Page 1

dentista magazine voor het tandheelkundig team

2013 | 5

Endodontale diagnostiek

Ben ik bekwaam?

Tandarts geriatrie

Werken met de loepbril


DENTAL STAND ALONE

Behandelconcepten

Bespaar op overbodig leidingwerk en investeer in kwaliteit

Dental Stand Alone biedt een flexibele opstelling voor links- of rechtshandig bedieningsgemak. Door het veilige, geïntegreerde spraywatersysteem is legionellabesmetting uitgesloten.

Praktijken die kiezen voor DSA zijn verlost van onnodige bouwkundige aanpassingen. Geen tijdrovend en kostbaar hak- en breekwerk meer nodig. Alléén DSA heeft aan één stopcontact voldoende.

Vele tevreden tandartsen en mondhygiënisten ervaren dagelijks in hun praktijk de toegevoegde waarde van DSA. DSA De nieuwe praktijknorm voor professionals

Kijk op onze geheel vernieuwde website: www.dental.nl, of bel (030) 603 63 24 voor een afspraak. U bent van harte welkom.


LESS IS MORE De nieuwe DSA catalogus is uit. Een volledig aanbod voor een complete praktijkinrichting. Vraag hem aan en bespaar op leidingen, niet op kwaliteit.

Dental International BV The Inventors of DSA庐 Dental Stand Alone Edisonbaan 13 路 3439 MN Nieuwegein (030) 603 63 24 路 www.dental.nl


®

Enjoy the journey. Love the result.

Het TF Adaptive vijl design is gebaseerd op ons klinisch geteste Twisted File technologie. Dat betekent dat de vijl in vorm is getorsadeerd voor een verbeterde duurzaamheid. Het heeft de R-Phase Technologie voor verbeterde flexibiliteit van de vijl en zorgt voor een buitengewone verwijdering van het debris. De TF Adaptive vijlen en de Adaptive Motion Technologie geeft u het beste van twee werelden:

Roterend als u dat wilt, Reciprocerend als u dat nodig hebt. DE ADAPTIVE MOTION TECHNOLOGIE

600º 0º

Roterend: Richting van de vijl als geen druk wordt uitgeoefend: 600º rechtsom en 0º linksom.

370º 50º

Reciprocerend: 370º rechtsom en tot 50º linksom wanneer druk wordt uitgeoefend.

tfadaptive.com

De Elements Motor: 6 instellingen – verschaft aanbevolen instellingen voor TF Adaptive, K3/K3XF, TF, LightSpeed, M4 en een eigen instelling.

Jan Steffens Manager Benelux SybronEndo Email: Jan.Steffens@sybrondental.com SybronEndo Europe Basicweg 20, 3821 BR Amersfoort, The Netherlands Tel +31 33 453 61 80 Fax +31 33 453 61 53 customer.endo@sybrondental.com


dentista| Colofon Tandarts

Mondhygiënist

Assistent

dentista| Redactioneel

Praktijkmanager

Tandarts

Mondhygiënist

Assistent

Praktijkmanager

ZIE PAG. 5 ZIE PAG. 5

ZIE PAG. 5

Dentista is een uitgave van Dentista Media en verschijnt 6 keer per jaar.

Redactie Ilko Alink, Joan Koele, Lies Ligtvoet

dentista Redactieadres

Dentista Media, De Vlasakkers 8, 7437 CL Bathmen Tandarts Contact: Ilko Alink, ilko@dentista-magazine.nl,

Mondhygiënist

Assistent

Praktijkmanager

Cijfers en letters dentista

Terwijl zo’n beetje de hele sector richting 2014 meer Tandartssteeds Mondhygiënist in de ban lijkt te komen van het kostenonderzoek van de Nza

06 - 267 060 67

en vooral de gevolgen hiervan op de aankomende tarieven,

Internet www.dentista-magazine.nl

wordt er in deze vijfde uitgave van Dentista ook het nodige

Twitter: @dentistamag

gecijferd. Vijftigduizend vierenzestig euro (maximale premie-inkomen 2012), zes milimeter (pockets), driehonderd

Aan dit nummer werkten mee Anna Berends van Loenen, Marthijn Verboom, Marta Ilik,

dertig (vierkante meter praktijk) en drieënnegentig procent

Lieneke Steverink-Jorna, Astrid Elzink, Mayette Tenthof, Hero

(noemt ergonomie het grootste voordeel van loepbril). Om

Abdulla, Frank Andriessen, David Rijkens, Rolf van Mierlo,

maar een aantal te noemen.

Lies van Wegen, Corné de Bruijn, Ellen van Bruggen, Carlos Aznar Portoles, Jacqueline Bos-Huizer, F.W. Bolderman,

Hoewel cijfers en (kleine) lettertjes ook binnen de mond-

Tandartspraktijk Sanadens, Erwin van Leeuwen, Gijs-Jan van

zorg onvermijdelijk meer plaats opeisen, is dit gelukkig nog

der Schoot, Dent10 tandheelkundig centrum, Wouter Bruinink,

steeds niet waar het voor de mensen in de praktijk ècht om

Vincent Guicherit, Jacqueline Bos, Florine Bolderman, William Penn, Gerrit Dijkstra, Eric van der Winden.

draait. Anders was je in plaats van zorgverlener wel boek-

Fotografie: Levin den Boer.

houder geworden. Binnen de tandheelkunde draait het uiteindelijk nog steeds vooral om mensen: de patiënten en het

Vormgeving

tandheelkundig team. De beste zorg, tevreden mondgezon-

LDB Production, Levin den Boer

de patiënten en een professioneel en collegiaal team dat in Abonneren

nauwe samenwerking het beste uit zichzelf haalt. Dat is wat

Dentista wordt in gecontroleerde verspreiding toegezonden aan tandarts- en mondhygiënistenpraktijken in Nederland.

het werk in de praktijk zo leuk maakt en de allergrootste

Een vast abonnement kost € 42,50 (incl. btw) per jaar.

bevrediging geeft. En dan zijn de noodzakelijke cijfers, hoe

Voor abonneren: www.dentista-magazine.nl

belangrijk ook, uiteindelijk maar bijzaak.

Adreswijzigingen

En daarom richten wij ons ook in deze editie van Dentista

Per e-mail: info@dentista-magazine.nl.

weer volledig op waar het werkelijk om gaat: de mensen en

Vermeld zowel je oude als nieuwe adres.

het werk binnen de praktijk. Met vaste aandacht voor de

Adverteren

veelgevraagde onderwerpen parodontologie en implantolo-

Joan Koele, joan@dentista-magazine.nl,

gie. En een nieuwe columnist: Lies van Wegen, die afgelopen

06 – 477 859 78

jaar is gekozen tot assistent van het jaar. Goede herfst gewenst!

Marketing Ilko Alink, ilko@dentista-magazine.nl,

Ilko Alink Joan Koele Lies Ligtvoet

06 – 267 060 67

Druk Ten Brink BV, Meppel

dentista

Tandarts

Mondhygiënist

Assistent

Praktijkmanager

©2013 Dentista Media. Niets in deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van Dentista Media of andere auteursrechthebbenden. Dentista Media kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid en volledigheid van alle in deze uitgave opgenomen teksten en beelden.

dentista dentista| 5 Tandarts

Mondhygiënist

Assistent

Tandarts

Praktijkmanager

Mondhygiënist

Assistent

Dentista is een interactief magazine

Praktijkmanager

Download de gratis Layar App

Scan de pagina’s met het Layar logo

Ontdek de interactieve inhoud

Assist


dentista| Inhoud Tandarts

Tandarts

dentista 5

dentista

MondhygiĂŤnist

Assistent

Praktijkmanager

MondhygiĂŤnist

Assistent

Praktijkmanager

8 12

22

38

26

64


Inhoud Tandarts Geriatrie

Eenvoudige behandelingen bij complexe patiënten 8

De kunst van de endodontale diagnostiek 12 Wat iedere assistent moet weten Wanneer ben ik bekwaam?

19

De praktijkmanager Is de spil van de praktijk

26

Ergonomisch werken Met de loepbril

32

Een onbezorgde oude dag Voor de tandarts ondernemer

40

Johnny Joker Maakt tandenpoetsen leuk

47

En verder Voorwoord 5 Column Marta 17 Implantologie 22 Play 31 Column Lieneke 37 Team in beeld 38 Column Lies 45 Design in beeld 50

dentista

Hygiëne 53 Column Astrid 55 De praktijkmanager 56 Parodontologie 58 Ondernemen 61 Financieel 64 Product 67 Quiz 74

Tandarts

Mondhygiënist

Assistent

Praktijkmanager


Tandarts geriatrie Eenvoudige behandelingen bij complexe patiënten Onder invloed van de vergrijzing neemt het aantal mensen in verzorgings- en verpleeghuizen toe. Goede mondzorg voor ouderen wordt dan ook steeds belangrijker. De tandarts geriatrie is hierbij de specialist bij uitstek. Twee van hen vertellen over hun werk en de stand in ouderenmondzorgland. “Er is nog veel te doen maar we zijn op de goede weg”. Ilko Alink

D

oor de verbeterde mondzorg in de afgelopen decennia behouden steeds meer ouderen tot op hoge leeftijd hun eigen gebit. Een combinatie van eigen elementen, implantaten en geavanceerde prothetische constructies maakt structurele mondzorg voor deze groep noodzakelijk. Slijmvliesafwijkingen, systeemziekten en medicijngebruik maken ouderen nog eens extra gevoelig voor mondproblemen. Naarmate ouderen afhankelijker worden van zorgvoorzieningen, wordt goede zelfzorg in de mond steeds moeilijker. Dit terwijl de moeilijkheidsgraad van deze zelfzorg dan vaak juist toeneemt. Veel kwetsbare ouderen, zeker zij die verblijven in zorginstellingen, worden voor hun mondzorg afhankelijk van anderen. Hoewel een goede mondgezondheid positieve invloed heeft op de algemene gezondheid en bewezen positief bijdraagt aan de levenskwaliteit, blijkt dat ondanks verschillende verbeterpogingen de mondhygiëne in zorginstellingen nog steeds slecht is. Het belang van goede mondzorg wordt dikwijls onderschat en miskend door zowel de ouderen zelf als hun zorgverleners. Verzorgings- en verpleeghuis Het maakt voor de mondzorg verschil uit of een oudere in een verzorgings- of verpleeghuis woont. In het eerste geval voeren bewoners nog regie over hun eigen behan-

deling, in het laatste zijn bewoners hier niet meer toe in staat. Ellen van Bruggen is tandarts geriatrie en voert in Naarden een verwijspraktijk, gespecialiseerd in geriatrische patiënten met een lichamelijke of geestelijke handicap. Ze schetst de bijzondere situatie in haar praktijk: “je moet denken aan mensen met bijvoorbeeld een herseninfarct, Alzheimer, MS, Parkinson en ALS die hierdoor niet in een reguliere praktijk te behandelen zijn. Ze kunnen vaak niet of moeilijk spreken, hebben een beperkt begrip, kunnen hun mond niet open houden, niet stil liggen of zijn rolstoelafhankelijk”. Vaak ook hebben deze patiënten meerdere ziektebeelden en gebruiken zij veel medicatie. Ellen: “Voor hun behandeling is daarom veel communicatie nodig met andere zorgverleners zoals hun huisarts, geriater, ergotherapeut of logopedist. En natuurlijk ook met de familie”. Niet alleen de extra aandacht en tijd die deze patiënten vragen maken het werk anders dan in een reguliere praktijk, ook de vergoedingsstructuur is anders. Ellen: “je werkt op basis van een uurtarief vanuit de AWBZ of aanvullende verzekering en dus niet op basis van verrichting”. Dit kan in de praktijk vrij complex uitpakken. Ellen geeft het voorbeeld van een CVA patient:”bij iemand die een herseninfarct krijgt zijn de eerste zes weken van de revalidatie erg belangrijk voor het herstel van bijvoorbeeld slikken en spreken. In deze periode moet zo iemand daarom ook door een tandarts wor-


den gezien. Heeft deze persoon een volledige gebitsprothese, dan kan dit door spieruitval problemen geven. Het is dan zaak dat de patient op tijd een aanpassing aan de prothese krijgt. Goed lichamelijk herstel wordt ook hier bevorderd door een goede mondgezondheid. Maar in de praktijk blijkt dat de route ontbreekt om dit goed te regelen. Er wordt in dit soort gevallen meestal niet naar het gebit gekeken”. Daarbij komt ook nog eens de administratieve kant. “Valt de patiënt nu binnen de AWBZ, of moet het via de verzekeraar worden geregeld? Het vormt een extra obstakel om de zorg op te pakken”. Naar de bewoners toe Naast specialistische verwijspraktijken als die van Ellen zijn er nog andere initiatieven. Corné de Bruijn begon in 1981 als tandarts

met een solopraktijk in Raamsdonksveer. Na tien jaar breidde hij het aantal stoelen uit en groeide uiteindelijk door naar acht praktijken. Het combineren van tandarts zijn met het eigenaarschap van al die praktijken vond hij uiteindelijk niet ideaal. Daarom verkocht hij de praktijken vijf jaar geleden aan Samenwerkende Tandartsen. Hij bleef nog wel als tandarts werken in de praktijk waar hij in 1981 was gestart. In 2007 vroeg de Brabantse zorginstelling De Riethorst Stromenland hem om de mondzorg van bewoners van de verpleegafdeling op zich te nemen. Corné: “dat wilde ik graag doen, maar dan wilde ik wel structureel iedere bewoner zien. Niet alleen curatief optreden als er klachten waren, maar ook preventief om klachten te voorkomen en het dagelijkse onderhoud op een goed peil krijgen”. Corné startte samen met assisten-

Verschillen tussen mondzorg in verpleeg- en verzorgingstehuis De bewoners van een verpleeghuis: • vallen onder de AWBZ (sinds 2013 zijn geriatrische revalidanten uitgesloten); • hebben vaak geen eigen tandarts meer; • maken gebruik van de tandarts van het verpleeghuis (indien aanwezig). De bewoners van een verzorgingshuis: • hebben zelf een ziektekostenverzekering afgesloten; • hebben meestal een eigen tandarts; • zijn zelf verantwoordelijk.

dentista| 9 Tandarts

Mondhygiënist

Assistent

Praktijkmanager


te Petra Toorians MondzorgPlus, een praktijk voor specialistische, structurele tandheelkundige zorg aan bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen in hun eigen vertrouwde omgeving. “De gedachte is dat het makkelijker is om mensen in hun vertrouwde omgeving te behandelen dan in een vreemde, die extra stress met zich meebrengt. Daarom komen we met MondzorgPlus naar de cliënten toe”. In de meeste zorginstellingen voor ouderen zal je weliswaar een behandelruimte vinden maar geen geschikte tandheelkundige apparatuur. Die neemt MondzorgPlus dan ook zelf mee, in de vorm van een mobiele unit van Dentalair, inclusief opklapbare stoel, lamp en röntgenapparatuur. Corné: “Met MondzorgPlus hebben wij gekozen voor een benadering waarbij de zorg zo dicht mogelijk bij de cliënt wordt gebracht en de belasting voor de verzorgenden binnen de instelling zo minimaal mogelijk is. We zorgen voor assistentie van de tandarts en ondersteuning van de verzorgenden, tandheelkundig instrumentarium, verbruiksmaterialen, behandelapparatuur en administratieve ondersteuning”. Vanuit de zorginstelling hoeven er alleen een aanspreekpunt en een behandelruimte aanwezig te zijn. “Vaak maken de verpleeghuizen gebruik van de reguliere tandartspraktijk om de hoek. Maar helaas levert dat niet het gewenste resultaat op. Om deze groep cliënten goed te kunnen behandelen, is specifieke vakin-

tandartsen, mondhygiënisten en preventie-assistenten zich alleen maar hoeven te richten op hun cliënten. “ Nobel en dankbaar werk Werken met ouderen en geriatrische patiënten is niet gemakkelijk. Je moet over voldoende tandheelkundige kennis en ervaring beschikken en goed kunnen communiceren met patiënten, familie en andere zorgverleners. Je wordt niet betaald per verrichting maar per uur en het vergoedingensysteem brengt de nodige administratieve rompslomp met zich mee. Dat zijn extra werkzaamheden waar een tandarts in een gewone praktijk vaak niet op zit te wachten. Waarom dan toch kiezen voor deze specifieke groep? Corné: “je ziet dat vooral de tandarts van 50 tot 65 jaar kiest voor de geriatrische tandheelkunde. Mensen die maatschappelijk gezien iets willen bijdragen en hun kennis en ervaring kunnen toepassen. Ervaring die je goed kunt gebruiken, omdat je veel moet improviseren en innovatief te werk moet gaan. Dat is ook mijn eigen overweging geweest om binnen dit vakgebied aan de slag te gaan: een patiënt die niet makkelijk te behandelen is en last heeft van een aandoening tóch een oplossing voor zijn probleem kunnen bieden. Liefst met voor de patiënt zo weinig mogelijk hinder van de behandeling. Het psychologische aspect maakt het vak ook nog eens extra interessant. Het gaat niet alleen om de mond, maar om de mens”. Daarbij komt ook dat je redelijk flexibel met je uren kan omgaan. “De bezoeken die wij brengen aan de tehuizen zijn altijd overdag tussen tien en vier uur gepland. Daardoor zie je ook dat assistenten en mondhygiënisten vaker voor dit vakgebied kiezen”. Maar het grootste voordeel zit hem in de voldoening die het werk geeft: “je ziet snel resultaat van je werk en de patiënt en zijn familie ook. En dat laten ze merken. Ze geven je het gevoel dat je onmisbaar bent. En dat streelt je ego”. Ellen van Bruggen benadrukt dat het werken met kwetsbare ouderen de nodige extra kennis en vaardigheden vraagt. “Het is belangrijk dat tandartsen en assistenten specifieke kennis hebben om dit werk goed te doen, met name met patiënten in verpleeghuizen. Ze moeten kennis hebben van verschillende ziektebeelden, het gebruik van een til- en stalift en complicerende factoren als gedeeltelijke verlammingen. Assistenten moeten

”Het gaat niet alleen om de mond, maar om de mens” houdelijke kennis noodzakelijk. Waarbij er voor de heldere communicatie met de instellingen een zakelijke benadering gewenst is. MondzorgPlus heeft hier een professionele back-office voor ingericht, die zorgt dat de


Corné de Bruijn, van Mondzorgplus.

Ellen van Bruggen, tandarts geriatrie en voorzitter NVGD.

bij slikproblemen goed afzuigen, goed kunnen communiceren met mensen die niet of nauwelijks meer kunnen spreken en meer alert zijn op signalen bij de patiënt, zoals agressie”. Naast dit soort specifieke kennis en vaardigheden moet je vooral ook met je hart werken. Ellen: “het patiëntencontact is erg bijzonder. Je hebt een heel direct en puur contact met de mensen en dat leidt soms tot bijzondere momenten. Patiënten en familie vertellen hele levensverhalen. Je dringt door tot de persoonlijke geschiedenis van je patiënt en de diepere achtergronden van de persoon. Dat maakt het vak voor mij ook zo bijzonder, mooi en interessant.”

hand te tellen. Idealiter zou er in elke regio een verwijspraktijk moeten zijn”. Corné de Bruijn van MondzorgPlus ziet lichtpuntjes. “Je ziet dat er steeds meer belangstelling is vanuit zowel tandartsen als de tehuizen om aan de slag te gaan met mondzorg voor ouderen. Dat komt ondermeer door de aandacht die het onderwerp krijgt in de opleiding, de onderkenning van het belang van mondgezondheid op de totale gezondheid, het toenemend aantal cursussen en congressen en doordat dat het onderwerp in 2014 speerpunt is voor de IGZ”. Door de Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie (NVGD) wordt er veel gedaan om de tandarts geriatrie op de kaart te zetten. Ellen ziet als voorzitter van de NVGD ook positieve signalen: “je ziet dat de belangstelling vanuit de beroepsgroep langzamerhand aan het toenemen is. We zijn er nog niet en er is zeker nog een hoop te doen, maar we zijn op de goede weg. Zo zijn bij mij in de praktijk twee jonge ervaren tandartsen werkzaam, die enorm enthousiast zijn over het werken in de geriatrische praktijk. Het is moeilijk maar zeker ook leuk werk, waar je veel voor terug krijgt in de contacten met patiënten en familie. En daar gaat het om: relatief eenvoudige behandelingen bij complexe patiënten, om hen pijnvrij en met goede mondfunctie houden”.

Grijze toekomst Door de snel oplopende vergrijzing en daardmee toenemende vraag naar mondzorg voor ouderen is er de laatste jaren steeds meer aandacht gekomen voor het vakgebied. Ellen: “wat je bijvoorbeeld ziet is dat een patiënt al veertig jaar onder behandeling is in een praktijk en dan een hersenbloeding krijgt. Hierdoor kan hij niet goed meer praten en slikken, wat hem moeilijk behandelbaar maakt. En wat gebeurt er dan? Doorverwijzen naar een gespecialiseerde praktijk zou het mooiste zijn. Maar hier zit meteen het probleem. In Nederland zijn maar weinig praktijken waarin een tandarts geriatrie actief is. Die zijn op één

dentista| 11 Tandarts

Mondhygiënist

Assistent

Praktijkmanager

Aan de slag met ouderen Wil je meer informatie over mondzorg voor ouderen, of een keer meelopen met een gespecialiseerde praktijk? De NVGD kan je alles vertellen. Kijk daarvoor op de website of neem contact op. Website: www.nvgd.nl E-mail: info@gerodontologie.nl


De kunst van endodontale diagnostiek Met de juiste diagnostiek kan een goed behandelplan voor een endodontale behandeling worden opgesteld. Na het vaststellen van een pathologische grond voor behandeling, zal je een verantwoorde inschatting moeten maken: zelf doen of doorverwijzen? Tips & tricks voor de algemeen practicus. Carlos Aznar Portoles

J

uiste diagnostiek in de endodontie is de basis voor een correct behandelplan. De twee hoofddoelen van de endodontale diagnostiek zijn:

toomloos zijn. Om tot een juiste diagnose te komen zou je de volgende stappen systematisch moeten doorlopen:

• Beoordelen van de aanwezigheid van pathologie die het dentine-pulpa complex aantast en de ernst hiervan.

1. Voorgeschiedenis We moeten de voorgeschiedenis van een patiënt kennen en de eventueel lopende behandelingen. Gebruik van bepaalde medicijnen en verscheidene ziektebeelden zouden het behandelplan namelijk kunnen beïnvloeden.

