{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1


СЪДЪРЖАНИЕ

2 СТОМАТОЛОГИЧЕН СВЯТ

Дентален център „Авангард“

6

Клиника „Буная”

8

Ортодонтска клиника „Валор”

10

Дентален кабинет „Д-р Деян Славов“

12

Дентален център „Д-р Кобакова”

14

Дентален център „Медикъл Дент”

16

МДЦ „Пападопулос“

18

Дентален кабинет „РТВ Dental”

20

Дентален кабинет „RDent”

22

Дентална клника „Д-р Станков”

24

Дентален кабинет „Д-р Юра Пандушева“

26


Покана

Официалната церемония по награждаването

2 октомври 2015 г. Ресторант - панорама „Скай Плаза”, НДК, София

Начало 19,30 ч.

Официалната церемония по награждаването ще се проведе на 2 октомври в ресторант - панорама „Скай Плаза”, НДК, София

Куверт - 50 лв.

Преди да преведете сумата, моля потвърдете участието си на: д-р Нелия Михайлова: 0888 920 456, е-mail: admbul@gmail.com Банкова сметка в лева: IBAN: BG10 CRBA 9898 1230 0131 30, BIC: CRBA BGSF, Банка: АЛФА БАНКА-Клон България

Извънредно онлайн издание на “Стоматологичен свят” ИЗДАВА Очаквайте бр. 5 на печатното издание „Стоматологичен свят” (Dental World-Bulgaria) във

Адрес на редакцията: 1606 София, ул. “Ами Буе” 58, тел. 02/952 69 41, 0888 43 97 18 ever.sp@abv.bg, sergei.penovv@gmail.com Банкова сметка: “Евър-С. Пенов” ЕООД IBAN: BG80STSA93000001434250, BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД, София, ул. “Калоян” №1 Абонамент за печатното издание през 2016 г. - 60 лв.


ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

Дентален център „Авангард“ „ Т КА

ЕГО Р И

Я

● ИД

ЖЪ

РН

А Д ЕН Т А Л Н А

ПР

АК

СЪВЕТИ 6 СТОМАТОЛОГИЧЕН СВЯТ на зъболекаря

Н

ТИ

МЕ

КА

КЛИНИКА

Мечтая за екипна работа и работя, за да го постигна. Екипът може да се развива и самокоригира. Стремя се към мултидисциплинарен подход, изпълнен по правилния начин. Затова са необходими повече знания и работа. Налагам промени в съставянето на графика с цел пълноценна работа. Правилното организиране на времето е от съществено значение за екзактно лечение.


УЧАСТНИК: Д-Р ВАСИЛ МОНЕВ Лекар по дентална медицина. Придобита квалификация: МУ - ФДМ - Пловдив (2000 г. - 2006 г.) Практиката е регистрирана през 2007 г. като ЕТ „ИПППДМ - Д-р Васил Монев”. Започва работа през същата година в Карнобат, ул. „Стара планина” № 180. На този адрес e разположена сградата на бившата стоматологична поликлиника. Д-р Монев споделя: „След 2-годиш­на работа, която аз наричам „школата”, направих първия си собствен кабинет в съседна на Карнобат община - Сунгурларска. От този момент работата ми се промени и бе свързана с ежедневно пътуване. Запознах се с много хора, много ми се довериха и вече години са мои пациенти - те и техните семейства. През 2010 г. графикът вече беше за седмица напред. Отдавна виждах нуждата от ново лице за Карнобат и необходимата база за комплексна стоматология. Така се появи Дентален център „Авангард”. През този период реших да инвестирам в приоритета си - хирургичната стоматология. През април 2011 г. направих откриване на първия кабинет. В Дентален център „Авангард” промених подхода и методиката във всички стоматологични дисциплини и то на база натрупания опит преди това. Наблегнах на оралната хирургия - пластично-реконструктивна, предпротетична (имплантологична) и рехабилитационна.

На въпроса какво отличава неговата практика от тази на другите колеги, д-р Монев отговаря: „Може би наложеният от мен ред, дисциплина и безкомпромисен подход във всеки казус, с който се сблъсквам. И не на последно място (дори със сигурност) отличителна черта от останалите колеги, това е липсата на перманентна миризма на работните места”. Екип: 5 души

Дентален център „Авангард” Карнобат ул. „Москва” № 20 Сайт: www.avangard-dental.eu

Мечтая за екипна работа и работя, за да го постигна. Екипът може да се развива и самокоригира. Стремя се към мултидисциплинарен подход, изпълнен по правилния начин. Затова са необходими повече знания и работа. Налагам промени в съставянето на графика с цел пълноценна работа. Правилното организиране на времето е от съществено значение за екзактно лечение.”

