Page 1

Gemeentehuis Landerd Kerkstraat 39, Postbus 35, 5410 AA Zeeland, tel.nr. (0486) 458111, fax (0486) 458222 e-mail: info@landerd.nl, website: www.landerd.nl

GEMEENTENIEUWS Reisdocument

Vernieuw tijdig uw reisdocument voor de zomer. De gemeente Landerd werkt uitsluitend op afspraak. Waar moet u een afspraak voor maken? U maakt in principe altijd vooraf een afspraak als u de gemeente wil bezoeken. - Gaat het om vragen over burgerzaken of documenten? Dan kunt u een afspraak inplannen via de website www.landerd.nl of via telefoon-nummer 458 111. - Gaat het om vragen over bouwen,  vergunningen of sociale zaken? Maak dan telefonisch een afspraak via telefoonnummer 458 111. Waarvoor kunt u terecht zonder afspraak? - het ophalen van zakken voor het plastic verpakkingsmateriaal - ja/nee stickers - het afgeven van poststukken of documenten - gevonden en verloren voorwerpen

Uitnodiging inwonersbijeenkomst “Gemeente Landerd levendig en natuurlijk ondernemend” De gemeente Landerd organiseert 1 juli een informatieavond voor al haar inwoners. De gemeente Landerd is een gemeente om trots op te zijn. We zijn een gemeente met grote ambities midden in het groene hart van de Maashorst Burgemeester Bakermans is 100 dagen burgemeester en wil op deze avond graag zijn bevindingen bij de gemeente Landerd met jullie delen. Maar ook ingaan op de zaken die nog opgepakt moeten worden om in de toekomst een krachtige en stabiele gemeente te blijven. Een gemeente waar u als inwoner graag woont. De gemeente Landerd nodigt u van harte uit om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. Deze is op maandagavond 1 juli in de Phoenix in Schaijk. Aanvang: 20:00 uur.

Telefonische bereikbaarheid Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 08.30 tot 17.00 uur en vrijdag van 08.30 tot 16.00 uur. Portefeuilleverdeling Burgemeester Bakermans: algemene zaken, openbare orde en (integrale) veiligheid, personeelszaken, Informatie-en automatiseringsbeleid Wethouder H. Tindemans (Progressief Landerd): openbare werken, financiën, handhaving, duurzaamheid, natuur en landschapsbeleid, monumenten, toerisme en recreatie, vervoer Wethouder H. van Dongen (CDA): VROM, (inclusief centrumplannen Schaijk en Zeeland) en economische zaken Wethouder P. Raaijmakers (DS97): Welzijn, sociale zaken, onderwijs Afspraken met de burgemeester en wethouders U kunt via de secretaresse mevrouw van Dongen of mevrouw Dekkers een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders. Telefoon bestuurssecretariaat: 0486-458230. Raadhuis Pastoor van Winkelstraat 5, 5374 BG Schaijk. In het raadhuis vinden de raads- en commissievergaderingen plaats. Gemeentewerf Runstraat 59a te Schaijk, tel.nr. (0486) 458111. Geopend: maandag t/m vrijdag 08.00-12.00 uur. Politie Wijkagent Schaijk/Reek: Femke van Eerd, tel. 0900 8844, femke.van.eerd@brabant-noord.politie.nl Wijkagent Zeeland: Gerrit van de Kerkhof, tel. 0900 8844, gerrit.van.de.kerkhof@brabant-noord.politie.nl Politieloket Schaijk: Schutsboomstraat 12, 5374 CC Schaijk. Geopend: maandag van 14.00-16.00 uur, woensdag van 16.00-18.00 uur en zaterdag van 10.00-12.00 uur. • 112 bij spoed, levensgevaar en heterdaad

• 0900-8844 voor aangifte, vragen, meldingen Melding Openbare Ruimte (lokaal tarief)

• 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem Gaten in de weg? • www.politie.nl/brabant-noord Overhangende begroeiing? voor internetaangifte Verzakte stoeptegels? en informatie. Andere hinderlijke zaken? Maak een Melding Openbare Ruimte! Melding Openbare Ruimte Gaten in de weg? via Overhangende begroeiing? Dit kunt u doen www.landerd.nl AndereOpenbare hinderlijke zaken? /Verzakte digitaalstoeptegels? loket / Melding Ruimte Maak een Melding Openbare Ruimte! Dit kunt u doen via www.landerd.nl / digitaal loket / Melding Openbare Ruimte

