel ter plaatse. Zij ontfermde

Verder viel haar op dat er vaak gekozen wordt voor de mak-

zich over de hond, hij stichtte vrede. “Wat was dat zonet”,

kelijkste oplossing. “Dan maken we er toch een 30-km-zone

vroeg even later een bewoner, “weer de gebruikelijke woon-

van,” kreeg ze van een ambtenaar te horen. Toch is die optie

erf-ellende?”

moeilijker dan het lijkt. Zeker na de herinrichting van de

Dirk de Rijk

straat zo’n 10 jaar geleden. Toen werd de rijbaan in het grootste deel van het woonerf versmald en kwamen er groenstroken en Amsterdamse paaltjes. Die zouden dan allemaal weer weg

Ik had, kortom, aan den lijve ervaren wat het betekent als

moeten, terwijl ze in ieder geval op het autoverkeer een gun-

‘woonerf’ een dode letter is. Het lijkt nu zo dat niemand con-

stige uitwerking lijken te hebben.

troleert dat er op zo’n soort openbare weg door gemotoriseerd verkeer stapvoets gereden wordt (ca. 15 km per uur) en dat

“Voor de bouw van de Duo was het nog redelijk te doen. Dan

anderen hun rijgedrag afstemmen op de voetgangers. Want zij

kon je, zeker op een zondagmiddag, nog wel eens voetbal-

mogen hier de hele straat gebruiken. Nu snapte ik ook waarom

len of badmintonnen op straat. Nu is het een racebaan voor

sommige bewoners al jaren voor snelheidsaanpassende maat-

fietsers, snorscooters en brommers.” Er moet kennelijk eerst

regelen pleiten, zoals Carolien Lokken. Zij wist onlangs, na een

een ernstig ongeluk gebeuren, met politie erbij. Dan pas komt

moeizaam overlegproces dat telkens stokte en door haar weer

een incident in de ongevalstatistieken terecht. Die zijn voor

vlot getrokken werd, een ontwerptekening van een verkeers-

een plaatselijke overheid vaak wél een aanleiding tot handelen.

kundig adviseur van de gemeente los te krijgen. Deze tekening

Zelf heb ik ook geen melding gemaakt van het scooterongeluk,

bevatte onder andere mogelijke verbeteringen voor het welis-

Ik neig er eerder toe de plek des onheils te mijden. En dit is

waar breder gemaakte, maar nog steeds gevaarlijke beginstuk

precies waar het stadsbestuur het op aan laat komen, want de

van de straat, bij het Herewegviaduct. Vervolgens kreeg zij al

onverenigbaarheid van functies kan blijven voortbestaan zo-

na een week te horen dat de beleidsafdeling Verkeer en Vervoer

lang de zwakkere verkeersdeelnemers een heenkomen moeten

toch anders besloten had. En nee, over alternatieven viel ook

zoeken. Ik roep alle wijkbewoners bij deze dan ook op voorval-

niet meer te praten. De straatbewoners zouden er beter aan

len in deze straat te melden bij politie en gemeente. Misschien

doen te wachten tot de herinrichting van het stationsgebied

dat dan alle aangedragen oplossingen weer uit de la kunnen

gereed is. Dan, en dat zal zijn in 2028, ligt de doorgaande

komen. Zoals het creëren van een zigzagroute door slim gepo-

fietsroute aan de overkant van het spoor. Tenminste, als alles

sitioneerde bloembakken. En plaatsing van waarschuwings-

meezit en de bodem van de stedelijke schatkist dan nog niet

borden voor tweewielers uit de richting van het station vóór

bereikt is, denkt Carolien daarbij.

en niet ná het Herewegviaduct, waar de situatie te onoverzichtelijk is. Het effectiefst zijn natuurlijk de gemene drempeltjes

“Wat mij tegen de borst stuit, is dat de gemeente de doorstro-

zoals die sinds kort voor het koepeltje en de Viaductflat aan de

ming van het fietsverkeer tussen station en Helperzoom boven

Hereweg liggen. En dat spontane zebrapad dat schielijk door

de veiligheid van bewoners en verkeersdeelnemers stelt,”

de gemeente verwijderd werd, bleek ook prima te werken…

6 50 JAAR!

OO


Nico Visscher 50 JAAR! 7


Oosterpoortbuurt - Groningen Meeuwerderweg 109 - tel 050 - 318 78 40

Hoe gaat het in Coronatijd? -Printen -Kopieren -Visitekaartjes -Uitnodigingen -Flyers -Rapportage

-Verslag printen -Scriptie printen -Lamineren -Scannen -Inbinden -Textiel bedrukken

Openingstijden: Ma. t/m Vr.

08.30 - 18.00 uur

Za.

10.00 - 16.00 uur

Meer informatie? www.copy-systems.nl info@copy-systems.nl

8 50 JAAR!

Wij zijn geopend voor DHL en DPD pakketten en afhalen van printopdrachten. Doe het zelf printen De Copyshop is gesloten tijdens de Lockdown. Stuur de documenten naar: info@copy-systems.nl. (graag aangeven of de prints in kleur of zwart wit geprint moeten worden, enkel- of dubbelzijdig). Als de prints klaarliggen, krijgt u een mailbericht met een betaallink.

Kopieeropdrachten: laat het bij ons achter.

GRATIS INLOOPSPREEKUUR Wil jij energie besparen? Kom naar het gratis inloopspreekuur (tussen 19.00 uur en 21.00 uur) in het Poortershoes op: 8 maart 2021* 22 maart 2021 * Je kunt ook mailen, probeer je vraag duidelijk en gedetailleerd te stellen.

Op weg naar een duurzame Oosterpoort. Voor en door buurtbewoners. Wil je meehelpen de Oosterpoort te verduurzamen? Meld je aan als vrijwilliger. Op de website kan je lezen welke activiteiten er zijn. Hier vind je ook het laatste nieuws. www.oosterpoortduurzaam.nl info@oosterpoortduurzaam.nl

* onder voorbehoud ivm corona maatregelen Poortershoes


50 (?) JAAR - TERUG NAAR FEBRUARI 1951

De allereerste Oosterpoorter: een advertentieblad voor smalle beurzen

H

oera! De Oosterpoorter bestaat dit jaar vijftig jaar

in de krappe huiskamers van de toenmalige Belangrijke Oos-

en dat wordt het hele jaar gevierd. Vijftig jaar? Oh,

terpoorters, waar deze volgens oud-Groningse traditie onder

ja? Laten we nu net het aller-allereerste nummer

het genot van een enkel kopje koffie (het was nog op de bon!)

hebben gevonden… En dat is al veel ouder! De geboorte van

elkaar langdurig aanstaarden en na hardnekkig zwijgen en

de allereerste Oosterpoorter - in 1951 - blijkt al zeventig jaar

met de vuist op tafel slaan, uiteindelijk een in sigarettenrook

geleden te zijn! Een sensationele vondst, dus! Wat stond er

gehuld compromis bereikten? Helaas, wij weten het niet.

allemaal in dat krantje?

