Page 1

Gemeentehuis Landerd Kerkstraat 39, Postbus 35, 5410 AA Zeeland, tel.nr. (0486) 458111, fax (0486) 458222 e-mail: info@landerd.nl, website: www.landerd.nl Openingstijden Alle afdelingen zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur open, behalve burgerzaken (zie hieronder). Buiten deze uren is bezoek op afspraak mogelijk, behalve met de sectie burgerzaken, dit in het kader van de beveiligingsvoorschriften.

GEMEENTENIEUWS Nieuwe overeenkomst Platform Toerisme Landerd

De gemeente Landerd heeft onlangs een nieuwe overeenkomst afgesloten met het Platform Toerisme Landerd (PTL). Het PTL is ook de komende jaren in opdracht van de gemeente belast met de uitvoering van de lokale toeristisch-recreatieve promotie en productontwikkeling van Landerd. Het PTL is onder andere verantwoordelijk voor de toeristische website van Landerd, de mascotte Docus de Das en het populaire Docus de Daspad. Daarnaast heeft de gemeente met VVV Noordoost-Brabant een nieuwe overeenkomst afgesloten voor de bovenlokale marketing en het onderhoud en beheer van het fietsroutenetwerk.

Openingstijden burgerzaken Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en dinsdagavond van 16.30 tot 19.30 uur. De burgerlijke stand is niet geopend tijdens de avondopenstelling. Telefonische bereikbaarheid Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 08.30 tot 17.00 uur en vrijdag van 08.30 tot 16.00 uur. Raadhuis Pastoor van Winkelstraat 5, 5374 BG Schaijk. In het raadhuis vinden de raads- en commissievergaderingen plaats. Gemeentewerf Runstraat 59a te Schaijk, tel.nr. (0486) 458111. Geopend: maandag t/m vrijdag 08.00-12.00 uur. Politie Wijkagent Schaijk/Reek: Femke van Eerd, tel. 0900 8844, femke.van.eerd@brabant-noord.politie.nl Wijkagent Zeeland: Gerrit van de Kerkhof, tel. 0900 8844, gerrit.van.de.kerkhof@brabant-noord.politie.nl Politieloket Schaijk: Schutsboomstraat 12, 5374 CC Schaijk. Geopend: maandag van 14.00-16.00 uur, woensdag van 16.00-18.00 uur en zaterdag van 10.00-12.00 uur. • 112 bij spoed, levensgevaar en heterdaad • 0900-8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief) • 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem • www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie.

Werken op afspraak

Wethouder Tindemans en Gerard Selten, voorzitter van het PTL, ondertekenen de nieuwe overeenkomst.

Aanvragen voor de lintjesregen 2014 indienen voor 15 juni 2013!

Kent u iemand die een lintje verdient? Ook volgend jaar zal ter gelegenheid van Koningsdag de traditionele lintjesregen weer plaatsvinden. Wanneer u een inwoner van Landerd kent, die in uw ogen “een lintje verdient” kunt u vóór 15 juni 2013 voor hem of haar een Koninklijke Onderscheiding aanvragen.

Het werken op afspraak verbetert de dienstverlening: • de juiste medewerker staat voor u klaar • u hoeft niet lang te wachten • de medewerker heeft voldoende tijd voor u

Wanneer het gaat om iemand die niet in Landerd woont, is het verstandig eerst contact op te nemen met de gemeente, waar de kandidaat woont. De behandeling van een voorstel kost veel tijd. Daarom is het belangrijk om tijdig in actie te komen, wanneer het althans de bedoeling is dat de onderscheiding tijdens de lintjesregen 2014 wordt uitgereikt. Het is ook mogelijk om inwoners van Landerd voor te dragen voor een Koninklijke Onderscheiding tijdens een andere gelegenheid bijvoorbeeld een jubileum, afscheid of een andere bijzondere gelegenheid. Zo’n verzoek moet minstens 6 maanden van tevoren bij de burgemeester worden ingediend.

Melding Openbare Ruimte

Wie komen er voor een lintje in aanmerking? Overal in Nederland zetten mensen zich voor vele

Met ingang van 1 mei 2013 gaat de gemeente Landerd werken op afspraak. Vanaf 15 april kunt u een afspraak inplannen via www.landerd.nl of via de medewerkers van het Informatiecentrum Landerd 0486-458111

Betere dienstverlening

Gaten in de weg? Overhangende begroeiing? Verzakte stoeptegels? Andere hinderlijke zaken? Maak een Melding Openbare Ruimte!

doelen in. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan vrijwilligers, die heel veel van hun tijd besteden aan jeugd- en jongerenwerk of belangeloos maatschappelijke vraagstukken helpen oplossen. Deze mensen treden vaak niet op de voorgrond. Daarom is het zo belangrijk dat u juist deze mensen onder de aandacht brengt van de burgemeester. Bij de beoordeling van een voorstel voor een Koninklijke Onderscheiding ligt de nadruk op het bijzondere karakter van iemands werkzaamheden. Daarnaast moeten deze verdiensten voor de samenleving van betekenis zijn. De normale werkzaamheden, die iemand verricht binnen een betaalde functie, tellen alleen nog mee als aanvullend element. Toch kan iemand die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt binnen de werkkring ook een lintje verdienen. De werkzaamheden moeten dan wel uitgaan boven wat normaal gesproken van iemand in een dergelijke functie verwacht mag worden. Het gaat dus om persoonlijke inzet en kwaliteiten. Hoe wordt de aanvraag beoordeeld? De burgemeester beoordeelt in eerste instantie de aanvraag en de eventuele hoogte van de decoratie (bijvoorbeeld Lid in de Orde van Oranje Nassau,

dinsdag 30 april en donderdag 9 mei

Sluiting gemeentehuis

Dit kunt u doen via www.landerd.nl / digitaal loket / Melding Openbare Ruimte

Op dinsdag 30 april (Koninginnedag) en donderdag 9 mei (Hemelvaartsdag) zijn alle afdelingen van het gemeentehuis en de gemeentewerf gesloten. Het gemeentehuis is dan ook ’s avonds gesloten.

