{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

OOSTERPOORTER de

Jaargang 49 | Januari 2020 | Nummer 1

Muriel Ramuz

Jonge mensen naar het museum lokken


2


COLOFON

REDACTIONEEL

DE OOSTERPOORTER

Wij willen groen!

Buurtkrant van de wijken Oosterpoort, de Meeuwen, de Linie, Europapark en Kop van Oost

Als deze Oosterpoorter bij u op de mat valt, zijn we nog

3

wijkwethouder, Glimina Chakor, aan onze buurt. Het

Wij willen groen!

lijkt een beetje een staatsbezoek zo’n buurtbezoek.

Buurtoverleg Oosterpoort De Oosterpoorter verschijnt 10 x per jaar met een oplage van 3.700 exemplaren

Alles is minutieus gepland en geregeld. De rode loper

CORRESPONDENTIE

nisaties die actief zijn in de Oosterpoort de kans zich

Oosterweg 13, 9724 CA Groningen, telefoon 06 49 30 90 51 Website: www.deoosterpoorter.nl E-mail: oosterpoorter@ gmail.com Twitter: @oosterpoorter

voor te stellen aan de wethouder. Er is geen tijd voor

voor het Poortershoes gaat uit. Alleen de inspectie van de erewacht blijft even uit.

NIEUWS

4 Eenmaal in het Poortershoes (19:30 uur) krijgen orga-

breedsprakigheid. De spreektijd is om en nabij twee minuten. De stichtingen, verenigingen en belangengroepen staan in de rij en na een half uur is het tijd voor u, buurtbewoner, om de wethouder de hand te schudden. Ook dat moet allemaal een beetje rap: om 20:30 uur vertrekt de wethouder weer wegens andere

Klaas Kloosterman

verplichtingen.

EINDREDACTIE

Benieuwd waar de gesprekken met de wethouder over

Gino Huiskes

REDACTIONEEL

een dag of twee verwijderd van het bezoek van onze

UITGAVE

HOOFDREDACTIE

INHOUD

gaan. De organisatie van buurtbezoek, het Buurtoverleg

Fitwerk | Duurzaam Optredens Podium | Zuid Duurzaam Oosterpoort

5 Schade Oud en Nieuw | Bezoek Wijkwethouder

6-7 De fysieke kwaliteit van de Oosterpoort | Ruim je eigen zooi op! | Afvalwijzer

ACHTERGROND EN OPINIE

en het Poortershoes, hopen ‘dat de wethouder enthou-

9

Dennis Lutgert, Dirk de Rijk, Gino Huiskes, Greetje de Vries, Mirjam van der Feen, Jan Veenkamp, Joop Dollekamp

siast wordt over onze wijk en met positieve gedachten

Brand aan de Meeuwerderweg

FOTOGRAFIE

Wethouder Chakor heeft de onderwerpen Groen &

12-13

Evelien Brak, Ellen Heinen, José Reijinga, Obed Brinkman

Klimaatadaptatie en Duurzaamheid in haar porte-

Voorbij, voorbij, voorgoed voorbij...

ADVERTENTIES

Oosterpoorter leest u dat onze buurtbewoners het

REDACTIE

Karin van der Zee

MEDEWERKERS Daniel Janse, Luuk Verpaalen, Nico Visscher

VORMGEVING Rudi Niemeijer, Ystvan de Jong

PRODUCTIE Drukkerij De Marge, Groningen

VERSPREIDING Jos Jansen op de Haar, Bonne Westerveld, Ferri Klootsema

VOLGEND NUMMER Sluitingsdatum kopij: 2 februari 2020. Verspreiding in het weekend van 14 februari 2020

FOTO VOORPAGINA

ons weer verlaat’. Dat gaat vast lukken.

10-11 Oosterpoorter Muriel Ramuz - Pro-

Een thema waarvan je verwacht dat het wel eens een dingetje zou kunnen zijn, is het groen in onze buurt.

jectmanager bij het Groninger Museum

feuille, bovendien zit ze namens een groene partij (GroenLinks) in het College. Op pagina 6 van deze minst tevreden zijn over ‘het groen in de buurt’ als het gaat over de ‘Fysieke kwaliteit’ van de Oosterpoort. Daar valt voor onze groene wijkwethouder natuurlijk nog veel te winnen.

RUBRIEKEN

15 24 uur Oosterpoort

16 Dat meer groen in de buurt zal overigens nog niet zo eenvoudig zijn. De Oosterpoort is natuurlijk behoorlijk

Wat zullen we nu weer eens eten | Huisdieren in de Oosterpoort

volgebouwd. Daar plant je niet zo maar eigenhandig

17

een parkje of een plantsoentje meer tussen. Ook een

Cryptofilippine

groene wijkwethouder niet. Misschien moeten we daarvoor wachten tot de werkzaamheden aan de Zuidelijke Ringweg eindelijk zijn voltooid. Als de ‘deksels’ straks op de het stukje ondergrondse ringweg liggen

19 Oosterkidzzz

21 Koek op de hoek

ontstaat er een open verbinding met het Zuiderpark.

23

Als we dat annexeren hebben we toch nog ons eigen

Agenda

stukje groen.

Klaas Kloosterman

Het volgende nummer verschijnt in het weekend van 14 februari 2020

Siese Veenstra

3


GEMEENTE-/BUURTNIEUWS FITWERK

OPTREDENS PODIUM ZUID

Jan Veenkamp (tekst en foto)

Het lente seizoen is weer aangebroken voor de liefhebbers van Fitness op maat in De

de live-optredens op Podium-Zuid. De optredens vinden plaats

Oosterpoort

in het Speeltuingebouw BSV de Helpen, Groenesteinlaan 16.

Aan de kop van de Meeuwer-

Het resterende programma na de winterstop ziet er als volgt

derweg, direct naast de apo-

uit:

theek en de huisarts zit al sinds

Zondag 9 februari

2000 de fysiotherapiepraktijk

15.00 – 16.00 uur: Sign of Leo

Fysiocompleet. Hier is nu ook

16.15 – 17.15 uur: Speakizy

Fitwerk gevestigd. Fitwerk is een initiatief van Albert Kremer (35), al 7 jaar werkzaam als fysiotherapeut en manueel therapeut. Albert werkte al bij Fysiocompleet maar is nu dus Albert Kremer en collega Manon

ook met Fitwerk begonnen. Hij

wil mensen die zich niet thuis voelen bij een sportschool maar ook niet in de gelegenheid zijn een personal trainer te nemen de mogelijkheid bieden tóch met fitness bezig te gaan. Dit kan in kleine groepen van 3 tot 6 mensen. Deelnemers kunnen op basis van hun persoonlijke doelen of behoeften kiezen uit 4 verschillende programma’s. “Vooral in de eerste weken na

The Sign of Leo - 9 februari (foto: Andledon)

de feestdagen beginnen veel mensen met fitness om de extra kilo’s er weer af te krijgen. Vaak stoppen ze daar ook snel

Zondag 8 maart

weer mee”, weet Albert. Fitwerk biedt vanwege de kleinscha-

15.00 – 16.00 uur: Calidus

ligheid en de persoonlijke begeleiding een mooie kans om

16.15 – 17.15 uur: Los Hermanos

toch door te zetten als je echt iets aan je lichamelijke conditie of je gewicht wilt doen. En dit in dezelfde ruimte waar ook

Zondag 19 april

fysiotherapie wordt aangeboden. Voor wijkbewoners die fitter

15.00 – 16.00 uur: Greendogs Rockabilly

willen worden of willen afslanken dus een goede optie om hier

16.15 – 17.15 uur: Mannen met Kleintjes

op een verantwoorde manier mee te beginnen!

Alle optredens zijn gratis.

OO

OO

werkgroep

TEAMS

OOSTERPOORT DUURZAAM

Ik heb belangstelling om mee te doen met het volgende team: (E-MAILADRES INVULLEN)

Team technisch advies

• ondersteuning van het spreekuur Team wijkorganisatie

• route huizenonderzoek, met Grunneger Power, gemeente, Nijestee en Patrimonium

Team financiën

• subsidies en de huis-gebonden financiering Team ‘stip op de horizon’

• zelfvoorzienend en energie opslag in de buurt Team externe contacten

• Hanzehogeschool, RUG en andere wijken Team communicatie

• nieuwsbrief, website, PR Team groen in de wijk

• groene daken, tuintje, voeding Team mobiliteit

• autodelen, laadpalen

4


GEMEENTE-/BUURTNIEUWS OUD EN NIEUW ‘REDELIJK RUSTIG’. SCHADE AAN FREDERIKSPLEIN EN MEEUWERDERWEG

Gemeente Groningen (tekst en foto)

klinkers komen aan het Frederiksplein. Theo vraagt zich hardop af of ze de klinkers misschien moeten vervangen voor een meer hittebestendige soort. Of gewoon geen brandbult? Lacht: “Dat zou natuurlijk het allermooiste zijn.”