77

СЪВЕТИ на зъболекаря СТОМАТОЛОГИЧЕН СВЯТ


ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

Дентална клиника „Буная” К

ЕГО Р И АТ Я

● ИД

ЖЪ

РН

А Д ЕН Т А Л Н А

ПР

АК

8 СТОМАТОЛОГИЧЕН СЪВЕТИ СВЯТ на зъболекаря

Н

ТИ

МЕ

КА

КЛИНИКА

Работата в екип е основна цел на практиката ни. Смятаме, че общата компетенция на всички членове на екипа стои в основата на правилната диагностика, адекватно лечение и висок стандарт на работа. Ние вярваме, че пациентът трябва да е част от този екип, за постигане на успешно и качествено дентално лечение.


УЧАСТНИК: Д-Р АДРИАН МАНОЛОВ Лекар по дентална медицина. Придобита квалификация: МУ - ФДМ - София (1994 г.). Преминал редица курсове, свързани с имплантология , пародонтална хирургия, естетична медицина в България и чужбина. От 1994 до 1996 г. работи като лекар по дентална медицина в Трета градска болница. От 1996 г. до 2004 г. е на частна практика. От 2004 г. до момента е собственик на дентална клиника „Буная”. Дентална клиника „Буная” е създадена през 2004 г. Предстои реализирането на проект за по-голяма клиника. През 2004 г. персоналът се е състоял от трима лекари и две сестри. По думите на д-р Манолов „в момента той е незначително по-голям, поради разбирането, че не масовизацията ще доведе до растеж, а инвестирането в обучение и апаратура. Целта ни е да продължим все така успешно да печелим и оправдаваме доверието на нашите пациенти”. Областите, в които основно работят зъболекарите от клиниката, са ендодонтия, естетична стоматология, имплантология, ортопедия, пародонтология.

Амбицията е да се „утвърди начинът на работа, който прилагаме, а именно - пълното саниране на всеки пациент да се постига в колаборация с всички лекари от клиниката и външните консултанти. Това все още не може да се приложи за всеки пациент, заради схващането за „моя зъболекар”, който може всичко. Вече имаме сериозно развитие в тази посока, която, разбира се, се отразява добре и икономически”. „Работата в екип е основна цел на практиката ни” - споделя още д-р Манолов. „Смятаме, че общата компетенция на всички членове на екипа стои в основата на правилната диагностика, адекватно лечение и висок стандарт на работа. Ние вярваме, че пациентът трябва да е част от този екип, за постигане на успешно и качествено дентално лечение”. Екип: 8 души

Дентална клиника „Буная” София ул. „Васил Друмев” № 4 Сайт: http://bunaya.eu

99

СТОМАТОЛОГИЧЕН СЪВЕТИ на зъболекаря СВЯТ


ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

Ортодонтска клиника „Валор” Т КА

ЕГО Р И

Я

● Н

ИД

ТИ

МЕ

КА

КЛИНИКА ЖЪ

РН

А Д ЕН Т А Л Н А

ПР

АК

10 СТОМАТОЛОГИЧЕН СВЯТ

Стратегията за развитието на практиката включва поддържане и развитие дейността на клиниката на водещо равнище в национален и международен мащаб: системно повишаване на квалификацията на лечителите, на мениджъра и на денталните асистенти, подсигурявайки участието им във всички курсове и форуми, които ги интересуват; оптимизиране на прилаганите съвременни методи и подобряване ефективността на лечението.


ме на международни и национални прояви. През този период стартира и обновеният ѝ сайт www. valortho.com. Стратегията за развитието на практиката включва поддържане и развитие дейността на клиниката на водещо равнище в национален и международен мащаб: системно повишаване на квалификацията на лечителите, на мениджъра и на денталните асистенти, подсигурявайки участието им във всички курсове и форуми, които ги интересуват; оптимизиране на прилаганите съвременни методи и подобряване ефективността на лечението, курсова дейност и презентации.

УЧАСТНИК: РАДА КОРТЕЗОВА Мениджър на практиката. Придобита квалификация: магистър „Обществено здраве и здравен мениджмънт”, МУ - София, Факултет по обществено здраве (2010 г. - 2012 г.). Следдипломна квалификация - „Здравен мениджмънт”, Висша школа по мениджмънт и администрация, УНСС, София (2003 г.). Магистър „Математика” - ФМИ - СУ „Св. Кл. Охридски”, София (1989 г. - 1994 г.) Работи за развитието на клиника „ВАЛОР” от създаването й през 2004 г. до днес. В периода 2000-2002 е била дентален асистент на проф. д-р Валентин Мутафчиев в частната му практика. Клиника „ВАЛОР” е първата специализирана ортодонтска клиника в България. Тя е приемник на успешната частна практика на специалиста-ортодонт проф. В. Мутафчиев. Открита е през декември 2004 г. в София, като в началото специалистите в нея са двама - проф. Мутафчиев и д-р Александър Мутафчиев. Освен пряката клинична дейност те продължават да развиват и обогатяват специализираните курсове на ортодонтска тематика, целящи да подпомогнат лекарите по дентална медицина с отлично систематизирани и прагматизирани информация и опит по различни теми в областта. С разширяването на дейността на клиниката през 2009 г. в работата се включва д-р Галин Гаврилов, който скоро се утвърждава като водещ клиницист, национален и международен лектор.

