Page 1

Onderwerp: Praktijkscan WIP-richtlijn

Vanuit onze rol als betrokken leverancier van uw praktijk en actief lid binnen de VGT (Nederlands Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche) ondersteunen wij u graag in uw praktijkvoering. Door de recente, onaangekondigde inspecties van de inspecteur Mondzorg van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is onzekerheid ontstaan onder veel tandartsen of de hygiëne en infectie richtlijnen in hun praktijk afdoende zijn. Een goed moment dus om de hygiëne en infectie maatregelen onder de loep te nemen. Wij hebben Kuiken Praktijkmanagement gevraagd een praktijkscan te ontwikkelen over de richtlijnen rondom infectiepreventie, taakdelegatie, patiëntendossier, radiologie en gebruik gevaarlijke stoffen. Deze praktijkscan geeft u duidelijkheid hoe uw praktijk er op deze gebieden voorstaat. Vervolgens kan Kuiken Praktijkmanagement u (indien nodig) ook ondersteunen bij de implementatie van nieuwe maatregelen. Zodoende vormt deze scan de aanzet om uw praktijk op korte termijn te conformeren aan de WIP-richtlijn en brengt dit uw praktijk een stap verder in de kwaliteit van uw zorgverlening. Èn tot slot kunt u met een gerust gevoel een onaangekondigde IGZ inspectie tegemoet zien. Meer informatie over de praktijkscan is bijgevoegd. Bij interesse kunt u dit kenbaar via het aanvraagformulier of kunt u contact opnemen met Sjoerd Kuiken (via 06 - 1498 0141 of via sjoerd@kuikenpraktijkmanagement.nl). Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn in uw praktijkvoering door met u mee te denken over en in te spelen op de huidige ontwikkelingen binnen de tandheelkundige branche.

Met vriendelijke groet,

H.W. Hagesteijn


Bent u ook op zoek naar meer duidelijkheid omtrent de WIP-richtlijn? Maar ontbreekt het u aan kennis en tijd om de juiste maatregelen te nemen? Dentalair heeft Kuiken Praktijkmanagement gevraagd een speciale dienstverlening te ontwikkelen als antwoord op de recente, onaangekondigde IGZ inspecties en om u ook van dienst te zijn in uw praktijkvoering. De dienstverlening betreft een ‘interne scan’ op het gebied van infectiepreventie, taakdelegatie, patiëntendossier, radiologie en gebruik gevaarlijke stoffen. Deze praktijkscan geeft u duidelijkheid hoe uw praktijk er op deze gebieden voorstaat, en indien nodig ondersteunen wij u ook in de implementatie van nieuwe maatregelen. Hiermee kunt u uw praktijk op korte termijn conformeren aan de WIP-richtlijn en brengt dit uw praktijk een stap verder in de professionalisering op het gebied van hygiëne en infectiepreventie. Èn tot slot kunt u met een gerust gevoel een onaangekondigde inspectie tegemoet zien.

Onderdelen Vanuit de Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche (VGT) zijn de richtlijnen van deze scan vooraf afgestemd met de inspecteur Mondzorg van IGZ. Conform de inspecties van de inspecteur Mondzorg gaat onze scan in op de volgende onderdelen: - Infectiepreventie conform de WIP-richtlijn - Taakdelegaties conform de NMT brochure ´ Voorwaarden voor samenwerken mondzorg´ - Patiëntendossiers conform NMT praktijkrichtlijn - Tandheelkundige radiologie conform NMT praktijkrichtlijn - Gebruik gevaarlijke stoffen conform ARBO-wetgeving

Hoe gaat het in zijn werk? Gedurende een gehele werkdag wordt uw praktijk bezocht voor het uitvoeren van de praktijkscan. De praktijk wordt deze dag getoetst aan de richtlijnen via onder andere een interview, een rondleiding en het bestuderen van beschikbare documentatie. Verder wordt het uitvoeren van de scan gecombineerd met uitgebreide voorlichting en advies in het contact met u of uw personeel. De scan wordt afgesloten met een uitgebreide rapportage, waarin afwijkende maatregelen worden gerapporteerd. De uitkomst van de praktijkscan geeft een heldere uiteenzetting van uw praktijksituatie op het gebied van infectiepreventie, taakdelegatie, patiëntendossiers, radiologie en gebruik gevaarlijke stoffen. Echter, het doel van de scan is niet het vergaren van kennis over de actuele situatie in uw praktijk, maar om aan de hand van de uitkomsten daadwerkelijk verbeteringen door te voeren. In de rapportage worden dan ook aanbevelingen opgenomen, die beschrijven welke aanvullende maatregelen gewenst zijn ter verbetering. Indien gewenst kan Kuiken Praktijkmanagement u ondersteunen in het invoeren van deze aanvullende maatregelen, zodat de praktijk in zeer korte tijd daadwerkelijk een professionaliseringsslag kan doorvoeren zonder veel bijkomende inspanningen van u of uw personeel.


Samengevat Samengevat geeft deze dienst u duidelijkheid of de maatregelen op het gebied van infectiepreventie, taakdelegatie, patiëntendossier, radiologie en gebruik gevaarlijke stoffen in uw praktijk afdoende zijn. Deze duidelijkheid wordt verschaft door middel van een rapportage met daarin de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen. Indien aanvullende maatregelen daadwerkelijk doorgevoerd moeten worden in uw praktijk, stellen wij hiervoor onze kennis, ervaring en tijd ter beschikking. Bij oplevering van de rapportage wordt in dergelijke gevallen een aanvullend voorstel meegeleverd voor het vervolgtraject, zodat u in zeer korte tijd een professionaliseringsslag kunt doorvoeren in uw praktijk zonder veel bijkomende inspanningen van u of uw personeel. Kortom, deze praktijkscan bestaat uit: - Uitgebreide voorlichting en advies over de richtlijnen van infectiepreventie, taakdelegatie, patiëntendossier, radiologie en gebruik gevaarlijke stoffen. - Een rapportage met de belangrijkste bevindingen. - Concrete aanbevelingen die beschrijven welke aanvullende maatregelen gewenst zijn ter verbetering. - Een plan van aanpak voor het daadwerkelijk invoeren van deze aanvullende maatregelen (indien nodig).