OO

Beleefde de Oosterpoort een rustige oud en nieuw? ‘Rustig’ is voor de ander haast een oorlogsgebied. Theo Raatjes van Wijk-

WIJKWETHOUDER GLIMINA CHAKOR OP BEZOEK IN ONZE WIJK

post Zuid reed met vier collega’s in twee auto’s op donderdag

Op initiatief van het Buurtoverleg Oosterpoort en het Poorters-

2 januari langs de straten om de schade op te nemen. Hij vond

hoes komt op maandag 20 januari onze wijkwethouder Gli-

de hoeveelheid vuurwerkafval in ieder geval ‘100 procent’

mina Chakor bij ons op bezoek om kennis te maken met onze

meevallen. “Het zag er redelijk netjes uit. Dat kan natuurlijk

buurt. Vanaf 20.00 uur is eenieder welkom in het Poortershoes

ook komen door de mist.”

om kennis met haar te maken (Daarvóór is er een kennisma-

een subjectief begrip. Wat voor de één een groot feest is, lijkt

king met buurtorganisaties). De wethouder zal beginnen met Koud asfalt

iets te vertellen over haar kijk op onze wijk(en) en vervolgens

Theo constateerde wel een aantal plekken waar schade is ontstaan. Zoals bij de brandbult aan de Meeuwerderweg. “Bij de kroegen wordt natuurlijk van alles afgestoken, daar troffen we veel vuurwerkafval aan. Maar ook het asfalt is hier beschadigd. Het kost 450 euro om dat te herstellen. Het hoeft niet opnieuw geasfalteerd te worden, we kunnen dat repareren met koud asfalt.” Gebarsten klinkers Een andere aandachtsplek, constateerde Theo, is het Frederiksplein. Hier werden in het verleden brandbulten gedoogd. De laatste jaren was het er rustig. Dit jaar constateerden Theo en zijn collega’s toch weer schade aan het plein. “Op het Frederiksplein zit in het midden een put met speciale klinkers eromheen. Veel klinkers zijn gebarsten van de hitte van de vuurbult. We moeten het opnieuw bestraten. Dat kost in totaal wel 1000 euro.”

Wijkwethouder Glimina Chakor kunnen buurtbewoners vragen aan haar stellen. Wij vinden dat Oud en nieuw Frederiksplein (foto Henk Tammens)

het echt een kennismaking moet zijn en dat we ernaar moeten streven dat de wethouder enthousiast wordt over onze wijk en

Afvalbakken

met positieve gedachten ons weer verlaat. Natuurlijk is er wel

Inmiddels heeft de gemeente het meeste afval opgeruimd. In

ruimte om zorgpunten aan te dragen.

OO

totaal was er in stadsdeel Zuid voor bijna 9.000 euro schade, waarvan vernielde afvalbakken en gesmolten asfalt de grootste schadeposten vormden. Gelukkig kan het meeste gelijk worden hersteld. Behalve een stuk Bilderdijklaan in de Wijert, dat opnieuw moet worden geasfalteerd. En er moeten ook nieuwe

5


GEMEENTE-/BUURTNIEUWS DE FYSIEKE KWALITEIT VAN DE OOSTERPOORT

Klaas Kloosterman

O

Al deze scores verzamelt OIS Groningen door middel van vooral enquêtes onder bewoners. Die enquêtes zijn afgenomen in de tweede helft van 2018. We verwachten eigenlijk wel dat de

nlangs verwonderde een aantal redacteuren van de

gemiddelde scores bij de volgende enquête, die in de tweede

Oosterpoorter zich over het zwerfvuil rond de Euro-

helft van dit jaar wordt gehouden, nog wat lager zullen uitval-

borg (zie pagina 7). We zijn eigenlijk wel benieuwd

len. We denken dan vooral aan de scores ‘Verkeersveiligheid en

hoe de Oosterpoorters zelf tegen hun buurt aankijken. Hoe

-overlast’ en ‘Bereikbaarheid en parkeren’, maar ook de score

ervaren zij hun woonomgeving, de aan- of afwezigheid van

op Wonen zal mogelijkerwijs zakken. Belangrijkste oorzaak: de

groene gebieden in de buurt, eventuele overlast door ver-

activiteiten rond de Zuidelijke Ringweg.

keer of bijvoorbeeld: de aanwezigheid van zwerfvuil! Het onderzoeksbureau van de gemeente Groningen: Onderzoek,

Inrichting woonomgeving

Informatie en Statistiek (OIS) Groningen, houdt dat allemaal

Van de detailscores komt ‘Beheer en onderhoud’ als

bij. Niet alleen voor de Oosterpoort natuurlijk, maar voor alle

meest gunstig uit de bus en ‘Inrichting woon-

wijken en buurten in de stad.

omgeving’ als meest ongunstig. Wat maakt nu dat de bewoners van de

In de onderstaande figuur staan de scores voor de ‘Kwaliteit

Oosterpoort zo ontevreden zijn

van de fysieke leefomgeving’ voor alle buurten in de stad,

over die ‘Inrichting woon-

zoals gemeten door OIS Groningen.

omgeving’? Om deze score te bepalen vroegen de onderzoekers van OIS Groningen de bewoners hoe tevreden ze waren over: het in de buurt aanwezige groen (1), het straatmeubilair, zoals prullenbakken en bankjes (2) en de mogelijkheden voor sport, spel en beweging in de openbare ruimte (3). Over het ‘groen in de

Totaalscore Kwaliteit fysieke leefomgeving o.b.v. gemiddelde onderliggende indices Bron: Bewerking door Gemeente Groningen (2019)

buurt’: dat is er nauwelijks in de Oosterpoort (score 40 van de maximaal

Helemaal links staat de buurt die het best scoort op ‘fysieke

200 punten), het ‘straat-

kwaliteit’, rechts staat de slechtst scorende. Dat komt ook

meubilair’ wordt door onze

terug in het kleurgebruik: groen is goed, geel gemiddeld, rood

buurtbewoners ook slecht beoor-

is minder goed. De gemiddelde score voor de stad is 100. De

deeld (72 van de 200 punten) net als

Oosterpoort scoort met een waarde 90 niet zo goed. Alleen de

de mogelijkheden voor ‘sport, spel en

Binnenstad en de Hoogte scoren nog (iets) slechter.

beweging’ (ook 72 van de 200 punten).

Fysieke kwaliteit

Naadje van de kous

Hoe komt de score ‘Kwaliteit van de fysieke leefomgeving’

Wil je het naadje van de kous weten? Bijvoorbeeld hoe de

eigenlijk tot stand? Die totaalscore is een optelsom van Wonen

scores voor ‘Wonen’ precies tot stand zijn gekomen? Of wil je

(o.a. kwaliteit van woningen), Mobiliteit (overlast verkeer/

in plaats van ‘Kwaliteit van de fysieke omgeving’ juist meer

bereikbaarheid) en Openbare ruimte (woonomgeving, verloe-

weten over de ‘Kwaliteit van de sociale leefomgeving’, kijk dan

dering). Die opsplitsing van de score van de ‘Fysieke kwaliteit’

op https://basismonitor-groningen.nl

zie je terug in figuur rechts. Detailscores Aan de linkerkant van deze figuur zie je de acht detailscores die gezamenlijk optellen tot Mobiliteit, Openbare ruimte en Wonen. Laatstgenoemde drie bepalen dan weer de totaalscore voor de ‘Kwaliteit fysieke leefomgeving’.

6

OO


GEMEENTE-/BUURTNIEUWS RUIM JE EIGEN ZOOI OP!!

Klaas Kloosterman (tekst en foto's)

verder bij het gebouw van Menzis waar de buurtdrinkers hun halve liters achteroverslaan. En uit hun handen laten glijden. Dat dijkje.

