__MAIN_TEXT__

Page 1

OOSTERPOORTER de

Jaargang 49 | December 2020 | Nummer 10


FYSIOTHERAPIE MANUELE THERAPIE DRY NEEDLING CENTRUM VOOR NEK- EN RUGKLACHTEN

FITNESS

Vraag nu de FIT-scan aan!

Personal Training Small-group fitness

Voor aanmelden en meer info, bel (050) 364 19 22 of (06) 45 26 07 89

30 FIT

MIN

UTE

IN

N!

Meeuwerderweg 2, Groningen info@fitwerk30.nl | www.fitwerk30.nl voorheen Fysiocompleet

F YS I OT H E R A P I E - F I T N E S S - P E R S O N A L T R A I N I N G

2


COLOFON

REDACTIONEEL

DE OOSTERPOORTER

Nog even dit. En door…. 2021!

3 ‘It’s the most wonderful time of the year!’, klinkt het Terschelling. De redactie en de vormgevers van de

UITGAVE Buurtoverleg Oosterpoort De Oosterpoorter verschijnt 10 x per jaar met een oplage van 4.000 exemplaren

zetten van de laatste mooie krant van het jaar, terwijl

CORRESPONDENTIE

jaar ook vervangen kunnen worden met: “It’s the

Oosterweg 13, 9724 CA Groningen, telefoon 06 49 30 90 51 Website: www.deoosterpoorter.nl E-mail: oosterpoorter@ gmail.com Twitter: @oosterpoorter

most awkward time of the year!”. Het is dan nu wel

Klaas Kloosterman

uw hoofdredacteur al lekker achterover zit te leunen in een voortijdige kerstvakantie. ‘It’s the most wonderful time of the year!’, had dit

kerstvakantie. Maar dat ís het dan ook wel. Dat het geen witte kerst meer is, daar zijn we zo langzamerhand wel aan gewend. Dat we - zoals de Vlamingen het zo mooi zeggen – niet meer op café kunnen of gezellig uit

Dirk de Rijk, Linda A. Stienstra, Alexandra Koning, Greetje de Vries, Mirjam van der Feen, Chris van Boetzelaer

Over missen gesproken: wat we zeker gaan missen is de

en de grafische markt zijn redenen om ‘per 31 december de deur achter ons dicht te trekken’, lezen we op de website. Rudi bedankt Arnold Pietersen en Hester

In het novembernummer besteedden we onder de

PRODUCTIE Drukkerij De Marge, Groningen

VERSPREIDING Jos Jansen op de Haar, Bonne Westerveld, Ferri Klootsema

VOLGEND NUMMER Sluitingsdatum kopij: 4 januari 2021. Verspreiding in het weekend van 16 januari 2021

burgemeester van Groningen

6-7 Een uurtje voor je buurtje en geef dan het schoonmaakstookje door...

10-11 Morgen komt mijn moeder: daarna mag ik instorten!

hebben gezet, is het mooi geweest. Leeftijd, gezondheid

ADVERTENTIES

Rudi Niemeijer, Ystvan de Jong

Peter Bootsma: Eerste groene

wel en wee in de Oosterpoort in mooi drukwerk om te

Drukkerij Scholma uit Bedum die de laatste tijd al veel

VORMGEVING

Duurzame doeners in de buurt:

samenwerking met drukkerij de Marge. Na 23 jaar het

ten Hoopen op pagina 9. Onze nieuwe drukker wordt

Daniel Janse, Luuk Verpaalen

Julia: Sterren in een filmpje met burgemeester Schuiling |

Drukkerij De Marge met pensioen

misschien wel een aantrekkelijke optie: nu voelt het

Evelien Brak, Ellen Heinen, Linda A. Stienstra

MEDEWERKERS

ook bij de Jumbo! | Mauro en

9

FOTOGRAFIE

Karin van der Zee

4-5 Buurtoverleg | Oosterpoorter nu

de kerstmaaltijden moet missen leek in andere jaren

EINDREDACTIE

REDACTIE

NIEUWS

eten: nee, dat went niet. Dat je je (schoon)familie en

koud aan. Een man weet niet wat ie mist…. Jan Veenkamp

Nog even dit. En door…. 2021!

vanuit de speakers in de kerstkraampjes op Midsland, Oosterpoorter zijn nog druk bezig met het in elkaar

HOOFDREDACTIE

REDACTIONEEL

ACHTERGROND EN OPINIE

12-13 Er is iets rot op de stoepen van Groningen

van de taken van de Marge voor zijn rekening nam.

noemer ‘Pioniers in de periferie’ aandacht aan de enthousiaste lezers van de Oosterpoorter in de Linie, Lunettenhof en Europapark. We realiseren ons dat we daar geen goed verspreidingspunt hebben. In de Oosterpoort kunnen mensen met een nee-nee sticker de Oosterpoorter halen bij de Coop of het Poortershoes. Lezers uit het Europapark e.o. kunnen vanaf nu terecht bij de JUMBO!! Zijn wij heel blij mee. Zo blij dat we onze oplage gelijk hebben opgehoogd naar 4.000 (!) exemplaren per maand. Zo eindigen we dit jaar toch nog een beetje in feeststemming – ondanks alle Corona-ellende. We gaan

RUBRIEKEN

15 Nog een verhaaltje... | (Huis)dieren in de Oosterpoort

16 Oosterkidzzz

17 Cryptofilippine

19 ‘Wij zijn aardlingen met de voeten op de grond, zonder ons te verheffen’

met een – noodgedwongen – klein groepje familieleden

21

kerst vieren. Daarna met een – noodgedwongen – klein

Koek op de hoek

groepje vrienden oud en nieuw. En dan knallen we (figuurlijk) 2021 in. Dan hebben we écht reden voor een

23 Agenda

feestje. De Oosterpoorter gaat dan haar 50e jaargang in! We wensen alle lezers fijne feestdagen toe. En vooral

FOTO VOORPAGINA Siese Veenstra

een heel gezond 2021. Denk om elkaar. En wees een beetje lief voor elkaar.

Klaas Kloosterman 3

Het volgende nummer verschijnt in het weekend van 16 januari 2021

Buurtkrant van de wijken Oosterpoort, de Meeuwen, de Linie, Europapark en Kop van Oost

INHOUD


GEMEENTE- EN BUURTNIEUWS op de brievenbus de krant kunnen afhalen. Daar komt nu verandering in. De JUMBO Euroborg is bereid gevonden om, eerst bij wijze van proef, als verspreidingspunt dienst te doen. Wij zijn blij onze lezers in genoemde buurten op deze manier van dienst te kunnen zijn. Mede door dit nieuwe verspreidingspunt breiden we onze oplage uit naar 4.000 In het buurtoverleg komen onderwerpen aan de orde die te

exemplaren per nummer.

OO

maken hebben met de Oosterpoort en omliggende wijken. Het buurtoverleg komt 10 keer per jaar bij elkaar: zie het schema onderaan dit bericht. Dit jaar lukte dat door Corona wat minder. Onlangs was er toch een kort BOO-overleg. Het buurtoverleg constateert dat de Onderhoudswinkel stopt, heel jammer. I n het januarinummer van de Oosterpoorter

Mauro en Julia: sterren in een filmpje met burgemeester Schuiling

komen we met een overzichtsartikel waarin wordt aangegeven

De Gemeente Groningen maakt sinds het begin van de

hoe het verder moet met de erfenis van de Onderhoudswinkel.

Coronacrisis hele leuke filmpjes voor kinderen. Burgemeester

Het buurtoverleg besluit de aanvraag voor de geplande

Koen Schuiling beantwoordt hierin vragen van kinderen over

opknapbeurt van de Speeltuinvereniging te gaan steunen met

Corona. Wie goed heeft opgelet, heeft gezien dat het filmpje

€1.000.

dat gemaakt is met tips hoe je veilig Sint-Maarten kunt

We doen bij deze een oproep aan enthousiastelingen die als

vieren is opgenomen in De Meeuwen. Twee jonge filmsterren

‘Oosterpoort-buurt-en-aangrenzende-straten-bewoner’

uit de Oosterpoort hielpen de burgemeester hierbij. Hier

het bestuur-BOO zouden willen komen versterken. Het BOO

wilden we meer over weten!

refereert hierbij aan de ‘Pioniers in de Periferie’, een artikel

Alexandra Koning (tekst en foto)

uit de vorige Oosterpoorter, waarbij inwoners uit Europapark, de Linie en Lunettenhof aangeven dat ook zij zich wel degelijk

Mauro Barske van negen jaar

‘Oosterpoorter’ voelen.

en zijn zus Julia van zeven

Voor volgend jaar zijn er op de volgende data BOO

zijn de sterren in het filmpje.

vergaderingen gepland (mits Corona geen roet in het eten

Ze hebben in De Meeuwen

gooit): 25 januari, 22 februari, 22 maart, 26 april, 24 mei, 28

gewoond en zijn net verhuisd.

juni, 23 augustus, 27 september, 25 oktober en 22 november.