Publicatiedatum in De Omroeper geldt

Storingsdienst gemeentewerf

Omdat met ingang van 13 maart 2013 de gemeentelijke publicaties 1 x per 2 weken worden gepubliceerd in De Omroeper en tot 1 juli 2013 in De Arena geldt voor wat betreft de datum van bekendmaking de datum in De Omroeper.

Meer informatie? www.landerd.nl

0486-464246 Deze storingsdienst is bestemd voor noodgevallen, zoals een rioolverstopping op gemeentegrond, waarvan de oplossing geen uitstel duldt, gevaarlijke situaties op gemeentegrond bijvoorbeeld een omgevallen boom over de weg, het kappen van bomen, die eigendom zijn van de gemeente en toegebrachte schade aan gemeente-eigendommen.

Ridder in de Orde van Oranje Nassau of Officier in de Orde van Oranje Nassau.) Soms is het nodig meer informatie in te winnen. Daarna gaat de aanvraag met het advies van de burgemeester naar de Commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Brabant, die de aanvraag op haar beurt, voorzien van zijn advies, doorstuurt naar het Kapittel voor de Civiele Orden in Den Haag. Uiteindelijk adviseert het Kapittel de betreffende minister. Na ondertekening van het Koninklijk Besluit is de onderscheiding toegekend. Op het gewenste tijdstip worden de versierselen die bij de onderscheiding horen door de burgemeester uitgereikt. Meer informatie Uit dit artikel blijkt dat het toch wel een ingewikkelde procedure is, die veel tijd kost. De gemeente wil u daarom graag een handje helpen bij het verzamelen van de benodigde gegevens. Als u dus iemand kent, waarvan u denkt dat hij of zij in aanmerking kan komen voor een Koninklijke Onderscheiding neemt u dan contact op met: Mevrouw E. Dekkers, medewerkster Bestuurssecretariaat, tel 0486-458230. Zij kan in grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn om een Koninklijke Onderscheiding aan te vragen en zij kan u ook vertellen welke gegevens allemaal nodig zijn. Tevens bestaat er de mogelijkheid om het aanvraagformulier voor een Koninklijke Onderscheiding te downloaden via de site www.landerd.nl.

woensdag 24 april 2013 | 9


GEMEENTENIEUWS Basisschool De Regenboog beweegt actief Van 15 tot en met 19 april organiseerde Basisschool De Regenboog in Schaijk de themaweek voeding en bewegen. Goede voeding en voldoende beweging zijn belangrijk om overgewicht te voorkomen en gezondheid te bevorderen. Op maandagochtend is op de speelplaats gestart met ochtendgymnastiek voor de gehele school. Daarna zijn voor alle groepen ‘schijf van vijf lessen’ en smaaklessen gestart. Daarin hebben de leerlingen informatie gekregen over gezond en lekker eten. De lessen zijn gegeven door José Heijnen van de GGD en diëtiste Petra de Kleijn van praktijk ZinVol. Andere activiteiten tijdens de themaweek waren onder andere: • De groepen 1 tot en met 6 hebben een dans geleerd onder leiding van ouders en leerkrachten.

• Voor de groepen 1, 2 en 3 waren er op 16 april een luchtkussen en spelartikelen. • De groepen 4 en 5 kregen een basketbalclinic aangeboden door dhr. Han Tan van basketbalvereniging “Slamdunk” uit Heesch. • De groepen 6, 7 en 8 kregen een fietsclinic van de Stichting Bikewize. • De groepen 7 en 8 kregen les in “bootcamp”. Een ‘doe’-ochtend waarop kinderen zelf konden kiezen uit een aantal activiteiten waarin gezonde voeding en bewegen centraal stond. Als afsluiting was er op vrijdagmorgen een podium waarop de groepen elkaar in een dans of andere creatieve uiting lieten zien wat ze in de themaweek hebben geleerd. Het was al met al een gezonde en beweegrijke week voor De Regenboog in Schaijk.

Regeling Briefadres gemeente Landerd 2013 vastgesteld Het college van burgemeester en wethouders heeft de Regeling Briefadres gemeente Landerd 2013 en de daarbij behorende toelichting vastgesteld. In de regeling zijn criteria vastgelegd voor het verkrijgen van een briefadres en de maximale periode voor het houden van een briefadres. De gemeente Landerd wil burgers zoveel mogelijk inschrijven op het woonadres, het adres daar waar zij daadwerkelijk wonen. Het briefadres is bedoeld voor de uitzonderlijke situaties waarin burgers tijdelijk geen vaste woon- of verblijfplaats hebben en daarom niet rechtstreeks bereikbaar zijn voor overheidsinstanties en derden. Er is dus sprake van een tijdelijke oplossing.

wanneer u in een instelling woont waarmee het hebben van een briefadres is toegestaan. Een briefadres is ook mogelijk als u kort in het buitenland verblijft en geen woonadres in Nederland heeft. De Regeling Briefadres gemeente Landerd 2013 en de daarbij behorende toelichting treedt op de eerste dag na de bekendmaking in ‘De Omroeper’, 25 april 2013, in werking. De Regeling briefadres gemeente Landerd 2013 ligt tijdens openingstijden gedurende zes weken voor een ieder kosteloos ter inzage bij Burgerzaken.