Vele Oosterpoorters kennen het. Het dijkje tussen de Euro-

Misschien moeten er toch wat meer blikvangers worden ge-

borg en het Noordhoff-Groningen pand. Het dijkje op de route

plaatst in de aanlooproute naar de Euroborg. Misschien moe-

naar je sportschool. Het dijkje waarop je buurvrouw met iets

ten we statiegeld gaan heffen op blik. Misschien moeten de

tĂŠ gevulde boodschappentassen aan het stuur tegen de wind

medewerkers van de omliggende kantoren de verpakking van hun twaalfuurtje even terug op kantoor bij het vuilnis gooien.In ieder geval: Smeerpoetsen, we hebben nu nog een keer jullie troep opgeruimd. Deze keer hĂŠ!! Op de foto het resultaat van een 10 minuten durende wandeltocht langs de dijk. Zwerfvuilteam Vlak voor de kerstvakantie stond in de Gezinsbode een artikel over het Zwerfvuilteam in de Oosterparkwijk.

in probeert te fietsen. Het dijkje met de medewerkers van de

Initiatiefnemer Ellen Beck raapt daar elke maandagmorgen

Haan Advocaten en Enexis die zich tegoed doen aan hun net bij

samen met een groep andere vrijwilligers twaalf vuilniszakken

de Jumbo aangeschafte snack.

bij elkaar die haar buurtgenoten en passanten daar wekelijks

Dat dijkje.

op de straat mieteren.

Het dijkje ook waar kinderen hun leeg pakje Chocomel drop-

Hebben wij ook een dergelijk team nodig? Of ruimt iedereen

pen: 10 meter voorbij de laatste afvalbak bij de Jumbo Eu-

het zelf even op?

roborg. Het dijkje waar middelbare scholieren halverwege

Reacties kun je kwijt op onze Facebook pagina (de

hun blikjes Red Bull energiek in de berm mikken. Of nog iets

Oosterpoorter) onder de digitale versie van dit artikel.

OO

Afvalwijzer

7


Goedkoop dubbelglas met oog voor detail glasgilde.nl

Oosterpoortbuurt - Groningen Meeuwerderweg 109 - tel 050 - 318 78 40

20% korting op full color grootformaat prints Keuze uit diverse papiersoorten. Texbanner en vinyl

10% korting

-Printen -Kopieren -Visitekaartjes -Uitnodigingen -Flyers -Rapportage

-Verslag printen -Scriptie printen -Lamineren -Scannen -Inbinden -Textiel bedrukken

Openingstijden: Ma. t/m Do. Vr. Za.

08.00 - 19.00 uur 08.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Meer informatie? www.copy-systems.nl info@copy-systems.nl

8

Copy Systems voor grote oplages, maar natuurlijk ook voor een enkele kopie of print. Zowel zwart wit als kleur. (A4 tot en met A0)

(printen: eerste 5 min. geen computerkosten)

Scripties altijd speciale lage prijzen. Snel printen of kopiëren en afrekenen: vraag naar de kopieer- of printkaart ! PRINTEN KOPIËREN INBINDEN

Laat jij geld liggen?? Niets doen geeft in 2020 €160,-- meer belasting op aardgas!

Wil jij besparen? Kom naar het

Maandag

13 en 27 januari, 10 en 24 februari tussen

gratis

19:00 -21:00

inloopspreekuur (data zie website).

in het Poortershoes.

13 januari 2020: Energieplan voor de Oosterpoortbuurt! informatie/ aanmelden via

Energiebesparen kan iedereen. Advies op maat.

oosterpoortduurzaam @gmail.com!

Lorem Ipsum

ngen eg 13 te Groni hoes, Oosterw

Poorters

info

.

9540 .nl Tel 06-2 @be-advised

.

-advised 790 www.be

.nl


J

uni 2017 werden drie schipperswoningen aan de Meeu-

Stimezo aan de Radesingel en het optoppen van een woning in

werderweg door brand verwoest. Ongeveer een jaar

de Anna Paulownastraat.

geleden werd er met nieuwbouw begonnen. En kijk

- nu staan er drie mooie gezinswoningen met smoel, waar

Brand

bouwvakkers de laatste hand aan leggen. De Oosterpoorter

Van de brand is Pauline bovenal het beeld van buurman Arjen

ging bij hen op de koffie, maar haalde ook herinneringen aan

bijgebleven, die niet anders aan de vlammen wist te ontkomen

de brand op met Pauline van der Veen, die een paar huizen

dan door uit zijn dakkapel in de dakgoot te klauteren en daar

verderop woont.

hulp af te wachten. Hoe en waar het vuur ontstaan is weet ze

Dirk de Rijk (foto Evelien Brak)

niet, wel dat ze die vroege zondagochtend om zes uur gewekt werd door een vreemd lawaai: toen ze verschrikt de straat opgerend was, zag ze dat het vuur was, dat in de dakstoelen

Bouw

van de drie oude schippershuisjes angstwekkend snel om zich

Op nummer 146 kunnen we eerst even rondkijken en dan

heen greep.

krijgen we taart bij de koffie – de baas heeft duidelijk waardering voor de vlotte gang van zaken (gisteren is de stukadoor

Gelukkig was de brandweer heel snel ter plaatse en werd de

al langs geweest). Het viel op dat je boven zo naar buiten kunt

buurman meteen uit z’n benarde positie bevrijd. Omdat de

stappen – “ja, daar komen nog Franse balkons.” Het zijn kwa-

huizen aan weerszijden (de nummers 144 en 152) een opbouw

litatief goede huizen geworden, “helemaal opgemetseld”. Het

hadden gekregen en de houten daken elkaar niet meer raakten

ontwerp werd nog wel aangepast – de gemeente wilde dat de

zoals bij deze drie, kon de brandweer daar de zijmuren nat-

gevels zouden verspringen. Met een huur van zo’n € 1500,-

houden en zo voorkomen dat het hele streekje vlam vatte.

BRAND AAN DE MEEUWERDERWEG Buurman Arjen werd met zware brandwonden in het Martiniziekenhuis opgenomen. De drie huisjes waren niet meer te redden. Tom van nummer 146 kreeg de financiering van nieuwbouw niet rond en verkocht wat resteerde van zijn huis. Uiteindelijk kwamen de drie percelen in handen van één eigenaar, die wel kon laten bouwen. Een paar weken na het voorval heeft de brandweer een voorlichting in de straat

worden de huizen ook niet goedkoop, maar als er één ding uit

gehouden – met deels dezelfde brandweerlieden die geblust

ons gesprek naar voren komt, dan is het wel dat bouwen in

hadden. In een container werd een brand gesimuleerd. Nu kon

de binnenstad een dure aangelegenheid is. Om aan alle drie

je ervaren dat er echt geen tijd is om nog wat dierbare bezit-

de huizen tegelijk te kunnen werken moesten een schaftkeet

tingen bijeen te grissen - voor je het weet ben je gestikt in

en een toilet op het trottoir geplaatst worden, waarvoor dan

de rook. Pauline schafte hierna een brandtrap aan, een grote

een fors bedrag naar de gemeente gaat. Vier keer was er een

brandblusser (de kleine vertrouwde ze niet meer) en extra

kraan nodig: de straat werd tijdelijk afgesloten en er kwam

rookmelders. Weer wat later zag ze bij een buurman de bouw-

een verkeersregelaar aan te pas. Dat vraagt ook om een tot in

tekeningen die deze van de eigenaar ter inzage had gekregen.

de puntjes doordachte logistiek – zodat al het aangeleverde

Die stelden haar gerust: er zouden echte woonhuizen komen,

materiaal zo snel mogelijk in de bouw verwerkt kan worden.

geen kamertjeskolos. Eind goed al goed dus? Nee, niet echt,

Immers, op het trottoir is nauwelijks plaats over en tussen de

zegt ze – daarvoor staat dat beeld van een man die door gretige

achtergevel en de schutting blijft – écht Oosterpoort – maar

vlammen belaagd wordt nog te scherp op haar netvlies...