Ze zijn door het filmpje herkend

De vergaderingen vinden plaats in het Poortershoes, aanvang 20.00 uur. U bent van harte welkom.

op straat en op school, dat

OO

Oosterpoorter nu ook bij de Jumbo!

vonden ze beiden wel grappig. Mauro en Julia in het filmpje

Om de burgemeester te helpen

voor Sint-Maarten

vonden ze heel erg leuk: ‘’De burgemeester was erg aardig,

maar soms ook een beetje serieus’’, vertelt Mauro. En toen hij voor hun een Sint-Maarten liedje ging zingen vonden ze dat hij mooi kon zingen. Zelf vinden ze dat Sint-Maarten niet zoveel verschilde met andere jaren, alleen was al het snoep verpakt en alles op anderhalve meter. Dat was wel een beetje lastig want ‘dan moet je veel harder zingen dan anders’. Mauro was de dag na Sint-Maarten dan ook zijn stem kwijt. Nu ze verhuisd zijn missen Mauro en Julia de Oosterpoort wel een beetje. Maar ze hebben nog veel vriendjes en vriendinnetjes hier in de buurt en komen nog regelmatig

Naast dat de Jumbo ook te vinden is in de Oosterpoort is de Oosterpoorter nu ook te vinden in de Jumbo.

terug. Er is dus een kans dat je deze beroemdheden tegenkomt hier op straat. Gelukkig vinden deze filmsterren handtekeningen uitdelen geen probleem.

Uit het artikel ‘Pioniers in de periferie’ van het

De filmpjes zijn te vinden op het Twitter- en Facebookaccount

novembernummer van de Oosterpoorter bleek dat de

van de Gemeente Groningen en op YouTube. Heb jij ook een

wijkkrant ook veel en graag gelezen wordt in de Linie,

vraag voor de burgemeester Schuiling over Corona? Maak een

Lunettenhof en Europark. Tot nu toe hadden wij daar nog

filmpje met je vraag en Whatsapp het naar 06 - 25 18 48 32.

geen verspreidingspunt waar mensen met een nee-nee sticker

4

OO


DUURZAME DOENERS IN DE BUURT

Peter Bootsma: Eerste groene burgemeester van Groningen “We zijn de eerste generatie die met klimaatverandering te maken heeft en

de laatste die er wat aan kan doen”. Deze uitspraak is tekenend voor de missie van onze eerste groene burgemeester. Peter Bootsma heeft er nu krap twee maanden op zitten sinds zijn benoeming en er is intussen op zijn website www. groeneburgemeester.nl een überlange lijst verschenen. Vol wensen, vragen, ideeën en problemen van burgers met betrekking tot klimaatveranderingen. En hij woont in onze Oosterpoort, dus alle reden voor een

lijst van 50 bewonersorganisaties. Zij hebben allemaal een verzoek gehad om kennis te maken met mij en te gaan praten over klimaatadaptie. Ik ben verzamelpunt wat dat betreft en wil alles horen. Ik overleg in kleine clubjes maar wel vaak met een aantal buurten tegelijk om de gezamenlijke initiatieven en problemen te inventariseren en eventueel aan elkaar te koppelen. Wat moet worden aangepakt, waar kan ik helpen? Het buurtoverleg van de Oosterpoort heeft natuurlijk ook een uitnodiging ontvangen. Inmiddels heb ik met tien bewonersorganisaties afspraken voor een digitaal overleg.” Krijg je ook hulp bij je werkzaamheden? “Drie van de andere burgemeesterskandidaten willen en kunnen mij helpen. Ieder met hun eigen kwaliteit. Verder zal ik alle hulp die mij wordt aangeboden gaan inzetten om ook alle vragen over klimaatadaptie te kunnen blijven beantwoorden.”

interview.

Vragen stellen kan iedereen aan: info@groeneburgemeester.nl

Voornaamste onderwerp van de groene

Hoe ver is Groningen op het gebied van klimaatadaptatie?

burgemeester is: klimaatadaptie. Oftewel hoe wij ons

“Op www.klimaatbestendig.nl kun je zien wat de gemeente

aanpassen op het veranderende klimaat. Wat is jouw rol als

Groningen al doet aan klimaatadaptie en hier staan

groene burgemeester?

verschillende adviezen voor iedereen. Ook informatie over

“Het is een vrijwilligersfunctie die compleet nieuw is en die

allerlei subsidieregelingen kun je hier vinden. En we willen

ik mag invullen zoals ik wil. Ook al is het een nieuwe functie,

ideeën! Ik heb een geweldig idee binnengekregen van twee

iedereen heeft toch een beeld bij wat een groene burgemeester

studenten die aan de Vismarkt wonen en iets willen doen aan

is: iemand die verbinding legt tussen burgers en overheid en

de hitte aldaar. Het is in dit deel van de stad soms ‘s zomers

initiatieven ondersteunt op het gebied van klimaatadaptie. Ik

echt niet te doen. Zij bedachten als verkoeling een gigantische

heb vier uur per week maar ik besteed er veel meer tijd aan en

pergola. Ze hebben hier een prachtige schets van gemaakt die

dat wil ik ook. We moeten nu in actie komen.”

misschien gebruikt gaat worden! Misschien ook op een grote asfaltvlakte als het Sontplein, als schaduwmaker. Met dit soort

Zoals de afgelopen zomers; aanhoudende hitte en korte

ideeën ga ik naar de gemeente. Ik heb makkelijk ingang bij de

heftige regenbuien met veel wateroverlast. Als je naar onze

wethouders en kan fungeren als hefboom voor een idee en zo

buurt kijkt, wat zouden we kunnen doen tegen wateroverlast?

zorgen dat er animo voor komt en geld wordt vrijgemaakt. Als

“Ik ben nu bezig met een project rondom regenwateropvang

jij als inwoner een echt goed idee hebt heb je dus niet per se

en dat zou hier in de Oosterpoort heel goed toepasbaar kunnen

een budget nodig!”

zijn. Het systeem is ontwikkeld door een ingenieur en het is nieuw voor Nederland. De wateroverlast is enorm toegenomen

Duurzaamheid en democratie

en het riool wordt overbelast. Je kan het teveel aan regenwater

Bootsma is ook voorzitter van de Vereniging Noorden

ook opvangen en gebruiken. In gebouwen met een kruipruimte

Duurzaam die zich bezighoudt met duurzaamheid en

kan je een systeem met waterzakken plaatsen. Hier stroomt

democratie. Het is volgens hem heel hard nodig dat bewoners

dan via de regenpijpen het water in. Een kastje controleert de

en deskundigen meer samen verantwoordelijk zijn en

waterhoeveelheid. Vervolgens kan je dit aansluiten op de wc’s

ondernemen op het gebied van duurzaamheid. En dat daar

via een pompsysteem. Ik wil graag eerst een aantal gebouwen

budget voor komt. De geïnteresseerden kunnen dit op de

in Groningen voorzien van dit systeem en deze ook laten

website (www.noordenduurzaam.nl) verder bekijken.

fungeren als demonstratieproject voor de buurt en andere belangstellenden. Het Poortershoes is bijvoorbeeld een goede

Duurzaam doen is actief bezig zijn

optie. Hier zijn we al mee bezig. De wethouder zegt dat ze blij

Peter is een goede verteller en luisteraar. Hij mixt en matcht

is met alles wat bespaard wordt op het riool. Ik wil met het

zijn kennis (en kennissen) tot hij een oplossing vindt.

geld dat vrijkomt graag dit soort voorbeeldprojecten helpen

Echt waar, ik heb er alle vertrouwen in dat onze groene

financieren.”

burgemeester er werk van gaat maken! Volg hem op zijn website en stel hem vragen!

OO

Politici, ambtenaren, burgers, wetenschappers, Peter praat met iedereen even makkelijk en hij kan ze ook goed bij elkaar brengen. Hij zit al een leven lang in allerlei besturen, dus dat gaat hem heel goed af. “Ik benader zelf buurten in de hele gemeente, heb nu een

Wil je meer weten over duurzaamheid in de buurt, kijk op www.oosterpoortduurzaam.nl

5


Een uurtje voor je buurtje

en geef dan het schoonmaakstokje door

A

nnemiek leerde Simon kennen op een door de Gasunie georganiseerde bijeenkomst in Loppersum. De Gasunie deed een onderzoek naar haar imago in

verband met de aardbevingsschade. Het viel Annemiek toen al op dat die lange slanke man wel verdacht veel over bouw wist. Een jaar later kwamen ze elkaar weer tegen. Dit keer in cafetaria Friet van Piet alwaar Marco Agema de eerste stappen zette om met een groepje Oosterpoorters iets te gaan ondernemen voor de verduurzaming van de wijk. Inmiddels zitten Simon en Annemiek al enige jaren in het bestuur van buurtcentrum Het Poortershoes.

