Page 1

OOSTERPOORTER de

Jaargang 48 | april 2019 | Nummer 4

Illu str at ie: Da niĂŤ l

Ja ns e

zaterdag 13 en zondag 14 april van 12-17 uur Poortershoes

De redact ie van de Oosterpoorter gaat samen de buurt ( jullie dus) het meinummer van de Oosterpoorter maken. Lijkt je dat leuk? Kom dan meepraten, schrijven, fotograferen, lay-outen, Koek op de Hoek of Oosterkidzzz maken! Kijk voor meer informat ie op: www.deoosterpoorter.nl/metdebuurt


2


COLOFON

REDACTIONEEL

DE OOSTERPOORTER

Tot morgen!

Buurtkrant van de wijken Oosterpoort, de Meeuwen, de Linie, Europapark en Kop van Oost

Deze Oosterpoorter ligt eerder op de mat dan anders. Op

UITGAVE

vrijdag al. Dat komt omdat we jullie er nog een keer op wil-

3

zondag 14 april met jullie – de buurt – het mei nummer van

Tot morgen!

de krant willen maken.

CORRESPONDENTIE

over nadenken. En dan een mooi stuk schrijven.

HOOFDREDACTIE Klaas Kloosterman

Alles gaan we samen doen. Samen bedenken wat er volgende maand in de krant moet komen. De buurt intrekken. Met mensen praten. Interviewen. Fotograferen. Er nog eens

REDACTIE Carolina van der Lande, Dirk de Rijk, Evert van der Molen, Gino Huiskes, Greetje de Vries, Mirjam van der Feen, Jan Veenkamp, Joop Dollekamp

lengde Oosterstraat, tegenover de Kroeg van Klaas. Zaterdag én zondag. We beginnen om 12 uur en zo rond 17 uur gaan we weer naar huis. Zondag stoppen we iets eerder: 16:30 uur. We willen dan nog even lekker nakletsen met een biertje. Of een bitterbal. Of een cola.

4 Project 'In de Oosterpoort' | Lezing op 16 mei door archeoloog Janneke

5 Waar zit het warmtelek? Daar zit het warmtelek! - 3P0

6 Rarida, massage voor iedereen | In Memoriam. Annie Loer-Van der Schuur | Groninger Tafeltennisclub

Even wat hoogtepunten uit het programma:

GTTC | Leerlingen bedenken plannen voor terras Poortershoes

Zaterdag: 13.00 Start ‘Smartphone City’. Jongeren fotograferen zichzelf en hun vrienden op voor hen belangrijke plekken in de

7 Stemmen in de Oosterpoort | Statiegeld COOP

wijk. 13.00 De nieuwsredactie trekt de wijk in, schrijft korte berichten en maakt foto’s bij het laatste nieuws uit de

ACHTERGROND EN OPINIE

9-10-11

Oosterpoort

De metarmorfose van de Oosterpoort

14.00 K unst op Straat (samen met het Centrum Beeldende

Ruurd de Boer neemt afscheid van

12-13

FOTOGRAFIE Evelien Brak, Ellen Heinen, José Reijinga, Obed Brinkman

NIEUWS

Hielkema | Column. De gele hesjes Dat gaan we doen in en rond het Poortershoes, begin Ver-

EINDREDACTIE Carolina van der Lande

REDACTIONEEL

len wijzen dat we morgen, zaterdag 13 april en overmorgen,

Buurtoverleg Oosterpoort De Oosterpoorter verschijnt 10 x per jaar met een oplage van 3.700 exemplaren

Oosterweg 13, 9724 CA Groningen, telefoon 06 49 30 90 51 Website: www. deoosterpoorter.nl E-mail: oosterpoorter@ gmail.com Twitter: @oosterpoorter

INHOUD

Kunst door de wijk). Het is de week van de Kunst op Straat.

het Buurtoverleg

Het CBK loopt samen met ons door de wijk en vertelt over ADVERTENTIES Karin van der Zee

de kunstwerken in onze wijk. Wij maken daar een mooi verhaal (en foto’s) bij.

15

MEDEWERKERS Daniel Janse, Luuk Verpaalen

VORMGEVING Rudi Niemeijer, Ystvan de Jong

PRODUCTIE Drukkerij De Marge, Groningen

VERSPREIDING Jos Jansen op de Haar, Renske Westerveld, Ferri Klootsema

VOLGEND NUMMER Sluitingsdatum kopij: 7 mei 2019.Verspreiding in het weekend van 19 mei 2019

RUBRIEKEN

Zondag: 12.30 Oude/nieuwe Pandjes. Samen met Evelien op pad om deze rubriek te vullen.

24 uur Oosterpoort

16 Huisdieren in de Oosterpoort | Oude Pandjes

14.00 M asterclass cryptogrammen maken met Luuk. De

17

fans van de Cryptofilippine gaan samen met Luuk aan de

Cryptofilippine

slag om de Crypto voor de maand mei in elkaar te zetten.

19 Oosterkidzzz

14.30 Workshop opmaken Oosterpoorter.Ystvan en Rudi la-

21

ten zien hoe de Oosterpoorter wordt gelay-out en drukklaar

Koek op de hoek

wordt gemaakt.

23 Agenda

16.30 Afsluiten. Drankje en Bitterbal. Artiesten uit de buurt zorgen voor de muziek. Dit is nog maar een klein deel van het programma, hè. Voor het hele overzicht: ga naar www.deoosterpoorter.nl/metde-

FOTO VOORPAGINA Affiche 'Met de buurt!' - Illustratie Daniël Janse

buurt en kijk op onze Facebookpagina en Twitter. Zie jullie morgen!!

Klaas Kloosterman 3


GEMEENTE- EN BUURTNIEUWS

PROJECT ‘IN DE OOSTERPOORT’

Klik klak, klik klak, klik klak, klik klak, oh … paarden. Ja, ja,

Op 25 april tussen 15.00 en 17.00 uur is de presentatie van

ook politie te paard is paraat om eventueel ingezet te worden

het project ‘In de Oosterpoort’ in het Poortershoes. Dit

als er heibel komt. Als er zoveel mensen op de been zijn, weet

bijzondere project is een samenwerking tussen: Poortershoes,

je maar nooit wat er van komt. En wat blijkt: ook de agenten

Borgmanschool en Hanzehogeschool. Studenten van de minor

hebben een geel hesje aan. En dat niet alleen, maar de paarden

Betekenisvolle Kunsteducatie zijn samenwerkingen met

hebben sokken aan die gedeeltelijk geel zijn. Geel afgewisseld

wijkbewoners aangegaan waarbij ze nieuwe kunstprojecten

met politieblauw, lijkt het. Zou dat horen bij de politieafspra-

hebben opgezet. Zo zullen onder andere kunstprojecten

ken voor deze middag? Een beetje geel om de benen van de

van leerlingen van de Borgmanschool gepresenteerd

paarden?

worden, maar ook een project dat in samenwerking met de speeltuinvereniging is opgezet. Ook zullen een aantal

Maar wat gebeurt daar? De paarden lopen op het fietspad en

kunstwerken worden onthuld die naar aanleiding van

plotseling … flats, flats, flats. Dat paard moest duidelijk heel

gesprekken met buurtbewoners zijn ontstaan.

nodig en kon niet anders dan dat op het fietspad te laten gaan.

Studenten van het Conservatorium presenteren zogenaamde

Een fietser probeert de “flatsen” te ontwijken, gaat naar links

locatieperformances, muziekstukken waarbij de locatie

en daar was net een man op een e-bike hem aan het inhalen.

invloed heeft op het optreden. Kortom een vol programma met

Een ongeluk(-je) is onvermijdelijk, en ja … hier kon zelfs het

bijzondere voorstellingen en projectpresentaties.

gele hesje niks aan doen. Rond kwart over twee is het echt druk geworden. De gele

LEZING OP 16 MEI DOOR ARCHEOLOOG JANNEKE HIELKEMA

hesjes hebben hun handen vol. Half drie is het weer rustig en

Janneke Hielkema vertelt over haar interessante werk:

gewoon groen moeten zijn?

gaan de gele hesjes weer weg. Maar … hadden die hesjes niet

projectleider archeologisch onderzoek bij het adviesbureau RAAP uit Drachten. Ook in Groningen heeft zij meegewerkt aan opgravingen. Afgelopen winter kwamen bij graafwerkzaamheden aan de Kempkensberg bij het DUO-gebouw funderingen van de Helperlinie aan het licht. Deze resten zijn door archeologen van RAAP onderzocht en in kaart gebracht. De Helperlinie was een verdedigingswerk dat vanaf 1698 naar een ontwerp van Menno van Coehoorn (1641-1704) is aangelegd. Het bestond uit muren, wallen en grachten. Na 1875 werd de linie ontmanteld en verdween deze uit beeld. In deze lezing wordt nader ingegaan op de archeologische resten van de Helperlinie en de betekenis hiervan. 16 mei, in het Poortershoes, kamer 2, aanvang: 20:30 uur.

