Page 1

1 .ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Η εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (ΔΔ) σύμφωνα με το νόμο 3685/2008, άρθρο 9 γίνεται μέσα από τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) της Οδοντιατρικής Σχολής και σύμφωνα με το Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής. Άρθρο 9 1β: Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση ΔΔ έχουν οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της ΓΣΕΣ μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος ΜΔΕ. Πτυχιούχοι ισότιμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες μόνο εφόσον είναι κάτοχοι ΜΔΕ. Οι πτυχιούχοι της Οδοντιατρικής Σχολής, δίχως ΜΔΕ, μπορούν να εκπονήσουν ΔΔ, σύμφωνα με το Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής, εφόσον εγκριθεί η αίτηση τους από τη ΓΣΕΣ. Ο υποψήφιος διδάκτορας υποβάλλει αίτηση στη Γραμματεία της Οδοντιατρικής Σχολής, προσδιορίζοντας σε γενικές γραμμές το αντικείμενο της ΔΔ. Μαζί με την αίτηση συνυποβάλλονται: α) Αντίγραφο πτυχίου, β) Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου εφόσον υπάρχει, γ) Βιογραφικό σημείωμα (με αναφορά και σε τυχόν δημοσιεύσεις). Τα α, β και γ δικαιολογητικά, διαβιβάζονται στην Γραμματεία του Εργαστηρίου συνοδευόμενα με βεβαίωση της Γραμματείας της Σχολής για τη διαθεσιμότητα του επιβλέποντα, όσον αφορά στον αριθμό ΔΔ που δικαιούται να επιβλέψει, με παράλληλη κοινοποίηση στον επιβλέποντα. Μετά από έγγραφη έγκριση του Διευθυντή/τριας και της πλειοψηφίας των μελών ΔΕΠ του Εργαστηρίου, για την εκπόνηση της ΔΔ στον αντίστοιχο χώρο, η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται προς τον Τομέα με ευθύνη του επιβλέποντα και με γραπτή του εισήγηση για την προοπτική περάτωσης μέσα στα οριζόμενα χρονικά πλαίσια από τον κανονισμό και. την εξασφάλιση πόρων και τεχνογνωσίας στον αντίστοιχο χώρο Εργαστηρίου εκπόνησης της ΔΔ. Σε περίπτωση άρνησης της έγκρισης από τον Διευθυντή/τρια ή τα μέλη ΔΕΠ, αυτή αιτιολογείται και κατατίθεται στον Τομέα εντός 20 ημερών μαζί με την αίτηση και τα δικαιολογητικά του υποψηφίου. Στον Τομέα ορίζονται τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής και ο τίτλος της ΔΔ κ α ι κοινοποιούνται στην Γραμματεία για έγκριση από τη ΓΣΕΣ της Σχολής. Σε περίπτωση που θα συμμετέχουν στην Τριμελή Επιτροπή μέλη από άλλο Τομέα ή Τομείς, γίνεται αλληλογραφία μεταξύ των Τομέων, για την συμπλήρωση της Τριμελούς

1


Επιτροπής και τον ορισμό του τίτλου. Σ' αυτή την περίπτωση ο τίτλος της ΔΔ θα πρέπει να οριστεί μέσα σε 2 μήνες στον Τομέα και να κοινοποιηθεί στη Γραμματεία, προς έγκριση από τη ΓΣΕΣ. Ο τίτλος της διατριβής, ελέγχεται συμβουλευτικά από την Επιτροπή ΔΔ , πριν από την έγκριση από τη ΓΣΕΣ της Σχολής.