Nog even en dan begint de vakantieperiode. Voor velen een moment om op vakantie te gaan naar het buitenland. Vraag tijdig uw reisdocument aan, want de periode tussen aanvraag en afgifte van een reisdocument bedraagt vijf werkdagen. Bij de aanvraag moet u een goed gelijkende kleurenpasfoto en alle in uw bezit zijnde reisdocumenten (ook als deze verlopen zijn) overleggen. Voor het aanvragen van een paspoort voor kinderen tot 18 jaar of een identiteitskaart voor kinderen tot 12 jaar moeten ouders/verzorgers schriftelijk toestemming geven. Paspoort of identiteitskaart Met een Nederlandse identiteitskaart kunt u reizen naar: - de lidstaten van de Europese Unie; - Andorra, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Turkije, IJsland en Zwitserland

Gemeente Landerd komt in actie voor nul verkeersdoden Het jaar van de Fietser 2013, is een feit. Dit jaar focust Brabant op deze kwetsbare groep verkeersdeelnemers. Van alle dodelijke ongevallen is 22% fietser. Naast senioren zijn ook vooral jongeren tussen elf en dertien jaar slachtoffer. Dit voorjaar is er speciale aandacht voor fietsers en de risico’s van de dode hoek bij vrachtverkeer. Ondanks diverse maatregelen gebeuren er nog steeds te veel dodehoekongevallen. Brabant besteedt extra aandacht aan de dode hoek door onder andere een stickeractie voor vrachtauto’s. Wethouder Tindemans heeft op 12 juni de eerste sticker op een van de vrachtauto’s van transportbedrijf Wingens uit Schaijk geplakt. Ook de overige vrachtauto’s worden voorzien van dode hoek stickers. Scholen of bedrijven kunnen gratis stickers bij de gemeenten bestellen voor een dode hoek-actie. Leerlingen kunnen zelf in beeld brengen van welke bedrijven er veel vrachtwagens langs hun school of via de schoolthuisroute rijden. Samen kunnen ze dan deze vrachtwagens bestickeren om aandacht voor elkaar te vragen. Deze actie levert een bijdrage aan meer bewustzijn van de gevaren in het verkeer. Daarnaast blijft zelf goed opletten in het verkeer het beste advies. Dode hoek In Nederland vallen jaarlijks gemiddeld twintig doden en zijn er veertig tot vijftig zwaargewonden als gevolg van de dodehoek. Ongevallen met rechts afslaande vrachtauto’s en rechtdoor gaande fietsers hebben vaak ernstige gevolgen. De bestuurder van een vrachtauto of bus ziet de fietser, die voorrang heeft, regelmatig over het hoofd. Daarbij heeft de fietser vaak zelf niet in de gaten dat de bestuurder hem niet ziet of rechts af wil slaan.

Nul verkeersdoden Brabant De dodehoek stickeractie maakt onderdeel uit van de verkeersveiligheidscampagne ‘Help Brabant mee op weg naar Nul verkeersdoden’. Dat is een gezamenlijk initiatief van de provincie Noord-Brabant en scholen, ondernemers, overheden, politie, Veilig Verkeer Nederland, (sport)verenigingen en de verkeersdeelnemers zelf. Alles staat in het teken van: kom in actie en help Brabant op weg naar Nul verkeersdoden! Kijk voor meer informatie op www. nulverkeersdodenbrabant.nl.

Voor reizen naar alle andere landen is een paspoort vereist. De kosten voor een paspoort bedragen € 50,35. Een Nederlandse identiteitskaart kost € 41,90 en kinderen tot 14 jaar betalen € 31,85. Beide reisdocumenten zijn vijf jaar geldig. Als u uw reisdocument sneller dan de standaard 5 werkdagen nodig heeft, dan kunt u de aanvraag doen via de spoedprocedure. Als u vóór 14.00 uur uw aanvraag doet, kunt u de eerstvolgende werkdag vanaf 09.00 uur uw nieuwe paspoort of identiteitskaart ophalen. Hieraan zijn wel extra kosten (€ 46,60) verbonden. Hebt u nog vragen over het aanvragen, afhalen of de kosten voor een reisdocument dan kunt u contact opnemen met Burgerzaken, telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0486-45 81 11. Let op! De gemeente Landerd werkt per 1 mei 2013 op afspraak. U kunt een afspraak inplannen via www.landerd.nl of via de medewerkers van het Informatiecentrum Landerd op 0486-45 81 11.

Wegafsluiting Afsluiting kruising Akkerwinde – Hofse Hoeve te Schaijk Op 26 maart 2013 heeft Burgemeester & Wethouders van de gemeente Landerd middels een verkeersbesluit Schutsboomstraat - De Korte Louwstraat en omgeving besloten om verkeersmaatregelen te treffen voor de wijk Akkerwinde. Een onderdeel van dit besluit is het afsluiten door middel van palen te zetten direct ten zuiden van de kruising Akkerwinde – Hofse Hoeve nabij Akkerwinde met huisnummer 68. Hierdoor ontstaat een doodlopende weg die het belang van de verkeersveiligheid zal bevorderen in deze wijk. Planning Naar verwachting zullen de werkzaamheden week 25 en 26 worden gerealiseerd.

in

Publicatiedatum in De Omroeper geldt

Bereikbaarheid Akkerwinde met huisnummers 68,70,72,74,157 zullen na de afsluiting alleen bereikbaar zijn vanaf De Louwstraat.