OO

COLUMN

Joop Dollekamp De gele hesjes Om half één komen er mannen in gele hesjes naar het kruispunt Verlengde Lodewijkstraat-Boumaboulevard en Helperpark. Ze staan er een beetje verveeld rond te kijken en vragen zich zichtbaar af: ”Wat doen we hier nu al?”. Ze drentelen wat heen en weer, maar blijven op het kruispunt. Tegen half twee wordt het duidelijk wat drukker. De gele hesjes hebben eindelijk meer te doen en duidelijk het idee dat ze hier niet voor niks staan. Ze kunnen eindelijk helpen het verkeer te regelen. Uit de souplesse waarmee ze dat doen, blijkt dat ze het wel een leuke job vinden. Na twee uur begint de mensenmassa langzaam aan te groeien. Het wordt nooit echt heel erg druk. Het lijkt wel of die mensen onderling afspreken wanneer ze zullen gaan. “Ga jij om één uur, dan ga ik om half twee. Ok?” Illustratie: Nico Visscher

4

OO


GEMEENTE- EN BUURTNIEUWS

WAAR ZIT HET WARMTELEK? DAAR ZIT HET WARMTELEK!

Dan is het tijd voor een quiz! De quiz laat op een doel-

Charlotte Beerda 3P0

treffende manier zien hoe makkelijk je tot een ver-

Wil je energie besparen door effectief te isoleren? Kijk naar je

keerde conclusie komt als je

huis door een warmtebeeldcamera! Daarmee kun je warmte-

niet weet hoe je moet kijken

lekken in een woning detecteren. Maar, je moet wel weten hoe

met een warmtebeeldcamera.

je moet kijken!

Je moet namelijk met verschillende factoren rekening

Op 11 maart organiseerde Be-Advised samen met Grunneger

houden. Zo zagen we een huis waarvan de muur erg veel

Power een workshop in het Poortershoes. De mensen worden

warmte leek af te geven en de ramen aardig geïsoleerd leken.

enthousiast onthaald door de aanstekelijke energie van Grun-

Het tegendeel was echter waar: de ramen waren zo lek als een

neger Power. Er is een goede opkomst. Mensen zijn open en

mandje en de muur was warm omdat de zon er de hele dag op

nieuwsgierig, met een gemeenschappelijke interesse.

had gestaan! Let dus op factoren die een vertekend beeld kunnen geven. Nog zo’n tip: Stook, als je je huis gaat bekijken met zo’n camera, alle ruimtes even warm op én sluit ramen, deuren en ventilatieopeningen. We trekken de wijk in en de kou slaat om ons heen. Dat is goed, want dat hebben we nodig! Houd je namelijk vooral in de winter bezig met de warmtebeeldcamera, een temperatuur van 5 graden en lager is ideaal. Eerst is het pand van Kroeg van klaas aan de beurt. Ondanks het dubbel glas vormen de ruiten een warmtelek. Daarna meten we een paar panden in de Sophiastraat. De nostalgische paneeldeur van het Sophiahuis vormt een warmtelek. Een charmant vissershuisje blijkt – tegen ieders verwachting in - hartstikke goed geïsoleerd. Ook buiten klinkt de les van de quiz door: trek niet te snel je conclusies en weet hoe je moet kijken. Na een paar huizen krijg je de

Globale energiebesparing per maatregel bij een tussenwoning, CV verwarmd met radiatoren. Illustratie: Ystvan de Jong

smaak aardig te pakken. Het werkt aanstekelijk en ik begin razend benieuwd te raken naar het beeld dat mijn eigen huis zal ge-

Het woord is aan Bé van der Heide van Be-Advised. Bé legt het

ven! De deelnemers aan de workshop krijgen een link waarmee

principe van de warmtebeeldcamera en wat technische details

ze gratis een warmtebeeldcamera kunnen lenen bij Grunneger

uit. Ook laat hij zien welke typen er zoal zijn. Een warmte-

Power. Een prachtig initiatief!

beeldcamera (ook wel: infraroodcamera of thermografische camera) registreert alleen infrarood licht en geeft ons daarmee

Meer weten? www.grunnegerpower.nl; www.be-advised.nl;

informatie over de warmtestraling van een object. Een ideaal

www.planet3p0.nl

hulpmiddel bij het opsporen van isolatielekken van huizen dus. Men denkt hierbij overigens misschien snel aan oude

Bé heeft elke tweede en vierde maandag van de maand (uit-

huizen, maar ook bij nieuwbouwhuizen kan een kijkje met

gezonderd schoolvakanties en feestdagen) een gratis inloop-

een warmtebeeldcamera geen kwaad. Zo zijn er al aardig wat

spreekuur in het Poortershoes van 19:00 tot 21:00 uur.

OO

constructiefouten opgespoord, waar dan tóch warmte verloren gaat.

5


GEMEENTE- EN BUURTNIEUWS RARIDA, MASSAGE VOOR IEDEREEN

Evelien Brak

Volgens Joop Kuipers van de Speeltuinvereniging is met Annie Loer een warme, altijd vriendelijke en behulpzame vrouw en

Begin dit jaar opende aan de Meeuwerderweg 117 Rarida Thai

zeer betrokken lid en ex-voorzitter heengegaan. Mevrouw Loer

Massage haar deuren. Eigenaren zijn het echtpaar Yuwathida

ia al eens geportretteerd in de rubriek ‘Koek op de hoek’ van

Nontawong (Wow in 't kort) en Wim Heun, van oorsprong

deze krant (februarinummer 2016, zie ons archief: deooster-

Thais en Fries. Wow is bezig met een klant, een

poorter.nl).

buurtgenote, en komt er later bij zitten. Wim voert het woord, Wow is nog hard bezig om de Nederlandse taal te leren, maar in het Engels vult ze haar man af en toe aan.

GRONINGER TAFELTENNISCLUB GTTC

José Reijinga

Op 22 maart lanceerde de Groninger Tafeltennisclub GTTC haar Ze kwam in juli 2017 naar Nederland en begon

nieuwe groene clubtenue onder het genot van een groene len-

meteen een eigen zaak in Engelbert. Daar had ze

teborrel. GTTC is opgericht in 1936 en is één van de oudste nog

het in haar eentje veel te druk. Na lang zoe-

bestaande tafeltennisverenigingen in Nederland. GTTC heeft

ken vonden ze dit pand waar ze nu met z’n

elf seniorenteams die in het voorjaar van 2019 aan de compe-

vieren werken en dat bevalt veel beter. Vanaf

titie zijn begonnen, daarnaast heeft ze zes jeugdteams die ook

de drukbezochte opening zit de loop er goed

competitie spelen. Ook eens een balletje slaan? Kijk op de site

in. Ja, er wordt soms nog geïnformeerd of er

van GTTC: www.gttc.nl

misschien tóch nog iets aan erotiek gedaan wordt, maar zelfs in het huurcontract is vastgelegd dat hiervan geen sprake kan zijn. Wim regelt de praktische dingen en naast Wow werken er nog drie masseuses. Ze vertelt dat één van hen ook kok is en dat ze vaak met z’n allen heerlijk eten. Dat is maar goed, want het zijn vaak lange dagen en het is zwaar werk. Eén van de andere masseuses is Jane. Ze woont al lang in Groningen en is doorgewinterd in de ouderenzorg. Zij benadrukt dat vooral senioren erg veel baat kunnen hebben bij een massage. De klandizie is uiterst divers. Er komen studenten met hoofdpijn en nek-, schouder- en onderrug klachten, typisch bij langdurig computergebruik. Er komen doorsnee mensen en soms hele families uit Duitsland en van verder weg. Er komen ook klanten uit de Eemshaven of van een boorplatform, zegt Wow, en dat zijn mannen met harde spieren. Gelukkig heeft ze haar kruidenstempels om de harde knopen aan te pakken. Voor meer informatie: www.rarida-thaimas

OO

IN MEMORIAM

Foto: José Reijinga

LEERLINGEN BEDENKEN PLANNEN VOOR TERRAS POORTERSHOES

Annegien (Annie)

Jan Veenkamp

Loer – Van der Schuur

In het kader van het project ‘Grenzeloos leren’ zijn leerlingen

27 juli 1937- 20 fe-

en studenten van de Christelijke Scholengemeenschap Gronin-

bruari 2019

gen, Noorderpoort, Alfa-college en Hanzehogeschool Groningen aan slag gegaan met verschillende opdrachten en uitda-

Op 20 februari jl. is

gingen die vanuit de wijken werden aangedragen. Grenzeloos

Annie Loer overleden,

leren heeft als doel om de deelnemers naar aanleiding van

voormalig voorzitter

concrete, praktische vragen uit de maatschappij op avontuur

en ruim 30 jaar actief

te laten gaan om samen creatieve oplossingen te bedenken. De

lid van de Buurt- en

ervaringen van de vorige edities - het project wordt nu voor de

Speeltuinvereni-

derde keer georganiseerd – hebben geleerd dat als de grenzen

ging De Oosterpoort.

tussen leeftijd en opleidingsniveau wegvallen en er een beroep

Mevrouw Loer was al ongeveer een jaar ernstig ziek. Voor haar

op de creativiteit wordt gedaan er heel mooi dingen kunnen

langdurige inzet voor de Speeltuinvereniging is Annie Loer

ontstaan. Op 29 maart presenteerden de verschillende groepen

benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau.

hun plannen en ideeën.

