Page 1

Gemeentehuis Landerd Kerkstraat 39, Postbus 35, 5410 AA Zeeland, tel.nr. (0486) 458111, fax (0486) 458222 e-mail: info@landerd.nl, website: www.landerd.nl De gemeente Landerd werkt uitsluitend op afspraak. Waar moet u een afspraak voor maken? U maakt in principe altijd vooraf een afspraak als u de gemeente wil bezoeken. - Gaat het om vragen over burgerzaken of documenten? Dan kunt u een afspraak inplannen via de website www.landerd.nl of via telefoon-nummer 458 111. - Gaat het om vragen over bouwen,  vergunningen of sociale zaken? Maak dan telefonisch een afspraak via telefoonnummer 458 111. Waarvoor kunt u terecht zonder afspraak? - het ophalen van zakken voor het plastic verpakkingsmateriaal - ja/nee stickers - het afgeven van poststukken of documenten - gevonden en verloren voorwerpen Telefonische bereikbaarheid Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 08.30 tot 17.00 uur en vrijdag van 08.30 tot 16.00 uur. Portefeuilleverdeling Burgemeester Bakermans: algemene zaken, openbare orde en (integrale) veiligheid, personeelszaken, Informatie-en automatiseringsbeleid Wethouder H. Tindemans (Progressief Landerd): openbare werken, financiën, handhaving, duurzaamheid, natuur en landschapsbeleid, monumenten, toerisme en recreatie, vervoer Wethouder H. van Dongen (CDA): VROM, (inclusief centrumplannen Schaijk en Zeeland) en economische zaken Wethouder P. Raaijmakers (DS97): Welzijn, sociale zaken, onderwijs Afspraken met de burgemeester en wethouders U kunt via de secretaresse mevrouw van Dongen of mevrouw Dekkers een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders. Telefoon bestuurssecretariaat: 0486-458230. Raadhuis Pastoor van Winkelstraat 5, 5374 BG Schaijk. In het raadhuis vinden de raads- en commissievergaderingen plaats. Gemeentewerf Runstraat 59a te Schaijk, tel.nr. (0486) 458111. Geopend: maandag t/m vrijdag 08.00-12.00 uur. Politie Wijkagent Schaijk/Reek: Femke van Eerd, tel. 0900 8844, femke.van.eerd@brabant-noord.politie.nl Wijkagent Zeeland: Gerrit van de Kerkhof, tel. 0900 8844, gerrit.van.de.kerkhof@brabant-noord.politie.nl Politieloket Schaijk: Schutsboomstraat 12, 5374 CC Schaijk. Geopend: maandag van 14.00-16.00 uur, woensdag van 16.00-18.00 uur en zaterdag van 10.00-12.00 uur. • 112 bij spoed, levensgevaar en heterdaad • 0900-8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief) • 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem Gaten in de weg? • www.politie.nl/brabant-noord Overhangende begroeiing? voor internetaangifte Verzakte stoeptegels? en informatie.

Melding Openbare Ruimte

Andere hinderlijke zaken? Maak een Melding Openbare Ruimte! Melding Openbare Ruimte Gaten in de weg? via Overhangende begroeiing? Dit kunt u doen www.landerd.nl AndereOpenbare hinderlijke zaken? /Verzakte digitaalstoeptegels? loket / Melding Ruimte Maak een Melding Openbare Ruimte! Dit kunt u doen via www.landerd.nl / digitaal loket / Melding Openbare Ruimte

Publicatiedatum in De Omroeper geldt

Publicatiedatum De Omroeper geldtde gemeenteOmdat met inganginvan 13 maart 2013 Omdatpublicaties met ingang1van 13 maart 2013worden de gemeentelijke lijke x per 2 weken gepublipublicaties 1 x per 2 weken en worden in De ceerd in De Omroeper tot gepubliceerd 1 juli 2013 in Omroeper tot 1 voor juli 2013 De Arena voor van wat De Arenaengeldt watinbetreft degeldt datum betreft de datumde van bekendmaking de datum in bekendmaking datum in De Omroeper. De Omroeper.

Meer informatie? www.landerd.nl

GEMEENTENIEUWS Brandweergroep Zeeland wint eerste prijs Verkiezing nieuwe leden Jeugdgemeenteraad Landerd

De brandweergroep uitschooljaar Zeeland won zaterdag Omdat in het komende zes Jeugdgemeenteraadsleden naar het 27 april de eerste prijs tijdens opde vervolgonderwijs gaan, hebben 29brandweeren 31 mei de verkiezingen van zes wedstrijd in de hoofdklasse. nieuwe leden van de Jeugdgemeenteraad plaatsgevonden. wedstrijd vond plaats in het kaderzijn vanvoor het honDe nieuwe jeugdgemeenteraadsleden twee jaar gekozen uit de leerlinderdjarig bestaan van de leerlingen brandweervan postdeMill. Er 5 t/m 8 (bij de Wizzert 6 gen van groep 6, door groepen deden t/m 8).zeven korpsen mee die een brand moesten blussen die ontstaan was nadat een F 16 zijn tank De burgemeester had Jeugdgemeenteraad, afgeworpen. De tank waarvan kwam terecht op het ter-Bakermans de voorzitter is, bestaat 12 basisschoolleerlingen. basisschool zitten er rein vanuitBeton Industrie Arts waar Van ook elke een Landerdse betwee in de kneldeleerlingen persoon zat enJeugdgemeenteraad. een gewonde aanwezig was. De piloot Jeugdgemeenteraad paar keer van de F16 wasvergadert met zijn een schietstoel ont-per jaar in het raadhuis in Schaijk en het de vergaderingen worden rechtstreeks uitgezonden door de Landerdsnapt uit vliegtuig en was boven op het dak TV. gemeentelijke website staat nader informatie over de Jeugdgemeenvan Op eendeloods terechtgekomen. teraad. Nadat alle personen waren gered en de brand onder controle was kon het sein íncident meester’ gegeIn Jeugdgemeenteraadsvergadering komen onderwerpen aan de orde die de vendeworden. jeugd in het bijzonder raken. De leden van de Jeugdgemeenteraad worden begeleid door een zestal leerkrachten en enkele raadsleden. De coördinatie geDe deelnemende korpsen waren: Zeeland, Uden, beurt door Anja Maathuis. Maasdonk, Schijndel, Rosmalen,Sprang Capelle en Liempde. Na de zomervakantie worden de nieuwe jeugdgemeenteraadsleden geïnstalleerd. De eerste drie groepen (Zeeland, Uden en Maasdonk) gaan door naar de volgende ronde, die wordt gehouden in Vlissingen.