Publicatiedatum De 13 Omroeper geldtde gemeenteOmdat met inganginvan maart 2013 Omdatpublicaties met ingang1van 13 maart 2013worden de gemeentelijke lijke x per 2 weken gepublipublicaties 1 x per 2 weken en worden ceerd in De Omroeper tot gepubliceerd 1 juli 2013in De in Omroeper tot 1 voor juli 2013 De Arena voor van wat De Arena engeldt wat inbetreft degeldt datum betreft de datum bekendmaking de datum in bekendmaking de van datum in De Omroeper.

Informatie over de uitvoering Voor overige informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer A. Hanegraaf van de afdeling Realisatie & Beheer van de gemeente Landerd, telefoonnummer 0486-458111.

De Omroeper.

Meer informatie? www.landerd.nl

woensdag 19 juni 2013 | 11


GEMEENTENIEUWS Evenement organiseren? Hou het leuk voor iendereen!

Openbare bekendmaking

Het evenementenseizoen is weer in volle gang. Op veel plaatsen is wel wat te doen, een buurtfeest, een braderie, een sportwedstrijd, ga zo maar door. Een dergelijke activiteit is leuk en gezellig, maar brengt vaak ook de nodige geluidsoverlast met zich mee. Dit wordt vaak uit het oog verloren.

Zeeland, 19 juni 2013

Als je een activiteit organiseert, informeer de omwonenden dan vooraf en hou rekening met degene die bijvoorbeeld de volgende dag weer naar hun werk moeten. Zet de volumeknop van je geluidsinstallatie niet voluit, of maak gebruik van een geluidsbegrenzer. Heb je overlast van het geluid, vraag dan of de muziek zachter kan. Als hier niet naar geluisterd wordt, bel dan de politie (0900-8844). Zij kunnen ter plekke gaan kijken en dan ook de nodige maatregelen nemen, door bijvoorbeeld een waarschuwing te geven, maar ook drastischer maatregelen, bijvoorbeeld door de activiteit te beëindigen. Laat het zover niet komen, en hou het leuk voor iedereen! Uiteindelijk heeft iedereen daar het meeste aan.

E-fiets trainingsdag in Zeeland en Schaijk Op 24 juni en 28 juni aanstaande vindt er een elektrische fiets (E-fiets) informatiedag voor senioren plaats. Op 24 juni in gemeenschapshuis de Garf in Zeeland en op 28 juni bij DAW sportpark den Heuvel in Schaijk. Het is een eendaagse cursus voor 65 plussers met informatie over de E-bike en het opfrissen van verkeerskennis en fietsvaardigheden. De E-fiets informatiedag is bedoeld voor senioren die op een E-bike fietsen of die er over denken om over te stappen op een E-bike. Deze dag wordt georganiseerd door de Provincie Brabant en gemeente Landerd, in samenwerking met de Fietsersbond en SOAB. Hoe ziet de cursusdag eruit? Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan verkeersregels en de E-bike en komen diverse (lokale) verkeerssituaties aan bod. De cursisten krijgen adviezen over veilig verkeersgedrag in deze situaties. Vervolgens staan de bewegings- en praktijkoefeningen op het programma. De deelnemers komen hiervoor met de eigen fiets naar de cursus. Op een afgezet parcours wordt onder professionele begeleiding de reactiesnelheid, het evenwicht en de behendigheid in verschillende situaties

geoefend. Daarnaast is er een lokale rijwielhandelaar aanwezig die kijkt of de fiets goed is afgesteld. Tevens is er de mogelijkheid om verschillende E-bikes uit te proberen. De dag eindigt met een korte fietstocht door de gemeente. De cursus duurt van 9:00 tot 14.30 uur en wordt rond 12.30 uur onderbroken voor een gezellige lunch. Aanmelden Belangstellenden voor een van de E-fiets informatiedagen kunnen zich aanmelden via www. fietsersbond.nl/fietsinformatiedagen. Of via een e-mail naar fietsschool@fietsersbond.nl (o.v.v. “aanmelding E-bike dag en locatie en datum). Of via telefoonnummer 030-2918171. Noteer in de mail uw naam, adres, telefoonnummer, leeftijd of u met de fiets/ E-bike komt of u WA verzekerd bent en welke dag U kiest: 24 juni of 28 juni? Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname. Deelname is op eigen risico. Er zijn maximaal 35 plaatsen beschikbaar, dus meld u snel aan. U ontvangt ongeveer 1,5 week voor de E-fiets informatiedag een bevestiging van uw deelname.