Една от отличителните черти на клиниката е, че тя е със статут - регламентирана групова практика за специализирана ортодонтска помощ. Другите - лечебната и курсовата дейност: пълнотата и организацията на документацията (предпоставка за коректни подход и взаимоотношения с пациентите); висока ефективност, благодарение на добрата координация в екипа и активното включване на асистентите; гъвкавост по отношение на организацията на графика и съобразяването на пациентите; прозрачност в отношенията с пациентите. Ежегодно се провеждат „тийм-билдинги”, които допринасят за подхранване на чувството за принадлежност към организацията. Рада Казакова е посетила множество курсове по маркетинг и мениджмънт. Екип: 8 души

Ортодонтска клиника „Валор” София ул. „Плиска” № 54 Сайт: www.valortho.com

За периода 2010-2014 г. помощта на клиника „ВАЛОР” са потърсили около 1200 пациенти. Организирани са курсове и презентации по вре-

1111

СЪВЕТИ на зъболекаря СТОМАТОЛОГИЧЕН СЪВЕТИ на СВЯТ на зъболекаря зъболекаря


ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

Дентални кабинети „Д-р Деян Славов“ „ Т КА

ЕГО Р И

Я

● Н

ИД

ТИ

МЕ

КА

КАБИНЕТ ЖЪ

РН

А Д ЕН Т А Л Н А

ПР

АК

12 СТОМАТОЛОГИЧЕН СВЯТ

Целите за развитието на практиката са съобразени с технологичните новости в денталната медицина, като се стремим да се придържаме към тях. Това постигаме чрез посещения на различни квалификационни курсове и семинари. Задачата ни е да въведем по-широко в практиката имплантологията, като метод за възстановяване на липсващи зъби.


УЧАСТНИК: Д-Р ДЕЯН СЛАВОВ Лекар по дентална медицина. Придобита квалификация: МУ - ФДМ - София (1987 г. - 1993 г.). Практиката на този адрес съществува от 2013 г. Името й е „АПИДП-ИП Д-р Славов” ЕООД. До 2012 г. практиката се е разполагала в самостоятелна сграда, а от 2013 г. се премества на нов адрес - ул. „Борисова” 65, офис 3. Кабинетите са два и са разположени в помещение с площ 100 кв.м. Има обособена регистратура за посрещане на пациенти и определяне на часове, на място, по телефона и онлайн. Оборудването е ново, като д-р Славов отбелязва: „стремили сме се да бъде на отлично ниво. Разполагаме с рентгенов апарат, съобразен и регистриран съобразно правилата, изискванията и законовите разпоредби за този род техника. Всички апарати, с които разполагаме: ендомотор, имплантологичен мотор, лазер, апекс локатор, лампа за избелване, скалери, китове за имплантология и др. помощни технологични допълнения, са сертифицирани и от високо качество. Използваме нов минимално инвазивен метод за лечение на пародонтит - „Електронен доктор”. Юнитите са оборудвани с качествена периферия на водещи марки като „Сирона”, вкл. монитори и интраорална камера. Автоклавът е клас Б според изискванията. Целите за развитието на практиката са съобразени с технологичните новости в денталната медицина, като се стремим да се придържаме към тях. Това постигаме чрез посещения на различни квалификационни курсове и семинари”. Целта, според д-р Славов, е „да въведем по-широко в практиката имплантологията, като метод за

възстановяване на липсващи зъби. Работим в тясно сътрудничество с д-р Пламен Бързашки, като това е залог за успеха ни. Отличава ни това, че все още не навсякъде практиките се занимават с имплантология и това, че имаме привилегията да черпим знания от извора. Необходима е колаборация с колеги от други медицински области, например кардиология, алергология, дерматология”. Екип: 5 души Слоган: „Здравето на пациентите е приоритет за нас!”

Дентални кабинети „Д-р Деян Славов” Русе ул. „Борисова” № 65, офис 3 Сайт: mydento.com

СТОМАТОЛОГИЧЕН СВЯТ

13


ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

Дентален център „Д-р Кобакова” К

ЕГО Р И АТ Я

● Н

ИД

ТИ

МЕ

КА

КЛИНИКА ЖЪ

РН

А Д ЕН Т А Л Н А

ПР

АК

14 СТОМАТОЛОГИЧЕН СВЯТ

Денталният център се стреми да стане един от водещите в София, покриващ почти всички стоматологични услуги, което да бъде съчетано с изключително високо качество, разчитайки на добрите специалисти в центъра и най-новите технологии на пазара.