• Het moeilijkheidsniveau van een endodontale behandeling inschatten en een juist behandelplan maken. Kunnen we de behandeling zelf uitvoeren? Moeten we een patiënt doorsturen naar een specialist? Met onze diagnostiek proberen we de status van de pulpa te beoordelen. We willen weten of deze pathologisch is en als dat het geval is, in welke mate. Dit beïnvloedt het behandelplan. Bijvoorbeeld: een tand met diepe cariës, oppervlakkige schade aan de pulpa en milde symptomen kan behandeld worden met een directe pulpa overkapping (afbeelding 1 en 2), terwijl als de pulpa uitgebreider is aangetast en de symptomen ernstiger zijn, een wortelkanaalbehandeling met totale eliminatie van de pulpa overwogen dient te worden. Derhalve is het erg belangrijk om de verschillende ziektebeelden te (her)kennen van harde en weke delen, om tot een goede diagnose te komen. De aanwezigheid van pijn of andere symptomen is vaak maar een klein deel van de klinische diagnose. Vaak worden afwijkingen aan tanden gevonden die symp-

2. Anamnese Onze vragen moeten gericht, beknopt en gemakkelijk te begrijpen zijn voor patiënten. Vraag daarom aan de patiënt waarom hij de tandarts bezoekt (hoofdklacht)en schrijf het in de eigen bewoording van de patiënt op. Formuleer vervolgens een aantal gerichte vragen om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de hoofdklacht: - Wanneer is de pijn begonnen? - Wanneer voelt de patiënt de pijn? - Ontstaat de klacht spontaan of wordt deze uitgelokt? - Hoe lang houden de klachten aan? - Wat voor pijn is het? - Straalt deze uit? De door de patiënt gegeven informatie moet vergeleken worden met de informatie die we verkrijgen vanuit ons klinisch onderzoek. Als je eenmaal de oorzaak van het probleem vermoedt, formuleer dan meer gerichte vragen om de definitieve diagnose te kunnen stellen:

dentista| 12 Tandarts

Mondhygiënist

Assistent

Praktijkmanager


1

2

3

4

5

6

7

8


COMBI-PORT 303 - Onafhankelijkheid geherdenieerd

De SMART-PORT - Licht en efficient!

Met de COMBI-PORT 303 is al uw behandelingsapparatuur compact geplaatst op een trolley. Dankzij de Denta-Comp Turbo hoge snelheidscompressor kunt u de hele dag lang zonder onderbrekingen uw werk uitvoeren. Na behandeling verplaatst u de unit naar de volgende behandelingslocatie.

De slim ontworpen SMART-PORT integreert de belangrijkste functies en werkzaamheden van een tandheelkundige unit in een simpel design welke slechts 11 kilogram weegt. De SMART-PORT hoeft enkel aangesloten te worden op het elektriciteitnetwerk alvorens hij kan worden gebruikt. De ingebouwde micromotor en ook de geïntegreerde elektrische scaler hebben beide volledige prestatievermogen.

Technische gegevens: • Technische gegevens: • Luchtverbruik instrument: 35-55 l / min • handstuk druk: 2.5-3.5 bar • Elke handstuk individueel regelbaar • Gewicht unit: 8,0 kg • Afmetingen unit: 470 x 340 x 190 mm • Gewicht roestvrij stalen trolley met compressor: 32,0 kg • Afmetingen RVS trolley met compressor: 750 x 450 x 1100 mm 2 jaar garantie! Opties: peristaltische pomp, Elektromotor (digitale display), Elektrische scaler, polymerisatielamp, Licht voor instrumenten, trays, enz.

De hoge capaciteit van de SMART-PORT wordt aangevuld door de uitzonderlijk efficiënte afzuiging. Naast zijn onvergelijkbare prestaties, biedt de SMART-PORT veel comfort. Het slimme ontwerp zorgt voor snelle en eenvoudige montage en demontage van het apparaat. Daarnaast is de SMART-PORT is indrukwekkend stil met zijn olievrije compressor (48 dB!), en comfortabele externe en verwijderbare instrumentslangen. Technische gegevens: • Druk handstuk: 3.0–4.0 bar • Ieder handstuk is individueel regelbaar • Gewicht koffer + unit: 11.0 kg • Afmetingen koffer + unit: 470 x 340 x 190 mm

Scan voor meer informatie:

Dentalair Products Nederland B.V.

Wieldrechtseweg 26 3316 BG Dordrecht Tel: 078 - 654 37 32 - www.dentalair.nl

Ons

online assortiment

is meer dan verdubbeld!

Eindeloos veel keuze op bcodental.nl Steeds meer klanten vinden het gemak in online bestellen. Daarom hebben wij ons online assortiment uitgebreid naar ruim 20.000 producten! Kijk op www.bcodental.nl voor alle producten in onze webshop. Natuurlijk blijven wij werken aan de online shop en zal deze voortdurend uitgebreid, geactualiseerd en geoptimaliseerd worden. Mocht u een artikel niet kunnen vinden of vragen hebben over het gebruik van de webshop, kunt u ons altijd bereiken op telefoonnummer: 072 - 57 628 10. Bestellen op www.bcodental.nl is de meest efficiënte en voordeligste manier van online bestellen. U ontvangt namelijk extra online korting. En vóór 15.00 uur besteld, de volgende dag in huis.

Kortom: online bestellen is eenvoudig, snel en u bespaart tegelijk!

[telefoon] 072 57 628 10 [fax] 072 57 628 19 [email] info@bcodental.nl [webshop] www.bcodental.nl


- Doet kauwen pijn? - Wordt de pijn uitgelokt door koude of warme dranken? - Kun je de exacte plaats van de pijn aanwijzen? Periapicale pijn is vaak gelocaliseerd, terwijl pijn aan de pulpa de neiging heeft om diffuser te zijn en soms lastig is te localiseren. Soms kan een patiënt aangeven dat alleen het drinken van koud water de pijn verzacht. In zo’n geval moet een onomkeerbare pijnlijke pulpitis vermoed worden en moet de tand waar het probleem zit geïdentificeerd worden, zodat de behandeling zo snel mogelijk ingezet kan worden om de pijn te bestrijden. 3. Klinisch onderzoek Van belang is om niet alleen de tand te onderzoeken waar de pijn of het probleem vandaan lijkt te komen. De harde en weke delen in de omgeving zullen ook beoordeeld moeten worden. Daarom moet het klinisch onderzoek altijd de volgende punten bevatten: a. Inspectie: onderzoek routinematig de weke delen, op aanwezigheid van ontstekingsverschijnselen, fistels (afbeelding 3), verkleuringen of ulcera. Soms bevinden fistels zich niet alleen intra-oraal maar ook extra-oraal. Als de weke delen gecontroleerd zijn, beoordeel dan de tanden op trauma, abrasie, erosie, attritie of abfractie (afbeelding 4). Zoek naar cariës of lekkende restauraties. Vaak kan na de inspectie de definitieve diagnose reeds gesteld worden, maar af en toe zal deze bevestigd moeten worden door aanvullende onderzoek te doen. b. Palpatie: door palpatie van de weke delen beoordelen we de aanwezigheid van een ontsteking gerelateerd aan apicale parodontitis (afbeelding 5). Als de ontsteking van het parodontale ligament zich uitbreidt naar het periost zal de patiënt pijnklachten hebben bij palpatie. Van belang is om bilateraal te palperen om het verschil in gevoeligheid te kunnen vergelijken. (Sommige patiënten hebben een lage pijndrempel en geven zelfs pijnklachten aan bij palpatie van gezond weefsel).

dikke buccale corticale plaat, voelt de patiënt vaak geen pijn bij palpatie. Bij palpatie kan ook vastgesteld worden of tanden mobiel zijn, wat op loslating van het parodontale ligament kan duiden. Bij het testen op mobiliteit moeten niet alleen de vingers gebruikt worden, maar ook het heft van een spiegel (afbeelding 6). Deze test moet aangevuld worden met andere onderzoeken zoals het uitsluiten van occlusaal trauma of testen van vitaliteit. Er zijn verscheidene redenen waarom een tand mobiel kan zijn, zoals: druk door een periradiculair/pariapicaal abces, wortelfractuur, recent trauma, bruxisme of orthodontische behandeling. Een zeldzame klacht is die van paresthesie van de onderlip. Het is erg belangrijk om de uitbreiding van het gevoelloze gebied te onderzoeken door een puntig voorwerp te gebruiken. Voor deze gevoelloosheid bestaan verschillende oorzaken, maar meest voorkomend is een compressie van de nervus alveolaris inferior door een periapicale ontsteking of door een premolaar. c. Percussie: deze test helpt om de tand te vinden met periapicale pathologie. Bij een tand met acute apicale parodontitis kan de rest matig tot ernstige pijnklachten geven. Voordat het heft van de spiegel wordt gebruikt om een tand te testen, wordt eerst met een vinger enige druk uitgeoefend (afbeelding 7) om te beoordelen of er symptomen bestaan. Dit is behulpzaam, met name bij patiënten met angst voor de tandarts. De percussietest wordt meestal uitgevoerd met het heft van een spiegel (afbeelding 8). Belangrijk is om niet alleen de pijnlijke tand te onderzoeken maar ook de omliggende tanden, evenals de contralaterale tand. Zo kan de ‘normale’ respons vergeleken worden met de ‘pijnlijke respons’. Soms kan overwogen worden om de patiënt niet te laten weten welke tand onderzocht wordt, omdat patiënten ervan overtuigd kunnen zijn welke tand de pijnlijke is, terwijl een andere tand verantwoordelijk kan zijn voor de pijn.

In het volgende nummer van Dentista

Pijn bij palpatie bij apicale parodontitis is meestal aanwezig bij tanden waar de wortels meer buccaal gelegen zijn (zoals bij bovenelementen). Bij onderelementen, met name de ondermolaren, waar de ontsteking vaak niet uitgebreid is door de aanwezige

dentista| 15 Tandarts

Mondhygiënist

Assistent

Praktijkmanager

zal Carlos uitgebreid aandacht besteden aan de aanvullende testen die uitgevoerd kunnen worden in de endodontale

Carlos Aznar Portoles is als tand-

diagnostiek.

arts-endodontoloog werkzaam bij Tandheelkundig centrum IJburg.


dentista

ANDROID APP ON

biedt meer dan je denkt. Dentista magazine is vanaf nu verrijkt met een interactieve digitale laag. Hierin vind je extra achtergrondinformatie bij artikelen, video’s, downloads, aanbiedingen en meer. Om deze extra content te kunnen zien, heb je alleen de app van LAYAR nodig. Deze is gratis te downloaden in de appstores voor iPhone, iPad of Android.

Dentista is een interactief magazine

Download de gratis Layar App

dentista

Tandarts

Scan de pagina’s met het Layar logo

Mondhygiënist

Assistent

Praktijkmanager

Ontdek de interactieve inhoud


Marta Ilik

Wat is Mooi? Gouden kronen, ultra-white veneers, rechte of scheven tanden, diastemen, tattoos, piercings, diamantjes… Over het onderwerp wat is mooi valt oneindig veel te zeggen. Open een boek of magazine of bezoek een willekeurig tandheelkundig congres en esthetiek komt zeker aan de orde. Maar hoe komt het dat wij zo bezig zijn met schoonheid en esthetiek? Onder invloed van foto’s via internet, televisie en films vinden wij het steeds belangrijker om mooi gevonden te worden en hechten hier vaak waarde aan. Het gezicht is het eerste wat gezien wordt door een ander. Het gezicht stuurt en ontvangt berichten die diep en rijk zijn aan informatie over hoe wij onszelf voelen. Een mooie glimlach is hierbij dus erg belangrijk. In de praktijk liggen de esthetische verwachtingen wel eens uit elkaar. Zo heb ik een tijdje terug bij een patiënt vier voortanden esthetisch verfraaid. Na de behandeling betreurde ik de kleur die ik had gekozen. Ik vond de tanden te donker en was niet blij met de vorm van

dentista| 17 Tandarts

Mondhygiënist

Assistent

Praktijkmanager

de tanden… maar wat precies? Dat kon ik niet meteen achterhalen. Ondanks dat ik er niet tevreden over was en de tanden wilde aanpassen vond de patiënt het resultaat daarentegen erg mooi. Zij wilde er helemaal niets aan veranderd hebben. Wat moest ik doen? Niets veranderen en het zo laten of toch aanpassen naar wat ik mooier vind? Het komt ook wel eens voor dat een patiënt het resultaat toch niet zo mooi vindt. Zo bezocht een jongen met afgebroken voortanden de praktijk. Na het maken van afdrukken en het nemen van lichtfoto’s ben ik gaan smile designen. Hieruit volgde de wax up waarop ik een mock-up deed bij de patiënt. Zelf vond ik de voortanden erg mooi en ook in harmonie met de gezicht van de patiënt. Maar helaas… de patiënt schrok er van en vond de tanden te groot. Gezamenlijk met de patiënt heb ik deze mock-up in de mond aangepast en ben ik dus een compromis aangegaan naar de wensen van mijn patiënt. Maar wat is nou mooi? Mooi is een erg subjectief begrip. Iets mooi vinden is een kwestie van smaak en gevoel

m en is cultureel, omgeving en sociaal gebonden. Hier valt niet echt over te discussiëren. Er is wel onderzoek gedaan naar wat men mooie tanden en een aantrekkelijke lach vindt. Hieruit zijn dan ook enkele richtlijnen en de gouden regels ontstaan. Men denkt al gauw dat witte rechte en symmetrische tanden mooi zijn. Kenners op dit gebied geven echter het tegenovergestelde aan. Wanneer tanden te mooi, te symmetrisch en te perfect worden gemaakt zie je dat het artificieel is en dat is juist niet wat wij willen. Wij horen de natuur te respecteren en na te bootsen. Wij streven niet naar symmetrie, maar juist naar harmonie. Toch laat ware schoonheid zich niet afbakenen door wetenschappelijk vastgestelde regels of door de mening van experts. Ware schoonheid wordt uiteindelijk bepaald door de ogen van de aanschouwer.

Marta Ilik - Tandarts bij het Amsterdams Centrum voor Cosmetische Tandheelkunde en Docent restauratieve tandheelkunde aan het ACTA


2

nd

INTERNATIONAL ENDO CONGRESS

Vrijdag 22 november 2013, RAI te Amsterdam

Een schoon wortelkanaal; de ultieme uitdaging voor succes! Bij een geïnfecteerd pulparuimte is een wortelkanaalbehandeling geïndiceerd. De pulpaholte moet biomechanisch worden gereinigd en hermetisch worden afgesloten. Het openen van de pulpaholte is cruciaal om de gebitselementen op een juiste manier te prepareren, te reinigen en af te sluiten. Daarbij willen we zo min mogelijk tandweefsel opofferen. De anatomische kenmerken van de pulpaholte zijn echter zo complex dat hier nu net het probleem van prepareren en reiniging door irrigatie ligt. Wortelkanalen zijn zeer onregelmatig van vorm. In het verloop naar de apex kunnen allerlei vernauwingen, uitstulpingen en splitsingen voorkomen. In de kanaalwanden bevinden zich talloze dentinekanaaltjes (tubuli) waarin, in de oorspronkelijke situatie, de uitlopers van de odontoblasten lagen. Deze tubuli zijn tevens in het infectieproces betrokken. En bovendien bevindt zich aan de kanaalwand vastgehecht een biofilm, een laag micro-organismen omgeven door zelfgeproduceerd slijm. Vier internationaal bekende onderzoekers en sprekers zullen met hun voordrachten inzicht geven in de macro-anatomie van de pulpaholte en hoe deze ingewikkelde ruimte efficiënt en doelmatig volledig kan worden gereinigd. Het (opnieuw) reinigen van wortelkanalen en daarmee het conditioneren van het kanaal voor een goede kanaalvulling speelt een belangrijke rol bij het succes van de kanaalbehandeling op lange termijn. De vier endo-specialisten zijn: Prof. Dr. P. Lambrechts Dr. F. Belliard Prof. Dr. M. Haapasalo Prof. Dr. R.J.G. de Moor Met moderne instrumenten, materialen en apparatuur kunnen uiteindelijk steeds mooiere kanaalvullingen op de röntgenfoto’s worden getoond. Gaat u deze uitdaging ook aan?

Ga voor meer informatie en voor inschrijven naar onze website

www.endocongress.com of neem contact op met Dental Best Practice via telefoonnummer 055-3121050


Wat iedere assistent moet weten:

’Wanneer ben ik bekwaam?’ Anna Berends van Loenen

A

ls assistent vraag je je vast wel eens af wat je nu wel en wat je nu niet mag in de praktijk. Ondanks dat je weet wat jouw taakomschrijving is, worden er steeds meer taken naar jou als assistent gedelegeerd. Je volgt dan de opdracht van de tandarts zonder al te veel vragen te stellen. Maar is dit wel de juiste manier? Voorbehouden handelingen Voorbehouden handelingen zijn geneeskundige handelingen die uitsluitend uitgevoerd mogen worden door iemand die daartoe bevoegd is. Vandaar moeten de voorbehouden handelingen op deskundige en zorgvuldige manier worden uitgevoerd. Anders ontstaan er onverantwoorde risico’s voor de gezondheid van de patiënt. In de wet zijn daarom maar een beperkt aantal beroepen genoemd die zelfstandig bevoegd zijn om deze voorbehouden handelingen uit te voeren. Als je niet bevoegd bent, dan mag je deze handelingen alleen in opdracht van een zelfstandig bevoegde (en onder voorwaarden) uitvoeren. De belangrijkste voorwaarde is dat je als uitvoerder bekwaam bent. Onbekwaam maakt volgens de Wet BIG onbevoegd en dus strafbaar. De voorbehouden behandelingen voor de tandarts zijn: anesthesie, röntgen (geldt ook voor de mondhygiëniste als de tandarts afwezig is), heelkundige handelingen, het verstrekken van recepten en diagnose stellen. Bevoegd Je bent bevoegd als je de voorbehouden behandelingen zelfstandig mag uitvoeren of op eigen gezag mag delegeren. Voor een

dentista| 19 Tandarts

Mondhygiënist

Assistent

Praktijkmanager

tandarts kan dat alleen als hij voldoet aan de opleidingseisen van tandarts en ingeschreven staat in het BIG-register. De tandarts geeft daarmee aan dat hij deskundig is op zijn vakgebied van de individuele gezondheidszorg. Als de tandarts zijn voorbehouden handelingen delegeert, dan betekent dit niet dat hij niet meer verantwoordelijk is voor de handeling en er niet meer naar om hoeft te kijken. De tandarts mag dan wel delegeren als hij zijn assistente voldoende bekwaam acht, maar hij moet altijd fysiek in de praktijk aanwezig zijn om eventueel toezicht te houden of in te grijpen wanneer dat nodig is. De opdracht voor het uitvoeren van een voorbehouden handeling moet per patiënt worden gedelegeerd. Het moet niet zo zijn dat een assistente al bitewings staat te maken omdat dit iedere twee jaar zou moeten gebeuren, voordat de tandarts de patiënt heeft gezien of de opdracht heeft gegeven. Bitewings mogen alleen gemaakt worden op indicatie. De indicatiestelling doet de tandarts en


nieuw

1 COMPLETE TANDPASTA VOOR GEVOELIGE TANDEN

SPECIAAL ONTWIKKELD MET

7 VOORDELEN

*

Complete verzorging voor patiënten met gevoelige tanden*1–6 Wij werken voortdurend aan de verdere ontwikkeling van ons specialistisch assortiment om aan de verschillende behoeften van mensen met gevoelige tanden te kunnen voldoen. Daarom hebben wij Sensodyne® Complete Protection ontwikkeld.

GLAZUUR

SCHOON

TANDVLEES

FRIS

TANDPLAK

WHITENING

* Bij 2 maal daags poetsen

Referenties: 1. Du MQ et al. Am J Dent 2008; 21(4): 210−214. 2. Pradeep AR et al. J Periodontol 2010; 81(8): 1167−1113. 3. Salian S et al. J Clin Dent 2010; 21(3): 82–87. 4. Tai BJ et al. J Clin Periodontol 2006; 33: 86–91. 5. Devi MA et al. Int J Clin Dent Sci 2001; 2: 46–49. 6. GSK data on file (study 23690684). Prepared June 2013. CHSENO/0023/13

CHSENO/0023/13

GEVOELIGHEID


Ben ik bekwaam? Vragen die je jezelf kan stellen om te kijken of je jezelf voldoende bekwaam acht: • Ben je in staat om de consequenties van jouw handelen te overzien? • Heb je scholing (door de tandarts of bij een cursus) gehad op dit gebied? • Voer je de handelingen regelmatig uit (heb je routine)? • Zou een andere tandarts in dezelfde omstandigheden dat ook vinden? • Weet je wat je moet doen als de handeling het fout gaat?

hij delegeert het maken van foto’s vervolgens naar zijn assistent. De manier waarop de handeling wordt uitgevoerd, moet door de tandarts uitgelegd worden aan zijn assistent. Dit hoeft natuurlijk niet voor iedere patiënt. Als jullie hier een protocol voor opstellen, dan scheelt dat een hele hoop tijd. Als er dan toch afgeweken moet worden van het protocol voor een bepaalde patiënt, dan moet de tandarts dit aangeven aan jou. Bekwaam Bekwaamheid heeft betrekking op wat een beroepsbeoefenaar weet én kan. De Wet BIG laat dan ook de tandarts en jou als assistent zelf bepalen of er voldoende bekwaamheid aanwezig is. Bekwaamheid is niets anders dan het zelf in staat achten om in een bepaalde situatie verantwoord een (voorbehouden) handeling uit te kunnen voeren. Naast dat jij jezelf bekwaam moet vinden, moet de tandarts dit ook vinden van zijn assistent. De daadwerkelijke bekwaamheid (dus niet alleen heb hebben van een diploma), bepaalt of iemand bevoegd kan handelen. De Wet BIG maakt een duidelijk onderscheid tussen deskundigheid en bekwaamheid. Door scholing en werkervaring ontstaan er tussen assistenten met dezelfde opleiding verschillen in wat zij individueel weten en kunnen. Een assistente die al jaren lang werkzaam is in een praktijk en de nodige cursussen heeft gevolgd, heeft inmiddels een andere achtergrond en kennis dan een assistente die net van de opleiding komt. Dat neemt niet weg dat dezelfde regels gelden voor een ervaren assistente als voor een stagiaire. Het kan wel verschil maken in het feit of je bekwaam genoeg geacht wordt of niet. Bij het verrichten van een voorbehouden handeling is er geen sprake van een ‘eind-

dentista| 21 Tandarts

Mondhygiënist

Assistent

Praktijkmanager

verantwoordelijkheid’ voor de tandarts of assistent. Beiden zijn voor hun aandeel daarin zelf verantwoordelijk. Toch is de tandarts (eind)verantwoordelijk voor het totale medische beleid voor een bepaalde patiënt, waaronder diagnose, behandelplan en indicatiestelling. Kortom, bekwaamheid wordt niet alleen vastgesteld door de wet en de tandarts. Jij, als assistent, moet dat ook doen. Als jij jezelf niet bekwaam genoeg acht voor een gedelegeerde handeling, doe deze dan niet! Niet alleen ter bescherming van de patiënt, maar ook ter bescherming van jezelf en de tandarts. Als blijkt dat je niet voldoende bekwaam bent, is er nog geen man over boord. Ga dan samen met de tandarts na hoe je deze bekwaamheid wèl kunt krijgen. Misschien is het volgen van een cursus wat je nodig hebt of misschien alleen een goede coaching en uitleg van een senior assistente of de tandarts. Als je de volgende keer wel het gevoel van bekwaamheid hebt, dan kun je de handeling alsnog (eventueel onder begeleiding) uitvoeren. Daarnaast moet de patiënt geïnformeerd worden dat iemand anders dan de tandarts deze handeling verricht. Als deze er niet mee akkoord gaat, dan gaat het hele feest alsnog niet door.

