Page 1

SURFacademy BIJEENKOMSTEN VOOR PROFESSIONALISERING Actuele ICT-thema’s in het hoger onderwijs en onderzoek prog 2011 rammA Voor en door professionals in - 20 12 hoger onderwijs en onderzoek

Kennisintensieve seminars over cloud computing en groene ICT. Praktische workshops over weblectures en mobiele toepassingen. Op afstand te volgen webinars over HTML5. SURFacademy biedt professionals in het hoger onderwijs en onderzoek de mogelijkheid zich, samen met collega’s van andere instellingen, te verdiepen in ICT-thema’s. Dit kan kort en bondig, maar ook intensief en diepgaand. Een meerderheid van de deelnemers beoordelen de bijeenkomsten van SURFacademy als professioneel en kwalitatief hoogstaand. De bijeenkomsten zijn tegen een geringe vergoeding te volgen. SURFacademy is het professionaliseringsprogramma van SURF, de ICTsamenwerkingsorganistie van het hoger onderwijs en onderzoek. De bijeenkomsten worden georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse hogescholen en universiteiten. Het complete programma vindt u op www.surf.nl/surfacademy. Hier kunt u zich ook inschrijven voor de verschillende bijeenkomsten.

www.surf.nl/SURFacademy


Voor wie is SURFacademy bedoeld? Professionals die zich willen verdiepen in actuele ICT-thema’s. Hun organisatie is aangesloten bij Stichting SURF of bij SURFnet. Deelnemers van SURFacademy werken onder andere bij: • Universiteiten • Hogescholen • Onderzoeksinstituten • Academische en STZ-ziekenhuizen • Bibliotheken De bijeenkomsten zijn relevant voor: ICT(&Onderwijs)-medewerkers en -adviseurs, beleidsmedewerkers, managers, onderzoekers en directeuren.

Wat is uniek aan SURF­academy? •B  ijeenkomsten voor en door professionals in hoger onderwijs en onderzoek. •A  ctuele ICT-thema’s toegesneden op situatie van hogescholen, universiteiten en onderzoeks­instellingen. •E  xperts en collega’s van verschillende instellingen voor hoger onderwijs en onderzoek ontmoeten elkaar. • Gevarieerd aanbod voor verschillende type deelnemers. •P  rofessionaliseringsprogramma van SURF, al 25 jaar de ICT-samenwerkingsorganisatie voor het Nederlandse hoger onderwijs en onderzoek.

SURFacademy feiten • In 2010 meer dan 1.700 deel­ nemers.

Aanbod SURFacademy 2011 - 2012

•G  oed tot zeer goed: zo oordeelt ruim 90% van de deelnemers over de bijeenkomsten. •T  ijdsinvestering is variabel: professionaliseren kan in 1 uur maar ook in 3 dagen. •B  ijeenkomsten zijn te volgen tegen geringe vergoeding. •D  eelnemers delen kennis en ervaringen met collega’s van andere hogescholen, universiteiten en onderzoeksinstellingen.

Bijeen­komsten SURF­academy •A  anbod is afgestemd op wensen en behoeften van hogescholen, univer­siteiten en onderzoeks­ instellingen. • Verschillende niveaus worden bediend: van beginners tot experts. • Real life in 1 dag: praktische workshops en seminars met aandacht voor theorie en beleid. • Virtueel in 1 uur: op afstand te volgen webinars. • Intensief: meerdaagse master­ classes en summer schools. • Zelfstandig: de workshop zelf geven aan collega’s via trainthe-trainer workshop. • Naslag: presentaties en videoopnames van bijeenkomsten staan online op www.surf.nl/surfacademy

Kijk voor het volledige aanbod van SURFacademy op: www.surf.nl/surfacademy


Bij veel trainingen doe je vage ideeën op die je nooit in de praktijk brengt. SURFacademy biedt je een onder­dompeling in een thema. Je gaat naar huis met veel kennis en nieuwe contacten. Maar vooral met concrete plannen waar je meteen mee aan de slag kunt. Esther van de Linde adviseur ICT in onderwijs Hogeschool Arnhem Nijmegen SURFacademy Postbus 2290 3500 GG Utrecht

SURFacademy verzorgt train-the-trainer workshops. Ook is het mogelijk workshops op locatie te verzorgen. Hiervoor zijn minimaal 18 deelnemers per workshop vereist en voldoende computers met een snelle internetverbinding. Meer informatie: admin@surfnet.nl

T 030 234 66 00 F 030 233 29 60 Info@surf.nl www.surf.nl/surfacademy

SURFacademy biedt de blended-learning cursus 21eDingen over web 2.0 tools. Geïnteresseerden kunnen de cursus gratis gebruiken en/of aanbieden binnen de eigen onderwijsinstelling. Deze flyer kunt u kosteloos bestellen en downloaden via http://bit.ly/my32nv

SURFacademy wordt mede mogelijk gemaakt door het SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma, dat het innovatieve gebruik van ICT in het gehele Nederlandse onderwijs stimuleert. Het Innovatieprogramma wordt gefinancierd door het ministerie van OCW. Meer informatie: www.surfnetkennisnet.nl

SURFacademy flyer 2011 2012  

Bekijk het aanbod van alle workshops en trainingen van de SURFacademy.