УЧАСТНИК: Д-Р ВЕСЕЛИНА КОБАКОВА Лекар по дентална медицина. Придобита квалификация: МУ - ФДМ - София (1994 г. - 2000 г.). Професионална практика: от 2001 г. Дентален център „Д-р Кобакова” е открит през март 2014 г. в квартал „Изток“ на столицата с адрес „Акад. Методи Попов” 1А. Още с откриването си привлича доста голям брой пациенти, благодарение на съчетанието на перфектна обстановка, професионално отношение към пациентите и високото технологично оборудване, с което се работи в него. Денталният център се стреми да стане един от водещите в София, покриващ почти всички стоматологични услуги, което да бъде съчетано с изключително високо качество, разчитайки на добрите специалисти в центъра и най-новите технологии на пазара.

Дентален център „Д-р Кобакова” София ул. „Акад. Методи Попов” № 1 А Сайт: www.mydentist.bg

Отличителната характеристика според д-р Кобакова е: „Визията, по която трябва да се развива една практика, е, че най-важното в нея е пациентът и неговият комфорт, неговата удовлетвореност от услугите, които ползва, защото всеки спечелен пациент води до друг, а с всеки изгубен се губят пет. Постоянният контакт с пациентите и обратната връзка с тях, включително използването на интернет, социалните мрежи и електронна поща.” „Мотивацията е най-важното за работата в екип, като не всичко е в доходите, а колегите имат възможност да посещават курсове за подобряване на квалификацията си, които се поемат от денталния център” - казва д-р Кобакова. Екип: 4 души Слоган: „Усмихвай се. Винаги!”

СТОМАТОЛОГИЧЕН СВЯТ

15


ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

Дентален център „Медикъл Дент” К

ЕГО Р И АТ Я

● Н

ИД

ТИ

МЕ

КА

КЛИНИКА ЖЪ

РН

А Д ЕН Т А Л Н А

ПР

АК

16 СТОМАТОЛОГИЧЕН СВЯТ

„Медикъл Дент“ е лечебно заведение, обърнато към пациента! Целите, които съм си поставил, е да предоставя лечение на съвременно ниво, придружено от добро обслужване на пациентите.


„Медикъл Дент” се превръща, по думите на д-р Кирилов, „в единствената клиника по западен образец у нас, която предлага тясно специализирани кабинети и модел на комплексно лечение, преминаващо през съответните кабинети и екипи”. През 2013 г. клиниката посрещна 5000-ия пациент. През 2014 г. се въвежда работен процес, който дава възможност пациентите да получават ясна представа за крайния резултат от лечението чрез т.нар. “Smile design” и контрол на качеството на лечение, на всеки етап чрез лекарски консултации. През 2015 г. клиниката отбелязва 10-годишнина, като предлага 10-годишна гаранция върху всички услуги и 50 години гаранция за имплантите!

УЧАСТНИК: Д-Р БРАНИМИР КИРИЛОВ Лекар по дентална медицина, управител на ДЦ „Медикъл Дент” Консулт. Придобита квалификация: МУ - ФДМ - София (1993 г. - 1998 г.), МУ Факултет по медицина - София (2006 г. - 2010 г.). Допълнителна квалификация - Орална хирургия (2003 г.). Професионална практика:17-годишен стаж.

Д-р Кирилов казва: „Медикъл Дент” е лечебно заведение, обърнато към пациента! Целите, които съм си поставил, е да предоставя лечение на съвременно ниво, придружено от добро обслужване на пациентите”. Екип: 30 души Слоган: „Всеки зъб с номера си!”

„Медикъл Дент” е един от водещите дентални центрове по имплантология и естетична стоматология в България. На 27.01.2005 г. д-р Бранимир Кирилов основава клиника „Медикъл Дент”. В началото клиниката се състои от два кабинета. През 2005 г. в клиниката се въвежда пиезохирургията - образец за философията на клиниката в подкрепа на нискоинвазивната стоматология, въвежда се синус лифт и all-in-four. През 2006 г. е отбелязан сериозен технологичен напредък в нискоинвазивната медицина със закупуването на системата Cerec, която позволява изработка на изцяло керамични реставрации или фасети само с едно по­сещение. От 2007 г. е въведен първият апарат за озониране на зъбите с цел превенция на ранен кариес. Следва мащабно разширение на клиниката, превръщащо я в един от най-големите дентални центрове в страната и покриваща всички области на денталната медицина. През 2008 г.- сертификация по стандартите ISO9001:2001. През 2009 г. д-р Бранимир Кирилов осъществява първата операция на живо в рамките на изложението Булмедика. През 2010 г. следва поредно разширяване на центъра с 5 нови стоматологични кабинета, кабинет за естетична медицина и зъботехническа лаборатория. Въвежда се Pillar процедурата - оперативна корекция на хъркането. От 2013 г. до 2015 г. се извършва реорганизация на работата на клиниката.

