Page 1

22 in bedrijf

22 juni 2012 Nederlands Tandartsenblad

Dentalair uit Dordrecht

Vijftig jaar solide groei Hand- en hoekstukken die met compressielucht konden worden aangedreven. In die ontwikkeling binnen het Zweedse Atlas Copco – jaren vijftig – zag Johan Willem Hagesteijn een ‘business opportunity’. En terecht. Hij bouwde Dentalair op als een betrouwbaar familiebedrijf, waarin nu zijn twee zonen dagelijks het belang van goede relaties en gezonde ambities etaleren.

H

arald en Max Hagesteijn, de twee directeuren van Dentalair, nemen royaal de tijd om het NT te ontvangen. Dat past bij het belang dat ze hechten aan goede relaties. Ze zijn beiden heel veel onderweg, omdat ze zelf voor de vele klanten het gezicht van de firma willen blijven. Voor de dagelijkse leiding is Johan Kieviet verantwoordelijk, oudstudiegenoot van Max. Een kantoorruimte achter hem is gereserveerd voor de heer Hagesteijn sr. (75 inmiddels), die nog steeds regelmatig de zaken op de voet volgt. Zijn zoons kwamen beiden zo’n negentien jaar geleden in de zaak, en hebben – de een met een technische, de ander met een commerciële achtergrond – in die jaren alles zelf gedaan wat nu op verschillende afdelingen door anderen wordt gedaan. “We brengen inmiddels niet meer dan dertig procent van onze tijd op de zaak door. Vanwege de continuïteit in de rechtstreekse contacten met klanten. Bovendien brandt om tien uur ’s avonds het licht hier nog. En ook op zaterdag en zondag is men hier welkom. Met een negen-tot-vijf-mentaliteit zijn wij niet grootgebracht. Die verwachten we ook niet van onze medewerkers.” Qua bedrijfsfilosofie is Dentalair volledig ingesteld op langetermijnrelaties. “Omzetcijfers per week zijn meer iets voor hijgerige beursgenoteerde bedrijven. Wij zijn er steeds meer op gericht de tandarts op vele fronten en dus langdurig te bedienen. Het vak is, mede door de ver ontwikkelde regelgeving, heel specialistisch geworden. Vandaar de Dentalair Group: behalve Dentalair als dental depot zijn we acht jaar geleden een bouwbedrijf gestart – met Dentalbouw hebben we eigen architecten, projectbegeleiders, installateurs en timmerlieden in huis. Met ons eigen interieurbouw-

bedrijf zijn we nu ook in staat om de complete praktijk in te richten. Dentalverhuur zorgt voor tijdelijke praktijkvestiging; we verhuren compleet ingerichte rijdende praktijken en semi-permanente units met twee tot vier kamers. En met Coredentalair dragen we bij aan wat naar ons idee de komende vijf jaar overal gaat doorzetten in Nederland: het digitaal mondscannen en frezen. De dagelijkse verbruiksmaterialen worden geleverd door de afdeling Kleingoed. Deze afdeling is vrij bijzonder omdat zij zelf voorraad houden, iets wat je steeds minder ziet.”

Geen windeieren Het idee om de sector steeds ‘totaler’ te gaan bedienen heeft de firma geen windeieren gelegd. Vijftien jaar geleden telde de Dentalair Group twaalf werknemers, inmiddels zijn het er 96. De laatste zeven jaar is jaarlijks een groei gerealiseerd van een kleine 25 procent. Dentalair behoort inmiddels landelijk tot een van de drie grootste dental depots. Cijfers die deze positie onderstrepen: een marktaandeel in equipment van dertig procent en dertienhonderd Heka-stoelen verspreid over ons land. Dentalair is hier marktleider op CBCT-gebied. Max: ‘We geloven inderdaad rotsvast in onze totaalaanpak. We worden nog voortdurend beter in onze slogan: ‘Turn-key Total Care’. Met het bouwbedrijf kunnen we nieuwbouw, praktijkontwerp en –inrichting en natuurlijk alle equipement en kleingoed allemaal vanuit een en hetzelfde adres leveren. Dit betekent voor ons natuurlijk dat we de volledige verantwoordelijkheid dragen. Voor de tandarts betekent het dat hij altijd direct weet waar hij met problemen of extra wensen terecht kan. We doen overigens ook deelpro-


in bedrijf 23

22 juni 2012 Nederlands Tandartsenblad

Dentalair Turn-key Total Care • Hoofdvestiging

Dordrecht

• Aantal medewerkers

��

• Afzetmarkt

Nederland

• Producten

praktijkinrichting, equipement, verbruiksmaterialen,bouw & verhuur, digitale apparatuur en interieurbouw

jecten: dan leveren wij onze adviezen en uitwerkingen aan een bestaande aannemer aan. Maar omdat wij dagelijks op meerdere locaties praktijken bouwen en verbouwen met eigen en branchegespecialiseerde mensen, durven wij verrassingen, inclusief meerwerken op onze offertes, volledig uit te sluiten.”