OO

een klein plaatsje over. Het stad-Groningse Bouwbedrijf De Boer, zo zeggen de mannen, kan met al die beperkingen goed uit de voeten en bewees dat eerder met de herinrichting van

9


OOSTERPOORTER MURIEL RAMUZ: PROJECTMANAGER BIJ HET GRONINGER MUSEUM

I

n 2016 liep Muriel Ramuz het Groninger Museum bin-

ster wilde worden.” Ze houdt haar handen voor haar gezicht.

nen voor een kop koffie. Ze had als schoonmaakster net

“Geen idee waarom.” Een docent kunst en beeldende vorming

de grote stickers van de David Bowie-tentoonstelling

liet haar het licht zien. “Ik dacht: bestaat dit? Is dit echt iets

aan de buitenkant van het museum verwijderd. “Dichterbij

waar je je beroep van kunt maken?”

het Groninger Museum zal ik niet komen,” zei ze grappend tegen vrienden. Drie jaar later werd ze conservator in oplei-

Op haar 17e besloot ze dat ze een bachelor wilde volgen in

ding bij het museum. Binnen een week kreeg ze al de vraag

kunst, cultuur en media. Met haar HAVO-diploma was ze niet

of ze projectmanager wilde worden van de Rolling Stones-

toelaatbaar, dus maakte ze een omweg door haar propedeuse

tentoonstelling die in oktober naar Groningen komt.

journalistiek in Zwolle te halen, waardoor ze wel naar de

Bas Disco (foto Siese Veenstra)

universiteit mocht. Op haar 21e had ze haar diploma in haar zak. Toen nam ze een pauze. “Ik heb in het bestuur gezeten van een theaterfestival en verder veel gewerkt.” Ze startte haar

Muriel ontvangt me bij de receptie van het Groninger Museum.

eigen schoonmaakbedrijfje — klusje hier, klusje daar — en

Met de lift naar boven. “We gaan naar de vissenkom,” zegt ze.

besloot uiteindelijk om verder te studeren.

Een kantoorruimte zonder muren en alleen felgekleurde ramen. “Het geluid is hier raar. Teveel echo. We moeten nog wat planten plaatsen, of zo. Planten helpen daartegen, toch?” Muriel is 27 en woont onderhand 20 jaar in de Oosterpoort. We verschillen een jaar in leeftijd, dus vanzelfsprekend heb je het over vroeger. Ze weet nog dat de COOP de Konmar heette en ze herinnert zich dat ze ooit de Milo is uitgezet omdat ze een schuimblok van 20 cent had gestolen. En: de eerste schooldag op de Borgmanschool. “Ik had een fluwelen roze trui aan — wat nu echt hip zou zijn geweest, trouwens — waar ik meteen

hallo, we hebben het hier wel over mick jagger

schiedenis. Ze schreef haar scriptie over wetenschappelijke fruitmodellen en liep stage bij het Groninger

mee werd gepest. Ik moet die mensen weer eens opzoeken op Facebook. Waar zouden zij nu zijn?”

Kunstge-

Museum als projectassistent van de Chihuly-tentoonstelling. Haar werkdrift loonde, want toen de universiteit Muriel later

Muriel komt uit een cultureel nest. “Als kind ben ik naar elke

naar voren schoof als mogelijk conservator met twee andere

tentoonstelling geweest in het Groninger Museum. Van huis

kandidaten, kreeg ze diezelfde dag nog een telefoontje van het

uit ken ik ook de Rolling Stones. In de strijd Stones versus

Groninger Museum.

Beatles was mijn moeder absoluut team Stones.” Daarnaast is haar vader kunstenaar. Kunst heeft dus altijd een belangrijke

Stichting Beringer Hazewinkel conservator in opleiding. Ik heb

rol gespeeld in haar leven. Desondanks kwam ze er op de mid-

Google gevraagd. Die wist het helaas ook niet. “Het is inder-

delbare school pas achter dat er een toekomst in bestond. “Ik

daad een hele mond vol. Het komt neer op een talentontwik-

was een moeilijk kind in die tijd. Daarbij wist ik niet wat ik la-

kelingsproject, opgezet door de RUG, het Groninger Museum

ter wilde worden. Ik dacht in eerste instantie dat ik verpleeg-

en Stichting Beringer Hazewinkel. Ze willen studenten de kans

10


geven om ervaring op te doen in de kunstsector. Één iemand

Wetenschappelijke fruitmodellen, Chihuly en de Rolling Sto-

krijgt iedere twee jaar de tijd om zich te ontwikkelen binnen

nes. Daar zit nogal verschil in. Leerzaam, zeker. Maar wat nou

het museum en mag daarna de wijde wereld in.”

als Muriel het zelf voor het zeggen had? “Ik heb me altijd immens geïnteresseerd in het samenkomen van wetenschap en

De wijde wereld in. Dat klinkt veelbelovend. Ze is al in Pa-

kunst, dus daar zou ik zeker wat mee doen. Het lijkt me ook

rijs geweest voor een persconferentie en in Londen om het

leuk om te kijken hoe we een jonger publiek naar het museum

management van de Rolling Stones te ontmoeten. “Dat is on-

kunnen krijgen. Dat doet het Groninger Museum gelukkig al,

werkelijk, ja. Als ik ideeën bespreek met hun manager, vraag

maar het blijft een uitdaging. Ik heb het gevoel dat veel jon-

ik soms heel casual: ‘What does Mick think?’ En dan besef ik:

gere bezoekers het gevoel hebben dat ze te weinig van kunst

hallo, we hebben het hier wel over Mick Jagger.”

weten om er iets van te mogen vinden. Kunst is meer dan een kunstwerk met een bordje informatie.”

Ze begon in augustus bij het museum. Na drie werkdagen kreeg ze al de vraag of ze projectmanager wilde worden. “Dat

Ook voor de Rolling Stones-tentoonstelling blijft dat een

was heel wat, dus daar moest ik even over nadenken. Maar

relevante vraag. Hoe lok je jongere mensen naar het museum?

uiteindelijk wist ik dat ze het me niet zomaar zouden vragen

“De Stones-fans komen sowieso, natuurlijk. Maar vinden de

en heb ik ja gezegd.”

jongeren dit nog cool? Daarom proberen we er iets bijzon-

Je leest het meteen aan haar af en ze zegt zelf ook dat ze

ders van te maken. Heel interactief. Er komt bijvoorbeeld een

bevlogen te werk gaat. “Als ik een plan heb, dan stort ik me

recreatie van het appartement waar de bandleden in woonden

er volledig op. Ik vind onderzoeken bijvoorbeeld hartstikke

toen ze jong waren. In geur en kleur. De schimmel zit zelfs

leuk, maar het past meer bij me om de mouwen op te rollen en

aan de muur.”

ergens volledig in te duiken. Wanneer mensen zeggen dat iets onmogelijk is, geloof ik daar niet zo in. Gewoon aanpakken.”

Het begin was spannend maar ze groeit snel in haar rol. Ze is slim en weet van aanpakken. Zodra haar leerperiode van twee

Zulke woorden zijn meestal een teken van ambitie. Toch wil

jaar in het Groninger Museum eindigt, zullen er veel deuren

Muriel niet te ver vooruit kijken. “Wat moet ik zeggen? Dat

voor haar opengaan. Zelf heeft ze nog geen idee welke richting

ik straks ergens directeur wil zijn, of zo? Nee, zo ben ik niet.

ze op wil, waar ze momenteel ook weinig aan denkt, maar

Dat vind ik grootspraak. Ik doe zoveel verschillende dingen in

Groningen is voor haar een speciale plek. Ze kijkt even naar

het museum en ik wil graag ontdekken in welk veld ik straks

buiten, omdat ze weet dat de kans klein is, en zegt: “Het liefst

verder wil. Dat is momenteel het belangrijkste.”

blijf ik nog even bij het museum.”

OO

11


VOORBIJ, VOORBIJ, VOORGOED VOORBIJ…

OUD & NIEUW IN DE OOSTERPOORT

O

ud en Nieuw. Met een been in het verleden en het

...ALS dan de knallen op z’n ergst zijn, tenminste! Er hing de

ander in de toekomst. Maar ook één van de weinige

hele dag al een mistige deken over de stad. Het afsteken van

dagen in het jaar dat we allemaal ‘in het moment’

vuurwerk liep ook overdag al lekker door, zeker onder het

leven. En iedereen viert het op zijn eigen manier. De een

viaduct. En door al die knallerij werd die mist een ondoor-

schiet duizend euro aan vuurwerk de lucht in en de ander

dringbare muur, waardoor er geen vuurpijl meer te zien was.

kijkt ernaar. De een luistert naar de Top 2000 en de ander

Het was dus zaak ’s middags al zo veel mogelijk de lucht in te

koopt oordopjes voor z’n teckel. Dit jaar wisselde niet alleen

schieten. Rond middernacht waren we dus al snel uitgeknald.

het jaar, maar ook het decennium. Hoe werd deze keer de

De honden en katten hadden dit jaar geen fijne oudejaarsdag,

jaarwisseling in de Oosterpoort gevierd? De Oosterpoorter

wél een betrekkelijk rustige jaarwisseling. Maar ja, om nu de

vroeg het enkele buurtgenoten.

héle middag ook al van die meditatiemuziek te draaien is ook

Greetje de Vries

zo wat…. Muziek

Oorverdovende herrie

Welke muziek hoort dan wél bij Oud en Nieuw? Afgezien van

Onder het viaduct is het elk jaar weer lekker knallen! ‘s Mid-

de Top 2000, natuurlijk. “Een nieuw jaar in mijn studenten-

dags ook al wel. Dus Oosterpoorters die in de buurt van het

tijd begon steevast met een nummer van Bruce Springsteen”,

Winschoterdiep wonen, niet te ver van de Ringweg, kunnen

vertelt een buurgenoot. Niemand die beter de wanhopige

zich rond het middaguur al in een oorlogszone wanen. Als je

weemoed van het net verstreken jaar, als ook het blinde ver-

in Syrië woont, of in Irak, is dit misschien wel de dagelijkse

trouwen in een onstuimig, wild en meeslepend nieuw jaar kan

realiteit. Of, stel je bent uit Syrië weggevlucht en woont nu in

oproepen dan ‘the Boss’:

de Oosterpoort, wat gaat er dán op zo’n moment in je om? Hoe bieden Oosterpoorters het hoofd aan deze herrie?