6


GEMEENTE- EN BUURTNIEUWS Ook in de Oosterpoort is een groepje jongeren actief geweest.

en het CDA en vergeleken met Stad en provincie gingen juist

Noah, Justin, Annelie, David en Zoë hebben bekeken hoe het

meer stemmen naar onder meer Groen Links en de Partij voor

terras van het Poortershoes zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt

de Dieren.

kan worden. Nu is de aanblik van het gebouw en het plein nog een beetje aan de grauwe en saaie kant. De bedoeling is

In het onderstaande lijstje hebben we ook het percentage

om er een gezelligere en toegankelijkere plek van te maken,

zetels opgenomen dat de partijen waarschijnlijk in de Eerste

natuurlijk vooral in de zomermaanden. De vijf jongens en

Kamer zullen krijgen.

OO

meisjes zijn de wijk in gegaan en hebben ideeën verzameld over hoe dat kan worden gerealiseerd. Ook hebben ze hun eigen gedachten over hoe een mooi terras eruit moet zien

Oosterpoort

Gemeente

Provincie

% zetels EK

mee laten spelen. Misschien een lange tafel op het midden van het plein om met zijn allen aan te zitten? Of een lounge-

SP

5,8

7,6

8,7

set of schommelbanken om heerlijk te zonnen? Of wat dacht

PvdA

13,1

12,6

11,9

9,3

u van een buitenkeuken? Ook zou er een moestuin of een

CDA

3,5

5,3

8,1

12,0

speelplek voor de kinderen kunnen worden aangelegd die ze

D66

12,3

10,9

6,6

8,0

zelf kunnen inrichten. Belangrijk is volgens de leerlingen in

VVD

10,3

9,6

8,5

16,0

ieder geval dat het plein aantrekkelijk en uitnodigend wordt

ChristenUnie

4,7

7,4

9,5

5,3

PVV

2,3

3,5

6,0

6,7

Groninger

3,3

3,6

7,3

-

GroenLinks

25,8

20,4

12,5

12,0

Partij voor de

7,5

5,9

4,1

4,0

2,6

3,2

4,1

-

7,1

7,7

10,2

17,3

1,3

1,6

2,2

2,7

Denk

-

0,4

-

-

SGP

-

-

-

1,3

100%

100%

100%

100%

voor alle leeftijden én dat dit op een duurzame manier gebeurt. Daarnaast moet er meer bekendheid gegeven worden aan deze plek zodat iedereen weet dat je er prima kunt zijn als het mooi weer is.

5,3

Belang

Dieren Partij voor het Noorden Forum voor Democratie 50PLUS

STATIEGELDACTIE COOP Het komende kwartaal staat de statiegeldactie bij de COOP De tips en ideeën die de Grenzeloos Leren-deelnemers hebben

Supermarkt aan de Meeuwerderweg in het teken van de stich-

aangedragen lijken goed bruikbaar. Zo hebben zij zelf veel

ting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis (bij donatie van uw

geleerd over samenwerken en oplossingen bedenken en kan

statiegeldbon aan een goed doel verdubbelt de COOP het daarop

het Poortershoes aan de slag met concrete plannen voor haar

aanwezige bedrag).

terras! Martijn Vrij en zijn zus Barbara Baijens-Vrij gaan de marathon van New York lopen om geld op te halen voor de stichting die

STEMMEN IN DE OOSTERPOORT

Gino Huiskes

diverse projecten ondersteunt: van wetenschappelijk onderzoek tot muziekoptredens aan bed, theateroptredens en het

Op 20 maart waren er verkiezingen voor de Provinciale Staten.

realiseren van huiskamers. Een ziekenhuis dat een beetje voelt

De uitslagen van de stembureaus in de Oosterpoort hebben we

als ’thuis’.

op een rijtje gezet. Het gaat om vijf stembureaus: Conservatorium, Poortershoes, Stadion, CBK en Bekenkampschool. In deze stembureaus kon iedere Groninger stemmen, dus de uitslag zegt niet alles over het stemgedrag van de Oosterpoorters. Toch is er wel een trend te zien. In de Oosterpoort werd in vergelijking met de gemeente als geheel en de provincie bijvoorbeeld minder gestemd op de SP

7


Goedkoop dubbelglas met oog voor detail glasgilde.nl

DE COPYSHOP IN JE EIGEN BUURT

COPY SYSTEMS

printen kopiëren visitekaartjes geboortekaarten trouwkaarten uitnodigingen flyers rapportage verslagen inbinden lamineren scannen studentenkorting faxen

TEXTIELBEDRUKKING

Openingstijden: Ma. t/m do 08.00 - 19.00 uur Vrijdag 08.00-18.00 Zaterdag 10.00 - 16.00 uur

Maakt meer van uw werk

Studiejaar 2014 - 2015 Niets doen

geeft in 2019 €300,-meer energiekosten! kleur € 0,28

zwart wit € 0,06 Maandag

Wil jij besparen? Kom naar het

PRINTEN-KOPIËREN-INBINDEN Copy Systems voor grote oplages, maar natuurlijk ook voor een enkele kopie of print. Zowel in zwart wit als in kleur.

gratis Aanbieding juni inloopspreekuur.

13 en 27 mei tussen

19:00 -21:00

in het Poortershoes.

Veel prints nodig ? Energiebesparen kan iedereen. Advies op maat.

(A4 tot en met A0)

(printen: eerste 5 min. geen computerkosten)

Inbinden van documenten kan op 7 verschillende manieren!

*studentenkorting 10% op printen/kopiëren/inbinden*

(Scripties: het hele jaar door lage printprijzen) Meeuwerderweg 109, 9724 ER Groningen Tel. 050 - 318 78 40 Fax. 050 - 318 78 38

Website: www.copy-systems.nl E-mail: info@copy-systems.nl

8

Laat jij geld liggen??

Lorem Ipsum t Groningen tei terweg 13 te alirshoes, Oos Poorwte ge

ho

k

U kunt bij ons faxberichten versturen. -advised.nl 790 . www.be info@be-adv

.

06-29540 ised.nl Tel


De metarmorfose van de Oosterpoort

E

het meest duidelijke voorbeeld van dit ‘moderne denken’. Om deze weg aan te kunnen leggen werd een aantal straten in de Oosterpoort gesloopt.

en gesprek met Wim Krijnen, opbouwwerker in de

Voor de wijk zelf voorzag het gemeentebestuur afbraak van

Oosterpoort, in de jaren '70 en '80. De Oosterpoort

bestaande woningen en nieuwbouw van woningen die volde-

in de jaren ’70 en ’80: een totaal andere buurt? Een

den aan moderne huisvestingscriteria. De Nieuwstraat en het

probleembuurt. Een achterstandswijk. Een activistische

Winschoterdiep noemde men in die tijd het ‘zwarte gebied’,

buurt. In de jaren ’90 noemden we zo’n wijk een ‘vogelaar-

volgens Wim. Het moest in z’n geheel tegen de vlakte. De

wijk’, naar de toenmalige minister Ella Vogelaar. Wonen wij

huizen in de straten direct achter de oude veemarkt, zoals de

in zo’n buurt? Niet meer. Maar nog niet zo heel lang geleden:

Houtzagerssteeg en de Cubastraat, waren toen hij begon net

jazeker! Wim Krijnen - vanaf 1977 als opbouwwerker werk-

afgebroken. Op de plek van de oude veemarkt stond inmiddels

zaam in de Oosterpoort - kan er smakelijk over vertellen. In

het cultuurcentrum. Aan de bewoners van de Oosterpoort was

1981 werd hij projectleider van de Polderij, het buurthuis dat

niets gevraagd…

in de Oosterpoort werd gevestigd. Achterstandsbuurten in die tijd kregen te maken met maatschappelijk werk: er kwamen

Een activistische wijk

buurthuizen, jongerensociëteiten en vrouwenprojecten. En

Maar de tijden waren veranderd. Eind jaren ’60 was de na-

er kwamen opbouwwerkers om de zaak te organiseren; je

oorlogse generatie volwassen geworden. Zij lieten zich niet

zou ook kunnen zeggen: om te voorkomen dat de zaak uit de

langer de wet voorschrijven. Inspraak werd het toverwoord en

hand liep. Wim Krijnen was zo iemand en terugkijkend kan

dat gold ook voor de volkshuisvesting. Het wordt onrustig in

hij zeggen: dat laatste is wel min of meer gelukt.

de oude wijken; bewo-

Greetje de Vries

ners gaan zich verzetten tegen de koude sanering waarvan sprake is in de

Volkswijk en achterstandsbuurt

gemeentelijke plannen.

De sociale problemen in de Oosterpoort waren letterlijk hui-

In de Oosterpoort wonen

zenhoog in die tijd; dat was al tientallen jaren zo. Voor de oor-

ook dan al veel studenten

log, tijdens de crisisjaren, was het al niet best gesteld met de

en ook zij gaan zich er-

bewoners van de Oosterpoort: ze hadden geen werk en woon-

mee bemoeien. Maar ook

den in kleine, goedkope huurhuizen die nauwelijks werden

vanuit het rijk komen er

onderhouden. Na de Tweede Wereldoorlog stonden gemeen-

bedenkingen tegen het

tebesturen voor de vraag: wat doen we met dit soort wijken?

beleid van volledige kaal-

Gaan we hier nog in investeren of is dit rijp voor de sloop? De

slag en daarna nieuw-

stijgende welvaart van de jaren ’50 en ’60 leidde tot gedeel-

bouw. Het kost te veel geld. Misschien is gedeeltelijke sloop en

telijke leegloop van de wijk: bewoners die zich dat konden

gedeeltelijke renovatie een betere - lees: goedkopere - optie?

