Page 1

ΣΕΕ 1937

46o

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Στοματολογικής Εταιρείας της Ελλάδος

ΝΑΥΠΛΙΟ 3 - 5 Σεπτεμβρίου 2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ «ΑΜΑΛΙΑ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Μιλτιάδης Βιτσαρόπουλος Α.Ε. Μεσογείων 348 153 41 Αγ. Παρασκευή, Αθήνα


∂¡∞ Ã∂πƒ√Àƒ°π∫√ ™∂Δ

ect o conn È· osse Â Ó ¿ ÈÊ ∂

Δƒ∂π™ ¢π∞ª∂Δƒ√π =

3,5

4,0

onnect È· bio c Â Ó ¿ ÈÊ ∂

ªπ∞ ¶ƒ√™£∂Δπ∫∏ = ¶§∞Δº√ƒª∞

√§∂™ √𠶃√™£∂Δπ∫∂™ §À™∂π™ ª∂ ¶∂ƒπ√ƒπ™ª∂¡√ ∞ƒπ£ª√ ∂•∞ƒΔ∏ª∞Δø¡

4,5

ª√¡∞¢π∫∏ ™À¡¢∂™∏ ∂ªºÀΔ∂Àª∞Δ√™ / ™Δ∏ƒπ°ª∞Δ√™ = Torx®

ñ ∂Í·ÈÚÂÙÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ñ ªÂȈ̤ÓË ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹

ñ μ·ıÂÈ¿, Ì‹ÎÔ˘˜ 3,5 mm, Û‡Ó‰ÂÛË

ÂÌÊ˘Ù‡̷ÙÔ˜ / ÛÙËÚ›ÁÌ·ÙÔ˜

∞¶√∫§∂π™Δπ∫√™ ∞¡Δπ¶ƒ√™ø¶√™ °π∞ ∂§§∞¢∞ & ∫À¶ƒ√:

ªÂÛÔÁ›ˆÓ 348, 153 41, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, ∞ı‹Ó·, ÙËÏ.: 210 6541 340, fax: 210 6541 618, internet address: www.vitsaropoulos.gr, e-mail: info@vitsaropoulos.gr


ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α. Αρσενόπουλος † Κ. Αναγνωστόπουλος Ν. Δέδες Β. Καραμαούνας Ε. Κατσούλας Ε. Κατσώνη Ν. Κρανιάς Π. Λομβαρδάς Ι. Μελακόπουλος Δ. Παπαδημόπουλος Β. Σταματέλου Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ: ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ: ΤΑΜΙΑΣ: ΜΕΛΗ:

Α. Ε. Ι. Ρ. Ε. Η. Π. Π. Ι. Δ. Κ.

Πατρικίου Καρυαμπά-Στυλογιάννη Κώττης Καράπα-Δαμίγου Κατσώνη Φώσκολος Γκρίτζαλης Λομβαρδάς Μελακόπουλος Παπαδημόπουλος Τόσιος

Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΤΑΜΙΑΣ: ΜΕΛΗ:

Δ. Παπαδημόπουλος Γ. Αντωνόπουλος Π. Καραμήτος Μ. Καραμήτου Δ. Παπανδριανός-Κεραμίδας Δ. Πανάγου Κ. Βλαχοσπύρος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Καλλιρρόης 17, 117 43 ΑΘΗΝΑ Τηλ: 210.92.14.325 ● Fax: 210.92.14.204 ● e-mail: stomsoc@otenet.gr ● www.stomatologia.gr


OsteoBiol

Tecnoss®

ΟΣΤΙΚΑ ΜΟΣΧΕYΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

∞fi ÙË Ê‡ÛË ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ mp3

Gen-Os

Putty

Gel 40

Apatos

Sp-Block

Evolution

Tα Βιοϋλικά ΟsteoBiol κατασκευάζονται σε συμφωνία με τους 93/42/CEE και 2003/32/CE ευρωπαϊκούς κανονισμούς

Special

Μεσογείων 348, 153 41 Αγ. Παρασκευή, Αθήνα Τηλ.: 210 6451 340, Fax: 210 6541 618 http://www.vitsaropoulos.gr, e-mail: info@vitsaropoulos.gr


ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αργολίδας κ.κ. Ιάκωβος Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Πελοποννήσου κ. Νικόλαος Αγγελόπουλος Ο Νομάρχης Αργολίδας κ. Βασίλειος Σωτηρόπουλος Ο Δήμαρχος Ναυπλίου κ. Παναγιώτης Αναγνωσταράς Ο Δήμαρχος Άργους κ. Βασίλειος Μπούρης Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας κ. Αθανάσιος Κατσίκης