Anna Berends van Loenen is directeur van Qanz, een adviesbureau voor kwaliteitsmanagement in de mondzorg. Naast het geven van advies verzorgt zij uiteenlopende cursussen, trainingen en coachingssessies om het kwaliteitsniveau van praktijken te verbeteren. Informatie: www.qanz.nl


dentista| Implantologie: vast en zeker! Tandarts

Mondhygiënist

Assistent

Praktijkmanager

Het ‘klikgebit’

dentista

hoe zit dat nu precies? Tandarts

Mondhygiënist

Assistent

Praktijkmanager

Frank Andriessen en David Rijkens zijn cursusleider van de Masterclass Orale Implantologie van Acta. In ieder nummer van Dentista geven zij antwoord op een vraag op het gebied van implantologie.

Frank Andriessen en David Rijkens

Figuur 1. Classificatie volgens Cawood en Howell

Figuur 2. Extreem geresorbeerde processus

Figuur 3. Volledig vlakke onderzijde van de oude prothese kan aangeven dat er sprake is van een lage processus

P

atiënten met een conventionele gebitsprothese ervaren met regelmaat klachten omtrent het draagcomfort en het functioneren hiervan. Veelal blijkt de veroorzaker van de klachten een los zittende onderprothese te zijn. Deze klachten zijn relatief eenvoudig op te lossen door twee implantaten in de onderkaak te plaatsen die deze prothese ondersteunt en retentie geeft. In de volksmond wordt deze overkappingsprothese op implantaten ook wel een “klikgebit” genoemd.

Onderzoek Het plaatsen van twee implantaten in de tandeloze de onderkaak is een zeer voorspelbare procedure, met survival rates van 98% na tien jaar, waarbij verlies van implantaten weinig voor komt.1,2 Ook het kauwvermogen neemt aanzienlijk toe wanneer de implantaten zijn geplaatst.3-5 Daarnaast blijkt de patiënttevredenheid van een overkappingsprothese op implantaten hoger te zijn in vergelijking met een conventionele prothese.6-14 Sommige onderzoeken concluderen zelfs dat de overkappingsprothese op implantaten de gouden standaard is en voorkeur verdient boven een conventionele prothese.15 Vergoeding door de zorgverzekeraar Een overkappingsprothese op implantaten is in Nederland een veel uitgevoerde behandeling. Dit komt door het hoge succespercentage en de sterke verbetering voor de

patiënt, tegen relatief lage kosten van deze behandeling. Onder patiënten en tandartsen bestaat soms onduidelijkheid wanneer, en uit welke verzekering, deze behandeling wordt vergoed. Soms denkt men dat dit in de basisverzekering zit. Wanneer deze patiënten verwezen worden naar de implantoloog leidt dit soms tot teleurstellingen en onbegrip bij de patiënt als blijkt dat hij of zij niet voor vergoeding van deze behandeling in aanmerking komt. Een tijdige en goede voorlichting aan de patiënt is daarom essentieel. In deze editie van de rubriek Vast en Zeker proberen we duidelijkheid te geven over de indicatie en regelgeving omtrent de prothese op implantaten in de onderkaak. In het Besluit Zorgverzekering zijn de voorwaarden wettelijk vastgelegd wanneer een patiënt in aanmerking komt voor een vergoeding van implantaten ten behoeve van een uitneembare prothese.16 Hoofdstuk 2, artikel 7 van het Besluit Zorgverzekering geeft het volgende aan: 1. Mondzorg omvat zorg zoals tandartsen die plegen te bieden, met dien verstande dat het slechts betreft tandheelkundige zorg die noodzakelijk is: a. indien de verzekerde een zodanige ernstige ontwikkelingsstoornis, groeistoornis of verworven afwijking van het tand-kaak-mondstelsel heeft dat hij zonder die zorg geen tandheelkundige functie kan behouden of verwerven, gelijkwaardig aan die welke hij zou hebben gehad als de aandoening zich


dentista| Implantologie: vast en zeker! Tandarts

Mondhygiënist

Assistent

Praktijkmanager

Voorwaarden die de zorgverzekeraars hanteren voor vergoeding:

dentista

1. De onderkaak dient volledig edentaat te zijn. De bovenkaak mag betand zijn.

2. Er is sprake van een zeer ernstig geslonken kaak met functionele problemen.

Tandarts

Mondhygiënist

Assistent

Praktijkmanager

3. De implantaten moeten dienen voor een uitneembare prothese, en niet voor een vaste constructie. 4. De klachten zijn niet op te lossen met de vervaardiging van een nieuwe conventionele prothese. 5. De oplossing moet eenvoudig en kosteneffectief zijn. In veruit de meeste gevallen zijn twee implantaten voldoende. Meerdere implantaten kunnen aangevraagd worden bij een (partiële) natuurlijke dentitie in de bovenkaak, indien er sprake is van een v-vormige onderkaak, bij belastingsintolerantie van de mucosa en wanneer het foramen mentalis zich op de processus bevindt.17

niet zou hebben voorgedaan; 2. Onder de zorg, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, is tevens begrepen het aanbrengen van een tandheelkundig implantaat en het aanbrengen van het vaste gedeelte van de suprastructuur, indien er sprake is van een zeer ernstig geslonken tandeloze kaak en deze dienen ter bevestiging van een uitneembare prothese. De voorwaarden die de zorgverzekeraars hiervoor hanteren staan hieronder vermeld. Classificatie volgens Cawood en Howell De grootte van een geslonken kaak wordt weergegeven in de classificatie volgens Cawood en Howell.18 Een volledig betande kaak krijgt een classificatie I en een net geëxtraheerde kaak een classificatie II (Figuur 1). Wat betekent dit nu precies in de praktijk? Als een patiënt tandeloos raakt wordt er in eerste instantie een immediaatprothese vervaardigd. De classificatie van de kaak verandert dan van Cawood I naar Cawood II. Een immediaatprothese is een tussenoplossing en zal nooit optimaal zitten. Immers, deze is vervaardigd op een gipsmodel waarvan de, in de mond nog aanwezige, elementen op het model geradeerd zijn. Na een genezing van 6 tot 12 maanden, met soms in de tussentijd nog een rebasing/softliner, wordt in het algemeen de definitieve conventionele prothese vervaardigd. Daarna kan daadwerkelijk worden beoordeeld of er sprake is van functionele problemen.

dentista| 23 Tandarts

Mondhygiënist

Assistent

Praktijkmanager

Indien ook deze nieuwe prothese uiteindelijk het functieprobleem niet op kan lossen komt de patiënt mogelijk in aanmerking voor implantaten, mits de kaak zeer ernstig geslonken is (Figuur 2). Dit is bijvoorbeeld het geval als de zijdelingse delen van de kaak al langere tijd tandeloos zijn. Aan de oude prothese is, naast het intra-orale onderzoek, vaak al duidelijk te zien hoe hoog de resterende processus is (Figuur 3). Andere argumenten die de aanvraag kunnen rechtvaardigen zijn: 1. Betande bovenkaak ten opzichte onbetande onderkaak, 2. Hoge brides waardoor de prothese gemakkelijk loskomt, 3. Omhoog komende mondbodem, 4. Flabby ridge mucosa en/of knife edge botkam. Veel gehoorde argumenten van patiënten als “mijn buurvrouw heeft ook implantaten”, of “ik kan niet wennen aan het gebit” zijn geen valide argumenten om implantaten uit de basisverzekering vergoed te krijgen. Een enkele keer kunnen direct implantaten worden aangevraagd voor een patiënt die nog een immediaatprothese draagt. Dit dient echter wel beargumenteerd te worden in de aanvraag. Een situatie waarin deze behandeling wordt goedgekeurd is bijvoorbeeld wanneer de patiënt al vele jaren enkel een uitgegroeid onderfront heeft en dorsaal al zeer ernstige resorptie plaats heeft gevonden. In veruit de meeste geval-

Figuur 4. Knife edge botkam, duidelijk zichtbaar nadat de gingiva is opgeklapt

Figuur 5. Foto steg


MOBIEL ANESTHESIETEAM

Anesthesia & Intensive Care Services B.V.: AIC is gespecialiseerd in het verzorgen van hoogwaardige medische zorg binnen de anesthesiologie en intensive care geneeskunde. Sinds kort zijn wij gestart met ons volwaardig mobiel anesthesieteam inclusief apparatuur, monitoring, medicatie, gasvoorziening en al het nodige personeel. Wij kunnen op een voor u wenselijke locatie op 2 behandelkamers tegelijk anesthesie toedienen aan uw cliĂŤnten zonder dat u iets hoeft aan te passen aan de inrichting van uw kliniek. Tandheelkundige klinieken die behandelingen onder anesthesie willen aanbieden: Als u aan uw cliĂŤnten behandelingen onder anesthesie wilt aanbieden zonder dat u dure investeringen hoeft te doen, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij kunnen met ons mobiel anesthesieteam in uw kliniek op 2 behandelkamers tegelijk volledig de anesthesie verzorgen zonder dat u daar naar hoeft om te kijken. Bel voor een vrijblijvend offerte: Schroom niet om te bellen of te emailen voor een gratis en vrijblijvende offerte. Wij komen graag bij u langs om de situatie in uw kliniek in te schatten en de wensen en mogelijkheden met elkaar te bespreken.


dentista| Implantologie: vast en zeker! Tandarts

Literatuur 1. Meijer, H.J., Raghoebar, G.M., Batenburg, R.H.,Visser, A. & Vissink, A. <cursief>Mandibular overdentures supported by two or four endosseous implants: A 10-year clinical trial. Clinical Oral Implants research 2009a ;20: 722–728 2. Naert, I., Alsaadi, G., van Steenberghe, D. & Quirynen, M. A 10-year randomized clinical trial on the influence of splinted and unsplinted oral implants retaining mandibular overdentures: Peri-implant outcome. The International Journal of Oral and Maxillofacial Implants 2004;19: 695–702. 3. Geertman ME, Slagter AP, Hof MA van ’t, Waas MA van, Kalk W. Masticatory performance and chewing experience with implant-retained mandibular overdentures. J Oral Rehabil 1999; 26: 7-13. 4. Fontijn-Tekamp FA, Slagter AP,Van der Bilt A, et al. Biting and chewing in overdentures, full dentures, and natural dentitions. J Dent Res 2000; 79: 1519-1524.

Mondhygiënist

Assistent

Praktijkmanager

and patient satisfaction with implant-supported mandibular overdentures: a prospective 5-year study. Int J Prosthodont 2002; 15: 575-581. 10. Awad MA, Lund JP, Dufresne E, Feine JS. Comparing the efficacy of mandibular implant retained overdentures and conventional dentures among middle-aged edentulous patients: satisfaction and functional assessment. Int J Prosthodont 2003a;16: 117-122.

dentista

Tandarts

Mondhygiënist

Assistent

Praktijkmanager

11. Awad MA, Lund JP, Shapiro SH, et al. Oral health status and treatment satisfaction with mandibular implant overdentures and conventional dentures: a randomized clinical trial in a senior population. Int J Prosthodont 2003b; 16: 390-396. 12. Meijer HJ, Raghoebar GM, Hof MA van ’t. Comparison of implant retained mandibular overdentures and conventional complete dentures: a 10-year prospective study of clinical aspects and patient satisfaction. Int J Oral Maxillofac Implants 2003; 18: 879-885.

5. Kampen FM van, Bilt A van der, Cune MS, Bosman F. The influence of various attachment types in mandibular implant-retained overdentures on maximum bite force and EMG. J Dent Res 2002; 81: 170-173.

13. Raghoebar GM,Meijer HJ, HofM Van ’t, Stegenga B, Vissink A. A randomized prospective clinical trial on the effectiveness of three treatment modalities for patients with lower denture problems. A 10 year follow-up study on patient satisfaction. Int J Oral Maxillofac Surg 2003; 32: 498-503.

6. Cune MS, De Putter C, Hoogstraten J. Treatment outcome with implant-retained overdentures: Part II - Patient satisfaction and predictability of subjective treatment outcome. J Prosthet Dent 1994; 72: 152-158.

14. Thomason JM, Lund JP, Chehade A, Feine JS. <cursief>Patient satisfaction with mandibular implant overdentures and conventional dentures 6 months after delivery.<cursief> Int J Prosthodont 2003; 16: 467-473.

7. Boerrigter EM, Geertman ME, Oort RP van, et al. Patient satisfaction with implant-retained mandibular overdentures.A comparison with new complete dentures not retained by implants—a multicentre randomized clinical trial. Br J Oral Maxillofac Surg 1995; 33: 282-288.

15. Feine JS, Carlsson GE, Awad MA, et al. The McGill Consensus Statement on Overdentures. Int J Prosthodont 2002; 15: 413-414. 16. http://wetten.overheid.nl

zaam als tandart-implantoloog bij

8. Allen PF, McMillan AS, Walshaw D. A patient-based assessment of implant-stabilized and conventional complete dentures. J Prosthet Dent 2001; 85: 141-147.

17. Meijer HJA, Raghoebar GM, Wismeijer D, Bruggenkate CM ten. Aanbevelingen voor orale implantologie. Ned Tijdschr Tandheelkd. 2008; 115: 481-488 18. Cawood JI, Howell RA. A classification of the edentulous jaws. Int J Oral Maxillofac Surg. 1988 Aug;17(4):232-6.

Mondzorg Velsen (www.mond-

9. Bakke M, Holm B, Gotfredsen K. Masticatory function

Frank Andriessen is werkzaam als tandarts-implantoloog bij het Tandheelkundig Centrum Wilhelminapier (www.tand-implant.nl) te Rotterdam. David Rijkens is werk-

zorgvelsen.nl), Mondzorgcentrum Kudelstaart en Tandartspraktijk Prakken te Emmen. Zij zijn daarnaast beiden cursusleider en docent van de Master-

len dient er eerst een conventionele prothese vervaardigd te worden omdat er nog niet voldoende resorptie van de kaak heeft plaatsgevonden. De kosten voor de patiënt De vergoeding van de prothese is een duidelijk verhaal als de behandeling wordt gemachtigd vindt er volledige vergoeding plaats vanuit de zorgverzekering. Er geldt echter wel een eigen bijdrage van 125 euro per kaak. Omdat de vergoeding uit de basisverzekering plaatsvindt zal dit altijd ten laste gaan van het verplichte eigen risico van 350 euro in 2013. Voor een patiënt die een nieuwe conventionele bovenprothese in combinatie met een overkappinsprothese op implantaten in de onderkaak krijgt, zijn de eigen kosten bij een nog ongebruikt eigen risico dus in totaal 600 euro. De eigen bijdrage van 125 euro per kaak wordt

dentista| 25 Tandarts

Mondhygiënist

Assistent

Praktijkmanager

vaak (gedeeltelijk) vergoed indien de patiënt een aanvullende tandartsverzekering heeft. Zover ons tot op heden bekend vinden er in 2014 geen grote wijziging plaats in het indicatie- en vergoedingenbeleid voor implantaten in de edentate onderkaak. Conclusie Vele onderzoeken tonen aan dat de overkappingsprothese op twee implantaten een kosteneffectieve behandeling is die voor een enorme kwaliteitsverbetering van leven kan zorgen. Vergoeding uit de basisverzekering is wereldwijd uniek en dan ook een groot goed. Als beroepsgroep zijn we er voor verantwoordelijk de voorziening gepast te gebruiken. Door eerder genoemde voorwaarden aan te houden blijft de voorziening betaalbaar en beschikbaar voor de patiënten die de behandeling echt nodig hebben.

Class Implantologie van het ACTA (http://www.acta-de.nl).

Heb je zelf een vraag die je graag beantwoord wilt zien? Mail deze dan naar ilko@dentista-magazine.nl


De praktijkmanager is de spil van de praktijk In de meeste tandartspraktijken is een tandarts eindverantwoordelijk voor het bedrijf. Maar de bedrijfsvoering en dagelijkse gang van zaken wordt steeds vaker in handen gegeven van een praktijkmanager. Een moderne en succesvolle praktijk kan er niet meer om heen: de praktijkmanager is de spil waar de praktijk om draait. Rolf van Mierlo

R

azendsnel ontwikkelen veel tandartspraktijken zich tot professionele bedrijven. Vele mogelijkheden prikkelen de ondernemerszin van de tandarts, die zich vakinhoudelijk bezig kan houden met een diversiteit aan tandheelkundige praktijkvoeringen. Naast de algemene praktijk is er speciale aandacht voor

Niet harder maar juist slimmer werken implantologie, orthodontie of bijvoorbeeld cosmetische tandheelkunde. Praktijkgebouwen hebben meerdere behandelkamers en zien er steeds vaker uit als gastvrije, eigentijdse en innovatieve klinieken. Frisse teams van medewerkers die een gemeenschappelijke visie hebben en in alle rust keihard werken aan een goed doordacht bedrijfsmodel waarin de tandheelkunde centraal staat. We kunnen niet anders concluderen dat er heel veel is veranderd in de afgelopen dertig jaar!

Stappen Voordat een tandartsenpraktijk een succesvol bedrijf is, wordt een aantal belangrijke stappen gezet: 1. Ontwikkel een inspirerende visie. Wie is je rolmodel en wat zijn in jouw ogen de voorbeeldbedrijven? Wat gebeurt er om je heen, waar heb je invloed op en waar ben je allemaal bij betrokken? Wat denk je dat de toekomst brengt? 2. Krachtig leiderschap. De charismatische leider heeft een aantal eigenschappen die de succesweg van de praktijk ondersteunt. Hij heeft passie, is overtuigd, heeft een strategie voor ogen, communiceert goed, heeft zelfreflectie, is goed in time management, is integer, geeft energie en is flexibel. 3. Er is een plan. Wat is het stipje op de horizon? Waar gaan we voor? Hoe komen we daar? Wie nemen we mee en wanneer komen we aan? 4. De spil in het bedrijf. Zelden worden successen door mensen alleen bereikt. Er moet samengewerkt worden en de spil in de organisatie verbindt de medewerkers en het werk. 5. Sterk team. Het team presteert niet direct op het hoogste niveau. Er worden vier fasen doorlopen: Vormen, Stormen,


Normen en Performen. Het is noodzakelijk dat een team erkent in welke fase het verkeert, om vervolgens een stap naar een hoger niveau te kunnen nemen. 6. Optimale communicatie. In een excellent bedrijf wordt superieur gecommuniceerd. Klanten voelen zich gasten en medewerkers sporen elkaar aan tot verbetering. Ontvangen en geven van feedback is geen aanval maar een cadeau tot groei. 7. Winnen en succesvieren. Als het goed gaat, vier dan met elkaar de successen en complimenteer elkaar. Laat je vervolgens inspireren om de volgende droom na te streven. Start weer met stap 1. De spil van de praktijk Stap 4 laat zien dat het succes van de organisatie sterk wordt bepaald door het inzicht en begrip van de teamleden voor de spilfuncties. De rol van de praktijkmanager als spil is eigenlijk niet meer weg te denken. De meeste tandartsen hebben hun werkelijke interesse bij de patiëntenbehandeling liggen. Hiervoor hebben ze dit mooie vak gekozen en hiervoor zijn ze ook opgeleid. Administratie en organisatie worden vaak gezien als een noodzakelijk kwaad. Maar deze taken zijn prima te delegeren, omdat de tandarts veel effectiever aan de stoel is. Moet de tandarts dan zijn hele onderneming in handen van één werknemer geven? Nee, ik zie na tien jaar cursus geven aan honderden praktijkmanagers dat de praktijkmanager met name uitvoerend bezig is en de tandarts-ondernemer nog steeds grotendeels zelf de bedrijfsstrategie bepaalt. Wat zijn dan de taken van de praktijkmanager precies? Die zijn zeer uiteenlopend, afhankelijk van de praktijkgrootte, de competenties van de praktijkmanager en natuurlijk van in welke mate de tandarts zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden kan loslaten. Gemakshalve kunnen we de volgende opsomming maken van de taken van de praktijkmanager: • Boekhouding, facturatie en debiteurenbewaking • Praktijkagenda • Personeelsplanning • Email, postverwerking en correspondentie • Contact met verzekeraars • Automatisering en websitebeheer • Afdeling personeelszaken • Vergaderingen leiden

dentista| 27 Tandarts

Mondhygiënist

Assistent

Praktijkmanager

• Voorraad en inkoop • Klachtenafhandeling • Voorlichting en marketing • Coaching en begeleiding team • Gebouwbeheer • Kwaliteitssysteem managen • Projectbegeleiding • Praktijkuitstapjes • Beheer van vergunningen en contracten Het is maar zelden dat een praktijkmanager deze volledige lijst uitvoert. Vaak zien we wel dat bij goed functioneren en goed timemanagement er steeds meer taken bijkomen. Dit is een ideale functie die zichzelf kan ontwikkelen in de praktijk. Ongeveer de helft van de praktijkmanagers heeft geen tandheelkundige achtergrond. Omdat dit geen strikte vereiste is, hoeft dit geen groot probleem op te leveren. De praktijkmanagers die wel uit de tandheelkunde komen zijn


Leesmap 2.0 5

â&#x201A;Ź 14,9 mnd

veilig wifi in de wachtkamer

met medewerking van

Wachtkamernet Helium 12 4751 XB Oud Gastel Telefoon 0165-747222 www.wachtkamernet.nl info@wachtkamernet.nl

W wachtkamernet


vaak doorgegroeid van klinische assistententaken naar receptiewerkzaamheden om vervolgens stapsgewijs de functie van praktijkmanager te vervullen. Dit is met name de route die gevolgd wordt in de kleinere praktijken met twee of drie behandelkamers Eiland Waarom hebben we het steeds over de spil van het bedrijf ? Enerzijds is zij vaak de rechterhand van de praktijkeigenaar, anderzijds is zij de vraagbaak van de assistenten en de receptionisten. De praktijkmanager ervaart wel eens dat zij op een eiland verkeert. Zij hoort niet bij de directie en zij hoort ook niet bij het team op de werkvloer. Zij zorgt juist voor de verbinding tussen deze groepen binnen de praktijk. Hiervoor moet de praktijkmanager bijzondere kwaliteiten hebben. Zij is weliswaar een teamplayer maar kan ook uitstekend solistisch werken. Kerncompetenties Voor de functie van praktijkmanager geldt daarnaast nog een aantal kerncompetenties. Dit is de verzameling van kennis, vaardigheden, ervaringen, talenten en motivatie die iemand moet bezitten om de functie naar behoren te kunnen uitoefenen. Voor de praktijkmanager betekent dit dat zij aan de volgende competenties moet voldoen: • uitstekende communicatie • goed timemanagement • affiniteit met automatisering • gestructureerd • rustig en gedecideerd • analytisch denkvermogen • leiderschapskwaliteiten • administratieve en boekhoudkundige vaardigheden • klantgericht • probleemoplossend • flexibel Deze competentielijst is een handvat als jullie praktijk een praktijkmanager zoekt. De kandidaat hoeft niet alle punten te beheersen, maar je mag wel verwachten dat de sollicitant in beginsel de capaciteit heeft om bekwaam te worden in deze punten. Kunnen groeien en leren is wel essentieel. Tijdens de sollicitatieprocedure kan je de vragen afstellen op de competenties die je zoekt. De takenlijst en de competentielijst bepalen feitelijk het profiel van de praktijkmanager. Later, tijdens functioneringsgesprekken kunnen deze gegevens ook gebruikt worden om het ontwikkelingsplan van de praktijkmanager te monitoren en te sturen.

dentista| 29 Tandarts

Mondhygiënist

Assistent

Praktijkmanager

Slimmer werken Onterecht wordt vaak gedacht dat er alleen plaats is voor een praktijkmanager in een grote praktijk. De uurprijs van de tandarts is vele malen hoger dan de uurprijs van de praktijkmanager. Met andere worden: als de tandarts door organisatorische taken niet toekomt aan patiëntenbehandeling, is het veel rendabeler om een praktijkmanager in dienst te nemen dan deze taken zelf te blijven uitvoeren. Jammer genoeg besteden veel tandartsen na een praktijkdag nog vele uren aan administratieve handelingen. Het

Om de praktijkmanager kunnen we niet meer heen is beter om deze tijd aan ontspanning en andere essenties te besteden, zodat de tandarts zich tijdens werktijd energiek en gefocust kan bezighouden met zijn patiënten. De meeste praktijkmanagers verdienen zichzelf al snel terug zodra zij begrijpen hoe een effectieve agenda werkt en hoe zij de stoel en praktijkbezetting kunnen optimaliseren. De dag wordt niet meer bepaald door urgenties en chaos maar juist door organisatie en structuur. Niet harder maar juist slimmer werken! Niet om heen Tijden veranderen. De tandheelkundige bedrijfsvoering verandert. Waar vroeger de organisatorische ondersteuning van de tandarts –met praktijk aan huis- meestal gedaan werd door diens echtgenote, is de functie van praktijkmanager in een moderne praktijk nu niet meer weg te denken. Praktijkmanagers zijn doeners, harde werkers op de vloer. Flexibele medewerkers die er voor zorgen dat er in een prettige werkomgeving in alle rust maximale aandacht besteed wordt aan excellente tandheelkunde voor de patiënten. De meeste praktijkmanagers hebben geen jarenlange opleidingen gevolgd; zij houden niet van eindeloze theorie maar juist van concrete actie. Resultaten willen zij zien. Zij voelen zich verbonden met en verantwoordelijk voor een mooi bedrijf. Om de praktijkmanager kunnen we niet meer heen!