Wim Krijnen - foto: Evelien Brak

veroorloven trokken weg naar de nieuwe buitenwijken: Paddepoel, Selwerd, Vinkhuizen. Hun huizen werden opgekocht

Naast een achterstandswijk en een probleemwijk, werd de

door huisjesmelkers en vervolgens per kamer aan studenten

Oosterpoort nu ook een activistische wijk. Protesten waren

verhuurd. Onderhoud werd er niet meer gepleegd. De kwaliteit

niet van de lucht. Wim Krijnen probeerde het in goede banen

van de huizen in de Oosterpoort liet daardoor zwaar te wensen

te leiden. Eenvoudig was dat niet. Er woonden families in de

over: bij nogal wat woningen ontbrak het aan de meest basale

wijk waarvan enkele leden vaak op de grens van het toelaat-

voorzieningen: geen douche, geen doorspoeltoilet, krakkemik-

bare opereerden.

kige en te kleine woningen, noem maar op. Wim weet nog dat er aan de Oosterweg een badhuis was, waar de bewoners die

De ‘Revolutie van 1972’

thuis geen douche hadden op zaterdagochtend terecht konden

Maar juist in de jaren ’70 veranderde ook de bestuurscultuur

voor een wasbeurt.

in de stad. Groningen werd een progressieve stad. In 1972 kwam er een links college met wethouders als Max van den

Afbraakbuurt?

Berg - die zelf in de Frederikstraat woonde - en Jacques Wal-

De wijk, zo vond destijds de gemeenteraad, kon maar het beste

lage. Moesten die deze karakteristieke wijk gaan afbreken?

helemaal worden afgebroken. Als dat gebeurde kon ruim baan

Het nieuwe college was het wel aan z’n stand verplicht om de

worden gegeven aan het autoverkeer. De veemarkt was in 1969

‘basisdemocratie’ serieus te nemen en gehoor te geven aan de

verplaatst naar het industrieterrein. De Veemarktstraat moest

bewoners en hun bezwaren: het roer ging om. Het college blies

worden doorgetrokken en verbreed, zodat er een grote autoweg

de grootschalige plannen af: er kwam geen grote autoweg door

als oostelijke uitvalsweg kon worden gerealiseerd. Gemeen-

de kop van de Oosterpoort op de plek van de Veemarktstraat.

tebesturen in die jaren zetten in op grootschalige vernieu-

De Oosterpoort werd aangewezen als stadsvernieuwingsgebied:

wing: negentiende-eeuwse woonwijken moesten verdwijnen.

geen volledige afbraak van de wijk, maar gedeeltelijke sloop

In plaats daarvan moesten er kantoren komen, winkelcentra

en gedeeltelijk behoud en renovatie. Het was ditzelfde college

en flats. Om de auto ruim baan te geven moesten er brede

dat enkele jaren later de autovrije binnenstad realiseerde door

uitvalswegen door de oude stadscentra of vlak daarbuiten

middel van het verkeerscirculatieplan.

worden getrokken. De aanleg van de Zuidelijke Ringweg is

9


De Polderij: centrum van het buurtwerk

accent op nieuwbouw kwam te liggen – werd ‘goed en goed-

De wijkraad moest mee gaan bepalen hoe de wijkvernieuwing

koop’ het motto. Wim was zijn werkende leven ooit begonnen

vorm moest krijgen. Wim Krijnen werkte samen met de wijk-

als tekenaar/constructeur werktuigbouw en kon technische

raad en de bewoners die het betrof aan de plannen. De Polde-

tekeningen lezen. Dat kwam nu goed uit. Voor bewoners wiens

rij, het buurthuis van de Oosterpoortwijk en dus de voorloper

huizen voor de sloop waren aangemerkt moest een herhuis-

van het huidige Poortershoes, was zijn uitvalsbasis. De Polderij

vestingstraject worden bedacht. Voor gehandicapte bewoners

was het enige buurthuis in Groningen waar men vanuit één

was dit extra ingewikkeld. Zij moesten er bovendien een

centrale plek geïntegreerd zoveel mogelijk doelgroepen pro-

aangepaste nieuwe woning voor terug krijgen. Wim herinnert

beerde te bedienen: een peuterspeelzaal, kinderwerk, jonge-

zich nog meneer Homan voor wie een invalidenwoning moest

renwerk, volwassenenwerk, opbouwwerk; het vormde allemaal

worden gebouwd; die woning bestaat nog steeds. Zo kwam

onderdeel van de Polderij. Het was een OBS-project: Opbouw-

aan de zuidkant van de Oliemulderstraat een hele serie nieuwe

werk in Bijzondere Situaties. Het was de bedoeling de sociale

woningen tot stand waarin oorspronkelijke Oosterpoorters

problemen in de wijk vanuit de Polderij gecoördineerd aan te

opnieuw konden gaan wonen.

pakken. Het buurthuis werd eerst op voorlopige basis gehuis-

1965, Keuken Cubastraat 70. Groninger Archieven 1785_30483 uit archief Gem. Gezondheidsdienst. Foto: Gemeentepolitie. vest in de oude politiepost, Mauritsstraat 1. De definitieve plek

Hangjongeren

van de Polderij werd het gebouw van de Wilhelminaschool aan

Daarnaast had Wim te maken met de wijkjongeren, die in de

het Sophiaplein. Tegenwoordig staat hier een woonblok met

Polderij kwamen rondhangen. Hun domein was de zolder in

appartementen.

het gebouw. Een maand nadat Wim er aan het werk was gegaan, hoorde hij vreemde geluiden vanaf de zolderverdieping.

De vraag waar de buurtbewoners voor stonden voor wat betreft

Was één van deze jongens de wand aan het bewerken met een

de stadsvernieuwing was: hoeveel huizen slopen, hoeveel

hamer. Puur vandalisme. Wim probeerde in te grijpen, maar

renoveren en hoeveel nieuwbouw? Gemeente en wijkraad

de jongen sloeg hem de glazen uit z’n bril. Toch leverde dat

legden hier verschillende accenten: de bewoners wilden zoveel

hem uiteindelijk wel wat op. Want door geen krimp te geven,

mogelijk de oude bebouwing handhaven, de gemeente wilde

dwong hij voor het eerst respect af bij deze groep. Daar kon hij

meer nieuwbouw. Wim ging hierover als opbouwwerker met

later verder op bouwen. Bijvoorbeeld toen hij te maken kreeg

de buurtbewoners in gesprek en probeerde samen met hen tot

met messentrekkerij. Ze waren niet mals, die jongens - het

oplossingen te komen. Voor de Oliemulderstraat – waar het

waren vrijwel altijd jongens, zelden meisjes, die hij van de

10


straat moest houden en liefst ook nog wat moest socialiseren.

ontwikkeling ziet, is dat positief en was het niet verkeerd. Het

Met name de enorme werkloosheidsgolf van de jaren ‘80 hield

werk is hem altijd blijven boeien: of het nu om jongeren ging,

flink huis in de wijk. Nogal wat oudere wijkbewoners verlo-

om ouderen, om boze buurtbewoners, het maakte hem niet

ren toen hun baan, maar de jongeren in de wijk verloren het

uit. Want het leuke aan dit werk is dat je mensen met elkaar

perspectief op een baan. Zij gingen tot 16 jaar naar school.

probeert te verbinden. Mooi werk is dat.