Op onderstaande foto ziet u dat burgemeester Bakermans een kijkje komt nemen op een van de stembureaus. Felicitaties van burgemeester Bakermans voor Zeelandse blusgroep

Vernieuw tijdig uw reisdocument voor de zomer

Werken op afspraak per 1 mei van start

Nog even en dan begint de vakantieperiode. Voor velen een moment om op vakantie te gaan naar het buitenland. Vraag tijdig uw reisdocument aan, want de periode tussen aanvraag en afgifte van een reisdocument bedraagt vijf werkdagen. Bij de aanvraag moet u een goed gelijkende kleurenpasfoto en alle in uw bezit zijnde reisdocumenten (ook als deze verlopen zijn) overleggen. Voor het aanvragen van een paspoort voor kinderen tot 18 jaar of een identiteitskaart voor kinderen tot 12 jaar moeten ouders/verzorgers schriftelijk toestemming geven. Paspoort of identiteitskaart Met een Nederlandse identiteitskaart kunt u reizen naar: - de lidstaten van de Europese Unie; - Andorra, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Turkije, IJsland en Zwitserland

Voor reizen naar alle andere landen is een paspoort vereist. De kosten voor een paspoort bedragen € 50,35. Een Nederlandse identiteitskaart kost € 41,90 en kinderen tot 14 jaar betalen € 31,85. Beide reisdocumenten zijn vijf jaar geldig. Als u uw reisdocument sneller dan de standaard 5 werkdagen nodig heeft, dan kunt u de aanvraag

Mart Smits uit Zeeland was de eerste inwoner van Landerd die volgens het nieuwe systeem een afspraak heeft gemaakt met de gemeente.

donderdag 9 mei (Hemelvaart)

Sluiting gemeentehuis Open Tuinen Dag

Voor het ophalen zakken voor het plastic Hebt u nog vragenvan over het aanvragen, afhalenverof pakkingsmateriaal, stickers, van de kosten voor een ja/nee reisdocument danafgeven kunt u conpoststukken documenten en gevonden enbereikverlotact opnemenofmet Burgerzaken, telefonisch ren voorwerpen hoeft u geen afspraak te maken. baar op telefoonnummer 0486-45 81 11.

Op donderdag mei zijn alle afdelingen van het “Geniet van de9zomerbloeiers! ” gemeentehuis de organiseert gemeentewerf gesloten. Zondag 16 juni en 2013 Toerisme Landerd wederom een prachtige Open Tuinendag. Tijdens Storingsdienst deze dag kunnen gemeentewerf bezoekers tussen 10.00 en 17.00 uur een negental prachtige tuinen bezoeken in 0486-464246 Schaijk, Reek en Zeeland. De tuinen, groot en klein, zijn zeer divers, gratis te bezoeken en een Deze storingsdienst voor noodgevalgenot voor het oog.is Ubestemd kunt genieten van een len, zoals een rioolverstopping op gemeenteechte “boerderijtuin”, een jonge tuin, een heemgrond, waarvan de geen uitstel duldt, tuin, natuurtuin en oplossing tuinen met prachtige zomergevaarlijke situaties op gemeentegrond bijvoorbloeiers. beeld een omgevallen boom over de weg, het kappen van bomen, die 30 eigendom de Een fietsroute van circa kilometerzijn is van uitgezet gemeente en toegebrachte schade aan gemeentelangs alle deelnemende tuinen en onderweg kunt u eigendommen. pauzeren bij een tweetal theetuinen. Kortom, de Open Tuinendag 2013 is een dag heerlijk genieten in Landerd.

Let op! De gemeente Landerd werkt per 1 mei Mart uit zeeland maakte alsafspraak eerste inwoner 2013Smits op afspraak. U kunt een inplaneen met de gemeente nen afspraak via www.landerd.nl of via de medewerkers van het Informatiecentrum Landerd op 0486-45 81 11.

De routekaart, beschrijving en adresgegevens van de tuinen zijn vanaf 7 juni gratis verkrijgbaar bij de vaste uitgiftepunten van Toerisme Landerd en te downloaden van de website. Voor meer informatie: www.toerismelanderd.nl

Op 2 mei kwam hij, op afspraak, een paspoort aanvragen en werd door burgemeester Bakermans verrast met een bloemetje. Met ingang van 1 mei werkt de gemeente Landerd op afspraak. U kunt uw afspraak inplannen via www.landerd.nl, of telefonischAls viau(0486) 458111. doen via de spoedprocedure. vóór 14.00 uur U maakt in principe afspraak als uw aanvraag doet, altijd kuntvooraf u deeen eerstvolgende u de gemeente bezoeken. hoeft dan niet lang werkdag vanaf wil 09.00 uur uwUnieuwe paspoort of te wachten, de ophalen. juiste medewerkers staat identiteitskaart Hieraan zijn welvoor extrau klaar en(€deze heeft voldoende tijd voor u. kosten 46,60) verbonden.

Verkiezing Jeugdgemeenteraad Landerd Fietsenverkoopdag Maashorstfair drukbezocht Sinds enige jaren heeft Landerd een Jeugdgemeenteraad, en daar zijn we harttrotserop! Op woensdag 19 junistikke a.s. wordt een fietsenverkoopdag gehouden op de gemeentewerf, Runstraat De Jeugdgemeenteraad be59a in Schaijk. uit opgesteld 12 basisschoolleerDie middag staan allestaat fietsen die de aflingen. gelopen tijd gevonden zijn. Van elke Landerdse basisschool Alle fietsen zijn voorzien van een zitten nummer.erOptwee een in de gedaan. Jeugdgespeciaal formulier kanleerlingen een bod worden De fietsen worden aan meenteraad. de hoogste inschrijver verkocht. Dit betekent echter wel dat wanneer u de De Jeugdgemeenteraad vergahoogste bieder van een fiets bent en ook op een dert een bod paar heeft keer per jaar in volgende fiets het hoogste gedaan u het raadhuis Schaijk de vergaderingen verplicht bentinallebei de en fietsen af te nemen. wordenkunt rechtstreeks door Landerd-TV. U van 13.30uitgezonden uur tot 14.30 uurdeeen bod uitOp de gemeentelijke website staat nader informatie brengen, waarna de hoogste inschrijving om 15.00 overbekend de Jeugdgemeenteraad. uur gemaakt wordt. In de Jeugdgemeenteraadsvergadering de orde Bent u de hoogstekomen bieder,onderwerpen dan moet u aan de fiets(en) contant betalen en direct meenemen. 19 juni 2013

die de jeugd in het bijzonder raken. De leden van de begeleid Op Jeugdgemeenteraad zondag 2 juni vond worden de achtste editiedoor vaneen de Maashorstfair plaats bij de zestal leerkrachten enkele raadsleden. De coör- maakten van deze mooie en Kriekeput in Herpen.enMaar liefst 10.000 bezoekers dinatie door om Anjaeen Maathuis. zonnigegebeurt dag gebruik kijkje te nemen bij één van de stands of te genieten van heerlijke producten en dranken uit de regio. Ook waren er verschillende spectaculaire demonstraties en livemuziek. In het komende schooljaar gaat een aantal Jeugdgemeenteraadsleden naar het vervolgonderwijs. Daarom wordt op 29 mei a.s. op de basisscholen Vlasgaard, Oventje, Kreek’l, Den Omgang en Regenboog een nieuw Jeugdgemeenteraadslid gekozen. Op 31 mei vindt de verkiezing plaats op De Wizzert. Na de zomervakantie worden de nieuwe jeugdgemeenteraadsleden geïnstalleerd. De nieuwe jeugdgemeenteraadsleden worden voor twee jaar gekozen uit de leerlingen van groep 6, door de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 (bij de Wizzert 6 t/m 8).