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αγαπητοί συνάδελφοι, Το 46ο συνέδριο της Στοματολογικής Εταιρείας της Ελλάδος πραγματοποιείται για δεύτερη φορά μετά το 1998, στη φιλόξενη Αργολική γη. Η διοργάνωσή του έγινε σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Αργολίδας, αλλά και με την ενεργό συμμετοχή, στη διαμόρφωση του προγράμματος, των όμορων συλλόγων. Είναι γνωστό ότι ο όγκος των γνώσεων και η εξέλιξη της βιοτεχνολογίας έκανε δυνατή την επιλογή περισσοτέρων της μιας λύσεων, ιδιαίτερα για τις θεραπείες αποκατάστασης του στοματογναθικού συστήματος. Έτσι, η οργανωτική επιτροπή, διαπνεόμενη από την αυξανόμενη προτίμηση των συναδέλφων για μετακίνηση από τη θεωρητική ανάπτυξη στην πρακτική εφαρμογή, εντάσσει στο πρόγραμμα μία διαδραστική συνεδρία με θέμα «Εναλλακτικά σχέδια θεραπείας στην προσθετική». Σ’ αυτή θα έχετε τη δυνατότητα συμμετοχής με την ψήφο σας, ώστε να επιλεγεί το καλύτερο σχέδιο θεραπείας από εκείνα που θα προταθούν. Επιπλέον, το πρακτικό σεμινάριο εμφυτευμάτων θα γίνει σε ολιγομελείς ομάδες στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου, ώστε να δοθεί ευκαιρία για περισσότερη πρακτική εφαρμογή, γι’ αυτό σας παρακαλώ πολύ να δηλώσετε έγκαιρα συμμετοχή. Γνωρίζω, από τα ερωτηματολόγια που συμπληρώνετε κάθε χρόνο, ότι οι ελεύθερες ανακοινώσεις δεν βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της προτίμησής σας. Όμως, η Στοματολογική Εταιρεία της Ελλάδος, παρόλο γηραιά (72 ετών), στήριζε και πάντα θα στηρίζει τις προσπάθειες των νέων που βρίσκονται στα τελευταία έτη σπουδών ή σε μεταπτυχιακά προγράμματα. Οι εργασίες τους, συνήθως δομημένες σωστά, και η παρουσία τους φέρνει στις συνεδριακές αίθουσες την αύρα της νέας γενιάς, γι’ αυτό σας καλούμε να τους εμψυχώσετε. Με δεδομένη τη φιλοξενία, τα ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία και τις ομορφιές της περιοχής, σας προσκαλώ να στηρίξετε, όπως πάντα, τη Στοματολογική Εταιρεία της Ελλάδος, ώστε το 46ο συνέδριο να αποτελέσει ένα ακόμα πετυχημένο συνέδριο.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, Άννα Πατρικίου Πρόεδρος


Απόγευμα 13.00

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2009 Εγγραφή Συνέδρων ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: Προύντζος Φ. - Αναγνωστόπουλος Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