Greetje de Vries

‘Voor weinig geld, prima kwaliteit’ Waar ging het over in deze eerste Oosterpoorter? Het krantje staat stampvol advertenties. De Komeet prijst - in het februa-

De allereerste ‘Oosterpoorter’

rinummer- zijn aanbiedingen aan ‘Voor het komende Voor-

Precies zeventig jaar geleden, in februari 1951, viel er bij de

jaar’. Wanneer ze bij De Komeet namelijk vroegtijdig inkopen

inwoners van de Oosterpoort een krantje in de bus dat wij nu

kunnen zij de artikelen ‘ver beneden hedendaagse fabrieks-

beschouwen als de eerste Oosterpoorter. De wijkbewoners kre-

prijzen!’ aanbieden, zo schreeuwt de forse advertentie van de

gen wel vaker krantjes op de mat, maar dan ging het om ‘Me-

daken. Wat waren dat voor artikelen die de Komeet goedkoop

dedelingen van Buurtvereniging Poort- en Parkwijk’, of een

ging inkopen en wellicht nóg goedkoper ging verkopen?

rondschrijven van de Speeltuinvereniging ‘De Oosterpoort’. Daarnaast had je de Winkeliersvereniging, ook geheten ‘De

De Komeet verkocht bijna alles op textielgebied: dames- en

Oosterpoort’, die natuurlijk regelmatig schriftelijk van zich

herenkleding, ondergoed, nylonkousen en damesjasschorten,

liet horen in de vorm van reclamefolders met diverse koopjes

alsmede boezelaars (schortjes). Maar ook ledikanten, spiraal-

en aanbiedingen. Deze organisaties sloegen in 1951 de handen

matrassen, wollen

ineen en besloten tot publicatie van een gemeenschappelijke

dekens (Aa-Be)

krant voor de Oosterpoortbuurt. De voetbalvereniging met de

en kokosmat-

verrassende naam ‘Oosterpoorters’ mocht ook meedoen, even-

ten. Zij waren

als de Ouden van Dagen-Vereniging ‘De Dubbele Vieve’, een

overigens

gezelligheidsvereniging van vermoedelijk 55-plussers, gezien

zeker niet de

hun logo: een dominosteentje met twee keer vijf rondjes erop.

enige in de

De oudjes winnen hier duidelijk de originaliteitsprijs als het

wijk. Het is

gaat om de naamgeving van de clubs. De vijf verenigingen

opvallend

werden keurig vermeld in de eerste kop van de nieuwe buurt-

hoeveel win-

krant, die - hoe kon het ook anders - de naam ‘Oosterpoorter’

kels er in de

kreeg.

Oosterpoort textiel ver-

‘Door samenwerking bereiken we meer’

kochten en

In het ‘redactioneel’ van het eerste nummer worden de wijk-

dan ook nog

bewoners hartelijk ‘Gefeliciteerd!’ met hun nieuwe wijkkrant,

met minieme

waarvan het eerste nummer door samenvoeging van ‘de tot

prijsverschil-

nu toe verschenen bladen’ kon verschijnen. ‘Reeds lang werd

len. De firma Roco,

in meerdere kringen de behoefte gevoeld, in onze buurt tot

met twee vestigingen op verschillen-

de uitgave van één krant te komen, bevattende alles voor de

de plekken aan de Meeuwerderweg, vormde de belangrijkste

gehele Oosterpoort’, zo schrijft men op. Blijkbaar was hier lang

concurrent. Zowel bij de Komeet als bij Roco kon je stofknopen

en breed over vergaderd; de beide verenigingen – de Speel-

laten maken en ze repareerden ook je kousen: ‘Klaar terwijl u

tuinvereniging en de Buurtvereniging ‘Poort- en Parkwijk’-

wacht’. Maar liever niet, want men had het razend druk met

hadden ook ‘vele concessies’ moeten doen, vermeldt het

deze service. Dus liever van tevoren langsbrengen, die kousen.

artikel. De buurt is hiervoor veel dank verschuldigd, zo meent

Misschien moesten ze het juist hebben van deze dienstver-

het redactioneel. Helaas zonder dit verder uit te leggen. Wat

lening, want de prijsverschillen van de handelswaar waren

zou er gebeurd zijn? Hoezo ‘veel concessies? Moeten wij ons

minimaal: Roco verkocht Jaeger krimpvrij, ‘gezond’ ondergoed

naar goed-vaderlandse traditie vele bijeenkomsten voorstellen

vanaf fl.4,88 en de theedoeken gingen weg vanaf 98 cent.

50 JAAR! 9


Foto Folkers (1785-9590), Groninger Archieven, Firma Roco

Bij Feenstra Textiel, verderop aan de Meeuwerderweg, kon gang ko-

je ook al theedoeken voor 85 cent inslaan en gingen de lange

men voordat

onderbroeken voor heren voor fl.4,85 over de toonbank. Hier

artikelen van de bon af

adverteerden ze dus mee! Een prijsverschil van 3 cent voor een lange onderbroek. Dit was een publiek dat op de kleintjes lette, zo wisten deze middenstanders. Oosterpoorters hadden smalle

konden. Met koffie, de hekkensluiter, gebeurde dat pas in 1952, een jaar na het ver-

beurzen. Deze krant, die zo goed als volledig bestond uit ad-

schijnen van de eerste Oosterpoorter. Radio’s waren door de

vertenties, is vast woord voor woord gespeld.

bezetter verboden en ik denk niet dat veel mensen in die tijd de aanschaf van een stofzuiger hebben overwogen.

Smalle beurzen Aan de Verlengde Oosterweg 14 zat Technisch Bureau J. Boe-

In de latere jaren veertig en vijftig, de wederopbouw-jaren,

rema & Zoon. Een sympathiek bedrijf, zo lijkt het. Ze adverte-

moest er hard gewerkt worden en deden de meeste mensen

ren met technische spullen zoals stofzuigers en radio’s, voor

nog steeds zuinig aan. Maar er kwamen wel weer meer spul-

die tijd nog redelijk luxe producten die wat kostten, maar - zo

len, die veel mensen graag wilden aanschaffen. Zeker voor

vermeldt de advertentie - de ‘betaling kan in overleg’. Dat is

Oosterpoort-bewoners lag zoiets lastig. De duurste producten

aardig van vader en zoon Boerema! Zie maar... gewoon, zo veel

die er - naast fietsen – in de advertenties van de Oosterpoorter

als je kunt missen? Geen wonder dat het bedrijf is verdwe-

voorkomen, zijn de stofzuigers en radio’s van de firma Boere-

nen…? Nee, zo zit dat niet.