Rolf van Mierlo is partner bij M2 tandartsen en trainer bij Catan School of Excellence. Hij geeft diverse opleidingen, zoals de cursus Praktijkmanangement, de Masterclass Tandheelkunde en is online docent bij Team Training TV.


Een echte doorbraak in de implantologie. Roxolid® SLActive® – creëert een nieuwe standaard, minder invasieve behandeling

Met Roxolid® SLActive®-implantaten verleggen we de grenzen: p p

Vermijd invasieve augmentatieprocedures Verhoog de acceptatie van patiënten

Onze nieuwe generatie implantaten biedt u een combinatie van uitzonderlijke materiaalsterkte en uitstekende osseointegratie-eigenschappen. Voor meer vertrouwen. Nu verkrijgbaar: p Alle diameters p 4 mm Short Implant Line p Loxim™ Transfer Piece Ontdek meer voordelen op www.straumann.com/roxolid

Meer informatie: (030) 600 89 00 verkoop@straumann.com, www.straumann.nl


dentista| Play Tandarts

Mondhygiënist

Assistent

Praktijkmanager

MMM..! Filtek Supreme XTE van 3M ESPE

dentista

Sinds de introductie van Filtek composiet hebben meer dan 400 miljoen restauraties wereldwijd

bewezen dat dit unieke universele nanocomposiet tandartsen helpt de meest esthetische resultaten te bereiken. Filtek is wereldwijd geprezen vanwege de onovertroffen glansretentie en fluorescentie, eenvoudige verwerkbaarheid, sterkte en esthetiek.

dentista| 31 Tandarts

Mondhygiënist

Assistent

Praktijkmanager

Tandarts

Mondhygiën


dentista| Ergonomie Tandarts

Mondhygiënist

Assistent

Praktijkmanager

Literatuurstudie

Ergonomisch werdentista ken met de loepbril Tandarts

Mondhygiënist

Assistent

Praktijkmanager

bij goed gebruik goed voor je houding Florine Bolderman MSc en Jacqueline Bos-Huizer

In de literatuur en in de tandheelkundige praktijk wordt de loepbril beschouwd als een ergonomische interventie1. Desalniettemin is het percentage klachten aan het bewegingsapparaat alarmerend hoog, met percentages tot 96 procent4. In dit artikel wordt onderzocht hoe de loepbril gebruikt dient te worden om een bijdrage te leveren aan het verminderen hiervan.

H

et dragen van een loepbril heeft verschillende voordelen, zoals ergonomie en een verminderde fysieke belasting van diverse lichaamsdelen. Maar ook zijn er nadelen, zoals aanschafkosten, de gewenningsperiode, communicatie met de patiënt en de effecten van ongunstig aangemeten loepbrillen. Goede kennis en voorbereiding vergroten de kans op een positief effect op de behandeling en behandelaar.

De afgelopen jaren is het gebruik van loepbrillen in de tandheelkundige praktijk meer en meer gebruikelijk geworden. Binnen specialisaties als endodontologie en parodontologie behoort het tot de standaarduitrusting voor kwalitatief hoogwaardig werk. Het allergrootste voordeel van een loepbril is ‘ergonomie’ of ‘een betere houding zoals beschreven in diverse studies over vergroting in de mondzorgkunde1,2. Ruim 93 procent van de gebruikers benoemt dit als grootste voordeel2. Dit is opmerkelijk, want een loepbril dient in eerste instantie een visueel doel: het vergroten en daarmee verbeteren van het zicht tijdens het werk. Het voordeel van een verbeterde houding is hierbij een welkom extra voordeel voor de gebruiker.

Desondanks krijgt tot 96 procent4 van de tandheelkundige professionalste maken met klachten van het bewegingsapparaat als gevolg van een verkeerde houding tijdens het werk. De vraag dient zich dus aan hoe men optimaal ergonomisch kan werken met gebruik van een loepbril, waarbij het gaat om een neutrale werkhouding met behoud van optimaal zicht. Ergonomische voordelen Uit verschillende wetenschappelijke publicaties blijken meerdere ergonomische voordelen van het werken met de loepbril. Gebruikers behouden een meer neutrale gebalanceerde houding in nek, rug, schouders, bovenarmen, heupen en benen1. Een ander onderzoek beschrijft dat het effect van het gebruik van de loepbril op de lichaamshouding het grootst is wanneer deze vroeg tijdens de opleiding geïmplementeerd wordt, bij voorkeur in het eerste jaar van het klinisch onderwijs5. Studenten in dit onderzoek ervaren een loepbril als comfortabel (86%) en acceptabel qua gewicht (67%). Alle deelnemers aan het onderzoek noemden verbetering van de houding van hoofd, nek en romp. Dit komt overeen met onderzoek4 waarin deelnemers aangaven minder pijn-


dentista| Ergonomie Tandarts

Mondhygiënist

Assistent

Praktijkmanager

klachten te ervaren in nek, schouder en rug bij gebruik van een loepbril. Ergonomische nadelen Zowel uit onderzoek als de praktijk blijken ook negatieve ergonomische aspecten van het werken met een loepbril. Nadat de tandheelkundige de beslissing genomen heeft om een loepbril aan te schaffen2, moet hij wennen aan het werken met vergroting6. Dit blijkt een barrière te zijn om voor vergroting te kiezen. Het zicht buiten het werk- en focusgbied is immers beperkt. Dat vergt aanpassing, tijd en gewenning. Ook de assistent moet de werkwijze aanpassen: zij moet er rekening mee houden om de instrumenten aan te reiken in het focusgebied van de loep, zodat deze voor de loepdrager goed te zien zijn zonder dat deze zich steeds moet aanpassen van vergroot naar niet-vergroot zicht. Een mondhygiënist werkt vaak zonder assistent en moet daarom zorgen dat de instrumenten binnen handbereik en in het zicht klaarliggen, zodat hij tijdens het werk de ogen niet hoeft af te wenden van werkveld naar instrumententray. Een goede werkvoorbereiding is dan essentieel. Het zorgt dat de tandheelkundige sneller went aan het werken met vergroting en maakt de werkwijze efficiënter. Een andere mogelijke barrière om voor het werken met vergroting te kiezen is het gevoel minder contact met de patiënt te hebben6. Dit komt doordat de loepbril non-verbale communicatie lijkt te belemmeren. Signalen waarop normaliter geanticipeerd wordt, zoals pijn, angst of ongemak bij de patiënt zijn niet meer goed waar te nemen. Een oplettende assistent kan daarvoor de oplossing zijn. Belangrijker is het om de patiënt duidelijk uit te leggen waarom vergroting gebruikt wordt en wat de voordelen hiervan voor hem zelf zijn. Tenslotte kan de behandelaar tijdens de behandeling regelmatig vragen of de patiënt pijn of last heeft, om het gebrek aan overzicht te compenseren. Uiteindelijk is er één echt potentieel nadeel van het werken met een loepbril: de gebruiker kan een weliswaar meer neutrale maar ook meer statische werkhouding ontwikkelen. Waar het tandheelkundige beroep toch al wordt gekenmerkt door een hoge statische belasting , kan het werken met vergroting leiden tot een nog statischer werk-

dentista| 33 Tandarts

Mondhygiënist

Assistent

Praktijkmanager

dentista

houding waarvan de effecten op de fysieke belasting nog niet onderzocht zijn. Loepbrillen behoren een gebalanceerde werkhouding te ondersteunen in plaats van de gebruiker te dwingen de werkhouding ongunstig aan te passen7(zie afb. 1). Dit gevaar bestaat als de focusafstand van de loepbril niet goed is aangemeten voor de individuele gebruiker. Dit zou de positieve effecten van vergroting op de werkhouding teniet doen, of zelfs kunnen leiden tot het ontwikkelen van nieuwe klachten aan het bewegingsapparaat. Het statische effect van de loepbril is echter nog niet grondig onderzocht. In de praktijk Het werken met een loepbril blijkt verschillende ergonomische risico’s met zich mee te brengen. Dit geeft aan hoe complex een neutrale werkhouding en ergonomie in de mondzorgpraktijk zijn. Een oplossing daarvoor is niet eenvoudig. Het werken met een loepbril kan bijdragen aan een vermindering van klachten aan het bewegingsapparaat, door de gebruiker te ondersteunen bij het werken vanuit een neutrale houding en daarmee de belasting op diverse lichaamsdelen te verminderen. Daarvoor is tevens voldoende spierkracht nodig om de romp te stabiliseren en rechtop te kunnen zitten gedurende de werkdag. Regelmatige training van de betreffende rompspieren helpt hierbij. Minstens zo belangrijk is dat men zich bewust is van de werkhouding en weet hoe een ergonomische werkhouding aangenomen wordt danwel tijdig aanpast. De volgende stap is om zowel patiënt als

Tandarts

Mondhygiënist

Afb. 1 - Niet correct aangemeten loepbril en ongunstig geplaatste patiënt veroorzaken hoge fysieke belasting voor de tandarts.


dentista| Ergonomie Tandarts

instrumenten zodanig te positioneren zodat de behandelaar comfortabel kan werken met behoud van een neutrale werkhouding. Werken met vergroting is veelal essentieel om optimaal zicht en een neutrale houding te combineren. Kiezen Voor het kiezen van de juiste loepbril geldt een aantal aanbevelingen5,6. Kies een loepbril waarvan de inclinatiehoek op maat wordt aangemeten om de nekbuiging tot een minimum te beperken. In de dagelijkse praktijk is de verleiding aanwezig om de nek zodanig te buigen dat direct zich kan worden verkregen op het element. Bij een correct aangemeten loepbril is dit niet meer nodig, omdat de inclinatiehoek en de focusafstand aanpast worden aan de neutrale werkhouding van de gebruiker. De houding van de nek zal dan positief beïnvloed worden. Overigens verdient het de aanbeveling om, voordat men met vergroting gaat werken, eerst een neutrale werkhouding aan te leren en pas daarna het werken met een loepbril hier op af te stemmen6. Om druk op nek en schouders te verminderen verdient het aanbeveling een lichtgewicht model loepbril te kiezen. Een ander advies dat in gedachten gehouden moet worden: meer vergroting is niet per se beter. Met name jongere behandelaars zijn in staat uitstekend zicht op het werkgebied te verkrijgen met een minder sterke vergroting. Sterkere vergroting gaat gepaard met verminderde scherpte-diepte (de afstand waarbinnen je goed scherp ziet) en minder lichtsterkte. De keuze voor het type loepbril hangt af van de hiervoor beschreven factoren, in samenhang met de wensen en individuele kenmerken van de gebruiker, zodat de ergonomie en een loepbril een aantrekkelijke combinatie kunnen worden. Conclusie Het gebruik van een loepbril heeft voordelen, zoals ergonomie en verminderde belasting van diverse lichaamsdelen. Het kent ook nadelen: afgezien van de kosten zijn dat de gewenningsperiode, beperkingen in de communicatie met de patiënt en het risico van onjuist aangemeten loepbrillen. Het gezondheidsprobleem in het tandheelkundig beroep wordt veroorzaakt door meerdere factoren, daardoor is ook de oplossing niet eenvoudig. Wat betreft het gebruik van loepbrillen, is de aanbeveling om loepbrillen al tijdens de opleiding te integreren in

dentista| 35 Tandarts

Mondhygiënist

Assistent

Praktijkmanager

dentista

de praktijk en studenten te trainen in het werken ermee. Kies voor een loepbril die optimaal kan worden aangepast aan de individuele eigenschappen van de gebruiker en die een neutrale werkhouding ondersteunt. Tot slot, een loepbril is niet de gouden oplossing voor perfecte ergonomie en werkhouding. Toch kan een loepbril een effectieve ergonomische investering zijn. De voorwaarde hiervoor is dat er een ergonomische inrichting en organisatie van de werkplek en werkwijze is en deze gecombineerd wordt met kennis en toepassing van een optimale werkhouding (zie afb. 2).

Mondhygiënist

Assistent

Tandarts

Praktijkmanager

Mondhygiënist

Afb. 2 - Ergonomisch aangemeten loepbril, optimaal gebruik van de werkplek en werkorganisatie faciliteren een gezonde werkhouding voor tandarts en assistent.

Florine Bolderman is bewegingswetenschapper en werkzaam als ergonomisch adviseur voor Bos-

Literatuur 1. Branson BG, Cadbury-Amyot C, Holt LA, Keselyak NT, Mitchell TV, Williams KB. Effect of Magnification lenses on student operator posture. Journal of Dental Education. 2004, 68 (3): 384-389.

BedrijfsOefentherapie (BBO)

2. McHaney Congdon L, Tolle SL, Darby M. Magnification Loupes in U.S. entry-level dental hygiene programs – occupational health and safety. The Journal of Dental Hygiene. 2012 86(3): 215-222. 3. James T, Gilmour ASM. Magnification loupes in modern dental practice: an update. Dent Update. 2010. 37: 633-636. 4. Hayes MJ, Smith D, Cockrell D. An international review of musculoskeletal disorders in the dental hygiene profession. Int. Dent. J. 2010. 60: 343-352. 5. Maillet JP, Millar AM, Burke JM, Maillet MA, Maillet WA, Neish NR. Effects of magnification loupes on dental hygiene students posture. Journal of Dental Education. 2008. 72(1) 32-443 6. Sunnell S, Rucker L. Surgical magnification in dental hygiene practice. Int J Dental hygiene 2. 2004. 26-35. 7. Hayes MJ, Taylor JA, Smith DR. Predictors of work-related musculoskeletal disorders among dental hygienists. Int J of dental hygiene. 2012. 10: 265-269.

Jacqueline Bos-Huizer (foto) is oprichter van BBO, bedrijfsoefentherapeut en ergonomisch adviseur, gespecialiseerd in tandheelkundige ergonomie, veterinaire ergonomie en ergonomie voor medisch specialisten.


VERTROUWDE POETSERVARING, *1 BETERE VERWIJDERING VAN PLAQUE Ideaal voor trouwe gebruikers van een handtandenborstel die hun vertrouwde poetstechniek willen behouden • Vertrouwde borstelkopvorm • Niet nodig om anders te poetsen • 89% van de gebruikers van een handtandenborstel zegt liever TriZone te gebruiken dan zijn gebruikelijke borstel †1

100% MEER PLAQUEVERWIJDERING *1 • 8800 richtingsveranderingen per minuut voor een uitstekende plaqueverwijdering • Drie-Zone reiniging met pulserende, heen– en weer bewegende en vaste borstelharen • Dynamische schuin aflopende Power Tip

DE GESCHIKTE BORSTEL AANBEVELEN Assortiment oscillerende/roterende opzetborstels voor poetsers die een stap verder willen gaan op het vlak van hun mondhygiëne

TriZone, voor poetsers die hun vertrouwde poetstechniek verkiezen

*in vergelijking met een standaard handtandenborstel. †Based on 67 subjects in 2 clinical trials. Reference: 1. Data on file, P&G.

De verzorging voortzetten die begint in uw praktijk


Lieneke Steverink-Jorna

De irritante wereldverbeteraar Het is zaterdagochtend, het is buiten mistig en ik heb Dentista met nog kleine oogjes gelezen. Bij het stuk van Hero Abdulla gingen mijn ogen  even een stukje meer open.  Onderaan lees ik dat ze in deze editie het over de DPSI zal hebben. Laat ik nou net gisteren hierover hebben gesproken! Ondanks de hitte hielden de circa 100 assistenten toch goed hun aandacht erbij en ging de les erin als koek.  Mijn presentatie ging over screenen voor preventie. Wanneer zet je preventie in en bij wie wordt dit uitgevoerd?   Gelukkig waren er vele die wel van de DPSI hadden gehoord, maar dit werd niet of nauwelijks in de praktijk gedaan. Slechts bij zes praktijken  werd de DPSI standaard gedaan tijdens de controle of bij henzelf in de stoel! Ik viel zo wat achterover! Het overgrote deel van de groep was enthousiast maar niet iedereen. Ik werd daarop steeds pittiger waarop een assistente vroeg waarom ik niet gewoon mijn eigen patiënten tevreden hield en vooral niet moest proberen om de wereld te verbeteren. Deze woorden blijven maar in hoofd hangen. Ja, waarom wil ik dat eigenlijk?   Ik  maak te vaak mee dat  mensen niks vermoedend mijn praktijk betreden en ze vervolgens slecht nieuws moet brengen. Ik zie vaak zeer ver ontwikkelde parodontitis. Zelfs bij mensen die zeggen keurig elk half jaar

dentista| 37 Tandarts

Mondhygiënist

Assistent

Praktijkmanager

naar de mondhygiënist te zijn geweest. Bij navraag blijkt dit dan een (preventie)assistent te zijn geweest. En inderdaad, supragingivaal ziet het er dan hartstikke netjes uit! “Ja en sinds ik stokers gebruik, bloedt het niet meer.” Dus er is ook nog keurig een instructie gegeven. “En het was een hele aardig dame.” Ja, dat klopt. “En toen kwam ik bij een andere en die zei ineens dat ze me niet kon behandelen!?” Waar gaat het mis? Juist, bij de DPSI. Het is altijd rot om zo’n gesprek te voeren. Sommige zijn kwaad op hun tandarts. “Waarom heeft hij me dat nooit verteld? En hoelang zit dat er eigenlijk al?” Weer anderen denken dat ik alleen maar wat wil verdienen. Een quote van een mondhygiënist: “Mijn werk is de hand boven het hoofd van de tandarts houden.” Want je gaat niet de tandarts afkraken. Dat wil je niet. Wat ik wel wil is voorzichtig bij deze praktijken aankaarten dat het anders zou moeten. Zeker als er sprake is van titelmisbruik. Maar wat is het moeilijk om in gesprek te raken met de verantwoordelijke! Zo jammer...als we tijdig ontstekingen ontdekken, kunnen we de patiënten beter helpen. En dan is het 1-0 voor de tandarts!   Dus dan liever maar een wereldverbeteraar zijn. Dat dan niet iedereen me aardig vindt, dat neem ik maar op de koop toe.