1. 15.00

2. 15.10

3. 15.20

4. 15.30

5. 15.40

6. 15.50

7. 16.00

8. 16.10 9. 16.20

10. 16.30 11. 16.40

16.50 17.10

Πολίτης Θ.*, Αγγελάκου Θ., Μώκος Κ. Σύγχρονες απόψεις για τη μόλυνση και απολύμανση της οδοντόβουρτσας. Καλαϊτζή Ε.*, Παμφιλίδης Κ. Η χρήση της χλωρεξιδίνης κατά την αντισηψία των ριζικών σωλήνων. Νικολόπουλος Γ.*, Δήμου Ν., Παπαδημόπουλος Δ., Χαμόδρακας Σ., Μπάγκος Π. Πολυμορφισμοί γονιδίων κυτοκινών και περιοδοντική νόσος. Φάκλαρης Ι.*, Μακρής Χ., Διαμαντή Σ. Σιαλενδοσκόπηση. Mία νέα τεχνική για τη διάγνωση και θεραπεία των αποφρακτικών φαινομένων των μειζόνων σιαλογόνων αδένων. Σιώχος Κ.*, Πούλιας Ε., Μελακόπουλος Ι. Αμφοτερόπλευρη αναισθησία των κάτω φατνιακών νεύρων μετά από τοποθέτηση εμφυτευμάτων. Ζανάκης Σ.*, Ζώταλης Ν., Μούντριχα Α., Καλτσάς Ε., Κώτση Λ., Μαρουδιάς Ν. Όγκοι υπερώας. Διάγνωση και θεραπεία. Μέγας Β.*, Ζώταλης Ν., Μούντριχα Α., Παυλίδου Ε., Μαρουδιάς Ν. Ο προβληματισμός της αφαίρεσης σιαλολίθων από τους σιαλογόνους αδένες. Μαλαγάρης Σ.*, Γιαννάκης Γ. Βλαστοκύτταρα και οδοντιατρική. Προύντζος Ν.*, Παραρά Ε., Καρυαμπά-Στυλογιάννη Ε. Αρνητικές επιπτώσεις από την παραμονή εγκλείστων τρίτων γομφίων. Αναφορά περίπτωσης. Μπούρας Ε.Α., Μπούρας Θ., Κριθιώτης Ν., Μεσσήνη Μ*. Σύνδρομο Cornelia de Lange. Παρουσίαση δύο περιπτώσεων. Μελακόπουλος Ι., Σιώχος Κ.*, Σολδάτος Ν. Τεχνικές μετάθεσης του κάτω φατνιακού νεύρου. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ

* Με αστερίσκο σημειώνεται το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την ανακοίνωση.


Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2009

Απόγευμα

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: Τζέρμπος Φ. - Νικολόπουλος Γ. ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 12. 18.00 13. 18.10 14. 18.20 15. 18.28 16. 18.36 17. 18.44 18. 18.52 19. 19.00

20. 19.08 21. 19.18 22. 19.28

19.38 20.00

Μεσσήνη Μ.*, Καραΐνδρου Α., Κουτσούκος Ι., Ζερβού-Βάλβη Φ. Οδοντιατρική αντιμετώπιση ασθενούς με σύνδρομο Dandy-Walker. Πιτσάκης Ι. Οδοντιατρική περίθαλψη σε απομακρυσμένες περιοχές της Ανατολικής Αφρικής. Αχιλλαδέλης Α.*, Καμπέρου Μ., Νικολοπούλου Β., Χατζηπανώρια Γ., Τζέρμπος Φ. Κερατινοκυστικός οδοντογενής όγκος. Ένας νέος όρος για μία παλιά νοσολογική οντότητα. Κυρίτση Α.*, Κυρίτση Μ.Α., Λάμπρου Γ., Πατούχας Α., Τρικαλιώτης Β., Τζέρμπος Φ. Προπροσθετική χειρουργική του χθες και του σήμερα. Ομοιότητες και διαφορές. Κάσσεμ Ι.*, Κληρονόμου Ι., Κολοκούδια Μ., Παπαδοπούλου Χ., Τζέρμπος Φ. Υποπεριοστικό απόστημα. Πουλακάκης Χ.*, Μαυρογιάννης Σ., Λαμπράκης Δ., Τζέρμπος Φ. Η μαρσιποποίηση στη θεραπευτική αντιμετώπιση των κύστεων. Δημάκου Π.*, Μιχελόγγονα Π., Τζέρμπος Φ. Βατράχιο. Παρουσίαση περίπτωσης και βιβλιογραφική ανασκόπηση. Αντωνίου Α.*, Στυλιανού Α., Τζουανάκη Α., Τζέρμπος Φ. Εφαρμογές διατατικής οστεογένεσης στη γναθοπροσωπική χειρουργική. Παγόπουλος Μ.*, Παγόπουλος Γ. Επανέλεγχος ασθενών που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με εμφυτεύματα. Αναφορά περιπτώσεων 5 και 10 έτη μετά τη θεραπεία. Παπαδόπουλος Τ.*, Μπαϊράμη Β., Κέντρου Χ.*, Παπανικολάου Γ. Προσδιορισμός της αντοχής στα μασητικά φορτία προσθίων δοντιών ενισχυμένων με διαφόρους τύπους ενδορριζικών αξόνων. Γεωργιόπουλος Π.,* Ζαμπέλης Α. Τα υλικά και οι διαστάσεις της ακίνητης προσθετικής επί εμφυτευμάτων, ως παράγοντες επιτυχίας. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

20.30

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Χαιρετισμός Προέδρου Οδοντιατρικού Συλλόγου Αργολίδας. Χαιρετισμός Προέδρου Στοματολογικής Εταιρείας της Ελλάδος. Προσφωνήσεις Επισήμων. Κήρυξη Ενάρξεως Εργασιών του Συνεδρίου. ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Κόνδης Γ. Τα επαγγέλματα υγείας και η αστική ανάπτυξη στην Αργολίδα. Μία περιδιάβαση σε αργολικούς χώρους, χρόνους και επαγγέλματα.