Дентален център „Медикъл Дент” София бул. „Джеймс Баучер” № 114 Сайт: www.medicaldent.bg

СТОМАТОЛОГИЧЕН СВЯТ

17


ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

МДЦ „Пападопулос“ К

ЕГО Р И АТ Я

● Н

ИД

ТИ

МЕ

КА

КЛИНИКА ЖЪ

РН

А Д ЕН Т А Л Н А

ПР

АК

18 СТОМАТОЛОГИЧЕН СВЯТ

Добросъвестност, отговорност и загиженост за всеки пациент. Правим най-добото, което сме научили, за да постигнем максимален лечебен и естетичен ефект, за да бъдат пациентите ни доволни. Имаме цели поколения, които се лекуват при нас - баба, дядо, техните деца и внуците им. Работим благотворително на някои семейства, които са изключително затруднени финансово.


Подхождаме с добросъвестност, отговорност и загиженост към всеки пациент. Правим най-добото, което сме научили, за да постигнем максимален лечебен и естетичен ефект, за да бъдат пациентите ни доволни. Имаме цели поколения, които се лекуват при нас - баба, дядо, техните деца и внуците им. Прилагаме пълна диспансеризация на пациентите - всеки, влязъл в нашите кабинети, има картон и пълно описание на статус, лечение, рентгенови снимки. Винаги можем да направим справка какво, къде, кога, с какъв материал на колко повърхнини е лекувано. Работим благотворително на някои семейства, които са изключително затруднени финансово.

УЧАСТНИК: Д-Р НИНА ЕЛЕНКОВА ПАПАДОПУЛУ Лекар по детска дентална медицина, съдружник в МДЦ „Пападопулос” ООД. Придобита квалификация: МУ - ФДМ - София (1975 г. - 1980 г.). Д-р Нина Пападопулу разказва за центъра: „През 2006 г. създадохме МДЦ „Пападопулос” ООД, в който работим аз, съпругът ми - д-р Хараламбос Пападопулос (специалност Обща стоматология) и нашата дъщеря - д-р Яна Пападопулу (специалност Ортодонтия). Д-р Огнян Грънчарски е анестезиолог в центъра. Управител на центъра е д-р Яна Пападопулу. Разполагаме и със зъботехническа лаборатория. В екипа ни работят две медицински сестри - вече 20 години са с нас, санитар, административен служител и зъботехник. Документацията на клиниката се води от юрист и счетоводител. Закупихме апаратура за работа под обща анестезия. Свързахме със специалисти от различни области в стоматологията, с които работим много ефективно.

За себе си д-р Нина Пападопулу казва: „Вече 9-10 години изучавам класическа хомеопатия. Завърших Международната академия по класическа хо­меопатия на проф. Г. Витулкас. ...Хомеопатията помага изключително и в работата ни като зъболекари. Зъбите и устната кухина не са отделна част, а единно цяло с целия организъм. Специалист съм по Бахова цветотерапия, Шуслерова терапия, Австралийски цветни есенции, нутрициология и натуропатия. Екип: 9 души

МДЦ „Пападопулос” София бул. „Й. Хаджиконстантинов-Джинот” № 126 Сайт: www.papadopulosdent.com

Оборудвахме кабинетите с ултразвуков апарат Piezon Master 400, многофункционален апарат Scorpion.D 405.7 А за лазер терапия, ЕОД, йонофореза, ТЕНС, Апекс-локатори, Air Flow апарати, дестилатор, автоклав и вакуум машина за опаковане на инструменти на фирма „Мелаг”. Работим с всички съвременни материали, като избираме винаги водещите продукти. Искаме да закупим рентгенов апарат, да назначим поне още една медицинска сестра, да открием млади добросъвестни колеги, които спокойно да оставим да ни заместят един ден.

СТОМАТОЛОГИЧЕН СВЯТ

19


ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

Дентален кабинет „РТВ Dental” К

ЕГО Р И АТ Я

● Н

ИД

ТИ

МЕ

КА

КАБИНЕТ ЖЪ

РН

А Д ЕН Т А Л Н А

ПР

АК

20 СТОМАТОЛОГИЧЕН СВЯТ

Стратегията ни е постепенно предлагане на нови дентални услуги. Да привлечем нови пациенти от околните градове и се оформим като съвременен дентален център. Бъдещето ни е свързано с развитие на денталния туризъм.


УЧАСТНИЦИ: Д-Р РАДОСЛАВ ТАКОВ, Д-Р СТАНИМИР БАНЧЕВ Управител: д-р Радослав Таков. Придобита квалификация: МУ - ФДМ - София (1990 г.). Практика: РТВ Dental, с. Телиш, община Червен бряг, област Плевен. Ние сме двама ентусиазирани лекари по дентална медицина, чието основно желание е да предоставим качествени дентални услуги на български и чуждестранни пациенти. Практиката ни се намира в едно хубаво село Телиш. Съвременното оборудване, включително панорамен рентген, лазер и др., приятната обстановка и добрият екип се оказаха добра база за бързо развитие и утвърждаване в целия регион. Скоро празнувахме една година, но постигнатото ни дава увереност, че сме на прав път.