Wat moesten ze daarna gaan doen? Dit leidde ertoe dat in de Oosterpoort jongeren de boel op stelten gingen zetten. Op de

Poortershoes

muren verschenen de letters TDOF die stonden voor ‘the devil

In 1990 werd op Koninginnedag het nieuwe Poortershoes

of four’ een ware ’gang’ van buurtjongeren. Wat moest je

geopend. De Polderij kreeg daarmee een nieuw gebouw, maar

met ze aanvangen? In de jaren ’70 en ’80 was het toverwoord

ook een beetje en nieuwe bestemming: het werd een activi-

voor de aanpak van dergelijke problemen: opbouwwerk via de

teitencentrum voor de buurt. En dat is het nog steeds. Maar

buurthuizen.

het gebouw moest eerst grondig worden verbouwd, want het is eigenlijk een voormalige schippersschool. De ruimte waar we tegenwoordig gezellig zitten te eten, was vroeger een

Achterzijde van woningen aan het Winschoterdiep/Nieuwstraat Groninger Archieven 2138_2494. Bureau Voorlichting gemeente Groningen Wims werkwijze bestond uit praten en de jongens onder bege-

schoollokaal. Waar we tegenwoordig de salsa oefenen: ook een

leiding aan het werk zetten. Aan de overkant van het Win-

schoollokaal. En in het midden: een trap. In totaal waren er

schoterdiep was toen een werkplaats. Daar heeft hij gepro-

tien lokalen; vijf beneden en vijf op de eerste verdieping. En de

beerd ze een boot te laten maken, maar dat project strandde

ingang was aan de achterkant! Want aan de huidige voorkant

voortijdig. Schilderen deden ze ook wel. Hier en daar ziet hij

liep tussen het pleintje en de Oosterweg een enorme muur: de

nog wel eens een uithangbord dat hij meent te herkennen:

kinderen moesten vanaf het schoolplein niet de straat op kun-

zouden zijn jongens dat hebben gemaakt? ’s Avonds runden ze

nen rennen. Wim heeft destijds de verbouwing in goede banen

hun eigen soos, in het gebouw van de Polderij. Wim heeft daar

geleid en weer kwam zijn ervaring met technische tekeningen

weinig problemen gehad met alcohol, wat je tegenwoordig

uitstekend van pas. De trap centraal in het gebouw werd naar

wel zou verwachten. Te duur misschien? Blijkbaar is dat een

achteren verplaatst en die enorme muur langs de straat: die

probleem van later datum. En van kapitaalkrachtiger jonge-

werd afgebroken. Wim heeft er van gemaakt wat het nu is:

lui. Of studenten. Wim kijkt er met tevredenheid op terug:

een gezellig buurtrestaurant met allerlei mogelijkheden voor

eigenlijk leveren dergelijke activiteiten altijd wel wat op, vindt

buurtactiviteiten. Bedankt, Wim!

OO

hij. Je moet flexibel blijven in je doelstelling: zolang je nog

11


N

a acht jaar voorzitter te zijn geweest van het Buurt-

aansluiten. We worden niet gekozen maar zijn wel het aan-

overleg Oosterpoort (BOO) heeft Ruurd de Boer

spreekpunt voor de gemeente in de wijk. Wij krijgen subsidie

besloten om zijn functie binnenkort neer te leggen.

van de gemeente om buurtinitiatieven te steunen. Dan moet

Hij gaat nog door tot het zomerreces en hoopt dat er intus-

je denken aan zaken die het algemene nut dienen, zoals een

sen iemand opstaat om het stokje van hem over te nemen.

bijdrage aan Rondje Kunst, de Jaarmarkt of de buitenspeeldag

We spreken Ruurd in zijn huis in de Linie over het reilen en

van de Speeltuinvereniging. Maar ook het organiseren en aan-

zeilen van het Buurtoverleg, waarom hij zich erbij aansloot en

schaffen van een AID, die helaas onlangs gestolen is en kleine

waarom hij er nu mee stopt.

initiatieven van bewoners zelf, zoals een watertrampoline. Wij kregen een brief van kinderen uit de buurt dat ze dat graag

Carolina van der Lande

wilden bij de zwemplek in het Winschoterdiep. Daar kregen we toestemming voor dus gaat dat gewoon door. Ze moeten

“Toen ik begon was het Buurtoverleg van een activistische

zelf ook wel een bijdrage leveren maar wij vullen dat dan aan.

strijdvaardige club een beetje een ingedutte club geworden”,

Maar wij hebben ons natuurlijk ook intensief beziggehouden

vertelt Ruurd. “Het bestond voornamelijk uit wat oudere

met de plannen voor de zuidelijke ringweg en ons erg ingezet

mensen en de financiën bleken niet op orde te zijn. Er werd

voor de ondergrondse variant om eindelijk een eind te maken

vergaderd in het oude politiebureau aan de Mauritsstraat (de

aan die lelijke barrière dwars door onze wijk.

oude Polderij, zie pag. 10 -red) en dat pand bleek volledig betaald te worden door het Buurtoverleg. Dit kwam nog voort uit de tijd dat het pand een meer sociale functie had. De hele huur plus de kosten voor gas, licht, schoonmaak en zelfs een vaste telefoon die nooit gebruikt werd, werd door ons betaald. Kortom: zo’n beetje de hele subsidie die we kregen ging op aan de huur van het pand, terwijl alleen wij, de Oosterpoorterredactie en de bewonersraad van Nijestee er een paar keer per jaar gebruik van maakten. We hadden zelfs een negatieve begroting omdat we in dat pand zaten. Dat is natuurlijk belachelijk, dus heb ik gezegd dat ik me wilde inzetten maar wel met het idee om deze situatie te veranderen. Gelukkig hadden zich gelijk met mij nog een aantal nieuwe mensen aangemeld en hebben we er voor kunnen zorgen dat de huur werd opgezegd en de vergaderingen werden verplaatst naar het Poortershoes. Behalve dat dit slechts een fractie van het geld kostte, en er dus geld overbleef voor het sponsoren van projecten en activiteiten, is het ook een betere plek om te vergaderen. Je hebt veel meer contact met de rest van de buurt omdat er ook allerlei andere activiteiten plaatsvinden.” Waarom besloot je je aan te sluiten bij het Buurtoverleg? “Ik werk vanuit huis als grafisch vormgever en vind het leuk om er iets maatschappelijks naast te doen, zodat ik wat meer de deur uit kom. Eerder was ik erg betrokken bij de middelbare school van mijn dochter, maar toen zij van school ging hield dat voor mij natuurlijk ook op. Daarna zag ik een oproep van het Buurtoverleg in de Oosterpoorter om nieuwe leden te werven en dat sprak mij wel aan. Zo doe je ook wat meer sociale contacten op.” Wat doet het Buurtoverleg? “Het is eigenlijk gewoon een openbare vergadering waar iedereen uit de wijk zich bij kan

12

Foto: Evelien Brak


Soms doen we ook aan bemiddeling. Toen het plan naar buiten

Waarom stop je als voorzitter?

kwam om nieuwe appartementen naast de Oosterpoort te

“Na een jaar of acht vind ik het eigenlijk wel eens tijd voor

bouwen maakten een aantal omwonenden zich daar bijvoor-

iemand anders. Ik vind het best leuk en nuttig werk maar ik

beeld zorgen over en stapte naar ons toe. Wij hebben er voor

wil ook andere dingen gaan doen. Ik merk aan mezelf dat ik er

gezorgd dat er een speciale avond werd georganiseerd waarbij

soms niet voldoende tijd meer in steek. Na zo’n lange periode

de omwonenden, de makelaar en de gemeente aanwezig waren

is het heilige vuur er een beetje af. Dat is een teken om plaats

om alles te bespreken. Dat helpt dan om te zorgen dat alles

te maken voor iemand anders, dat verdient de buurt. Het suc-

ordelijk verloopt. Ook signaleren wij problemen en bespreken

ces staat of valt met de inzet van actieve leden. Als je goede

die met de gemeente. Een mooi voorbeeld daarvan is de herin-

ideeën hebt kun je vaak echt iets bereiken. Het Buurtoverleg is

richting van de Griffeweg. Het bleek dat dit in de plannen voor

zo effectief als de mensen die erin zitten.”

OO

de nieuwe rondweg in eerste instantie helemaal niet was meegenomen. Wij hebben dat toen aangekaart met als gevolg dat het uiteindelijk alsnog werd ingepland. Als ik er nu langsrijd denk ik nog steeds: dat hebben we toch maar mooi voor elkaar gekregen. Best bijzonder eigenlijk.” Is het Buurtoverleg een afspiegeling van alle buurten die eronder vallen? “Van iedere buurt in de wijk hebben we wel een lid. Zelf kom ik uit de Linie en we hebben iemand uit een van die torenflats, de Stoker en de Brander, de Meeuwen en zelfs de Kop van Oost. Die laatste heb ik er echt bewust bij gezocht. Ik kende toevallig iemand die mij wel geschikt leek en die heb ik

Wil je ook een bijdrage leveren aan het verbeteren van jouw buurt? Je kunt altijd langskomen bij het Buurtoverleg in het Poortershoes. Het overleg is openbaar, dus iedereen is welkom! Voor vragen kun je ook contact opnemen via: buurtoverleg@gmail.com.

Ruurd de Boer neemt afscheid van het Buurtoverleg toen gevraagd. Het is soms lastig omdat niet alle wijken zich betrokken voelen bij de Oosterpoort. Vaak zijn mensen zich er gewoon niet van bewust dat het Buurtoverleg Oosterpoort ook over hun buurt gaat, terwijl ze wel de Oosterpoorter ontvangen. We willen dat bewustzijn graag vergroten en daarom zijn we van plan om ook een keer op een plek in een andere buurt te vergaderen.” Wat zijn de toekomstplannen van het Buurtoverleg? “Wij laten ons voornamelijk leiden door wat er op ons af komt. Als iemand komt met een vraag voor sponsoring dan bekijken we of het doel voldoet en of er ruimte is in het budget. Ook houden we zelf natuurlijk de vinger aan de pols en signaleren dingen die in de buurt spelen. Om mensen meer bij de wijk te betrekken en elkaar te laten ontmoeten, zijn we nu bezig om een sociaal café op te zetten samen met ‘WIJ” en het Poortershoes. Een vast thema dat de komende jaren zeker voorbij zal blijven komen is de ringweg, en dan met name de inrichting van het nieuwe park. Het is belangrijk om dat op de voet te

Dit is een greep uit de activiteiten die het Buurtoverleg in 2018 heeft gesteund: - Avond over tuinen in het Poortershoes - Rondje Kunst - Jaarmarkt - Buitenspeeldag Speeltuinvereniging - Vereniging ORZO (ringweg) - Watertrampoline de Linie - Oma’s soep (project) - Poortershoes live (muziek) - Opknapbeurt ruimte Poortershoes - Sterrebos Live

volgen zodat we onze invloed kunnen blijven uitoefenen op de uiteindelijke plannen.”