L Lieneke Steverink-Jorna is mondhygiënist, auteur, blogger, columnist en Mondhygiënist van het Jaar 2013.


dentista| Team in beeld Tandarts

Mondhygiënist

dentista

Tandarts

ZIE PAG. 5

Sanadens, Apeldoorn Specialisatie: Algemene praktijk met specialisatie implantologie Aantal stoelen: 5 Aantal patiënten: circa 10.000

Medewerkers 5 Tandartsen 1 Tandtechnicus 3 Mondhygiënisten 5 Preventieassistenten 3 Tandartsassistenten 1 Omloopassistent 4 Balieassistenten 1 Praktijkmanager

Assistent

Praktijkmanager

Mondhygiënist

Assistent

Praktijkmanager

Sanadens, Apel Op de foto Krispijn, Martijn, Mirjam, Stefanie, Teun, Angelique, Dorien, Anwaar, Wendy, Nathalie, Nelleke, Francoise, Ina, Milouk, Nienke, Angela, Joan en Mandy. Opvallend aan praktijk Sanadens is dat het team bestaat uit een maatschap van twee vrienden en hun echtgenotes. De vriendschap die beiden heren - Martijn Bonthond en Krispijn Dijkman - met elkaar hebben stralen ze ook uit op het team. Dat is dan ook hecht, vertelt Martijn. Een team met oprechte interesse voor elkaar. “Zowel in werk- als privésfeer staan we altijd voor elkaar klaar. Regelmatig hebben we uitjes en is er zelfs een ‘groeps-Whatsapp’ om contact met elkaar te hebben. Dat maakt dat iedereen het werken binnen dit team heel aangenaam vindt”. Het team bestaat uit ne-

gentien vrouwen en vier mannen in de leeftijd van twintig tot zestig jaar. Binnen Sanadens is er veel aandacht voor innovatie, efficiëntie en hygiëne. Martijn: “we willen blijven investeren in nieuwe technieken en materialen, maar ook in opleidingen voor medewerkers. Individuele cursussen, maar ook trainingen met de hele groep. Hiermee willen we de juiste kwaliteit bieden voor onze patiënten. Die staan hier centraal en daarom hebben we bijvoorbeeld ook ruime openingstijden van half acht ’s morgens tot negen uur ’s avonds. Daarbij proberen we zoveel mogelijk dezelfde medewerker per patiënt in te roosteren”. Communicatie Binnen de praktijk geldt geen strakke hiërarchie. “De maatschap zet dan wel de lij-


doorn nen uit, maar er is ruimte voor inspraak. Zo schrijven medewerkers ook mee aan onze protocollen en functieomschrijvingen. Dit creëert bewustwording van de werkzaamheden en leert ieder teamlid om zichzelf de vraag te stellen waar je in de dagelijkse praktijk mee bezig bent. Waarom doen we iets zoals we het doen? Kan het anders? Kan het beter? Op deze manier houden we onszelf en elkaar scherp. Ook de assistent moet de tandarts bij de les houden!” Praktijkmanager Angelique Franken geeft aan dat er dankzij deze ruimte voor inspraak open en direct wordt gecommuniceerd binnen het team. “Die directe feedback is ook iets dat we stimuleren binnen de praktijk. In functioneringsgesprekken, maar ook door communicatietrainingen. Naast de informele communicatie hebben we natuurlijk

dentista| 39 Tandarts

Mondhygiënist

Assistent

Praktijkmanager

Foto’s: Levin den Boer een aantal vaste overleggen: zes keer per jaar hebben we met iedereen teamoverleg, waarin ondermeer algemene zaken, huisregels, protocollen en nieuwe materialen worden besproken. De mondhygiënisten hebben vier keer per jaar overleg, de preventieassistenten twee keer, net als de baliemedewerkers. De maatschap vergadert elke maand. Daarnaast hebben we nog ons intranet met daarop onze agenda met besprekingen, de personeelsplanning, evenementen en verjaardagen. Informatie de we tweewekelijks ook aan iedereen mailen”. Goed geregeld Sanadens kent relatief weinig patiëntenverloop. Volgens Bonthond is dat dankzij de geboden kwaliteit. Die komt volgens hem voort uit voortdurende aandacht voor een aantal kernwaarden:

• Tijd nemen voor de patiënt; • De patiënt heeft altijd dezelfde behandelaar; • Heldere communicatie met de patiënt: wat gaan we doen en waarom?; • Ruime openingstijden, zodat patiënten ook buiten werktijd terecht kunnen; • Gebruik van kwalitatief goede materialen en de nieuwste technieken; • Een optimaal functionerend team.


Een onbezorgde oude dag voor de tandarts-ondernemer Met een grote groep tandartsen die binnenkort met pensioen gaan, is het interessant om de oudedagsvoorziening eens onder de loep te nemen. Ook voor de tandarts voor wie het pensioen nog ver weg is. Want wie het nu goed regelt, plukt daar later de vruchten van.

Erwin van Leeuwen

D

e laatste jaren is het onderwerp pensioen bijna dagelijks in het nieuws. En meestal niet in positieve zin. Vaak gaat het daarbij over korting op uitkeringen, dekkingsgraden en andere financiële zaken die voor velen nogal ver weg staan van de dagelijkse professie. Toch is het belangrijk dat dergelijke zaken met enige regelmaat de aandacht hebben. Het is allereerst goed om na te denken over de vraag welke ideeën je hebt over je oude dag en welk financieel prijskaartje deze plannen met zich meebrengen. De één droomt over verre vakanties en andere bezigheden die de nodige uitgaven met zich meebrengen, terwijl een ander juist een rustige oude dag voor ogen heeft. Nadat is vastgesteld welke financiële wensen er voor de toekomst zijn, zal een keuze gemaakt moeten worden op welke manier je je geld hiervoor opzij zet. Om die keuze te kunnen maken, moet je wel op de hoogte zijn van de mogelijkheden en de verschillen tussen de diverse producten. In dit artikel zullen de verschillende mogelijkheden voor de tandarts-ondernemer de

revue passeren. De tandarts die zijn praktijk in een B.V. uitoefent heeft als extra mogelijkheid om zijn pensioen in eigen beheer op te bouwen. Deze mogelijkheid is besproken in de vorige editie van dit blad en zal hier niet verder worden uitgewerkt. Sparen voor later Uiteraard kan je op een bankrekening geld reserveren voor toekomstige uitgaven. Deze manier van sparen is in dit geval niet voor de hand liggend. Op die manier spaar je namelijk van je netto-inkomen. Je hebt dan namelijk al belasting betaald over dit inkomen. Van het resterende netto-inkomen leg je vervolgens een deel opzij voor later. Het is veel verstandiger om ‘fiscaal gefaciliteerd’ te sparen voor later. De inleg of premie is in dat geval aftrekbaar van je inkomen. Wanneer je tijdens je pensioen uitkeringen ontvangt, worden deze op dat moment belast. Omdat de premie fiscaal aftrekbaar is, is het mogelijk meer in te leggen. Deze hogere inleg kan vervolgens jarenlang renderen in het fonds. Deze faciliteit wordt de zoge-


naamde omkeerregel genoemd. Fiscaal gefaciliteerd sparen kan in principe op diverse manieren: bij een pensioenfonds, verzekeringsmaatschappij of een bank. In tegenstelling tot veel andere beroepsgroepen in de medische wereld hebben tandartsen geen verplicht beroepspensioenfonds meer. Medio jaren ’90 is door de beroepsgroep besloten dat vanaf dat moment geen premies meer konden worden gestort in het toenmalige beroepspensioenfonds. Eén van de kenmerken van een pensioenfonds is het collectieve karakter. Een pensioenfonds kan namelijk slechts bestaan bij een verplichte deelname van de deelnemers. Door destijds te kiezen voor afschaffing van het pensioenfonds, heeft men gekozen voor individuele opbouw van een oudedagsvoorziening. Lijfrente Welke mogelijkheden blijven er dan nog over? Tot 2008 bestond er maar één andere, namelijk het afsluiten van een lijfrente bij een verzekeringsmaatschappij. De wet omschrijft een lijfrente als een overeenkomst van levensverzekering waarbij aanspraak bestaat op vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen die uiterlijk eindigen bij overlijden. Eén van de lijfrentevormen is een oudedagslijfrente. Een oudedagslijfrente gaat uiterlijk vijf jaar na de AOW-leeftijd in. De lijfrente mag dus ook op een eerder tijdstip ingaan, zelfs ook voor de 65-jarige leeftijd. De uitkering eindigt bij overlijden. Vaak wordt aan een oudedagslijfrente een nabestaandenlijfrente gekoppeld. In geval van overlijden gaat de uitkering dan (deels) over op de nabestaande. Deze nabestaandenuitkeringen eindigen bij het overlijden van de nabestaande. Bij een oudedagslijfrente ben je dus verzekerd van een levenslange uitkering, hoe oud je ook zal worden. Hoe hoog deze uitkering is, is tijdens de opbouwfase van de lijfrente nog niet bekend. Pas op de ingangsdatum van de lijfrente zal deze jaarlijkse uitkering door de verzekeringsmaatschappij worden Meeste tandartsen laten geld liggen De meeste tandarts-ondernemers blijken in het algemeen veel fiscale mogelijkheden niet te benutten, waardoor ze onnodig veel belasting betalen. Erwin van Leeuwen van Fiscaalfit. nl: “Een goede fiscaal adviseur kan in de meeste gevallen besparing opleveren en verdient zichzelf voor de meeste tandarts-ondernemers dan ook direct terug”. Deze besparing kun je vervolgens goed gebruiken voor bijvoorbeeld het aanvullen van je oudedagsvoorziening.

dentista| 41 Tandarts

Mondhygiënist

Assistent

Praktijkmanager


Vergroot uw werkplezier!

Uw adres voor:

Ve r g r o t i n g , Licht & Ergonomie Kijk op onze website of maak direct telefonisch een afspraak!

Kiotoweg 141 3047 BG Rotterdam T: +31(0) 10-4375052 E: info@examvision.nl www.examvision.nl


vastgesteld. Je hebt daarbij de mogelijkheid om bij diverse verzekeringsmaatschappijen offertes op te vragen. Verder is het belangrijk te beseffen dat bij jouw overlijden het opgebouwde kapitaal ten goede komt aan de verzekeringsmaatschappij en niet aan de erfgenamen. Het is namelijk een verzekeringsproduct. Banksparen Sinds 2008 is er nog een andere mogelijkheid om fiscaal gefaciliteerd te sparen: banksparen. Bij banksparen wordt de inleg gestort op een geblokkeerde bankrekening. Ook deze storting is, binnen bepaalde grenzen, aftrekbaar van het inkomen. Je kunt met de bank afspreken dat de inleg rendeert tegen een vaste rente of variabele rente. Het gespaarde saldo op de geblokkeerde bankrekening zal te zijner tijd worden gebruikt voor een periodieke uitkering. De uitkeringen bij banksparen moeten, net als bij een lijfrenteverzekering, uiterlijk vijf jaar na de AOW-leeftijd ingaan. Een groot verschil is dat de uitkeringsduur niet afhankelijk is van het overlijden van de gerechtigde. De uitkeringsduur bij banksparen wordt namelijk op de ingangsdatum met de bank afgesproken. Daarbij zijn de bank en de gerechtigde wel gebonden aan enkele fiscale spelregels. De uitkeringsduur moet bijvoorbeeld minimaal vijf jaar zijn. Verder mag de jaarlijkse uitkering niet meer dan € 20.953,- bedragen, tenzij de uitkeringsduur minimaal twintig jaar bedraagt. Wanneer wordt afgesproken om de uitkering vóór 65-jarige leeftijd in te laten gaan, bedraagt de uitkeringsduur minimaal 20 jaar, vermeerderd met de periode tot 65-jarige leeftijd. Ook bij banksparen is de hoogte van de uitkering tijdens de opbouwfase niet bekend. De hoogte van de uitkering is namelijk afhankelijk van de rentetarieven op dat moment en van de afspraken die met de bank worden gemaakt over de uitkeringsduur. Wanneer je overlijdt voordat de uitkeringen zijn ingegaan, komt het saldo niet toe aan de bank, maar aan de erfgenamen. Dit is een groot verschil met de lijfrente bij een verzekeringsmaatschappij. Ook wanneer je tijdens de uitkeringsduur overlijdt, gaan de uitkeringen over op de erfgenamen. Het gespaarde saldo komt op die manier altijd ten goede aan jou of je erfgenamen. Aan de andere kant moet je wel beseffen dat altijd sprake is van een tijdelijke uitkering. Wan-

dentista| 43 Tandarts

Mondhygiënist

Assistent

Praktijkmanager

neer de uitkeringsduur verstreken is, is de pot echt leeg. Over de periode tot overlijden ontvang je dan geen uitkering meer. Omzetting Een lijfrente bij een verzekeringsmaatschappij en banksparen hebben veel met elkaar gemeen, maar er zijn ook grote verschillen. Het ene is en blijft een verzekeringsproduct waardoor de uitkering afhankelijk is van een toekomstige gebeurtenis, namelijk het overlijden. Het andere is een spaarproduct. Iedere ondernemer zal uiteindelijk zelf zijn keuze moeten maken tussen beide producten. Een gemaakte keuze is echter niet definitief. Het is mogelijk om het gespaarde kapitaal af te storten bij een verzekeringsmaatschappij of de waarde van de polis te storten op een bankspaarrekening. Deze omzetting kan zonder fiscale sancties plaatsvinden. Misverstand Een ondernemer heeft ook recht op opbouw van een fiscale oudedagsreserve (FOR). Het is echter een misverstand dat deze FOR ook een vorm van een oudedagsvoorziening is. De FOR is niet meer dan een fiscale aftrekpost van twaalf procent van de winst met een maximum van € 9.842,- per jaar. Over de stand van de FOR is bij staking van de praktijk belasting verschuldigd. Het is dus een faciliteit waarbij belastingheffing wordt uitgesteld. Bij de FOR wordt geen kapitaal opgebouwd, zodat geen sprake is van een oudedagsvoorziening. De dotatie aan de FOR zorgt er wel voor dat de maximale ruimte voor de lijfrente of banksparen wordt verminderd. Risicoverzekering Een laatste punt van overweging is of het risico van vooroverlijden voldoende is afgedekt. Welk kapitaal komt vrij of is gespaard wanneer je overlijdt vóór de beoogde ingangsdatum? Is dit voldoende om je nabestaanden verzorgd achter te laten? Wanneer dit beperkt is, moet je overwegen om een risicoverzekering af te sluiten die een kapitaal garandeert bij overlijden. Conclusie Het kan zijn dat de oude dag nog ver in de toekomst ligt. Toch is het belangrijk om duidelijke en goed overwogen keuzes te maken voor de toekomst, zodat er met visie wordt gespaard voor een (financieel) onbezorgde oude dag. Op die manier komen jij of je nabestaanden niet voor vervelende verrassingen te staan.

drs. Erwin van Leeuwen is fiscaal adviseur bij FiscaalFit.nl, onderdeel van VBA van Braak Accountants. www.fiscaalfit.nl


CAVE X

Bite&White Ready 2 Use VOORGEVULDE BLEEKLEPELS

LET OP IS NU ADVERTENTIE UIT DENTISTA 4 • • • •

Complete bleekbehandeling in 1 doos 6 voorgevulde bleeklepels met 2,5 gr. bleekgel, klaar voor gebruik Uniek, gepatenteerd systeem 1 tray bleekt tegelijkertijd boven en onder

Eenvoudig! Open de verpakking en start met bleken. Makkelijker kan niet! www.biteandwhite.eu

Cavex Bite&White Ready 2 Use is een professioneel thuisbleek systeem op basis van 6% waterstof peroxide (deels als carbamide peroxide), een duurzaam actieve combinatie van werkzame bleekmaterialen met een bewezen, wereldwijde reputatie als effectieve whitening agent. Kalium nitraat is toegevoegd ter voorkoming van gevoeligheid.


Lies van Wegen

l

Assistent van het jaar Toen mijn naam door de RAI schalde keek ik nog even naast mij of collega Annelies Bierens niet opsprong. Annelies enf Lies lijken op elkaar en zij stond ver boven mij tijdens het stemmen via Facebook. Op hetzelfde moment zag ik in mijn ooghoek elf man uitzinnig het podium opstormen: mijn collega’s, die net als ik de hele dag in spanning hadden gezeten, kwamen mij feliciteren. Ik kon nog net in de feestvreugde Robert ten Brink een hand geven en mijn roze sjerp ontvangen toen het joelende stel de champagne omstootte. Wij (ons team) waren assistente van het jaar geworden en de chaos was compleet!

Op het moment dat ik werd uitgeroepen tot assistente van het jaar was de vraag mij al vaker gesteld: “waarom ben jij assistente van het jaar?” Een lastige, die ik niet één-twee-drie wist te beantwoorden. Op het moment dat ik er over ging nadenken, realiseerde ik me dat niet alleen ik assistente van het jaar ben geworden, maar het hele team. We doen het immers samen!

Wat is een goede assistente? Is het klantvriendelijkheid, flexibiliteit, zorgzaamheid, communicatieve vaardigheden, efficiëntie , de kennis of de kunde? Al deze facetten zijn belangrijk om een goede assistente te zijn. Toch ben je afhankelijk van de kaders waarbinnen je mag werken van je tandarts. Als een tandarts niet four-handed werkt, ben je dan meteen een minder goede assistente? Nee, zeker niet. Je moet goed zijn in de mogelijkheden en werkzaamheden die je aangereikt krijgt. Buit dat uit, en ga voor perfectie.

Het vak van tandartsassistente heeft zich in de loop van de jaren ontwikkeld. In de praktijk spreek je nu van receptioniste, administratief medewerker, preventie-,

stoel-

en

omloopassistente

en

de

praktijkmanager.

De

werkzaamheden kunnen variëren van het maken van röntgenfoto’s tot het regelen van oppas voor de kinderen van de tandarts. Allround. Het valt of staat met de samenwerking van je collega’s en op elkaar ingespeeld zijn. Je functioneert als rechterhand van je tandarts, of je nu rechts of links naast hem zit of bij de receptie. Mijn team won de titel omdat we op elkaar ingespeeld zijn en voor elkaar vooruit denken. Zo had een van mijn collega’s met haar telefoon de verkiezing gefilmd. Dat is voor elkaar denken en dan ben je een echt team. Lies van Wegen - is eigenaresse van Mondzorg Ouderen. Daarnaast is zij floormanager en preventie-assistent in een praktijk in Amersfoort. In 2012 is Lies genomineerd voor IZZ Mooi Mens en uitgeroepen tot tandartsassistente van het jaar.

dentista| 45 Tandarts

Mondhygiënist

Assistent

Praktijkmanager


Benut u maar mondjesmaat uw fiscaal voordeel? FiscaalFit kent de praktijk van ondernemers als u. Maak kennis met onze belastingvoordeel specialist.

as

or d eel

l be

0 4%

tin g vo

Voor u, als tandarts verandert de wereld snel. Op tijd inspringen op nieuwe technieken, maar ook denken aan de volgende fase in uw bedrijfsvoering. Fiscaalfit.nl adviseert onder andere bij de keuze van rechtsvorm, pensioen, tax-planning of bedrijfsopvolging. Wij zijn ervan overtuigd dat ons fiscaal advies voor u een aantrekkelijk financieel voordeel oplevert. Een besparing van mĂŠĂŠr dan 20% is geen uitzondering. Hoe? Kijk meteen op fiscaalfit.nl/tandarts

Maak een vrijblijvende afspraak met onze belastingvoordeel specialist.

Onderdeel van Van Braak Accountants

0318 - 58 73 85 06 - 53 54 12 09 info@fiscaalfit.nl


Johnny Joker maakt tandenpoetsen leuk Humor en zelf ontdekken als drijfveer voor gezond gedrag Hoe motiveer je een kind om zijn tanden te poetsen? Het nieuw verschenen Johnny Joker-boekje doet het met motivational interviewing en veel humor. Initiatiefnemer, arts en preventiespecialist Marnix Hoppener legt uit waarom dat beter werkt dan betutteling en bangmakerij.

“W

e willen vaak dingen van onze kinderen gedaan krijgen door ze iets op te leggen of door ze bang te maken. We laten ze net zolang aan tafel zitten tot ze hun groente op hebben. Of we zeggen: “Als je niet poetst, krijg je gaatjes”. Maar helpt die aanpak ook? Uit eigen ervaring weet ik bijvoorbeeld dat tandenpoetsen een gevecht kan zijn. Als je kinderen op een luchtige manier zelf laat ontdekken waarom ze het beter wel kunnen doen, is dat verleden tijd.” Buzzen Volgens Hoppener, die promoveerde in de vasculaire geneeskunde en later betrokken was bij de ontwikkeling en implementatie van een preventieprogramma voor volwassenen, zijn gedragsverandering en zelfzorg het antwoord op de tsunami van leefstijlgerelateerde aandoeningen in de westerse wereld: “Maar gedrag bij volwassenen veranderen is niet zo gemakkelijk. Veelal moet er een ‘life event’ of ziekte aan vooraf gaan voordat iemand echt naar zichzelf kan, wil of durft te kijken. De echte kansen liggen bij onze kinderen. Door ze spelenderwijs

dentista| 47 Tandarts

Mondhygiënist

Assistent

Praktijkmanager

bewust te maken van zichzelf en hun omgeving bouwen we mee aan hun sociale en emotionele ontwikkeling. Ze leren hierdoor zelf de juiste keuzes te maken. Het was Einstein die zei: “The significant problems we face, cannot be solved at the same level of thinking we were at when we created them”. Je moet ongezond gedrag dus niet aanpakken op het niveau van het gedrag zelf, maar op een ander niveau: dat van onze kernwaarden en overtuigingen. En die waarden worden vooral in de eerste fase van ons leven onbewust gevormd, als onze harde schijf nog leeg is. Alles wat je op kinderleeftijd op die harde schijf stopt, bepaalt mede het gedrag op latere leeftijd. Het werkt dus heel goed om op jonge leeftijd positieve boodschappen te ‘buzzen’. En dat is precies wat we doen met de boekjes uit de Johnny Joker-reeks.” Jungiaanse apen Hoppener en co richten zich met de Johnny Joker-boekjes vooral op de ontwikkeling van het E.Q. van kinderen: “I.Q. helpt je op school, E.Q. helpt je door het leven. En boekjes die kinderen het alfabet of getallen leren, zijn er wat ons betreft genoeg”, legt hij uit.


KEW Dossier

KEW Controle

Heeft uw praktijk al een KEW dossier in huis, en is deze actueel? Buren Dental kan u voorzien van een compleet KEW dossier, waarbij de controle van uw apparatuur, stickers en meldingen helemaal verzorgd worden. Bovendien levert Buren Dental het KEW dossier bij u in de praktijk op waarbij u een persoonlijke toelichting ontvangt en eventuele vragen worden beantwoord. De kosten voor een KEW dossier zijn all-in, hierbij zijn alle bezoeken inbegrepen, de stickers, meldingen en controle van uw apparatuur:

Laat de controle van uw röntgenapparatuur door Buren Dental uitvoeren. Wij verzorgen KEW controlemetingen op ieder merk röntgenapparatuur, waarbij we deze bovendien voorzien van de verplichte stickers. Laat nu een controlemeting uitvoeren door Buren Dental, voor vaste tarieven waarbij het bezoek, de stickers en rapportage voor in uw KEW dossier is inbegrepen:

Prijsvoorbeelden:

Prijsvoorbeelden:

Een praktijk met twee intra-orale toestellen:

€ 400,-

Een praktijk met twee intra-orale toestellen:

€ 171,50

Een praktijk met twee intra-orale toestellen en een OPG toestel:

€ 450,-

Een praktijk met twee intra-orale toestellen en een OPG toestel:

€ 201,50

Een praktijk met vijf intra-orale toestellen en een OPG/RSP toestel:

€ 575,-

Een praktijk met vijf intra-orale toestellen en een OPG/RSP toestel:

€ 291,-

Bel ons voor een exacte prijsopgave voor uw praktijk.

Speulmanweg 10A 4112 NA Beusichem

Telefoon: 0345 – 50 54 22 Fax: 0345 – 50 34 77

E-mail: info@burendental.nl Internet: www.burendental.nl

Postadres: Postbus 739 - 4116 ZJ Buren

www.dentalcards.nl

Elektrisch poetsen

Tandenstokers

Poets makkelijker en beter

Om tussen uw tanden te reinigen

Een goede mondhygiëne is belangrijk voor gezond tandvlees en om gaatjes te voorkomen. Poets daarom 2x per dag 2 minuten uw tanden met fluoridetandpasta.

Met een tandenborstel alleen kunt u de ruimten tussen uw tanden en kiezen niet altijd goed schoonmaken. Gebruik daarom 1x per dag tandenstokers.

Tandplak

Tandplak

Tandplak blijft makkelijk tussen de tanden en kiezen achter. Met kans op gaatjes en tandvleesontsteking. Wie op de juiste manier elektrisch poetst, verwijdert meer tandplak op een makkelijkere manier dan met een handtandenborstel.