Дентален кабинет „PTB Dental” с. Телиш Сайт: www.ptb-dental.weebly.com

Стратегията ни е постепенно предлагане на нови дентални услуги. Да привлечем нови пациенти от околните градове и се оформим като съвременен дентален център. Бъдещето ни е свързано с развитие на денталния туризъм. Какво ни отличава? Не всичко в този живот е пари!!! Желаем да помогнем на младите колеги да израстват професионално в практиката си, като им осигуряваме допълнителни курсове. Екип: 7 души Слоган: „Захапи живота!”

СТОМАТОЛОГИЧЕН СВЯТ

21


ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

Дентален кабинет „RDent” „ Т КА

ЕГО Р И

Я

● Н

ИД

ТИ

МЕ

КА

КАБИНЕТ ЖЪ

РН

А Д ЕН Т А Л Н А

ПР

АК

22 СТОМАТОЛОГИЧЕН СВЯТ

Създаването на RDent като Esthetic Dental Studio е свързано с желанието ми да работя в областта на естетичната дентална медицина и да давам на пациентите си не просто решения на проблемите им, не само здраве, но и красиви усмивки, нов живот и самочувствие, което ще ги направи още по-успешни и щастливи. А щастливите хора днес, ще направят утре света подобър. И ако е вярно, че формулата на успеха е да правиш това, което обичаш и да обичаш това, което правиш, то аз се чувствам наистина успяла с моите пациенти и техните красиви усмивки.


„Ако не си планирал успеха си, значи си планирал неуспеха си”. Стратегията за развитието на практиката е свързана със запазване на постигнатите до момента резултати и поетапен растеж, спечелване на повече нови пациенти и ориентиране към нови пазарни ниши, на фона на високо качество на денталните услуги и висок професионализъм. В конкретен план, това е свързано с оборудване на съседното, до кабинета, помещение с нов стол и юнит и привличането на още двама квалифицирани стоматолози, както и необходимите за тяхната работа дентални асистенти.

УЧАСТНИК: Д-Р РАДОСТИНА ЩЕРЕВА Лекар по дентална медицина. Придобита квалификация: МУ - ФДМ - Пловдив (1990 г. - 1996 г.), МУ - Пловдив - ПМИ „Д-р Мара Малеева” - профил помощник фармацевт (1988 г. - 1990 г.). Професионална практика: ЕТ „Д-р Радостина Щерева АИПППДМ”. ЕТ „Д-р Радостина Щерева - АИПППДМ” беше създадена като стоматологичен кабинет в Здравната служба на с. Оризари, община Родопи. Няколко месеца по-късно към този кабинет се приобщи и още един, нает под наем в Пловдив. През 2013 г. филиалът в Пловдив беше преместен на нов адрес, в непосредствена близост до стария, в собствено помещение на първия етаж на новопостроена сграда с отлична локация, в центъра на града - с ново име - Esthetic Dental Studio-RDent. Строителството на новия кабинет в Пловдив стартира през 2010 г. Открит бе на 1 август 2013 г. За нуждите на кабинета и неговите пациенти са закупени дигитален рентгенов апарат за секторна рентгенография на фирмата Owandy, високоенергиен лазер за работа в меки и твърди тъкани на фирмата Biolаse, последният ендодонтски апарат, представен на българския пазар - TF-Adaptive, автоклав, W&H-периферия, W&H Асистина и др. Д-р Щерева разкрива, че „закупуването на модерна апаратура е свързано с желанието ни да предлагаме съвременно лечение и да бъдем една добра стоматологична практика на европейско ниво. Дизайнерските решения в обзавеждането на кабинета, както и меките и пастелни тонове, съчетанието на метал и стъкло, предлагат удобство и комфорт на пациентите ни, усещане за спокойствие, за лекота и ефирност, което се допълва и от красивия аквариум.

„Убедена съм, че всеки един от нас е уникален сам по себе си и че всеки един от нашите пациенти ни е избрал, точно защото е открил или намерил онова зрънце уникалност и индивидуалност, съчетано с усърдие и професионализъм, което е поставило началото на доверието помежду ни казва д-р Щерева. „Мисля, че моята индивидуалност е свързана с това, че обичам изключително много професията си и влагам в нея много желание, страст и много любов, която пациентите ми виждат и оценяват. Създаването на RDent като Esthetic Dental Studio е свързано с желанието ми да работя в областта на естетичната дентална медицина и да давам на пациентите си не просто решения на проблемите им, не само здраве, но и красиви усмивки, нов живот и самочувствие, което ще ги направи още по-успешни и щастливи. А щастливите хора днес, ще направят утре света по-добър. И ако е вярно, че формулата на успеха е да правиш това, което обичаш и да обичаш това, което правиш, то аз се чувствам наистина успяла с моите пациенти и техните красиви усмивки”. Екип: 2 души Слоган: „Красотата е в усмивката!”