Tijdelijke verkeersmaatregel in Zeeland donderdag 6 juni Sluiting gemeentehuis

Snuffelmarkt V.C.O. Op zaterdag 11 mei en zondag 12 mei 2013 wordt op het sportpark van V.C.O. in Zeeland een snuffel Donderdag 6gehouden. juni is het gemeentehuis gesloten vanaf 15:00 uur metis een rommelmarkt In verband met een goede doorstroming van verband het verkeer het personeelsnoodzakelijk bijeenkomst. dat op deze dagen op het Voor-Oventje, vanaf de woningen met het huisnummer 28 t/m 54, de weg tijdelijk als een éénrichtingsweg wordt ingericht.

Voor meer gemeentenieuws kijk op:

www.landerd.nl woensdag5 8juni mei2013 2013 | | 13 9 woensdag


GEMEENTENIEUWS Sjors Sportief & Sjors Creatief

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Meld uw sportieve- of culturele activiteit weer aan!

Tijdelijke Verkeersmaatregel in de Reek Op donderdag 6 juni 2013 zal het verkeerseducatie project “Streetwise” worden gehouden door Basisschool De Kreek I. Op deze dag zal de parallelweg langs de Mgr. Borretstraat worden afgesloten.

georganiseerd. Hiertoe is het noodzakelijk dat op woensdag 12 juni 2013 van 18:00 uur tot 21:30 uur de navolgende wegen: Achter-Oventje, Verbindingsweg, Trentsedijk, Bovenste Trent voor alle verkeer worden afgesloten.

Tijdelijke afsluiting Europaplein in Schaijk: Stichting Carnaval De Moeslanden organiseert een 3 - daags feest van 7 juni tot en met 9 juni 2013. Het Europaplein in Schaijk zal van vrijdag tot en met zondag afgesloten worden vanaf Europaplein 16 tot en met Europaplein 22. Een stopverbod wordt geplaatst en geldt voor een gedeelte van het Europaplein tegenover de huisnummers 15 tot en met 23.

Tijdelijke verkeersmaatregelen Open Dagen Luchtmacht Volkel 14 en 15 juni 2013 In verband met de Open Dagen Luchtmacht Volkel op vrijdag 14 juni 2013 en zaterdag 15 juni 2013 is, in het kader van een goede doorstroming van het verkeer en de veiligheid, het noodzakelijk om het gebied ten zuiden van de Patersweg, de Bunders en Milsebaan af te sluiten voor alle verkeer met uitzondering voor de aanwonenden op vrijdag 14 juni 2013 08.00 uur tot en met zaterdag 15 juni 2013 tot 20.00 uur.

De zomervakantie nadert en dit betekent natuurlijk ook dat er weer een nieuw Sjors Sportief & Sjors Creatief boekje voor de basisschoolleerlingen wordt samengesteld. Uitbreiding met groepen 3 Met ingang van het nieuwe schooljaar krijgen ook basisschoolleerlingen uit groep 3 een Sjorsboekje uitgereikt in de klassen. Uit onderzoek is gebleken dat juist deze doelgroep graag wil ‘proeven’ aan zoveel mogelijk activiteiten. Daarnaast hebben veel verenigingen aangegeven hun cursus gratis aan te willen bieden. Hierdoor zijn de inschrijvingen flink gestegen en willen we iedereen verzoeken om de kennismakingslessen voor het komende schooljaar gratis aan te bieden voor de kinderen. Sjors Creatief Om ook het culturele aspect niet onderbelicht te laten en de kinderen hun creatieve talenten te laten ontplooien, is ook Sjors Creatief dit jaar weer van de partij. Naast alle sportverenigingen kunnen in het nieuwe ook organisaties, instanties of particulieren een kennismakingscursus aanbieden op cultureel gebied. Denk hierbij aan schilderen, knutselen, muziek maken, papierkunst, haarvlechten en noem maar op. Heeft u zelf een leuk idee om kinderen creatief te laten kennismaken, dan horen wij dit graag. Interesse om een activiteit aan te bieden? Deze bewezen formule geeft de kinderen de kans om zich te oriënteren op de diverse takken van sport en cultuur en stimuleert kinderen om een structurele (sport)deelname te bewerkstelligen. Voor een zo groot mogelijk aanbod hebben we u nodig! Uw cursus levert een belangrijke bijdrage aan het draagvlak dat de gemeente Landerd nodig heeft. Alle verenigingen, instellingen & particulieren

mogen t/m eind augustus 2013 één (of meerdere) kennismakingscursus(sen) opgeven via de website www.sportstimuleringnederland.nl. Op 9 september ontvangen de basisschoolkinderen een boekje met daarin het cursusaanbod. Vanaf 11 september kunnen de kids zich inschrijven voor de diverse cursussen op www.sjorssportief.nl. De geplande cursussen vinden plaats bij de verenigingen, instellingen en particulieren in de periode oktober – juni. Tekenwedstijd: De tekentalenten uit de gemeente Landerd mogen de laatste maand van dit schooljaar al flink hun best gaan doen om de leukste sport-/ of cultuurtekening te fabriceren. De winnaars krijgen de vooren achterkant van het Sjorsboekje en de winnaar van de voorkant mag zelfs met de hele klas een middagje gaan zwemmen in het golfbad Oss! We hopen dat u net zo enthousiast bent als wij, dan kunnen we er samen een succes van maken. Twijfel niet om een cursus/ activiteit aan te bieden. Voor meer informatie kunt u te alle tijden contact opnemen met info@sjorssportief.nl

Vacature De gemeente Landerd is gelegen in het noordoostelijk gedeelte van Noord-Brabant en heeft ruim 15.000 inwoners. Werken bij een relatief kleine maar ambitieuze gemeente betekent afwisselend werk, eigen verantwoordelijkheid en de gelegenheid om een vakgebied in de volle breedte te leren kennen.. Met ruim 100 collega’s ben je verantwoordelijk voor de dienstverlening aan de inwoners van onze gemeente. Op een aantal terreinen zoeken we vanuit onze eigen kracht samenwerking met andere Brabantse gemeenten. De gemeente is volop in ontwikkeling, denkt klantgericht en werkt aan verruiming van de dienstverlening, dit alles in een prettige werksfeer. De gemeentelijke organisatie bestaat uit 4 afdelingen: Afdeling Samenleving, Realisatie & Beheer, Ruimte en Bestuur en Management Ondersteuning. De afdeling Bestuur en Management Ondersteuning bestaat uit de teams Financiën, ICL, Communicatie, Juridische zaken, Personeel & Organisatie, Veiligheid, Documentaire Informatievoorziening, I&A en Facilitaire Zaken. Voor het team Informatiecentrum Landerd ( ICL) zijn wij op zoek naar een

Medewerker Informatiecentrum Landerd ( ICL) (18 uur per week) De functie In deze functie, die is gerelateerd aan de generieke functie medewerker uitvoering A, ben je het visitekaartje van de organisatie. Je verzorgt de eerste opvang van alle klantcontacten, zowel aan de balie als via de telefoon. Je geeft actief informatie, je beantwoordt vragen, maar vraagt ook door zodat duidelijk wordt wat de klant precies vraagt en verwijst waar nodig door naar de juiste collega’s. Wij vragen Een relevante opleiding op MBO niveau, bij voorkeur met enige gemeentelijke werkervaring bij een afdeling Burgerzaken. Je hebt een communicatieve, actieve, klantgerichte en flexibele werkhouding waarbij de dienstverlening centraal staat. De werktijden zijn flexibel en kunnen wekelijks wisselen. Wij bieden De functie is gewaardeerd op functieniveau 6 (max. € 2.500,00 bruto per maand) bij een volledige werkweek. De gemeente Landerd kent verder prima arbeidsvoorwaarden zoals goede opleidingsmogelijkheden, vrijwillige deelname aan een collectieve ziektekostenverzekering, flexibele werktijden, een eindejaarsuitkering en een goede pensioenregeling. Inlichtingen en sollicitatie Voor inlichtingen over deze functie kunt u terecht bij Claudia Dinnissen (telefoon 0486 458111) Uw brief met cv kunt u uiterlijk 20 juni 2013 mailen naar info@landerd.nl.