Afsluiting parkeerterrein De Hekel Op maandag 24 juni 2013 houdt de gemeente Landerd in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant een E-bikedag (fiets met elektrische trapondersteuning) voor 65plussers. Hiervoor moet het terrein aan de voorkant en zijkant van sporthal De Hekel de gehele dag worden afgezet voor auto’s. Er kunnen die dag dus geen auto’s op het terrein bij de Hekel worden geparkeerd.

Militaire oefening In de volgende periodes vindt er op grondgebied van de gemeente Landerd een militaire oefening plaats: 19 t/m 28 juni 2013 en 4 t/m 12 juli 2013.

Stookverbod in bossen en natuurgebieden In verband met de aanhoudende droogte is er een verhoogd risico op bosbranden. Om dit te voorkomen heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd besloten om voor de komende periode de reeds verleende ontheffingen voor een kampvuur c.q. vreugdevuur in te trekken.

Vaststelling bestemmingsplan “Bedrijventerrein Voederheil II” -

Registratienummer: 2013/3478

Inleiding Burgemeester en wethouders van Landerd maken overeenkomstig artikel 3.8. van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 18 april 2013 het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Voederheil II” (gewijzigd) heeft vastgesteld en dat het plan ter inzage ligt. Bestemmingsplan “Bedrijventerrein Voederheil II” Het bestemmingsplan heeft betrekking op de realisatie van een bedrijventerrein op de gronden die worden begrensd door het huidige bedrijventerrein Voederheil (oostgrens), de Peelweg (noordelijke grens), de weg Voederheil (zuidelijke grens) en agrarische gronden aan de westzijde. Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. De belangrijkste wijzigingen betreffen het verwijderen van de gebiedsaanduiding “Milieuzone-Geurzone”, het opnemen van verwijzingen naar uitgevoerde archeologische onderzoeken en het deels verwijderen van het de dubbelbestemming “Waarde-Archeologie”. Tevens is een bouwvlak aan de zuidzijde van het plangebied aangepast naar aanleiding van een zienswijze. Bestemmingsplan ter inzage en mogelijkheid tot instellen beroep Het vastgestelde bestemmingsplan (inclusief de Nota Zienswijzen) en het vaststellingsbesluit liggen met ingang van donderdag 20 juni 2013 gedurende zes weken, dus tot en met woensdag 31 juli 2013, ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis van Landerd. Het plan kan worden ingezien tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis. Voor een toelichting of eventuele vragen kan een afspraak worden gemaakt met mevrouw M. Maas van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458212. Daarnaast zijn de genoemde documenten digitaal raadpleegbaar via de landelijke voorziening: www. ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.1685.bp2011voederheil2-VG01. Gedurende de bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingebracht, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingebracht, beroep instellen. Aangezien de gemeenteraad het plan gewijzigd heeft vastgesteld, kan eenieder gedurende de bovengenoemde termijn tegen de wijzigingen beroep instellen. Dit kan door een gemotiveerd beroepschrift in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Binnen de beroepstermijn kunnen belanghebbenden, naast het beroepschrift, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. U kunt uw beroepschrift of verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Inwerkingtreding bestemmingsplan Het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad treedt ingevolge artikel 3.8 lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit van het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Voor meer informatie over het bovenstaande kunt u contact opnemen met mevrouw M. Maas van de afdeling Ruimte van de gemeente Landerd, op telefoonnummer 0486-458212.

Activiteiten- en evenementenkalender Wo. 19-06-2013 t/m Za. 22-06-2013 Collecte Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie Vr. 21-06-2013 en Za. 22-06-2013 van 18:00 uur tot 22:00 uur Kampvuur, INCA-terrein, Dhr./mevr. D. Selten Za. 22-06-2013 vanaf 09:00 uur t/m Zo. 23-06-2013 tot 17:00 uur Bike Festival Brabant, Zeeland, Stg. Bike Festival Za. 22-06-2013 van 21:00 uur – 23:00 uur Kampvuur, De Louwstraat 26, Buurverenging Den Oeral Mill Zo. 23-06-2013 van 08:30 uur tot 16:00 uur Kofferbakverkoop, Recreatieoord De Maashorst, Stg. Campingraad De Maashorst Zo. 23-06-2013 Wandeltocht, Wandelcomité Ons Genoegen Zo. 23-06-2013 t/m Za. 29-06-2013 Collecte Maag Lever Darm Stichting Ma. 24-06-2013 Vanaf 12:00 uur t/m Vr. 28-06-2013 Tot 21:00 uur Sportmeerdaagse Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, INCA-terrein, Wo. 26-06-2013 en Do. 27-06-2013 van 22:30 uur tot 00:00 uur Kampvuur, De Louwstraat 26, Basisschool De Bongerd Do. 27-06-2013 van 17:00 uur tot 20:30 uur Afsluiting schooljaar en viering 10-jarig jubileum school, Schoolplein De Wizzert OBS De Wizzert Vr. 28-06-2013 vanaf 19:00 uur t/m Za. 29-06-2013 19:00 uur Werkzaamheden ecoduct N324, BAM Civiel Zuidoost Za. 29-06-2013 t/m Wo. 03-07-2013 van 20:00 uur tot 00:00 uur Kampvuur, INCA-terrein, Jong Nederland Meterik Zo. 30-06-2013 van 10:00 uur tot 18:00 uur Wielerronde van Schaijk, Past. Van Winkelstraat (start) – Hofstede – Molengraaf – Runstraat – Past. Van Winkelstraat (finish), Stg. Wielerevenementen Schaijk Ma. 01-07-2013 t/m Wo. 03-07-2013 van 20:00 uur tot 06:00 uur Werkzaamheden ecoduct A50 richting Eindhoven, BAM Civiel Zuidoost