ma. Wat nu als je ’t geld er niet voor had, maar het wel graag wilde kopen? Daar had de firma Boerema dus een oplossing

In 1951 is de Tweede Wereld-

voor bedacht: ‘Betaling in overleg’ betekent hier: kopen op

oorlog net zes jaar voorbij. In

afbetaling. In de vooroorlogse crisisjaren had dit systeem van

de bezettingstijd heerste er

‘live now, pay later’ - een Amerikaanse uitvinding - menig-

schaarste en waren levens-

een in de problemen gebracht. Maar daar willen vader en zoon

middelen ‘op de bon’. Je kon

Boerema het niet meer over hebben. ‘Betaling kan in overleg’

het wel krijgen, maar de zaak

betekende vermoedelijk: de radio kost veertig gulden, maar je

moest eerlijk verdeeld worden. Dus kreeg je als groot gezin meer bonnen dan als kleinere huishouding. Na de oorlog moest eerst de productie weer op

10 50 JAAR!

krijgt hem voor twintig mee. De andere twintig betaal je af in maandelijkse termijnen van bijvoorbeeld vijf gulden. Had je toch maar mooi meteen een radio!


Oosterkidzz anno 1951

tuinvereniging haar 15-jarig jubileum ging vieren. De fees-

De Speeltuinvereniging was er voor de kinderen uit de

telijkheden waren gepland op 24 februari. Dat was misschien

Oosterpoort, dus de nieuwe wijkkrant, het fusieproduct van

wel niet helemaal precies de exacte datum van de oprichting,

Buurt- en Speeltuinvereniging, moest natuurlijk ook voor de

maar op een andere avond konden ze geen zaal meer krij-

jeugd wat te bieden hebben. Dat gebeurde in de vorm van een

gen. Aangekondigd wordt dat het festijn gaat plaatsvinden in

prijsraadsel, een raadsel waaraan, als je het goed raadt, een

‘Apollo’, een bij iedereen bekende concertzaal annex café aan

prijs is verbonden. Er waren drie waardebonnen te verdienen:

de Hereweg 49 (waar nu diersuper Jumper zit).

van fl.2,50, fl.1,50 en fl.1,00. Daar kon je dus bij Roco mooi twee theedoeken voor je jarige moeder voor kopen. Moeders

Hier zal cabaretgezelschap ‘De Lachspiegel’ optreden en ieder-

kregen nu eenmaal theedoeken op hun verjaardag in die tijd…

een happend naar adem en met pijnlijke buikspieren onder de tafel doen belanden. De hele Oosterpoort gaat erheen, dat wil

Maar nu het raadsel! De vraag die uiteindelijk beantwoord

zeggen: zij die een kaartje hebben weten te bemachtigen. Dat

moest worden luidde: Hoeveel kapperszaken zijn er in de

had je maar beter tijdig kunnen regelen, want aan de kassa

Oosterportbuurt? Anno 2021 is dat geen moeilijke vraag. Maar

kosten een kaartje vijfenzeventig cent, terwijl ze in de voor-

dat lag in 1951 geheel anders. De kinderen kregen de volgende

verkoop zestig cent doen! En na de Lachspiegel zal er nog uren

instructie:

worden gedanst. Op wat voor muziek, vraag je je dan af. De jaren ‘50: dat wordt swingen in de danszaal van Apollo! Maar

“Tel de kruidenierswinkels in de Oosterpoort. Vermenigvuldig

nee, de eerste rock’n roll-opname ‘Rocket 88’ dateert van 3

dit getal met het aantal slagerswinkels in onze buurt. Tel hier

maart 1951, net te laat dus voor deze Oosterpoorters. Die heb-

tachtig bij op en trek er dan de kruidenierswinkels X de sla-

ben zich dus vermoedelijk met de foxtrot moeten behelpen, of

gerswinkels van af. Deel de rest door vijf en je weet het aantal

wie weet – heel gewaagd – de tango…. Over de uitvoerenden

kapperszaken in de buurt”. Je kon natuurlijk ook gewoon

van de eerste opname van ‘Rocket 88’ wordt overigens nog

tijdens het verstoppertje spelen op straat even snel de kap-

steeds ruzie gemaakt: waren het Jackie Brenston and his Delta

perszaken tellen…

Cats? Of was het toch Ike Turner, die het nummer componeerde, met de Kings of Rhythm? De veel bekendere rock ‘n

Dansavond in Apollo

roll artiesten maakten pas vanaf 1954 furore: Chuck Berry, Bill

Tegenwoordig staat de Oosterpoorter vol met allerlei initiatie-

Haley en natuurlijk Elvis… Dat is dus iets voor een volgende

ven en activiteiten van wijkbewoners en wijk-instanties. Wat

terugblik in de geschiedenis van de Oosterpoorter.

OO

gebeurde er in 1951 in de wijk? De krant vermeldt dat de speel-

Foto Fotobedrijf Piet Boonstra (1785-29376), Groninger Archieven, Interieur firma Roco

50 JAAR! 11


Das war einmal

Verdwenen winkels in de Oosterpoort

E

en half jaar geleden plaatsten we een oproep in de

van Glansbeek, alles kon je krijgen aan één van deze straten.

Facebookgroep ‘Oosterpoort’. We nodigden buurt-

Tegenwoordig zijn de sporen van de winkels alleen nog terug

genoten uit te reageren op een plattegrond van de

te vinden in de vele panden met grote etalageruiten.

Oosterweg uit 1964 met daarop alle toenmalige winkels. Ongeveer tweehonderdvijftig (oud-)Oosterpoorters kwamen met

“De groenteman kwam met een grote kar vol groente aan huis,

enthousiaste verhalen en anekdotes van vroeger. Die reacties

en ook melkboer Terpstra en de bakker hadden een rijdende

zijn het vertrekpunt van dit artikel. Wij zijn in contact ge-

winkel”, vertelt Janna. De rijdende groenteboer was niet de

komen met een aantal geboren Oosterpoorters die ons graag

enige ondernemer waar je groente kon kopen; in de Nieuw-

meer willen vertellen. In een helemaal Corona-proof, gezellig

straat zat de huiskamergroentezaak van Wilkens. Dat was een

groepsvideogesprek vertellen Nieneke, Marga, Janna en Lucie

heel klein winkeltje. Anno 2021 is de rijdende groenteboer

over de wijk van vroeger en over vervlogen tijden.

vervangen door bezorgende supermarkten. “Wat ook erg leuk

Margot Meendering

was, was de dierenwinkel Elsinga aan de Oosterweg. Ik liep er altijd even langs om te kijken naar die schattige jonge hondjes in de etalage.” Nieneke herinnert zich nog de veemarkt: “Alle

Bloeiende middenstand

boeren kwamen dan met hun koeien bij ons in de straat, ik

De Oosterpoort van een jaar of vijftig geleden, toen ook de eer-

vond het geweldig.”

ste wijkkrant verscheen, was een wijk vol winkels en ondernemers. Aan de Oosterweg alleen al waren meer dan dertig win-

Op de pof

kels te vinden. De Meeuwerderweg had er nog eens een stuk of

Het was vroeger gebruikelijk om op de pof boodschappen te

veertig. Je hoefde de wijk dus niet uit om te winkelen. Kachels,

kopen. Aan het einde van de maand betaalde je dan in één keer

groentes van Bulthuis, sigaren van Bekker of Hut en kleding

de rekening. Handig systeem, maar wel gevoelig voor ondeu-

Van Wiggen, foto: Linda A. Stienstra

12 50 JAAR!