GGD organiseert Twitter-spreekuur voor ouders Speciaal voor ouders met jonge kinderen organiseert de GGD Hart voor Brabant op vrijdag 7 juni van 10.00 tot 12.00 uur een Twitter-spreekuur. Het thema is ‘Zomer in zicht’. Ouders kunnen via Twitter @ggdhvb vragen stellen over maatregelen en tips voor een gezonde en veilige zomer met hun kind. Ze ontvangen direct een deskundig antwoord van een jeugdarts of verpleegkundige. 14 | woensdag 5 juni 2013

Tijdelijke verkeersmaatregel voor straatspeeldag in Landerd op woensdag 12 juni 2013 Door diverse buurtverenigingen in Landerd wordt op woensdag 12 juni 2013 meegedaan aan de nationale straatspeeldag. Als gevolg hiervan is het noodzakelijk dat de hieronder vermelde straten geheel of gedeeltelijk van 12.00 uur tot 18.00 uur af te sluiten voor het doorgaande verkeer met uitzondering van voetgangers. - Mackenhof - De Runstraat vanaf de Bossestraat tot Molengraaf - Watermunt Tijdelijke verkeersmaatregel Wielerronde Zeeland Op woensdag 12 juni 2013 zal door Wieler Comité Zeeland een wielerronde in Zeeland worden

Hiertoe zullen de navolgende wegen worden afgesloten voor het doorgaande verkeer met uitzondering voor de aanwonenden gedurende de Open Dagen: • Boekelsedijk vanaf de Patersweg • Spoorweg • Trentsedijk ( gedeeltelijk ) • De Bunders ( gedeeltelijk ) • Houtvennen • Milsebaan Verder zal met ingang van maandag 3 juni 2013 tot en met zaterdag 15 juni 2013 op de parallelwegen weerszijden van de Peelweg een stopverbod worden ingesteld.

Agenda Voorbereidende Raadvergadering Agenda van de Voorbereidende Vergadering van dinsdag 11 juni 2013, aanvang 19.30 uur, raadhuis Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5, Schaijk 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Opening Vaststelling afsprakenlijst Voorbereidende Vergadering (informerend/opinierend) raadsvoorstel mbt centrumplan Schaijk (voorbereidend) integrale afweging woningbouw (voorbereidend) raadsvoorstel mbt vaststelling bestemmingsplan Graspeel (informerend/opiniërend) uitgangspunten handhavingsbeleid Sluiting

Kijk voor de uitgebreide agenda op www.landerd.nl

Activiteiten- en evenementenkalender Wo 05-06-2013 t/m Vr. 07-06-2013 Vanaf 18:00 uur Avondvierdaagse Zeeland, Avondvierdaagse Comité Zeeland Wo. 05-06-2013 t/m Za. 08-06-2013 Collecte Nationaal Epilepsie Fonds Wo. 05-06-2013 van 16:00 uur tot 22:00 uur Kampvuur De Louwstraat 26, Stg. SMO Verdihuis Do. 06-06-2013 van 08:00 uur tot 12:30 uur Streetwise, Parallelweg langs de Mgr. Borret-straat, Basisschool De Kreek’l Vr. 07-06-2013 vanaf 12.00 uur t/m Zo. 09-06-2013 tot 18.00 uur Clubweekend ALV Renault, Veld bij Camping De Heische Tip, Dhr. J. van Duren Vr. 07-06-2013 van 17:00 uur tot 01:00 uur Za. 08-06-2013 van 10:00 uur tot 01:00 uur Zo. 09-06-2013 van 10:00 uur tot 00:00 uur Feest 55-jarig jubileum, Europaplein, Stg. Carnaval De Moeslanden Za. 08-06-2013 en Zo. 09-06-2013 van 08:00 uur tot 20:00 uur Dressuur en springwedstrijden paardensport, Stal Swanenberg, RV Jeanne d’Arc Za. 08-06-2013 14:00 uur – 19:00 uur Schietactiviteit, Brand 29, St. Jacobusgilde Zo. 09-06-2013 t/m Za. 15-06-2013 Collecte Nederlandse Rode Kruis Ma. 10-06-2013, Di. 11-06-2013 en Wo. 12-06-2013 Kampvuur, De Louwstraat 26, OBS De Bolderik Wo. 12-06-2013 van 13:00 uur tot 17:00 uur Nationale Straatspeeldag, Mackenhof en Runstraat-Molengraaf-Bossestraat, Mevr. Van Vugt Wo. 12-06-2013 18:00 uur – 21:30 uur Wielerronde van Zeeland, Wieler Comité Zeeland Start/finish Achter-Oventje – Verbindingsweg – Trentsedijk – Bovenste Trent Vr. 14-06-2013 en Za. 15-16-2013 Open Dagen Luchtmacht, Volkel, Ministerie van Defensie Zo. 16-06-2013 t/m Wo. 19-06-2013 Collecte Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie Meer informatie? www.landerd.nl


GEMEENTENIEUWS Snel een gezonde maaltijd op tafel voor mantelzorgers! Vaak blijft er, door alle bezigheden, weinig tijd over om een gezonde maaltijd op tafel te zetten. En dat terwijl het voor iedereen wel nodig is om verantwoord en gevarieerd te eten. Gezond eten is goed voor je; als je gezond eet, heb je meer energie en zit je beter in je vel. Belangrijk dus, maar hoe doe je dat nou als je het zo druk hebt met alle bezigheden binnen- en buitenshuis. De Mantelzorgwinkel wil u als mantelzorger daar graag een handje bij helpen. Daarom hebben we voor de komende ontmoetingen een diëtiste uitgenodigd.

De volgende ontmoeting vindt plaats op donderdag 6 juni a.s. waar Petra de Kleijn, diëtiste met een eigen praktijk in Landerd, u advies geeft hoe u op een snelle en eenvoudige manier een smakelijke en gezonde maaltijd kunt bereiden. U bent van harte welkom op 6 juni a.s. van 13.30 tot 15.00 uur bij Het Wapen van Reek aan de Nieuwe Heijtmorgen 20 in Reek. Meldt u zich vooraf wel even aan bij De Mantelzorgwinkel via info@demantelzorgwinkel.nl of per telefoon 0413-33 47 80.