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΉΦΙΩΝ Δικαίωμα εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής έχουν: α) Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων/Σχολών Οδοντιατρικής της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων Τμημάτων/Σχολών της αλλοδαπής, β) Οι απόφοιτοι Τμημάτων συγγενούς με την Οδοντιατρική γνωστικού αντικειμένου ή άλλων Τμημάτων των Θετικών Επιστημών, της ημεδαπής ή αλλοδαπής, οι οποίοι κατέχουν συναφές ΜΔΕ. Οι απόφοιτοι θα πρέπει να συνεργάζονται αποδεδειγμένα με την Οδοντιατρική Σχολή (έγγραφη βεβαίωση του μέλους ΔΕΠ που συνεργάζονται) και να έχουν δημοσιεύσει τουλάχιστον 2 επιστημονικές εργασίες, σχετικές με το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούν, γ) Οι απόφοιτοι των ανωτέρω Τμημάτων (παρ.Β) οι οποίοι δεν κατέχουν ΜΔΕ της Σχολής προέλευσης τους, εφόσον έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής μας, δ) Οι πτυχιούχοι όλων των υπολοίπων Τμημάτων/Σχολών ΑΕΙ, ΤΕΙ, Λ.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ισότιμων Σχολών μόνο εφόσον έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τα IΙΜΣ της Σχολής μας και ε) Κατ' εξαίρεση μετά από απόφαση τη ΓΣΕΣ οι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ., οι μεταπτυχιακοί φοιτητές χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων μέσω της EE σχετικών με το θέμα της ΔΔ τους και οι υπότροφοι διακρατικών συμφωνιών και άλλων, μπορούν να εκπονήσουν ΔΔ ως υπεράριθμοι. Η κατάθεση ή βεβαίωση των απαιτούμενων στοιχείων για τους υποψήφιους, των περιπτώσεων β, γ, δ, ε γίνεται ταυτόχρονα (συνημμένα), με την υποβολή της αίτησης εκπόνησης Διατριβής στη Γραμματεία της Σχολής. Σύμφωνα με το νόμο 3685/2008 άρθρο 9, ο υποψήφιος διδάκτορας έχει υποχρέωση εφόσον του ζητηθεί, να προσφέρει εκπαιδευτικές υπηρεσίες στη Σχολή, στην οποία εκπονεί τη διατριβή του, σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

3. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η χρονική διάρκεια εκπόνησης της Διατριβής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 3 ημερολογιακά έτη, από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής

2


επιτροπής, σύμφωνα με το Ν. 3685/2008 (άρθρο 9), για τους κατέχοντες ΜΔΕ και όχι μεγαλύτερη από 5 ημερολογιακά έτη σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Οδοντιατρικής Σχολής. Εφόσον ο υποψήφιος γίνει δεκτός από τη ΓΣΕΣ δίχως ΜΔΕ, η χρονική διάρκεια της ΔΔ είναι 4 έτη (Ν. 3685/2008, άρθρο 9). Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος υποχρεούται εκ του νόμου να παρακολουθήσει τον κύκλο μαθημάτων που θα ορισθεί από τη ΓΣΕΣ στο πλαίσιο του ΠΜΣ, για υποψήφιους Διδάκτορες. Το όριο αποπεράτωσης δυνατόν να παραταθεί για δύο εξάμηνα το μέγιστο, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Οδοντιατρικής Σχολής, ύστερα από αίτηση του υποψηφίου, η οποία εγκρίνεται από το Δ.Σ. της Σχολής. Η προφορική δοκιμασία γίνεται εντός εξαμήνου, το αργότερο, από τον ορισμό της επταμελούς επιτροπής.