Sigaren Hut, foto: Linda A. Stienstra gende kinderen. Nieneke, Janna en Lucie kunnen daarover

Wie op een warme zomerdag door de wijk loopt ziet veel men-

meepraten. “Ik werd eens door mijn moeder op boodschap

sen op straat met hun barbecue en een drankje. Mensen waren

gestuurd naar de kruidenier, welke weet ik niet precies meer.

meer honkvast dan tegenwoordig en niet zelden werden je ei-

Mijn moeder betaalde altijd achteraf, dus ik had stiekem ook

gen kinderen later ook je buren. Iedereen bleef lang in de wijk

een paar lekkere snoepjes gekocht. Toen later de rekening

wonen. “Tegenwoordig ben ik soms net een postkantoor, alle

kwam ben ik betrapt en heb ik een flinke draai om mijn oren

pakjes van de buren worden hier bezorgd, zo zie je je buren

gekregen!” Nog een kleurrijke herinnering van een jonge dief:

nog eens. Vind ik niet erg hoor!”, zegt Nieneke.

“Ik weet nog dat ik een keer een lippenstift had gepikt bij kruidenier de Jong aan het Winschoterdiep. Toen ze er thuis

Gemis

achter kwamen heeft mijn moeder me aan mijn oren terug

Als ik vraag welke winkel het meest wordt gemist in de wijk

mee naar de winkel genomen en heb ik het terug moeten ge-

wordt Van Wiggen aan de Oosterweg vaak genoemd. Deze

ven. Daarna heb ik nooit weer iets gestolen!” Alarmpoortjes en

winkel verkocht vooral speelgoed, maar eigenlijk kon je er van

winkelbewakers bestonden in die tijd nog niet.

alles kopen. Marga kreeg van haar moeder mooie oorbellen en één van de andere dames kreeg een pop voor haar ver-

Snoepwinkels

jaardag. Voor dit soort cadeaus moet je tegenwoordig naar de

In de loop van de jaren zijn er in onze wijk verschillende

binnenstad. “Van Wiggen vond ik een hele leuke winkel. De

snoepwinkels geweest. Marga vertelt: “We gingen wel eens

zaak stond helemaal vol met spullen en je kon er altijd lekker

snoep kopen bij de snoepwinkel in de Middenstraat. Dat na-

rondneuzen. Jammer dat die er niet meer is.”

men we dan mee naar school. Bij de ingang stond het schoolhoofd klaar. Je moest je zakken leeghalen en de inhoud in de

Vervolg

asemmer gooien. Zonde van m’n geld!”

Er is nog veel meer te vertellen over de verdwenen winkels in de Oosterpoort. Heb je zelf nog een leuke anekdote of een inte-

Buurtgevoel

ressant verhaal? Is er bijvoorbeeld een markante winkelier die

Iets wat de dames zich nog goed herinneren is het sterke

nog scherp op je netvlies staat? Stuur dan een mailtje naar de

buurtgevoel van de Oosterpoort. In de zomer zaten de Ooster-

Oosterpoorter: oosterpoorter@gmail.com, dan nemen we contact

poorters buiten voor de voordeur. Alle buren kenden elkaar.

met je op!

OO

Het buiten voor de deur zitten is niet helemaal uitgestorven.

50 JAAR! 13


UITGEVERIJ PALMSLAG Literatuur, poĂŤzie en non-fictie

Hier had uw advertentie kunnen staan!

10% korting in onze webshop! Vul deze kortingscode in op onze webshop en krijg 10% korting op elke bestelling: OOSTERPOORT2021

ADVERTEREN IN

www.palmslag.nl De slome duikelaar, de dronkaard en de dorpsgek. Het is het type mens waar we soms om moeten lachen, maar net zo vaak medelijden mee hebben. Erik Hulsegge weet ze samen met tal van andere soort mensen haarfijn te beschrijven in Haalf Zeuven, een bundel met nieuwe columns en een selectie die hij voor de website van RTV Noord schreef en over verhaalde in zijn radioprogramma De Noordmannen op zondagmorgen.

de Oosterpoorter

?

mail naar: oosterpoorter@gmail.com

14 50 JAAR!

Met Groningen als decor voelt Erik zich als een vis in het water in zijn columns over wat er met hemzelf en de mensen om hem heen gebeurt. Hij weet daarbij een beangstigend treffende toon aan te slaan. Want je zult verrast zijn hoe vaak je je herkent in zijn rake observaties van het alledaagse leven. Journalist, presentator en columnist Erik Hulsegge (1967) debuteerde in 2016 met zijn bundel met columns Numero Dertien.

UITGEVERIJ PALMSLAG WWW.PALMSLAG.NL

ISBN 978 94 9177371 6

Haalf zeuven omslag def.indd 1


Leefstijl-totaalpakket bij Fitwerk

D

e fysiotherapiepraktijk Fysiocompleet, gevestigd

Fitwerk speelt ook in op de laatste ontwikkelingen; men kan

aan de Meeuwerderweg, heet vanaf 1 januari dit jaar

er terecht na ex-covid klachten. De gespecialiseerde fysiothe-

Fitwerk. Na tien jaar heeft eigenaar Jack Huls het

rapeut kan bij vermoeidheid en conditieverlies een programma

stokje overgegeven aan collega Albert Kremer. Jack en Albert

samenstellen dat wordt vergoed uit de basisverzekering. De

werkten al samen in dit pand in onze wijk, ieder met hun

praktijk biedt verder een ‘leefstijl-totaalpakket’ aan om fitter

eigen werkwijze. Jack concentreert zich nu alleen nog op zijn

en gezonder te leven. “Ik ben een groot voorstander van meer

praktijken in de Rivierenbuurt en Paterswolde. En Albert gaat

bewegen, zeker in deze tijd”, zegt Albert. Door Corona kan hij

met Fitwerk verder dan alleen

zijn klanten met dat bewegen

fysiotherapie.

niet helpen in de praktijk zelf. Maar dat is voor de toekomst

Jan Veenkamp

wel het plan. Nu doet hij dat nog buiten, op het plein bij de

Na een dik jaar van voorberei-

Silo. En voorlopig is het nog

ding is Albert op 1 januari echt

druk genoeg met alle fysieke

met Fitwerk gestart, samen

klachten die mensen krijgen

met vijf collega’s. Je kunt

als gevolg van het gedwongen

er niet alleen terecht voor

thuiswerken…

fysiotherapie maar ook voor www.fitwerk30.nl

manuele therapie, COPD- en hartrevalidatie en verschillen-

Jack (l) en Albert (r) voor het pand van Fitwerk aan de

de soorten fitnesstrainingen.