21.30 Δεξίωση Γνωριμίας, προσφορά του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αργολίδας.


Πρωί

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2009 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: Γαβριήλ Σ. - Δοντά Α. ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

23. 09.00 24. 09.10 25. 09.20 26. 09.30 27. 09.40 28. 09.50 29. 10.00 30. 10.10 31. 10.20

Φαϊππέα Μ.*, Λούμου Π., Βοργιοπούλου Γ., Γαβριήλ Σ. Στοματοκολπική επικονωνία - οδοντογενείς παθήσεις ιγμορίου. Ζαμπέλης Α. Άμεση εμφύτευση σε μετεξακτικό φατνίο και κατευθυνόμενη οστική ανάπλαση. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και παρουσίαση περίπτωσης. Μέγας Β.*, Ζώταλης Ν., Αρεταίου Π., Παυλίδου Ε., Σάββας Γ., Μαρουδιάς Ν. Το επείγον τραύμα στη στοματογναθοπροσωπική περιοχή. Ζανάκης Σ.*, Ζώταλης Ν., Κοκκολάκης Ι., Καλέντζης Σ., Μαρουδιάς Ν. Τραυματικές κακώσεις κροταφογναθικής διάρθωσης και κονδύλου. Κατσώνη Ε.*, Γιακουμάκης Ε., Γεωργίου Ε., Γκρίτζαλης Π., Στεφάνου Ε. Ακτινογραφικός εξοπλισμός. Σύγχρονη πραγματικότητα και ανάγκες. Καζάνα Ε.*, Στεφανιώτης Θ., Δοντά Α., Τσιχλάκης Κ. Αξιολόγηση των μορφολογικών χαρακτηριστικών του βελονοϋοειδούς συμπλέγματος με οδοντιατρική υπολογιστική τομογραφία. Κολόμβος Ν., Καρυαμπά-Στυλογιάννη Ε., Σηφακάκη Μ*. Κυστικές εξεργασίες της στοματικής κοιλότητας στην παιδική ηλικία. Δεκαετής αναδρομική μελέτη από το Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού». Φαϊππέα Μ.*, Λούμου Π., Βοργιοπούλου Γ., Γαβριήλ Σ. Διάγνωση και αντιμετώπιση κυστικών εξεργασιών των γνάθων. Ζούμπος Δ.*, Γρηγοράκης Γ., Χούπης Κ., Μελακόπουλος Ι. Περιφερικό γιγαντοκυτταρικό κοκκίωμα σε παιδιά. Αναφορά περίπτωσης.

10.30

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Δημητριάδης Δ. Καλή επικοινωνία ως μέρος καλής σχέσης οδοντιάτρου - ασθενούς.

10.50 11.00

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 1ο Κύριο Θέμα ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

11.30 Αυχένας - Προβληματισμοί γύρω από την κρίσιμη αυτή περιοχή των δοντιών. Συντονιστής: Κρανιάς Ν. Συμμετέχοντες: Ζησόπουλος Σ. Κωστούρος Γ. Σταυριδάκης Μ. Τζαμουράνης Σ.

13.00

ΣΥΖΗΤΗΣΗ


Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2009

Απόγευμα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 17.00 Εναλλακτικά σχέδια θεραπείας στην προσθετική. Συντονιστής: Γούσιας Η. Συμμετέχοντες: Κοντακιώτης Γ. Λώλης Χ. Μεϊντάνη Μ. Νομικός Ν. Πάτρας Μ. Πριονιστή Μ. Ραβάνης Π. Σολδάτος Ν. Τασσόπουλος Δ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τοποθέτηση εμφυτεύματος και άμεσης προσθετικής αποκατάστασης 14.00 - 16.00 Διδάσκοντες: Λαμπρόπουλος Π., Μελακόπουλος Ι., Χούπης Κ. Λεπτομέρειες στη σελίδα 12


Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2009

Πρωί

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: Καρυαμπά-Στυλογιάννη Ε. - Δέδες Ν. ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 32. 09.00 33. 09.10 34. 09.20 35. 09.30 36. 09.40 37. 09.50 38. 10.00 39. 10.10

Σπάθης Π. Η ορθοδοντική χωρίς δυνάμεις δυσλειτουργίας. Μάρκου Κ. Αποφρακτική άπνοια ύπνου και η προώθηση της γνάθου. Βουγιουκλάκη Μ.*, Καλαμάτας Β. Ορθοδοντική ανατολή άνω κεντρικού τομέα. Αναφορά περίπτωσης. Μελακόπουλος Ι.*, Γιαγκζής Σ., Thaun H. Οπισθογναθισμός της κάτω γνάθου. Πότε είναι απαραίτητη η ορθογναθική χειρουργική. Φαϊππέα Μ.*, Λούμου Π., Βοργιοπούλου Γ., Γαβριήλ Σ. Οδοντογενείς λοιμώξεις που απευθύνονται στο νοσοκομείο. Παμφιλίδης Κ.*, Καλαϊτζή Ε. Ορθοδοντική θεραπεία και τερηδόνα αδαμαντίνης. Παπασωτηρίου Ο. Αισθητική αποκατάσταση των προσθίων δοντιών, συνδυάζοντας άμεσες και έμμεσες τεχνικές. Σαπουνάκης Κ. Διφωσφονικά και οστεοπόρωση. ΕΙΣΗΓΗΣEΙΣ

10.20 10.40

Ραχιώτης Χ. Κριτήρια επιλογής σύνθετων ρητινών. Λάσκαρης Γ. Ανεπιθύμητες αντιδράσεις στο στόμα από τη συστηματική χρήση φαρμάκων.

11.00 11.20

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 2ο Κύριο Θέμα ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

12.00 Κεραμική δομή και αρχιτεκτονική της ακίνητης προσθετικής. Συντονιστής: Τριποδάκης Α. Συμμετέχοντες: Ανδριτσάκης Π. Γούσιας Η. Φιλιππάτος Γ.

13.30

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τοποθέτηση εμφυτεύματος και άμεσης προσθετικής αποκατάστασης 14.00 - 16.00 Διδάσκοντες: Λαμπρόπουλος Π., Μελακόπουλος Ι., Χούπης Κ. Λεπτομέρειες στη σελίδα 12


Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2009

Απόγευμα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: Φιλιππάτος Γ. - Δημητριάδης Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 40. 16.30 41. 16.40 42. 16.50 43. 17.00 44. 17.10 45. 17.20 46. 17.30

Πάτρας Μ., Μπεσίρη Ε.*, Συκαράς Ν. Αισθητική και ολικές οδοντοστοιχίες. Φιλντίση Φ.*, Αλεκίδου Ο., Κρανιάς Ν. Ακινητοποίηση προσθίων δοντιών με τη χρήση ορθοδοντικού σύρματος και σύνθετης ρητίνης. Πολυμενάκου Μ., Καραΐνδρου Α.*, Γιαλεδάκη Κ. Στοματική κατάσταση μαθητών Α΄ Λυκείου Βάρης Αττικής. Ζαμπέλης Α.*, Γεωργιόπουλος Π. Το μήκος και η διάμετρος των εμφυτευμάτων, ως παράγοντες επιτυχίας. Καλαμάτας Β. Έγκλειστοι κυνόδοντες. Βασικές αρχές αντιμετώπισης και παρουσίαση κλινικών περιπτώσεων. Μπεσίρη Ε.*, Πέτρου Μ., Πάτρας Μ., Δουκουδάκης Σ. Αποκατάσταση κοιλοτήτων ΙΙης ομάδας με άμεση και έμμεση τεχνική. Αλεκίδου Ο.*, Φιλντίση Φ., Κρανιάς Ν. Ανασύσταση προσθίων δοντιών με σύνθετες ρητίνες με τη μέθοδο της μήτρας σιλικόνης. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

17.40

Παπασωτηρίου Α. Λύσεις περιοδοντικών προβλημάτων από τον οδοντίατρο.

18.00 18.20

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 3ο Κύριο Θέμα ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

19.00 Λειτουργία και διαχείριση του Οδοντιατρείου. Συντονιστής: Λαγουβάρδος Π. Συμμετέχουν: Μπιλάλης Ε. Παπαλέξης Ε.