Werken op afspraak Met ingang van 1 mei 2013 werkt de gemeente Landerd op afspraak. Vanaf 15 april kunt u een afspraak inplannen via www.landerd.nl of telefonisch via (0486) 458 111. Het werken op afspraak verbetert de dienstverlening: • de juiste medewerker staat voor u klaar • u hoeft niet lang te wachten • de medewerker heeft voldoende tijd voor u Waar moet u een afspraak voor maken? U maakt in principe altijd vooraf een afspraak als u de gemeente wil bezoeken.

Hoe maak ik een afspraak? 1. Online afspraak maken: Gaat het om vragen over burgerzaken of documenten? Dan kunt u online een afspraak inplannen via www.landerd.nl. 2. Telefonisch afspraak maken Gaat het om vragen over bouwen, vergunningen of sociale zaken? Maak dan telefonisch een afspraak via (0486) 458 111. Waarvoor kunt u terecht zonder afspraak? • het ophalen van zakken voor het plastic verpakkingsmateriaal • ja/nee stickers • het afgeven van poststukken of documenten • gevonden en verloren voorwerpen

Met vragen over de regeling kunt u terecht bij Burgerzaken, telefoonnummer 0486-45 81 11.

U kunt alleen staan ingeschreven op een briefadres, wanneer u geen (vast) woonadres heeft, of

Landerd-TV zendt lintjesregen uit

Inzameling huishoudelijk plastic verpakkingsafval: 32.100 kg

Zoals gewoonlijk krijgen ook dit jaar mensen die iets bijzonders gedaan hebben voor de samenleving, vlak voor Koninginnedag, een Koninklijke onderscheiding. In de gemeente Landerd reikt burgemeester M.C. Bakermans vrijdag 26 april lintjes uit aan inwoners van Reek, Schaijk en Zeeland. Landerd-TV zendt de lintjesregen uit op vrijdag 26 april om 20 en 22 uur.

In het 1e kwartaal van 2013 heeft er drie keer een huis-aan-huis inzameling van huishoudelijk plastic verpakkingsafval plaatsgevonden. Er is in totaal 32.100 kg. plastic ingezameld. Dit is helaas minder dan het jaar daarvoor. Het plastic verpakkingsafval wordt hergebruikt wat bijdraagt aan een beter en duurzamer milieu en kostenbesparing op de verwerking van het restafval.

Zaterdag 27, zondag 28, maandag 29 aril is er om 12, 18, 20 en 22 uur een herhaling van deze uitzending. Op 30 april is de herhaling om 20 en 22 uur. Landerd-TV is te zien op het digitale Ziggo-kanaal 44 en analoog via kanaal 22+.

Iedereen meedoen Heel veel huishoudens doen mee, maar nog steeds niet allemaal!. Dit kan dus beter. Iedereen dient het huishoudelijk plastic verpakkingsafval gescheiden te houden en in de speciale ‘plastic-heroes’ zakken gescheiden aan te bieden. Zo draagt iedereen bij tot een duurzamer milieu en kostenbesparing. Gratis ’plastic-heroes’ zakken Plastic-heroes zakken zijn gratis verkrijgbaar bij de dorpshuizen, de gemeentewerf in Schaijk en het gemeentehuis in Zeeland. Deze zakken hebben een formaat, vergelijkbaar met grijze vuilniszakken, en passen goed in een vuilniszakhouder, afvalbak etc. Hierdoor is het gemakkelijker het plastic verpakkingsafval gescheiden te houden. De zakken zijn voorzien van een groen lint om de zakken goed gevuld en goed dicht te knopen. Uitsluitend huishoudelijk plastic verpakkingsafval in plastic-heroes zakken. Uitsluitend huishoudelijk plastic verpakkingsafval aangeboden in de speciale plastic- heroes zakken wordt meegenomen. Dus géén landbouwfolie, plastic tuinmeubelen, of andere plastic gebruiksartikelen. Ook worden geen andere verzamelzakken dan de plastic-heroes zakken meegenomen. Zakken uiterlijk om 07.30 uur aan de weg zetten De speciale ‘plastic-heroes’ zakken moet u op de dag van inzameling uiterlijk om 07.30 uur aan straat zetten, op de plaats waar ook de containers worden neergezet. Tijdens de inzameling van het plastic wordt een andere route gereden, dan bij de

10 | woensdag 24 april 2013

lediging van de grijze en groene containers. Dus op tijd aanbieden! De afvalzakken dienen, vooral bij een sterke wind, zodanig aangeboden te worden dat de wind er weinig vat op heeft en de zakken voor de inzamelaar toch goed zichtbaar zijn. De zakken mogen niet aan vaste objecten (zoals hekjes, poortjes etc.) worden gehangen. Indien meerdere zakken worden aangeboden wordt geadviseerd deze aan elkaar te knopen, en zoveel mogelijk met die van de buren te clusteren. De eerstvolgende huis-aan-huis inzamelingen van het plastic verpakkingsafval zijn op maandagen 29 april, 27 mei en 24 juni 2013 De data waarop het plastic verpakkingsafval wordt ingezameld staan op de Afvalwijzer 2013. Deze is te vinden op www.landerd.nl. Laten we allemaal meedoen om zoveel mogelijk plastic afval in te zamelen om zo een bijdrage te leveren aan een beter en duurzamer milieu en kostenbesparing. Meer informatie Voor meer informatie over de gescheiden inzameling van plastic verpakkingsafval in Nederland kunt u kijken op de website van de plastic heroes: www. plasticheroes.nl. Ook kunt u de website van onze gemeente raadplegen, www.landerd.nl of bellen met de gemeente, tel: 0486-458111.