Meeuwerderweg, foto: Albert Kremer

OO

Tuinvogeltelling:

huismus meest geteld in Oosterpoort

L

aatst ook meegedaan aan de tuinvogeltelling? Grote kans van wel, want die was dit jaar populairder dan ooit in Nederland. De bedoeling was om op zaterdag

30 of zondag 31 januari een halfuurtje alle vogels in je tuin te tellen. En om de resultaten door te geven aan de Vogelbescherming, die deze telling al jaren organiseert. Met de resultaten ervan houden kenners in de gaten hoe de vogelstand door de jaren varieert.

Roland Jalving Op www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling/resultaten staat waar allemaal is geteld en wat er zoal gezien is. Ook in onze wijk is veel geteld: in ruim 40 tuinen. Al is de Oosterpoort bepaald geen natuurgebied, er zitten best veel vogels.

Foto: Margot Meendering

Twintig soorten werden geteld en in totaal 324 vogels. De

dan 10 keer werden waargenomen. Daar zaten best mooie

huismus is met 73 stuks de meest getelde soort, gevolgd door

vogels tussen, zoals de goudvink (2), de heggemus (5), en de

merel en koolmees (57). De pimpelmees was ook flink verte-

grote bonte specht (2). Eén vlaamse gaai werd geteld, in het

genwoordigd, die werd 46 keer geteld. Deze drie werden overal

noorden van de Oosterpoort. Andere kraaiachtigen lieten zich

wel gezien, hoewel de meeste huismussen vooral gesignaleerd

vaker zien: de ekster (8), de zwarte kraai (5) en de kauw (4).

werden in het zuiden van de ‘oude’ Oosterpoort. Elke teller in onze wijk zag gemiddeld tussen de drie en zeven Stadsduif (15) en spreeuw (11) zijn de middenmoters. Vin-

soorten. Er waren een paar uitschieters naar boven en in een

ken (11) werden vrijwel allemaal geteld in het noorden van de

enkele tuin werd niks gezien. In mijn eigen tuin zag ik in mijn

Oosterpoort. Daarna komen de soorten die allemaal minder

tel-halfuur maar één winterkoning. Zit er anders nooit.

OO

50 JAAR! 15


Duurzame doeners in de buurt GRATIS INLOOPSPREEKUUR

Wil jij energie besparen? Kom naar het gratis inloopspreekuur (tussen 19.00 uur en 21.00 uur) in het Poortershoes op: 11 januari 2021 25 januari 2021

WE WENSEN JULLIE EEN DUURZAAM 2021 !

Wil je meer weten over Oosterpoort Duurzaam of wil je meewerken in een team? Kijk op onze website: www.oosterpoortduurzaam.nl.

Oosterpoort Duurzaam

gegaan om hun buurtgenoten te overtuigen. En niet zonder resultaat; er zijn inmiddels eenenveertig serieus geïnteresseerden voor een groen dak.

Steeds meer Oosterpoorters kiezen voor een groen dak Van de gemeente Groningen horen we dat steeds meer bewo-

Daken Kwintlaan en Blekerslaan ook groen

ners in de stad een vergunning voor een groen dak op huis of

Ook in de Kwintlaan en Blekerslaan is een initiatief gestart

schuur aanvragen. In de Meeuwen en de Blekerslaan/ Kwint-

door één van de bewoners, Annemiek Vos. Ze probeert haar

laan zijn buurtbewoners bezig dit in gezamenlijkheid voor

buren mee te krijgen in haar groene-daken-missie. Zij heeft

elkaar te krijgen.

via de groene burgemeester in ieder geval een ervaren deskundige groene-dakenlegger weten te strikken voor haar eigen

Aantal groene daken en subsidie

dak aan de Kwintlaan. Op 2 maart wordt dit gelegd en ze no-

Hoeveel groene daken (en

digt via een bewonersbrief

aanvragen hiervoor) er in

alle omwonenden uit een

de Oosterpoort zijn aange-

kijkje te komen nemen.

legd, is niet exact bekend. Wel is in de gemeente

Waarom een groen dak?

Groningen de vraag naar

Annemiek: “Dit is wat ik

subsidie sinds de daarbij

al acht jaar wil; een groene

horende regeling bestaat

daktuin, want zo noem

enorm toegenomen. Tien

ik het. Waar bloemen en

jaar geleden waren er

planten groeien en bloeien

hooguit dertig aanvragen

en allerlei insecten en bijen

per jaar. Vorig jaar werd

kunnen leven. Het heeft

er voor maar liefst tien-

nog veel meer voordelen:

duizend vierkante meter

het hemelwater wordt hier

subsidie aangevraagd, door

opgevangen en opgeslagen

particulieren, organisa-

waardoor je minder water-

ties en bedrijven. Het ziet

overlast hebt. De planten-

ernaar uit dat het in 2021

laag zorgt voor isolatie; in

weer die kant op gaat, er

de zomer is het veel minder

is nu al voor drieduizend

warm onder dit dak. De

vierkante meter aanvraag

planten zorgen ook voor

gedaan.

luchtzuivering en filtering van fijne roetdeeltjes in de

Tijdig aanvragen, liefst dit

directe omgeving. En het

jaar nog!

is ook nog eens goed voor

Het is verstandig vroeg

je dak; het gaat twee keer

in het jaar aan te vragen,

langer mee! Ik hoop dat

voordat het subsidiepla-

iedereen uit mijn straat en

fond is bereikt. De ge-

de Blekerslaan en omgeving

meente verwacht dat dat

mee wil doen”.

rond augustus is. Hoe de regeling er volgend jaar

Groene daken op schuurtjes, foto: Wouter Banus

Kosten Met de groene daken-

uit gaat zien is nog niet bekend. Wel zou je kunnen zeggen dat het hoofddoel van deze

subsidie kan je voor daken tot honderd vierkante meter €30,-

subsidieregeling, het stimuleren van aankoop groene daken,

subsidie krijgen, voor Annemiek Vos is dat nu een eenmalige

inmiddels wel bereikt is. Dat zou dus kunnen betekenen dat de

uitgave van 26m2 x €30,- (in plaats van €60,-) die zich de

subsidie minder gaat worden!

komende jaren zal uitbetalen in alle bovengenoemde voordelen. Meer info via website gemeente.groningen.nl/subsidie-

Barkmolen goed op weg met groene daken!

groen-dak-aanvragen en op Groninger Energieloket en Mili-

De initiatieven in de buurt lopen heel goed. In de Meeuwen

eucentraal. oosterpoortduurzaam.nl

is een groepje bewoners langs de tweehonderdveertig deuren

16 50 JAAR!