Outside the street’s on fire in a real death waltz Between what’s flesh and what’s fantasy

Harige huisgenoten

And the poets down here don’t write nothing at all

Wat doe je bij voorbeeld met doodsbange harige huisgenoten?

They just stand back and let it all be

We ontvingen de volgende oplossingen: 2020 begon voor mij geloof ik met ‘Heb je even voor mij?’ •

“We blijven thuis en hopen dat de hond – blijkbaar een

Wat je ook draait, om middernacht kun je de volumeknop op

slechthorend exemplaar – niet in de gaten krijgt hoe

maximaal zetten. Heeft toch niemand last van, behalve dan je

stervensbang zijn soortgenoten die avond onder de tafel

logeerhond...

kruipen.” Outside the street’s on fire •

“We hadden naast onze eigen viervoeters ook nog logeer-

Maar met de Nederlandse traditie om de hele omgeving gedu-

honden in huis. Toen hebben we meditatiemuziek opge-

rende tenminste zo’n 24 uur om te dopen in een soort oor-

zocht op Spotify, want we hadden gelezen dat dat hielp. “

logszone, hebben steeds meer mensen moeite. Buurtgenoten die met oud en nieuw de deur niet meer uitgaan doen dat uit

“We kregen het advies de honden te confronteren met

angst, of omdat ze een rustige jaarwisseling in huiselijk kring

raadseltjes, die – eenmaal opgelost – hondenlekkernijen

veel gezelliger vinden dan op pad gaan. “Ik heb in tijden niet

opleverden voor het beest. Ongeveer kwart voor twaalf

zo’n gezellige Oud en Nieuw gehad”, vertelde een andere Oos-

mee beginnen en flink moeilijk maken, dan is ‘ie behoor-

terpoorter. “Samen met een bezoekende buurtgenoot hebben

lijk afgeleid als de knallen op z’n ergst zijn. “

we de pubquiz uit de zaterdagbijlage van de Trouw gedaan. We waren zó intensief met de vragen bezig, dat we de jaarwisse-

12


ling zelf klokslag 12 uur bijna hadden gemist!” En dan was het dit keer ook nog een decenniumwisseling…! Andere thuisblijvers hopen elk jaar wel op bezoek rond de klok van middernacht. “Voor allen die tijdig en ongeschonden onze voordeur weten te halen is er de traditionele lafenis. In het inkopen daarvan krijgen we steeds meer handigheid: al jaren wordt de hoeveelheid oliebollen naar beneden bijgesteld en het aantal flessen bubbels naar boven. Nu zitten we ongeveer goed – nieuwjaarsdag komt alleen nog met een lichte kater, niet meer met verstopte darms…” Vuurwerkverbod? Maar de eindeloze knalpartij kan ook trauma’s oproepen en daarvoor hoef je helemaal niet in Syrië of Irak te zijn geweest. Een buurtgenoot vertelt over een Oudejaarsfeestje met vrienden vroeger: “Een op hol geslagen vuurpijl, uit de hand afgestoken (grappig!) belandde een kleine centimeter onder het oog van mijn vriendin. Dat liep gelukkig net goed af, maar kwader dan op dat moment ben ik daarna niet vaak geweest”. Nog steeds ijvert hij elk jaar opnieuw vurig (!) voor de instel-

Foto: Gino Huiskes

ling van een algemeen vuurwerkverbod en ondertekent hij

Nieuw nu niet direct tot hun verbeelding spreekt. “Tot af-

met volle overtuiging elke petitie die hij onder (beide nog

grijzen van vrienden en bekenden ging ik in het verleden nog

prima functionerende) ogen krijgt. Hij staat daarin natuurlijk

wel eens gewoon voor 12 uur naar bed”, schrijft een andere

niet alleen. De politie, de brandweer, burgemeesters, artsen,

buurtgenoot. “Maar inmiddels heb ik me aangepast aan ‘onze’

ziekenhuizen, milieuorganisaties en de Onderzoeksraad voor

tradities. Overigens niet door uitgebreid feest te gaan vieren.

de Veiligheid pleiten al jaren voor een vuurwerkverbod. Uit

Overdag alleen thuis omdat verder iedereen naar familie was of

opiniepeilingen blijkt dat een meerderheid van de bevolking

met vrienden op pad ging. Wel lekker, beetje opruimen, laatste

dit ondersteunt.

boodschappen bij de Coop en natuurlijk oliebollen halen bij de Friet van Piet. ’s Avonds met z’n tweeën op de bank hangen,

Dat het ook anders kan, heeft hij jaren later ervaren in Aus-

een paar delen van een spannende Netflix-serie bekijken (we

tralië, toen hij de eeuwwisseling in Sydney vierde bij vrienden:

zijn tijdens de kerstvakantie in een binge verzeild geraakt) en

“Van zelf vuurwerk afsteken was in het geheel geen sprake,

vervolgens live de uitstekende oudejaarsconference van Claudia

het idee alleen al! Nee, vuurwerk werd (en wordt) gecoördi-

de Breij.”

neerd en gecontroleerd afgestoken op daarvoor aangewezen plaatsen. Elke oudejaarsavond laten de televisiebeelden vanuit

De ‘bruisende’ buurt in…

Sydney vanaf de Darling Harbour Bridge zien wat een prach-

Maar deze huismus wilde toch om twaalf uur nog even de

tig vuurwerk zoiets kan opleveren. Vuurwerk dat ook vanuit

bruisende Oosterpoort in. Hoe bruisend het er precies was,

meerdere plekken goed is te zien”. Helaas is er dit jaar in

viel vanwege de ondoordringbare mistdeken, niet zo goed te

Australië ook een ander vuurwerk te zien, waar niemand om

achterhalen. Er waren hooguit nog wat schimmen en vage

gevraagd heeft...

lichtvlekken te onderscheiden. Knallen waren er nog wel volop. Met een beetje moeite kon hij z’n buren ontwaren, zodat de gebruikelijke ‘de beste wensen voor het nieuwe jaar’ niet ongezegd bleven. Wanneer deze buurtgenoot daarna besluit om een blokje rond te lopen is er bijna niemand op straat, een vreemde gewaarwording. Gebeurde er dan werkelijk helemaal niets ongehoords dit jaar in de Oosterpoort? Jawel. Een bezoeker die van de Kroeg van Klaas weer naar huis liep, zag opeens twee jongens op de Oosterweg met een steeksleutel. Oei, oei, een steeksleutel…! Eén van de twee stond op de laadpaal voor elektrische auto’s om bij een verkeersbord te komen dat twee meter hoog hangt. Dat bord moest worden losgeschroefd, natuurlijk! “Zou ik niet doen”, zei onze buurgenoot in het voorbijgaan. Er kwam ook nog antwoord: “Hoezo?”, wilde de vandaal weten. Sommige

Foto: Klaas Kloosterman

dingen zijn heel moeilijk, zo vroeg in het nieuwe jaar...

Thuisblijven, ja gezellig!

De redactie van de Oosterpoorter wenst alle buurtgenoten een

Maar veel mensen blijven ook gewoon thuis, omdat Oud en

heel gelukkig 2020!!!!