Herhaling uitzending huldiging sportkampioenen Op 23 april was de huldiging van de sportkampioenen van 2012. Landerd TV herhaalt de uitzending op 1-2 en 3 mei om 19 en 22 uur.

Activiteiten- en evenementenkalender Wo. 24-04-2013 van 10:00 uur – 15:00 uur Groepswandeling, Begin- en eindpunt bij Dorpshuis De Phoenix, Dhr. Spanjers Wo. 24-04-2013 tot en met Za. 27-04-2013 Collecte Nationaal Fonds Kinderhulp Wo. 24-04-2013 tot en met Za. 27-04-2013 Verjaardagsactie Schaijk, KBO Schaijk Za. 27-04-2013 van 12:00 uur – 00:00 uur Kampvuur, Palmstraat 8, Nederlandse Toeristen Kampeer Club Za. 27-04-2013 tot en met Ma. 29-04-2013 Za. 27-04-2013 van 20:00 uur – 01:00 uur Zo. 28-04-2013 van 11:00 uur – 21:00 uur Ma. 29-04-2013 van 20:00 uur – 01:00 uur StREEKfeest, Terrein aan de Mgr. Borretstraat, Stg. Evenementen Reek Ma. 29-04-2013 van 19:30 uur – 00:00 uur Koninginnenachtconcert, Voormalige Morgenzonterrein, Stg. Jeugdbelangen Zeeland di. 30-04-2013 van 09:00 uur – 18:00 uur Oranjespelen, Voormalige Morgenzonterrein, Stg. Jeugdbelangen Zeeland Zo. 05-05-2013 van 09:00 uur – 18:00 uur Ponywedstrijden, De Louwstraat, PC De Schaijkse Bosruitertjes Wo. 08-05-2013 van 20:00 uur – 00:00 uur Kampvuur, INCA-terrein, Vliegerclub Schijndel

Meer informatie? www.landerd.nl


GEMEENTENIEUWS Privé feesten in de open lucht en/of tent De laatste tijd worden er meer privéfeesten in de openlucht en/ of een tent op eigen erf gehouden. Deze feesten gaan meestal gepaard met luide muziek. Voor de omgeving kan een dergelijk feest overlast veroorzaken. Ook het parkeren van voertuigen van de gasten kan voor de omgeving overlast geven. Voertuigen dienen geparkeerd te worden volgens de geldende regelgeving. De openbare weg dient daarbij vrij te blijven. Indien u een privéfeest heeft, hoeft u dit niet (meer) bij de gemeente te melden. Als eindtijd dient

u 01:00 uur te hanteren; vanaf dit tijdstip dient u de muziek stop te zetten en mag ook geen nachtelijk rumoer meer worden veroorzaakt. Mocht u klachten omtrent (geluids)overlast ontvangen, dan dient u zodanig te handelen dat de overlast wordt weggenomen. Het is natuurlijk altijd verstandig om de omwonenden te informeren van uw feest. Daarnaast is het van belang dat u de brandveiligheidstips in acht neemt. Deze tips kunt u vinden op onze website www.landerd.nl (digitaal loket – formulieren – rubriek sport ontspanning kunt cultuur – evenementen.

Een evenement organiseren? Hou het leuk voor iedereen! Het evenementenseizoen is weer in volle gang. Op veel plaatsen is wel wat te doen, een buurtfeest, een braderie, een sportwedstrijd, ga zo maar door. Een dergelijke activiteit is leuk en gezellig, maar brengt vaak ook de nodige geluidsoverlast met zich mee. Dit wordt vaak uit het oog verloren. Als je een activiteit organiseert, informeer de omwonenden dan vooraf en hou rekening met degene die bijvoorbeeld de volgende dag weer naar hun werk moeten.

Zet de volumeknop van je geluidsinstallatie niet voluit, of maak gebruik van een geluidsbegrenzer. Heb je overlast van het geluid, vraag dan of de muziek zachter kan. Als hier niet naar geluisterd wordt, bel dan de politie (0900-8844). Zij kunnen ter plekke gaan kijken en dan ook de nodige maatregelen nemen, door bijvoorbeeld een waarschuwing te geven, maar ook drastischer maatregelen, bijvoorbeeld door de activiteit te beëindigen. Laat het zover niet komen, en hou het leuk voor iedereen! Uiteindelijk heeft iedereen daar het meeste aan.