20.30

ΣΥΖΗΤΗΣΗ


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Τοποθέτηση εμφυτεύματος και άμεσης προσθετικής αποκατάστασης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 14.00 - 16.00 ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 14.00 - 16.00 Διδάσκοντες: Λαμπρόπουλος Π., Μελακόπουλος Ι., Χούπης Κ.

Στο σεμινάριο γίνεται σύντομη παρουσίαση του πρωτοκόλλου τοποθέτησης εμφυτευμάτων τιτανίου, ζιρκονίου, καθώς και του σχεδίου θεραπείας της αποκατάστασης. Ακολουθεί επίδειξη τοποθέτησης εμφυτευμάτων και πρακτική άσκηση από τους εκπαιδευόμενους στην τοποθέτησή τους με κρημνό και συρραφή, καθώς και λήψη αποτυπωμάτων με δισκάρια ανοικτού και κλειστού τύπου. Η άσκηση θα γίνει σε ειδικά σχεδιασμένα Fantoms του συστήματος sky της Βredent. Η είσοδος είναι ελεύθερη, προσφορά της Εταιρείας: Μ. Βιτσαρόπουλος Α.Ε.

Λόγω του περιορισμένου αριθμού συμμετοχών, θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 15 Ιουλίου 2009.

Για προεγγραφές και πληροφορίες: Στοματολογική Εταιρεία της Ελλάδος Καλλιρρόης 17, 117 43 Αθήνα Τηλ: 210-92.14.325 (9-1) Fax: 210-92.14.204 E-mail: stomsoc@otenet.gr


Γενικές Πληροφορίες ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Μέλη της Στοματολογικής Εταιρείας της Ελλάδος:

50,00 €

Οδοντίατροι, μη μέλη της Εταιρείας:

60,00 €

Φοιτητές (με την επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας):

ΔΩΡΕΑΝ

Όλοι οι συγγραφείς οι οποίοι συμμετέχουν σε μία εργασία, θα πρέπει να έχουν εγγραφεί στο Συνέδριο (να έχουν καταβάλει το δικαίωμα συμμετοχής τους). Η είσοδος στην αίθουσα συνεδριάσεων θα επιτρέπεται μόνο με την επίδειξη της κονκάρδας του συνεδρίου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ Ο χρόνος ο οποίος διατίθεται για την παρουσίαση των ελεύθερων ανακοινώσεων είναι 10 λεπτά της ώρας, εκτός από τις εργασίες: 14, 15, 16, 17, 18 και 19, οι οποίες θα είναι οκτάλεπτες. Οι προβολές θα γίνονται μόνο μέσω Η/Υ (πρόγραμμα Power Point - Office 2003). Οι ομιλητές θα πρέπει να παραδίδουν το CD-ROM στον υπεύθυνο για την προβολή, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης κατά την οποία είναι προγραμματισμένη η παρουσίαση της εργασίας τους. Στο CD-ROΜ θα πρέπει να αναγράφονται το όνομα του ομιλητή, ο αριθμός της εργασίας και η ημέρα και ώρα της παρουσίασης. Παρακαλούνται οι ομιλητές για την τήρηση του προγραμματισμένου χρόνου, ώστε να υπάρξει ομαλή ροή του προγράμματος. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία του Συνεδρίου.

ΕΚΘΕΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου η έκθεση φαρμακευτικών και οδοντιατρικών προϊόντων, θα δώσει την ευκαιρία στους συναδέλφους να γνωρίσουν νέες τεχνολογίες και υλικά.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η Οργανωτική Επιτροπή του 46ου Ετήσιου Συνεδρίου εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της προς τους μεγάλους χορηγούς: Μ. Βιτσαρόπουλος Α.Ε. και GlaxoSmithKline, καθώς και προς όλες τις Εταιρείες που συμμετέχουν στην έκθεση φαρμακευτικών και οδοντιατρικών προϊόντων, οι οποίες με την οικονομική τους ενίσχυση συνέβαλαν στη διοργάνωση του Συνεδρίου.