4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΟΝΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΑΝΑ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ α) Ο αριθμός των υπό εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών σε κάθε Εργαστήριο εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των μελών ΔΕΠ που ανήκουν στο Εργαστήριο. Καλό θα είναι όλα τα μέλη ΔΕΠ, που δικαιούνται εκ του νόμου, να αναλαμβάνουν την επίβλεψη ΔΔ. β) Κάθε μέλος ΔΕΠ από τις βαθμίδες καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και επίκουρου καθηγητή, μπορεί εκ του νόμου 3685/2008, άρθρο 9 να επιβλέπει μέχρι πέντε (5) το πολύ διδάκτορες. γ) Μέλη ΔΕΠ με πρώτο και δεύτερο βαθμό συγγένειας με τον υποψήφιο, δεν συμμετέχουν στη Τριμελή Επιτροπή. δ) Σε περίπτωση που η ΔΔ έχει εργαστηριακή μεθοδολογία που εκτελείται σε κάποιο Εργαστήριο, θα πρέπει στην Τριμελή Επιτροπή να συμμετέχει και ένα μέλος ΔΕΠ από τον αντίστοιχο Εργαστηριακό Τομέα. Αντίστοιχα για τις διατριβές οι οποίες εκπονούνται σε Εργαστηριακό Τομέα και θα πρέπει να συμμετέχει μέλος ΔΕΠ από τις κλινικές. ε) Εφόσον υπάρχει η σχετική τεχνογνωσία στη Σχολή, στην Τριμελή Επιτροπή συνιστάται να συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ της Σχολής μας, που ασχολούνται με το αντικείμενο. Η διατμηματική και διαπανεπιστημιακή συνεργασία ενθαρρύνονται πάντοτε, όταν τηρούνται οι κανόνες που διέπουν την έρευνα. στ) Τα Εργαστήρια της Σχολής τηρούν αρχείο Διατριβών, στο οποίο καταγράφονται αναλυτικά το ονοματεπώνυμο των υποψηφίων διδακτόρων και οι ημερομηνίες της

3


αρχικής αίτησης τους, της συγκρότησης της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, του ορισμού του θέματος με τον τίτλο του, και των διαδοχικών εκθέσεων προόδου. 5. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΙΙΗΣ α) Σύμφωνα με το νόμο 3685/2008, άρθρο 9, για κάθε υποψήφιο διδάκτορα ορίζεται από τη ΓΣΕΣ τριμελής συμβουλευτική επιτροπή για την επίβλεψη και καθοδήγηση του υποψηφίου, στην οποία μετέχουν ένα (1) μέλος ΔΕΠ του οικείου Τμήματος της βαθμίδας του καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου, ως επιβλέπων, και άλλα δύο (2) μέλη, τα οποία μπορεί να είναι του ιδίου ή άλλου Τμήματος του ιδίου ή άλλου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές ΑΕΙ, καθηγητές ΑΣΕΙ ή ΕΠ των ΤΕΙ και της ΑΣΠΑΙΤΕ ή ερευνητές των βαθμίδων Α'´ô αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτή, στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπονεί τη διατριβή του. β) Η Τριμελής Επιτροπή σε συνεργασία με τον υποψήφιο καθορίζει το θέμα της ΔΔ εντός 2 μηνών από τον ορισμό της και τον ανακοινώνει στη Γ.Σ του Τομέα και δια της Επιτροπής Διδακτορικών Διατριβών στη Σχολή. Η Τριμελής Επιτροπή επιδίδει στον υποψήφιο τον εσωτερικό κανονισμό της Σχολής και οδηγίες ως προς τη συγγραφή και σε συνεργασία μαζί του, υποβάλλει έκθεση πρωτοτυπίας και σκοπιμότητας και ερευνητικό πρωτόκολλο της ΔΔ, σύμφωνα με το πρότυπο που επισυνάπτεται στις σελ. 10-14. γ) Ο τίτλος της Διατριβής θα πρέπει να αναδεικνύει το στόχο, να είναι σύντομος, σαφής, κατατοπιστικός και εάν είναι δυνατόν χωρίς ξενόγλωσσα στοιχεία και συντομογραφίες. Εάν υπάρχει υπότιτλος να διατυπώνεται με λιγότερες από τον τίτλο λέξεις. Ο τίτλος και οι τριμελής επιτροπή είναι σε διαύγεια. δ) Η Τριμελής Επιτροπή, παράλληλα με την κατάθεση του τίτλου της έκθεσης πρωτοτυπίας και σκοπιμότητας της ΔΔ, θα πρέπει να την υποβάλλει στις περιπτώσεις όπου απαιτείται, στην Επιτροπή Βιοηθικής και Δεοντολογίας της Οδοντιατρικής Σχολής για την έγκριση, με ευθύνη του Επιβλέποντα. Για μελέτες που αφορούν σε πειραματόζωα, απαιτείται έγκριση από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής. Η παραπάνω προϋπόθεση της ΔΔ, εξετάζεται από την Επιτροπή ΔΔ. ε) Η ΔΔ εκπονείται αποκλειστικά και μόνο σε πανεπιστημιακές κλινικές/εργαστήρια με δυνατότητα χρησιμοποίησης στοιχείων και από κρατικές κλινικές/εργαστήρια ή ερευνητικά ιδρύματα. 4