Дентален кабинет „RDent” Пловдив ул. „Тодор Каблешкив” № 18 https://www.facebook.com Сайт: в процес на разработка

СТОМАТОЛОГИЧЕН СВЯТ

23


ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

Дентална клника „Д-р Станков” К

ЕГО Р И АТ Я

● Н

ИД

ТИ

МЕ

КА

КЛИНИКА ЖЪ

РН

А Д ЕН Т А Л Н А

ПР

АК

24 СТОМАТОЛОГИЧЕН СВЯТ

Отличава ни високата международно призната квалификация на докторите, съвременната апаратура и непрекъснатият стремеж към иновации, огромният кръг от лоялни клиенти, мултидисциплинарният подход.


За периода 2010-2014 г. екипът се увеличи с много млади дентални лекари и дентални асистенти. Развихме работата на най-модерния на територията на града рентгенов център. Всички имахме възможността да участваме в програми за следдипломна квалификация в България и чужбина. Достигнат е етап, в който предстои разширяване. „Отличава ни високата международно призната квалификация на докторите, съвременната апаратура и непрекъснатият стремеж към иновации, огромният кръг от лоялни клиенти, мултидисциплинарният подход” - казва д-р Гюдюлева. Тя е посетила редица курсове по дентален мениджмънт, маркетинг, PR.

УЧАСТНИК: Д-Р ЛИЛИЯ ГЮДЮЛЕВА Лекар по дентална медицина. Придобита квалификация: МУ - ФДМ - Пловдив (2004 г. - 2010 г.). Професионална практика: Дентална клиника Kdent, Пловдив (2010 г. - 2012 г.), Дентална клника „Д-р Станков”, Пловдив - от 2012 г. до днес. Дентален център „Д-р Станков” е първата регистрирана частна практика в Пловдивска област. С традиции в зъболечението от над 30 години. През 2016 г. ще отпразнуваме 25 години като дентален център. Клиниката е позициониранa в идеалния център на града. Оборудвана е с най-съвременната апаратура, на територията й се намира и Рентгенов център. Екипът на денталния център се състои от специалисти във всички области и повечето от леченията имат мултидисциплинарен подход към пациента.

Клиниката си колаборира с колеги от цял свят, найчесто за имплантологични случаи, ендодонтия и ортодонтия. Залага на мултидисциплинарен подход, защото „той подобрява комуникацията между членовете на екипа, което допринася лечението на пациента да бъде по-ефективно”. Екип: 18 души Клиниката разполага с три сайта

Дентална клиника „Д-р Станков” Пловдив ул. „П. Д. Петков” № 23, GRAND център Сайт: www.studiostankov.com www.fillers.bg, www.dentalnaklinika.com

СТОМАТОЛОГИЧЕН СВЯТ

25


ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

Дентален кабинет „Д-р Юра Пандушева“ К

ЕГО Р И АТ Я

● Н

ИД

ТИ

МЕ

КА

КАБИНЕТ ЖЪ

РН

А Д ЕН Т А Л Н А

ПР

АК

26 СТОМАТОЛОГИЧЕН СВЯТ

Дългогодишният опит в условията на различни организационни и политически режими и не малко грешни решения в тези периоди ме мотивира да полагам повече усилия, преди да предприема всяка следваща стъпка. Особено важно за мен е, че съм член на АДМБ и това ми помага да вземам все по-правилни решения.


УЧАСТНИК: Д-Р ЮРА ПАНДУШЕВА Лекар по дентална медицина. Придобита квалификация в МУ - ФДМ - Пловдив (1976 г. - 1981 г.). Професионална практика: ЕТ „Д-р Юра Пандушева-АИПППДМ” - една от първите частни практики в Пловдив с първа регистрация от 1990 г. След поредица от три премествания на различни адреси, от 2003 г. е на настоящия адрес. Практиката се състои от два лечебни кабинета, в единия има рентгенов кугел. От 3 години притежава и високочестотен диоден лазер. Има обзаведен кът за малки пациенти, където се работи индивидуално с децата, с цел предразполагане и мотивация за профилактика и лечение. Обособено е и работно място за медицинския секретар, където се води медицинската документация, графика и информацията по телефона.

всяка следваща стъпка. Особено важно за мен е, че съм член на АДМБ и това ми помага да вземам все по-правилни решения”. Екип: 5 души Слоган: „Опит + доверие + професионализъм = успешна профилактика и лечение.”