12 | woensdag 19 juni 2013

Meer informatie? www.landerd.nl


GEMEENTENIEUWS Schijnwerper op privatisering verenigingen Drank- en Horecawet Privatisering tennis-accommodaties en activiteiten stichting De Viervoeter groot succes ! Vrijwilligerswerk is van onschatbare waarde voor onze samenleving. Daarom zet de gemeente Landerd graag vrijwilligers en vrijwilligerswerk in de schijnwerpers. Op die manier willen we laten zien hoeveel soorten vrijwilligerswerk er zijn en hoe leuk en waardevol het is om vrijwilligerswerk te doen. Want dankzij vrijwilligers genieten veel mensen van een zinvolle tijdsbesteding of krijgen mensen de steun die ze nodig hebben. Deze keer zetten we de spot op de tennisverenigingen in de gemeente Landerd en op Stichting de Viervoeter. In 2003 zijn in de gemeente Landerd de tennisaccommodaties van de tennisvereniging Reek, Set ’77 (Zeeland) en De Witte Schare (Schaijk) geprivatiseerd. Daarnaast werden ook de activiteiten van Stichting De Viervoeter geprivatiseerd. Deze stichting zorgt voor de huisvesting van een 3-tal verenigingen in Schaijk. te weten: Hondensportvereniging ‘Nieuw Schaijk’, rijvereniging St. George en ponyclub ‘De Schaijkse Bosruitertjes’. De privatisering van deze verenigingen en stichting betekende voor de besturen dat ze vanaf 2004 zelf verantwoordelijk werden voor hun financiële huishouding en het volledige onderhoud van de accommodatie(s).

Uit een onlangs met de besturen van genoemde verenigingen en stichting gehouden overleg is gebleken, dat men de zaken in alle opzichten uitstekend op orde heeft. Het gemeentebestuur is van mening dat de besturen van alle tennisverenigingen in de gemeente Landerd en Stichting De Viervoeter een groot compliment verdienen over het door hen gevoerde beleid en hun vrijwillige inzet in de afgelopen tien jaren. Het bestuur van Tennisvereniging De Witte Schare in Schaijk werd door wethouder P. Raaijmakers op woensdag 12 juni als eerste in het zonnetje gezet. Hij bood namens het college een taart aan, welke door het bestuur van de tennisvereniging met dank en onder het genot van een kopje koffie werd aanvaard en genuttigd. In de komende periode zullen ook de besturen van de andere tennisverenigingen en het bestuur van Stichting De Viervoeter nog met een bezoek van de wethouder worden vereerd.