στ) Εφόσον κατά την εκπόνηση της ΔΔ υπάρχει συνεργασία του υποψηφίου με επιστημονικά κέντρα εξωτερικού ή εσωτερικού, όπως Πανεπιστήμια, Νοσοκομεία ή Ερευνητικά ιδρύματα, Δημόσια Ερευνητικά κέντρα, και κυρίως όταν ο υποψήφιος προτίθεται να χρησιμοποιήσει υλικό ή μεθοδολογία, αυτό θα πρέπει να πιστοποιείται από το αντίστοιχο κέντρο με έγγραφο. Επίσης, στην περίπτωση αυτή ο Επιβλέπων και τα άλλα δύο μέλη της Τριμελούς Επιτροπής οφείλουν να βεβαιώσουν εγγράφως ότι, αυτά τα στοιχεία αποτελούν μέρος της ΔΔ. Τα παραπάνω, όπως και το Κέντρο προέλευσης, θα αναφέρονται και στην τελική εκτύπωση της ΔΔ. ζ) Ο υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλλει, μετά τον ορισμό του θέματος από τη Γ.Σ. της Σχολής και πριν τη λήξη του 1ου έτους εκπόνησης της ΔΔ, μονογραφία-ανασκόπηση σχετική με το θέμα της ΔΔ, τουλάχιστον 20 σελίδων, συνοδευόμενη από πρόσφατη βιβλιογραφία. η) Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της Οδοντιατρικής Σχολής, από την τριμελή επιτροπή υποβάλλεται ετήσια έκθεση προόδου (1η, 2η, 3η κ.λ.π), στον Τομέα, που κοινοποιείται στη Γραμματεία της Σχολής και ελέγχεται από την Επιτροπή ΔΔ. Με την έκθεση πρέπει να βεβαιώνεται η ενεργός συμμετοχή του υποψηφίου στις διαδικασίες εκπόνησης της Διατριβής (πειραματικό μέρος, συλλογή βιβλιογραφίας, μερική εξαγωγή συμπερασμάτων, στατιστική επεξεργασία ευρημάτων) και να αναφέρονται τυχόν δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις. Η Επιτροπή ΔΔ θεωρεί ότι θα πρέπει ο υποψήφιος να παρουσιάζει την ετήσια πρόοδο του στα μέλη του Εργαστηρίου όπου εκπονείται η ΔΔ. Επίσης η επιτροπή ΔΔ έχει ζητήσει με έγγραφο της (υπ' αριθμ. Α3544/24-2-06) από τους κ.κ. Διευθυντές/τριες των Τομέων, ο Επιβλέπων να παρουσιάζει την πρόοδο του υποψηφίου παρά πολύ συνοπτικά στο Τομέα, όταν συζητείται προς έγκριση της. θ) Ο υποψήφιος διδάκτορας θα πρέπει να εργάζεται υπό την καθοδήγηση και ευθύνη του Επιβλέποντος και να τηρεί αρχείο των εργασιών του όπως και ο Επιβλέπων οφείλει να έχει πιστό αντίγραφο του αρχείου. Στο αρχείο του κάθε υποψηφίου θα περιλαμβάνονται: 1) Οι φάκελοι των ασθενών/μαρτύρων (ή ζώων, σε περίπτωση αντίστοιχης πειραματικής μελέτης) με την καταγραφή των δεδομένων από τους οποίους προκύπτουν τα αποτελέσματα της διατριβής. 2) Τα αποτελέσματα των μετρήσεων που έχουν διεξαχθεί (καταστάσεις υπογεγραμμένες από τους υπεύθυνους των εργαστηρίων όπου έγιναν οι μετρήσεις) 3) Η έγκριση από την Επιτροπή Βιοηθικής (όπου αυτή απαιτείται)