- Halloween - AED bij de Coop

13


UITGEVERIJ PALMSLAG Literatuur, poĂŤzie en non-fictie 10% korting in onze webshop! Vul deze kortingscode in op onze webshop en krijg 10% korting op elke bestelling: OOSTERPOORT2019 www.palmslag.nl De slome duikelaar, de dronkaard en de dorpsgek. Het is het type mens waar we soms om moeten lachen, maar net zo vaak medelijden mee hebben. Erik Hulsegge weet ze samen met tal van andere soort mensen haarfijn te beschrijven in Haalf Zeuven, een bundel met nieuwe columns en een selectie die hij voor de website van RTV Noord schreef en over verhaalde in zijn radioprogramma De Noordmannen op zondagmorgen. Met Groningen als decor voelt Erik zich als een vis in het water in zijn columns over wat er met hemzelf en de mensen om hem heen gebeurt. Hij weet daarbij een beangstigend treffende toon aan te slaan. Want je zult verrast zijn hoe vaak je je herkent in zijn rake observaties van het alledaagse leven. Journalist, presentator en columnist Erik Hulsegge (1967) debuteerde in 2016 met zijn bundel met columns Numero Dertien.

UITGEVERIJ PALMSLAG WWW.PALMSLAG.NL

ISBN 978 94 9177371 6

Haalf zeuven omslag def.indd 1

14


24 uur

OSTERPOORT 07:00 08:00

W

at speelt zich

toen met de taxi naar de spoedeisende hulp. Heel aardig, die

zoal rond de

chauffeur zei dat hij ons wel gratis wilde brengen.” Hij is nog

klok af in de

middenin zijn verhaal als zijn vader aan komt rijden. “Hij

Oosterpoort, de Meeuwen,

brengt me nu even naar huis.” Jordi vertelt dat zijn collega

de Linie, de Eemskanaal-

vannacht gehecht werd en dat ze nu weer thuis is. “Een andere

buurt en alle andere plek-

vriendin is met haar mee. Het gaat wel weer goed hoor, maar

ken waar deze krant in de bus valt? Vanaf nu sturen we iedere

voor de zekerheid.” En dan stapt ie in de auto bij zijn vader.

maand een redacteur op pad om te beschrijven wat er te zien en te beleven valt in een tijdsbestek van één uur.

MvdF (tekst en foto's) Wie de Oosterpoort eens helemaal voor zichzelf wil hebben moet op zondagochtend tussen 07:00 en 08:00 uur door de wijk gaan wandelen. Dan kun je op je gemak mooie geveltjes bewonderen, rondbanjerende katten aaien en eens bij iemand naar binnen gluren, want er is geen kip op straat. Misschien maakte de nieuwe zomertijd het nog rustiger dan anders op zondag, want eigenlijk was het gister om deze tijd nog zes uur... Ook op de Meeuwerderweg is het op zondag om 7:03 vrijwel helemaal stil. Een vroege motorrijder komt langs, die gaat deze frisse lentedag even helemaal meepakken. Een jonge vrouw stapt in haar auto, misschien heeft ze de vroege dienst vandaag. Twee jongens wankelen joelend over straat, nog in de ban van de vorige avond. Ze verdwijnen achter een voordeur om even later nog wat onsamenhangends over straat te

Op het pleintje bij de Griffeweg wandelt mevrouw Elli Suur-

schreeuwen vanuit het bovenraam. Dan valt de Meeuwerder-

overste met een klein zwart hondje. Dat is Kiara, die vandaag

weg weer stil en zijn het de merels, de mezen en de mussen

extra vroeg wordt uitgelaten. “Ik ga straks op bezoek bij mijn

die het ochtendgeluid bepalen.

zus in Vlagtwedde. Dus ik wil een beetje op tijd weg.” Ze vertelt dat ze haar zus Fenna opzoekt vanwege haar verjaardag. “Ze is in februari 88 geworden. Maar toen had ze zoveel bezoek, ik kom liever bij haar langs als het wat rustiger is.” Haar zus is ouder dan zij. Elli is 85 en zong tot voor een paar jaar terug nog altijd in schipperskoor De Wilde Zwanen. “Wij repeteerden altijd op de Witte Zwaan, dat schip in het Eemskanaal, vlakbij de Praxis.” Dan wandelt ze haastig verder met Kiara, ze moet zo op tijd klaarstaan voor de taxi, dus geen tijd meer voor kletspraatjes. Later op de dag zal bloemenman Melvin een weelde van bloemen en planten zorgvuldig rond zijn kraam rangschikken. Maar nu zijn de luiken nog dicht. ‘Schik met bloemen’ staat in grote letters op de kraam. Poëzie op straat, die alleen maar opvalt tussen 07:00 en 08:00 uur op zondagochtend. OO 

Aan de Trompsingel staat Jordi, ter hoogte van de Oosterpoort. Hij was vannacht met collega’s op stap. “Op de een of andere manier vielen we om. Mijn collega bloedde erg aan d’r hoofd. Ik ben bij Ocean om de ehbo-kit gaan vragen. Gaasje erop en

15


HUISDIEREN IN DE OOSTERPOORT

Op de foto: Wim, Anneriet en hun zoon Lucas met de drie kippen. In de Albertstraat wonen Wim en Anneriet samen met drie kippen. Het zijn bijzondere kippen. Het soort is Wyandotte krielen en die zijn wat kleiner dan de normale kip. Ze zijn opgehaald bij een kippenboerderij in Onstwedde. Het kippenhok in de tuin komt van de buurman en is door Wim opgeknapt. Ook heeft hij een ren gebouwd. Omdat het verzorgen van de kippen op vaste momenten van de dag gebeurt, geeft het hebben van kippen ook wat structuur aan een dag. Wil je ook in de Oosterpoorter met je huisdier(en) stuur dan een mailtje naar obedbrinkman@riseup.net

OUDE PANDJES Straatvegers op de Meeuwerderweg ter hoogte van de Dijkstraat in 1935. Oude foto: Groninger Archieven 1785_26098, foto: Het Noorden in Woord en Beeld. Bezems voor de figurantes op de nieuwe foto werden uitgeleend door de firma Hubo Weening.

16


CRYPTOFILIPPINE 58 CRYPTOFILIPPINE 58 1

1

3

2 3

2

4

4

3

4

3

5

5

8

5

6

4

9

6

3

7 8

3

8

7

9

1

11

7

10

10

5

6

14

7

5

8

9

1

5

1

2

6

1 9

3

6

4

6

9

2

13

11

8

3

8

2

1

9

11

2

21

6

3

17

1

11

11

2

4

U nade dertrt de de onafha hank nkelelijk ijkee sta staatat

Oosterppoooortrt

10 6

6 6

7

5

6

1

2

5

5

10

9

7 5

8

20

5 9

3

2

10

10 3

1

8

7

9

2

1

8

4

7

4

7

10

4 2

4

19

10

11

11

9

2 8

3

12

16

5

1

1

1

1

5

1

15

18

9

9

11

Groningen Meeuwerderweg 96-98

1. (G)een buurt als De Meeuwen. (11) 1. 2. (G)een buurt als De Meeuwen. (11) (15) Was een doelstelling van de VVDM. 2. 3. Was detiny VVDM. (15)(13) Hij een blijftdoelstelling maar zeurenvan over houses.

Na het correct invullen van de cryptofilippine lees je in de Na het correct vandede cryptofilippine je in de gekleurde vakjes invullen een leus uit jaren ‘80. Dat is delees oplossing.

3. 4. Hij blijft maar zeuren Klinkerwisseling. (15) over tiny houses. (13)

sing. Gelijke cijfers zijn gelijke letters. De oplossing lijk op maandag 29 april binnen zijn bij de redactie van Demoet

De Nederlandse Casanova houdt niet van een oud figuur. (9) 4. 5. Klinkerwisseling. (15)

Oosterpoorter. Mail je oplossing oosterpoorter@gmail. uiterlijk op maandag 29 april naar binnen zijn bij de redactie van

dat beddengoed blijft houdt zo weinig 5. 6. DeVan Nederlandse Casanova nietover. van(5) een oud figuur. 7. (9) (Voormalig) Minister van volkshuisvesting? (8)

com o.v.v. Cryptofilippine nr.oplossing 58. Opsturen mag ook: Redactie De De Oosterpoorter. Mail je naar oosterpoorter@gmail.

Werk een plaatsvervanger. (16) over. (5) 6. 8. Van datvan beddengoed blijft zo weinig Beter geworden door van een hete grog? Echt niet!(8) (5+8) 7. 9. (Voormalig) Minister volkshuisvesting?