Op en tussen uw tanden en kiezen ontstaat tandplak. Wanneer u de tandplak niet regelmatig weghaalt, kunnen gaatjes en tandvleesontstekingen ontstaan.

Juiste poetsbeweging

Gezond tandvlees is roze en bloedt niet. Bloedend tandvlees duidt meestal op een ontsteking. In het begin kan het gebruik van tandenstokers moeilijk en pijnlijk zijn. Het tandvlees is dan nog ontstoken. Als u dagelijks tandenstokers gebruikt, verdwijnt de ontsteking en dus ook het bloeden.

De elektrische borstel maakt de juiste poetsbeweging. U concentreert zich op de plaatsing van de borstelkop in de mond. Poets zorgvuldig en reinig ook nu tússen uw tanden en kiezen.

Bloedend tandvlees

1] DOWNLOAD DE GRATIS APP 2] SCAN DE DENTAL CARD 3] BEKIJK DE INSTRUCTIEFILMPJES

Hét patiënteninformatiesysteem voor uw praktijk.


De karakters van Johnny Joker en zijn vriendjes zijn niet willekeurig gekozen, maar gebaseerd op de typologieën van professor Jung. “We merken dat kinderen zich veelal in een of meer van de aapjes herkennen. Het kind gaat nadenken over zijn eigen karakter en gevoelens. Door te ervaren dat we niet allemaal gelijk, maar wel allemaal leuk zijn en erbij horen, krijgt een kind zelfvertrouwen. En als een kind lekker in z’n vel zit en zichzelf en zijn omgeving snapt, dan kan het vanuit dit zelfvertrouwen makkelijker verantwoordelijkheid voor zichzelf nemen en goede keuzes maken.” Nooit meer poetsen? In het boekje ‘Johnny Joker houdt zijn kiezen op elkaar’ wordt duidelijk wat Hoppener bedoelt. Het aapje Johnny Joker is een brutale en vrolijke grappenmaker. Hij vindt alles ‘retegrappig’, maar tandenpoetsen vindt hij een stomme bezigheid. Om het leuker te maken, stopt hij chocoladepasta in de tube. Op een dag is zijn moeder zijn kuren zat. In plaats van hem te dwingen of te straffen, zegt ze dat hij nu nooit meer tanden hoeft te poetsen. Is dat opvoedkundig niet totaal onverantwoord? “Nee hoor, het is een andere benadering”, zegt Hoppener. “We draaien de boel bewust om, zodat het kind zelf kan ervaren wat de consequenties zijn. Het is geen voorlichtingsboekje, dus poetsinstructies of uitleg over cariës geven we niet. Het gaat erom dat kinderen het ‘why’ ontdekken.” En inderdaad. Johnny vindt het eerst nog leuk dat hij de dagelijkse mondhygiëne kan laten voor wat het is, maar al snel groeit er broccoli tussen zijn tanden en plakken zijn tanden aan elkaar. Aan het einde van het boekje staat hij weer vol overgave te poetsen. Motivational interviewing Naast de ongebruikelijke opvattingen van Johnny’s moeder, vallen verder de vragen op die op sommige pagina’s toegevoegd zijn. Hoppener legt uit dat het om motivati-

onal interviewing gaat: “Het is een gesprekstechniek die zorgverleners gebruiken om te helpen bij een gedragsverandering. Niet door dingen op te leggen, maar door vragen te stellen. Met vragen zet je een denkproces in gang waarbij een patiënt, of in onze boeken het kind, op zoek gaat naar zijn eigen intrinsieke motivatie. Doordat je mensen prikkelt om zelf van buiten naar binnen te gaan en niet klakkeloos een boodschap oplegt werkt deze aanpak krachtig en duurzaam. Wij geloven dat je met vraagtekens meer bereikt dan met uitroeptekens. Je zou de Johnny Joker-boekjes bijna kunnen vergelijken met een coach die helpt bij opvoedkundige thema’s en het ontdekken van jezelf en je omgeving. Een coach legt niks op, maar stelt de juiste vragen. Daardoor kom je uiteindelijk zelf tot een bepaald inzicht. Een tweede voordeel van de vragen in het boekje is dat er interactie ontstaat tussen degene die voorleest en het kind. Dat maakt voorlezen leuker.” Humor De Johnny Joker-boekjes helpen een kind inzicht te krijgen. Toch zijn de boekjes totaal niet serieus van toon. Johnny Joker zelf is bijvoorbeeld dol op zijn scheetkussen en moet ook erg lachen om zijn flatulente opa. Waarom die grote hoeveelheid onderbroekenlol? “Wij geloven dat een verantwoorde boodschap beter smaakt met een klodder humor”, legt Hoppener uit. “We communiceren op het niveau van kinderen en die houden nu eenmaal van poep- en plasgrappen. We vinden daarmee aansluiting bij hun belevingswereld. Onze boekjes zijn door de humor heel laagdrempelig en daarmee toegankelijk voor kinderen uit alle lagen van de bevolking. Als je de boekjes leest heb je misschien niet in de gaten dat er een diepere laag in zit. Het zijn gewoon leuke verhalen die helpen bij belangrijke thema’s, zoals zindelijk worden of pesten.”

Gratis kennismakingspakket voor praktijken Wil je het boekje ‘Johnny Joker houdt zijn kiezen op elkaar’ hebben voor in de wachtkamer? Stuur een mail naar info@johnnyjoker.com. Je krijgt het boekje en een stapeltje ansichtkaarten om uit te delen kosteloos toegestuurd. Kijk voor meer info over Johnny Joker en zijn vrienden op www.johnnyjoker.com. Initiatiefnemer Marnix Hopper

dentista| 49 Tandarts

Mondhygiënist

Assistent

Praktijkmanager


Praktijk Dent10 tandheelkundigcentrum.

ten voor patiënten. Daarbij moest de praktijk overzichtelijk worden opgezet.

Design inBeeld

Tandarts Pasteuning, tandarts Nguyen, tandarts Strooband, orthodontie Huberts, tandarts Spierings, tandarts Van ‘t Hoog. Raadhuisstraat 6a, Rosmalen Praktijk: 330 m² www.dent10.nl

Architect Van der Schoot Architecten BNA - dhr. ir. GijsJan van der Schoot. www.vanderschootarchitecten.nl

Vraag van de opdrachtgever Het ging om de verbouwing en inrichting van een tandartspraktijk in een bestaand pand in het centrum van Rosmalen. Van groot belang was een perfecte routing een zeer rustige ontvangst- en behandelruim-

De specifieke wens van tandarts Flip Pasteuning was om een moderne en minimalistische praktijk te realiseren met een eigentijdse afwerking, die warm en patiëntvriendelijk is. Tevens moesten de perfecte looplijnen samengaan met een aangename werksfeer. Centraal in het ontwerp stond het creëren van een patiëntvriendelijke omgeving en ambiance. Het ontwerp- en vergunningstraject verliep voorspoedig. De meeste tijd is gaan zitten in de onderhandelingen en begeleiding om tot een goede huurovereenkomst te komen. Deze onderhandelingen zijn door de architect gevoerd, namens de opdrachtgever. Na een voorbereidingstijd van een half jaar is de praktijk in slechts tien weken gerealiseerd. Inclusief interieur en dentale installaties, waardoor de deadlines alsnog gehaald konden worden.


Invulling architect De tandartsenpraktijk is zo ontworpen dat er vanuit elke behandelruimte zicht naar buiten is. Het ontwerp van de praktijk, waar jaarlijks meer dan zesduizend patiënten worden behandeld, kenmerkt zich door een ruimtelijke vormgeving, gecombineerd met een vriendelijke, rustige en warme uitstraling. De behandelkamers zijn gelegen aan één enkele gang en zijn goed herkenbaar gemaakt. Hierdoor zijn ze makkelijk en snel toegankelijk voor de patiënten. In het ontwerp is ook rekening gehouden met een toekomstige uitbreiding van twee behandelkamers. Het is van belang dat een praktijk efficiënt en hygiënisch werkt. Looplijnen van personeel en patiënten dienen elkaar niet te doorkruisen. Door deze methode ontstaat een “rustgebied” waarmee de behandelkamers verbonden zijn. Daarom zijn ook afzonderlijke dienstgangen gerealiseerd die de verbinding

maken met de behandelruimten en leiden naar de centraal gelegen sterilisatieruimte. Behandelruimten zijn te bevoorraden doormiddel van traykasten, die vanuit de dienstgangen zijn te bereiken zonder de ruimte te betreden. De sterilisatieruimte is geheel conform de laatste WIP-richtlijnen ingericht. Naast zichtlijnen, routing en bouwtechnische uitwerking is ook het meubilair ontworpen. Deze op maat gemaakte ombouwkasten bieden de mogelijkheid voor de opdrachtgever een werkplek te verwezenlijken die aan te passen is aan zijn eigen ZIE speciPAG. 5 fieke wensen of gebruiken. De opdrachtgever: “De praktijk is mooier geworden dan ik voor mogelijk had gehouden. De hele opzet, de routing en de perfecte indeling zorgen ervoor dat wij hier met heel veel plezier kunnen werken. Ik kan niets meer bedenken dat wij beter hadden moeten doen” aldus een trotse en tevreden Pasteuning.

ZIE PAG. ZIE PAG. 5


Pien Support Berekent de eigen bijdrage voor uw cliënt

Goed nieuws voor de ondernemende tandarts die graag extra service verleent. Pien Support biedt software voor tandartsen die eenvoudig de eigen bijdrage berekent en de behandeling optimaliseert.

Direct inzicht in de eigen bijdrage en daardoor een optimale klantenservice Met Pien maakt u eenvoudig en snel een overzicht van de kosten & vergoedingen

Bij het berekenen van de netto bijdrage van de cliënt houdt Pien rekening met de voorgestelde behandeling, het vergoedingenpakket van de tandartsverzekering, de concern-specifieke tariefbegrenzers en de eventuele contractering. Pien berekent van meer dan 350 verschillende tandartsverzekeringen de dekking voor tandartskosten.

Cliënt weet direct de eigen bijdrage

De eigen bijdrage per behandelplan wordt duidelijk gecommuniceerd door Pien, zonder dat u als tandarts de verantwoordelijkheid hiervan op u neemt. Totale kosten en eigen bijdrage worden inzichtelijk, hetgeen bijdraagt aan de communicatie met de cliënt. Immers de cliënt weet direct wat de netto kosten voor de behandeling zijn.

De voordelen van Pien: • • • •

Extra service naar de cliënt Direct inzicht in eigen bijdrage van de cliënt Snellere vervolgafspraken Inzicht in de jaarbijdrage

Pien biedt: - Transparantie in eigen bijdrage - Snellere afspraken - Inzicht binnen de jaarruimte

Eigenschappen van Pien: • • • •

Gebruiksvriendelijke software Software applicatie die makkelijk te integreren is met praktijksoftware Gemaakte berekeningen kunnen als PDF worden geprint of gemaild Geschikt voor de nieuwe regelgeving omtrent de hygiëne in de praktijk

ie! r informat e e m r o o v Bel 421 053-7630

_ : 053 7630 421 8: www.piensupport.nl @: info@piensupport.nl


dentista| Hygiëne Tandarts

Mondhygiënist

Assistent

Praktijkmanager

Houd je klep dicht dentista

E

en ietwat verontruste klant belt op, na een bezoek van het waterleidingbedrijf te hebben gehad. Er blijkt in de praktijk toch het een en ander niet te kloppen. Het waterleidingbedrijf constateert dat er bij een aantal automaten geen terugslagkleppen zijn geïnstalleerd. De praktijk wordt hierop aangesproken en dient direct maatregelen te nemen. De eigenaar van de praktijk is ongerust over het rapport dat het waterleidingbedrijf achterlaat. Hij is er altijd vanuit gegaan dat alles goed en volgens de regels is geïnstalleerd. Nu blijkt het tegendeel. Ook vraagt hij zich af waarom hij hiervoor verantwoordelijk wordt gesteld. Dit zou toch eigenlijk al bij de installatie verzorgd moeten worden?

dentista| 53 Tandarts

Mondhygiënist

Assistent

Praktijkmanager

Wat doet het waterleidingsbedrijf? Het waterleidingsbedrijf garandeert de kwaliteit van drinkwater tot de aansluiting van het betreffende pand. Hiermee krijgen we de garantie dat de kwaliteit van het drinkwater in principe goed genoeg is voor gebruik in tandheelkundige units. Wat er na de aansluiting met het drinkwater in het pand gebeurt is de verantwoordelijkheid van de, in dit geval, praktijkeigenaar. Datgene waar het waterleidingbedrijf bij deze praktijk over struikelt is het gemis aan terugslapkleppen/keerklep bij bepaalde units of automaten. Elke automaat die rechtstreeks gebruik maakt van drinkwater dient voorzien te zijn van deze kleppen. Als beeldend voorbeeld kan de wasmachine en vaatwasser gebruikt worden. Ook deze apparaten zijn voorzien van deze kleppen. Logischerwijs dienen dus ook dentale units, thermodesinfectoren en sterilisatoren voorzien te zijn van deze kleppen.

De praktijkeigenaar begrijpt dit verhaal maar vindt dat de verantwoordelijkheid voor de installatie van deze kleppen, of zelfs de integratie van deze kleppen in de automaat, bij de fabrikant ligt. Eigenlijk heeft de praktijkeigenaar hier wel gelijk in. Als een fabrikant kan garanderen dat het onmogelijk is dat vervuild water het waterleidingsysteem kan invloeien, dan zijn er voor de praktijk geen extra kosten aan verbonden zoals nu vaak wel het geval. Verder kan de fabrikant dan daadwerkelijk garanderen dat het aan alle eisen in Nederland voldoet.

Tandarts

Mayette Tenthoff werkt bij Miele Professional als dentaal hygiëne adviseur. Naast het adviseren over de aanschaf en het gebruik van de thermodesinfector en de sterilisator, geeft zij ook advies op het gebied van hygiëne. Mayette komt met veel verschillende dentale vraagstukken in aanraking. Een aantal van deze vraagstukken licht zij in elke uitgave graag voor je uit.

Mondhygiën


Translux® 2Wave Prestatiegericht.

Translux 2Wave of Wave?

Ergonomisch design, slimme technologie. De Translux 2Wave is een snoerloze, lichtgewicht LED polymerisatielamp met 360° draaibare lichtgeleider die maximale bewegingsvrijheid combineert met nieuwe technologische ontwikkelingen. ■■

Comfort: 360° draaibare lichtgeleider met een hoek van 70° voor een beter bereik van de zijdelingse delen.

■■

Efficiënt: Zeer krachtige Li-ion batterij, voor ca. 80 uithardingscycli van 20 seconden (zonder tussentijds opladen).

■■

Zekerheid: LED’s met een hoge energiedichtheid en homogene lichtbundel voor een gegarandeerd goede polymerisatie. Dankzij het brede spectrum (385-515nm) kunnen zowel materialen met de gebruikelijke kamferchinon foto-initiator als met nieuwe innovatieve foto-initiatoren uitgehard worden.

Giving a hand to oral health. heraeus-kulzer.com

heraeus-kulzer.com

Giving a hand to oral health. ■■

Translux Wave of 2Wave?

Draadloos: Een draadloze lamp betekent voor u een optimale bewegingsvrijheid. Één-knops bediening: kies gemakkelijk met één knop het programma van 10 of 20 seconden.

■■

Penvorm: 360° draaibare lichtgeleider met een hoek van 70° voor een beter bereik en meer comfort.

■■

De Translux Wave is een LED-polymerisatielamp voor lichtuithardende tandheelkundige materialen, ontwikkeld om constante, hoogkwalitatieve prestaties te leveren.

Lichtgewicht, snoerloos, ergonomisch en technisch state of the art.

Translux® Wave Betrouwbaar en effectief polymeriseren.


Astrid’s inzicht Toch neemt niet elke fabrikant deze verantwoordelijkheid en laat de gebruiker de kosten hiervoor betalen. Een manier om te laten zien dat apparatuur aan deze eis voldoet is de KIWA-sticker. Deze Nederlandse organisatie controleert en certificeert bedrijven op diverse kennisgebieden, waaronder waterkwaliteit. Ook heeft de KIWA een register waarin alle bedrijven zijn opgenomen die aan de eisen voor waterkwaliteit voldoen. Hierbij wordt zelfs een onderscheid gemaakt in automaten. Als deze sticker aanwezig is mag het betreffende apparaat dus zonder verder aan te brengen beveiligingen direct zijn aangesloten op een beluchte kraan. Een voorbeeld om de eis voor keerkleppen te ondersteunen: stel dat de wasmachine van de buren niet voorzien is van deze kleppen. Theoretisch gezien is er dan een mogelijkheid dat uit jouw kraan het waswater van de buren komt. Waarom veel geld betalen voor waterzuivering als we het aan de gebruikerskant blijven vervuilen? De garantie van schoon drinkwater is een luxe die wij ons kunnen en mogen permitteren. Maar hiermee komen wel verantwoordelijkheden waar we met z’n allen niet omheen kunnen.

Stilte voor de storm Het is raar weer in tandheelkundig Nederland. Het wil maar niet vlotten om de zon te laten schijnen dit najaar. Alles ligt stil. De tandartsen wachten op de orkaan. Orkaan “Schippers”. Veel tandartsen en aanleverbedrijven verkeren in slecht weer. Een aantal jaren geleden was het ondenkbaar dat een tandarts failliet ging. Dan was er echt “iets” aan de hand. Nu, en zeker in de toekomst, is het een ander verhaal. Veel tandartsen hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in hun praktijk in het kader van de W.I.P.-richtlijnen. Het zwaard van de inspectie hing boven de hoofden van velen, zeker daar waar echt nog niet alles voor elkaar was in de praktijk. Veel praktijken zijn aangepast of verbouwd. Nu is de tandarts klaar met investeren en met wat komen gaat. De tandarts wil weer werken in de mond. Bij- en nascholingen worden massaal op een zijspoor gezet, omdat de praktijk geen omzet genereert op het moment dat een tandarts in de schoolbanken zit. Moe is de tandarts van alle zaken waar hij mee te maken krijgt en de grootste orkaan moet nog komen, namelijk “de tarieven”. Waar gaat de orkaan heen, of buigt hij af? Een onzekere gedachte, daarom worden veel praktijken nu dichtgetimmerd voor eventuele stormschade. Mijn advies is juist om je voor te bereiden op de orkaan. Zorg dat je er klaar voor bent. Zo kun je de schade beperken en kun je elke orkaan de baas.

Astrid Elzink Astrid Elzink is eigenaar van Dental Best Practice cursussen en congressen. Daarnaast geeft ze advies over communicatie in de praktijk.

dentista| 55 Tandarts

Mondhygiënist

Assistent

Praktijkmanager


dentista| Praktijkmanager Tandarts

Mondhygiënist

Assistent

Praktijkmanager

Praktijkmanager:

Wouter Bruinink dentista Tandarts

Mondhygiënist

Assistent

Praktijkmanager

Nijhuis tandartsen, Enschede

W

outer Bruinink had voorheen een baan in het bedrijfsleven, als salesmanager van een team van zes personen. “Een leuke uitdagende baan. Mijn vriendin Anouk Nijhuis werkte toen al als tandarts bij haar vader in de praktijk. Op een gegeven moment gaf haar vader aan dat hij graag wilde stoppen en de praktijk aan Anouk over wilde doen”. Wouter kwam voor een beslissing te staan: “Anouk wilde de praktijk niet alleen runnen maar met je partner samen een onderneming runnen? Ik twijfelde.” Vriendin Anouk was stelligerer: “die riep ‘we gaan samen de praktijk bestieren’. Ik moest er nog even over nadenken, maar na een goed gesprek heb ik mijn baan opgezegd. In eerste instantie voor een jaar of vier, met het idee om vervolgens weer het bedrijfsleven in te gaan”. Avontuur Het grote avontuur voor Anouk en Wouter kon beginnen. Wouter moest zijn plek als praktijkmanager zelf gaan creëren. Als echtgenoot van de tandarts is het in het begin hard werken. “Ik deed alle klusjes, ook de klussen die ik niet leuk vond. Om zo te laten zien dat ik één van het team was. Doordat ik al deze werkzaamheden deed, maakte ik mezelf onmisbaar. Uiteindelijk moest dit wel veranderen en heb mezelf het tegenovergestelde ten doel gesteld: Ik wilde mezelf misbaar maken”. Daarvoor zorgde de versbakken praktijkmanager midden in het team te staan. “Ik ging nadenken over welke taken ik moest doen en welke ik kon delegeren, zoals bijvoorbeeld de agendaplanning. Er waren twee dames – waaronder een preventie assistente – die met liefde de agendaplanning wilde overnemen”. Lachend: “dat bleek goed uit te pakken, want ze doen het veel beter dan ik”.

ZIE PAG. 5

ZIE PAG. 5

ZIE PAG. 5

Competentieplan Toen de overname een feit was, moest Nij-

huis Tandartsen wegens ruimtegebrek verhuizen. Wouter en zijn team hebben een geschilte ruimte kunnen betrekken, niet ver van de oude locatie. “We werden hier niet belemmerd in de openingstijden van de praktijk. Die werden toen al snel van zeven uur ’s morgens tot negen uur ’s avonds, drie dagen van de week”. Het pand werd casco opgeleverd. “Dat vonden we fijn, omdat we zo zelf de looplijnen en ontvangst konden bepalen. Omdat we vier kamers tot onze beschikking kregen, konden we als praktijk gaan groeien”. Voor Wouter was dit het moment waarop hij echt kon gaan managen. “De medewerkers moeten zichzelf willen ontwikkelen, en dat stimuleren we ook. We zijn voor iedereen een competentieplan gaan bijhouden, waarmee we de ontwikkeling van medewerkers monitoren. Interne intervisies horen ook bij dit plan: geef elkaar één compliment en drie aandachtspunten. Aansluitend bij deze manier van werken heb ik een opleidingsbudget gereserveerd. Medewerkers maken daardoor stappen. Niet alleen voor de praktijk, maar zeker ook voor zichzelf ”. Groeien tegen de stroom in Nu vijf jaar verder hebben Anouk en Wouter weer een verbouwing achter de rug. Wouter: “dat is een strategische keuze geweest, voortkomend uit de vraag hoe we ons gingen wapenen tegen eventuele verlaging van de tarieven. Ik vind dat als de omzetten gaan dalen, we de praktijk juist moeten laten groeien”. Het eigenaarspaar vond het belangrijk om dit idee intern in de groep te gooien, voor zinvolle suggesties vanuit het team. “Al snel kwamen de medewerkers met goede ideeën: slimmer inkopen en de deur weer openzetten voor nieuwe patiënten. We hebben niet voor niets een extra kamer verbouwd”. Wouter heeft een duidelijke visie: “we moeten ons naar buiten toe goed profileren. We bestaan veertig jaar en dit moet gevierd


dentista| Praktijkmanager Tandarts

Mondhygiënist

dentista

worden. De patiënten moeten zien dat ze belangrijk zijn. We willen graag gemotiveerde patiënten”. Wouter is iemand die graag één is met zijn team. Zo organiseert hij vier keer per jaar een <cursief>lunch en learn<cursief>: “het team kan tijdens deze bijeenkomsten zelf onderwerpen aandragen. Iedereen kan van elkaar leren, ook als het om kleine dingen gaat. Synergie creëren en ruimte geven om je eigen verhaal te doen, dat is voor mij belangrijk. Ik merk dat iedereen dit waardeert”. Doordat we dagelijks voor- en nabesprekingen houden kunnen we het aantal teamoverleggen beperken en worden zaken direct besproken en liefst direct opgelost. Leren van de horeca Wouter is bezig met een MBA-opleiding, waardoor hij ook met andere ogen naar andere bedrijfstakken kijkt. “We kunnen als

dentista| 57 Tandarts

Mondhygiënist

Assistent

Praktijkmanager

praktijk zo veel leren van de horeca. Neem alleen de kamervulling van hotels. Daar is goede service en marketing voor nodig. Het begint allemaal bij de receptie en daar eindigt het ook. Het gaat allemaal om service. Kijk gewoon om je heen wat je ziet!” Hij geeft een voorbeeld. “Mijn vrouw en ik zaten te eten op een terras. Na afloop lag er een schaaltje met een pepermuntje. Tenminste ik dacht dat het een pepermuntje was. Het bleek, nadat de serveerster er een scheutje warm water erop had gedaan, een warm opfrisdoekje te zijn. Het eerste wat me te binnen schoot was: dat moeten wij ook kunnen doen na een behandeling. Het zijn echt de kleine dingen die het doen”. Wouters tip voor alle collega-praktijken: “laat je personeel minimaal één keer per maand door de praktijk lopen. Ga zitten in de wachtkamer, kijk om je heen, loop de route en kijk door de ogen van de patiënt. Je zult zien dat je veel verbeterpunten opmerkt”.