Bespaar na Koninginnedag met overgebleven apparaten Op Koninginnedag zullen veel kinderen oude spullen te koop aanbieden op de vrijmarkt. Mochten er na afloop toch nog elektrische apparaten niet verkocht zijn, gooi ze dan niet weg, maar lever ze later in op onze gemeentewerf, Runstraat 59a te Schaijk. Zo zorgen we er samen met Wecycle voor dat deze worden gerecycled. Wecycle en de gemeente Landerd wensen iedereen natuurlijk heel goede zaken! Lever vanaf 1 mei oude elektrische apparaten en/ of kapotte spaarlampen in bij de gemeentewerf, Runstraat 59a te Schaijk. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.00- 12.00 uur. De eerste honderd inleveraars krijgen gratis de unieke ‘bag to the future’-tas gemaakt van gerecycled materiaal. Ook worden er 500 kanskaarten uitgedeeld, met kans op een leuk uitje voor het hele gezin.

behouden we de grondstoffen voor generaties na ons en hoeven er minder grondstoffen te worden onttrokken aan de natuur. Ook komen schadelijke stoffen niet terecht in het milieu. Kleine elektrische apparaten worden voor meer dan 75% gerecycled. Spaarlampen zelfs meer dan 90%. Kunststoffen, ijzer, glas, koper: het worden na recycling allemaal weer nieuwe grondstoffen. Maar dan moeten de apparaten en spaarlampen wel apart worden ingeleverd. Per jaar verdwijnt hiervan echter 2 kilo per persoon in de vuilnisbak. Hiermee gaat 35 miljoen kilo verloren voor recycling. Samen met Wecycle wil de gemeente Landerd dit tegengaan.

zondag 2 juni, De Kriekeput

Achtste editie Maashorstfair in Herpen Op zondag 2 juni vindt - onder voorbehoud van het definitief worden van de totale sponsoring - de achtste editie van de Maashorstfair plaats. Dit jaar bij De Kriekeput in Herpen. Na een zeer succesvolle editie vorig jaar op de locatie van de Heische Hoeve in Heeswijk-Dinther bereidt de Stichting Uitvoering Streekfair De Maashorst ook dit jaar weer een mooie Maashorstfair voor. Het thema voor dit jaar is Een Maashorst met Allure. De Maashorstfair bestaat uit themapleinen met vele presentaties en stands. Daarnaast wordt elk jaar gezorgd voor een aantrekkelijk programma met demonstraties en muziek. Dit alles zorgt voor een sfeervol, aantrekkelijk evenement dat een goed beeld geeft van hetgeen De Maashorst te bieden heeft.

Organisaties, muziekgezelschappen en verenigingen afkomstig uit De Maashorst kunnen deelnemen aan de Maashorstfair. Neem hiervoor contact op met Marij van der Leest, lid van de projectgroep, tel. 06-15082914.

Initiatief De Maashorstfair wordt georganiseerd in opdracht van Stuurgroep De Maashorst. De stuurgroep staat voor een duurzame ontwikkeling van De Maashorst waar ruimte is voor de ontwikkeling van natuur, economie en maatschappij. De Maashorstfair is een prettige manier om met dit bijzondere gebied kennis te maken. Provinciaal Landschap De Maashorst is het grootste aaneengesloten natuurgebied van Noord-Brabant. Voor haar bewoners, ondernemers en toeristen ontwikkelt De Maashorst een dynamische en inspirerende omgeving, waarin het goed wonen, werken en recreëren is.

Uitbreiding van cluster 4 school ‘De Vlinder’ opgeleverd. Op vrijdag 19 april 2013 is de uitbreiding van cluster 4 school ‘De Vlinder’ opgeleverd. In de meivakantie (29 april – 10 mei 2013) vindt de verhuizing plaats en worden de semipermanente groepslokalen verwijderd. Op 6 mei 2013 wordt de uitbreiding door de school in gebruik genomen. In het nieuwe schooljaar zal de uitbreiding officieel worden geopend.

Wecycle - recyclen doen we samen met de Gemeente Landerd

Bespaar grondstoffen Recycling is heel belangrijk. Want door recycling

Gevonden en verloren voorwerpen Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de gemeente (en niet bij de politie) worden gemeld tijdens kantooruren bij de receptie van het gemeentehuis aan de Kerkstraat 39 te Zeeland, telefoonnummer 0486-458111. Staat uw gevonden of verloren voorwerp niet (meer) op de lijst dan kunt u altijd navraag doen. Let op: Voor het doen van aangiften van verloren waardepapieren zoals rijbewijs of paspoort dient u zich wel bij de politie te melden! De afgelopen weken zijn de volgende zaken gemeld: GEVONDEN VOORWERPEN - 17/18-03-2013 bij Verbindingsweg 5 Zeeland. Donkerrode damesfiets (Pegasus) met een kinderzitje. Leverancier Lörper uit Gogh. - 21-3-2013, afgegeven bij politibureau Schaijk. Sleutel met groen hoesje, axa fietssleutel en klein zwart sleuteltje aan ring. - 21-03-2013, grasveld Wieken Schaijk Zwarte oma kinderfiets met handrem van het merk Old City. Leverancier Jan Appelhof. Tekst op zijkant tegen spatbord en 2 stickers. VERLOREN VOORWERPEN - Rond 15 maart 2013 in Zeeland, Heren zonnebril met boven donkerbruin montuur, onder metaalachtig. Glas kleurt mee met het licht. - 15-04-2013 in Zeeland zwarte portemonnee, met rijbewijs, pasjes en foto’s VERMISTE/GEVONDEN DIEREN Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren. Indien u een huisdier vermist, kunt u binnen 2 weken contact opnemen met: Dierenopvang Maasland, afdeling Oss, Aengelbertlaan 30, 5342 LA Oss, tel. 0412-638497 of met de dierenambulance, tel. 0888-11341006. Meer informatie? www.landerd.nl