Afspraak maken? www.landerd.nl of 0486 - 458 111

Gevonden en verloren voorwerpen Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de gemeente (en niet bij de politie) worden gemeld tijdens kantooruren bij de receptie van het gemeentehuis aan de Kerkstraat 39 te Zeeland, telefoonnummer 0486-458111. Staat uw gevonden of verloren voorwerp niet (meer) op de lijst dan kunt u altijd navraag doen. Let op: Voor het doen van aangiften van verloren waardepapieren zoals rijbewijs of paspoort dient u zich wel bij de politie te melden! De afgelopen weken zijn de volgende zaken gemeld: GEVONDEN VOORWERPEN - 14-5-2013, Dennenlaan 4, Reek. Groen/zilveren Gazelle damesfiets, type Primeur met paars zadeldekje, leverancier Jan Appelhof. - 13-5-2013, Brouwerspad, Zeeland Sleutel, bovenkant zwarte letter M (met cijfer 5) - 27-05-2013 Burgemeester van Erpstraat Berghem Bos sleutels met zwarte keykoord met opschrift Art antiek, 5 sleutels, 1 van een rolluik, voor/achter deursleutel, kanon grendelsleutel; een muntje van praxis en een label met codenr. - 14-08-2012, Moesbos te Schaijk, Zilvergrijze Batavus damesfiets, type Weekend, met zwart hangslot. - 09-06-2013, in de Imkerstraat te Schaijk, Blauw-, zwarte damesfiets van het merk Pointer horizon. VERLOREN VOORWERPEN - 15-05-2013 bij of tussen AH en Parcival te Schaijk of Rijksweg richting Reek, Kleine bruine herenportemonnee met daarin rijbewijs, id-kaart, ziekenfondspasje, FNV- pasje, € 50,-, briefje tandarts en blikopener. - 17-05-2013 Louwstraat Schaijk richting Bossestraat zwarte heren portemonnee Australian met pasjes id-kaart. Pin-pas en zorgpas, kleingeld. - 19-05-13, bij Naat Piek, Uden. Knuffel, stoffen bruine aap. - 19-05-2013, Nieuwveldsestraat te Zeeland, bij paardenmanege. Bruine Kipling tas met daarin portemonnee, rijbewijs, identiteitskaarten, autopapieren, sleutelbos met Koebelletje met letter E. - 19-05-2013, gebied Herperduin. Telefoon, witte Samsung ace met achterkant van Engelse vlag. - 23-05-2013 tussen Elst en Zeeland Portemonnee zwart, id-kaart, bankpas, zorgpas,hemelrijkpasje, 2 buskaarten, ponsplaatje, kaartje van reisverzekering en plectrums - 31-05-2013, fietsend van Zeeland naar Reek. Zwarte I-phone in mat zwart hoesje (in Aple-logo zit barst). - 4-6-2013, in bus van Nijmegen naar Zeeland of vanaf Peelweg naar Buitenveld. Zwarte herenportemonnee met daarin geld, ov-kaart, rijbewijs, bankpas etc. - 06-05-2013, bushalte aan Europaplein Zwarte Batavus omafiets, merk Old Dutch. - 12-06-2013, Em-te Schaijk leren zwarte tas van Kippling met autopapieren. - 12-06-2013 Schoolstraat Zeeland Autosleutel Fiat Panda. - 12-06-2013, speelplaats basisschool Oventje, Gazelle, just 4 you. VERMISTE/GEVONDEN DIEREN Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren. Indien u een huisdier vermist, kunt u binnen 2 weken contact opnemen met: Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, Aengelbertlaan 30, 5342 LA Oss, tel. 0412-638497 of met de dierenambulance, tel. 0888-11341006.

Meer informatie? www.landerd.nl

Burgemeester en wethouders van Landerd maken bekend dat zij op grond van artikel 3 van de Dranken Horecawet vergunning hebben verleend aan: - Stg. Dorpshuizen Landerd voor Gemeenschapshuis Het Wapen van Reek, Nieuw Heijtmorgen 20 te Reek. Tegen bovenstaande besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij de burgemeester/het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter, postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen, mits een spoedeisend belang dat vereist. Van de verzoeker om een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling. Meer informatie over het indienen van bezwaar en beroep kunt u vinden op onze website www.landerd.nl.

Wet Milieubeheer / meldingen Burgemeester en wethouders van Landerd maken bekend, dat bij hen, de volgende meldingen ingevolge het genoemde besluit (artikel 8.40 Wet milieubeheer) zijn ingediend: Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit): - Verbiesen-Agro VOF, Graafsebaan 1, 5411 RE te Zeeland, voor het uitbreiden van een melkrundveehouderij met een sleufsilo, gelegen aan de Graafsebaan 1, 5411 RE te Zeeland; - Aldi Vastgoed BV, De Maas 14, 5684 PL te Best, voor het veranderen/wijzigen van de koelinstallatie/condensoren, behorende bij een Aldi-supermarkt, gelegen aan de Kerkstraat 33b, 5411 EA te Zeeland. Deze meldingen en andere relevante stukken kunnen gedurende 6 weken met ingang van 20 juni 2013 elke werkdag van 09.00-12.00 uur worden ingezien op de afdeling Ruimte. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot voornoemde afdeling, tel. 0486-458111. Zeeland, 19 juni 2013. Het gemeentebestuur van Landerd.