13


UITGEVERIJ PALMSLAG Literatuur, poĂŤzie en non-fictie 10% korting in onze webshop! Vul deze kortingscode in op onze webshop en krijg 10% korting op elke bestelling: OOSTERPOORT2019 www.palmslag.nl De slome duikelaar, de dronkaard en de dorpsgek. Het is het type mens waar we soms om moeten lachen, maar net zo vaak medelijden mee hebben. Erik Hulsegge weet ze samen met tal van andere soort mensen haarfijn te beschrijven in Haalf Zeuven, een bundel met nieuwe columns en een selectie die hij voor de website van RTV Noord schreef en over verhaalde in zijn radioprogramma De Noordmannen op zondagmorgen. Met Groningen als decor voelt Erik zich als een vis in het water in zijn columns over wat er met hemzelf en de mensen om hem heen gebeurt. Hij weet daarbij een beangstigend treffende toon aan te slaan. Want je zult verrast zijn hoe vaak je je herkent in zijn rake observaties van het alledaagse leven. Journalist, presentator en columnist Erik Hulsegge (1967) debuteerde in 2016 met zijn bundel met columns Numero Dertien.

UITGEVERIJ PALMSLAG WWW.PALMSLAG.NL

ISBN 978 94 9177371 6

Haalf zeuven omslag def.indd 1

14


OSTERPOORT

24 uur

14:00 15:00

W

at speelt zich

vraag hoe we onze wijk ‘groener’ kunnen maken. Figuurlijk

zoal rond de

maar zeker ook letterlijk. Het kan altijd beter volgens haar en

klok af in de

zij wil daar aan meehelpen.

Oosterpoort, de Meeuwen, de Linie, de Eemskanaal-

De laatste aanvrager van de sticker bij wie ik langsga is ook

buurt en alle andere plek-

bezig met het groen. Zij woont aan De Zaayer in De Linie, di-

ken waar deze krant in de

rect achter de langzaam verdwijnende ringweg. Zij neemt deel

bus valt? We sturen iedere maand een redacteur op pad om te

aan het overleg in haar buurt waar onder andere de groenvoor-

beschrijven wat er te zien en te beleven valt in een tijdsbestek

ziening ook een belangrijk onderwerp van gesprek is. “Hier

van één uur.

is veel te weinig groen in de wijk en we gaan binnenkort in

Jan Veenkamp (tekst en foto's) Het is zaterdagmiddag 4 januari 2020, klokslag 14.00 uur. Ik heb de schone taak gekregen de NEE/NEE/JA, wel Oosterpoorter-stickers rond te brengen bij de vele wijkgenoten die via oosterpoorter@gmail.com hadden aangegeven er één te willen hebben. Dus ik ga op pad! Tijdens mijn rondgang door de Oosterpoort, De Meeuwen en De Linie valt het me op hoe vredig alles er bij ligt in de wijk. Een wereldleider heeft net een generaal vermoord, half Australië fikt op en Nederland is in rep en roer vanwege de vele vuurwerk-incidenten maar de Oosterpoort is een toonbeeld van rust deze middag. Natuurlijk, zo hier en daar liggen er nog wel wat stille getuigen op straat van de oudejaarsnacht die weer voor het nodige lawaai en de verplichte liederlijkheid gezorgd heeft. Afgezien daarvan is het hier vredig en vriendelijk. Vriendelijk is ook de eerste wijkgenote bij wie ik de sticker bezorg. Zij woont aan de Van Sijsenplaats en reageert enthousiast als ik haar vertel dat ik van de wijkkrant ben en de NEE/NEE/ JA- sticker kom brengen. Zij vindt het een erg leuk idee om deze variant op de NEE/NEE-sticker te maken. Als trouw lezer plakt ze de sticker dan ook meteen op haar voordeur zodat duidelijk is dat ze de wijkkrant een warm hart toedraagt. Het is voor haar belangrijk dat het lokale nieuws ook de aandacht krijgt die het verdient, naast alle wereldproblemen. En De Oosterpoorter doet dat prima, zegt zij. Dit geldt ook voor de me-

overleg met de gemeente om hier wat aan te doen”, zegt zij.

vrouw in de Sophiastraat

Mede vanwege het milieu had zij ook een NEE/NEE-sticker op

die opendoet als ik

haar voordeur waardoor ze geen Oosterpoorter in de bus kreeg.

aanbel. Zij leest bijna alle

Via een buurvrouw kreeg ze de wijkkrant wel regelmatig onder

stukken in de Ooster-

ogen en toen ze las dat er een NEE/NEE/JA-sticker aange-

poorter met veel plezier.

vraagd kon worden heeft ze dit meteen gedaan.

Vooral de verslagen van het wijkoverleg en de ar-

Als ik weer naar huis loop denk ik nog even na over die be-

tikelen over de inrichting

hoefte aan meer groen in onze leefomgeving die blijkbaar toch

van de wijk interesseren

behoorlijk leeft. En inderdaad, het valt me nu op dat er in

haar. Ze vraagt de NEE/NEE/JA-sticker aan omdat zij vindt

vergelijking met andere wijken in onze stad best nog wat be-

dat er veel te veel papier door de brievenbus komt dat recht-

groeiing bij zou kunnen. Het vredige straatbeeld dat ik eerder

streeks in de afvalbak verdwijnt. “Dat is slecht voor het milieu

zag moet ik nu ineens ook een beetje bijstellen: het rode papier

en als je daar als burger op deze manier iets aan kan doen dan

en karton van het vuurwerk en de lege flessen beheersen in

moet je dat ook doen”, zegt ze. Zij gaat zelf regelmatig naar

deze periode toch wel het straatbeeld. En dat is jammer. Ik zie

het buurtoverleg toe. Ze denkt graag mee over bijvoorbeeld de

in ieder geval liever planten en bomen.

15


Wat zullen we nu weer eens eten

D

nootmuskaat over en nu verdeel je de kaas erbij. Deksel weer op de pan, zo kan de kaas smelten. Snij de bananen door de lengte in 2, mogelijk 3 plakken. Intussen verhit je wat olie (geen olijf-, maar bijv. rijstolie en/of boter) en laat ze in de hete pan zakken. Aan 2 kanten bakken

eel hier je snelle recept met anderen die deze da-

tot ze goudbruin zijn en op een bord leggen.

gelijkse hobbel ook graag zo makkelijk mogelijk

Roer door de pan met bloemkool, je zult zien dat de kaas

nemen. Met een foto van ingrediënten, bereiding en/

overal lekker doorheen is gesmolten. Verdeel het op de borden

of resultaat.

en leg de gebakken bananen erop. Smullen maar……

Mail: oosterpoorter@gmail.com

BLOEMKOOL MET GEBAKKEN BANAAN (Ingezonden door Anke van den Brink)

Nodig (voor 3 á 4 personen:

Huisdieren in de Oosterpoort

Evelien Brak (tekst en foto)

1 bloemkool

3 grote aardappelen of meerdere kleintjes

Dit zijn Bonne Westerveld en Krummel. Bonne is bijna 15 en

gewone bananen, circa 1 a 2 banaan pp

Krummel is nu zo’n 4 maanden. Je zou het niet zeggen want

circa 300 g pittige! kaas in kleine blokjes

ze is heel klein. Dat komt, zegt Bonne, omdat ze een herfst-

peper, zout, nootmuskaat

katje is. Die blijven wel vaker klein. Er is niks mis met ‘r want

olie en/of boter

ze is zo levendig, speels en vlug als maar kan. Ze geven samen een demonstratie. Bonne haalt een papieren zak tevoorschijn

Tip: nóg lekkerder met gehakte walnoot.

waar Krummel meteen induikt. Even later klimt ze op zijn schouder en paraderen ze samen door de woonkamer.

Bereiding: Dit recept is makkelijk, maar het is aanpoten en vooral erbij

Bonne zegt: “Als ik uit school kom en ik doe de deur open dan

blijven! De verhouding 2/3 bloemkool en 1/3 aardappel vind ik

begint ze al te spinnen”. Hij is één van de bezorgers van De

zelf het lekkerst.

Oosterpoorter. Maar liefst 900 stuks brengt hij iedere maand

Schil de aardappelen, grote halveren. In pan met koud water

rond in de buurten rond de Euroborg (daar staan ook flat-

doen zodat ze nét onder staan en vuur eronder. Zout toevoe-

gebouwen en dat gaat lekker snel) en ook in het Zuiderpark,

gen.

waar hij woont. Als z’n moeder even helpt zijn ze in 2 uur

Snij van de bloemkool het blad en de onderkant af. Snij of

klaar!

breek de bloemkool in stukken, de stronk ook. Als de aardappelen circa 10 minuten koken leg je de bloemkool

Krummel is geboren in Eelde en ze hebben haar 2 maanden

erbij met de stronk naar beneden. Laten stomen tot de bloem-

geleden gevonden via Marktplaats en mochten haar meteen

kool gaar is, check na 5 minuutjes.

meenemen. “Mijn oma noemde mij Krummel toen ik nog

Snij de kaas in blokjes en pel de bananen. Giet de bloem-

klein was” zegt Bonne, “dus dat vond ik ook wel passen bij dit

kool met aardappelen af en zet de pan met deksel van het

kleine poesje”.

gas af. Pak een grove stamper of groot mes of grote vork en hak bloemkool en aardappel in stukjes. Het moet geen papje

Mail naar: oosterpoorter@gmail.com en uw (of jouw) huisdier

worden, een beetje grof is juist lekker. Doe er wat peper en

komt ook in deze rubriek.