Wijziging inzameldag rest-afval Zeeland i.v.m. Koninginnedag In verband met Koninginnedag dinsdag 30 april, zal in Zeeland het restafval (grijze container) worden opgehaald op donderdag 2 mei as. Voor meer informatie omtrent de gescheiden inzameling van huishoudelijk afval zie de Afvalwijzer 2013 of www.landerd.nl

Tijdelijke verkeersmaatregel Van zaterdag 27 april 2013 tot en met maandag 29 april 2013 wordt er in Reek een StREEKfeest georganiseerd. Om parkeren in de “Kiss and ride zone“ en buiten het parkeerterrein te voorkomen wordt in de Mgr. Borretstraat vanaf de rotonde Rijksweg tot aan de kruising met de Burg. Wientjesstraat aan weerszijden van de weg een stopverbod ingesteld. Tevens zullen er voor hetzelfde weggedeelte snelheidsbeperkende maatregelen worden genomen.

Voor meer gemeentenieuws kijk op:

www.landerd.nl woensdag 24 april 2013 | 11


GEMEENTENIEUWS Maashorstboeren trappen lente af

Omgevingsvergunningen

Op zondag 5 mei 2013 trappen de Maashorstboeren de lente af met Kersenbloesemtocht. De bloei van de kersenbomen is het teken dat de lente is begonnen! Deze bloesemperiode is een uitgelezen tijdstip voor een bezoek aan De Maashorst: de natuur ontwaakt uit haar winterslaap en toont haar eerste kunstwerken. De kersenbomen luisteren met hun weelderige bloesem de aftrap op van het toeristische seizoen in De Maashorst. Volg de Kersenbloesem tocht op de fiets of met de auto op zondag 5 mei.

De Maashorstboeren hebben daarvoor weer een leuke route uitgezet, deelnemers kunnen op elk gewenst punt opstappen. In Vorstenbosch is er een speciaal kersenspel voor de kinderen. Diverse boomgaarden zijn open voor publiek evenals D’n Ujese Bogerd in Uden. Er is een demonstratie imkeren, een tentoonstelling over de kersenteelt en er is muziek op terrassen in de boomgaard. En er is nog veel meer te zien en te doen! Dit jaar is er ook voor het eerst een autoroute die mensen kunnen rijden.

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning: • Munstraat 2, 5374 PG Schaijk; kappen van een boom (ontvangen 2 april 2013) • Industriepark 2c, 5374 CM Schaijk; verbouwen van een bedrijfspand (ontvangen 2 april 2013) • Voor-Oventje 18, 5411 NT Zeeland; herbouwen van een bijgebouw (ontvangen 28 maart 2013) • Kleine Graspeel 2, 5411 RA Zeeland; renoveren van een woonhuis (ontvangen 28 maart 2013) • Pastoor van Winkelstraat 42b, 5374 BK Schaijk; verbouwen van een woonhuis (ontvangen 4 april 2013) • Lochtenburgstraat 4, 5374 NZ Schaijk; vergroten rundveestal (ontvangen 21 maart 2013) • Kerkakkers 12, 5411 TN Zeeland; vervangen van de buitenmuren van de woning (ontvangen 30 maart 2013) • Reep 5, 5374 CX Schaijk; het kappen van 2 sparren (ontvangen 9 april 2013) • Hoefslag 7, 5411 LS Zeeland; vestigen van een nieuw bedrijf in een deel van een bestaand bedrijfspand (ontvangen 11 april 2013)

Kom kijken hoe de kersen groeien in De Maashorst en vier met de Maashorstboeren het begin van de lente op zondag 5 mei van 10.00 tot 16.00 uur. De route kunt u vanaf 25 april downloaden via www. maashorstboeren.nl en www.demaashorst.nl. Deelname is gratis. Er kan gestart worden op elk gewenst punt van de route vanaf 10.00 uur.

Verlenging termijn van afhandeling van verzoek(en) om omgevingsvergunning: • Verbindingsweg 5, 5411 NP Zeeland; bouwen van een veranda aan de achtergevel van de woning. De termijn van afhandeling is verlengd tot en met 13 mei 2013. • Pastoor van Winkelstraat 82, 5374 BL Schaijk; herbouwen van een woning. De termijn van afhandeling is verlengd tot en met 25 mei 2013. • ’t Oliemeulen ongenummerd te Schaijk; het plaatsen van een brug over een sloot t.b.v. toegang tot het natuurspeelterrein. De termijn van afhandeling is verlengd tot en met 23 mei 2013.

Enigszins afhankelijk van de weersomstandigheden valt de bloesemperiode van kersenbomen tussen begin april en begin mei. Zon, regen en wind bepalen de duur van de bloei. De kersenbloesem staat symbool voor de start van het streekproductenseizoen. De bloesem kondigt de oogst aan die zich uitstrekt van medio juni tot eind augustus. De hele zomer door worden er streekproducten uit De Maashorst geserveerd in talrijke cafeetjes, theetuinen en restaurants. Heb je al geproefd van Maashorst kersenbier? Of wat denk je van kersensappen en jams? En ook lokale kersenlikeuren komen er aan! Nog groter is het aanbod van kersengebak en snoeperijen. Alle reden om dus maar eens een kijkje te nemen bij de Maashorstboeren om zelf te zien hoe kersen nu eigenlijk groeien.