Algemene Plaatselijke Verordening Verleende Vergunningen Door de burgemeester en/of het college van burgemeester en wethouders is op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening vergunning verleend aan: - Diabetes Fonds te Amersfoort voor een doorlopende collectevergunning, locatie Landerd, vergunning verzonden op: 07062013 - Jong Nederland Meterik voor een kampvuur van 29-06-2013 t/m 05-07-2013, locatie INCA-terrein, vergunning verzonden op: 07-06-2013 - Stg. Ovilio te Odiliapeel voor een geluidswagen op 13-07-2013, locatie Landerd, vergunning verzonden op: 10-07-2013 - CIOS Arnhem voor een introductiekamp op 26-08-2013 t/m 30-08-2013, locatie INCA-terrein, vergunning verzonden op: 10062013 - BAM voor werkzaamheden ecoduct N324 op 28-06-2013 vanaf 19:00 uur tot 29-06-2013 19:00 uur (wijziging), vergunning verzonden op: 11-06-2013 - Mevr. K. Smith te Delft voor workshops op 11-07-2013 t/m 15-07-2013, locatie INCA-terrein, vergunning verzonden op: 11062013 - MOV Schaijk voor live-muziek tbv Fiets Mee op 08-09-2013, locatie Amarantis in Zeeland, Moeschakamp in Schaijk en bij Dorpshuis De Phoenix in Schaijk, vergunning verzonden op: 14-06-2013 - Jumping De Drie Linden Zeeland voor pony springwedstrijden op 02-08-2013, 03-08-2013 en 04-08-2013 en een feestavond op 03-08-2013, locatie Zevenhuis 32 (5411 RN), vergunning verzonden op: 14-06-2013 - D. Selten uit Volkel voor een kampvuur op 21-06-2013 en 22-06-2013, locatie INCA-terrein, vergunning verzonden op: 14062013 - Stg. Bike Festival Brabant voor een bike festival op 22-06-2013 en 23-06-2013, locatie kern en bossen Zeeland, vergunning verzonden op: 14-06-2013 Tegen bovenstaande besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij de burgemeester/het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter, postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen, mits een spoedeisend belang dat vereist. Van de verzoeker om een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling. Meer informatie over het indienen van bezwaar en beroep kunt u vinden op onze website www.landerd.nl. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij mevrouw R. van Oss de afdeling Ruimte, team Vergunningen, toezicht en handhaving van het gemeentehuis, tel. 0486-458111.

Algemene Informatie Voor evenementen dient u het aanvraagformulier voor evenementen te gebruiken. Deze kunt u downloaden van onze website: http://www.landerd.nl/index.php?simaction=content&mediumid=1&pagid=856. Voordat u het aanvraagformulier invult, raden wij u aan om eerst de “evenementencheck” te doen. Zo kunt u zien of u een vergunning moet aanvragen of dat u kunt volstaan met een melding. De “evenementencheck” kunt u raadplegen op onze website: http://www.landerd.nl/index.php?simaction=content&mediumid=1&pagid=1703

woensdag 19 juni 2013 | 13


GEMEENTENIEUWS Omgevingsvergunningen Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning: - Achter-Oventje (nabij huisnummer 4) te Zeeland; bouw woning (ontvangen 22 mei 2013) - Lage Baan 13a, 5374 NM Schaijk; bouw rundveestal (ontvangen 29 mei 2013) - Langstraat 6, 5411 LE Zeeland; het melden van een OBM-plichtige activiteit (ontvangen 28 mei 2013) - Beemdsteeg 4, 5411 NG Zeeland; het bouwen van een hooiberg (ontvangen 30 mei 2013) - Palmvenseweg ongenummerd in Schaijk; het uitvoeren van werkzaamheden t.b.v. natuur- en venherstel (ontvangen 22 mei 2013) - Palmstraat 9, 5374 PC Schaijk; het bouwen van een garage (ontvangen 30 mei 2013) - Zandstraat 50, 5374 NC Schaijk; het vergroten van een woonhuis (ontvangen 28 mei 2013) - Kerkstraat 57-59-61 te Zeeland; het bouwen van een Kindcentrum (ontvangen 3 juni 2013) - Reekseweg 20, 5411 RB Zeeland; bouw bijgebouw (ontvangen 3 juni 2013) - Zevenhuis 9, 5411 RN Zeeland; het kappen van 2 kastanjebomen (ontvangen 10 juni 2013) - De Peel 1a, 5411 VD Zeeland; het uitvoeren van werkzaamheden t.b.v. het verbinden van middenspanningskabels (ontvangen 11 juni 2013) Verlenging termijn van afhandeling van verzoek(en) om omgevingsvergunning: - Hofse Hoeve 4, 5374 DK Schaijk; het bouwen van een tuinhuis. De termijn van afhandeling is verlengd tot en met 22 juli 2013. Besluit verzonden 7 juni 2013. - Hoefslag 7, 5411 LS Zeeland; het vestigen van een bedrijf in een deel van een bestaand bedrijfspand. De termijn van afhandeling is verlengd tot en met 18 juli 2013. Besluit verzonden 12 juni 2013. - Voederheil 27, 5411 RJ Zeeland; het bouwen van een rundveestal. De termijn van afhandeling is verlengd tot en met 25 juli 2013. Besluit verzonden 12 juni 2013. Sloopmeldingen: - Langstraat 2, 5411 LE Zeeland; het slopen van de dakbedekking van 2 bijgebouwen en van een deel van de woning (ontvangen 27 mei 2013) - Monseigneur Borretstraat 43, 5375 AB Reek; het slopen van het stalgedeelte van een woonboerderij (ontvangen 30 mei 2013) - Zeelandsedreef 27, 5374 RP Schaijk; het slopen van 2 kippenschuren en het afvoeren van asbesthoudende dakbedekking (ontvangen 28 mei 2013) In dit stadium van de procedure kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken. Verleende omgevingsvergunningen: Percelen gelegen ten noorden van de A50 en tussen de N324 en de A50 nabij de ecologische verbindingszône ’t Mun; het uitvoeren van werk of werkzaamheden waaronder het dunnen van bos, graven van poelen, graven van een watergang, het aanbrengen van beplanting en een stobbenhoop, het plaatsen van een picknickbank en het bouwen van rasters en erf- en perceelsafscheidingen. Vergunning verzonden d.d. 30 mei 2013. - Monseigneur Borretstraat 43, 5375 AB Reek; het verbouwen van een voormalig stalgedeelte van een woonboerderij. Vergunning verzonden 6 juni 2013. - Achter-Oventje 29, 5411 NM Zeeland; het bouwen van een opslagloods. Vergunning verzonden 12 juni 2013. - Kerkakkers 12, 5411 TN Zeeland; het vervangen van de buitenmuren van de woning. Vergunning verzonden 12 juni 2013. Besluiten tot buiten behandeling stellen van verzoeken om omgevingsvergunning: - Lochtenburgstraat 4, 5374 NZ Schaijk; het vergroten van een rundveestal. De aanvraag voldoet niet aan de voorschriften voor het in behandeling nemen van een aanvraag. Derhalve is besloten de aanvraag niet in behandeling te nemen. Besluit verzonden d.d. 5 juni 2013. Huisnummerbesluiten: - Besloten is tot intrekking van het huisnummer Heijtmorgen 44, 5375 AP Reek en tot vaststelling van de nummeraanduiding Heijtmorgen 44 en 44a, 5375 AP Reek (in verband met woningsplitsing). Besluit verzonden 11 juni 2013. - Besloten is tot vaststelling van het huisnummer Industriepark 2c, 5374 CM Schaijk (t.b.v. een bedrijfspand). Besluit verzonden 31 mei 2013. 14 | woensdag 19 juni 2013