Annemiek Vos versus Simon de Vries Wonen Het is een druilerige zaterdagochtend als ik naar de Eelkemastraat fiets waar Simon woont (voor wie dat nog niet wist, dat is dus in De Nieuwe Linie). We beginnen eerst maar even met koffie want het weer is niet echt aantrekkelijk om er uit te gaan. Simon woont sinds twee jaar naar alle tevredenheid in dit nieuwe stukje Oosterpoort. Het is een ruim licht huis met een prachtig uitzicht op het water. Die ruimte wordt goed benut en dat moet ook wel want Simon en partner Maaike hebben 4 kinderen: Bente, Maud en de tweeling Jort en Kalle. Als we naar buiten gaan om papier te prikken volgen Olijfje, Pipa en Duck Duck. En nee dat zijn niet de hondjes, maar drie grote bruine kippen! Achtergrond Simon is geboren en getogen in Sneek. Na de middelbare school is hij in Leeuwarden HTS Bouwkunde gaan doen. Na deze opleiding voltooid te hebben heeft hij in Tilburg nog een jaar Bedrijfskunde gedaan. Ondertussen was de verkering met Maaike ook al aan. Ze woonden in een hofje in de Kleine Rozenstraat. Na ook nog even in de Herestraat gewoond te hebben belandden ze in de Oosterpoort. Eerst in de Van Julsinghastraat en toen in de Barkmolenstraat en uiteindelijk in de Eelkemastraat. Simon werkt ondertussen als projectleider in de bouw. Als je zo’n beroep hebt hou je waarschijnlijk wel van organiseren en dat is ook zo want Simon heeft al heel wat leuke projecten in de Oosterpoort op zijn naam staan. Bijvoorbeeld het jaarlijkse Halloweenfeest, waarbij kinderen uit de Oosterpoort kunnen griezelen in het Sterrebos. Dat begon met een wat kleiner groepje kinderen maar is inmiddels uitgegroeid tot een vast ritueel met ruim honderd (!) kids. De Speeltuinvereniging heeft het event inmiddels overgenomen. Ook de vier varkentjes die een jaartje in de Barkmolen scharrelden op een stuk

6

Foto: Annemiek Vos


braakliggend terrein waren het idee van Simon. Hij heeft het

allemaal iets te druk voor de omgeving.

niet van een vreemde. Zijn vader was ook altijd betrokken bij verenigingen, vertelt hij. Het grappige is dat ook Simon weer

Poortershoes

als voorbeeld dient voor zijn kinderen want dochter Bente

We kunnen het natuurlijk niet laten om het toch ook nog

regelde met een groepje kinderen een heuse watertrampoline

even over het Poortershoes te hebben. Het is natuurlijk ideaal

voor de buurt! Dit werd iets te succesvol want het water in De

om iemand in het bestuur te hebben die verstand heeft van

Nieuwe Linie is zich zo langzamerhand aan het ontwikkelen

bouwen. Zoals degenen die wel eens in het Poortershoes

tot een soort tweede stadsstrand. Je kunt er heerlijk zwemmen

komen weten, hebben wij sinds vorig jaar een spiksplinter

en in het gras liggen en dat ontdekken steeds meer mensen en

nieuwe keuken. Dat was een grote klus maar er staat nog iets

met die grappige trampoline midden in het watertje werd het

groots aan te komen. Simon en ik besluiten dat we hier wel een primeurtje mogen weggeven want het hele gebouw gaat volgend voorjaar in de originele kleuren geschilderd worden! Daar zijn heel wat gesprekken met allerlei partijen aan vooraf gegaan dus daar zijn we best een beetje trots op. Ik vraag aan Simon wat hij denkt over hoe we het Poortershoes voor de buurt nog beter op de kaart kunnen zetten. “Een mooi terras aan de voorkant waar je lekker een kop koffie kunt drinken of kunt lunchen”, zegt Simon. Ik moet zeggen dat mij dat ook helemaal niet verkeerd lijkt. Buurt Ondertussen laat Simon me zien hoe mooi De Nieuwe Linie geworden is. Veel groen en leuke speeldingen voor de kinderen en het water met de mooie nieuwe loopbrug. ”De mensen kennen elkaar hier allemaal wel zo’n beetje”, vertelt Simon. Er zijn aardig wat mensen doorgestroomd vanuit de Barkmolenstraat, de Linie en vanuit het oude gedeelte van de Oosterpoort. We lopen richting het blokje huizen tegenover het nieuwe station. Aan de buitenkant ziet het er nogal gesloten uit maar aan de binnenkant is het een verzameling tuintjes rondom een soort binnenplaats. Ik had dat nog nooit gezien. Het is een aanrader om daar eens rond te gaan wandelen. Je kunt zelfs een heel sporttrajectje volgen! Dat heeft de gemeente mooi aangelegd. Erg veel vuil valt er ook niet te prikken. Misschien werkt zo’n mooi verzorgde omgeving daar ook wel aan mee? “Eigenlijk is de Oosterpoort de Jordaan van het Noorden.”, zegt Simon, “Gezelligheid, mensen van verschillende afkomst die in harmonie en op een open manier met elkaar omgaan, zo zie ik de Oosterpoort.” En dat leek mij een prachtige afsluiter voor dit stukje. PS. We waren wel twee kippen kwijt na afloop, maar die doken gelukkig later weer op uit de bosjes....OO

7


DE COPYSHOP IN JE EIGEN BUURT

COPY SYSTEMS

printen kopiëren visitekaartjes geboortekaarten trouwkaarten uitnodigingen flyers rapportage verslagen inbinden lamineren scannen studentenkorting faxen

TEXTIELBEDRUKKING

Openingstijden: Ma. t/m vr. 08.30 - 18.00 uur Zaterdag 10.00 - 16.00 uur

Maakt meer van uw werk

sso

ug Ter

in

a het

nt

e rtim

Kerst-/Nieuwjaarskaarten Wij helpen u weer graag met het maken van uw kaart!

Geen feestdagen-bezoek, dan is een kaartje een fijn en positief gebaar!

Scriptie printen? altijd speciale lage prijs!! Meeuwerderweg 109, 9724 ER Groningen Tel. 050 - 318 78 40

Website: www.copy-systems.nl E-mail: info@copy-systems.nl

8

GRATIS INLOOPSPREEKUUR Wil jij energie besparen? Kom naar het gratis inloopspreekuur (tussen 19.00 uur en 21.00 uur) in het Poortershoes op: 11 januari 2021 25 januari 2021 Wij maken een GRATIS ONTWERP

WE WENSEN JULLIE EEN DUURZAAM 2021 ! naar uw wensen!

10%

Wil je meer weten over Oosterpoort Duurzaam of wil je meewerken in een team? Kijk op onze website: www.oosterpoortduurzaam.nl.


Drukkerij De Marge met pensioen Na 23 jaar gaat de Oosterpoorter naar collega Scholma

Rudi Niemeijer (tekst en foto)

V

aan een ziekenhuisbed. Zus en partner namen de diensten waar. Toen Arnold terugkwam draaide de drukkerij als

oor u ligt de laatste Oosterpoorter die door drukkerij

een geoliede machine. Arnold moest zelfs op zoek naar

De Marge is gedrukt. In december stopt De Marge

personele uitbreiding. Dat werd Hester, die zelf al eerder een

er vanwege pensioen en ziekte mee. Ruim 23 jaar

drukkerij had gehad. In 1997 startte bij notariële oprichting

intensieve samenwerking tussen de vrijwilligers van de

Vennootschap Onder Firma drukkerij De Marge, met twee

Oosterpoorter en een uniek persoonlijke en professionele

gelijkwaardige vennoten Arnold Pietersen en Hester ten

drukkerij komt hiermee ten einde.

Hoopen.

Het lijkt een lastig interview te worden als ik de drukkerij

Vrijwilligers

binnenloop waar we anders iedere maand dozen vol net

De Marge had al snel een goede naam in de stad en veel buurtkranten kwamen uiteindelijk bij het

gedrukte Oosterpoorters zagen staan. De inventaris is nu grotendeels weggegeven. De

drukkersduo terecht. Zij namen de tijd om de

ene vennoot van De Marge is door ziekte

vrijwilligers, die zonder uitzondering nog nooit

geveld en de andere telt de dagen af tot

eerder een drukkerij van binnen hadden gezien,

het pand weer aan eigenaar Patrimonium

te helpen. Andersom werkte ook: als er gevouwen en geniet moest worden waren de vrijwilligers

wordt opgeleverd. Toch is de ontvangst door oprichter Arnold hartelijk en zit ik al snel met

van harte welkom om in de drukkerij de handen uit de

hem aan de koffie aan de keukentafel. We

mouwen te steken. Arnold herinnert zich dit nog maar al

kletsen wat over gemeenschappelijke interesses

te goed. Zij kwamen soms met vele mensen sterk de hele avond vellen papier vergaren, nieten en verpakken. De

en al snel blijkt van een lastig interview geen sprake meer.