Voorlopige agenda Raadvergadering Voorlopige agenda van de raadsvergadering van donderdag 20 juni 2013, aanvang 19.30 uur, raadhuis Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5, Schaijk 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Opening Spreekrecht voor het publiek Trekking stemmingscijfer Vaststelling agenda Besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 22 en 23 mei 2013 (worden nagezonden) Ingekomen stukken, rondvraag en mededelingen Vaststelling bestemmingsplan Bedrijventerreinen Vaststelling bestemmingsplan Graspeel Integrale afweging woningbouw Vaststelling visiedocument Transitie Jeugdzorg Beslissing op bezwaar Molenaarstraat 2 te Schaijk Instemming wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Sluiting

Kijk voor de uitgebreide agenda op www.landerd.nl De uitzending van van Landerd-TV de L-fm begint om 19.00 uur. Begonnen wordt met het doornemen van de raadsagenda met de griffier. De raadsvergadering vangt aan om 19.30 uur en eindigt om ca. 22.30 uur. Na sluiting van de raadsvergadering organiseert Landerd-TV nog een korte nabeschouwing waaraan enkele personen die aan de vergadering hebben deelgenomen meewerken; ook de nabeschouwing wordt rechtstreeks uitgezonden op de TV en de radio.

Gevonden en verloren voorwerpen Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de gemeente (en niet bij de politie) worden gemeld tijdens kantooruren bij de receptie van het gemeentehuis aan de Kerkstraat 39 te Zeeland, telefoonnummer 0486-458111. Staat uw gevonden of verloren voorwerp niet (meer) op de lijst dan kunt u altijd navraag doen. Let op: Voor het doen van aangiften van verloren waardepapieren zoals rijbewijs of paspoort dient u zich wel bij de politie te melden! De afgelopen weken zijn de volgende zaken gemeld: GEVONDEN VOORWERPEN - 25-04-2013, bij de Rabobank te Zeeland Oranje/zwarte omafiets van het merk Cortina. Leverancier Cor van der Wiel. - 24-04-2013, bij het Raadhuis in Schaijk. Groene herenfiets van het merk Magneet. - 14-5-2013, Dennenlaan 4, Reek. Groen/zilveren Gazelle damesfiets, type Primeur met paars zadeldekje, leverancier Jan Appelhof. - 13-5-2013, Brouwerspad, Zeeland Sleutel, bovenkant zwarte letter M (met cijfer 5) - 27-05-2013 Burgemeester van Erpstraat Berghem Bos sleutels met zwarte keykoord met opschrift Art antiek . 5 sleutels, 1 van een rolluik, voor/achter deursleutel, kanon grendelsleutel; een muntje van praxis en een label met codenr. - 14-08-2012, Moesbos te Schaijk, Zilvergrijze damesfiets van het merk Batavus weekend met zwart hangslot. VERLOREN VOORWERPEN - 15-05-2013 bij of tussen AH en Parcival te Schaijk of Rijksweg richting Reek, Kleine bruine herenportemonnee met daarin rijbewijs, id-kaart, ziekenfondspasje, FNV- pasje, € 50,-, briefje tandarts en blikopener. - 17-05-2013 Louwstraat Schaijk richting Bossestraat zwarte heren portemonnee australian met pasjes id-kaart. Pin-pas en zorgpas, kleingeld. - 19-05-13, bij Naat Piek, Uden. Knuffel, stoffen bruine aap. - 19-05-2013, Nieuwveldsestraat te Zeeland, bij paardenmanege. Bruine Kipling tas met daarin portemonnee, rijbewijs, identiteitskaarten, autopapieren, sleutelbos met Koebelletje met letter E. - 19-05-2013, gebied Herperduin. Telefoon, witte Samsung ace met achterkant van Engelse vlag. - 23-05-2013 tussen Elst en Zeeland Portemonnee zwart, id-kaart, bankpas, zorgpas,hemelrijkpasje, 2 buskaarten, ponsplaatje, kaartje van reisverzekering en plectrums VERMISTE/GEVONDEN DIEREN Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren. Indien u een huisdier vermist, kunt u binnen 2 weken contact opnemen met: Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, Aengelbertlaan 30, 5342 LA Oss, tel. 0412-638497 of met de dierenambulance, tel. 0888-11341006. Meer informatie? www.landerd.nl

E-Fiets trainingsdag in Zeeland en Schaijk Op 24 juni en 28 juni aanstaande vindt er een elektrische fiets (E-fiets) informatiedag voor senioren plaats. Op 24 juni in gemeenschapshuis de Garf in Zeeland en op 28 juni bij DAW sportpark den Heuvel in Schaijk. Het is een eendaagse cursus voor 65 plussers met informatie over de E-bike en het opfrissen van verkeerskennis en fietsvaardigheden. De E-fiets informatiedag is bedoeld voor senioren die op een E-bike fietsen of die er over denken om over te stappen op een E-bike. Deze dag wordt georganiseerd door de Provincie Brabant en gemeente Landerd, in samenwerking met de Fietsersbond en SOAB. Hoe ziet de cursusdag eruit? Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan verkeersregels en de E-bike en komen diverse (lokale) verkeerssituaties aan bod. De cursisten krijgen adviezen over veilig verkeersgedrag in deze situaties. Vervolgens staan de bewegings- en praktijkoefeningen op het programma. De deelnemers komen hiervoor met de eigen fiets naar de cursus. Op een afgezet parcours wordt onder professionele begeleiding de reactiesnelheid, het evenwicht en de behendigheid in verschillende situaties geoefend. Daarnaast is er een lokale rijwielhandelaar aanwe-

zig die kijkt of de fiets goed is afgesteld. Tevens is er de mogelijkheid om verschillende E-bikes uit te proberen. De dag eindigt met een korte fietstocht door de gemeente. De cursus duurt van 9:00 tot 14.30 uur en wordt rond 12.30 uur onderbroken voor een gezellige lunch. Aanmelden Belangstellenden voor een van de E-fiets informatiedagen kunnen zich aanmelden via www.fietsersbond.nl/fietsinformatiedagen. Of via een e-mail naar fietsschool@fietsersbond.nl (o.v.v. “aanmelding E-bike dag en locatie en datum). Of via telefoonnummer 030-2918171. Noteer in de mail uw naam, adres, telefoonnummer, leeftijd of u met de fiets/ E-bike komt of u WA verzekerd bent en welke dag U kiest: 24 juni of 28 juni? Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname. Deelname is op eigen risico. Er zijn maximaal 35 plaatsen beschikbaar, dus meld u snel aan. U ontvangt ongeveer 1,5 week voor de E-fiets informatiedag een bevestiging van uw deelname.