Belanghebbenden die het niet eens zijn met bovenstaande besluiten tot verlening van de desbetreffende vergunningen dan wel het buiten behandeling stellen van een verzoek om omgevingsvergunning, kunnen hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van de beschikking(en) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. In het bezwaarschrift moet duidelijk gemaakt worden waarom u bezwaren heeft en welk belang van u wordt geschaad. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure). Burgemeester en Wethouders van Landerd hebben besloten om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning te verlenen voor: - Heijtmorgen 44 en 44a, 5375 AP Reek; het splitsen van een voormalige boerderij in 2 woningen (dossiernummer HZ-2012-0150). Zij maken daarom bekend dat de vergunning met ingang van 20 juni 2013 gedurende zes weken ter inzage ligt bij de afdeling Ruimte. Voor het inzien van de stukken kan een afspraak worden gemaakt. De stukken zijn ook digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Belanghebbenden die eerder een zienswijze tegen het betreffende ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen binnen bovengenoemde termijn van zes weken schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift met betrekking tot het besluit indienen bij de rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch. Als beroep wordt ingesteld kan hierbij tevens om het treffen van een voorlopige voorziening worden gevraagd, mits er sprake is van een spoedeisend belang. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden. Besluit hogere grenswaarde verkeers- en industrielawaai voor de splitsing van de voormalige boerderij Heijtmorgen 44, 5375 AP Reek in 2 woningen. De gemeente Landerd heeft besloten om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning te verlenen voor de splitsing van de voormalige boerderij Heijtmorgen 44, 5375 AP Reek in 2 woningen. Hogere grenswaarde geluid: Uit de berekeningen aangaande de geluidsbelasting op de gevel van het bovengenoemde pand blijkt dat niet voldaan wordt aan de wettelijke voorkeurswaarde van 48 dB(A). De Wet geluidhinder (Wgh) biedt de mogelijkheid om een hogere waarde vast te stellen. Het college van burgemeester en wethouders heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Het besluit hogere waarde Wgh en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 20 juni 2013 gedurende zes weken op afspraak ter inzage bij de afdeling Ruimte, Kerkstraat 39 te Zeeland. Belanghebbenden kunnen binnen de gestelde termijn schriftelijk beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.

Meer informatie? www.landerd.nl

Gemeentepagina's week 25-26  
Gemeentepagina's week 25-26  

Officiële gemeentepagina's van de gemeente Landerd.

Advertisement