De ABdick 275

eerste Oosterpoorter kwam aldus in 1997 van de ABdick 275. En (bijna) zonder uitzondering zijn er in de daaropvolgende 23

Project F

jaren tien keer per jaar een paar duizend Oosterpoorters door

Arnold is zijn carrière eind jaren ‘80 als huisdrukker begonnen

drukkerij De Marge verzorgd.

bij ‘Project F’, genoemd naar het voormalige Frascatigebouw. Zonder enige ervaring in het drukkersvak maar

Samenwerking

met een kien oog voor gedrukt werk, gevoed door jarenlang

De laatste jaren zijn de fotografische processen vervangen door

bibliotheekbezoek in het Noord-Hollandse Schellinkhout,

digitale procedés. Deze zijn door Hester met gemak opgepakt

breidde Arnold de drukkersdiensten van Project F verder uit.

en aan de vrijwilligers uitgelegd. Ook de opmakers van de

Vervolgens werd stichting De Marge opgericht. Arnold kon nu

Oosterpoorter hebben veel van hun kennis en handigheid aan

drukwerk en inbinddiensten met een eigen boekhouding gaan

de adviezen van Hester en Arnold te danken. De Marge was

aanbieden.

echter niet alleen handig in kwaliteit en advies: samenwerken met andere Groningse drukkers en binders was ook heel

VOF De Marge

normaal. De vierkleurendruk van de Oosterpoorter werd

In 1992 werd het pand van de Fiat garage Huizinga aan de

aan collega Scholma uitbesteed om de door Arnold gezochte

A Kerkhof 18 gesplitst in verschillende bedrijfspanden. De

kwaliteit te kunnen realiseren.

Marge verhuisde naar een riante ruimte aan de A Kerkhof 20b, dat eerst nog naar nieuwe auto’s en benzine rook

Afscheid nemen van onze vertrouwde en gewaardeerde

voordat de geur van drukinkt dat kon verdringen. Arnold

drukkers aan de A Kerkhof is onvermijdelijk maar we troosten

herinnert zich nog dat hij het pand met zijn gezin betrok,

ons met de wetenschap dat de druk van de Oosterpoorter in

een donkere kamer installeerde, de drukpers een plek gaf

goede handen is bij Scholma. We wensen Arnold en Hester het

en handige stellages en werktafels liet maken. Toch zat het

allerbeste en kijken met plezier terug naar de fantastische (en

ongeluk in een klein hoekje (of in Arnold’s geval een grote

ieder jaar betere) resultaten die we altijd bij De Marge hebben

ladder); een onfortuinlijke val kluisterde hem maandenlang

geboekt.

OO

9


‘Morgen komt mijn moeder:

B

ij de tentoonstelling van David Bowie werd ze nog als

helpen met de opbouw lieten verstek gaan: “We hebben veel

schoonmaker ingehuurd. Bij die van de Rolling Stones

zelf moeten doen”.

was ze projectmanager. Het is snel gegaan met de in

de Oosterpoort geboren (1992) en getogen Muriel Ramuz.

Muriel is blij dat de tentoonstelling twee dagen later geopend

Twee dagen voor de opening van ‘Unzipped’ lopen we met

wordt voor het publiek. “De laatste weken zijn we echt

Muriel langs de gitaren van Keith, de dulcimer van Brian

24/7 bezig om alles op tijd af te hebben. Ik ben kapot. Zo

en de jasjes van Mick. Tussendoor vertelt Muriel hoe het

nu en dan doe ik even een dutje op Mick z’n bed in het

museum ten tijde van Corona deze prachtige tentoonstelling

nagebouwde appartement”, grapt ze. Dat bed doet in gorigheid

wist te realiseren.

nauwelijks onder voor de overvolle asbakken en de torenhoge

Klaas Kloosterman en Alexandra Koning

opgestapelde afwas met fish & chips resten in vergevorderde staat van ontbinding.

We lopen met z’n drieën door het museum waar al tijden

Morgen is de pre-opening voor speciale gasten: “Dan komt

geen bezoeker is toegelaten. Een vreemde gewaarwording.

mijn moeder ook, die is een echte Stones-fan. Zij was er

Door de lege ruimtes struint er hier en daar nóg een journalist

natuurlijk ook bij in 1999 toen de Stones op de drafbaan

rond die ook een stukje voor zijn krant moet schrijven. Eén

speelden. Ik niet. Toen was ik zeven. Dat mijn moeder

van hen heeft al snel door dat Muriel geen bezoeker is en

langskomt zie ik als een soort van afsluiting voor mijzelf.

haakt aan. “Bent u van het museum?”, klinkt het met een onvervalst Vlaams accent. Dankzij de digitale persconferentie weet hij dat alles van de tentoonstelling later weer wordt opgeslagen in drie grote pakhuizen in Londen. Of Muriel weet wat de exacte locatie van die pakhuizen is? Dat weet Muriel niet. We blijven staan bij het nagebouwde appartement van Mick, Keith en Brian in Edith Grove. Het soort studentenhuis als dat van ons vroeger, alleen dan nóg viezer. Mick studeerde, de rest zat de godganse dag muziek te maken, bier te drinken en te roken, te roken en te roken. Hoe zit het nu met al die peuken? “Die worden na de tentoonstelling weer

Appartement van de Stones aan Edith Grove. Foto: Alexandra Koning

netjes ingepakt in grote boxen en dan op naar de volgende

Daarna mag ik instorten.”

tentoonstelling (Marseille volgend jaar juni). Het steekt allemaal nogal nauw. Alle peuken en onderbroeken worden

We gaan een verdieping omhoog en banen ons een weg door

op een volgende tentoonstelling op exact weer dezelfde

de gitaren van Keith (Klaas) en de (heel veel) jasjes van Mick

manier neergelegd. “Ik mocht daar niks aan veranderen”,

(Alexandra). “En allemaal origineel hè. Mick was eigenlijk

zegt Muriel, “Het enige wat ik heb toegevoegd is dat ik wat

de enige van de Stones die alles vanaf het begin bewaarde.”

peper op een gebakken ei heb gestrooid.” Toen alles er volgens

Alexandra wil wel graag een jasje met tijgermotief mee

Groningen goed voorstond heeft Muriel de conservator van

naar huis. Klaas de 24 sporen recorder wel. Een mens wordt

de tentoonstelling, Ileen Gallagher, met een cameraatje

hebberig bij het zien van al dit moois. We vragen of het

rondgeleid. Ze was tevreden. Ileen, woonachtig in Amerika,

museum goed verzekerd is: dat is zo!

was van plan persoonlijk langs te komen, maar door Corona lukte dat natuurlijk niet. Ook allerlei technici die zouden

10

We gaan de trap omhoog naar de derde verdieping. De finale.


daarna mag ik instorten!’ Een assistent van Muriel wacht ons op. Zal ik opstarten?

weergegeven door de meest geavanceerde techniek. Muriel

Projectoren flitsen aan. Geluid dendert uit de boxen. We zijn

kijkt op haar telefoon; ze is alweer elders nodig. We lopen

getuige van het concert dat de Stones gaven in Havana, Cuba.

naar beneden en kijken nog even bij de merchandise. Als we

Zo’n optreden wordt door meerdere camera’s vastgelegd.

naar buiten lopen zien we Muriel - nu voor het eerst zonder

Normaliter bepaalt een regisseur wat de kijker te zien krijgt.

mondkapje - alweer druk in de weer met het uitladen van

Nu worden alle beelden geprojecteerd op vijf, zes schermen.

een bestelbusje. Druk, druk, druk! Morgen komt haar moeder

We staan met z’n drieën on stage! Bij de Stones! We laten ons

kijken. Bij de opening voor de VIPs. Daarna mag ze instorten.

meeslepen door de tijdloze rock ’n roll, vastgelegd met- en

Nagebouwde Olympic Studio. Foto: Alexandra Koning De tentoonstelling van de Rolling Stones heeft ook een vette link met

Op de vraag wat zijn eigen favoriet is van de getoonde werken komt

talent uit de eigen Oosterpoort. Zowel projectleider Muriel Ramuz als

hij met deze foto van Keith Richards: ‘’Het was best nog wel lastig

fotograaf Andy Zuidema wonen in ons verspreidingsgebied.

om uiteindelijk de zeven foto’s die nu in het museum hangen te selecteren. Bij een optreden van The Rolling Stones maak je zoveel

Als je iemand met een dikke grijns

prachtige foto’s! Voor de Oosterpoorter

door onze buurt ziet lopen bestaat

heb ik gekozen voor deze foto van

de kans dat Andy Zuidema net

Keith Richards omdat er zoveel gevoel

voorbijkomt. Hij is trots en blij verrast

vanaf straalt. Je ziet dat hij echt heeft

dat zijn werk een eigen zaal heeft

geleefd door alle tekeningen in zijn

gekregen binnen de Rolling Stones-

huid. Ondanks zoveel jaren optreden zie

tentoonstelling. Andy werkt als

je nog steeds zijn plezier en passie bij

fotograaf in binnen- en buitenland en

het maken van muziek. Hij slaat net zijn

maakte concertfoto’s van o.a. Queen,

gitaar aan en als je naar zijn ogen kijkt

Coldplay, Metallica en natuurlijk The

zie je daar zoveel gevoel uit spreken.