Tarief en voorwaarden Wij bieden u de praktijkscan aan tegen het tarief van € 750,00* (exclusief 19% BTW). (* Bij een reistijd (enkele reis vanuit Rotterdam-Oost) van meer dan 20 minuten wordt aanvullend € 40,00 (exclusief 19% BTW) per uur reistijd in rekening gebracht.) Voor het succesvol kunnen uitvoeren van de scan gelden onder andere de volgende voorwaarden: - Praktijkeigenaar is gedurende de dag (buiten behandeluren) beschikbaar voor het beantwoorden van vragen. - Een praktijkmedewerker is gedurende de dag (tijdens behandeluren) beschikbaar voor het beantwoorden van vragen en een rondleiding. - Een rondleiding wordt gegeven aan het einde van de ochtend of einde dag (tijdens behandeluren). - Er is een werkplek (een bureau zonder PC) beschikbaar gedurende de gehele dag. - Documentatie is beschikbaar voor inzage. - Het patiëntensysteem is beschikbaar voor inzage.

Aanvraagformulier Dit aanbod is geheel vrijblijvend. Voor het aanvragen van deze dienstverlening kunt u bijgevoegd aanvraagformulier invullen en opsturen. Voor vragen of voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sjoerd Kuiken via sjoerd@kuikenpraktijkmanagement.nl of via 06 - 1498 0141.


Aanvraagformulier Praktijkscan Met het invullen van dit formulier geeft u opdracht tot het laten uitvoeren van de praktijkscan op het gebied van infectiepreventie, taakdelegatie, patiëntendossier, radiologie en gebruik gevaarlijke stoffen. Deze praktijkscan geeft u duidelijkheid of de maatregelen op het gebied van infectiepreventie, taakdelegatie, patiëntendossier, radiologie en gebruik gevaarlijke stoffen in uw praktijk afdoende zijn. Deze duidelijkheid wordt verschaft door middel van een rapportage met daarin de belangrijkste bevindingen, plus eventuele aanbevelingen voor aanvullende maatregelen en een plan van aanpak voor het invoeren van deze aanvullende maatregelen (indien nodig). Het tarief van deze praktijkscan bedraagt € 750,00 (exclusief 19% BTW)*. * Bij een reistijd (enkele reis vanuit Rotterdam-Oost) van meer dan 20 minuten wordt aanvullend € 40,00 (exclusief 19% BTW) per uur reistijd in rekening gebracht.

Algemene gegevens – Vul hier de gegevens in van uw praktijk Praktijknaam Adres Postcode Woonplaats Praktijkeigenaar

Dhr. / Mevr.

Contactpersoon

Dhr. / Mevr.

Functie contactpersoon Telefoonnummer E-mail adres

Opdrachtbevestiging - Hierbij geef ik opdracht tot het uitvoeren van de praktijkscan Datum ondertekening Plaats Naam Handtekening

Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u per e-mail of post opsturen naar: sjoerd@kuikenpraktijkmanagement.nl

of

Kuiken Praktijkmanagement Rozenburglaan 108 b 3062 EJ Rotterdam

Nadat wij het ingevulde formulier hebben ontvangen zullen wij op korte termijn contact met u opnemen voor het maken van een afspraak. Voor vragen of voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sjoerd Kuiken via sjoerd@kuikenpraktijkmanagement.nl of via 06 - 1498 0141.


Voorwaarden

Medewerking praktijk -

Praktijkeigenaar is gedurende de dag (buiten behandeluren) beschikbaar voor het beantwoorden van vragen. Een praktijkmedewerker is gedurende de dag (tijdens behandeluren) beschikbaar voor het beantwoorden van vragen en een rondleiding. Een rondleiding wordt gegeven aan het einde van de ochtend of einde dag (tijdens behandeluren). Er is een werkplek (een bureau zonder PC) beschikbaar gedurende de gehele dag. Documentatie is beschikbaar voor inzage. Het patiëntensysteem is beschikbaar voor inzage.

Betalingsvoorwaarden -

De genoemde bedragen zijn exclusief 19% BTW. Het volledige bedrag van de factuur dient te zijn betaald binnen 30 dagen na factuurdatum.

Annulering -

Een opdracht voor het uitvoeren de praktijkscan kan tot uiterlijk 2 werkdagen voor het praktijkbezoek worden geannuleerd. Bij annulering na deze termijn wordt 50% van het tarief in rekening gebracht.

Levering -

-

De levertijd van het rapport is in onderling overleg met de opdrachtgever, echter uiterlijk binnen 3 weken na het praktijkbezoek. Kuiken Praktijkmanagement geeft met zijn rapportage geen garantie af over de praktijksituatie in relatie tot een mogelijke inspectie van de inspecteur Mondzorg van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) of andersoortige inspecties. Kuiken Praktijkmanagement is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade welke optreedt als gevolg van de rapportage.

Praktijkscan WIP-Richtlijnen Dentalair  

Informatie over WIP-richtlijnen IGZ, voor tandartspraktijken. DIt is een samenwerking van Kuiken Praktijkmanagement en Dentalair

Praktijkscan WIP-Richtlijnen Dentalair  

Informatie over WIP-richtlijnen IGZ, voor tandartspraktijken. DIt is een samenwerking van Kuiken Praktijkmanagement en Dentalair