Sloopmeldingen: • Kleine Graspeel 2, 5411 RA Zeeland; het slopen van de buitengevels van de woning, garage en bijgebouw (ontvangen 28 maart 2013) • Voor-Oventje 18, 5411 NT Zeeland; slopen van de bijgebouwen (ontvangen 28 maart 2013) • Molengraaf 19, 5374 AG Schaijk; het afvoeren van asbesthoudende dakbedekking (ontvangen 4 april 2013) • Kerkakkers 12, 5411 TN Zeeland; het slopen van de buitenmuren van de woning (ontvangen 30 maart 2013) In dit stadium van de procedure kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Besluit tot buiten behandeling stellen van verzoeken om omgevingsvergunning: • Voederheil 27, 5411 RJ Zeeland; het verbouwen van de melkrobotruimten tot 1 robotruimte. Omdat de aanvraag niet voldoet aan de voorschriften voor het in behandeling nemen van een aanvraag is besloten de aanvraag buiten behandeling te laten. Besluit verzonden d.d. 11 april 2013. Belanghebbenden die het niet eens zijn met het bovenstaande besluit kunnen hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van de beschikking(en) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. In het bezwaarschrift moet duidelijk gemaakt worden waarom u bezwaren heeft en welk belang van u wordt geschaad. Als u bezwaar maakt dan kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen, mits een spoedeisend belang dat vereist. Van de verzoeker om een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling. Ontwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide procedure): Burgemeester en Wethouders van Landerd zijn voornemens om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning te verlenen voor: • Voor-Oventje 1, 5411 NR Zeeland; bouwen van een hooiberg (dossiernummer HZ-2012-0232) Zij maken daarom op basis van het genoemde wetsartikel bekend dat de ontwerp-vergunning en de daarop betrekking hebbende stukken met ingang van 25 april 2013 gedurende zes weken (tijdens de kantooruren tussen 09.00 en 12.00 uur of op afspraak) ter inzage liggen op de afdeling Ruimte, Kerkstraat 39 te Landerd.

Aftrap toeristisch seizoen met kersenbloesemtocht op zondag 5 mei.

Gemeentebelastingen KENNISGEVING BESLUITEN Burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd delen mede, dat de gemeenteraad op 18 april 2013 de navolgende besluiten met betrekking tot belastingverordeningen voor het jaar 2013 heeft genomen. Het vaststellen van een verordening tot wijziging van de: “Verordening Leges“ - nr. C/13-01

De gewijzigde verordeningen treden in werking op de eerste dag na de datum van deze bekendmaking. Deze besluiten zijn opgenomen in de algemeen verkrijgbare uitgave “Besluiten gemeentebelastingen Landerd”, bijgehouden in de gemeentesecretarie, onder de hierboven vermelde nummers. De teksten van de desbetreffende besluiten liggen voor eenieder kosteloos ter inzage in het gemeentehuis te Zeeland, Kerkstraat 39, gedurende de openingstijden van de secretarie. Deze teksten zijn eveneens verkrijgbaar, tegen betaling van het daarvoor verschuldigde legesbedrag.

Indien inzage is gewenst buiten de genoemde openingstijden, dan kan contact worden opgenomen met de afdeling Ruimte op telefoonnummer 0486-458194. De stukken zijn digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Een ieder kan binnen de genoemde termijn schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze met betrekking tot het ontwerpbesluit kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Landerd. Voor nadere informatie over het plan (dan wel het indienen van mondelinge zienswijzen) kan contact opgenomen worden met de afdeling Ruimte. Alleen belanghebbenden die hun zienswijze tegen het desbetreffende ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht op de wijze als hiervoor omschreven en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen te zijner tijd tegen het nog te verlenen definitieve besluit, beroep instellen bij de rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht te ‘s-Hertogenbosch. Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure). Burgemeester en Wethouders van Landerd hebben besloten om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning te verlenen voor: • Bossestraat 56, 5374 HV Schaijk; huisvesting buitenschoolse opvang (Activiteit Afwijken van de bestemming en Brandveilig Gebruik). De vergunning is verzonden d.d. 10 april 2013. Dossiernummer HZ-2012-0298. Zij maken daarom bekend dat de vergunning met ingang van 25 april 2013 gedurende zes weken (tijdens de kantooruren tussen 09.00 en 12.00 uur of op afspraak) ter inzage ligt bij de afdeling Ruimte, Kerkstraat 39 te Landerd. Indien inzage is gewenst buiten de genoemde openingstijden, dan kan contact worden opgenomen met de afdeling Ruimte op telefoonnummer 0486-45194. Belanghebbenden die eerder een zienswijze tegen het betreffende ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen binnen bovengenoemde termijn van zes weken schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift met betrekking tot het besluit indienen bij de rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch. Als beroep wordt ingesteld kan hierbij tevens om het treffen van een voorlopige voorziening worden gevraagd, mits er sprake is van een spoedeisend belang. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden.