Rolling Stones. Zowel het museum

Prachtig om dit te zien bij iemand die

als het management van de band waren onder de indruk van zijn foto’s. ‘’Meer dan een jaar geleden

duizenden optredens in bijna 60 jaar tijd Keith Richards. Foto: Andy Zuiderma

begonnen de gesprekken. Ik dacht eerst dat het om één foto zou gaan maar uiteindelijk werden het er zeven, die ik gemaakt heb tijdens een concert van de Stones in 2017 in Arnhem.“ Speciaal voor deze tentoonstelling is het boek ‘Just my imagination’ verschenen met zijn werk.

heeft gedaan! Ik vind het echt iconisch hoe hij er op staat. De foto is vrij grafisch

in compositie, vlakverdeling en kleurgebruik. Zijn gitaar en outfit passen perfect bij wat er op de achtergrond geprojecteerd wordt. Het is echt een ‘moment’ van hem zelf tijdens een grote show in een vol stadion. Keith houdt van blues en dat kun je in deze foto zien. Blues is spelen met passie!’’

11


O

p de vaak smalle stoepen in de straten tussen de

overdekte stallingen, ‘meer concentreren’ en ‘mogelijkheid tot

Oosterweg en de Meeuwerderweg en tussen de

vastmaken slot’. Van de oplossingen die Team Groen op het

Meeuwerderweg en het Winschoterdiep is het

formulier suggereert, vinden ‘extra fietsenrekken op nu nog

vaak dringen. De stoep dient als het even kan als lounge,

lege plekken’ en ‘meer beplanting’ de meeste instemming.

voortuin en fietsenstalling. En dat was al zo vóór de komst

Een ‘zitje of bankje’ en een overdekte fietsenstalling op de

van swapfiets en deelscooter. Wat daarbij ondergesneeuwd

hoek Jacob/Alexander vindt men ook een goed idee. De meeste

raakte is het feit dat het hier om publieke, door ons allen

respondenten staan positief tegenover het voorgestelde plan en

gedeelde ruimte gaat. Hier een verslag van twee verschillende

de helft van hen wil er ook actief aan meewerken.

manieren om dit gemeenschappelijk aspect van de stoep weer onder de aandacht te brengen.

Dirk de Rijk (m.m.v. Jan Veenkamp)

Dit is een resultaat waar Team Groen mee uit de voeten kan. Els merkt glimlachend op al wel enige bescheidenheid geleerd te hebben. “De Jacobstraat heeft eigenlijk best druk verkeer. De Alexanderstraat niet. Dus kon er op die hoek wel een parkje

STIMULEREN

komen, dacht ik. Een Alexanderplatz!” Helaas, het trafohuisje

Met fietsoverlast hebben Antoine van Duyn, Guda Faber en Els

en de ondergrondse vuilstortcontainer ter plekke moesten

de Graaf slechts zijdelings te maken. Ze zijn actief in Team

goed bereikbaar blijven, vond de gemeente, onder andere voor

Er is ie

Groen, onderdeel van de werkgroep Oosterpoort Duurzaam. Deze werkgroep streeft in samenwerking met de gemeente naar vergroening van onze wijk. Voor het straatbeeld betekent dat ook een uitnodigende, verzorgde omgeving waarvoor buurtbewoners zich verantwoordelijk voelen. In de Jacobstraat en de Alexanderstraat schort daar wel het een en ander aan, stelde Els de Graaf vast. Zij startte een actie voor meer groen en betere fietsparkeergelegenheid en hoopte zo van de ernstig verrommelde hoek van beide straten en passant een ontmoetingsplek te maken. Team Groen startte een enquête onder de bewoners met de vraag of zij de overlast van de lukraak geparkeerde fietsen herkenden. En wat zij van de aangedragen oplossingen vonden. Een laatste vraag betrof de bereidheid om eigenhandig aan verbetering van de situatie mee te werken. Ik sprak met Antoine, Guda en Els nadat die de ingevulde enquêteformulieren hadden teruggekregen. Mijn eerste vraag gold hun eigen oordeel over het woonklimaat in onze wijk. Alle drie wonen ze graag in de Oosterpoort maar tegelijkertijd zijn ze het erover eens dat hun woonomgeving er niet op vooruitgaat. Waar dit ‘m in zit? Een verschraling van het winkelaanbod, een minder actieve winkeliersvereniging? Het feit dat ze geen kinderen in de basisschoolleeftijd meer hebben? Els woont nu zes jaar naar tevredenheid in de Jacobstraat. Ze heeft een heel fijn huis, met achtertuin. Ze spreekt van een gemoedelijk buurtje waar echter het verloop groter wordt en de contacten oppervlakkiger. Bij Guda in de Albertstraat is de continuïteit groter en bij Antoine in de Blekerslaan ook: “Die heet laan, maar je vindt er geen enkele boom.” Onlangs hebben de bewoners daar een mooie stap in een groenere richting gemaakt; er werden in één klap dertien geveltuintjes aangelegd. Als beloning voor dit gezamenlijk

op de stoe Groni

Foto: Els de Graaf

Fietsoverlast – gewen ongewenst gedrag corri

optrekken schonk de gemeente plantjes en bloembollen. Terug naar de enquête: de respons mag gezien het aantal uitgezette formulieren bescheiden lijken maar stemt toch tevreden. Zoals te verwachten was viel het aandeel van de

vrachtwagens. Een ander idee betrof de nooit gebruikte inrit

studentenhuizen tegen. Ongeveer de helft van de respondenten

tegenover het trafohuisje. Daar zou een fietsenflat gebouwd

geeft aan last te hebben van fietsen in de straat. Bijna iedereen

kunnen worden! Via het kadaster achterhaalde ze de eigenaar

heeft wel belang bij meer groen. De helft geeft aan zelf ideeën

van deze grond. Maar als die zijn eigendom liever laat voort

te hebben voor beter fietsparkeren, zoals bijvoorbeeld het

vegeteren houdt alles op. “Je moet met een grote ambitie

weghalen van oude fietsen (waar de gemeente nu ook werk

beginnen en je dan aanpassen aan de situatie: van park naar

van maakt: zie kader), plaatsing in eigen tuin of schuur,

perkje!”

12


Ik vraag de initiatiefneemsters of ze door diezelfde gemeente

gemeentemedewerker door. Die achtte zich alleen

die hun nu terzijde staat straks niet tot politieagenten gemaakt

verantwoordelijk voor enkele door de gemeente aangewezen

worden als talloze swapfietsen uit gemakzucht nog altijd vlak

‘locaties waar fietsen alleen in de rekken mogen worden

voor de eigen huisdeur en niet in die nieuwe rekken geplaatst

geplaatst’. Iets wat op de Warmoesstraat duidelijk niet van

worden. En zo de doorgang versperren en de veiligheid van

toepassing is. Hierop verzocht ik de gemeente telefonisch, het

voetgangers in gevaar brengen. Ze ontkennen dat. En mocht

zal inmiddels begin november geweest zijn, handelend op te

hun project niet het gewenste resultaat hebben dan hebben we

treden tegen hinderlijk en/of gevaarlijk geparkeerde fietsen.

het er over een half jaar gewoon nog een keer over.

Een woordvoerster hield echter staande dat het verwijderen van foutgeparkeerde fietsen onmogelijk was omdat het

HANDHAVEN

een ‘goed’ betrof en eigendomsrechten handhaving in de

Zelf heb ik in september een klacht bij de politie ingediend

weg stonden. Zij raadde mij aan te lezen wat hierover in de

over de onbegaanbare stoepen in de Warmoesstraat.

Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat.

Wijkagente Miranda Dijksman kwam op 25 september poolshoogte nemen en herkende het probleem. Ondanks

In de Groningse APV zag ik dat een paar maal verwezen

dat het nog maar het begin van de middag was, vond ze de

wordt naar de Wegenverkeerswet. Vandaag, vlak voor de

stoep aan de zuidzijde bezaaid met fietsen. Haar conclusie:

deadline, heb ik daar maar eens de tanden in gezet. Ook in

ets rot

deze wetstekst doorverwijzingen, de meeste naar Algemene Maatregelen van Bestuur. Eén zo’n AMvB is het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990). Artikel 4 daarvan luidt: “Voetgangers gebruiken het trottoir of het voetpad.” Daar viel mij de mond toch even van open; een plicht tot gebruik maken van de stoep! En dus een plicht voor de wegbeheerder, in casu de gemeente, de voetganger daartoe in staat te stellen. Ik weet dat gemeente en politie nergens meer mee in hun maag zitten dan handhaven maar de roep hierom wordt de laatste tijd eenvoudig steeds sterker. Ook ik doe hiermee een duit in het zakje. Wordt vervolgd!