Tot 2014 was plaatsvervanger. dit de tijd voor vorstverlet. (13) 8. 10.Werk van een (16) 11. Knaapjes. (11) 9. Beter geworden door een hete grog? Echt niet! (5+8) 12. Amsterdams water in Flevoland? (7) 10. Tot 2014 was dit de tijd voor vorstverlet. (13) 13. Kan je bij op je voorhoofd tikken. (7) 11. Knaapjes. (11) 14. Ontwerp waarin men zij aan zij staat. (14) 12. Amsterdams water in Flevoland? (7) 15. Terugdeinzend advies. (7) 13. Kan je bij op je voorhoofd tikken. (7) 16. Dat stemmetje in je hoofd… (8) 14. Ontwerp waarin men zij aan zij staat. (14) 17. Annegreet van Bergen’s Gouden jaren of Jenny Bolt’s Om 15. Terugdeinzend advies. (7) een dakkapel vrede. (10) 16. Dat stemmetje in je hoofd… (8) 18. De hele buurt leefde mee met FC Groningen nadat Ron Vlaar 17. Annegreet van Bergen’s Gouden jaren of Jenny Bolt’s Om op 30 maart 1-0 had gescoord. (15) dakkapel (9) vrede. (10) 19.een Daadkracht.

18. hele buurt mee FC(4) Groningen nadat Ron 20.DeHop hop hop,leefde de bende inmet galop. Vlaar op 30 maart 1-0 had gescoord. (15) 21. Voetbalelftal. (9) 19. Daadkracht. (9) 20. Hop hop hop, de bende in galop. (4) 21. Voetbalelftal. (9)

gekleurde vakjes een leus uit de ‘80. moet Dat isuiterde oplosGelijke cijfers zijn gelijke letters. De jaren oplossing

Oosterpoorter, Oosterweg 13, nr. 9724 CA, Groningen. Het vermelcom o.v.v. Cryptofilippine 58. Opsturen mag ook: Redacden je straatnaam wordt zeer op13, prijs gesteld. De winnaar Het tie van De Oosterpoorter, Oosterweg 9724 CA, Groningen. ontvangt eenvan gevulde boodschappentas ter waarde vangesteld. € 20,-, De vermelden je straatnaam wordt zeer op prijs ter beschikking gesteld Coop boodschappentas Meeuwerderweg. ter waarde van winnaar ontvangt eendoor gevulde

€ 20,-, ter beschikking gesteld door Coop Meeuwerderweg. Oplossing cryptofilippine 57 – salsadanscursus: 1. Tapdansen 2. Salsa dip 3. Ontspringen 4. Dansleraar 5. StadOplossing cryptofilippine 57 – salsadanscursus: jerspas 6. Swing State 7. Proefles 8. Heupen 9. Stoelendans 1. Tapdansen 2. Salsa dip 3. Ontspringen 4. Dansleraar 5. Stad10. Poppen 11. Toverbal 12. Cursusgeld 13. Cuba libre 14. Dansjerspas 6. Swing State 7. Proefles 8. Heupen 9. Stoelendans koppel 15. Platwalsen 16. Basispas 17. Queen of Salsa. 10. Poppen 11. Toverbal 12. Cursusgeld 13. Cuba libre 14. Dans-

koppel 15. Platwalsen 16. Basispas 17. Queen of Salsa. De oplossing is: DANSEN OP DE VULKAAN De oplossing is: DANSEN OP DE VULKAAN De winnaar van de gevulde boodschappentas is Lukas Boer uit de Barkmolenstraat. De twee vrijkaarten voor de voorstelling De winnaar van de gevulde is Lukas Boer Celia! gaan naar Anneke Ademaboodschappentas uit de Verlengde Lodewijkstraat.

uit de van Barkmolenstraat. De twee vrijkaarten voor de voorstelBeiden harte gefeliciteerd! ling Celia! gaan naar Anneke Adema uit de Verlengde Lodewijkstraat. Beiden van harte gefeliciteerd!

17

17


Gratis juridisch inloopspreekuur Heeft u vragen over een beslissing van een gemeente, de DUO, de IND, de belastingdienst of een andere overheidsorganisatie? Dan staat het Noorderhuis Advocaten u graag te woord tijdens een van haar gratis inloopspreekuren. U bent in het Poortershoes met of zonder afspraak van harte welkom op de volgende vrijdagen tussen 13.30 uur en 16.30 uur: - Januari: 25; - Mei: 3 en 17; - Februari: 8 en 22; - Juni: 14 en 28; - Maart: 8 en 22; - Juli: 12. - April: 5 en 19; Kijk voor meer informatie over ons andere spreekuur op www.hetnoorderhuis.nl. Vragen? Bel met 050-3173170 of mail naar info@hetnoorderhuis.nl.

18


OOSTERKIDZZZ Borgmanschool Groep 7a

19


20


I

n de rubriek ‘Koek op de hoek’ gaat de Oosterpoorter

HEBBEN JULLIE VEEL CONTACT MET DE BUREN?

maandelijks met een Grunneger kouke op bezoek in een

Evert-Jan: “Ja, dat gaat haast vanzelf, iedereen gaat heel goed

van de vele hoekhuizen in onze wijk. Dit keer is dat bij

met elkaar om.”

Joyce Siderius–Bolman (51) en haar man Evert-Jan Siderius (47). Zij wonen met hun dochter Demi (19) op de hoek

Joyce: “We organiseren hier jaarlijks een straatfeest, samen

van de Verlengde Meeuwerderweg en Bastion in De Linie.

met de mensen van de Redoute. Om de beurt nemen een paar

Zoon Jelmar (17) is nu even thuis vanwege Spring Break, de

buren de organisatie daarvan voor hun rekening. Vorig jaar

Amerikaanse voorjaarvakantie. Als veelbelovend talent is hij

heb ik dat samen met een buurvrouw gedaan. We hadden toen

dit seizoen gekozen voor het basketbalteam van de Wesley

op het grasveld verderop een springkussen, er was paella, heel

Christian Highschool in Allen, Kentucky. Net als zijn zus zat

gezellig.”

Jelmar op de Topsport Talentschool. Demi studeert fysioeredivisie-niveau in de competitie voor vrouwen onder 20.

HEBBEN JULLIE EEN LIEVELINGSPLEK IN DE BUURT?

De liefde voor sport kregen zoon en dochter van thuis mee.

Joyce: “De zwemplek hier aan het eind van de straat is wel

Evert-Jan is directeur van Sportbedrijf Drachten, de stichting

speciaal. Daar komen de kinderen uit de buurt ‘s zomers naar-

die het sportbeleid van de gemeente Smallingerland uitvoert

toe om daar te zwemmen en te spelen. En als het lekker weer

en sport en bewegen voor jong en oud toegankelijk maakt.

is zit Brady graag op het balkon, vanaf daar houdt ie de hele

Daarnaast traint hij het eerste herenteam van Celeritas

buurt in de gaten.”

therapie aan de Hanzehogeschool en speelt basketbal op

Donar, een team dat op landelijk niveau speelt. Zelf basketbalde Evert-Jan vijf seizoenen in de eredivisie als center

BLIJVEN JULLIE HIER NOG LANG WONEN?

voor Donar. Joyce komt ook uit de basketbal-wereld. “Daar

Evert-Jan: “Dat is wel de bedoeling. Omdat de kinderen over

kennen we elkaar ook van.” Afgelopen winter stopte ze als

niet al te lange tijd het huis uitgaan, wilden we weer graag

hoofdtrainer van Martini Sparks, het basketbalteam dat in

terug naar de stad. Bovendien wil ik hier in ieder geval eerst

de dameseredivisie speelt. Joyce heeft een achtergrond in de

meemaken hoe het er straks uitziet, als het nieuwe Zuiderpark

retail en werkt als officemanager bij Opleiding Binn’stad, een

klaar is.”

OO

organisatie die jongeren met afstand tot onderwijs en arbeidsmarkt ondersteunt bij leer-/werktrajecten op maat. ‘We helpen gemotiveerde jongeren aan een leer-/werktraject zodat ze daarna op eigen kracht verder kunnen.’

MvdF HOE LANG WONEN JULLIE HIER? Joyce: “Sinds augustus 2017. Hiervoor woonden we in Assen, maar ik ben geboren en getogen in de stad, ik wilde ooit graag weer terug.”

WAT VINDEN JULLIE VAN DE BUURT? Evert-Jan: “We kozen bewust voor dit deel van de stad. Hier wonen we rustig, maar je zit vlakbij de reuring van het centrum. Voor woon-werkverkeer is dit ook een goede plek, vlakbij de A7 en de A28. Joyce: “De Oosterpoort vond ik altijd al een leuke wijk, de gezellige straten, nog veel winkels, een beetje de Jordaan. We woonden hier nog niet eens plastic tasje scheurde zodat al mijn boodschappen op straat rolden. Meteen stopte er iemand om me even te helpen. Het is hier veel gemoedelijker dan we hadden verwacht, eerlijk gezegd misschien wel gemoedelijker dan in Assen, daar was iedereen toch meer op zichzelf.”