Projectafdeling Een rondgang door het bedrijf brengt je vanzelf bij de centraal gelegen projectafdeling. Hier worden door twee architecten en zes tekenaars nieuwe praktijkontwerpen uitgewerkt. Alle materialen – voor vloeren, wanden, kasten, balies, verlichting et cetera – staan overzichtelijk uitgestald. Een aantal trends: pvc-vloeren in plaats van marmoleum, glazen schuifwanden inclusief ‘natuurprint’ en je eigen logo in de balie gefreesd. Wat voor keukens inmiddels gewoon is, is in de mondzorg nog geheel nieuw: alle tekeningen en uitwerkingen kunnen bij Dentalair driedimensionaal gedemonstreerd worden. Vooral het nog steeds groeiende vrouwelijke – en vaak visueler ingestelde – deel van de beroepsgroep blijkt dit zeer te waarderen. Vanuit deze afdeling gaan alle opdrachten via een uitgekiend barcodesysteem naar de eigen interieurbouwafdeling. In een lichte hal staan enorme zaag- en freesmachines opgesteld. De codes vertellen exact waar gezaagd, geboord en uitgespaard moet worden. Het is duidelijk dat zo op elke individuele wens kan worden ingespeeld. Ook dit nieuwe bedrijf is een eigen ondernemening van de Dentalair Group. In een hoekopstelling die bijna gereed is, zien we handig ingebouwde groene en rode led-verlichting, om schoon en gebruikt instrumentarium eenvoudig te scheiden en markeren. Aan de achterkant van het complex wordt,

• Omzet

ca. ��,� miljoen euro

• Grootte vestiging

��.��� m²

• Website

www.dentalair.nl

door eigen mensen, druk gebouwd aan uitbreiding van onder meer bespreek- en vergaderruimtes. Sommige vertrekken wachten zelfs nog op hun toekomstige bestemming. Vanaf het nieuwe parkeerdek dat over het water van de Julianahaven hangt, is duidelijk in welke traditioneel-industriële omgeving Dentalair gevestigd is: vanuit deze haven vaar je over de Oude Maas zo naar de havens van Rotterdam. In een van de magazijnen worden tweedehandsstoelen verzameld: die gaan vooral naar Oekraïne en – via een hier gevestigde tandartsenfamilie – naar Indonesië. In een garage staan enkele van de mobiele praktijkcabines – met een bezettingsgraad zo’n negentig procent. Buiten staan enkele van de zestien zilvergrijze Mercedes Vitobussen waarmee de monteurs van Dentalair permanent onderweg zijn. Voor gegarandeerde service binnen 24 uur mits, beklemtoont Max, de klant bereid is ook ruim na 18.00 uur open te blijven voor die service. Alle bussen worden ’s nachts door koeriers aangevuld met wat de afgelopen dag gebruikt is.

Ergonomie Terug in de showroom blijkt een apart deel ingeruimd voor de Zweedse ‘anatom-stoel’. “Nog steeds een product waar we erg trots op zijn”, vertelt Harald. “Het blijft qua ergonomische kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid een topstoel. Zeventig procent van de kaakchirurgen werkt ermee. En als hij na twintig jaar terugkomt, reviseren we hem en gaat hij nog tien jaar mee.” Max vult aan: “Wie er zich in ons land ook mee bezighoudt, ergonomie als wetenschap komt uit Scandinavië. Omdat de overheid de universiteiten op dit gebied ondersteunt was er al vroeg een speciale leerstoel ergonomie. Het zweepinstrumentarium


interdentaal 25

22 juni 2012 Nederlands Tandartsenblad Tandartsenblad

bijvoorbeeld komt uit Scandinavische koker. Wij verkopen ook stoelen uit Spanje en Italië, maar proberen de producenten altijd te bewegen extra ergonomische aanpassingen aan te brengen. Neem deze voetschakelaar: hoeveel prettiger werkt het niet als je hem niet van boven, maar overal rondom kunt bedienen!” Dentaldigit is de afdeling die zich heeft gespecialiseerd in digitale diagnostische apparatuur. Er worden slechts enkele gerenommeerde merken aangeboden, waaronder het Koreaanse Vatech. Beide broers delen de overtuiging dat het gebruik van digitale scanapparatuur in de sector de komende jaren standaard zal worden. Mede met het oog daarop heeft Dentalair samen met Cordent een ambitieus plan ontwikkeld.