Bekendmaking Verkeersbesluit Bekendmaking verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats Oude Molenstraat te Zeeland. Burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd, Besluiten: 1. Tot het aanbrengen van een gehandicaptenparkeerplaats t.h.v. het pand Oude Molenstraat 25 in Zeeland. 2. Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag, volgend op die, waarop de afkondiging plaatsvindt. publicatie: Bekendmaking van dit verkeersbesluit geschiedt door publicatie in de Staatscourant, de Arena en De Omroeper d.d. 5 juni 2013. Het complete verkeersbesluit, inclusief situatietekening ligt met ingang van 5 juni 2013 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage bij: De balie Publieksvoorlichting, gevestigd in het gemeentehuis aan de Kerkstraat 39 te Zeeland, geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en op dinsdag van 16.30 tot 19.30 uur. bezwaar: Tegen dit besluit kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking in de voornoemde dagbladen, dus tot 17 juli 2013 schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, een dagtekening bevatten, de naam en adres van de indiener moet zijn vermeld, het moet een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt bevatten en in het bezwaarschrift moet de motivering zijn vermeld. Het bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Tevens kan een rechtstreeks belanghebbende op basis van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch; voorwaarde is wel dat er een bezwaarschrift is ingediend. inlichtingen: Afdeling Realisatie & Beheer

Bekendmaking Verkeersbesluit Bekendmaking verkeersbesluit Nonnenhof te Zeeland. Burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd, Besluiten: 1. tot het instellen van eenrichtingsverkeer, met uitzondering van fietsers, in de straat Nonnenhof vanaf Kloosterstraat 8, in de richting Nonnenhof 1 t/m 15 en eindigend naast Kloosterstraat 18, door het plaatsen van de eenrichtingsweg borden C02 en C03 inclusief onderbord “uitgezonderd fietsers”. 2. Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag, volgend op die, waarop de afkondiging plaatsvindt. publicatie: Bekendmaking van dit verkeersbesluit geschiedt door publicatie in de Staatscourant, de Arena en De Omroeper d.d. 5 juni 2013. Het complete verkeersbesluit, inclusief situatietekening ligt met ingang van 5 juni 2013 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage bij: De balie Publieksvoorlichting, gevestigd in het gemeentehuis aan de Kerkstraat 39 te Zeeland, geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en op dinsdag van 16.30 tot 19.30 uur. bezwaar: Tegen dit besluit kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking in de voornoemde dagbladen, dus tot 17 juli 2013 schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, een dagtekening bevatten, de naam en adres van de indiener moet zijn vermeld, het moet een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt bevatten en in het bezwaarschrift moet de motivering zijn vermeld. Het bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Tevens kan een rechtstreeks belanghebbende op basis van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch; voorwaarde is wel dat er een bezwaarschrift is ingediend. inlichtingen: Afdeling Realisatie & Beheer woensdag 5 juni 2013 | 15


GEMEENTENIEUWS Kent u iemand die een lintje verdiend?

Aanvragen voor de lintjesregen 2014 indienen voor 15 juni 2013! Ook volgend jaar zal ter gelegenheid van Koningsdag de traditionele lintjesregen weer plaatsvinden. Wanneer u een inwoner van Landerd kent, die in uw ogen “een lintje verdient” kunt u vóór 15 juni 2013 voor hem of haar een Koninklijke Onderscheiding aanvragen. Wanneer het gaat om iemand die niet in Landerd woont, is het verstandig eerst contact op te nemen met de gemeente, waar de kandidaat woont.

De behandeling van een voorstel kost veel tijd. Daarom is het belangrijk om tijdig in actie te komen, wanneer het althans de bedoeling is dat de onderscheiding tijdens de lintjesregen 2014 wordt uitgereikt. Het is ook mogelijk om inwoners van Landerd voor te dragen voor een Koninklijke Onderscheiding tijdens een andere gelegenheid bijvoorbeeld een jubileum, afscheid of een andere bijzondere gelegenheid. Zo’n verzoek moet minstens 6 maanden van tevoren bij de burgemeester worden ingediend.

Daarnaast moeten deze verdiensten voor de samenleving van betekenis zijn. De normale werkzaamheden, die iemand verricht binnen een betaalde functie, tellen alleen nog mee als aanvullend element. Toch kan iemand die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt binnen de werkkring ook een lintje verdienen. De werkzaamheden moeten dan wel uitgaan boven wat normaal gesproken van iemand in een dergelijke functie verwacht mag worden. Het gaat dus om persoonlijke inzet en kwaliteiten.

Wie komen er voor een lintje in aanmerking? Overal in Nederland zetten mensen zich voor vele doelen in. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan vrijwilligers, die heel veel van hun tijd besteden aan jeugd- en jongerenwerk of belangeloos maatschappelijke vraagstukken helpen oplossen. Deze mensen treden vaak niet op de voorgrond. Daarom is het zo belangrijk dat u juist deze mensen onder de aandacht brengt van de burgemeester. Bij de beoordeling van een voorstel voor een Koninklijke Onderscheiding ligt de nadruk op het bijzondere karakter van iemands werkzaamheden.

Hoe wordt de aanvraag beoordeeld? De burgemeester beoordeelt in eerste instantie de aanvraag en de eventuele hoogte van de decoratie (bijvoorbeeld Lid in de Orde van Oranje Nassau, Ridder in de Orde van Oranje Nassau of Officier in de Orde van Oranje Nassau.) Soms is het nodig meer informatie in te winnen. Daarna gaat de aanvraag met het advies van de burgemeester naar de Commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Brabant, die de aanvraag op haar beurt, voorzien van zijn advies, doorstuurt naar het Kapittel voor de Civiele Orden in Den

Haag. Uiteindelijk adviseert het Kapittel de betreffende minister. Na ondertekening van het Koninklijk Besluit is de onderscheiding toegekend. Op het gewenste tijdstip worden de versierselen die bij de onderscheiding horen door de burgemeester uitgereikt. Meer informatie Uit dit artikel blijkt dat het toch wel een ingewikkelde procedure is, die veel tijd kost. De gemeente wil u daarom graag een handje helpen bij het verzamelen van de benodigde gegevens. Als u dus iemand kent, waarvan u denkt dat hij of zij in aanmerking kan komen voor een Koninklijke Onderscheiding neemt u dan contact op met: Mevrouw E. Dekkers, medewerkster Bestuurssecretariaat, tel 0486-458230. Zij kan in grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn om een Koninklijke Onderscheiding aan te vragen en zij kan u ook vertellen welke gegevens allemaal nodig zijn. Tevens bestaat er de mogelijkheid om het aanvraagformulier voor een Koninklijke Onderscheiding te downloaden via de site www.landerd.nl.