OO


( Cryptofilippine 76 ) 1.

Melige grappen. (11)

De oplossing moet uiterlijk op maandag 1 maart 2021 binnen

2.

Fair Play Casino of Holland Casino voor kinderen. (11)

zijn bij de redactie van De Oosterpoorter. Mail je oplossing

3.

Gestreepte familie van de dashond en de reebok. (8)

naar oosterpoorter@gmail.com o.v.v. Cryptofilippine nr. 76.

4.

Heg. (11)

Opsturen mag ook: Redactie de Oosterpoorter, Oosterweg 13,

5.

Krijg je niet bij een discussie over eenrichtingsverkeer.

9724 CA, Groningen. Het vermelden van je straatnaam wordt

(3+10)

zeer op prijs gesteld. De winnaar ontvangt een gevulde bood-

6.

Boven de vijftien mag je hier niet wonen... (7)

schappentas ter waarde van € 20,-, ter beschikking gesteld

7.

… en dien je je per autoped of wandelwagen te verplaat-

door Coop Meeuwerderweg. De Coop neemt binnen een week

sen. (9)

na verschijnen via e-mail contact op.

8.

Zit in de weg… (15)

9.

… en deze ook/niet*. (11)

Oplossing cryptofilippine 75 – 50 jaar de Oosterpoorter:

10. Verkeerskundige of relatietherapeut. (11)

1. Buurtgenoten 2. Goed bericht 3. Puzzelhoekje 4. Lustrum

11. Coureur. (8)

5. Beter worden 6. Omslagartikel 7. Maat 8. Perton 9. Karak-

12. Vertoon je (niet) in een file. (8)

ter 10. Ellen 11. Tekstverwerker 12. Partijblad 13. Fuifnummer

13. Assistent voor degene die moeite heeft met online verga-

14. Feestrede 15. Nieuwsgierigheid 16. Bladgoud 17. Stukje

deren? (10)

18. Abraham 19. Sara 20. Vierkleurendruk.

14. Een nieuw stationsgebied? Dat wordt wéér een gekkenDe oplossing is: ECHT WAAR, AL VIJFTIG JAAR!

huis! (13) 15. Favoriete bestemming van de ramptoerist. (4+3+7) 16. Zit in een klein hoekje. (7)

De winnaar van de gevulde boodschappentas is Rik Wobben uit

* Doorhalen wat niet verlangd wordt.

de Barkmolenstraat. Van harte gefeliciteerd!

Na het correct invullen van de cryptofilippine verschijnt in de gekleurde vakjes de oplossing. Gelijke cijfers zijn gelijke let-

Groningen

ters.

Meeuwerderweg 96-98 1

3

1

10

4

2

7

8

3

8

3

10

4

8

4

5

6

7

3 4 5

2

7 8 9

5 7 10

5 1

9 2

10

6

1

7

4

10

5

4 6 11

13

2

14

2

10

15

8

6

3

10

5

5 1

7

7

8

3

6

9

10

4

4

12

5

10

8

10

1 5

6 4

2

3 1

9

10

9

6

1 16

7

1

6

7

9

6

2

9 3

7

3

50 JAAR! 17


ONDERHOUDSWINKEL Verhuur van steigers en gereedschap, voor de particulier en kleine ondernemer.

De winkel stopt! De losse verkoop van het laatst overgebleven gereedschap etc. gaat nog even door. Kijk op de site of kom naar de winkel om te zien wat er nog niet is verkocht.

Duinkerkenstraat 3a* 9723 BN Groningen Tel (050) 3184759

Nieuwe openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.00-16.00 uur.

*Vlakbij de Helperzoomtunnel

www.onderhoudswinkeloosterpoort.nl onderhoudswinkeloosterpoort@gmail.com

18 50 JAAR!


‘be my coral_be my rose’

versies van de koraalvormen noemt, te vervaardigen. Maandenlang kwamen Tanja en haar helpers op vrijdag bij elkaar om aan het project te werken. Dat dit altijd op vrijdag was had ook een beetje te maken met de wereldwijde actie ‘Fridays for Future’, die door de Zweedse tiener Greta Thunberg is gestart. De jonge milieuactiviste maakte grote indruk met haar protestacties en haar vele toespraken, onder andere op de klimaattop van de Verenigde Naties in New York in 2019. Brooddeeg De ‘fakes’ worden gemaakt van brooddeeg. De roze kleur wordt verkregen door het gebruik van rode biet of tubes

Gesamtwerk met een boodschap in galerie Noord

I

met kleurstoffen voor voedingsmiddelen. Tanja zocht naar materiaal dat ze niet

n galerie Noord aan de Nieuwstad in het centrum van

hoefde te bakken omdat ze niet de beschikking had over een

Groningen was een bijzondere tentoonstelling te zien,

oven. Geïnspireerd door Play Doh (vrij vertaald ‘speeldeeg’),

getiteld ‘be my coral_be my rose’. De expositie bestaat

speelgoedklei waar haar kinderen vroeger mee speelden, kwam

uit een zogeheten ‘Gesamtwerk” van Tanja Isbarn, een in

ze uit op brooddeeg als de ideale basis voor haar kunstwerk.

Berlijn geboren kunstenares die al jaren in Groningen woont,

“Je zou mijn kunst kunnen eten”, grapt Tanja. ‘be coral_be

in de Linie.

my my rose’ is dus zelf ook letterlijk kwetsbaar en voor haar

Jan Veenkamp (tekst en foto's)

voortbestaan ook sterk afhankelijk van omgevingsfactoren, net als het koraal. “Maar ook weer niet”, zo zegt Tanja, “Want ik heb grote plannen om hier mee verder te gaan, meer vormen

‘be my coral_be my rose’ gaat over het koraal, dat op dit

te maken, grotere tentoonstellingen te maken en er verder mee

moment ernstig bedreigd wordt door opwarming van de aarde

de wereld in te gaan. Een paar mensen van mijn groep hebben

door de klimaatverandering. De tentoonstelling bestaat uit

al aangegeven hier graag aan mee te willen werken!”

honderden vormen en elementen die refereren aan- en geïnspireerd zijn op het koraal én op de schoonheid en kwetsbaar-

Helaas gooide ook hier het corona-virus roet in het eten en

heid van, volgens Tanja, de mooiste bloem op aarde: de roos.

kon de tentoonstelling alleen op afspraak bezocht worden. En

Alles is gemaakt door enkele tientallen vrijwilligers, onder het

bij het verschijnen van deze krant is ‘be my coral_be my rose’

toeziend oog van Tanja zelf.

er helaas al niet meer. Maar Tanja is dus al druk bezig met een vervolg.