Γενικές Πληροφορίες ΔΙΑΜΟΝΗ Από τα ξενοδοχεία με τα οποία ήρθε σε επικοινωνία η οργανωτική επιτροπή, προσφορά για το Συνέδριο έδωσαν τα παρακάτω με τις αντίστοιχες τιμές. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΡΓΟΥΣ

1. HOTEL AMALIA **** Μονόκλινο 110,00 € Δίκλινο 130,00 € Τρίκλινο 155,00 € Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται πρωινό. Τηλ: 210-60.72.000, 27520-24401 Fax: 210-60.72.135, 27520-24404 E-mail: info@amaliahotels.com Υπεύθυνη κρατήσεων: κα Σ. Ναρλή

1. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΥΚΗΝΑΙ Μονόκλινο 35,00 € με πρωινό Μονόκλινο 30,00 € χωρίς πρωινό Δίκλινο 50,00 € με πρωινό Δίκλινο 40,00 € χωρίς πρωινό Διαμέρισμα δύο δίκλινων δωματίων 90,00 € με πρωινό Διαμέρισμα δύο δίκλινων δωματίων 70,00 € χωρίς πρωινό Τηλ/Fax: 27510-29824

2. HOTEL REX *** Μονόκλινο 70,00 € Δίκλινο 90,00 € Τρίκλινο 110,00 € Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται πρωινό. Τηλ: 27520-26907, 26917 Fax: 27520-28106

2. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΑΘΕΑΤΟΝ Προσφορά διαμονής στον παραδοσιακό ξενώνα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, τιμή ανά άτομο 20€ - 25€ η διανυκτέρευση. Τηλ: 27520-21557

3. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΑΡΚ Μονόκλινο 35,00 € Δίκλινο 64,00 € Τρίκλινο 90,00 € Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται πρωινό. Τηλ: 27520-27428, 26717 Fax: 27520-27045 4. ELENA HOTEL Μονόκλινο 53,00 € με πρωινό Μονόκλινο 50,00 € χωρίς πρωινό Δίκλινο 74,00 € με πρωινό Δίκλινο 65,00 € χωρίς πρωινό Τρίκλινο 86,00 € με πρωινό Τρίκλινο 70,00 € χωρίς πρωινό Τηλ: 27520-23217, 21021 Fax: 27520-23888

Οι κρατήσεις των δωματίων θα γίνονται με απευθείας συνεννόηση των ενδιαφερομένων με το ξενοδοχείο, χωρίς τη μεσολάβηση της οργανωτικής επιτροπής ή τουριστικού πρακτορείου.


Dentatus ªÈÎÚ‹˜ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘, ÂÓÈ·›·˜ ηٷÛ΢‹˜ ÂÌÊ˘Ù‡̷ٷ, ȉ·ÓÈο ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛË Ô‰ÔÓÙÔÛÙÔȯÈÒÓ Û ÛÙÂÓ¤˜, ·ÔÚÚÔÊË̤Ó˜ ·ÎÚÔÏÔʛ˜ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ¤Ó· ÛÈÏÈÎÔÓÔ‡¯Ô ˘ÏÈÎfi ·Ó·ÁÔÌÒÛÂˆÓ Î·È ¯ˆÚ›˜ O ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘˜ Î·È ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· (copings).

DOME KEEPER IMPLANTS

ªÂÛÔÁ›ˆÓ 348, 153 41, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, ∞ı‹Ó·, ÙËÏ.: 210 6541 340, fax: 210 6541 618, internet address: www.vitsaropoulos.gr, e-mail: info@vitsaropoulos.gr


H καινοτόμος θεραπεία της τερηδόνας,

χωρίς τροχό!

Η Βλάβη Αρχόμενη τερηδόνα με ακτινογραφικό βάθος έως και το πρώτο τριτημόριο της οδοντίνης Μέχρι τώρα αντιμετωπιζόταν: 1. Με φθορίωση που δεν ήταν αποτελεσματική, ιδιαίτερα στο πιο προχωρημένο στάδιο 2. Με έμφραξη, με συνήθως μεγαλύτερη απώλεια οδοντικού ιστού απ’ όσο ήταν απαραίτητο.

Η θεραπεία

Διαπότιση της Τερηδόνας με ICON

Τώρα, πλέον, οι πρώιμες τερηδονικές αλλοιώσεις θεραπεύονται

Χωρίς πόνο, χωρίς αναισθησία, χωρίς τροχό, χωρίς απώλεια υγιούς οδοντικού ιστού ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Μ. ΒΙΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ A.E., Μεσογείων 348, 153 41 Αγ. Παρασκευή • Tηλ.: 210 6541340 • Fax: 210 6541618 www.vitsaropoulos.gr • e-mail: info@vitsaropoulos.gr

46o Etisio Synedrio Stomatologikis Etaireias Ellados  

46o Etisio Synedrio Stomatologikis Etaireias Ellados