Дентален кабинет „Д-р Юра Пандушева” Пловдив ул. „Иван Вазов” № 54 Сайт: www.jura-pandusheva.com

Д-р Пандушева казва: ”В чакалнята има писмена информация за нас, от другите за нас, както и рекламни материали. Стареем се престоят на пациентите в чакалнята да е минимален. За периода 2010 - 2014 г. положихме старание да популяризираме лечението с дентален лазер, интересуваме се от нови технологии и материали и посещаваме съответните обучения. При необходимост е възможно организиране на още едно работно място за специалист по орална хирургия.” Според д-р Пандушева онова, което я отличава, е, че „дългогодишният опит в условията на различни организационни и политически режими и не малко грешни решения в тези периоди ме мотивира да полагам повече усилия преди да предприема

СТОМАТОЛОГИЧЕН СВЯТ

27


ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

Националният конкурс „МЕНИДЖЪР НА ДЕНТАЛНА ПРАКТИКА” К

онкурсът „Мениджър на дентална практика” се провежда по идея на професионалното издание на българските зъболекари „Стоматологичен свят” и поставя своето начало преди шест години - през 2009 г. Организатори са Асоциацията на денталните дилъри в България (АДДБ), Асоциацията на денталните мениджъри в България (АДМБ) и в. „Стоматологичен свят”. Носителят на голямата награда „Мениджър на дентална практика” получава специална статуетка. Участниците се състезават в четири основни категории: „Мениджър на дентална клиника” - с персонал над 6 души, „Мениджър на дентален кабинет” - с пресонал под 6 души, „Мениджър на зъботехническа лаборатория” и „Екипен дентален мениджмънт”. През 2009 г. носител на голямата награда стана д-р Нелия Михайлова - „Изидент”, Пловдив, през 2010 г. - д-р Катя Славова, клиника „Биодент”, София, Елин Пелин, през 2011 - д-р Гайс Бадер, клиника „Д-р Гайс”, София, през 2012 - д-р Спаска Фезова, клиника „Дентафейс”, Благоевград и през 2013 - Юлия Радева, клиника „Дентапрайм”, Варна. Юлия Радева е единственият носител на наградата, който не е зъболекар, а мениджър. Церемонията по награждаването традиционно се провеждаше в Пловдив и след едногодишно прекъсване на конкурса (през 2014 г. - заради преосмислянето на някои от критериите, допълването им и пр.), през тази година ще се проведе за първи път в София. Целта е още по-силно медийно отразяване в масовите (TV, електронни) и специализирани медии. Конкурсът откроява и отличава онези дентални клиники, кабинети и зъботехнически лаборатории, които са изградили през годините, изграждат и днес, успешни дентални практики, прилагайки принципите на съвременния дентален мениджмънт у нас. Един от основните критерии, по който се оценяват кандидатите, е създаденият в практиките комфорт и нова лечебна среда, чийто център е пациентът. Оценките се дават след попълване на анкети от страна на участниците, посещение и събеседване на място - в техните клиники и кабинети - по специални критерии.

28 СТОМАТОЛОГИЧЕН СВЯТ

В своя бюлетин №2/2009 г. Асоциацията на денталните дилъри в Европа (www.adde.info) приветства инициативата и призова членовете си да организират такъв конкурс в своите страни. Събитието е привличало вниманието на медиите - предаването „Преди лекарствата”, а след това и “Духът на здравето” по bTV с автор и водещ д-р Неделя Щонова, излъчваха подробни репортажи от всяко издание. Връчването на наградите, определено от българските журналисти като „зъболекарските оскари” и „бизнес награди за зъболекарите”, се отразява широко от националните и регионалните печатни и интернет издания, сред които радио „Дарик”, в. „Марица” и много други. Eлектронното и печатно издание на сп. „Мениджър” редовно информира своите читатели за резултатите от конкурса. През тази година печатното издание на сп. „Мениджър” отдели две страници за конкурса и дейността на АДМБ в специално интервю, дадено от д-р Венета Павлова, председател на АДМБ. Гост на церемонията обикновено е гл. редактор на сп. „Мениджър” - Максим Майер, както и представители на целия дентален бранш. Може да се каже, че този конкурс е уникален за България - нито една професионална група в областта на здравеопазването не провежда такова събитие. Подобни конкурси, доколкото ни е известно, се организират само в САЩ и Англия. Надпреварата се подкрепя от Българския зъболекарски съюз (БЗС) и Съюза на зъботехниците в България (СЗБ). Освен традиционните награди, конкурсът раздава и допълнителни, ако дадена дентална практика отговаря на тях. „Ключът към успеха” - за перспективна млада практика от името на АДМБ, „Фамилната дентална практика – традицията ражда бъдещето”, „Успешната дентална практика в малкия град”, „Дентални кабинети с измеренията на клиника”, „Българска дентална практика с европейски измерения” и статуетката „Огън” от името на АДДБ, плакет „Планирано - изпълнено” - практика, която за период от три последователни години е отбелязала траен растеж, награда „Изборът на пациента”. Всички участници получават плакети „Съвременна дентална практика” и грамоти.


Profile for Sergei Penov

Dw izvanreden 2015  

Dw izvanreden 2015  

Profile for dentalbg
Advertisement