12 | woensdag 24 april 2013

Meer informatie? www.landerd.nl


GEMEENTENIEUWS Gemeente Landerd sluit jaarrekening 2012 positief af Kadernota 2014 grote investeringen en geen lastenverzwaring voorzien Naast een structureel sluitende meerjarenbegroting 2013, sluit de gemeente Landerd de jaarrekening 2012 met een voordelig saldo af. Alle voorzienbare risico’s, inclusief het grondbedrijf, zijn in beeld en volledig afgedekt met reserves en voorzieningen. Daarnaast is het college van burgemeester en wethouders er wederom in geslaagd de gemeenteraad een sluitende kadernota 2014 aan te bieden. In deze kadernota zijn een aantal nieuwe investeringen opgenomen voor de centra van Zeeland en Schaijk. Er is rekening gehouden met een korting op de algemene uitkering voor de aangekondigde bezuinigingen van het Rijk. Toch is er voorgesteld de lasten voor onze inwoners in 2014 niet te verhogen. Woningeigenaren blijven in het voorstel van het college voor 2014 hetzelfde betalen als in 2013, huurders gaan er zelfs op vooruit. Programmarekening 2012 met een positief saldo afgesloten Het college van burgemeester en wethouders heeft de programmarekening 2012 aan de gemeenteraad aangeboden. Hiermee legt het college verantwoording af over de uitvoering van het begrotingsbeleid voor 2012 en de besteding van de middelen. De belangrijkste conclusie luidt dat de gemeente Landerd 2012 met een positief saldo van € 650.000 kan afsluiten dankzij haar degelijke financiële beleid en tijdige bezuinigingen. Vanaf het begin van het aantreden van dit college is ingezet op bezuinigingen op onze exploitatie, waaronder de bedrijfsvoering. Het voorzieningenniveau is daarbij op peil gebleven en de risico’s zijn afgedekt. De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven met betrekking tot de getrouwheid en rechtmatigheid. Het college is trots op de constatering dat er geen fouten noch onzekerheden geconstateerd zijn. Meer informatie? www.landerd.nl

Kadernota 2014 Landerd heeft al jarenlang goed geanticipeerd op de rijksbezuinigingen door de eigen uitgaven steeds daarop af te stemmen. De doorgevoerde bezuinigingen vanaf 2010 hebben zijn vruchten afgeworpen. Ook is er gespaard voor nieuwe investeringen. Een deel van dit spaargeld (reserves) wordt nu ingezet voor investeringen die gepland zijn in de centra van Zeeland en Schaijk zodat ook deze kernen hun leefbaarheid en uitstraling blijven behouden en zelfs nog verbeterd wordt. Het college geeft in de kadernota ook aan dat er opnieuw een groot bezuinigingstraject wordt opgestart dat rond de verkiezingen van 2014 gereed moet zijn. De (nieuwe) coalitie kan daar dan direct mee aan de slag. De lasten voor de inwoners worden niet verhoogd. Er is weliswaar een stijging van de OZB voorzien maar deze wordt geheel genivelleerd door een verlaging van de afvalstoffenheffing. Voor niet-woningeigenaren betekent dit zelfs een belastingverlaging. Voorstellen voor nieuwe plannen en beleid De belangrijkste voorstellen voor nieuwe plannen en prioriteiten voor 2014 –2017 zijn: • Geen lastenverzwaring voor de inwoners • Ondersteunen oprichting zorgcoöperaties Zeeland en Reek • Realisatie van het centrumplan Schaijk • Herinrichting van het centrum van Zeeland • Aanleggen van een nieuw fietspad aan de Kapelweg • Investeringen in natuurgebied De Maashorst Op 22 mei aanstaande wordt door de gemeenteraad zowel de programmarekening 2012 als de kadernota 2014 behandeld.

Algemene plaatselijke verordening Verleende vergunningen Door de burgemeester en/of het college van burgemeester en wethouders is op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening vergunning verleend voor: • StREEKfeest op 27-04-2013, 28-04-2013, 29-04-2013, locatie terrein aan de Mgr. Borretstraat, vergunning verzonden op: 10042013 • braderie op 21-04-2013, locatie kern Schaijk, vergunning verzonden op: 14-04-2013 • kampvuur op 15-05-2013 en 16-05-2013, locatie De Louwstraat 26 (5374 CG), vergunning verzonden op: 15-04-2013 • kampvuur op 05-06-2013, locatie De Louwstraat 26 (5374 CG), vergunning verzonden op: 18-04-2013 • Koninginnenachtconcert op 29-04-2013 en Oranjespelen op 30-04-2013, locatie voormalige Morgenzonterrein (5411 EA), vergunning verzonden op: 22-04-2013 Tegen bovenstaande besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij de burgemeester/het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter, postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen, mits een spoedeisend belang dat vereist. Van de verzoeker om een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling. Meer informatie over het indienen van bezwaar en beroep kunt u vinden op onze website www.landerd.nl. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij mevrouw R. van Oss de afdeling Ruimte, team Vergunningen, toezicht en handhaving van het gemeentehuis, tel. 0486-458154.

Algemene informatie Voor evenementen dient u het aanvraagformulier voor evenementen te gebruiken. Deze kunt u downloaden van onze website: http://www.landerd.nl/index.php?simaction=content&mediumid=1&pagid=856. Voordat u het aanvraagformulier invult, raden wij u aan om eerst de “evenementencheck” te doen. Zo kunt u zien of u een vergunning moet aanvragen of dat u kunt volstaan met een melding. De “evenementencheck” kunt u raadplegen op onze website: http://www.landerd.nl/index.php?simaction=content&mediumid=1&pagid=1703

Voor meer gemeentenieuws kijk op:

www.landerd.nl woensdag 24 april 2013 | 13

Gemeentenieuws Landerd week 17-18 2013  

Officiële gemeentepagina's van de gemeente Landerd

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you