Bekendmaking Verkeersbesluit

Vaststelling bestemmingsplan Noordhoek Reek

Bekendmaking verkeersbesluit Munninkhoef en Halstraat te Zeeland

Burgemeester en wethouders van Landerd maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 23 mei 2013 het bestemmingsplan Noordhoek te Reek heeft vastgesteld en dat dit plan ter inzage ligt.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd, Besluiten: 1. Het instellen van eenrichtingsverkeer in de gehele Munninkhoef en de gehele Halstraat door het plaatsen van de eenrichtingsweg borden C02 en C03 met uitzondering van fietsers; 2. dat het plaatsen van de C02 en C03 inclusief onder bebording zal worden uitgevoerd overeenkomstig de bij dit besluit behorende tekening “bijlage 1”, versie 1, d.d. 08-05-2013, conform het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990; 3. te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag, volgende op die, waarop de afkondiging plaatsvindt. publicatie: Bekendmaking van dit verkeersbesluit geschiedt door publicatie in de Staatscourant, de Arena en de Omroeper d.d. 5 juni 2013. Het complete verkeersbesluit, inclusief situatietekening ligt met ingang van 5 juni 2013 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage bij: De balie Publieksvoorlichting, gevestigd in het gemeentehuis aan de Kerkstraat 39 te Zeeland, geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en op dinsdag van 16.30 tot 19.30 uur. bezwaar: Tegen dit besluit kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking in de Omroeper, dus tot 17 juli 2013 schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, een dagtekening bevatten, de naam en adres van de indiener moet zijn vermeld, het moet een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt bevatten en in het bezwaarschrift moet de motivering zijn vermeld. Het bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Tevens kan een rechtstreeks belanghebbende op basis van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch; voorwaarde is wel dat er een bezwaarschrift is ingediend. inlichtingen:Afdeling Realisatie & Beheer

Plan Het bestemmingsplan maakt de realisatie mogelijk van een praktijkruimte (woon-werkpand) ten behoeve van een maatschappelijke voorziening. De praktijk biedt op kleinschalige wijze professionele zorg aan een specifieke doelgroep (kinderen met een ontwikkelstoornis). De nu voorgestane ontwikkeling is gewenst om slagvaardig te kunnen inspelen op de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de zorg. Inzage en mogelijkheid tot instellen beroep Het vastgestelde bestemmingsplan en alle bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 6 juni 2013 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Ruimte in het gemeentehuis van Landerd. Daarnaast zijn alle documenten digitaal raadpleegbaar via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer: NL.IMRO.1685.bpree2012noordhoek-VA01

zienswijze hebben ingebracht, beroep instellen. Dit kan door een gemotiveerd beroepschrift in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Binnen de beroepstermijn kunnen belanghebbenden, naast het beroepschrift, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een beroepschrift of verzoek om voorlopige voorziening kan worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Inwerkingtreding Het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad treedt ingevolge artikel 3.8 lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit van het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat

Voor inzage en eventuele vragen kan een afspraak worden gemaakt met dhr. P. van Mil van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111. Gedurende de bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingebracht, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen

Vaststelling Beleidsnota ‘Duurzame locaties veehouderij’ Burgemeester en wethouders van Landerd maken bekend dat de gemeenteraad van Landerd in zijn vergadering van 23 mei 2013 de beleidsnota ‘Duurzame locaties veehouderij’ heeft vastgesteld. Bij planologische ontwikkeling van intensieve veehouderij dient op grond van de provinciale Verordening ruimte sprake te zijn van een duurzame locatie. De nota ‘Duurzame locaties veehouderij’ regelt welke eisen aan welke ontwikkelingen worden gesteld. Toelichting Gelijktijdig met de onderhavige nota is het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied Landerd vastgesteld. Het plan heeft een conserverend karakter (geldende rechten worden bestendigd) en kent slechts enkele wijzigingsbepalingen. Ondanks het conserverend karakter kunnen altijd verzoeken worden ingediend om van het bestemmingsplan af te wijken of het plan partieel te herzien. Voor een goede afhandeling van die verzoeken is de onderhavige beleidsnota opgesteld. Bij elke afwijking of herziening moet worden gemotiveerd dat aan het criterium ‘goede ruimtelijke ordening’ wordt voldaan. Daarbij moet rekening gehouden worden met wet- en regelgeving en gemeentelijk, provinciaal en rijksbeleid. 16 | woensdag 5 juni 2013

De vastgestelde nota is onderdeel van het gemeentelijke ‘Kwaliteitskader buitengebied’ dat vooralsnog uit twee delen zal bestaan. In dit kwaliteitskader worden enkele open normen uit de provinciale Verordening ruimte op gemeentelijk niveau uitgewerkt. In dit eerste deel gaat het om de begrippen ‘grondgebonden veehouderij’ en ‘duurzame locatie’. Wanneer deze begrippen nader zijn ingevuld, kan relatief eenvoudig worden beoordeeld of en zo ja, onder welke voorwaarden aan een concreet initiatief medewerking kan worden verleend. Zo wordt ook tegemoetgekomen aan de maatschappelijke roep om indringender en eenduidiger toetsing van ontwikkelingen in het buitengebied en van ontwikkelingen van veehouderij in het bijzonder. De nota geldt voor ontwikkelingen in het gehele buitengebied. Voordat de nota ter vaststelling aan de raad werd aangeboden, is een raadswerkgroep belegd en heeft een bijeenkomst van de klankbordgroep Buitengebied plaatsgevonden. Wettelijk kader De Wet ruimtelijke ordening, de Wet milieubeheer, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en aanverwante wet- en regelgeving vormen het juridische kader waarbinnen het onderhavige beleid is vastgesteld.

Inzage De nota ‘Duurzame locaties veehouderij’ ligt ter inzage bij de afdeling Ruimte in het gemeentehuis van Landerd. De stukken kunnen worden ingezien op werkdagen van 9:00 tot 12:00 uur. Daarnaast zijn de stukken digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website (www.landerd.nl). Bezwaar en beroep Tegen het besluit kan geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld. Inwerkingtreding De nota ‘Duurzame locaties veehouderij’ treedt de dag na deze bekendmaking in werking. Nadere informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer R. Peters van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458152. Zeeland, 5 juni 2013

Meer informatie? www.landerd.nl


GEMEENTENIEUWS Inschrijving bedrijventerrein Voederheil II Zeeland Inschrijven mogelijk tot en met 19 juni 2013 !

- Algemene Verkoopvoorwaarden (2011) van de gemeente Landerd voor de verkoop van percelen industrieterrein; - Projectvoorwaarden Voederheil II; - Bestemmingsplan Voederheil II; - Uitgangsnotitie voor bepaling inritbreedte in nieuwe plannen;

De gemeente Landerd is momenteel bezig met de ontwikkeling van het bedrijventerrein Voederheil II in Zeeland. Heeft u interesse voor een van deze kavels dan kunt u zich via het inschrijfformulier van de gemeente Landerd inschrijven. Grondoppervlakte: De kavels variëren in grootte van ca. 1.000 m² tot maximaal 5.000 m²; Verkoopprijs: € 120,- exclusief BTW per m²; Verkoopvoorwaarden: - Richtlijnen gronduitgifte bedrijventerreinen gemeente Landerd 2011 - Kavels worden bij voorkeur toegewezen aan ondernemers die aangeven binnen 1 maand na toewijzing van een kavel de verkoopovereenkomst te tekenen;

Inschrijftermijn: Inschrijven:

5 juni 2013 tot en met 19 juni 2013. Een inschrijfformulier + de verkoopbrochure Voederheil II kunt u downloaden via de website van de gemeente Landerd: www.landerd.nl of opvragen bij de heer G. van Breugel tel: (0486) 458165.