MISSEN JULLIE IETS IN DE WIJK? Joyce: “Een groot veld waar honden los kunnen lopen, dat heb je hier niet in de buurt. En het zou mooi zijn als het water weer in verbinding zou staan met de stad, dat er weer regelmatig bootjes langs zouden kunnen varen.”

DE HOEK

zo lang, toen ik op de fiets zat en de bodem van een

KOEK OP

21


Nijestee biedt ruimte... aan ruim 22.000 mensen in de stad Groningen. Met 13.500 huurwoningen is Nijestee de grootste corporatie in de stad. In vrijwel alle wijken biedt Nijestee woningen aan, ook in de Oosterpoort. Op die manier valt er wat te kiezen.

www.nijestee.nl

Geen Erotische Massage Traditionele thaise massage Ontspanningsmassage Thaise voetmassage Nek-, schouder- en rugmassage Kruidenstempelmassage Sportmassage

22

Yuwathida Nontawong Meeuwerderweg 117 9724 ER Groningen 06-39666636

www.rarida-thaimassage.nl


AGENDA KROEG VAN KLAAS Elke zondagmiddag is er een AFRIKA JAMSESSIE, m.m.v. diverse muzikanten.

telkens kersverse teksten op het publiek

VRIJDAG 26 APRIL

niet-leden. Aanmelden via info@

uitgeprobeerd. Aanvang 20.30 uur

Workshop woninginrichting “Van huis

bsvdeoosterpoort.nl. 13.00 – 15.00 uur

naar thuis” De wereld van Feng Shui. ZATERDAG 11 MEI

Chinese filosofie laat weten hoe je je

MAANDAG 6 MEI

Dreams. Pop- en Rockcovers. Van de

woning harmonieus inricht. Kosten €

Natuurworkshop. Bij SKSG Roezemoes.

jaren '60 tot nu. Met o.a. Amrut Sijbolts

10. 09.30-12.30 uur.

Voor kinderen van groep 1, 2 en 3.

ZATERDAG 13 APRIL

ZONDAG 12 MEI

VRIJDAG 26 APRIL

Mc Nolia. Coverband uit Groningen

Thema-avond: ‘Vrouwennamen’ Paul

Percussieworkshop. Ervaar de

met een breed repertoire van bekende

Penninckhof en Priemah nodigen

verbindende kracht en magie van

WOENSDAG 8 MEI

artiesten zoals Anouk, U2, Skunk

muzikanten uit om nummers met een

samen muziek maken op verschillende

start van 7 lessen Gitaarles. Bij

Anansie.Aanvang 21.30 uur

vrouwennaam in de titel te komen

percussie-instrumenten. Kosten € 5,00

SKSG Roezemoes. Kosten € 105

spelen. Aanvang 22.00 uur

14.00 – 15.00 uur

voor 7 keer. Info via 06-55378258 of

Soulfood – Luisterconcert in het

DINSDAG 14 MEI

DONDERDAG 9, 16 EN 23 MEI

achterzaaltje. Fenny Hoekstra (zang),

Kroeg van Klaas Kroegquiz. Een

Workshops Sjamanisme. Thomas

Arnout Baard (bas) en Ronald Kamphuis

zelfgemaakte kennisquiz met

de Boer geeft drie workshops over

VRIJDAG 10 MEI

(gitaar). Op het repertoire stukken van

verschillende rubrieken, met

sjamanistische teachings. Kosten: € 5

Percussieworkshop voor peuters en

Paul Simon, Janis Ian, Amy Winehouse,

beeldmateriaal en geluidsfragmenten.

per avond. Opgave via activiteiten@

ouders. In het Poortershoes. Aanmelden

Joni Mitchell en meer.

Teams maximaal 5 personen. Opgave

poortershoes.nl

via activiteiten@poortershoes.nl. 10.30

via email: kroegvanklaas2@gmail.com.

9 mei: Het Medicijnwiel. Wat zijn de

– 11.00 uur

ZATERDAG 20 APRIL

Deelname € 2,50 p.p. Aanvang 20.00

kwaliteiten van het medicijnwiel.

Soulvibration: Eerste lustrum!.

uur

16 mei: Numerologie. Elk nummer heeft

Deze 10-koppige band, waar het

CAFÉ OLIVIER

een kracht.

In de achterzaal kunt je heerlijk Afrikaans eten voor slechts 6 euro. Aanvang 16.00 uur

Aanmelden via roezemoes@sksg.nl..

digmonroovers@gmail.com. 15.00 –

DONDERDAG 19 APRIL

enthousiasme van afspat, speelt swingende en spetterende Soul uit de jaren ’60 en ‘70. Aanvang 21.30 uur MAANDAG 22 APRIL (TWEEDE PAASDAG) GESLOTEN (I.V.M. BESLOTEN

Alle activiteiten: Aanvang 20.00 uur ZATERDAG 13 APRIL Single Dart Toernooi. Inschrijfgeld € 5,00 per persoon. Opgave vooraf.

23 mei: Voorouderlijnen. Traumatische ervaringen in de familie werken door in huidige generaties.19.00 – 22.00 uur DONDERDAG 25 APRIL "In de Oosterpoort". Presentatie van

VRIJDAG 3 MEI

het project “In de Oosterpoort”. Meer

Gulden Draak avond. Pas op voor

informatie over dit project staat op

ZATERDAG 27 APRIL

de draak! Bij elke Gulden Draak

pagina 4 van deze krant. 15.00 - 17.00

Nieuw! Dansen bij Klaas. M.i.v.

ontvang je een leuk item als een petje,

uur

Koningsdag 27 april organiseert ATM

sleutelhanger of speldje.

PARTIJ)

KINDERACTIVITEITEN

Dansevent elke twee maanden op de laatste zaterdag van de maand een

VRIJDAG 17 MEI

Dinsdag 16 april. Paasstukjes maken.

dansfeestje: Dansen bij Klaas met DJ

Bierquiz. Wat weet jij over bier? Niet

In het Poortershoes voor alle leeftijden.

Leedsizzer. Lekker dansen in de buurt,

alleen maar quizvragen, ook proeven!

Kosten € 2,50. Aanmelden via

op lekkere, goede muziek. Aanvang

10 euro p.p. Opgave vooraf.

activiteiten@poortershoes.nl. 14.30 – 16.00 uur

21.30 uur WOENSDAG 1 MEI De Dichtclub. De leden van de Dichtclub treden elk op met eigen werk. Daar moet minimaal 1 nieuw geschreven gedicht bij gepresenteerd worden. Aanvang 20.30 uur ZATERDAG 4 MEI Open podium m.m.v. KvK huisband. o.l.v. Lou Leeuw. Doe mee! Aanvang 21.30 uur DONDERDAG 8 MEI De Meindert&Igor&DeJongeBos chfazant&Kesanova Show. Show met nieuwe verhalen, liedjes en mulimediapresentaties. Er worden

14.30- 15.30 uur

POORTERSHOES Zaterdag 13 en zondag 14 april in het Poortershoes “Met de buurt” Redactieweekend van de Oosterpoorter waarvoor alle Oosterpoorters zijn uitgenodigd. Samen met de redactie schrijven, interviewen, fotograferen, lay-outen om de mooiste krant ooit in elkaar te zetten. Beide dagen 12.00 – 17.00 uur. DONDERDAG 25 APRIL Open podium: “Een huid van niks”. Lezing door Bep Schilder over autisme en multi dimensionaliteit. Aanvang 20.30 uur, gratis

WOENSDAG 17 APRIL (GROEP 6, 7 EN 8) EN 24 (GROEP 3, 4 EN 5) APRIL Unihockeyclinic. In de gymzaal, Verlengde Lodewijkstraat 7. Info via j.scholma@o2g2.nl. 14.20 – 15.10 uur DONDERDAG 18 APRIL start van 5 keer Peuterpret. Bij SKSG Roezemoes, Oliemulderstraat 51. Kosten € 20,00 voor 5 keer. Aanmelden via

16.00 uur

SPEELTUINVERENIGING DE OOSTERPOORT Info en opgave avondactiviteiten: Jan Tammes, 050-3124585 of jtammes@ home.nl. IEDERE MAANDAGAVOND Klaverjassen en sjoelen. Er kunnen nog klaverjassers bij. Kosten € 2,00 p.p.. Aanvang 20.00 uur IEDERE DINSDAGAVOND Tafeltennis. Aanvang 20.00 uur ZATERDAG 20 APRIL Super Bingo. Iedereen is welkom! Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.00 uur. DONDERDAG 2 MEI Koppelkaarten. Er kunnen nog koppels bij. Kosten € 3,00 p.p.. Aanvang 20.00 uur DONDERDAG 9 MEI Bloemschikken. Vooraf opgeven i.v.m. aanschaf bloemen. Kosten leden €3,00 en €4,50 voor niet-leden. Aanvang 20.00 uur

roezemoes@sksg.nl. 10.30 – 11.15 uur MAANDAG 22 APRIL Paaseitjes zoeken. Speeltuivereniging, Gratis voor leden, € 1,00 voor

IN APRIL IS ER GEEN BUURTOVERLEG, DE EERSTVOLGENDE VERGADERING IS 25 MEI.

23


24

Profile for Wijkkrant Oosterpoorter

De Oosterpoorter april 2019  

De Oosterpoorter april 2019  

Advertisement