5


4) Άλλα έγγραφα που αφορούν στη διατριβή (χρηματοδότηση, ετήσιοι πρόοδοι, αιτήσεις παράτασης και συγκρότησης επταμελούς εξεταστικής επιτροπής, κ.ά.). 5) Δημοσιεύσεις που προκύπτουν από τη διατριβή (περιλήψεις που υποβλήθηκαν και ανακοινώθηκαν, πλήρεις δημοσιεύσεις που υποβλήθηκαν και έγιναν δεκτές, κ.ά.). Τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, καθώς και η Διοίκηση της Σχολής μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση στα παραπάνω έγγραφα, αν αυτό κριθεί απαραίτητο. ι) Σε περίπτωση μετακίνησης του Επιβλέποντος σε άλλη Κλινική/Εργαστήριο, η διατριβή τον ακολουθεί υποχρεωτικά. κ) Με την περάτωση της Διατριβής και πριν την παρουσίαση της ΔΔ, ο υποψήφιος πρέπει να έχει μία τουλάχιστον εργασία πλήρη (όχι περίληψη) από τη ΔΔ, δημοσιευμένη σε Διεθνές περιοδικό με δείκτη εμβέλειας (IF). Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι πρώτος συγγραφέας. Εφόσον κριθεί ότι έχει ολοκληρωθεί το επιστημονικό έργο και η συγγραφή της Διατριβής, η Τριμελής Επιτροπή, με ευθύνη του Επιβλέποντα για την προϋπόθεση της δημοσίευσης των επιστημονικών εργασιών, που προέκυψαν από τη ΔΔ, ζητά τον ορισμό της Επταμελούς εξεταστικής Επιτροπής από τη Γ.Σ. της Σχολής. Στην Επταμελή Επιτροπή δεν μπορούν να συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ με συγγένεια 1ου και 2ου βαθμού με τον υποψήφιο. κα) Όταν διαπιστωθεί απροθυμία του υποψηφίου, αδικαιολόγητη καθυστέρηση ή προκύψουν άλλοι λόγοι, η Τριμελής Επιτροπή αιτείται τη διακοπή της ΔΔ, με έγγραφο της προς τη Δ.Σ. της Σχολής, δια του Τομέα. Η διατριβή διακόπτεται, επίσης και μετά από αίτηση του υποψηφίου. κβ) Τα έντυπα αλληλογραφίας της Τριμελούς Επιτροπής προς τις Κλινικές ή τα Εργαστήρια, τους Τομείς και τη Σχολή, τα οποία είναι τυποποιημένα για όλα τα στάδια εκπόνησης της Διατριβής. Υποδείγματα αποστέλλονται στις Γραμματείες των Τομέων, Κλινικών και Εργαστηρίων από την Επιτροπή Διατριβών.

6. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΓΤΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ. α) Δομή. Για το ομοιόμορφο του τρόπου συγγραφής, σε ότι αφορά τις βιβλιογραφικές αναφορές προτείνεται να ακολουθούνται οι οδηγίες σύμφωνα με το σύστημα Βανκούβερ, οι οποίες αναγράφονται στο δικτυακό τόπο http:/www.iatrotek.org, όπου αναφέρονται ενιαίες οδηγίες συγγραφής για βιοϊατρικά περιοδικά. Η έκδοση μπορεί να γίνεται είτε με τη μέθοδο της εκτύπωσης είτε με φωτοαντιγραφική παραγωγή, σε δύο όψεις, εφ’ όσον βέβαια πληρούνται οι όροι της καλαισθησίας του

6


κειμένου και της ευκρίνειας των σχημάτων, διαγραμμάτων, εικόνων, ακτινογραφιών κ.λ.π. β) Εξώφυλλο. Στο εξώφυλλο θα αναφέρονται, στο άνω μέρος, η Σχολή, ο Τομέας, η Κλινική ή το Εργαστήριο με το Διευθυντή/τρια, το Πανεπιστημιακό Έτος και ο αριθμός της Διατριβής. Ακολουθούν ο τίτλος της Διατριβής, το όνομα και η ιδιότητα του συγγραφέα και ο χαρακτηρισμός ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. Στο κάτω μέρος αναγράφονται ο τόπος και ο χρόνος κατάθεσης της. Τα ίδια επαναλαμβάνονται στο εσώφυλλο, στη δεύτερη σελίδα του οποίου αναφέρονται τα ονόματα και η βαθμίδα των μελών της Τριμελούς και της Επταμελούς Επιτροπής, κατά σειρά, διαχωρισμένα μεταξύ τους και με πρώτο το όνομα του Επιβλέποντος. γ) Η Εκτύπωση της Διατριβής γίνεται μετά από άδεια, κατόπιν ελέγχου των δοκιμίων και του τελικού κειμένου, από την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή. Η οριστική εκτύπωση της ΔΔ γίνεται μετά από την επιτυχή προφορική δοκιμασία και τις τυχόν προτάσεις για βελτιώσεις ή διορθώσεις από την Επταμελή εξεταστική Επιτροπή. δ) Ανάτυπα διατριβής. Ο υποψήφιος καταθέτει, με έγγραφο του στη Γραμματεία της Σχολής 22 ανάτυπα της διατριβής του, τα οποία διανέμονται ως εξής: 2 για τη Γραμματεία, 7 για την Επταμελή Επιτροπή, 3 για τις βιβλιοθήκες των Τομέων, 1 για τη Βιβλιοθήκη της Οδοντιατρικής Σχολής, 1 για την Κεντρική βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, και 1 στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Η Γραμματεία αναλαμβάνει τη διανομή των ανατύπων (Γραμματεία, Επταμελή Επιτροπή, Τομείς, Βιβλιοθήκη της Οδοντιατρικής), τα υπόλοιπα αποστέλλονται με ευθύνη του υποψηφίου. 7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ Η προφορική δοκιμασία και η τελική κρίση των υποψηφίων γίνεται επί του δοκιμίου δημόσια, από την Επταμελή Επιτροπή ενώπιον των μελών της Γ.Σ του Τομέως, όπου εκπονήθηκε η Διατριβή. Η Επταμελής εξεταστική Επιτροπή αποτελείται από τα μέλη της Τριμελούς συμβουλευτικής Επιτροπής και από άλλα τέσσερα μέλη που ορίζονται από τη ΓΣΕΣ της Σχολής και από τα 4 μέλη τα 2 (2) τουλάχιστον πρέπει να είναι μέλη ΔΕΠ από το οικείο Τμήμα. Τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής μπορεί να είναι Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές ΑΕΙ, καθηγητές ΑΣΕΙ ή ΕΠ των ΤΕΙ και της ΑΣΠΑΙΤΕ ή ερευνητές των βαθμίδων Α'´ô αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. (νόμος 3685/2008, άρθρο 9 ) .