Tandarts

Assistent

Praktijkmanager

Mondhygiënist

Assistent

Naam: Wouter Bruinink Leeftijd: 36 jaar Werkzaam bij: Nijhuis Tandartsen, Enschede Thuis: gehuwd met Anouk Nijhuis, 2 kinderen


dentista| Parodontologie Tandarts

Mondhygiënist

Assistent

Praktijkmanager

DPSI-score

tandvleesproblemen op tijd signaleren dentista Tandarts

Mondhygiënist

Assistent

Praktijkmanager

Hero Abdulla

D

PSI staat voor Dutch Periodontal Screening index. Hierbij wordt met behulp van een pocketsonde gemeten hoe de conditie van het tandvlees is. De DPSI geeft een indicatie van de gezondheid van het tandvlees, toont de aanwezigheid van gingivitis aan en laat zien of er mogelijk kaakbotverlies is opgetreden. Door dit bij elke periodieke controle te doen kan er tijdig worden geconstateerd of er tandvleesproblemen zijn. Hierop kan het behandelplan worden aangepast om de schade zoveel mogelijk te beperken en weer een stabiele situatie te creëren. Bepaling van de DPSI Voor bepaling van de DPSI index wordt de mond in 6 sextanten onderverdeeld. Dit hebben we aangegeven in het schema. (zie schema 1.)

Categorie A

Elk sextant krijgt een score. Deze is gebaseerd op de hoogste score die gevonden is in dat sextant. De gradaties zijn onder te verdelen in 0, 1, 2, 3-, 3+ en 4. Op grond van de index, wordt de patiënt ingedeeld in een categorie A, B of C. (zie schema 2) Een praktijkvoorbeeld De DPSI-score van bovenstaande patiënt kunnen we als volgt in een schema weergeven. (zie schema 3) Je neemt dus per sextant de hoogste score. Als je nu naar alle scores in de mond kijkt, is de DPSI score 4 het hoogst. De DPSI index van deze patiënt is: C. Volgende keer gaan we meer in op de behandelingen horende bij de verschillende categorieën.

Categorie B


Kiezen rechtsonder

Ondertanden

Kiezen linksonder

dentista| Parodontologie Tandarts

Bijbehorende behandelingen Categorie A DPSI score 0 (Gezond tandvlees) Geen behandeling

De behandeling van deze scores kan worden gedaan door een preventie-assistent, mondhygiënist of tandarts. Categorie B DPSI score 3- (Beginnende parodontitis) Beperkte parodontale behandeling zonder chirurgie De behandeling van deze score kan worden gedaan door een mondhygiënist of tandarts.

Praktijkmanager

Voortanden

Kiezen linksboven

Kiezen rechtsonder

Ondertanden

Kiezen linksonder

dentista

Categorie A

DPSI 0

A A

1 2

B

3-

C

3+

Parodontitis met recessie(s)

C

4

Gevorderde parodontitis

Het tandvlees is gezond

Er is sprake van gingivitis Er is sprake van gingivitis en tandsteen Beginnende parodontitis

Schema 1. Tandarts

Mondhygiënist

Kenmerken Geen pockets dieper dan 3mm Geen bloedingen na sonderen Geen tandsteen en/of overhangende restauratie(s) Bloeding na sonderen Bloeding na sonderen Tandsteen en/of overhangende restauratie(s) Pockets van 4-5 mm met bloeding na sonderen, met tandsteen en/of overhangende restauratie(s). Geen waarneembare recessie(s) ter plekke van de pockets Pockets van 4-5 mm met bloeding na sonderen, met tandsteen en/of overhangende restauratie(s). Met recessie(s) ter plekke van de pocket(s). Één of meer pockets van ≥6 mm met bloeding na sonderen, met tandsteen en/of overhangende restauratie(s).

DPSI 0

A A

2 Bovenkaak

1

DPSI score 3+ (Parodontitis met recessie) Parodontale behandeling zonder chirurgie De behandeling van deze score kan worden gedaan door een mondhygiënist of tandarts.

B

3-

DPSI score 4 (Gevorderde parodontitis) Uitgebreide parodontale behandeling eventueel gevolgd door parodontale chirurgie Deze behandeling kan worden gedaan door een parodontoloog in samenwerking met een mondhygiënist en tandarts die ervaring hebben met uitgebreidere parodontale behandelingen.

C

C

3+

Onderkaak 4

Kenmerken Geen pockets dieper dan 3mm Kiezen rechts Voortanden Kiezen links Geen bloedingen na sonderen Geen tandsteen en/of overhangende restauratie(s) Er is sprake van gingivitis Bloeding na sonderen Er is sprake 4 van gingivitis Bloeding 3+ na sonderen 4 en tandsteen Tandsteen en/of overhangende Pockets >6 mm Pockets 4/5 mm Pocketsrestauratie(s) >6 mm Beginnende parodontitismetPockets van 4-5 mm met bloeding sonderen, met Bloeding na sonderen lokale recessie Bloeding na na sonderen tandsteen overhangende restauratie(s). Tandsteen vorming ter plekke van en/of pocket Tandsteen vorming Geen waarneembare recessie(s) ter plekke van de pockets Parodontitis met Pockets van 4-5 mm met bloeding na sonderen, met 4 3+ 4 recessie(s) tandsteen en/of overhangende restauratie(s). Pockets >6 mm Pockets 4/5 mm ter plekkePockets >6 mm Met recessie(s) van de pocket(s). Bloeding na sonderen lokale recessie Bloeding sonderen Gevorderde parodontitismetÉén of meer pockets van ≥6 mmna met bloeding na Tandsteen vorming ter plekke van met pocket Tandsteen Vorming sonderen, tandsteen en/of overhangende restauratie(s). Schema 3. Het tandvlees is gezond

Schema 4.

Hero Abdulla is mondhygiënist bij Ordentall te Rotterdam en coördinator en co-trainer bij Categorie C

dentista| 59 Tandarts

Mondhygiënist

Assistent

Praktijkmanager

Assistent

Schema 2. Categorie A

Categorie C

Assistent

Kiezen rechtsboven

DPSI score 1 (Gingivitis) Instructie mondhygiëne DPSI score 2 (Gingivitis en tandsteen vorming) Instructie mondhygiëne en verwijderen van tandsteen

Mondhygiënist

Ordentall Institute.


DACHT JE DAT JE TANDARTS WAS... ben je opeens ook ondernemer Zodra u tot een maatschap toetreedt of uw eigen praktijk start, bent u ook ondernemer. En krijgt u meer en meer met complexe financiële vraagstukken te maken. Zowel zakelijk als privé. Dan is het goed om te weten dat ABN AMRO de bank is die uw taal spreekt. Onze preferred bankers voor medici kunnen u uitstekend begeleiden bij uw nieuwe start. Bijvoorbeeld met adviezen over het afdekken van risico’s en uw financiering. Ga naar abnamro.nl/praktijkbegeleiding voor meer informatie. Gespecialiseerd financieel advies voor uw medische praktijk. Dat is advies anno nu.


dentista| Ondernemen Tandarts

Mondhygiënist

Assistent

Praktijkmanager

Consult op afstand Onzoom geeft een onlinedentista blik in de mond van de patiënt

Tandarts

Mondhygiënist

Met een intra orale camera rechtstreeks in de mond van de patiënt kijken terwijl deze gewoon thuis zit en jij in je praktijk. Dat is mogelijk met de techniek van Onzoom. Bedacht door tandarts-implantoloog Vincent Guicherit, online conceptontwikkelaar William Pen en programmeur Gerrit Dijkstra.

Toegevoegde waarde Sommige vragen van patiënten kunnen te-

dentista| 61 Tandarts

Mondhygiënist

Assistent

Praktijkmanager

lefonisch worden afgehandeld, maar vaak is intra orale inspectie noodzakelijk. De mannen van Onzoom: “dan wordt er een afspraak gemaakt en moet de patiënt naar de praktijk komen. Bij een volle agenda kan dat best lastig zijn. Zeker wanneer blijkt dat de behandeling omvangrijker is en de patiënt een vervolgafspraak moet maken. Dan is voorinspectie en initiële diagnose op afstand een efficiënte manier om met je tijd om te springen. Ook voor de drukbezette patiënt. Daarnaast draagt een controle op afstand met een intra orale camera bij aan een moderne uitstraling van je praktijk”. Deze vorm van E-health in de mondzorg is volgens de bedenkers uniek. Voor zover bij hen bekend bestaat er wereldwijd nog geen vergelijkbaar product dat op deze manier wordt ingezet. Werking, kwaliteit en prijs Aan de patiënt wordt een intra orale camera ter beschikking gesteld, die hij thuis kan gebruiken via een USB-aansluiting op zijn computer. Vervolgens logt de patiënt in op de praktijkwebsite van zijn tandarts of mondhygiënist. In deze praktijkwebsite is een functionaliteit ingebouwd waarmee rechtstreeks in de mond kan worden geke-

Foto’s: Levin den Boer

Het idee Onzoom is ontstaan vanuit de wens om het aantal spoedgevallen in de praktijk te verminderen en de communicatie met de patiënt te bevorderen. De toepassing bestaat uit twee modules: een videochat en een intra orale camera. De videochat wordt geïmplementeerd in de praktijkwebsite en maakt het mogelijk om live met je patiënten te communiceren. Via de intra orale camera kijk je rechtstreeks in de mond van je patiënt. Dat maakt het volgens de bedenkers mogelijk om op afstand controle en initiële inspectie van het gebit en omringende steunweefsels via internet uit te voeren. Als mogelijke toepassingen voor het product zien de makers bijvoorbeeld het beoordelen van de ernst van een klacht, postoperatieve controle, controle bij herhaalde DPSI-0-patiënten en volledige controles op afstand. Dat alles gepaard met tijdsbesparing voor zowel mondzorger als patiënt. Als bijkomend voordeel wordt genoemd dat de patiënt de website van de praktijk vaker zal bezoeken (voor de chatsessie met de mondzorger), wat extra mogelijkheden biedt voor klantenbinding en marketing.

Assiste


dentista| Ondernemen Tandarts

dentista

ken tijdens een live chat. De beeldkwaliteit is volgens de makers vergelijkbaar met die tandartsen gewend zijn van intra orale camera’s. Er zijn ook mogelijkheden voor HD kwaliteit, afhankelijk van de internetverbinding en de specificaties van de gebruikte camera. Exacte prijzen zijn nog niet bekend maar zullen voor de tandarts bestaan uit een vast bedrag per maand voor het gebruik van de tool op zijn website. Patiënten betalen de aanschafprijs van de camera, vanaf zo’n vijftig euro. In de praktijk Bij Idente Mondzorg in Gorichem is het systeem van controle op afstand al een jaar actief. Patiënten zijn positief. De camera die de patiënten gebruiken kan ook mee op reis worden genomen. “Zo was er een patiënt die vanuit haar hotelkamer in New York contact zocht, omdat ze iets afwijkends voelde”, vertelt bedenker Vincent. “De tandarts bekeek de beelden en kon zien dat er een klei-

Mondhygiënist

Tandarts

Assistent

Praktijkmanager

Mondhygiënist

Assiste

ne knobbelfractuur was opgetreden. Geen pijn, geen paniek en zo werd de patiënt gerustgesteld. Ze hoefde niet naar een plaatselijke tandarts en terug in Nederland werd het probleem verholpen. De intra orale camera die deze patiënt bij zich had kostte vijftig euro”. Doelstelling? De makers van Onzoom geloven in de meerwaarde voor praktijken van hun “state of the art maar toch Naam : Vincent Guicherit, eenvoudige communicatieve controle tool voor de mondzorg, die uniek is in de weWilliam Pen en Gerrit Dijksta reld”. Over vijf jaar willen ze met Onzoom Product : Onzoom een wereldwijd bereik hebben. Reden om nu Prijs : NogZIE niet bekend PAG. 5 al de website volledig in het Engels te hebWebsite : www.onzoom.nl ben opgezet.

Betaalbare ISO 9001 certificering! Bespaar duizenden euro’s advieskosten op uw ISO 9001 certificering met ons werkboek en voorbeeld kwaliteitshandboek op Cd-rom.

Kijk op www.kwaliteitinpraktijk.org of bel: 035 6920628

ZIE PA ZIE PAG. 5


Actualit bela In iedere editie van Dentista re woud van belastingland.

E

r is weer genoeg te melden op fiscaal gebied. Het leuke is dat er mogelijk informatie tussen zit die je geld kan opleveren. Daarom een paar interessante actuele onderwerpen. Mogelijke teruggave premie Zorgverzekeringswet 2012 voor ondernemers Iedereen die werkt in Nederland betaalt premie Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze premie is een percentage van het inkomen, maar is beperkt tot een maximaal premie-inkomen. Verdien je meer dan het maximale premie-inkomen dan hoef je dus niet extra Zvw te betalen. In 2012 is het maximale premie-inkomen fors verhoogd. Van € 33.427 in 2011 naar € 50.064 in 2012. Ondanks een iets lager percentage voor 2012 levert de verhoging van het maximale premie-inkomen de schatkist veel geld op. En daar was het natuurlijk om te doen. Maar: de rechter heeft daar onlangs een stokje voor gestoken. Een werknemer was het namelijk niet eens met de hele gang van zaken en is naar de rechtbank gestapt. De rechter heeft hem gelijk gegeven; de verhoging van het maximale premie-inkomen was niet juist. In ieder geval tot 8 november 2012, omdat daarna de verhoging correct via een wetswijziging is geregeld. Voor ondernemers die boven het maximale premiebedrag zitten, biedt deze uitspraak mogelijkheden. Zij kunnen binnen zes weken nadat de definitieve aanslag Zvw 2012 opgelegd is, bezwaar aantekenen. Waarschijnlijk kan maximaal 524 euro terug ontvangen worden (€ 50.064 x 5,00% -/- € 33.427 x 5,65% x 312/365). Dat is toch de moeite waard!

Een belastingteruggave tot enkele duizenden euro’s per zwangerschap!


eiten voor (forse) stingteruggaven

ZIE PAG. 5

ZIE PAG. 5

neem zorgaccountant Marthijn Verboom je aan de hand door het donkeOok deze keer zet hij graag een aantal actuele hot issues voor je op een rij. Doe er nog dit jaar je fiscale voordeel mee! Marthijn Verboom Kortom, volgens de rechter hoef je over 2012 niet meer Zvw-premie te betalen dan het maximum voor 2011. Wanneer je ondernemer bent en je in 2012 boven het maximale premie-inkomen van euro 50.064 euro uitkomt (of in ieder geval ruim boven het maximale premie-inkomen van 2011) is het verstandig om bezwaar tegen de definitieve aanslag Zvw te maken. Dit moet binnen zes weken na dagtekening van de aanslag gebeuren. Uiteraard kan je accountant dit uitstekend voor je regelen. De uitkomst is weliswaar onzeker, maar je stelt in ieder geval je rechten veilig. Particuliere zwangerschapsuitkeringen voor ondernemers vanaf 2008 onbelast. De minister van Financiën heeft onlangs bevestigd dat zwangerschapsuitkeringen uit een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering sinds 2008 onbelast zijn. Dit betekent dat vrouwelijke ondernemers die in de afgelopen vijf jaar een zwangerschapsuitkering hebben ontvangen uit een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering belastinggeld kunnen terugvragen. Die teruggave kan oplopen tot enkele duizenden euro’s per zwangerschap! Zolang de aanslag nog niet definitief is opgelegd, kun je bezwaar aantekenen tegen de aanslag. Heb je een definitieve aanslag ontvangen dan kun je binnen zes weken na dagtekening van de aanslag nog bezwaar aantekenen. Lukt dat niet meer, bijvoorbeeld omdat je jaren geleden een dergelijke uitkering hebt gehad, daarover belasting hebt betaald en de aanslag allang definitief is geworden, dan kun je de belastinginspecteur verzoeken tot een ambtshalve vermindering van de aanslag. Een dergelijk ver-

dentista| 65 Tandarts

Mondhygiënist

Assistent

Praktijkmanager

zoek moet binnen vijf jaar na afloop van het betreffende belastingjaar. Dus een verzoek betreffende belastingjaar 2008 moet uiterlijk in 2013 gedaan worden. Ook nu geldt weer dat je accountant dit voor je kan regelen. Overigens gaat het alleen om zwangerschapsuitkeringen van een particuliere inkomensverzekeraar. Publiekrechtelijke uitkeringen, zoals de ZEZ-uitkering van het UWV, blijven gewoon belast. Middeling Tenslotte nog een regeling die al langer bestaat, maar vaak vergeten wordt. De middelingsregeling. Deze regeling is vooral interessant voor startende ondernemers of ondernemers met sterk wisselende inkomens. Ik denk hierbij aan een tandarts die onlangs afgestudeerd is of een waarnemend tandarts die één ‘mager’ jaar heeft gehad. Hoe werkt de regeling? Normaliter doe je belastingaangifte over het jaar dat afgelopen is. Bij een middelingsverzoek mag je drie aaneengesloten jaren als het ware in één keer meenemen. Voor elk jaar geldt vervolgens het gemiddelde inkomen en op basis daarvan wordt de inkomstenbelasting opnieuw berekend. Heb je één jaar met een lage winst en twee jaren met een hoge winst of twee jaren met een gering inkomen, bijvoorbeeld omdat je nog studeerde en het derde jaar met een fors inkomen omdat je bent gaan werken, dan kan middeling van die jaren zomaar leiden tot één à tweeduizend euro belastingteruggave. Let op! Een jaar mag maar eenmaal in een middelingsverzoek meegenomen worden en het middelingsverzoek kan pas ingediend worden als er voor elk te middelen jaar een definitieve aanslag ontvangen is.

Marthijn Verboom is accountant bij ZorgZeker Accountancy, gespecialiseerd in de zorg. voor vragen: info@zorgzekeraccountancy.nl voor meer informatie: www.zorgzekeraccountancy.nl Eerdere artikelen en tips van Marthijn teruglezen? Scan dan deze pagina met je Layar-app.


Het wiel opnieuw uitgevonden Sof-Lex™ Spiral Afwerk- en Polijstwieltjes. Waarom wisselen tussen polijstcups, -points, -borsteltjes en -pasta’s als slechts één product het werk voor u kan doen? Met Sof-Lex Spiral heeft u slechts twee componenten nodig voor de volledige afwerk- en polijstprocedure. Sof-Lex Spiral wieltjes: • Passen zich aan ieder tandoppervlak aan • Zijn geschikt voor zowel uw posterior als anterior restauraties • Zorgen voor een natuurlijke hoogglans • Werken flexibel vanuit iedere hoek • Zijn compatibel met het huidige Sof-Lex systeem 3M ESPE. Passie voor kwaliteit.

www.3MESPE.nl/SofLex www.3MESPE.com www.3MESPE.be/SofLex

3M Nederland B.V. Afdeling 3M ESPE Dental Products. Industrieweg 24. 2382 NW Zoeterwoude. infodental.nl@mmm.com 3M Belgium N.V./S.A. Afdeling 3M ESPE Dental Products. Hermeslaan 7. 1831 Diegem. infodental.be@mmm.com 3M, ESPE en Sof-Lex zijn handelsmerken van 3M of 3M Deutschland GmbH. Onder licentie in Canada. © 3M, 2013. Alle rechten voorbehouden.

Sof-Lex™ Spiral Afwerken Polijstwieltjes


dentista| Product Tandarts

Mondhygiënist

Assistent

Praktijkmanager

ZIE PAG. 5 ZIE PAG. 5

Wifi in de wachtkamer Wachten is nooit fijn en wachten voor de tandarts of mondhygiënist al helemaal niet. Daarom is het zaak om wachten niet alleen zo kort, maar ook zo aangenaam en ontspannen mogelijk te maken. Als de mens zich vermaakt, ervaart hij wachten niet als negatief. De tijd lijkt sneller te gaan en een langere wachttijd dan verwacht wordt als minder storend

dentista

ervaren. En hoe doodt de moderne mens de tijd liever dan met zijn smartphone? Het nieuwe

Wachtkamernet biedt veilig draadloos internettoegang (wifi) in de wachtkamer. Anders dan het traditionele stapeltje tijdschriften kiezen patiënten hiermee zelf wat ze willen lezen of doen; e-mailen, social media, berichten versturen, een online spelletje spelen of surfen over het internet. Wachtkamernet biedt de ideale ‘wachtverzachter’: • Onbeperkt internettoegang;

• Professioneel beveiligd en gescheiden

• Uw eigen website op de landingspagina;

van uw praktijknetwerk;

• Mondzorginformatie van het Ivoren Kruis;

• Gratis installatie door een monteur;

• Registratie van gebruikers en activiteit,

• Promotie- en instructiepakket voor in uw

dus voor u geen juridische aansprakelijk-

wachtkamer;

heid;

• Slechts € 14,95 per maand.