16


CRYPTOFILIPPINE 65 1.

Gevuld met knollen, dat is niet te vreten. (11)

2. Verprutst op oudjaarsavond. (8)

1

3. Klaar met het boek? Dan heeft het geen waarde

2

meer. (12) 3

4. Klassieke route die in 1990 door Oranje

2

3

werd afgelegd. (2+3+4+4) 5. Domini. (4+8) 6. Ex. (4+7)

5

5

6

7. Helemaal klaar zijn met huizen.

1

8

12

4

6

5

10. Al versleten bij het begin van de wed-

9

8

1 10

strijd. (9) 11. Klonk steeds weer hetzelfde bij de Top

11

2000. (3+4+6)

12

12. Is een slimme kok als hij tijdig met pensioen is gegaan. (10)

13

13. Oud én Nieuw. (10) 14. ´Op een kip´ van Trijntje Fop. (9) 15. Nieuw drankje. (4)

8

8

10

2

8

5 8

4

6

14

10

3

16

je hier met een vrijkaartje terecht kunt.

17

(9)

18

18. Voor deze overtreding trekt de scheids-

9

20

neuf Du Pape gedronken hebben. (6+6)

1

parlementsverkiezingen van 2017. (8) een mus. (7)

&

4

12 23

22. Hij loopt weer binnen met zijn nieuwe baan. (11) 23. Deze net aangekomen immigrant houdt wel van een uitje. (9+6) 24. Niet plechtstatig uitgevoerd want de bolero komt rechtstreeks uit de winkel. (10) 25. Oud én Nieuw. (5)

1

9

5

11 24

12

12

1

6 10

4

12

11

3

9

6 10

10

2

4

1 9

4 11

9

7

3

21 22

7

4

2

3 11

4

1

10

9 2

O

6

9

2 2

1

2

20. Zo nieuw was de Piratenpartij tijdens de 21. Beroemdheid die zich voortbeweegt als

8

10

12

12 19

rechter (nog) geen rood. (7) 19. Jonge aso´s die een klassieke Château-

5

4

11

15

17. Je bent behoorlijk naïef als je denkt dat

6

2 5

9

6

12

8

5

11

3

4

4

5

(10)

11

12

3

7

16. Is een papegaai juist uitgesproken niet.

3

6

9. Heel veel bejaarden in een groezelige auto. (5+4)

7

1

2

7

8. (On)beschadigd door ouderdom. (4)

10

7

2

7 6

(10)

Oud

12

3

2

9

Nieuw 8

6

25

5

1

3

8 7

Na het correct invullen van de cryptofilippine leest u in de

Oplossing cryptofilippine 64 – Kerst-

gekleurde vakjes het begin van een zin uit een 19e-eeuws ge-

1. Versiering 2. Engeltje 3. Uitzending 4. Staven 5. Borrel

dicht. Dat is de oplossing. Gelijke cijfers zijn gelijke letters.

6. Avond 7. Etalage 8. Tijd 9. Kalkoen 10. Inkopen 11. Voorstelling 12. Viering 13. Boodschap 14. Omaatjes 15. Offensief

De oplossing moet uiterlijk op 3 februari 2020 binnen zijn

16. Vertelling 17. Geschenk 18. Bestand 19. Verlichting.

bij de redactie van De Oosterpoorter. Mail je oplossing naar oosterpoorter@gmail.com o.v.v. Cryptofilippine nr. 65.

De oplossing is: EEN VROLIJK KERSTFEEST

Opsturen mag ook: Redactie De Oosterpoorter, Oosterweg 13, 9724 CA, Groningen. Het vermelden van uw straatnaam

De winnaar van de gevulde boodschappentas is Jeroen Baars

wordt zeer op prijs gesteld. De winnaar

uit de Jacobstraat. Van harte gefeliciteerd!

ontvangt een gevulde boodschappentas ter waarde van € 20,-, ter beschikking gesteld door Coop Meeuwerderweg.

17


Gratis juridisch inloopspreekuur Heeft u vragen over een beslissing van een gemeente, de DUO, de IND, de belastingdienst of een andere overheidsorganisatie? Dan staat het Noorderhuis Advocaten u graag te woord tijdens het gratis inloopspreekuur. U bent op dinsdagen tussen 15.30 en 17.30 (met of zonder afspraak) van harte welkom op ons kantoor gelegen aan het Zuiderpark 12 te Groningen. Kijk voor meer informatie over ons spreekuur op www.hetnoorderhuis.nl. Vragen? Bel met 050-3173170 of mail naar info@hetnoorderhuis.nl.

18


OOSTERKIDZZZ Borgmanschool Groep 4

19


20


I

n de rubriek ‘Koek op de hoek’ gaat de Oosterpoorter maandelijks met een Grunneger kouke op bezoek in een

Woon je ook op de hoek? En wil je meedoen aan deze rubriek?

van de vele hoekhuizen in onze wijk. Dit keer is dat bij

Harmien (22) en Wieger (22). Ze wonen nog maar kort op de hoek van de Hendrikstraat en de Van Sijsenstraat. Wieger studeerde Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek aan de

Mail naar: mvanderfeen@gmail.com

Technische Universiteit in Delft. “Daar heb ik mijn Bachelor gehaald”, vertelt hij. “Maar het is niet de sector waarin ik Groningen nieuwe studie Mechanical Engineering. Toen ben

HEBBEN JULLIE EEN FAVORIETE PLEK IN DE BUURT?

ik in de stad aan mijn Master begonnen.” Voor zijn opleiding

Harmien: “Hendrikstraat 2 denk ik.”

in Delft deed Wieger drie maanden onderzoek in Nicaragua

Wieger: “Op dit moment wel ja, van mij ook.”

aan het werk wil. De Rijksuniversiteit startte hier de voor

naar goedkope mogelijkheden om bamboe zo te bewerken dat het als duurzaam bouwmateriaal kan worden gebruikt.

BLIJVEN JULLIE HIER NOG LANG WONEN?

Harmien en Wieger kennen elkaar van de middelbare school

Harmien: “Voorlopig wel.”

in Ferwerd in Friesland, waar ze vroeger ook al eens een

Wieger: “Sowieso tot ons afstuderen. En dan maar eens kijken,

tijdje verkering hadden. “Toen we elkaar na een aantal jaren

wat we verder willen, dat zien we allemaal nog wel.”

OO

weer tegenkwamen raakte het weer aan”, vertelt Harmien. Lachend: “En meteen daarna vertrok Wieger voor drie maanden naar Nicaragua.” Harmien haalde haar propedeuse Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan de Hogeschool in Leeuwarden. Ze is afgelopen studiejaar gestart als eerstejaars psychologie aan de Rijksuniversiteit.

Tekst en foto MvdF HOE LANG WONEN JULLIE HIER? Harmien: “Nog maar net, we zijn hier voor de kerst ingetrokken.” Wieger: “We woonden eerst drie huizen verderop, aan de Van Sijsenstraat. De verhuizing was een kwestie van daar de deur uitlopen en hier de deur weer in.”

HEBBEN JULLIE VEEL AAN HET HUIS GEDAAN? Wieger: “Nee, dat was niet nodig. De verhuurder had een nieuwe keuken in dit appartement geplaatst en alles al mooi opgeknapt. Het enige wat wij deden is deze muur schilderen.”

WAT VINDEN JULLIE VAN DE WIJK? Harmien: “Ik wilde graag in de Oosterpoort blijven, het is hier rustig en dit is ook gewoon Wieger: “De mensen zijn hier aardig en gezellig en wat voorzieningen betreft heb je hier alles.”

MISSEN JULLIE IETS IN DE WIJK? Wieger: “Nee, eigenlijk niks. Ja, de laatste tijd mis ik een beetje zon, maar dat ligt niet aan de wijk natuurlijk.”

KENNEN JULLIE VEEL MENSEN IN DE BUURT? Wieger: “De huisgenoten van het huis waar we eerst woonden. Maar veel nieuwe mensen hebben we nog niet leren kennen, daarvoor wonen we hier echt nog te kort.”