Dental Valley In Maartensdijk wordt vanaf juni dit jaar ge- en verbouwd aan een locatie met de prestigieuze naam ‘Dental Valley’. Harald: “We willen als dental depot ook graag een vestiging in het hart van Nederland. Maar dat is eigenlijk maar een klein onderdeel van de grote plannen die we hebben. In dit gebouw gaan we volledig driedimensionaal mondscannen. Daarnaast komt er een digitaal freescentrum, dat overigens nu al draait met negen machines. Met de halffabricaten die hier geleverd worden, hopen we veel werk te kunnen terughalen dat nu naar Azië verdwijnt. Waarom halffabricaten? Voor het echte finetunen blijven wij de relatie tandarts-tandtechnicus ten volle respecteren en ondersteunen.” Max heeft inmiddels de bouwtekeningen erbij gehaald. Hij wijst op het educatiecentrum dat ook deel van het centrum zal gaan uitmaken. “We willen van Dental Valley een kenniscentrum maken, waarin wetenschappers, fabrikanten en de beroepsgroep elkaar kunnen ontmoeten. Hier kunnen accreditatiepunten verdiend gaan worden. Er komt een auditorium in met tachtig plaatsen en er zijn royale horecavoorzieningen voorzien, inclusief hotelkamers.” Dit zijn plannen die weinig met een economische pas op de plaats te maken hebben. Zijn er dan helemaal geen bedreigingen voor een gezonde groei? Max: “Als belangrijkste bedreiging zien wij de inferieure producten uit landen als China. Niet dat die kunnen concurreren met onze productkwaliteit, integendeel, ze geven ons de kans ons te onderscheiden. Maar de rommel die je soms tegenkomt – composieten die letterlijk twee keer niks zijn, namaaksterilisatoren, noem maar op - kan het imago van alle dental depots aantasten.” Een andere recente ontwikkeling zien de broers juist als een uitgelezen kans. Harald: “Naar ons idee hebben tandartsen zich heel correct gemanifesteerd rond vrije prijsvorming. Van disproportionele prijsverhogingen is absoluut geen sprake geweest.” Max: “En door de vrije markt kan de tandarts zich beter identificeren met zijn leveranciers. De tandartspraktijk moet nu zelf het verschil maken, zich beter profileren en investeren in zichtbare kwaliteit. Wij vertrouwen erop dat wij aan die kwaliteit een beslissende bijdrage kunnen leveren.” Reinier van de Vrie en Kees Adolfsen

Europa Europa heeft vele gezichten. Een verscheidenheid aan culturen, landschappen en mensen geven – mijn inziens – Europa haar schoonheid. Ik begrijp dat Zeus zo onder de indruk was van de schoonheid van prinses Europa, dat hij haar volgens de mythe vermomt als stier vanuit Azië ontvoerde naar een nieuw werelddeel; het huidige Europa. Kennis is macht. De Europese Unie wil een van de meest kennisintensieve economieën van de wereld zijn. Een verstandige keuze in roerige tijden. Het delen van kennis kan grenzen doen verleggen. Zeker als deze kennis over mooie tandheelkunde gaat. Door binnen en buiten onze grenzen in kennis te investeren, wordt ons perspectief immers breder. In Turkije bracht de European Academy of Esthetic Dentistry (EAED) recent kennis vanuit de hele wereld samen. Uiteraard was de aankleding van de EAED zeer esthetisch verantwoord, evenals de presentaties en aanwezige mensen. Ware schoonheid zit van binnen. Dus blijft investeren in kennis noodzakelijk om het beste uit onszelf te halen, en daarmee voor onze patiënten het beste te bereiken. Het thema van de bijeenkomst was te leren van onze fouten. In tijden waarin esthetiek een belangrijke rol speelt, is het goed om ook bij mislukkingen stil te staan. Het is niet altijd eenvoudig om esthetisch om te buigen naar ethisch… ‘Minimaal invasief, luidt het devies. Het moet inderdaad een streven zijn zo min mogelijk in de natuur in te grijpen. Die levert namelijk altijd van nature de mooiste plaatjes op. Het kan aan onze verschillende achtergronden liggen, maar toen een Griek sprak over het beslijpen voor een 360 graden veneer, was dit volgens mij nog steeds hetzelfde als een volledige kroonomslijping. Misschien moeten de Grieken nog wennen aan drastische maatregelen om te bezuinigen... Desondanks zorgen verschillende benaderingen ook voor stof tot nadenken. Door deze stof met de aanwezige Nederlandse collega’s te bespreken, bleek hoeveel kennis wij al in huis hebben. Ik vind het prachtig dat ons kleine kikkerlandje zoveel enthousiaste tandartsen heeft met een overtuiging voor het vak. Volgend jaar is de EAED op Kreta, het eiland waar Europa eens aan land werd gebracht. Of prinses Europa dan nog het gezicht is van de Griekse euro, blijft de vraag… Kirsten Slagter nt@nmt.nl ■

Artikel Dentalair in het NT  

Artikel over het 50 jarig bestaan van Dentalair verschenen in het Nederlands Tandartsenblad op 22 juni 2012.

Artikel Dentalair in het NT  

Artikel over het 50 jarig bestaan van Dentalair verschenen in het Nederlands Tandartsenblad op 22 juni 2012.