Fridays for Future ‘be my coral_be my rose’ is een oproep aan alle mensen om

www.tanjaisbarn.com

OO

zich het lot van het milieu in het algemeen en dat van het koraal in het bijzonder aan te trekken. Mensen zijn, net als een roos, van zichzelf mooi en kwetsbaar. We moeten dus ook begaan kunnen zijn met het ook prachtige én kwetsbare koraal, dat in gevaar is.”, zo vat Tanja het idee achter de tentoonstelling kort samen. “Ik had het in mijn hoofd om er een heel grote installatie van te maken. Net zo indrukwekkend als de koraalriffen zelf. Ik had dus veel hulp nodig.” En die hulp is er ook gekomen; ruim dertig mensen hebben meegewerkt. Dit waren vrienden, bekenden, buren, kunststudenten en collegakunstenaars. Sommigen kwamen maar een uurtje helpen, anderen hebben vanaf de start, in mei 2019, tot aan de voltooiing aan het project meegedaan. Er waren mensen bij die eigen manieren ontwikkelden om de ‘fakes’, zoals Tanja haar eigen

50 JAAR! 19


Hier had uw advertentie kunnen staan! ADVERTEREN IN

de Oosterpoorter

?

mail naar: oosterpoorter@gmail.com

20 50 JAAR!


I

maandelijks met een Grunneger kouke op bezoek in een

HEBBEN JULLIE VEEL CONTACT MET JULLIE BUREN?

van de vele hoekhuizen in onze wijk. Deze keer is dat bij

Tony: “Met onze overburen hebben we regelmatig contact

n de rubriek ‘Koek op de hoek’ gaat de Oosterpoorter

Tony Loode (63) en Hermen Pol (65). Ze wonen op de hoek

en ook met onze naaste buren. Onze dochter ging naar de

van de Alexanderstraat en de Blekerslaan met hun nieuwe

Borgmanschool. Daar leerden we de mensen kennen die in de

hondje Joep (6 maanden). Hun dochter is al lang uit huis en

nieuwe huizen aan de Blekerstraat waren gaan wonen. Ver-

woont ook in de stad. Tony werkte als opvoedondersteuner

schillende mensen uit die straat kennen we nog uit die tijd.”

bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. “Dat deed ik altijd met veel plezier, maar ik wilde meer tijd hebben voor andere

MISSEN JULLIE IETS IN DE WIJK?

dingen die ik leuk vond.” Ze stopte met haar baan en werd

Hermen: “Het voetgangerstunneltje bij het spoor. We moeten

vrijwilliger bij Tuin in de Stad (tuinindestad.nl), een creatieve,

nu een eind omlopen als je naar het Sterrebos wandelt. En

groene ontmoetingsplek in de wijk De Held. “Ik houd van

je merkt het, ik kom daar minder mensen uit de Oosterpoort

vaste planten, dus ik ben daar bezig met plantjes opkweken,

tegen nu.”

ik beheer de kas, waar we tomaten kweken, komkommers, aubergines, van alles. Er komen heel verschillende mensen

HEBBEN JULLIE EEN FAVORIETE PLEK IN DE WIJK?

op zo’n initiatief af, dat is wat me aantrekt, samenwerken

Tony: “Dat is denk ik toch gewoon hier mijn tuin.” Hermen:

en het daar verder uitbouwen.” Hermen werkte tot voor kort

“Ja, dat geldt voor mij ook denk ik.”

functie als regiobestuurder werkte ik aan het verbeteren van

BLIJF JULLIE HIER NOG HIER NOG LANG WONEN?

huisvesting en arbeidsomstandigheden van werknemers uit

Tony: “Zo lang mogelijk, dan nemen we wel een trapliftje.”

Oost-Europese landen. Ik reisde wekelijks vier keer heen en

OO

weer naar Utrecht. Ik koos er zelf voor om te stoppen en nu geniet ik van de vrijheid, dat ik niet meer geleefd wordt door mijn agenda. Ik ben nu in de kelder aan het klussen, verven, wat planken ophangen. Toen ik nog werkte kwam ik nooit aan dat soort dingen toe.”

Mirjam van der Feen (tekst en foto) HOE LANG WONEN JULLIE HIER AL? Tony: “Negentwintig jaar. Toen waren we de jongste mensen in de straat, nu horen we bij de oudsten. In 1992 was de huizenmarkt ook overspannen. Toen ik ging kijken moest ik nog dezelfde dag beslissen. Hermen: “Ik had het huis nog niet gezien toen we het kochten.”

HEBBEN JULLIE VEEL AAN HET HUIS GEDAAN? Tony: “We hebben in het begin niet eens zo veel gedaan. Geverfd, andere keukenkastjes.” Hermen: “En er zat een lattenplafond in, dat hebben we toen ook geschilderd. Maar uiteindelijk hebben we heel veel aangepakt. Nieuwe keuken, badkamer, muren opgeknapt, alles geschilderd, plafonds vernieuwd.”

WAT VINDEN JULLIE VAN DE WIJK? Tony: “Prima wonen hier, heerlijk rustig, je bent zo de stad mêleerd hier, dat is leuk. Omdat hier nog veel winkels zijn is het echt een dorp. Wel jammer is dat aan de Oosterweg inmiddels alle zaken zijn verdwenen. Toen wij hier kwamen zaten er nog een bakker en een slager.”

KENNEN JULLIE DE GESCHIEDENIS VAN DEZE PLEK? Hermen: “Dit was een voorname straat, hier woonden de Joodse directeuren van de textielfabrieken. Die mensen zijn allemaal omgebracht in de oorlog. Wie in dit huis woonden weten we niet.” Tony: “Voor het huis hiertegenover is dat wel bekend, daar liggen twee Stolpersteine voor het huis, ter nagedachtenis aan de bewoners.”

DE HOEK

uit en je bent snel in het centrum.” Hermen: “Het is zo ge-

Woon je ook op de hoek? En wil je meedoen aan deze rubriek? Mail naar: mvanderfeen@gmail.com

bij de vakbond FNV in Utrecht en Groningen. “In mijn laatste

KOEK OP

50 JAAR! 21


Brr... koud is het hĂŠ? Op koude dagen kan de temperatuur in jouw woning dalen. Wist je dat het belangrijk is om de verwarming vrij te houden? Anders komt de warmte niet goed de kamer in. Lees meer tips om bij koudere temperaturen jouw woning warm te houden op onze website.

www.nijestee.nl/kou

Al jarenlang vertrouwde opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

?