7


Τα μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτή, στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπόνησε τη διατριβή του. Η επταμελής επιτροπή είναι στη διαύγεια και η ημερομηνία κρίσης ανακοινώνεται στη διαύγεια 4 τουλάχιστον ημέρες πριν. Η επταμελής επιτροπή κρίνει το πρωτότυπο της διατριβής και κατά πόσον αυτή αποτελεί συμβολή στην επιστήμη. Ο χρόνος της παρουσίασης της ΔΔ από τον υποψήφιο προσδιορίζεται από τον Τομέα. Εν συνεχεία, τα μέλη της Επταμελούς εξεταστικής Επιτροπής, καθώς και τα μέλη της Γ.Σ του Τομέα, υποβάλλουν ερωτήσεις προς τον υποψήφιο. Η δοκιμασία συνίσταται σε προφορική ανάπτυξη της διατριβής. Διαφάνειες ή άλλα απεικονιστικά βοηθήματα επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν σε περιορισμένο αριθμό με σκοπό να γίνουν κατανοητά ορισμένα αποτελέσματα της Διατριβής (γραφικές παραστάσεις, σχήματα κ.λπ.). Η παρουσίαση της ΔΔ γίνεται δημόσια ενώπιον της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία συνεδριάζει κατ' ιδίαν και βαθμολογεί τον υποψήφιο, συνεκτιμώντας την παρουσίαση και συγγραφή, με άριστα, λίαν καλώς, καλώς και ανακοινώνει την απόφαση της στον υποψήφιο και στη Γ.Σ του Τομέα. Η επίσημη αναγόρευση των διδακτόρων της Σχολής γίνεται σε ειδική τελετή παρουσία της Γ.Σ.Ε.Σ. Σύμφωνα με το νόμο 3685/2008, άρθρο 9, ο υποψήφιος θα πρέπει να πάρει 5 θετικές ψήφους, για να περάσει τη προφορική δοκιμασία επιτυχώς.

8. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ α) Αντικατάσταση μέλους της Τριμελούς Επιτροπής επιτρέπεται να γίνει κατά τη διάρκεια εκπόνησης της ΔΔ εφόσον υπάρχουν ουσιαστικοί λόγοι. β) Εάν κατά τη διάρκεια εκπόνησης της ΔΔ χρειαστεί να γίνει αντικατάσταση του Επιβλέποντος, η εκπόνηση της Διατριβής συνεχίζεται κανονικά και ένα εκ των άλλων δύο μελών της Τριμελούς Επιτροπής αναλαμβάνει την επίβλεψη. Τότε η Τριμελής Επιτροπή συμπληρώνεται με ένα νέο μέλος. γ) Βελτίωση τίτλου επιτρέπεται ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση της Τριμελούς Επιτροπής. δ) Αλλαγή τίτλου σημαίνει στην ουσία αλλαγή θέματος και περιεχομένου, συνεπάγεται την εκπόνηση νέας διαδικασίας εκπόνησης ΔΔ.

8


ε) Σύμφωνα με το νόμο 3685/2008, άρθρο 9, με απόφαση της ΓΣΕΣ ορίζεται η γλώσσα της συγγραφής της ΔΔ. στ) Θέματα που δεν προβλέπονται από τον παρόντα εσωτερικό κανονισμό ρυθμίζονται από τη ΓΣΕΣ. Ο κανονισμός αυτός για την εκπόνηση ΔΔ μπορεί να αναθεωρείται ανά διετία κατά το μήνα Μάϊο. Ο Πρόεδρος της Σχολής αναθέτει στην Επιτροπή Διδακτορικών Διατριβών την υποβολή των προτάσεων-εισηγήσεων στη ΓΣΕΣ της Σχολής για τυχόν τροποποιήσεις.

   

9


Έκθεση πρωτοτυπίας και σκοπιμότητας διδακτορικής  διατριβής  Τμήμα 1: Ταυτότητα μελέτης.

Τίτλος. 2. Ταυτότητα υποψηφίου και συμβουλευτικής επιτροπής. 2.1. Ονοματεπώνυμο και υπογραφή υποψηφίου. 2.2. Ονοματεπώνυμο και υπογραφή επιβλέποντος. 2.3. Ονοματεπώνυμο και υπογραφή μέλους τριμελούς. 2.4. Ονοματεπώνυμο και υπογραφή μέλους τριμελούς.