OO

Op de website van de gemeente is over de opruimacties die de gemeente recentelijk alsnog uitvoerde de volgende informatie te vinden: •

Om welke fietsen gaat het: wrakken die niet meer gebruikt kunnen worden/fietsen langer dan 4 weken op dezelfde plek staan en gevaarlijk geparkeerde fietsen

epen van ingen

nst gedrag stimuleren, igeren door handhaven

“Voetgangers met kinderwagens of mindervalide mensen

Waar? Binnen de Ringweg

Hoe? Er komt eerst een waarschuwing door middel van een label dat aan de fiets wordt bevestigd. Als de eigenaar dit label na 4 weken nog niet van zijn of haar fiets af heeft gehaald dan wordt de fiets door de gemeente verwijderd en naar het fietsendepot in Vinkhuizen vervoerd. Hier wordt de fiets nog enkele weken bewaard. De eigenaar kan de fiets hier tegen betaling ophalen. Op de website van de gemeente kan je bekijken welke fietsen zijn weggehaald.

Dit alles op basis van onderstaande verordening, gedateerd 24 juni 2020, waarin o.a. staat te lezen: “…Gelet op het feit dat veel gebieden in de binnenstad en aantal wijken in Groningen hinder ondervinden van achtergelaten fietsen is het wenselijk een gebied aan te wijzen waar een maximale fietsparkeerduur gaat gelden. In deze gebieden kan vervolgens gehandhaafd worden om zo bij te dragen aan het herwinnen van de openbare ruimte.”

kunnen geen gebruik maken van het trottoir.“ Omdat het probleem ook in andere straten speelde, zou ze contact opnemen met de gemeente: “Ik ga ervan uit dat de gemeente dit probleem adequaat oppakt.” Een maand later stuurde ze de reactie van een

13


UITGEVERIJ PALMSLAG Literatuur, poëzie en non-fictie 10% korting in onze webshop! Vul deze kortingscode in op onze webshop en krijg 10% korting op elke bestelling:

Beschermd wonen? www.leyhoeve.nl

OOSTERPOORT2020

Nog en k Zorgsui ele tes vrij!

www.palmslag.nl De slome duikelaar, de dronkaard en de dorpsgek. Het is het type mens waar we soms om moeten lachen, maar net zo vaak medelijden mee hebben. Erik Hulsegge weet ze samen met tal van andere soort mensen haarfijn te beschrijven in Haalf Zeuven, een bundel met nieuwe columns en een selectie die hij voor de website van RTV Noord schreef en over verhaalde in zijn radioprogramma De Noordmannen op zondagmorgen. Met Groningen als decor voelt Erik zich als een vis in het water in zijn columns over wat er met hemzelf en de mensen om hem heen gebeurt. Hij weet daarbij een beangstigend treffende toon aan te slaan. Want je zult verrast zijn hoe vaak je je herkent in zijn rake observaties van het alledaagse leven. Journalist, presentator en columnist Erik Hulsegge (1967) debuteerde in 2016 met zijn bundel met columns Numero Dertien.

Wonen in een Zorgsuite voor mensen met dementie of lichamelijke beperking (vanaf zorgindicatie VV5) • Een eigen plek, omringd door zorg • Ook tijdelijk verblijf: Zorghotel of ELV

UITGEVERIJ PALMSLAG WWW.PALMSLAG.NL

ISBN 978 94 9177371 6

Haalf zeuven omslag def.indd 1

Bel 06 86 86 05 79 voor uw mogelijkheden

14


R

ecentelijk verscheen bij uitgeverij Passage van buurtgenoot Anton Scheepstra de verhalenbundel ‘Nog

een liedje’, van de in juni dit jaar overleden muzikant en tekstschrijver José Cutileiro. In

NOG EEN VERHAALTJE ...

“Zijn fans probeerden hem met allerlei opmerkingen en het roepen van verzoeknummers uit de tent te lokken maar hij gaf geen sjoege. Totdat iemand in de voorste rijen hard schreeuwde: ‘Ronald

de jaren 80 van de vorige eeuw was ik fan van

Reagan’, waarop Captain Beefheart naar zijn

de muziek van Cutileiro (Primitives, Ziffels),

microfoon voor op het podium stormde en

de laatste jaren vooral van de korte (muziek-)

oorverdovend hard terugriep: ‘SHAME!!!’

verhalen die hij voordroeg in De Kroeg van

En even later: ‘Sorry’.

Klaas, publiceerde op Dwarsstraat.com, maar die hij vooral overvloedig met ons deelde via

Nu heb ik in die periode, zo rond 1980, veel

Facebook. Als hommage aan Cutileiro bij

legendarische concerten bijgewoond, maar

deze een fragment uit ‘Beefstukje’ uit de bundel, dat verhaalt over een optreden van Captain Beefheart.

Klaas Kloosterman

van geen van die optredens zou ik nog de datum weten. Van Captain Beefheart & The Magic Band kan ik die makkelijk achterhalen. Het was de eerste dinsdag in november, van een jaartal dat je door vier kunt delen. Het was dus Election Day. Tijdens de terugreis naar Groningen

Door een misverstand moest het optreden dat gepland was in de Oosterpoort worden verplaatst naar een partycentrum in Roden. De concertgangers werden

meldde de chauffeur, die gedurende het optreden in zijn bus naar de radio had zitten luisteren, dat Ronald Reagan was gekozen tot president van de Verenigde Staten.”

in bussen naar Drenthe gereden waarbij ‘in de bus niet te ventileren was tegen de hashwalmen’.

De bundel van José Cutileiro is te koop in de betere boekhandel of te bestellen bij uitgeverij Passage.

OO

Beefheart bleek naast een begenadigd performer nogal een stugge persoonlijkheid:

E

en miserabel begin en een heel gelukkig vervolg.

zich niet zien. Toch ging de adoptie door. Nadat eind augustus

Dat is in het kort het verhaal van Loeka. Hij is geen

aan de wettelijke voorwaarden was voldaan vloog Maren met

Oosterpoorter maar je zou hem wel een buurtgenoot

Loeka naar Schiphol en daar werden ze opgewacht door Tinus’

kunnen noemen want hij komt vaak met Tinus mee naar

dochter Joy met Django aan haar zijde.

de Knipsalon aan de Meeuwerderweg. Al gauw nadat ik me geïnstalleerd heb in de salon en Tinus nog bezig is met het

Tinus had het goed gezien want de honden zijn nu elkaars

knippen van een klant komt Loeka kennis maken. Hij laat

beste kameraad.

zich heel makkelijk aanhalen en met een verbazend zachte tong geeft hij mij een paar aaien over mijn handen. Je zou zijn oogopslag een beetje melancholiek kunnen noemen maar misschien verbeeld ik me dat want Tinus heeft mij al ‘t een en ander over zijn geschiedenis verteld.

OO

(Huis)dieren in de Oosterpoort

Evelien Brak Loeka werd in augustus 2016 op Curaçao geboren. In een gesloten kooi wachtte hem een leven als vechthond en intussen werd hij mishandeld. Toen de criminele eigenaar voor een drugsdelict werd opgepakt bleef Loeka achter. Een buurman bracht hem eten. De dierenbescherming kwam om hem uit zijn kooi te bevrijden en zo kwam hij in maart 2018 in een asiel. Loeka werd opgemerkt door Maren, een Nederlandse vrouw die daar regelmatig kwam. Zij nam hem in bescherming en hij ging mee naar huis. De hond verstopte zich aanvankelijk en werd daarom eerst met rust gelaten. Na een paar maanden plaatste Maren een foto van Loeka online voor adoptie en zo zag Tinus een foto van een hond die veel weg heeft van haar hond Django. Ze wilde hem hebben want zij en Django hadden wat te bieden: kameraadschap, plezier, ruimte, aandacht en veiligheid. Die zomer ging een kennis logeren bij Maren op Curaçao maar Loeka hield zich verstopt en liet

Foto Tineke Kamerling

15


OOSTERKIDZZZ Borgmanschool Groep 3

16


Cryptofilippine 74

1 2 3

3

4

5

6 8 5

7

15

4

3

6

1

8

3

7

10

2

8

4

5

7

3

9

4

5

3

6

9

6

5

1

1

10

7

6

1

10

6

7

3

6

4 8

1

2 10

6

5

3

8

2 8 5

8

2

10

3

5

8

5

7

3

4

5

7 2

Groningen 3

9

8

7

1 8

8 8 10

6

16

2

5

4

6

7

1

4

2

1 2

9

9

11

14

1

4

12 13

1

4

10

6

Meeuwerderweg 96-98

7

Voordat Marianne een relatie met Mick kreeg vloeiden de

Na het correct invullen van de cryptofilippine verschijnt in

tranen rijkelijk. (2+5+2+2)

de gekleurde vakjes de oplossing. Let op! Elk goed antwoord

Een pin, een speldje of toch iets anders: ze zijn er nog niet

levert telkens twee letters op, behalve bij de eerste omschrij-

uit. (7+3+7)

ving. Gelijke cijfers zijn gelijke letters. De oplossing moet

Had niet misstaan op de soundtrack van The Notebook of

uiterlijk op maandag 4 januari 2021 binnen zijn bij de redactie

Grease. (6+7)

van de Oosterpoorter. Mail je oplossing naar oosterpoorter@

4.