DE HOEK

een hele mooie straat.”

KOEK OP

21


Nijestee biedt ruimte... aan ruim 22.000 mensen in de stad Groningen. Met 13.500 huurwoningen is Nijestee de grootste corporatie in de stad. In vrijwel alle wijken biedt Nijestee woningen aan, ook in de Oosterpoort. Op die manier valt er wat te kiezen.

www.nijestee.nl

Geen Erotische Massage Traditionele thaise massage Ontspanningsmassage Thaise voetmassage Nek-, schouder- en rugmassage Kruidenstempelmassage Sportmassage

22

Yuwathida Nontawong Meeuwerderweg 117 9724 ER Groningen 06-39666636

www.rarida-thaimassage.nl


AGENDA KROEG VAN KLAAS Tenzij anders vermeld: toegang voor alle optredens gratis.

prachtige meerstemmige zang. Met

Meditatie wo 19.00-20.00 uur

Reinout van der Veen

Mindfulness vr 09.15-10.30 uur

DONDERDAG 13 FEBRUARI

Aanvang 22.00 uur

Tekenen vr 10.00-12.00 uur

Bloemschikken. Kosten leden €3,00

Bridge voor beginners vr 1400-

en €4,50 voor niet-leden. Aanmelden

16.30 uur

via jtammes@home.nl i.v.m. aanschaf

Afrikaanse jamsessie o.l.v. een

DINSDAG 11 FEBRUARI

basisband met topmuzikanten. Andere

Kroeg van Klaas Kroegquiz

muzikanten kunnen aanhaken om mee

Een zelfgemaakte kennisquiz met

te doen.

vragen verdeeld over diverse rubrieken.

In de achterzaal kun je van 18.00 uur

Teams tot maximaal 5 personen.

tot 19.30 uur heerlijk Afrikaans eten

Opgave via email: kroegvanklaas2@

voor slechts 6 euro (zolang de voorraad

gmail.com

strekt, dus kom op tijd).

Deelname € 2,50 p.p. Meld je op tijd

Aanvang 16.00 uur

aan want vol = vol! Aanvang 20.00 uur

ZATERDAG 18 JANUARI Royal House. Popcovers met o.a. Saikat

WOENSDAG 12 FEBRUARI

en Erik de Jonge

Boekpresentatie van het tweede deel

Aanvang 22.00 uur

in de DECADE-reeks van Bill Mensema, getiteld ‘Het Pact van de Pont Neuf’.

ZATERDAG 25 JANUARI

Met optredens van verschillende

The Blues Gallery

gastschrijvers.

Mix van old school-, moderne blues en

Aanvang 20.00 uur

Americana met o.a. Gerrit Veen, Hannes Langkamp en Reinout van der Veen

DONDERDAG 13 FEBRUARI

Aanvang 22.00 uur

DeMeindert&Igor&DeJongeBoschfazant &­Kesanova Show

ZATERDAG 1 FEBRUARI

Meindert Talma, Igor Wijnker, Adriaan

Open podium o.l.v. Lou Leeuw m.m.v.

Bosch en Kees de Vries presenteren

KvK huisband

nieuwe verhalen, liedjes en

Aanvang 22.00 uur

mulimediapresentaties. Droogkomisch en hilarisch.

De deelnemende songwriters

ZATERDAG 15 FEBRUARI

presenteren elk 1 nieuw en 1 eerder

20 jarig jubileum van de band McNolia

geschreven eigen nummer

met gastoptredens van ex- bandleden.

Aanvang 22.00 uur

Swingende popcovers. Aanvang 22.00 uur

WOENSDAG 5 FEBRUARI

POORTERSHOES

De Dichtclub bestaat uit een groep

DONDERDAG 30 JANUARI

dichters die elke maand bij elkaar komt

Open Podium Poortershoes: Herinnerin-

in de Kroeg van Klaas om eigen werk

gen WOII in Groningen

voor te dragen. Elk jaar wordt er tijdens

Ooggetuige Ton Andringa zal op anek-

de Poëzieweek een bundel uitgegeven

dotische wijze vertellen hoe de oorlog

met nieuw werk dat de Dichtclubleden

eruit zag in de ogen van een schoolkind.

het afgelopen jaar voor de club

Hij ging op school in de Polderstraat.

geschreven hebben. Alle dichters die

Aanvang 20.30 uur

in de bundel opgenomen zijn zullen op

Ook een keer gebruik maken van het

deze avond eigen werk voordragen.

Open Podium? Neem dan contact met

Aanvang 20.30 uur

ons op via het aanmeldformulier op www.poortershoes.nl

Plainwoods. Americana met een sterke groove, mooie gitaarpartijen en

bloemen 20.00 uur tot 22.00 uur

Live op zondag in het Poortershoes

Meer info: www.bsvdeoosterpoort.nl of

Swinder. Groningse dialectpop.

www.facebook.com/bsvdeoosterpoort

Aanvang 14.00 uur

GRAFISCH CENTRUM PODIUM ZUID LIVE ZONDAG 9 FEBRUARI Sign of Leo en Speakizy ‘Podium Zuid Live’ is een initiatief vanuit de zuidelijke stadswijken van Groningen met het doel een winterse variant van ‘Sterrebos Live’ neer te zetten. De gratis toegankelijke concerten vinden plaats in het speeltuingebouw ‘De Helpen’, Groenesteinlaan 16. Van 15.00 tot 17.30 uur

ZATERDAG 18 JANUARI Open Dag Voor iedereen die meer wil weten over de mogelijkheden van de grafische technieken die in onze grafiekwerkplaats beoefend worden. Docenten en (oud-)cursisten geven demonstraties. Daarnaast is er informatie te verkrijgen over de cursussen die vanaf 14 januari a.s van start gaan en is de nieuwe Koppermaandagprent te koop à € 25 (zonder lijst).

WIJ RIVIERENBUURT ELKE DINSDAG IN HET POORTERSHOES De buurt-opbouwwerker komt buurten (inloop over alle vragen vanuit WIJ Rivierenbuurt) 14:00 – 15:00 uur

11.00 – 15.00 uur KOPPERMAANDAGPRENT Het Grafisch Centrum Groningen geeft ook dit jaar op Koppermaandag een prent uit met een reproductie van een schilderij van een lid van De Ploeg. De prent van dit jaar is van Johan Dijkstra,

SPEELTUINVERENIGING DE OOSTERPOORT IEDERE MAANDAGAVOND Klaverjassen en sjoelen. 20:00 tot 22:00

het schilderij Straatje in Garnwerd. U kunt de prent rechtstreeks bestellen via de website van het Grafisch Centrum: www.grafischcentrumgroningen.nl.

uur. Kosten € 2,00 p.p. IEDERE DINSDAGAVOND

van De Dichtclub

ZATERDAG 8 FEBRUARI

ZONDAG 9 FEBRUARI

Aanvang 20.30 uur

The Songclub (luisterconcert)

Bundelpresentatie: “Vergeet de gekte”

Aanvang 20.00 uur

IEDERE ZONDAGMIDDAG

ZONDAG 2 FEBRUARI

12.20 uur

Theo Houtkoop, Jacob Veenstra en

Er is nog plaats bij de volgende cursussen in het Poortershoes: •

Teken jezelf anders ma 10.20-

Tafeltennis. Vanaf 20:00 uur DINSDAG 28 JANUARI

BUURTOVERLEG OOSTERPOORT

Creatieve avond. Kosten leden €2,50 en

De vergaderingen van het Buurtoverleg

€4,00 voor niet-leden

zijn open voor iedereen woonachtig

20:00 tot 22:00 uur

in de wijken waar deze krant wordt

voor leden t/m 8 jaar (en gratis)

verspreid. Er worden zeer uiteenlopende

Aanmelden voor 20 november via

onderwerpen besproken, ideeën op-

info@bsvdeoosterpoort.nl

geworpen en besluiten genomen over

14:00 tot 16:00 uur

zaken die wellicht ook u betreffen en

ZATERDAG 1 FEBRUARI

waar u invloed op kunt uitoefenen. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs ge-

Kinderdisco. Gratis voor leden en €1

steld. De eerstvolgende vergaderingen

voor niet-leden 18:45 tot 21:00 uur.

zijn maandag 27 januari en 24 februari.

DONDERDAG 6 FEBRUARI

Aanvang 20.00 uur.

Koppelkaarten. Kosten € 3,00 p.p

23


24

Profile for Wijkkrant Oosterpoorter

Oosterpoorter januari 2020  

Oosterpoorter januari 2020  

Advertisement