Omgevingsvergunningen Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning: - Zonnedauw 53, 5374 MA Schaijk; plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (ontvangen 6 mei 2013) - Gagelstraat 5, 5374 NP Schaijk; bouwen van een garage/berging (ontvangen 15 mei 2013) - Mgr. Suijsstraat 35, 5375 AE Reek; plaatsen/vervangen van lichtmasten (ontvangen 15 mei 2013) - Boekelsedijk 3, 5411 NW Zeeland; plaatsen/verplaatsen van lichtmasten (ontvangen 15 mei 2013) - Kreitsberg 12, 5411 RH Zeeland; melden van een OBM-plichtige activiteit van een varkenshouderij (ontvangen 17 mei 2013) - Vaandriglaan 6, 5411 DA Zeeland; bouwen van een woonhuis (ontvangen 21 mei 2013) - Nabbegat 9, 5411 RM Zeeland; melden van een OBM-plichtige actviteit (ontvangen 27 mei 2013) - Franse Baan (naast nr. 2) te Schaijk; uitvoeren van werkzaamheden t.b.v. grondverbetering (ontvangen 23 mei 2013) - Elsstraat 1, 5374 LA Schaijk; verbouwen van een machineloods (ontvangen 22 mei 2013) Verlenging termijn van afhandeling van verzoek(en) om omgevingsvergunning: - Voor-Oventje 18, 5411 NT Zeeland; herbouwen van een bijgebouw (de termijn van afhandeling is verlengd tot en met 4 juli 2013) Sloopmeldingen: - Gagelstraat 5, 5374 NP Schaijk; het slopen van een bijgebouw (ontvangen 15 mei 2013) - Irenestraat 14, 5374 BV Schaijk; het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking van een bijgebouw (ontvangen 17 mei 2013) Melding brandveilig gebruik: - Duifhuisstraat 2, 5374 SB Schaijk; brandveilig gebruik manege (ontvangen 13 mei 2013) In dit stadium van de procedure kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken. Intrekkingsbesluit: - Hoefslag 7, 5411 LS Zeeland; besloten is de omgevingsvergunning 18 januari 2013 voor het afwijken van het bestemmingsplan “Voederheil/Roskam” ten behoeve van het vestigen van een bedrijf aan Hoefslag 7, 5411 LS Zeeland op grond van artikel 2.33 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in te trekken (besluit verzonden d.d. 28 mei 2013) Besluiten tot buiten behandeling stellen van verzoeken om omgevingsvergunning: - Brand 9, 5411 PA Zeeland; het uitbreiden van een bedrijfsruimte. De aanvraag is buiten behandeling gesteld vanwege het niet voldoen aan de voorschriften voor het in behandeling nemen van een aanvraag. Besluit verzonden 23 mei 2013.

- ’t Oliemeulen te Schaijk; het plaatsen van een brug over de sloot t.b.v. toegang tot een natuurspeelterrein (vergunning verzonden 21 mei 2013) - Industriepark 2c, 5374 CM Schaijk; het verbouwen van een bedrijfspand (vergunning verzonden 24 mei 2013) - Pastoor van Winkelstraat (nabij huisnummer 1) te Schaijk; bouwen van een carnavalsmonument (vergunning verzonden 24 mei 2013) - Udenseweg 29a, 5411 SB Zeeland; kappen van een dennenboom (vergunning verzonden 29 mei 2013) Belanghebbenden die het niet eens zijn met bovenstaande besluiten tot verlening van de desbetreffende vergunningen dan wel het buiten behandeling stellen van een verzoek om omgevingsvergunning, kunnen hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van de beschikking(en) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. In het bezwaarschrift moet duidelijk gemaakt worden waarom u bezwaren heeft en welk belang van u wordt geschaad. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen. Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Ontwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide procedure): Burgemeester en Wethouders van Landerd zijn voornemens om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning te verlenen voor: - Verbindingsweg 5, 5411 NP Zeeland; bouw van een hooiberg (dossiernummer HZ-2011-0067). Zij maken daarom op basis van het genoemde wetsartikel bekend dat de ontwerp-vergunning en de daarop betrekking hebbende stukken met ingang van 6 juni 2013 gedurende zes weken ter inzage liggen bij de afdeling Ruimte. Voor het inzien van de stukken kan een afspraak worden gemaakt. De stukken zijn ook digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Een ieder kan binnen de genoemde termijn schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze met betrekking tot het ontwerpbesluit kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Landerd. Voor nadere informatie over het plan (dan wel het indienen van mondelinge zienswijzen) kan contact opgenomen worden met de afdeling Ruimte.

Verleende omgevingsvergunningen: - Kleine Graspeel 2, 5411 RA Zeeland; renoveren van een woonhuis (vergunning verzonden 21 mei 2013)

Alleen belanghebbenden die hun zienswijze tegen het desbetreffende ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht op de wijze als hiervoor omschreven en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen te zijner tijd tegen het nog te verlenen definitieve besluit, beroep instellen bij de rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht te ‘s-Hertogenbosch.

Algemene plaatselijke verordening

Algemene Informatie

Verleende vergunningen Door de burgemeester en/of het college van burgemeester en wethouders is op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening vergunning verleend voor: - kampvuur op 17-08-2013 en 18-08-2013, locatie INCA-terrein, vergunning verzonden op: 22-05-2013 - INCA-kamp op 29-07-2013 t/m 02-08-2013, locatie INCA-terrein, vergunning verzonden op: 24-05-2013 - Collecte Nederlandse Rode Kruis op 09-06-2013 t/m 15-06-2013, locatie Zeeland, vergunning verzonden op: 28-05-2013

Voor evenementen dient u het aanvraagformulier voor evenementen te gebruiken. Deze kunt u downloaden van onze website: http://www.landerd.nl/index.php?simaction=content&mediumid=1&pagid=856.

Afsluiting schooljaar en viering 10-jarig jubileum Obs De Wizzert op 27-06-2013, locatie Vlasroot 33b (5411 AD), vergunning verzonden op: 31-05-2013 Tegen bovenstaande besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij de burgemeester/het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter, postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen, mits een spoedeisend belang dat vereist. Van de verzoeker om een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling. Meer informatie over het indienen van bezwaar en beroep kunt u vinden op onze website www.landerd.nl. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij mevrouw R. van Oss de afdeling Ruimte, team Vergunningen, toezicht en handhaving van het gemeentehuis, tel. 0486-458111.

Voordat u het aanvraagformulier invult, raden wij u aan om eerst de “evenementencheck” te doen. Zo kunt u zien of u een vergunning moet aanvragen of dat u kunt volstaan met een melding. De “evenementencheck” kunt u raadplegen op onze website: http://www.landerd.nl/index.php?simaction=content&mediumid=1&pagid=1703

Wet op de kansspelen Door het college van burgemeester en wethouders is op grond van de Wet op de kansspelen vergunning verleend voor: - Loterij op 01-09-2013, locatie Café Feesterij De Potter (5374 CA), vergunning verzonden op: 30-05-2013 Tegen bovenstaande besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij de burgemeester/het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter, postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen, mits een spoedeisend belang dat vereist. Van de verzoeker om een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling. Meer informatie over het indienen van bezwaar en beroep kunt u vinden op onze website www.landerd.nl.

Meer informatie? www.landerd.nl

woensdag 5 juni 2013 | 17

Gemeentenieuws Landerd week 23-24  

Officiële gemeentepagina's van de gemeente Landerd.

Advertisement