Informatie: Wachtkamernet.nl, (0165) 747 222

Nieuwe technologie tegen gevoelige tanden Dentaid introduceert Desensin Repair tandpasta, waarbij ge-

• voorkomt cariësvorming;

bruik is gemaakt van de nieuwste inzichten om tandgevoe-

• beschermt en revitaliseert de gingiva.

ligheid effectief te bestrijden. Het product is ontwikkeld met de, volgens Denttaid revolutionaire “nanorepair technologie op

Uit klinisch onderzoek blijkt dat Desen-

basis van hydroxyapatite nanoparticles”. Deze nanopartikels

sin Repair effectief is vanaf het eerste

integreren volledig met het tandglazuur en dentine-oppervlak.

poetsmoment. 95 procent van de patiën-

Hierdoor wordt een beschermend en consistent laagje op de ge-

ten ervaart een vermindering van tandge-

bitselementen gevormd en worden de dentinetubuli afgesloten.

voeligheid na het eerste gebruik.

Deze technologie heeft samen met de andere bestanddelen van

Desensin Repair Tandpasta vervangt

Desensin Repair een vijfvoudige werking:

de Desensin Plus tandpasta in het huidige assortiment van Dentaid.

• vormt een beschermende, duurzame laag op de blootliggende dentinetubuli;

Verkrijgbaar bij de apotheek en www.gebitshop.nl.

• blokkeert de (neurotransmissie van de) pijnprikkel;

Informatie: dentaid.nl, (030) 634 31 54, of scan deze pagina

• beschermt het tandglazuur;

met je Layar-app voor een demo-video.

Kerr en Axis/SybronEndo verder onder één naam Kerr en en Axis/SybronEndo heten sinds

centratie op vooruitstuwende innovatie,

kort samen Kerr Professional Consuma-

op klantenervaring en op lange termijn-

bles. Beide bedrijven maakten al samen

waarde voor de aandeelhouder”, zo ver-

deel uit van hetzelfde moederbedrijf

meldt het persbericht over de fusie. De

sturen zal dezelfde blijven.

Danaher. Het samengaan van beide be-

samenvoeging is inmiddels een feit. De

Informatie: Kerr Benelux, (+32) 4 374 08 10.

drijven betekent een “strategische con-

manier van bestellen, bevestigen en ver-

Email : info.benelux@kerrhawe.com.

dentista| 67 Tandarts

Mondhygiënist

Assistent

Praktijkmanager

Tandarts

Mondhygiën


+(7,67(16/277(8:58* &20)257$%(/:(5.(1,1((1 *(=21'(+28',1*

Contrast Europe Het tandenbleeksysteem met ongekende resultaten

Al onze whitening produkten zijn 100% veilig, geven direct resultaat en zijn gemakkelijk in gebruik.

Contrast am CBG 3006

Pony Comfort open

Pony Populair

Pony Comfort

Aan de stoel (6 x 3ml spuitjes, 6% HP 6 x 3 ml spuitjes FastDam, 6 borstel en tips)

Contrast am Non Vital zd 3017 (1 x 3 ml spuit, 6 tips, 6% HP)

Pony Pur

Pony Comfort open de luxe

Pony Comfort de luxe NIEUW DYNAMISCH ZITTEN

Contrast pm plus CBG 2010/CBG 2015/CBG 2018 Thuisbleken (4 x 3 ml spuitjes in 10%, 15% of 18% CB)

Fastdam zd 1422

Isolatiesysteem voor zachte mondweefsels (4 x 3 ml spuitjes)

Bambach standaard

Bioswing Boogie Ergo

Ergo-Balance Gasveer beweegt 12 graden naar links rechts voor en achter daardoor geen druk meer op benen en corrigeert bekkenfunctie

Voor een gratis proefplaatsing of informatie met een deskundig advies:

Fasttrack zd1423/zd1424/zd1425 Tongue & Cheek Reactors Per 10 stuks (in small, medium en large)

Tandpasta CBG 2002 Dagelijkse whitening voor tanden met DIRECT resultaat. Onze whitening produkten voldoen 100% aan EFMBBUTUFWPPSXBBSEFOWBOEF&6SFHFMT

Voor meer informaties, technisch advies of proefpakket:

Ergo Special Products BV Administratie: Postbus 64, 5110 AB Baarle Nassau (NL) Magazijn: Z3 Doornveld 114 bus 2, B-1731 Zellik, België TEL +31 416 651212 t FAX +31 416 652178 t GSM +31 619069461 algemeen@ergosp.nl t www.ergosp.nl

Administratie: Postbus 64, 5110 AB Baarle Nassau (NL) Magazijn: Z3 Doornveld 114 bus 2, B-1731 Zellik, België TEL +31 416 671740 t FAX +31 416 652178 t GSM +31 619069461 algemeen@contrasteurope.nl t www.contrasteurope.nl


dentista| Product

ZIE PAG. 5

Tandarts

ZIE PAG. 5

Mondhygiënist

Assistent

Praktijkmanager

PrevDent CrWR methode Tanden bleken zonder gevoeligheid? Dat kan met de door PrevDent ontwikkelde In-office bleekmethode: PrevDent CrWR 6% H2o2 – nHAp. Volgens de leverancier goed voor acht à negen nuances wittere tanden in één uur tijd, met 6% H2o2, met en zonder chair-side bleeklamp. Een combinatie van waterstofperoxide en nano-hydroxyapatiet, in cycli aangebracht in een foam, zorgt voor het proces. PrevDent CrWR bleekt (maakt schoon), remineraliseert (voegt de natuurlijke kristallen waaruit glazuur en dentine

dentista

zijn opgebouwd toe) en desensibiliseert (verminderd reeds aanwezige tandgevoeligheid). Een testpakket is aan te vragen op www.prevdent.eu/testpakket. Informatie: PrevDent – (020) 66 17 744 - www.prevdent.eu

Venus nanohybride composieten Venus Diamond en Venus Pearl zijn nanohybride composieten

Pearl als u de voorkeur geeft aan een soepeler composiet. Beide

met een geheel nieuwe chemische formule en blinken uit in

composieten zijn stabiel, plakken niet, hebben een lange verwerkingstijd en zijn uitstekend te modelleren. De gepatenteerde chemische formule – zonder Bis-GMA of Bisfenol A - zorgt voor een combinatie van hoge buigsterkte met lage krimpspanning – belangrijke factoren voor duurzame restauraties. Dankzij het geoptimaliseerde vulsysteem kunnen restauraties snel tot hoogglans worden gepolijst. De composiet neemt de kleur van de omringende tandstructuur aan; de restauraties zijn niet van echt te onderscheiden. Er staat de behandelaar een uitgebreid kleurenpallet met speciale kleuren als HKA2.5, HKA5 en drie bleekkleuren ter beschikking. Gebruik een enkele kleur of gebruik voor de ultieme restauratie meerdere kleuren in ver-

hun gebruiksvriendelijkheid, fysieke eigenschappen en esthe-

schillende translucenties.

tische mogelijkheden en resultaten. Kies voor Venus Diamond

Informatie: Heraeus Kulzer – (023) 54 34 250

als u liever met een steviger materiaal werkt of juist voor Venus

www.heraeus-kulzer.nl

Hygiënisch beeldscherm Het Eonis display van fabrikant Barco werd gelanceerd op IDS 2013 in Keulen en is nu verkrijgbaar voor de Nederlandse markt. Het is het eerste beeldscherm dat zowel aan voor- als achterkant volledig gedesinfecteerd kan worden. Alle connectoren zijn verborgen en geseald voor optimale hygiëne. Het scherm is uitgerust met een krasbestendig versterkt beschermglas en kan gedesinfecteerd worden met de gebruikelijke reinigingsmiddelen in de praktijk. De Eonis is uitgevoerd in stijlvol wit, afgeronde hoeken, heeft een gestroomlijnd ontwerp en geïntegreerd kabelbeheer. De DICOM-preset functie zorgt voor optimale weergave van röntgenbeelden. Een sensor aan de voorkant regelt automatisch de beeldkwaliteit als het scherm wordt aangezet. Met scherpe, contrastrijke beelden levert Eonis alle details voor een snelle en doeltreffende interpretatie van tandheelkundige beelden, ook in felverlichte tandartspraktijken. Het beeldscherm kan geplaatst worden op het bureau of via de VESA mount bevestigd worden aan de stoel. Het is voorzien van talrijke aansluitingen om gebruik naar behoefte te kunnen aanpassen. Zo is het ook mogelijk om via HDMI video of tv aan te sluiten om het de patiënt comfortabel te maken. Informatie: BNC Distribution – (050) 85 06 960 - info@bnc-distribution.nl

dentista| 69 Tandarts

Mondhygiënist

Assistent

Praktijkmanager

Tandarts

Mondhygiën


ERGONOMISCH WERKEN

met vergroting in de tandheelkunde

23 – 29 maart 2014

Voor kwaliteit op hoog niveau

(3200 m)

Blatten is gelegen in het sneeuwzekere skioord Belalp, gelegen aan de Aletschgletscher, één van de meest adembenemende locaties ter wereld. BosBedrijfsOefentherapie en Megabite Bootcamp bieden u de mogelijkheid om deze praktische cursus te combineren met sportieve winteractiviteiten in de Zwitserse sneeuw.

WINTERCURSUS in authentiek Zwitsers bergdorp Doel : Het verminderen van de lichamelijke belasting tijdens het werken met vergroting Doelgroep : Tandartsen, assistenten en mondhygiënisten Keuze modules : • Basis- en vervolgcursus ‘Working ergonomically with magnification in dentistry’ • Workshop ‘Breaking news about cracked teeth’ • Workshop ‘Scope on practice management’ De voertaal is Engels Docenten : • Jacqueline Bos, NL, bedrijfsoefentherapeut en ergonomisch adviseur • Jan Berghmans, BE, tandarts, endodontoloog en praktijkhouder • Boris Sheplev, RUS, tandarts en eigenaar Dental Service • Henri Bos, NL, bedrijfskundige Q-keurmerk: • BBO is in het bezit van het Q-keurmerk, u ontvangt accreditatiepunten BBO: +31 346 216926 bos@bbo-ergo.com www.bbo-ergo.com

Megabite Dental Office: +32 2 414 40 00 office@megabiteonline.be www.megabiteonline.be

De accountant voor ondernemers in de (para)medische sector • scherpe prijs

• snel antwoord en pro-actief

• vaste prijs

• maximaal fiscaal resultaat

• veel service

• branchekennis

• vragen zijn altijd welkom en het

• vaktechnische kennis

antwoord is altijd gratis

Ik doe u een voorstel. U neemt contact met mij op voor een kennismakingsgesprek. Ik doe dan mijn best om (salaris)administratie, jaarrekening en/of aangifte(n) 30% goedkoper te doen dan uw huidige accountant.

Graag tot ziens! Marthijn Verboom tel: 06 – 81 86 69 86 / email: info@zorgzekeraccountancy.nl www.zorgzekeraccountancy.nl of www.linkedin.com/pub/dir/marthijn/verboom


dentista| Product Tandarts

Mondhygiënist

Assistent

Praktijkmanager

Het snelste A-silicoon 3M ESPE levert met Imprint 4 VPS een nieuw afdrukmateriaal. Het betreft een nieuw A-silicoon met verschillende viscositeiten en uithardingstijden. Door de zelfverwarmende eigenschap van Imprint 4 wordt een korte intra-orale uithardingstijd en een efficiënte workflow gerealiseerd. De hydrofiliteit van het product zorgt voor uitstekende detailreproductie en goede vloei. De heldere materiaal kleuren zijn duidelijk van elkaar te onderscheiden en hebben een frisse mint-

dentista

smaak. De verwerkingstijd van het product is lang genoeg om rustig te kunnen werken, terwijl de intra-orale uithardingstijd veel korter is dan bij ieder ander VPS materiaal op de markt. Dit dankzij de zelfverwarmende technologie die na de verwerkingstijd een chemische reactie veroorzaakt met een versnelde uitharding tot gevolg. Imprint 4 VPS afdrukmateriaal is geschikt voor zowel de 1-staps als 2-staps techniek en is verkrijgbaar in verschillende viscositeiten en verwerkingstijden. Op die manier kan voor iedere indicatie en techniek de juiste combinatie van materialen gemaakt worden. 3M ESPE - (071) 54 50 731 – infodental.nl@mmm.com – www.3mespe.nl/Imprint4

Tabs voor in de thermodesinfector Voor het reinigingsproces in uw

zijn geschikt voor elk merk thermo-

thermodesinfector heeft u een rei-

desinfector met een kamersysteem.

nigingsmiddel

nodig. ThermoTabs

Duizenden praktijken in vooral Duits-

alles-in-één reinigingstabletten van

land en Nederland ervaren al jaren

het Duitse IC Medical zijn speciaal

elke dag het gemak van ThermoTabs.

ontwikkeld voor thermodesinfecto-

Per spoelproces één tablet, net als in

ren. De tabletten bevatten alles wat

de vaatwasser thuis. Gevraagd naar

nodig is voor een effectief en veilig

hun mening zeggen ruim 3.500 tand-

reinigingsproces. In ThermoTabs zit

artsen dat ze ThermoTabs niet alleen

een zoutvervanger, spoelmiddel, anti

te allen tijde sprake van een gevalideerd

fijner in gebruik vinden, maar ook het

roest, edelstaalglans en enzymen voor

reinigingsproces. Ten opzichte van vloei-

reinigingsresultaat en de droging worden

intensieve reiniging. Groot voordeel van

bare dosering is de immense ruimtebe-

als beter ervaren dan men gewend was.

ThermoTabs ten opzichte van poeder is

sparing evident. U hoeft geen ruimte op

Informatie: Algold dental -

dat de dosering altijd hetzelfde is; er is

te offeren aan jerrycans vloeistof. De tabs

(0341) 42 33 85 – www.algold.nl

Cavex voorgevulde bleektrays Het Cavex Bite & White Ready 2 Use professioneel thuisbleeksysteem is een snel, veilig en eenvoudig bleeksysteem voor thuisgebruik. Open de verpakking, stop de voorgevulde bleektrays voor een uur in je mond en geniet van het resultaat. Het systeem bevat zes procent waterstofperoxide (deels als carbamide peroxide). De toevoeging van kaliumnitraat voorkomt gevoeligheid. Het product voldoet volledig aan de nieuwe Europese wet- en regelgeving op het gebied van tanden bleken. Informatie: www.biteandwhite.eu of mail naar dental@cavex.nl

dentista| 71 Tandarts

Mondhygiënist

Assistent

Praktijkmanager

Tandarts

Mondhygiën


-lezers Dentista en in ontvang ov. 5% n n e t. ok orting! inschrijfk

>

>

>

>

>

> > >

> >

> >

Back Quality Ergonomics

NATUURLIJK ICX

Stoelen met een preventief karakter ...k e g e l d i c h t h e i d d o o r p r e c i s i e ...

 uitstekende testresultaten product,  eigen eigen ontwikkeling abutments  universele in gebruik  eenvoudig  fair geprijsde onderdelen Made in

- kleine rugsteun voor precieze ondersteuning - drie zitvormen , solex, driehoek, vierhoek - automatische -en handmatige instelling - advies door fysiotherapeut - proefplaatsingen

NUMMER 4 VAN DE MEEST VERKOCHTE IMPLANTATEN IN DUITSLAND* * Bronvermelding: Finanz und Wirtschaft, Zürich, Juli 2013

info@BQE.nl

ICX Implants · 1796 BE De Koog · Boodtlaan 10 Tel.: 0222 - 76 90 11 · www.icx-implants.nl · info@icx-implants.nl

AZ_icx_implants_92x135_2013_nieuw.indd 1

www.BQE.nl

30.07.13 12:56

DE COMPACTE THERMODESINFECTOR • • • • • • • • • •

Geschikt voor praktijken t/m 4 behandelkamers Duits fabrikaat Mooi, strak design 2 typen: Basic en Injection Eenvoudige touchpad bediening Capaciteit: 300 instrumenten / totaal 6 kg. Uitlezen protocollen via usb-aansluiting of netwerk Diverse praktische accessoires leverbaar Werking conform DIN EN normen Aansluiting: 220/230 V

Informeer naar de pakketaanbiedingen en verbaas u over de scherpe prijs!

Algold dental Overveld 7 B Postbus 1018 3840 BA Harderwijk Tel.: 0341 423385 Fax: 0341 432202 info@algold.nl www.algold.nl

• Gebruikt alles-in-één tabletten, dus gevalideerd! Geen gedoe met poeder of vloeistof.


dentista| Product Tandarts

Mondhygiënist

Assistent

Praktijkmanager

ICX-Multi (mini) Concept. Het Duitse ICX Templant is het op drie na meest verkochte implantaat van dat land. Sinds kort is het Multi (mini) Concept ook leverbaar nu in Nederland. De nieuwe serie OCC-mini-abutments is verkrijgbaar in rechte (39 euro), 17 en 35 graden gehoekte abutments (99 euro) in verschillende gingivahoogten. Ook deze serie abutments past

dentista

op alle maten ICX implantaten. Het biedt meer vrijheid voor kroon-en burgwerk, door een minimale opbouwhoogte van 5,5mm (voorheen 9,7mm). Het ICX-Multi Concept is zeer geschikt voor de prothetische vaste verzorging van de tandeloze onder- en bovenkaak, door de optimale verdeling van de drukbelasting van de prothese op de implantaten in de kaak. Bij een goede botkwaliteit is directe belasting goed mogelijk. Informatie: icx-implants.nl , (0222) 769 011

Pien berekent netto eigen bijdrage patiënt Kunt u uw patiënt vertellen of zijn verzekering nog ruimte biedt dit jaar? Pien Support is een softwareoplossing die direct inzicht verschaft in de eigen bijdrage van de patiënt en daardoor een bijdrage levert aan een optimale klantenservice. Bij het berekenen van de netto eigen bijdrage houdt Pien rekening met de voorgestelde behandeling, het vergoedingenpakket van de tandartsverzekering, de concern-specifieke tariefbegrenzers en de eventuele contractering. Pien berekent direct de eigen bijdrage per behandelplan, zonder dat u als zorgverlener de verantwoordelijkheid op u neemt. Pien Support is inmiddels ook gekoppeld met Simplex en Exquise. De plussen van Pien: 1. Gebruiksvriendelijke softwaretool; 2. Makkelijk te integreren met uw praktijksoftware; 3. Direct inzicht in de eigen bijdrage en daardoor een optimale klantenservice; 4. Snellere vervolgafspraken; 5. Inzicht in de eventuele jaarruimte van de afgesloten tandartsverzekering; 6. Gemaakte berekeningen kunnen als PDF geprint of gemaild worden; 7. Desgewenst gekoppeld met Simplex of Exquise. Informatie: piensupport.nl, (053) 763 04 21, of scan deze pagina met je Layar-app voor een demo-video. staat bedrijfszekerheid centraal en is de behandelapparatuur

DSA maakt leidingwerk overbodig

met slechts één stroompunt klaar voor gebruik. Dental Interna-

Geen tandartspraktijk is

spraywatersysteem. U beheerst zelf de kwaliteit van het water

hetzelfde. Dat komt om-

en houdt legionella buiten zijn praktijk. DSA maakt leidingwerk

dat iedere gebruiker zo

in de praktijk overbodig. Dat vereenvoudigt het inrichten van

zijn

voorkeuren

uw praktijk, vergroot uw bedrijfszekerheid, zeker bij meerka-

heeft. Daarom kunt u bij Dental International kiezen uit vijf Den-

merpraktijken en zorgt voor een aanzienlijke besparing op de

tal Stand Alone (DSA) behandelunits: van een doelmatige basis-

praktijkkosten.

unit tot een veelzijdige zweepunit. Bij alle DSA behandelunits

Informatie: dental.nl, (030) 603 63 24

dentista| 73 Tandarts

Mondhygiënist

Assistent

Praktijkmanager

eigen

tional is de Nederlandse producent van het Dental Stand Alone concept. Een innovatief behandelconcept met een beheersbaar

Tandarts

Mondhygiën


dentista| Quiz Tandarts

MondhygiĂŤnist

Assistent

Praktijkmanager

Tandtechniek

Vragen door Eric van der Winden dentista Tandarts

MondhygiĂŤnist

Assistent

Praktijkmanager

1. Volledig zirconia is het hardste

5. Elk merk keramiek gecombineerd met elk

restauratieve materiaal maar handgepolijst

willekeurig merk zirconia geeft eenzelfde

een van de minst abrasieve materialen voor

sterkte kroon.

de antagonisten.

A Juist

A Juist

B Onjuist

B Onjuist 6. Digital Smile Design is? 2. Zirconium is een element uit het periodiek

A Computerprogramma

systeem. Alle producenten van de in de

B Communicatiemiddel

tandheelkunde aangeboden zirconia leveren

C Camerasysteem

dus hetzelfde materiaal.

D Freesmachine

A Juist B Onjuist

7. Vormen van tanden en kiezen zijn al miljoenen jaren vrijwel onveranderd. Welke

3. Lithium disilicaat is zeer geschikt voor

van de onderstaande hominide is qua

kleine bruggen en etsbruggen.

tandvormgeving de meest afwijkende van de

A Juist

hedendaagse mens?

B Onjuist

A Homo habilis B Sahelanthropus tchadensis

4. Welke oppervlaktebehandeling geeft de

C Australopithecus afarensis

sterkste opgebakken kroon?

D Homo erectus

A Afgeglansde kroon uit een keramiekoven B Ingeslepen met diamantschijfjes gepolijste kroon in de mond C Handgepolijste kroon D Geglazuurde kroon

Antwoorden: 1A, 2B, 3B, 4C, 5B, 6B, 7B


80 jaar vertrouwde en innovatieve tandtechniek! Ons full-service laboratorium levert alleen hoog esthetische tandtechniek tegen concurrerende prijzen. Smithuis tandtechniek is een door 3Mespe gecertificeerd freescentrum. Wij kunnen elke tandtechnische uitdaging aan en wij komen graag bij u in de praktijk om dat te laten zien!

www.smithuistandtechniek.nl Laboratorium Hengelo Balistraat 25 7556 AH Hengelo ( 0800 - 022 4111

Laboratorium Apeldoorn Soerenseweg 8 7314 CC Apeldoorn ( 0800 - 022 4112

Laboratorium Deventer Hoge Rij 13 7413 WT Deventer ( 0800 - 022 4113

Laboratorium Hardenberg Heemsermarsweg 4a 7771AA Hardenberg ( 0800 - 022 4115

Voor meer producten en prijzen belt u gratis met:

( 0800 022 4111

is onderdeel van Smithuis Tandtechniek.


GuttaFlow® 2

Expansie ontmoet Adhesie. De nieuwe GuttaFlow®-generatie. • Twee-in-één – koude vulsystemen voor wortelkanalen • Expansie – Geen tijdsverslindende condensatie noodzakelijk • Adhesie aan guttaperchapunten en de dentinewand

! NIEUW V E R -

N U O O K A R I N K R IJ G B A IT U P S

001484

sales.nl@coltene.com | www.coltene.com

Endodontische, katoenen en hygiënische producten

Dentista 2013-05  

Dentista 5, oktober 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you