The Rolling Stones in een neerslachtige bui. (4+4+4)

gmail.com o.v.v. Cryptofilippine nr. 74. Opsturen mag ook:

5.

Lofzang op een muziektijdschrift. (6)

Redactie De Oosterpoorter, Oosterweg 13, 9724 CA, Groningen.

6.

Dat krijg je ervan als je de tulpen te lang laat staan. (4+7)

Het vermelden van je straatnaam wordt zeer op prijs gesteld.

7.

Zowel stijf als strak, zodat ze lekker kunnen neuken.

1. 2. 3.

(4+4)

De winnaar ontvangt een gevulde boodschappentas ter waarde

8.

Liefdesverklaring aan de schrijfster van The Waves. (5+8)

van € 20,-, ter beschikking gesteld door Coop Meeuwer-

9.

Daar sta je dan, met je koffer en een gebroken hart.

derweg. De Coop neemt binnen een week na verschijnen via

(4+2+4)

e-mail contact op.

10. Voor een barbecuetje van de jongerentak van de SP? (6+3+7)

Oplossing cryptofilippine 73 – Meubelmakers in de

11. Was Erwin Nyhoff tussen 1991 en 1996. (8+3)

Oosterpoort:

12. Aan haar eind vind je een pot met goud. (4+1+7)

1. Zegevuren 2. Plaatmateriaal 3+4. Orde van de Ronde Tafel

13. Van de band met o.a. Nick Carter mag zij nooit deel uit-

5. Trappen uitdelen 6. Op de kast jagen 7. Zoethout 8. Dres-

maken. (10+4)

soir 9. Op een houtje bijten 10. Zwaluwstaart 11. Doorzagen

14. Pleidooi voor ‘een natuurlijke menstruatie’. (3+2+5)

12. Belatafeld 13. Maatwerk 14. Bankgeheim 15. Betrapt worden

15. The Stones hebben geen horloge nodig. (4+2+2+2+4)

16. Houtmijt 17. Houtje-touwtje 18. Paddenstoelen 19. Lan-

16. Hit van The Specials die een coronaversie kreeg. (5+4)

ge Poten 20. Meubelstuk 21. Werkplaats 22. Chippendale 23. Nestkastje 24. Schietstoel 25. Houten Klaas.

Deze cryptofilippine is anders dan je gewend bent. Het is eerder een soort cryptische Rolling Stones quiz. Alle antwoor-

De oplossing is: VAN DIK HOUT ZAAGT MEN PLANKEN

den zijn titels van hun songs of albums. Soms wordt er in de omschrijving rechtstreeks verwezen naar de titel, soms naar de

De winnaar van de gevulde boodschappentas is Auke Birza van

inhoud van een nummer of naar biografische feitjes.

de Meeuwerderweg. Van harte gefeliciteerd!

17


ONDERHOUDSWINKEL Verhuur van steigers en gereedschap, voor de particulier en kleine ondernemer.

De winkel stopt! De speciale actie om in te tekenen op de prijslijst met gereedschap, steigers etc. is afgelopen. Kijk op de site of kom in de winkel om te zien wat er nog niet is verkocht.

Duinkerkenstraat 3a 9723 BN Groningen Tel (050) 3184759

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur.

www.onderhoudswinkeloosterpoort.nl onderhoudswinkeloosterpoort@gmail.com

18


‘Wij zijn aardlingen, met de voeten op de grond, zonder ons te verheffen’ kunstenaarscollectief. Hierbij waren zo’n tien kunstenaars aangesloten. Zij beheerden samen een kunstwinkel, Kunst en Zo geheten. Alle kunstenaars stonden regelmatig in deze winkel waar zij hun werk verkochten. Een tijdje geleden heeft Els een heel mooi boek geïllustreerd. Het is een soort sprookje, over een spirituele zoektocht. Het verhaal is geschreven door dominee Chris de Valk uit Peize. Het heet “Vogel uit één stuk – Een vertelling”. Ik citeer uit de tekst achterop het boek: “Mensen hebben geen vleugels. Vogels wel. En engelen ook. Wij zijn aardlingen, gebonden aan de aarde, op pad met de voeten op de grond, zonder ons te verheffen. Tenzij we ruimte maken voor de verbeelding, haar toestaan ons te verleiden en ons mee te nemen, haar bestaan binnen. Dan hebben wij ook vleugels.” Het boek is in de stad verkrijgbaar bij uitgeverij Philip Elchers in de Oude Boteringestraat. Ook kan het geleend worden bij de bibliotheek. Bij dit artikel ziet u een illustratie uit dit boek. Over haar toekomst is Els duidelijk. “Binnen een paar jaar stop ik met mijn werk als psychiatrisch verpleegkundige. Dan ga ik me met de kunst bezighouden.” Dat lijkt mij een goed plan. Wie meer van Els’ kunst wil zien, kan terecht op haar website: www.elsbrouwer.com en op Instagram: elsienah.

OO

Foto: Linda A. Stienstra

E

ls Brouwer, die momenteel al veertig jaar in onze wijk woont, is in 1956 geboren in Drenthe. Na de middelbare school wist ze niet wat ze wilde studeren.

Een beroepskeuzetest wees uit dat ze heel creatief was. Dus ging ze de academie Minerva doen in Groningen. Ze studeerde af in de richting Illustratie.

Chris van Boetzelaar Na haar studie was ze een aantal jaren werkzaam als illustrator. Zo verzorgde zij twaalf jaar lang de kinderpagina in het Dagblad van het Noorden. Ondertussen had ze ook zelf twee kinderen gekregen en kon ze zich dus goed in hun belevingswereld verplaatsen. Het is echter niet makkelijk om van het illustreren te leven. Els heeft een praktische instelling en ze vindt het leuk om met mensen te werken. Ze liet zich dus omscholen tot psychiatrisch verpleegkundige en trad in dienst bij Lentis (grote ggz-instelling in het Noorden) waar ze nog altijd werkt. Momenteel is zij werkzaam bij de instelling voor beschermd wonen in de wijk Helpman. Naast dit werk is Els ook in de creatieve sector actief gebleven. Van 2008 tot 2020 heeft ze meegedaan met een

19


verschijnt deze ma and

Eindelijk een prachtig boek over de kunstenaar Heleen van der Tuin Kijk op www.philipelchers.nl • boek + dvd € 29,50

20


I

n de rubriek ‘Koek op de hoek’ gaat de Oosterpoorter

HEB JE EEN FAVORIETE PLEK IN DE WIJK?

maandelijks met een Grunneger kouke op bezoek in een

“Als ik in de zomer hier lekker voor het huis zit dan is dat echt

van de vele hoekhuizen in onze wijk. Deze keer is dat

mijn lievelingsplek.”

bij Louiza Kamp (21). Ze woont in een studentenhuis op de hoek van de Meeuwerderweg en de Joachim Altinghstraat.

BLIJF JE HIER NOG HIER NOG LANG WONEN?

Louiza komt uit Emmeloord en studeert Toegepaste

“Zeker. Daar is echt geen twijfel over mogelijk. En sowieso zie

psychologie aan de Hanzehogeschool. Later wil ze graag de

ik mezelf nog lang in deze wijk wonen. Ik kijk wel eens naar

onderzoekkant op. “Daar probeer ik volgend jaar mijn stage

huizen hier in de buurt. Ik wil heel graag in de Oosterpoort

ook op uit te zoeken.” Twee ochtenden in de week is Louiza

blijven.”

OO

schoolbegeleider op een basisschool in Pieterburen waar ze de kinderen van groep 7 helpt die hun schoolwerk nog niet zelfstandig kunnen maken. “En ik ben daarnaast nog callcenter-medewerker bij KPN,”vertelt Louiza. Al eerder woonde ze kort in de Oosterpoort, in een andere kamer in dit huis. “Ik vond dit echt een topbuurtje. Ik moest toen weg want ik zat in onderhuur maar ik wist zeker dat ik hier weer terug zou komen. En dat is ook gebeurd.”