Nabij de Euroborg en A7 in de wijk De Linie. Rondleiding? Bel of mail ons. 050-5234690 info@kdvheppie.nl www.kdvheppie.nl Winschoterdiep 70 9723AB Groningen

22 50 JAAR!


EETGELEGENHEDEN IN DE OOSTERPOORT Cafés en restaurants zijn dicht. Bij een

van 11:00 tot 22:00

aantal kroegen (Merleyn, Kroeg van Klaas)

Pizza van pizzeria Il Forno of een maaltijd

op dinsdag, woensdag en donderdag.

uit de brasserie zoals spare ribs. Online

Bestellen voor 15:00 Afhalen tussen 17:30

kun je speciale biertjes kopen. Bij veel

RIMA

bestellen via de site. Donderdag t/m zater-

en 19:30 Kijk op de site voor het actuele

restaurants kun je eten afhalen en/ of

6Oosterweg 35

dag 17:00 tot 20:00, afhalen bij de entree

menu.

thuis laten bezorgen. Koop lokaal en steun

6 www.rima-groningen.nl

van de pizzeria.

de ondernemers. Laat als het kan thuis

Indonesische afhaalmaaltijden. Geopend

bezorgen door de restaurants zelf en niet

van 14:00 tot 20:00

door Thuisbezorgd o.i.d. Kijk altijd op de

WAH-HING DILEMMA

6 Oosterweg 74

6Boumaboulevard 380

6 050 - 3137294

site van het restaurant zelf. Hieronder een

CAFETARIA ‘DE MEEUW’

6 dilemma.coffee

Chinees restaurant

overzicht.

6 Frederikstraat 61

Geopend van 9:30 tot 16:30

Facebook : wah-hing

6 Facebook : cafetaria de Meeuw

Broodjes en koffie. Afhalen en bezorgen.

Geopend van 16:00 tot 21:00

Online bestellen via de site.

6 www.degrotefredrik.nl

DINNER SERVED

TAJ MAHAL

6 www.sushi-mall.nl

Een wisselend drie gangen weekmenu

6 Meeuwerderweg 119

6 Veemarktstraat 94

Dagelijks geopend van 13:00 tot 21:00.

wat dagelijks afgehaald kan worden. Voor

6 Facebook: Dinner Served

6 bestellen.tajmahalgroningen.nl

Bestellen en betalen via de website.

bestellen en het actuele menu zie de

Momenteel gesloten. Wilt u iets uit de win-

Indiaas restaurant

Afhalen en bezorgen.

website. Bestellen voor 16:00 en afhalen

kel? Olie, speciaal bier of balsamico dan

Geopend van 15:00 tot 22:00. Afhalen en

tussen 17:00 en 19:00.

kunt u een bericht sturen via facebook.

bezorgen. Online bestellen via de site.

DE GROTE FREDRIK BISTRO

SUSHI MALL 6 Het Hout 71

6 Frederiksplein 7

SUBWAY 6 Het Hout 151-152

FRIET VAN PIET

HORECA IN DE LEYHOEVE,

POORTERSHOES

6 www.thuisbezorgd.nl/subway-gronin-

6 Meeuwerderweg 112

PIZZA EN BRASSERIE

6 Oosterweg 13

gen-sontplein

6 www.cafetariafrietvanpiet.nl

6 Helperpark 258-L

6 www.poortershoes.nl

Broodjes. Geopend van 10:30 tot 19:00.

Online bestellen via de website. Geopend

6 www.leyhoeve.nl/voor-thuis

Een wisselend (3 gangen) weekmenu

Bestellen via thuisbezorgd.

THUIS UIT ETEN IN CORONA-TIJD DEZE MAAND: TAJ MAHAL

Het is de laatste avond voordat de avondklok zijn intrede doet. Dat betekent dat we niet als een malle onze Shag Paneer naar binnen hoeven te werken voordat één van ons beiden onvermijdelijk huiswaarts moet. We hebben de tijd. Het zit zo. Aangezien we

OORDEEL KWALITEIT - 8,5 SMAAK - 8,5 BEZORGING - 9 PRIJS/KWALITEIT - 9,5

jes van bladerdeeg gevuld met groenten en kruiden). Heerlijk! Totale kosten: 17,80 euro. Nog geen tientje per persoon. Taj is Indiaas, geen Chinees, maar met één portie kunnen een (redelijk)

geen restaurant meer binnenkomen beslui-

kleine en een (redelijk) grote eter ruim-

ten we gewoon gezellig bij elkaar te gaan

schoots toe. Vooraf en tijdens een lekkere

eten en een maaltijd te laten aanrukken.

IPA van de landelijke brouwer B., die daarmee een (h)eerlijke IPA voor een heel schap-

Dit keer dus van Indiaas Restaurant Taj

pelijke prijs brouwt.

Mahal aan de Veemarktstraat. Je kunt er even langsfietsen om je eten af te halen,

Na het bittere biertje glijdt het opgeroomde

bezorgen kan ook. En dan niet kiezen voor

kaas/ spinazie gerecht als de spreekwoor-

Thuisbezorgd of Uber Eats die zich brutaal

delijke melk en honing door je keelgat. Per-

naar boven hebben gewerkt als je Taj Mahal

soonlijk ben ik meer van de hete Anda Curry

googlet. Altijd even naar de site van de zaak

van hetzelfde huis, maar mijn tafelgenoot

zélf gaan als je wilt dat de centen die je uit-

heeft het niet zo op (te) pittig.

geeft in de zakken van de restauranthouder belanden en niet in die van die multinatio-

Benieuwd wat we volgende maand krijgen

nale überfietsers!

voorgeschoteld!

OO

We bestellen een vegetarisch gerecht Shag Paneer (spinazie met Indiase kaas, room en cashewnoten) plus twee Samosa (driehoek-

50 JAAR! 23


Aandachttrekkers Als je huis te koop staat, wil je natuurlijk zoveel mogelijk kijkers. Dan is de kans groter dat er een koper tussen zit. Dus wat hebben we bedacht? Aandachttrekkers! Van die kleine bordjes met grappige kreten en leuke icoontjes die de aandacht vestigen op jouw huis. Die aandachttrekkertjes plakken we naast het grotere ‘te koop’ bord dat we ook in allerlei smaken hebben. En het leuke is, jij mag kiezen! Wilden we even aandacht voor vragen, dank je wel.

Greinerstraat 6 Vanafprijs € 199.000,- k.k.

Langskomen 50 JAAR! 24 Griffeweg 19

Bellen 050 318 7102

App’en 06 3632 7796

Mailen info@mvdh.nl

Surfen www.mvdh.nl

Profile for Wijkkrant Oosterpoorter

De Oosterpoorter februari 2021  

De Oosterpoorter februari 2021  

Advertisement