Τμήμα 2: Ερευνητική υπόθεση και επιστημονική βάση. 3. Υπόθεση (-εις) που πρόκειται να ελεγχθεί (-ουν). 4. Επιστημονική βάση της προτεινόμενης διατριβής. 4.1. Ανάλυση εννοιών που αφορούν στην υπόθεση που πρόκειται να ελεγχθεί. Η περιγραφή πρέπει να γίνεται σε τόση έκταση, ώστε να είναι κατανοητή από επιστήμονες και ερευνητές που γνωρίζουν το επιστημονικό πεδίο, αλλά δεν θεωρείται απαραίτητο ότι έχουν εμβαθύνει στο ιδιαίτερο αντικείμενο του προτεινόμενου ερευνητικού έργου. 4.2. Σκοπιμότητα. Γιατί είναι απαραίτητη η εκπόνηση της διατριβής (βιβλιογραφική τεκμηρίωση); Είναι η πρώτη μελέτη που γίνεται σε αυτό το θέμα; Αν όχι, πώς σχεδιάζουν οι συγγραφείς να βελτιώσουν τις προϋπάρχουσες μελέτες; 4.3. Σπουδαιότητα. Ποια είναι η σημασία της απόρριψης ή της αποδοχής της ερευνητικής υπόθεσης

10


(βιβλιογραφική τεκμηρίωση)? Πως αποκτούμενη γνώση από την ολοκλήρωση της διατριβής προωθεί την υπάρχουσα γνώ ντική έρευνα στο συγκεκριμένο χώρο? Τμήμα 3: Μεθοδολογία 5. Μεθοδολογία. 5.1. Τύπος μελέτης. 5.2. Δικαιολόγηση της επιλογής του τύπου της μελέτης, με αναφορά στους περιορισμούς που αυτή συνεπάγεται. 5.3. Τόπος διεξαγωγής μελέτης. 5.4. Συμμετέχοντες ερευνητές Κύριος ερευνητής, επιπρόσθετοι ερευνητές. 5.5. Κριτήρια επιλογής του προς μελέτη πληθυσμοί. Ομάδες μελέτης. 5.6. Περιγραφή της παρέμβασης. (Εφαρμόζεται σε μελέτες παρέμβασης). 5.7. Περιγραφή των μετρούμενων παραμέτρων. (Εφαρμόζεται σε μελέτες παρατήρησης. 5.8. Περιγραφή των μεθόδων μέτρησης που θα χρησιμοποιηθούν. 5.9. Αποτελέσματα έκβασης. Πρωτεύοντα και δευτερεύοντα. 5.10. Προγραμματισμένη ανάλυση υποομάδων. 5.11. Πώς θα γίνει η καταγραφή των δεδομένων και από ποιόν; 5.12. Υπάρχει έγκριση από την Επιτροπή Βιοηθικής;

11


5.13. Περιγραφή των στατιστικών μεθόδων που θα εφαρμοσθούν για την εκτίμηση των πρωτευόντων και δευτερευόντων αποτελεσμάτων έκβασης. 5.14. Τεκμηρίωση καταλληλότητας των στατιστικών δοκιμασιών που θα χρησιμοποιηθούν. 5.15. Υπολογισμός μεγέθους δείγματος. Τμήμα 4: Δυνατότητες πραγματοποίησης. 6. Δυνατότητα πραγματοποίησης της υπό εκπόνηση διατριβής 6.1. Προβλεπόμενος χρόνος εκπόνησης της διατριβής με βάση τον διαθέσιμο αριθμό περιστατικών. 6.2. Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της διατριβής. 6.3. Χρηματοδότηση που απαιτείται και πηγή αυτής.

Τμήμα 5: Στρατηγική δημοσιεύσεων και βιβλιογραφία. Βιβλιογραφία Μορφοποίηση, όπως προτείνεται παραπάνω (Vancouver)

12

didaktorika  

didaktorika-kanonismos

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you