Woon je ook op de hoek? En wil je meedoen aan deze rubriek? Mail naar: mvanderfeen@gmail.com

Mirjam van der Feen (tekst en foto) HOE LANG WOON JE HIER? “Vanaf februari 2019. Eerst woonde ik in de Nieuwe Ebbingestraat; ook leuk maar heel druk. En nadat ik eerder in dit huis woonde, in een andere kamer, heb ik nog een tijdje in Corpus den Hoorn gewoond. Maar ik wilde heel graag terug naar de Oosterpoort.”

HEB JE VEEL AAN HET HUIS GEDAAN? “Nee dat hoefde niet, alles zag er prima uit. Ik heb de muren gesausd en dat was het wel.”

WAT VIND JE VAN DE WIJK? “Zo gezellig, vooral ook in de zomer als iedereen buiten voor het huis op straat is. Dat is echt speciaal van deze buurt. Ik vind de huizen en de straten hier ook mooi en de locatie is perfect, dicht bij het centrum en bij het station. Dit is echt een dorpje in de stad.”

KEN JE DE GESCHIEDENIS VAN DEZE PLEK? “Ik weet dat hier vroeger de DA-drogist zat. En dat dit eerst allemaal aparte huizen waren die door die winkel samengevoegd werden.”

HEB JE VEEL CONTACT MET JE BUREN? “Toen in de Van Sijssenstraat een kamer vrijkwam heb ik een van mijn vriendinnen ingeseind. En hieronder woont En ik ken best veel mensen van gezicht en van hoi-zeggen in de Coop en op straat. Dat maakt deze buurt ook levendig, dat er zoveel verschillende soorten mensen wonen.”

MIS JE IETS IN DE WIJK? “Ik merk dat ik vooral voor dingen als shampoo en zo wel naar de stad ga. Verder is hier alles, ik kom in de Coop en bij de Primera. Friet van Piet is natuurlijk geweldig en ik ben vaak in de copyshop te vinden. Ik kom in de bloemenwinkel en in de zomer natuurlijk een ijsje halen bij Dinner Served, na het stappen nog even naar Merleyn.”

DE HOEK

ook een vriendin van mij, dus met hen heb ik veel contact.

KOEK OP

21


Nijestee biedt ruimte... aan ruim 22.000 mensen in de stad Groningen. Met 13.500 huurwoningen is Nijestee de grootste corporatie in de stad. In vrijwel alle wijken biedt Nijestee woningen aan, ook in de Oosterpoort. Op die manier valt er wat te kiezen.

www.nijestee.nl

Al jarenlang vertrouwde opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

?

Nabij de Euroborg en A7 in de wijk De Linie. Rondleiding? Bel of mail ons. 050-5234690 info@kdvheppie.nl www.kdvheppie.nl Winschoterdiep 70 9723AB Groningen

22


AGENDA Er zijn helaas nog weinig activiteiten

16.30 – 18.30 uur. Opgave via het

en 18:00. Er wordt ook aan huis bezorgd

ophalen. Er is ook losse verkoop op die

te melden. Wel is het bij verschillende

aanmeldformulier op de website.

tussen 16:00 en 19:00: www.kroegvanklaas.

dagen maar daarvoor geldt op=op. Op 31

nl

december wordt er ook aan huis bezorgd.

(horeca-)bedrijven mogelijk om eten en drinken te bestellen. Kijk ook voor

Het Poortershoes heeft nog steeds elke

actuele informatie op de websites van de

week een wisselend menu dat kan worden

DE GROTE FREDERIK

Op 12 december is er een speciale actie

buurtorganisaties en -cafés.

afgehaald. Op 30 en 31 december kun je

De Grote Frederik biedt nog steeds elke

met Piet van Dijken.1 zak oliebollen of

oliebollen, salades en snert bestellen. Kijk

week een wisselend driegangen menu

krentenbollen én het boek van Piet (Big

onder aan deze pagina.

aan. Tijdens de kerstdagen is er een

City) voor slechts 25,- Piet signeert tussen

speciaal kerstmenu. Kijk voor het actuele

14:00 en 16:00 zijn boek.

SPEELTUINVERENIGING BSV DE OOSTERPOORT ZATERDAG 7 JANUARI

EXTRA DIGITALE AGENDA

CHILLAVOND. Voor kinderen van groep 6

Door de aangescherpte Corona-

t/m 8. 19:30 tot 21:00 uur. Gratis voor leden

maatregelen hebben we deze maand

en €1 voor niet-leden. Aanmelden via

een alternatieve agenda met leuke

De grote Frederik wil ondanks dit pittige

info@bsvdeoosterpoort.nl

alternatieven die online aangeboden

jaar 2020 toch positief afsluiten. Samen

BUURTOVERLEG

worden.

met vijf andere Groninger restaurants

De vergaderingen van het buurtoverleg

is er daarom een speciale ‘’veul haail en

zijn open voor iedereen die woont in de

POORTERSHOES

menu op de website www.degrotefrederik. Meer informatie en bestellen: telefoon of

nl

app 06-50288313.

KERSTVAKANTIE

DE KROEG VAN KLAAS

zegen box’’ bedacht. Hierin zit een tien

wijken waar deze krant wordt verspreid. Er

Het Poortershoes is gesloten van maandag

Marleen maakt nog steeds uitgebreide

gangen menu voor één persoon of als je

worden zeer uiteenlopende onderwerpen

21 december tot en met zondag 3 januari.

borrelplanken met allerlei zelfgemaakte

het gebruikt voor tijdens de borrel dan is

besproken, ideeën opgeworpen en

hapjes, deze zijn elke vrijdag af te halen.

het geschikt voor twee personen. Bestel de

besluiten genomen over zaken die wellicht

SPAANSE LES

Met oud en nieuw is er een speciale

box via www.veulhaailenzegen.nl

ook u betreffen en waar u invloed op

Het Poortershoes heeft cursussen Spaanse

borrelplank voor 4 personen, deze kost

conversatie op verschillende niveaus,

20 euro.

zeer op prijs gesteld. De vergaderingen

Bij het Amstel Café zijn er oliebollen,

worden gehouden in het Poortershoes. Als

In verband met de voorbereidingen dit

krentenbollen, appelbeignets en

de Coronamaatregelen het toelaten is de

op de maandag- en dinsdagavond. Alle informatie vind je op de website.

kunt uitoefenen. Uw aanwezigheid wordt HET AMSTEL CAFÉ

graag voor 29 december 20:00 bestellen

kwarkbollen te bestellen gebakken door

eerstvolgende vergadering op maandag

SCHILDERCURSUS

via marleenvermooten@gmail.com. Ook

een ambachtelijke bakker. Elke maandag,

25 januari. Aanvang 20.00 uur.

DONDERDAGMIDDAG

zijn met oud en nieuw de oliebollen van

dinsdag of woensdag kun je de bestelling

Er zijn nog een paar plaatsen bij de

het Poortershoes via Marleen te bestellen.

doorbellen of appen naar Kim. Deze

schildercursus op de donderdagmiddag,

Afhalen op 31 december tussen 16:00

bestelling kun je dan vrijdag of zaterdag

Bestuursleden gevraagd Buurtoverleg Oosterpoort Het Buurtoverleg is een vaste groep, enthousiaste,

Het bestuur bestaat nu uit drie personen.

buurtgenoten (verspreidingsgebied De Oosterpoorter) die één

Mensen uit alle delen van de wijk zijn welkom, maar we

keer per maand de ontwikkelingen in de wijk kritisch volgt en

zouden het fijn vinden om (ook) versterking te krijgen uit de

nieuwe initiatieven omarmt en ondersteunt.

Linie of het Europapark.

We vergaderen iedere 4e maandag van de maand van 20.00 22.00 uur. De week daarvoor is er bestuursoverleg. Verder gaat er veel via

Je kunt je aanmelden via: buurtoverleg@gmail.com of tel.nr. 06 - 51 37 42 20

e-mail en/of Whatsapp.

23


toys for boys Je weet, we zijn er als de kippen bij als er weer iets nieuws ontwikkeld is. En wat zijn we in onze nopjes met dit nieuwe vervoermiddel: een Carver. Nog nooit van gehoord? Zo gaan we ons in stad en ommeland verplaatsen. Met het comfort van een auto en de wendbaarheid van een scooter vliegen we van hot naar her. Helemaal elektrisch en verantwoord. Toys for boys? Dacht het niet!

Langskomen 24 Griffeweg 19

Bellen 050 318 7102

App’en 06 3632 7796

Mailen info@mvdh.nl

Surfen www.mvdh.nl

Profile for Wijkkrant Oosterpoorter

Oosterpoorter december 2020  

Oosterpoorter december 2020  

Advertisement